Sei sulla pagina 1di 2

{;";z"ATtA 5irurDi{"ATrLi)il DtN ADr,11l'J 151"K&TtA l'.

JA"r}*t\,lALA A pgNlTe I'j(iA{t,f;e-Cl{


Strach Maria Chicrrlcasa Nr. J? t)2316, S,,cxrrrEli +-10?1.211.39.50 fsrnpla'fsanp.nr

ffi
t/p,J'rv\l
!./
\f;ASYf

Ex. 2 din 2
Nr.298 din 15.03.2010

Stimate domnule Ministru


Stimate domnule Director general
26 lzf
lL O, le"

Prin prezenta, avand in vedere prevederille art 11 - 15 din OMJ


62212010, va solicitam convocarea Gonsiliului de Conducere
al ANP in vederea analizarii conditiilor de acordare a primei lunare
de exceptie si misiuni speciale de pana la 50%.

Apreciem ca abuziva si neserioasa atitudinea ANP care a trimis si


o lista cu alocarea acestor prime care incalca flagrant principiul
proportionalitatii si al unei evaluari echitabile, desi in urma
sedintei din 05.03.2010 care a avut pe ordinea de zi
doar discutarea criteriior prezentate de directiile de specialitate s-a
stabilit ca acestea sa fie definitivate si agreate de partenerii de
dialog social in forma finala.

Chiar daca OMJ-ul 62212010 adoptat fara respectarea conditiilor


referitoare la transparenta decizionala nu mai prevede conditia
proportionalitatii, consideram ca acest principiu ramane aplicabil,
fiecare director avand dreptul de a avea aceleasi parghii de
motivare a personalului din subordine. ln lipsa unei evaluari solide
a activitatii penitenciarelor apreciem ca fiind discriminatorie orice
forma de aplicare acestor prevederi care eludeaza principiul
proportionalitatii intre unitati, corpuri profesionale si sectoare de
activitate.

Constatam cu regret ca recentele pozitii publice in legatura cu


acordarea acestei prime, desi nepotrivite din punct de vedere al
mesajuluiu si contextului, sunt cauzate de modalitatea absolut
neprofesionista in care conducerea ANP gestioneaza subiectul
motivarii personalului.
Atj"ATtA slt,iDl(ATEtcri ilrN Atlmf{ rs"r"RA?iA FJAT{{i x*& A vx.qrTf;f'.i(NA:l?"*"r*{4"
Strada Maria Chiculeasa Nr. -t? 021761 Bucure;ti +-10?1.?-11.39.3) fsanpWfsanp.ro

/
""i,-i',.:;tt,-'t
,:,i''ttt',!u..;r,:,.rir.!,:','1 ,ti,, '1,' . r. ,, 1 ,, t "-1t, tr.-'.'t-'...i "e,\ | .\.,
%
@
Pentru acest motive notificam conducerea Ministerului Justitiei ca
nu suntem de acord cu acordarea acestei prime de pana ala 50o/o
pentru personalul de penitenciare delegat in Ministerul Justitiei
avand in vedere profilul atributiilor acestora decat in urma aplicarii
criteriilor comune celorlalti angajati din sistemul penitenciar.

Deasemena va informam ca nu suntem de acord ca aceasta prima


sa fie acordata din oficiu intregii conduceri a ANP (director general
si adjuncti) fara o fundamentare serioasa si avandu-se in vedere
ca pentru atributiile indeplinite se acorda deja un spor de
conducere.

Cu deosebita consideratie,

Sorin Dumitrascu
Presedinte
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a