Sei sulla pagina 1di 1

Basta un poco di zucchero

Ntra tuttu chiru ca a di fa nu latu buanu pu truv


si u truavi hop
u juacu ami i fa
e tutti i compiti accussi
su cchiu facili e gentil la d cap
ma u truccu tuttu cca.
Rit. Ccu na picca di zuccaru u pinnulu va gi
u pinnulu va gi, u pinnulu va gi.
Ccu na picca di zuccaru u pinnulu va gi
u pinnulu va gi, u pinnulu va gi.
E tuttu allucer di cchi.
Su pettirussu u nidu fa
nu pocu fermu un ci sta
cchi lavuru zump di cca e di l
ma pu, si trova assai cchi fa,
un smetta mai di cinguett.
Rit. Ccu na picca di zuccaru u pinnulu va gi
u pinnulu va gi, u pinnulu va gi.
Ccu na picca di zuccaru u pinnulu va gi
u pinnulu va gi, u pinnulu va gi.
E tuttu allucer di cchi.