Sei sulla pagina 1di 25

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

MALAYSIA
(Malaysian Red Crescent Society)

PANDUAN PERSIJILAN
DAN
SUKATAN PELAJARAN
PBSMM

Ibu Pejabat Kebangsaan, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia


JKR 32, Jalan Nipah
Off Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur
KANDUNGAN

Indeks Mukasurat
- Sijil PBSMM Untuk Sekolah 2
- Sijil Asas PBSMM 2
- Sijil Lanjutan PBSMM 2
- Sijil Jurulatih 2
- Sijil Jurulatih Kanan 2

PENDIDIKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH BAGI PEPERIKSAAN


3
PERSIJILAN PBSMM – SEKOLAH

PERTOLONGAN CEMAS KEMASYARAKATAN BAGI PEPERIKSAAN PERSIJILAN


4
PBSMM SEKOLAH

PERTOLONGAN CEMAS ASAS (PCA) 6

BANTUAN BENCANA & OPERASI MENYELAMAT (BOM) 8

PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS (PK) 11

RAWATAN RUMAH ASAS (RR) 12

PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN (PCL) 14

PENTADBIRAN & PENGURUSAN (PP) 15

PEPERIKSAAN KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH 16

PEPERIKSAAN BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH


17
KANAN (BHA)

PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR (PC & CPR) 19

SEORANG PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH 21

PENDIDIKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG


23
KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (PIBSM/UUKA)

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 1


PERSATUAN BULAN SABIT MERAH
MALAYSIA
PERSIJILAN
SIJIL ASAS
SIJIL PBSMM UNTUK SEKOLAH
• Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah - 4 Jam
• Pertolongan Cemas Kemasyarakatan - 17 Jam

Jumlah : 21 Jam

SIJIL ASAS PBSMM


• Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah & Undang-Undang Kemanusiaan - 8 Jam
Antarabangsa (PIBSM/UUKA)
• Pertolongan Cemas Asas (PCA) - 20 Jam
• Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat (BOM) - 10 Jam
Pilih SATU daripada 2 subjek:
- 6 Jam
• Pendidikan Kesihatan (PK) ATAU Rawatan Rumah (RR)

Jumlah : 44 Jam

SIJIL LANJUTAN PBSMM


• Pertolongan Cemas Lanjutan (PCL) - 24 Jam
• Pengurusan & Pentadbiran (PP) - 8 Jam

Jumlah : 32 Jam

SIJIL JURULATIH
• Lulus Peperiksaan Persijilan Asas & Sijil Lanjutan PBSMM
• Kaedah Mengajar (Guru Terlatih dikecualikan) - 12 Jam

SIJIL JURULATIH KANAN


• Telah menyempurnakan sekurang-kurangnya 30 JAM pengajaran bagi tiap-tiap tahap Asas
dan Lanjutan.
• Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih.
• Lulus Peperiksaan Bantuan Hidup Asas (BHA) - 14 Jam
• Lulus Undang-Undang Kemanusian Antarabangsa (UUKA) - 8 Jam
• Telah menyempurnakan tugas dan tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan dan
diperakui oleh Pengerusi Cawangan.

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 2


PENDIDIKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH BAGI PEPERIKSAAN PERSIJILAN
PBSMM - SEKOLAH

KELAYAKAN : Semua Ahli Belia adalah layak untuk menghadiri kursus ini.

SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang daripada 4 Syarahan yang mengambil masa 1 jam bagi
tiap- tiap ceramah. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua syarahan.

BAHAN-BAHAN i. Nota PBSMM mengenai Pendidikan Palang Merah / Bulan Sabit Merah.
RUJUKAN : ii. Buku Panduan No. 2 - Undang-Undang & Peraturan Pasukan Kanak-Kanak dan
Belia.
iii. Buku Panduan No. 3 - Undang-Undang & Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela
(Berpakaian Seragam) dan Pasukan Bantuan Sukarela (Tidak Berpakaian Seragam).

PEMERIKSA : Bagi satu-satu kursus yang dijalankan Pemeriksa / Jurulatih hendaklah daripada BUKAN
orang yang sama.

PEPERIKSAAN : Calon dikehendaki menduduki Kertas Teori (1 Jam) (70% Objektif & 30% Subjektif)

MARKAH : Markah Maksimum 100. Calon-calon dikehendaki LULUS 50% bagi mencapai kelulusan.

ANUGERAH : SURAT AKUAN, (PENYATA LULUS)

SUKATAN • SEJARAH PALANG MERAH (1 JAM)


PELAJARAN: 1.1 Jean Henry Dunant
1.2 Kenangan Di Solferino
1.3 Jawatankuasa Berlima
1.4 1864 – Konvensyen Geneva Pertama
1.5 1949 – 4 Konvensyen Geneva
1.6 1977 – 2 Protokol Tambahan
1.7 Emblem Palang Merah / Bulan Sabit Merah

• PRINSIP-PRINSIP ASAS
2.1 Kemanusiaan
2.2 Kesaksamaan
2.3 Keberkecualian
2.4 Kebebasan
2.5 Khidmat Sukarela
2.6 Ketunggalan
2.7 Kesejagatan

• STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH /


BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA
3.1 Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (JPMA)
3.2 Persekutuan Antarabangsa Persatuan – Persatuan Palang Merah & Bulan
Sabit Merah
3.3 Persatuan – Persatuan Kebangsaan.
3.4 Persidangan Antarabangsa

• PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (1 JAM)


4.1 Sejarah
4.2 Struktur dan Organisasi
4.3. Aktiviti-Aktiviti
- Bulan Sabit Merah Kanak-Kanan / Belia
- Pasukan Bantuan Sukarela
- Penjagaan Kesihatan Asas
- Reaksi Kecemasan
- Perkhidmatan Masyarakat
- Rancangan Pertukaran Antarabangsa
- Rancangan Latihan.

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 3


PERTOLONGAN CEMAS KEMASYARAKATAN BAGI PEPERIKSAAN PERSIJILAN PBSMM
SEKOLAH

KELAYAKAN : Semua ahli-ahli Belia layak menghadiri kursus ini.

SYARAT : 17 Syarahan / Demonstrasi mengambil masa 1 Jam tiap-tiap syarahan hendaklah


dijalankan. Calon-calon dikehendaki menghadiri syarahan / demonstrasi sekurang-
kurangnya 75% daripada jumlah syarahan bagi melayakkan calon menduduki
peperiksaan.

BAHAN-BAHAN i. Nota PBSMM mengenai Pertolongan Cemas Kemasyarakatan.


RUJUKAN : ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, SAA)
iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS)

JURULATIH : Jurulatih PBSMM.


Guru sekurang-kurangnya telah lulus Sijil Peperiksaan Asas PBSMM.

PEPERIKSAAN : Soalan-soalan LISAN hendaklah mengandungi tajuk-tajuk sseperti yang terkandung di


dalam prosedur. Peperiksaan Praktikal Seminimum mungkin menekankan aspek
prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori (1 ½ Jam) mengandungi 70% Objektif dan
30% Subjektif.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk
menentukan LULUS.
TEORI: 100 Markah
LISAN: 40 Markah
PRAKTIKAL: 60 Markah
Jumlah: 200 Markah

ANUGERAH : SURAT AKUAN

SUKATAN • SKOP PERTOLONGAN CEMAS


PELAJARAN : 1.1 Definisi Pertolongan Cemas
1.2 Objektif-objektif
1.3 Kualiti sebagai Ahli Pertolongan Cemas

• LUKA & PENDARAHAN


2.1 Definisi
2.2 Sebab Musabab
2.3 Tanda-tanda dan alamat
2.4 Pengurusan

• RENJATAN
3.1 Definisi
3.2 Sebab Musabab
3.3 Tanda-tanda dan alamat
3.4 Pengurusan

• TIDAK SEDARKAN DIRI


4.1 Definisi
4.2 Sebab Musabab
4.3 Tanda-tanda dan alamat
4.4 Pengurusan

• KECEDERAAN TULANG-TULANG (PATAH)


5.1 Definisi
5.2 Sebab Musabab
5.3 Tanda-tanda dan Alamat
5.4 Pengurusan

• KECEDERAAN ELEKTRIK
6.1 Sebab Musabab
6.2 Tanda-tanda dan alamat

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 4


6.3 Pengurusan

• SAWAN / EPILEPSI
7.1 Definisi
7.2 Sebab Musabab
7.3 Tanda-tanda dan alamat
7.4 Pengurusan

• TERBAKAR DAN MELECUR


8.1 Definisi
8.2 Sebab Musabab
8.3 Tanda-tanda dan alamat
8.4 Pengurusan

• ASFIKSIA (TERCEKIK, LEMAS, SESAK NAFAS)


9.1 Definisi
9.2 Sebab Musabab
9.3 Tanda-tanda dan alamat
9.4 Pengurusan

• RACUN & KERACUNAN


10.1 Definisi
10.2 Sebab Musabab
10.3 Tanda-tanda dan alamat
10.4 Pengurusan

• DEMAM, BATUK & SELSEMA, MALARIA / DENGGI


11.1 Definisi
11.2 Sebab Musabab
11.3 Tanda-tanda dan alamat
11.4 Pengurusan.

• CIRIT-BIRIT DAN DEHAIDERASI, AIR BERSIH, KEBERSIHAN &


SANITASI
12.1 Definisi
12.2 Tanda-tanda dan alamat
12.3 Pengurusan

• STD, HIV DAN AIDS (PENYAKIT-PENYAKIT KELAMIN, KUMAN VIRUS


ATAU VIRUS AIDS)
13.1 Definisi
13.2 Tanda-tanda dan alamat
13.3 Pengurusan

• KURANG ZAT MAKANAN, SUSUAN IBU DAN MAKANAN BERKHASIAT


14.1 Definisi
14.2 Sebab Musabab
14.3 Pengurusan

• WABAK & IMMUNISASI


15.1 Definisi
15.2 Sebab musabab
15.3 Pengurusan

• PENJAGAAN ORANG SAKIT DI RUMAH


16.1 Penjagaan orang sakit di rumah
16.2 Pengurusan orang sakit

• KEIBUAN YANG SELAMAT


17.1 Definisi
17.2 Pengurusan

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 5


PERTOLONGAN CEMAS ASAS

KELAYAKAN : Ahli-ahli PBS dan orang ramai.

SYARAT : Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 20 jam mengandungi Teori dan
Praktikal. Calon-calon dikehendaki menghadiri sekurang-kurangnya 75% syarahan
demonstrasi bagi membolehkan calon menduduki peperiksaan.

BAHAN-BAHAN i. Manual Pertolongan Cemas PBSMM.


RUJUKAN : ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, SAA)
iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS)
iv. Panduan Menyelamat Jantung CPR oleh Persatuan Jantung Amerika.

JURULATIH : Jurulatih PBSMM.


Pembantu Perubatan.
Jururawat Berdaftar (SRN).
Doktor Perubatan.

PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang yang sama menjadi Jurulatih dalam kursus tersebut.

PEPERIKSAAN : Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam tajuk-tajuk menyentuh prosedur-prosedur.


Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksimum mungkin atas aspek-aspek
prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori 1 ½ jam 50% Objektif dan 50% subjektif.

SUKATAN • SKOP PERTOLONGAN CEMAS (1 JAM)


PELAJARAN : 1.1 Definisi “Pertolongan Cemas”
1.2 Tugas Seorang Pertolongan Cemas
1.3 Tujuan Latihan Pertolongan Cemas

Seorang Pertolongan Cemas yang terlatih dengan baik seharusnya mampu:


- Mengikut arahan dalam apa jua keadaan.
- Memberikan perlindungan sewajarnya kepada pesakit.
- Memeriksa pesakit dengan cepat dan bersistematik.

Selalu beringat akan keutamaan:


- adakah dia sedar?
- adakah dia bernafas?
- adakah dia berdarah teruk?
- adakah dia keracunan?

• STRUKTUR TUBUH (1 JAM)


2.1 Penekanan bahawa manusia itu adalah multicellular.
2.2 Sel-sel dan Tisu-tisu
2.3 Sistem-sistem Penting
2.4 Penerangan secara ringkas betapa mustahaknya susunan Organ-organ
dalam tubuh badan manusia (anatomikal)

• SISTEM PEKELILINGAN (1 JAM)


3.1 Definisi Sistem
3.2 Struktur umum jantung
3.3 Makanisma Pekelilingan (Sistemik & Pulmonari)
3.4 Terangkan perbezaan saluran-saluran (Arter, Vena, Kapilari)

• SISTEM PERNAFASAN (1 JAM)


4.1 Pengenalan mengenai Sistem Pernafasan.
4.2 Komponen-komponen sitem (Hidung, Pharynx, Larynx, Tekak, Bronki
dan Paru-paru)
4.3 Makanisma Pernafasan

• ASFIKSIA (1 JAM)
5.1 Definisi
5.2 Sebab Musabab
5.3 Tanda-tanda dan alamat

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 6


5.4 Pengurusan

• RENJATAN (SHOCK) (1 JAM)


6.1 Definisi
6.2 Tanda-tanda dan alamat
6.3 Ciri-ciri penting klinikal
6.4 Pengurusan

• LUKA-LUKA & PENDARAHAN (2 JAM)


7.1 Definisi dan klasifikasi (terbuka & tertutup)
7.2 Pengurusan am luka-luka (semua luka-luka infeksi dan bendasing dari
luar)
7.3 Penerangan ringkas kecederaan pada dada dan abdominal (perut)

Pendarahan:
7.4 Definisi dan jenis-jenisnya.
7.5 Ciri-ciri penting klinikal
7.6 Pengurusan
7.7 Berdarah dari bahagian rongga terbuka – telinga, hidung dan lain-lain.

• PATAH & TERKEHEL / KECEDERAAN SUKAN (2 JAM)


8.1 Definisi dan jenis-jenis patah (tertutup, terbuka)
8.2 Tanda-tanda dan alamat – patah / terkehel.
8.3 Pengurusan – patah tulang belakang (spinal)
8.4 Kecederaan pada sendi – terseliuh
8.5 Kecederaan biasa semasa bersukan – Terenggang, Kejang, Keletihan.

• PEMBEBATAN & PEMBALUTAN (2 JAM)


9.1 Definisi
9.2 Jenis Bebatan & Balutan
9.3 Menggunakan apa yang ada (ikhtiar)

• TERBAKAR & MELECUR (1 JAM)


10.1 Definisi
10.2 Sebab-musabab
10.3 Tanda-tanda dan alamat
10.4 Pengurusan

• RACUN-RACUN & KERACUNAN (KEMALANGAN INDUSTRI) (1 JAM)


11.1 Definisi
11.2 Sebab-musabab
11.3 Tanda-tanda dan alamat
11.4 Pengurusan

• PITAM & TIDAK SEDARKAN DIRI (1 JAM)


12.1 Definisi
12.2 Sebab-musabab
12.3 Tanda-tanda dan alamat
12.4 Pengurusan

• PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) (3 JAM)


13.1 Seorang Penyelamat
13.2 Bendasing menyekat saluran duara (Dewasa, Kanak-kanak & Bayi)
13.3 Demonstrasi Praktikal

• MENGANGKAT DAN PEMINDAHAN (2 JAM)


14.1 Prinsip-prinsip mengangkat
14.2 Jenis Pengusung
14.3 Pengusung – mengguna apa yang ada (ikhtiar)
14.4 Penyertaan praktikal

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 7


BANTUAN BENCANA & OPERASI MENYELAMAT

KELAYAKAN : Semua ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS)

SYARAT : Kursus ini mengandungi aspek-aspek Teori sahaja. Ia hendaklah tidak kurang daripada 10
jam. Aspek Praktikal adalah diwajibkan tetapi bukan peperiksaan.

BAHAN-BAHAN Nota PBSMM mengenai Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat Prosedur tetap
RUJUKAN : mengendalikan Operasi Bantuan Bencana

JURULATIH : Jurulatih PBSMM, Petugas Berkelayakan yang bertanggungjawab dalam Bantuan


Bencana & Operasi menyelamat.

PEMERIKSA : Pemeriksa / Jurulatih hendaklah bukan orang yang sama dalam kursus ini.

PEPERIKSAAN : Calon-calon akan menduduki peperiksaan teiori (subjektif) 1 jam selepas mereka
menyudahkan latihan praktikal.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 50% untuk LULUS. Markah penuh 100.

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • PENGENALAN KEPADA BANTUAN BENCANA & OPERASI


PELAJARAN : MENYELAMAT
1.1 Definisi
1.2 Jenis-jenis Bencana
1.2.1. Semulajadi
1.2.2. Perlakuan Manusia – Kekacauan Umum, Rusuhan, Konflik
Bersenjata, Pembakaran Hartabenda.

• PELAN PERSEDIAAN BENCANA & BANTUAN KERAJAAN


2.1 Peranan J/Kuasa Bantuan bencana Kebangsaan (Malaysia)
2.2 Pelan Kerajaan Peringkat Kebangsaan, Negeri & Daerah

• PELAN PERSEDIAAN BANTUAN BENCANA PBSMM


3.1 Tugas-tugas & Tanggungjawab J/Kuasa Perkhidmatan Kecemasan
Kebangsaan PBSMM
3.2 Persediaan Bencana PBSMM: Ramalan, Perlindungan dan Peranan
Meringankan oleh PBSMM.
3.3 Pelan Persediaan Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat PBSMM
Peringkat Kebangsaan, Cawangan-cawangan dan cabang-cabang.
3.4 Peranan Cawangan-cawangan dan cabang-cabang dengan Jabatan
Kebajikan masing-masing.
3.5 Mobilisasi dan koordinasi sumber-sumber tenaga sukarela dan
kelengkapan.
3.6 Bekerja dengan lain-lain agensi.

• BANTUAN ANTARABANGSA
4.1 Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah & Bulan
Sabit Merah (IFRC)
4.2 Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC)
4.3 UNDRO (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Bantuan
Bencana)
4.4 Lain-lain Agensi Sukarela Antarabangsa.

• PERATURAN OPERASI BENCANA


5.1 Menubuh dan mengendali Bilik Operasi PBSMM di Peringkat
Kebangsaan, Cawangan dan Cabang.
5.2 Melakukan Penilaian / Peninjauan situasi Bencana.
5.3 Mobilisasi tenaga sukarela dan kelengkapan / bekalan.
5.4 Koordinasi medan
5.5 Tujuarah Operasi Bantuan.
5.6 Penilaian Operasi Bantuan

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 8


Penilaian:
5.6.1 Penilaian ke atas kawasan dan keluasan bencana.
5.6.2 Laporan (Maklumat)
5.6.3 Sumber-sumber maklumat
5.6.4 Keperluan mendadak
5.6.5 Kenalpasti sumber-sumber yang ada
5.6.6 Anggaran makanan yang diperlukan
5.6.7 Anggaran kakitangan yang diperlukan
5.6.8 Anggaran selimut yang diperlukan
5.6.9 Anggaran perubatan yang diperlukan.
5.6.10 Anggaran lain-lain keperluan yang mendadak.

• BEKALAN-BEKALAN BANTUAN
6.1 Belian / Wakil Berkuasa
6.2 Dermaan
6.3 Setor Simpanan
6.4 Pengagihan
6.5 Penyelenggaraan Setor
6.6 Logistik / Pengangkutan
6.7 Pihak Berkuasa Kenderaan
6.8 Mengendali Kenderaan
6.9 Arahan perjalanan kenderaan dan koordinasi pergerakan kakitangan.
6.10 Kelengkapan dan barang-barang (Kelengkapan Memasak, Usungan,
Trak, alat Masak Clinton, Tali-temali dll)
6.11 Tenaga sukarela, mobilisasi, taklimat, peruntukan tugas dan giliran tugas.

• KOMUNIKASI
7.1.1 Jaringan Kawalan Bencana PBSMM
7.1.2 Maksud-maksud Komunikasi
7.1.3 Amaran Bencana
7.1.4 Desiminasi Persediaan Bencana kepada orang ramai
7.1.5 Kelengkapan komunikasi.

• PERHUBUNGAN AWAM & MAKLUMAT


7.2.1 Rekod dan Statistik
7.2.2 Mengeluarkan Buletin / Nota Maklumat
7.2.3 Liputan Bergambar mengenai Bantuan
7.2.4 Akhbar dan Media Elektronik

• PENTADBIRAN PUSAT BANTUAN


8.1 Lokasi Pusat-pusat Bantuan Rasmi
8.2 Operasi Pusat-pusat Bantuan
8.2.1 Pendaftaran
8.2.2 Pertolongan Cemas
8.2.3 Masak Kelumpok
8.2.4 Pengagihan Makanan Berkelumpok
8.2.5 Pengagihan Kain Selimut / Tikar
8.2.6 Pemberian Susu kepada Kanak-kanak / Bayi
8.2.7 Penjagaan Orang-orang Tua, yang sakit dan cacat
8.2.8 Rekreasi untuk mangsa
8.2.9 Perhubungan dengan lain-lain agensi
8.2.10 Pengesanan
8.2.11 Laporan-fakta dan angka
8.3 Pengurusan dan Pentadbiran Kakitangan Bantuan

• MASAKAN BERKELUMPOK DAN PEMBERIAN MAKANAN


9.1 Penyediaan Alat Masak Clinton
9.2 Penyediaan Makanan
9.3 Sanitasi (Kebersihan)
9.4 Kebersihan Am
9.5 Air minuman
9.6 Pembuangan najis

• KIRA-KIRA DAN KEWANGAN


Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 9
10.1 Kutipan Derma, Penyelenggaraan Setor dan Kelengkapan
10.2 Penyelenggaraan bekalan
10.3 Inventori, akaun

• LATIHAN PRAKTIKAL
11.1 Masak kelumpok
11.2 Mendirikan tempat teduhan
11.3 Mengendalikan Pusat-pusat Bantuan

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 10


PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS

KELAYAKAN : Semua Ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) layak untk menyertai kursus ini.

SYARAT : Kursus hendaklah mengandungi tidak kurang daripada 6 syarahan di mana 1 jam bagi
tiap-tiap syarahan. Calon dikehendaki menghadiri semua syarahan.

BAHAN-BAHAN Nota PBSMM mengenai Pendidikan Kesihatan Asas.


RUJUKAN :

JURULATIH : Jurulatih PBSMM


Pembantu Perubatan
Jururawat Berdaftar (SRN)
Doktor

PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah terdiri dari bukan orang yang sama yang mana beliau juga menjadi
jurulatih dalam kursus yang sama.

PEPERIKSAAN : Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori (Subjektif) selama 1 jam.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS. Jumlah


markah 100%.

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • KEHIDUPAN DAN KESIHATAN


PELAJARAN : 1.1 Karakteristik (Sifat) Benda-benda hidup.
1.2 Faktor-faktor penting bagi menjaga kesihatan yang baik.

• MAKANAN DAN PEMAKANAN


2.1 Makanan Berprotein, karbohiderat, lelemak, vitamin, galian, serat, air.
2.2 Makanan Seimbang
2.3 Penyimpanan dan penyediaan makanan.
2.4 Kebersihan makanan
2.5 Keracunan makanan

• KEBERSIHAN DIRI
3.1 Kebersihan peribadi
3.2 Pakaian
3.3 Antiseptik dan Ubat Pembunuh Kuman

• KEBERSIHAN RUMAH
4.1 Susunan rumah-peredaran udara
4.2 Pembuangan sampah sarap
4.3 Cahaya
4.4 Jenisan air
4.5 Sanitasi binatang peliharaan (bukan manusia)

• PENYAKIT-PENYAKIT BIASA TROPIKA


5.1 Penyakit bawaan air
5.2 Penyakit perhubungan kontak dari orang lain
5.3 Penyakit bawaan serangga

• BAHAYA-BAHAYA KESIHATAN
6.1 Merokok
6.2 Ubat-ubat / Dadah
6.3 Pencemaran Udara
6.4 Alkohol

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 11


RAWATAN RUMAH ASAS

KELAYAKAN : Semua Ahli PBS layak menduduki kursus ini.

SYARAT : Kursus mengandungi tidak kurang 6 tajuk ceramah, 1 jam tiap-tiap syarahan. Calon-calon
dikehendaki menghadiri semua syarahan.

BAHAN-BAHAN Nota PBSMM mengenai Rawatan Rumah Asas


RUJUKAN :

JURULATIH : Jurulatih PBSMM


Pembantu Perubatan
Jururawat Berdaftar (SRN)
Doktor Perubatan

PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang yang sama yang juga sebagai Jurulatih dalam kursus ini.

PEPERIKSAAN : Peperiksaan Lisan hendaklah mengandungi soalan-soalan berhubungkait dengan


prosedur-prosedur Peperiksaan praktikal dan hendaklah menekankan semaksimum
mungkin mengenai aspek-aspek prosedur yang betul. Kertas Teori selama 1 Jam
mengandungi 50% Objektif dan 50% Subjektif.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 50% dalam tiap-tiap Bahagian untuk LULUS:
Teori - 100 markah
Lisan - 40 markah
Praktikal - 60 markah
Jumlah - 200 markah

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • PENYEDIAAN UNTUK PESAKIT


PELAJARAN : 1.1 Kebersihan dalam bilik pesakit
1.2 Keselesaan dan Kesesuaian bilik pesakit.
1.3 Hiasan am bilik
1.4 Praktikal:
Pengenalan kelengkapan dan demonstrasi sebenar atas tajuk di atas.

• KATIL PESAKIT
2.1 Menyedia dan membuat katil pesakit tanpa pesakit di atas katil.

• MENGGERAKKAN PESAKIT
3.1 Menggerakkan pesakit dari sebelah ke sebelah yang lain.
3.2 Mendudukkan pesakit – ‘Posisi Rukembern’.
3.3 Mengangkat pesakit dari katil ke atas kerusi.
3.4 Praktikal – Mengalih pesakit ke atas kerusi.

• PENJAGAAN PESAKIT
4.1 Bilik mandi
4.2 Penjagaan rambut, penjagaan kuku, penjagaan mulut dan mata serta
pakaian.
4.3 Praktikal:
Penyediaan untuk semua rawatan tandas.

• PENGAMATAN KLINIKAL TERHADAP PESAKIT


5.1 Mengambil tekanan Darah
5.2 Mengambil suhu badan
5.3 Mengambil nadi, dan nisbah pernafasan
5.4 Menjaga seseorang apabila muntah
Praktikal:
Mengambil dan merekod nadi serta pernafasan.

• PEMAKANAN PESAKIT
6.1 Makanan seimbang

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 12


6.2 Penampilan makanan

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 13


PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN

KELAYAKAN : Semua ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS PBSMM layak untuk mengikuti
kursus ini selepas tempoh tidak kurang dari 6 bulan.

SYARAT : Kursus mengandungi tidak kurang daripada 24 jam. Calon-calon hendaklah menghadiri
sekurang-kurangnya 75% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri menduduki
Peperiksaan.

BAHAN-BAHAN i. Nota oleh Dr. Jagjit Singh


RUJUKAN : ii. Manual Pertolongan Cemas Lanjutan PBSMM
iii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA & SAA)
iv. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS)
v. Bantuan Hidup Asas - Penyelamat Jantung - Panduan (IJN)

JURULATIH : Jurulatih Kanan PBSMM


Pembantu Perubatan
Jururawat Berdaftar (SRN)
Doktor Perubatan

PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang yang sama yang juga Jurulatih dalam Kursus ini.

PEPERIKSAAN : Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi tajuk-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal


hendaklah menekanankan semaksimum mungkin atas aspek prosedur-prosedur yang
betul. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 70% Subjektif dan 30% Objektif.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap bahagian untuk LULUS.
Teori - 100 markah
Lisan - 40 markah
Praktikal - 60 markah
Jumlah - 200 markah

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • KURSUS ULANGKAJI PERTOLONGAN CEMAS ASAS (10 JAM)


PELAJARAN :
• KEMALANGAN INDUSTRI (2 JAM)
2.1 Jenis
2.2 Sebab
2.3 Pengurusan

• KELAHIRAN KECEMASAN (1 JAM)


3.1 Anatomi lelaki dan organ wanita, fisiologi penzuriatan, (pensenyawaan,
haid, penyuburan)
3.2. Tanda-tanda klinikal mengandung (kehamilan)
3.3 Tahap-tahap kelahiran normal, makanisma pengurusannya.
3.4 Kelahiran Bayi Kecemasan (Sebelum dan Selepas)

• SEMULASI KECEDERAAN & KAJIAN-KAJIAN KES (2 JAM)


4.1 Bagaimana membuat Kulit Tiruan
4.2 Bagaimana membuat Darah Tiruan
4.3 Kes-kes simulasi
4.4 Pendekatan
4.5 Pengurusan

• PERSAINGAN PRAKTIKAL DAN KETRAMPILAN KECEKAPAN /


KEMAHIRAN (8 JAM)

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 14


PENTADBIRAN & PENGURUSAN

KELAYAKAN : Semua ahli PBS PBSMM yang telah lulus Sijil Peperiksasan Asas selepas tempoh tidak
kurang dari 6 bulan.

SYARAT : Kursus tidak kurang daripada 8 jam. Calon-calon dikehendaki menghadiri 75% daripada
syarahan-syarahan yang disampaikan.

BAHAN-BAHAN Perlembagaan PBSMM


RUJUKAN : Buku-buku Panduan No. 2, 3, 5. 6, 7 dan 9

JURULATIH : Profesional yang berkhidmat di bahagian Pengurusan

PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah bukan orang yang sama yang juga jurulatih dalam kursus yang
sama.

PEPERIKSAAN : Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori selama 1 Jam yang mengandungi 50%
Objektif dan 50% Subjektif.

MARKAH : Calon-calon hendaklah mencapai sekurang-kurangnya 50% markah untuk LULUS.


Jumlah markah 100%

ANUGERAH : SIJIL PBSMM

SUKATAN • KAJIAN MENGENAI PERLEMBAGAAN PBSMM (1 JAM)


PELAJARAN : 1.1 Perlembagaan dan Undang-undang

• STRUKTUR & ORGANISASI PBSMM (1 JAM)


2.1 Kebangsaan
2.2 Cawangan
2.3 Cabang
2.4 Pasukan Bantuan Sukarela, Belia dan Pasukan Kanak-kanak.

• UNDANG-UNDANG & PERATURAN PBSMM ( 6 JAM)


3.1 Borang-borang (BP. 2, 3, 6 & 9)
3.2 Belia (BP.2)
3.3 PBS (BP.3)
3.4 Pakaian Seragam (BP. 6)
3.5 Pentadbiran dan Prosedur Kewangan (BP.6 )
3.6 Kursus-kursus dan Peperiksaan (BP.7)
3.7 Pertandingan (BP. 9)

NOTA: (BP – Buku Panduan)

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 15


PEPERIKSAAN KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKKAN SEBAGAI JURULATIH

KELAYAKAN : Semua ahli-ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan Lanjutan PBSMM.

SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Calon-calon hendaklah menghadiri
sekurang-kurangnya 75% syarahan / praktikal.

JURULATIH : Jurulatih Berkelayakan


Jurulatih Kanan PBSMM

PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah bukan orang yang sama di mana ia juga Jurulatih di dalam kursus
ini.

PEPERIKSAAN : Semua calon dikehendaki menduduki peperiksaan ke atas Teori selama 1 jam dan
peperiksaan praktikal.

MARKAH : Calon-calon hendaklah mencapai 65% markah dalam tiap-tiap bahagian.


Bertulis - 100 Markah
Praktikal - 100 Markah
Jumlah - 200 Markah

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • PERSEDIAAN SEBELUM SESI LATIHAN


PELAJARAN : 1.1 Objektif
1.2 Perkara Khusus
1.3 Kumpulan Ahli
1.4 Kumpulan Sasar (audien dan pelatih)
1.5 Kemudahan / Tempat
1.6 Bahan-bahan mengajar
1.7 Strategi

• SEMASA SESI LATIHAN (2 JAM)


2.1 Menjalin perhubungan permainan, aktiviti-aktiviti
2.2 Pengurusan masa / langkah
2.3 Teknik syarahan
2.4 Teknik demonstrasi
2.5 Himpun Fikiran
2.6 Memudah cara (Teknik Perbengkelan)
2.7 Diskusi / Seminar / Forum
2.8 Kegunaan Alat Bantu Mengajar
2.9 Teknik soal-jawab
2.10 Mengendali respons jawapan balas / soalan-soalan.
2.11 Memberi penguatkuasaan
2.12 Memberi motivasi
2.13 Aksi Komitmen
2.14 Kaedah-kaedah Penilaian.

• SELEPAS SESI LATIHAN ( 1 JAM)


3.1 Penilaian diri, refleksi
3.2 Analisa pencapaian pelatih
3.3 Statistik kesimpulan mudah
3.4 Susulan

• MIKRO-SESI MENGAJAR (4 JAM)


4.1 Sesi Praktis – rakan sebaya dan penilain pelatih.

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 16


PEPERIKSAAN BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KANAN

KELAYAKAN : Semua Jurulatih PBSMM

SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang daripada 14 jam. Calon-calon dikehendaki menghadiri
semua syarahan. Kursus hendaklah dikendalikan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan.

BAHAN-BAHAN i. BLS Heartsaver Guide (IJN)


RUJUKAN : ii. First Responder Life Support
iii. Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyelamat CPR untuk semua.

JURULATIH : Jurulatih Kanan PBSMM


Pembantu Perubatan
Jururawat Berdaftar (SRN)
Doktor Perubatan

PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah bukan orang sama yang juga Jurulatih dalam kursus ini.

PEPERIKSAAN : Peperiksaan praktikal hendaklah menekankan semaksimum mungkin atas aspek prosedur
yang betul.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan lulus dalam
semua modul praktikal.
Teori - 100 markah
Praktikal - Lulus / Gagal
Jumlah - 100 markah

ANUGERAH : Sijil BLS (Bantuan Hidup Asas)

SUKATAN • DEWASA – SEORANG PENYELAMAT CPR (3 JAM)


PELAJARAN : 1.1 Fungsi Jantung dan Paru-paru
1.2 Fakta-fakta Risiko
1.3 Kehidupan Jantung Berhemat
1.4 Amaran Serangan Jantung
1.5 Aksi dalam keadaan genting.

• PENGURUSAN HALANGAN SALURAN UDARA OLEH BENDASING (2


JAM)
2.1 Sedar
2.2 Sedar menjadi Tidak Sedar
2.3 Tidak Sedar

• PEDIATRIK – SEORANG PENYELAMAT CPR (2 JAM)


3.1 Fakta-fakta Risiko / Pencegahan
3.2 CPR Bayi

• PENGURUSAN HALANGAN SALURAN UDARA (PEDIATRIK)


DISEBABKAN OLEH BENDASING (2 JAM)
4.1 Halangan saluran udara bayi.
4.2 Sedar
4.3 Sedar kepada Tidak Sedar
4.4 Tidak Sedar

• KANAK-KANAK-SEORANG PENYELAMAT CPR (1 JAM)


5.1 Demonstrasi praktikal

• PENGURUSAN HALANGAN SALURAN UDARA (KANAK-KANAK)


DISEBABKAN OLEH BENDASING
6.1 Halangan saluran duara kanak-kanak
6.2 Sedar
6.3 Sedar kepada Tidak Sedar
6.4 Tidak Sedar

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 17


• PERNAFASAN MULUT KE TOPENG (1 JAM)
7.1 Demonstrasi praktikal

• PENYIMPANAN DAN MENGENDALIKAN OKSIGEN (2 JAM)


8.1 Keselamatan penggunaan oksigen
8.2 Alat bercabang bagi pengurusan saluran udara.

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 18


PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR

KELAYAKAN : Pekerja-pekerja Syarikat Perkilangan, Agensi Kerajaan dan Agensi Persendirian.

SYARAT : Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 8 jam syarahan / demonstrasi. Calon-
calon dikehendaki menduduki semua ceramah.

BAHAN-BAHAN i. Nota Pengenalan Pertolongan Cemas dan CPR PBSMM.


RUJUKAN : ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, SAA)
iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS)

JURULATIH : Jurulatih PBSMM


Pembantu Perubatan
Jururawat Berdaftar (SRN)
Doktor Perubatan

PEMERIKSA : Pemeriksa bukan dari orang yang sama yang juga Jurulatih dalam kursus yang sama.

PEPERIKSAAN : Soalan-soalan Lisan merangkumi aspek-aspek prosedur. Peperiksaan Praktikal


menekankan semaksimum mungkin atas aspek-aspek prosedur yang betul. Kertas Teori 1
jam mengandungi soalan-soalan objektif sahaja.

MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 50% markah untuk LULUS.


Teori - 100 Markah
Lisan - 40 Markah
Praktikal - 60 Markah
Jumlah - 200 Markah

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • LUKA DAN PENDARAHAN (1 JAM)


PELAJARAN : 1.1 Deskripsi dan Definisi
1.2 Jenis
1.3 Sebab musabab
1.4 Pengurusan:
- Langsung
- Tidak Langsung
- Penggunaa Balutan

• PATAH / TERKEHEL (1 JAM)


2.1 Deskripsi dan definisi
2.2 Jenis
2.3 Sebab musabab
2.4 Tanda-tandan dan alamat
2.5 Pengurusan
- Tuap (cegah gerak)
- Penggunaan balutan

• TERBAKAR (1 JAM)
3.1 Deskripsi dan Definisi
3.2 Jenis
3.3 Sebab musabab
3.4 Peraturan Sembilan
3.5 Pengurusan

3B 3C

Terbakar Berhenti Sejukkan


(Burning Stop) (Cool)
Pernafasan Berjalan Baik Selimut
(Breathing maintain) (Cover)
Pemeriksaan Tubuh Bawa / pindah
(Body Examine) (Carry)

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 19


• RENJATAN (1 JAM)
4.1 Deskripsi dan definisi
4.2 Jenis
4.3 Sebab musabab
4.4 Tanda-tanda dan alamat
4.5 Pengurusan – Keselesaan (Elevation)

• DEWASA – SEORANG PENYELAMAT CPR (3 JAM)


5.1 Introduksi
5.2 Jantung dan paru-paru struktur dan fungsi
5.3 Penyakit Jantung Koronari (CHD)
5.4 Pengenalan kepada CPR
5.5 aspek-aspek teknikal bagi seorang Penyelamat CPR
5.6 Latihan Minikin (Patong)

• MENGANGKAT DAN PENGANGKUTAN ( 1 JAM)


6.1 Prinsip-prinsip mengangkat
6.2 Menggunakan usungan dan usunan sementara yang ada (improvisation)
6.3 Penyertaan praktikal.

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 20


SEORANG PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH

KELAYAKAN : Suri rumah, pelajar, ahli-ahli Rakan Muda, orang ramai termasuklah agensi-agensi
persendirian dan agensi-agensi kerajaan.

SYARAT : Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 6 jam syarahan / demonstrasi. Calon-calon
hendaklah menghadiri semua ceramah.

BAHAN-BAHAN i. Nota Pertolongan Cemas dalam Setiap Rumah PBSMM.


RUJUKAN : ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, BAA)
iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS)

JURULATIH : Jurulatih PBSMM


Pembantu Perubatan
Jururawat Berdaftar (SRN)
Doktor Perubatan

PEPERIKSAAN : Tiada peperiksaan untuk kursus ini.

ANUGERAH : SIJIL PENYERTAAN

SUKATAN • LUKA DAN PENDARAHAN (1 JAM)


PELAJARAN : 1.1 Deskripsi dan Definisi
1.2 Jenis
1.3 Sebab musabab
1.5 Pengurusan
- Langsung
- Tidak Langsung
- Penggunaa balutan
- Tanda-tanda dan alamat
- Pengurusan – tinggikan.

• PATAH / TERKEHEL (1 JAM)


2.1 Deskripsi dan definisi
2.2 Jenis-jenis Patah / Terkehel
2.3 Sebab musabab
2.4 Tanda-tanda dan alamat
2.5 Pengurusan
- Cegah gerak - Tuap
- Penggunaan balutan

• TERBAKAR (1 JAM)
3.1 Deskripsi dan definisi
3.2 Jenis-jenis terbakar
3.3 Sebab musabab
3.4 Peraturan Sembilan
3.5 Tanda-tanda dan alamat
3.6 Pengurusan:

3B 3C

Terbakar Berhenti Sejukkan


(Burning Stop) (Cool)
Pernafasan Berjalan Baik Selimut
(Breathing maintain) (Cover)
Pemeriksaan Tubuh Bawa / pindah
(Body Examine) (Carry)

• KERACUNAN BAHAN-BAHAN DI RUMAH (1 JAM)


4.1 Deskripsi dan definisi
4.2 Jenis
4.3 Sebab musabab
4.4 Tanda-tanda dan alamat
4.5 Pengurusan
Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 21
• PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) (1 JAM)
5.1 Pengenalan kepada CPR
5.2 Deskripsi dan definisi
5.3 Demonstrasi Praktikal CPR
5.4 Mempraktikkan CPR
5.5 Percubaan (Kemajuan)

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 22


PENDIDIKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG
KEMANUSIAAN ANTARABANGSA

KELAYAKAN : Semua ahli-ahli PBS adalah layak mengikut kursus ini.

SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang dari 8 jam. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua
syarahan.

JURULATIH : Jurulatih PBSMM

PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang sama di mana ia juga Jurulatih dalam kursus ini.

PEPERIKSAAN : Calon-calon akan menduduki peperiksaan kertas Teori selama 1 jam. 50% Subjektif dan
50% Objektif.

MARKAH : Markah maksimum 100. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50%


untuk LULUS

ANUGERAH : SIJIL

SUKATAN • SEJARAH PALANG MERAH (1 JAM)


PELAJARAN : 1.1 Jean Henry Dunant
1.2 Kenangan Di Solferino
1.3 Jawatankuasa Berlima
1.4 1864 – Konvensyen Geneva Pertama
1.5 1949 – 4 Konvensyen Geneva
1.6 Emblem Palang Merah / Bulan Sabit Merah

• PRINSIP-PRINSIP ASAS
2.1 Kemanusiaan
2.2 Kesaksamaan
2.3 Keberkecualian
2.4 Kebebasan
2.5 Perkhidmatan Sukarela
2.6 Bersatu
2.7 Kesejagatan

• STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH /


BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA
3.1 Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (JPMA)
3.2 Persekutuan Antarabangsa Persatuan-Persatuan Palang Merah & Bulan
Sabit Merah
3.3 Persatuan-Persatuan Kebangsaan.
3.4 Persidangan Antarabangsa

• PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (1 JAM)


4.1 Sejarah
4.2 Struktur dan Organisasi
4.3 Aktiviti-aktiviti
- Bulan Sabit Merah Kanak-kanak / Belia
- Pasukan Bantuan Sukarela
- Penjagaan Kesihatan Asas
- Reaksi Kecemasan
- Perkhidmatan Masyarakat
- Rancangan Pertukaran Antarabangsa
- Rancangan Latihan
- Bantuan kepada Orang Perahu Hanyut Vietnam
- Kutipan Derma

• UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (4 JAM)


5.1 Yayasan (2 Jam)
- Pembangunan Konvensyen-Konvensyen Geneva
- Protokol-Protokol Tambahan

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 23


- Tanggungjawab Negara-negara
- Konvensyen-konvensyen Hague
- Lambang / Emblem
- Pengenalan / Indikatif & Perlindungan dengan penggunaan lambang
dan signifikannya.

5.2 Undang-undang Asas Konvensyen (2 Jam) - Konvensyen


5.2.1 4 Konvensyen Genenva
Pertama: Melindungi tentera-tentera yang sakit dan cedera di
medan perang.
Kedua: Melindungi tentera-tentera yang cedera dan sakit di
mana kapal mereka karam di lautan.
Ketiga: Berhubung kait dengan perawatan Tahanan-
Tahanan Perang.
Keempat: Berhubung kait dnegan perlindungan kepada
orang-orang awam semasa peperangan.
5.2.2 Protokol-Protokol Tambahan
Protokol I: Berhubung kait dengan Perlindungan mangsa-
mangsa konflik bersenjata antarabangsa.
Protokol II: Berhubung kait dengan mangsa-mangsa konflik
bersenjata yang bukan antarabangsa.
5.2.3 Peruntukan-peruntukan Am kepada 4 Konvensyen Geneva.

Panduan Persijilan & Sukatan Pelajaran PBSMM 24