Sei sulla pagina 1di 11

158

12. PROIECT PENTRU UN NOU STANDARD CU SISTEMUL DE TOLERANŢE ŞI


AJUSTAJE ALE PIESELOR CILINDRICE.(SELECŢIUNI)

12.1.Intervale de diametre nominale.

Diametrele nominale se exprima in milimetri.


Domeniul diametrelor pieselor ce fac obiectul prezentului standard, cuprinse intre 1
mm si 3727,5937 mm se împarte in 25 (douăzeci si cinci) intervale de diametre nominale
(IL) numerotate cu numere de ordine L de la 1 la 25.
Marginile intervalelor sunt termenii seriei geometrice R7, (cu raţia 7 10 ), numere
iraţionale obţinute prin ridicarea raţiei la puterea L. Excepţie fac marginile: 1, 10, 100, 1000
ce se obţin ca puteri întregi ale lui 10 si deci sunt numere raţionale. Pentru aceste excepţii
este necesara precizarea ca fiecare interval îşi conţine marginea inferioara.
Elemente de identificare:

− L , numărul de ordine al intervalului in care este inclus un diametru nominal dat N:

L = 1 + întreg [log N7] (12.1)

− DL min , marginea inferioara a intervalului IL:

l −1
DL min = 7
10 ( L−1) = 10 7 (12.2)

− DL max , marginea superioara a intervalului IL:

DL max = 10 = 10
7 L 7 (12.3)

− IL , intervalul de diametre nominale pentru N:

N ∈ [ DL min , DL max ] (12.4)

− DLk , diametrul caracteristic al intervalului , media geometrica a marginilor


intervalului:

L − 0 ,5
( L − 0 ,5)
7
DLk = 10 = 10 7
= DL min ⋅ DL max (12.5)

− iL , unitatea de toleranta a intervalului IL:

L − 0 ,5
iL = 0,45 ⋅ 10 21 ( L − 0 ,5)
= 0,45 ⋅ 10 21 (12.6)
159

Elementele de identificare pentru intervalele diametrelor nominale sunt prezentate in


tabelul12.1.
Intervale de diametre nominale, IL diametre caracteristice, DLk şi unităţi de toleranţa, iL.
Tabelul 12.1.
peste pana la R7 Diametrul caracteristic Unitatea de toleranta
L (DLmin) (DLmax) 7
10L DkL = 10
7 ( L−0,5) , 5⋅ 10( L −0,5)
iL= 04 21

1. 1,000 1,389 1,3894 1,1787 0,4753593

2. 1,389 1,930 1,9306 1,6378 0,5304459

3. 1,930 2,682 2,6826 2,2758 0,5919161

4. 2,682 3,727 3,7275 3,1622 0,6605097

5. 3,727 5,179 5,1794 4,3939 0,7370522

6. 5,179 7,196 7,1968 6,1054 0,8224647

7. 7,196 10,000 10,0000 8,4834 0,9177752

8. 10,000 13,894 13,8949 11,7876 1,0241307

9. 13,894 19,306 19,3069 16,3789 1,1428110

10. 19,306 26,826 26,8269 22,7584 1,2752445

11. 26,826 37,275 37,2759 31,6227 1,4230249

12. 37,275 51,794 51,7947 43,9397 1,5879308

13. 51,794 71,968 71,9685 61,0540 1,7719465

14. 71,968 100,000 100,0000 84,8342 1,9772868

15. 100,000 138,949 138,9495 117,8768 2,2064226

16. 138,949 193,069 193,0697 163,7893 2,4621117

17. 193,069 268,269 268,2695 227,5845 2,7474310

18. 268,269 372,759 372,7593 316,2277 3,0658143

19. 372,759 517,947 517,9474 439,3970 3,4210931

20. 517,947 719,685 719,6856 610,5402 3,8175430

21. 719,685 1000,000 1000,0000 848,3428 4,2599352

22. 1000,000 1389,495 1389,4954 1178,7686 4,7535935

23. 1389,495 1930,697 1930,6977 1637,8937 5,3044589

24. 1930,697 2682,695 2682,6957 2275,8459 5,9191607


160

25. 2682,695 3727,593 3727,5937 3162,2776 6,6050967

12.2. Toleranţe

Prezentul standard stabileşte tolerante pentru 16 (şaisprezece) clase de precizie q,


numerotate cu 0; 1; 2; … 15. Pentru fiecare clasa de precizie se constituie o clasa de
tolerante Itq, iar pentru fiecare interval de diametre nominale, L si clasa de precizie, q se atribuie
o toleranta TLq.
Elemente de identificare :

− TLq - Toleranta se obţine din produsul dintre unitatea de toleranta, i L si factorul


de precizie, aq cu relaţia:

q q L − 0 ,5
TLq = aq ⋅ iL = 10 5 ⋅ iL = 10 5 ⋅ 0,45 ⋅ 10 21 ;
 q L − 0 ,5 
 + 
5 21 
TLq = 0,45 ⋅ 10
(12.7)

− aq - Factorul de precizie, asigura dispunerea in serie geometrica a tolerantelor


pentru fiecare interval. Factorii de precizie a q sunt termenii seriei geometrice R 5
calculabili cu relaţia:

q
a q = 10 = 10
5 q 5 (12.8)

Clasa de tolerante, ITO este constituita din şirul unităţilor de toleranta (pentru q = 0
rezultă aq = 1).
Când se cunoaşte toleranţa maximă Tmax, ce se poate atribui unui diametru nominal N,

− q - clasa de precizie se determina cu relaţia:

  L − 0,5 
q = int reg 5 log Tmax − log 0,45 −  , (12.9)
  21  

în care se înlocuieşte L calculat cu relatia (1).


Tolerantele se exprima in micronimetri.
Se recomanda ca pentru clasa de tolerante ITO, tolerantele sa se exprime cu doua
zecimale exacte, pentru clasele IT1 … IT5 cu o zecimala exacta, iar pentru clasele de
tolerante cu q ≥ 6 se va considera numai valoarea întreaga.
Colecţia de tolerante calculata conform reglementarilor prezentului standard este
prezentata in tabelul 12.2.
Cele doua piese ce formează un ajustaj pot avea:
I. aceeasi clasa de precizie ;
II. arborele mai precis decat alezajul cu o clasa si
III. arborele mai precis decat alezajul cu doua clase.

Selecţia de tolerante poate fi extinsa la dreapta, pentru clase de tolerante IT16, IT17 …
si la stânga pentru clase de tolerante IT01, IT02, … la care q se va lua −1, −2, … .
161

Preciziile de bază sunt IT1, …, IT5. Celelalte sunt extinderi prin amplificare a toleranţelor cu puteri
întregi ale lui 10.
162
Tolerante TLq, factori de precizie aq si unitati de toleranta, iL. Tabelul 12.2.
IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 i.
1,58i 2,51i 3,98i 6,3i 10i 15,8i 25i 39,8i 63i 100i 158i 251i 398i 631i 1000i
0.7 1.1 1.8 2.9 4.7 7 11 18 29 47 75 119 189 299 475 0.4753593
0.8 1.3 2.1 3.3 5.3 8 13 21 33 53 84 133 211 334 530 0.5304459
0.9 1.4 2.3 3.7 5.9 9 14 23 37 59 93 148 235 373 591 0.5919161
1.0 1.6 2.6 4.1 6.6 10 16 26 41 66 104 165 262 416 660 0.6605097
1.1 1.8 2.9 4.6 7.3 11 18 29 46 73 116 185 293 465 737 0.7370522
1.3 2.0 3.2 5.1 8.2 13 20 32 51 82 130 206 327 518 822 0.8224647
1.4 2.3 3.6 5.7 9.1 14 23 36 57 91 145 230 365 579 917 0.9177752
1.6 2.5 4.0 6.4 10.2 16 25 40 64 102 162 257 407 646 1024 1.0241307
1.8 2.8 4.5 7.2 11.4 18 28 45 72 114 181 287 454 721 1142 1.1428110
2.0 3.2 5.0 8.0 12.7 20 32 50 80 127 202 320 507 804 1275 1.2752445
2.2 3.5 5.6 8.9 14.2 22 35 56 89 142 225 357 566 897 1423 1.4230249
2.5 3.9 6.3 10.0 15.8 25 39 63 100 158 251 398 632 1001 1587 1.5879308
2.8 4.4 7.0 11.1 17.7 28 44 70 111 177 280 445 705 1118 1771 1.7719465
3.1 4.9 7.8 12.4 19.7 31 49 78 124 197 313 496 787 1247 1977 1.9772868
3.4 5.5 8.7 13.9 22.0 34 55 87 139 220 349 554 878 1392 2206 2.2064226
3.9 6.1 9.8 15.5 24.6 39 61 98 155 246 390 618 980 1553 2462 2.4621117
4.3 6.9 10.9 17.3 27.4 43 69 109 173 274 435 690 1093 1733 2747 2.7474310
4.8 7.7 12.2 19.3 30.6 48 77 122 193 306 485 770 1220 1934 3065 3.0658143
5.4 8.5 13.6 21.5 34.2 54 85 136 215 342 542 859 1361 2158 3421 3.4210931
6.0 9.5 15.1 24.0 38.1 60 95 151 240 381 605 958 1519 2408 3817 3.8175430
6.7 10.7 16.9 26.8 42.5 67 107 169 268 425 675 1070 1695 2687 4259 4.2599352
7.5 11.9 18.9 29.9 47.5 75 119 189 299 475 753 1194 1892 2999 4753 4.7535935
8.4 13.3 21.1 33.4 53.0 84 133 211 334 530 840 1332 2111 3346 5304 5.3044589
9.3 14.8 23.5 37.3 59.1 93 148 235 373 591 938 1486 2356 3734 5919 5.9191607
10.4 16.5 26.2 41.6 66.0 104 165 262 416 660 1046 1659 2629 4167 6605 6.6050967
163

12.3. Abateri fundamentale.

Abaterile fundamentale definesc caracterele de ajustaj. Atât pentru sistemul de


ajustaje alezaj unitar cat si pentru sistemul de ajustaje arbore unitar sunt reglementate cate
33 (treizecişitrei) de caractere. Fiecărui caracter i se atribuie cate un număr de ordine, w
afectat de semn :

− plus ( + ) pentru ajustaje cu joc si


− minus ( − ) pentru ajustaje intermediare si de trecere.

Mai sunt atribuite literele h, H pentru caracterul cu abaterea fundamentala zero (joc
minim nul, caracter unitar) si literele jS, JS pentru câmpul (caracterul) simetric. Câmpul js, Js
simetric este păstrat numai pentru conservatori; în jurul valorii unice (exacte).
Poziţiile câmpurilor de toleranta sunt prezentate in figura 12.1.
Pentru ajustajele cu joc h, H si W = +1, +2, … +15 abaterea fundamentala este chiar
jocul minim, iar pentru ajustajele jS, JS si W = −1, −2, … −16 abaterea fundamentala este egala
cu strângerea maxima (strângerea max = − j min este justificarea atribuirii semnelor minus)
Intre caracterul de ajustaj si clasa de precizie se scrie: A pentru alezaje si a pentru
arbore.
De exemplu: +15A7 este caracterul de ajustaj pentru un alezaj cu cel mai mare joc
minim in sistemul de ajustaje arbore unitar, sau −1a7 este caracterul de ajustaj pentru un
arbore cu strângerea maxima cea mai mica in sistemul alezaj unitar.
Sistemul nu este limitat la jocuri maxime, +15 sau strângeri maxime, -15. El poate fi extins
sau restrâns după preferinţă.

Elemente de identificare :

− EfLW - modulul abaterii fundamentale care se determina cu relatia:


W
 
2 ⋅L −1 15

Ef = 30 ⋅10 14  (12.10)


LW
 

Pentru W = 1 se ia valoarea cu doua zecimale exacte, pentru w = 2 , 3 , … , 5 se ia


valoarea cu prima zecimala exacta , iar pentru w ≥ 6 se retine numai partea întreaga. Pentru
caracterele H si h , Ef = 0, iar pentru caracterele jS si JS (câmpurile simetrice) Ef = ± T/2.
Abaterile fundamentale, in modul, sunt prezentate in tabelul 12.3.
Abaterile fundamentale se exprima in micronimetri.
Semnul abaterilor fundamentale se alege după poziţia din diagramele de tolerante,
figura 12.1. sau după regulile:

♦ plus ( + ) pentru simbolurile [ A + ] si [ a − ] si

♦ minus ( − ) pentru simbolurile [ A − ] si [ a + ].


164

Fig. 12.1. Caractere de ajustaj: a - Sistemul de ajustaje alezaj unitar si


b - Sistemul de ajustaje arbore unitar.
165

− w, numărul de ordine al caracterului de ajustaj care se determina cu relatia:

 
 15 ⋅ log j min 
w =1 + int reg   (12.11)
1 + log 3 + 2 ⋅ L −1 

 14 

în care: L se determina cu relatia (12.1) si pentru ajustaje intermediare sau cu strângere se


impune strângerea maxima in loc de jocul minim.
Domeniul jocul maxim – strângerea maximă, precum şi numărul caracterelor de ajustaj, w
pot fi alese de fiecare instanţă de reglementare. În exemplul considerat s-a ales domeniul ± 3% din
dimensiunea nominală şi 32 caractere de ajustaj (+ 15, 0, Js sau js, - 15).

12.4. Simbolizarea

Mărimea si poziţia câmpului de toleranta sunt definite de cele trei elemente:


diametrul nominal, abaterea fundamentala si toleranta. Este obligatoriu ca aceste elemente sa
poată fi identificate după simboluri. Pentru ajustaje se va înscrie diametrul nominal, urmat
de simbolurile pieselor scrise sub forma de fracţie: la numărător pentru alezaj (A, H, Js) si
la numitor pentru arbore (a, h, j s). In fata literei se va înscrie simbolul, număr natural
precedat de semn pentru w (caracterul de ajustaj), iar după litera se scrie numărul natural
pentru clasa de precizie q.

Sistemul de ajustaj se identifica după litera; sistemul alezaj unitar va conţine


obligatoriu litera H la numărător, iar sistemul arbore unitar va conţine obligatoriu litera h la
numitor. Este posibil să apară ambele litere H / h, caz in care se poate încadra in oricare
sistem.
Pentru piesa ce nu este element unitar se va înscrie simbolul A sau a precedat de
numărul caracterului de ajustaj w cu semn; plus (+) pentru ajustajele cu joc si minus ( −)
pentru toate celelalte.
Pentru câmpul simetric se va înscrie JS sau jS in poziţia centrala.
Literele H, h, JS si jS nu vor fi precedate de numere pentru ca abaterile fundamentale
sunt cunoscute; 0 pentru H, h si ± pentru JS, Js.
Clasele de precizie se vor înscrie la dreapta, după litera, fără sa rămână locuri
libere.
Se admit trei cazuri referitor la preciziile pieselor ce formează ajustaj:
I. aceeaşi clasa de precizie; qD = qd.
II. arborele mai precis cu o clasa decât alezajul; qD = qd+1.
III. arborele mai precis cu doua clase decât alezajul; qD = qd+2.
166
Abateri fundamentale; p = 3%. Tab. 12.3.

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 w=1
1. 1.26 1.6 2.0 2.5 3.2 4 5 6 8 10 13 17 21 27 35 44 1.2683428
2. 1.29 1.6 2.1 2.8 3.6 4 6 7 10 13 17 22 29 37 49 63 1.2964640
3. 1.32 1.7 2.3 3.0 4.0 5 7 9 12 16 22 29 38 51 68 90 1.3252087
4. 1.35 1.8 2.4 3.3 4.5 6 8 11 15 20 28 38 51 70 94 128 1.3545907
5. 1.38 1.9 2.6 3.6 5.0 7 9 13 18 25 35 49 68 95 131 182 1.3846241
6. 1.41 2.0 2.8 4.0 5.6 8 11 16 22 32 45 64 91 129 183 259 1.4153235
7. 1.44 2.0 3.0 4.3 6.3 9 13 19 27 40 58 84 121 175 254 368 1.4467034
8. 1.47 2.1 3.2 4.7 7.0 10 15 22 33 50 73 109 161 239 353 522 1.4787792
9. 1.51 2.2 3.4 5.2 7.8 11 18 27 41 62 94 142 215 325 491 742 1.5115661
10. 1.54 2.3 3.6 5.6 8.8 13 21 32 50 77 119 185 285 441 682 1054 1.5450799
11. 1.57 2.4 3.9 6.2 9.8 15 24 38 61 96 152 240 380 600 948 1498 1.5793368
12. 1.61 2.6 4.2 6.7 10.9 17 28 46 74 120 194 313 505 816 1318 2128 1.6143532
13. 1.65 2.7 4.4 7.4 12.2 20 33 54 90 149 247 407 672 1109 1831 3022 1.6501460
14. 1.68 2.8 4.7 8.0 13.6 23 38 65 110 186 314 530 894 1508 2545 4292 1.6867324
15. 1.72 2.9 5.1 8.8 15.2 26 45 78 134 232 400 689 1189 2051 3536 6097 1.7241299
16. 1.76 3.1 5.4 9.6 17.0 29 52 93 164 289 509 897 1582 2788 4913 8659 1.7623566
17. 1.80 3.2 5.8 10.5 18.9 34 61 110 199 359 648 1167 2103 3790 6827 12299 1.8014309
18. 1.84 3.3 6.2 11.4 21.1 38 71 132 243 448 825 1519 2797 5152 9486 17468 1.8413715
19. 1.88 3.5 6.6 12.5 23.6 44 83 157 296 558 1050 1976 3720 7003 13181 24810 1.8821976
20. 1.92 3.7 7.1 13.7 26.3 50 97 187 361 694 1336 2571 4948 9520 18316 35239 1.9239290
21. 1.96 3.8 7.6 14.9 29.4 57 113 223 439 865 1701 3346 6580 12941 25450 50050 1.9665856
22. 2.01 4.0 8.1 16.3 32.8 65 132 266 535 1077 2165 4353 8751 17591 35363 71086 2.0101879
23. 2.05 4.2 8.6 17.8 36.6 75 154 317 652 1341 2756 5664 11638 23913 49136 100964 2.0547570
24. 2.10 4.4 9.2 19.4 40.8 85 180 378 795 1670 3508 7369 15477 32507 68275 143399 2.1003142
25. 2.14 4.6 9.8 21.2 45.6 97 210 451 968 2080 4465 9587 20582 44188 94868 203671 2.1468815
167

Fig.12.2. Simbolizarea tolerantelor pieselor; a, c pentru alezaje si b, d pentru arbori.

Fig. 12.3. Simbolizarea ajustajelor;


a, b, c - sistemul alezaj unitar si d, e, f - sistemul arbore unitar
168

Pe desenele de execuţie se vor nota de regula: diametrul nominal urmat de abaterile


superioara in partea de sus si inferioara, in partea de jos. Abaterea egala cu zero nu se înscrie
pentru a nu crea confuzie nefiind separată prin semn de diametrul nominal. Locul sau va rămâne
liber. Abaterile, in milimetri, se vor scrie cu aceeaşi înălţime ca si diametrul nominal.
Facultativ se poate nota, între paranteze, si simbolul câmpului de toleranta.
Pentru exemplificare se prezintă modurile de simbolizare in figurile: 12.2 pentru
alezaje (a, c) si pentru arbori (b, d); 12.3 pentru ajustaje.