Sei sulla pagina 1di 15

Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi

Moving Towards Excellence

Pengenalan
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(PBPPP) adalah satu kaedah penilaian:

1
2

Konsep Berasaskan Tugas dan Tempat


Bertugas (Job-Based and Work Place)

Standard prestasi selaras dengan Goverment


Transformation Programme 2.0 (GTP 2.0) dan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013 2025

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-202

Kronologi
19 September 2013
18 September 2013
Pra-DTF(Pre-Delivery Task
Force) bersetuju bahawa
PBPPP kumpulan Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan
(PPP) akan dilaksanakan
sepenuhnya bermula pada
tahun 2015.

Mesyuarat DTF Bil. 3/2013


yang dipengerusikan oleh
YAB Tan Sri Dato' Hj
Muhyiddin B. Hj Mohd
Yassin, Timbalan Perdana
Menteri merangkap Menteri
Pendidikan Malaysia telah
bersetuju dengan
keputusan berkenaan.
.

Latar
belakang

02

PROGRAM BERSEPADU
POTENSI DAN
KOMPETENSI
(PROSPEK)

04

KRITERIA
KECEMERLANGAN

LAPORAN
PENILAIAN
PRESTASI
(LNPT)

01

STANDARD KUALITI
PENDIDIKAN
MALAYSIA
(STANDARD 4)

03
05

PENILAIAN GURU
CEMERLANG

Bertepatan dengan
Pelan Pembangunan Pendidikan
2013-2025
(Malaysia Education Blueprint)
yang menekankan peningkatan
kualiti pendidikan negara.

PBPPP

Objektif

Menilai kompetensi dan


potensi PPP

Menilai keberhasilan (aspek


peningkatan) yang
Objektif
merupakan hasil kerja PPP
(Kumpulan PdP dan PTA)

Mengenal pasti kompetensi


Objektif dan potensi PPP untuk
membolehkan Program
Pembangunan Profesional
Berterusan dilaksanakan

Objektif

Mengenal pasti keperluan


untuk pembangunan
laluan kerjaya PPP

1
2

Meningkatkan kecekapan
dan komitmen bagi
melahirkan PPP yang
berprestasi
tinggi.
Penilaian
menyeluruh
yang
menggabungjalinkan
kompetensi dan potensi
serta keberhasilan PPP.

Prapelaksanaan 2014

PdP

1. Guru
2. Pensyarah

*Pengajaran dan Pembelajaran PPP yang mengajar di sekolah dan institusi pengajian
di bawah kelolaan KPM

PT(A)
Kategori
Kumpulan

3. Kepimpinan Sekolah
Institusi Pendidikan

dan

*Pengajaran dan Pentadbiran (A) PPP di peringkat pengurusan di sekolah dan


institusi pengajian di bawah kelolaan KPM yang terlibat dalam pengurusan SERTA
pengajaran dan pembelajaran

PT(B)

4. Pegawai di Bahagian,
Institusi Pendidikan, JPN dan
PPD

*Pengurusan dan Pentadbiran (B) PPP di peringkat pengurusan di organisasi kelolaan


KPM yang terlibat dalam hanya berkaitan pengurusan TANPA pengajaran

FASILITATOR

JURULATIH

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling


6. Kaunselor Bahagian, JPN, PPD, & IPG
7. SISC+, SiPartners dan Fasilinus

8. Jurulatih Sukan atau


Jurulatih Seni

Tempoh Penilaian

Dilaksanakan secara
berterusan dalam
tempoh 1 tahun
Penilaian sekurangkurangnya 2 kali
setahun

Pegawai Penilai mestilah


melengkapkan penilaian
dan menghantar skor
akhir penilaian

I Penilaian

Kompetensi

FUNGSI
GENER
ONAL
IK

Prestasi
Tinggi

Prestasi
PPP
+
II Penilaian

Keberhasilan

PPP

KEBERHA
SILAN

KERANGKA KONSEP PBPPP

Prestasi
Sederhana

Prestasi
Rendah

SKOR

PERNYATAAN
LNPT*

PERNYATAAN
PPPM

90 - 100

Cemerlang

Prestasi Tinggi

80 - 89.99

Baik
Prestasi Sederhana

60 - 79.99

Sederhana

50 - 59.99

Kurang Memuaskan
Prestasi Lemah

0 - 49.99

Lemah
*Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.2/2009

Penjajaran Masa PBPPP 2014


16 31 Dis 2014
Penyelarasan
markah bagi
kes-kes
tertentu
(ketekalan
markah)

Pengisian data ke dalam Sistem e-Prestasi


2 September 31 Disember
OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

14/9-15/12/2014

17-31/8/2014
Taklimat PPD
kepada
Sekolah

Pelaksanaan PBPPP

1-13/9/2014
Taklimat
Pemimpin
Sekolah
kepada guru

DISEMBER

Penilaian

yang sedia
ada di KPM pada tahun
ini masih dilaksanakan
seperti LNPT.

PBPPP akan

dilaksanakan
sepenuhnya pada
tahun 2015 apabila
diluluskan.

TERIMA
KASIH!
ATAS PERHATIAN
ANDA

Disediakan oleh:
Bahagian Pembangunan dan Penilaian
Kompetensi
Blok 4803 Suite O-2,
Bangunan CBD Perdana,
Off Persiaran Multimedia,
63000 Cyberjaya, Selangor

+603
9000

8317

http://www.moe.gov.my/bpp
k