Sei sulla pagina 1di 33

..

.: "", 1967

- , , , ,
(Aitareya) .
(panchika)
,
(Kaushitaki, Kausitaki brahmana) -

(Kena, Talavakara) Talavakara-brahmana ( Jaiminiya-u
,
(Taittiriya), ,
, (valli - . ""). , 12
(Katha, Kathaka) , ,
(adhyaya),
(Shvetashvatara) ,
.
[Maitri, Maitrayana, Maitrayaniya (brahmana) . .]
(prapathaka). ,
(Isha Ishavasya, - Vajasaneyi samhita)
, (Ishavasyam idam sarvam... - "
- .
(Mundaka), , .

,
(Prashna) Pippalada , -
(Mandukya) , ,
- (aum)
, , .
(Vajrasuchika) .
(Mahanarayana, Brihannarayana, Yajniki) , ,
(Chagaleya) , ,
(Subala) ,
(Paingala) (ad
(Atmopanishad) ( )
(Brahmabindu) 22 .
(Yogatattva - " ")
. (Kanthashruti) ,
(Jabala) , ,
(Kaivalya - , ""; Brahma shatarudriya)
(Nilarudra - " ") -
(Ramapurvatapaniya) ( )
* * *
(
..
1. , . , .
2. : , , , . - ,
3. : " . ". , ,
4. . , ; [] ,
1. , . [] [
2. . : ", ". .
3. . : ", ". , -
4. [] , , . , , . ,
5. []: " [ ] ". : "

1. [] : " , . ".
2. . , , . ,
3. , [] . ,
4. , .
5. , . ,
6. , . ,
7. , . ,
8. , .
9. , .
10. , . - ; - ,
11. : " ?". : " []
12. , [] , . - . -
13. , [ ]: "
14. [] , , [] . , ,

1. , [] . - ,
2. [] - ;
3. , , . .
4. , , [] [] .

5. " [] ,
.
;
".
- , [] .
6. , [

1. " [ - ], ? ?" - ,
2. , , , , , ,
3. - , - , - : ,
4. [] ,1. , , , [ ] .
2. : ", , , .
" , , [] , , ,
, .
- [] - [
3. , , - , -
4. : [ ] , -
5. - .
6. "" - , - , , []
7. - , - ,
- .
, .
[] : " ?". : "". - "

1. " - " - , , . , -
2. " - " - , , . , -
3. - . ,
4. - , [] . - [
5. - [, ] ; " " - [
6. " - ", - , , .
7. - . []
8. , , ,
" , ,
, .
.

".
, [] .
- [ ], .
- [ ], - .

". ...
[ ] , ...
, ..."
, [ ]: " , ,
9. , , ,
10. , , [] [ ]: "
11. , , [ ]:
" [] , .
, [], - [] "", , -".

, []:
" , , ,
, [], - , , -".
, , []: "
12. - []. , ,
13. , , , , .
14. - . , , ,
15. - - [] . ,
" ", - . " ", - []
, : "

1. , , ,
2. : " - . , , . 3. , . , .
4. , .
5. - ; - .
6. , .
7. : " ,
8. [] - .

1. , , . ,
2. - , - , - , - , -
3. : ", , ".
4. : ", , ". :
5. : ", , ".
6. : ", , ". :
7. : ", , ", :
8. : ", , ".
9. : ", , ". :
10. : ", , ". :
11. : ", , ".
12. : ", , ". :
13. : ", , ". : "
14. : ", , ".
15. : ", , , , ".
16. : ", , ". :
17. : ", , ".
18. : ", , ".
19. . : " , [ ], ?" - "
20. . ,1. ? ?
2. , [] , , , ,
3. , , . , ,
4. , - ,
5. , - : , ,
6. , , [] , - : ,
7. , - : , ,
8. , - : , ,
9. , - : , ,

1. " , [], , ,
2. " , , , []. , []

3. [] , , , []. , [
4. , , [ ]
5. [] [] , , [] -

1. , [] .
2. , [] . [
3. : " ! , ". [ :] "".
4. [] . [] : " ?". - ", , -
5. [ ]: " ?" - " , ".
6. [] : " ". []
7. : " ! , ". [ :] "".
8. [] . [] : " ?" - ", , - , 9. [ ]: " ?" - " , ".
10. [] : " ". []
11. : " ! , ". [ :] "".
12. [] , , ,

1. : " - . , ". []
2. , - , , - [, ]
3. , [, ] ,
4. []: , , [ ].
5. - . , ; []
6. - " ", [] .
7. ", ", - [ ], - . ,
8. , , - : - [] ,
9. , , , ,
1. , ! , ,
, , , . ! ,

1. : , , , , "",

1. [ ] , [ ] !
- : - , - ,
2. - . - , -
3. - . - , -
4. - . - . -
5. - . - , -
6. . , ,

1. , , , , -
, - . .
- , . .
2. , , , , .
! !
! !
! !
! !
! !
3. ! !
! !
, ! !

, ! !
, , , . - !
, [] , ,
- . ! !

1. , , - , .
2. , - , - , - , - . ,
3. , - , - , - , - . ,
4. , - [ ]; - , ; - ,
5. , [] - . ,

1. [] , , ,
2. [] "" - ; [] "", - .

1. , , , , ;
, , , , ;
, , , , . - .
- .
[ ], , , , , , ,
, , , , ;
, , , , .
[ ], : ", .

1. - . - . - , , . []: ", ",

1. .
.
.
.
.
[ ] .
.
[] .
.
.
.
.
"[ ] ", - [] . "[ ] ",

1. - .
[] .
, , , .
[] - , , , .
, [] .

1. , : " . .
2. , . , . , . , .
3. , , , [] .
4. ,
5. , , , ,
6. . . . . ,

1. , , ,
. , , . ! , ,


1. ! ! !
2. ! . : " , , , - , - ,
, . . . .

:

1. , , ;
,
,
- ;
[] .
, ,
,
- ;
[] .
;
, ;
[]
.
[], , , ,
:

1. ,
[] - ,
- ;
.
[] ,
,
- ;
.
- , . [], ,
:

1.
, [],
.
- , . [], ,
:

1.
;

, .
, - ,
,
, [] ,
[] .
- , . [],
:

1. ,
-.
: " ",
, .
- , . - :
: " ! !".
:

1. , -;
, , ;
,
.

, , , , - , , ,
:

1. ,
- ,
,
- .
:
, , , , , .
- -, [ ] -
- - -, [
- - , []
, [] , -
- ,
, , - , [
- , [ ] -
- , [ ] -
- , [ ] -
- , [ ] -
, , , , - . , ,
:

1.
, [],
.
, , []: " ?", " ?".


1. , , , [] [ ]: ",
. ,

1. , - . , , ,
. ,

1. , - . , , ,
. ,

1. , - . , , ,
. ,

1. , - . , ,
. ,

1. , - . , ,

1. - . , - , -

1. - . , - , - .

1. - . , - , -

1. - . [ ], -
2. , [ ] - , -
3. - , - , - , -
4. - .
, , , , - .
5. , , , , ;
" , , !
6. - , - , - . - , - , - .
1. , . .
2. [], , [] ,
3. "[] , , , .
, , []".
4. : ", ?".
, [ , ] : " !".
5. [ :] " , .
, ?
6. [], , ; , ".
7. "[] , ,
[] []. , .
8. , [ ], , ,
, ,
9. " , , , , , ! ! ".
10. [ :] " , [] [ ]
, , - , []
11. [ :] " , [] ,
, [] ,
12. [ :] " ,
- , - , [] .
13. , , . , , [ , ] , -
14. [ :] " - , , [].
, [ ] - , , []".
15. [ ] - , -
, [] . []
16. [] , : " :
[] . .
17. [] [ ] , [], ,
, , ,
18. [ ] , , , , []
, , , .
19. - , , .
[]. ".
20. [ :] " [] - [:]
, . - ".
21. [ :] " ,
, , , ".
22. [ :] " - , , [] , ,
, . , ".
23. [ :] " [ ] , ;
[ ] [] ,
24. , ;
, , , [] .
25. - ,
, , - .
, , , , - ".
26. [ :] " [ ] , ,
- . [] , , .
27. : ,

, ? .
28. ,
, [] , - [
29. , , , , [] , , , , ".

1. [ :] ", [] - , - .
, ; , .
2. , ; , .
,
3. , , , , ;
, , .
4. , .
, , , - .
5. , [] ,
, , , .
6. , , .
: [ ] - .
7. [ ], ; ,
, [].
8. , - -
[] , [ ] [];
9. , - [],
! , . [ ] , , ,
10. , , .
, - .
11. , , , ,
, , - , , [
12. , , [],
.
13. , ,
, . , [] ".
14. [ :] " ,
, - , ".
15. [ :] ", ;
, , - . - .
16. , - , , - ;
, , , -, - [].
17. - , - .
, [] .
18. , , [] -, -;
, , , [ ] , [] .
19. , ; , ,
[] - , .
20. , .
, , []
21. , ; , ;
, , , ?
22. , - ,
, , .
23. , , [], , .
24. , , ,
, , .
25. - [] "
- ; , ?

1. [] , [],
" " - , [] 2. , , ,

[ ], - []
3. , - ; , , - ;
, - ; , , - .
4. , [] - .
[], , .
5. , ,
, .
6. , ,
, .
7. , , ,
.
8. , , ,
, .
9. , - , - ,
.
10. [] - , - ,
- , - .
11. - [], - .
. . .
12. , , ,
.
13. , []
, [] .
14. , , , [].
, , , - .
15. , , , , ,
, , , [] ".
16. , , ,
.
17. ,
, , - , [] ,


1. " [ ] - [] ,
[] , , , .
2. , .
, , [].
3. [ ] , , , ,
. ? , - .
4. [], -
, , .
5. , , [] ,
, . , - .
6. , ;
[], [], , , 7. [], , , ;
[], [], []; ,
8. , , [ ] ,
, .
9. , . , - .
10. , ; , .
, [-] .
11. . .
, [-] .
12. , , ,
- [ ] . , - .
13. , , , . - , - . , - .
14. , , ,

[] .
15. , , . ,

1. [] - , , [], , , , . , - .
2. "", [ ] , - , - , [ - ] , , , ; , ,
3. , ;
, , [] .
4. , [] ,
, ? , - .
5. , ,
- [], [].
6. -
[ ], , , !
7. [] [] .
, [] , .
8. , , [] ,
- , - , .
, . , - .
9. , , ,
, [] [].
10. , , ,
, [] [].
11. , , , [ ] ,
, [] [].
12. , , [] , , [] , .
13. , , , [
[] , , [] , .
14. " - ", - , :
? - [] ?
15. , , - [ ]
", ; [] .

1. [] , - , .
, , .
, . , - .
2. , , , [ ] .
- , . , .
3. , - .
- , , -
4. [-] .
.
5. , [ ] ; , - ;
, ; , - .
6. [] , [] :
[] , .
7. , ,
- , - [],
8. - , - .
, .
9. , .
, , ; , , .
10. []
, - .
11. - .
[] , .
12. , , .
, " ?"

13. " " [] [].


" " - [] [] .
14. , ,
.
15. , [] ,
- .
16. - , .
, [] [].
17. , [] ,
, ;
, , , ".
18. , , , ,
, . [] ,1. :
? ? ? ? ?
, [] - [
2. , , , [] , -
[ ] -
3. , []
, .
4. [ ] , ,
, , ,
5. , , , , . , [
6. , , , "".
; [] , .
7. , - , [] .
, , [] , ; , []
8. ,
, [] , [] - .
9. [] - , , ,
[ ] , , . []
10. - , - . .
, [ ], [] [
11. , , .
[] [], - ,
12. , ; , .
, . .
13. , [ ] , [] []
[] [ ] , - , ,
14. [] - ,
[] , [].
15. , - , - -
, .
16. [ ] , , , ,
. !

1. , ,
, .
2. - ,
.
3. , [] , , [] ,

[], ..
4. .
. .
5. . ,
[] - .
6. , ,
, .
7. , [] .
[] , .
8. , , ,
, .
9. , []
, , , , .
10. , [], , , ; ,
, ; ,
11. , , , , , , , ,
[] .
12. , , , ,
, , , .
13. , , , , ,
, , , .
14. [] , ,
, , , , ,
15. [] , ,
, , , ,
16. , , [ , -
, , , .
17. , , , ,
, , - - , !

1. , , , ,
[], - .
2. , , - []
; , , , [] .
3. [] , ,
, [] .
4. [], , , , ,
, - [] !
5. , , , ,
, !
6. , [], , , [],
, , !
7. - , , , , ,
, , - , .
8. , , , [] ,
, [] ; , [ ]
9. , ,
, , ; [].
10. , , [];
, , , .
11. , , , [] ,
- , - .
12. , - , ;
[, ] - , .
13. , , , ,
, , . , , .
14. , , , .
15. - , ,
, .

16. , - , , ,
- ; , .
17. , ,
[ -] , , .
18. ""
, .
19. , : , ;
, ; . .
20. , .
, , , [], ,
21. , , , [
[] ,

1. [], , , , [ ]
[ ] , - ; [
2. , , , , , ;
, , , , , .
3. - , - , - , , - .
- , , - [], .
4. [] - , [] , [] [] ,
- , ; [] .
5. [] , , , ,
, , ; , .
6. , ,
; [ ], .
7. - , [ ], , []
- , .
8. - , ,
, ? , , ,
9. , , , , , , ,
, .
10. , - - ,
- .
11. , ,
, , , [] .
12. [], , , , ,
, - [] .
13. , ,
- ?
14. [, ] , [] ,
, , , [] .
15. , , , ,
- . , []
16. , , ,
, , [] .
17. , , , ,
, , . , , .
18. , , , , [] ,
- , - [] ,
19. , , [] ;
, - " ".
20. , ;
, , , .
21. "!" - [] [ ].
, , , .
22. , , ,
- , .

1. , , , ,
- , - . , -

2. [ - ] - ;
, .
3. , , .
, , - .
4. , - , ,
, , , , [] , [
5. [] - - [],
- , .
6. , ; .
, , , .
7. [] , , , [] , , ,
, , , , ,
8. [ - ,] , ,
[], [] ,
9. , ,
, - .
10. , .
[] , .
11. , , , ,
[] , [] [
12. , -
, [] ,
13. , , [] ,
, , , [] .
14. , , ,
, , - [] .

1. , - .
- , .
2. [], [], , ,
- [, ] , , , ,
3. , [, ]
, , , - , .
4. [ - ] , , , .
, ; , , ,
5. - , , ; ,
, , ,
6. [], [] [ ];
, , ,
7. - , ; - ,
, - - , ,
8. , [] [
,
9. , , .
- , , , .
10. , , , ,
, [] , -
11. , , , ,
, , , ,
12. , ,
[] , , [] , .
13. , , ,
, , - [] .
14. , , , [ ]
, ; [] .
15. "" , , , , ;
, [] ; , [ ]
16. - , , , ,
, ,
17. , , , - , ,

, [] .
18. , , , ,
, , , ,
19. [ ], , , , , ,
, [] , .
20. , ,
[] [] .
21.
- [],
22. , ,
, .
23. [] [ ] , ,
[] - , - .1. , - [] .
2. , , ,
3. "!
4. : , , [, ] ,

1. , , : " ,
2. " , ,
3. , , - , ,
4. , [], , , ,
5. , , , , ,
6. , . . ,
7. , , - , - ,

1. : ! , , ,
2. , , , [ ], , ,
3. : , , ;
4. : , ,
5. : , , , , , ,

1. [], , , [
2. : ,
, [] . , . 3. , [] : ,
, ,
; , [] [ ]. 4. " ", - [] . " ", -
5. : , , ! [] ,
6. , , , .

1. [] :
- , , , - , - , -
- , , , - , - ,
- , - , - , - , - .
[].
, - , , !
- , ,
- ,
, , !

2. , [] . [] [];

1. , [] []: , - ,
2. , , , , ,
3. , - . [] 4. : , , - , -
, - , , - ,
, , , -, - [] .
5. : - ; , , - [
6. , , [] [] . ,
7. " ...". , - . ,
8. , , - , , , , .
, , , , ,
, [], - .
9. , , - [ ],
10. . -
11. , - , . [
, , , ,
. 12. : , ,
,
, ;
[]
. 13. : , - ,
,
,
- ,
- , . 14. : , - [], - [
,
,
.
- . 15. , - -. , ,
;
, , - . 16. - . ,
, [ ], , , , ,
- , , . 17. , , , , ,
18. []: ,
,
. 19. : , [
[] -, [] , , , . - , . 20. : .
;
, , . 21. : , ,
, [] ,
, . 22. : , -
: - [], .
-, [] . 23. : - . - , ,
, , , .

, , . [] [ ]
24. : - , - , - , - .
[ - ] ,
, .
, , - ,
, , . [] , [] . 25. : , , ,
, .
[ ] , [] "".
, - ,
"". 26. : ,
, [] - , ,
, [ ] . 27. : , - , ,
- , .
"" "", . 28. : [];
[], [
, , "".
, [], [],
, , , - [ ]".
29. [], , , [ :]
30. ! , , , ,
[]
, - ".
, , , ,
" , , , , , , , , -, -.
, , ;
, .
, [ ] .
, ,
[], [ ] .
- , ". 31. " , , , [ ]?
", - , .
, [ ] "
32. , , , ,
33. , , , - . -
34. - [] , - , - . -
, , , , - .
: " ..." -
, , ,
.
[] , , ,
, [] .
- , [] .
, - .
[] ;
, , .
,
, - ?
, , -
,
, ,
.
[] ,

- , [] - [ ] .
, ,
- .
, , ,
, [], .
, - :
, [ ] ,
, , , , ,
35. , , , -
.
, , , .
. , , ;
, "", , , ,
, , - [] .
, , ; , , ,
36. , : - - .
, ,
[] [].
37. [] . :
", , .
, - , - ".
38. ; , ,
" , - ,
, - ".
, - , ,

1. , , , , , [ ], , ,
2. , , , , , , , ,
3. , , , , , , , ,
4. , , , , , , ,
5. , , , , ,
6. , , , , , , , , , []
7. , , , ,
8. , , - [ ] . ,
"- , , -
, "
9. , , ,
" , .
, , , - .
, - , ,
, .
, [] .
, , , ".
10. , , [] , . ,
11. , [] - . -
, , ; .
- ,
- , [] .
, ; ,
, ,
, , .
-, ,
- ! - ; , [ ], .
[] , , ;
[] , .
, , [] ; - .
[] .
,

,
.


1. , ;
, .
2. [] , [] ;
, , [] - [, ] .
3. [] , ;
, [ ] .
4. , , - ; ,
, - ; .
5. - , - ,
- .
6. , ,
- , .
7. ,
, ?
8. - , , , , ,
, , , , [
9. , ;
- , .
10. , , [] , , , .
11. , - ,
, .
12. , ;
o - , .
13. , , [] , , , .
14. , - ,
, .
15. .
, , , , .
16. , , , , , [] ,
, , [ ].
17. [] , .
! , , ! , , !
18. ! , , .
. .
1. , , .
[] - .
2. , , ,
[] , [] [
3. , , , , ,
4. : " , - , -
5. - , , , , [] ,

- , ;
6. , , , , , , ,
, , , ; ,
7. [ ], ,
[] , .
8. , ,
- , , , , [] - .
9. , - , , ,

1. :
, , .
, , - , .
2. ,
[]
3. , ,
, , , - [ ]
4. , , , , , ,
- [].
5. [ ] [] ,
, [] , [], .
6. ", !" - [] ,
[] [ ] : " , [
7. , - ,
, , [] , .
8. , [] ,
, , .
9. , : " ";
[] , , ,
10. [] ,
, []
11. , , , ,
, , [], - , .
12. , , -
, ,
13. , , , ,
,

1. :
, [],
, , .
2. - , ; - , , ;
[] - , , , , .
3. , ;
, , , , - .
4. - [] , - , - , - ,
- , - [], - , .
5. [] , - , , ;
- [] .
6. [] , , , ,
, , , , .
7. , , , , ;
, , , , , .
8. , , , ;
, , [].
9. - , ;
- , ; , ,
10. - ; , , ; [] - ,
, [], , , .

1. , , []; ,
, - , - , -, , ;
[ - ] [] .
2. , , ,
, , - [], !
3. - , , ;
[] , , , - .
4. - , - , ;
, , . [] [],
5. ,
6. , , , ,
"" - . !
7. , , - ,
- , [], .
8. , , ,
9. , ,
, .
10. - , .
- , , - , .
11. , , - [ ]
, ; [] .
12. , - , - , - , ,
; , - , .


1. , , ,
2. - , [ ], , []
- , .
3. , , , ,
, [ ] , , .
4. - , ;
, , [], -
5. , , ,
[] , , - [], .
6. , . , ,
, , [], []
7. - , , , , ;
, [] [].
8. [] , , ,
[] , , .
9. , .
; , .
10. [], ,
[] .

1. , [], [ ];
, , , [].
2. 2. , [ ], - ,
[ ] .
3. , , ;
[], ; .
4. [], ,
, , ,
5. , , , , ,
, , .
6. , , []
, [] .
7. [] , - ;
, , - ,
8. , ,

, , , .
9. , , , .
, ; [],
10. :
, , ,
- [], , ,
11. - , ,
, !1. , , , ,
2. : " [] , ,
3. []: "!
4. : ", . .
5. , - , - . , - ,
6. , , ,
7. , , ; -, .
8. , , , , ,
, [], - .
9. , - ; - . , ,
10. , , [] [], ,
11. [] , ,
- , [] .
12. , - . - , - .
13. , - . - , - . , ,
14. , - . , - .
[] .
15. , , , ;
[] , ,
16. [] ,

1. : "! ,
2. : ", - , [ - ] , , ,
3. , [ ], : " . ,
4. . [ ]. [ ],
5. - , , - , - , [] - , - ,
- , , , - , .
6. , , , , , , .
7. , ;
, , , .
8. - [] , .
- , .
9. , , - , - , .
, - , .
10. , ;
, []: " ".
11. , , , , , ;
- , []; , , !
12. , , ,
, - [ ], !
13. , , - .
[], , !"

1. : "! ?
2. : " [] , []
3. ; [ ] ,
4. : " - - !"
5. - , ; , ,
6. - . - - [ ]
7. [ ] , . []
8. , ,
9. , - , . , , []
10. [] , [] ; , ,
11. , , , , .
12. , [] [ ],
[ ], , [] , ".

1. : "! [, ] ?
2. : " , ,
3. . , - , ,
4. [ ], - .
5. . , ;
6. , .
7. , , - [] ,
, , :
8. , , , , , , ,
9. - , , , , , ,
10. , , , , ,
11. [], ,
, , , - ".

1. : "! ,
2. : ", , - .
3. , , , .
4. , [ , ] .
5. - ,
6. , [] ,
- , .
7. [] [], - , - [],

1. : "! ,
2. : ", - ,
3. [] : " , ?"
4. ; - , , , , , , ,
5. , ; , [ ];
6. , , , !"
7. [] : " . ".
8. : ", - ,


1. ! - . : , , -
2. - . - . .
3. [ ] , , ,
4. [ ] , , , ,
5. , , - . [
6. , , , ,
7. , , , []
8. , . o [] - ,

9. , - , - -
10. , - , - - .
11. , - , - -
12. [] - , ,


1. - ,
, , - .
2. , , , - . ,
3. [] : " - ". ,
4. : " - ". , , , [
5. : " - ". ,
6. : " - ". , [] -
7. : " - ". , ,
8. : " - ". , - [
9. ? - , , [] [


I
[ (I.1-22)]
1. , , , ,
2. , .
3. - [], , ;
4. , , - , , .
5. , , ; []
6. ; - , , .
7. , .
8. , .
9. , [] - [], , .
10. , , [ ] , , ,
11. , [] , [] ,
12. , , ; ,
13. - , - , - , - .
14. - , , - , - , - .
15. - 16. , , - .
17. [ ]: " , , , !";
18. : .
19. , , ,
20. , - " ".
21. , ;
22. , , , , , - ...
II
[ (II.65-70)]
65. ,
66. .
67. , , ,
68. , [] , .
69. , , - , , , .
70. , , [], !

V
[ , (V.194-195)]
194. ! !
195. [ ] ! , -, [,
VI
[ (VI. 201 - 212)]
201. , .
202. , , , [], ,
203. , , , ,
204. , , [].
205. - , ;
206. - , ; ,
207. , , , ,
208. , , , , ,
209. [] , , , ,
210. , , ; ,
211. "", [ ] , - , - ,
212. [] - , , , , , ,
VI
[ (VI. 235 - 260)]
235. [] , , ,
236. , , ;
237. [, ] , , , , !
238. - [], .
239. [] , , , , ,
240. , , ] , !
241. - , , - !
242. - , - !
243. - , [ - ] , - !
244. [], . - , .
245. , , [ ].
246. [] , , , , !
247. , , ,
248. .
249. , , - [].
250. , , [].
251. - , [];
252. - , , .
253. [], - , .
254. [], , , .
255. ;
256. , [], [, ] ,
257. , ,
258. , , , , .
259. .
260. , , , , , .
X
[ (.440-456)]
440. [ ], , , , ,
441. , , , , , , , ,
442. , , , , , , , !
443. , , , , , , , ,
444. , , , , ! , , [
445. , , , , ! - ,
446. , , , , ! - ,
447. , , , ! - , !
448. [ ] [ ] - ! -
449. ! - , ! !
450. ! - , !
451. ! - , ! !

452. - ! - ! - !
453. - ! -
454. [] , ! !
455. [] - , ,
456. - , ! !
XV
[ (XV. 505-530)]
505. - , - . .
506. "[ - ] ". . ,
507. "[ - ] []", - .
508. "[ - ] ", - [] .
509. "[ - ] ". [] . .
510. "[ - ] ". [] . .
511. "[ - ] ", - [] . [ ]
512. "[ - ] ", - . [
513. "[ - ] ", - . .
514. "[ - ] ". .
515. "[ - ] ", - .
516. "[ - ] ", - [-]. - , 517. [ ,] . .
518. , , [ ]: "
519. " , , - ,
520. .
521. [] . []
522. . .
523. , - .
524. - . , .
525. , - .
526. , [] - , , . - ,
527. , , - [] , ,
528. "[ - ] ". .
529. , - , .
530. "", - ..."


1. , [ ] .
2. : " , -
4. : " [] . ".
6. : ", . [
7. , [] , . " ?
. :
, ,
,
,
...1. : " ?" : , ,
, ,
- , , .


1. [] , , , , ; -

1. . - . ,

1. [] , , ,
,
,
[]
[] , .
- , .1. , : " " ".
2. : " - . - . - . -

9. "[ ], , []: "
10. , , , .
11. ,
12. , , ,
. .
13. [ ],
[ ], .
14. [] , , , [
, , .
15. , ,
[, ] .
16. , , , - [],
, , .
17. , , , ,
[], , [] , .
18. , , ,
- [ ], []
19. " - ". [ ] - .
, [] : " " "".
20. [ ] "" ; [ ] " " - .
.
21. , [ ] .
[] , - ...
23. []: " - ", .
,
[] ".


1. ! : " [] , : ,
2. - . [], [] , , , ,
3. - : - [, ] []; [


1. ! , - .
, .
2. , - .
, [] , 3. , , ,
.
4. [, ]
, - .
5. [], ;
- , , - .
6. , []
, .
7. [] [].
, , [] , .
8. , , , .
: " - ", [] .
9. , , ,
, [ ] .
10. [ ] , , , ,
, - [] .
11. , [] .
[] [ ].
12. ;
, [] .
13. ,
, - , .
14. , ,
[] , , [ ] .
15. , ;
, .
16. - ; ,
, .
17. - [].
- [ ] .
18. , [] [] ,
, - .
19. [] , - ;
[] , [] - .
20. , ;
-.
21. - [] , [] , . " - ", - [] .
22. [], .
, - , ! , !


3. , , , .
, , .
4. , [ ] , - ; , , - [] .
, [ ] , - ; , , - .

5. , [] ,
[], , .


4. [] , [] , , ,
" , ! , !" - [! []
, , [ ]: "
, - ; - ; -


4. , [] , : "!


1. , , :
" [], , - , ,
, , , ".
2. : " [ ] , ;
, , [] - []
3. [] , [], - [] .
4. , , []
, [] .
5. , , , [] , ,
, , ;
6. , , [] - ,
, , [] , ,
7. [] , , , , , -
, , , , , ,
[ ], ,
8. - , - , - , , ;
- , - , - , - , - ;
9. - , , , , [] . .
10. - ,
[ , ] .
11. [] - ,
.
12. , , , :
, - , ,
13. [] ,
, , ,
14. , [] ,
, , [];
[] - , , , .
15. , ,

, , , , - .
16. [], , , ,
, , - , - .
17. [], [ ] , [] ,
- [ - ] . - , [] .
18. [], , , - , , .
19. , .
; - , .
20. , - [],
, - , - , ;
21. - , , ;
, , . - .
22. , .
, , , , ,
23. , , ; , . , , [], ,
, , -
24. , , ,
25. , .
, , ,


1. , ;
[] , .
2. .
! - , -.
3. , .
, !
4. ! !
! - [] !
5. , , , , [], , , !
6. , , ,
.
7. , , ,
- [] !
8. , , , , , !
9. , , -, - , -,
, , - , [


1. , ,
- , .
2. []
- , .
3. - []
- , , , [], , [ ] ,
4. , ,

[] .
5. [] [] ,
"".
6. , - . , "".
7. , , ,
.
8. , , , , ;
, [ ] , , , , , , .
9. , .
, ,
10. , ,
, , [] - ...

+++