Sei sulla pagina 1di 1

Pi su

& 44
5

& V V V V

10

E7

A7(b5) A7

& V V V V

& b V V V V
F

15

21

A7

27

31

A7

35

39

A7

43

&b V V V V

B7

E7

V V V V
A7

B/F

D7

&b V V V V

E7

49

A7

D7

55

&b V
&b V

&b V V V V
&b

C/E

G7

V V V V

&b V

V V V V

B%/F

V V V V

V V V V

C(4)

V V V V

V V V V

B/D C/E

V V V V

F7

B7

C(b5)/B C/B

D7

G7/B

G7/C

C7(4)

V V V V

V V V V

V V V V
F

B/F

F/A

C(4)

V
B

V V V V

V V V
C7

C(4) C/B

C7

C(4)

C7

C7

F7

B7

C(b5)/B C/B

G7

D7

G7/B

G7/C

C7(4)

A7

V V V V
B

V V V V
V V V V
B/D

V V V V
V V V V
F

V V V V

F/A G7 G7/D C(4)

C7

V V V V

F7

C7

B/C

D7

V V V V

A7

D7

B/F

V V V V

V V V V

D7

D7

G/B

D7

V V V V

F/C

G7

V V V V

D7

B/F

&b V

V V V V

E7

j

b

D7/G

V V V
C7

V V V V

Potrebbero piacerti anche