Sei sulla pagina 1di 50

)i i: r1r'i .

'iri /r' il/'Jli;rri ;iiL-ii ; i;;t',


.\,i iirii _j,ss ftii/,:a tlt ftc litii.)
li,', !,it,tt,ii ci;:,1 :;;,il,;'.;.,i,.,r';;
.(,i tl';llr. lrr.s /calrli' l!-{ti:t fi ii ,
t;;i,'i;;'i i;; ir1,,t ti:i r, lii.
.r,i ;ii /,r.\,i,:' i,r,.'1, r'r, :'r, l,'i.
.(lrrt/r,' (,lill ;,1 rl,.tt-lt!i s,' /i, .':1r'
)-j-;11 ii.t :::.tt rtf,t:(t!i../ili '.,,
r',i, i. /',,' 1/ri;;s .\it, ls t';i.;i( ''rt; .i r,
:Vl-r /r',ri sri-/ f ir11l1i-;i!itiii'i i
.'

.rrr/rt1ir i i;L

j
I

irs46

*15$0)

l,'r-;:*llli:;l;i

?rlr pi?r'atu

iqi

gfr

dtrch elerr

!;1i:/:t:ii i: )
rf

i' ;;t;r!! . iti.i ltiti'ii,,1 .l'-ilr it:.tiit't l


"l: .,j l: ; .'i y';.'!,,1 'l 1 t1'
{-}.: -.4 ; t: - j'. c:: i b n, c:i ; ; ; ! i I * i,:, t i i,
-

i;;

/\
\ lr ,:_,,t.i

:i

riiti :ii1.,.-,,.irtrr.;.i]liii,.. tri j-lr.. j|;rrl!,(liJi


1;: ,'i:.,
l{ \i'|r-tr:,,:, .i ,;ii.j.s. Sir.,;l;r ,si -l i:rSi,l
l:'r
ililq.ir.,;.irt.-rLiiui^
jnr.iili:,-:). cl t,iri-i,rilui rljilir(r
{,.1.r,i.i'.
1 , , 1,,:1 i lr:,, I uiii
ir:,i'*riii 11l 1r1ri.i1.'ii. l.i.r,iiir. t.i:r:,li iit \.at,r,ti.i,;
'i
1,

',,r;i.,r,l :r lri

ili

!.

1571i!

l,.irli.rrrl_,ic!-,.,j ([rrlenspiegel

lii.ilr;li'l iri r..it,ripti rr,lrrrii,ili,r

i,r':,.,,''j,. i.l,l.ii,1.:tr.. IjjrC;-i,;r

r;qirrll,,r

1,q.11lrrr
]..1

ci

i)

l' t:':jt't:;.

tt

t,3';.:,

1;

::

r-

t.\,

r'

7,:

t i:.:l ..i.':.t i::,,ti il :ii;'i,


i;. i, ," ;,::,'t-;;l l. i;l itt:'; i.
i.,,i" i /:::,! ,:.,1:,i::t il.: p". i;" , ,i
? ), ,' i,i,, iiil,' i;;:j;',il,t:,,i,

iil,t;' i,-,t . :i', ihii:it,ti !i,


i;:; /j rrl i; ,:' i;'Glit"!;'!i
:i,i .i,;. . ,,:; ,'t L, -fi 11!,t{.'
5,;;' r i i,i i s/rri;,i l;,' ii,',7/:is,'
S r,:r'ji;ir1i).i;t:;;, i t i;, r-1,',ri.ir'
t,', 1',',,', ii ";.r,'!.;t,,
lt,i itt1.111f,,',;,11 Jr/ 1;li tt)tti;
"
(iti;t i;i::i i ig,r -l ittlt ' ltts,'
(.'rr .11*r,i ft.t't:tt u:!i.:t.,. c-' , l':'t.:. ,
i-ii. I o::.t'| ;i0::!i i! ftl:t! 'r'' Jitt't,
SL'!t ;tos i-o l;:tt li:lltiut;;n ;;ti;:i,
f)t,i t;qo i:'is': ,,]{',:i , Li,ti,',

ril,itL lil,tr;i

i(./,nir:ii sirtl lrt.i:iilr patrtt coafne a

!.lr.r!riri:ii,,-lii :.,tir-i,i :lrli,, Piliriull


irztii!ilor iDar vierlr;irnige .fcsrritcrrlriittcirr, taS0.1, (.iri.i" ir
lost r'otrfu','Ii,;irttli it; irii.,rt.tr .,r i,r,r;lr(i,., ..]i (r:r i{;il lr lrilt,-.iu_
Itlii', rl::riil ttltr;,,.i r.l| ilti {;tit,,l.lrJ l}. ',irr11ijt1. SIrir.iiif irl Bli11tr i,{or;11 l):lnr{'li'ilrlui ,,i ..r r iil,,r'r rr iirlt:1i{ii riiilltr-,tit.e. liisrlrlrr.t.
l)r".tt'tit,i jrrr'ttr ilt. rll r lt\ ltl, :ri r-r,rrt iirtr:.1i, !tii)t.illt..
citr.l

r,. i;-ti:t,., i i -:ii ;:iei';ii

1,, ;

tr'itttrtttr'.'i.,
{i):l . in lS75 I i-iilt.tllilile {i1:ti ,.:i1t;!1111 11q,1.i1
r ri1) r, ,l lrr i li,il,..lrr i. r, l,: r.ir tri i;ti:L.tiiii slr.l:iiit,r,
i' . I,
r , i rl,r ', ,:r'rtr., I llrrl,llrtr
r' ' , ,ir ,t
..,1,..i rttt,"{1. ilii;"pri,,: ;, ..) r l, r r ri lr l,i. lt,i
rn,l,,r,ii.i:rl,;l ri.. -;,iltlii.!
r.: r.1 i.rlt.l ,,r l,,ir L.ri rl, rlit rilll'tlirrr,
r ,,,rt , iriri'ili t,r.tt.i:
'.:,)r:r 1)r,li.trti, :r .i -.rtit.i, ;r ,l,,r,rirr,r
ci .:rtl.
..,i i' r r.,'rr !qr i,1-iqr,r,!ri ;r liti lri., t;;r l"i. lr{_}i,.111 1 srrtir.ir t,irrjtOAfCa de prffiei
i{tliihhatz, l5;.i, ii rl,i :irrtrri-iLlrii ,l:li lt.il.i'r iil,r.i.ill., {ir.r J1 L1
j.i'i,,r':r i.1r.,, ,i : ..1 iilt iilLr ii. rtl)iti;i lr. ,::.1-,1;i,.. 1lti,i (rlii.i( i .tt.iitri:
(, .,,.: ri -i.i ...-,tt:t.i,1. 1',:r.i, i. iir ri :r, I ,1,,rrr:,i
1,,..r.,,1,_
$'i\:i i;i r-ir:rlit:tr.:) ii)li.r: p:rr-;r;til i 1s1t: rrtt
1,t-i,1.,_,.1 l,L.ltIgi
itli;:r: rt-r'ii iilti'i jrl,'i: c:,rliilrii",: .alr,,ltil,r,
;r11|11;i tLl lt,tii
et:1,'il-,i r,tr,litLr (l lirl)irrr.i ;rrrr.ilr,,ii.
irr 1r,,,,i,rrrl NOrO!
e0asr c{rrabie diu ziiricrr (r)as griirl<haI sclriii'orr ziirich"

tlirf

",

' t', iill!;:

il. f ;' i t i i ; il.j:, f * !,


lu..,1 i.'.j.,.;' ili^, t',^, .-,i.;i' il:,..ti: t
{,ir,r ;'ir;; y;,i ti. l: t: i i :: - i ! !:i - ; L ;-', _i :',
\ i i;'.,/ i;tr,,.! it.' ;:;:.(i i' .- -. .) ,,

,,,.i1!.ii"i:tt:.r illt,,i

J, i ,i;,

i: t

t'Jti,,i.

;i-0 li':ltit:t:;:i

,',l

,',,;

..1 t'.1 :t','it l,, :;i tt ;l' tf;:':t.'


{)i- n lo li, {tL).:(tti 5l a! l'ti1

l,)

. ',-.'

11t:

iri:

]-)r', .'\<l:.rli
seils':ir,tl.i..
{r ri}

l-ltti,tl /'i I i ;: - L l i,i,'Jr ff ,ios


t)tr brrlcii-isii aiLt,i dont poitos,
14r

Itr,'iit:th t,: htrricii ttitttio ;ttt sittt,


t'i J',ittti;t I !

.l),7.lrj{:irli-s b t n)itnili ti

.rl0

lrrr , ',{lLuriitlr'i! {ui,-li rirt.ir f i.tlt1,ti 'ri' \\!.L rit,r{1 r'k;.lii,


;', i r, r.tri.iiir s(,(r.i:iiil; ;!cc)lisiit riitr lrr'*u"t iliral.ic rciel.rr
i)i,,;rl,i, tiiit 1.riil.ic [;tl':,,.,1r isir,.i.!:.i|e. rlc 1_'iiriir riiu cea c'lr

l, ',r:.rii.1.{.. rriir.it,'.1'iij \.{rjtl.rciiC

(ir-::jl}1-C l1r,ld.i-Cf}i]:ltfr!

{i:

,i. irr lllr-:l rilii.r'iiiir ;rttir,i ii:riiii:,r. .i'ri:r.it,.

} l.li(]1'L;It:\

lt1-i 11i.\C1'l\'.\ I)OSt'lil_t 1ll-J,


]'{.- .\il:;LUAtiLtfi.I.t,ltl

t ' l.1..r, SPI [:G{il,r, N /\"SCU1'


I ; ltL\ I rNS{ \T"[i1C1.;i.1"-rl.. f-]L;]{

|1.(,"1',\, JrJili{.'Lritl

SI-.\

['.]i1'1tLC.T"il"

$I l,O\rlicl'tl.1i S{'ltlS-ta

lil.

tr)lr li I-:
0.i;Lti1 i (r rllrjcL,jri:t'ite:r itt.rltt irtr..rr-fj )i {.i(:5iljcii.
i iir. cit.ii.i,r-i, i.nri: itiil.csc i:r lcctnri l:ir elii-eii.i"rri ri irL r i.r.;i:' ,li ,,r'itil rit.i:i'sii,i!. sc liirli,r:cSC (,:,r-itirt rlr i'r1i1.E5t ir i (irr 1,1,,;.,i1 irr lrillrtt' riilr
'.tii':.0 ft'lii{a t.irtitriij; lt:it.i:i,-a,
,'r'i|rrl.r I, . i,,l'|rrrlr r.11,iL,. l_]i.l'jrrjlit{.p
|L}r.ttit1}ii c.tL\'lllrt.clii
ir.rirr r -,r', rrrr t.l, iii,lir.ni' i.,i si1.ii-l,t.c" *(c i:,ri.iltrJ.r:liitil l,rtltnoas:r
ill:rrlchn;r, Copiii lrri lliryrnun, ftnpdratul 0ctavian, Alnedi-t
tlt (i:rullr ,l!., \ l, \.,ilr.l rj.r' ,.rr.ti iisr'lL;tii. l.)r.irxli clLl.ii irr
.L t i:- 111.,liri' r,r r J(,t IiLi( \!,t , |ltir,.t:li.' rtn :rLr.l].lLtr.]t ..,iilr,:iri l;tr.r-:,uilii I l ill f:ul0ls[]icllcl :rrLr I]u$trtrul [;arts{, .\y;lLr.iiir.:
ill i \t.jill)l:rIi' llt:itiitsC s..i irlr_:i. st;Ilt]I]C iri ,i,r-,,!itl. itl \t,'-lirl,,
r:1r' sr: il1.ri1 r\ j( irt. ciLj.i:i.i rnai ii:::liinc irr r.clrctrl ut:tlair,3... { .ir,
lt llirtr.il iif l' irr .[o,slsci'ii rirsliltr ti' ;r ji cJLr.{i l:rr'liLrlrfr'. .l rc-r.jn
{rir lirttliii L J . ( iiilir'r ittlltl rrr i;rlt.lzi.l 1ii:irrrlr t,:r rii. ti,ru-ilrrrr I
iCdrtile prrpulare germ:lne, Die terrtsclrert Volkshiiciler.llt lrlt:1lr'r'g, lSii7).
i,nrr;r

ll,icslr';r lui l ill t.t.. in.l,ilrrl;'r rlirr r irrl;r, i.l r(.;rliti{t!.


istor'ic;-i, tr rrtttri t,nt )rrgnl'il, rri"t rrt llr l;rrl-t rrrr lt.l. <[ir
t,irllii. lj lu)rjojti l.itrlt,rr, {rilti' il rlrr; (r (.hisIr'trl;i r lr,itrl:trildd,
;i r'r rriuli!, .iu. 11i50 iin liuipLrl L.rnci uriir i t'1ri111.11,ii rlt.r.iur:iri'r),
{.1 rllrt:scle l.rri, :r triili,r- :rlrirtli.t-t lrt-olr:rlrtl ,.r s;L l,i,rt;-lrt,
s-irrr irrli*rgat tl ir"t':'sc arltl slt{}il\'l;.i lrvr.n{Lrr-i c,:,rn.ii'c: tltr
irrr

li,:rl.tuli.sL;.ifc{l.ltttlt.a

jitruriiriir. lr si.,r.,.rlu[rri \\.,


t\:r'lil tlllr';r.zli rlirr 1515: Eit

iu;.1 Llr,rril

rl,n-1rr.in-xt. cilil;it, t.c r)i:*.t

[)ir

{iurzw*ilig Lesen von Till Eulenspiegel...


'irr It':rg;r'rr'rrir:lt
tIi: rnai .i<,'; arri'r'r.Lri riri-r r.trn-.ist-1{,rli.se.]rjs
irt..rrti:r rlr' ;r ili.-:r'r'r'ii I r.Intili., r[;rf rrrr si i,i.it('i.1,:t, (]L, tt.illl-sr

1.)

{lrr'iliiirii il{r':

r ir irr

litlll dt:1.ii11 ,!.,.: l;r tliitlri',-:;L liii


N" [tl]t fl>t ru$,i1t i.i.l cit.i\'il ltcfs'oi,rn{:, cir,
i'()ntr rr 1rLir,"r.:lr:l }.,..'r', si lrrj.iut iiil,Lrlii.i 1i sii scriu istc,'
r'ij.lc li fL,\r:siilc itccst{.:ir, 1i lrtiiunr: rutn, o.-il,fiir)eri"i, iti
llitrrrscLrr', is..uli;i, sLr ltii-ccui* rrlt iiir cli: lirr"art"
'Lurr:tt;l
,lil'.',-r. sirt:t <i ti',;l.t,itt-: l-1{:: lt!nnt.: lLiij [ulcrf:jFiogct
-t (, it ('ilti1iri .i r,r.. 11 [i"ri:ntt.l]iclilr.rl(,t(uriliritulit,rii,lj
[\., i:irttl ri-] nuiltiri'iri!

rl

Lli.:,Ir,,:., i-ru

l'iililtll. I),-'r'tl..t'it t,::,1.( tli.rrllir rtr. r:;isiltrt ttt,'rr, ittti liirili,-lui;tu


ittlrlllr lot"f.r\llrlr'. l.r' rrtn 1'ljrlrlttr- r ll..ilrl lllrtlL sli.
i;rr r li ;r , r' rrrii r',.r',.rir'lri,rr rrr ri rr,trll. J)irr l,iiltrtLr iitsi,
lltt s()(ott ,r r ir ,rtrt ,l, ,lrrll rrrirrl, .,i , lt)(j,'i{ini{ l)i:t}t.l"tt
itS(rtltl nf ir ltrtrll;r, ,r,.' r,t I.lnr trr,l.rt 1lt-illt'ltt'si.t' s.i
sliL|Llitor'. sai lt)i s('rtt(;ts(l'r,lr'.rrrt ilLlr rlt' ;r slrit ct rlr.
tlcsplc l:,ulirlsf iii'gtrJ $i {h'sl)rr: islrlilil: hri iL: f it['\ iL
ftr.

lorrtr-r

r,t'll|fr: cle()lrLt'ccr ltti:rftl arcr,stir l{.:-lrr isciL ltuntiri ,\ullitfal'0.


N-lLlr r.oit s.i socr-rir:llscli tottrsi rirsliLrnstrl m(ru drrlf t

-lilii

.ti-Lt.uspi*:i.l (,,\tLf ( ulli)s!-r11- iil r'l{,i si srrl.r lurnclc


Iju.li ( )tliur-lii, (l.L;rltrr":r irr .[r,rntr curc f igurrlvit itr
ilrtntcl cdifici .tlrinclps lL lrri l'lulr^rr:y;ic{t'l il r'r'lr1i2i11l1i
ciiiii,rc, !inirrd 1]r ntin:r tlrr.'l|{i r., lrnh;i, ill il ct'ir sting;i tr
r'!'linilir (n,t. r.
I l)in; -l-)iirls;i11t l'r.,!I;:['iicltt,r.In ih.t,,i l]ii.nr-lcu..,\usgcri,iiirJ.l:
rrtrtl citrgclcjttrl lon 1'ci.cl Strcltsl;rntl . ll, cxtr's'f i5i1r11 1'6,rt

rii:

'.ll.ii.

liii'lilt

\\'ci,rc,r', ALr ftrau -. \'t'Lllt.g


dt .1,tt:.ti; t lir'sttr.

-ltr trrtriLrrcst c

Iicrlirt rrnti

\\'-tirrtlLr', 1l)61i.

9:)

l-;, :.t.ii l l i rir l ll l i rlr,trll.ir-lr, r:ir rugi ttiit!lt.:r !i_it-, (1 r.,:;rirlri-ttili llrrri rli:,:.;l.r.1il- dtcit sitti, ;i lti,,l:1illr'i tir, l,;r: )J i r,r)r1nlc, .\slt cir fil-an] i11[.:irrr-.i t. t tt 1L1r{i1i1.l(, l}i(],j(:, (1.}-ri,rstjrrit, il{:{.'Ct.r{it},-i.i i1s,.-, i,it,rl 5if;-.lili.ii}:i h,ri-"1 i;j, r.:il
iijilt{)r'ul lLri l}lr}rltr.,zrlt, liri"L."'r-riir r:lirrii;r irrttri.r.r:il
slr lr(-,i{i,,Jiltlr," Itl;- in 116'rlli;i 1i.nr1i ixr li{,i.t;i!-{'r'i rii:"r
i,"t"i,.', i't' n( \'linrl lil il.t ti,.si':'it'i'ilt, tttt"l,' (:.i r:rtilliit s:in
'.ri ji!-l.r::rr-''lri: tiinli,lri.. l)r'lilrr'1t.ri,: ritir]',1.iirr.iirtl iii:r,,itl,
-\tlt r"irtl lilltlllr] !.i { i'{'ir,':r, ilr ;r't'-{r. t r-,t 11)tir.i ttl','i,' lriiii;t
rli-poz.itii', rlirrrl t i.tit,rrilor' :-i ;rslrrliliiriril,,r. l-iiriirr.i;r rr.,:
:r iir.r\.'{':rl i rri:ri rirli;rr tt' iititi-irli. 1i. g-ltilnr^ tlisir-rit.iiv,: -ir
l,rrrr,'. 'l-irt sti. trrl,,il1.: r';.i lrt:r-:..r \ r'u\ j.irl(r silipir-t trl,t t,t,,i,,
irrr siiil rtici rri, 11,r11rqil{), ;i liiti pliri.t tkt :trlttiiit;'ii r.
(:u Ilirr'uitr),ii.iti,l :,r.Li,.tt.a. llitittr n_:,('il. si fiiir,l ,Jr;rt- rrii
lri,,i .1ii'rihtt ,'iri.ti1 , Sirrjt.'r;sca i]:riL(.iiir 1'1,J, ,., ;ijrr .. i..,
l:: ,1,1,I trilri ,-:ir ii(.lttttii .- jr.-,lttiti c:i :jtrjh:i riir.illi ,,;L
iru ii'' iliirritriir:,ri;i .- rrt.ruti:i t.iilrl, rl.lr.L.srrl.riiri l.i;"tiir illl-,
\r )lti'( i'i i iriirrrl :il st, rriu:;1r,. t.:intl r:ii1rulr, i 1.1 1'r I'a.1.;,.i 11,.
:,i i irrtl rtltLri pl.r',,!r,i..o:lJr1t titri. brttrLr rli.: ttt.itir-'at rtil ri;r
ll1rlt. lt()i-.f ll(' (]r'i.('ltrr'':j,lii,-.ir"rir.ttrirt l){)1-r'!Lr.'rt rtlrte. {11:\l}1,i,
lirrllrrr-.1,i,,r.1., 1i sr,J);lt.i. 1lt',,:t hrngI. irul
llrlir. tirt;Ur-tI,, :;
iri,lr.r'.Iil,' ,'l lrrllrrr.il,. t:r ;ii rrir rrrr"r irlr:g- tu i.r;glti_il.lt,littrrlr. 5[ii.rr:,i ,,r'i:{ r'rri irrt irt:ri.tt{rr rlittrl itii.r.iilliiri
,.lr'si)i'( t).ji-(t,'l{ rr lrri 'l iil l,"rrl, t):,}rir'r1r l. (. .)
r

ti

/ i r -l,it.r.ir.'l ttrL Iltilg;ir,1)L: cilr(r i,1sii-.I itlt't'1c {)llri( , tlirl


;i' l r .i in l:r f rrt-t :'ittl rnnhi nl;ig-ari li liiitr'lLri i'i lirt,r'ri .
ll I r ir, lLrLli r-l,'ci 1li' .ltirlr'ris|lt'gcl ri-i s1ru,,t'rii:,,1L1!,i'str(',
rlr r'". 1,n-,('('ititiciii{r -citl:lllltl, ilriitil}tL tliL sirltr-'ti irr
l.rr , ,ri irr','it;tti in ccl nifti scl.lrl tilllir, ot'ictr f iitrtir '
, , rl,,i.,'i li sr"L scric, fl,li'L ilc i:tr tlttttrttiirlt: l:L tl.lli'\'i'l'.rr,rl, "r{r hrllilit siL vit tli'a irlt l)lIi dl tttiiil;lr, l)t' cill't'
.,i I irrrrif-llli, SirrrrrL'ti-.'rr', i'l;rlii iliiirizltiii sri'l lrr:rli
, ,r uttirilit'r'1i" $i Ititlr ns1ri,.:;ti'l l-rr:ii: ,,1)rr, irlsii irr-trtrtl
Ir,;Llr;'L i{-{l1r (: it,-,itiii'Llc \-rcitle iutit'llLtllritli, {iirrri votl)ll
,l, ,,tiiiLfrL t:rrtt: iltl ilrtt nici ntilllt', llir-'i t:tri'ilit". Sr iirj, lr'',r r'ir ir;iitllrt', siL-i ilcit llll ricilrr rit'. tltittii;li ci iltl atti"
l'.rrl''tr"i,ir':li'l isi zi."ti ,,Sitticttt t.r.t'i t'tl i()1 111: tllit';i
rl,.iii.'irrLLrirrl, lltll sciiirlt!", tlltt'il lllor-('ll ciitrl ltLt: sir
rrr:,i tril,li 1r1-r'iq.111ii i:r tlirrt,? (liri'i"r tll()il1 (' irrvriiircr lilI
1ii, 11, i1.;1i-i c J.ritit:"" Sr' iltt oi r1i'ci ri lrl'r'tiit-r' 1 l11r- i srtlr'
'lL,. rllr,i ii'i'iri pi:trtrtl ir{rrll)il tislrr' Si i'i ii llliilirii rr
iit lilLn ii i"rli ill itlltinlt'
i , l i r'
i .rrl,'ir-pii'ili'1 luiL cn cl lnigirrLl I 1i 1-r-rlstl ll lLarlrtl
. l. r l',lni:'trttr'lr', 111' \'rirtni;i1 ii(tt:Lr1il stl'Li;i;li ir rlll lliiilir;ii1
,ir, ' rrr,l;LL, (lr'r-it siL-'L titlr utr tt';i],1 llrt;rl'r i iri l;11
rrr'r :t ir'lrllrri;i , fiiciirrl rosl t1t' ,1i;:i,t"'.' t",.'1,r-() llri\l.
irr i' -iii, {'; L'.:rt iriil itrtrc: foi Jrllrl..rt (it.' ovi:rt: . }liigiLt'r.ll
'rr l]( \ir' .r'.i1', ililt', ttirrr
{rt ir', i,n iitrttt,iiilt'itit ;i tlii,i
uil,ti,ir'lrli:i, rl.' cltlgrrl c'tirzirlrri. ( rl.r,l. i:t ltrlllai. lri
iirrr itrtlrli ::;i tttt rlt:ti g;i.';r'rrslit rl1.iz' lii iirl i i l,ri ittr'r l't;l
('irr,l lirll,'11,rf ir'1.ii l i.i r1'r'lil ":r'.lr]i'i
' i1,,'. .,I rr, r'lr l"
,ilJ, ,'i,ir', i,,1 111;iri,ttitltti, ';, rltt'r' llr lit lr'r'lll trlrii.t'ii
trllil .i .i .,:i ,, - ,,1)()nililr1,, rriir,t ,iil,l trr,ii liir11;_r::i
'oi''{r'ili ii tI r',tr'.trii ((' lltr', i11',;11;1'r'l;rl lrl'tt:" Irr
['i']r)ftil filr:il)lltlr.c: ,,\i;r;;i Ili ,'l,llli, liri: i'i il, 'ti'i:lt r'
'i,:rrr-: {'il. rirlcr-irrai irlviilitiil'li:" }i l'-, lctisfric'strL il'-'
rrli v'a fi tiftilti-i1iIriirir::.) : ,.[i rlc 1ican1 foxrrt] llrcir-,i'li t;i
ilir i:rr-ri sir-i pol irtl'[tal toti"rsi. cu n'iil1i sitl; !i r]illiii

li r

,r,i

11

douirzeci

si lloua

Fcveste

]l

ri

I)rrpi.
(.1:r

si

P,

r('lilrl

)/,ttrt

lx'('itt('() l'i.r'lt,:r'Irr l't rtg;r, l'-rrl,'ns1;itgi:)


l;r l:r'l'rrIl , , ,'i,.i r,' t,.rrt, ,r

1:r|r'1jr-a.l;i1 .;lj :r jrrrr,i;r

rrrr lir'ltrtullii.
( irrtl rrjrrn.r' irr slirsi( l;r l,-rlrrr1, urrltl liit ltrltz-i o
irts,'ttittrrti si t,r'stiti. rirrir','r'rit;rlr,, lirrlrrrtsl)iag-cl ri\pi-t:r(l
lri. r','tl,.r,r,:,lll i f i,';r { r'lr. s;r lr', Si r rr lt,ri{ i i unirirsiliitii.btrt:
;rit;1.is(,t'i (l('sl)l(,rrrrrltr,tlin:ir.r,tlicrit"ilc Ini, -*g jf;,.tuir;

t','intrt'lr;rr',';['l)llt{';t si i

.i

1rrrrri., cal. si].

ilu lc

m(rt1rg;

lot'r'rrtr) I(' tlt('t's(.s(, strrrlcrrlilor tlirt Prag-l , ;ri sir liri s.,
l',rci,lrr lu:,irir'. Sr'irr1,.lr'','rr'i llirrii lir llrntii, ch-i d!:ir lri"i
tirl

rf',L,:traliic, l-ahr rilus sI, cunorici-i 1i t'it pr;,r iri glii {.ritir\ ii
l,ti,rlll.i , itttri cll stitlmil cilcllL \'{)ciilc..[-]srlcii L:ir-irir'ril,
''.i"

i r tt nlitic

s;"i vt

tlcti ;i sii lrtlzi, i .


l rl:i lli cui l' tr t i i''
1,o:- ti as i lt'1 -i,
l :-1.'''
siii;ii,Iillitnii'il'gt:
in
Cittci,

i ui'il iilcclrt l cr'l cuini trt,.

iir-,i;,le'atufiL-ar-niezii.

i'ri rc,r:tontl ;i cu cilir-a t,,- 1i.f i-i. c l 1;tt.'l -rr


",:. :,.,,i,iir;, .,.i,1.;'1,;!:rl
r,,,.. .'\'r.',. .' ;,, .'i.'.',.

iio:,i,i'cui'rii

{1;

rl,,..lrr, 111;11r11, iriil li-t'jt.l!l iit ;t IlLel t't'11i.:l;tti,qi


r.rtrt,riti,t,lirtli;lil,:Ltli..\ccrlr'i1llt'rl'.: itr.'ttt1itlcilci('ir
l,,'l rri,,( lil si. r:irtti- ccr';r- cl;Ll li'ici n.tl Lr lli'll-iic tit-'litctll ctr
i,', ,,i,, rr,,:rr[,11".. lii'iscnltri ziri'I ,,.l,tl ;t1 i'i cl't ztll r i
rrrr. r li,r t'r'rr ti'r'l-itii .*i tli'.,rsi fr'zi cc lrecc tuili binc,
l\ ( ,;u'r,r.'{ ) i ,11 7i t,:t: t:-l:c{: oltlncllii. sirr.l ]'tllti:trtj. i;i l Ldcrtrlt
I l,rlr:;;t,^, lr::t cil q'l:c\roi{' tlt il1u11 i.'-'r-'il.t. Jili.i.". liri]'tr:,'f iscol-'rthti, 1i zisi : ."['li, ririlosi.ii't'
1,i, ri, I 1';.i:lrlrilJi
ti(j stLicli titr'st'tiit""
, irr:;i cri\-i1
i
lltlLr'i;';rt
i, ','ii,. lilrii
'tiltletl"liicgci
ri"tsf iiii.rc:
l'.r,i ,, r,r',iil ,lt,ii: .,{-tr lltllllni'?"
l'..i. ,l,l-ir:' 1r11{1.r slL sltrrlli. fii il cir irti.l.iitlrlii \-i-'ltiiirii
,i -, .,1.,i ,L'"' .,\ir,-zisi' t'Iiiscrijittl" silliii-r.il t,lri.*trl.riii
ti rllllrrtlii tii: i'r'iit:it"t'ii!il{l:rj"
' tt t'' l,'it: si.iLiiir:li llr
..\ljl"'tir ' il"illrl.
.t i,,i, fril ri
i(
tt:li'".
llri
',,
itiistri'ir
il
i[t'iil',i.icirltriitlli;lL
1-1,a):l-ilf
i".1ri,-ii11ii,...,i'i;t
, ,,.,, .
rir.r'ir (r tle it:iltui '.'ir r:l ltjrrit,g,' l.r lririiiili. {'st(' iilii,t.t,irrIrr' ;i t i,lr,tittii'r \(;:i-iJ"i' lil(cltl")t;i lllti 'l"illrtillI::li'
,',.',,i. ,.rrlriir-r'tli, t'pi.stilpi , rcgi, 1rr:ilicilii ' sf'-:ttiici.
qiirii l)rlllllr' {t li
i,' i,' 'r i :i irt,l,'crit,,l i lii tti:,,;., l,rt:sirri
iuil,',.ri,,',,,r*r'l-r*-".r: i ' lru l'cdufi drcillliltl u'!eci', i'rir irtrl
r,rirrl,, il, r',1, .i lr'tlr llil i'iil'lL)r'i' 1't'riilrt lr.ilii. lrt
vrr,trrrrrilt: r',,-1Li i,t:JL, si5 scli.s c[ d<xl:lii ii Ii"irlcit'rii'
;Liit r:ii. si'nt rJi: mlrlti. obistrtriatr siL cit'lasci-r;i sI strr,li,',r,"'it'iiii'rit, {rt,'i',i' in :r;lr I'-rl cr rtjiitrjr'lti slj' lljl i i(:
[,r.ir r r,'ir rr, il.r'lrirlir. 1\'tti-nt itstil rl'i'illl i11'\'()i(' r]("
rrrrrll i ,,r'lL,'lrrri si tttr'-r'l'i;t ttr-rrt-lti ll)t'l,llr;l l'irtr" I tl
\ t(.rn,,l :r( ( r':r 'rl l'('l)ii itt.lil:rtt ltt;ri tlrrtll ilt'r:iI llir'
;rslrir:i, rl, r'i ,,, ir, l,'l ii ,' t ilt'l'.tll. '\ 'l;rzi itl'-li ;rtt rlt'\'(,tti( irlil ,l, ittr,rl,r{i rl, lrt llllll,l (;rt{il{|t l'r'r'ltt'r' lt'
t:rultrra.tir. irrt it:titl rr',::t rrr ll tl,'lrtti' l)('(l( 11':'1. ltsllr'I
ttt, t'r,ii tl' stIritl tlLrtil. lor-trit i lttl-tt;tr o rl:rti'
"a,ti,,a','i
I;r rrutltt sitltirnritri.
llrtli 11,'cti m,'*t'filt ll()ir:tl'it lltl tll:li t ['rrltli. >i t rl ltlr'l'ii
rlintr-nn loc irttr-t1tu1. neputind giisi iricliiturr tlt'
lucr.: rirril iLsttt. s-a l-ir.sl)illdii atit clu llltrli. i*rit pirlii ;i
tirr';uti i tl. lrr l:rtir lttl itiit'lrttt .ir st' ttitt' prirtt|t' tlt'gtit"'"
irli'1r6'irliul iritt'lt'.c I;iri- sii fic tlt'trlit' rlc 1.111111i1:irt'
.ci
ul'ii cirr't' [',rtlc,rt+lricgr,l: .,Li'ttreilzit-:lit: lir I"t'lrnl;frtlt.
i|'r'''
1,"rtu irttl ,t'iclt cll i clnlilitttl -ci stt'rtrlr .tlourtt'ir".
l,lrrlcniDicg,'l tarcrr liatllr crrin i s('sl)115c si tlitttir+t'
t,ritrr tirrtf l:r lrr',':i >ti1rirt. lrini ct cot\tllr' Irr irrtirit t'a
,\l

gi tl'cia povesto sprrrle culn Eulenspiegel


rlcvrrrillrl apticianr lru putu sit giise asci
rriciicri dc lucrul

1;riz-eci

'l'iirr,;iirii r lr,lr,1i I 1'1,rr r:i'irii.i.,i'i illrijl;iti,


si
:L:.ii,'l
,;i rtirri rrilrl ,lirr.i rrrr:ririir'r,l irnltJilliL s:iit r','r.'i-: r,.llit.ii].
Srr 'i;11"i1;11rf i {o{rrr.i r';l r) rl rtri , rrrrrl tllrili ii, r;rt; l'.
Srri:pl:ttliltt-g,:.i. lir: ;rli s lt':,'t1)uliln. St lrllllr i ir 1tll1.r'
lrclsitla ci1i.i';.r. cirr(: s{}l.'olcrtu t li. lrr- 1rrrt,'lr :'i liiLriliiili.
r:tr forll r'nli,irrril"ul ialii, ii,::r ci ;lcirsi t'('!.r l.{.)11 l l(:s
slii artcl-rir-' si vnd,ir ciJl() {u' lllit,Jii sli-l J;;'itli., irrclc1rii.r. t irr,lit-l dt licolo, Ciirrl liuicnstjir,gr'1 r-iLzu rrliLrr. J)iillor, :r;
,',"t1:rt't' -i llc j,rs, rt,lrirt:tt I,r,rllili.i, i;i zi-, : ...\,,,1,r r irt
ittitit tlr-rtttrli striiini yi tttt -,' l){).rlr' ,-ii uu lri (l,rir { iti)
t:tttil , drrc;i izlrtttcsr's;i. iritlri irt slrrjlr:r lor', :ilrrri'i. i' lrrirc
rlc ttti.trr'". Si ltorrti ittir--rrr',rl,r. \'r'rlr';ru ,lr,rrri rliri tolilt'
1lf,r'!ilc. Si lrstfcl str intirttpl,i r ;r, irr \\ r'l1r,r';ru, ll)l{irrll(j
,lcI':rictlbc'rg,cpisc()l)tllrlit.r'l'r i,r',,,u( \(n, rr.n(),rllllilii
siii, itrtilni 1ic ]jr.llrlllslli,.rgt'l ttt, r rqirt,l :.1,r,' l;t'rtttlifrtt-t,
Yirzincln-l alit ck: cittclrrt irrrlrr.rr',rt, r liisr:trprrl il
ir.rtrcl;ir cc 5()i dc cltlfi t', ,i',lul, tr:,1,i, ,',,1 r;-r'l)llnsrl zir:irr,l:
i. l.)O\r('riiilll, ilC(lilstl, ;i. i,,sl
Ir'< lrr rl.r
I)fi:lll rr"ilLi jr{}{rli(t irtll:-ltn;t rlir; I.rr , l,
?f) ;,1' ',' r1 i ;51 {rr .l.) .
f) (l

,1,,
.r l,

II.rn.. irt,Irs si
l,lrlirrrl ,l;rt;l

h4

l'rrtpiLi.rrt, . "\1iui ;,,rrrri iiitiri'r'ullij. {.lr iitrliil-:;1


i'tt Srt:;r-'trirr.

iii

,,1 I r q.rI rr Iil i,1. . l,ll vrtiL Lrutt()aistf it' si i.:litccr-i. {,r|..irt.rti
r,,lrrLl' i rrr..1 rlti .sriti;llri:; il pli:[c::ir zl.,Ltcirrnurl rclui carc

ir;i1i,Li

r .i ;Lll,r. lti'rirrlci il* a yii ii rii>P11i1{1 -\[c1:iu;.;lophiic.:.


,1. ' .r iLrirtriii .i tlrinr.ll ccrLrlui ii alc iu.icrlliiLri, a.lc l)ii1ni1t:
r,lrr ,.r irli' rLrr.il.-'ist.itrui, pr:il pir.rcIicii tne-l;ili, in ciiirtolii
r rr' 1 ,, ..i r.'ii;li.rira. I)lr accastii rr(illi"r lnalll l.it.rril csL: picir.1,, r ,r irlittiu ir.uti)rir1 cir!ii
lroirLrlrrrr', irtcr-r. rlirt,.lr'ttir: c'Licirt
l.itiLricirr'f ii, ltrlrlL'rrpi 111;ii -irrs, t)i.tir;r r ir scritlr.'r,rie.
'rr,
,.,r,1

Tt!lr"1r ciiflt llililltlilrii. irt):li't;l.lifiijrlt


rrll.i. iit,s,:1i,;1;1111]
,liDi.rc ilr:ii rltari ul^oi ai lit"ri:;tLuiii, s1.rru crri.rl i:ri{tiila tirr;i.
l iniiui scl.iii.r.rrii sc irrtor.c 1:i|nl.irr lr c:,]'lli:nr. jn i\.)r.r:1rl .ii,li,
ir1c

cjli)r:ii lor', niL;rrrilil-* Iriir)illrliiirro fi ililinr:i lill

uin..r.r.ir.li

;;i in;l1r: cllr.r.rr rlir'^tr;r-, iirn;{:r,zc :;iirt tiLrr'i'r'jrr5rl:i Ii:i'.tl l'rti.


nnarti,c rlr(.!ir,;ivc rlin i.;Iririlr sliir.itirlrri,Jirr,:r]t,rr,. lir,rirl. i.rr

r,Lr irrlirilltio Ir!'ru11ll priurilill


(lit1 citi.{l L.ir.1ri.,,il.
s;i irrrliir:a{;, a i}ril{- nrt i.ii'otci.ig.r lt r.ir."ili cr;i:ii-,ilfi,
i';l.,rlicii- a i'r)it i11 Iini i lnar'.i .li.rf i)ilit.i{,1lilii : rirt Li()r:1,}i. Firit.ii,
;iil:hinri;t 1i rlcnlLrli*r', citrc.ir-f liil1fl cir:i. I.l":-rii. irrir.,: I.ll;lt
,,i I5.i{_}, stlilitsc piint-l'c rl.tr'lc rn:gi;r. ;i ::c ii"nr,J:r (..ri !!rii.tl r

!i-irttl t:il-rrilr

l_r,:ipulrrt'i

:;,r.ptaiiil1,,lrtlc,Crini-clirporir_ni,pt-iixLre

r rl,.ri,i t,.,rLrlLli lr"rLrsi aLr l.r.;r uil'.rrt;Llt,,1)lrliru ir ililji a,tl1.rloli


,, rriri rriiLrr r-,btr::lrici ;i 1i|:;iii r.1t r:r'llrr-ii-', tire 1-,i grolizlicii
l,rlLi. r',.ii'tn['1it si:irirar-iLic yi sirti''rr;i iitviliirlLrr::i' ... l],,'ar:lr..i'r

' r,, ri r'-Li. t{)1tii'Iilr1;rt llr , irirrrrr-li, i;r,1riiri.

citrc;i.rrl}r.lr_lr_i.i_i.citi!().i-

rrli {}lu.iilmrs iluJLls, JIcllrnL:htr:rrr, t,i.c,}, ii si:rnlillur,:ir, pt.,..,t nl.ir iit tiiuclsc cc1ll-fe (lirfrrr:i, \\'jiilrlil,l..g) . I\cr...)n;ililiri!i)
ji ;liirir'll. ir il()i:h)ftillti F;trrst
lt illtDri)rii1,tlll g;io,'u ir'ri:rr. iirtlii.tr,lrl'rr rl,. rl.irtrrr:ri, irtiit dolLri.:ii:_r;"1 Itii.r.it.rrrlii, uir(.1!ili-):trillti],
: lr;i.!!lril(l inrirliii)i1 r. ,-rri;:orrLuri il-,t;lrc cLrn,ti{iirii: Itr"lJ i;ir.-1tr:r.,r
irn lc pirti'lur lr.irrrtrli'. (")l.l.artll)oi.lllti lr.trirrtjr:ti ir111 i!{1;iugili:
irr .jul'ul lrri lli,rrsii l.rrtl,r:,tir c .i ;rr;tLtl s-rr tr-is,:rri l,,rli-,n,!,t
rl,lcrtitritlLti .l,rlr;rtttt,,.l li,rrt,;irr i. (',ll Ii];t l),,1)llllr.r'i, l] r:iit:,,i
;rllic'f ir f:r]llits rtfalllirr..,{'ut, -t lLr;1. lrrrirli,'rrtti IIitrr:r rlliit, i]}
t.j87 h.1:r'rnli.llt1't l).r IIliin tl.r, r:ilrtr Jolrir.nrr 51)ii)s.r: l ltS'l_'{)iiI \
lJIlSPllE D]t, l oI1.,\\ N I,-\{,is:ll t,s, xItr r.'u li:[i F \ l,\i ! r: i.j].
\i.lt\JtTon $r liAclcr-\-\ (HrsToRrA vON r). JoI{ANN
FAUSTEN DEM WEITDESCIIREITEN ZAUBERER UNN

Illrl'{lltt-\ l)}rSPlil. lrli l( )tll^\-\ .{i.',1-5 1'1,S,


l)lrli,\llt\l't'r. \ ir.\ litt)1r st t\{,\CI{- f .\N

SWARZKUNSTLER...) Iiclif

iilc

n1.il1J-l.rar-c irnlicgril;csc rc,1 inllt];1. ctu t'iris,tedc lloi srr1l o 1.r'lnspLrr.r irt vcr.srrri, 'l-itlLrl lrrn:l
rrl ,'ii r'1 ii t'r';rrrrrri. sulrilr'1rr l: ,,('rrrrr :;,' r irrrlu:r- t.l plr 1111 1 j111i1

,):ilir(:ttc rli.rrolillrri ('r. lrrIr'ill i( ilti().1i.(' r,izrr:;r., r r: isllfiiVi


lrrcg:'itirrl r-i Li(lr{. in t.r,lirrr1rrrl,r,r':;t;r l)nl,r r.r,, irr siir.sii, n
,;'il,riiirrt ;i ll lrl.1lrr tt, ,.1r(' ,) rnr.r ii,r,,,'. \rlrrrrrr{r. in aea. nl:t.i
llilu'(' l)lll'1r' rlirt ;l'o1rr iilr. ,, r i;rl i r,irn,r;r'rl(: l)(' ln:n!il llti',.."
('irt'tr..:t ('ltl)t ill(l(' tlrrr;r lrrri lrrlrri r.rr ,li:rrolril l.\loltlrrtst.rtlrlriltts). Ilr',rrrl r',l, ,rttul (.rtr', rlirr,r{ ,1,' r'l,r;irrl:r tltt :t ;-;ti ii
s(it(rir (1(rrr irlri rli,,ir';il:rr;rrl,.,r',lilrr,li1i (l()tt,1l:lli('r';rl()r'\.ltllrri ilrr',lirr r(,tl,()llitrlll,i(.,r ,il lr,rr.r:,,.;t iltll.,t lril]t(.irtgtrsll-1"
:

tl]

,\t( t.-l

Cufit

r-:Lgirr,

tti

s c,il*l*rit rloct+r*l

{rartstus

$pf

snsr

e coflstek:f ii le dc

{.li,i i,r ,Lt i,r,.;t:r lr ['r,l g;r,itti ltr r'l, r'r,tLrr.1,rtl;i..i jr ll:,1'l
lril):r lli. l.;r l irr,lt, lrl;rl;.r. r'ilttr' lrrrnrrl stirL tr,'.lt'iri-;:i.',i
virt'ic [()tIl \ ir'1r,t. ,\lr',lilri", rlirr l.' i1,zi;t :.,i il( lll'tl]i'
rir-rlll1 t-olit i ttrr |

donlilulr-l1i Jru.te, iini lLn:ilr.t<')(-r 1r,r'i';l Iril.t. r.,r


i.i d-taL dc altlti, cii riri rrrr:i: inti tlin i.inrrctc la nce.e:igi
lcoiil;i., cii arn siLrdial imprciiuii. la \\'itttribcrg, Llnd,Nl
ci-r"a r-i rrr;llat tlc la incepul meiliciliir., Ash'ollomi;1, lnir,.
ir*logia si 5fcomctlia" rijurigind un bun lJlil"sicLrs, irr
Iim.p cc ctl, nefiind la fe] cu d"-ta,lLrn sinciial, niroct"iltii
ctij, tijologia: atn izl.,Lriit tr'J-ir;ri, i:l al'i;r N-craitu !:ir Iir
f,)nrgiL

I,{il1:
!

.7,1.

.tr':i:r I ii::t:tt

lir. t'i1,, 'i rt u,ltiir.:ti,:.i.t.

cii

$J:i

;ijtllr:j,,.!lil 1.i irtr.l ,'"i, inli clri -.Iairrl ilt irli,,'i;rta ulir.;1ilill,il' "llitriit:i, l)lri fiiritl ,rli, irs.it .-iriri J','ji-'-sc ilitt. s'.:l ji,lirlitLl i,[-t;.r.]c Llrt nrtrlirilr.)iro, 1rr-r li-lr|:;', filZi:t t:icicr.i;riii
trilrtic, sint.i rrutiirr'irr {':tr tlc rj}t1lgrri-;i.;lt,riirir.,,liiq;r,
i i i :,ir:i , i:t,r, ,'ll..i litilir, f,r',11r i''ri'rilt{r)c:ii,r, l:r lri irt r'ir)-

si J;LuiJt cil c;ji:cllt-iurllji'r'j..i,'i'jii sir-ii itiLriiri;ri,-,::,.: rlr:


.;:, 1i11'1;,';' li lrtttlr:rr l:rr:,'l' J,' ,.i ,',,rtrirl, r'llt i,, p;, r':il'r, rlri
ll r.t";":i i, ,rrttirtti.it,l ' i pt'rrzir'r'l'il,' ri trt'lr:tiirilr' tttr:lr-' rilr.l.
:ri,ii rlrr (:nnils('il1(' Jr(' iltii.tistr'l trLr i.i, ini' jl t:ir si:trplt
lr{'r''ii();1ll(' srrtr r't lr'i 1,'rri. olristtuili rn;1. trr'l'('r'tt rr;,.i iir,trlll1
p1lr,:i ir:i lr: l))i'jr'.,'i lili rri:i1ri, {)r,ni i -.i rllrtiriii rl\r sr.;1ll:1.,
irrtt'ri,:it trrL t:r' lrilt i'ti iril')rii. si ::ir: iai i:i (:r1{r ir}il irtri}1.
i,,'i,'. i', ',', ;- , ,, ' ,f i,,1, ,' ,'',,' ' -..,'', ii,, ,,i,1, -,'; ;;
i
',
lllj1,'irr irr r'Jriiii'.ilirr ii),.'ir -iit c,ti;,"i. li:f it', rilrii iiirlir-li
,llit:i llr,itii'iiir striit:-ii.rr-I. llu si;rtt tr:i.ill, rllr t Jj.intl i.:ilii-1.ri r.i:r-,-rir';li lit'r:,i ltrci'tt crt. itt-r1ti;,'iltii ilI 1{-}1.ti.t: t:j L,l
si-rrlx

.'rr intir:tIi;lt, lriui. rirl:i!i{i t'iL lir:i i-r:r:liuir'-car. J'it.' }rL triijJrrtr \ J., rr, r rlijilr-rlrr .rilLl i]tsliii rllrr'"olrtJ, fi'il ll:;i. 1;ritz..
llrri', ,r-ir:irtrt ;rt- fi, litr:i:tIiii: ,{-.iit iitii:ltjtl;r1, ci J]litiit"
in :i*rr l', J r unt. Iri rir:iinri.iili'rr rl-t;ilr', 11! i,;;11i;;fir: !tr
t,l. r'r' rillit' :i.r,il..
ti,lltti, 1;, r'irtrl lr iirilt:itir -ii ri,,i n.l !:iill. giii,ll.l;trr lti
;:,,,.iii |,' :i i',t:,, tir'ill irt'lr, .llr l"' ltil lt:tll r :iJ,:iil:i-l l.i
ils:'r:a"ri.liiril|ir:,'illttI *tts l)( (.('r', i;r i;r1l1trl cli r',ittitl s;ti.L
l'izirri,'ttii rrt- iritlr'lt srr jl cLtttolisr:ii rlr,:;titti, iir' 1rt: lllitliiLli,
yi. rtir rirtl,rl r.:,'t';i (:i s(' \rL'{.[(', iti sl'L il Ct.]'C(:tt'zc ;i:sli tiisilriri-i (l{r ..'l rlitlxi jutir:clii.u lill yi 11rr1lli. cr,lt: scrist itr
cirr ti. suLi rlugti o/i;;lu;rs, ;i.irtti, toe'tuai ltri:tci l.ii.tzii
lrrr r ijiit- rrli:ip sr sirui-ii lrtl \ int t't'pt'zinlltt sc slii:r: (:il::il
rlilli, 11L'srrlri:riilil Lrlilr):rrt,'1,,' ,t,' ]:r ilttli:tt i,l',r'cctrul fi tr:L
,'rr.,,'i 'i :|r'r-iirrrlir rrtii lirtos. ii rt rrcr rt i iitrlr lrtzii rrrt
ril,r:,1,'tl, l tti, (:ll, r 1t irq:i:,,lti lrirl,': lii, , rlrriii 1r,'rli'r irl'ririi Lrl, I \; ,r r, zi ,,' ir:, irnu)ir r irrrl :i |()Iti"t". l.iL
:rr I r ,rlr
,, \|,,i, ,l:tr:t t' 1,,,' ri,rttti', ;i asilr c
'.r lrrr".
,, l,,,llr ( .rrltl ll,ri rirrrlt,;I11lilci \'t'(lill
lr),.nt,ri ,.,,,r
si .rr". ll ;rrrl r i.rr r.r ;,rrrr,,.irr,l: ,.liit;"1-te rrllr r-ii .ci lri si
i', zi , ilulir". ,\r,r .r , ,,i1,,1 ,.,i rrrrt r l'r;,rtri. i:uln c()Jl;ftI'ii ir1
',,.i',,tr' ,r llr'r,'rr,l Ir,r .r ,1,' ri,,i zltt'i, i;lt'itiuilit i.n fll"Lt:irli
:iili,. lrinlirr,',r.r'. ( irr,l irr,.r', ir,:rr'i:llr;i'.ilrip, irttia;Llrilu
l)( ( ( 1 , lrr ,ilir rltl rl i .tt l;r ltisirrrr si c;tii tniti. \'icitrlii
:r',1i,r ,i\r',rl ,rri1,i ,,,llrrii '-.i ll(''It'('{'ltittttli'1r.'ttlit:ilt}lr,'"
,,

1(iri

]u ili, l;Li i)ittir:i:ii!, r:iilrttl si;jilu1 "':t.;tlti,


: \"tt,jil;-t, st ri5i ilrr: :
.\tt-r
f;sJltliLs:
!"
i)\-rtlilr-1 si't ic urli.l{lz,
,.lti,-;'l.-ir' .+i 1i6';1i;i1.'
,111- 1,;,-,Lii ."i rr-jrr,l;rr:;i.;tiLl v+ir: sli l* i;tit'rb \:i \;-i"t:illi",

.,iiiiir,"ri-,ii.
5i 1,;1,.iir.

crr llii:ir.tL:'itt gir ii-r,-lilc ;i aibt

,,1-lir,lrirlltitl:J\'oit(:ll,dr-:rlltirilsL. ti,-tiriqireltrit",,:\litlt,.:i
li-ii.ul ur'{-'i1.t. 1ti: rluliil: si ir.i1l siil il dc i}ctllo irl it'r'Lsr,trL.
/sr,i:ii ll.tl r.lliii i: r" cLt r:tilrt: ii:t :;us, il'its',trrL .'1-Ycli I)lltill !'r.1iii
r':ilr. f :lirt,,rtil iii] j4!11]llloi. ii': i,r',i-ci *r9 f i Cl--rliri,.riit ],c j,iilirl, llrtilili {-i, iit.;it"i.iittlll-}i', scotciill il.}r1'r,rl! iiir'-:lrt-i,
.-. i,r'r"rr, Ir !rllii:;il$, r.'il liiit. .lL1t:t,,ar fif,I tllili illilr.i)rrr r.,,rr i.ii){..r;1r'
ir, ',.;rii, rr:'..1 i:li il1.'i,lilliI iti:1ll'':''.il.l ,.:i. tlti. r-l':l:'iliii':'<lt-'i:i.l.ilr
I:ir,rin,,'r*:i:i lrlirri iir'sili'.l"r', L--i! stl illit i:lllnll{l ilill-rr
::irlrl. 1,1i1,i11 r',r:r:i, l't'i',',.';iill iis'{fitl tlt: slrs il(i iiii: {.-t'1', Jll*
,ii,',ril.ic.,. ilttillll)Lil:tt--,'--1,'iiirlilt'-,r"iisiiutii(ltrlil'lrillilj
;i = lri1r,.r,t, ,, .. i', ', ijrirlti ;i si.' f.icr-rrr7::.-i iitti;li rttirtLr irr i r-ir_.
-llrlL. -\! .ii.ri1,i i-ir lti -{1ius: ..}|r}rht.rii;1-,1ri lr's li I l}i,.'ii.
r:i'i,r,.;t"i ..\jr.:l,i s:j ltit li: i'irilir--t;1.i", t"ii>rrjirirr liti;t;ii:
"li
l',tiili:,'r:1, :.i lil ,1])lil"iii lliiii $ils..Si lrctu:]:it r.iL jll|i':-,ii:r.r.:
,'r' ltnt t l"i:.,.trt. Plr',r'll:,'1il 'i iltr-,:) i.ltil'riltir:l:t .i 1it-lil:t i;tir:i-s
:r,'ll,-i iir ilrit-t;ii:ii;i tlr.iril'r.s.,.,ilfr.:, in ii'ini'.ltli'-'I clri .'-ilr',
irr tirlrtrrrl r::lt-t.i'rt irit i rt i;lri liril-lilil tiif i t^:1-i nii-li lt-*t;
::r,lrrji, zlili i;tri ali L.r1.l:l :rl" i..il,il' { ili,1 rlititii;' iriri. :'rr
lrrtnir;rr ilr: lit:iL ji .1;:rirL'i '.l,,ir"ilrliiri t.i.:itr ,ii,. iiill:l1r'ii-l ;1ii t'i1 ilrr tl,-:1'l ,ri, r tltrr.:,,-.lrl{'i, : ,,iiitrgtr} 1l-ii.'il,
lltl| ilr'tlllt-tr'iii
1]r,'l\
tlrrlrl:ltll
r'iiarl,,t;L;
i'li
lr:rIi,':,rtr
11,v;q1r{'';1

itsl:r si il{ \ r f il r lr i1t'1iil'tlrl,

lt r'r' :l

il}i;l:i

iil

utlrat :: () l'.ri \(';r,1,',lln, ttltt itr',rrl lrttrlii".


.\l.l,lr,,'lol,lri J, I it l,lrrl r'.,,1 )t: ".t l';ttl.1('. 1'l( (i"-t-'ll'.
1,irr:i,,, rrtrr;ri.,l,rtr,rl l'l,l, llllt,'itt iirz,lrllr"..\1roi,,.itilt,
1it ir ii in j,,'r ;r'ttl)l.r .lrrrrlii : i ill)l \;l/.lll l)titl{,' t',1:;tt,',
1ri 111r-il),rt(r si .ll,i, ,lrlili
lrrrtt';rlrt -tii vlLtl rlt:ittl tlt lliilt,
intrr';r-qir IIrirt,',.\'i,,, ift'ir'r si J'-trt'o1 rrt. Si in iltitliillir,rrl.
lrstr ii ;ziscj ct'ltti c(l ltli sltljr.rlr: ,,itltlt-itttlt'llzi.-llli ri ltrtli.il-trri crtttt si' ilrlltlt.:i(r i:tttlttt :ii clliir.rc { li-i .;i irr;1rli l"i"rtitr". Si ttl .ll fl'ti:rri^:ls;r lot'l:iltril1-tjli {:{llll lll'11'l{'iiz:t: ,,j:'ii\r,s{r.', lir:i, 1t,r ttrjrit siirrci. t: Lltr,g;rt'irt" I}c rs(.'ij1(ri!l'trJ
.,i,li ,. Jii'rrrjr, ,rr)rrln vrzi Sjr:iiilr. Llrtlciiirr, I)litli'tttliir'lt,
lt,a1i;r ;i llcrnrrt:iit, f Iiirrt illsii lii :i'i r-c;'i -\''i;r. \lrj,'.r,
r,lt iis.r;ttcitr':r. I't:t'sie si 'l'rrlt.ltt'ilr, lttrlia ;i 1r.lliri:r. Si,
I)cil1-nl cit r'irii ttl l;lti: rl iti slllitt', \'(':(l('Iil ;l1 l1l.il I)olll( liiiiiir, Ittrsi;L ;i Pr"rtsi:t, lll'rl(.ritlll si llr;lotlitr, (;t t-lllirlliil,
i

ili

L,lrj.rr i;r:;i,\L:.lrilr. A Lri,in ziarrr irrilut slil'r'i11,.g 1'rii'ti:,


si c:ca rtricd., [!rsi;t, Inrlia si -r\fli.c:r. in Jrrtil nti rr.
lr.clu'lil:t Coi::,tarrlirurpo|11 , i,rr llo in:lr{:'ir '1rr,r'sicii ;i cr:nsi.antriuopolitauii lrrll'lln {iiil cirtd ir: ciutl mriltc ccrlribii
ltt.Llr-.

u;ti, plntirrii si cirlirtorjrril, tlonrlrlntinr-r1-;t,lLrl nli sr:


irsir rJc liarcil n-;rr fi itltri r.lccil tLi.i ciisr, ilr_t c;lrrri,-'nr.i miLsu.t'inil abiir u l)iiLui iLr itujllirni', ,\m irk:c:iLt
irr irLlic, ciitd cra tart cirlti si uri irrtulct,lLll lli la cind
i' ili rituIucol,-r, citrc atrtia;ii, r-:iLtli.: a1.,Lrs;i ciiLrgnric;riI
,1i

Pirrt';r

rtr,lriii. tlc'tlrn'(t' ixl 1'1r,11't iLt{r'-un loe , l-ra tnua inaltll},


ll ,.i t itiLlir grintlillr lrici,
lrc cind r-Lincolo clit flunlos, si
iraiL it1il ltjrrns -qli Yird irr sf ir'rsit loutc hictLrr"iiI cL:c pe tLi.
( iiar.t in lLrnrc. Ciurl sc irnirliniscrir opt zilc r'lc cincl nril
,'rf 1;rrn ir{t{riu sLls, iin: plir"it" dc {-k'|x1'L{-.. il inr"rlt.imi
li irrlr
r azriL cLul ctrul sc misca si sc lostogoirl lrlit dc rc1:eiic,
'i'rr :.i rltin ur {i ar ul dc girrcl sir. 1t|:snca-<cii ilr mii clc Jrullilisliu lii s1;nlgir tr,rnrliilt lurlii. Irrrrrl rnL atit dc hrlrlil
'ririrr,.- irrcit uu rriai piitr.,iinr plil'i s1,lc ilLiltimi
rl, lit rlrinit', ci ilarii slujitorrll rni,li n-nl fi i'iicll;irint,
l - ii rrr:- r'rr rlt:..itiriiir, Nc'irii, cinrl ltiilcilm lufi]cil ,
( ri r i{1it ilr ;'rr,si si lir-losi <:a rin z.iil 5i crr r' slinciL, lirn1,r ,: t r.rtu ( ( ri:,lrrlrti, irrl iiloli;i r-t, l'iLLC flr-, ac6lo lrinir
l,1ttti.:tr sii r lrrlli 1,i, 1rlittrirtt. t, ;riit tl,, 1itu1,rilg, ilcit tc
g,s1i q,giinr'li irr,'ii. Nl,ri i lrr:t,stilr :,t, lrrisci l)L,ci.1'lLtil ctrc.
lrniirlric in.'it ii vozi ;rlt'r'giliI lrr'.,r.r.Lr tlt Lr l ii..i'trit la
lllllt, lili1ttl cu ci str,lc:L,r, sour'olr-l si hL:ra. 1.tirt pr:icint
ir::t.:i {,-.:r.1in vcrlc'rriJ sc mi;cir, dc Li riisitrii- JiL apiis;i nii
rj,ft 1l:truL cii, la i1oi, soarelc n-ar fi rnai ma-rc decit funcllrI un'-:i butii" ]ila insir m:ri ntalc clccit trumea toatii,
,ciLci nu-i lredcam niclieri sfirsitLrl" tratiL elc ce Lnna trcli.,ri ie, f *r tirnpu l nop ii, c in,-1 sl'iiilck: a
i
11111c, s ir primc;rsc'ir
liitrrina de la cl. []irt calrzl irstii o clr rrtii tlt' lriilinr.,lrsi
irL tlnliilrl tro1.i1 ii, ilil'<-r'r rrl lirrlt lrrtiiinlrl.
( l: rrlir: t:ltr. itrl t, irr I irrl,lr l rrolil i i, uir r.r :,t, lr llli irc cel-"
,L.r,r
tr',1, il'iltiil{ t' irrtturi f ir' r,i llo:ri,{i. t\rir vi;:ul ast{cJ.
ritl.ri Iritll[(- c]rilrl'tltt'iI lrulli,r rrr. llt.r o sltr.r n:u]t il:Li
lll::;1't ci.tciL jrrrtri'Lllrir' ci iri lrittr, rr rroiri,lrii" o planeii'r dc
[,ct{:.t1ii. tniirirttc crr lrtirr.lr , ir,l liri'lrr tilitlc cia ilcr, sfi
l i;c':[crir spiri',e ]c r l r rl*, il,l rr i,,, n l i i. f n t in-lp ce cobor:rm,
;'lir pl il'i{ lr,trrrri t';rit :,r rlli irir {l t,it,liillicnui dc cu gi
tliir i1\, ttI ii,l1r1r r,i,t t,r 1,,i,r,,iirll,l r c,i,.,iir Cir o J,iil;,rrii clu
r

'iri
itl {irtilr 1;i ii}};i ciil ,-lr.r r.l'r.il.llj, {;i'i tllj).i. l;r.iil', ii 1r.i.!i;!
,'i, iil i'iitrttr'11* tiol;ltc, firrt I jtul! ilrrii,li ;-rcls5 !i il,tir nl'rllrrrrr;,

rnir. ;rc'inl.i:c1"upt irci iit., iitiot-inirn-mi rpoi i.oatr


iirrlil;r-rcl{r li praci.ii:ilc ntclc, r1n1lii.,ci:lc viizutt " A:;-r
, ,rnt ei ciorii"'1-i-anl tiripii.i,l;:iL ;i dnniiLrrli: lrtcturi[,: ls{1i},:.rirr cirrrrrii |rivcst:,'ii iir citiiltr il-trrlir 1i cririir::i
r, ri rl'ir:i 1i;rt','1 il, lrl, l, trrt .irl{ .lCr'}i'tcl'

r);r

!r \.al!,.':!;.r ,';i'.r'1..,. r..',


l,);,. L7itltt!::ls,
(,) il i !tt;'tr I j';l .';,ii'ltr.

TITERATURA

unrANrsMULul $n RENA$TERII

Ir,r FRANTA

r\ uzuc,tLar'u; !iLttcitu' iu l"r'arrfa plLrr.: tirzic i,n


il ) , .i:irrr lil tit {L. li ;, [.;-'::l ur:rlr'': l". i\'"i :i
-Ll ( uttcattultli oL,-irr:i c:i ,,frai:cczii t"iii (:iliiarla
rll,..,. ii na,l,,icifl lrntlli.,L 1i nrr iiir scnttil e.ltl t:iilLlc ;r;lrr;r, r, :rillCl iucit ntl tltttlrai ci-'t tlii 1r;1:f11 !131 liLr.ri,! rri
tL,rt {r iiliisc t1t:-l rlLl|trr1 ;i ii litt Fi':;cr:iit,ir'i ri.il t ,'
irr i ,iirqtr jc' r)lmcni",
t u lrr'atrf a ;r lrr:LLti L sli .'i' ltrrtttitlc t'i,tlroitr I tli' t: rtrtd
11; rti, iar' ;rprri. in liistirtptrl rtrtci gctL.-rrr!ii, siL se
,,

ritLii.i.i. r-i1i11. 1li1tl,: r1i. :rr.,,,ri IIe;,:r,1, s"'i s.:

l1t()ltiri-[iiir lli si.

411r1y;lir:i. l,titil a unltia dinire c';ttlt,"rtrrigl.cir:s a [iaocezilor pcni-x]-t i!.!XI rr; ;"i., rtl.rgoi f icui Ci rrl i;ri1il, rill personn.i diu eurte*titut
lr.ri tJasrigli,-roe, i;i c:.ip!'iiu:i sperantl, in sp:ri,iin!.rir.r r-;

t',i,:ltrrls
1,r:

crilrrr-r nlrn.lcitiorul rJ'AnSoul,irn* {t'iitu ttl )'i !''


"l.rr:,r.nciti: Ii: .,.\Ii s-r :ipus cir inrlrigca ;i pr:t':i:ttia rri,ri
pr*:ins il* L,l,1l-r l',tr-:rah.trr, 1i'i linca ill t"'"lir'(: ',;rr-.1"
Irir ioi.i g.'riiiolii 5i ,:ii-i cililalirrtlila p* Ilerlcc;ii Ir.ii

tlc

ilrr.lLrclLSCi.rL

llrrrr';'L 1'r'iutr,lt ti1ri11-1r:1.'. Ci'r'r.lii:rrii

iili!'i n()i lttllrrii i)uttirtl illcol{i.).tlIlll 111 -si.,lill 1;rlLtt!c.1"


Si ,lrrlrit {rrlrlr l).'lillrl illiiLrrli pli1,'jrll cltir;l( 1('iiri it trllre
ll iirri;i"iirr'.rl nrrr.riL oi'ir.'lltiii. frrsi's':'itttilrtii\.ril (rtl alrLichi*
t:r1,.^u, tll asi.fci Irutt<:czii t1i,'si'iiirirrir"t, :lt Ltltir,Lij ani
lrr s;.Cirl61Lri:ri \\t--]r.1., lt,trli:r, lLr.i.trllrlrr-:i:1..,{,r.fti1.i
l.r rnrr.:nilica. ilcr{ii;Ltrlrr. -sttir rtrl;ii Lrr-. :t :rl){rrt( LrlLiIr
r rliruji
[rar]in.sulari'.
I rrl.ltri tti:L ttlll,Ltrii .ilulit.'llf { st(t 1.r(( Lli'l,rli ti, r'r'rtrL"
1;rr lrrl
rizlr,,ittic si lrtrsrtic ..-.tlinl.i.r i:t,il tilLrli t;iti"
,i ;lrr,ilLrl :,,,r'lltrlli ;rl \\'-l.rl. 1i l;l itt.c'.'lrtttul si:co"
nrtlrri lrl -\\ I l, rr, stti, ('rrol rrl \-lII-lcrr , .l"ticl,,i ii. a.[
)..i1 l' ,r, l:r.rrr, i,r I,lr rr(,,ri l;rc r.:trtrtlratlii rrriliilll'1' pi'
ti t ilt,ljrLj itl,li;rrr. l'r irr lrli rrrl;i trt;rtt'itttotti;tli jttlfr,
ll.u,rtiLiiL lci;u1,i l';rtit, r',rii :.i l Ltrtilii it.rrlii'ttt , , ii :rl l,r irr
giii:rirrir.'ca utloi l)c.!':rr,iti:rlitri ii lr.Lli:tict', sirtt rttlrrri iIil;
ILrLtriii in l,'rai:!a dcpr'inrl,-': i iroi si i.usttll 1)i]ir.i.irr ;(r l!
titnlic al 11-1ca, {iri! itililailL'itc f, cra ciisii-orii t:Lr iit,1;L t;r
{
i,af ri l-con al X-lca, Catcr:ina ilc }Iet1i,.;i , i n l iiirlir"rtr
r iifii c:ircia irifltcnJa iLalianiL esto {ortrtc ptrllrrir:ii "
ii'ir:i;r.r'uiilc, coiiryorLarca, tiisiracliilc (tlartsnli de
;,r1tirii, Flui Fi lirnba slnl italicniza.tc {{r,nrilrr'r'rri1
llrtr l, iic r,'it Ii sr"lirizlrt tlr II. Jisiicrtrtl itr 1i7S)
|l'i l;Ii]l:,. 1. (1\riil{lc trlL' r, r,rlrrlrri lrl XVI l,;r , il:rll:
i.",,:;LtL,r' rXr 1',i;,;,;, l)t,1r.ltlir. J.il ill(r'i)ll{tll tr',rr rll,li. iillli
ir[i r ir l rttrt i,r.: I, irll, t' 'til ltr rttttt t iilltti',r lit]ilrili.
ii:ri'L Ii.iIl1i:.::rtrrl"".lrirl ltllli^t:,,':,:;r'1ri,.i"1111 j.illciri.i*
.l,.:r',:,.,, X,r-r'l'ie Sl rtv.t.\ ({l;lr} lJrt l) t:r:.t: tlit itii ticli'
lr;irci i:i, r;i rll Il,'.' i,t:rt.tr lrjil:i;:c g,l'lfe"
''. li i.Lr {1'"lr
!a' (1! ,...t:ili( ii,ii l;r r ',1,.'ill i,.1';rl. l,tltr:tLilo rf i '\':irti
1l

l'lr i lrt

111

i dclr;r* lip;a rlr

ili.,i]!.r.'r-l Lrrpiri. ci:;,.r ii*;ttll tlc dt--par:lc ctrc lilt.;ii:il-rr|:I


triicrcior", l),:r:irr'r) ritlj.lc lifxtlcisr: l, Ccllini l,"ril . '..
t:,rr-:ll c{r -silti. l!t,izi, {.';.i ii toi. c9 itrl1 sivifsii; tr.l-""i. i.r-rlriir):i:ii lu,ri liiir.i sr; rl..llorclit* ac*lLti 1";S* rD!l].'.ti]11i""
Itr:1.1ti..:r'.::il ir:rrt(,r,i;ii s;l djzlrollii ll incep'.ri itt itrrrri
r:rrr'l.ii . i:i;Lttcistl .l , r.tli-*:i,:-ctt.r'itlcr, rni.tni{|:;1.;i ,, r i,
irriele,.-i:ir: i.r lllulrii n1ai-,j itl (.ruiLurii, ii slrr:ijinl,: , rr
r,:ri.uzitsrn ii li.i in;:r:lira cu t*iilclii iusti.tuliiul;;ir] t.:ri,rniialt; {srr:rlur:ii:;r bil,lioi"ccii lnutfttil spl'c fulosi;rf :r
lnn:lniiitilor ile ta liiois l;r. I:oolainirli:lrr, Cr-ilr-';;irrI
r{.rqi11, d{lvctii: airoi in 15i10 Coicgiiil Iirrtr!:.li, litrliiLr s()
intii !:a u l inibiX+ gr'lacii, latirril 1i eh;:lr,ici , I'il -;l ,l li
ilil {Ill d::il;x:i-rit ih: ilrstl'uit, el conlpunc vcrsuri ii sr:
Xrlr{}oruPI de co[:ili-uc!ia uncir nrirtt:nalc pa,1'1,tc.
irr Vielite flaril0r sflplta$i lraneezi (Vies dcs Srillrds
r:apitalnes tralg*is) $ranl0rnc scric: ,,Piilri"i'"
rrJi.r: irurnoiis,: insugir:i l.ic c&ri: lc;rvca rcg'clc trrr si
;r,-{rijit c{ ci;r ril'ire iubitor:;rl lilcrultlr l;li l.l ttltttrcttii',r
irr, ilrrli, rt;ti ( lt i.,ltrt:'t ;tl ,:r'l,rl rrr'ri itti,ii.rli ,.lirr r-,''

:i

,1

rt[

:;,i rr" '

l',rll,: rlitt r', tll rllr' irttp,rt ltttrlr' .rlt' lllll,lllibll)tllrli


l.r rr\'(ir (rrr ,rl..tt,t t;t lrri ittr:ltt".;;rL irr jLrrtrl. ctrr:!ii) rrt'
prrt,:;r. Ir rd,:{rLrsLilttitc, r-trLniritrd iLincraliul cro;lr}L'
rlbrlarisie ni ; cle -q-a,1' comPlotil priu ald,tur&iea d1';-1stlor lcgaLc eie viala iui l{abelais ;i de primcle tiparrrilc fi:ancezc; Parisul ;i curtea, apoi oralsrl cu o bur
g-hczic avut5. ;i cnltiva{.i: Borcleaux, pe unde trece
l.)irntagruel, Toulr.tuse, ttnde se lndreaptl cl, plccincl
r'lt: 1a, Dcrclctrux, Poilott, unde se allau priete.ni $i
lui Ra.belais, l3otrrges, Orl6ans, Ilontpellier:, Poii.icrs,
rrilde virc si studiezc si Panta.gruel ;i mai ales l-3:on,
nli:a.s

bc,gat, r:lrrc pi'o:lucca ;i. fricca nego!, cal:e, apropirr,t

e1,-' liaiia, rcccptcxz; inaintca

altof

j.oiluc'ntr

.r!r(rs-

il;

[:ei i.irr i, rrui{e si sirnt I'i:irnclc ecotri lrlc iui l]'*tiai:c&


qi lilt' 1.,1;16.xi:rirlt iui, si r,rtrr'le sl l{l,i li1:'o;;r-;rlii tusemt.' iriill'!' i;cc;rlii l-)6cticii.
"airil'

t:.r.r.rc]'{:iiL iui Al'istr,,tr;1, c.rr1L'.rrA clciiir Lit:rciir itr1*


Cr "s!
i.i.,i;r1ai i ii .lirairlr lrili irr sccohtl lrI ,\\ll-leii, cincl ilrco*
[:;'-.itn !;'1 lir crirroscnfi I,ildar-, I'jatc'r:, J...ucilLir, I]ln*
i:rrir. .ilri iriLlir.'icca lti li'rr ircisc I lurl'eazir .lr.,lLri l.lr9*
r,ir:'i:. i1.id5 *15:i5l ; Iial-'r,lrr is il rtr.'ljrtl.iollcazii irr r'(,ulllllti]l
r;l'rti, ilLr'(irLiiirrrult, llurLl (I l(ifi- "t51tt1 i; t':,ic tlisr:ipol"

,,[][lq111ri :r lirLrrli'i" i:rinr st)Ltt.r:{ liLlrsrntrs, Li. 1in<16,


r-.('(:1'('titi'sj lrj l'Iir,itrt:lrl irt Ii'ti ]i'jiiitcisc J, ictcmcie{:rulri{ crliitllii:i c,Lisici'. r:cl caLr-, l-a iir,-lt'runlil" pe
iLiottil

rr sri

ii.r'rl,,,zc. r-)

Iii,fi'i, qi'irlc;i. - -

Iiirrkrgiu

..

si

sfi

itli{ila.iu?:(: irslfc[.,tc.'l-rila, tr'iliitgr,il .1c;rdr,'ririe", r:LLit].


';:l s.i.riiii(-;1 Clirur,nt. j\{ii.i:i'l Cot{rgiuirii rc,gnI, c-st. e1.e-

li lirtir:isf, scric l"nci'irli lilazrificc ii


li,,,li::ii. i,r' lrlugi. .tiabclais. r:u Ilorrrs $i cn
orisi:

fttr:csl'c)ii[,]rlLsirits"

{;rt'i1rrr'.- [.i'i]lr"r* c1'Iitrrpics {t"l5il--'1536} c.'rlillorcstc


. rr.Ltil.r ii rnculr;t,i 1:c l,"iciuc', l)icr' rlr:1lli j\l.i., riiil,,l,r. l'.i nr;,'I:tr, .li.rr.l.rtr.<,. [;ic:ittl ripozili,r inf.fc Ii1rr t lrr.l i,'

lir' .ri ,1".',ri{ , L:i isi at:r'li:c iiitililozit:ri:ea SL)ti ;,i lir-rt'lr(rillr C,rtirlrrttlll:i lllblia i ratlti'ii t'lC r-ri i.tl
{,{ir.il,ir Ii':rll( r'z'i . Trr 1525 tl,','rrr:rt i, ii Surlr,'trt i ii arnt:"
rr:,rlii 1,r., {.r,li- rl,r li,r-rlrtirt (;lt iuillr(elt lr(.Ilr:i, iltr'i.rt
t5:S ii irr.'(i, .lll lSliii ci ittt.lrrt ii ,iii l,ttt,LInrl., rr :,r- r it,r.,.r 1i i\{ii-r'tialliclt:i de NiiirrLl'l'x. Oglindn lninrii p:ic:i{oase:
i':rjrri-t l irrlti'rirtt' l)ctlttrl rr,r'il':r,
lit';1tri,-' tsl.r iusit" tlczaluilii. Q1 i1.-iqsi:.; ti1 l,It|{(titl(IL,i'!
!rt noirlrft,;1 di' 17 sprc 18 ctct;,,;trlbrir: 1534 irstc Iilrit
i.:ilii.r.i 1rr,r ilsa cilrllcr"ci rcgalo, irr cast.cltri rl.c 1ir I);rr:i,s ii
iirli-rr: pa1lt <1c pe l."c)iritr un 1i;uu{[.:1. irntil)rrpitj si
;rrrtir'ir'r'ir.:rrl. (luttrzrttrlrr l:rl'rir.'i I'lrrc:l l)u))r'suli stnrr."rrr;L',
11,;,irt

rirt{ irrllllr;ilii , lrilrt' ltrrlot'il;rtr';r nl,)ltitr'llnlrri. r,rlr' .tt


rlilt irrrl,ii'rlir:rl r,i .r;i r,rttlitttr' 1,olili,.t rlc cortr ilit.i'O
illli llr,lr,.r-li r.,i rrrrt.rtli.,li. { t'luL it,rii nn ( ('r'('t))r'rri;r.l tl$
.i'ril,i('ir', l:r t';rr', 1r:rrt.ir i1';i itt rtr.,i r',,1r'lr', :i r, lrr-,'s;Liii
iilipr'11'11,'' r't llr srrsltct t.lrli rli' litrrIt r{.rnti:tri,
ln Ix,titlir olr-trtr]olt lor'. rrrrlrrri;lir r'r,tttiLl,tir st'r 1tr.
r-i,i,zi.: lilit'nrrt' lrolt.{. (l5ttl) li l(il, ti;'r'11rrrJ' ,i llDrit;ijqi, l:i';rtlrllr' tlirr I'l:tlott ,,i :.r r i' lrr, r-;ir-i tli: '-,r'LtililjC"
drri,lri. in r[,,rr;i t irtrlrtr i, ,r, r/;rl
i(ltj

Iru!!ltil;i i.i r.:t.iiii t:r liibli:i:ri

r:-icdi11riir..i, ('sLr

1rir1ili1 [i.iLil.eic';Lsl.i tl*


Sc,ii,rlua 1i c1o I';rr -

carrrdiL.r-rlitar"l, 11.;

,lriiiinl:-ri .['ilristtlui, r']i)in7;1ri'lir si irrs. Itirirc tic ]lt


ilui,rCe: ttilS -157!i, (:ouiliirililirL iit lSij{ pcutrtl fl-I
.{i i'oruclr'.a.| crii;ic I}c ,\ilsi:tit,r-], $c aoi}\.cr'[:ci:ctc i.ri irre'ii:riir::.i-isrir: (rsclus 11ir"r inri.f iinitrt:. cl iLrcil $ii fii'
;r'1,.:itiaLi ir.t ir tic!rt zi ai n-Iiicacrri lLri Siitt.rilti Iiiu'ie,-

{L't:rr:li " Sr,ii,lxit tii' rutr.sacl: flui11 oiroi:ir-ca (:it i,crii'!.ci


th lfcd.ici, i,11r"1i d.r ltifufri. .liciti.'r.i''"1 I'aiiss.r.. {i.51it- {itsii; i;stc ilchis ilc t,ig[ i:r L]rLstilia in I588;i iLcolo
i;i s{ir.';c;tc zilcl.'. t)crr.lii ili }Iargtm,la ilc Nei'nrl&.
[':'.ii-(i 1il(1i'.r Jactlit'.rs .\inyril {l5ll-i--I5-c3) c+ pi'ofc.
;'r'i' {ll 61i:t:agri iri tr'r,'iiilii. lll Lirlit'i:t':tit.alca tiiil.ljoii:i'p:es,
tlrni'ic ai IlI-it li,,
1.., (:,:.,i,i-{-ri lr1 iLti C:ri'ol lr1 I.S-lr,rl ;i
r, ;r i..'iil-'il. tii iltic.iili'i
I rt i l)iii Larii.
r\.r:t pn tui sirirrli, rr:f irlilli c:n-,.i1-rir:lu lui .liLic'iiill"
{';r,rrliiit'r {1529 --liilSl , ,,,1 krsi. Iiiirnos riizbc,iul pur:i ir I rr.i.unii irnp.ri.rir':r. igitr,il;i1111i.."" (eercetfiri asupf&
franlsi, ficcherghes dS L& frsflce, pul)1i'r;ri.il it:irt
liiil "*157ir. exr"{:ce YlI, c:Lp. TIIl"
f irtr'-r. t'l.u.gr:i {l.j iir*cp'.1i, .i ltcllfi.1lcf ii ;f i11;q,7i. ilr
;

;L

pr:iinr.,lt rirtrluri :tlc r.r:c:I"ri lLtptc mcL'sr:s*t:r c1t elirtr


)i i,i{:ri,df l-ir Lri1l_lrriiiiii, crLlilif ii si pn.l , ii; r:U r-iqi1r1',-,
i'i'lii]ii{i.t ;i r,-*li"ir r"ll.rckii:,irni."

ltttf it it-i,tt ;'/:il l::t!/),1),7.t.!,rr itt.ill,,.l..r'il tlL i irtt irr;il,rr,


l,irri'i itt li{i3, y'itli I,r lrl:rr;;rcr't:l rlt llr
\ r-,ri\'. ,,1r, 1u.,..r,. I'l\.((.1litl ,l' r',lltill;rli;r tlr: llr ,'\ttll',,r.r' ( l;itiltr .,i , u , rrr, rr{ r'l) rtr I t,rttl:t. r'.lzlrtilritli'
rr'lr,iio,r rt, rrr,rri li lrr r .1.1r' li, il r.,1t rii It.ril((z(', ((rtlrlrlr/il()r'lrl .lr,;rltrirr I)Lr l'11'..r, lrii llrii JlrtttL ri liL;tlt(:oir{llt'rti,{:. su!lrltul .l-ir,:t:11;r1-11 J'rrlissl', ttx:tlicLtl r\tttlrrois0
.{';.u:i., unlani.;rij 1lcni1, listicnue, J;rccSics :\u1"ot ;i
1:, l. ir irnc l'asr3ricr". scri j lolii lta}cliris ; i ltotrslr.rcl, i;i spn.
s,.rs.t'i c t1\-irltrii . Liiizlroaiclc rcl.i;".ic'lLsc culmincazit clt r11it*
sir(-:rul {,lin rroirytca SIinluIui Liartcilo:ncu i31 \:1II 1572)
1i "r: inchcic abia. la s{ir'yitul l'ca.culri, pt'it al"rjrrtirr-cii
:..11(riri(.. lllri

lui ffcnrir: dc Nar.alla {i5i)lil, 11r1r1lltir rlc intlarca


lui in l]ru'is {t59J1 ;i irpoir in 159S, de cdiclul cl*
!rr \;rnte-s, rLlr:iLLuit irt nirrucle tolcraulei rcli.-ioa.st:.
Ct.i ir;,1111 iii| rlc lrrri dt: tclcilrlc pc1'nran.cnt posi.
{iiiJ fi lll ciitrtinrrir .in.c,:rrritalc r(1llc cu tri rlrr:r{itir.
I

ili)

irl,ilir'ii, :i|J::)[ ii,irrrl. : i i;tr]; r:lrll,L,l,,,Ltri;iIi1,: l;lil:ii L]li*


grit"l i{iri,rr i,rJ rritfJ r-i.i!j1'Jilii .! ilitLi:iir.t Sttj:i1bir,j"e fifft k;i.il);'i,, cuir, u. r'ir-'-|.ii i*lci:j,;lrc,.:\p::q1 s s*i-ie t1(t lrioralj;ri]:
\lilrt.;r i-qrrr, Lirr i-]iiJli:i.l r.l ;iirr , l'ill'r'c Cl:aron {15.11*

, ii tijlaurnr rir \',:i ri tl;5(i - l(i2l), Fr:aril;,ri';


j':s {1567-- lG2:j
ll,tirbr.raisl* rcliSio3j* irrrli irir,!. si rlir'':,i:f ii nrii irl
i),)!zia iia$c,:zS i1c ll. sii:-;itLrl scctlutrri lrl )i\fJ-irr;r,
:r c.irci ]]Ii;icili]c ciiJ i-iii.r:o*i1., Yi-rtrc;.: Portici a ftenrls*
1r': ii Ii:.nci:;e iucl-)jirjric cn (-llintlili. Mli:oi' ;i primii
IGt)i)

,l,r

Su

"

iipoi coll{iitiiil;ic ,,:Lr i,:oli1l }ion*zi 1,i )')i.cu


pcr!.ii di* 1.r,,.llr i-rrit;r'iru.,i* .in lii:cilttttr';.1
[;-;rrlc,.:,:,"i ill)iuctr!;r ]Lli l.]r,:r;.r",::clt, I pllLliinlsrnullil ri a
tn;stir jlr.;i" iijn sr,;olclu n1 Xl\r*.iire ,ii al \1"-l*:r j tllr1.o-

!r lr.lr'j1.'i.'lri,

rl,la,

.l'r'ii.r

:'i!.ii rrrt.r' .r,,;1.i,.'i tlo r;ror1r:lc Firtzjrt. l,:rr i:uii,j.''ii ltl-cgoiilr,


,'rllrlrrn,:J.,', ci'ni..r1. i.:tjnril . i'c !iugi puic:1)j,--11 pctsoil;.1 lillriL: :t ltri .\Irirrriri' 5, i'.",.', liot.:ziir. lir)l)l:1ii tjrii.c l.(llliif,,.r'tt{.lrlr'i .;i lriiilir'-rrrl lltil,i.) I)lllll r-l' rL) pirl't, r!r: J{-'ittilid

(i,rillrlrl'., ('li'ltr,-.irr.:,r tlql l')1rur'g{r'i, Sil.r5'llL:;i Cllar:r'r.ilit:


ii, i.rr', l', rn, I
lrrr (lrrijili., .l ,oitisi: I."r.l.r'j. f-o.uson cli:sr'r \,r r',i lll .;,,r,rl,r lr,rlt,'.,:il sr' sirli!1,;r.,;r:lii, slririiul Pli:i;l,llj. l'''lr'.rr, rr l; r:;lr' rl., .rltlr'l Itt,rrlt'l ct,ttlu.o" Jfi1,1r*
Airttrinr: rL: li.riI ,[,:, lrr,t irr Minri ,;i 1r'tt',rrclli:lc;rilii,
otl';i1it il ttt;n{ i,itr.r;r.z,,i li^trr'rtlL ' ;''ir l)r'1 r'lrl',:rr (Antortt"f
rile, So.nttttl XLM. .\:tLlIl1.:ili ltti I'r:t.rrtt'tra, l\Iattrii:,,
Si:i."'c ;i Dir J-i:lla.f in*irilir. ur,i ciclu irlir:cg nrtt.i -l';rnc!:
l-.;-'rui:a. loi o. 1111inLrijtc lLu''lic s:Lu (Jlivc; pocil,il ilalia,rl
;r-propia rru1]rslc irrslli.t'lloelci dc Lau::rrl ilil carc s,l
:inrpletesc crrrlnnilc t"rt-iltilr:r, l)Lr Br:1[af il asociazii
ar o planlir a ciuci rlnttt:il r: sirnbol c'[e pacc, ii"rr
A{" S,:}vc, prlnlr^rt ttll.:r.gt:il.rtli,, irt{(fl-eilzl"l Itlr:ca (l-'Irliiif "
li,)l"rsill-(1 -.- 1t0r'1 cttl'1/'irll, (l1r .li:ril[ - ltrt c,lrcJ-rrl]
i:;ll'c Vil illllll(l( ll tlll(ir)l i itt lrrlil,rtttr't'ir', .l'rtltlllC *-- t"'ii'
t.irr- rlr':rtr)r.t.Lttt-g, lt r.::li.r'rr i lrrlt'zit' ;t t';"tlllll:; incdiliL in lir::r'
pul vir:!;ii, lhlican - -- PocltLl. Pil.r'rrns c1c tainc'1c Jiir:ii;
irr ullclio;: Joacbitl l)u lltr'l.lay' - -" \riiriat 1i pcr*sonal,
cu calaciiate Leorctir:ii si ririxal;jc liricii, invalri itl
accl.aii colcgritt, strb in.lrurnercil Lllllli cl'rrdit, I)ora't,
r:Lt:ttist str:ii.lLrci i . .!irt tur:i ile .L)ontus dc T-vx,1d, { i lozoi
lu f{)r1ra.!ie ;i ini:lita.'!ic tcol,lgaXil, ci ui:lniillrsc scopul r:rrmrttr <1r-; r1 l'ot.l,tt,rl i),ltrT,iil tre.ncilzi'i" (irrtprrllr! l'lr,

i r.{r' .i'ir';l';1ilc:L sir tlc;l ,-, t',lliLli

iit tl0ttli tt.tLil ltlirt't1or',

sr:iritirl.rlrl
'-r.rt.i sptts lit 1ll|cptll !:)rigt:rlu. .\pi,i, i-aLl
rrrilrli:Li in Pliin;!u: ai crru lr.il)!c. j'tr lilfli'(1111 sti:*
ll'

1u cr lrlui{.uir-',qt: c!lrrlclir!ilr Irlciatlr:i si [()t l;ipil,

lLtsl:-cli p,refii grrci din ,\lc:*rntlLia lui Ft.oltitrLtt'

.l'rogr;"Lrnn1 f'l"uiiLtli i sc ci-Jttltir{rilzi'i iLr lttr-'r'iL.iilc ti'r,iirir al.iitniLc cLr scr,r1,u1 r-li: a-i ltti'zctli"lr ;i itt 1ri.:fr-ir
'r-:;rr.c itr colxillo'l.cri.zir: Apirar*a ;i cultilaren litllbit
'irailcezg *,,tt:;rliilcsL" iil 1'1ci;-,ici * 15'{9, Rezunlatul
artel Potlcc * 1563, pr.icle 1c scr.i;,r de lir-'rrsai:tl 1;r
'r.r1Lrm,-rtr dc cd.c dic 155U
1i tra Franciada i157J l;i
'r'riif ia posturni, i$.15), pr"c tc!c1;' iLLi L)Lr llJtiiirt J;,
vrl,,rrll.c lirii:c 1:iiLliciilc iu 1,i-tr!t 1i 1a Olivul il5;tt1
iini;t,i-iind dirr iinLtl. irncili;it ttlttritL,r ttuirli.lr'stLiliri,
i.u r-irltlc 1ui R,rir:;iti:tl ,si Olivul .{Lri .l)tr Jiult.i-r' tl in l55t},
:-i-'r'iliilc iroilice ctlfc ilLtsi.ic:tzr-i pli-rgilrtutt I l'it:ilr"tlt.'r
s! i'c\':11'si crl o Lr.rgi!i,rr cflp1.iil(lali-{) ca rt:-;igr.rl':l
triirr.rrlirl noilor pr,r,rli, crt lrlit nr:Li pulcrtl.ic t LL rit cr
:i l)nctlLir- ;i tlc s1:lijiirul rnonrrihuliti, L'a.rol lr L { \-l'.'a '
{'r,i lii Piliu..J':i considc.riL cu li' .ic\-il1c cr jlrii lLil 111isru nir : fi lrrl iluriuri sinr!i"Lriri.nielL ccl()l- ctt'r- ii. citcst,
sl i.r,,rt r-liLrl i stiirhiii.l'c 1i clri.rr ucttrruil-t ce lL,t' ilr'-lrL'r.
trlti {l:ri,r (ll
{. irr,r sirriLl . (Jir oil':'i;l trLrr sir Jii izbirtiti,
,.:;r
.lrjLrirs
1to::tn1 siL -se n.asciL t'itlcniai': e1 ilrl:Lri.l sri si
urr.ll-rc,::L:.ri, ft1 nlrnca lLri ir.i. va lut cil. lrrlrl. i tt.liif ir
lir:rjtrf,L-i: sI l':t st LiilLri s.1-1i itt:rit,r.'lrst:i L('Ill( 1r' :l( trri
r ri, ,.r l,)iltr I s(l i('l'ilL)l' illit.i(ri', ['l''1ii l'ir i:rrlr'r r, I ;t
lL) ll1r[(,n,1!,,t :r1r, l, lol
1,li [.itt' trrr,lilr.LIi (r'r';rri',-tl,'
lL,:rl;rrlt i {r .) r,,i t, tttt i' t, it I', lrlli i{r.r i.[rr1'.r trt,rlLlrri ;,liii
tlrii,rlli r;.trt ;tl r,, rirl.r'ril,,r il..rli, rli: lr.rotrl;rlrrlli (l'
('i'ir,
t'l-rnLir (Jlirr{iirtl, t,l,.r;1irL ({-rr it.iiLr). orlri (l'iiLrl.,rlr,
n.r.,1a si s.r,l.ira (lfur'aiiLr"r, sonr:Lni (ItrLr'.:irce 1i -1.;cr'Iii iiir
Xir'ni ccntclirpoi.rl)iJ, cslaga (Tcoirii, \'crgill*s, S;lr
i1:r;,lr"o) r prl'rtul. cpic {I-{c,r:!in, l"ci'g:i1iLrr, -A-ricll'.,)
ilagi:,Jia si cr,'lni:,t1i:r" iit irlr:1, rL.r"r.i 1i :nri)iiti i.i f li l-rri {'i

"

ci

ii r':Lk.

tIiLtili'.siiii iiri.l-lr.l .ijrL1ay.', r-i,i'i' ili.iilir {rfriX:Li.ir i'.tr,''


dl 1ii*ra.l.u-rjr., ir j.'aLi:" ne 433;t.r.{..]ir it.i'a;."
rir-;ii limbii fLar:cez";, siiliicii,il dc, crrtr:aii .inllilri 1l
nlrlijall, d:Lc;"r ltri ciriar iglrl',rrt:ii, ti; crr:{l :f i,i {:iil i'
pri i..;il lii srrir' lrr';lirt's{t', I'',:^riii ;r lr il:ri.:.,;'i.'l :"ii rir'ri r',i.
'[.,it,utf, rfc lirnLrii
,ri

3ii
110

1; i;';;1r1,, .;;l .i ilrii[l::!iljil.,!r:,'i. \'1.,r..ji]t1!|i.r:1. i I


l,,ri ;;r(_e;
ir;;:': lii)rii i,t,l, iri :jijil.ttitJ jirttt:ri j.r.lli-r,..11:jr:, 1{:..ij.,:{rili
.j.','.,'.i i s;i'r i.iii.;rr'si.i, i,tlogi$,.l rrrli'iilic i.lirt.'I.r,,..i;,lr: ilitr
,1.rrir,'Uiill ;lt'ic1,.,t';i ttii:st;.'iilrr:'. s:.|1 irrl1-i1-.;i:tr; a..il\.;i:ir!
:r,,i, ,'rr., 5i si-. I'lt!.,1{lrCz.a i)l:iai !ii lr,iiJ111i;i ,,j,i-t;,;,i,t :i
.,ri, r;Jt ii li;-t ;.r. li;itl,jj
"
iii,!ll(,.1;i:t(: lril"iilr: :.1!.,-,ti,.iil i!Sirl)[;l (.r:1 ('-rill|i ,],. ,,t.1.i,
ii..'ii siilisii._:r: ?11 |,lirzjir. lrlci:r,-.i,,:i ; ,,ilil l r.,;itrii,.;', 1,1
lii1,:l:,,i;r.:zi-r ini..:gr:lil i,i]a- t:{::llt-ij_I, ilnii:;r1.iLri, :lrl-i 1,,,<;,r
lrr':r'r.r;ir.lilLic3iirinriir,iikrlclr..;i.irtleci.il.irl;ri.X\ti-i,,;r,
1"ii i.r, iii i1t^ i'i,rliti.u i. l ir.jli. i1,.ti:Jt i j r i prr li 4 :i.r.11,:, i t_.:., i| ,l;ri' il]|r-l; t]i,|tri,.- 1.]lli lii:l'i,jti1(jt.!ii. ila!..ii: 1.a..!{r i:: 1ir)i:itj.\!i:..,:llriii;:is;ttrrl
"1, ir' "t.
l:rli:i;-llili sr: ix:!n;ir.siii lrr
Llrti..'.rrj rlL'rt'1.!,.j;1ir', rlti'r,:'i st::i:il-i,i.rr;1.(: jti.;tI
JiL,riri!ti(r
,.iu,rii l..ii,;i1lq.1'.,," ti: r-r,r1Li.ii i,:tilci
nlcil'iltil iril;t i.1
1'.., t i,,:it.11". lt{rii i trriri,l l.lit':tt'{.iliz:r'nii
r'lr.i:ii. 1ii:ri,,rli'.rrrli,.ri (pi,l,rli nr:liurrrli ili,cit rtrrir.rirlir.i, i i;trr r iii.r;r
:,r.'lir,
l,,.,lil,:r:i.r.: irrliil.r';r, liL.i',ti-r.tt ijrr;irLrJrii, ;rr.lr ilrrrr I , r I r I'l.l, t i'r^. 11 ,1 11..1,]i,l|1,. lt ill i, r' :,(, jlt..it1l! iM
irt lr lili r rllrriti.ti
;r lrrrrir'i 1r1'11jlrr ;t..iliilii;.,,1 ,:tr'iirr rr ,,1rr, ril ,1 1)r,, rrri rt,it;i:;Crlniilt lfl |,,,i-:tir,i i,-u,,r 'r ,
\lr lr , .i .'r.,l,tjiJ, ;I,.,.j,,it (.1-itil ir_ri;,;1 t,-,i,.'
,ri,
iri i,,rJrl1
\1,r,.. I,rr
l ,ti,,rr,
Ccrccl,iili ;lsrtpftt I tilrrlci. L..rti,,r il ), .r, :r.iun.r,;. iti ,,.i'11,irr,i1iji,' r,1,. tiri ili1r' 1r1.,,1ir,r,li' rl. (1. ,lir li;r, i;r:, -,rrr
Ji! ijt.t'-'ta;ti'cir '}.Lti r.lr' ljtL.j..l_ r.1t.;i lttjll\ i;t lilt,tr.trl itll1i,..
l':'r',)r,'rrIlri; rL'i;r'rrirlillnr,rJc Ir'r,,2-o,Jit:c;tlc r-cr.irtLui si
,)r' i,r,ti.iniil iil'r j'!' 1.rii,.'::ir] si ntuz"ici, -qi rioiili,l ,\l-i i.atit{r'r;i'zc i-i|lu l lr';ltci.rz iluJrii nrrtrlclili rlct r.ir' ji iurtil-.(,,
rlt: Il:rjll irrlcrncilzil irr l.iG7 ii _.1.i..l,..irj1 -,\tii,rirttr
.i.t':r,i,: iii. ))tii:ir:ri ,si ft:.:.ir (_,ltttlrttitir: ,:1,, i;itt.ri,i,t.,. , t
.!f i:,t,i:i, ) ( :n'i. si. 111'1 j 1111111, s{ r. si ltrr,l, tt i, .!t,,t)t , ,!
( lt r,!.,t,tti, -li,ri ,,,i.;,./: ;,,',lirr!"1,t r,i rlr',r1,r.,,r:1r;r i1 ,,r,.,1
lrri. l)rPi liTt) \,;r,l,,rrri,r i,;irrll.i r,, r,rlil,rr i lrrrtcrlir.i:
i't)i',,1 ;rl l\-1,;r si, inIr.,r rrrjir,rrr;r. ll.rrrir.,rl
ltIir,.r;
arilr rl,rrtttti;l r lllri rlitt tl.nr,i. r,;r. i,,i r, Itirrrl;;j l.Cseili;.iiir
i;r l.rivltr, rrrint,'Jt'
'
l;1ri|, 111,:t ,1 l',tl,rlttlUi {-..1id,il:tti:' ,!tt l',rltti.;,j si Jllt.,l, rrlr:'ir ilr.
,' irlrll'tllI,,ti i.:iili.r;
.fj';li()j'irt si riis, u1ir' ;r Jr;-,rlil,'rrrr'J,,r trt,rlitlr-"
j

t l!,;:;itit

1 r"l.
)

'),

tlt'

lrr

tili,:i,tl,t.

l, rr.r.' lltl.

li,,r.,,tt.,t

'ip"

.{i-,:t:c;r|ilil irl lii|a rLri,r:itr1t]o.r. iurtic{: sJr.t itr,.iicite,


{,i::rl:i;ilci'cit 'Iiancezii dii tnsir 1i t, a-tinirir,billi rcplicl
r:icr.r.i,-,rr,rc j .ilischart il tlacltc'; pe fiabclais j Speirsei'
rs.i.r cnluziasmat c1e Du 13c11a1'3 ,,irrliia ghir:landii'r ir

i {r!.itr-,g7g, atit tle lrc,grrtir i;r si.iril.* alcse. li


lir' (i uiilar.ruic du lllilas: s6'r,rt1iir' 1l i i\{.r,iiilr.i';-irc lii z1i;tt
1Lli >itlri;r-'.spr':r lc ,
i i[
'] 'i:1 ii

'ii,-,r:rii
('

/:\t | 1t\. r')ilri('l'itir'tul


1iIl.,..tivtLl i'tr'. \ilir,;1li'lt r'\i-r'trr.;lzii irr
l,fr',{i.JiLiltt;l 1Il{,1-irvU.f iloj] u11(j1' rnrr-lii silL riLli' \.ilfj;r.l.r. l

l4r)2

,lr jriki;i:

r'iu1.iL roLirliaLril a cir r!ii. intrisLriturr:c prili c1-u7 i.


;j ii.fbitrai:inl -rtii|in11l,1r';i ti1 birrtia{ilor, slLr n iriarlli'r:i
lililtrr. grripril;rtc rle fi'i'oij 1i ciLiugiLri firlrrnir:i. ilinc'uruir.

rri.i.;i

l$,+r|)

r'izi. concupisccni.i, ilcesLLro;i, uncori chiur. crinrirrlIi,


.t:'r,r'rslirilc sint rarialc: il:r.ici intirnpl:ir.i ciLrilut.t,.f;ir'"i,,,
iirr,,ri'l{.)ir., clal m:Li cu scaruir pcripclii c1c clrogcsli', {ii' r.l,:
;, r r,.Lr1r'rri .r.utrt'oase plinc dc h;Lz Sau pc)vc:iti tragicc 11r. irr[,itc. $i r:1incu1o <1c c1ri,.to,Ju1 blu'lcsc:ii.tu grotcs{j t)1.i 111';111iri,.
rlr,i.;r cLr itf;,1r'.nt"1 i:rrlr:r,cnli. prilirca sc ir:ldtclFt.ir cit gril\.1ittlr: r;itrc nritzul Ir,t'-oulLlilirlii lr-r-rrl1c. l]lcocLrlrar:cll ctitri i:
rrr.r)til;i ilc I c1.i:JlllLr;iLt:. {r cctli-t:i1liti cic intcr..es al nuyllr,,r
rl'. la lri:t'ilrr:iiilc t'rlcli,ral'Lr sp.rc,cullcttri olnci"tcsc. anrLlizlrt
, lr ;il''l1,il. iu intlii:irt-iiiu ILrr1rLrc, <llrl .fint, rliLr ci',<iriil urri.r.,
lr'i si ,lr.rii alcs in c.rnctllltj'ii, Iltr.c,qlir'.i1c ri.:.lrin lLlrrlul,,:
rltl lili-^l\r\l Illlllitl c.lLrsiirtCtia uruli arlct:lfat tratat CIC mora]i1,,
lrl,- iLLrrit (lirr c(]r]rtnLi.lrii1e , a ciLror fr.rnc!ic e_stc csei.rf i;l t;ri.
i1r r orcrpliit Heptameronului, Ialir, llo fragmc{tl griLiir,r.
rirrr liisr;n!ii1l pc rn:.rr"l-inl11 p{rr-csl-ifii a XI^\-a. fncetcin,i.ri zr.r3r;ir-casci inrllririi,:iii-u1 dersir.ir;it, Parlarnanta c:;plitit;t
i,{,Ltr-,.1)i iil,.r :nlt{'irri i. { onlLrrrn traCifici platonicc. ilmgr-r:1r..;
irlLlLii 1iri.;u1)r11ri'llriinilr'stalca lrnuipr-incipiLr spiritrral rni\ !,r:irl, {'!.Lrt: tliltii.{.Lrrir litit .ncrsfilalitatca finilir it rcJrli
i':11r'i,;',^,ti,, cit ri i,i,i,.'.rr i L.in1;iric ;r 1 tlor.i.ntclc:i. .irrlrlr;,ti
;,

,\

1,1,',r

i ,lr' i i;liclr. i,i.

r'r rlr'lr-r

l:i-rrrr'il [,

\i:lr1l.;,-

rr irr ,i,' \rrr,lri;r il io:j1. litit,t',Jl.r o!rlaliuiiilt'li! il.rrir:i;t.it tii


rr.; i." :ii.itlrilLlt .ir:iLt .limbi -:. finticc ii ltJrl..f 1,. I {

it;:l,
1r ':rril.rltii vrrrti" {-'iisllr;r'iliL, rlnlii }ti()11 l'iirii 1;l'iirrlirrr'.ri,
,ru Ilrlnfi ti'.\ll;rlti, l-d.rjti,l N,l"r;rt i:ai , ciJ, i ;t ii!i j.ir', ;i rirrr,:r.i,
'll!;irilr'i
rli' lrLiclrli.i gi ili lrrlrr conn.1lcillrrtix i;r vi.rilr iluii)rr'::li'l
,-:i in :ti.:tiriliotfr, Lit-*llLrit, tJitt rtc irl r:r: lr;ri iirt.r"ltr'i ,;rr',.
,;iir";irrrl vir:!il. l.f.r:tiininliirjlc ci rllitjir)rrs{:.iri..rrrr :.i;'i.ii i.)ipi',.';ir'irr Oglirtda sufleiului pfic{tos (jlliroir rle l',irne piclrcrrsse, l;iltl),:ri in i'ni,-;i.:t'ul .scctlic, rlrl'o1ii:rr ri.: :1rir.i1r:tr
rtt,,li,,rrl, Nalivitatefl. itr lilT rrlr;tr'r':r l;r i.\.rri t;it \i)li{nr
nl,. p,r',ii.ltlilr{nrctelc lllargaretei principes*lur (Lrs. li!ar;lrtcritrs dr: la l\lurtJuclitt tles prirrcesscs).
,

{ tt], r{' ir';r r Il,rr- 7f (ii ltll\r l,', ;rl,.rliliii i)r'1,, I.j.;ii .,i
1i;;:, prtlrli,.:ir1.r,lt:illiltotlliti in lSiS:.i t.;r1;;iirrir, irrlr ri r,iiil] i ontl;1,.:i:i in l55il suh lii,1nl, (:;lr'!.: illl.i ili!:li.ii;;,:;irri.,r;i|i.i,
I l i.,lrll ji.\J,littO,\i !-:L {ci:lc ;rptr: zilt'.] , r'irrrrirrc :jr. r j,..!..1j;_r q ; ,.r.;r
lr;rirclrrr-.zcuiliiirii.:\.[,trgerctir. Fltilt pri.'t-rcrh.rr]i at(l].ului..l)l"r:1.r'xl si Lclrnir:;r perlcstilii ile la lloccacoio. Ji.l it(lir.iltcirn;i
lrlrruul gcnrr:tl itl Decanler0ltrtlui: c:inci sL)lttilotni 1i cinr-.i
(l{iirn.tlle, intpicr)it:afi (l',i o reviirsiiJ:s de apc sir-yi con.iinrrc
'llutnt l, sr: irrvLrirst: sir ist.,-rliscrasci[ l]iccxtc r:ilt: o irrt.irnp]rrt-c
itr listitrtPrtl :tct'stui 1r,,P;ts lrtlirrt.,\n';tutrl,lrrl rrlrrr;t:-r;'1 r.itl)r'lrllli ri.irtlri rl,.lll\i lr', ,llrr rt.tiirr:r nll :t nliri Iliit ,lr:-qi.trl t.li
s:r lr::;r't ir' 1rc lrr;r{( : ri| tnlt'i.rrrP jrr /ill,l ,l 'rl,{it. lJic{.iu'ij ltrl,.,rrs1 ir-r: r'l,lc ril rrr,rt,r, r ,t
.,i iil l)cCltltttt't)il, (lr. ( r)1t\.rtrsliliijc
rU:l''rtl-oIilrir', ir(l(']i( it Irr .rrrrlrlI l-t.llCr'lii P| rttrr';;il)ca. fClOr
rtl:tii.lt(], I't.irt :ri r'.:lc r r'1rljr i r Ilr. , ( { i. I),,t.s('l}itiLr lt3}'itt(}.lr('
jr"l itldivii.[uirlizt'rrzi. l.i r, :ru i,lr.rrlilrr;r{. 1i pr()loliprri:ijc:
l,;r.r'lllxtttil,r'irtsisi Il;uiiil(tit, llilr.rrr
s(r1.ul ci, Oisillc -jrn;lnllt r'('l{ilt(.ri, i;rlr:t il;rll i,rlilllili.
rrrlt.tiisiiluan:ncrli:ol}oalt:a.
irr prrrlirrilc tlcltlltlrrcrortrrlui irrr i,' ,r (,r)l)(lir,, Pcrsonljt--]c
Irnorit {litttti' nu\( lc :;irr1 iilqrr i i,;irrlir'i.; Jrt:;tluisi-' l, },ori.rr-

'tr

]Jtr

l i l .I,

l"\

\t

tir

i\l't

ll t;'litrrr trlr'

l'{ol,rlit a

uouislrre;{coc';{

(.""151,1i1 rii.iuJ-rcsc {iirai dc6;rr:1,iir;i:i-ri;.nSe -t,iir,Xi,ili,tiitrt;r"

cailtii i1r obicciui iuirtrii lcr rrn ehiir ai dcsii"


l iliilii, {it. ecr:.li {rumusctca, 'i:uniilai"ea sirir r-r ciilluc:
l-,liii.Ji,1er; [rcr,iir crrc n:rz*Lii.lsc fiirir c1c itcr,i;u.c cirtrc:
vlri.ui.c, 1i a cirrcl ininil cstc iittl dc nc,bilii 1i cl.c c,iufuicil iltai dl:f;l'abi ar ml:rl. cie*ii siL cc,irsimtl I.r
"ti.ili,
{;,p:i: jusnicc X;i t t:t L,t-,f,iit'i.ii f , ci,ili;iri1;11 .!,-: l- {,*;,.,"
i fu,r,: C', :,!.:r..'. {: ..;'q.t ;s ti:r.\'i i-r ."i.'lfr., , iili;ii:,1'.i r,;
"
:,1.,

;rcr.i;r rat"c

Ci

t:

, l [..:; t]i'
',, : r'. ,:!, )

)..t. I . l:-'i,i

i,'

,' '

.'i' ri: t,,,t

.',

n-1
ll11

airlil, ciU.Li \'(llfirr1 diit \-t.,rt.t,:i.iunstrii st,lrr:r iir-zitr


l;L
(il ip.rsi cr'l'r.r-r"i t.ilztlrrirt' r]i,:;1r,, ri rrui rrriL,,:,,,1,,r.
$i
1r,:iitri,
r'i ,rllrirr ],il r'.r:u. rl..rliiLrl i1i'r rit,:rr .gazr,lr.,i ;runr. i
i,r;lrr,.,rii
1l.r-r.l.c,stil-rtir-r: tl. sci',lrrr.i, i,,-:, ,i,,11ll.irr,q.i,.,,t ,'i.,,i.:i,ii,,
t:rr t-r)r'birdilr i'n irrL lr.ir Ir,rtrll rri l'rnrr,jrr l',,;; ,ir,tl,,i,
,,,
l)lls 111('clleii tr)tr'rlri Pr'.srriirrlr11',, trr'lr', tlt'i,,riil,,"i,...,iLrlta rL
cr.1r cilliiiirrl lilr tril,ii i,r farr, srirtt:rr
{:lil{'ilt -pi:tr:rt:lrii,
l',i'ltatul. "\r.r.stlr, crr.r,_ ii,'ilri
g, i;,, ,,,,.;,,:iii,:,,.
il-{) il\'t;i, r'orjl,':r L.il lti'\.;lS1;i }rri r[:slrr-tt ii-t,lrtri-ji,.,gr,.,1r,rrirrli,.i.,,,l)r':rlrr rir,.'lr, rriiirrt: tlirriirr.,llii i-rr tr.r,lrrri. .sri
11111 5r'ol rl, \ tr't1li', ;i-rrri lirc rlt,
Ilrt.t.ir Cri rrnril rliti
','; fi.utt, j.',lt,ii. tt,rslli,,;,1,,, rirs.l trirl.r.,ql.:r:1,, 1tr,:
,,
,,i;.,'i ,
sirrtl, si li firnt:lt" ( l; i.,r :i r,i,.,,r..i/i, 1,.*1,i,, {riit-(,
l;ollt(,tl(.il
rrrr'rt,-lur-rrl r"l':.rr lr,rr-r:ii,.llr1,'..11ti:rstl't,lr.) ('(.i rl,ri siiiltt1;rtrr r'illrr,irrr i, c.lt-t lttrzis,ri-l-t rltslilt,Liittt,llrt lt,r,z_ttl
i.i
. r''l'lr:r q-lr, t i .ri. t1r' t,lr'ri;i -i rlt. il)gr l j(/l-irr(., n-lur irt..llis

,,,i:ij

t rrli ,i;,' , i-;;:,'i,,,,,r,,

i,r;r:.
1,,:rr:-i.rr,',.r.1,t.,.:,,
t-.'j:tl;rlt
irt;it 1,r'r, a.jit. ( t.l g.l.iit ('(.r.r,il .it s,, .t,l;il,rrl.lrs.l-r
li';rlr lttt s;irr, rp1is1i11rl ,'lj tri,,,,.,,1;ri tri. ,,rrr l:;i,l r.r, rliiil;-r
llt l)rrtnrr,'2,'iL .i l'lila iiql'i1,. l,,rrlr.lr .irr.l it, rii I :., r.i.. i'i
Illi s('\,ll rl:L irr Jirttiri *lr I r.;l5l1rr;ri,.;r Iir i, i c,r ir,,_irri 1l,,tt,
srlr .r'icl,r.,' r itir. Si fii'tlr-':"i tli':rri irrcrri.i rtt ,i,1,,i,, i,,,1,
rli: ttnclr:.trrr lrrrllliir :rL i.r:i ,t,,,lt
1,rii, .'!cr.(,it i1 q;rzrli.i,
titt **r' iitritiilru ii vor'[j ilirrrrl-lri;.11 ,i :t r-rrgl:rr lui l)lrrir_
lrrzl;1,,{ liltn lr}iirt,rir,.,r :rrii, lr l,,ri 1,,t.. r'.llrr:;:-1,11,,.1
i irtllr, tull_ 1,.trtiit itisl ;irirnitrt ;r t rlr:r.ii lr.;r 1,. lr, r-;rrr, i ;i;
irrl
r-:r

Novela a treizcci si

l1\:r r. Ill, rtt:rllj, : :r .,itt,iit ,.l ,1


l)11,.r .t .,t., lj,
l, lr;r-ir.r
,,t;,,',|
]):rti. r,r.ri Lilr rlI tl ,t tltr::l.l ltlt \.t.

Patrax

)r,i t:,i l ttgti i' i .l'i'it itt:ist:,ttt i,


lr,ili tttl tii tt t'icl'lir,,r,si ascitllirlil rt l,titt,i (:trt' iiii'i i'ti';';'r,
irritl.,;t,itt { (titr(ht)tl(t',"'rlt''/" uitiri tir'it' l'ri',
I'i trtr ft111 ,',:,rl,t. itt l't ittr' i'ii'''
I

irrlt-r' \.r',rl t ,i I ')l { rllr 'Ll tttt'


l
1:irrc surrii,r'rrl,ii,t l'',,r,,. irrlr /i,
- ,-tffi,i,
i;r;'i::;ii!,rti 1;itit" i ,tt'; i('
i;r,,r,ii.,,t*
"itlii*.iiiiir',-,,'s,,lli, t,,l',, I,t , { I r

-"i,1

in"r',rr-nirt,'siLr

r:,rr /rr ,\/iir'i.ri

li.

tj

r::1

t r1i,;ii
':ii:rii stli'i1 'r
it-:liiilii-

'i'ri ''r''lirgiil'i
l'titr r''r l"'.']'11r'
't,' l.'.'
l ri lrr'i;'lrit'ii lri'ivll:,l,l I I t,l 'i; r ll"'i t.: rr"1"i' 'il;-

ll. ( iltt',rtrrl ', I .,rr: r ,l irrt,,il. 'l irrrrrrrl :r rllsr liis


i't-r'lrstr;r .i, liirr,lr;r llt {.t:r lo;l lr, ,1, ;rr lr, ,1, l;r
;
lrl-rtr;irrl,
:-i-lt lricl.l \ itrl i ;r
'.rr.il rr.,rr.. lrrirr,i ,, l;1 lrrr.,;i r.it nt:ri
tit^irr;;i,1, l,:u.lt., l;11rj ir-l rrilti tislL.Jr[;r
l-,.1,1,1,_:i
1r'lc i';ttitri: irr 1,i irur'.jllir,. {,11:pl ,l iri,.,,1.,il si'll,,[r.l_
r,i :iii
s;r'ri, ,llii, !'t'r,lr (.ir'l (.i-ir. il t.i.zii1 , s_lr. lr,r.it r-iir l,t irri
irit'iot'si tirr s-li rii:ii l,rrlrrt rirliclr rlr, irs.
Ii.ziiirllr-,.r'irrriisit ,j,, l,:rirl,.sirr ;i'jt,,-.,,,l.,i,lintli ilc;
l l.lt.irrtrli., s-i! riitrri. irrlir-r,.jtrr, ilr i.il,t"r.,.:r
rurrti ior:
rrtrrl,-. si -q(' }lo:liij trst.rrtrrlr,. \,li ;:it il ,i,.,.i1 ,.,,,.irr,, .1r,,r_
cililr-, slrrt cirrc s-ir tilit e trni 1r l.)lltllt , ilt,sclri;,.inrl jr,.ir,
'- t
li,r,',,1,i ir(.(,:rstit .stt. ,r srilrl;i1i(,r.(, :i l'isirrii si rrrrrr.rli-

ili

irlrivr't'lri:ilr, ;r r.:ii,r,,t,lril,,r ll:rnr i:,,rri.

J LI

allrli rtitr coti-rt tlui pnlci ckilofur'ri, irr Iccirora s-a gtrunruil" {ratclc francisctn. Sirrntanul
crilrrgiir a. trts ur{it[ dni'r;i. e1. in. s1::*ranta c[ \:a fitlei lbr
ar.r

zliuglriL

cLrl

cirteva lrecind 1i r';r "r,trign dupi"r iijutor, I-)ar, c1* crlnr s*[r
lurrri:nri.l. r1c ziuir, nriir:elar ul r 1:ornit. sli-;i a:;cuti*l cutilrlt:, rugincl o pe nevastir:ri vinr-i sii-l ajutc la t.iicr:c;l
port:rrlr:i. ;\jungirxl in f;:r!e cocinci rrrrclr se ascullscs(:

u int;rput si. stri11-t:, rlt'scliizintl tryitrr: ,,[c$


i,'-i lrlltr';i, r:a csti riunlri brrn
r1r cirtutfi l" l"t:ulci:.c;rrtrrl-r--li.lrrgrir-, olcg rlc un iricitlr,
;r it-it tlin r:oir:t irr ir;rtnr llrlrt:, tipirxl cit ii iinrtr
gLu-lt;i r"irgirrdtr-sc rlt'ir'rtr:trt'. fltr cit {rrir dc inl ril'rt;lt l f rilttrlt', irt"-11tit drl riitt s-it1l sptrifti nrirr:l"lltrtrl
1i [,,:mri;r liLi, inciripuinclrr-1i ci-r s{iniril Frrncisc sr,
nrittiusc ir:rtlliilrii'a 1or, ailirrrl cri-;i br,'lr'-'uzli. 1-.olr ii crr
nrrnlelc lui. .\tt rilztrt in gr.,trigtchi in fafa irispiiiniir-rtlltrrlrri lrate, i:crirrd itr-tare sfintulrii lrrancisc:.;i cinulrri siiu mottilliirl; lrsa s-ir. flcrri cli lrtnciricaurri striglt
ct'r'irrrl rtriir-'cLlrulLti inrirtrarc, iar miicclrrrr.ri fr;rncisn rrlrrrhri, ;i r"rirnre tle-lrn sfert dc ceas tlu s-;r"u putut

citlLrll'ir.ru1,

afur-ir, {nttr:iscanrrlc,

irrtt'lt'r,r'. L'irrr lrr ruur(i, cii,lugii,r:ril a priceptrt c5, mirccla,


rrrl rrrr lrritr s:-r.l trric si i-ir ptir-e-stit pir'cinn pelttru, carc:
si. lr 5cnrIr('st' irr lott,t; Ir"i.r:rr lr-;t trrCrtt si s-au pornit
1rr: ris; r'rtitrr r[,,,;rl r';'i. lrit'trrl l'r'rrrrr:iscrrr.r rrrr lirrtr.t sii fac;"r
hlrr. i'.lrttr tn.'liLrir, liinrlci il rlrLtrr pir:it,nrl, nlirct'lunrl
l-li ilLrs in crsti ri l-ir olrL:'.]i1- (:tuir s-rr []ric{'pilt mri birrc,
('r:lrihlt frait', cur-r:-l lilijsise in plirncjdic,
a. frrgit
toir.tir trtrttplt'a. ilrt-in zori rlir zili lllii.trt ie ri;a settitti"ului
riin Frlrs, r:tr plingt'rt: impotrir:;r n:a*rcclurnltii. clesprc
()alii llu se inrlr;ilr cli-l ciisillise pc fratcle lui cel grns,
r1r lreme cr: nu-l rnri. ajunse:se din llrmii. Stniorul riin
lrrrrs a. tritnii c]trlcetar{ra la (irip pcntm a I fllt etltr,iirul
si, irr lrrt: si irllrrsr:ir llI()rlrtr.il cri.lrrqiirrrlrri, tr ris ctl
;roltii, l,irri :.ir tritt,:t 1t,r\"r,:;ti l,rlrt;i.1ri1;i1irt irrlritr,i.c:tle',
(l(),r n)nrr rlttr',rt.i, l'.\ rri,,,tt lrirtt,', n)r rlrir t t,qt.ltt i Liranr:ist:,

irrliirrl ril ;r{(;l

tillrrrr'.

,,Il.til, tloarnrrt lt rrrr'lr'. rlr' (,' llu i(,r'tlt,irli: si tr.*ctrlti


pc ll${llln.s Votlit: Caf( lltt l' l\l r\, ., ti rttl-i tritt{', tuni
rr ii's, sii, lLr i1r1r'1 *' urtrrlritlrr". ,,$tilrrrr r.rr lritir', il llns
I I (t

Sirttr,rrlrit.rll, cli Nilltlerfir_1lL rut tlr.r \.a firr,,,r sti


lililgt nr,
,'i -siL r-irlrrn hj*cr; pllccrc clc la. cat-c
rr'.i
tliri'1,,,i
'ici si ir:scrlrc,;L
nlr s it dat il J.)ituri." .,,,\ceasta ilr \:rca.
hrl:'t-.Jrat Oisiilc, ci mtL,i mult nc in.n'tselr;lr n pri,:rt.ir,,
,lreit o lilp1 i cll aclcr-;'rr;rt infrlcaSriii?',,,.\$at.,, n:,,,,
llir,rrrl.i.i crr atit, rrt,.plirc nlrri rirnlt 1,r,,*iiilc, "clr',:ir
sirrt lnli. apl'oxl)c rir Iir"ra r]otstr.j, {.til-,.:, prin t,li itrslsi,
lruurli irrtclc:rytii nrr- fstc; ficclrc sc' apr,rpic rniii
lrucur.rrs, dc r::rctr cc-i senmiin[; cci fiir.;i^ itrintr, ,1,r
:rtttintcr.rlir, ce.i clril:zrriti, rlc irrit lt'licirruc, ])ar crr:i,l cli.

rrit:i n.l.ru'ii, tici iutr.l,'ptii uri sc,ltol ollr.i sil nri riili
;rsirrritind ar.:r.'lstri Pur-i:ste." ,,Siirt lolusi nnii oumcni,
ir :lrlli (,,.litrr',rn,;rtit ,lr.iir,ll.i11c,:ti{i <lti ct.ll itrtcl,.rit,-i
in, if rrrr izl'111't11 :rir.iu,llrt;-r s;i-i f;lci .i ricllr: cj, i,
plilirrrlir-it. pr. {oatc cn i}lisuri-t ;i cun4rirt,i",'"iirii,i
rrrr tuli,rurri lini;iclt sirllrlniui lor-"",,Car.-e sint accia?.,

;r intlr:l.ial I{ircln.,,liilozofii I'rcntnrilor 1,*c.i}i,


risiiurrs (itirulon, Iiinu simlean nici thli:erc, nici bLi_
crrlic: slrrr, r:cl prriin, u,o al;iteu, atit ("1u ruult lrrt:tLr-

;t

i:rrr irr-rrrir,;r rl,';l li .t;r;iini irr t.i si tlc iL-;i irrft.jrrrr


I.,i,rrriliL: iriinrii," ..lrrrr: folrlte l,ine, i:rcd c,ri, a spr_rs iSafl'r-,.rdr,nt, <,'r:i. (:rir',., if i inflirr,:azI o;iltiinrir ricit: rlar mi s,:
lrlrrc rl. l)-i.i:iLrs sii. hrltt* cu ii Iitt irttlirjir,: inrpotr:it,lL unr.i
polniri fir',..i;li, i-riit"c u.rl ,.:l.sunclA riirri ninujurri.,,
,,'\tlrliu'uli:,;r s1,u.i (iri:urrin, ci cci r.cclri ltrrrrtii,u i,,,
lllilri' l')r'('I l)(' il(]cirsti iitttr:r'r- lr s;l[lt'trrlrri^" ,,Nrr :;r' stir,,
il';r'i , rlrrr'ri,.l,ill t',1i.rr:trl.i.irlrt itrl.lr,ll{i,-ri rllrr.i rrrr
olrirttrLi;rtt rrt;ri tttrrjl :ri r',rrlrr.lr:;i.ii,1,.,;irri,'irtlr'lt,yrciutirt
rlli i{ r;,i i r'rrlr',rl,r 1-,,111i.11,." ,,('u tolrl,, ;rr,r.s{,,;r, tl.r.lrni,,
si. r'r.t'trrro:r..lr.l i r ;i r.i \ r,:;tr itsr.' ( rr ;rr.,]tr.irttr l;r1ltt-lt'.r-r'lr',.,, .rl-,]lt (illrrrrr.rrr; fi l)iog(_.n(: insrrii, jucl,rciliil
.qirtriirrl ltti l)llLtott, i.rc i:trLc-1 :iocotca 1i1ci
cirtcziitor,
il t"rsitttila 11t111.r'l.t t'i\.lla ftri fic51rli, -si
titirx'llji' :,,ilisplr1rri;rit-: ,,"i calc iir pici,J,rr:c'r:siiio;isa-i
tiiiifiri' ii,i

lilllo l" ,,L,iti, ins.i, n .sprr:i Saf{r"cdt.nt, r;is1_,rrnslrl hri


I'llio. rarc i-a ini'innit cii r'.orbc.:ti: rstfcl tirt c,lin truf i, j' , .\rl,,r.ir rrl ,-, ir
_sliui. lrur-llirrrrrtlr, r.ir :ilt] ]lrrlr lrr
sii. uc hizninr pc rrrii irrsiner fiir[ ftcca.,stii rniliitnat;i

niinch'ir,:, clr"c riirninc l.ot1tii grL.lt_.tla. ilc carc trcbuic sit


ric Lu.rit'nl ririii rnrrlt, cil'i c nrlt'srta cltiti.tolrt,tltr ntolrrtcr
9*

119

si vtijtttlr,'i trrlrt;.ol cr..lor'.1:tili' iirstrsiri lr lrr r],r;irii't,".


("..) ,,irrli.. rr :1)u\ 5inlr)nL:,rtrlf , r':! lrc.,lititr<1 tlir l;r o .[ll1,tri
;r tlr,:iii'ir1,li lr-i t'ii, lrnt r.'i.zrri iLr {iliizr.,lii., si irr tt:oio;1it'.

l:1::-rlrl:i(,;t-illr',.,rIlirlt.,ilrittt,:r'rlr,ti(jl'r.ir'l,ij,'r.t.
-i ctt.'.r,,'ii, ttlr i Ititrr, ,li,t'it noi si sa vi'(li,lll cui .. lr rlll
'ri,rii,'rj.irl:i cllvin11rl," {. .)

l+${)i l5(i(.!/

I5..1.-l?)

>.r

t- . -i 1rr ilir,r:ri ,.;iu, ( jj.rrrr nt .\i:,r',,i , (::1r, .:1.lltl- iil t,:llitrr-.i r\l;ri'!-lii llr ,l,r \rrrl;-t';r. ;\i;ti t1lrtll t.;jsruii.l
,i"r il ii'ii(1i:i i iilt,. llrr.i-iIii' r.r'irriitr-, rir' I!i'rl,!,r,' .l !lriir,r.r.r; si:i;.s:tj{!;ir.7ii.
lIi r.i,J.: l):riiit ililli'l-lli'i
illi.':ii; j,, ,; .;11i.1-j,,-,
tirri,Jir'rrtL';rt li:j7, l;i l,;rris. sillr titlrrl,l,.,CynlhAlunt lllltilrlj.,.
lunlii,,.}
inlr)(ril i\ it tlliirrli(rl
{eltr illtttt-ttl
;i ilrrlrlltiiiii:
!,iiti1-ii,)ll:riL.,;i i,,,,1'r,lir'i.'(:ri'(',lirirett
!jiiliiii |1lirlri.i. l!illrrr rrrn:rrislrrl li-;rrtr't.';.t :lsant(rlllt;t {t(}|llir:li' :1nl i:trr1ijr, ::i
;i, , i, rl,lirs.'. r;-i u:ttriiir jtt irrltti ;rjliirrjti-.-.r., ji-rit':i rtg:rl;1 rril
-::,t-,:, ilr'ilrll1r. ili: luli'iir-.
!rr rrlrr'r,i ,ll,1r,;,ii ir r Ir:trl::lir,r;tlirlrri
,ii;r i'rr-i", (;it"ii'lr :r 1-r):it iri-si (.i ll{rtlillir, i rt'li,:i, i. I itrrl'
.1, ,;ii'.r ;1rti lri ; ii',r'i, t: :. rr i,t),.L1iJl ,1, r,, r,,trr,. \r, r._.,r, tr r ,i, t,r l ' r. ':, i,irt. lt.,i ,,r rrr r,,l,.,jrrr rrrrrrr rri, i ;l:,]l l
r r ,'1i,1,.. lti ill rt.rt L L lr i rtl., ,l'1,.r llrtl ii;r lrri li,,:tli
i .lr. rtr (,\llolo:'i;t lrri llrtilti0{).
I:,,il.1\r lrlj|,. l),. lll,i r.
.li,.rl'll.
I'rrti'rr,l r ( r,,r,rt( lrtr lr'I,.i l,rirni,lrri (,lii{)t,,irrr
l.\irr. rl
, iilr t.,r'rii rLt rrri,.lr, Alte popasrlri 1i vestle tftit:lsLrri (l_es
rtittrvclles f0cfi.:ti0tls et i0l'eux rltyis). (r;rir ttt'{j;iitli;t. ltnli'Ji,lr}
,i:', ;ri r,rlil i;t lrr.;s: rrrlti ;t lllj Ii,ril1t\'{ 1r1 Lit-,' lJt i i'r'r:ir.r.s:: it|{ irl
',.:l).;tir: l;l(' iltsii;riit;ti, ll. trltt.r'lLrrii.rt .-'.li-,,. ltir,-) riil|;i lllr/;il-iL:j.
l,ri ,.i rl'r' r:'iasi. r:liirrir'i11,. rr.t,;q :rr1 i, 11,-i. lit i,r iittrr ,.,,1:,.t,., rlitf
Ii.;S,,:rtlr.':tr-j-,':t r'nlirj;1(1.)il :ilj {l(,ilil\'{.1(, li:rlililr,ljrr
lStij, tr'-,ttr
r:n ;rl1.i' :i5t (li' Illr\'('ir:. I iilirl. Irltltr);ilt] sln(.1. i111i'orlrrtlir .i
1;rt';tnrlltlttl ,,Altof p0pa$uri..." nt;ri'1 nlisi.sl illlr,ltii;r nr,tLrslir,
;1 iiltr-,t-r'i ri.i ;r ili:si t:t'ti, i'r:l i'lt!ill
i( lllirlt';tf. Ir-llll(.ir L ititrri i,
!')-i

l:ll

?,rr'. Sni.s.'lt' rtrrvi'l.t'lnt : tt'lr O sutii dc llttvelc l1oi, \r ir':rtLr'


llo{1i,r []racL:it,lrlri. (llL:1.iSli()1].'. !irai,:lr'r1lt, l'-rrlilia t'rlrlli

l,riirullrri sittt t'iltlitir,ti ;r.ii tirttpLl ltri. ilitiri,:trsirlttill nrrvcirlol


liii'
ltrlcrtrttl
irrtr'' titi''r-;t t irlilLtri "i t:itt:i';t |iil{it)i
'ltt'i;tzit
Iti':ti'tt't'olt't4ii:'
si'Li11
ili
lroitti'ttilrstit ili zllll-fttVil!]'l lllllli tiP
It i itt ( ! il lllii i lirir !(:
l[i{i .:litt tii|ltlrli
iit1.r'-0 situlrl, ii'
rli:
Ii
jot
irrli''tlit
tt
lrliL i s:trl rl" ltr\'iirt-c'
i,itl-it
l)o\-,rslirilot-,
I ttt'ol.i cortliatll rzroi;i1li' rlirt lol'rr;it-t;t itt"'l' r'1li il litrtllii
;i \ ll, t t t'i.' trl :rrrli\\l
\\'
liitint {c;! itt trtivr'klL'\l\,
lLtttttr:l,liclLli I-r'l)l(r(lLtsi llt;ti 1,'1 l!li)'r'(i{'llI tlt'rtrIt'tlt'rli
l'tti si, ;ttlt-('-(:ir:i-l Lttliti 1,rt1rlir' Ii-.:rlilrtt.' ir ( llllr)lt(lt , " l i'rrlirt
rlcrrtittlrrr ;li .il'',ii ltrtrlri.

ALTE P0PASUi{I 9l VESELE TAIFASURIT


i [.:l lr,i

rrr

rl t

hlovela VII
( ttttt tI l,lrLol lltl llortlltrltll ltr' li')tllir,
t:ilii ltrl i tiL,t\(tt (t i)ii'tilLtI
:si (:tttrt. a Jitlttsil tt l>Ltrlt'rt (r i i'"1 iti
s.fit

I rt I

ii

t',ii ri tt I t:

flitan rliu Niirtlllr.ntli'r. r'izinrl cit (1i-' [tirt'' tririr':''c


pL,1)ii li irliirn!riinthi-sf s:l-i nltliiri rlr'\''lsta, 1i-a pirs- ilr
g'iri,t *ii s{: l)r();ti'itscii,; lulcili r:i urt ;tilr al-)1i).r1}r tl<'^i''t'
nici sit scrit,, nir:i sii t:iLt itsi:i. l-)lrr, tot ilrlzillrl pt' rrttlt;t
spllllind ci brmrl rlt'sc:lticlt: 01'kr{l .ufil si srrcotirxl cil
ntr-iinai ltufiLrtlt'1tt'1tt cit'r'it.r:t il;rltiprtri{irlin Prrtr''lrit.'
i! cr'ruL siattrl [tlItlilt rlirr Irit:tt'ttii tLr i, rlt'st;i irtr'riri'ltt si
t':l lt' ;t r tr"t'b"ti sil
1-rlantrl ce-ii t:ictl$u :,ri il\trt'[iilirltt'l ':''
i't'ttr.z.e. I)Lt1r[ a1'-x1t cltil,rzttit irrtlt'ltrttg [.r'rlrr lt.iL. plittenul i'a si-rlls cir r'"lL fi glt:tt si-u tl.lriti'I''rrs.i iti't-t'iirtlit
t'piscopultli, filrl: 11r1 [tri]il itttPlrt tt' lr't'itt 1'1' 'l qttoctt';tl..Iu

I [)irr: /',r,', ,!ilt'ii ftrntr, i ,/trt li, tr r'.'l,tr'.',1,. cit. 1n rtr,lr lir'trttrt/ttt Il,',1,r, rlr)1, ,1, .\lii:er'l:r S1;ilcsttr'

trt,'rur'.,1r'

l'r'l

iroilrir'litcoti:;i tic riCr)('lt l-il itXlr't)ttiitt si lilrt'r' lrr


liotnlr,lnr(1r pilllil ,l)fins r.'rr;Lltc tr-t'1lrli, nu vlt stil si-l
('rl'c('tr';1.i.'('Lt tlc-a:ni"tul-intLll fi vl'r c-la {it"r-ir intilzir.r't.'
liinr.'c rrvinllt('a. I)r' Jingi toatc, \'ll. iI\'('ir. lrrilcjul :lii ilLl i
r,:rrli. 1i lriiir irrmc, ilrr cincl sc \'ii i1)toirro{.ncasir hi.rolorrisit rlt nilrL Slintrrlui Pirintc, r-ll irrilni dr^ inr1a.tii. un
llt'rir:Iir:iir si vu rlt:r'r'r1i il(-)tllr, Onirri t"lo:itl ll s-il irrirtil t
l:r;1rtr llrrti.tlris, lll.i ilrsii. 1tc rl,.:-r-ntr-r.gn I, giltlrlt(lti-srl
('irrn () \.;r s('orrtt, llr ttririi.t i:u llLtirrrascl . ,.'lixLtt'brrtlc,
ir .cl)us tl, iLll cirrd viii rrjtrngtt rlinainti.lr l)itl)r'i, ilr c(l
li.rrrlr;i irut,'rl.-i. r'or'br.'sr'? lil nrr llriccllr'gr':rirri riorntarrel.
ilu'tu 1ll slitro lrirtilrir llttiIt';te :cltnt o -sit rtri,i rlt'sr:trrr':"
,,Nu-ti li;itc r:lr1ru1, i.-rr llislirrls <'t,lli.llrll. l1'nitu ir l'i
]|r'( i,l (' rlr. irjrrtis sri ;t ii slrrilrllr' tlc Rtrlrtit'lt, Bttlrr, si
,S/r;'ilirs.\ill1dl1rsr, ('r.t aiiro a.i sil lr,rl(,1)r.ill,7.i. Lrsril'tlnirii
e r' tt' r't'i itrlt;irrcr ircir-{ii. Ilrr
Pr'ntrtr i1 l)ut(^il \'()r],i ('il
I)itlrtir , I(, r'oi inviri:r trt:i r:rrviutc llrtint,;ti, bint a i,,sr.
llt' (tirr(', cirrrl l,-' \'r.'i l'osti in frttrt lui. r'tr ercrlr' cii t;1 i
,'L'l trtrri r.t.rrrrr' (riirtuiirf I I lrrnrii." Ontul it i'i,ulirs Jo;rrtc
rttrrll rrrtiit si. s-rr rrrl:rtat ri(it"iil){lit(it' siL t'rrntt:rsci. ct'li:
j.torril irii,
1 r , i ,'rrvintr,. .,1)r'lrr-;ir
11ritt1-t:lrr., i-a slit.is sfitrr
( rrnl \'('i rrirrnrii' rlinli jnti,i.r
gcnnnt'lri
r:l;li
sir
in
iliilir.:i,
;i
sr.i-i slttri: .\rtlird .Sr:Irlr'lr' l',t!,'t'i\. tll o s;'L tc itrtt'ir1it.', l)(l
lrLlirr, -ctr': {'rt,l,.r^s ,'lr.; lrr'lii:ir: J)r: itrrr,lt'r,;ti.' l;r clu'r, \'('i
IliSlrrlllil,': l)., ,\-,rt';;lr?rtiri1. -\1r0i tr' t rr itrilr'lltr : ('lti.
sttttl ii!1,'tt , luLr,'.t:''l'rr r','i rirsi'rru,l, : Itt iuitni('t! ))tttli,
:.i rl, itt,l,rtrr.l.i1.l r o rrrrri lrul.lr'lrs,.i, tli 1',rr rriti'i :-:L fii
lllt., rlttlr;i q.1rr l, rli itttr,:rtr'r'.'' Nollttlrt)(]lll ttoslitt lrt
il{.1'tr (!r nIlllrrrrril ,.,i t.'ittr,r.,r'(l(}nii:,il)lirtrritri,'rt 1rt'i,'IlttttI '.rrr, (.r ,,,r ,,,i virl lritrc irt t'rr1t r:r'l, tlli r'rrvitrlr'
l;rtirtr'r1i. ( irrrl jr.rlr)ti r';"1 lt ,:r irrvillri, sr: I)t'r:llit ti s;"r
lX)l'rltirsli sl)r'l ltullltr. $i nri,rginrl, fn rh'untuI hri. nrr
tttai tc:.itrr rtltr t'rirlr',, rlttr:it : 5'rr&-rl: ,Srrruc!c lt'itltr, f)t
,r\1,-ri'trlariirr , Irt uriutttLL t)tt?il.. ],r:.-l :i1:it:; 1i lc-a riis-Si)us
(lr-:-ii.ii{r'ir i)l'i. cll atilu,,\'l.t\'it., iirrit,1it. l;l juurtl.l-lrtelr
i {litr,irtt.,,.:..lfrt.si. rliir Jt'r':iml.r rlrr It ir,r1 t.rrr isirt.
r'l'r'.i -irrrl',, irrrlr.'ri.)ltl(' rlirrir',. r, c;l.i'c ri(i I ltr: iti li i'll l :t
lii rrlrliri,.i zil,titr. ji ;lrlrrrrri, :r lr'.
it Srlirt Siirtic l.)irirrtL.'.
a l)in \orrrlrrili;t
i' []irrl,r' ilri sint sttlisrrrilc?
$ ilr inilt(t(:li ll1r.it.
r1l/r'i

12',3

illlriruirri, rri!;r'-, ir-iilr,rli:i ii l"r'i 1 { u\-iltiL'rl'' lrr irl,'lrril:


.*',,f,,, .\,r:ir:l, t'L!lt.j'. \,i. ili'lLii,uiti cit i'r'ir rlr, rtr.l,'r'it'il
s':!1'lr.iirill nlitl'li n{Ji ii\inri1, lnr .1 itr r'lil'lli > jini si-r i .,r,
lri.lifl)ilit',lr.i
it-,',1,'.i lliiiti,lt:i'liI'iL'r'tltili;i.r'liilll'.lr
ci. ir:lrir i,.iiirlrr-:r'1r:ri,r'i Il'rt-t"r i'''lr: llt i ('ll\ ir)1.{', ittsltirnlr
::ii ilr':r':jli irr lrr.il l:-r ::-l cnlr:ri. rl:lii ntr ir:iilr'.ri iri rlr'riirt
iill {rilI t'r|'r's;r stiI l;rii;li-ii'iil;ir';ll'{'ii
i)fi( ti illrl irii tli.rl
sril. {'.ili l itti':itri-i. \ir :r' .rii,r 1,, lirtti,' trtt 5rlil'l titili
lrrllaliri. liiiri tirr.,l, iritl o .iillr.rii rlitiritrt;rti, iirlt-irril
iiri r-o iri., r'i'';1 ,lirr ,'i.r.,rr I lir,ll r t.rr ".i lr:i(laii{lrrilt .i I
itrtititir',:,' l)lliilili/,r,il, :r triJil, tll l,,t-tri,ti i:r iltr;t'1'ltiitl
liirLr-.,:1ri, j 5lirrit i l''i'r'ii,;Lt-r', ('it !-i ,:i, r'li: .Srt,ii r' .\rrr;r'r'rr:
1.,!.;',.'it:,r. :\i)t-trtilnritil;t L:lttli.r rtlir'iLil, : llririllri iii'tttttt.r, lr'
lui l)trrrrrrr';zi.it ii lr i .\i;rir ii l),rrtrriilni : \rt itt:r i |uti'il (i1,
jrillltiir', r.''r si ('ilni ri1,)(l;rtrt:-rri'li ilrlr,i's tll l;L'titqr:ir'li'
ttt:ri s1'1111ii
l:r lilrti. '\ ttt,qrri l,r, iitt rilsitiri (lt'rrltil,,.i.-i
irr,1l 1; tLrii i'li'lri l,' ,ii riil t'liirr lit't'r'lr rl ;i lriri rril rt
I'r: .\rIr','i' .Siil1i ir1. lrttr,;;t:r, r'iilllli,r'irtil nriii (lr'liilr-ti' ( tt
lrrlin,'rr:r,,r irl iirLr:r'. \ir.rit,,i:rfi tttt frtst'st' ttriii l!l'i( ii
cli sc rri-.i'ir.:r' l,r' lrrrri'. ZIlt'li' ti'r'ttir-it .i, irr sliiii t,
lrjrrn'r,' l:r liolrl. 'l lr'1i:ij,' si vli si;tttti'ttt r'ir ir" \ Ir'lrir ir
il( L { il rlr lr;r ,il il (1,' tr'( li ,'ir ;iiliri .i. t'il itiitzi. })iltai l;r
1-rlrirrr.l)trr irr l:rt;r Slirrtrlui l'ilitr1i, ttoltlllrtl{lltl !i(,stt-l1
rr. itt;]r'ttttttt'ltr':rt, qilrrttiil(llr i , tl , rl1 l( lli, : .Sirli', .\rtilr:li;
f,'lti )i.r I l'rtPri i-rr t'1i.1r11'1:' /.'1',, /,',/// .\ir//l itiit.l, ,' ( lt;i;ii:.
\r,r'ttilriiltiI i.-rr ilrlr>: .1)i .\',,1';;;,11,i,'. l),r1'.1 I ,, 1'r ir i;
lriirg.ril-ri irtii'r'lrlrt : l.)LtLi)!itnittttt iiri iir:s:') l)! i)ioltir(! t;i..1!,
]l fir:rii1i1].i lLi)j nllltriirrl, r'il irrrl rtiirt;t i;r triirti't';r lilriut'i,
{'lL )i:'r si:illilir si:tisoIilr'. l):t1;rt lt t':'Ltl}ii:i o cliiia itt(r ij,rr-tl i,
fi{izirtil i,-ir r:,lj-i s('{)l 1ll. l)e ill;iv.i ilitt ttritti'i:i. ( itL'i
.,'i-rzu sr.'ris,,r'ilr, st lirri;t i ;i rl;r i irrili'l,ir o tilili '. {,i':!1!
lt,ii1,.'11's.,.t I)ltr tliirtttlltttlrtl tti' rt i-i rlr".r't lrtsr' iriltli
t,,',,.,,, ri tt lr l-;-r.,lrrrrt. nirrri, l,i ililr, lrlu,,. li, ,, L ,iltc
llfl)1i, r'ilir:r i)lllll,rlrll r,llr' -, :l.t r,lll l,r' ;ttul,' :'i ii
iulzis('ri. rot I'itttl itr r.;r,rirrlrlir (;rtt': I :ttt ltt;rt l;r itiflr'lrili, i.lrr cl 1,.'-tr lr,)\i':'lit r';i:t itril-i l,r, 1,ri1', Iit, itl -lrittl
]ui, r:a. ;tit, 1;111iir', tlltt' l1t :t 1,1 ir',1,, r'trttt :i ll slri!itil..
1 SltlLtt Siirrti \isc;'itr,:rtr'.
I Iirt iut sill tn;rrtrr lrri I{r'i,-t,,..
rl ,\i
,l;;11 r,1111 irr f.iir, '
1('r' l;,'
r'r.r i:

124

ll!)-+

l55li

T
litlt,l,

1i.,i-ir iiirir 1riI],1. lll Vlll I rii. r',;iL.,-1it,"


Irrr r1;i liltrirrj,. :l:rl.ir:ltii;,1li, :tii:ri,'i,.jrrr.l.l-r,
.1i,.
. ilr
rr r' it)rl)ti..iin'iir-i lii'ilsr,.l,.Ir;itiistii.,':,.
i;rr,iir1,ii :lilrlti (l.i!
r i,' irr;-r ltr ll'rit1l)r,llii;', il lSlj:' r.-l,, rL,ri.!r,r irrit-lin :-llitjii
,llr I , ! lir,trliitrl.'rl,'itr.lr,
rlr i;!{..'trtr.l,,rlin srril,r cli-,iiirL lr
I rt rlrr ii..jll., ,iJ,' r..tr.,.. ii ilr.oli'r,rr, itr lti:tj llr!li
rrrr lrrrr ll li,,;tr;r.
l(,i' I i,1,,'r,,l:-r 1111., rl,.tr.! {:tr..r.i.t-i:.ir.iii,.,i li,t;i.ri 1,:r.,,iil,, i r lri;ii ilr ,.irrri:r iirii;]i,'
riL.11l-iilijr"ir.,.:r i.,,i,r1. 1..11,,, il1;1,i
,.,,t Ir'.
\i., .., I'1 ,, '.,..,..
rr irr,.l .r.i
.,.r,:
t.; ,.
\r,.-!, i it:.rr.iri i -,.r1r1,,,,.t,rr
l,riil, 'ini,rii.
I ,, ,,rtr,. r:r
1,,'r11 1rrl,,i ,,1'.r1,,,1 l lr I , i ,. 1, ,,;,,.r,. rr,ir I ll q,,ri
.1, rrtlr
,,1,r ,,r,
r,\.li(,\'.ll
r .il i'\,.t
\t.iit 1 1 lr,
rlrr,tl

,
I l.,
1,,1,.,
l, ,r lr,rrr
I
:,r1,lLrl,rtll.;,l,il
At'trisitl,tle iirjirrrr,'r.rl
,.iii l. rrl).lll
lr ,lrr,rrrr
,rlri
1r1:;1,,,,:.i 1,,':irri;:ri;iri, irt.'r,.-,1.,.i1,.,rr..,-,,,:r,i.11111,,.,-r,,r_iii.
..i ii lltL i r,1r,.. I.
1rr;'1r-irrr-iL r ltii, i i). t:ilrlt.jir:iti
il 1-ilil ir:lji'lr , ii;r:r;jr iii.lr niirrl.lr. :jli(lt-iilrr i ril i.,.rilrr1
1i{,l,jrl:ll rl(: ir\,i itlutj. (..t'i iJ,lr-|i1i;i ti,ill.ritr.l!. r.:,.,.:rl,.t.,.,ril
riiirl,,...'1,.. )i s,.. !,ll,.rirr (i\' .il(.r..):: Alarilr si trtprtltrittlt
rrr,rliri ak nlarclui si rrrorirritlrri ur.ial Olr3-arrtrra...
iii ltr', i;i,ri i,ri lilij it,rirL l;, i-i ri'lli i,tri,() (.iq!llilll;!t(.:i t,,r!r;rtlL:lrri tl,'1n:ti:rns, in t;u'L-.\'{}l-lJ.str.(llrsi)l-!r I'lrtitlrgrrr.,l, lirli
lui iirri.t.LrltllL. ('ilt(.:1 , lrrrlrlitltia sulr lrst.rrrl,rltirtrrrl \l,.olrilrtrs \iir.i..r'iirn:r1r';rnui lrri lJr;rrrr-,,i.. lil,lri,l.risr.;,,,, ini1,,r.,.1,1.,1..,

:r]'r nllllli ii1'llrlil-i'1i,il i -i L:sti: a(rrlill'iillll:rtil (1(' :{ir':-,Lrii;l iil


[Siilt. ( rrtlrr:]'ilii.'l it lit; ii:tlri'i;ti.;, ;ti i:irtri 1;,ri, rti'il;,ri jltr i-; r:1l
jlrit i]i iLiirlatiiil]r'ri !il1!r-'l1c;ii ii;tl,lri, il(li1r'rl:l itr tli l-qpillltiiJr:
tri1-urrit:r-, lllo li.lrii:1.(r-ii. r-;t liut'rlll-riiti, t-1i.'srt:1i;riicrii i:t:chii
rLlcrlillliiallj l),'rltl-rt sl)irli.uj r:i tt:i1it:. I.rijlltl-i! iiiti;"lrllcr.r,giliilir.ii
;;i e lirrrir;rlrrlrri. itt l;:.il Ii.rilrcl;iis prrL,lit:ii itll) a{)t1;r.si llsrlt}nlotriirt, iiil{r1'lriil,l rts1f,.:l r:lti'it'll 1i,'rltitlllli. rltr l;r, lli Jlijl'lll:c,
Jiri l'rtr-ri-;tgttii-'1.
lri] r,,,jrr1t ric.-,pt-it (lltrll:ti)tr;1, ir:irirrlt:lc
('r'll iir'at rlluit r';tt-ti -, r i..i ri,: Iilrlr,'J:rjs lslr', itt otrljtti-':.1 rll:()11(lji .i, trrrtii. ' ,;r ,lirrt ri. irr Ii-lj -sirlt rr-'crll],i:jj, ;j ;r ili.'li;lrii
|.\',)ll
1;rti' l;t
Ir'i11i1'li' rl'rtti cit tr. ('rl 1il,ll{1 rlii. 1.crl}lcili. .i'"
Sr)/rl,i2r,:/i.s. .',r)jf7 i/,'il.1ll('(, s',i'ht'ii;i,)l! s iitst:s,-ll;"t irfl,rq;rliti
f'1;r'irr r,'lrirr.-.1:'s -iurt ittllititrlrli, tle-i lllsirsrili li"iilt!tl I itlt_;tttitrl.i.t:
itt I5j:t ,rii!il (,'r;l .(i)l('llljllll:ltal. ('l{l
llr'r'ii ri,.1 it r;r1iii(t,
iz,1.lil1i 1.rlirri;i
rlirr
l';iris. llrilrl'ieis'.lr
1q'rilr.r1-;lt
l:rrlrrlL:iit'n,1,'
rii ,ilrtin:-r riri{)i irli iir rl(.: lt lit;riti irtr:;i t.i,.irtit ,.ir;i. ilr }iltj
t's1.q.' lrttlili,;1fir'11;t 1t'cili. rlttrlictr|i -\i:ii-1lilf(:1t'i rlil \ilt;ttr';t,;r1'l l;r I);:Llis ( il ;trlt'r.iiilt1rtI tttuttl iii iill1r)t'tlltti, lill:tii.,li:;
I -i''li'l::lt,tt':.
ii.rlr,l i rrJ ri"'.i
t"( r'i\'('|!;'1r,
lrr li.r:l rr1,r,rt l;t i';rris r:lli!ilr corttplr.:tir 3,::.rl'j-ii.l ilitllil."
( ( t)..ilr.r1.r ,1,' 'i 1;l',r11;1 ..:r li :i ,,;t lrrlilir]-il.iI (l(l .]ii.lr-lJit1rirl1..
lil li(il .r' lrrrlrli, ,r rrlr titlrrl Oslrovttl clopntelor 5i rrtl^'i{rillll;.iinlir llli li.rl,, l.ri'., {) lllril;ll(' ir 1 t lL)r l)ililll { il11i. in lS(jl
, tl ttti, i ili,lrlili,::'ir'i,
.t r'lil', r, rll r 'll/
sr: liii:ilr'\lt'r'ili1r'rt
(lstrolil l cl0potelor ( i;l (.irl)r'it.l:i itt ltlirrt.l,
l(i , rrilri-rr1r'" ,\rr
i,sl,:r'ir-Li iirllilllilillii(':.1. llll.iliti,'i r'irt'1i. t'lr jli.r:( il ii. ()\"irlitl.l:tl,
'r r'iL,i ri:i il s,. r-ii1()l"illiri, lr].i.:;:'iiiti. rtli.i.li()l i)rll!.lI'r-l l.:i::rr
,lrr o tttjttt-r :1 r'iili;-r. l;.11'r111'1', lttrllj :r Jrti lilrlrr'l;:i.'t, t ttiil '-'
nilnr.ir lirtltcl j,l,r-i.'. isi lr lli i;rr rii{t. ll ii} 1-(.}!-llirll( lLl lrri;rtti,lir',
iri l,r,'rrt'.1 I t't',ii-r'1111i1 , ilt 1 r-:rrlrt iilt' lr;rllrrirri i:ti'r!itrr';t I' itl
iirr'!1' r:i i,tir]ir:ti:ittl.i.
vitii
a \{are ltri $:rrganI'ttttrt r',tllr', Preaittlricttflta
lrra, talitl ltri l'ltttagrrrt'1, asa tttltl ii Io:'1 lrlc:iltrili tl;iti lielnult dr: tlorunul Alcolrilrtts, ith lritfi:Ii{tr de clxilll{:$et1td"
Scrierc plinu dr prr,llt{ru('lisrrr 1llr vic lris lrorrificqtre drl
;iiliri{.1 (iarlI.1tltil:r, itere dc l)atttaqrtttl, iarlis eu,tjil{isie F:tr
it. .{lcoirifuas ahstractctlr' (l( qttirtic tssett.'g' 1-11:1g trri5it1
de pantagrrttlisrrre), lotlrr'r1r'r1,".1'r, 1;,1',1' rr';i li:i (i:ri':1rrt-r'itt:t,
firil lrri (it-lrtttl;:ott-it l- si rrl (,.r1:lrrrr.llr i, rlrsirr' ,,'lil,lltit:,t,
Irii si, irr (:iLii-ti] ,'i, rl,'s1rt-,' , ;rl.rllr i.r ,'.i l;: l'::r is -i li(tli;r:rlltr

irLL irt,i,.irrnl.;s i;r1,r{1r, lnLr'.'(i llrurigoLisier si,l'l.t.i.nnl

s.-Lil

:i{frsi',- P.iL'tlt:{rl zbrtcttr.tsfi,r;"rzl;,cri, Cialgantua iii lr:rr'tr-,


i:r tu',rtir t t):rri.nl.r.1r ;i lirr1 1)rirrrcsc si.xiji,i)ul uflri ciriug."rr,

Ir;tir'k: l!):iri. c:"rruia, pi,ntlLt :L-l r-ii.spli*rLi d.Lr1-ri s{ir;itit1 g.lori,,:- i l'iizlrlr's11i1ii, ii torrstr'Liir.'sc mLni..itlrera clin'l'c.lrr.n.
(l;r r'le:r ;l rl{rrii.r r:.ri i' r nlituh tli Pantagtue l f ege le d lspoz llof
,
intdfN;at aSa cuill a fost! cu lapte.le gi tsprlvlle lui lntrlcogate"
,de iie-lertstul Alc+tribas, abstrig{tor de chintesen!f;. (Pan.
itagrnel, [ioy des Dipsodes, restitu6 i son naturel, avec ses
traictu et prortcsses e$p0lrfltables, rompos6r par le{ ll, Al.
cDtriba$, abstractrur de quiute esssncc,).tiiu1 lLri GrrrgrtILrlr., doi:.nir: Li('il sc instt'iri, r'izircazir h: citliiloriilc ia]c u1:irclsi'.;1ii cli,starrr;i. ste trcutii; Or.-i6ans. I'ar:is. il cltn{lasle
[,i] l]ii.rLrril.. un Linar \';lgirbond. \-eltri(; st.udcut] li iui]it{rr
rl. :rvittiLtt'i$i qese.lit. I imprtrunir [raliicriPir ll Irrpra irrrPlti irir
,lrrrco.uiluI si;.r uri;ililur ii. ii. irrvit.i.
fln (artea a trela, Despre taptele gl pildete nrari ale bufluilLrl Fantagruel, alcitultd de Dornnul Frangois Rabelais,
[-,octor in rnedicini $l rnonah al oslroavelor illere (Lc tiers
tl ivre des [ale tz et dlctz hfroiques du bon Pantagruel, comp0:i par i\l . Frang. Rabelais, docteur sn iufdscine et Calloier
'tics Islcs flieres), cr{,ul cr-}lL}n!z*lLzii l:rr-a pntin locuiLi ig
rlLrlrrrztlur t rt rrt,,rpii:r:i si clomne;1.t ajrrll.t ilr It;rutrrgc"
irriitii'iLri"i:r{: r.h^Plqr{.11s1-11'r tlaci"t lrcbuie Sir sC eirltirl-,,rluasci"l
"1'i uil, ,1.';lturr-g,-. trr:rc slatul. lni .Pantagr.Liri, e arrt:r rczo1r-trr.t
lr riLruri s;rLr irr. tousLLll;Lrca scrierilor hri \-crl-giliLrs, hrl,rca[,i',r
', r r;i jtl',rl-r' ut crirt.l riispuns 1loatr Ii rti['-.rit intcr.llrr.Iat.
{in trn!t un l,()r.i lrrr lr;r11it i;rrr, utr ttoctor" rrtr Iil,rzot si,
1'rtrrii,.rrrrrltr;rllrr.1'1.ltr'lrutull Irilrorrllt:1, r.lrt.t'.il 1ro1.lllrrit .'1, ,,i r r':rr;i r;1,11 1i1' l;l otlrtoltrt Strrrtt,i lirrl.<.1r i,
{'lllLll'ri:: irr.,rliL tt. l'lrttt:tgrLrt.l, irttl.t:lC Ir.rA. >i iLlli
i,r'i,..trrLL [],![u(.s( in larglll 1[:rrli, irulrarca!i pc 19 \"iisc i;{
11

r i,riln:ar::ir irr.i.'lea6iuri tantastir-'c; Corlea a patra Desgfe lapteie

si piidele rlarl sle vrsdfrlcului P*ntagruet slcf,tuit{ ds


Donureil Frangol* Rabrlals, dsctor iu medlaln5 (Le qua$
riivre des talels et dlcts hfroiques dlu bon Fantagruel, Com.
rpos6 par ill Fmngols Rabelais, doetesr eil ffidaleclnc), f)optoiri-ic iil <1irerse :insulr'. tr)e frikl;i, in r:strovul Sobolilar.in
'['iistul
i::r ri' d.,,r-r'illci1-c
c,:ri rtrlre. ?n ()stror-ul amlf it al srl:o.
, {rinjtr1,,l , {i{rrlr .*.ln.ili j tlilisrr.i r,rlinir'';ir:i lilrer:i, irriga,tr.

t')?
I t2{i

si voirrsi, llirti , t' lill ll (iillil-r' r'i sr' s1l'ilrrl)il:{'. rrz:itlritt-t


;111,,itt,.-i , iiilr') zi rl, -lit-lri"t{rr;tt'tr'
ilrli);lllirtirlltii,lirt,,.tr','1
,litl'i. ,rlri,, iul l(jt, :r (' i'i( ri , liil'rrl .':rr';r-;'lvil iil lrltliti. s1'r'rr
:1 !:iri!ir
1)()l),r;.rllrti. l';rliiltl;rrrii ri li1:t'!:lre('I-i'l ;i ii ii.lrri''rr':i
lrrl r:r'i ttt:ti rlrrrllr i ;rlr rt, i": l( ( l'iltii\r r.;-r I i;ttll {lir::1'll('iriil!-:l
r':rI-i' ril 1)r iirliI r lt itti l rrtl r lril' r'l]:rll1|i -i 'i' zlllsi;'rl0l si :l'
l;a:('llilr)lls(i rirtr,irt1i. ili ()ri1l1)\llI Ir:rlrtttttltil"r'';rlit0rii:'in1
(,-, itll \ii,lll
rll I':rlti 1" "1irt-'t
lll'ililjii ( tl \r'il!'l'i)iii' irr'tt1r'll
(
i
rril'rtrrli.
tlrlit'i, :t. , it-tti itttr,l:ill,' 51/ ;ri'
irr A cirtcea !i cca dill rtrlirli cartt llcsprc faplele 1i pildelc
il1ari al0 bunUltti Patltagrtrtl, alclituiiit de Dorrtrtri Fiangois
llahclais, lloctor in lntdicinii, ctlprillzilld orncolul slitltci
pentltl aflitrca
ctl rdspunsul Iltrteicii,
Uiacbuc, iruplttttri

qiirtria s-a irrtreprins lunga cildloric iniiiii;ati aici afa cttnl


e tilst, (l-e cinqrriesllle et dernier livre des faicts et dicis
hirtiques du bon Pantagrtrel, c0i1llosi Itar il. lirancois Rabel*is, t!ttetcur en rr6decitte. Attqtrcl est coltlellll la visitilti+ll
de l Oraclc de ln Dive fJachtic, ct le ltlot rle la Botrteiilt,
r:rili1'lrur lrrlucl avcit', est elltrtpr'is touf cc lollg vovagc),

t l,itlr,lr.lol', ttlttii l(J(iiji'Sr' Illiil'r'


l,'rri .lirltt'l itt ():ti,,r'tti
::ial itt'i. t'llist'rir'ri'
r'liiiirit'i'i.
ii
,lil,
.r1,,'L
rr
rirr
r
i1r'
r
;r.i
rttt
,'..t
r
,l
-iit'.rtl
(iri,lln,il,rr
rr
1
lr'il':i .irr' IllLi i1r'|1;i'11
rlrlrLl' I'i;'iirlllrli''i!i.
1t.r'r 1rt irt ,, 1 r,,'rrl l', Lrit ,1, "'r"ii
rlrliri ti li
lttt 1rr,l,,,r I ,llrii"tlr';tui
ir,,lrrl si.rjrt1,,Lt,,
1, 1;11 'l'11 1'11 1
I
.,r .:,1,,, ,, r' i r.ri -. r..'
:,rr,ii itt t:rr;t ( ltiil:,:i'i'Lli1 i. lti,lr;i ;1i1r' 'rIr'ir i r izii'';rz'r :i
{;si r'!i\ lll I.trlrii;il,rt', ,1r' tttttl, , r'ilarlzi!i !h' irll l'''ijlt;il'' sc
iir,it-rr;rri1l! \1)rrl ir'llil)llil siirltL'i l-lrlti lr'i. I:r ittii'tli;:rt-:;t liti
'l ltl\('ll.
Jli,illll.rig r,:r r-;'r s1,tr1,lr i1l1 .irrgrit-,11\ill:
Cqrilltrrl inaitlie al sfri;1{irrllui :t1i':r{ir ;r1{ rllir irr'lrr;i
:{ ltsitt i},)1 ilrr( llll;i' :llt' ,:irrtii .'llli i};ir ii vrlli lllill iit 1'r:rlt
til)lrIl:ltii :iIr';t 11'1 li 1;ir';'i' fi'
:i, iilr' ('li\ i:lit ill, r-irli:ttIl\i
i I lrirl;irlrrir"i'
' t"t r:'t
,1. t tItllI I), {;ii'i. lt:tttlr'lI i irlii
,,1,riti;li, i i.. ,,, i '':i lilrrriir iti iittr rrrt itit' l' ttr ri ' ttl'r'i:l'i'ilir'';ii rit
1,rt , r",r r I r i ':,' l\;il-l r':i i/\r)l;i.ii
'lirli r 'r lllll)1"
irrrl'li":r1 r tl' ' rl '11 lrll rtlr:l1'rfii'
r rir" llrt:rlrl;r:i il llr'|llrtttrli
. l ,t,riit r".i, rllrrlll iil l'lillll r) lli ''rrl( t rlll(l\r ':ii'r: rii-l
-i'ltirlt;rti
rl'i
I.
,rl llt,r,lll\,-l rl.'ll'rl".1'
irr',ll ttl),,
l' " r' :llll{)flll ( iii,, rrl t lt', 1r t lll,l,lLl\.1 lr .rtttl"rt"
r,rr rl,,r Lrr rrlrrrl ., r ', , ., ,1, ,, ' ,l"r rr 'r l:ltlgiultri llebutliei
(ilfll
llti
rlilllrillr-''tt
L 'r L r "lril'
I rr rr,r
rril
1

rtt rri,'z Jrr-:irtiili"


I;il' !ni,':rirl i;iliii
lui ii;rl,i l;ii; r'rorr .f
illlii'li 1{ 1il lrlrlii'r jtli! :i;rliii.i ;t|1..,, q'1,r,'1r, laiil il} :i)r'i..i;ili.:t
i {'111i'illlti}l-irit;i. rl;tl :i :ri i, itlitLi ir!. lr'i l,: r,' srlti i,rriir.
tri r';lr-, rit' liti
.i rJr.u rr,lilrrr.
ilir'l1ir,
lllJil
iirllr,riir',r
, r',', iii !)rt, i lr1 ii .i in.r1illl ii :rlr' r,r trlrii rilr:rlin iirzirr r.ll!. ill, i
rilrli rl"iji)liilli!, ( tr iiliiltL .. , -t\, iil ,1,,,, r \;1, :ilt1 iti)i'tiil]tr-:
itltllr it. i i)r)iiirlj(
11::,iir, rrrrlrrt ii, lirr,liti,;r .;init,r,-rti ot-i
r'nr,':litrtL'lr.r tl.,i,irlrlilr. iriiit (r't'r','lirl'r'ii lltl,lr.l1,t- :.rlt l:riltit i!i':r i iLlirrr-ii ,rttLir',,: rlrr trilrii
t'r1ip,l.'tr..r, ilirl)irlti\t!lilili,
irtr;lr'*'il!llirr-il1r,-,lr.it-;litillr:rt';izi1;rr;tii!it{)t'r),iliii'nitttttrrl:tri,
r11rll)iilllli. 1','r'lr::i. ::ril r1,:'rllir1ir,)luj, !i, .,1 :LIii.ii rll':r,l\irlI
rr lrrlli-t-,,.lrli r-iilill{ {t11rl :r:nl ilr ( ):l1.,)\ ui :i,,lr,ililll
irt r':rtr:
,i,'ttilri':r11 1',,.itrl ,,1 iit:rli (s1, lit 1r;-llli ,i' rlqlir.i :r r-i1,,t ti',t 11,,-lilliti r';it.lir
riitt,lttlrrl rr 'il,iris irr 152{i r,.illt-il ti li ntin(;,1 .iii :rilti irr
ii't:i'rr! l'!rsiitluir, iir.:,iir,rrrrcrr':r Ii1irl;i si Ii;r-:iti ilI siiirt
, r ir-ir: iit irrLrr ri..' i;riii,,r- lilirltlr' il s, \'(ili il irll()r-ii1ill r.irrtorrr' 1r'r l):- 1)..tlr'\'lrl
l',rrrirrr;t nil,r;.. ( iu1r';l l\ , trlril-olt'it-:
\1\'!li
LIll;
lrt, iirt:ti lrr iit,,iirli
slrr',.: Ii,:i,,r'nia, rlrrtor'rl;r i,'r'l|:li irr,rt,.::liLilLi i'i irrtl'i,lt.i',', Uir)i;ri)rrltrt'i
Jilrlrti:ris
. ir'., ),,ii! 1;r'ititl'-,r r-r,z|r'\'li r"-,;rla ilri:i r1,. , ;iirrli, i :i rl,' r'r.l0trrr:,li iiiir.iiti r',',l. ju tutrir. l. tr,l,r.ir' :rcr.r':r.i iirlll,'1;1q1r1.
,, r'i jlr,r,.r
.rrl1 l,iill, i ).,r1nti,
\rrll1,irr.ri,'i.
l)rr sir:ittt;r
irtr lrrl
1,tr

rltrr,,lr

l,t

,lrr.

' ,1, it

l,

,.
I'r

ri, I
r lr'rt|,

ri, rr.rir
,.L

(,,r1

lr1
ittlt

,l I ,1, ,rr,,

i(l:,'r,tiilt
,i,
\1, ilt,I,:

, r|tl,iltr

r,

I,iL
. t..i,

,1, 1:, r,,ili


il.."tl:r..

rit

rrl . il rl'. j.rt,. -it1ii ir,'ll;ti ,i,,l,rl,irl-r.;i 51 ()1iii;iir ij r';rr-r. rlrriiri. il (itL.i rt.,:jn:i sr'lrr-ir l,'.1, rlritrlirr
tj'1'1
ilil,:r'ir.
r';rtliglr-ii.
itrt..li'strr i. :ul!ili('lr 5ill;,
,,:rir-11;11
:ririil'.t,. ill.,lir1lti).ill,)/,, ..i .ilrrlir, iLi lriln:r. t)11 lrt.rl, . l,t,.itirrtirtlii I sr',,i:r.1 ir s,' ;r,ii,.-,..:rz.lL nt,.rrtrir'it.i si l):r I ti liziL,.r..;1,
gittrlii.:lt: ilri:-r o rttosl-r'i il lntr'i ir5i'ltr'li il ilrsit'rrr'lirrrri irr
1)i-iittclI ini:al-t i'r t-i llil r1 t.., 'ltt (, r';iit,l.]0ir-ir'i- rlr' li I t'rlrrr.l' 1,1.
Iiiil sittr. (l;rt:lirtrrir.
L

n,r:1.i iir 1,rr';r ( irinli:,';i1t

1J1l

(;.\it(;.\\'t't'.\ 5t l,-\\'l'.\{

;ltl'IrT-r

il'i.illnr( ilt(',r

('.\l('l l'1.\ i\

il

Capitniul XIV
(,.'trtii tt itti',iltt.l ()ir.rgttrtlt.to,

ti t: l,r. ntt
l,rlitrtslt

( . )t-rr rtrItLs, irtlr-ltrlL'r'l-ir-,rttt r'lr',sei1r'r'stit,1lt' ttrrigi:.1rttl


lrr,rrnlrlr l llolcft r tr, cloclirt itt tt'oloi;ie , r.rlu'{: l-li itlviflrt
;l1.it dr'l.rir.rr'rrllr'r'r'rlurul, irrt:ii s1i;L sa-l slrirrt;i itrtr:rtg
pt'ilr'r'ost, rlt' lrr irtcr'1rtt1 l,irtri. lrr slilsi1, si rlt'rt-trrlrt;tst'It':r. l)r'rLi nl rrr't;rsl;r i ;ru lt' lirri.t citit i :rrri si tlti lr.trri.
l ;r rl:rt :r|i,i r,:i cilt':r:', i lrc l.)ott;t1rrs si 1,,' .[ilLr'r'iits,
l'r'o,lttl,'lrrl :;t .l ltrtttts itr Ittrtirlt,tlis (()iltL,ri'tt itt Itq.rt[,,tlt.)r. ('r'r':r cr' i:r rrr;ri lrrlrl tt, isirr',.'ztr't'rttti, s:tsr']tttti

'l.

<i ,lotr'i

s;1

1'lltrttitri.
li qr'.lllt.t. r;r

1]r:li hirlir tlr: clr.rrti ttrii rJc.lir"ri'.


r\ r'irit rlirli;"r act'.1 ,1lr:i/,i.r signi.l'ii',riti! i'i ((lttrtl si rtrtgt ti),r'rr iiLrtlt ittsltttrri.rilt'lrri i-ltrrit'liirltr, L';rsrlttilt,'l-t',rp{irlt'rrr (irr:rlllt;rrtl, },'lr.;rrr zis \'i1r'lrrl, liillrric, lilt'liri'rrt:rrrrlur.-,irrrrtltr lrlrii, irrr,r{lilrtrrr rtr't,tr'trr i;t t}t:ti lti;rt
'ilrrr':i olrl ,1,1r,',rr',rtti ', 1 ,,,r , lrrlri,l,r t.rl)lillllr'lirutll siill
otrt lr';r:rl il rlI lrirr, , lll( ll ,l lrllrl,.r l,i (1,,1\rllit;1. tirl-:i-l.lrllirr:
t,,ti ,tt l ,tt ,.; .l'!tultra'r'ita
l{. 1,, I r i
ltrtt,,,r
li'lrlilrrr.r l)( 1rlru lrt, | 1rr.r rur\,r rlr, tl):i7. lrr r,riitli'rt,'st.t
,l, ll, t,rit lt,r ll 'l
f l',t1rr,.1r111,,
,

...,t,

1,,.,r,1,11

l}ii itr;liisi, rlc'l i rlirLtl triliitiL-sii,

l)(' tltr'

t:ral sciLttliu".r
gttt,,-';i,,1)t''inot!is,siglri/irr;rlrlri
'
I)Li1ii rrct:cit l"r vi,rtlil lil rintl(loil'l5LLsl;ll', pultru.r:ilt'o
i,rLrr nrai trt,lLLtit iucii Saisirteztcc {Ilti 1i ckrt.lit lrrtti,
lrinl rinr]. lrr itr anii o i'itic patrtt s1l1c iloil:iZl('ci. utagi.stlnl l;-rr urr.,lipsit clc i-iirsat ;i-n scult titnll a liL|oselt.
l\irrrindr.t-i dascirlul, {iargauiua a iucii.lrlit f{-r llLilli{
rrrrrri iri'i.tlln r[pciug-os, 1lli]itt:'rul iolrr'1in lir:idc, rilrc i-a
rlrrt sii citca-sctis pe Flugr.rtio : Grt:tistttt'lt' lni I'Iciriltrd:
!)ot'trin*l'tt/ ', L)driilc; Quid, rs/4 9i Srtpplctittttit'ttrtt i p(
lla rrrtotrlt ', I)r w0r'i{)'t.ts in, mrn,sa scl'ilr?r?r/isi ; pc Sr:ucctr:
t7o)t

{)t qirattttot' tirttttilus t:arr!innlilitts{i: llt' [)asslvatttus


r:ittil t.'o)ntuttito, Ili:ynti sccilrc'i . cll toattr -cit'bitorilc :
;i alt*ir', liLirniidite clin actla;i rIlLrnt, ?nr-[tindri-li.
ilirr cli;asr:ii in dr,ast:ii pt'clinr{ir ri, a a jtins crl lllititca lnai
ri-r\{'{)ii}}t:r (1r'cii ii tlltur()l- irti irtati ltir rlin ltttut',
[torl,.rl rritcr rr;llt'l

r1,r

trlirc:rfii llll ])tltfll fi

() r:('tliir

t:trllrllit"

r iilinrirotiivir. I)ovaclii cstc Irazaol,.rliiir bonltJa$tict:1 ;i iatir-la


.r ilt irrtir ('rgr lrrb,,l bt.ilt. i'ilto) il cclui ritai cLt vazii irro-tcsor tt!

rrlri-rliiil,,r lcoloflic rlc 1a Sorbouu, Janr-,tus ile Ealigarclo,


ri !a tii Par:iqtrlrti prntr'rt a-l conr'!nge pc Gar.guntrr:.r sir .[t: itrnpriiczr: clopott'k: bisrr-ir:ii Nt.,trc-]]amc. Cu
:r1iL rturi {ir.r;:c P;rrc ca iln s{ndrtll sit vr,rbcrstit irrlr-r; lir:l1ri.
jJur
I

irr rrIr'r:l r':r'1ittr1,:t ttt;ti ittvii.lrt -i


sct'icli lt s,rl ir'li, r', i1,Li tttltt -ri :'i ttlirtt lrilt tt t ir t i lr', l iirtclr':i
])(] \'f(L)lr:a ilt(.r('r ti.i-rlr|rrl tttt lils, sr' lli:i( |( it iri, i.
Ilur tlr i'rr rl o t:lilittr;rli-r tiniilr ill(l 1rts1.t: f,r1)ti' rt)ii. (lr'
chitti.rLlr'; ('{)it.l('illl,-'tt t-.tt','s,1-i.r t't';r ttl:ti glr.ts dt:t:ii -til1;ii cri lllir;'i;ii etitpr-,lt'i r.l,r ltt Iirtri v, ittr:l icltt cll cirl'1lt'illi"l
ii I liru;r lr'g..ritii, itt latt lrtt.i grllrr r'lt f ilt , ctrlrr-il;;':irrtl
Sl"Ltirr,

r1;ir';ri.i'it':t, {rLl ()i

riil i: rli' ini

trii'rti:n1 ir,asir

si irriLrtcligihrlli.

Ca6ritulrrl XIX

( t,'ittlrrir'tr ttt.',l, i rrltri .lttttt)ltt:' rli lltt.ligtrrrlc,


r:,rltr (;ttr,t:ttttltt(t l.iirlrrt ittttf.t,i,vr',1 r'lttf>,tlLlrtt

-- [Imi ]funl ll.icl jifirrl r/irss, rlotnnul m(:rlt, ?r??t/t


a121:.i. $i dilmritar-o;tslt ii, dornnilor', a;ijdcrca" Ati fac()
- l --fn.rptrl r"orlLrri lr <1r c:ugctrrc urt o'ir sti irrli " (lai.i (n. l').
rr iLhuarurlt polrular
{u.t.).
jr [irr:reazil o Jcrie tlc
mlirruuli';co1at't ureilic,r'alr,
r {lc-i asta? (lat.i {rr,t.).
"r; Cluur sii tc lrorli irt .tttlr.ri (1;rt.; {n.t.).
cc-'lc pitlftr \'i.;Iuti rltILiitrlrlt"(1n1 .1 qtr-t.i.
: Iicspr*
I luL':ri irr 1'trt.r. (l,il.).
:s llot,"a rl it::
hrrt'i;i rirri{ (lrt.r. r'lsliL r-L:irlrlc in.i.}.

llrlril

131
I

it!

o fripti ilirtri. rilrt'lr lt( ilti tllt irtlrl.,oi ('l{}}){)lr'ir', t'i itt';irtt

{lt nl'll'(' lrr lrrrirrli, llrrt l tlir' l ILill'itr l }lLrlti ::t1 .','llit
lr,
]rr rrrri ,lirr L'ri)rlt',ts (:rltrtt's si rliii I],rt-ritlLttr-ill-ir':i
('llilrl)('r-r' ('ll lil'i't lrrrlt, tlilt lrt icitllr irtsr;-il'ii lor fii t:;ti
si ;r ;r lr'rilrrilii lrir- sttlrsiltltl i:iir', liil.tti itlz-t:<ititi'r (l1t '|!i1i'r l-( ii. ti'llir-icl"r, i,sr'lltilill'r si r'1t'iir,'ttL;triL. irrlt-' rtil'illLilr
irr Ilrlrti'rL lrrl tlrririlrtivi.ttlt':t l't'l'i iit'll{'qtiili. si ,lt' iirr-trnti't tttt rtrtililti viilc tltl;tstr(', ('i ii.1rt't, lt: t r t itt": ilt' :;-i1
i\iliiti'L ctt lr:rui !t-r'i., riltl'ttll l)('-lrttl itrrillt-ltt si. lt'tlirlr
r'.lollottl,',,';rr'i ,lt irltt Iis;l r iilt'fi.llL rtltli.i':llL', llttt i'i.itlirtt'
li l rsi l i r i,,-ir r-t'll l )otll till ill i si. ttt -lr ttt irit't'rL' { irr(}11().[]'ivi
tirlt'sr'lrllll"i. (it 1'll!.i1llijll('11
sitrrltiril, si lr'*i'rr. l)r'\t1i
rir,':r ri n('\i Li iitril't,itl ('!(!i)()1t'll lr;i l,liriri rir-irl,1 l'l"is1il;rt:r zti r'1rr't'i't'lri r1, t''it'rt;iti 1i tiilt, tit'lrl"i11r-lrgi, tll t::ll't
lriii.iit,,ir, 1lr.lt, ()itSr, iiil llti]:(. ilL\.r,i,,, () 1l,tt-t,.ir,t tlt,
rrtrrLrlrgi sitti. /) r;li:itr', lttt JLir-itt l,ili.t'Lt frrlosilct-, r'1 i'iil'
s(r/)rr'li\ tt,,;r ii.l'li,,rt'r'ltil ttt.;it-r. llii'l ll;rirlirr l O 1r, l't'r'lir'
rlc nri,lr';r.1i rtit sl gisr'>lr' 1lt' lorttt iltrrtlitltil(', \ i I'()ii
r;i r'r.rl, ti I r,inrlifi-ilr ,'l)rtt;iiirL, t i silrt ol)ls!)l(.1( r'r',liI,
rl,' , irt,l trr:l :i l, s,' sl"t ('{)i]l}lll}l 1l('r'ii:ti l't ttlti,,;rsi l 1l\ ;Jlt;rtr'. /i,,l,i'i. ilt,t,.,itilr'(','srt;'ts, ('t.sall'i, i! rlilLtt':;tt;t! !)t:i,

/),,r. lt,,; 1,r,,1 11,,1 ..'r.\r,1i t'rrrilitrrl

rir,'rl

r':i. tlr' \(,lrl ().li;ll,l

, !')tt:::iitL,

ittll,t, tttt:t l'l; i,titl,1'rt. ti;tt';i- ti{}i-iii;


i,,i liri,r t',;:ttr j":'t;,11 .l \'r \"i 1,rtl" ,litr:iitrir., /'r;1
;'j;i,.rt. llrl rl:tr'ri r itrrtl r:r ii lrtttr, I;r l.l r"r li :i l.r1iIt|li.sr':1i ...

i.\lll'l.l\
\ I)(Ii \
Capitalui VI
('irttt

llt:;ii,tqi'itLl f; 1s;;iti,ii;t I.it:t,,:'ts.


i;:iilttil
t:rll tliliLrr
li111it11 f1'11.;1llt.,{.)(rrI
.,' l','il (,rlr', l':rttl.l'ltrtll
i,,.,isql
Irrlt ,, /1.lt i, lr'll,:t
l:r 1,ltt,tl, rt, , 11 1r1 1, i 11'1 lt l,ri 1',:t l.t 1';.;,.rtll1i, 1!'
I
t,, r ' I r rril
l' lrr'
ilr r lriL ,lrr-:r 1l;ll.l rl).1 l.
'-,r lr.rtl, lLrl rtrl, 1,|,t
:i llrlr
,, r llrrr (' l,
l, , ,',rrlrii si lli llinlrrr,u rlr!;,
\\,25).
.\s1:r l
z, r ,,1, ,,
ttrl .rl, lrrr
tr,

1rl, rrl ll,rl


I li, t
llrl

r rr
ttii

,lr.rrtit*l r:rtt',' ,ltt(-t' llr l)tri'is, t'illr.l irl lrtrr lrri s-lr ir it
,lr',,riltti tttr siiilrrt- [tttttitt:'r'i, ('lll('\'( 1]i';l ti;l]\l)r('lrlrtitlr
r(:(,1,:i. l)rr1ri. ,,' <i rttt tili.t llirtt tt. l rr ittlr't1l:lt:
i)i' til- lt' rii' irt-itl' ttr' :'
l)irr ,,1,itirrl rtli,lt, liilltt rrzi iltrsttli :'i t:i;itrt:i{i
;rr';!{i\'lilil rit lirtli:itli. l-rr1r I ili
('' z-ii't': rt itttrt'ltl't l)lrrti:'gtttt l |( lil)rll rlirl t'i'itrl, irii lrri.
\'t't-'rr sli il,tttti"t ,;-t viti,'rlt' llt l)lii-is.
.\. r ii rl,' llr lrltt-i-*? li illtr('ll:li rlilt tl,tlr l)lritllrgttlr'.l.
:i t'tttir i:i 1ir it-tlr vl'i llli'll (l()illlli;oi-ii cllt-r' illrlrill' ia
lt:rr'is:
l,'t,l,,r':1 " ; i,il'rir- :
' 'l't-ltr r'i':.ltiit St r:t llliltl irr rlillrcrr'l si r'l'''i'll<r'trI'
si ,'r';i,li'ir iiic rrl'lrt i. ( \;J{:{'i.{.):rlili)illirttl i)i-ilr. (lill)ll)i1,'lI
'llLtinr' si., ,'rr tlilt,' rrllllii'rt-i ;'tr1' rrl i' i,
lri'ttli.r,lt.il,'
'itti1 ', ,, r',-tttr iit i :ti'l:rt',:r :,tttl,l'ilitl,t ii',l illllllil'(rt(:.;ll1,.
iui ii ,,inriiq( ttliltti :t'-x lt'lttt tl.ill ..' l)rilric11l't'1lc tt'llll-sl, r'iirr jrr tilrittrtlt'titt'li.' tii\'('l'il(" (lt'r1tll1li1(' I-lr 'lir"lrrirtlsi llt llt,:rlt'lt'-rlt,-;\llrl'i',
\',,rlr', i.,r (';t::tll, lll ll:lgiillt'llli
,lt'
llgii'lll('lllili{l
sirlt'Ltlli'
irrrirrtlqit ilr,l t,ltlili:llir,
'ryiit,',
('()lls;(]t'i'itirl
:ttti:lrtilL 1;t-'lirli;tci'1il.
lilt,,ttitl
rlr' lrr'1 t,,.,
, irui:rr'r r, i,,tztrlirii'r'llrr ci iLliliil iit l', t1,;'1, il.i gt'lltl-:ii,
ll( rrilli:! itti l:iiliitti 1r't ttl'iii't,t, llt'l)'Liii li iii'lriil;i "lrliilllitt gltt;tltti. r';tir i.li'
llrrlil, ('rltil-il('tilt(. irlr'tltlliiljlll
.t,'lrr rllr"lll, l( l)()il:ll{ \r:tilrr, lrl,r1' :r'-lr i'littrl tlt:rllr, l, t:l t ltt:,'t
. 1', rr ''ri"l 1'rl'ttri
{i lrtlr, l, llrrrlrr,, lt.r l.t ,t llt,tl l',rrlllr:ttlt1.
r'l|llr
),rr \( I 11. l)11.11111rr l, r,.i'
\rt. rltl, lrl',irrr, l), , lti illl .rtllolil 'tt 'l'!.''lr 1'
, i rli r(:/.lt (1,.,11i,1,' 1r,,t lil{ ()l lt'l}iltitii, trili i-r'lt;liir';l
irrir ur,-,'rliiil'iri itl'ttl;tlt:tl, sIt',rj'ittr]tt-tiili (:ll irl)ai. i;itti iiiii'lLirr :-,i lrrrr iijr'il.iiltr-lilii ('il iiltt,.,r'rllititri li1r11-.qi' r'. i'r
r:iiiliitri i-r):':ililllil,rr iiiri. l,ilr-if!i' srlili'tlil rlr' i'it':ii' 1.
i:ulrli':r' iit liir,,i.iititi tL,,i lilr ll' . r)ii')l(.2, J;i iil t'i'lr'sti :i lifil
ii,.'iritr ttlrt liiti i.titi,i,t';ilol' lt I ;iSti ('i'ri'. ,'\rlrii' si 1:t'r'ltiir'sc 1ri' iil)1'(r;ll)('l(' ttlt'tt. lliz.r'sr: 1il't't't'lrti lt il''<':il'rlttlr;i

r,

rL 1,, ,

,,

,,i,

)ttt)tt illrt.),

rin

lrurr

I S'rt:r 1lt.i.i.

I:t3

.;i iit itti'trr:t 1tttt,'ri.lor'1u( kr l'ru tul't iilr:ii rlr'lu i l', rji'i
t^ tL{'iirlr strlr trn;1hit, ll .rclc,r'irut r:r-r -\lliuronr r'r'iri/:inir"l
r:l-t-tri ulitntrt'rtt'zt; itt'<-'u1irr1, nll sitit itr sitnri!iu rli'ir
rlistr"ilrrri rLrrulirrni {iintc'11,r niizt-:r'i., cllrc 1)ur(,Sr'lrrlirz;i
nIin p, lrrt.ii itr irorrtii, sr,licilir.rrI o niorrrrliL( ...)

lit

( 1l'll illri-r ru 11.11-l z(ll-t'il . ,\itit lrolliris(l (;ilrgii""t'l'


1r, rrgrr ltlg,, rL n]atllitstirii stt c11'1)l'ill(1('iI in llt'r'sir-r ]rliitrl
'tt-

' uviilt{):
li\ ( l: ll I'l \( i:i

1,' ( ri { ()n(', j,1 i;r rnt rlit', lrli, l)r! lllilii'l ;l}rrri 11.,
il u1)r-ul)1 ili Lrni:rl(, lirtlrrlais , l.rr1,:, cli irr si:rrrI
i\r.ilru.ii. iltrrrlilrt':nltrl;rrlrilrtiollsi', r)ulll1, Iritrtir talli{)t]:tli-t.
i,:1i'si Io;rlr^li lrutt. Srrf i-,.r:r.r ,.r.1,r',-.:i,'lr j'tr:r-rrrltr-ij slilr in
'tr,l.,r:r, 1:.'\ lli'i
i)ir1 ri\';tiliL irrsr:ritt't la iniritrtr rlitii:;tilii
\ i'l I \ l ti (FAY CE 8UE I'OULARAS), (inurl, tarr' rrspiii
ii.1!' r'ul1()irslItt si ili.'sii\ it'.iri: , sr iril:itt.' riilijlL rlirliiL 11rio1',
r:r I illl 1-r' nrr..{rii.. rlC zirlliIi iirri.11l(ll'i, ric l.r|rilri}riiilr nrti'i
,iir, iliittt' i'igirlt,. :\l;in;'Lsl jlt'lr tcli,rlritilr)r- l)r slrr.ic:rtr. rlrrIl
lr"r';r-;rl trs;,.:t'zi.i, r,ir'i irlr.;rlrrl lrLi ltlrl'r'ilris r..1r.,lr,zrol1lu.,.,l
,trr|,tti,r;r:,;i lrttPi':rs|i si :rrll<:ti:lrrL;i it,ii1]ti'i,,tr{."r, 1i. ,,rr',. 1tr.1)nii si:i s:r1isl:rr::'i rtlvoiit' slLr, Ilitjll -.-lriLo,
Lirlrl { ,. ,l,r iltr;rl,
r.i s;i rlrrr':-r l r i;rti lcti:ii.

{ri

,,1,r,711

ili, irrr"trt.i,

11

( \li't ii\

{apitolul I-VII
(.'irtt 1i'iiirtrt 1,.'/tnrilii il

ittitrrislitttt. ltt

Ir;ti,r irt rnirtlirlrtt t)u (.1.t rrlll)ll:.lt nil:i tttxrr

L.g.i,

rirrrlLri, li or i lr, rrLn'rr i, irrlrrrr il ljt,r';ir.r' lll"riir rlttpiu trOia


lrri rrr:slirrrilr,'r rt:i :,i rlrrlr;'r I'r:rrrrl Jui 1'lltt:. Sc ridic:a clirl
,l)lt rrtul t irrrl rt r-,rilrntr tlr' .rr)nlt, 1)(:il , tllit)Cit, i;i tctlt,a
',i,. tlt.lrrtri, si :,r. { trl(;r (lin ri.lr, ( t.ut} $i ciucl 6;iisca cir
.poruuflf,i{
sir
'rir\ iilr{ii. \ irn, rri rrrr I II( r{.ir, r}inti.l)i tttt-i
-1. ;t::r'l( l,r trr,r,.;r ,,r i ',tr .,. ;r ,;rl.; rtiCi o Si.li\ si ilir.i ;u

i]1

l :l.r
I

i|*

si rittlr;i itttlit lir -lr'ir'rlr, iu rtLirlli.:.]iii', ir-i"ri-r,i'l-L ('U (:t-(:.


rl i nti .i i,t'i',1 i'ir.ir' llnt l liit;t tir. ;Lltli i, t ol ;rs1 [,'i ll]rrrirr.i'lrri
)i iir lisiti.. ir', ttirtli 1,iri:t lrL slir.itnl i ii tii irrr', r'rr si irr
zjri:t i llr rlirr,t ii iiL { rri'r' : riu irrsr,l i i ( .)
irr rrr-i;';t ittiii
:t tl ir, .r l,rlr r ..i ,r i ittr',;l Citvifftui
.,. r: lr.,:, r..:1 i,,rI1fit il,,t : i illrl \ iitrr
itt;,ittit lrl i|i'iiri,r'ilirri
r,, Jrli| li r|qriillil,r ', r, ,l l,.lljt llt i!r1, lii I'rj l';q111;1;pr1:.1
sirrl rrIr'\'il rnrirl,,r'i rl, i, i,rlrtrrr. i.l;r.irrlilrill >1ini, i Litil(1, i
Irrr,s,:
llil"(
ll 'lil-\
iir iiirrirti :,,ifiir]ili:.
ilr,iirrr!
lirlrrirn ii llr' liji rtl lrii .\l;,r'r.;L 1r11,,,1i;r:rii {lilt l!'l)t1)lril Sl'irrl,,i
lr:i,:1,rt-it ,,ri,,tt !lItlilL'silli{:llrri. l' r ',riiiri'rr1i.r'L..i,r'.'rrut,.lt:r
ilr I , tt :rrl, r i r', .1 iitrl;i si iitiL i,'|L lltt.r . >i 1..;r rl; lrilrilrr;i
,'t)lilrri
,r i't'rriilt'r'-lr'\ti..tr
rl..r:tritl.riiitl'';r
i''rt;r;ri'itlirri.
li')i:ni;{ Lii:l l:-rj:r:i ()r'i1,rnLtrril,.it.,.'lti *,'r'i}'rinr,r.i
irr,'l,i,r.1ir, i, rt )11illj 1il-,,1.t-:tlti tl. ,rl,tt:rt.'it lrti (ittt',.rtt'tr r. ( ,,t ,. iI,\
,1, rt, r r,,liti' i,r {,,,iiili- lrr,r:j-lt i lri iirrlrri rrrr. (ir;tri,l:l,rnrilr'
t I irt, r,,lirr1,;rz;i j,,' iinil jrrr l\,ttlt ttit. l),rir,rr'lrrt i! lq,1 11j1;{.:
ittiri 1, (, rt:,rrrlu:r ,l\'\'{'r'llili,rL,.t,r'inii.i ri.j 1r1r"i 1r1i11,1' 11,1r11
';.itt 1,1,,,1i.Il) \'rlrt,.ltii.
\:,;,trit)ri :r;l l,rr-'trL';rr' 11| 1'111 11y11q1rl,.jrl ,,r1,,--i,.i,lil
ltll,jrj I il .,i -i,irittrl.
I'l:ri::rj ili. ili:lirrir',.
li .:,rtilLti tui r- r..1r. )1, I lil,rrri, ; li,,,rr',. , ltirr ,ii;ttr'-,, zi
t,tir'I)ilir'{li
ii)1i,t,l, i, r ililrri ,ilr
,.f, 1,'1,) tt,i i) l\1l.rr :ti it
ttirlittt,':t liil{Jj \;lil( { nilrlrri;llli irt 1rr,r1,. ,i,,lt, rli!,. .\l' i',r1,'l'.
si:li r';rIil1, .i tt,)i i),lli'li r.1)rrlr,l: l)r',rii,:lrL rlr' iti,,.')!iln)ilti. i'l
l,i;:Iir' ir,. 1i, zii,.r" iri . li',-. rr ili:r'..-,rrlrri -i ;t I'l;i,.:i'r'ii ,1,: tr
.irirlirr , - i,rl,:r,.:1, rrr;r1, tj:rl illrriti.,;
1r,. iinii ii!'li
'..:li:
i.'l'- 11;,1i ;i,, i,,,!:ri:i lllrr;-:i si r-i;lt;t :,,x i;rlr-r, t)l,,jjiir.ii; -ri)i{
,l,r llt, i;i:z!Jitir't,'i,:r rri irrr;ri,:i si lii,i.ltliitiiril
rniuri i,ir;irr'.ii,:,',
r'1. i-:i1l,l ili.. r-,,,. rirt'rt,,;u11;1i j, ni-niriliri,l 1,r.,,, li .rr,..r lln,!l
, i,. ;r ,.rriirr':;il rr.
ri lril,lr
'. i1ir, ,). ti,,r1ij .,i I'r,,i,,ii
( tl r, r llll,l,
rtr)iltl
I tll.,r,t||l
I't,litl
riiitt,.. (,;rt.,l
l, ilr I
"Lr lrll
I' lr, rl, r 1,, rrLl,,rll,'1 (,/ ., !:1,,1j,,11.;.;

,'!'.,,'

,l i1l,,,rri

l,r,r li t rrt')l r rrrl, ,l ,r 111., i, ,, l,,r itt ,i titli-:t-r!i.li.


.\rilry 1,. t, i r)r. rrrl rrr r i, , r lrr1,r l, ri 1,',1r1ii ri,..l.Li.li',rri..,lrlrlrrr;i. rlir,.rt,
, I lrl,, r. l),,r1, t l llLt i,:rr,,r,-r |,.t,,i.,
ll
r1, 1, ;,.q,,.
r, i ,
ru I ,l rl r 1,,.1 r,.,., r'ilr' lLltr.r r-(. ,lu 1'.rr1j,-,
lrrt, t I il I r ,1.,,,11r, trrr 1,r'tl, r lr.1.
l:i1;

("\ li I Lr.\
CaPltolul
t.'r.i

4\..

'iit

;t; l

tt.

XXlll

ft,' (,tr;'gititltttt, itt'tiiinilttl


s(} Itii pirL|'tli ttioi lttt L:t(Lt 'ii;i:"i

iitriritittui

llt)it6)(:)'tr,t

.)SIsr.1rl:l ilt i'ir:r'tr1'r.zi la t'r'irsrrr.ilt'1llrlrtt tlC tlitrli.rttlttrt.


u''"""'c' sirr jitorii ii f lt'i::rtr r'lt '{tt:f i-orrlt" (iltts;tllllt:t

.ii.t,',r si iis('lili't' , ittvrr

\'('i's(

tllri tlilr. Sl'i;rlr

Si'i.i ft!urit '

.;,,r-*, 1igt1,.,,1,.5j.r..1(llistur-i,,rlrrf i.rosli.t'clLtlttr','iri.ti-r.trtr(.i


,,f, r',,'(.,,.itiili.. !)trilrrL 1t-r,ulrli il('.irSllt lrt:tr:t' lllt'S 1ll1

,','ft;i ,1, ,.,-,, ti;r, r'' 1. llllrllit \lr;': I.l(r:l' ' tl:t't'irt. :i
irL 1,.,i'r,, . t,, lllL., ll,i.l I)'rtl-jr ii t'rr irrt':i'':'rrl. si
,
',i-,1,,r
il'itttrilrlir rrr',1,,t' i1ilr.r':Ltrll-i, ('lrrllitttllli isi irtqlli'liliL:'Lir'illrll
r.;-ril.
if,,'t,,, i,,,lti:r,r,i,rrri -i Irrii'rl:tri";t-'
illit ('i-|l'lli ul,'ri'ii'1 -11';ll11r'irt 5l lllllltlllillil
ir:i'
l
l:r'lrlrgiit'1
i
llt.rl
v
slil
cil
i,'1,' 1,,:i,,,.r..' o t ttlil-'Lilri
:.i ittrit'L 1ri11 li-lr(); slrl-r' !lrl l'r' lr.l'ii l''t-it' tttltlt's('ll:ltll'il
iltiltllllzt'tt,

rl't'';ti lrl'r lltt{ 'i1{'11'rl- ('' iliistllis(" -\t:ttl'r'


't' """'ilirl i'' ,llr.s,:lilril
i-r'il1]lillL.irici
sirr
p,' ir,,l,'i, i,',
"i-'l'rt'il 's::t-i
(l(--itt.ilil'rllllttll
cll
irLlrii,ri'rlu,i
,,1trrsi,,
,
,f
,.,.
,,.,
i,,'
i,if
j,,i,rit,',',,1Ill]i''':ii:;:ll,:i,;',:''l,:1:rt'l1i:li,l
r't l'rt i{' {)i\1,:1. -:t ('
a!'\'l(
i'r''sl('tlr).ri)[('ti
Irrrr., .i -.,,rr', I,,

l'i':ll:;l:1,i;

ll]i'l)l'LVi'S1{'l'i"

})r'lltl'll

'/'lll:l ilt ( t'll'

l)rli,;r rr,,rr'.llr il irttl't:i';trr, il f i' 1rl;ttt'ttl' it lrolil\1:r1l


,i I Ilol)( 'lll ( (l lllli-i:'liir"
l,rtirrl itt.1,'t, 1, , il 'li' lrl ' rrr
t:'.'1''
irr, ru, lttttir ', lll rl il)l'lr r"t 'i 'l'rl;t ( ll rlill'1t11 l;r tirrl'r'tiil''
1r' 'litr;'l:rti'
irtt:iltrt' itt rr]rrrl. i'i tri;lL't

,lr':pt'itirli irrirililllillt. pii\ il()irl( lri Iii-t'rL


<loillluirt!1r'ttil,.rr. llrt,roli, :t) rliiii l:islt orlilrrt''i vrt o
si-l
i
slit';c:iu
shr]itor:i
t:t'
tr.r','i r:t:rtsitt-i , ti;rt' Llc iirlllrt.i.
j}-r;Ju'lir:r', >Li slllltls-L:it clili lrli(lrllllt si vl'r'litl rit'ilcr
r.)crriiii-i irrrliLiui t" s1.i-tlil:r s:i llsr:rtiitl uri -{i)lillri intr'1t'i-;iirrtl

sr-r

(,'.itlIlrr;! ( iiri i.i()r.


--t

*,,; ;l ,.i\r(], tlttlr:i tlll \r(r' lli ,1rir."i. sl' trli'3r'lttt l)'llnlc
,',r;riil,lt'{'i!. )i llll llil() ili}illl}ito Lr\-L'l}illlrrlltll: lll c:r-tr'r lttt 1'rrst
rrri lt, rr:i ( rr .'i. i .
I ', i

{,irrtganlLrr cLr r-ListrilrLl sitt ic;i au tlttlri. ;Llct;r itnl'rr'urrir 5i sr intl rt'1,1:rrt sl)1'o rispintiu rlt' dnirnuli tlt' l,t
firai'i1Ltr', uli irr irit'b;L r-trtL', u.nd{) bi1 l{rirll rtringca, jut:au ogoiu l, invior-intlLt-;i tr:uirrrli lt' cu nt ilcirri clibrrt:tr,
rlupi ce miuiilc li lc rsi:Lrtiscrri ciLi;t'tinr1. Sr, rit:s{irtlirr
astfcl. in toatir voia si cluirir btrrrul lor plac, rlucintl
iocirl nrai ck'parl(r iriui e t' rrsrr\ll, u lt t)iLr'{i slrll st simtcatt
ostcniti. Se .,siq'1'g1,1t' r1t, niitirr;r'ulir;i i;i Irlcuti biui:1ot
tllrprtl. schiml.rtlr ciLrul"rl i l.t', 1 i io1 1ii l rr q-lr lt', sr' t)l)l'{'i:i rt
sir virild, rlaci1 ].rf i1171rl c girtlr. irr a:iIr'])tilr{.il l>ltcaLcl.tit',
lnai r-ostc";rrr o drrlii, r'irslrit'rrt 1i lirrrptr,lt', iltviitirLlrrri
tlr.,spriusi tlirr L:ctiir zilt,i act'lriir.
In,trc timp, sosil}cl si cloarntta Priitli-I],rrui, -t i]st'i/.irl1
lir tuasii {l'trf, ziibavl"r, })inir s:i r-ilia. t'trt, lrrnr'l ctt linttl'i1r, Gargantnl ascrrltl r:ir pliri'l'rr' t'itlvu llo\ i';ctirI
vc:;c1r; desirrc nrarilc ispriivi lr lc trrcLrit'lcir vrirrli. .\poi,
sir i st, citeascir
':tupit cunr avcli birn[-;,li"rct'rt', ccr{]r ltt
tlltscl"rlttl sritt"
;si lr ll.e ltr; zli,ltor.ea llr un plrrcirt taiflrs
l orlriutl clt,r]rr'r butlillrttrr, fi.,.irsul si ;ricil.ttrir.ca ost'ltiIi'lor trtinciinrri 5i Jriutrrri atlust trir trt.rsit, udicii pii.rrt';r,
i'inrrl, il[)ii, sill r il , ci'rrr]r'u, pr 1tt.'1r', l'ructr:lc. lrgtt;ntlr',
lirlirciuiirrst'lt' rlt' rrrrr'lt' r'itr ;i cum sl pregitt{'sti .\stfcl
,itr scrrrti 1:1'r'llrt' :r. rr jrrrrr si. r:rrrrr.tlscri rlt'-a f it:r pir toatc
sct'ir'rilr: 11tr,[r-' ,,rr trlrttt]t'trt'str' (L's[)l'ii ri(:i stt rr, r'Lle lui Pliltit.t, Atcnr'tr, [)iosc:otitlt^, I rr] irr l\ri lir x, ( i l lt'rt, [)orfit",
Opian. Poiib, I{,:liodor:, Aristolt'l, l-lirrtr yi rLit lltora.
[tt,,tttrn ir sc lilntrtri nrai Lritti', I)orulICtl. aciescoli si't li
sr rdu.ci acllc citti la nlli si'r. Gargantrtl inr-Ifasc pr'
ctc rost tot cc scria in clr, a5:r c;lr uu sc a.f.[a dtiftor iu
ititue , care sir ;tic mircar 1re irtnlltati: ctt erl,
l,)Lrpii ce urai \riiltrlrir$ o datl celc intitqatt in clirnintatr" ac(.r{'4, clupir c* sf irSernl cu ciulciuiilt:, cluliii t't:
{.iargatrtur sc scollt'a irr clinti cLr t: tLtlliittit tlt, lrtlm dr:'
tttrrstir:;i se s;liirll ptr r-rc;lri rtrL ulri rt'cc, itlilllr.t rtttrinrloi
nttgf,r'iuni rlt'nlrrltr.irrtir,'lrri [)Lrtttttrzltl, l]fclll'lll"Irintlu-]
itI Irrtttt.rlr.rr r'irrtt'r'r'rlr' l;rrrrl:i l)('ntr'u lrrrtri.t:rlt;i;icliitriit:i;r lrri.
f,i sr: lrr.lrrt'r'rt 1rt" trt trri r':rr I i rl' jot', tlrrr tllt puutru i1-si
itrct'rca ilor'{x:rrl, r'i 1rt'rrl rrr;r irLr'.i.Lu, tnitluimllt-ic, c,
lnulIimt' cir: niscLrt'iri 1il;ir'rrtr' .,i i.;lcti' riil:llrii, cti iltlr'lr'-rttt'i Ittrrtl rlirr :.1 rirrl;r ittttrtr't'+']ul'. Atilmctlclt ii
1

i;iii

111

lrri {ilrrgrrrrtrtri si itr litrt'ltt-t' zi, tirrpi ttllt:ilt il..'


prirrz ri rlrrfi t'irrti. i:i irt'l{'(\'r':{ \':r'l.llt:r {tl:lir';r:l'l
ii,drlrlnicirr:, glisi tlii iti ..'rt ttt;ti urillti tlt s{itrirtr l
nrirrlii <ii'cit rili-i tlald irr jotul tlc carti r.'l'j t.ic z'rrt'rtt'i.
Atit'tlc birti' im'i.lltsc si s()ct)t('rsci-t iti girltl ;i iit.r iiirtit',
irrtrit cuglr'lztrl 'l'titrsllt I, r'at't- a sct'is uittltc tli's1;-rc act':;tt'r ,
rr:irr:triri.(i't i:d, t.lacir rr fi sit $c lll:softrL: ctt (iltrg:rittrtrr
rri;ilr- s-tr lit'ir:L:l)c sli dt:osti;tlscir tjfi.clt',, i )lir, irr lrl;rl i.
,i,, trntrt,,:"t (ilrgtrrtlra clllloiica 1ot atit elc birrt'-si c':lt'lrrltq rrnrtrli ;rlc rlt:tt('rliaticii: gt-'ttnrc,irilt, iisttr:lt.t.gtlli:l
si. nruzir'rr, ilrr itr 1i11r1.r lr' lrstt'l;trtrr sii s{r rtlll'}tll('l{sci:
iliptur"il,', ori sir sc:tttisitti'itst:i iltcattlc, cci cltii str
;lltircltt sri injglicirc tot ltluI elc instrttuti'lltc illtr cititi t'n Irri, iusrmrilirr f igrrli t1c i,.-colllf trj(] sj cirtrtlitt sa tlt'sIttstrrrsr--ii' ltgilc ;tiinlt'i tlc-1rrt *it lt ' l)tqrl'i' cart" rtl",gir\ri ,r nlciirdi,'l' crt cinri-;isr piirii, -'(' porllelttt sii-i
(lr'il \'i(tl's elirr ailirrctrl lroi,rt'il,rt" (ilrglr ttttra inli{lr-<tl
:i cintc riirr Jirri, tlin liiLiii,,lirr:lrrrit'tii, din lrar'{ii , dirt
ll:rrrlrrl rtt'ttrtt'str (t:tt ttrittt"t g.-irir"i), tlir-L t-ioli'r si clirl irrittllrirrt't'rr

lrolt.

l'r'l r.r'irrtl lrstlt'i (.'lt1l1 llll cl:lis i'iitr zi, ilrririi. ct' lttistttia
rrriil,.rr,:' ';i rlt:r'ft:r r-inilrsilt lr', (i,'r;ll,ttttl:l :r'ir:r z:' 'iitt
rrort l:r i'ii',,rlri,,.i tilrtlt it. ,,1t,.'ltii r:t'asrrt'i - t'itt''r
,lrrti ttrrri ritttlt --' in,r d,-'irr cirf irt tiri'til,'<lt'<iittiirrt rtli,
,rli tttr't'(r'rr r:rt r:itit.rrl tlai 11t'llartt', sr'r-iirrrl si irl.;ir irl'l
trtt:r rlttlri rrlt;t, Iiri glt';t':rla., r',ilLil'' lit' r' lrrtiti' sti"
I)rrli.r.r,,',':r l)1,'t,rtt l:r Ilirrrl',tt,', itt'."tili rl,'rrlt {irtlir'
r',rr,rlrl,lirr l,rtllr,r,'r'ltli,'rrrl tiitrltrlr,'l,,,tt, il irLlrit.r
1ic (,,rt'r1.rll{tt:t ,tt l:t r:ti:ir i, i. lir lrrrrrlrirr,lrr '.i irrrlrllr''liirrirrl,':r, i111,11'r'rr 1,,' tilr,l llll l,ttilrlt;r, rrritrir', tttt
r';rl:itlitriril, rrlt Irrq'rt lrtl'ilr''st, tttt:ritttlisltr rlI lrrliti riri
,r i:riiii ttlt)irrit. Jiii,,icrr tlt'tt sittli tlr'ol-i ot'oltil t:ittil,rtllri
,i,' il,:r;1,1r:t, cliiiltle llirir scitli, -siftlil ])t'!t(: iiil'i.1riri,
J\(r:rte Lriisi{, sri I'ili.{l?1 it'I. ct:l'c, i"rc tll'cl-tPtlr ;i 1.rc siirrS-:l'
.\1xri ltrl itr tl'linii. i:tttttr.'il , dl.it' tttt cil s-{) ..lritrgli, r:l)r i
rr',r-i tr,-rghiohi* t)rlti ntrtLi-' r,lt't:il iili tc llltrz-i: ,,,\trl t'tiirt
2,r,.:t: lliui:i inir-c irti.t-ect'ri' i1t: hrlitii. l" {$i ttn lroir:'.rr';tr
rrr li itl sililc tle o ltseIil('lLcA i.si;r:rrvir) , ,\tlt'r'i.t-ltta liti'iic c sit t'ttPi ctt I'rtlccit tt zcct-'dtl-alc 1''crLi-irnictrlrri'
{r;rrernit10, pttt-tirrrl in minit :;nlita iui lltttrlicli ;i
binc'usr:tttitii, 1tri1-trrr si tIitrirrrc tl prr-ilti:tiL, si strirprrtr!it
1

llrl

o l)lilt():i. si. i, tr,.zt,lrl {-'(}i)l(., si cttilllg:r 11irt, jl():rljai uli


irr, l, si iti irt lir'l r, -:r tlt, r:liliii-i,, ('ll ('irlau'(,1 i'lt l()t, ui{
tiiil c:rll () l)linltlil tlt li, i-. llrl lllril li(.i'sti-.it lt. [lri:,:r

iitziii;rl :i ittr:l-titirt llirr lr t,;ir.i lrina llr t'l'Llt'iir,.


( it 1'r'ir r sti Jlunrri-i,1i lr lrlrsrrlrri rlr'lrtrllrrlir .i ulrrrrtriit;rl.it rrrist;ili lri, ('rir-(, lt' l';'it',.rr tilart,, ilill)rli trLr,l
ittir-, i'r'ri . 1'-;rtt-r ilt r.l, iliiilrt,sul ciLllilt.'1 rlin li,_'rrlrllr nrr
tl',r 'lr', it () ln;tiniriti. Sl tl, i,r'irrs(.s(. )aL s;ul't iil frrlrlrii
tl,,'i,.'1111 r'rLl 1't,rrllrii inti'-tirl ('ir.ii) (lr I,,tui rrirrrit,.r-,
iiri s;r lrIirtcli Pl'iririiitrrl i 1(';iii lrlr.liilr st. rrrinr, iiil t.,ri
il, scltitttir). 5lit'rru irr llr 1:r' 111'1';riri11 (rri lli :iin!lL, t'rr
l;rir'', tr irt rnini, iillr si l'11:ril irici()1 rriirr st'tiri. si lrirlilr
, r'lrrl rlrilri vriit', l'l-tt';i lt-itr. 'l',rlr'a(. :tc('s1l il,1,t iitt1r.;-i
lt;rrr lnrr: ir.1olr,:ilrr;tri.lri.rrtt-u i)t-(.gi.titrit llliili ]rrirr osi;t:;.
( rr :rccr,lr.i rlilr:jr'ii. ;tilr sli rlirtrri:rseir sr i.ur-r.lr. sti
;rzvitil srrlilrr , .ir 1',,;11'1(' ( n ilrnirrclotri'i rttiinili: sirlrrll:
1lt, ir rll lrt1,1;1. (:1 ..i \;rl,i;r -1,:r1i,,l:i, lirrlltrl.qtrl si
l,lrtrirtrl|1, iri,..,rrriill:rl rrr .,.;rj'...,rrr ltrr;j, r il :.r.ltl, ( tt t.uij rlrt{

'1

r ll lr.t\;1,/.1

\ rrrr ,r rl,r. r,'1,ri,,,rr,. rrt.,i, l;rg,i '1,11,;riir.i, nti:irr'1i,


lr,rlirrrt, lrr, l,j r,Lll,,i rlroirii.
\ jtt,.r , tt trtilrl'.r ,,,r 1r,rlr -i r, ,rzt ii lr;r itl lL,ri',
lrtii crr 1ri, i,rr rrl, , il .i , rr l,rrIlrtlrrl.
[,tl]'t,r , irl(r',lil r-.i r,,rr,;r. rl,'r lit ll illtii, l;t iir'(':rrr.
l:,'i p,;r'.i r, .tilitlll'a! iritr-rrrr 1'11 i111' s;lll in \illt r](.lll1.r,si: ..- lriil,lLi, llirt,l-r r1r115,;i lr1i. (,iritil;:.t, lr|r.>i(' lo,
l,a.it'ii rt.:,\'i il1t lti( i M1 rilsl sj !lt l'ol(rsr':rt.r irt iLrl;t:-i ;
-. f i rlirrt:--rrir siil.trrr i,\'i1ri ..,-r i-, r i,,'rt!. {illliuri, zlrrrr';l
l]{':L() {tirliiiii'i ;i iliill:r';l ii't',,asllL itr iriirliirrr,,tr rrri,,i
.lirr,:i. l;iollr irr lllri. ;i1liirlit., 1ii.' sl)lLti', ,,.;r. lrlrr-tli, tr{,-rr
('0iIStii, i'!i f()t tluirril, il.ilir'liri Ctr Iiciolrlt.lr' :rL1r ( lr llll
lrt;rl iiin itl)i.-l'r'i,r',.:i 5r'nlr cn () ('ill'il itt tir'ini. Irjri: lr
tr,i,'.i, r'rr Irrlirr (,'z;ir', isi lrirll'r lrrirr, l,' lrr rlitrii.,\irr
tittiitt -.r' r'll o .i1111111;1 llllttat : il( it i|l iriltirI rlililt'-rr
rllLli -i r-r'lizvir'lllr rlil l(,ll ilt irl,;1 ,11 t rrl,rrl irt.jor, lritil-l
1;r lrrtirl' ()('i)l.ir s{iricili ;i rrrr i l,ti::r ril ocitirni .i rlr,
i'illi'jrtr i. l)ru'i;r lrrtrlrcrr ilr torrtr, , lrirrririlr'., nlri t'r.ir,,1i*
sitil rlliri rlourol. 1)r, illliljt \':l illllti s;rrr irrrl:0irirli lt1'r.'i,
o slrc(rii si 0 prir-ttr tlin i'irrrri, o Ii|tt'lr 1rI loc l){'cl'('itslli
siivillti'rrlui, o irrdlrrntil ('lr () lnini, ilrr crr c{.iilirlli
lltinlliit i'irllr; irtiinrlt'a lritr;tt'li', j(' ul-cit lrL' 1r'inglrii
lr'1,r111.

r40

itt i irlrtl trrt;rr;lrtiLti. ii l,'r'rl:r iri':ii' t'ilrii-{'ir', c('r'l;) ir1-ll lrlrsli, i, irrtirr,.l.i'lt orl,qotrtti'll si lll:, r'it'itt:i.
l, r-irrrl rlin ril,li srli.ir ill i'ttgi;r t orr.trt rtrltltilot':.i r',ri;i,rt
1'r'lriltt lll vlilr'; sr' <';iti.tlr ,1-i11 r:op;tci ,.! ul) 11'1li ;
i)ir () e|ii('ii l)r' ;liIir, r:rr t'r'r'i'r'i1,'ir', yi Ir'irLq,.;r
'r,:r ,lI r.ri'lc
rrlrrliil
nlrri vili.iilr\sr', {'l lui ir l rli,il,'lr ll iiorr
(rril()lr.ril; i.'ti rLjrtlol'ttl l rlotLil lirrittnrLll iiiiou:t si-rr
,l,rr:"t srrjtr r'il vifl irsctltii, sa.r'i{ii(-'ii lrirtir gic rrr-'olrclisrri
, .r., i, l;-rl'i :i-r-i f ir' tt lrttiil r.';'L u s:l-1i lrirrgiL ()lr:r'lr'. .\r'lttrclr
.,rl-.( iri.r, tinrgul ri,' f ii'r'. pialt'iL, slrijl.!, 1i l)11:ir. lrr l, l,,r,l;r : 1l'ri3r'rr ('11 1lr-('r.rl, iticlrrrlri lrt,-ttt.t solrl lit-lr;tlt:i.rt
"r,'rr ,ic itr|111" o(:ll('it la :i{.'lrrlt ('ti iil-(.'li(:l)tl/..r. ;!-r /';l trlrrrl 1,, r't)iLir', iittii'it itt lrllr-rtlrlt si lll i:rt:tt,:,,1,'"tts itt
l,rr. tlt ios irr strs,lit'tlin;rirltr'1i lrt riirrtiit'it, r'rr lr'i'lrii
, iti. l.rrlir () [r:irrglrii, i]i, t iriril lrrt'rlrtlrri Ilrsirii o :ri
.rtilrrt lririi lrt i'arlniill, lil)()i. ur'( il si cllrot-rt in tti'iiiti, ,'rL
,, i rr I r'lr ia ;i o itttlt'tttittrrrt', l)c (lri"r tltttt'tltt'rr'r'o;i:1t'i
rr .rri li in .1rit'.: s-ti ilolr'r1iti, r"Lii:i 1)(r (i pliillt nt tt<iii
, r irr l,lrlrttli. Si':rl-'li.t:r ('u ntiinili'rli'o lrllijirti gr'{rir*ri,
1,r riirriii tlr:-rt JLtrrgtrl intlt' rlt'i c()Jjil( i .-i st' plitrrlilL
,lirrtr,, l'iir-tt irt lr jirt I'li;iL -*i rtiirrqlL l)i:niin1ul, t'tr
,, r'r'1,r'.,.i1 i111)('(1i'>.llr('ciil-i' l)ll |ii lrlrl.r'ti i'rLt't' illClri*
l,rrrrr

1I

l)rlllr'.

I'r rrirrr ;r-:i int.lir.i i1,!111 gri,.'ulu lrri si l,iiririiiii, r-ir'(il l)iu( r-l s-ill li sirirrs itt s<ii;lt'loii ilirivt,lii ilin irrtl,
l.;rrr :r117i1 o ,llrti crrtit ii sti.iglL 1rt' I:rtrl,rrrott rit ll

r,, ir

il

I. r t.r '.iir,lrrlrri \ i,1r,r irr .\lottttrt:rrtr-i'. -'iiL'i I'lririti':ttl


.t! llt,,r rrtr rl,,t,,li , rir,ir.( ltl( tl( ir ll:,; itt tiz:l,riilr]'l-t.nr, t l', irlrl ,l ,t tttl,rt r l,',r1, 1r . lrlttttt, i.,' .i i .r'ii)iiilli'
,1,,r,.1'.rl,tr,l'l,lrtrrrl,,rllrl,rtirrrllt,r,rllr,l,ltrLi;-:il'lr:
rrlr ,1, , lrrtrl,rlr I l i r,ii,,l rlr i,'. itt , ii, 'r tltiri;-r, lrt
:rlirr ,l,;r:ul)lil (,rl,rrlrri:i lt litrt,ir itsll('l lr', i.it-iilfi {l(l
, r',r-.ri rrr:ri l,in(',1 liirl rrittti'ri rriltLl n-:rr fi iiirl in -*".tt'i'.
Iiirrri;r Jil tl.irsi.rl lrili.jiriii Pl r:, i ttt:li llrti. ('irtrl il.illr)r.!a
i,,,111n.:(. trt-,)l)L('lL irr pi,'ir,;ii-l cu itLitlL rlii-ztrrir', itilit
rrirrr, rri lrll i/-,i)utr:l .i'i-l ttllrt';rsci rjiir 1t:r: : lrt l',.'l Iir:, 1 si
\lil'rr,'irrpi l,ilrllr t'rit'tr ilr(i:it'gltttittlLlit'ititli';r itt tttirr.l"r tr
r,,tiir', L1gr"Lrltri;rrl o iit rIrtt' t'r'ltti t:lirt' \'ii .i)rlt('il sal-i
,

l, sl'lrt'l't I)itlttt)Ll1,

.\sllt l tr-i'r'irrrhr-yi \'r'('rn('ir , rltilrli t:i' slrliit()rii il l'r't, irr,'il si)ilrirr 1i i1 irulrlit'ittt ilt \-r'siltiltt( ('ru-ilt(', (;irt-t.t

Capittilul XXIV

glllltllil o.ltt;i itrlrltoi.:irIr'1;1,*i1 . .l-t', 1.j11,i1,t' lirtglL o lt.u)r.i-1.


siilt lut alt rrrtghe"r' rlr- 11,1', 1,.,i,fi"t. st. 611r1.1,;.t Sii rteLttr:tt,zrr
("(rlj:lcii , sc ilI)l(.(.tii ilsltl |t"lr i.,rilrrj lol-. r.t,arnintirr.rlrr_:i
'J'19[r1st, l)iqSrcx.jtie, lj';irirrrri,
t,,r-;rl.l sr ''ii ,lt.sl,r',,
.t'lt,
(_]irl.tt, Sc i't'rc.r_ra *o1iiiai,
l'lirrirr, Ni,::rrr'1r-rr, -\[lrcr,r-si
cu l)i'iltrlr. lrJirrt, rll rrrnrrrri ,ci (lr.Ilori, rJirtrlri-Jt: in sc,;rtt,r
trtttri riuir Il;rj lrrrinjl l{rtzotorn, (.;n-c il\.r,11 in g-rijr Iui
iririttulilt', s:rpr'lr', I.Pr'iilt'si r:t,lt,llrlt,,rrrr.'lt,r'irtbrrirr-

('iutt ilt'

;\r'1,'i.lliittl sri li s(' l)l-(,grltt'rrsci cinl, -rrririr-isfoirrrr ir


,lrtla. r rr ('.(t.rl'.1, 1)( llt;rsli, r.ilr.rir l)irsilli tlirr r.lrr.t il,t
r rt rtr'. I r't lrriit -ii t;i sl.trtL ,.1-r ittz.ttl Irri { i:rr.g.:rrii rt,r
;ir
t'r-rr eirrrrtrii.tlrL ;i crr urrisrrrii: illinca truurai ca si,--*i ,,,,{.lr',1*1

sr

('l'iul-), ttti.Litnr:l
tlr'1 r;]1

{111'1

il

lrrt'.

si

lrsr'zrrr('lr ;rsll-ilr,r, lr1,r,.r]ri1,1.,;i

5;111

..\1r,ri, irtrl,tt'rrntl crr tl;r:.l, lr ltrl-.;-r rr, (ilrlg:rrrltlt isi rr,1i*


trtitrlt';t l)('rrr.rlr I
rlrrq'.i lrilrllr Jrri l)i1iti{Orir --, tr.it ut:e:i
.r.r'irzrrst', r'iti.'.,:rrrzi:.r''i l:'r.rrst,irr zirta cilrc se inclit:i;r"
:iir r.uli;r.:,,i :rt irtr'lrilt;rrr lrri l)rrru,t,zeu, tuiillttrt'.sirtr_lu-i
c rr:i lilri ir l.or-, l rrr,rr nri r.i r rr l rr . i l)( ('ul)r'illsit ituttj i:r l-c, mtr J.*
{rrtttinrlrr-i 1it'irlrrr r'r'lr.<.r,:;ir{ si r.r,r"i*r1ri-i n.rilli s,i i'thtt ltt't' lllttl I tr ( {'Jr' ('(' \'()t- I i.
l)tr1ri cln (' sr, la):nl i11 1,ri:r s,rrultrilu j.

(lt'f!itttie

1.r' rlr: ;rrsici', 1rc {rlrc i1 tlcscric f,t't.;tiifrts;i 1l: tltrtr l:ttrrrrI rrrslr rr 1.rlir'tr:n Lasc'tris;rtit tic i:inrr il tttttlostt-'lL. Irtt'

<:r' jttc'.au, ros1.citl1 pt tJirtalrrrir 1:itrti tlin scricr';u r' l)()111e )tr)llll (iISllfc acr:St jCrC,
St: tlrlt:r'ar-t.l si vatli cLlm sc lttcrciLzir {ii:ltLl, cilll} >{-l
I r r; r r rri rr r st i lr:, (:crcctltu pe slef Lriiorii r1e lrittrr: -sctlnU)(',

rrr tirrrtr

ri

li

lli' iiirr\:;rr:lRii,

1rr:

lilr:irirnilti, 1rt topitorii iltr lxni, ft,

'ti :i,1.orii ([c r:()\'oilI{i, dc llosi,iLvLrr-i ;i tlt: catitt'lt. }.ic ccit,rorrrie rrri,
1rc triit:torii dc oglinzi, 1)c tillilg-l'r'if i, 1i5' s,1-";,I

tjrilrr.

irrriirr.r (lr. ir ;e ilirlrr.,ltta fircarc s|)t ir


.ln t.":liLr1 ltol)t,ii,
alcgruu riinarlirr.s ior.iil cr.i inai intleltiiriat
'rl;riu.lui,
si rn:ri tli..c,.,lit'lit .r I lr-:cuirrtt,j, l-.c.ntm;r ;irit'i dc,lae.:ri,l
ilrliti.;rr(':r.ci,r-rrlrri, urniiilirrr] riilrsul conrr,tr:lor" (ul,rcli

(.,t.t'ttt.tti.tttt lti't't't:]j{i

l):rr:li sc int iurgrl;r si lriotri. sittt ii, {it, t't.ctnt rclt) {-'r'lti lr ri i nlr inttli l rriitzu lui pistrtlt ilLr{'eul i intrt:J-irt i rt tlt-t
,., rit oiricti, ctt rlrosr,'bircrr ciL irt ciLmitt ar-dca tllt i(x:
r,'1:1, i11'11h'r.r a mui imLrlinzi 1i"tr{'irla a{,'itlltliidtr1,5
1,r irrz, rlascirlLrl ;i inlir tiictlul ri-rnrincaLt acasiL.
( rr st'r l.r trcar:ii tlr: urit si si"t inL,rertriliscii jocr.lt'ik'tL"
:r lri r i , irrrplttr"au tnirtru nchiLri dc pa ir," r:titilt ii 11t'-si'iicritt
I' rrrrri,,lrirtc,lru snof ii in hrrrnlial', pictatr pc pinzi, ciol,l,';rrt iu irirtrii, suir itlr:cr-cau sir r(:iit lr'ciririJ,*i frttlnosttl
,

t iorrst. gt-ir,lirr:rr.rr lrri.

i fr,.riIr,.lr. ('irt:r irt.i , rl,r rllrt.trit';t ,i irttlr,.l.,r'q.,,'t,1,


i;rt ,,J -t'{':lr,-rIl,iin l,lirr. <.ir .;-r-.i ltri.rii,l,rt..'r rrirl,rrl ri
-l -)i I'it..tt', lr' l,illr'l-ri1.,;lsit ( ililt il| sf:rirtit slt.r.irrsl if ,rl ii
l,i,r,, lril,zrritrrl rlt'll,,l it.r'r..nr(.>l(,]iu{., rlr si irrrii rt,.e.lri,,lri.
,,.:;.'ir,itil;r c;t1rrlr,r'r.lrtii;rr.;rl.,i,s1iutrtot'rirrrirlirrrlu,tr.irli.
r' ;i::t irtr|rr l ntt,:,.i, r ltrr.i srt'oi.uu (lLt (.u\.iittiii, relulrrr
.l, , l1r;r
irrcr'lrrrti l;r l)r irrz, irrr- r,r,sttrl crasur.ijor. tLcctt;rr
rrr ,rltr: r'rirlr',rrl'ili, 1ir ciL dc folosiiolrc, pe-atit ri
yrl,icrrtt'. l)rrpi r'rr i5i lostcarr r-rrgiciunea, r:irttlu dir
g'lu ii, s:rrr tlirr rlilt.r itt' irrsl r.trrrr,,rri:r itflt-loll.i()ilsc, jucttr
c.irti, tliitk:lul .''u zrrr.rrLilt', tr:,lrirtirrrlu-l't'r-'ri 1",r.ii,isirrir'i
Iirii llL culc;rrr'. .\ltc'r i .r,,r'gt,l'u sli crrr:rtr,zt,irdnr'iri],,
t:iit:lrtrarilor- si lr.lt.: crlr..r1'q.',0.., c:nJitr.rriscr-ir 1rr-itr t;it.i

ftll;'1';1:17':itttt,

n i-i.i, pc vo1r5i1o1i si irc alli lut:rdtori, ftttbiiudrr-j , tt


, it r,: rrtr trra har dc r"in, su trliiliruatl dc lttcruri lc f r tttlottsr'
, rrrc ir-rsr,liu t[inmiini].e ior t'iibacc' si <-rittttlttt si <'lt'lrr itrtlli
t ;rint jit'ciltri ntt.stt,sttg,
,\ltcori ltl('rHt):ilt sir ttt-tttlitt';t',t';-t l,t-t'1,'i;-t r iIr^ t'tt ltltltt'
rirrrltii., rL:;[risttr';tr.r;r. rlltttr;itilr'r':,r'i rir.ilot'trsli, 1rr"t;iliii-

r'(.;l;l('t('til,rt,,lt't:lrrtttrtilot 1,,t, r'ttrirtt;ililt: rlriiHritili,r


,lclrrlr',r(';rtisi
lrrt:rlir ilt 1t1-lrl,rliiilltritolilor livrrrrglrclit'i.
.l'rccilLrl
ripoi itt sirlih' tl,.^ lu.lrtiu cLr sitbiit, (i;rlgatttttlr iltrt[ca Pe rincl toatc lc'r.iitrril.' i:ttrt':: iml;otrii'a r:elor miti
l:r irtru.i tttr'str:ri s]rutle..'ini, dovcrlitlrirt-Ic clt liri;rr'.irrti"t
,i ltie tot atit, dacd, nu miii n1uit, rlccit eri.
lricrirttfind, pe \"rcme rea, sai stringir ir:rbur-i si fioli ,
t:i:r(;ctnrl dugirtrrlilc spitcr-ilor, alc b.icanilor ;i rrlc gtir-

l i nari krr', privird ctl llrarea.-amitr tc frrtcte lt,, r'iclitc ini lt,
inmzele ;i sctniittclr, apoi ali.tiilc 1i utrsrrrilc clc tot felnl, jirccim;i cclc cr. cill'c s{.r lt{}l- inl'.rcui. Dc acolo pk''
c:ru si"r plii'criscli la scrrtuator-ii rlt' llilci ;i irr tlirsciilic'i ,

"14:l
14').

tiicrrlil, , tritirl,i l,'si l,'lrrl lor-rliJirrt i rlt.rr irri'ii1i \',,i'lrji'r'ii',l, tiriit:rj-i.:l:iit llillrnii, t',iitt
l)ir':,t,ii:t, r';tl'r' riit1 lrilrri,it guli :i :;iirr :i :lrirrrii liii r:
Ilrli si iit str'lr , rl,'.1,11, r'iirri i rr { i}\ i-;lli jrr r'orrli sl ,.lri
',17i 1,, p, 1,1i.
IIri,r-r.'irllrr-.t"l:1 ,'iiti, s('()sililrril, trrri {'nlrlliii.tli1 rlt't'i( irt r'i l,'llilic zi]r,. t'rr ntilir';Li'irri :rt ljr-rii,, si s::l iolrsr',
l)i l1{r1l rr lttirllr iiitlroil'ir"1 nilt('z(,iji ctrir' ii 1';-ri, r:t:5i :r.
si ii irrrl,ii rii('il:ir'si ilrr'li oJri.nriil,:i, lr,i- tni;r;"ii i ri,. irr'. ir,,

sir.r

lr:r- 1,,'l,li,L';r cl! rlco:r

.\:tl'r I irtrirrrnr;ri si rtri t'girtri iri,rirrr,'l,r.crillrr (:(,ti llllllt,


(i;rrl,;rtttlrii : ir trl,.'s.ir llltlll i'{)l()s rir'1i| ir|itr:i iirt'lriljlttlilril lri'inrilt', :r.sir (-lillr s(: ( lt\'(,lt( ir iil)1li r.itriLr tlr' \ i!'stlr
,,i rl,' i.li iitll('it lrii. I-;r irillt)11i. llt('l tit';l(r l-:lll til(,1':l
;itit rlL' li'.rili.', rl:tr', crr litj;rllll-{. si ( il ::tu.r-riiittir. il ljLllr\
:.i=i lii'('iiriristi irlilrt;r ii-iilt lliitii'ir('ir il]\'itlrtrir-ii.l,ii'r'irirltt-i:r ii rrrrri ntrr.l1 o l)('il'i,{'(.1-('t'iqr';r:r'i. tl,r'ii liirrlll
:rilrrir'rl
r rirni :.r',,llrr'.
.l'rrlrr.i,
l), rrllrt :i I i.r':r ',1 :-( nir,i lror lirrlrsr'i l,ttiiti
,lrrl,r-r,rlil:r in,,,t,l.rr,';r rr,itttii, l'"ir1)('l-iri iiiiqr:i c ri:r1i
lt, ltttt:t ,, .,i It |1ll{r;i:,'l ( ll

( l s{.!li|.

:i l)(il-il(;tli ilt,ttitrtir;i

,li:.-,1,-,lirrrir,;rl:t:rl.:t,r rlil,rr;,r, 1,1 (,r liill., sr.ri l:r ll,;rrl,r,'111 , I:r .\i,,trlt(,li'(,, llr' lr(,,lrrl ( lt:,1( iri{rl, Jlt |lttirltsl
sltli i;r S:lirrl ('lort,l. l)r Itr r'r.ll .rt llr' r: itt;r iirlt{,jjli. ()iir;'rlittritt'sc iiitt,'. -lrrtrrirrrl, rizirrii. .j rrcit;,1, i irrtirr,l {r'u
irit.ultir-i-t iiir lir'lrrrg), iir:i.iirr,irr :,,' |r, 1r;i.f ir1t::r rrrri'i li,
tr:;:i tttitttt:t;1tr', lllrllriiittl clrrrli ('liiilul'i rit:1ri:liri i)rilizi ttil l,oI ir-t'i ir:l Li, l)(.'s('u ittri t'l,r'i r.i I't'rili si,r.
I)r'si ttrr,llt{:rrlr'11 r'rr r.,i r:iir-ii irr r.irlr iic'r.(.il s;. jr.::lr:,r'rri
t1,., 1q;ilrl itr',riliriin'rr.,;rirui ni] ti({(:i} i'lilli I'r., lcs, t'ar'i J;l
ultti)i':r {tr.ilrt.:,rijtii lti iirr-l,li virt-ilt,t'(.rs1{.iul 1'r'tlitr:ri:ii'li
l)lricriii' \'1.'t'5trri riin /',r,r:;'{ir'i 1r'_ liri Yir-rilirr, ' jiti lJ,':li:il
:i,lirl lilsl;',ir lrri I',,jj1i;111. I.-i:rtniirli.;rrr rrrrrri;rllriilr
,l,r!;lrltrl l:rlir,', 1rr, r, J'ilrl,itr,lrr l, i11 1l!rrlr ir:ri si l,;rI;,,1'' 11-;;trlrrilsli. lrr iirr;t rrl ,) i;,lului, rlin \ itrill rijtr's.
1r'(ji'l ( ll;ilr;-i:i!'()iLiiil:il;r,i:,,::i

(:r,,

ifriitZli. rli.ilrii

r';I

-..-.

i.nti] ril-:iti l'iitritr ti (;ririrr irr l)i ti ;t:,,!). ( iir.lr':rri vinrrl


ittlt-ritt i':is, tlc riltrlr il lli:,,rir ('u Jriltrilr,;r1:r'rj 1i.',,,
I ('i)l'( \'i : \-ir rl\'(.s.
: t)i i't' ri::,i.i,r't 1 I )r':.i':,
\lr':, rt. i"'r'. irr. { .ri,r- .,.:

Lr it't'ti.) (l;11.1, ln, r';rrl lr irri


rrrr'':i:t
Ilyi{.,
. lr.I.,1 .

,;i {. rri-,qli ;ri,rr, rlini,'-illr {lair.i iil lr ltrri, irr' .r,ii, lI iilrr
lt:r-litit-ii,'lt, tttli'q' ir :rittt-lli-i, r'l l1r;rili ltrr' ii.

(,ti:t:rltlti:l

i.iit 1;1i;r1q 1'q.11i.r;:'iiq':r iir't!:t-1,,i1i. lil|i;:rl


liilill rrtrrir,.t)ii1l , i L rl ;rr:t,,rrL. i',-, ,, . '
-,,ri lliinisi t.in.l,rtlrii. ll. rltr:ti11,1 1;ri ,'.;riirrt.i iltlrt::ir.:,rti
1ri,iii,,r ;rl
l,, lllrir \ ilti;t r','lr ;1,,r1, ri ,i,,,,.:ii tt,'i. l'r,'-lr-,:i!l
,,i'n.r]liiilr' ji ri;-i ilil i)t,ltitit-lrL |.1r1.it'tti;ti1; 1r:rr', ;, r:..ri,, itr
,,1,1,,i,ir,1;r rirltllr.l.1..';rlr'r1rl11Li-l:,,lll',;iijl
i!,t r{ llli:..;ii !ll'r,
t.:,.,lti
tl. r:r'r', rt ... ilr -i ;r''ll,
:ti rt,
it,l;i
r I :r.r1'. iiirirti .'l r i..;trrt.'rir:i r)ir):r'ilrrirl
li,t,,r { i '-];lr,
ii irt'irrr' r'i, i,,r,, li' t. \-:r , irrrt i,t,.litrr,1' rl, lri l',)ltr)r'lli
rili i.'r 1,ili,'',
irrl,r;ilrrtri lirt,,;:i,
lllr-ltijti
rtlrtliilri1,i,,i.i:
1 rl l,rt,,r irirllllii.
lrr'rlr-LI ;rr'li'rrrr'. Lrirlli.,l1ll
i)i,I:iiirL,r
rl r.l rrrttrr.l si iil,:irrrii lrr i-',,,r;rt.i',::r r i1.ri.rr'i t'.,iriirl'1,:.
J,rr, li itt . i;r'lri, ti ,.i l'',rrr I i ' ::L:rlti, liL il lr'!'ir, ii ltt rrrrrrr, i,
r,"r(LtJliil,,r ;:tlr,t)r,)r-ii!,'ii;rr':.;rilri;t
ii r,:;, r:l li'rir:r.r;i ;,.i.1, i
iir. rl i iiilr-i, oit..tiiitt;t :,lr't-t, :,1;i, r;', i ,,siiirrr.i 1;ri-i corlrl iiri'ti
rr r r rl , rr 1,i il,
llt
t ; t
,,it
;1 ;uli. lrliitr'
i;ti
,): ti, i r;t,'),
t) t ,t
l',rrir1rglrt. i

r-1,i,r-,

( \,ii l l'l \ II
C.r;;ilolul Vlil

l'.inl;ltr-rr, l., il,'rl;r., irrr-i.1ii-iilii i'it irtr:oirltrta sir'1 11js1.-i r l r lli,,:irir1 l)i illl i l i. rrrt titir l i ritrr i tr'r' f, rlos rloirinti isr,,
,ir:i ltvi;t lr{iCtlri't'i';t iiJ('lllil.i, yi o lilt(:l-(: il('tilitll{r {:ttlli in,liliiiu-i. , ilI t,rtfl rr.r' l:, ittr-:i.1,itl 1-rr' 1:111itl.iir)liitiiiff z('{'il
r.i'il;'L'ilir ulrt.rll'11.'it)n. Irt zilt'lr'ciritl sl;rr'rtilr i'{1 lltrti ltrLrili
rir'ni lrir ir(r{^asiJr cillc i)riittr:iorrsri, ir l)rinlii iltr lrt llri.lil
.\ill rlrlltalt()irrr'li ri1r.(lllli
,,lrrlrilrrl lrr('u fiu, ilinlrt' tolrIt' lrirtttLli lt' si rlrn rtlilc r:rr
Ciri'r'l)unln('z(.llrt()tl)lltIfni(:riI l-lr intrrrirlo[rit si l-rr 'ittzt's1

ri

1+4
1.1

ii-rri lr,'()rl (l(, lrr olrit'sir'.

itilriuti

s('])itrr) itrtrrr tr;tultni*

iinllal, rlirrrl Irrtirrri lir:ii liriitstrir 1;it.ritrilrl0:,i cilltoasicii


rrlriur,rir', rr, -i in lur-g('r'(11. r'jr'tii trttciitrt;,tro sli-,ci \"tsxiilr'lrsr i tllll)( l(' yi rr,'irtnrri. Ii l, glitLri';l , c11..(: sc,'irtrJcjtli*
.
ri( sir,l)r'ill ur-rnlrsii ur-'Lscritir]irr It,tirritrr irrsotirc;r ltiir:lxrtrrlrri crr l't'nrr'i;t, (,..)
l)t,si ritilsrtiu I rni:rr trrti (rr-arrrl.gousicr- sllir ii .su-i
lil rruln.-:lr' nri.-it ll-ls:rt trrr tlcPlju fol.os it:r iti'rtrrrl lui
rlr':1ti'r: sliirtllr irolitir.:ii li rilslirc tt.,trtc r:r'lt.(.ul){r\Lrlf('i
{'r1 t(}:i1(' t'i t'orrtlr'1,' silintt'Lrr l.rtlr: .l-lLr utrrl{utlit.
lrr t'lrirri' ;rrr intt't t:rrl ,i,rt'irrit,i,. lui, t(rtrisi, rlrrltii crtrrtr
'lti1.
Ic-cnt' .}ro1 i irrlr'lt'gc, i r', rriili'lin I ri{n lrt' ;Li.trnci
dt'
1it'ir'lttic',, irrrtrittihrr nri:rtii c;t t-t'lt.rlt irzi, yi rrici dtrscrrli
;rtit. ilc lrrrni r'a iri tii J'r-irnt:rr-trt. -.\nr 1i:iiit tr:t:j ;rui ir.tJlrrrt-i, ciurl silni(.ttt't rlin grr,,tr ll('nor()citrli lj(. a.1rc ri rrtlrrst sct'i.;isttl)r.rl tttirs1 rr*t .{o1 ji, nintii'ittd rjrrltrrIct,llitii:r'inr t
:rl lirnlrii rto;r:.,1r',.. l),r':r{'rllr, tlirt rrrilrr r-r.trilrri, r.isiliiIu s :ru tt.r'rIiJr ., r'i:.trIrti i :, tr rllrI i ilt-tit(il r 0\r,rrj1.r, i,rr l:rril, irrlr ;l1il;r :. :rrr,.r'lrirrrlr;r{, itrt.it L,rt,,,:;.tr-tt
itr .r nt i lr;rr li:tl ir i lt.rnr r,r)( ll it, 1rt' rlr r 1r{ t'rtyittt, lql Srlti
r)r:r'i.it\,rl,rl ,rl r,;r,rirri,:r'tli;ri ;rttrt'rrltt;rs Ii i)l.iI-!tif.
iit t ittrltrli l, l)t lllJ{ t l,rt rlitr r'r'i rlirrl ii ;rrr rlc l('()itii,
\,lt:rl)lilt ir( (:(r';t (,t :,,t tt)il l;r|,1 1,,, ttriitI ittSttilti, tir;i
ri:. Ii irrtll'tl,iiti( s.t, l.rr'(rlrrlrii t'rrn,\l:rlcrr'l'rrlliri ri il,:;jrlrrit' irr t:lir lt,:r lrti (l('sl)lt Ij;tit,itt, l,', t'lr 5i I,lrrtrri.ir irr
sr'rii':r'r'ri : {'i:i;t pttlis,i !.c tiLi tt,li'tSii, .iirii o. slit.tt i lti:uiit,r/.lti;',, ) . r'i \"r',:li1r :.ir. ii r_ltlu o l)i"trilir.iit ilr.)S]'r1r' itrlriltlr si
in it:lr'gr'r't:rr t'ut:;r , .,\r:itrir si.,il li(-'u l t'irtrirrilrllj. irrlr rt fuil,.t'.',
(::i fi ilr prilirrta ijtnhiior: grcir(-a, firr:iL dt ciu.r, lljci llri
,)!n.:U i.rliitrz t[t :],.r ]ii]ir[1l j:Ot'Oti irfr,iri0l, tpoi Ciiltli,itillrr,
r,lirr;ir':r si l:riin;r. ('iri irilt.it lrrrlrtr;Lsr. -ci 1totlirit,., 1i,,
(':r ( ],, i, il,,sint rr:1rlzi. -. rrir rlr':-li.\'jrsii in':rtii i r ii iii lti,,l,
, r lr:rl rll l;r l)urrrtrlz, u, rlrr1,l"r crrlu lrii l;r i;r t rrtrtrt i irir,
1) l,r'i ()i itt lt rlirrtt,irr]rri r ,1, . l.urrlr':r r'lrlilih rlr: r:;iltrtr';li,,.i rl,,rl.r ,rr lr irrr,rl;rli, t,,iutiltlrirrii Irtt,l.tti.i;trir-.iri
,ltrt.',lr,nil,'r'rr r'ir rtj ,l, tril lclrrl, irii'i1 sirrt r"nclin;r [:i
,r',.r1 ,':i. tri, i 1,,. \ tlnl,',r lr,i l'l;r1rtr. (.j(t(.1'().-;tll Itiil,itti;itt itt\.i.liilttIrr ilil ('t,r rrr:ri l.r ilr{.1r,}It'nit (-}itlnr.l}.ilrx:
,lt:r'i{ ;tctizi. \i, i tr,r ,r' l1:ri ('lt\ it)r' rlc'-lrcrrt-tt irtlrirri.t:
.;i crrliirr:rllr'i. t,n:rr:r,.i, ,i,'r'il llc(,('it a lxllj.rlrti. lol'
':ilr' \( irn1r;rt l.tr.('\( ilirr ,i.rr lrr-ilr, llittt'r-r, i, l'itrll :i
t4{;

,'

rrrL

,I

rr

nii iir.rii i:irpiiii, tillrrrii, ciliLii sltt gr-liirlrrlii


llrri lntlliit citt'il {1( (rit 111}liii :.i r rrtr:ii <lirl

;r7.i

il lll(jil

Illlt

( ltirir: [i'intrili';i fr:tllr.'-tttrtLi ltiiztrir.'st'si


,, irrIr"rtpt,: rlitt ac('lsti*I nl'ln'"' L't'rr]lls{ii it ('liil'riL{tcl'ii
l.rr irrsrrnii, lrr r.ilstlr tltrl{"itl}t tr.jrtrrs, \'iizutLl-nt-frnr Silit
,r irrvii:t litlrelt: gr"tr.-'tsli l)t.' tlilrc tltt Lt' tiislrl-i'tLtisctn,
, :r Irirtt'ilrttl {';rll11. {'i 1l-rrr'11:lirct]lr riiqitr s:i lt' tll;ililrrl.
l',rrr'rrirrs ritrj rL ol'atr'l ili:littt trtt t'itilr:lr i\!ot'ulclor lui
I'lrri;rlir, cu ftiritt(,ilst'1,' riialogrrri alr' hii l'llrtr..itt., crl
1Irtrttrrnt'i!It'Lr ltti [)itLtstttri;is si cu 'Intic/ritiilrlc ltri .\tlrt,r, ur , ill it-iti'lltarlri{ c('ilstlitii ttittrl l)rtntntrzt-tt, PiLlinttrlt"
rrrr'u. nlii vlr clrrllli{ 1lt sitrirl 1iii, lrorttltcirttlrt itii s:i l"n'h
,1, .1,rr: rlr ct'le lriti,ittttrti,
l,rtri lrrtti.rit ct', firrl nl(lt, t('-iis sl.litrri slr [olo:,r'sti lrtlii
Irrrllllii frrlr'{.:tt- silj.tltit iltrl:itiitrtt'ii, illtlirirlrlu-li {irrii
irr,','l,Lrr: iillli)rilt tlti1t1ii ,si alt' :rtif lt'trrllri, 'lir g;'l,, .1i [ri I'rrlis.l\-iltd rlrlpL rlascil lrl tlitt ix: ]il)isttllloll,
, ,i ,. 1,r irr crrvinlirl trrii liotirtr.ritor si lt'iit 1.rilclc t'i t'dttit:l
(

srr sprrtr?

stisl'rtcirtllrtrnlt:zc,Slililltlt,li,siilsall(]l'(rsc,,
t'liria rlrai iritii. ltslr
*i t'1;riLicrt !lliptt:lot
1 unr
't
,, 1i1,1r,1i, ,:lri:rt rrral.irr ii clirlt:i;tttlr : s',-r tt dir11-i1'17i 'n
, ,i,l i'r $r'( {r{:str lrrind f il,iir tlt llr l'llilon si larirrt'stl
rrlr,:lrrrl pr'('ir:ct'tl. Slr, trtL tiurirti trit'i o ct'ottit'li 1r,'r.'ltt.
:r n o'ilii P,: rlt'trr-rt ri si. t't't't't'lt^zi t'tt rl,'ltttt'irrrrtrtttl
lo.rll r llr' ., r i ,(' ilt ( {,.11},)litttli:r itll;rl:rl ilor r':rl-( :i ;llL
Irrrli lr'lrtr tl (It ,;lrittltt:t{(;t l.r. ltr(((,1 (r'lrrir',,1( i'r'{rIrtIlt r,r,.rr rlrn, llr.l ',,1 tllll,1lr.r, lll :rttt:;ll:i,irril I'li l(. lllt
r 1,. l,tr'lt1t rl, llrl{ ( o1ill, 1i(. t'ttt,l .trt';ti t itl{ i \.lll s,r-r
.rnr. lrrr.rllr lot t c ltrl ylii irr,;i :,i ittcr';tt'r ti 'i, ctttto';1
ir';iil,' rtstlrtttr-rttti,'i. l,lrsi i l;t tr ltrtt'Ir: 1]r(' ltstt'(tloi,ii rilrtr
i itr:.;c in sirrit:, ci{ li 11,'.s tttognit2 I lLri T-,trllt,;sirrt ltrt:tttl-l
nt'folositoare 1i zirrlarnicc" "$iii,:11t-tij si stii 1:t: dinlt[ar';-l
r,:,it",rlr*t* rc.ilrliak: tlre,lrtnlrti *i ;ttsr:, p"',,^r,t ti: r'oi
i'ng'l sir rni lr: tiilnrix:r.lti si ntic itr allirlr:111 Lrr itriL'ir:s,
,1, l,,rrrl:irrr

..r

irr.rr'-r's1 i fiir;i g-rt'.t'lrl'r lirrtir;t


('( r1, ( )riirrt ililltr ; 1'roi lrttitr.r

r1.

't
:\th.crraios, si'i'iilr,r illcc tlirt 1'lli;it isi'i. Ill t'.:r.). l.trtl*r
lricrlrii ]],t.tttiit!ttl 3-irl'i.sliior', i:orti'itlr'ltd itltl:lL'1'ollsi' ittllrt ;il,rlii dr':r;ri',' ( l)t,.it ( lia{i(;i (rl.t.:
l.'{r's i:r'r;'is'{l;r,t.l lucr'r lt ;t lil"t" lrrliri 5(r'11s1 i,- 1i;ttr:rr,rrrl l.rrllt: (ltllS Ilil5l (ri.1.1.

a1

1r{f

( ii r'l,s1ri-r' lrrt'r'rrrilt, t';nl sirrl ;rlr' frrii. :r:l rlor-i sri lir
t'ri lri:l-(r ;iti)irtlr': :i lll t:iritilii t}i{ti
(r illir'(., nir'i rur t'irt, rri, i rrtr i,r,,r.{..i1,,r':r ::l llir lr.L'ri.tr,rs1i
r'r'r-r'r'{t'zi l)(' l();ltc

i,'ilirrrilr' 1i pr.;iii: si ltii 1,'111i. trrl.lt'. t,,li ii,;1ni; \i


rl i rr l,ilr lirr-r', ():t l (' l r:r -:r ri lr,.r. :l t ilrlr t r lrrluliiri
;
litrttr' ll,'r'ilr' irirrriiltltltii. lo;rir' rrr, trrirrr.iir.lrsculi-t, it1
;triitlt'rti i{i llltl1{rl()t . lllrlr.liii lrr.lr' .,r'rinlli(' ill( tiit-ii rlirr
ntjat 'r.i sr I'lL'i.r i1 , irr ;rsrr 1,,1, r';l rrirrrir. :;r. rlr li i.llniiii
t',rl)iir'i i

li{'{ j111()i( lil

( tt tttitlti qr ili :;-r ;rrlirtr'i.ii r lir-liic rnr'rlir ilor- qi-t,t: i,


ltilili qi lrrtirri. lllli. rr rli.Pl-1 11yj iir.llrlrr,irrii-ti si l)r rtil*
lr'r ii;i i ;
.ll;in ( lltr)irstr'r.{,il rliilritr.lor.llir.ti ri lr.ti-Lipirlrri,
irrr i t i r rt i ('r'('ir'.'{, i rr l l i trlsl i' st','ltt ritril-r l t}lt (,ll iL', sat.,i i
itt:tt:r;ti si iiitilr rir'1rliy1i1 ir lllniii r';it't. ::il;-rslrrit *lr. in
()tit. ( ;rrrtli.. ( itr;\ ir ('(';tS1lt'i iit: zi, si tit l)i"rtt'iln;,,i r jt,ilrtilrl
Slilri,,llr Sclilrtirli. ('itL''tr.rri:ri irr.1 ii in ct-tr.t,.it', Nolrl
'l-r'ci.
lritilitl .r -l-r,si11111i'111,
Slr-isiirilt.irirri:.toliili - ;,l,oi, itr lililli , lri.lr1

ie;L VlciLiri I
:,i nrr ir'1.,ii'rzi

iir,,r-i ('u

i{iilil irr:tcls1 l)()jill


.i, i :rilrnqirrrl ri('lllt] in vilstri Jrit.tir:r.tir:i, \'it tt.(.1)iti
lr;ilisr;i i irr r ririrrrl liiti'tr:rr si riglLzrrl irrvrltiiiit'ii, rl,'l)i-iirrill(l iil l;l ,:llrrr ili si niinrrilr'ti it!-ritirl(-)1', jrr,ntll;i:rl;L
irr.;i1lil-,,r'i';r l.'.i.rriirirrliri ilrtli'rr .-i lrtrrii'ii l ti;i ajrritlrlrr-ilit'ttil,,i ti, .1r'i irrrlxrll i1;1 1'-,111,'iir,l'il,rl' (.lu-(. lif it1r'('1-.'ir si-i lr,r', l,-,i. I rr .1 ri:it l it:, \'t'r';i :,;i I I il,r i sIlrlrlir
1,,,
tlr'lrlirr tli' i'olosrri 1 r' r'lri-t, l-:r i rl,,l,irrrlit irrr:-it irrrl , (:i.(.i1.
r:r. ii i vrr l'i lr:Sltt', ill,r'lr lt.r't.i r,l,!iIrii :,;l lrrlri i i11;tr,,'1,.1r,.L
,': r,tri ( rl:,1'in:! ( u\, ijlll,,;i irr;irllli]:it i,l,-, ;;i.,, -i ::l ,.:rril
I:r'i, tllri;i r:irr'lrirlit'ilul il(. -\r.irltii-r tliti l)l't'i: ;i ilt iliul.fii.
l);rr-, ilrtli:-L i'llilt sliltrlc irili'lr';rLri I S(!l{)r)l()'n, ('lti:{,Litj'( lrr:, :r rlt't lrlrtil trir-ri ilis,'st ir sli lrLs it.it r'-trtr sirl'lr.,l r;tt-i..'it,
tiil- iirii'rili|ir irilrjl al!l{'l str-ii ltt r i,iIil'r.:r :lilii lulrri. S;tL
siiijrrli l11l l)rrtrttt,i:,'rr, s;j I irrl,,',.1i :i ri lr'1r,riii rlr.:
cl. sti. itr, r',rlirrt, 'i liirrl, i lrri tolrll l:iririuiil, ,,i [,,;li,:
trrrri, j,iil, l;r ir , rr]iri irr,l lrr, r.rr,.:r lrri l,r irt r'i-r.'rlirii;L
t;i 1,|1;rlr;-lllilir riirr rrrilli , I;'i.r (,1 , ;rlritt,r'ittrl itr i;i.tl:t,

(1, y,iJrlrLir i,

lV!;rrlin Luther. (Xilogravuri de


cel Tindr, l55l ).

I rrr ,r:; Cranach

:, \

tt/":.tjA

...,j
,\ ..7

il':r
d[ ,".
1"'

1i,
"-lIF
t

1l!
l

tt*
iry
;4F
t&

s;.-l_

:.;i

1(r iir tr;li'ir.t i rl,, l;i

1;1.

li:rrrtii itlrl'('lt rlr 1i:;11r'rlr'r'irrtitill lrlnrii. l\ri llls:r tlrrlirr sli:rulrrrrl(li iit inin-iit 1i1 ,, i,'i i i:ril rro:rstll-l (,st(, 11.(,(tit()ilt('. llillltlli Crr\.irrtrrl lrri l)ruillit'zr'u il-lil( ln0iU1(.
,\jrrtrt. ir('ril)i();rl)('lt'1irr ci irrirlsti'-l Lii i)('titit,itr::riti.
l'lrr

Jean Calvin.
(Litografie din
secolul XIX
dupd un desen
de epocd).

Anloine Macaull

ii prezinta

tui

Francisc I
traducerea sa din
Diodr:r din Sicilia
(Minialurd de
Geoffroy Tory,
secolul XVI).

Guillaume Bud6. {Portretde Jean Clouet. New York, Melropotitan


Museum).
Margareta de N.r!irril
(de F. Clouet. Chan!tlly,

Muzeul Cond0).

1l;qs1':1Jj" 1ii, Irr;i rll orunt'.nll (lr r';n'{r lir'!


r,'t-rri sii. l(r ilsr'n1! tt;. si rrrL iiili iit ,lr.'-*r'r-t Jriltllt-iJt r. u r'iit-(
I )irr ril r,rzr,tt I it,:r iilzcsf fit t .
iu zitur. r:itrr! r'r'! socot.i t-'ii rri tl,rlrii'iilit ioriiri ;tiirtt:r 1;i:

t'irtsli rtl iitr


Rabelais. ($coala {rancezdi

citre

1535.

l"lull,

Ferens. Art
GallerY ).

r'in-(r

l;rl1l(.'tjii siut itt

-"i.1',ftr

sir t.i-u {Iaii, ijtt{lirr(,'(:-t(:

jiil-

nl{:ir J (:il. si t,' nr:,i 1,r:ii, -r' {} ri;itiL si ,.i-ii d;iil


lritt,:trrrr, irit;rt'iiii i)i{'i1.. ili;Littl.c ilt, li tlili -fir""i
']itr r",ilitil..
liirrit', 11;lttr;i. si lrtiilr llunttitrlrii jt,r-tt rt :;u Jit'
L'ri 1iii,,',
.'\titt'ii I l.'ii-r1;ilr, it; ri s:rlrt, irrf(',/-r .r:r /,i iL lirttii 1i1;tt'lir'.

ri. irtitrilr

'il:irrl,l i:i.rr.

i;r\it(i.\N'l-1,.\"i

Gravuri, editia din 1537 a lui


Pantagruel, Panurge (?) tine
in mind o burelr_,i.

..

"IE,\N TAI-1'I.N
(1s09

I, .,1 ilitt: ,,,lin i:lorit'iLrtr-:", ^\t! tI si,ic, irtLlLris :;i i"rj,ra.>':;1,'.


Ir l)r'r':inla sit sr.i 1]rlill't.c cil 'si cttlu ar {i,,ltics", i:c,Ltsii.;
"si
lr,r irr rr:iir"i1;r.t.r:lt.
lrt.icr"r r:r,rrstituin([ ult iirr[ir:iu ll lriI:ii;:ir.ji

-15611

,t,.

irr lr,rl.it-la Fuliriatiiji.i i1c iil.rr.:r-{atc p(} culLr (ii-{lvlni>rir!.ri


,, r i L:rntoirstc oru.ulri, Iipsit clc pLitilro& r1o a sc rutni-ui irlir.l
,,'rrri;r yi h"pi*lr* s:1lc si in1;ri,dit in liria pc'rsona,lii dc yrr'iu*
'1,iilc rigiile aTe nnei c*nrlucori dure 1i intolctieure, ini! r';ilvinismui contrii.lrric 1.rrhr;i la dezvol|arca cnlir,lrir
r , {(i nn inrb-nrn ciii.r'L: li:fiLrnc c,ficienti: pe ilc oparte }ilrrirrr r l:iiirlici in linLbl nliirirr:r1i pr:tsiqrlliLr un inccput {l*
'lt.Llr.ti.zrrr.'r: a popu.iirti!'i, rll''i itttt'tc's lliiii\r 1ieriLJtl probicrr, l,' irrril;i.rri'iLrrrrirri: 1.li: rk,;ritli prr.r'lr', thi.c,.'lnijaa li,:.rrilrrl
ir. rrr iil ril(t,'i'firrl irtrl..li ttticrfil{ir |c()ll.r'1)tirttr ilcrinc iltl .tl*
rrLrI' rr1 : r iliuj ili i-'li'{i;l.tt riit ttr,,t;t1rl c;rlvini-siii = !rrlri irr',
i rt, .,r liii'trit ir. . ,itttt l;r titt ii'l ric lr.:;r'i:;;rl't, lirit':i ",i It-iil r';i
,.r

I\T rrl itr


I\.r:,
lrlor itit ic (\trr-lrri. slLrrli;t z;i 1.t nlli'r"' r'.rllr rrlr' rIin l'lrr]s irirtrltr cnrrriltslc 1l'iuir',-, :r lli Lritr:rli..'rt
r Lirrr{,Llltri si 1il: (irrill:rrrntl l}rrrLl:i, ()rli.:rrrr;i.tii,Lli'rii,,
i ,1,,:ti; r.l iirrlL lt. ]rrrirli, ' .. i :irl r, ;r ilr irllit. tlt r.:ri.la,.;,
1i tlc girrrliii.i{. irrl tr-lithr i',
Irrr.'rri.trr. ( rilri:r ] , ,,
:r lri..i licil. ciulrrrlr.rizii irr

l,'l:-r.. ri \tq)iL "l jtti(.'t"cq lti 1 ;1t /ti,..tt, (ilrlr irr sc slulrili ,ir, 1,..:;i.ir; .ll: .l"inrF ir.r l3asct (15ii.;), lriric ,.;tnrlirLzii eirrair.llt lr.rL,ri.
i,.^,:1 ri pLrl,licir. iriir'-o 1.,riuii"i forrllir, Asezdtnintill fe{igi*l
crrFtiile" {-irmlri;:ii, u1t p(rl)iis lir ficr.rai'a, apr;i, trriitrrl i't
l.,rt,r rr:!lt IJ|lll1:e. ajilltge la (ii:r-rr'r.it, rciri.i].)l.iil. intii,irinrl|.at.ii.
:, i ir i:1.r!iir:l;i--r: li.r,.flrii',1r, ll(1{} i'i"liili'rc f iLiir iu .l..iiiS. c irtii
r..i. .:riilrtli:l!. l,r,r:rii'sl.:l l')1"{r\-lta(,fiit !u ;ctt:rsl._,c,rri1 ri 1i1.. :._"
::l i r 'rl,,l'{.,.rlr. iiilllrrrtuti 1:i (,, til'i;1, i:l it.1r1111.'. i.1 1l;i,fj
j;l;q,,.,t(,i:,.: irrr.,irirrl:i:rl;lir. ,lli,,j-it;,.i..ri'.litrlti'.

,1r1'1 i1;11-U

('('lllitt)"liili,

rr lrr, r'rl r'( .r sr (i irl 1S8ti, Ludwig Feuerbach ii stitlir.uX


l,ilorolici clasicc gernlatt, l'-rr1;l'1,' iI clogilzi 1:c L;.r ir:in
,tr ,J;|l,,.iiiili.piriilirt\:r.2rir,ci illltl$pCj)l:itlllr]lrlili]
l,,,r,rr,
,,, l, rrl I'll..ilr(,2 lr li'rilrrrrr'i, lt r:*lrublicllnizat;i t rlrttl,i, rr 1 lrr.,L ri,:r". irr t,i'i'iiriir le lr.li;ia LrngiLizi"t i tlrtci st iir.tri
,,,r ir,.'ii llczr,oltarea socialistnului de la utopie t* Stiirt{ii
ll;,1 .i. l,l,r,, L r','r, rr'r I 'll)r'ii lrti'r'itt'1,,r \riri\-;rti.rjlillllri, Jtrtlt
rl,' rrr ,,1,,,urr,'.ri, r lri.,'rr, ii: ,,<,r-itt,liiiirtl, lrt-, ri1,1,11."
r, lrrr( l\rlr, r.r, ri, l,".rt' rl|rlr'rrt,,, I;r1i,i.;i,ir
r'l.l l,I'rrl'li, tttl,,i'i ,
Iri '||I
rrrr',ti.rlrr,l,,l,tlrttlrl
,.1 Illlllll,l
|,rr
Lrrrl'rr lr I' J,,ilrrlrl,,ll
I'r ' ,,1,11,,1 r Ltj,rtt l ,t l, rr,l.r lr

ri!. i ii.

1ir
I

lrrr ,,1,',1' lrr,lrri, , ., t,1r, (, ltt, t.tttll

llJ,ll ( 1,1:l

rlrlitl,q', r'r'lc rl,i,r-

.Lili rr r\ lllltlr) rlr' 1,r,,1i, r ',.r r, ( {}lr':rlrutttlclti;'i. ,llil:ji!ii,

(,'L.i(ll:.1,

1, .,,..rrr;r r;irrirrr, Aqeziimintul religiei cre$tine. Calvin a


, rrs in lirnlxl lrLlini iniri rlrrlt iler:it in trirnba ltrrlr,:til .
4sez?irninlr.rl religiei cteftine ap,:irea p1-irr1.i oirii ''ll.rrr:i(j) jt lirnbl l.rLirr;-L: Christianae religionis ittstitu{irl.",
',rlicrr. isi l.)n)!iurut sir e-iprrirnc corlccptiiie ltc.iirl':lci j.rr
':iiF ri-tt:r'ruttic si intenreittrlil-sr: pe cort1cnti]i'(til, 5r.;icr,l' t'
.lrr:Lt'. irr 15{l ar:trcaii hrr:rure, iurplilical:r fa.il dtl c,.iif i;.1
iiii ttr';r:lrorrrg (l5il9) , alr;lrc 1'r:lrtlir;ti de chiar iluirli'rll iii
jn iilrlrr. 'irunlrz:"r: Institution de Ia religi0fi ehresiiefl1le.
ir'ilinli i;it!-\r \ r'(liril, ilt r-t;i
nt,';t. rlitt rlilril* *ii.11i ,r'le irlr'.'/r';
1-,

I tr{

",li

{ li c'.rl{'iitli(: vii:ii
,,,,,,, ,it>1x'itr.r,l ,iilii-,li1t.t,,lititl.r':tg'r.'Lt:it'lt-it:-i-lrir:'-,ittt.
lf ,,illr,)1r'iii, iri'i:tii till,lcrti Llnilc 11ll ilomnc;tc :'1-r!]!11'].iiir, ,, l.r irri;ir:iJrls-' riirc situ ullilc t-ltlltll sf c.ltrzllinlttii: !'iiri
,1, ii;rii -slnr ,lc lu;in,,i ilr. ioaiii josrricia Iui, chia;:,..1i:':,'l
, . r t,r \ l\'{) i}J} r'llll-.ci !il'iti1.t, cir isi'r crJl'Ltl}i-i ljr;i}il-('}
r, ,r l),)ir.'t '1,; .4lril ir. {.t"rrti siL-nrj lic iiliittit 111i t-ill1 {-r;li'r'.
,,, l.r', irt,li;-:.i. s,:cotr:ii, i;i 11, 'slll'"liri i;LI-rliriiltrl;t l':rti 'l'
, rrr( ni iit"ri ra, r-itll'rit cLlr-j;iili.l-),,t-tjillllili, ::it f i t tl:;il:r:;'i
'
rrrl ri lli si.t:rl ilrsrtii.. t,ilr--j llit'i tl;rrC 1)il ilLt i-1-\rtii ;lt't';:-ri;-r
' t rr( 11( sl ,ir.il, {.tillLl il1t llrlililt i'i|tillca ilu (::li'Lat ;iii"" ;;i
Lrrr,l.r. t lii;ri f i|;:;i;iij. it,r;.irt rlu lililt;it ccl ltt:ri t,;tril
l,r, ;i (lcrrr.i i r:tl rirtttltllt ('st(- {ll}li.iiL,1;t:r:riiu ail itlciri.i,\
,'rr 1,,-t :r i. il ,lr ltllir 1-lli{' lllirri rlr. {jl'{olili 5i tlt' itil'ilrlt'ir ,
rr, ll :ir i,r):i tc r.til:rr'r\.lt. t'i-i, s'll,f i ;i rltl;-i Yii ttlllll ' ,lltl rllrtr
.r \ ul ir li r.r'ttiL i. {i('{tii l)lr.;rr','lli ,.it' ll ,,\'i il { ll { ( -.'i -('
r)rrlrir, ii:i{ li. {.,.)
r :ici , in,l Srtl illltrllr. ll.: ut'1-(r s:i trr' lrtli'iiil-l {r!1al tlt,' t'::lrr), r r :r,t l,' l iitiit sir-i titlL tn iu :t.t:r i ttrr-rI tl'r r:itl''l it'r-' t!r t:it
ii(lti'ii!':ii :i.i't(j
i,L ri(,r itr.itt,', ,-,i s:i iilctl'{.:l'ilti -ri.},'filr,'tli!
jitir|r;i
ilr:lt:ll'l-i111i tislal
r
r
tr,',.l;"t
l,rl,,
l){}Iliiiili llf'c11l(l
,i, i,,, rrr rl;il,L jr'ttt-;tr;.L,ltti'ir titi 5-;i 1't:iit lllili jl.: f ii (ii-j
,n1ill, ltittl r i lliitllilll' ('ii'i :'itri{l:l t-'l! i"Lii rii! 'l'
,,rlrri r :.i ri,' irltl,i.t.:tti ilt. tit';i:1,:silli tlr' tioi iririrrr'. irr' i{.

1,, ,rl .-.i L, l;.rt.rr \'(il,.li)tflilt, itrtt.t,'ttnit

,i.4;lrlr','zr"': iit;t ittl,:r t.ri rut r:ri:t;',J!," ,,iit iiirtir;r i r;rr1r.,..t:\" |1"
i,ii.,lirtJrloili- lili i.tt'r:iti!r Si-l-i llUiitai ii rtiilljilr'fal' . irr PreCUyiil-

rtilrr In ca{t{ia de tatd {Argunrellt du prescrlt livre} t'rr ii-il


r;i;,iit;.i.rcr.)i)ril t.L';rrlrttr:rij: ,,!i l;r 'irrr:elrrLl .rjil sL:iis,.' iii lrtili"l:
i:;i sai 111.)it1.1: slLtji ltttrti:,,r.r'r-:;itttrlrfilor, rrrir.r:rrl'lti Ii ftrsi.
liii.'[(lil].'ii liil-: tlliii ;r.;rr'i, r.1r,,l'ini1 sli. ir;i'itlti'1.siri:{ rriiijllti;
4i!.i!:ri..f{'l r'iili{,i.lf Ittr:i'irL-i (rirr(: itf ii lirlltt |uili. .itit I l;Ur:t,trs U
sr i$ irilf!'lt r!(,:l:it'i'i-'. (i. l,iilis{}n i.rin-ci{ltt'i'l rrii,,.lC('ilslij ir-;rrlrii.'i (' L'si{-' til):t tl.i tt (rili}, 1!li,liil'L'li' si'r,'r.,ltl itri lil 5\il-lCli." .lrlo.r'itrri Jil.,'nrr'\..,it'il i'l (irrtL)ii iLii(l.lr.Ir'irr. {.tiiri.r f uf,rill('lilt i.,sr.rr],;i
l;1-li,i'liqiri, rLil I'ro(lni :ri rrlnlrnirllln lLri ftt.'rtrsii'i'j.i. I:r-rtr:i. lrl
lr{i{ i nr:i;'i. i.r'LrLlrrii. tiL .nti"r.ffri!'.isi;ir. c:ullrrl it}tlielri.li"r.iii:
ilrti1'r-rI li,.ti:'i':tti -ft,;11,:;;,:,ri.Lttliirtrl i,,:,t,'1<'>ittl-r,!.it lilr,k,g;i.
ri.'ii't ir:; r.'s1;.ttrlirtri lu{-ri:ittll,, iLi, lir'.rlu sr:'tri;rsl.irii, it.l f irrrrcllL:
td,,.i;i oi,i.i'::r'',at1'L';t rt:;tliii!:ii tti<.rr;rir::l,,riilrliti.ri irriirri:rrier
;"r'r':lr. rl('illt:it .irt i[riil r'rrtir,nlri.
Iir it;rl]ttu,tIttil (lir tltili i,,. rit,,r-lLli-ttrl trl r,r;, .r11 jli t:;.
;r.ll,r'ir nlntirillr" irLiril'ii ilr.'sirrr. irrsr t.iirrrlrr rr. i.r)!r.,r., t.lir.ijl.il,
rii!lr,r-rrr,:r li Iitr.t-;iIrrrii fr';rrt|r'2t., ('lr't. rli. rriirsi.;i. tr:r'l'i]nr.ili.
r.1.,{trlrl( :ilt. Lrirl,,lr,t (,r)1, n(sti. I l ;rtr'1l,.li: irli ir{ilr tr:rr1;r';i lrti!.i
'itii itti;rl rl lrr,.t,li, ;i{rl r,r,rr irrr-1

ASI'.2.\r\tiXL'l'f.

Itlil,t(;lli[

i l"t

i!f.iui

( til:S I t\t:

ir1-{:i

CaPitolul XVllt
i'tt' ltt

l't't .:i i tl rtlsL

ti.

(...) lilttttlrlrrr r';r ilr rllrrgo-.1( lr (l( iiilt{,,, t lt l It i.ios,:'u

rrIil.r ;rijii , tlr'llr loti rli:rtil,r'Jii -rii, in lrlinilL Ior rrt.r',it,ir ir : r{ llrll)iiu(' ('ltrt', illrrll (,;t illtll)l( itiilt;t c)tlnlil;
irihlng-li tlinl r'-instr ttt;ri intii orl,,lirrl, trrirtrf ilt si irnliiirr1r-r1{.t: i)]"t(r1., .l{' il\('lll(

ll( it.

itVitl'tliit,

l1('r'ttln1tiil111'1.11"

'I .f.).ir.r:
{ tr ll.irr , I tr. t, lir I t,ri i: itt l, littltt [li)i t:lii;ti]i..
'ri"L'rll i.tlJiii,iltltit'l
1;ri.:r'rrLrl l|:rr' .Jlr{ rllr/ s f'-.innii'l-. } r'o1.. l';rli.,.
{:tli[i . l!ll]{l fl.i. 1,,rjr- lt'ir,)i.:r is. ( rilJr.t1j111 llrs Irni.,,.isijr:.,,
tt
t11 i 1;i11,,, 'itt r,,ttliLtr, -t, ,l,l
,,,;t,,t,'rtj;i,
' '111, t 1
t

il

I
!

lI,, ,., ,ii]i rrr)l Iilr, >i. tttt It,':ttli i'i ltt-t' llll l)lll] 1( lll( i
lllllllr)1 ,, l"r'l:rlti r'i ::r 'li'i't''.r ., ri,ii,r'rl,;t:lll)l:t
.',]ii]11,"'11',"
"","
,,lj,, i,, ,',,
,'; ,']': ,' ll]].'
rll
,t"(lllllillll
,,11,
,1,
tlllrtrr
ir',,lrrr
\r, trl,
l,lttrt,l'
lr'-ittl
rrri'i-i
r'{l':t'lt''i'
",,',",,,1,",
",1,"i
L'{lll
I
rl.rlll.l
"lll.r'|l' "
'l
rrr,rrrrrrlr'. .rtt ,ltt.tl r ll(r,rlltl.t,r.t ,lr'.iltl itt'lti.'rtilll'l
rrrlrrlri. ( il ,1,'1r1r' nt,ti[,'1,' ttolt:ll(, ]li lt' lrl,llliirt
J)lrtl"i lls(iili.'ll(ri1
irrtrr rrtit:r, lriiii. ititltt rl lt'lttlillirll.
llr( r'it(', l'i.,, t'lt' r-lLilit- ;i Illili lllltl'i, itf lll)il1-(' .llr lr itii,
lt' :rtrt
l)('1i t-1 ii ttlt li ('()lIStl'ilisi sl-L ltt' iisirtl ttrll i illi'j'rs,
clr
trlrrlt
tlllLi
cit
l('-llttl::ilitii'lt
srlrl
irrtirriL'r:;r
l)lliiltlrlt'trrl
iiL. liittrltolt-ivl1, rlritc r icli. rrt- it\-r'ir <rlrr('llii rlr'itri. lttt
;irr lrilrit'irnittr r:itirsi ilt' l)utill , cli, lir tig"olLt'r',' si .)',,1r.,, r:r'tir-t-t, (ri lt:t -.i r:itii'inl in r:lLili,rlt si-tistiil('t-, lli :rici
virtt- n.t'oirt'ii,-iit'( ti nn(lt'ii. rlittitt it,ti r.'ttl't' \-i)r sii :r'lll:lt{l
.lrlri lrtr':its ril lt illliti.,llr si r'llI)l li lll- li rr lriltll'i 1)(']l1r11
I

r'r,

colrrliti;l tlrlttlt.,t-, r.i , {iLriL. lt clr-r !;r 1rr't.rltttttL.l , ii iii."r,r.r'itrriesc i)i' toti. ca [-iiru]Lr-it irt[t:ri,r'ri. 51t'trii :it'iil)]i iri-ii
in frL{lL *.-cior i.rog-ltti; r-tanttlrii tL' jr.,s -' irt {rtt;r cl'lr,l'
nr.'Lrili ; slugiL: - - iLr {afr stiipinilrrr; ct'i f;r,ra tl inr;itlrturi. -- n f;r1l cclot irtvir.tilt i ; r!ar rrrr sc rr l ii trici r Lirti
t'1ffr st"l nll tr]oilrtc in inirnu irri girrilrrl citrdltt t'i'i. r'1r'st,i,
,ir'ml-r clc u- fi s'Lcotil- r.icsirr.illit. rulii"l).1'('.rrii ck'ii,ii
trcihlti. Astfr-'1, f it'r:lirc lu Lr,:uI siiu, trti-rgrr1irrln-,i f i','
..inc, l1ilti:{ lir tttt rt'(lri in irrin.rit slL, ( i.i:i ;ttril.,ti iLrii.tt-;l
::ir, Iuct'tu'ilc ciifc ii sirrL j)r'1)llrc, (:{.itztlt'('ilzi'I lrr;rltii
:liir"itlrl si prrrl;irilt'. {)lLt:lj s'' irjtll}S(' lrr o rlisg,rrtli.,
lr Llrncl lettittul ir':i1'111 sttltt'lL1'ltl;r 1i sr lrttttit . >irtl iiir-'1,.
1i lnlLi lntrllicr'i{r;irl iilt o Jlir{'lni(tat Irttttirt;Lll si ltlt,iir s{.ir'. in timp cr: t'i ILL lLir r.)(,'lr.i l){'ntrtl tri('inr)r'li'il!.tt '-t'lr,
cr.'tl1l trc silt pc piitr:. Dlii'citi siLrt:tt-i.'i cr.'lrl"Lsltt'rLz:i,
iirlind.r'trrn $i rurrili':,tirL tlaciL cin{'\'i} ii lting-r si Ii sr'
rr :lazir irnl;t.,i.rir iLi f i, tl"- frrltt, trLt si' prxLil f;tci lr l1ii.'.;,
rlt'cit c'a at't'lr:r,t.;"r. cirituir r.tcriglitoart'ir iulrir-ii tit'sirrr':-ir.
r'xrltarii in l-ritr tl iLtsltt,i siL fit srrttrisli ttiu lrrl'itr,',1i.
trrirrrii, ,r,.ir ('r1n i, -:rtlrlq( Si'l iltlrrrli(...1

r-I-

li.,\lj:r\L IL\

ltLr

il*'1 I'al

li

l-i,,i 1,'. trrlr,i ,, ;r .\l,ir, t. , Ll, r irrr 1..i. ;.


r'r'i'ltlr ll.[ .\l;rr'!lt1|iti {iri )\;.r.\',it'r'al 1i a} f,:gt,}u.i
, rir, rir I, .l)irr,i: * r-irr!ii irl1ii11'1 ii.;i iriirt: pllilccriXe cur.iii,
I , rr, nil l'iliiit l'(r]rrrilllr i,i ri-,rr,:irrrlrr i, irt r:afe ",i e] se ;rllii
.,1 r'1r,,r ii: t'irrtit itr rizboi, lrr.riitrr'
'.ir.'t iuntl lirrin-r"lc'e at,
t
rl,
I'.rrrii
r.lc
;tt:rtv-tt"t in rtgrt.rt.;it,l
,hi
lr
r'':r;r.',
in
Ir'iruiii
'r
,rr,irrr r rl' r'rr zir', irr, lr"s ,.i r'xili-t1., llntiirii
clc Sorl.ulna, Irrgr:
I r (,, nr'\,1 r l;i lllr^ itrir:iirrl s;j.n jiirli,jrr:nilcnt il il'!dtlttlrt;rrt:
rrL rrlril' ltLlr,i-itl, i. I);rI rilri:-i siir 1|i,ii iilrt|ri ct-;"ttt ri.riri,r
(;, u,\,r rl,' r'ir,,:i.rrriil (irl\ilris1 il,,;' .i l.t-t'lrttir: s:"t 1r1",,
'rLr,!.r \1,,,11, 1,1 l rrrirr. l.rlrlilrrl r,L r,, lt).r ij,'r',iil;tf('ir ll(ttllilrrrrlrri l{or1i tl,''.i
r , l',, ./ll,'r lrri \ iil,rrr 1l5ll.i} i)l ,,r)t
, ' ,L I 11, r..r I r r,lrr, , ,u,i rrt,, I's:rlrrrii lrri I r,rr i,l, irr irl, ic
l,

ri,lr .

-1

.,

:,"r.r rr i r ,lir Mr'1:tttttltlott lt lrrr (,\ t,lrr, !rlli li ,l, l'r'tr, 1,,1.
', r, i, 'rllr .r 1,, rr, rl, lr.r,lr1r' i rr',,1r,,,r1,. lr,rl,r,l,, t',il,l,,r.'1,
r I'rl, r rr,rr\ rj,,tlr,,l ,lrrr ' rr,.r{i.r lrri, !('l{i I)o::iL'11,1' , l,r 1,,1, ...i ,1ii:-it,il|(', ('r)lliilitrtic rtrr (L)t'tIlllttl{, li:t.;riirl
li ,1ri r, .rl ''|o, ii :ri ;rl littii ;rrrt,;rrrlrr i. S:lLilli. il, clcfir-.iiilr,
.',rIr,rrlt'i. :r jrrsii1i(:i c()inptc, ]l(ir'ziil. trni csi,r 5i ttn cr-:,'rt rtr
r)r,,r ( \'r'lrirrrt'ntt) t.lirr irrr,1'rli:r r-ilr!i., ,:lr c1:istola rlc nrai jos
( Arr roy, du ternps dc son exile i Ferrare), it(lr-tsirt;i 1-r:gt,lri
r1c tlt ;r.tt, irt tl'r.rr;t,;irrri;i. rir) \'it iltioilrr:c iil lilili,
',1 irr llilLrl
'i;1pj r:Lr lLlrjrrr;-L talr irrjsinLrl; J;i11 :l] girtrlLrlrri irtrlrelri;i1- rr,r''-

sprr'iirti'rrtr';r iltn:i'siiriiii. si rrrlrirt'a picrtluLi,, i:a r'rt


ltr rrrrlrL.iiz.;i. (De soy iltesnle). (.irrstui 1li ltlr;1 rn
.;i|,..:t'jt;tttt |riC tttjst:;-tiriI" ii lllr){l(,t-il l;i iil 1t1};lr, L,,rt ir , rl ,, ', i.ri_-gie

,Jriqr-;rnra

13-1

i.,itirir' 1,1'r'i lri, l'tii, i ir.irir


l'r,r I i lr rlr,;r
itiri (r'iir'1,r:ri r i;rr-, ' l :r .,ri.,t,trrrrir
a1.l'{11it.

tlitrli i'rrl,ii,

rt

IIj'-rt

rl!

, r r':il'r'ir',

1rif ii1l.i]zi11ii',
lrlttttt i rrr :,"i

l;rrl

J:l'lr.{ ( tl.l:

j l, '.l,ittIitil-i.tr!' jts,!!i;1,' ft;'r'i.'i t's"


! ti i t,i:ii't! tltt'tL: 11t'iii-i'ir';;ilt. i:iitr!.

XI,IIT
Ir*

r.'1sttlco

surghiurlillr!i s;irt
la Ftrafra, cair* re{cr
(l'l;rliirr'

.)ii it-trtt',i .lll1 .r-ii tt'tr ttsL;it lli Jt-ttti s.f li '
t\lttl{i l;:ii-s rl'ttsttttttti tlt itttL, r,it:i, i'vi111;'.' ;iitilttid"
!-rt (t,;t!it! 1,,; ;:1'1i.|t11!-1t;;t lti.slr' gi;t.!ti;i,
I ;tt i I L!tlr,tt q'ile:.s/r'-riit .iirt'tl1',
li,lit litt.rt f u:!rtt, t)!;cil Jitto f.tr'r:t'u:'.'.
:1/irl. irrliris li-s c-it;il !risil r:rt t:r.tlt'
7'',1 sri iri,lr;ii; ii ]lu..its!i,iii 'l't,!t,
(..i',r.i'L' tt:lti tril.i;ir ll'iIr!r;t:-i"tItir,
.! ;i s!tti't: ,t,-ttilr;/,li.t !i'ali:{l.li{ l!)i'.
1't' sr:itrl, itt .{u.itS 5i Lt; i;t t;t'tt!iiLli ii'ii'L:i'St"

rr1'

.'it, l;ititt,i.!i tit^(,;" !)iL1!.tt, /tnlt!ir,' .ri ./i i;i,t.


. ('rit;t li lui;',i,:IiiLltr tiii , Lti iiril:/r\r'- .s',; li'i.
I tti,,ilt!strl, (tii(iiiii, il, ft11i,1 iitLlr!ii."
,si s ai' Jj!lt'!it, illui i'titl t:t!,'itt.!nt: iituri
!.rt r ,ti' (ti;tL! r!.tli:i!slr.t "l'tt /t,,-'rtt;itti
()l'i'iit I cil si/ll .fitf !rt' !rtr trtt:rlli!ri"
l), ,!t ttt{itt t!tt'nt1 }ili!l{urt!;l,ii.r
Lrr l, I t tt r i , :i lu! .fitri prititt,l
.\,,t 1,,,t,,t /" tlrt;',1 !,i-;;ii ttl/ti i'l'lir:,,.
l),r. i,:,.;"t)'ititlL7. ;i;t!tti l;! i;'itti! s{i ii{:
'l t i i'i tt::.;',t . ;;,tlti lr, ilt'itr.lr iiiii
I) ! .: ,l ,;,',,.'.: \...1.
,

/). i'r'.llr , ))!(!.)'ii! !rt. )itt,/;!i.l:ii:t:i!l.i


I rt tt,r!,', l',,,t1t. littttltt ttti'Ll rtlrsi'li1i.'-r
t ir t rir!/ttirt.lii rtntti sirti/tii;iitti
{. (rt u.i' :;f,tttt,' ,'ittrt, ttl r'tr sittl.
O. t:tr tit,'t ;it');r;!r l,rittl;,
i'tti,'1'ttli,

11

rt:i siiu itL I'tr.t'i;;,0i-,\ 0tit;tf'ai ;'ttli


l.),:-iti l:ritr!. tit' !tit ft'itl,';t i't'i,:iti, \{!i!, !,,'ttlt',

.it,t;'..j

-irlr's rr'i'-rr ttti lrts!it'ti (tu'il{t.lt:,


Lr! ttr)'t: ittitttu, li s( i;ttit'ttttitI.(i
{.'itt,l 1i-i ain!lii ir'-o frnuto(tst:i doiltn]tii.
,Si-titiitt;i ti or sttli'u.'clLittr t;iu.i* tuttri.
l.i-;ttlriliittrl (u 0riilt{t si. trLlttuttt-i,
.li, iitttt'olt'ii'i, lttr.tti t:iitl ttrt rtittrtr"r,
J'iri lttl, .\(t u lit! )nt .\lit! (:t' rtrn(:ltiun(i,
,\( r///1( l/(1.\1 sittI ttt )tr','itt,ti',t ltt,
I)i-s t;tirllttjilil cti )n/ lt'stttti itt gr,llii,
I't !tli.s1i-1' Lrg .1t tt-its i't't it, ittlt'-rt ottllt,
I.)tt)' L:t'i ;'tii ft,':lt' or'i ltt!)ti .\i t',isl:o(!l(i
.)i i ttr, i'i1 sutolil, c!tit)it,ril
r {}itr: ('lirttclri. .\llitol , (.)i'irr,',r
'- slt{ ir"a

I I'lr,li \\il.
((

tLtr 1)titi sittl t:i.ttt;r -[t.)sl iri ttiii'i.t,


)t-tnlr si rltil'i fol li tt;'ri:
ici
-Si
{.',tici f ritttii r'tti'ti , i\iL}'Lt !t!(:fi

tr'iri,

{,.,,',t':t

i.

i,6

rr

lr,rr ^\lrLi
!r1

lI

Sie insttsit

t il. ,r- .,,it:, r,- ,:r,, 1.1r. 1,.';,


tlti'llir,i.
I ttii., I'lrt-i-. 1-,lrtitiqt-.

\'t

tit)ti

I il iir fl1;,1rr,.rrL \i;itoi, ()t'tt, r,,; 1 tl1ti' ,:/t:, r:1r. 1ii-.


Lrrriiiitrlt ' rlu ./i',;;tLl,t: l:Lr !l't ,':t;,

{:l

-,?

.:,i;l,,i

;',

/; ;; ;rril'11-;rj.r1'7,

.\i,i;'ii;; r;ii,ri .,,i.rrl,1,t ft it,.ti'ti


,\l,ri ;;:;ii',r ,I,r'i:l ,t;!j. '..,'i, liti,iir.
r'.}r.,,
,.
L

ri!,'t
.. ..\ ;1.".!. ,l ,1 ,:rj
;.: ,, i, ,,. i,. r ir,:,ljl.r,.

l\r
I \ L ,Lrl j,,,,l,rri,ii jrr {.r'.,it. .1nrlrt..t;r rjr-r.l,1itl ,;', r,
\\ iliirln, llllilr' :.i' 1r;Lt-t' r..;t !,t \/.i,tl1, i1 riL lr liC ililili:
r,, rL iiiili l.trrrr'''i. .\lLttiJ;tti,r'lLl, Sir i1.rl.i.r,..,..:i;,.ii rll ;Lt'[rii!,ir
,1i,r,1itli:t'i 5itu {:;lf i:i
r,ri. i' rz,i. i,tr:.r' tt],]rzii;-i si ::t, i i,
I i Lr irtlt..t, ,.,111r,1i Diil:,-.i,lnii llL, rrr il,.jLliiii lirr rI(rltLil.:r
I ir, Llril. ii:r1 lLrl l';,rL;r:is .i, -., 1.,.':;lii11j rt\(rt ilrilLiLitr
ii I :trrirLl :rill, \'1.:rt-L,1, .\lt,i'i_,ili'r, ii_);tli. \t.t\Lr.1 li: jlr j sllrir r i|.1 ri rl, il.' ilI tgit:lr'.i --* l)r.)ltli- ! ii,\1il ."- iritl !it1i t.irtf.t'r'j.
,
1', tiriil,
lrtr (itirll, 1, lrr t:iti!.i, (!rlt,)it.-ir\1l lrliii ilr
.r r , lrrl,rl,.r i)l)\ r,, lLrl i:r irri.il,r l;l [itlia, Iiinia gnttt l,irlrli irrirltr il)tlit', ohlrri ilc plris hliritp \tril,
i .,r l, I ii 1r.
,'
, I
l llr ,l' ll...r,
l, li Ir r
,l ' r ri, I
irl,
,\,,

I I'lir1,r'1,

1J'

r
\1

icf

r;'r.l

it $ ltt l; s t.i

i);i'1 li,- 1i I lt
r'1r.1. ;r1'l;111

I ,.lt1 ,i,i. '-.1


';lliirli:illntr:.

i:r.\,i,.
.

51r

li1 rji

,.,.i.]]i

. ' 1.,

I rii i: iiiiir
:t: r:;l;!,
il:t;

:
1i

;t..lr. r ., t,.,,1
,',.

j,
,.'

'.,.

1 t

iri,li.,,r,rt,rl,,: r'.() llftllcitT-li,,1iit,:i,:irri


jt
ii-)l,f irl-i:L;i.,-iiil'r itrlrl fll lrlli t'zi: ' ;i'i
it'ii ,;.;,J 1.,'--::i lr;:i, t .'
'i "
iii !ti, r-:iir:\i51 ;;:,], i;;lii,' !'(tili ;-il::'!'rli)'

ci'( i \
('i;t.l

!t'tl itiirfi,i iititttti cititt tlii',!itl)


tr, iruftltti Ji;'iit;i
I l, -,,rt "rirl/irl lrisl *- lt; i it sr'r'"fi' .sii t',i '!'it!
.\ : .';. it)! ;;!ttl!.\(t/ it. l;tiit' Itit,tt,;iri,i.
(' i . I)uiln tt,'!, sittit.l,i Iittit!rtt^tt, t'I sii -ttr:i:iti',i.
.r,,.i; i : t.'- ttti ir;t;.',i {.; ;r,!:tii ,/,t,.,1 .tjiir't.
(,,,'i titt {iitii s'itlt {.,+:;'si ht I'it';;ti;ti,
.1l L';'t'it i!*.:ti tirt-tti,li'si rit:ioi !t:)!i!i:i.' t
,\'! r,rl , f'.rrt!r', itr ltitrtsiti ,isl* :;.iittI
;i1,'riri' s,i-titi l'ii ij t;iitll-i'i,')itiii l'it,.:+',
1 tL

li: i-l;lr
\l

|t

!),tt.i :i.ti i;i!i'", ; i j!, t!i,;itl d.t.:r 'ir


t ; :,iit!,' i, :', ...', . -., .,';,'i.Jr. ,,
,Ji pttt'ttt'i jt,:itlt-tr. lit;i1!r s!:'
{t.t'}ir;:tt, iti, r;rr-2. ;'ir'!i i ;;t, /,'
[ ;: tttri sttt l't, l:tiliri'it it;li,
,\l-,t,' .i l\,': :'it' Ll ' a ' ;i ,

.t

l,tt

\lY

Atti, lttiii si sit hl,ii;tirti' ,'i :i,/r', tt'i;'tit'it


(), itt.lit'i"*,1(, o, ;iiitt.1i,i, t:i i,,a,i,
'
t'ttJ'tt lrttriI!i -ttLi'r.ii'iIt:'tit'(:(t:-ilri,
. ,\oi tltt
;/ittr (tritt. f( lii/ sllitl L)t' t.rt: f(! , :\ti sittt[tli iltt !cto olritLtt ltt i t'tsi t'it
j'rt tttittrt .fitrlit i'r.trr'sli'tt t:rrJtt I t))tsiitttti.'
(), litittrrt, ftl,ir:r't't tiittl ,, ;;ttli'ttt)itt,
/)rtrr,i sr' 't'/'('LL t)ltl/'/ | l'i , l',!t sri r'l'r'rl -ri
l)trtt' L/ tt 1t:itrt, "'ll rturlt I iti ttil c,i-til ;'it ttrri
.!

f,it;dc

--;l;;;,ilt:;

Llc:

:,btioitt ttt .sr' t/r'sr:rilirr':r.'il':rI"


tltt -Yi'l'' sli,i,'. 'llt.r1.i: i't:rlrli

t'i i'rli:c'rrii
tlc l:i 1'llirirlr'",
r,:rr ,r\ilrr'r'1.-;\J.lric Sclrrrrir.li, .liiblior,iririlrrtr
ilrrllinrl|tl, 1:i5$, irt t-r,rrlirtr'it, "ic (-ttt ttt'lit ( ti;)titIt)t::f i
iXl,\rlj. .1 ut.J (.',,, tti i 1( -\l\', .i li,,ii)itittt l.rrr'rr.''.,t,
r( (.('(.\ lII,}I

(iu

ilt

'1ii;iti

.ii. .::t,l.i!

Ar t'a iluJtt:l-o {trihtirrt;


n:tt nLt g{itt t1n tti,n.

'I'l:li,\ li'l-'l'1i l)Lr G UI i.i-l:'f


{

t530r

('ttte zirc [ti d.!'j'isc


l)rtltr tinli si lr,iitsr,

- r.n+5)

[,rtinrl fl.riccrca

iri-cof.tn

lirr tttt stiu (lfa cc,i.fl"


d'ine titt: -01/t di:i';iitit
[ )ttt'ltl , hrng ltnlp I.iittttit,
y'','.,;rt-tr litr s,hr;-n-i o.l lit:
I:t: ,,tt siiu r/jrr {rr'r',r,
(iitt:-iti".-tr;1 .[bt, r: f,,:
tr't !i;ttri, Itr.qtrr, i)tCirtr;.;.
.\1,. ilttr cti rrti-ttrl;;tttttr
litr ritt flilt 0]rt cfi.u
Dttr cittt' zicc, {)t/i rrrl,'s,
n.|,'yt !tt.i i stt,[,'il ittl, i,s

tl

-;-r :i i tt'i1 t tt il.ii,,,t r-' iitl;-r l.r lrr;t;':. i,'r'1.'i


irLlr l( lt( l,lrlirl,'r r.l1.r{, . \ ii '
:ri
iilrli,rriri,
1r,'l,ll, '1,;rni,rl.i
l;r1irrri. trti ii,;'..\\ri!
i'j
rrr,l,',:,r'lri l'i'it;ttr':t,1r,,,rii
inrrll
:trri , irr,l rl irrlilrtr''.,{r' 1'r' \l;trtt ir't Sr irr,'r', }r1 I ,}l):'ii1,'l' ' ' )"
tr';rl.r ;r l',,, zi, i li.tti zr'. l)r.rt.i,,ti, t lrri lit'r'l,jrl1i ,;i l.irjt;1, i^;, ii
.fi:.1)rllt(11 ( u o i't i, ilttir trrltttir',r1iii. Sr'1r:tl.r'i'i l,ri-iit'i' iitt(r,1r',)l;t \'('l:illl ilrl rlr.' lilrli ir'';
1iii, i,rlrst' trlc r 0ill.ttr1rr)rirtlililr
lrt 1-ii-.1)ttt),Lt tttt :rt r',ttt t, lrl, t l.;1 fi rlr '111i .i ilrlirii;iiri t'it.l
, i,,:i)r'll rri' tr': $tilllrri
si iltrilt'.r'. Srrlrrl t i tli. slrt'r' l,ttlrlt,;rlt

.f',

rr

lr,,,r

ate nr.rl"litci !i virtllonsei tloatttttc liottczc, I'crttt:i{t lirr (irrillet iIt!'rne s rle gerrtile et verttleusc darne D.l'errte tle llu $tiitllt
tr-voltrtoise, 1545) . l\,rrzill ti. lLt .[r)rrrrr: \iii'i:tJt , "' t " i; '' i-

gil'ir;aic si ti.r'ji rll 1-itlrr, ino l)l'.)spi'1 iltit:rt. -.iil,:t.'i':iil;i


irstrr','sir'i rrct ;-ltt1 rtl c.

-i

r.l

[:t lt.'og'S!;n-/ i a,; J]t,i-sr,/,1.i;,1i .11


;tici itlt tt;t.t a,llcn,t"
- []ar cittc :icc'.-etiusii siul
I tt 'i tti;iit."t rjc-qutitritl :;iittl
( 1 1t,t711i1yr';1-.if .i,iti Jtu"-lit:i i it!iiitt ,
I tti,i :ttt slitr rt lltt,,,
n'.'tt

Frin faptir-ti

'

i lt,,

..

.litttlLitr

i. r.ri .,ir' til

ttti i.tt

rttr'

()il

' ,r litl,/,i /i ::i trt,inl tl, t;; tr,i tr


l't,' , i I 11,',r I i' ti f'ytl 1'1r ,.,', 1r f1
/'r, l, lltt;,,,r ,1, l, rt i:,,1,,,,.1,,,
'l .' ., t l',r '; t,r : itl,,t! i,r.,t i;;!
1., ,i .!

tt'.:.:'

L , .t ,t,r / 1.::,:' ,i, /,i;,'r'i ;ir ,,


.; t ,t | ..t. . . .t ! r';! J' ..t\. ; .:.:i. !,
,l.tiu'
. .'lt;r.ll:/t:i r:ii s{tui:t f!;, ;f:'iii,,ii
i^,i
s!t';,:i-{i dc-n::r Ja,;J,tili.,
', ,i
(.. t :; i;ii,:ri,-';:'1 ,t. 1: fiii;';tii:.j
i iiL,.

'',r' ..

itttt' I'l,,,rt'(,

I [-]ilrll]rrillr'.s,/u -\'l I r':)ir /..l t'rit'i1-:l1rliii


1rt,1srI
rll lrr l';,
.\,llrtrrt-".\L;rt'ir: tlclrrrrirli. .,lirlrliollti'r1tti'
ti:rlliriillrl,
.ltli9. irr i()rrrillli".l, ,l,.' I iilitrt l;ii,,:;,. -',.
ri- r, tt t ;,',';,!, i.
t

ir'il'-

cuvint... !i

tl

5'l'tili'lil \l-l,l \()lltl.lil sit \ lh''li'(t\:i:l l)i


\1, l.l()\lzl,. l'l,.li\1,-.1'l 1,. l)(' {,f 'llll-'i

;i

' .,rlf
',ir''.

i
I

{i;}

fi:i

liit'l srtlltlit iiii. rii i'iiti, itis, iLt.!,


.5,,r,.., \r(', ;,-'i,:ttit,,l. -',i,i.i i, ,.,' .ri.:.,'.
.)i-rii,rilirr i.tn! titrt ({: iit }1;,',\! lli}i
rrrli t;r: iirli,Jra'.ti'i' ili.t' -{!iil Ctii! itll
si l,'ir l;ii t.i;i' i.iil; i] j;! r:i!sfiiiid
:.i!i:il: s:7i'1!,',1iIt (!.il(S tt! ti.ii ',:Qi {ri;i.:;,'!
{}" .!ilr1l;t i.i,ii'il, o l!{tttltlt't!. !;LL'tt. i',i i':.t
itliit:1I {cftait5, L! ttii:': litt!l1i;':.
ti,i ','isiti yi,':l rii'.Iir'i:rr.j'rr ii!ii!ri:.
'l,,i
t'ittii iti;;:'.t,. i,:.i,t:it i.;.-ir', ;i!: I'iiiiiL:
l;',,.j. ;'.t; ...:,ri.'. i. ; i,.:,'
ii: t:r:l itttii:t i-,' ;i,:i'tti,-.;: tliili,:i,'!;-i,i.

l5ri{ii

.,.'.;,.

r :,

Sottiiitrt

S,. ,r,,r1,, il i.\,,1. i:r.rrtl,r:,r;-i si irrstt-rritii .,.ri;li


(.
:..i,

'.:.

jr,,,rl,:..,.:t,,,,,.].,

_,(

;::

I , i.,

.i,

ir;r
l,r, ,jlr,:,1,,i,,,'..1
'i 1',iiir11 ..r J.,,,r ,iirr ,;r.;r rili,rnr,ri
,,r;t;il ir:j,,r .i.riiirrlrlr,r
l,1trr(rr.r.i r_r, lil.l:.i.\lrl]ilt,r.:,rr.I
-r ,.ir. r ,ii,, i|r,ri r r r , tL l r,li ,, l,,lir' i,,,rllrluir,
rr,,r:zji r|c
"lr:,.,-',,.,1, r tr,i r I ,.i, .,1, rrlrritr ,iirr tr.r i llt,gii, r|;ir:i.;:i.r i .,j
;i:.ir,r rli. ,|.1, r,j,,rr,r,r, r r-i l;,.i rir.r,y1111(,ir; iinll, l,-..,,,,,,-.*.
ri rLr ,:,.11,; rrl l,i)rl,.r !l ii,rn;,, ..i rrr;
,ii:ri,,l:. IliSFrtt* intrt
ncilrttiic li iuhir( ( 1-le blrl de lrolir: {rt d Aln()ur)" i rr,-,i
l)r,i.ii,.:1.i;.1
iit ii55. .\:,,irt\ iti (;,1:il);rrli i,1;rllli,l, r;t\i,,,...,
,., 1,,,,,i1, rt(.1{.-

il) iitliir.i.,
(.it r)lr J-i. l! il,)1il ill \ 1,1-\lit I !r,i1i
lntt_til{, ::}
srrllr,lr.si i r:1.(. rri: iJj( r.t.rlirrtr;r ali u1)ili
irrr-it;rl iiii it:t.

>

{)\ lt i'l:l

l\r

i i,r ,,r i.ti ;)t,. i ti':tl" i ,'tti' i;;(:{: l:!;;;::t',


/ji, f:r'ils i. i: I;ji,. t:.':tti t;: i;.:a,ji:iiii:4.
!,; i;l lit.t:; i.;;i,'' .\:t s,';:i/riri;i lti:;ti ;i;t.tl
r.,1..,t.iii.rii i;ii ;:,iti iir:; . Iii.;.i.,.1 );i'.\iir;r:.],
, i i :;;j;i,t -;t: i ,f.'iii' i.,:iill'r/i' r il /ilitl,:li
i', ,'l,il:i,i .l-t!,it:ii:'t!l .r,i-lt i i;tl,
t;ii rItr:::! t;!t l!, itt'-;iill'i':' rji.ri';.il :',,it;t';i[,
,i",r; l,iii ti';t i,;:,' llli :t;'i :ii i:ir-11{;il;.:1',
'.: .;; !;..,t,;t't.'!
i,'.t , !,' ,.
l)tti' t!r rt..; r,il;i,ri ,',t,t,!itiit i1;1 'r/',r,''''i,

,
- iir's1, irr lirrrJr;r l:rj irr:i -j :,.t.ir.. llru)it !1;rt./,;t
l;r1ilrri.-,i ;t .,,;:,,-

tii'riil.
-i;ir-i

,t,t!..,t )ti,:ltt', ,,, /',,i ",.;, r'1,


',t ti tt,;, f i;r tit, r/,.,',r'i ,l',i,t,i,r tit.tt;l
,i, ,, l,,ti,:i,!,');
t,:t)t t't i' tttlr:,r,
1,, ,1:11Ii.t

Sonctul XVII

Srirrctrrl lX
I
t j.

!.'.'

s!-iiti,:.,,lit

,il

l i,rr.t;,r.

:.,t

itt

;l

:-l
J

Jilr,{',ir',.ri'rrS, ri' lLtttflt, ii ( 'tt'i/!)it! (


- 1;l,ic!.it:!tt tni iJIlt'-1tt [,'l s ,titti t:tt. ,blittli
i,rr itit:L'i
i:.htrli sri irt;? riuir.\1r'ilig1
't.i
lr- i tlir i:r tr'ni. )tt,ti Iitttt sI ct li t'tisftittilt.

/; lil',-

r;.;:il,
\r

l''1/.

;,

lil

I,rtrj,til,

:'1lri.s/i. .jt:i:iri'i.

-ld

J:i'iitttrt::ii! i'tit'ti

{;4

lit/t!,', tttit ll iitri filit:lisL


littt tt-ttt'r |) llrti.

<

sc.

!hl

I]

('i)ttl l,iitr.t/ i,'iltt rtt/ iuil sti:;rtt.p


yi tti'17j111,'1 ul/ ltl sri-i utr.tiigri.rr:sr:' ft;1,1,7,,,,

ti'lttixxti

.,, ,] ,,,,i .\,t'!tilc t'tr!;i;ii. ilti ,,1,..,


r,ttJt,' t,,irl !:;i
f,. tL,r urLti .soiilrtr,j.
l),tt ;,itt . r,; itt;;.1. tts li, iti t,:.it.,, /,lt.lc..
tl, lit;,. r,it .,rs ;,,,; r,i l;;,i ,1,.:lt;,.:- t '
tu' lrtititi :;i its t'lit t,itr.ta^t;ti t!iitrrit _
t:tit-.t tlrirt.i. t_r{:{.tlt) lu t;;.i-rti'
.{i it,f,iti.i1-.

I)ta

r5l{{r

I-.\

Tr()l.-1'ilt

-- I56ti)

I'

rli, t,:tt-1r'rt rl;rrrrr-il,,r' iitr "1j ,n


-"\:.r, ilr.ti;tli.-.
ulr rl',il1 tttr llirr ititl'(-i Jr!)ilir' 1i ;1.r,-trlttil." :i( l"i;l i rr':,1rj'r, 1 I
jrrzr.t:;tr;it, J,lr liot'.1 it
ilr,rti;r ii.11,'. ,\t]rnii'airil
l'r'jr,r, !..1
r"'lrL':i{ir itlr.';r:ti, lrr ir,tgirrlri tirrl.t'i'ii,- . nu rli..1tirsi..t' lS ;rirr
. ,,1 i:,rrir.r 1i':rt;rtrrl Despre {ieruitutea c$rrsinltitii.., (l}e li}

servitttde volontaire...) 1\L'irliri:rtt:

i}1'!';i.:ii iitiilrrrrir,i i...i ;'rrlt


',.i 1rr rlli'irt l;!rirl;rt.;i.: r.iir:i r.,sic j.r'r.ilrrlrsli. *i r:u rrrit."z li',:tli".
in liili l.rr 1|riiii,r:itt: rrrrtuit r:r-rtrsilill l:t l';rri;irrri.rrlui,irrr
Ii,,r', 1,:'rt'i. nlirli' ltr,l'llr;ri frt ..r"'L'ir-rziirt{t, si I),r-nnr{ irr liiT
',r li :rir i r.oir'1 f i1 -\lirrt1.tijJlt,.'l ii.stii.'l Sr: rtrrr,,-, .; i , ;r',i,
irttr'r ,'i l{ i';l i,{rli |11i,;t ;ilr'r litrrt,. ,;rtr, ri Il.ilIjiri, r, lrtj
\1,'rrl rillrr, .ttt,rlii,r P;'ilrrrrt.',il,r;rrr: ;r lirir'lr'tri, i. l:L ll,,1ii,.
, r'rr,,r .,itr,'jritia1rl.

:r

r)1in1.r:.;{r,

.lil,lrt.riiii, irlllrtrir';i

rrlrtl tt rlirr \' tt'r11111,.r l'lrri.rrlr,,, ri, r,


, rri' .r (" li[,r] 11,,
t tr lttrtl, r lr rtt,, '.r \l,,rri.rl,'nl
I rr Lr li,,r'lrr , rrrr lrr,l| rtr 1r1i111,1 ,,lli
'.1.
:::r '1, . rrrt :
inl ir, r rt. r,r
lrrr i r:r,lrl.'r. irr r il(r\'.r (Liitlr,: ,'lc ,.:',t.1; i,
, ii tr' -\Icrt1;ri3rtir.
r11

XXVIiI
( itul ,l,,.:-,t ttti ()::I(ni tt.1i'ilitl.t-nti Osli:i/i'.s1c',
.'l irtttr, LitLii{r/1, liJll i!, (^u }L i}itra t'it'aritui,
!irn: .\1,,n1 ri:rr,., L t:ri. .'o1. , llriiirir;r Siiit,'r iIi,:,'r.r
.1

l:

rir

iii . l:l

r,lrr'ril.r:,

..

l:

t !t.

t,.

It

lb?
x3x

i'i!

;|

i; l tt

(!.- j I I

.\

i.! j j'

t/t ti

! t..it

t'.,\ ItO

{ l.

l- .\ l- l \-L la.\

LLt i -tt,sr.,51,;i'.11a,,
it

55r)

157-il

.,lit;;', t ,l,r..i itt ;,trl., t.,it/,i,lr.,t_;,tt jt:!!,,t.,s!;


l )tt;' r'ist lrtri;t li.i'it;t, i t:rltt/ti,,ti!;
i..i,.i t:t;!'
.', 1r,'r,tii!;t .];ti:it {.iuii t'ut pttlti.c,
r:iil. r,;.i.s, i.;i,i,
5-1,-71iii,7;,rf i,,,i tii.. L:l iit/i,,titi rli t.tt iisl,,.
.\i iti;tl iit ,,t.,,;tr. ;1ni, 1.ir ..,i!rl. t:ttlt{l/1
t;.r,siI
(.itttl fti,i ,!,.-tti ltiit. t,!i;'1i.
11;t..,,,, ,,,-.,1,, 'r'ri.t;,ilii
{) '..'i.'si! ..6,.,1 !r,i,: t;ri:,!ttil1,1. 11l i',,i,,
{tt'itii tit ti.it;tl i,tt-! i,i.ii!. i,r',,.,,,, iti ;;:i.t; r.li,:;t I
(.i' ;liti'rtt il r,,i,,{,r'l;, I,Lt
.,:,1,,,,,,.' t,,, t;,,;t,;'
|),ri ii-,r i,t'iit,iI 11 .f.i 1t,' ,1,,,,1tt.;'I tl...t,li'ii :

Y,,'r,,, jlr: rirt illiti .i,,., :l (t;1.1.(1,r. ;Ili(rr']tii.,l.r.


jl.'i;',r: ,., lIl:ti,;l
''il.il) ji';iiji]l.i. irii:,r:l.rir.iii, ri,j\.{:,(ii_sl , liC
lirr'.,i :,.rir;lii':iti;r irt,it't:i.t-irrrilti I)t\lti].i1 1i,til1.1 tir-, c:lrl-.i-ll,;,:tlei_
[ 'i r r't.,.:i]r:1 t-n i li,-.,1i-,lrr.l-. iil ;tr:i:;1. 1.y,,,, ;! :;r.ti-iiir)1]:lLli,
:,.rii--:r--

.\'i'lili

lt( ))\ s,tRljt

,'ti,iril,tl lr,r j ,;f,: ill,tr ;l,til rrl tttr'rt, llrtii.t,,it!,


I).t; i;,rf,;,1 ttii , t|,ri 1itt,:;., ))ti!t lttl.t ir.;rti!,ri.,.
(',';r'l,rl, : itt .irt;tlir nltt ttl;,ti ltt, f,1itt ili;i,ti.,,,
t /tttl f,)tt;t t,tl,t tlt itrititt ',tt lt l,ittti, , n \l,ti.(.
L',t,ttti!,,t,rtl,t
f,t,tl,.,1,,lr' rts :;liitti -I' tit,rt f,t,;,it' tit uuill ((t rttlLt tlL ,t rloi;uti.
('rti ttLt ilL'r ttr' t rl,t lii
/,i .l't tt tt li.l'i, t:irt tt i !
l^),r,. t,i, . trtrt t''tiiitri-,t: /,,,,1
-liitt.! --,, ;/':;tri.,
.l ti.1 l,)r it,,/tr ti stnitil. ttipr/,trl ,!,lt1t Jt,rt. L(;(.\.,
\i; i;Dr'rsr',' f.ritt Ll il.sri.si,' t'it t[adr ]ritt J'osl sirll/r"\c"
J_)_' :,ri di: fttti'lr,it utt'tL (la-ntL')'c st7 ttti.-i-ett'o!ii)
Jlrtt.tstltr[ li-i f'tr,,,trtl, nt, *- iuid ,littlrc ctit'ii.
l,''t iiL il irlt'il.t, trL:t)t t{ in.i dc lir,.i Lsli :;/ti jtttt.
1t1; s!it'ilc-trlc t:iirur L{uitr lrttt'ttri inii t.tiniitt;
*
'!','

r liiit'. .littlt;tlr,.,:it f,,,:ii'1ir,...-!-t trit,'rric. Jl'/,


]l}r''ltttittir,sL'':,|,':.]|'il;:ill';t';I'llil'i'sl:ll

.s,',.,' , c,p. aig.

16:]

J
;/ 5r';/il;:i;

,
,

lr"-\N lX )lt,\"1-

l;Olti

Stitii

I
.f,.:rn l,;\rr lrl:riui\ , ,:'i-,' t.,i iit:ti :lrlli{ 1,;iir,r'rii,
\r r rl -.rr !,r:ri ,l,rs 1,1'1r11 i.\lu-irllrii
i, liriil'1.,1,ri :,r'irt
j,
i,,r Lli. ilitr:It1.1 ri lilli\';1;ilit:!
lrr,ri]rjrI,: ,,: iI
, 1,1,r ,1, I.r , riri,.ir llli 1:1";r11, i':r' I. lLlili:'i ilrrlLr ili ll','rj I I i r ,Jrri r 1,'i- rri ,,r1.'i:.irt!ri; !tt ,.:;ltrr ii:r ltl.l iirli:::r!-rl.
l: I r IlJ Il, jj;t'. r);rii,...,;r-,li: liriilti gir:ir':l l.r t-'',i,':iul
I \trl,,1 ri, |,J,.1:ii, i{ r'i:t' itiiir'tillri
rn liriri,:i l,;1;'ral. rrir
r, Li rrr rri I ri', ,:-r t,, ' ir:,.1r t. .i., 1',', 'ii ' t;;ttr' rri lSsl,ti\.
L ,i l,rlr,
t,.,i, i.r ( ;ri,,l ri ll\. ir,:r liiirrl r|.r' i'.,t,t,.i ;r't
r:,it:(,r|r I'r. i ,,i l,' I
r rLr rr ,i' i,, ii",,.i,,,trri|
.:

t l ,

l,

i)(

ililatisat

11,1'1 ,11jr111, i,,

r,,

il

i' il i'

rr.iginei-{.}1*.t11e,

Caierilla de }lctiicii

it'iii,:i aiit,! tt,/tt sliiiii i:itrL i stt;'tt',r.tti


t!rlst:ri I jtit,lrit:ct;i I'i it,tii. '/)itrti I:rtt.tt l,'i
.

i',t,'ii ,ri l)!r'irr,lr't, l'l,ii1ilrat iLill('l-r'i1.Il11r. r '',1 1,


lriir:
1r;ri jl qll(rlrsi. !)r)r'lii, l!|(ii. i11 i-r)iit.i.tlr \i., iltt ./ir'ri /;,'::.1

.^11

I'l Eltltlr- l)li li(,)NS.\lt{.t

5u;'tttr li , t:i,i:t! L st/zl sLi ;'ri.:i!jii!i:t:)t:;;


5ltrii;:ttl r'ri si;i1, 111 ),1 ,'1, 1jty,111")i
/,i'i'trr'rr.scii 5i i',ttlguril t:t:i .ttitr'i ,i;ilr.i
,

il,tntnlJi.

1*

, *iiltt;'

t:irlt:rit.;'i

(15'J4

"

l5S5t

.\ii .ittt. ittsi , {.'tt.lr. r|nri . lltrltlu,'t l,ittri.


,,1")' .1

rti'4i

1t'ttt

i'i tli J'('i!tirr'1

1"

. sii .ri: 5171;;,:

f),.:lrii'

it,qr.'it,1:tt ii \:t

,'l ltlillt

l'1

'11:illlil rrrt'i,i'ri,qr

rrI irr Elegin XVI, iltr'irts::i rrrlitttrr ,,iti':i irl

Crin gul

l l l.(;il.
I l,

r'

l.tr .'t'r'rttt, l;, ll,ttt' tttl,ii, , t,r llr't tt,rtftitittl


!), ttttr!i,, (lll)l \i tttit t ttt,l r, rt.flsl ltt3rt'
l'ii;1 ,1{tt":L s!t'itt:;,1, Iitrr', "r' )t rtttt.ltt'itt /'t)Ittlttl{i
I), tpi,ltt.Sltit tt,/',,,1rtrr rtt .l |.\{r i//1 .\r'tr,\tlllltli,
IlillLt.ttt. /rt',',trttt tLt tt)tttI.\/ {1/ /irr//s/lrL! i;'trtt,
5i tLtttltii itttf'v',1111,i t! tttttttit tl,i'ttltt.
Slrii,ttrtrt/ slirltti ttiil,' t/ t-rrt'itli, tltr st lt'tlc,
[)tt,ilttl;itt ! lt u]/ilr i'r'(ri/i a ltirii Iritt',:,
{)i 'i'trlt utrti tiic utt!u)'i, itt ittgltLltt I htltr,
!i ist {tt' i i i' (l !' st'd Jrt(i . Jttitrclt i'.!! | Ll,.' li,tttstt rt!,
o r ilrtit itrlcsnitli. r1;rlr r il;r 1,,.11-ir.i rr'.t;rlr. :i ,:rlrtiii
lllll]l(l-1)ltS('I)r'(irtr' lr'1r1 i1,1 ,r r;r //,tt ltt tt ,il. Itrtr.lil1
lSlil) I l r ,.
i,r'r,lr;11rjl |l-in l;77

I lrlt

r 'i t.t{ -iricr itr1.r'i. (.;i.littilt:t, l\[iirilr s;rrr .lil,rrllt sitlL irlspi, I,,,1)r is, r(,j-:{irili,f {1l' sir;il]rir tlirt r-'::cirtilL lLti. Uslc rttt citrrrrir r:1r'r' isi irn;r,rllr vitrl::t itlt.r( (--it1lit.ali-"r, ;i irror, ilrcic.ln

,'li'itl lr: :;.rbi f ; t!!!i', tir' llrgttri ;i f;titttittlttt i,


Ictl''ti)ttt I ilfu ittt;ittii, rlc',siitjtSti it'efutl;tt'ri
,lr:;ini/, itt litnt'-i s/riiist' a rtiuli l\t:-aili ttrttiiti
.Si. il,:'sl,?r,z? at{-t:{tcfldfi, itt treacil prht' sirdiiri ,

,l rit:J,ilttl dt: ttttgtttti ,ltrln itt,r:stcrt Lci'tttuttie


.Si ,,1|i;r Battr;;ayttt, fii: ttrmi, f;ritL railt-tic*
i',,i1 .s,i iitir,l-tt stt!i,r. Iiri I'hiliI it l'tttiis,
{)i r:;'itttitt {ril r /1,{/tlii l', itl;titrti

('liti';;i

j"f

r,r-rrr,irLlltlr: rrrlrr.l,r- r{ irr Raspuns la injurii ,sl calonlnii.,.


Ilcsfionce dc Fierre de [tunsard aux injurss et calomnies,".),
,, Li r'.rri l)rill.r:;Laurl ilL:r t:c r-clrlic;rslriL lil ataculilc lLti -."
.r ;,rri,1rcul sll)iiritl sulr rtt LiLlu lutin. schinrbat in 1S(ili
:r,l.rir. l;r*l1rit;i.
gi:';tul sricittl).ililrilii 1i
'rriLul ttli1.r1rii.
. I . r. r', ii irrlrri ii.ri,. ri rit';t!-'r';1t'lt rl(' l'-ril.rilit i] tllll.llli:ttrlttil

i;'i'1'

sr' ;'ri./iirirl'

.1f,r,i i11 :;lit.j lttr I:rtritLLi./iii;tl iVi,''ii'ir' ittit,


('ii r',g.'ir' it' titli it;l,itttlt';'i. tlc tt:cyir
I'c l.itir, ri-r?.erl, l(:-(t,ltrttcL'ir. tti{ittlltt'si 'l '!L-tti iiti,
I'lt l,r,lri , J'i'itli ttt'i f arii, ltrin !*,rltn litt':rtltri'
5-a i irsirl'rr/, :; l i ii l, tttr i i l r' -at t, i tt t:tl: t r t -;ri'- tt t i t' i i ri,
l)itr ,,rri trl it"r it lir!irtt itt ti{tt:;' ltt /ittttitr'i"

]i.\sl,L'\5 {..\

1\*

Jt.l(tl 5l (.\l"ti^\i\li1

ii r;L 'ir trl

'\ t ( il 1!l l)lL)\ 1ll( ir'. li()lir,rl'i


isi
(lIt;rl
rr'llll
rll\;rlal
tll tt,tl,tt;r;

rr)ril{',

,l ',:iI tlt tlitttiittoloi, ilc lttttl"' titli-it(ti)tli,

illr
irr'tfr'1'(' {(}lrili'rl-i;l
rill{':':it!
i;ltr-trll
iitltr

,i'," f i.. ;r ,i'1111,, l;r l2:rrri, 1r'ri lri r'tltti lulti 'r::;iill'''
iu'l;-i iit,trtilr.'li;rtl,i tti;1,:rl rrlrtiri' rltr''il';tlitr ;rlilriilr;rllI --,'i"i
l.iLr l,i. tl,ri irlli lr{l.rt(tl1i irl:-i'ii1 i;t, r'' i"'.i ';
f i,r'I
i'ri!liilr
{otliillllitir'l::i
t;r|il,
r'lt
lirir'rlr Sirt:irl iIt'irl,.r
''t-t-r(lil:r(:;
r,.'it:tl(' .iitll llilnr in;rl1i n0[ri]i :;i :"li (.jil'ri i'-r'i\t " l'ri"r
si l:iijii';tit'
,1.':;t iil;ii riLiri s1.r'lriitcil.c cltrii:rc rliplrlrltlrtitt'
( ir I-{' ,ct.' i)i'(:iliitta ' irt ltt-tttll trnt:i iroli gi-clc, llr
1rrr11'rr
'ir'rrl
.t.' 16..,.,i 1;i picl-llc 1,pr(]at)C {'otaI alr,;;u1' \'ilrtll lrri sc 5(..llirtll)iil
inrllrrirrtlriiia
il
ol s,' inrlri'ltpl.ir r:irLr:c '<trrtliu 9i pcczic, ilrr
rrt irr,i rl)l, r'rll-illalrrclcsilisl itii . lr'rillt';tzii dirl 1i-l-l iil S'llll'iilll
( ilr r il rlI r'lr'rri, llrlrri llrll';ri' ;rl;i1rlt i rl" '\tllrlitttr tir: ]l"ri
:rlll'r' 11"'
rl''rliri'''
:i l,r,r, lrirrr lrrll, ll.ri ('ri1r1r'l.ri
1

't'
t,t 1,r,,1' ,,,',, I l'rr tit' t l,' 'rr rrl' ' rl rl I I lllllirll":tili
;rl,rirrt;r ,tl,,q1r1 Ittll I't' ),ttl,t l'rrl"ll'', liilLrti llr'ilr':trt 5i Jf illiirl
j'l' irl'l' r'
r.lr' 'l \,r',1. ( ,)rl irllr,rl , r I rrt i 'i' s"'ttttri lrrlt'i' :rl
rit'l]f'utilr';t
si
l't'g'llr:
rl'
;1rr
rlirrrrl!rrrtrrlici
lll;!
l]ll(
It,rtt.lttr[:]t
c,)n1{'tltl)(rt'jtr}il1)t.(;l1r'rliri'rrriiii:-iri''irllr'iltriiltt"t'-til:rtti
.)i'irzi1lt1ltl,' si liitsilr' ,l, t t l'r'" . 1 '1( rlll \ (':rlll iil(1i;!(r:'1 i?'
rl llr i; rir ':
tt", rtt,l ,l, l;l ,r lr1l,11' r ' ll r rr' rrr"i tr' 'l '
l),):11(' llil!'tlli

)74

rtt ttstttil,riI

rl rr

lrt/ u. i l,'ttt't t',irittlt.


\,i.t;ti lt'it'ti::L'{1st:Li
, ntgittil)t-! f rt:n sttttrit
( ir i1' ftfis11lr
"rjl,r sri uti-o !)tlytc .t'trit,
.l:,.i ::itttittt'i/t' t'tlr iitt tititr.c s;i gonnstti,
t ;,tnittlr sii. uti !t't iri ltgt'a pirittlcast:ti.,
.,'>itiiitt tic trict -{i-t'fi ii}tbi}ld rfiil'riliiot',
l)r,ttttlttt!, a
il'.'it iti,-i ittlot'c sftr; .ltit,t'ul

/ r,' /r',rli' .si r/r' l'i'gr' sttj,tts nscttlli'rlrtr.

r\| )' r,tI tl itt f,;1 1 i tt,lir iii, ;trti :;f ii I 1i tttrr i ittItt irr',
( r'i r'. r' t tt :;ir:'.,titi i,i :,,i :,t i itt rlr ;.itt , :,r .f,rt
i'1, r ,t,1ti1;)t j)iii .f t':t r,!titit ,i i11 1,'f il,:;':
( i,it! ilii:l f,11t, 11',,'
.f,, ,i,,it :rtt,ftt,,,:;,trti.
(.',i ;,t t' 1 i slt1,;,,:ii't / l'. i',)r'lil', 1'',i tiitts,t,
/j:.;r'i j{'17 t-i;1,'iittti ili: '1'1.:7:i!;'r ?lti-'it tii,-:i.i ,
l,iii ;i:rc :;-{.tli:i,i !i a :;iitj!:ri .:i :'rs ii;;,ri;ir;i,rl.
, r'si j';: :' i ,. : i..1..;J,),f : j';:.r .y,i-, .,- .', .rt..
i,"r,: crit.tc y:r';:::;t j",t',rrl t:irt ti!;:i:17 ti,;'i;!ti
*' ti t::i ii;ii:t t t;t.!iii'i ;:i pi:i;';i i'i
"(:; clipj it:!rt:
ri':,"i;;:,:i iii.:i t',)t:t !; ii:pn:'ir'. f'': ti;::,0,, ltz itilitt::"ii:
,

:'i:,

r'i'
i i.1

l':iit ;ili'-itii s,tl ,!iti Ltlt,,'i'i clt!r:r f,;'iii,',,ii't!


j',' i,r.j iiItr' Liti !Ltiii'i, t',j'i''i:,/. .';i fit.5lii.
gril,| i;ii. Llt ltt.:'ti, t:tt.l:/.,ti'iL:i lr';ttii,
-\,:.ti ltritt
r-;j1.,'.,,, r,';.tt.': )ii,ri'r,1j;\i,r1,,,,jr,r.
()ri !it ::it f iitrsu! t,f;;i iu iiitli! i t !:iL lii!ti:
. J r ,:lr), L irit f:t'it ii2 ltt.' t.Lit'itii sli iiri i tii:';is,
t1 .it;it; ,t,',,t;'.,'r,i,t /..\,,1 ,..'..''i'
.r...
l.rl i.!i)iii!t! tl;ir'i srl/r'ii t;:tit i)t::li'ir:t;i t) i.t!i lr.
7',';'1:i1it! ,lt it, t;iiti i;',' :,ir ttti I,rr i)tt!i ;tt,!;, ,iJt!,t.
ii,rr .l,lt,i rtll,i t'i,;'ir, ,,t',; f'1 ;i"a ,t'i ;i!1;i.
() ,',ti ;t],;::ti t, tit:;i,l;t !ii,l,,',ll:'i
li-.i

t
ll

:i ,:it,; 1i r',1 1;'l:i:li,r.,; r, i ii','i i)iii,',i i:i',i:;:;i: l:t;,:.


l:,iL i;ttl ,tt,' j:'i'iri'; itii, il ;ii li.\,'i'ri-,, ir:;,:.
( it;tl i',i,i i,l i ;.'r,i;';i t.;itl, :;(!ti !l,t!tt l-')'ti,;;tt;:;i
.lii r' i','t:i1;1! 6i','1,.i i/;'s/!l;" si t:'il.

l;;:i .:it! !'t':i;''iljr', j,'r.'.',,t;li. :::1 i:t j'11;,1!..

'I i,,,ll,i t! itii tl !'.i,:lr

r11'rl

r/, I t,t,r,: ,,t r 1,.

r. r il,

-il' llll irllili- ilii.il lr r'i1-11j ,,i11:;l !ril lr')ii1{ li


:'r-jiilllI ttll i;ll)!'l , i-(rr1,,ir)-i{. ir'lltrti,i
{,)r'ui ri i;l 5i 111r',lilir'rL Jrr, r-ii-ilt' r'i',.lri L'ri sr ltjtirl';i rlc i:i. ,r
,rii1i,'l,r rrilrr iPl ttltittL;t (' l)itlrlir'i irl liS{, trtl't-itt.tti r"lll'
rrr'i,,r. in l55lI tiulrlii:i. irt'it::;r rrll('g(rt'(' Lli: 1i,ilzii, Pritlreie
lr.{{ru calrli de Ode (Les qtratre piettriers livres des odes).
lri'! \1rii'rlt ( u
Itrbirile (l-es ArrtcLlrs)
li; l:ii? rllir,',,r
(
(Le liocagr')'
in
Clirlgui
lri;r,rt,
rrs;rrriir.i
l5i"l
i
r
'i'in(.i(
iir l.ii5
Curriirrrr;rre i1 lutlirilor (Continuation des Atrrottrs!,
N(iu:t corititlutrre a Iubiriirtr (Ncrrveltc contii;rl irr l5i(i
tlti:ttiotr dts Artttrtrrs). I ii irttr'l,l rlilitit Voltltrtt: sitll, l-r'trtiilr'
;lr!r'1';r (ilr:r(;rr-1r,1, lrrliiri (Alnotrrs),lr''ii,,rtrr.\l;lri'iil;(i1i"l.
in liiS si l5iii !11;,r , lr.lt ,l,,uir, , Itir' '1,'t i rlr 1,,',;ti
'i,rtli
':li : Iitttttiri (l-ti llvrttttt.). i,' ''{;ir "l'rr " : : .
Ii,rir;,t-,1

il

.ilt't;1 . )t:ti i!!!! lrt i;'itii,i,.l"!!i:.,.!llti;';, it!t :it.,t itrii,


;'tt I
. i:;r';i/',',,i slr,:;i lt ::lirirji'r' :,1 . :,,',' .tl t! L

"'|
( i: tit's, r/,,'(r'.r i',' llr:r'. s(i'1'l';:ir'r.)r;l'1r'r.
(t
l': t',',,,i /,, t i',,i, t1 tt,! l) l t s,i-1,:,:;',i lr!.i ri .:1, r7r'.
t|;,, ,,;1ri lt l,it |,i;; ,',;l sri.i;llr;',ii r';t /.'r'iri,,','.
\i,'',',
1,,1",,',!, . i,i, 1,i,,.1',i r',il;'' L ;'
.\i ,,'i,r,i\i ir,,r l,:t,rli ',)i,';l r,jrr'''.
i,t t ,l ,:', i,"'.,, ;,
iil:t;!|',;t! i:li;it'.,'rill/,.

r,

lrrirrri.iLr|r :r o1r,,11'lrrr-:itlr. si i.ililt ili,i!.i1, i)rr lilrA;i t(,,11.(.


lrilt,,iirrt' liliirr-i1,,,. li('iilti. i{lt'1jii(.. irrrl..{',r', lr rii,r
i rr',rir;izl,o:Lir..ji,r'r'r,liqir,.i:,i.: ii. iri-iriit-r iiri lt,'rtslir-ri. lri,it'l-ir r .rj , rlliir:iirrt'si
:!l.it;jlit1)r;r1 r.ir lliili.s'rillr',
\,(,i.:n:iii(.,
rr ,ri I'i(iL .r',.iot'ir',: iliii Discll's desprc tnizeriil* tlrnpului
:rr't'rlril (Diseouts drs jllisercs de ce Tr:nrps). liiilrlii:rii,'. r.;:r
: ,Lll. 1i,i..!l)\' l), {.1'llr. r ili,.i. iir li{iJ. itti t',, li{j.i
157'l
1,,. i rr.r ir i, r:l'.)ir,-', , l-'rant:i:tda (l-a [rrllrciadt). r'rr i,:1 ,rr1 iiir
ir r,riirr:iiil:
,.r,lr;iri:;ji'ii,,tii'1r:ririJ
Iiittrtit ,ijtt a.it. Sjr1.t"
,r rir,l r:ir"i.r'r'i s:ri,'it,,.rtIi
:i(iit., i,'1.litL::r. riirllJar i.,t)i.ilt{,,
I le ;iiilr -i t L lt: rlr,{iri, r'ir,r'1 i ri,.. Sonett penlrr! Eltna ($onlets
port llrlctte), t'ril.riii.;:lr' in 157N.
I rr rl L it]1lt,i ,iL:jr;-r rrt ,. Il, -l ,i,i ,. 1, i-'l.rt;rl liitiir rlr.
L,r. , ,,1, ' i -.-;r lrrt,'Lu;rl ilr*',-r il,' ti( lill(;iisli'ir'
"i li,'i'ii iri
r.L1.r , |;lL {Lii(ii ('ir::('It1l it'lliD-,,i'zl-i
irr fitt:lr|i lLr i.i It'itiii'
r I I I l,.r I )tr,.,t'f'll ji sinf ttl(lliJr.. l\jrtirr-li,rii ji rl.'.,(r.'ii.st:
(;1,,1 lrl i\-ir.ri
l,,L i,ir(..r
il srrsl irri:, i:lirlr iit,tli . .t'i.llitlll
\rr .lr r I ,'1r,r';i iin rli:illlltl . .\l;rri:l Sr-Lr'tti. (il r{- il ;rtlniiL;l.
lr, i]is1iliflt iltt rl,rf. 'l't)lrlitiii.rr 'l ii:r.o Vit!' :;i ji
rl, , ., l,r rn, i, , 1111,'r'i (i.ill 1),,i illrt1 s:.iir t'yri,
I r | ,ri,r Iirril.r,r r'rl ilulilir,ii ,\i'1.;ii.]:{;il.
I }l- 1" .\ii i l'()i;-i l{ 'l I I li \\.(,:( }lS. i,.ri,.irL,',,._.r,. rr1,.it, lrii lrll l}r llrrr.
I i
, L ' r, ttttl,r':1i1 it, lr ,,,,clll,lll;tl'ltlili
:ri ii trillliL;L i;rlr{1r,,, ' ,i ,i..,,i:rt,. \l;ri trt,lll,;r,l
itr,iriai ;liul'l'.l tit,(\r,. I ',.., r'.,1,r1.
r,,
.. 1l.t. 1r | , | | l,t,,r, ,,.r, l. lr
,i] rrr,r,1,,r
,j, 1,,1 ,r rrr ,1, iril,,| .,1 ,,, tl, li,rltilti|.
I

Ii:qrrr-,,r irriiiis;rli't

I ?ii

l l l \t \ l \l

\ltll

l l'il| llr l, l li \\( |./i.r

ll r,r'rr, rlr/

i , iti ctr :isLrrlrrrlii. 1)oc1ii I'rnri. si-i rr-'i invatl


iLlitr:rit vr.ilrlltr'lr, \'r,i f1 1t.rt',.r'c irr coltt'tltlrrr-rir
l!
-i slllLrirr'l lc'rsirrilcil ttrlt.si rLr-i lri li cLL t'lr.nlri in\1,, ,i r t
r1L lrl:l

r I lin: llitrt-{ l(i}ti:iit'(], ()r t1, tr'ri t'r:it


1l'r'rt.r' rlL;rl'1,i
,.1 irirri)Li plrr (;trsilrvr' ( {.)lr(11. l';rli:" ^it'/i:.
\,lL.,t,lir:
lir.tLrl
,l tlirtil,isi,
lillj$. liilrliotlrirlrrl
ILr i', r'irir l:i l'lii:rrlt.
I' ,rr -\,'/,,,

:if( ril);i.1.i ,1| o l,'rrr'\'i(, 1i1'('liililji.tl'! (':r l)jirlii_r{.ii .r r';i;LJi.i


,r..i])i_ i,i i,: i',r., i -i a,.rjll{:iti!Jlttt_i'ri, :;i ilt i:r, !.,-,1-t.;!:ji' i,:ti
i.ri1;Irl,'1,.ri-ir;i.,i1trrttii.(:i.r.ri;it:r,silr.it,s'i{,(:r}Jti(,n.}ij}ii1ii).
i";rt;i.:ir'tj.ri;r,,: I-lr tiii,l,'. (.it si,r.t.il:riii. i.,t,,.i,l i,r,,l-,,tr
ili i { irr'lr :ir rt lili r'ill il rt.t.t i tilt il irl.
l)i ilr','t;r. ll'lil f,,i', 1,,,i,r,.-,.,1,,,.,Jr ( r \ir.itilili, trr,rr',i.iI trL i':!r'ltiiii,::,;";i;rj;iii.
i,::,i,.r;titi,a.til1]il,;ti. rliiil
'ii';1;;i,-irt;ri ,ri,.iiii, l.itllr':ii, i irr l,:r.r 1 r il,,,!,iiillt-. ;ij,r.i
sr,:r'i::i:ilr -.i ll,ri:rl.., lil:'il,rl i 1lri,i,lr ,.ri1',,r.i,,r.ji i:,r.,rr.i.,,ir
silrl ,i,' lrl'i lr I';r1 r,,J,rl it)l( i( ( lllirir

lll',';l j.l.i-!i-r.ri1i
il'lr ', i ,
iJ,,r;i-:rr,l I'i,rr i ir r. iii;i,,,.
1'.. l,rirli,rri)
i/i-rii( :i.,;il,,.l
.,,, :, irii
:rir' lr;!ij, ji:,.,i:'

i
lrrlrrtci.irlt (A:a tlliris{rr}sv} ,
.i...j;.. ( c1,.:ilt1i,: ti,t,irii lli,:
;lri;",,::
lri-rl'1r,1
. '1,,'.]:.rii,:.ir'.c i;"lLr:.t'-'i, ,ir:r:;,tsf :l! t.rlj'ct.ir. j'rii. ;.i, l-1rlr. il rrrl
,i,,i r] \, lr-.:,l.fi: .lJ,:liiir: tic S'.ttr;l;r:irs, \.1(-rurti;r\rli'ar,-!,,a ilit ,:-'1 i
. i, r lrir,! ,,lo \icii.i,-'is, i-., tiiii'rra[ i'nmrr:a-<r-L :,]i. itti'!i\.1.i.;'1,
;, i.,1ri1';;1'4;'t-'Lri1 [i]jrli: til:1i ttriiiizJ,l.il ili:)Czii {ii] }iiiL:;-1 i: rji:.:Jiir..;'r r. ]i,r,;i! ri] jr,-f;rliJ.s, itirtit !,p i'ii.;i,",tbilL: lt. i;)r,r,.i.s, ri-r,i i'
, rrlirirlr:iti. tr)rr.l *i i1:\'oi;:..i;.]. 1';rr.t:.lriu!i'" rii ,t,lltrtli.r:tirr r.-.
. , I r. {.'itiai)rcisrinilui i.iricX sii,-'i, tnoi-ji ui .''.'.,-,1.: l,,r'r'.'
) t,,.t.i [:,: ,.1.i,:;;t.. i,]r:it Ll,.rLr.i rrirl[.ivr.l ;ilii jti:{]iiiir ,ir: i'.;....-.
r, ilrr:ii ]rt\',r;i.i1r 'i .rl:'ri ,riilit.c. sLi;ttt:-i, , it. !:i ii, I ,l

,'Lr,,1r:ji.

.'i: l:i-l-i

'1r )Jl

il::,

i;,ir,,iiri

Il

,),\
:r,1.r

lir;l,l
l'.:1!

tiif.,r,t'tr

.itr'

i,r.,rl

.,.1'l . -,,llli:li

r<.

ii:, irill;:1,,

lllri

rl,,-,,,

:i ,1t
,;r,,,i

Iuhitei

,irl , ,,rll,t
.,,it.l'...

..1

,1,

lr, lirir,

-,,' ,il.i ir'i,',r rtri lrijil , ii,ttt,i,r-iil iti


/,'i "',,i 1,,t|ii!iI
, .i,' ,'\ii,;s
ti t;t,'i1;,t1' 'i i,,'iltl ii '',trl,tt
,
t,),,i'i 't tt . tiit,t!\ltll
|'
r'"t"|;r"'t
,ii:l,i'i,,,r,,

|1.t,Ll.i:.ti,t

l:,, ,.!:,.r.:;,.i. !.ii!t i;t'. t\,., ittIc


ti :;i;;.t' ;ttl;lr.;1y1!t;;i1' t:;r )!iILl
. t:,., (:(,r)1,,t. ,,
.i:
i'\.i'tt'
_1., 1,,)!
.ti

r I ri,rl
L I I rtr, I , r r ,
,],tr ,,rir. -.(, i:ti
.i'r
..1 lll ,1, ,,rt,.,
,,1,i, ul ,,,
l,,r.r ,r Srlrletglttr
pttlirll l:lrtl;I . l) i, r ,1. iI 'r I't
LI
I ].ar. lil,tl,trti-rtttll ;tr'l, ltlr, .li .r, tr
L. I
I I lr|r,-r,'rrl r,l ltr.,l,;.
,] r,,, r , .lr1r rrrlrlirt|ii ,rr i,litii,,
r'isirrrrl i,,tr.,LL,l[|r
;(-;::t:rilrll';ri,,iilt.tl,t
,t
Ii)lt l
| ,, itl t,,l.l,.t it |1. 1l tili,,
J L rj r

salel

')i) \ \ \'I

1,r.,.

;;!;i. r,:; I.!'i:tt ijl , ,i-, .lt ,l 1,.. 1, ,.rl tirl,rt. I iilr,lt,.i,itt.r
":;lrlitri:.ri trr l'.il,,,li,r irii l'. ,,, rit,.rtl,i. iit.,,r ,,r rllr (.rri.,rr. i.;'t L,rrtr.,t\..lll. ( {rD,ii ui ri.,( irl-,1,.1(.1-{ri li- ,. t,,r- .,, .,;,,,
r-iii,rt-si irl llli!,:t'ii,'1'. i'. li:'r::r lrri,,r',,tit.ri irrtr-.1 *i,,, lri;i tir,.irtlrti it-!.i.r;-il,/f. r':tti-ir.rl,iii.i lr;llt-iit,.1,.;i si. iit,,:il-li.,il., ;1i.1 titii fi
i;;i,li-rrl llrllil'ii
i'',',11,','.,.. li,.ili',.1iii,r Iili Iir)il:,;lr.ri :r.rrjtr-;r.
tinti,rrlrrj ltrr irrrr inl'.ili.lir,':r ii;,,Lti;tiiL.r 1,il,r;t,rlir.r., i.ir"l-;-iii!iri
l!,)i,rii'. triitlri ,l, trilr/i1:rlit;tti.
li ll]irtt' ,rilil1i-|1li:il(: :irrr::rr.
tt,rl,', .rs,'( i;rl(. illllli 1,r'il,.j rl;r1 ,.i l|t\'i :i1rr;rt ii , ,,r r, r\
,ltlrl

lt'l-l,-'\ l

itr ii iitr:,iai'

.\i

t.rtiti'it

(r(" /)arl'l

-.}

.!.\ !: t i. r l.ii { ;
; , '. ;, ,.

i.1;

,J. i
i':r r',

Ii,r,r-;'.1

l:riti.

j: i

r,'

il t

iri nu.itit
t' i.l t: { i t c
iit

t-1,

,1..'.,.; _ ,jr;,;. rr'. rr,t.r rJ..,


t

itrit, tti-.;i' lt':1'.i i

,ic

Ii

rilr::i:tir

;'

i.'

u.

li{liil:r'r', t i:r,'-

S,-rli;11.,.11i21,

Ij, :'!1. lI

l;_ll

l.iti, st tntt.l.t itri'tt. i)t'L'it|i


z'rtti sit tt.i bogulti t'irtlii
$i si lrft,i,sl.i in btntrii:

.\,) rrri lc' tr.,!trci rt,t'toi., ticitti!tt-titi sctt,t.lri:


('t's(.tiui'i siirl ,s'r 0i.t1!L l(L cr rta'(titrli.

a:11|4gt.-!i J'/ourcct Jrtmru-st !i

t )r'

,lsLttt

d,r;

i
gi t'irs ta Lr"t,tri,n t ! i i
si f lotr.re, tt'llctli sri .{ii.

i itr itttLt. sit-t;ti /L:cltir',s1i rlr' lir.tttlir,


t)ri sti, ttr'i o-iitbttltrrii;c.;li L tiottrt.-/i itttrli.?
()ri .linttcc't' ctt afi rr{'1t(.fttl(i,
('t(:;i titi ({luiigi ticl)uJtiLL grtrtl,i.)

sri rt.-a.itnt

\' ,ri r:r'.'r1, .' .\'l ,' itr.tlti ttrit:trttttlit


.\ii i'irrrlt'c,: ittli'irco ittt,ttihalti !
t)ri r:rci sii ;irt, ctttit i:.;li lo titrLr,'!,'

(l).\'7 /.\'1' l1il: I U'lil/r'l/,r)li

lEu in

tre

z.ile Iliada toatil'

.S,7

l:tt in lrt'i ::i.lt: lliit<l:,r trtu!d


.[Ii-an lfttts iu gintl s-o ]'ttilt'sc: iti .fint;
Ittcltiil.t:, C rtr,t iloant, tr.y bitrr,
l'c'"i, tt.itttctt.i tt tttt-t ltt.rl,ttrrt, tttt f>tttr.ld !

(',i

ttt' f Lh'(0(ttt :;ilLlt l.i (:tt s(){tt'( ,


i,itLt:-1t gr'*lti, lt'iLltt, I'tilrittLl;i'

,:,i rlttlgrlslr'l! s( !t'L'ct' 1:,1 ,t .[ltttw,'.)

('.tlil'll (l/- .\()."'1il'1j


l'lt\''l'.lll l''l'l: \'1

l)()1",1

\l-il

Lii.t dtr Iritttt:stt/tri ('tr.s.str.rt.Ll t(i


"!.),:s
t:'hi tl L: -'i sI t.ri :,L n d,
t. I
l-nfoi :l)t'rstL-tt sit-nri dir.i ils
C r

L: t t

t.(: I

('.

tttL:f

('ittl tntt/l-ltilrirtir Itt t'Li [i. lu lrttttirtlrrt


Slitttl stttt'tt, (:it, si /ot'0'i, sti dali:tri littgri itr,
{:ittr'i ttt[tr -/ t.sri sfti, cii'iit(h!,-ltNi I't't'sttI iit'r:
,,littirstrrt! ttti t:tlrltrtr, t'i,'iti ttt,ti t't'lttt itt J:ittttt't"-

f (..,

l1 ,,; /, rrtr,i ftl ritr,l ,Llttttti lrt slttjil,,,t.t',',


l), li t;,1,r tttt)l(tiiltl tlt tttttll, , ttltl t/itl \t)lttlt \ttl'
I t, ".1,,, lt,';,rtitt,l l,r trtrttt,'f,' llrtttstrt'rl,
('rt lrrrtrlti 1,,' ,rl l,itt tiitslitt,l ttrtttttt iltt(tt'a.

71151s.

Lt lttittt' tl,ttlt' ttstt -\t: .i,it h("Ilnt.ttde I tiaolo, clr,iar t,t,tt, Iit'.tt d.(-t, 'i:r:i:i c(i e slt
j,,,'1,i,!,, i ustr-il rirrs si tttt it'isf.tttt,lt.,.
,

/iir strlt /Lrl '. si, sftit;tt'tt irti lts


/a uttthrtt tlc aif t','5i
git'ltittti [u. jtta ;i f>t'itrit.i. lttitritrclii,

Iiu, ottt sri

l'liItI I (.Ih',n ( 1 .srr,1 777,'


l'1.\ I lit /r/./t.\ i

\r.t\

Iitfrt.,ts

l-rt

r lr;n: i{onslrrtl.. ,'l 7.,,11,.qi, lit'ttii., l;,1-,1',1:t67. jri


{: {l( ,1 lt:,unrlru li,r I lt
11

>1

.l

fr2

.7 tn,;rtr,-rr.i

.sti-ttti t'tgrt!i, ilisfrclrtI I:Ltt I!'tt.td5.

, sti tttit t:i't':ti , f t' ttti t'ttc sti jttL /(Lli:


ALkgt t:lt'ittrt' tlc: tt:i htli li'ttul,t.lirii t'itlii'
*'l);n,
(lr"r/r','('.J
'J.'rtii.t';lc

rorrr!.-

.f

7'67 grisr'

I;nt.tnt'ttsti .f'lou.t'L l,t'itt I.r'tt .[lori sc:ttl,ti ,


(lul,c.gi n,rti icrl,trri si lc slrinSi i.rt luulii,
rii

ll;r:rr',, l{,r:t*rrrl,

rr;rrtrirtt:;ic (1(

]11)itlit I t.ls

l'it i f.'.st tt.

;;trtr.!ll/ts,,r1i. r:it, fn
183