Sei sulla pagina 1di 1

E14B41 a

San Antonio
Tecmitl

HT

20

(
)

N
L

LO

CIE

DEL

2
3

AL

POR
T

LOT
E
3
LOT
E 4

MOR
E

LOS

ET

ST
BA

OC

AT

SE

PO
P

SA
N

NO

ACA

LIM

AIR

SOL

JO

ES
GI C
RA RD
SO OB
A
L

AN
NA
R

DEL

Instalacin
de Bombeo

28
Tanque Elevado

AQ
U

IL

EL

RA

UY
CO
Y

2
3

O D
E

RA
ME

COM

PAS

CAR I

D AD

PAS
E

2
3

Can
al R
o Am
ecam
eca

IN

)
(4
Ca
rril
es
O
EN

PA
L

UR

GE

NT

TR
U

ES

0
1

Tanque
Elevado

2
3

PA
L

MA

27

26

<
=

AS

LERD
O
OS

KA

ESP
A

2A
3
@
33
2
2

*
+

TO

RI

MORE
L

Santiago
Zula

5 DE
MA YO
NI
O P
ERD
IDO
EMI
LIA
NO
ZAP
ATA

2
3

Avcola

!
n

ALAS

LIA

SAN PABLO
ATLAZALPAN

MBI

NTE

BUG
A

DIAM
A

0
1

2
3

2
3

(
)

IA
TOR

MANU
E

L V
IL

ES

UNI

AIR

RO

1913'00''

OS

(
)

VIC

GOZ

DE

( 25
)

MAD
E

BUE
N

Avcola

ALLE
N

PE

(
)

*
+

ALU

GUA
D

CIA

D EL

ZAR
A

CA JA

5 D
E M
AY

tttt
tttt
tttt
SAN JUAN
tttt
tttt
tttt
Y SAN PEDRO TEZOMPA
tttt
tttt
tttt
tttt
tttt
ttttttttttttt
tttt
SANTA CATARINA
ttttttttttttt
ttttttttttttt
AYOTZINGO
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
2
3
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
(
)
ttttttttttttt
ttttttttttttt
ttttttttttttt
<
=
ttttttttttttt
ttttttttttttt
*
+
ttttttttttttt
(
)

QUE

TL

A CA
MA

AS

ARI

DEL

RER

CAN

FEB

LAS

DE

3A.

RE

2 D
E

CAM
PO

CO

CIS

FRA
N

PIN
O

LAU

MO

CAMINO

CEDROS

NACION

AL

AS

(
)

BON

2
3

IZT

ERO

HU
C
AC
REF
ORM

MIG
U

A R
IV

O D EL
MA ZO

GUA
D

ICI

ED

de San Jos
Axalco

JUREZ

AT

FR

MOCTEZUMA

ITA

BENITO

PAT
R

2
3

CAPULN

VERACR

MARAVATO

0 El Recodo
1

LA BO
MBA

2
3

24

2
3

ISTA

2
3

LOM

BID

ALU

IND
E

JOS
E

FA

ORT

(
)

EL

PEN

IZ

HID

PE

VIC

DEN

REF
O

DE

ALG

TOR

IA

CIA

RMA

DOM

NG

UEZ

23

1912'00''

23
5

2400

2
3

IZTACCHUATL

LAS

ITU
R

2
3

UZ

Instalacin
de Bombeo

LOM
A

Zona
de Invernaderos

L
A

LE

RO
B

Lomas
de San Pablo

E RO

(
)

IN

RMA

REF
O

MA

REFO
R

LOS

MORE

UEL

MIG

AM A
R GURA

NFO
TR I U

C ALLE

PALMAS

LA
M

EZ M AT
E OS

LP

OL

FO

SAN

BA

CA
O

IND
E

ACI

EDUC

TRINIDAD RAM
REZ

RU

(
)

JUREZ

MALITZ

A TEMAMATLA

BR
AV

OS

IO NA L

N DE L

BUENAV

PALMAS

L PR OV
IS

RR

(
)

JA
Z

NO N
AC IO NA

GU
E

MB R E

RO

CA MI

HIDA
LGO
20 DE NO V IE

D
CE

2
3

(
)

ES

AL

IL

GENT

o)
Us

ABR

2
3

INSU
R

CIM
A

de

2
33
2
Tezompa

VEREDA

(
)

RO

ra

TL

2 DE

NES

CHO

Panten
de la Reforma

ue
(F

E
GAL

5 D E F EB
RE

DE

RE

O S
U

PI N

CIA

DEN

VO

PEN

N ER

NO

DO

TL

MAYO

AM
A

*
+

IPA
TUL

BL
RO

(
)

5 DE

3
2

ES

TL

EZ

R
VE

T
IS
CR

CIA

RI

DOLO
R

N D EN

AR

MO

COLN

21
3
0

IND EP
E

OC

JU

HT

AL

NA

3
2
2
3

RR

TO

LO

NI

AU

MAY

TES

!
"

GR A

DER

RGEN

LES

FE

RE

OZ

CU

RCA

5 D
E

A UH TEN C
O

PIR
U

CU

EMB
A

I TURBI

LO

MEM
B

ZNO

DUR
A

OYA

OL

AH
UA
LA
PA

OS

MAS

NGE

LIC

PAL

INSU

DE

5
22

LM

CO

OX

RIL

AL

RR

CO

IE M

1 6 DE SE P
T

RER

FEB

O B
LA

BR E

PE

CA

SE

5 D
E

M AR
I AN

PA C

TE

PO

RT

P E TI

IL

LO

GAN TE

O D
E

DR

PE

JO

R AN
CA

RU

LAS

2
3

DA

MO

EZ

AG

IA

S H
ID

O A
MI XQ
UI C

NI

JU

MA

AM

R
ZA

L
CU

RSO

AS

DA

BE

LAM

IT

de Tetelco

2
3

N
BE

E
D
Panten Nuevo 3
2

MO
R

E
AV

2
3

(Fuera de Uso)

REC
U

VI EJ

LOS

2250

ES

S
JO

NT

D
AL

GE

!
"

Instalacin
de Bombeo

UR

I NO

(
)

IN
S

CAM

REFORM

JAZMN

MO

UTI

B AR

AD

AY

E
BR
EM
VI

CA

SAN NICOLS
TETELCO
Invernadero

NO

(Fuera de Uso)

Invernaderos

1912'00''

0
1

PALE
N

CEN
T

ANA

ESC

LC

N
JUA

XU
MA

23

Tanque Elevado

2
3

SAC

RA

SAN NICOLS
TETELCO

2
3

GAL
E

(
)

RID

(
)

2
3

San Jos
Villas

9853'20''
1915'00''

Huitzilzingo

A
AT

Instalacin
de Bombeo

*
(+
)

MOC

T
s

DEN

ZA

AL

SAN MATEO
HUITZILZINGO

PEN

NA

AN

DEL

33
2
2

1914'00''

IND
E

CA

<
=

O F
LO

SOT

CAM
P

DE

LE

LI

AL

POR
T

2
3

CAN

POR
T

Tanque Elevado

E D
E

REZ

RT

2
3

0
1

AGU

Avcola

Silos

DEL
NO

CHA
B

N
UL

RE TER A
CA R

PRI
M

IN
D

LV
A

3CHA LCO
2
San Mateo )
(

3
2
(
)

AVE

IA

NC

DE

RO
SAU
C

FRES
N

LAR
AG UI

Chalco Huitzilzingo

MA R
A

EN

OBR

EG

ca
ca
me
Am
e
ACA
L

PIN
O

IC

L UZ

LIO

C
S

OLA

NA
L

AMA
P

CA

VED

H
I

TL

DEL

Instalacin
de Bombeo

FLO
R ID

SAA

LA

ES

PAL
M

VIL

DA
CERR
A

ANT

<
=

IA
AL

(4 Carriles)

ENA

LGO

QU

JU

CUA
U

D
E

AZU
C

Invernadero

AL

0
1

Tanque
Elevado

TO

<
=
<
=

CO
SE

CAN
A

(
))
(

)
(
3
2 2
3
2
3

LLES
EL A S CA

PLUTARCO

X
MI

2
3

AJ

AGUSTN DE ITURBIDE

IGNACIO ALLENDE
AZUL

)
(
2
3

Tanque
Elevado

Tanque
Elevado

BEN
I

2
3

ZA

ES

ACH

D
E

AGO

!
n
!
n

CAN AL

(
)

CA
L

ZAR

HID
A

2
3

CAM

AB

(Fuera de Uso)

CIO

UEN

GR

LA

TR

IGN
A

BAL
B

(
)

BRA
V

NO

TO

VI

POR
T

CA
P
AS

TO

2
0 3
1

2
3

TI

PR
O

IN
S

CU

(
)

EZ

RI

EL

DE

I
EM

*
+

BENITO JUREZ

LA

EN
RD

OS
EL
MO
R

ES

CE
R

MAN
U

(
)

(
)

CO

ER

UNI

ID

N AL

23
3
2

2
3

NA

PU

CIS

AR
LZ

IA
OR
CT
VI

LU

DA

EA

PE

EN
R

GU
A

JU
R
LL

FRA
N

S
RO
VE
TI
ON
UE
IQ

EN

LERM

O PR
IETO

AV

MO

CA

<
=

San Andrs

UH

ICO
O M
X

T ES

CU
A

LE

G EN

) Mixquic
(
@)
A
*(
+
2
3
2
3

NUE
V

FE R N
AN

GE

ES

DO MO
NT

DO

VA

Santa Cruz

A CHALCO DE DAZ
COVARRUBIAS

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
<
=
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
<
=
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
.
/
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
4444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
FR

24

IGNACIO ZARAGOZA

AGUSTN DE ITURBIDE

PLAYA

PE

PER

CER
V

5 D
E M
AY

2
3

1913'00''

SAN ANTONIO
TECMITL

OS

2
3

25

LI

INS UR

(
)

CED
R

CUAUHTMOC

GUADALUPE VICTORIA

OZ

3
2
2
3

MOC

FE

ame
c

PAN

FRE
S

AYECAC

IGNACIO Z
AR
AG

@
A

CT E
ZUM
A

CUAUHT

POT

GUIL

MO

SA

VICENTE GUERRERO

0
1

RO AM
AZ O
NA

lR
o

SAN ANDRS
MIXQUIC

MIGUE L HIDALGO

ZA Z A

Can
al R
o A
me c

RO B

Panten
del Llano

TUL
I

Ca
na

Planta
Recicladora

JO SE

GAL
E AN

Planta
Potabilizadora

AZTL

TLI

ES

O CA

OS
LIR
I

F A OR
TI Z DE
DO M M
GU EZ

PO

DO

JU
A

CAL
L

EP

DO
VA

I N
E DUC AC

!
"

DE

A
APOLOG

AS

CA N
AL

RURAL
EDUCACIN

SO N
ET
O

UAM

I CA

(
)

0 A
1
@

DAL
I

MA
LP
O

Q UI NT I
L V I LLANU
EV
IL

El Tringulo

!
"

CV

VE

AL

EG

2
3

CL
A

11

9854'00''

A TEMAMATLA

IT

CALTENCO

LA

CHI

M EN

RI

GA
L

!
"

R
MA

R
GA

!
"

H ER

CAR

IL LO
PE Z PORT
JO S L

CA
N T E C NOL G I

VERSO LIBRE

(
)

26

3
2
2
3

)
so
eU

AL

Comalchica

B AR

LA

AN

JU

RE

LE

Avcola

Planta
Recicladora

d
ra

NO

E D UC
ACI

A
AZ

10

(Cab. Mpal.)

e
(Fu

MI

(Fuera de Uso)

Instalacin
de Bombeo

Zona
de Invernaderos

09

9855'00''

CHALCO DE DAZ
COVARRUBIAS

TL

(
)

27

1914'00''

(4 C
arrile
s

General

CA

CA

2
3

Invernadero

SAN JUAN
IXTAYOPAN

A CHALCO DE DAZ
COVARRUBIAS

AME

@
A

DO

&
'

RO

(
)

2
3

NO E
SCOB
E

DE

ERO

!
"

*
(+
)

MAD

I.

MARI
A

AL L EN

DE

CO

A AGRA
RI

RE RA

N
LL
MI
S
MO
RA
EL
RI

GA
B

CIS

!
"

!
"

COMERCIO
SUR DEL

FRAN

San Juan

Ixtayopan

D
E

Invernaderos

2
3

TL

<
=

TLHUAC

2
3

(
)

AMEC

MORELO

AMEC

28

2
3

DE

REFORM

RO

2
3

ALLE
N

GALEAN

Zona
de Invernaderos

RI

9857'00''

OT

JUREZ

DA L
I

BENITO

IA

FER

05
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
tttt
ttttttttttt
ttttttttttttttt
ttttttttttt
ttttttttttt
ttttttttttt
ttttttttttt

04

9858'00''

N
JAZ
M

ZIN
N

JUA
N

03

!
"

1915'00''

02

9859'00''

01

9900'00''

A ENTRONQUE
CON CARR. EST. S/N

VIL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Casero
de Cortez

A TEMAMATLA

CARRIZO

(
)

MARGARITAS

PINO

E
DI

2
3

Tiradero

GO

OS

EL

MOR

GO

HIDA
L

SAN FRANCISCO
TECOXPA

*)
+
(

5
25

2
3

2600

EMI
LIA
NO
ZAP
GU
ATA
AD
AL
UP
E V
ICT
OR I
A

22

A TENANGO DEL AIRE

SA
N

24
5

22

Invernadero

Instalacin
de Bombeo

1911'00''

21

27
0

1911'00''

21

Instalacin
de Bombeo

255
0

2
3

RER

AS

AL

GUER

CA
S

ZA

RA

0
1

ZA P

NO

IO

GO

(
)
ZA

LI A

AC

EMI

IG
N

A TA

D (
E
2
3
3 )
( 2
)
EM

RR

DE

O
OR

NI

2
3

IG

H R

NA

C IO

20

2
3
Z A RA

O ES

SANTA ANA
TLACOTENCO

GOZ A

TL
A

CH

IC

HI

LP

La Taza

C. AYAQUEME

A VILLA MILPA ALTA

CO

E
NT
IE

20

1910'00''

19

0
25

1910'00''

19

270
0

(Fuera de Uso)

M EX

113

18

18

2900

2885

3082

] Banco

1909'00''

1909'00''

de Material

17

17

3050

26
5

0
280

EL

16

.
/

16

C. ZOCEYUCA

M EX

113

2791

MESA SANTA ROSA

1908'00''

0
30

29
0

1908'00''

2632
Co
ns

tru
cc

15

i
n)

115000m. N

(E
n

Jardn
de la Quietud

1907'30''

01000m. E

9900'00''

9859'00''

02

03

04

9858'00''

05

Colinas
del Mayorazgo

A TLALNEPANTLA

9857'00''

1907'30''

08

9856'00''

07

UBICACIN NACIONAL

CENTRO DE REHABILITACIN

NIEVE PERPETUA
750

PUNTO ACOTADO

CARRETERA ESTATAL
LIBRE
CARRETERA MUNICIPAL

_
%

.
/

CASETA DE PEAJE
NMERO
DE CARRETERA FEDERAL

M EX

45

NMERO
DE CARRETERA ESTATAL

DEPRESIN

70

TERRACERA
BRECHA
VEREDA

CALLE PRINCIPAL,
NOMBRE DE CALLE

MANANTIAL, POZO, CORRIENTE


QUE DESAPARECE
CANAL

VADO
MUELLE O EMBARCADERO,
MALECN

IGNACIO ZARAGOZA

CAMELLN

B B B B B B

MANZANA RURAL

CENTRAL DE POLICA

PUERTO PESQUERO

PUERTO COMERCIAL

C P
I T

C P
I T

C P
I T

PUERTO TURSTICO

ESCUELA NIVEL MEDIO


Y SUPERIOR

PUERTO INDUSTRIAL

INSTALACIN COMERCIAL
O DE ABASTO

INSTALACIN DE COMUNICACIONES

INSTALACIN CULTURAL

ESTACIN DE TELECOMUNICACIONES

!
"

C P
I T

C
B

<

]
T
sA

ESTACIN DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE GASOLINA, GAS

B B B

TNEL DE CARRETERA
(COLOR SEGN LA CARRETERA)

AEROPUERTO:
INTERNACIONAL, NACIONAL
AERDROMO
DE SERVICIO GENERAL

LMITE INTERNACIONAL
LNEA ELCTRICA,
TELEFNICA

SUBESTACIN ELCTRICA
FARO
RUTA DE EMBARCACIN:
CHALANA, PANGA

q r

MANZANILLO
PARACHO

DE 15,001 A 50,000 HAB.

TL

c
|

MRIDA

CON MS DE 500,000 HAB.


DE 50,001 A 500,000 HAB.

EL

EDIFICACIN AISLADA,
LINDERO

LOCALIDADES SEGN NMERO DE HABITANTES

PISTA DE AVIACIN:
PAVIMENTADA, TERRACERA

REA DE CULTIVO

DE 2,500 A 15,000 HAB.

CON MENOS DE 2,500 HAB.

TULUM

Yautepec, Providencia, Buenavista

NOMBRE DE LUGAR O LOCALIDAD TEMPORAL

La Gloria

GRS80
UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
UTM CADA 1000 m

CUADRCULA

ITRF2008 POCA 2010.0

MARCO DE REFERENCIA

2013

PRIMERA EDICIN
REFERENCIA DE COTAS

NAVD 88

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL


PROCEDIMIENTO DE COMPILACIN
AUTORIDAD

E14B31 e

E14A49 c

E14B41 a

E14B41 b

E14A49 f

E14B41 d

E14B41 e

tttt
tttt
tttt
tttt
tttt
tttt
333

55
55
55
444
444
55
444

GRANJA
TERRENO SUJETO A INUNDACIN

11

SALINA
ZONA ARENOSA
MALPAS

10 m
FOTOGRAMTRICO

INEGI, DIRECCIN GENERAL


DE GEOGRAFA Y MEDIO AMBIENTE

NC

600

400

CON VE RGE NC IA DE CU AD RCU LA


PAR A E L C ENTRO DE LA H OJA

0 01'

DEC LIN AC I N MA GN TICA P AR A E NER O 2013

5 07' E

VAR IAC IN MA GN TICA A NU AL

0 07' W

PAR A SE A LA R E L NO RTE MAG N TICO D E LA HO JA , NAS E


PUN TO PIV OTE (P ), U BIC AD O E N LA PAR TE C ENTRA L
DEL M AR GE N INFE RIO R,
C ON EL VA LO R D EL N GU LO
DEL N ORTE DE LA CU AD RCU LA Y EL NO RTE M AGN TICO
EN LA ES CA LA DE L TR AN SP ORTAD OR UB ICAD A EN EL MA RG EN
SUP ER IOR D E LA HO JA .

Metros

DR2013,

ESCALA 1:20 000


1 cm = 200 Metros

200
0

400

800

1200

FUENTE FOTOGRFICA
ZONA DE VUELO
ESCALA
LNEAS DE VUELO (FOTOS)
FECHA DE VUELO

POCA 2007 - 2015

E14B41 a

Distrito Federal - Mxico

333

PANTANO

D E S I S T E M A D E R E F E R E N C I A
INEGI / DIRECCIN GENERAL DE GEOGRAFA Y MEDIO AMBIENTE

PROYECCIN

E14B31 d

PLAZA O EXPLANADA

D A T O S
ELIPSOIDE

REA INDUSTRIAL

SOMBREADO DEL MODELO DIGITAL DE ELEVACIN

TNEL DE FERROCARRIL

E14A39 f

PARQUE O JARDN

EDIFICIO PBLICO

(
)

CEMENTERIO

ESTACIN DE BOMBEROS

INSTALACIN DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA

ROMPEOLAS

VA DE FERROCARRIL

CENTRO DE READAPTACIN SOCIAL

PLANTA GENERADORA
DE ENERGA ELCTRICA

TEMPLO

10

MANZANA URBANA

ESTACIN DE TREN
METROPOLITANO

ESCUELA NIVEL BSICO

ESTANQUE DE AGUA
TANQUE DE AGUA, OTROS DEPSITOS

AV. LPEZ MATEOS

CALLE, NOMBRE DE CALLE

CORRIENTE O CUERPO
DE AGUA INTERMITENTE, BORDO

ACUEDUCTOS:
SUPERFICIAL, SUBTERRNEO

PUENTES:
PEATONAL, VEHICULAR

9
8

RASGO ARQUEOLGICO

,
-

4
5

CENTRAL DE AUTOBUSES
ESTACIN DE FERROCARRIL

CORRIENTE O CUERPO
DE AGUA PERENNE, PRESA

AGS

SERVICIO MDICO

09

9854'00''

CARTAS ADYACENTES

ZONAS

CURVA DE NIVEL ORDINARIA

CARRETERA ESTATAL
DE CUOTA

SIMBOLOGA

900

CURVA DE NIVEL MAESTRA

CARRETERA FEDERAL
LIBRE

VA DE TREN METROPOLITANO

SERVICIOS

RELIEVE E HIDROGRAFA

PLANIMETRA
CARRETERA FEDERAL
DE CUOTA

9855'00''

E14B41
1:40 000
331 (02-05), 332 (05-09)
ABRIL 2007

Instituto Nacional de Estadstica y Geografa


Edificio Sede
Av. Hroe de Nacozari Sur 2301,
Fraccionamiento Jardines del Parque
20276, Aguascalientes.
Aguascalientes, Aguascalientes.
Entre calle INEGI, Avenida del Lago
y Avenida Paseo de las Garzas
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
Carta Topogrfica E14B41 a
Impreso en Mxico

01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
INEGI Informa
@inegi_informa

Conociendo Mxico

9853'20''