Sei sulla pagina 1di 15
ll LEXICON GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM, SEU Tabule Rerum, et Notionum omnium Simpliciorum, et Generaliorum, tam Artefa&arum quam Naturalium, Rationes, et Refpeéus communiores, Methodo Predicamentali ordinatas, comple&entes: Quibus fignificandis, Nomina, non Cafu, fed Arte, et Confilio, fervata inter Res et Signa convenientia Anslogica, inftituuntur. Ex quibus, Rerum et Notionum aliarum omnium magis Complexarum et {pecialoram Nomina, vel De- rivatione, vel Compofitione, in una vel pluribus vocibus, per Regulas quafdam Generales et certas, fecundum Analogiam Logico-Grammati- cam, formantur; Ita ut Nomina fic formata, Rerum Defcriptiones ip- farum Nature confentaneas, contineant. Av Ens, Res Hy Substantia Ev Accidens Iv Ens completum, vel con- cretum Ov Corpus Yv Spiritus Vv Compositum ; idest, Homo. Meis Concretum Mathematicum. MeiM Species stmmplices, meb epira mib cubus mob conus mob cilandie mub piramis. Partes Figurae. ab basis r. cacumen ab latua r. angulue eb perimetrum r. area ib awie r. polue ob gumphus r. impages. Neis Concretum Phyficum. NeiMNeiF Inanimatum. NeiM Sintpler. nam calum nm ignie nem aer _ nim aqua Rom terra, 12 Partes Corll, a8 stella ar luna al aol. . partes ignis. 98 fumus x. flamma mr cinie r. fuligo. Partes aris. es nubes er ventus. Partes aquar. is mare r. fluvius i fone 1. palus r. rivus. Partes terrae, 08 continens x. ineula or mone 1. planitice r. vallis ol cavea r. rupes. NeiN #Meteoson. nan ignitum nam aerium nen agueum nin ferrenum. NeiF fMlinerale. af medium NeiDBeiG Planta. Sneib imperfecta. NeiBeiD Herba. NeiB Westra. nab bestice vesca nb homini in folio LEXICON neb in radice nib in fructus nob legumen ub frumentum nub condimentum. SweiBeiD Miscellanea. sab marina sanb lacustris sncb junci et arundines suib convoloula snob apinosa smb filices snub seabiona nad tomentosa nnd umbellifera sed corimbifera amid lactaria snod nervosa ‘uvd linosa amd semper viva. veip Flore Ensignis, nad bulboea und non bulbosa. neia Lignosa, nag suffrutes ung frutex spinoeus neg semper viridis nig non spinoe. seminif. nog bacciferus. sxeia Arbo3, snag aterilie surg glandifera neg conifera mig nucifera snog prunifera GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM. 18 smug pomifera snug acinifera. Partes Plantae perennes. ad succus 1d radia |. truneus r. ramus ed cortea 1. caro r. medulla id geniculum r. internodium od spina r. lanugo +d gummi r. resina. ud surculus. Partes Annuar. ag folium |. flos r. fruetus 1g pappus eg cali ig palea r. siliqua 0g spica vg arieta ug putamen r. nucleus. NeiPTeiK Brutum neipeit imperfectum SNeiPTeiK Exangue nei p Aerium Wolatile. sap detectipennis susp bipennis mep vaginipennis. sneiT Aqueum. snat molle apodum nxt molle pedatum amet crustaceum caudatum sit crustaceum rotundum not testaceum turbinatum in anfrac- tum suvt testac. turb. in orbem sant conchae sneix @errestre. NeiPTeik Sanguineum. NeiP Aerium id est, Abfs. nap carnivora np nocturna nep canora nip domestica nop pulveratrices mvp aquatica nup palmipes. Partes Abis, ape penna r. pluma spi ala spo crista, Neit Aqueum id est Pisris. nat aguamosue nt Leevie net cartilagineus nit planus not fluviatilie nut cate. 7 Partes Pistis. ot branchia ut equama r. pinna. neix Cerrestre, nak oviparum yk solidipes nek biewleum nik multifidum majus nok multifidum minus nuk eub terra degens D 4 , LEXICON nuk serpene neiteik amphibion Partes Brati in Genere. eiM Ercrementitiae, am crinis x. unguie 1m cholera r. melancholia em stercus r. uring im mucue om cauda r. juba um cornu r. ungula, eiN Partes Flutdae utiles, an humar ¥. pituita 1m songuis r. spiritue en lac r. eemen me frone r. occiput mii cilium mo tempora. my nasus, neis Os, na dene r. lingua nn gingiva ni labium r. mentum ‘no bucea nw gula nu gurgullo, veis Cruntus, fa pectus f mamma r. umbilicus fe scapula r. cova fi costa r. epina fo venter r. lumbus fu nates. smeis Artus, ama manus r. pee smn brachium r. femur smo cubitue r. tibia smi eubitue r. genu smo carpus r. cake my manus r. pes parous smn digitue r. digitue pedis. seis Partes @rganntrae bentris tft. sma cesophagus 1. ventriculue r. in- teatina ‘smn peritoneum |. omentum r. me- senterium sne epar r. testes ani lien r. fol mo vesica F. ren sav uterus r. virga sun foetus r. ovum, FLeis Partes mediae cabitatis. fis diaphragma x pulmo fle cor. GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM. 15 is Concretum Artefaétum. FeiMNeiF Neceffarium. FeiM vidus ot Ami&us. FLeiM Gihus, flam panie FeiN Aebéfictum, fan domus frm navie fen pons. ‘Partes Aedifieli Generaliores, ap tignum r. asseres, ap later r. cementum ep columna r. arcus ip cancellé op ecala wp vallum r. eager up obea, eiK Partes Sperialiores, ak ostium z. fenestra 1k cominue 1. fornar ck grundia. ik vestibudems x. postion ‘ok contignatio uk tranatra |. teguili x. capreoli uk tectum |. paries r. pavimentum. Partes Habis. at malus r. transenna at claous r. anchora et remus r. velum. Suppelley Baria. fam canalie fan funie fem theca fim acieula fom acus fian forfes fam pecunia, Fein Suppelley Bomestica, fran menea fron candela fron vas frin cathedra fron sporta frm area frin lectus. Flein Suppeller Rustica, flan aratrum finn occa fen ligo flin currus. rei F ad Communteandum, faf atramentum ff charta fef liber 16 LEXICON FeiBDeig Voluptuarium. rein Musicum. fab organum pneumaticum fib lyra feb cymbalum fib pandura fob tympana fib tuba fab campana. Fei d @rulum Welectantia, fad ludus fd pictura fed spectaculum. FeiPTeiK Perniciofa. rei Arma, fap gladiue frp bombarda fep arcus fip sagitta telum fop hasta fup clypeus. Alv Concretum Spirituale Elv Anima Olv Angelus Vv Homo seu Concretum Compositum. DEUS Sava, id est, Causa prima. \ABULA ACCIDENTIUM. Seis Accidens Commune. SAs Causa, sam efficiens 1. medium h. finie tan materia h. forma saf ausilium L. permissio h. impedi- mentum sab instrumentum sad preparane h. conseroans sag exemplum sap occasio sat meritum sak fortuna h, consilium sik ordinarium h. extraordinarium. SEs ##lodi Agendt. sem incipere I. continuare h. finire sen repetere sef potentia seb debere ed oportere veg expedire sep facile h. difficile set aolere habitue eck epontaneitas h. violentia. Sls Pertectio. sim bonum 1. indifferens h, malum sin pulchrum h. deforme if purum h, impurum sig utile h. noxium sip jucundum h, molestum sit aptum h. ineptum. GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM. 17 SOs Consentanea r. Bissentan, som idem 1. divereum h. oppositum con reapectioum h. absolutum sof privatioum h. positioum sob consistens b. inconsistens eeu con- tradictorium sod actio h. passio . 20g eubjectum h. adjunctum sop actus 1. medium h. objectum sot substantia b. circumetantia. Sts Grabus Comparationis. am valde |. medioeriter b. parum om magie |. ceque h. minus wf mazime bh. minime ab prine 1. simul h. posteriue ed eaceseus I, satis h. defectus. SVs Relatio Humert. Sum unitas h. multitudo ‘ean totum h. pars suf reliquum sub proportio nd ordo sug commune h. proprium. Beis Accidens Mathemati- cum, BAs Qffectiones primar. bam longum r. breve ban latum r. auguatum baf profundum r. breve, depreseum bab rectum r. curoum bed continuum r. discretum bag concavum r. convesum bap planum r. gibborum. Bus Positio. bym perpendiculum |. inclinane x. ja- cone bm parallelum 1. secans x. trans- vereum bef rectus x. oblique brb acutue r. obtueue bd incidens r. refractue Ing directue r. reflerue bap eupinua r. pronus. BEs Situs. bem distantia r. contiguitas ben eupra r. infra bef ante r. post deb dectra r. sinistra bed eatra r. intra beg cireundane : dep extremum x. medium. Deis Physicum Generale. DAs f@arime Communta, dam motus r. quies dan tempus r. eternitas daf prateritum |. pravsens x. futurum dab novum invenis r. antiquum dad locus dag plenum r. vacuum dap preesentia r. absentia. Dus fflodi fotus. dim gravitas r. levitas dyn celeritas r. tarditas nf conatua dab vis dnd sustinere r. inniti dng cedere x. resiatere 18 LEXICON DEs Motus Simpler, dem flectere den jacere def vertere deb trahere ded cadere r. eurgere deg tollere x. deponere dep portare ek contrahere x. dilatare. Dis Motus cm Contact, dim concureus 7 din fricatio dif terere dib premere did pulsio r. euleio dig pereutere dip sigillare, imprimere dit tegere dik pungere. DOs Motus Separans, dom scindere don frangere dof lacerare dob forare dod solvere r. ligare dog aperire r. olaudere dop plicare r. explicare dot epargere x. colligere. Drs fflotus Retentio. dum heerere din tenere auf prehondere. Geis qualitas sensibilis. GAs Tarts, gam calor r. frigue gan humiditas 1. siccitas gaf densitas r. rarias gab durities r. mollities ged crastitian r. eublilitas 89g arviditas r. lubricitas gap lentor r. friabilitas gat asperitas r. Levitas gak fluiditas r. consistentia. Gus Sabor. gm duloe r. amarum gm pingue r. austerum gf insipidum x. ealeum grb acre r. acidum, GEs @vor, gem fragrans r. fertidua gen graveolentia. Gls Som, gim articulatus r. confueus gin echo gif acute r. gravis gib fortia x. debilie gid clarua r. obscurus Big caper r. equabilis. GOs €olor. gom ius r. tenebroe gon diaphanum r. opacum gof album r. nigrum gob flavum r. cceruleum god rubrum r. viride — g0g pallidum r. purpereum gop ccpsium x. fiuscum. Grs Communes Affectiones mistorum, gm mistio GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM. 19 GVs Affectiones Wegetabiles. gum nutritio r. fames ‘gun fertilitas x. sterilitas gof pallulare gub crescere r. decrescere gnd florere r. marcescere gug canitas r. morbus gap maturitas r. immaturitas. Peis Accidentia Sensitiva, PAs Generaliora. pam epirare pan vocem edere paf edere r. bibere pob vigilare r. dormire PEs Sensus Enternt. em cognoscere pen memoria pef phantasia. peb appetitue ped voluptus peg providentia r. expertentia, Pls Enclinatio Paturalis, pim simplicitas r. sagacitar pin ferue x. mitie pif gravie |. levie pib constans r. mutabilis pid affabilis r. mororus Pig eobrietas r. affectatio pip diligentia r. ignavia pit orudelitas x. misericordia pik gratitudo. POs Passiones Princtpales. pom admiratio pon amor r. odium pof apes r. metua pob gaudium r. Letitia pod ira r, patientia pog pudor r. gloriatio pop ceatimatio r. contemptua pot animositas pok liberalitae r. parsimonia. Pre Passiones minus Prinetpales. pm penitentia "pm imitatio pet xelue Pb invidia r. comeiseratio pod vindicta Pg consternatio 20 - LEXICON pup adulatio° put emulatio pk concupiacentia. PVs Passionm Afines. pum curare pun expectare puf observare pub cavere pud attendere pug simulare Pup suepicio put audere. SPAs Cffectus Passionum. Spam ridere r. flere span canere r. plorare spaf ludere SPus Ait Cffectus. spnm queerere span invenire r. perdere spaf offerre r. acceptare apnb tradere r. recipere aprd sumere x. dimettere png luctari sprp Jaborari x. otiari spnt laseitudo. Teis Accidens Rationale. TAs Artus ¥ntellectus primt. tam ingenium tan conacientia taf curiositas tab apprehensio perceptio tad astenaua r. distensus tag judicium tap discursus tat meditatio tak machinatio. Tas Gf Primis Orti. tan eupponere x. inferre tm addere r. eubducere taf multiplicare r. dividere tib probare ‘tnd comparare tag mensurare tap consi tat includere r. excludere. TEs Habitus Entellectuales, tem are ten scientia tef eapientia teb opinio ted intelligentia teg discretio. Tis Entellectus Exrpressio. tim affirmare r. negare tin logui r. soribere tif interpretari tib docere r. discere tid interrogare r. reapondere tig narrare tip fama tit definire r. distinguere tik reatringere r. ampliare. TOs Signum, tom litera I. sylaba r. dictio GRAMMATIOO-PHILOSOPHICUM. al ton nomen r. case nominis tof, figura tob genus 1. apecies r. individuum tod propositio r. oratio tog prosa r. carmen top periodus r. accentus tot aectio caput tok regula r. exceptio, Trs Goluntas. ‘tum libertas r. coactio ton deliberatio r. determinatio tf consensus r. dissensus tub virtua r. vitium tud electio r. rejectio tug optare tup oredere x. diffidere tut suscipere. TVs Goluntatis Erpressio. tum suadere r. diseuadere tun petere x. deprecari taf benedicere r. maledicere tub hortari r. reprehendete tad laudare r. vituperare tug minari r. consolari tup imperare r. obedire tut coneulere, STeis Cconomicum. STAs Relatfo #Aorum, stam ceremonia stan civilitas r. rusticitas staf ealutare r. valedicere stab jooare x. érridere stad comitari STus Wariae Benominationes Personacum et Rerum, stam superior 1. coqualis x. inferior stom publicus x. privatus stef nobilitas honor r. plebeitas stab divitiae r. paupertas sted valor pretium atng lucrum r. damnum stap sumptus stat merces stak mera. STEs Relatio Sorietatis. stem familia sten natio stef maritus steb cognatus r. affinis sted prowimue r. peregrinus steg hospes step familiaris stet amicus r. hostis stek creditor r. debitor. STIs obi Acquirendi r. Ce- nendi Bominium, stim hereditatio stin legatio stif donatio stib possessio stid habitatio stig preescriptio. STOs Contrartus. stom tractare ston permutare stof emere r. vendere stob locare r. conducere stod deponere 22 LEXICON stog sponsionem facere stop accommodare. STre Mob{ @bligandi r. Bis: solbendt, stum promittere x. proestare stun stipulare tol pignerare stub fidejubere stud solvere stug acceptillare stup condonare stut compensare. Keis Politicum. KaAs Relatio @ffict. Kus Relatio @fficti in Sudiciis, ky judee r. litigans km patronus r. cliens Ikaf actor r. reve Keb teatio kad officialie. KEs Guditiorum Materia. kem ree r. persona ken actio causa kef jue r. factum keb tea ked sifultee, Kis Partes Litigantium. kim citare r. apparere kin allegare r. probare Lif causam agere ib aocweare 1. excusare kid appellare r. submittere kig confessio. KOs Partes Gubiris, GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM. 23 SKAs Religio r. Superstitio. skam gratia r. natura skan felicitas r. miseria skaf oolere r. profanare skab jurare Particule: Pronominales. lal ego * Dil tw Tel ille lol hic Tel ipse al qui. Fieyiones Grammaticae: Sin: guia Crempla pro Regulis ha- beantur nullam ereeptionem patientibus. Sim donus Radix, in Oratione Particula, dim indiferens medium szim malus oppositum simu bonitas simmu bonitates. Avjectiba Barta, pone amans activum pono amatu passivum ‘Sima bonus neutram Pponemp amoroeus et aw ponomp amabilis ponomb amandus ponemb amaturus Grabus Comparationis, simam valde bonus siman mediccriter bonue simaf parum bonus simab melior simad eeque bonus simag minus bonus simap optimus simat mediocriter bonus simak minime bonus. Flcriones Cemporis et Modi, ponre facio amare ponesa amavi Ponesy amaveram ponese amabam ponesi amo poneso amato ponoso amator (imperative) poneay amare ponosy amari Pponesai amanter Ala Bertbatiba Compendii Causa, ponel persona amans sunilli omnes personae ponor amatum vel res amata sunirti omnia vel res omnes nyfim magnus lapis nyff lapidlus nyfind cumulus lapidum — oi Ewo- ticum ; Angloi Galloi. 4 _ LEXICON Etymologia Precipuarum ‘Particularum. Ab sod sam, bem ac tof ad shod, brem adhue slem, eubdan aliquis eum ahun an tid ante bef apud bem, shumbem at slom, traf trimahaf aut trnb, stom. Circum beg tra lolinb, shag contra shom coram bef miei cum seb, dap, slam, sab car fuleas. De anf, shop deinde shubdan, shubeud denique shvbapdan deorsum Brebren. Eeex ean, bed ergo, leleas, tram et inf etiam nf tei tom extra bed. Fere aufehun, evmahuf forte sak. Hic loldad. Jam loldan ideo leleas illic leldad in bred, dan inter bem, breg, gum interdum shundan interim Iuldan, leldan, dlaf intra bred invicem ent, sum, sums ita tim iterum seu, on item inf jaxta brem, shumbem, slum, eve Magis en, Nam sas, tf. ne trim nimis aud nimis-parum ered zon trim nune Joldan. Ob sham, saa, shom ‘omnis sun, Per aod, sam, sab, sag, slam, bran, bin post shib, bref pre aun, bef preter sn, bran Preteres tnf, aun, shud Pro ent aoe, bef ub Prope shumbem, eufehun, ehumsuf Propter sham, eas, shoumbem. Quam we tag quasi slum, see qui vel quis tut quoque tyf, elon, Satis alod eed shom, traf secundum 208 shumbem sine shag, drap, sof simul slub sub ded, ahub, Bren super drad, bren sursum bneben GRAMMATICO-PHILOSOPHICUM. 25 supra ben. Tam lon, lolbes, lelbes tamen trimshaf, tim tandem hub, dan bam tenus bne brem trans bran shomieb, Versus bne vel tomb vix shep. alles ao ut sham, slun. Oratio Dominica. Paget laita tut tim bred Nammi, 1. Tofu Inia skamroso, 2. Kanu Inla pre- deso. 3. Tveu Inla samoso ben Nom- mi, sln ben Nammi. 4. Stifeso shod Jali loldanve, flamu lalla danvesa. 5. ‘Stpeso shod lalli strekku lalla, slvn, lalli etvpesi shod etrekkel lalla, 6. Trim pnteso Lalli tidow shom, sobreso lalli aod shimu ; sas, Kanu Sefu, trnu tim inla, loldan tof eundan. ‘Tposo.