Sei sulla pagina 1di 40

Fecha:

Vale:

5/14/2015

94

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015
5/18/2015

ORDEN

ESTILO

9890 S3041
9891 S3041
9892 S3041
9893 S3041
9894 S3041
9895 S3041
9853 5221
9854 5221
9855 5221
9857 5245
9858 5245
9859 5246
9860 5247
9861 5247
9862 5247
9863 5247
9864 5247
9866 5250
9867 5251
9868 5252
9873 5612
9874 5612
9875 5612
9876 5614
9877 5617
9878 5617
9879 5618
9880 5618
9881 5618
9882 5618
9883 5642
9884 5646
9885 5646
9886 5646

SERIE

A1
A1
A1
B1
A1
B1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

15 C205
15 C205
14 C205
8 C205
4 FE02
20 FE02
18 FE02
19 FE02
19 FE02
19 C501
19 C501
16 C835
18 RU34
18 RU34
18 RU34
18 RU34
18 RU34
14 C243
14 C370
14 C229
16 C250
14 C784
16 C784
12 C449
12 C461
12 C461
18 C251
20 C251
20 C251
16 C461
16 C568
12 C501
12 C802
12 C802
526
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/19/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/13/2015

93

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015
5/15/2015

ORDEN

ESTILO

9729 PS3621
9730 PS3621
9731 PS3621
9732 PS3621
9733 PS3621
9695 9011
9696 9011
9697 9011
9698 9011
9699 9087
9655 1441
9656 1441
9657 1441
9703 5221
9766 5244
9707 5250
9708 5271
9709 5271
9710 5612
9711 5612
9712 5612
9713 5612
9714 5617
9715 5618
9716 5618
9717 5618
9718 5618
9719 5618
9720 5618
9721 5642
9722 5642
9723 5642
9724 5643
9725 5643
9726 5646
9727 5646
9728 5646

SERIE

A1
A1
A1
A1
A1
C1
B1
B1
A1
B1
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

16 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
15 OS02CU
15 OS02CU
15 OS02CU
10 OS02CU
15 OS02CU
6 C372
19 C372
19 C372
19 FE02
14 FE03
8 C245
12 NU37
12 NU37
12 C250
12 C250
12 C784
12 C784
12 C249
12 C251
12 C251
16 C251
18 C251
18 C251
18 C251
17 FE01
19 FE01
19 FE01
7 FE01
7 FE38
12 C501
12 C501
6 FE02
524
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/18/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/12/2015

92

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/14/2015
5/16/2015
5/16/2015
5/16/2015

ORDEN

ESTILO

SERIE

9502 A4010
A1
9507 9676
C1
9508 9676
C1
9509 9676
B1
9445 3060.
B1
9447 3710.
A1
9448 3710.
A1
9490 1441
A1
9526 5251
A
9527 5252
A
9528 5281
A
9529 5612
A
9530 5614
A
9531 5614
A
9532 5614
A
9533 5614
A
9534 5617
A
9535 5617
A
9536 5618
A
9537 5618
A
9538 5646
A
9539 5646
A
9540 5646
A
9541 5646
A
9542 5646
A
9543 5646
A
9544 5646
A
9545 5646
A
9546 5646
A
9547 5647
A
9518
5222 A
9519
5222 A
9520
5224 A
9521
5246 A
9522
5246 A
9523
5247 A
9524
5247 A
9525
5248 A
9583 3131.
B1
9584 3131.
A1
9585 3131.
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

14 FL01
13 OS02HE
13 OS02HE
19 OS02HE
12 FE01
14 FE38
14 FE38
18 C372
16 C370
11 C229
11 C501
9 FE45
12 C461
18 C461
12 C461
12 C461
10 FE01
11 FE01
10 C251
11 C251
12 C785
6 C785
12 C785
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
9 FE45
6 C794
12 C794
11 FE02
7 C782
7 C782
12 RU34
6 RU34
11 FE01
15 FE02
15 FE02
15 FE02
491
fecha limite de entrega:

5/15/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/11/2015

91

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015
5/13/2015

ORDEN

ESTILO

9406 5222
9407 5222
9408 5222
9409 5222
9381 9688
9382 9688
9385 9011
9388 9011
9389 9011
9378 9611
9379 9611
9380 9611
9400 5211
9401 5211
9402 5211
9403 5211
9404 5211
9405 5221
9415 5245
9416 5245
9417 5245
9418 5245
9419 5249
9420 5249
9421 5249
9422 5249
9423 5611
9424 5611
9425 5611
9426 5611
9427 5611
9428 5611
9429 5641
9430 5646
9431 5646
9432 5646
9433 5646
9434 5646

SERIE

A1
A1
A1
A1
C1
B1
C1
C1
B1
C1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

20 C794
20 C794
20 C794
20 C794
11 OS02CU
13 OS02CU
12 OS02CU
12 OS02CU
10 OS02CU
5 OS02CU
10 OS02CU
4 OS02CU
14 C838
17 C838
17 C838
17 C838
17 C838
9 FE38
16 C501
16 C501
16 C501
13 C501
16 C389
16 C389
16 C389
14 C389
18 FE02
18 FE02
18 FE02
18 FE02
18 FE02
18 FE02
12 FE44
18 C501
18 C501
18 C501
18 C501
14 C501
577
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/14/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/8/2015

90

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015
5/12/2015

ORDEN

ESTILO

9302 S3621
9303 S3621
9304 S3621
9271 5612
9272 5612
9273 5612
9274 5612
9275 5612
9276 5612
9277 5612
9278 5612
9279 5612
9280 5612
9281 5612
9282 5612
9289 5646
9290 5646
9291 5646
9292 5646
9293 5646
9294 5646
9295 5646
9296 5646
9297 5646
9298 5646

SERIE

A1
A1
B1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

19 C941
18 C941
15 C941
13 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
19 C249
17 C501
17 C501
17 C501
17 C501
17 C501
10 C730
18 C940
18 C940
18 C940
16 C940
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/13/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/7/2015

89

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015
5/11/2015

ORDEN

ESTILO

8977 3520.
8978 3520.
9010 1221
9011 1221
9069 5220
9070 5220
9071 5220
9072 5220
9080 5247
9146 5247
9081 5251-1
9082 5251-1
9083 5251-1
9084 5251-1
9085 5252
9086 5252
9147 5252
9148 5252
9087 5280
9088 5280
9149 5281
9089 5612
9090 5617
9093 5618
9094 5618
9095 5618
9096 5618
9097 5643
9098 5643
9099 5646
9150 5647
9100 5647-1
9048 A4002
9049 A4002
9101 S3620
9102 S3620
9103 S3620

SERIE

B1
A1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B1
A1
A1
B1
B1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

12 C320
12 C320
6 NU37
8 NU37
16 C382
18 C382
18 C382
18 C382
6 FE02
12 FE01
17 C186
17 C186
17 C186
17 C186
12 C229
12 C229
12 C251
15 C251
12 FE02
16 NU34
12 C351
12 C250
9 C461
6 FE01
6 FE02
9 FE38
6 C241
9 FE43
12 FE45
6 C785
8 C514
10 C940
9 FL02
8 FL02
16 FE02
12 FE02
12 FE02
435
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/12/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/6/2015

88

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015

ORDEN

ESTILO

8877 9011
8878 9011
8879 9011
8854 9611
8855 9611
8840 3131.
8841 3131.
8892 5211
8893 5211
8894 5211
8895 5211
8896 5246
8897 5246
8898 5246
8899 5246
8968 5281
8969 5281
8970 5281
8971 5281
8972 5281
8906 5611
8907 5611
8908 5611
8913 5616
8914 5616
8915 5616
8963 5618
8964 5618
8965 5618
8967 5618
8973 5618
8974 5618

SERIE

C1
C1
B1
B1
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

15 OS02CU
15 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
12 FE02
13 FE02
14 FE02
17 FE02
17 FE02
17 FE02
16 C835
18 C835
18 C835
18 C835
12 C351
13 C351
20 C351
20 C351
7 C351
15 FE02
15 FE02
15 FE02
10 FE38
13 FE38
12 FE38
7 C251
18 C251
20 C251
19 C251
13 C251
14 C251
493
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/11/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/6/2015

135

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015

ORDEN

ESTILO

8856 9611
8857 9611
8858 9611
8859 9611
8860 9611
8861 9611
8862 9611
8863 9611
8864 9611
8865 9611
8866 9611
8867 9642
8868 9642
8869 9642
8870 9642
8871 9782
8872 9782
8873 9782
8874 9782
8875 9782
8876 9782

SERIE

B1
A1
A1
D1
D1
C1
C1
C1
C1
D1
D1
B1
B1
B1
A1
C1
B1
B1
B1
C1
B1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

JAIME

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

20 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
15 OS02CU
15 OS02CU
16 OS02CU
10 OS02CU
15 OS02CU
15 OS02CU
13 OS02CU
13 OS02CU
15 C402CU
20 C402CU
18 C402CU
4 C402CU
15 C473CU
15 C473CU
15 C473CU
15 C473CU
12 C473CU
12 C473CU
313
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/9/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/5/2015

87

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015

ORDEN

ESTILO

8770 5220
8771 5221
8772 5221
8773 5221
8776 5224
8777 5240
8778 5240
8780 5244
8781 5246
8782 5246
8783 5246
8784 5246
8789 5248
8790 5280
8791 5280
8775 5281
8792 5612
8793 5641
8794 PS3621
8795 PS3621
8796 PS3621
8797 PS3621
8798 PS3621
8799 PS3621
8800 PS3621
8801 PS3621
8802 PS3621
8803 PS3621

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

16 C794
17 FE38
18 FE38
18 FE38
16 FE01
8 FE03
10 NU37
6 NU37
16 C835
18 C835
18 C835
18 C835
16 C891
8 FE02
8 NU37
16 C501
16 FE02
16 FE30
15 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
445
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/8/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

5/2/2015

86

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015
5/6/2015

ORDEN

ESTILO

8648 S3041
8649 S3041
8598 9745-2
8599 9745-2
8600 9745-2
8601 9746
8602 9746
8538 3062.
8541 3520.
8555 1450
8556 1451
8620 5211
8621 5221
8622 5221
8623 5221
8624 5221
8625 5224
8626 5240
8627 5240
8628 5240
8629 5240
8630 5240
8631 5241
8632 5241
8633 5244
8634 5244
8635 5245
8636 5246
8637 5246
8638 5246
8639 5247
8640 5252
8641 5274
8642 5612
8643 5616
8644 5618
8645 5641
8646 5642
8647 5642
8589 9642
8590 9642
8591 9642
8592 9642
8593 9642
8575 A4001
8576 A4001
8577 A4010
8578 A4010

SERIE

A1
B1
C1
B1
A1
B1
A1
B1
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D1
D1
D1
C1
C1
B1
A1
B1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

6 C207
6 C207
13 OS02CU
8 OS02CU
2 OS02CU
12 OS02CU
12 OS02CU
10 C318
10 C319
16 FE01
20 C903
10 C838
17 FE02
17 FE02
17 FE02
14 FE02
8 NU10
15 FE01
15 FE01
12 FE01
15 FE01
15 FE01
12 C835
12 C835
6 NU37
6 NU37
13 C501
6 C782
6 C782
6 FE02
6 C835
6 C251
8 NU37
6 C249
6 FE44
15 C461
15 FE30
18 FE01
17 FE01
15 C402CU
15 C402CU
15 C402CU
20 C402CU
20 C402CU
12 FL02
12 FL02
6 FL02
6 FL02
555
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/2/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/30/2015

85

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015
5/5/2015

ORDEN

ESTILO

8437 9745-2
8438 9745-2
8374 3131.
8375 3131.
8376 3131.
8377 3131.
8378 3131.
8379 3131.
8380 3131.
8465 5221
8466 5221
8469 5241
8470 5241
8471 5245
8472 5245
8473 5246
8474 5252
8475 5610
8476 5610
8477 5611
8478 5611
8479 5612
8480 5614
8481 5614
8482 5616
8483 5616
8484 5618
8485 5618
8486 5642
8487 5642
8488 5642
8489 5642
8490 5643
8491 5643
8492 5643
8493 5647
8494 5647

SERIE

C1
D1
A1
B1
B1
A1
A1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

20 OS02CU
10 OS02CU
15 FE02
15 FE02
15 FE02
12 FE02
13 FE02
6 FE02
12 RU34
12 FE02
12 FE02
12 FE02
12 FE02
12 FE02
12 FE02
19 C782
8 C251
12 FE01
12 FE01
12 FE02
12 FE02
7 C250
12 FE44
12 FE44
12 FE01
12 FE01
12 C241
12 C241
12 C538
12 C538
12 C568
12 C568
12 FE43
12 FE43
7 FE43
12 C372
12 C372
447
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/6/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/29/2015

84

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015
5/1/2015

ORDEN

ESTILO

8328 9611
8329 9611
8330 9611
8331 9611
8332 9611
8333 9611
8334 9611
8255 5211
8256 5211
8257 5211
8258 5211
8259 5211
8260 5211
8261 5211
8364 5221
8365 5221
8366 5221
8270 5612
8271 5612
8272 5612
8262 5616
8263 5616
8264 5616
8265 5616
8266 5616
8267 5642
8268 5642
8269 5642

SERIE

B1
B1
B1
C1
C1
A1
C1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

17 OS02CU
19 OS02CU
19 OS02CU
12 OS02CU
13 OS02CU
20 OS02CU
10 OS02CU
18 FE02
18 FE02
18 FE02
16 FE02
15 FE02
15 FE02
10 FE02
20 FE02
20 FE02
20 FE02
15 C783
15 C783
15 C783
20 FE38
7 FE38
8 FE38
8 FE38
7 FE38
20 FE01
20 FE01
20 FE01
435
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

1/5/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/28/2015

83

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015
4/30/2015

ORDEN

ESTILO

8229 9745-2
8230 9745-2
8231 9745-2
8232 9745-2
8233 9745-2
8234 9745-2
8156 5246
8157 5246
8158 5246
8152 5612
8153 5612
8154 5612
8155 5612
8143 5616
8144 5616
8145 5616
8146 5616
8147 5618
8148 5618
8149 5618
8150 5618
8151 5618
8134 5642
8135 5642
8136 5642
8137 5642
8138 5642
8139 5642
8140 5642
8141 5642
8142 5642

SERIE

A1
B1
B1
B1
B1
B1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

10 OS02CU
10 OS02CU
10 OS02CU
10 OS02CU
10 OS02CU
10 OS02CU
15 C835
16 C835
14 C835
18 C783
18 C783
17 C783
17 C783
10 FE38
15 FE38
17 FE38
18 FE38
16 C251
18 C251
18 C251
18 C251
15 C251
16 FE01
16 FE01
14 FE01
14 FE01
12 FE01
11 FE01
11 FE01
11 FE01
10 FE01
435
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

5/1/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/27/2015

82

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015
4/29/2015

ORDEN

ESTILO

8070 9745-2
8071 9745-2
7968 3520.
7969 3520.
8022 1452
8023 1452
8024 1452
8082 5211
8083 5221
8084 5221
8085 5221
8086 5221
8087 5221
8088 5222
8089 5222
8090 5246
8091 5249
8092 5252
8093 5252
8094 5614
8095 5617
8096 5641
8097 5642
8098 5643
8099 5646
8100 5646
8101 5646
8104 S3041
8105 S3041
8106 S3620
8060 A4603
8061 A4603
8067 9745-2
8068 9745-2
8069 9745-2

SERIE

B1
B1
B1
A1
A1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A1
B1
A1
B1
A1
B1
B1
B1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

19 OS02CU
16 OS02CU
6 C356
6 C356
12 C195
10 C743
12 C743
16 C756
19 FE01
19 FE01
19 FE01
19 FE01
19 FE01
20 C794
20 C794
18 C782
12 C943
6 C251
17 C251
7 C449
19 C461
12 FE30
6 C538
16 FE38
16 C802
17 C802
18 C802
12 C207
6 C207
11 C155
6 C876
6 C876
19 OS02CU
19 OS02CU
19 OS02CU
494
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/30/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/25/2015

81

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015

ORDEN

ESTILO

7875 5280
7876 5281
7877 5281
7873 5252
7874 5252
7865 9145-2
7866 9145-2
7867 9145-2
7868 9145-2
7857 9611
7858 9611
7859 9611
7860 9611
7861 9687
7930 3131.
7931 3520.
7932 3661.
7869 5221
7870 5243
7871 5245
7872 5245

SERIE

A
A
A
A
A
B1
B1
A1
A1
D1
D1
A1
A1
B1
A1
A1
A1
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

8 FE38
20 FE03
20 FE03
12 C251
13 C251
12 OS02CU
13 OS02CU
5 OS02CU
10 OS02CU
17 OS02CU
18 OS02CU
16 OS02CU
16 OS02CU
16 OS02CU
20 FE02
7 C319
8 C568
16 C382
8 C501
20 FE03
20 FE03
295
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/25/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/25/2015

80

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/28/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015

ORDEN

ESTILO

7961 5250
7962 5252
7878 5612
7879 5612
7880 5612
7881 5612
7882 5642
7883 5642
7884 5642
7885 5642
7886 5646
7887 5647-1
7711 1221
7712 1221
7713 1221

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A1
A1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

6 C243
8 C237
14 C249
15 C249
13 C940
13 C940
13 C538
19 C568
11 FE02
11 FE02
11 C501
11 C940
13 C382
15 FE01
15 FE02-N
188
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/29/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/23/2015

79

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015
4/27/2015

ORDEN

ESTILO

7748 9611
7749 9611
7742 A4010
7744 A4620
7711 1221
7712 1221
7713 1221
7714 1451
7767 5211
7768 5211
7769 5221
7770 5243
7771 5245
7772 5245
7773 5245
7774 5245
7775 5245
7776 5245
7777 5245
7778 5245
7779 5245
7780 5247
7781 5252
7782 5252
7783 5280
7784 5281
7785 5611
7786 5612
7787 5612
7788 5616
7789 5617
7790 5646
7791 5647

SERIE

B1
B1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

16 OS02CU
18 OS02CU
13 FL01
13 FL01
13 C382
15 FE01
15 FE02-N
7 C251
6 C838
11 FE02
12 FE02
6 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
6 C835
6 C251
14 C251
11 FE03
7 C501
11 C734
12 C783
11 C784
12 FE44
7 C461
12 C501
7 C372
441
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/28/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/22/2015

78

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015
4/24/2015

ORDEN

ESTILO

7598 9687
7599 9687
7600 9687
7633 5221
7634 5222
7635 5249
7636 5281
7637 5614
7638 5614
7639 5614
7640 5614
7641 5614
7642 5618
7643 5618
7644 5618
7645 5641
7646 5642
7647 5642
7648 5642
7649 5646
7650 5646
7651 5646
7652 5646
7653 5646

SERIE

A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

17 OS02HE
18 OS02HE
13 OS03HE
20 FE01
15 C794
13 C389
15 C351
19 C461
19 C461
19 C461
19 C461
19 C461
15 C251
15 C251
15 C251
5 FE30
17 FE01
17 FE01
16 FE01
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
406
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/27/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/21/2015

77

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015
4/23/2015

ORDEN

ESTILO

7370 1450
7371 1451
7372 1452
7373 1452
7390 A4620
7416 5211
7417 5222
7418 5224
7419 5224
7420 5247
7421 5248
7422 5251
7423 5251
7424 5252
7425 5252
7426 5252
7427 5252
7428 5611
7429 5611
7430 5612
7431 5612
7432 5612
7433 5612
7434 5612
7435 5612
7436 5612
7437 5617
7438 5618
7439 5618
7440 5642
7441 5647-1
7442 5647-1

SERIE

A1
A1
A1
A1
B1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

8 FE01
10 C251
15 C743
15 C743
6 FL02
12 FE01
8 FE02
12 FE01
10 FE01
10 RU34
8 FE01
12 C186
12 C370
8 C229
9 C237
10 C251
10 FE02
14 C734
12 FE02
20 C783
20 C783
20 C783
20 C783
20 C783
20 C783
20 C783
9 C963
12 C241
12 C461
14 FE01
12 C121
12 C940
412
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/24/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/20/2015

76

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015
4/22/2015

ORDEN

ESTILO

7301 5211
7302 5211
7303 5249
7304 5249
7305 5249
7306 5249
7307 5249
7308 5249
7309 5611
7310 5611
7311 5611
7312 5611
7313 5616
7314 5616
7315 5616
7316 5616
7283 A4010F
7284 A4010F
7326 PS3621
7327 PS3621
7328 PS3621
7329 PS3621
7330 PS3621
7331 PS3621

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A1FF
A1FF
A1
A1
A1
A1
A1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

15 C838
16 C838
19 C389
19 C389
19 C389
19 C389
19 C389
19 C389
19 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
14 FE38
17 FE38
17 FE38
17 FE38
16 FL02
17 FL02
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
19 C941
433
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/23/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/18/2015

75

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015
4/21/2015

ORDEN

ESTILO

7177 9011
7178 9011
7179 9145-2
7180 9145-2
7181 9145-2
7182 5245
7183 5245
7184 5245
7185 5245
7186 5245
7187 5245
7188 5245
7189 5245
7190 5246
7191 5246
7192 5246
7193 5246
7194 5246
7164 A4621
7165 A4621
7166 A4621
7167 A4621
7168 A4621F
7169 A4621F

SERIE

A1
A1
B1
B1
B1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B1
B1
A1
A1
A1FF
A1FF

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

12 OS02CU
13 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
12 C501
19 C501
19 C501
19 C501
19 C501
19 C501
19 C501
19 C501
20 C835
20 C835
20 C835
20 C835
20 C835
18 C875
18 C875
18 C875
18 C875
19 C874
19 C874
440
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/22/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/16/2015

74

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015
4/20/2015

ORDEN

ESTILO

6997 9145-2
6998 9145-2
6999 9145-2
6989 9745-2
6990 9745-2
6957 3710.
6958 3710.
6959 3710.
7007 5220
7008 5221
7009 5221
7011 5221
7012 5221
7013 5221
7014 5221
7015 5221
7016 5221
7018 5222
7019 5222
7020 5222
7021 5222
7022 5222
7023 5240
7024 5247

SERIE

D1
A1
A1
B1
A1
B1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

20 OS02CU
15 OS02CU
15 OS02CU
12 OS01CU
9 OS01CU
12 FE01
12 FE01
16 FE01
12 FE01
12 C434
15 FE01
20 FE01
20 FE01
20 FE01
20 FE01
19 FE02
19 FE02
18 C794
18 C794
18 C794
18 C794
18 C794
12 C369
10 RU34
380
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/21/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/15/2015

73

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015
4/17/2015

ORDEN

ESTILO

6763 9087
6764 9087
6765 9087
6766 9087
6767 9087
6758 9745-2
6759 9745-2
6760 9745-2
6768 5243
6769 5246
6770 5246
6771 5246
6772 5246
6773 5246
6774 5248
6775 5249
6776 5252
6777 5611
6778 5611
6779 5611
6780 5612
6781 5612
6782 5612
6783 5615
6784 5618
6785 5642
6786 5642
6787 5642
6788 5643-1
6789 5643-1
6790 5643-1
6791 5646
6793 5647
6792 5647-1

SERIE

C1
C1
C1
B1
A1
C1
C1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

12 OS02CU
12 OS02CU
12 OS02CU
18 OS02CU
6 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
19 C501
19 C835
19 C835
19 C835
19 C835
19 C835
16 C891
12 C943
12 C251
10 C730
10 FE01
10 FE44
13 C784
10 C784
10 C785
10 C904
10 FE02
10 C538
11 C568
10 FE02
6 FE38
7 FE45
7 NU16
11 C730
11 C461
7 C940
437
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/20/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/14/2015

72

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015
4/16/2015

ORDEN

ESTILO

6637 5222
6638 5222
6639 5245
6640 5245
6641 5245
6642 5245
6643 5245
6644 5245
6645 5247
6646 5247
6647 5280
6648 5280
6649 5614
6650 5614
6651 5642
6652 5646
6653 5646
6613 A4001
6614 A4001
6615 A4010
6616 A4010
6617 A4010
6618 A4010

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A1
A1
B1
B1
A1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

12 C794
12 C794
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
20 C501
12 RU34
12 RU34
15 FE01
15 FE01
12 C461
12 C461
13 FE02
12 C785
12 C785
13 FL01
13 FL01
18 FL02
18 FL02
18 FL02
18 FL02
357
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/18/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/13/2015

70

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015
4/15/2015

ORDEN

ESTILO

6530 5211
6531 5220
6532 5240
6533 5243
6534 5243
6535 5245
6536 5245
6537 5245
6538 5245
6539 5245
6540 5245
6541 5245
6542 5245
6543 5245
6544 5245
6545 5281
6546 5281
6547 5612
6548 5612
6549 5612
6550 5646
6551 5646
6552 5646
6553 5646
6554 5646

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AF
AF
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

9 FE03
10 C382
12 FE03
11 C501
8 FE03
12 C501
6 C501
15 C501
19 C501
19 C501
19 C501
19 C501
19 C501
20 C501
20 C501
12 C501
6 FE03
14 C501
13 FE03
13 FE03
10 C501
11 C501
6 C501
6 C501
6 C501
315
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/16/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/11/2015

69

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015

ORDEN

ESTILO

6329 9076
6331 9076
6333 9088
6364 5252
6365 5252
6367 5614
6368 5614
6373 5642
6374 5642
6375 5642
6376 5643
6318 A4001
6320 A4603
6321 A4603

SERIE

D1
B1
C1
A
A
A
A
A
A
A
A
A1
B1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

6 OS02HE
8 OS02HE
8 OS02HE
12 C251
12 C251
20 FE38
20 FE44
6 C538
6 C568
9 FE02
6 FE01
10 FL02
10 C877
16 C877
149
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/16/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/10/2015

68

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/14/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015

ORDEN

ESTILO

6327 9040
6328 9040
6330 9076
6332 9088
6334 9088
6356 5221
6357 5221
6358 5221
6359 5221
6360 5221
6361 5221
6366 5612
6369 5615
6370 5616
6371 5616
6372 5642
6377 5646
6378 5646
6379 5646
6380 5646
6381 5646
6133 3131.
6134 3131.
6135 3131.
6136 3520.
6217 5222
6218 5222
6219 5222
6220 5222
6221 5222

SERIE

D1
B1
C1
D1
B1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B1
A1
A1
A1
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

6 C402HE
6 C402HE
7 OS02HE
6 OS02HE
8 OS02HE
12 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
8 C784
11 C904
12 FE38
12 FE38
6 C538
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
20 C785
6 FE01
10 FE01
10 FE38
10 C319
10 C794
14 C794
17 C794
17 C794
17 C794
400
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/15/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/9/2015

67

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015
4/13/2015

ORDEN

ESTILO

6233 S3620
6234 S3621
6235 S3741
6208 5211
6209 5211
6210 5211
6211 5211
6212 5221
6213 5221
6214 5221
6215 5221
6216 5221
6222 5240
6223 5240
6224 5240
6225 5250
6226 5612
6227 5617
6228 5642
6229 5643-1
6230 5643-1
6231 5647-1

SERIE

A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

10 C155
10 C461
10 C141
10 FE01
20 FE02
20 FE02
20 FE02
20 FE01
20 FE01
20 FE01
20 FE01
20 FE01
10 C369
11 FE01
10 FE02
10 C155
10 C784
10 C963
10 C538
6 FE01
10 NU16
10 C121
297
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/14/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/8/2015

66

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015
4/10/2015

ORDEN

ESTILO

6049 9088
5964 3660.
5965 3660.
5966 3662.
5967 3662.
5968 3720.
6053 5211
6054 5221
6055 5221
6056 5221
6057 5221
6058 5221
6059 5221
6060 5247
6061 5247
6062 5252
6063 5280
6064 5281
6065 5611
6066 5611
6067 5612
6068 5614
6069 5614
6070 5616
6071 5616
6072 5616
6073 5618
6074 5618
6075 5642
6076 5646
6077 5646
6038 A4030
6078 S3041
6079 S3041
6080 S3620

SERIE

B1
B1
A1
B1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B1
B1
A1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

16 OS02HE
12 C249
9 C249
7 FE38
13 FE38
13 C372
10 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
15 FE02
18 RU34
10 RU66
9 C251
10 FE01
10 C351
10 FE01
10 FE02
12 C940
20 C461
20 C461
6 FE38
13 FE38
12 FE38
8 C251
10 FE38
11 FE02
6 C785
10 C785
8 FL01
8 NU37
12 NU37
10 FE01
433
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/13/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

4/7/2015

65

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015
4/9/2015

ORDEN

ESTILO

5677 3060.
5678 3060.
5682 3661.
5683 3661.
5684 3661.
5685 3661.
5686 3710.
5687 3710.
5729 1441
5730 1441
5778 5240
5780 5612
5781 5612
5782 5612
5783 5612
5784 5612
5789 5646
5790 5646
5791 5646
5792 5646
5793 5646
5794 5646
5795 5646
5796 5646
5747 A4010
5748 A4601
5749 A4601
5811 A4610
5812 A4610
5813 A4610
5814 A4610
5815 A4610
5816 A4610

SERIE

B1
A1
B1
A1
A1
A1
B1ZL
A1ZL
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
B1
B1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

9 FE01
13 FE01
12 FE02
10 FE02
14 FE02
14 FE02
5 FE02
10 FE02
14 FE01
14 FE01
8 C369
17 C783
19 C783
19 C783
13 FE02
13 FE02
19 C785
19 C785
19 C785
18 C785
19 C802
19 C802
19 C802
18 C802
14 FL02
11 FL01
11 FL01
7 FL01
8 FL01
8 FL01
7 FL01
9 FL01
9 FL01
438
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/12/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/27/2015

62

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015
4/8/2015

ORDEN

ESTILO

5610 S3621
5611 S3621
5612 S3621
5547 1452
5548 1452
5591 5221
5592 5221
5593 5221
5594 5221
5595 5221
5596 5221
5597 5221
5598 5221
5599 5221
5600 5221
5601 5249
5602 5280
5603 5281
5604 5614
5605 5614
5606 5614
5607 5614
5608 5614
5609 5642

SERIE

B1
A1
A1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

15 C461
16 C461
17 C461
6 NU32
12 NU32
19 FE01
19 FE01
19 FE01
19 FE01
17 FE01
18 FE02
18 FE02
18 FE02
18 FE02
18 FE02
14 C389
15 FE01
10 C351
17 C461
17 C461
17 C461
17 C461
17 C461
17 C538
390
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/9/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/26/2015

61

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015
4/7/2015

ORDEN

ESTILO

5430 5211
5492 5221
5493 5221
5494 5221
5431 5222
5432 5243
5433 5246
5434 5251
5435 5252
5436 5252
5437 5252
5438 5274
5439 5281
5440 5281
5441 5611
5442 5611
5443 5614
5444 5616
5445 5616
5446 5618
5447 5618
5449 5643
5448 5643-1
5450 5646
5452 5647
5453 5647
5454 5647
5451 5647-1
5401 A4040
5402 A4040
5403 A4040
5404 A4040
5405 A4040
5408 A4601
5409 A4601

SERIE

A
A
A
A
AF
A
A
A
A
A
A
A
AF
AF
A
A
A
A
A
AF
AF
A
A
AF
AF
AF
AF
A
B1
B1
A1
A1
A1
A1
A1

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

8 FE01
14 FE01
14 FE01
14 FE01
15 C794
8 C369
11 C782
12 C186
6 C229
11 C237
7 C251
8 FE01
15 NU02
15 NU02
6 FE38
9 FE44
8 C449
11 FE01
9 FE44
20 C251
20 C251
8 FE38
10 NU37
15 FE01
15 C461
15 C461
15 C461
6 C940
11 FL02
11 FL02
16 FL02
17 FL02
17 FL02
17 FL01
17 FL01
431
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

4/8/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/25/2015

60

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015

ORDEN

ESTILO

5183 9145-2
5184 9145-2
5185 9145-2
5186 9145-2
5142 1441
5143 1450
5224 5221
5225 5221
5226 5221
5197 5224
5198 5224
5199 5224
5200 5224
5201 5224
5202 5224
5203 5224
5204 5224
5205 5224
5206 5224
5207 5240
5208 5241
5211 5244
5212 5246
5213 5246
5215 5618
5216 5618
5217 5618
5218 5618
5219 5618

SERIE

C1
C1
B1
A1
A1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

12 OS02CU
12 OS02CU
18 OS02CU
12 OS02CU
12 C372
16 C461
6 FE02
7 FE02
7 FE02
13 FE01
17 FE01
17 FE01
17 FE01
17 FE01
13 NU10
17 NU10
17 NU10
17 NU10
17 NU10
10 FE01
6 FE02
13 NU37
9 C835
10 FE02
17 C461
17 C461
17 C461
17 C461
13 C461
393
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/28/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/24/2015

59

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015
3/26/2015

ORDEN

ESTILO

5062 5211
5063 5244
5064 5245
5071 5245
5072 5252
5073 5252
5074 5612
5075 5612
5076 5612
5077 5612
5078 5612
5120 5616
5121 5616
5079 5618
5080 5642
5081 5642
5116 5647
5117 5647
5118 5647
5119 5647

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

15 FE02
10 NU37
14 C501
8 FE01
12 C251
7 NU04
20 C783
20 C783
20 C783
20 C783
20 C783
17 FE38
18 FE38
6 NU04
13 FE01
12 FE01
20 C372
20 C372
20 C372
20 C372
312
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/28/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/23/2015

58

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015
3/28/2015

ORDEN

ESTILO

5278 9611
5279 9611
5280 9611
5281 9611
5282 9611
5283 9611
5284 9611
5314 5618
5315 5618
5316 5618
5317 5618
5318 5618
5319 5618
5320 5618
5321 5618
5322 5647
5323 5647
5324 5647
5325 5647

SERIE

C1
C1
C1
B1
B1
B1
A1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

15 OS02CU
15 OS02CU
15 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
20 OS02CU
12 OS02CU
19 C251
19 C251
19 C251
19 C251
19 C251
19 C251
19 C251
12 C251
20 C372
20 C372
20 C372
20 C372
342
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/27/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/21/2015

57

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________
DOTACIN

ORDEN

ESTILO

SERIE

3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015
3/25/2015

4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4903
4902
4907
4904
4913
4915
4914
4905
4912
4901
4906

5220
5222
5224
5240
5240
5240
5245
5246
5251
5251
5252
5252
5274
5274
5281
5610
5611
5611
5612
5612
5612
5614
5618
5618
5642
5643
5646
5646
5646
9611
9611
9611
9611
9011
9011
9011
9611
9011
9611
9611

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C1
D1
A1
C1
B1
C1
C1
B1
A1
A1
B1

PRS

7
8
12
8
11
13
8
15
12
7
15
6
10
7
6
6
14
7
6
18
18
13
6
6
14
6
14
11
18
15
10
6
15
18
12
12
13
6
6
13
428

COMBINACIN

Recibido

Maquila:
Pza1

Pza2

Pza3

Pza4

PIEL
Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

FORRO
Ajuste

SILVINA
Elastico

F Leng

Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

C382
C794
FE01
C369
FE01
FE02
C387
RU66
C186
C370
C251
C251
NU37
NU37
C501
FE44
C734
FE02
C784
C940
C940
C461
C251
C461
FE02
FE38
C501
C802
C940
OS02HE
OS02HE
OS02HE
OS02HE
OS02CU
OS02CU
OS02CU
OS02HE
OS02CU
OS02CU
OS02HE
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/26/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/20/2015

56

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015
3/24/2015

ORDEN

ESTILO

4778 5221
4779 5221
4780 5222
4781 5222
4782 5224
4783 5224
4784 5224
4785 5243
4786 5243
4787 5252
4788 5252
4789 5252
4790 5274
4791 5612
4792 5612
4793 5616
4794 5618
4795 5618
4796 5618
4797 5618
4798 5618
4799 5618
4800 5618
4801 5618
4802 5618
4803 5618
4804 5618
4805 5643
4806 5643

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

12 FE01
13 FE01
12 C794
13 C794
9 FE01
9 FE02
19 NU10
14 C501
15 C501
12 C251
11 C251
12 C251
12 NU37
8 C784
12 FE01
19 FE02
16 C251
18 C251
18 C251
18 C251
20 C251
20 C251
20 C251
20 C251
20 C251
19 C251
9 C461
11 FE38
10 FE38
421
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/25/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/19/2015

55

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015
3/23/2015

ORDEN

ESTILO

4641 5220
4642 5220
4643 5222
4644 5224
4645 5224
4646 5241
4647 5246
4648 5246
4649 5250
4650 5250
4652 5251
4651 5251-1
4653 5252
4654 5252
4655 5252
4656 5252
4657 5610
4658 5615
4659 5616
4660 5616
4661 5616
4662 5618
4663 5618
4664 5641
4665 5642
4666 5643-1
4667 5646
4668 5646
4669 5646
4670 5646
4672 5647
4673 5647
4671 5647-1

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

18 C382
12 FE38
16 FE02
12 FE01
12 FE02
14 FE02
12 FE01
13 FE02
12 C245
12 C245
12 C186
7 C186
11 C229
12 C229
7 C237
12 C251
11 FE30
10 FE30
20 FE01
11 FE44
12 FE44
11 C251
13 C461
6 NU34
12 C538
12 NU16
14 C730
14 C730
14 FE01
14 FE01
11 FE01
12 FE01
11 C121
402
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/24/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/18/2015

54

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015
3/20/2015

ORDEN

ESTILO

4433 5211
4434 5211
4435 5211
4436 5211
4437 5211
4438 5222
4439 5222
4440 5222
4441 5244
4442 5244
4443 5244
4444 5245
4445 5246
4446 5248
4447 5249
4449 5611
4450 5611
4451 5611
4452 5612
4453 5612
4454 5612
4455 5612
4456 5612
4459 5643
4457 5643-1
4458 5643-1
4460 5647
4461 5647
4464 5647

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

SILVINA

FORRO
F. Talon Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

9 C838
18 FE02
19 FE02
19 FE02
19 FE02
16 C794
17 C794
17 C794
9 FE01
18 NU34
10 NU37
12 FE01
11 C782
7 C251
6 C943
20 FE02
20 FE02
20 FE02
18 C783
18 C783
18 C783
18 C783
18 C783
15 FE43
6 FE45
11 NU16
17 C372
17 C372
12 C372
435
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/20/2015

FIRMA DE RECIBIDO

Fecha:

Vale:

3/17/2015

53

Nombre de quien entrega la maquila:___________________________________________


Nombre de quien recibe la maquila:____________________________________________

Maquila:
PIEL

DOTACIN

3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015
3/19/2015

ORDEN

ESTILO

4309 5211
4310 5211
4311 5244
4312 5245
4313 5247
4314 5250
4315 5250
4316 5250
4568 5251
4317 5252
4318 5252
4319 5252
4320 5252
4321 5612
4322 5614
4323 5614
4324 5618
4325 5618
4326 5618
4327 5618
4328 5618
4329 5618
4330 5618
4331 5618
4332 5641
4333 5646

SERIE

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

PRS

COMBINACIN

Recibido

Pza1 Pza2 Pza3 Pza4

Pza5

Pza6

Pza7

Pza8

OrCh/Fch

OropLen

F. Talon

SILVINA

FORRO
Ajuste Elastico F Leng Esp Bulln

Espleng/Ch

Gancho

CONTACTEL
Felpa

8 C838
15 FE01
10 NU37
8 C387
9 FE02
16 FE01
14 NU10
16 NU34
12 C186
10 C237
16 C251
9 C251
9 C251
9 FE01
9 C449
16 FE02
17 C251
18 C251
18 C251
18 C251
18 C251
18 C251
18 C251
10 FE38
7 FE30
10 C785
338
fecha limite de entrega:

Vo. Bo.

3/20/2015

FIRMA DE RECIBIDO