Sei sulla pagina 1di 33
MANUAL DE MONTARE PENTRU LIMITATOARE DE VITEZA STURDY 895 0 INTRODUCERE. 2.0 INFORMATH GENERALE 21 DATE TEHNICE 89 RSL. 22 Programare. Informatii generale 23. Calibrare si proceduri de testare. 3. 0 Instructiuni de montai a RSL 3.1 Consideratii preliminare 3.2 Amplasarea sistemului de actionare RSL pe sasiu 3.3 Selectarea timoneriei cablului capsulat 3.4 Efortul clapetei de acceleratie si arcul de revenite, 3.4.1 Verificarea efortulvi clapetei de acceleratie 3.4.2 Amplasarea arcurilor de revenire ale parghiei 3.5 MODIFICARI ALE TIMONERIEI PARGHIEL 3.5.1 Tip tija de tragere (capatul tijei) 3.5.2 Timoneria tijei de tragere cu tija ghidata 3.5.3. TIJA tip Bowden 3.5.4 Tija tip Bowden cu colier montat lateral. 3.6 Monlarea VG-02 (POMPA DE INJECTIB STANGA).... 3.7 Montarea VG-04 (POMPA DE INJECTIE DREAPTA). 4,0 Schema de montare electronica a limitatorului de viteza_89 RSL 4.1 Semmalul viteza de deplasare nctarea / plombarea 89 RSL. ‘Marcarea cod data, 1.0 INTRODUCERE itor de cea Sturty 39 E, axte Jove 2 auovsticviuit imp silica ciementul servo eu modula mevanicullli munis pan # repul de in coke mat multe ewurl este de mas. SoFe i ; ‘Scooul timiatoruiui de vitera este de a regia viteza max, de deplasare a auzovenicoinivl prin avzasta niguazea caelutelilor de intreanere st deplase cunttibuind la pretungirea “viedi” motoruiui, Conmibuie ‘= jn siguranca pe drumurie publics 2.0 INFORMATI GENERALE jeu! actionat conventions pela de acosleratic comanda direct soceievadia motors ‘nitacontl de viveza Sturdy $9 ualizeaza un sistem de timonerie cu ae intre soit si pompa de combustibil so timonerte pozitiva de ia imstaror la pompa de comoustibi Dispozitivul de setionare RSL utlizeaza semanalu de iesire calibrate la cahograt teuesmitaroral de impubuni montat pe ev pentru a monitoriza vteza veicoluiui in momentul ia peeregiata a tat atins, fimitatorul comanda Sratul pompei de comustibil peau a lima sta me «sloares presiaa. Dac viteza vehivotuti soade sub vitezareglama,timiutoral permite bracului pompei de combustibil sa se Geplaseze sore clapeta Ge ascieratic, deschisa pens a descaide larg clapess (WOT), dacs exe neces sa se mine Steza ceglata, Deoarees terenul si conditile citer, sstemul Sturdy $9 € RSL sesizeaza moditicurie ‘iteza si ofecruexza regiarea eleewonica aCT sau 2 WOT ne masura.ce cereile de puters orese sat sad. Acestlucru permite vehicoluiai sa menting viteza uniform cegiata. Cimitatorul incorporeaza dé asemenea un sistem de mentiner® a vivezed care permite soferlui sa selesere viteza limitata la orice vaioare care depesese 18 kavh pana la viteca max. reglatacu ajuorl Timitaroralui, Orodciu de woves elansat de pe limitatoral 89E permite de asemenca moncarea tut sa resationene laren vitezei, daca ¢ necesar. Reglarea vitezei variaza inte 48 3i {68 kav in ineremente de 03 kwh, Procedure de nsglare sau calibrare a sistemutn e prezentta in monuaiul pentru programaren limitation de citeza seria 398. ‘Cimicacorul 89€ RSI. este disponibi in 2 variante penn 2 sensivai dfeive: curent condinuu pene sou 7 V utizand impamantare negative. Tensiunea este marcata in exteriorl iecaruilimitator, tanga punctul de fesire al eabiulai leoric, icemul S9E RSL respecta sandantul Britanic BS AU2H. Parte [ a: 1987 si fabrcat in corcon ew BA AU21 7: Partea £1989 a Programare. Informatii generale irmtarcred ie vier Suns 89 9 wt s]uori uci mierootoeesor gente calcul Sigal al a slut, Microprocessor seustomiza limon a apleana in cauza. Montarl poate 2rogrematimitocul ort deschiderea capaci ppicul carvame! sisfemului de sedonare, Prin aceasa desitidere se gome iu tnrerupaare DIP (cootorm igural). Blocal de inrereparoare S. iewe-in proseamarea modelulus pentru selecatrea iezei max, a vehiolul BSL pemite moneaweulut sa reziee ampiininca corse! de aoceleace vbsinua cu sjuroral fimitaroruul aia lizerer inerenuparoraius 3+! 3-6. Montaorul poate sezcca oricare din cis 5 sivele de corse din imino cunplitusines ampliiears) oermice regiaen raspunsui Fmitatorulut pentru eaizarea unor comendi presse si fine aviteze, fara a grovoce o suprateasiune Tanaitone la motor. Postuie ererupatoareor sunt cele indicate pe fist de progamare Balin acest mena Nota importanta: pentra reglarea intreraparorilor se fooseste o sonda aceaduetoars acess fa inter sla cele 2 blocue 19 de & pin, volta fa DERE ORIFTCTL) DE ACCES LA NTRERUTAIO: SeEACRARCERCR FEES FIG.L CCablurie elective ale limitetonutui sunt compuse din + fre, Functia tesaruia dine el ace indieata cu ajurorul unui cod de culoar in ibeiul Ge mai jos. [east ~~ Bunesia i Naan i Negi inpamaatare} | Rost Slinieatare burene Mar Semaal vuezn Seabilzae ees (lace este neeeaN) tH cory 3 a o 2 2.4 DATE TEHNIC ‘Temperatura de Functionare “Temperatura depozitare Curent nominal | Valoare curent cursa libera : Tensiune de testare Tensiune aominata de functionare Tensiune de functionare 20-30 V | Protectie eleermica iL | i | protectie contracurent si supratensiune | Capabilitate ciciu de viata | L milion de cichuni la o sarcina de 13 ib | i 7 [ | Capacitare de montare ‘optional (in toate pozitille) 1 | i /Capacitate de vibrare | Sarcina continua H10 db dela 30a | | ! 2000 Hz a” | Deplasare lineara Vmaximun 43.0 mm | Forta de iesire nominala 0 ibs la tenstune normaia i 2.3 Calibrare si proceduri de testare smoxsibi e2 toate tan de pe copacul Ueschidertt ensare ct cu entie capac: Nota importanea: pentru ceglares intrerupatoriior se Toioseste o sonda neconductoures eestor suipe au se permit incrarex mareriarelor straine. apa sau chimicaie i curcasa Timitacorulut Folositi cu arencc inscrumentele uplizate pentru 2 manevra increrupacoarele ‘le programare ascrel inet a mu loviti sau zgariat place de cireuite imprimare - pa inneupaoatle ore unzatoae un bbc ds ingepioae “Nn positile cores 5, Prmitaonal poate ti acum texan cegim staionar sau runes (ge ceren), Pen Ldcsohiier de scoes a nterupatoare buieremontt si sigurat (ata anteor testae vehisolu cu capeeul deschicent de acces fa intemmpator ceschis, ‘Tosarca in cogim sationar se post reviza unizand un PRO TACH sau TDU 100 sau orice ata unitate de seinnare porabila avizata Peau testarea Stationar ge (oie, acetera vebicolul foarte ineet, snares and cstena se apropie de fimita maxi, peau 3 obtine un contol (comands) tabi Acest loc S= atorexza dinamici aera sisteatlui de cosare a role versus cinamicareala a escanin tere, ‘Dao genet controiul ampinudiitcorectet sau pentru reglareaiimices maxima de wueza wba fsa de programare 3 3 spot repel wcapele dela la3 3. Baca test are sucues puned ia oe si securtan capacul i gerinera de eansae. area vehicoluiut, capscui seve indepartad). Nu 39E TABEL DE PROGRAMARE Q=CONECTAT DECONECTAT si modale de shograt de comanda “A’ Vite NUMAR VIFEZA NUMAR INTRERUPATOR INTRERUPATOR INTRERUPATOR TL2545673 12345678 us 8 48.3 80000000 684 10911000 885 oLooit90 494 10000000 692 01911000 393 1rootia0 49.9 01000000 70.0 11011000 90.1 oo1o1100 1t 900000 708 oo111909 309 10101100 : 00100000 718 1d111000 OUT o1iortoo t 10100000 Th o1111000 92.5 TLLOLi9® o1100900 32 LLid1900 933 ooo1ri09 : 11100000 74.0 90000100 LooLit09 00010090 748 10900100 oro1ii99 1 10010000 738 01000100 11911100 i 01010900 11000100 96.5 oo1rt190 LL010000 00100100 74 LOLL1100 90110000 78.0 10190100 98.1 OLLLLL9d 10110000 78.3 o1100100 99.0 LLLI1L00 i 01110000 79.6 11101000 99.3 oov00018 \ 11110000 30.5 ooo10100 «=: 100.6. «= LD DODOLO | 00001000 813 10010100 ~ L014 o1000018 | 10901000 82.9 01010100 102.2 11000010 : o1p91000 32.9 11910100 103.0» 9100010 | 11001000 83.7 Doiio100 «©1038 = LOL DOOLO : oo1o1090 34.3 1oLLo190 o1190010 10101000 855 OLL10100 11100010 oiro 1000 36.1 21110100 ono100lo i LL L9L900 36.9 op001100 19010010 ooo11900 877 10001100 O10 199010 1089 «= DOLL OOLO = 128.7 LO LDOTLO OLLLEL1e oot = LOLLDOLD —«129.5— OL EDOILO TEULELLO 1102 OL LT O0LD 05 11190110 90900001 iho tt tooto ISL oootoito 10090901 yoootota corny rooto1io D1D00001 10001910 oLo19ii9 TLono004 otvoroLo . Lior 8 to 2oc00001 ELOOOED — S44 ODLLOLED 19100001 Dorpigio bog Ld OLod00L Lototota 36.0 © OL LOLI rliooooe O1tOL018 © 36S LLL LOLLD o001d004 111ot010 © 1376 = DOODLL LO tootooo: OOOTLO1O = 38.4 LODOTLED ~— 1885 LDL OODE LoDLL018 1392 oToOtLLO ttoLooDoL O191LO10 40.9 LtDO1LLO © 160.2 OLA ODOR LtoLLoLo O0101110 ©1609 LOL O00L 90111010 1OEOL1E9 = LF OLA LODOL LotiioLo OL1oLi10 © 1625 LLL LO001 orlaioro 11101110 1633 00010001 LL1L1010 144.0 ODOLT110 © 6k = LD OLOOL 00000110 1448 DOTTED © 185.9 = OLD LO0L 19000110 i4s. D1OL1ELD © 637 LL OD1001 OLod0r10 © 146.5 1011110 ©— 166.5 = 00201001 11000110 1472 OOL1LL10 © 167-4 = LOLOL ODI Do00T19 148.0 LTE TIO 68.2 OL LOL ODT 89E TABEL DE PROGRAMARE B 7 CONECTAT {=DECONECTAT ca fisa poate: urite si de tahos: area limucarii Hositt aceasea fsa fa sel oruiui de ampisficare a lim inchise si fa ceularea nevoii de recunoastere a vitezel (acrerupatorul B-L:pozitia de reglare a limitarii total inchi acest intrerupator mecanicul poate sa regleze limitatorui,cx elementul de comanda sa Se adus in pozitie de inchis sor. ON=Limitare cotal inchisa OKF=Functionare aonmala de timitace {ntrerupatorul B-2:reglarea recunoasterii semnalului de viceza {olosim la selectarea vitezei pe care dorim sa se atise isea C3/D3 a ahogratuiui(regiat din fabricatie), ‘himbatorul de viteza/8000impikm) Intrerupatorul B-4,B-5,B-6:reglarea factoruiui de amplificare a limitatorului. 4 folosim ta corectarea facrorulusi de ampiificare limizaci, Feciorul de amplisicare poate i cegiat la 6 aivele diferite. Intrerugatoarele B-4,5, i Rezultat Be BS BS t Limitare redusa 0 0 oO 2 l 0 0 5 0 9 1 P4 U 0 i s o t 1 6 Limirare repida 1 1 1 Vehicolul depaseste viteza ceglaca,se deplaseaza catre aivetul L iveza trece geste nivelul 6, a Intrerupatorul B-3: Rezerva saa — -3-0-Instructiuni-de montaj a RSL 3.1 Consideratii sreliminare 1 rebuie mentinure dupa montares Jay este fs are comousitoll si ale cmon auras ca Toate tnuile oiginale ol peapreet + Mentinet r nt combustbi 1 Montineti corefarea wecdilibred) ince ar. arcurilor ce cevenire si 30%” pentru a obtine forteis corecte ale arcu re trebuie selectata. ‘ei urmazonul tabel LA posibilcte de inverterenca ine timoneria suprereprizet si hardware ul ui davorita eformuriior Ibseste feratie# pe i capsule FORTA NECESARA A ARCULUT {” EFORT PENTRU A REALIZA WOT CAPSULEI LIMITATORULUL 1 AMITATO! -4 i tru un effort de 1 | FOLOSITI UN RSL CU CAPSULA DE 20 1 LBS | Pentru un effort de 16-20 Lbs | FOLOSITI UN RSL CU CAPSULA DE 25 Il I LBS RETINETI SENU UNA MALPUTERNICA SAU UTILIZATE INTOTDEAUNA NUMALCAPSULA RECOMANDAT MAL SLABA DECAT CEA RECOMANDATA + Efexele utilizar forei excesive a arcalui mitatorut 396 Sturdy are coiei ea tacilica treoerea fina de la famecionaren cevomandata la oot asta ranzaute ina goate Hi sfecuata atunei cand exista un dezechutions in efortal dea deplssa Sore WOT sisarcina erculti ansambluiui capsuie, Daca sarcina arcului capsutes ee ente nevesar pentru a cealiz sisterulu: £e avtionare penis 2 Cablul de control al RSL echipat cu timonerie tip capsola se va misea odate eu parghia de accelerate atanci cand pedala de acccleratie este apasata sau neactionata, Aceasta deplasare neobstructionata trebuie sa asigure revenirea la turatie elanti (ATENTIE} 3.3 Selectarea timoneriei cablului capsulat Sistemul standard cu capsula presupune atasarea capsulei in capatul cablului de comancla Capsula poate Samsate numai ls un stift sferic de 0.250 inch, care trebuie pozitiona astfelincat sa asigura o carsa newt fe 25.0 mmm pana I 43 mon, atunci cand bratul pompei de injectie rece de la CT la WOT (vedi figura 2) FIG3 ettsat deplaserca licara bartului pompe de injectein focal unde tinonotia este pris de brat (veri ‘ia:2). Deplasaroa lineara de la CT Ia WOT trebuie sa fc mai mare de'25 mam, insa wat ina de 43 now Pace Seplasazea cma mica de 25 mm, indepartati penta! do prinderea imoneriei de al pompe deinjoctic per 3 intensifica miscarea Tineara, Daca deplasarea depaseste 43 mmm, mutati punctal ée prinders a timoneriey inspre axul pompei de combustibil pentru a micsora miscarea liniara Selectat liitatoral porivit dia TABELUL DE SELECTARE A LIMITATORULUT (fig.2) in fanctie de cursa reglata si de variantele de miscare (dcplasare) a limitatorului DIAGRAMA DE SELECTARE A LIMITATORULUT Figura 2A ‘Nr. repertoar ‘Curse cabiu Fora arculut Longimea cabhutai mm Kp ma 59D-02607-001 B a 7 760 ‘S9D-02607-002 a BEEEEEEEa 1270 I] 59D-02607-003 a Te 7 2030 J 59D-02607-004 B [9 760 | 59D-02607-005, 8 Ts 1270 '59D-02607-006 B 9 2030 591-02607-007 38 7 760 ~ 591-02607-008 38 7 1276 | 59D-02607-009 38 EEE a 2030 59D-02607-010 38, Hitt 9 70d 591-02607-011 38 SHIEH 5 | ‘59D-02607-012 38 [| 5 2030 | 59-02607-013 B 9 760 59D-02607-014 B Ale u 1270 $9D-02607-015 43 “| U 2030 | 13 satis BOF, Daca eter are Daca cioruriie arevivza WOT, seunes v saunci cand ASL depiaseaze ova vehicoluini scade sub “era reginwaws jetorut dimuaiorulus. arcuf din capsuia tebuie sa impinge clapesa inapot in pozitia WOT fn sesusta puzaie de fuer este de sumal 85% a a2 va putea emia: povitia SWOT, daca efortuni areuiai sunt cesemaiticawve. Aiingeres corecia a capsulsi geaunt 9 anumita apiicatie newesita o pertonda de timp cninima si va ssigureo Geplusare unitorma in puzica WOT si CT. fuer care se va materiaiza intro comancia mai fina a ie2% lars, 3.2 Amplasarea sistemului de actionare RSL pe sasiu Decider locul de ampiasare a sistemui de acdoaare Lat in seam uta si ungimea cabiuius, adi exblu eu langime mai mare decat wea qecesara. ionare tebuie montat pe ruma-sasiu Sau supresrucure in vomparti ul motor, NU pe blocul moet Montati intotdeauna ansambtul sistemafui de actiooare intr-un plan mai inuit decat pozitia unsambiulai capsule. ‘Nota: au gauriti siciodara lansa de sus sau de jos a ramei sasiatui. Pentru moncares azcepiabila a sscemului de actionare vezi ig. si ‘Cea mai buna poridte este arcea eu Hux de aer constant deasupra"zonet ce stooi SAGETILE (NDICA DIRECTLA DE ACTIONARE A CRAVITATIEE LensrEsst, Staceerzg. eee saibe pamantare ira om ee FIG.2 Cablul de comanda trebuie sa fie amplasat la distanta de min. 200 mm sau mai mare fata de colectorul de evacuare sau teava de esapamaent. 2 3H {Cansuia poate esos in imoneta aos inane din urmetoasc modal: tal une! tis sau v ua cablu (vezi $e.3,4 dd) bin mijlocut djei sau a cabluiu inw-o poze de invoarosre (vezi 1u amplasaci niciodata capsula ca Yereastra in susCupsula trebuie s ‘ja de acceleratie ‘Medul de funcnonare a rimonertt {daca ergze sau impinge branul de accelerane pentru obtineres ‘WOT? determina alegerea metode NOTA! Areul din capsuia crebule sa opuna invordeauna cezistentei, la eforval arculul de revenire. de avemenea paraiele out ANPLASARE ARC DE REVENIRE sonar fortului clapetei de acceleratie 3.44 Verificarea ateazs De vebicul 9 dmonerie ip cabiu cu sapsila, sr auiea sa de neviee es arcur aie de (a brand! sompei de combustidil aa ie amolasate in aita pare estouse vor fl ampiasace pe dmonena viene sib). ature: cand monteaza ca ‘ar capsuia trebuie monata pe dram pompei, Jemoniat limongria eiapetsi i efeenund certicares in elu Dupsa ve amare au Gost indeparat de asesieraue de pe dratui pompe: pomio. Foiosiv un 2 Coun si innegisteai ct clorturtle nominale (vezi Hg 4}, Folosit aceasta informatie ~ 30% pentru a: aps, Vez ti Daca capsuia au este montata direct pe pomva, lasatitirmoneria ausata si siecmati acceasi procedura in punczal ‘aveare incentionati sa montad capsuia / bolt cx bia brant! pompet ture. Repetat anes est de wet o si feed media eforuilorinregiscat, acest nt ca fora coresia a arealui su 3.4.2 Amplasarea arcurilor de revenire ale parghiei foctul necesar penurt a obtine debit mex. ia pomps in cazul vehivuletor ia care oraaul pompei de inject te um are, puate fi mai mare decat cel dort. Lasad doar un singur aro de revenire atest pompei de combustibi scoated si reampiasati areurite de revenire suplimentare, Pria reampiasarea scesir arcuri, aval din capsula ne va preiua sarcina de ia ete, Sareina se va aplica timoneriei, care ests atasta fa bratal pornpei de injectie pentou a asigura revenirea la relantina, Capsula are 2 gauré in eapanil mansonului in care intra cablul de comanda, Acsste gauri pot 8 folosite enim a ausa arcunle de revenire ale parghied. jn Pent aausa arcurile de revenire ele oarghiei, Xioul de monia} contine un suport universal de prindere 2 ‘aval si un are de revenire ai parghie: care poate Hi acocsara le reamplasares accscor aus, Vezi fg, 48 care #fusereaza ceamplasarea tipica a arcurilor de cevenire ele parthiei. 3.5 MODIFICARI ALE TIMONERIE! PARGHIE! So ADANCITURS DE PETEA ADANCIME MAX 1309 GAURA SPL ENTRODUCEREA TUELIN AN Daca diam aici in copacal ansambiuiua capsila, Vezi 896. Asigurat praderea ties pe eapsula eu un suru de reglare si gai dje pe ize ija parghiei. Veui tig 6 transversala. faurosucet un splint in eapsuia ul de mont, apo’ unged boital amintic presum si suportutcapstl jucati-va ca dispoziawul de blocare (opritonul) ridet are din capsula Alegeti doltulcilindric dont din Kit yeraq ansamolui bolt clindn / eapsvia pe branul pompel de imectic. ‘Montat-l in suport capsule’ st as cose prins bine peste doltul cl Prinuiec arcuriie Je revenire ala parghie: dupa cum este ascesar FIGS ca este necesar,cegiat imonera ja parghie! asia incat branal pombe! de injecwe sa se deglaseze spre Fut WOT (pareite fare desehisa) atunci cand pedala de accelerade a fost apasata la maxim. Curse arcuiui capsules buie depasiccu tim. ‘Vex seegunea +.0 “lestructiuni eouwice pentru finatizarea mont 3.8.2 Timoneria tijei de tragere cu tija ghidata ‘care nu esista spariu suticieat: pentns prinderaa wxpsule direc in capaml tit parghiet. Acest tip de amonerie permite ansamtului capsulel sa Fie siruat pe acceasi parte a parghiet pompei de injecdie ca si ija ourghiei. Vez Ht TUA TIMONERIE SPLINT ANSAMBLU CAPSULA CABLU DE CONTROL DE LA LIMIT: NOTA: COLIERUL DE GHIDARE A CAPULUI SE FIXEAZA IN CAPATUL MANSONULUECAPSULEI CONFORM FiG.9A SI ALTA POZITIE DE-ALUNGUL MANSONULUI CAPSULEL ESTE IMPORTANT CA SURUBUL DE ALIMENTARE SA IE ALINIAT CORECT IN COLIER CU GAURA IN CAPATUL MANSONULUI CAPSULEL ! ‘016 pedata de =4 5 7 og tee so) fe ae fe OO = a, Q : ; cr} ey pte limitator PEDALA DE ACCELERATIE PE C.T. BRATUL POMPE! DE INJECTIE PE CT. . spre pedala de acceleral spre limitator | PEDALA DE ACCELERATIE PE W.0.T, BRATUL POMPEI DE INJECTIE IN POZ.DE LIMITARE 20 3.5.3Timonerie tip inpingere Demontatibratul de relate pompe de injecte Desfaced si schimbati capaal bretului DETALIU TIA TIMONERIE tesitura pe brat max. 0.100 adinc Moaiteati adatom ein. as fl ca prehungirea fe de 17 mm si cupati la brat nkoduced bead modificat in onficil de intoarcere-Regla i Sonu aeelare Inlturatorficinl de intoarcere cet otesitura in adgptoral el penta ethane reglare. Montel loc erificiut de intarcer,fxati surubul de reglare gnu intodeent eter Introducetiunitatea de execute in oficial de intoarcere Pena po Jalaturati nitatea de executie,esitorficin!,puned ia loe unitate si seplet cw cm ‘rin gaura colieruui de ghidare in uitatea de execute,regat si fixatcn sutoral 21 TIMONERIE TIP IMPINGERE “XL bret oviginat ama de fisore al eee ete NO SEE imitare inchiza, a saints OO : “unitate de MN Sica “sti cu eae steric SSE adaptor are — adapter de intoarcere \- bratul pompei de injectie FIG.2 spre limitator | PEDALA DE ACCELERATIE pe CT. BRATUL POMPEI DE INJECTIE pe C.T. 22 spre pedala de acceleratio NEES EEEPEE PEEP eer rian | emeeeeeeeoe BRATUL POMPEI DE INJECTIE pe W.0.T. spre pedala de acceleratio | PEDALA DE ACCFLERATIE pe W0.1- BRATUL POMPEL DE INJECTIE IN POZITIE DE LIMITARE FIG3 3.5.4. TIJA tip Bowden Aleget liesitatorul de viteza optim avand in veder sarcina pa adaptor ate si kangimea tj de actionare. Stabiiti conform cap 3.2 locul optim de montare, Anunei cand tja Bowden ce termina inten brat, demontati tia Bowden de pe pompa de injectie si demontati bolt! cu bila. Pentru montarea grupului de ectionare poate ca va fi necesar si un colier din inusa de montare, Amplasati limitatoral in pozitia adecvata si moatati suportal pe motor. Veri fig ‘Teiati o adanoitura pe capatul tjei de actionare pentru amplaserea surubului de reglare aproximativ cu 4 mm de Ja capa. Montati capatul bratului in imitator. Daca este necesar folosii adaptor sau vin manson din trusa de ‘montare, Fixati-1 ou surubul de replace. Cautat un splint adecvat si montatl pe brat. Inainte de montare folosid usoare, Introducetisplintul in mansonul grupului de actionare in asa fel ca arcul s $e aseze pe splint ‘Tia cablu Bowden trebuie montat in asa fel ca in momenta in care pedala de acceleatie este Ia max, bratul dé actionare a pompei de injectic sa atinga WOTul. Arcul blocului de comanda trebuie reglat cu ua mm peste maxim, Asamblati arcurile de revenire a parghiei in mod corespunzator. Pentra terminarea Iueraii de montare Iva in considerare modul de alimentare cu energi eletrica din capt COLIERUL GRUPULUT DE ACTIONARE _SPRE CABLY) PE ACCELERATE 3.5.5 Tija tip Bowden cu colier montat lateral Montarea laterala a colicrului este folosit in situatii cand tija Bowden si pompa de injectie nu este in acelasi uunghi de miscare Acest ucri se intampla atunci cand bretul pompei de injectic este montat eu ajutorul unui splint adeevat largit pentra asamblacea prelungita, SITUATIA ORIGINALA eabLU nOWDEN COLTER DE HIXARE CABLI TOMPA DE INGEC TEE 24 vionare luand in considersre ona arculut si distanta de setionare a tu injectie sau ge ge blocul de djaia astel de wie pow fh nevesie tn colier al uruputui de acitonare. Vezi ig 16. 7 ‘ikurel GaP Taree montare. Aseznd capanel yrupuiul de-svtionure orin manson da cole si indepurtati~ nm de canatul srupuli de actionare, ecuiin sprog BOT MINT EATER 7 SPRE LIMITATOR spre CABLE DE ACCEL ERATIE FIGS Stabili un loc acceptabil_ pene asezarea colieruiui in asa fal incat grapul de sctionaré sa tie condusa corespunzator pe cursul taiectorici somale in timpul actionarii-Este important ca colieal sa He montat in ase fel ineat sa aut deranjeze miscarea tie si sa nu itaneze sot sa nu deranjeze reantoarcerea sje: m poritia de repaus Asezati cin? teien pe coler si ftati-| corespunzator. Alegeti un colier de montarelatecla si un bolt cilindne dis trusa de montare, Montati boltal pe bratal pompei de injec Asezan volierul de montare lateral in grupul de actionare si verticati asezarea in tine dreapta, Dupa accaste marcati boll, tat; adancitura la focul surubuiui de regiace, dupa care fixati ou surubul de reglare si taiati Jocu! splintali si in tinal asezati splincul Fixati cablul Bowden pe colierul ater, 3.6 Montarea VG-02 (POMPA DE INJECTIE STANGA) Cunostinte generale toainie de montarea insalatet,VO-02 stabil pul pompei de ince, modul de tmnctionare a tj de actionare a reteului de incareare si pozitia atecvace a lsmitetoalui de viters. important: imtatoru de viteza a tia de acconare a lui dupa monte se inte in funetiune mural in momentil cant fa pompei de injeatie ase in poziie max ‘Modalitate de montare: 1. Montat imitatora de viteza pe auovehicol conform cap 3.1.3.2 din aesst manual, Asigurat-va de tape a cablui de alimentare este iber si poate luera couseeutiv, Soest luc este aecesar peatns fapeel ea exe dij din po2itiaC? in WOT. Demonia bratu de aeionare « pompel de injenie BOSCH de pe bratl pompe de injcte si separa < frotul seleului de incareare, (hsemnaiceza ponent de reierim inte brant de actionere 5 cupia) ‘Masurai st insernnati ta gana, sia acest mod montajal se poste efeeta in pozita wleevaa Vertiati provenienta branvsi pompei de injectie, daca nu este original, BOSCH rebuie schimbat “+. Demoncati surubul de prindere 4-28 de olace de bees inainte de montre. Montati braa arcului pe bratul pomp de injetie avand gia ca placa de baza sa camana nemiscata, Bratl erculut intra in bretul pompet {de injotcin eel mai epropiet punet de acionare. 3 Menta mansonul de protectie, suiba si brat releului de inearean piulitcke corespuratenage cu mas,5.9 N/m ‘Montan bestul tft efeulus de sacarcire la releu ux ajucorul Cofino Fe sei i MANSON aK PROTECHE 3.7 Montarea VG-04 (POMPA DE INJECTIE DREAPTA) Cunostinte generale leainie de montrea instalaticd VC-04 stabilid pul pompei de injesie, modul de funerionare, sctinare a releului de incarcare i pozita edeovata a limitatorului de viteza. Important: limitatorai de viteza si tifa de actionere a iui dupa montare sa inte in unctiune numai in momentul cand tia pompei de injectie ete in pozitia max, Modalitate de montare: 1. Moatatilimitatoul de viteza:pe aulovehicol vonficmn sap 3.13.2 din aoast manual Asiguretive. Se foal sa cabiul de ulimentare este ber si poate lucra consecutiv. Acest cru este necesar pentry fapiul ws oste sinjat din poziia CT in WOT. 2. Demnontat brant de acionare a pornpei de injectie BOSCH de pe bree pompel de injctie si sep bran veleuiut de incarcare, (Unsemneti reze punctviui de reteriata inte braal de astionare si vupla). ‘Masurati si insernat tia gaurita, sin acest mod montaul se poate efecua in poritia adoevata Vsriticau provenicnta bratulut pornpei de injertie, daca nu este original. BUSCH reduce sehimiva +. Demontot: suruibut de prindore ¥-28 de placa de baza inaine de montare. tMontati brat a peraped de injetie avand gria ea place de baza sa ramana nernseata, Bratul arcu iatca in Je mjeotie in ce! mat apropiet punet de actionare. Montatt manson de proteciie,suiba si bran reieuiui ve inearcare pe suruburile amplaute, Fise pitele cerespuriatare cu max.3.8 N/m. elu de inearcare la rele cu ajutorul gaurlor amplasate pet Veetcott modal de setionare a limitatorului de viteza, Fixati mansonul de provsetie pe ansamé raul pomper lo fetiloate 7% Verfiati modu! de actionare a lmitatorului de vitea, Finati mansonel de protete pe ansannblurilefiletate OAAT OP ACCRLERAMIE AL OMPEL DE IIECEEE macanenaza \o Rivon <=90 EK AROMBY BT My, [BRATUL DE ACTIONARE AL RELEULU! DE TROARCARE PIOLITE : MANSY RERRRRCT 4.0 Schema de montare electronica a limitatorului de viteza_89 RSL Dict Hust in considerare semnalllimitatorutui de viteza de pe un tahopra€ electronic calibret atunci vezi fig ‘pact Haat in considerare semmall limitatorutui de viteza montat po cate de vitese suse ot fig.2 Important: inainte de orice montare asigurati-va ca potul + al acummulatorula exc demontat, 27 : TAHOGRAF ee DE VITEZA 4X MARO- SEMNAl. VITEZA -NEGRU - NEGATI! (MPAMANTAL ROSU - ALIMENTARE BATERIE ALBASTRU -STABILIZARE VITEZA 7] sides i ‘LIM. DE VITEZ.A, PUNET DE IMPAMANTARE HIG.1A in cazul in care lampa de semnalizare este montat pe cutia de viteza de faptul ca contactorul B2 este in pozitia OFF. Studiati program sheet B 28 Important: in cazul in care lampa de semnalizare este montat pe cutia de viteza asigurati-va de faptul ca contactorul B2 este in pozitia OFF. Studiati program sheet B HARE SEMNAL Fiecare limitator de viteza are un cablu de 4.75 m tungime cu 4 fire care se asambless eu ejutorul wei ‘cuplaj al modulului de comand, Acest cablu trebuie sa tie montat ine limitator de viteza si introdus in cabin acolo unde este montat si ahografu Atentie deossbita tebuie ecordat atunci cand cabinele sunt rabatabile pentru ca le aceste autovehicule twebuie asigurat siguranta ayisearii normale a cabinei, ca aveasta sa nu fie nici deterorat nici prins in iomtental rabutari.Atentie deosehita ata la teava de esapament cat sila alte surse de caldara,ditanta minim tind de 200 min de abeste puncte Asigurativa de izolatia corespanzetoare a cablubui de alimentare fota de ansomblurile metalice le autovehicolului, avand gvija a deveiorare si rupere.Cablul de actionare sa ie montat m spacele tahogratul, fm vec reparate indepartat tekogratul din bordul autovehicolviu ‘Conform fg. amplaset ooordarite timitatorub de vitezn la rucorcltahogeati Sigilurile tahografetor deteriorate in timpul montarii trebuiese schimbate numai in servieiuri specializate. Placa ae fix capac Gamitura de cauciue alivuaa99¥_ 30 VIva3d suas nimay f vunuimgye, FIG.2. / auaam 30 vaWod \_ vzauia 30 \ anuoivitar Sunt necesare numa ei fre confirm 89 RSL, care asigure semmalul puri « impumamari si citer deplore Alugerca vitezei optime de deplsare este ta latiudines conducatorulul auto. din aecasta cau montatorl techuie “a monteze la un loe eorespunzator butonul de actonare al iastalaii, Toate autevehivolee pusad too de snoniaresuplimentara a butonului de actonare. : - ~ SButonul de aetionare a limitatonului de viteza trebuie sa fie smpamantat, Ai prin sistemul 89 RSL, intra in functiune cand cabiul elbastru semsalizeaza TAZA Important: modulul de viteza nu functioncaza sub 48 km/h Sistemul 89 RSL memorizeuza viteza de dleplasare si in exzul in care butonul de comanda este inchis sau deschis peste limita vitezei de deplusare minime, sstemul incepe sa diminueze viteza de deplasare. In cazul in care conducatorul auto actioneza asupra butonului de comanda, viteza de deplasare se stabilizeaza si el poate f] modificat pana la viteza max. programata. Daca butonul de comanda ramane actioiat, atuaci butonul de alimentare este decaplat si sstemu! 89 RSL nu mai memorizeaza comanda primita anterior. Ca'urmare conducatorul auto uu poate stabil viteza max. de deplasare pana cand nu intra in functiune comutatorul de pe viteza de deplasare minima. In consecinta: racondati potui + al acunnulatorufui pe sistem si verifcati modul de amplasare al sistermului de limentre, 1 vitu7ei opiime de deplasace Dutonul de commana Vers fig 4.1 Semnatul viteza de deplasare Limitscorul de viteza trebuie sa ia semnslul vitezei de deplasare de pe autovehicule care an instalte ‘ahografe electronice cu iesire ealibrata(Iimpuls m) Autovebiculele care nu detin thografe electronice, mechanice trebuie instalal un bloc de turo impuls /metra de 8 pe cutia de viteza TIPUL TAHOGRAFULUT IESIRE FGISOGIS BS Teper G50,04_ [BT su D3 eas / Kienzle 1914 es Lucas Kienzle 1318 B7 sav DS i Veeder-Root [200 AS | Weader-Root 1416 (ps | Weeder Root 1426. D3 i Veeder-Root 8300 BT sau D3, J In cazulfolositi tahografelor eu iesite electronica calibrate folositi un grup Triples care se cupleza cu wn turo impuls /metru de 8 si 1000 rotate /lim. Vezi ig 2 5.0 Etichetarea / plombarea 89 RSL. RSL este un produs asezt int-o carcasa de metal, de aovea dupa montare mecanicul muntator nu rrebuie sa efeotueze multe lucrori de ambutisore. Elemeatul de comanda, care are ca viteza max. 95 km /’h (conform viteza reglata de UK). are plomba dle origine, Blesunt montate peelemennil de comanda si eutie de viteza. Daca montator! vreass schimibe viteza mas. ce deplasae & limitatorutui trebuie sa demonteze plombele Pe parcursul montariitrebuie venficat cetansarca gumituri, Pentru ambutisare limitatoruli de viteza vezi, Fig 1. Totalizatea gamiturilor de eansare 4 Timitatoruei sunt prezemtae in Fig.2 NOTA: Plomba originala care fixeaza elementele limitatoruiui nu poate fi demontata. Odata cu demontares plombei se sisteaza garantix modulului 5.1 Marcarea cod data ‘Marearea cod data pe limitator poate ti impriinat eu un instrument covespunzaior,lmpimati luna san -montajului Etichetat limitatorul pe bz fig 3 Daca eticheta este deteriorata sau necorespunzatoare garantia pierde valabilitatea. Fig3