You are on page 1of 1
2 PsttoreDAcocte 4. pe bazaunor masur dave ale unghirilr, ilisnd rportna 5. oblecival va fi consiertatns duct vor fi desente 7 unghiuri din cele 10 reczate in sarcina deer, | Clteva norme ce tebuie respecate in formulates obiectvelor operaionsle (Wtiseeama, L, pp. 256257) + norme vind connulcbectivelor operons ‘for obictv nu se formuleaz informai, sees, problema de rezovat, ‘operajialogicd saws abilttea mewald svat, defini asfel modal de ‘aporare elevilr la comaul vical Formulate gre: ele al spuntc.." FFormulis corecte .clevi st ienifice.."; elev of anaizeze,.."; elev sf compare." © objective tebuie sf corespundt niveluui de dezvolure intlecualt a clevlor 8 ier o difelate surmontablé ‘+ cbietvele webuie ud fe reale (6h deste opera sau actu ce pot fi aoiate cu experienle de lnvijire adecrae in sina insrvetve Drogramate cu elevid; + opemmpile st comporamentle secifcate tebuie sé fie cdr mat variate, Appin nivel simple reproducri de informa, ‘nome refericare le forma objetivloroperaionale + obiectival mu descrieacitatea profesor, chimbarea ce umes x8 se ‘roduc in comportaentu eleva Formatiriicorecte: transmit elevilr cunogtge despre." «sf demonsrez evil." ee Formulr cores: elev vor fi capabllis dete." elev vor f capi shale...” ee ‘+ objetval operational irebuieexprimat interment comporiamental explicit, rin ulizarea unr verte de aun 'Na sunt operatonlevebele de ipl: a cumoae, a inelege a sing et. Obiectvele operaionae se expr prin verbe de tpl: idea, defini, a ‘erumera, a compara, a recunoste, a decree, ‘+ obieciv operational tebe vieze o singurdoperaie pera a permite ssurarea g evalunrea gradull su de realizar ‘tn obictiv operational ebie exprimar It ewvinte ft mal pune, penta a gua referza la conte specific "+ obietvee operational rebule 58 fe integrate si derivable logic, ofernd © ‘expresi clara loge conju informa i snailo de inva. Avanajele demerslui de opeationalzare a eblectvelor sunt evidenteindeosebi enru profesor lipsit de experens confer profesor mai mul siguran n desperate activi; Hom TREGETS