Sei sulla pagina 1di 35

Farmcia 2013.

2
Atlas de micologia clnica
com fotos das prticas
Larcia - atlas micologia

Larcia Paiva

Blastocondios

Larcia - atlas micologia

Hifas septadas ramificadas hialinas

Larcia - atlas micologia

Ndulo de piedra

Larcia - atlas micologia

Malassezia ssp.

Larcia - atlas micologia

Microsporum canis

Larcia - atlas micologia

Microsporum gypseum

Larcia - atlas micologia

Microsporum canis

Microsporum gypseum

Larcia - atlas micologia

Hortaea werneckii

Larcia - atlas micologia

Curvularia ssp

Larcia - atlas micologia

Candida albicans

Larcia - atlas micologia

Epidermophyton floccosum

Larcia - atlas micologia

Trichophyton mentagrophytes

Larcia - atlas micologia

Trichophyton tonsurans

Larcia - atlas micologia

Trichophyton rubrum

Larcia - atlas micologia

Trichophyton tonsurans

Trichophyton rubrum

Trichophyton mentagrophytes

Larcia - atlas micologia

Fonsecaea ssp

Larcia - atlas micologia

Cladophyalophora carrionii

Larcia - atlas micologia

Rhynocladiella aquaspersa

Larcia - atlas micologia

Corpos muriformes

Larcia - atlas micologia

Phyalophora verrucosa

Larcia - atlas micologia

Lacazzia loboi

Larcia - atlas micologia

Chaetominum spp

Larcia - atlas micologia

Bipolaris ssp

Larcia - atlas micologia

Phoma ssp

Larcia - atlas micologia

Paracoccidioides brasiliensis

Larcia - atlas micologia

Paracoccidioides brasiliensis

Larcia - atlas micologia

Alternaria ssp

Larcia - atlas micologia

Sporothrix schenckii

Larcia - atlas micologia

Histoplasma

Larcia - atlas micologia

Rhizopus spp

Larcia - atlas micologia

Penicillium ssp

Larcia - atlas micologia

Fusarium ssp

Larcia - atlas micologia

Aspergillus ssp

Larcia - atlas micologia

Criptococcus neoformans

Larcia - atlas micologia

Potrebbero piacerti anche