Sei sulla pagina 1di 1
L mL. Concursul National de Matematica ,,Arhimede” Editia a VII-a. Etapa I. (26 februarie 2011) Clasa a Il-a (4p) a) Efectuati: 3x5x4x0x2+6x4= (5p) b) 1000-2-4-6-8- (3p) a) Punefi paranteze pentru a obfine rezultatul dat: 3x241x544=49 Gp) b) Produsul a 3 numere naturale este 54. Care sunt numerele daca suma lor este 14? 3p) 6) Dublul unui numar ,.x” a fost marit cu 8, iar rezultatul a fost micgorat de 4 ori. S-a obfinut 5. Care este numarul ,.x”? (4p) a) Pisica are 71 cesti de ceai, iar Patarierul 25 cesti de ceai. Cate cesti trebuie si-i dea Pisica Paldrierului pentru a avea de 2 ori mai multe decat el? Gp) —»b) in palatul Craiesei Z&pezii sunt 15 apartamente de gheafa: unele albastre, altele roz. Un apartament albastru are 4 camere, iar unul roz are 6 camere. Stiind c4 in palat sunt in total 80 de camere, aflafi céte apartamente albastre si cate roz sunt? (4p) a) Daca dintr-un numar scad 16 obfin acelasi rezultat ca atunci céind il impart fa 3. Care este numarul? (Sp) b) Alice are o inaltime de 8 cm, Pentru a ajunge la cheia de pe masa, ea trebuie s& aibé 70 cm indltime. Langa ea sunt 2 ciuperei fermecate. Pe una scrie: ,Dacti ma vei ménca vei creste dupa fiecare jumiatate de ori cu jumatate din inaltimea pe care o vei avea in acel moment”, Pe a doua scrie:,Dacki mf vei manca, dupa fiecare 61 de minute trecute, vei ereste cu 2em” Alice minanci cele 2 ciuperci impreund, dintr-o inghititur’. Dac la ora 10 a méncat ciupercile, la ora 12 si 3 minute cati cm mai avea de crescut pentru a ajunge la cheie? Toate subiectele sunt obligatorii si se noteaz fiecare de la 1 la 10 p. Se acord& un punct Nota: din oficiu la fiecare subiect. Timp de lucru: 2 ore.

Potrebbero piacerti anche