Sei sulla pagina 1di 35

Bil

Bilangan
(untuk 30 murid)
Biologi
Fizik

Kimia

Sains

1 Meja makmal

2 Bangku makmal

3 Komputer

4 Pencetak

5 Bakul sampah

6 DLP

7 Papan tulis

8 Papan putih beroda

9 Skrin

Perabot/Peralatan

10 Langsir

M a k m a l

11 Meja komputer

12 Pembesar suara

13 Rak peralatan sains

Almari

14

15 Kabinet

16 Penggantung carta

17 Pemadam api

18 Selimut api

19 Penggera kebakaran /

20

Bekas simpanan
bahan sisa

21

Bekas simpanan
bahan rosak

22 Kebuk Wasap

Pancuran dan
pencuci mata

23

24 Kipas pengudaraan

25

Kit Pertolongan
Cemas

a. Almari
b. Bangku murid
c. Meja murid
d. Meja guru
e. Meja komputer
f. Papan graf
g. Papan kenyataan
h. Papan tulis
i. Rak buku
j. Papan putih beroda
k. Kabinet
l. Penggantung carta
m. Rak peralatan Sains
n. Almari mikroskop
8 Keadaan fizikal Makmal Sains / Bilik Sains berikut
berada dalam keadaan sempurna :
a. Cermin tingkap
b. Dinding
c. Lantai
d. Langsir hitam
e. Pintu
f. Siling
g. Kebuk wasap

TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB

TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB

Nama sekolah
Kod sekolah
PPD
Negeri
Jenis sekolah
Gred sekolah
Lokasi sekolah
Enrolmen Murid (Tahun 1 - 6)
Bilangan Sesi persekolahan
Jumlah Bilik/Makmal Sains

ARAHAN

A. INFRASTRUKTUR

Bil.

Aspek

Keadaan fizikal Bilik Sains :

Keadaan fizikal Bilik Sains :

Bekalan air dan saliran :

Bekalan elektrik :

Alatan asas keselamatan :

Bilik Persediaan Sains :

Stor Bilik Sains

B
SK BUKIT TUNGGAL
JBA7020
SEGAMAT
JOHOR
SKM
B
LUAR BANDAR
65
PAGI SAHAJA
1. Bil. Bilik Sains yang diguna:

2. Bil. Bilik Sains yang tidak diguna:

Bagi setiap item, nyatakan bilangan (kuantiti) yang berada dalam keadaan baik, sederhan
Isi ruang hanya untuk jenis bilik sains yang ada di sekolah.
Jika hanya ada satu sahaja item berkenaan di dalam makmal tersebut, pilih satu respon sa
Huraian keadaan item yang dinilai adalah seperti berikut;
- Baik : Item berkenaan wujud pada tahap baik dan sempurna.
- Sederhana: Item berkenaan wujud pada tahap sederhana.
- Kritikal: Item berkenaan wujud pada tahap rosak atau tidak berfungsi.
- TB - item itu tidak berkaitan

Nama Item

Bilik Sains 1 (siap dibina bersama bangunan sekola


Baik

a. Tingkap
b. Lantai (pilih satu)

Sederhana
22

c. Pintu
d. Siling (pilih satu)
e. Platform Guru (pilih satu)
f. Jeriji
g. Kebuk wasap
h. Tangki Air Blok Makmal (pilih satu)
a. Longkang dalam makmal (pilih satu)
b. Paip air
c. Singki air
a. Kipas Bilik Makmal
b. Kipas Bilik Persediaan
c. Kipas Bilik Stor
d. Kotak Fius (Bilik Persediaan)
e. Kipas Penyedut Udara (Bilik Persediaan)
f. Lampu Bilik Makmal
g. Lampu Bilik Persediaan
h. Lampu Bilik Stor
i. Sistem pendawaian
j. Palam dan soket Bilik Makmal
k. Palam dan soket Bilik Persediaan
l. Palam dan soket Bilik Stor
m. Suis Bilik Makmal
n. Suis Bilik Persediaan
o. Suis Bilik Stor
a. Almari simpanan bahan beracun
b. Pancuran
b. Pencuci mata
a. Almari
b. Rak Terbuka
c. Rak Tertutup
d. Meja
e. Papan kenyataan
f. Singki
g. Kerusi
h. Tingkap
i. Paip
a. Rak Bahan Kimia
b. Tingkap

2
1
24

1
1
3

BORANG MAKLUMAT AUDIT BILIK SAINS

m keadaan baik, sederhana atau kritikal untuk setiap bilik sains.

sebut, pilih satu respon sahaja.

erfungsi.

siap dibina bersama bangunan sekolah)


Kritikal

Jumlah
22
1

Bilik Sains 2 (siap dibina bersama bangunan sekolah)


Baik

Sederhana

Kritikal

Jumlah

Bilik Da
Baik

2
1
24

1
1
3

AINS

Jenis Bilik Sains

Bilik Darjah Ubahsuai 1


Sederhana

Kritikal

Bilik Darjah Ubahsuai 2


Jumlah

Baik

Sederhana

Kritikal

hsuai 2

Bilik Gotong Royong (ubahsuai)


Jumlah

Baik

Sederhana

Kritikal

Stor
Jumlah

Baik

JUMLAH
Stor
Sederhana

Kritikal

Jumlah

Baik

Sederhana

Kritikal

0
1

22
0

0
0

2
0
0
0
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
6
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Makmal Sains KBSM 2


Jumlah
22
1

Baik
0
100

Sederhana
100
0

Kritikal
0
0

Makmal Sains KBSM 3


Jumlah
100
100

Baik
#DIV/0!
#DIV/0!

Sederhana
#DIV/0!
#DIV/0!

2
1
0
24
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
6
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
100
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!

0
100
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!

100
100
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
100
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Makmal Sains KBSM 3

Makmal Fizik 1

Kritikal

Jumlah

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Baik
#REF!

Sederhana
#REF!

Kritikal
#REF!

Makmal Fizik 2
Jumlah
#REF!

Baik
#REF!

Sederhana
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Makmal Fizik 2
Kritikal
#REF!

Makmal Biologi 1
Jumlah
#REF!

Baik
#REF!

Sederhana
#REF!

Kritikal
#REF!

Makmal Biologi 2
Jumlah
#REF!

Baik
#REF!

Sederhana
#REF!

Makmal Biologi 2
Kritikal
#REF!

Makmal Kimia 1
Jumlah
#REF!

Baik
#REF!

Sederhana
#REF!

Kritikal
#REF!

Makmal Kimia 2
Jumlah
#REF!

Baik
#REF!

Sederhana
#REF!

Makmal Kimia 2
Kritikal
#REF!

JUMLAH
Jumlah
#REF!

Baik
0
100

Sederhana
100
0

Kritikal
0
0

Jumlah
100
100

100
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
100
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!

0
100
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!

100
100
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
100
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!

ARAHAN

: Bagi setiap item, nyatakan bilangan(kuantit


Isi ruang hanya untuk jenis bilik sains yang

Jika hanya ada satu sahaja item berkenaan d

Huraian keadaan item yang dinilai adalah se


- Baik : Item berkenaan wujud pada tahap

- Sederhana: Item berkenaan wujud pada t

- Kritikal: Item berkenaan wujud pada taha


- TB - item itu tidak berkaitan

B. PERABOT

Bil.

Aspek

Keadaan perabot-perabot Bilik Sains


berikut :

Keadaan peralatan bilik Bilik Sains


berikut:

Nama Item

Almari
Bangku murid
Meja murid
Meja guru
Meja komputer
Papan graf
Papan kenyataan
Papan tulis
Rak buku
Papan putih beroda
Kabinet
Penggantung carta
Rak peralatan Sains
Almari mikroskop
a. Akuarium
b. Alat penyulingan air
c. Bakul sampah
d. OHP
e. Penyapu bulu ayam
f. Pemadam papan tulis
g. Peti sejuk
h. Projektor slaid
i. Skrin projektor
j. Troli pengangkut barang

Keadaan peralatan bilik Bilik Sains


berikut:

k. Komputer
l. Projektor DLP
m. Pembesar suara
n. Pencetak

an bilangan(kuantiti) yang berada dalam keadaan baik, sederhana atau kritikal untuk setiap makma
nis bilik sains yang ada di sekolah.

ja item berkenaan di dalam makmal tersebut, pilih satu respon sahaja.

ng dinilai adalah seperti berikut;


wujud pada tahap baik dan sempurna.

enaan wujud pada tahap sederhana.

an wujud pada tahap rosak atau tidak berfungsi.

Bilik Sains 1 (siap dibina bersama bangunan sekolah)


Baik

Sederhana

Kritikal

Jumlah

3
11

11

4
2

4
2

11
1

Bilik Sains 2 (siap dibina bersama bangunan sekolah)


Baik

Sederhana

Kritikal

Jumlah

1
1

1
1

ntuk setiap makmal.

Jenis Bilik Sains


Bilik Darjah Ubahsuai 1
Baik

Sederhana

Kritikal

Bilik Darjah Ubahsuai 2


Jumlah

Baik

Sederhana

Kritikal

Jumlah

Bilik Gotong Royong (ubahsuai)


Baik

Sederhana

Kritikal

Stor
Jumlah

Baik

Sederhana

Kritikal

Jumlah

JUMLAH

Baik

Sederhana

Kritikal

Jumlah

0
11
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

3
11
0
1
0
0
4
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
1
1
0