Sei sulla pagina 1di 2

JABATAN PENDIDIKAN SARAWAK

Sektor Penilaian Dan Peperiksaan


Senarai Semak Fail ULBS SPM
Fail Pengurusan
Nama Sekolah : .....................................................................................................................................................
Daerah : ......................................................................... Tarikh Pemantauan : ....................................................
Nama Pentaksir Sekolah : ......................................................................................................................................
Nama Ketua Pentaksir Sekolah : ............................................................................................................................
Matapelajaran : .......................................................................................................................................................
Bil.

Perkara

Ada /
Tiada

Catatan

Carta Organisasi
i. Jawatankuasa Pelaksanaan ULBS
Pengerusi
: Pengetua
Naib Pengerusi : GPK
Setiausaha
: KPMP (Guru BI T4 / T5)
AJK
: PS

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ii. Jawatankuasa Pemantauan Dalaman


Pengerusi
: Pengetua
Naib Pengerusi : GPK
Setiausaha
: KPMP (Guru BI T4 / T5)
AJK
: GKM
S/u Peperiksaan
Guru lain (dilantik oleh Pengetua)

Arahan JPN

iii. Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas Sekolah


Pengerusi
: Pengetua
Naib Pengerusi : GPK
Setiausaha
: KPMP (Guru BI T4 / T5)
AJK
: GKM
Ketua Panitia BI
Semua PS
S/U Peperiksaan

Kes khas:
-calon belum capai tahap minimum
-calon mahu tingkat pencapaian
(selepas 3 taksiran)
-kes khas lain yang perlu
pertimbangan khas (cth.: bencana,
masalah luar jangka)

Surat Pelantikan KPS & PS


Jadual Kerja Pentaksiran
Ting 4 : Taksiran 1 (Apr-Jun) Taksiran 2 (Jul-Sep)
Ting 5 : Taksiran 3 (Jan-Mac) Taksiran 4/ khas (Apr-Jun)
Minit mesyuarat ULBS/ panitia (ada agenda ULBS)
Laporan taklimat kepada calon
Model dan aktiviti
Contoh Borang Profil Individu
Contoh Borang Markah Induk
Kriteria Penskoran
Borang penyelarasan
Laporan Pelaksanaan ULBS
Senarai calon tahun semasa
Surat menyurat LPM / JPN / PPD
Pekeliling / surat siaran ULBS
Contoh sijil ULBS sekolah
Manual ULBS
Dokumen lain yang berkaitan

Januari
-dipamerkan
-cadangan : carta gantt
-Mac/ April (selepas taklimat KPKw)

-LPM / UPP JPN / PPD

Fail Borang Profil Individu (mengikut kelas)


Bil.

Perkara

Ada /
Tiada

Catatan

1
Senarai nama calon (kelas)
2
Model pentaksiran
3
Aktiviti pentaksiran
4
Borang Profil Individu
-dokumen sulit
-dokumen mesti disimpan oleh pihak sekolah sehingga 6 bulan selepas keputusan SPM diumumkan
sebelum dilupuskan.

Fail Borang Markah Induk (mengikut angka giliran)


Bil.
1

Perkara

Ada /
Tiada

Catatan
-dokumen sulit
-lengkap mengikut angka giliran
semua calon

Borang Markah Induk

-dokumen disimpan oleh pihak sekolah (mengikut urutan tahun)


Bil.
1

Perkara

Ada /
Tiada

Catatan

Bahan bukti

Ulasan Pemantau
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

TANDATANGAN PEMANTAU,

TANDATANGAN LOKASI,

................................................
Nama :

....................................................
Nama :