Sei sulla pagina 1di 4

)

Politika akademija
Stranke demokratske akcije

Aplikacioni formular za prijem V


generacije

APLIKACIONI FORMULAR ZA PRIJEM POLAZNIKA U PETU


GENERACIJU POLITIKE AKADEMIJE SDA
Molimo da popunita SVA polja!
Odgovore kucajte ili piite tampanim slovima!
Please fill in EVERYTHING precisely!
Type answers or use block-letters!

Prezime/Family name
Ime/First name:
Spol/Gender

ensko/Female

Muko/Male

lanstvo u stranci ili


politikom podmladku/
organizacji ena: sa
tanom pozicijom
Membership in a party or
political youth
organisation/ women org:
with exact position
Datum roenja/

Godina/Year

Mjesec/Month

Dan/Day

Date of Birth

Kontakt adresa/

Ulica i broj ulice/Street and house number:

Contact address

Grad/City:
Code:
Broj telefona/
Phone number
Broj faxa (moe s posla
ili stranke)
Fax number
(can be workplace / party)
Broj mobitela/
Mobile phone number
E-mail

Potanski broj/ Postal


Drava/Country:

Moe se podijeliti sa
uesnicima/trenerima:
can be shared with course
members / trainers:
Da/Yes
Ne/No

Profesija/
Profession

Politika akademija
Stranke demokratske akcije

Aplikacioni formular za prijem V


generacije

Najvia kvalifikacija/
Highest qualification
Znanje stranih jezika/
Command of languages
Nivo/Level: 2

Njemaki/Ger
man

Francuski/Fre Drugi jezici/Other(s):


nch

Znanje engleskog jezika/English skills: Molimo vas da se ocijeniti od 1 do 5 (osnove do


odlino)/ Please assess yourself from 1 to 5 (basic to excellent). 4
Razumijevanje/Comprehensio
Govor/Speaking
n
Sluanje/listeni itanje/readin Interakcija/
Prianje/
ng:
g:
interaction:
production:

Pisanje/Writing

Radno iskustvo 1/ (za svaku poziciju odvojite podatke, poevi sa zadnjom)


Work experience 1 (add separate entries for each position you had, staring with the most
recent)
Datum (od do)
Dates (from to)
Ime
i
adresa
poslodavca
Name and address of
employer
Vrsta posla ili sektor
Type of business or sector
Zanimanje/pozicija
Occupation
/
position
held
Glavne
aktivnosti
i
odgovornosti
Main
activities
and
responsibilities
Datum (od do)
Dates (from to)
Ime
i
adresa
poslodavca
Name and address of
employer
Vrsta posla ili sektor
Type of business or sector
Zanimanje/pozicija
Occupation
/
position
held
Glavne aktivnosti i
odgovornosti
Main activities and
responsibilities
Edukacija i trening 1

(za svaki program koji ste pohaali koristite po jedno

polje)
Education and training 1

(add separate entries for each degree program

started)
Datumi (od do)
Dates (from to)
Ime i vrsta
organizacija koja je
organizovala

Politika akademija
Stranke demokratske akcije

Aplikacioni formular za prijem V


generacije

edukaciju/trening
Name and type of
organisation providing
education / training
Oblast tema/
Subject area
Naziv kvalifikacije/
Title of qualification
Datumi (od do)
Dates (from to)
Ime i vrsta
organizacija koja je
organizovala
edukaciju/trening
Name and type of
organisation providing
education / training
Oblast tema/
Subject area
Naziv kvalifikacije/
Title of qualification
Education and training
3
Datumi (od do)
Dates (from to)
Ime i vrsta
organizacija koja je
organizovala
edukaciju/trening
Name
and
type
of
organisation
providing
education / training
Oblast tema/
Subject area
Naziv kvalifikacije/
Title of qualification
Delegirajua
stranka
(OO)
Delegating Party
Kontakt osoba
s jasnom pozicijom u
stranci)
Contact Person/ Referee
(with exact party position)
Adresa organizacije
Ulica i broj ulice/Street and house number:
Address of the
Grad/City:
Pot.broj/Postal Code:
organization
Broj telefona/
Phone number
E-mail adresa/
E-mail Address

Politika akademija
Stranke demokratske akcije

Aplikacioni formular za prijem V


generacije

U sluaju da budete primljeni na ovaj program, koje teme biste voljeli uti u okviru
istog?
In case you are accepted to attend the course, what topics would you like to see in
the program? (not just from the project description!)

Molimo vas navedite sline treninge na kojima ste uestvovali. (dodajte jo polja
ukoliko je potrebno)
Please list other similar trainings you have taken part in. (add more lines if necessary)
Godina/
Year

Naziv/ Title

Organizator/
Organising institution

Polje ekspertize podruje interesovanja / Field of expertise - areas of interest:

Popunjeni aplikacioni formular poaljite putem e-maila akademija@sda.ba


Ukoliko elite dodatne informacije molimo da nam se obratite na gore
navedene kontakte ili na brojeve 00387 33 444- 095 , ili
edwinm76@yahoo.com (061 703- 039 )