Sei sulla pagina 1di 2

Catre,

Institutiile publice din Judetul Mures


In atentia ordonatorilor de credite
REFERITOR LA ACCES SISTEMUL FOREXEBUG
Prin prezenta va comunicam ca este in derulare procesul de
inrolare a entitatilor publice in sistemul ForExeBug prima faza
accesul la extrasele de cont editate de trezorerie in format electronic.
In cazul in care exista persoane in departamentele financiar
contabilitate, din institutia Dvs., care detin certificate digitale calificate
valide

va

invitam

sa

va

inrolati

in

sistemul

ForExeBug

functionalitatea rapoarte.
Pentru inrolare, detinatorul de certificat trebuie sa prezinte la
trezoreria de care apartine formularul atasat, completat si avizat de
ordonatorul de credite . Deasemenea, persoana care se inroleaza va
prezenta la trezorerie, pe suport electronic, certificatul digital in format
fisier, exportat conform instructiuniilor din fisierul atasat (pentru a
derula acest export, persoana respectiva trebuie sa detina un
certificat digital calificat valid, instalat corect pe calculatorul de la locul
de munca sau de acasa, de unde efectueaza exportul).
Dupa efectuarea inrolarii, entitatea publica va accesa link-ul:
https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/Aplicatii/ unde se
va conecta si autentifica cu certificatul digital calificat si va utiliza
functionalitatile sistemului - accesul la extrase de cont.
TREZORIER SEF
Teodor Oana

SERVICIUL DECONTARI
Voda Mihaiela