Sei sulla pagina 1di 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH,

BUKIT MERTAJAM, 14000 PULAU PINANG


TELEFON : 04-5023357
FAKS : 04-5023358
EMAIL : pba0028@jpnpp.edu.my

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN


Rujukan : SKPI/1000-7/1( )
Tarikh
: 27 OKTOBER 2014
Kepada,
.
.
.
IKLAN TAWARAN PENEGENDALIAN KEDAI BUKU UNTUK TAHUN 2015- 2016
SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH, 14000 BUKIT MERTAJAM
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Bersama-sama ini dikepilkan satu salinan iklan tersebut untuk perhatian dan
tindakan tuan.
3.
Kerjasama tuan dipohon untuk menghebahkan serta menampal iklan ini di
papan kenyataan di sekolah tuan untuk makluman umum.
4.
Kerjasama dan perhatian dari pihak tuan didahului dengan jutaan terima
kasih.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

( MOHD HASRI BIN HASSAN )


Guru Besar,
SK Permai Indah,
Bukit Mertajam. Pulau Pinang
s.k

1. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang


(u.p : Unit Hal Ehwal Murid)
2. Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah
(u.p : Unit Hal Ehwal Murid)
3. Fail Sekolah