Sei sulla pagina 1di 2

FISA TEHNOLOGICA A CULTURII

Suprafata 3.5 ha

Productia comericala 15 t

N.R.

Denumirea

Luna

U.M.

Lucrari manuale

 

Lucrari mecanice

 

Consum materiale

Total(lei)

Crt.

lucrarii

Decada

Norma Z.O/U.M

Total Z.O.

Categoria de

salarizare

Total(lei)

Agregat

Tarif H.a.a.n.

H.a.a.n

Zile agregat

Consum motorina

Total(lei)

Denumire

Kg/ha

Total(kg)

Pret unitar

Total(lei)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Distrus resturi veg.

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

1.85

0.35

22.7

592

         

592

MTV-4

2

Nivelare

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

3.50

0.63

45.5

1120

         

1120

GD(3.2)

3

Transport ingrasamant 1

   

----

----

----

----

U650

320

0.17

0.14

5.6

54

         

54

4

Fertilizare de baza 1

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

2.38

0.24

9.1

761

P+k

350

1225

2.4

2940

5241

MA-3.5

200

700

2.2

1540

5

Aratura adanca

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

5.67

0.94

116.5

1814

         

1814

PP3-30

6

Preg pat germinativ

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

1.22

0.25

52.5

390

         

390

CL-4

7

Transport Ingrasamant 2

 

t

----

----

----

----

U650

320

0.17

0.14

5.6

54

         

54

8

Fertilizare 2

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

2.38

0.24

9.1

761

N+K

150

525

1.5

787

2318

MA-3.5

100

350

2.2

770

9

Erbicidare 1

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

0.87

0.07

12.2

278

Afalon

1.5

5.35

90

481

759

E-1200

10

Modelare teren

 

ha

----

----

----

----

U650+

320

2.10

0.38

18.2

672

         

672

MMS

11

   

t

----

----

----

----

U650

320

0.17

0.14

5.6

54

         

54

Transport seminte Semanat

12 ha ---- ---- ---- ---- U650+ 320 1.40 0.25 17.5 448 Sem 6 21
12
ha
----
----
----
----
U650+
320
1.40
0.25
17.5
448
Sem
6
21
86
1806
2254
SUP

13

Prasit 1(combatere crusta)

ha

8.33

29.15

III

2186

----

----

----

----

----

----

         

2186

14

Transport apa 1

Mii

l

----

----

----

----

U650+

320

0.17

0.05

5.6

54

apa

350

1225

   

54

 

RCU-4

15

Deschis rigole irigat 1

ha

 

----

----

----

----

U650+

320

1.47

0.29

15.0

470

         

470

MDR

16

Erbicidare 2

ha

 

----

----

----

----

U650+

320

0.87

0.07

12.2

278

Afalon

1

3.5

90

315

593

E-1200

17

Rarit

ha

25.0

87.50

II

5687

----

----

----

----

----

----

         

5687

18

Transport ingrasamant 3

t

----

----

----

----

U650

320

0.17

0.14

5.6

54

         

54

19

Fertilizare faziala 3

ha

----

----

----

----

U650+

320

2.38

0.24

9.1

761

N+K

100

350

1.5

525

2273

MA-3.5

80

280

2.2

987

20

Transport apa 2

Mii

l

----

----

----

----

U650+

320

0.17

0.05

5.6

54

apa

350

1225

   

54

 

RCU-4

21

Deschis rigole irigat 2

ha

 

----

----

----

----

U650+

320

1.47

0.29

15.0

470

         

470

MDR

22

Prasit2

ha

7.14

24.99

III

1874

----

----

----

----

----

----

         

1874

23

Combatere b-d

ha

----

----

----

----

U650+

320

0.87

0.07

12.2

278

Dithane

2

7

45

315

761

E-1200

Karate

0.2

0.7

240

168

24

Transport apa 3

Mii

l

----

----

----

----

U650+

320

0.17

0.05

5.6

54

apa

350

1225

   

54

 

RCU-4

25

Deschis rigole irigat 3

ha

 

----

----

----

----

U650+

320

1.47

0.29

15.0

470

         

470

MDR

26

Prasit 3

ha

7.14

24.99

III

1874

----

----

----

----

----

----

         

1874

27

Dislocare+adunare

ha

 

1.81

6.33

I

348

U650+

320

3.50

0.70

35.0

1120

         

1468

MDS

28

Sortare

 

2.22

7.77

I

427

----

----

----

----

----

----

         

427

 

TOTAL

34.091