Sei sulla pagina 1di 38
lL & © LE LA ELIADE mcurrire i VREAPITORIE >| MODE fe DLL UL AEE ARIES OCULTISM, VRAJITORIE SI MODE CULTURALE MIRCEA ELIADE (Bucuresti, 9 martie 1907—Chicago, 22 aprilie 1986). tn 1921, ca elev al liceului ,,Spiru Haret“, debuteaza in Ziarul stiintelor populare cu articolul ,Dusmanul viermelui de matase“. In perioada 1922-1925 scrie povestiri fantastice, schite, un roman de aventuri, publica articole de istoria religiilor, orientalistica si alchimie in Orizontul, Foaia Tinerimii, Universul literar, Lumea, Adevarul literar, Stiu tot. Ca student al Facultatii de Litere si Filosofie din Bucuresti (1925-1928), editeaza Revista universitard si lucreaza la Cuvantul. in perioada 1928-1931 se afla in India cu o bursa de studii. La intoarcere, colaboreazi la Vremea si Credinta. In 1933 isi sustine doctoratul cu teza ,Istoria comparativa a tehnicilor Yoga“, publicata in 1936. fn paralel, preda ca suplinitor cursul »Problema raului in filosofia indiana“ la Universitatea din Bucuresti. In 1937 editeaza la Fundatiile Regale Scrieri literare, morale si politice de B.P. Hasdeu, lucrare premiata in acelasi an. Este numit atasat cultural la Londra (1940-1941) si consilier cultural la Lisabona (1941-1944). Stabi- lit la Paris, preda istoria religiilor la Ecole Pratique des Hautes Etudes (1945-1948) si la Sorbona (1945-1956). Publica in Critique, Revue de D Histoire des Religions, Comprendre, Paru etc. Conferentiazi la univer- sititile din Roma, Padova, Strasbourg, Miinchen, Freiburg. Este timp de un an visiting professor pentru ,Haskell Lectures“, iar din 1957 este titu- larizat i coordoneazi catedra de istorie a religiilor la Universitatea din Chicago (din 1985, Catedra ,Mircea Eliade“), Conduce, impreuni cu Ernst Junger, revista Antaios (1960-1972) si cu Joseph M. Kitagawa si Charles H. Long publicatia History of Religions (1961-1986). Doctor Honoris Causa al celor mai prestigioase universitati, membru al academiilor de stiinta de inalta tinuta, primeste Christian Culture Award (medalia de aur, 1966) si Legiunea de Onoare (Paris, 1978). OPERA STIINTIFICA $I FILOZOFICA (in ordinea aparitiei primei edit Solilocvii (1932), Oceanografie, India, Alchimia asiatica (1934), Yoga: Essai sur les origines de la mystique indienne (1936), Cosmologie si alchimie babiloniand (1937), Fragmentarium (1939), Mitul reintegrarit, Salazar si revolutia din Portugalia (1942), Insula lui Euthanasius, Co- mentarii la Legenda Mesterului Manole, Os Romenos, Latinos do Oriente (1943), Techniques du Yoga (1948), Traité d’Histoire des religions, Le Mythe de V’éternel retour (1949), Le Chamanisme et les techniques ar- chaiques de Vextase (1951), Images et symboles (1952), Le Yoga: Immor- talité et liberté (1954), Forgerons et alchimistes, Le Sacré et le prophane (1956), Mythes, réves et mystéres (1957), Birth and Rebirth (1958), Mé- phistophéles et ! Androgyne, Patanjali et le Yoga (1962), Aspects du mythe (1963), From Primitives to Zen (1967), The Quest: History and Meaning in Religion (1969), De Zalmoxis a Gengis Khan (1970), Religions australi- ennes (1972), Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions (1976), Histoire des croyances et des idées religieuses ~ vol. I-III (1976, 1978, 1983), Con- tribugii la filozofia Renasterii (1984), Briser le toit de la maison (1986), Despre Eminescu si Hasdeu (1987), Dictionnaire des religions (1990) /in colab. cu Ioan Petru Culianu /, Fragments d’un journal - vol. 1-II1 (1973, 1981, 1991), Mémoires — vol. I, II (1980, 1991 — ed. rom.).