Sei sulla pagina 1di 5

Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.

Listaxe provisional.

Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao superior.

Admitidos
Centro: 32013582

IES Garca-Barbn
DNI

Opcin

Aguiar Pazos, Rosala

34631483S

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Alonso Prieto, Gladis Andrea

34631799D

Opcin C

Bioloxa, Qumica

lvarez lvarez, Efrn

34630279F

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Apelidos e nome

Materias da parte especfica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Anes Afonso, Viviana

76731825F

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Asenjo Prez, Francisco

34630749V

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Blanco Araujo, Ivn

34629599V

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Blanco Garca, Roberto

34629235K

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Blanco Lamas, Jos Luis

34629066J

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Boo Blanco, David

76731436D

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Capelas Rodrguez, Daniel

34629710J

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Outras solicitudes e documentacin relacionada:


Conservacin das cualificacins obtidas nas partes superadas.
- Conservarase a cualificacin obtida na parte comn
Carballo Matias, Jaime

34629777B

Nota = 5,67

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Acreditacin positiva de exencin.
Carracedo Prez, Adrin

41602760S

Opcin A

Filosofa e cidadana, Francs

Castro Garcia, Saul

34630694P

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Cerdeiria Cid, Marta

34628855D

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Correa Conde, David

34628815S

Opcin B

Debuxo tcnico, Fsica

Cuevas Ortiz, Yuleivy Josefina

34631334G

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscricin.
23/03/2015 08:00:00

Pxina

de

Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.


Listaxe provisional.

Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao superior.

Admitidos
Centro: 32013582
Apelidos e nome

IES Garca-Barbn
DNI

Opcin

Materias da parte especfica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Da Costa Chaves, David

34633239T

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Dasairas Carballido, Alfonso

34631520Y

Opcin B

Debuxo tcnico, Fsica

Diguez Gallego, Jaime

34629770G

Opcin B

Fsica, Tecnoloxa industrial

Outras solicitudes e documentacin relacionada:


Conservacin das cualificacins obtidas nas partes superadas.
- Conservarase a cualificacin obtida na parte comn
Dieguez Rodriguez, Ivan

34629835T

Nota = 5,00
Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Diz Gallego, Mercedes

34629887Y

Opcin C

Bioloxa, Qumica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Diz Lorenzo, Iria

34629443E

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Diz Oliveira, Alejandro

34628570T

Opcin B

Debuxo tcnico, Fsica

Estvez Alonso, Vctor

34629732N

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Feijoo Sampaio, Andrea

34628893R

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Fernndez Alonso, Natalia

34631651E

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Florez Bermejo, Sergio

71459617C

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Freira Garca, Noelia Carolina

34630935L

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Gago Villarino, Alejandro

76733068P

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscricin.
23/03/2015 08:00:00

Pxina

de

Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.


Listaxe provisional.

Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao superior.

Admitidos
Centro: 32013582

IES Garca-Barbn
DNI

Opcin

Gallego Prez, Beatriz

34630700Z

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Gamote Lpez, Alberto

34630083H

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Garca Lorenzo, Milagros

76726379N

Opcin C

Ciencias da terra e ambientais, Qumica

Apelidos e nome

Materias da parte especfica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica por un ano de experiencia laboral como traballador por conta allea.
-Certificacin da vida laboral emitida pola Tesourara Xeral da Seguridade Social ou pola mutualidade laboral que corresponda.
-Certificacin da(s) empresa(s) onde se adquirira a experiencia laboral, segundo o modelo do anexo VIII da orde da convocatoria.
Gmez Blanco, Francisco Javier

70900801N

Opcin B

Fsica, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Gmez Carballido, Brais

34630298A

Opcin A

Economa da empresa, Filosofa e cidadana

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Acreditacin positiva de exencin.
Gonzlez Gmez, Luca

34630439Y

Opcin C

Bioloxa, Qumica

Gonzlez Gonzlez, Natalia

34629225B

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Gonzlez Moreno, Denise

44594252N

Opcin A

Economa da empresa, Filosofa e cidadana

Gonzlez Prez, Rubn

34629506Q

Opcin B

Fsica, Tecnoloxa industrial

Guerra Alonso, Daniel

76732724D

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Jorge Alonso, Lorena

79002616P

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Jurado Cano, Adrin

71955080V

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Justo Arias, Alejandro

34630923F

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Leadbeater Snchez, Ione

34631073L

Opcin A

Filosofa e cidadana, Ingls

Lopez Fernandez, Nerea

34630266V

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Losada Veiga, Arstides

34631231Q

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscricin.
23/03/2015 08:00:00

Pxina

de

Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.


Listaxe provisional.

Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao superior.

Admitidos
Centro: 32013582

IES Garca-Barbn

Apelidos e nome

Martnez Imbuluzqueta, Mara Beln

DNI

Opcin

16583739A

Opcin C

Materias da parte especfica

Bioloxa, Qumica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Morales Onofre, Shyrlhey

49705082N

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Moreno Prieto, Kevin

34630977S

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Prez Fernndez, Daniel

34628812N

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Perez Gonzalez, Daniel

34631657M

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Prez Rodriguez, Ivn

40563898V

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Prez Sanmiguel, Tania

34630165P

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Prez Vega, Alejandro

45142550J

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Petm Ra, Alejandro

34631831H

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Riol Duarte, Rubn

71461408V

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Rivas Martn, Ftima

70916124V

Opcin A

Economa da empresa, Ingls

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscricin.
23/03/2015 08:00:00

Pxina

de

Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.


Listaxe provisional.

Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao superior.

Admitidos
Centro: 32013582
Apelidos e nome

IES Garca-Barbn
DNI

Opcin

Materias da parte especfica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.
Rodrguez Lpez, Jon

34628856X

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte comn.
-Certificado de superacin dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formacin profesional por outra opcin.
Taboada Simn, Miriam

34629625C

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Vaamonde Rua, Daniel

76730740A

Opcin B

Debuxo tcnico, Tecnoloxa industrial

Vzquez Rodriguez, Ismael

34630033Z

Opcin C

Bioloxa, Ciencias da terra e ambientais

Vilela Martnez, Alba

76731103K

Opcin A

Economa da empresa, Filosofa e cidadana

Yaez Prieto, Begoa

76721962B

Opcin C

Bioloxa, Qumica

Solicitudes de exencin e documentacin relacionada:


Exencin da parte especfica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superacin dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais includas na opcin
pola que se presenta, consonte o anexo VII da orde da convocatoria.

Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscricin.
23/03/2015 08:00:00

Pxina

de