You are on page 1of 83

Graevina: Podvonjak za trgovaki centar MERCATONE EMMEZETA Katel Suurac

PODVONJAK MERCATONE

Autor :

Ronald Rejo

dipl. ing. gra.

GLAVNI INENJER GRADILITA

80

160
200

400
SORTIRANO

<40

+17,0

10%

+15,5
14,95

200
MB-30

120 60 120
150
150
300

1200

80

KAMENI ZASIP
DRENANI
MATERIJAL
10%

,5
1:1

+16,5
+15,5

160
200

400
1200

2400

MB-30

160
200

6
25

30
MB-40

474

,5
1:1

KRAJ MOSTA

0+58,50

0+53,50
68

40

20

80

476

MB-40

MB-30

MERCATONE

+22,14
>75

10%

MONTANI NOSAC MB-40

+16,5

400
530
530

40

+17,07

200

MB-30

160
200

+22,24

80

KAMENA OBLOGA

10%

60
140

MONOLITNA PLOCA MB-40

10 100

+15,5

40

650

5:1

+16,5

80

MB-40

<40

10%

R = - 800

30

80

20

SORTIRANO

10 100

400

479

1:1
,5

MS>80 MPa

MB-40
+21,26

MB-40

OS UPORNJAKA

+22,70

3.00% -3.00% +22,36 ... kota nivelete u osi mosta

MB-40
MB-30

0+41,50
OS STUPA

0+40,00

0+29,50
OS UPORNJAKA

0+024,20

10%
1:1
,5

U2

+23,10

HUMUS

+22,29

+22,21

625

+22,22

SPLIT

S1

U1

POCETAK MOSTA

0+022,00

Uzduni presjek i pogled

500
500

3430

SPLIT

MERCATONE

OS MOSTA

OS SIMETRIJE

Popreni presjek mosta


2150
1075
25
25

950
300

100
100

650

134,28

-7,50
MB-40

30

3xPEC80

cem. mort
masa za zalijevanje

-20,5

MB-40

2%

47

2,0

2%
MB-40

-6,0

MB-40
2%

-66,11

-86,10
1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0.5

1009.5
1075
2150

DETALJ B
1:10

DETALJ A
1:10
BRTVA

80/40/3

35

15

8.78

3
40

-4,72
12
15

-5,40

-19,72
-25,72
3

BRTVA
2

masa za zalijevanje
10 4.18 5
19.18

6 2 8 2 5 22 13,78

25

19

5 4

2 5
14,28

5 1

40

80/40/3
30

15

56.5
65.5

MB-40

0,00
masa za zalijevanje

2%

2%

40

-25,72
3 92

81
8

-12,0 -12,5

-15,0 2 %

68

12 -5,40

76,00

humus

60

MB-30

rubnjak "zeleni jadran" 20/20 cm


masa za zalijevanje 2 8,0

81,00

26

Os slivnika

20
16 4 25
2

44
18 5 15 12

20

2%

5 cm
MB-30
1 cm
MB-40

- habajuci sloj AB 11S


4 cm
- zatitni sloj AB-8
3 cm
- hidroizolacija
1 cm
- monolitni beton (MB-40) 20 cm
- montani nosac (MB-40) 40 cm

68

80/40/3
80/40/3
13,78 masa za zalijevanje
522
10 9.18

40

6 15 19 54
15 25
3 15

14,28

- specijalni beton
- betonska podloga
- hidroizolacija
- nosiva konstrukcija

SPLIT

20

107

120

60/30/3 na svijetlom
razmaku 14 cm

10

120/40/3

Upornjaci mosta
2332
1166

1166

1066

1066

1166

40
370
770

470
20 200

80

160

200
160

100

30 30

160

16,5
(15,5)

16,5
(15,5)

100

OS UPORNJAKA
ST 0+029.50

80

80

20
80

160

370
470
200

16,5
(15,5)

60

17,80
(17,0)

OS DRENANE CIJEVI

1%

1%
30

16,5
(15,5)

1%

80
OS DRENANE CIJEVI

17,80

(17,0)

1%

DETALJ "A"

OS DRENANE CIJEVI

16,5
(15,5)

140

OS UPORNJAKA

OS MOSTA

17,80
(17,0)

30

OS DRENANE CIJEVI

30

300

1732

80
17,80
(17,0)

770

140

400

60

40

100

1732

200

300

100

1166
2332

2132

25

22,14

2%

21,38

22,26 (K.N.)

(K.N.)22,26

22,28

22,18

22,20

22,18

21,57

21,59

21,57

100

2%

22,40

1:1
.5

22,14

2%

21,38

16,50 DNO DRENANE CIJEVI

30

1%

1%

DNO DRENANE CIJEVI

16,50

16,70

15,50 MB-30

15,50

1066

PODLONI BETON MB 15

1066

1166

1166
2332

16,79

100

588

488

588
488
10 100

MB-30

22,135 22,34

MB-40

MB-40

167,79

60

25

100

.5
1:1

22,135

23,07

316
316

10

22,34

25

22,40

23,07

650
650

25

60

1066
966

200
100
100
100
100

650
650

Os slivnika

316
316

Os slivnika

1066
966

ST 0+053.50
OS UPORNJAKA
22,22

22,19

22,14

SLOJEVI PREMA PROJEKTU CESTE

10%

PODLONI BETON MB 15

21,11

21,52

MS 80 MPa

21,27
20

400

40

40

40

80

40

21,22

20

21,37

25

21,57
MS 80 MPa

MB-30

30

MB-30

30

10%

6 25

PODLONI BETON MB 15

400

80

SORTIRANO

SORTIRANO
KAMENI ZASIP

IZOLACIJSKI PREMAZ

40

40

HIDROIZOLACIJA

KAMENI ZASIP

5:1

DRENANI
MATERIJAL

200

HIDROIZOLACIJA

IZOLACIJSKI PREMAZ

HIDROIZOLACIJA

80

KAMENA OBLOGA

80

10%

KANELURE

MB-40

HIDROIZOLACIJA

479

477

KANELURE

MB-40

DRENANI
MATERIJAL

200

10%

10%

10%

Q-139

Q-139

16,5

100

NABIJENI
NASIP

MB-30

80
400

160
200

NABIJENI
NASIP

15,5

PODLONI BETON MB 15

10

15,5
160
200

MB-30

100

16,5

10

21,42

22,27

SLOJEVI PREMA PROJEKTU CESTE

OS UPORNJAKA

0+29,50

Upornjaci mosta

160
200

80
400

160
200

PODLONI BETON MB 15

21,06

OS MOSTA

Stupita mosta
16,5

40

(+22,34) ... kota nivelete u lijevom (desnom) rubu desnog (lijevog) kolnika
+22,36 ... kota nivelete u osi mosta
+22,28

40

40

20

40

+22,08

40
20
60

60

40
60

60

140
100

40

20

16,5

198.7

200

MB-40

198.7

+21,68

2
2

+21,66

56.5

100

1
100
353

100

100

100

100

100
715

100

100

100

100

100

100

100
715

100

100

100

100

100

100

56.5

20

353

100

20

LIJEVI RUB
DESNOG KOLNIKA

OS MOSTA

DESNI RUB
LIJEVOG KOLNIKA

+21,26

5
Svjei epoksidni mort 0.5 cm
Mort za izravnavanje 1-2 cm

40

60
70

40
70

140

2150
615

100

100

615

MERCATONE

+22,135
+22,137
+21,517

+22,12

55.5

+21,097

MB-40

MB-40

+21,137

+21,117

+22,28
+21,66

2%

+21,24

+21,26

+22,135
+22,137
+21,517

2%

+21,24

+21,137

MB-40

2%

+22,29

+21,117

+22,12
+21,097

515.5

MB-40

100

20

5
40
70

198.7

195.3

MB-40

56.5

60

40
70

140

462

200
2019
476

515.5

462

198.7

MB-40

+21,26 20

+21,06
195.3

+22,28

+21,66

+22,14

55.5

MB-40

2%

100

+16,5

10

10

MB-30
+15,5
150
300

415

+15,5

+15,5
75

75

MB-30

MB-30

MB-30

+15,5
75

+16,5

150

+16,5

150

150
300

75

75
415

150
300

75

120

60

150

120
150

300

100

100

150

+16,5

100

MB-40

476
516

MB-40

10

56.5

+22,08

+22,286

+21,06
2

(+22,34) ... kota nivelete u lijevom (desnom) rubu desnog (lijevog) kolnika
+22,36 ... kota nivelete u osi mosta

+22,477 +22,48

+22,217
+22,215

2%

+22,14

70
110

2%

+22,286

+22,36

62

+22,29

+22,34

40 2 40 20
2 60

SPLIT

+22,217
+22,215

40
40

+22,48 +22,477

360

715

Os slivnika

715

Os slivnika

360

Budue gradilite mosta

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Priprema temeljne plohe za upornjak U 1

ienje temeljne plohe


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

podbeton

Mikrolokacija stupova podvonjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Iskop za temelj upornjaka U 2

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Rupe izbuene u stijeni za eksploziv

Nakon relativno neuspjenih pokuaja razbijanja stijene


ekiem pristupilo se miniranju stijenske mase
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Priprema temeljne plohe za upornjak U 2

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armiranje temelja upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba temelja upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba temelja upornjaka U 2

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Temelj upornjaka U 1

Nakon betoniranja temelja beton se njeguje polijevanjem vodom


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armiranje temelja stupova

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Temelji stupova

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Upornjak U 1

Kolenje zida upornjaka (vidljiva je veliina zatitnog sloja)


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armatura zida upornjaka

Preklop armature (ankeri iz temelja sa armaturom zida upornjaka)


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armatura zida upornjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armiranje zida upornjaka

Dok napravi skelu moe ve postaviti armaturu


i emu se muit! (PS: obraun plae je po kg)!!!
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 1 / armiranje

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Ekipa

Marenda u tijeku!
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba stupova podvonjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba stupova podvonjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba stupova podvonjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba krila upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba krila upornjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 2

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 2

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba upornjaka U 2

Izvedba podvonjaka preko industrijskog kolosijeka za tvornicu cementa


sv. Jure u vlasnitvu Dalmacijacementa d.d. iz Katel Suurca
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Upornjak U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Montaa skele za oplatu naglavne grede

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Montaa oplate naglavne grede

Spoj stupa i naglavne grede


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armiranje naglavne grede

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armatura naglavne grede

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba naglavne grede

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Prodor u zidu upornjaka


za odvod drenanih voda

Slijedi izvedba betonske tajae te ugradba drenane perforirane PVC cijevi


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Drenana cijev 200 iza upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Hidroizolacija i zatita hidroizolacije


upornjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba nasipa iza upornjaka U 1

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Izvedba podvonjaka Mercatone

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Pogon za proizvodnju predgotovljenih elemenata

PME na Sirobuji Lavevi Kamenolom d.o.o.


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Proizvodnja omnia nosaa

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Proizvodnja omnia nosaa

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Doprema i istovar omnia nosaa

Elementi su proizvedeni u tvornici PME na Sirobuji te kamionima


dopremljeni do gradilita u Katel Suurcu.
Istovar i sama montaa obavljeni su uz pomo 100 tonske autodizalice.
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Montiranje omnia nosaa

Istovar i montaa obavljeni su uz pomo 100 tonske


autodizalice.
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Montaa nosaa

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Montaa nosaa

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Montaa nosaa

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Leaji prije monolitizacije


(oslonci omnia nosaa)

U statikom smislu podvonjak je okvir bez zglobova.


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Leaj prije monolitizacije


(oslonac omnia nosaa na zid upornjaka)

U statikom smislu podvonjak je okvir bez zglobova.


Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Leaj prije monolitizacije


(oslonac omnia nosaa na naglavnu gredu)

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Leaj prije monolitizacije


(oslonac omnia nosaa na naglavnu gredu)

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Armatura AB ploe

Na postavljene nosae postavlja se armatura AB ploe


podvonjaka za stvaranje kontinuiteta
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Betoniranje AB ploe

Podvonjak Mercatone

Prijelazna ploa

Na prijelazu sa krute konstrukcije (AB podvonjaka) na stiljivu


konstrukciju (nasip iza podvonjaka) izvodi se prijelazna AB ploa
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Prijelazna ploa

Na prijelazu sa krute konstrukcije (AB podvonjaka) na stiljivu


konstrukciju (nasip iza podvonjaka) izvodi se prijelazna AB ploa
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Ukrasni AB element

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Ukrasni AB element

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Hidroizolacija

Nakon izvedbe AB ploe podvonjaka (monolitizacije)


izvodi se hidroizolacija bitumenskim ljepenkama
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Hidroizolacija

Nakon izvedbe AB ploe podvonjaka (monolitizacije)


izvodi se hidroizolacija bitumenskim ljepenkama
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Prilazni nasip

Nasip se izvodi kvalitetnim tucanikim materijalom uz


konstantno zbijanje i ispitivanje zbijenosti
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Prilazni nasip

Nasip se izvodi kvalitetnim tucanikim materijalom uz


konstantno zbijanje i ispitivanje zbijenosti
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Cijevi za prolaz instalacija

Za potrebe napajanja elektrinom energijom TS Mercatone 1 i TS Mercatone 2 u


trupu pjeakog hodnika ostavljene su cijevi za naknadno provlaenje kabela
Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Ograda

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Ograda

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Pjeaki hodnik

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

New Jersey ograda

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Asfaltiranje podvonjaka

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Fugiranje dilatacije

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Ureenje okolia

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Zatita pokosa nasipa

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Detalji

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Neposredno prije putanja u promet

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac

Podvonjak Mercatone

Podvonjak Mercatone

Katel Suurac