Sei sulla pagina 1di 9

Membundar

4
3
+0

2
1

Contoh soalan
Bundarkan 75346 kepada ribu yang terdekat

75346
nilai tempat ribu
untuk membundar lihat angka
di belakang ribu

75346
3 terletak pada +0

+0

maka :

75346=75300

ndarkan Nombor

5
6

7
8

BUKIT BUNDAR

terdekat

4
3

+0

2
1

5
6
7
8

300

+1

8
9

+1

7
8