Sei sulla pagina 1di 5

Genesis

Aldnoah Zero Season 2 Ed 1

Original Composer : Maruyama Mayuko


Original Arranger : Sato Atsushi & Shimizu Takehito
Lyricist: Karasawa Miho
Original Artist : Aoi Eir
Transcriber : MyReminiscence= 130

Piano

Pno.

Pno.

Pno.

13

Pno.

16

Pno.

18

Pno.

21

Pno.

23

Pno.

25

Pno.

27

Pno.

29

Pno.

31

Pno.

8va

33

Pno.

(8va)

35

Pno.

37

Pno.

40

Pno.

43

Pno.

8va

45

Pno.

8va

48

Pno.15ma

Potrebbero piacerti anche