Sei sulla pagina 1di 86

List of Candidates for the Post of Process Server

1
2
3
4
5
6
7
8

Regn.
No.
3072
3495
877
1706
2002
3573
1960
3654

2353

10

2047

11

418

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1664
623
1629
2277
358
1718
2314
2613
2501
1719
230
642
787
1044
1058
1957
2066
2378
2379
2453
3041
3090
3208
3574
3697

37

3630

38
39
40
41
42
43
44

3117
409
2744
709
186
1478
1935

Sr. No.

Name

Fathers/Husbands
Name
Isthaq Mohd
Budhu Khan
Dayal Singh
Dayal Singh
Raj Kumar
Sandeep Kumar
Rajinder Kumar
Judge Sahib

Aamer Khan
Abdul Salamdin
Abhay Singh
Abhay Singh
Abhilash Kumar
Abhinav Singla
Abhishek
Abhishek Bajaj
Abhishek
Kailash Chand
Narang
Abhishek
Balwinder Singh
Sadana
Abhishek
Mukesh Sharma
Sharma
Abinish Kumar Ram Chej
Achar Kumar
Paramjit Verma
Achhar Singh
Surjit Singh
Achhra Singh
Gurcharan Singh
Achru Mall
Krishan Kumar
Aditya Chadha Om Parkash Chadha
Ajaib singh
Ajit Singh
Ajaib singh
Chanderbhan Singh
Roop Chand
Ajay
Ajay Jain
Chaman Lal
Prem Chand
Ajay Kumar
Ajay Kumar
Onkar Chand
Ajay Kumar
Subhash Chand
Ajay Kumar
bachan lal
Ajay Kumar
Madan Lal
Sarwan Kumar
Ajay Kumar
Ajay Kumar
Devi Ram
ajay Kumar
Sat Pal
ajay Kumar
Jiwan Kumar
Ajay Kumar
Nathu Ram
ajay kUmar
Ram Chand
ajay kUmar
chhote lal
Ajay Kumar
Hardwari Lal
Ajay Kumar
Raj Kumar
Ajay Kumar
Chetan Dass
Ajay Kumar
Surinder Pal
Mehra
Ajay Pal Singh Parkash Singh
Ajay Rathour
Nathur Rathour
Ajay Sharma
Deepak Sharma
Ajay Singh Saini Baldev Singh Saini
Ajaypal Singh Balwinder Singh
Ajaypal Singh Kirpal Singh
Ajmer singh
Jeet Singh

DOB
15.12.91
20.7.94
25.12.81
25.12.81
9.9.92
22.12.94
12.10.95
3.5.95
8.9.94
17.7.95
7.4.92
29.10.90
29.7.94
1.6.93
10.3.86
2.4.82
26.9.88
24.4.82
2.3.93
6.11.87
18.9.92
11.11.84
29.6.88
26.10.84
9.10.82
11.9.88
10.4.92
15.8.82
24.10.82
1.9.86
6.6.80
20.11.92
26.3.92
28.4.84
29.12.93
5.1.89
21.10.81
29.10.94
31.7.91
7.1.96
2.8.92
5.10.83
30.04.89
7.4.91

45
46
47

509
2303
2298

48

3047

49

363

50

3570

51
52
53

2466
2185
64

54

2650

55
56
57
58

921
919
196
438

59

2801

60
61
62

464
2196
2527

63

2345

64

2390

65

2518

66
67
68
69
70
71

287
695
847
926
1016
2165

72

853

73

3462

74

3431

75

130

76

149

77

174

78

314

79

341

80

442

Akamdeep
Akash Deep
Akash Sharma
Akashdeep
Saini
Akashdeep
Shaini
Akashdeep
singh
Akbal Khan
Akbar Khan
Akhil Arora
Akshay
Chauhan
Aman Bansal
Aman Bateja
Aman Garg
Aman Kumar
Aman Preet
Kaur
Amandeep
Amandeep
Amandeep
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Bhatti
Amandeep Kaur
Amandeep Kaur
Amandeep Kaur
Amandeep Kaur
Amandeep Kaur
Amandeep Kaur
Amandeep
Kumar
Amandeep
Kumar Sharma
Amandeep
Kumari
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh

Tar Singh
Darshan Kumar
Randhir kumar

2.2.93
20.9.88
3.4.90

Satish kumar

3.7.93

Satish Kumar

3.7.93

Naresh Pal Singh


Badal Khan
Soma Khan
Charanjit Arora
Ramesh Kumar
Chauhan
Ramesh Bansal
Rajinder Kumar
Satish Kumar Garg
Mohinder Singh
Jagtar Bhardwaj

16.01.85
28.8.91
17.8.96
23/08/1989
25.7.90
6.9.88
30.7.94
26.8.85
13.2.91
7.1.96

Raj Kumar
Karam Chand
Balwant Singh

28.7.93
4.1.83
21.08.87

Hakam Singh

26.2.90

Bhagwan Singh

15.6.96

Sucha Bhatti

16.01.81

Naurang Singh
Gurinder Singh
Balwinder Singh
Avtar Singh
Sukhdev Singh
Manjeet Singh

18.3.92
12.2.87
14.7.88
11.10.95
12.12.87
4.4.82

Babu Ram

15.12.87

Navratan Sharma

24.5.96

Karam Chand

20.7.80

Jaswant Singh

12.7.94

Nirmal Singh

9.7.93

Pritpal Singh

25.5.91

Kashmir Singh

13.5.88

Ranjit Singh

20.1.88

Mukhtiar singh

20.3.88

81

481

82

777

83

909

84

916

85

1096

86

1155

87

1254

88

1297

89

1347

90

1385

91

1465

92

1470

93

1494

94

1552

95

1651

96

1737

97

2283

98

2428

99

2568

100

2893

101

3079

102

3124

103

3132

104

3331

105

3497

106

3676

107

3707

Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
amandeep
Singh
Amandeep
Singh
amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh
Amandeep
Singh

Ranjit Singh

6.8.92

Gurnam singh

24.5.90

Hirda Ram

28.11.92

Harbans Singh
Gurcharan Singh

1.5.86
30.12.93

Jasbir Singh

1.1.96

Heera Singh

25.1.88

Sadhu Singh

27.11.88

Darshan Singh

15.5.95

Paramjeet Singh

19.03.90

Balbir Singh

30.07.91

Manjeet Singh

01.01.96

Lakhwinder Singh

16.07.95

Bhagwant Singh

29.05.92

Jujj Singh
Tarsem Lal

5.8.81
24.12.96

Gurmeet Singh

2.3.89

Kaur Singh

15.4.88

Balwinder Singh

21.04.89

Labh Singh

11.10.90

Parmjit Singh

10.7.90

Gurcharan Singh

25.7.87

Bakshish Singh

17.10.81

Jarnail Singh

10.11.95

Nand Singh

15.3.94

Baldev Singh

22.10.94

Bhagwan Singh

15.7.85

108

3764

109

3834

110

2938

111

451

112
113

1656
3129

114

43

115

236

116

3518

117
118
119
120
121
122

2354
431
3156
50
625
3753

123

1694

124

2052

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

2748
581
3099
3360
3687
3420
2819
1173
1372
3150
595
2967
2096
36
1434
3401
1493
280
282
678
807
1087
1320
1870
2293

Amandeep
Bhadur Singh
Singh
Amandeep
Sukhwinder Singh
Singh
Amandeep
Karamjit Singh
Singh Jatana
Amaninder
Amarjeet Singh
Singh
Amanjot Singh Ranjit Singh
Amanpreet Kaur Jaswinder Singh
Amanpreet
Karam Singh
Singh
Amanpreet
Jagjit Singh
Singh
Amanpreet
Jasminder Singh
Singh
Amar Chand
Ram Karan
Amar Singh
Gajjan Singh
Amardeep
Shiam Lal
Amardeep
Gurdial Singh
Singh
Amardeep
Arjan Singh
Singh
Amardeep
Darshan Singh
Singh
Amardeep
Gian Chand Verma
Verma
Amardeepak
Sajjan Singh
Singh
Amarjeet
Dharam Pal
Nagpal
Amarjeet singh Major Singh
Amarjeet Singh Baljeet singh
Amarjeet Singh Swaran Singh
Amarjeet Singh Ujagar Singh
Amarjit Singh
Jinder Singh
Amarpal Singh Darshan Singh
amarpreet Kaul Paramjit Lal Kaul
Ambika Parshad Sat Parkhad
Ameen Khan
Sadar Deen
Ameeta kamboj Shanti Nanth Kamboj
Amir Khan
Nawab Khan
Amit
Sunil Kumar
Raj Kumar
Amit
Amit
Parkesh Chand
Amit Bansal
Madan Lal
Amit Goyal
Tarsem Kumar
Amit Kumar
Faqir Chand
Amit Kumar
Surinder Kumar
Amit Kumar
Rajinder Kumar
Amit Kumar
Krishan Singh
Amit Kumar
Sunil Kumar
Amit Kumar
Atam Parkash
Amit Kumar
Ram Kumar
Amit Kumar
Yashpal Goyal

6.12.90
8.6.89
20.12.95
10.7.86
7.6.94
9.7.93
18/12/1993
20.1.90
01.06.93
10.8.83
15.5.87
28.4.87
27/08/1974
10.2.82
16.8.91
14.12.86
1.10.81
1.5.88
16.5.80
25.5.90
9.7.95
26.1.94
10.5.84
14.5.78
10.1.81
21.11.90
15.4.93
21.3.85
15.04.90
11.5.94
23/03/1993
04.07.95
19.2.80
26.16.93
24.10.80
1.1.81
17.12.91
2.3.94
28.1.85
22.11.89
21.12.92
30.10.85

150
151
152
153
154
155

2564
2752
2997
3699
3767
3827

156

1382

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

184
2850
886
3126
2290
1168
3760
1141
15
254
817
1242
1872
2289
2618
2723
3153
2598
1099

176

1200

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

457
809
839
896
961
1423
1557
2044
2074
2215
2226
2322
2393
2724
2874
3125
3351

194

1274

195

401

196

1088

Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar
Amit Kumar
Pathak
Amit Sharma
Amit Sharma
Amit Sood
Amit Tiwari
Amit Verma
Amita Sharma
Amninder Singh
Amrik Bharthi
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrik Singh
Amrinde singh
Amrinder Kumar
Sharma
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder singh
Amrinder singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder Singh
Amrinder singh
Amrinder Singh
Saini
Amrinderjeet
Singh
amrish Kumar

Manohar Sharma
Madan lal
Sovran
Rajinder Kumar
Vinod Kumar
jagpal

13.07.92
21.3.88
28.08.96
31.8.80
8.1.94
2.2.94

Sunil Kumar Pathak

03.01.86

Inderjit Kumar
Harinder Pal Singh
Vipan Kumar Sood
Shakti Parshad
Tiwari
Balram
Sant Kumar
Naurang Singh
Gurmail Gir
Sukhdev Singh
Gulzar Singh
Parmjeet Singh
Amarjit Singh
Nasib Chand
Darbara Singh
Hari Singh
Lal Singh
Harpal Singh
Bhola Singh
Karamjit Singh

5.9.88
20.10.91
31.8.92
21.4.80
7.9.93
16.7.81
15.3.89
13.11.95
06/05/1995
15.11.87
13.2.91
3.3.81
4.3.79
15.2.88
2.3.87
2.8.77
15.4.85
29.12.89
9.10.82

Tarsem Lal Sharma

4.7.89

Jarnail Singh
Baljit singh
Gurdeep Singh
Dalbara Singh
Mukhtiar singh
Gurnam Singh
Amarjit Singh
Gurdev Singh
Gurjant Singh
Gurcharan Singh
Nachhater Singh
Sukhdarshan singh
Nazar Singh
Ram Singh
Surjeet Singh
Chamkaur Singh
Nirmal Singh

6.2.90
14.10.84
8.11.90
4.3.85
4.5.91
15.02.84
14.12.82
26.1.91
23.1.88
25.3.87
5.5.95
26.9.85
28.4.85
28.4.88
4.7.90
16.9.92
12.10.86

Jaspal Singh Saini

19.3.84

Gurmukh Singh

3.10.91

jagdish Parshad

10.8.82

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

430
1826
2204
2418
607
3616
419
1541
2037
2115
2483
2725
2975
3589
3643
3694
3733
3139
249
798
2936
185
268
278
612
1021
1413
2359
2836
3581
3784
1420
3491
2563
1137
933
1745
3513
24
206
2750
3386
684
2112
1138
2706
2402
2973
3335

Amrit Kaur
Amrit Pal Singh
Amrit Pal Singh
Amrit Pal Singh
Amrit Singh
Amrit Singh
Amritipal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritpal Singh
Amritveer Singh
Anayat Ali
Aneeta Rani
Angrej Singh
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Kumar
Anil Mehta
Anish Kumar
Anish singh
Anita Rani
Anita Rani
Anita Rani
Anjali
Anjli
Anju Baby
Ankanash
Ankit Barua
Ankit Sood
Ankur Handa
Ankush Harjai
Ankush Joshi
Ankush Kumar
ankush Kumar

Gurmeet Singh
Keema Singh
Sukhdev Singh
Leela Singh
Major Singh
Baljinder Singh
Joga Singh
Balbir Singh
Minder Singh
Gurmail Singh
Iqbal Singh
Surinder Singh
Jeet Singh
Harcharan Singh
Inder Singh
Surjit Singh
Karnail SIngh
Surjeet Singh
Chitru Ram
Avinash Sharma
Ranjeet Singh
Raj Kumar
Chhedi Singh
Bheem Sain
Krishan chand
Tarlok Raj
Radhe Ram
Bali Ram
Raj Kumar Mehta
Ram Karan
Bhanu Ram
Shyam Lal
Roshan Lal
Rajinder Kumar
Gandharav Singh
Balvir Singh
Pawan Kumar
Rana Singh
Upinder Mittal
Jagat Singh
Kapoor Singh
Bhim Sain Singla
Milan Barua
Vinod Sood
Pardeep Kumar
Vipan Harjai
Mahesh Kumar
Mohan Lal
gopal chand

28.8.81
07.01.87
19.8.78
1.12.90
10.12.91
8.5.92
5.2.91
15.09.93
13.6.91
17.5.93
13.7.14
15.10.93
12.01.91
01.01.93
23.1.85
1.5.87
16.5.95
1.1.95
5.4.79
15.5.78
21.4.87
27.7.95
4.4.79
2.11.91
12.7.85
14.9.90
15.06.84
6.7.91
7.1.87
09.09.74
19.1.81
30.04.92
31.3.88
18.03.87
1.6.97
30.4.90
18.6.87
04.05.89
21/06/1980
23.4.93
4.8.88
8.7.91
20.6.93
29.10.90
17.11.88
10.11.90
22.8.91
03.01.91
14.8.94

246

2414

247

629

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

3691
700
2324
3777
677
2202
1092
2569
3755
1395
2328
3111
1611
277

262

1507

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

2471
3757
1062
1530
3330
3703
1979
3184
2755
169
610
1182

275

760

276
277
278
279
280
281

1065
3725
2892
3473
31
2602

282

1746

283

393

284
285
286
287
288
289
290

2749
539
1213
3302
2254
2868
3343

Anoop Kumar Ashok Kumar


Sachdeva
Sachdeva
Anshuman
Surinder Kumar
Sharma
Antarjami
Dial Singh
Anttpreet kaur Harjeet Singh
Anu Bala
Buti Seth
Anu Deep
Dharam Paul
Anu kumar
Om Parkash
Anu Sharma
Surinder Pal
anupinder Singh Sukhminder singh
Anurag
Surinder Kumar
Anurag Chawla Mohinder Pal Chawla
Arit Bhatti
Lal Chand Bhatti
Arjun Kumar
Bhagwan Dass
Armaan Ali
Ashraf Ali
Arpinder Singh Jarnail Singh
Arshad Ali
Dilwar Khan
Arshdeep
Anil Kumar Parsher
Parsher
Arshdeep Singh Lakhwinder Singh
Arshdeep Singh Kuldeep Singh
Arshpreet Bawa karamjeet singh
Arujun Tiwari
Sushil Tiwari
Arun Kumar
Narinder Kumar
Arun Kumar
Rampal
Arun Sharma
Suraj Parkash
Arvind Joney
Beerbal Singh
Arvind Kumar
Subash Prasad
Arvinder Singh Baljit Singh
Arvinder Singh Bhagwan singh
Arvinder Singh Kashmir Singh
Arvinderjeet
Dara Singh
Singh
Aseem Kumar Jugal Kishore
Asha Nand
Bhag Mal
Ashish Bansal Bhanu Partap
Ashish Goyal
Pardeep Goyal
Ashish Kumar Harish Lal
Ashish Kumar Jiwan Kumar
Ashish Kumar
Suresh Chand
Jindal
Ashish Kumar
Swami Nath Mishra
Mishra
Ashish Sharma Madan Lal Sharma
Ashok Attri
Shivinder Singh Attri
Ashok Kumar
Sukhdev Ram
Ashok kUmar
Dev Raj Sharma
Ashok Singh
Jagraj Singh
Ashu Kumar
Gopi Chand Banga
Ashu Sharma
lal Chand

19.2.79
16.10.79
10.11.92
2.4.91
2.10.85
17.5.81
5.3.80
13.9.92
19.1.84
07.01.88
25.10.92
19.01.75
20.9.91
9.2.95
16.1.92
22.1.94
25.10.92
20.11.93
20.7.92
18.1.93
26.08.92
31.7.93
2.6.85
2.10.92
26.11.87
20.5.93
18.11.93
30.12.81
9.4.89
7.11.92
10.3.78
15.9.77
23.12.92
28.6.89
17/07/1990
23.7.95
20.8.78
7.4.89
19.8.88
29.12.80
30.4.88
10.9.78
5.4.81
2.9.79
27.9.85

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

988
2065
2100
3618
1753
3476
1187
718
1545
3023

301

2858

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

2478
400
414
417
480
663
833
969
1076
1145
1154
1215
1306
1480
1588
1943
2668
2700
2800
2966
3194
3229
3340
3369
3414
3799

328

3182

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

54
2816
3623
1469
1461
2127
2763
3387
3385
1817

Ashwani Kumar Satnam Ji


Ashwani Kumar Puran Chand
Ashwani Kumar Krishan Kumar
Ashwani Kumar Om Prakash
Atinderpal Singh Manmohan Singh
Atinderpal Singh Mohinder Singh
Atul Dhand
Ajay Kumar dhand
Atul Kumar
Braham Dass
Avinash Singh Jaswant Singh
Avishek Rana Rajinder Singh
Avneet Kumar
Nand Kishor
Chtail
Avnish Dhingra Surinder Kumar
Avrinder Singh Jagtara Ram
Avtar Singh
Mangat Singh
Avtar Singh
Kulwant Singh
Avtar Singh
Mohinder Singh
Avtar Singh
Narsingh
Avtar Singh
Lakhvir Singh
Avtar Singh
Bant Singh
Avtar Singh
Har Chand Singh
Avtar Singh
Hakam Singh
Avtar Singh
Baljeet Singh
Avtar Singh
Surjit Singh
Avtar Singh
Gurdeep Singh
Avtar Singh
Jaswant Singh
Avtar Singh
Balwant Singh
Avtar Singh
Gurdev Singh
Avtar Singh
Paramjit Singh
Avtar Singh
Balwant Singh
Avtar Singh
Ram Lal
Avtar Singh
Lakhvir Singh
Avtar Singh
Ramesh Kumar
Avtar Singh
Parminder Singh
Avtar Singh
Harbans Singh
Avtar Singh
Pal Singh
Avtar Singh
Baljeet Singh
Avtar Singh
Beer Singh
Azad Singh
Rampal
Rana
Babbly
Rajinder Singh
Babbu
Kaka Ram
Babby Singh
Lashman Singh
Babita
Shivji Singh
Babli Devi
Vinod Kumar
Bablu
Sita Ram
Babu
Jaswant Rai
Sartaj Singh
Baby
Bachiter Singh Angrej singh
Bachitter Singh Mohinder Singh

2.2.76
15.10.81
18.5.82
23.3.91
8.5.90
2.1.88
11.6.94
16.1.89
03.04.76
16.9.91
11.8.91
7.4.88
9.7.95
8.9.91
24.1.92
3.12.79
26.4.80
2.2.85
18.3.95
15.3.86
5.6.81
17.9.93
2.12.79
01.07.85
13.12.90
13.4.83
5.3.78
4.5.93
1.9.94
2.6.83
02.02.85
13.7.86
28.8.95
8.4.89
21.1.87
10.10.95
1.3.85
23.9.94
08/02/1987
15.8.71
9.7.94
01.06.91
08.12.82
1.4.78
4.8.91
3.6.82
10.3.90
02.10.89

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

2731
3298
1617
1237
1705
1522
19
3144
1776
3290
3174
2013
2994
1491
221
944
1223
1938
1991
3529
558
86
1610
124
440
668
938
1161
1634
1948
2071
2904
3593
3758
2026
2530
2741
2760

377

2437

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

97
508
818
1073
1117
1174
1268
1383
1437
1851

Bachitter Singh
Bachitter Singh
Badal Singh
Baghel Singh
Bahadar Singh
Bahadur Singh
Bahal Singh
Bakshi Ram
Bal Krishan
Bal Mukand
Balak Singh
Balbir Singh
Balbir Singh
Baldev Raj
Baldev Ram
Baldev singh
Baldev singh
Baldev Singh
Baldev singh
Baldev Singh
Bali Ram
Baljeet Kaur
Baljeet Kaur
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljeet Singh
Baljinder Kaur
Baljinder Kaur
Baljinder Kaur
Baljinder Kaur
Baljinder Pal
Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh

Santokh Singh
Rohi Singh
Jeet Singh
Major singh
Nand Singh
Ram Singh
Charanjit Singh
Bihari Lal
Parkash Chand
Suraj Bhan
Darshan Singh
Ajmer Singh
Gurdev Singh
Bhagat Ram
Raghbir Ram
Major singh
Amarjit Singh
Parbat Kumar
Jagar Singh
Meekham Singh
Kartar singh
Lal Singh
Baljit Singh
Amrik Singh
Dev Singh
Buddh Singh
Swrkuk Singh
Jawahar Singh
Ranveer Singh
Sukhdev Singh
Jawala Singh
Karam Chand
Sandhu Singh
Sucha Singh
Jaswinder Singh
Malkit Singh
Balwant Singh
Mohinder Singh

30.4.88
20.7.94
5.4.88
28.9.92
10.7.71
01.09.82
12/04/1978
12.10.88
3.1.86
6.4.71
19.7.97
18.4.82
15.07.81
26.1.86
18.6.75
20.5.84
3.1.91
6.9.89
6.3.80
23.02.93
15.2.84
08/03/1987
10.3.80
9.9.94
24.7.84
5.5.87
10.1.76
28.5.89
18.11.94
25.7.89
2.8.81
05.06.81
16.11.81
7.2.88
15.3.92
09.10.91
1.11.93
27.5.89

Jit Singh

19.12.80

Sukhdev Chander
Raj Kumar
Gurmail Singh
Ram Singh
jagtar Singh
Karam Chand
Tarlochan Singh
Sukpal Singh
Amar Singh
Sarwan Singh

20.6.73
20.9.94
12.4.93
6.2.91
1.9.94
28.2.83
11.3.87
27.11.92
21.09.91
5.1.84

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

2024
2206
2615
2895
3295
3732
1312
2711
283
626
1321
1781
1878
3806
2746
2956
3185
3709
1333
674
2765
3664
1275
30
2635
2576
1210
83
2209
2808
307
786
1031

421

632

422

3196

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

462
390
422
491
526
785
885
1110
1179
1251
1355
1392
1400

Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljinder Singh
Baljit Kaur
Baljit Kaur
Baljit Singh
Baljit Singh
Baljit Singh
Baljit Singh
Baljit Singh
Baljit Singh
Balkar Singh
Balkar Singh
Balkar Singh
Balkaran Singh
Balkarnjit Singh
Balram
Baltej Singh
Balvinder Singh
Balvir Das
Balvir Singh
Balvir Singh
Balwant Kumar
Balwant Ram
Balwant Singh
Balwant Singh
Balwant Singh
Balwinder Kaur
Balwinder Kaur
Balwinder Kaur
Balwinder
Kumar
Balwinder
Kumar
Balwinder Pal
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder singh
Balwinder singh
Balwinder singh
Balwinder Singh

Sukhdev Chander
Pritam Singh
Gurbachan Singh
Swaranjeet Singh
Imjerjeet Singh
Jang Singh
Nachaettar Singh
Rampal
kaka Gir
Rajinder Pal singh
Lal Singh
Sant Singh
Surjit Singh
Mehar Singh
Hardarshan Singh
Meet Singh
Ranjit Singh
Karnail Singh
Boota Singh
Ram Kewal
Gurmeet Singh
Dilbara singh
Jagdish Das
Jagtar Singh
Krishan singh
Pawan Kumar
Sardari Lal
Piara Singh
Surjit Singh
Bhola Singh
Chet Singh
Ujagar Singh
Rajesh Singh

20.6.73
19.7.91
27.8.85
22.11.87
21.8.92
12.2.86
10.11.87
23.11.95
1.3.79
20.8.72
22.08.88
11.8.79
24.2.91
14.11.75
18.8.95
15.11.95
25.7.85
19.8.93
19.07.185
20.5.94
6.4.87
11.6.96
7.2.90
08/01/1984
25.2.94
05.08.89
4.2.79
09/11/1978
10.1.84
24.10.86
14.8.83
10.6.95
28.1.81

Dev Raj

16.6.94

Gurdas Ram

15.8.82

Gurinder Pal
Jarnail Singh
Sajjan Singh
Amar Singh
Gurdeep Singh
Atma Ram
Tarlochan Singh
Krishan Singh
Harchand Singh
Jaswant Singh
kashmiri Lal
Jagtar Singh
Parbhu Ram

18.2.88
20.11.86
2.10.82
12.5.90
1.11.91
30.9.88
3.7.87
23.2.95
5.5.86
5.11.72
22.8.87
24.01.91
06.08.79

436
437
438
439
440
441
442

2023
2270
2497
2634
3009
3551
3716

443

2727

444
445
446
447
448

587
3107
2073
2884
1414

449

743

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

2620
1687
2248
1720
2154
1445
1596
932
2787
1546
3154
2775
808
1578
3762

465

735

466

239

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

461
1460
224
657
234
1186
2005
3839
421
2382
2460

478

1574

479

1941

Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Balwinder Singh
Pattak
Bandhna
Banty
Barinder Kaur
Barinder Kumar
Barinder Singh
Barinderpal
Singh
Barjesh kumar
Barjinder Singh
Barjinder Singh
Basant Singh
Bashir Mohd.
Basmudin
Bawa Singh
Beant Kaur
Beant Kaur
Beant Singh
Beant Singh
Beenu
Bhag Singh
Bhagwan Dass
Bhagwan Singh
Bhalinder Singh
Mann
Bhalwinder
Singh
Bhan Singh
Bhanuja
Bharat Kumar
Bharat Puri
Bharpur Singh
Bhawna
Bhawna
Bhim Sain
Bhisham Kumar
Bhojraj Sharma
Bhojraj Sharma
Bhupinder
Kumar
Bhupinder
Kumar

Surjit Singh
Piyara Singh
Gurdial Singh
Manmohan Singh
Achhar Singh
Ami Chand
Swaran Singh

7.6.81
16.12.84
25.3.90
16.9.85
10.8.85
09.09.81
2.9.91

Harbhajan Singh

5.2.76

Balbir singh
Darshan Kumar
Karnail Singh
Om Parkash
Sher Singh

15.9.95
3.8.96
24.7.84
7.11.91
23.07.92

Harinder Singh

20.10.87

Madan Lal
Gurmeet Singh
Hans Raj
Jarnail Singh
Chand Khan
Munna Lal
Sher Singh
Avtar Singh
Harchand Singh
Dev Singh
Harbhajan Singh
Satpal
Santokh Singh
Krishna Chand
Karnail Singh

12.8.93
8.10.89
2.2.80
9.4.88
11.3.77
27.06.95
3.9.77
8.9.88
11.5.94
25.02.86
15.10.91
13.12.94
2.2.77
13.09.81
3.2.80

Jaspal Singh Mann

25.2.76

Gurcharan Singh

3.8.92

Chand Singh
Shiv Kumar Sharma
Prem Kumar
Rajinder Kumar
Karnail Singh
Lal Man
Ashok Kumar
Kapoor Chand
Som nath
Ashok Sharma
Ashok Sharma

15.7.85
27.06.80
25.12.92
30.8.90
18.7.82
13.1.80
24.7.91
19.5.92
25.1.84
27.1.95
27.1.95

Ajay Kumar

13.4.93

Shiv Lal

1.8.85

480

3101

481

3300

482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

3601
8
107
611
1112
1386
1707
1735
2645
2673
3073
3251
3390
3395
3415
3433
3730
658
2982
2709
1909
2742
621
573

506

2882

507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

3043
143
1797
3708
1772
1432
1332
2863
3230
1646
3192
1443
2487

520

2364

521
522
523
524
525
526

1357
3801
3018
392
3598
216

Bhupinder
Kumar
Bhupinder
Kumar
Bhupinder Pal
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhupinder
Singh
Bhushan Puri
Bhuvan Joshi
Bhuvesh Bansal
Bikar Singh
Bikkar Singh
Bikram Kapoor
Bikram Kumar
Bikramjeet
Singh
Bikramjit
Bikramjit Singh
Bikramjit Singh
Bimaljeet Singh
Bimla
Binder Pal
Binder Singh
Binder Singh
Bir Kamal Kaur
Bir Parkash
Birbal
Birbal Ram
Birbal Singh
Birdevinder
Singh
Birinder Singh
Birjesh Kumar
Bisham Kumar
Bishnu Bahadur
Bittu Singh
Boby Singh

Madan Lal

28.7.76

Shashi Kumar

20.10.90

Hari Chand
Gurmeet Singh
Sher Singh
Rajinder Pal
kartar Singh
Surinder Singh
Puran Singh
Rajinder Singh
K. S. negi
jagdish Pal singh
Nirmal Singh
Bikkar Singh
Tasveer Singh
Karam Singh
Labh Singh
Sukhdev Singh
Swarn Singh
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Jang Singh
Sinder Singh
Shiv Kapoor
Gopal Krishan

13.2.80
07/12/1989
22.10.74
4.1.93
15.11.86
03.02.81
4.11.80
14.10.95
16.12.76
22.12.83
16.8.87
29.1.80
15.10.84
19.3.92
20.7.92
8.7.84
13.7.78
30.8.90
07.02.94
30.10.92
3.2.76
2.8.82
15.5.84
22.8.90

Shamsher Singh

2.9.98

Bharat Bhushan
Amarjit Singh
Amarjeet Singh
Gurmail Singh
Paramjit Krishan
Bhagat Ram
Malkit Singh
Avtar Singh
Ajaib Singh
Ashok Kumar
Nath Ram
Ramsharan
Jodh Singh

9.7.81
18.1.76
20.3.77
13.5.84
9.3.92
30.09.84
03.02.75
11.4.88
8.4.86
13.9.93
20.5.72
21.11.95
14.6.94

Sher Singh

4.10.77

Nathli Singh
Din Dyal
jagdish Rai
Lal Bahadur
Mander Singh
Gurmail Singh

22.8.76
4.8.96
25.9.93
25.7.88
14.9.91
5.4.93

527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

3506
838
2472
998
3650
793
1609
2018
3787
2526
1989
2259
2604

540

1427

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

861
1121
2796
3177
2713
1774
500
2543
591
1710

551

1642

552
553
554

1131
1133
990

555

1346

556

999

557

3011

558

3397

559
560
561
562
563
564
565
566
567

1122
1747
475
1513
150
411
2007
2009
2304

568

2332

569

18

Bohar Singh
Lal Singh
Boota Singh
Kirpal Singh
Brij Mohan
Shiv Parsad Joshi
Brijesh Dutt
Uma Dutt
Bunty
Pala Ram
Bunty Sidhu
Parwinder Singh
Buta Singh
Rulda Singh
Buta Singh
Balvir Singh
Buta Singh
Nath Singh
Captain Singh Amrik Singh
Chadat Singh
Gurnam Singh
Chain Singh
Narata Singh
Chaitnya Dass Krishan Mohan
Chamkakur
Gurcharan Singh
Singh
Chamkaur
Jarnail Singh
Singh
Chamkaur
Jora Singh
Singh
Chamkaur
Gurmail Singh
Singh
Chand Singh
Joginder Singh
Chand Sunil
Suresh Kumar
Chandan Garg Pawan Kumar
Chandan Mittal Gopi Chand
Chandeep
Gurjeet Singh
Singh
Chander Mohan Pawan Kumar
Chander Mohan Harbans Lal
Chander
Sunder Mani Semwal
Parkash
Chanderkala
Radhey Shayam
Chanpreet
Sukhminder Pal
Charanjeet Kaur Gurmeet Singh
Charanjeet
Darshan Kumar
Kumar
Charanjeet
Makhan Singh
Singh
Charanjeet
Bahadur Singh
Singh
Charanjeet
Bikram Singh
Singh
Charanjit Batish Ram Lal
Charanjit Kaur Babbi
Charanjit Kumar Som Nath
Charanjit Kumar Joginder Singh
Charanjit Singh Joginder Singh
Charanjit Singh Ram Lal
Charanjit Singh Pal Singh
Charanjit Singh Jangir Singh
Charanjit Singh Gurnam singh
Charanjpreet
Lachman Dass
Kumar
Charanpreet
Inderjeet Singh
Singh

12.03.81
1.9.82
30.6.87
3.3.89
8.6.82
1.8.90
3.4.76
2.3.86
26.1.79
10.12.78
8.3.85
20.4.79
9.7.85
05.06.88
23.7.84
16.1.87
14.2.92
11.9.73
16.3.76
17.7.95
12.8.91
19.09.90
9.1.95
25.8.84
18.1.86
31.10.95
2.3.93
2.9.82
9.2.92
17.4.89
9.12.92
10.3.83
31.5.86
25.8.79
1.3.94
08.08.85
30.5.74
10.5.86
15.5.83
4.5.77
15.10.89
26.12.83
01/04/1985

570
571

3450
3564

572

3189

573
574
575

2078
893
776

576

1565

577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

650
1146
1361
1671
1913
2851
2369
3204
1579
3349
3782
20
1175
1556
9
2849
3257
3243
415
651

597

1914

598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

449
2954
2275
3481
1208
1002
1313
1360
2035
2156
3752

609

3571

610
611
612
613
614
615
616

383
1994
1336
82
162
204
260

Charnjeet Singh
Charnjit Singh
Chetak Kumar
Jaspal
Chetan Kumar
Chintu
Chirag Gupta

Mahinder Singh
Harbhajan Singh
Ramesh Kumar
Jaspal
Raj Kumar
Krishan Rajpal
Tarsem Chand
Ravinder Kumar
Chitresh Goyal
Goyal
Daler singh
Mann singh
Daler Singh
Nidhan Singh
Daler Singh
Darshan Singh
Daler Singh
Mehal Singh
Daler Singh
Dyal Singh
Daler Singh
Amarjit Singh
Dalip Kumar
Jai Ram Dass Verma
Dalip Singh
Dara Singh
Daljeet Kaur
Teresam Lal
Daljeet Singh
Dharam singh
Daljeet Singh
Jasbir Singh
Daljeet Singh
Jasmer Singh
Daljit Singh
Wattan singh
Daljit Singh
Tarlok Singh
Dalvir Singh
Jarnail Singh
Dalvir Singh
Kuldeep Singh
Dalvir Singh
Sukhdev Singh
Dalwinder Singh Sadhu Singh
Damandeep
Rajinder Kumar
Damanjit singh Baljit singh
Damanpreet
Rawail Singh
Singh
Danial Masih
Chaman Masih
Dapinder Joshi Harbans Lal
Dapinder Singh Ajmer Singh
Dapinder Singh Jaspal Singh
Darshan Khan Gurmail Khan
Darshan Ram Khushi Ram
Darshan Singh Gurmail Singh
Darshan Singh Ram Singh
Darshan Singh Pyara Singh
Darshan Singh Pirthi Singh
Darshan Singh Ujagar Singh
Dass
Rajinder Kumar
Gagandeep
Dasvinder Singh Jagdish Singh
Daviinder
Sarbjeet Kumar
Kumar
Davinder Kaur Krishan Pal Singh
Davinder Kumar Naresh Kumar
Davinder Kumar Ramesh Chand
Davinder Kumar Bir Bhan
Davinder Singh Shingara Singh

14.5.88
06.10.84
30.5.89
15.7.90
13.2.92
12.10.92
12.7.93
20.2.88
24.7.91
23.9.89
10.7.93
8.8.86
7.1.83
30.9.77
28.6.91
06.07.83
10.3.85
30.7.86
06/02/1988
24.12.84
26.06.86
28/08/1991
20.7.93
23.1.93
7.4.81
5.7.91
24.11.85
28.1.87
10.8.92
16.3.91
29.11.91
11.3.86
1.5.76
10.2.83
05.02.79
15.5.78
5.10.79
18.2.79
16.5.80
11.08.96
29.3.77
22.11.92
31.07.89
19/08/1989
20.4.77
13.12.87
15.8.88

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

857
859
974
1267
1643
1762
1945
2128
2263
2385
2988
3338
3463
3769
3289

632

1020

633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

374
2439
2510
281
1375
1573
274
2631
3671
2889
2559
2118
3347
2981
14
653
993
1023
1178
1241
1335
1645
2158
2427
2542
3019
3030
3179
3559
3741

663

1209

664

1756

Davinder Singh Manjeet Singh


Davinder Singh Jasbir Singh
Davinder Singh Balvinder Singh
Davinder Singh jagtar Singh
Davinder Singh Harbilas Singh
Davinder Singh Balkar Ram
Davinder Singh Gurmeet Singh
Davinder Singh Baljeet Singh
Davinder Singh Surinder Singh
Davinder Singh Baldev singh
Davinder Singh Harpal Singh
Davinder Singh Naib singh
Davinder Singh Rai Singh
Davinder Singh Gunwant Singh
Daya Chand
Sadh Ram
Deep Karan
Arvinder Pal Singh
Singh
Deep Kumar
Roshan Lal
Deep Singh
Gurcharan Singh
Deepak
Ram Chander
Deepak
Rajeshwar
Deepak
Gora Lal
Deepak
Ajay Kumar
Deepak Atwal Billu Ram
Deepak Bansal Vinod Kumar
Deepak Batish Tenni Parshad
Deepak Bawa Jagdish Parshad
Deepak Chopra Yash Pal Chopra
Deepak Goyal Mohan Lal
Deepak Goyal Shishan Pal
Deepak Joshi
Ram Lubhaya Joshi
Deepak Kumar Jagdish Kumar
Deepak KUmar Paras Ram
Deepak KUmar Lahori Ram
Deepak KUmar Magi Ram
Deepak KUmar Rakesh Kumar
Deepak Kumar Kaka Ram
Deepak Kumar Tarsem Lal
Deepak KUmar Ram Murti
Deepak Kumar Gurbachan Singh
Deepak Kumar Raj Kumar
Deepak Kumar Raj Pal
Deepak Kumar Ruldu Ram
Deepak Kumar Ramesh Chander
Deepak Kumar Tejinder Singh
Deepak Kumar Suraj Bhan
Deepak Kumar OmParkash
Deepak Kumar
Gautam Pal Sharma
Sharma
Deepak Madaan Ram Lal

16.5.85
4.6.89
23.5.91
17.1.91
15.9.95
20.3.78
5.10.92
5.1.93
12.8.81
7.4.92
20.07.92
30.3.86
8.1.83
26.1.78
22.12.74
9.7.86
30.12.90
13.7.96
28.01.90
6.12.80
11.08.87
11.5.91
1.8.88
24.6.95
23.3.93
27.11.83
08.01.83
7.2.81
5.3.92
26.07.86
25/10/1995
22.4.81
1.12.71
28.8.84
11.3.86
13.9.89
18.05.85
2.3.90
3.11.89
15.12.90
19.04.76
1.1.90
18.9.86
12.1.89
30.07.83
30.4.92
15.1.86
8.8.82

665
666
667
668
669
670
671

2082
1613
1523
1791
2896
3366
2734

672

327

673
674
675
676
677
678

1328
3530
2416
2793
762
2820

679

1367

680
681
682

1381
754
1892

683

2499

684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

531
765
794
2743
3532
1998
3371
2150
1289
2676
2294

695

3613

696

871

697

2943

698

266

699

2509

700

1317

701

1380

702

2458

703

160

704

347

Deepak Markan Mangat Rai Markan


Deepak Raj
Vinod Kumar
Deepak Sharma Hari Krishan Lal
Deepak Sharma Ratan Pal Sharma
Deepak Sharma Rajneesh Kumar
Deepak singla Rajesh kumar
Deepak Tiwari Baljinder Pal
Deepak
Satpal Wadhwa
Wadhwa
Deepika
Rajinder Singh
Deepika Bansal Mohan Lal
Deepika Mishra Daya Shanker
Deepika
Harish Kumar
Sharma
Sharma
Deevam Raheja Ashok Kumar
Desh Deepak
Nand Kishore
Desh Deepak
Ramesh Kumar
Sharma
Desh Pal
Darshan Lal
Dev Kumar
Ramesh Kumar
Dev Raj
Mohan Lal
Devender
Som Nath
Sharma
Devinder Singh Gurmeet Singh
Devinder Singh Naranjan Singh
Devinder Singh Parwinder Singh
Devinder Singh Sardara Singh
Devinder Singh Amarjeet Singh
Dhan Singh
Mahinder Singh
Dhanna Singh Mela Singh
Dhanraj
Nand Lal
Dhanwatn Singh Kaka singh
Dharam jit Singh Didar Singh
Dharam Vir
Ram Lubhaya
Dharaminder
Charhat Singh
Singh
Dharamjeet
Mohinder Singh
Singh
Dharampal
Ram Sajivan
Saraj
Dharampreet
Gurmeet Singh
Singh
Dharamvi Singh Harnair Singh
Dharminder
Chanan Ram
Kumar
Dharminder
Pawan Kumar
Kumar
Dharminder
Ram Lal
Kumar
Dharminder
Pargat Singh
Singh
Dharminder
Nirmal Singh
Singh

14.3.94
21.6.83
09.07.85
9.2.89
25.9.92
30.9.93
26.7.83
6.11.84
20.06.88
04.12.89
1.11.86
27.10.93
7.10.87
27.6.89
03.10.84
05.01.78
24.12.89
15.3.88
13.1.89
15.10.82
30.3.81
29.12.94
13.4.82
02.07.94
8.9.76
10.5.76
6.3.86
4.11.88
24.2.86
5.10.89
20.2.87
8.9.76
19.4.80
12.7.91
02.05.91
04.09.88
14.11.76
2.1.94
23.9.92
21.8.93

705

594

706

1203

707

1430

708

1834

709

3140

710

3548

711

3679

712

3681

713

3744

714

3633

715

1467

716

2599

717

2644

718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739

3392
28
955
1951
714
3212
3615
1732
620
2627
2924
3074
420
2802
1516
167
3022
131
1338
1895
37
2948

740

486

741
742

900
1903

Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharminder
Singh
Dharmjeet
Singh
Dharmveer
Singh
Dharmvir Singh
Dharwinder
Singh
Dhian Singh
Dhiraj
Dhiraj Kumar
Digvijay Singh
Diksha
Dilbag Singh
Dilbag Singh
Dilbagh Singh
Dilber singh
Dildar Shah
Dildar Singh
Dildeep singh
Dilpreet Singh
Dilpreet Singh
Dimpal
Dimple Soni
Dinesh
Dinesh Kumar
Dinesh Kumar
Dinesh Randev
Dishant
Divya Khanna
Durgesh
Chobbe
Emamudeen
Ervanjot Singh

743

1240

Gagan Deep

Paramjit Singh

31.5.91

Parkash Sig

25.12.86

Avtar Singh

08.08.93

Hem Raj

05.12.86

Dalbir Singh

10.10.91

Shingara Singh

12.06.82

Jit Singh

10.9.89

Darshan Singh

2.1.94

Darshan Singh

7.7.89

Major Singh

25.11.91

Balbir Singh

20.09.88

Sanjeev Kumar

20.11.94

Dharam Singh

17.10.87

Nachhatar Singh
Raj Kumar
Jaswinder
Bhagat Singh
Chander shekhar
Gurjant Singh
Malkeet Singh
Balkar Singh
Sohan Singh
Mehardeen
Ikatar Singh
Daler Singh
Jarnail Singh
Avtar Singh
Om Parkash
Surinder Pal Soni
Ram Asra
Bihari Lal
Chhju Ram
Brij Lal
Raj Kumar
Daswinder Singh
Ram Chander
Chobbe
Munna Lal
Manjeet Singh
Krishan Kumar
Anand

8.2.89
21/08/1991
25.3.92
21.7.90
30.6.93
8.6.96
11.7.78
30.4.81
4.4.94
27.12.78
5.6.93
14.10.92
13.12.91
1.10.94
07/01/1900
15.8.85
16.11.87
8.8.93
14.3.81
7.5.1985
11/05/1991
12.5.88
15.9.94
25.4.91
5.10.95
24.4.84

744
745
746
747
748
749
750
751

3193
4
3612
756
3444
3488
3824
1341

752

1440

753

925

754

2443

755

2389

756

633

757

1034

758

2860

759

899

760

761

153

762

412

763

1082

764

1307

765

1376

766

1387

767

1391

768

1499

769

1594

770

1622

771

1666

772

1840

773

2155

Gagan Kumar
Gagandeep
Gagandeep
Gagandeep
Gagandeep
Gagandeep
Gagandeep
Gagandeep
Gagandeep
Joshi
Gagandeep
Kaur
Gagandeep
Kaur
Gagandeep
khan
Gagandeep
Kohli
Gagandeep
Kumar
Gagandeep
Malhotra
Gagandeep
Satija
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh

Sudarshan Kumar
Late Hans Raj
Ramisher Ram
Tulsi Ram
Nand Kishore
Dharamveer
Valaty Ram
Prem Kumar

7,1.92
29/07/1980
11.9.90
20.6.88
6.5.82
4.5.88
1.1.94
21.2.86

Ravi Dut Joshi

11.10.80

Avtar Singh

11.5.93

Sampuran Singh

2.1.98

Mangat Khan

10.12.95

Charanjit Singh

15.10.89

Surinder Kumar

23.4.95

Vinay Malholtra

22.2.87

Narayan Dass Satija

26.11.90

Amrit Singh

23/06/1995

Joginer Singh

5.10.91

Barkha Singh

6.10.90

Gamdoor Singh

7.11.87

Harbir Singh

18.12.92

Davinder Singh

24.8.91

Ravinder Singh

02.07.85

Jagtar Singh

09.01.90

Sukhdev Singh

13.02.87

Darshan Singh

4.9.94

Ranjit Singh

27.1.96

Kuldeep Singh

26.11.84

Balbir Singh

3.4.87

Jai Singh

5.3.83

774

2190

775

2311

776

2327

777

2421

778

2502

779

2547

780

2664

781

2769

782

2810

783

2932

784

2989

785

2998

786

3062

787

3091

788

3149

789

3246

790

3249

791

3376

792

3502

793

3748

794

931

795

1007

796

125

797

2625

798

3112

799

1276

800

2716

801

513

Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
singh
Gagandeep
singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Singh
Gagandeep
Thamman
Gaganjot Singh
Gaganpreet
Kaur
Gaganpreet
singh
Gaganpreet
Singh
Ganesh
Chander
Gaurav
Choudhary
Gaurav Kumar

Harminder Singh

11.9.93

Balbir Singh

6.5.96

Ranjit Singh

20.4.93

Baldev Singh

19.4.92

Ranjit Singh

1.10.87

Kuldeep Kumar

22.12.80

Paramjit Singh

4.6.94

Darshan Singh

16.4.90

Sukhdev Singh

15.1.85

Gurdial Singh

1.2.88

Kuldeep Singh

06.11.94

Parsa Singh

13.08.96

Lachhman Singh

22.11.92

Gurnam singh

9.6.92

Sardool Singh

18.9.91

Karnail Singh

1.11.93

Gurmail Singh

1.1.89

Bhupinder singh

13.9.90

Jasveer Singh

08.02.94

Babu Singh

10.7.95

Vinod Kumar

14.12.88

Major singh

26.8.88

Tribhawan Singh

17.8.85

Balwinder Singh

18.11.92

Darshan Singh

13.8.91

Jai Narayan

10.3.83

Mahendra Kumar
Choudhary
Om Parkash

2.7.89
12.9.89

802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

2028
1421
257
187
619
2171
1605
2187
2584
2342
1807
366
492
3005
168
1004
193
692
3051
2061
3809
935
1599
2871
1025
403
151
3287
2144
1084

832

1931

833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844

473
22
2500
3211
3561
3578
3292
876
3686
211
3238
2433

845

100

846

2537

847

3333

848

365

Gaurav Kumar Suresh Kumar


Gaurav Kumar Mukesh Kumar
Gaurav Mattu
Karva Ram
Gaurav Mittal
Surinder Kumar
Gaurav pathak Lakhwinder Pathak
Gaurav Rathor Ajay Rathor
Gaurav Sharma Raj Krishan Sharma
Gaurav Sharma Surinder Kumar
Gayatri Sharma Liaq Ram
Geeta
Rajeev Kumar
Geeta Rani
Baljit singh
Gifty
Rajinder Kumar
Ginesh Chawla Arun Kumar Chawla
Girdhari Lal
sunder Lal
Giriraj Kapoor Parikshat Raj Kapoor
Girish Bansal
Anil Bansal
Goldy
Shamsher Singh
Rakesh Kumar
Goldy
Goldy Kumar
chhote lal
Gopal
Ram Ji Lal
Gopal
Kaur Singh
Gopal Badshah Baljinder Kumar
Gopal Bahadur Ram Krishan
Gopal Jindal
Krishan Lal
Gopal Krishan Prem Chand
Gopal Sharma Hira Lal
Gopal Singh
Hira Singh
Gora Lal
Krishan Kumar
Ram Kumar
Gourav
Gourav Kumar Mohan Lal
Gourav Kumar
Parmod Kumar
Goswami
Gourave Arora jagmohan Lal
Govinda
Rajinder Kumar
Gulzab Singh
Basant Singh
Gulzar Singh
Manjeet Singh
Gulzar Singh
Gurmail Singh
Gulzar Singh
Jarnail Singh
Gurbinder Kaur Banj Singh
Gurbinder Singh Surinder singh
Gurbinder Singh Baljinder Singh
Gurcharan
Ram Avtar
Singh
Gurcharan
Manjit Singh
Singh
Gurchet Singh Niranjan Singh
Gurdarshan
Gurbachan Singh
Singh
Gurdarshan
Mukand Singh
Singh
Gurdarshan
Jaspal singh
Singh
Gurdas Singh Harcharan Singh

29.4.89
03.12.90
7.8.86
19.3.91
16.11.91
5.10.95
13.10.87
17.8.94
02.02.84
20.8.79
12.02.82
9.11.91
30.4.91
15.8.76
10.6.93
22.1.96
17.11.84
10.10.90
30.6.88
2.10.90
9.3.88
6.6.91
31.5.80
8.9.95
23.11.89
18.11.88
26.6.87
16.8.88
20.3.93
4.10.93
25.1.83
31.5.88
05/03/1993
3.5.86
10.3.93
15.04.77
14.09.77
5.2.92
30.1.87
4.5.91
11.8.82
12.6.92
30.4.78
10/06/1978
18.07.86
7.8.79
12.7.80

849
850
851
852

1778
3197
2152
301

853

1085

854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897

32
164
180
325
367
391
434
521
783
1271
1319
1419
1442
1723
1844
1930
1947
2070
2130
2193
2195
2272
2465
2538
2639
2715
3095
3403
3698
3721
494
399
511
634
717
1821
2014
2357
1698
84
159
435
1353
499

Gurdas Singh
Gurdas Singh
Gurdeep Kaur
Gurdeep Kumar
Gurdeep
Sharma
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdeep Singh
Gurdep Singh
Gurdev Singh
Gurdev Singh
Gurdev Singh
Gurdev Singh
Gurdev Singh
Gurdev Singh
Gurdev Singh
Gurdheer Singh
Gurdhian Singh
Gurdhian Singh
Gurdhian Singh
Gurdhyan Singh
Gurdit Singh

Joginder Singh
Karnail Singh
Ranjit Singh
Krishan

10.4.90
`23.8.90
29.12.85
21.9.93

Ranjeet singh

15.6.96

Jora Singh
Pritam Singh
Jagjeet Singh
Hankar Singh
Pritam Singh
jagtar Singh
Dilber Singh
Major Singh
Jung Singh
Joginder Singh
Ranjit Singh
Manjeet Singh
Jailla Singh
Darshan Singh
Harnail Singh
Raghbir Singh
Niranjan Singh
Shinder Singh
Jagdev Singh
Balwinder Singh
Naib Singh
Makhan Singh
Randhir Singh
Ran Singh
Mukhtar Singh
Jugraj Singh
Faquir Singh
Kulwant Singh
Najar Singh
Maghar Singh
Darshan Singh
Amarjot Singh
Kuldeep Singh
Surjit Singh
Pritam Singh
Karam Chand
Virsa Singh
Bhag Singh
Ram Ji Dass
Lal Singh
Surjit Singh
Jarnail Singh
Darshan Singh
Harpal Singh

25/09/1987
6.5.82
12.8.94
29.10.91
9.7.91
31.5.87
4.10.89
13.6.88
1.1.95
20.2.76
01.01.90
08.05.87
25.03.89
7.7.84
30.4.82
9.8.93
21.5.95
25.4.81
20.3.85
11.6.85
10.2.92
21.6.77
5.4.87
25.04.93
29.3.84
5.10.90
25.4.81
10.7.82
10.4.95
28.12.77
13.9.89
6.6.93
29.12.86
10.1.96
15.8.87
05.02.90
10.3.77
10.11.74
2.3.86
08/07/1989
23.8.91
30.7.95
11.6.89
7.1.94

898
899
900
901

3254
3505
815
57

902

891

903

849

904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945

295
493
630
697
828
1077
1192
1426
1683
1702
1829
2415
2452
2897
2912
3180
3326
3428
3663
3765
3828
2922
3672
3086
1431
56
183
194
240
950
1495
1690
2173
2828
3077
3336
3353
3413
1925
3477
25
364

Gurdit Singh
Gurdit Singh
Gurinder Jassal
Gurinder Kaura
Gurinder Pal
Sharma
Gurinder Pal
Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder singh
Gurinder singh
Gurinder singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinder Singh
Gurinderjit
Singh
Gurinderjit
Singh
Guriqbal Singh
Gurjant Dass
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant Singh
Gurjant singh
Gurjant singh
Gurjant singh
Gurjant Singh
Gurjeet Kaur
Gurjeet Kaur
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh

Darshan Singh
Kitaba Singh
Balraj Singh
Sham Lal

1.8.88
31.12.94
30.9.89
07/12/1986

Rajpal

13.11.87

Ajit Singh

23.4.78

Bakshish Singh
Baldev Singh
Devi Dial
Nasib Singh
Hardial Singh
Sarup Singh
Mahinder singh
Boora Singh
Jagjeet Singh
Sukhjeet Singh
Inder Singh
Didar Singh
Inderjeet Singh
Ishwar Singh
Prem Chand
Pritam Singh
Tara Singh
Jarnail Singh
Rajinder Singh
Tarlochan Singh
Shingara Singh
Raghvir Singh
Tarsem Singh
Angrej singh
Dasshan Dass
Mukhtiar singh
Chand Das
Sukhmander Singh
Balwinder Singh
zora Singh
Jarnail Singh
Dharampal Singh
Surinder Singh
Ram Singh
Joginder Pal Handa
Amrik Singh
Gurbaj singh
Iqbal Singh
Swaranjeet Singh
Surinder Singh
Mohan Singh
Jasveer Singh

2.1.92
30.9.78
5.8.86
10.7.85
10.10.80
13.7.91
2.10.94
10.05.88
15.9.87
20.5.87
01.07.78
24.6.93
16.5.89
27.7.94
02.01.84
20.6.85
6.2.87
12.12.93
18.6.91
24.11.93
6.9.89
22.9.90
8.4.90
18.7.90
15.05.93
20/03/1981
10.9.96
10.11.85
27.9.94
20.1.85
00.08.94
21.7.78
20.3.86
24.9.84
6.7.91
15.1.94
6.4.92
10.2.93
19.11.93
7.3.82
12/10/1992
10.6.93

946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962

544
800
1069
1105
1183
1244
1451
1787
1865
1905
2341
2358
2498
3297
3543
3582
3815

963

2508

964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982

470
562
779
904
2490
2578
3035
3050
3459
1101
2840
3321
2339
1374
271
1750
2306
2203
1479

983

3275

984

3576

985
986
987
988
989
990
991
992
993

1904
45
1136
3158
429
588
920
1680
1692

Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Gurjeet Singh
Brar
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjinder Singh
Gurjit Kaur
Gurjit Singh
Gurjit Singh
Gurjit singh
Gurjivan singh
Gurjiwan Singh
Gurjot Singh
Gurjot Singh
Gurjot Singh
Gurkirat Singh
Gurmail Singh
Gurmangat
Singh
Gurmangat
Singh
Gurmanjot
Singh
Gurmeet Dass
Gurmeet Kaur
Gurmeet Kaur
Gurmeet Singh
Gurmeet Singh
Gurmeet singh
Gurmeet Singh
Gurmeet Singh

Ajmer singh
Gursharan Singh
Satnam Singh
Sukhwinder singh
Jaspal Singh
Jagdhir Singh
Subash Singh
Nirmal Dass
Angrej Singh
Kaur Singh
Mela Singh
Surinder Singh
Gurdeep Singh
Jagroop Singh
Ajaib Singh
Labh Singh
Navaljeet Singh

20.10.81
23.3.93
6.9.95
4.7.85
30.3.85
20.5.78
20.07.86
29.3.83
15.5.93
15.5.82
27.6.84
24.9.93
29.12.93
18.2.87
17.02.88
03.04.82
18.3.90

Chamkaur Singh Brar

16.12.95

Surinder Singh
Gurnam singh
Swaran Singh
Joginder Singh
Nirmal Singh
Charat Singh
Kesar Singh
Amrik Singh
Harinder Singh
Ram Asra
Khem Singh
Amrik singh
Karnail Singh
Satpal
Lal Singh
Ajit Singh
Avtar Singh
Sujan Singh
Jagga Singh

22.11.87
15.5.92
5.5.93
1.9.88
3.6.92
12.09.81
11.10.91
18.11.80
14.12.75
30.9.86
10.3.87
6.8.87
20.8.96
02.10.89
9.8.93
15.4.78
3.1.90
20.3.90
15.06.79

Malkit Singh

9.9.86

Rattan Singh

14.4.87

Manjeet Singh
Pal Das
jagtar Singh
Inder Pal Singh
Pal Singh
Gian singh
Tejinder Singh
Charanji Lal
Karnail Singh

25.8.94
15/06/1981
4.4.81
21.4.87
16.4.79
2.10.85
22.3.93
1.5.88
13.7.90

994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

1980
2879
2925
3198
3328
3557
3599
2210
2641
265
2157
670
370
2643
1246
2667

1010

2756

1011
1012
1013

1805
2909
2317

1014

222

1015

369

1016
1017
1018
1019

1135
496
1758
2113

1020

3248

1021

3510

1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

63
123
176
354
479
497
556
568
605
708
729
801
813
883
930
949
992
1050

Gurmeet Singh Sita Singh


Gurmeet Singh Bhajan Singh
Gurmeet Singh Angrej Singh
Gurmeet Singh Gurdaver Singh
Gurmeet singh Amarjeet singh
Gurmeet Singh Harnik Singh
Gurmeet Singh Balwinder Singh
Gurminder
Malwinder Singh
Singh
Gurmit Singh
Gulab Singh
Gurmukh Singh Gurmeet Singh
Gurmukh Singh Darshan Singh
Gurnaib Singh Gurjant Singh
Gurnam Singh Sarwan Singh
Gurnam Singh Sarwan Singh
Gurpal Singh
Kulwant Singh
Gurpal Singh
Angrej Singh
Gurparkash
Jaswant Singh
Singh
Gurpartap Singh Chamkaur Singh
Gurpeert Singh Onkar Singh
Gurpiar Singh babu Singh
Gurpinder
Harjit Singh
Sisngh
Gurpinder
Ram Singh
Sisngh
Gurpratap Singh Sukhminder singh
Gurpreet Kaur Satbir Singh
Gurpreet Kaur Gurminder Singh
Gurpreet Kaur Kirpal Singh
Gurpreet
Mithu Singh
Sharma
Gurpreet
Rajinder Sharma
Sharma
Gurpreet Singh Kuldeep Singh
Gurpreet Singh Charan Singh
Gurpreet Singh Manjit Singh
Gurpreet Singh Baljinder Singh
Gurpreet Singh Bhagwant Singh
Gurpreet Singh Nazar Singh
Gurpreet Singh Parvinder Singh
Gurpreet Singh Prem Singh
Gurpreet Singh Hardev Singh
Gurpreet Singh Dharam Singh
Gurpreet Singh Parmjit Singh
Gurpreet Singh Sajjan Singh
Gurpreet Singh Satpal Singh
Gurpreet Singh Karnail Singh
Gurpreet Singh Balwant Singh
Gurpreet Singh Baldev Singh
Gurpreet Singh Gulab Singh
Gurpreet Singh
Dalbara Singh

20.1.70
10.12.76
15.1.78
5.6.80
4.4.89
06.01.95
30.04.91
22.12.88
24.8.79
20.6.95
13.1.91
27.10.88
25.4.74
25.4.74
23.12.86
30.5.90
12.7.92
20.07.85
10.04.82
1.4.86
12.3.85
28.11.92
18.2.83
22.5.87
24.6.88
3.2.85
21.11.90
01.01.96
05/05/1992
20.11.91
14.1.87
16.5.92
27.2.89
27.10.86
4.9.94
21.2.91
31.1.86
15.1.87
12.10.89
24.10.92
21.9.90
11.8.75
21.4.84
18.4.90
30.4.81
17.9.93

1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

1059
1060
1097
1126
1159
1196
1229
1322
1345
1394
1412
1535
1537
1636
1668
1695
1754
1759
1890
1912
2098
2140
2168
2184
2212
2264
2295
2316
2362
2417
2430
2455
2529
2532
2669
2753
2771
2823
2830
2848
2875
2920
3065
3157
3171
3276
3425
3443
3486
3516

Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet singh
Gurpreet singh
Gurpreet singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh

Sukhdev Singh
Ajmer singh
Balbir singh
Pirtpal Singh
Joginder Singh
Kiranjit singh
Surjit Singh
Gurmukh Singh
Hardeep Singh
Sant Ram
Gurdial Singh
Gurmail Singh
Sukhwinder Singh
Swinder Singh
Nachhattar Singh
Mehar Singh
Narinder Singh
Darshan Singh
Karnail Singh
Mangal Singh
Nachhatter Singh
Sohan Singh
Bahadur Singh
Buta Singh
Satnam Singh
Dev Raj
Jeet Singh
Manjit Singh
Baldev singh
Baldev Singh
Labh Singh
Sukhdev Singh
Tota Singh
Gurnam Singh
Boota Singh
Chand Singh
Hardeep Singh
Jaswant Singh
Blor Singh
Jasbir Singh
Bahadur Singh
Lakhwinder Singh
Swaran Singh
Sewak Singh
Joginder Singh
Joginder Singh
Balwinder Singh
Gurbaksh Singh
Baljeet Singh
Surjit Singh

18.4.85
30.10.89
19.9.90
19.6.93
19.11.87
9.1.86
26.2.82
19.02.92
8.9.76
03.07.91
04.05.92
05.03.90
26.01.87
1.4.93
9.3.93
20.8.91
17.1.93
12.1.88
24.10.90
3.3.84
12.10.89
17.2.87
3.4.89
7.9.87
31.12.92
8.11.90
2.3.81
7.12.85
7.4.86
20.1.78
1.9.87
13.12.90
02.08.90
20.06.94
30.10.81
25.8.88
7.1.90
2.1.91
15.2.96
18.4.95
1.1.93
14.11.87
1.2.87
22.3.96
4.11.89
25.2.82
27.9.73
25.3.81
2.4.95
13.07.81

1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

3547
3609
3659
3695
3734
3739
3793
3811
3838
3841
3783

1101

3317

1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128

1498
1010
951
1116
1828
1880
1974
2467
2928
244
1670
3105
1104
1418
649
682
699
942
1575
1621
1625
1803
2603
2813
2978
3232
3446

1129

1679

1130

1131
1132
1133
1134
1135
1136

468
597
841
1095
1149
1248

12.10.87
Gurpreet Singh Bakisish Singh
6.12.90
Gurpreet Singh Chanan Singh
Gurpreet Singh Kuldip Singh
27.6.93
Gurpreet Singh Balwinder Singh
28.9.94
Gurpreet Singh Jagdish Singh
14.6.87
Gurpreet Singh Mahdev Singh
26.1.91
12.5.87
Gurpreet Singh Des Raj
Gurpreet Singh Jasmel Singh
4.8.83
23.3.88
Gurpreet Singh Sukhwinder Singh
Gurpreet Singh Raja Singh
6.4.90
Gurpreet Singh Jaswant singh
10.6.77
Gurpreet singh
Kashmir singh Saini
31.8.91
Saini
18.07.92
Gursant Singh Amarjeet Singh
Gursev Singh
Sukhpal Singh
18.3.89
Gursewak Singh Sarwan Singh
25.12.90
Gursewak Singh Harbans Singh
9.8.96
Gursewak Singh Paramjit Singh
11.12.92
21.4.89
Gursewak Singh Bahadur Singh
Gursewak Singh Krishan Ram
23.4.80
Gursewak Singh Bhola Singh
1.8.94
Gursewak Singh Kirpal Singh
31.12.89
Gursharan Kaur Paras Singh
25.2.85
Gursharan
Gurmeet Singh
02/07/1905
Singh
Gursharan
Saroop Singh
26.11.84
Singh
29.7.91
Gursimrat Singh Kaur Singh
07.06.94
Gurstinder kaur Rajinder Singh
Gurtej Singh
Bandhu singh
24.4.88
Gurtej Singh
Krishan Singh
30.6.91
Gurtej Singh
Jung Singh
10.3.82
Gurtej Singh
Darshan Singh
9.10.94
22.1.89
Gurtej Singh
Swaran Singh
Gurtej Singh
Krishan Lal
12.4.88
15.10.94
Gurtej Singh
Harbans Singh
Gurtej Singh
Ram Kishan
28.11.81
Gurtej Singh
Gurmeet Singh
30.1.93
Gurtej Singh
Balwinder Singh
25.7.92
Gurtej singh
Sukhdev Singh
08.04.82
8.7.84
Gurtej Singh
Lakhvir Singh
Gurtej Singh
Pal Singh
25.4.91
Gurtinder jeet
Gurmukh Singh
8.10.80
Singh
Gurvinder
Harbhajan Singh
05/03/1988
singh
Gurvinder Singh Sukhdarshan Singh
5.6.83
Gurvinder Singh Tarlok singh
22.10.94
Gurvinder Singh Balvir Singh
6.8.89
Gurvinder Singh Pal singh
18.12.96
1.1.96
Gurvinder Singh Joginder Singh
Gurvinder Singh Gurdev Singh
10.8.90

1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

1896
2286
2403
2493
2601
3056
3121
3163
3172
3435
3780
2246
600
96
112
114
133
316
389
398
518
1091
1224
1667
1696
1847
1929
1983
2079
2570
2591
2778
3008
3021
3135
3239
3356
3361
3377
3544
3641
3653
3682
3804
739
683
2905
2898
864
1152

Gurvinder singh Harbans Singh


Gurvinder singh Kulwant Singh
Gurvinder Singh Amarjeet Singh
Gurvinder Singh Gurtej Singh
Gurvinder Singh Gurjant Singh
Gurvinder Singh Daleep Singh
Gurvinder Singh Ramavtar Singh
Gurvinder Singh Lakhbir Singh
Gurvinder Singh Gurjant Singh
Gurvinder Singh Mahavir Parsad
Gurvinder Singh Kesar Singh
Gurwant Singh jagtar Singh
Gurwinder Kaur Nachatar Singh
Gurwinder
Ram Singh
Singh
Gurwinder
Jora Singh
Singh
Gurwinder
Davinder Singh
Singh
Gurwinder
Raghbir Singh
Singh
Gurwinder
Jaspal Singh
Singh
Gurwinder
Jasbir Singh
Singh
Gurwinder
Lakhvir Singh
Singh
Gurwinder
Amrik singh
Singh
Gurwinder singh Gurcharn singh
Gurwinder singh Madan Lal
Gurwinder
Sadhu Singh
Singh
Gurwinder
Balwant Singh
Singh
Gurwinder
Balvir Singh
Singh
Gurwinder
Parduman Singh
Singh
Gurwinder
Jaipal Singh
Singh
Gurwinder
Surinder Singh
Singh
Gurwinder
Gurcharan Singh
Singh
Gurwinder
Mahinder Singh
Singh
Gurwinder
Surjit Singh
Singh
Gurwinder
Harminder Singh
Singh
Gurwinder
Swarn Singh
Singh
Gurwinder
Jarnail Singh
Singh
Gurwinder
Puran Singh
Singh
Gurwinder
Harnek Singh
Singh
Gurwinder
Arjun Singh
Singh
Gurwinder
Madan Lal
Singh
Gurwinder
Birbal Singh
Singh
Gurwinder
Nishan Singh
Singh
Gurwinder
Malkit Ram
Singh
Gurwinder
Major Singh
Singh
Gurwinder
Charanjit Singh
Singh
Hadeep Singh Sukhdev singh
Hamir Kaur
Krishan singh
Hanish Sharma Dharam Pal
Hans Raj
Matab Singh
Happy
Pawan Kumar
Happy Gir
Nirmal gir

9.2.94
18.1.94
8.6.93
2.1.89
25.7.88
14.8.88
10.12.87
20.8.93
7.3.92
6.8.96
10.5.80
2.10.93
12.1.92
10.1.82
26/01/1989
10.1.89
20.2.91
20.3.96
1.10.93
1.10.96
23.9.91
15.12.95
4.10.94
23.11.86
18.1.88
15.6.89
28.10.89
20.5.90
11.11.94
21.08.91
16.06.92
3.6.82
3.4.92
5.4.89
28.9.84
15.9.84
2.10.84
25.8.86
15.2.86
20.09.87
20.8.87
18.2.90
24.8.88
15.11.96
1.3.79
31.3.94
24.11.93
27.3.87
10.8.94
15.8.95

1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197

1824
3674
3805
1153
3794
551
1486
3002
3039
3314
1815

1198

339

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226

3225
233
912
2939
3509
2549
343
506
622
976
996
1551
1877
1899
1902
1993
2392
2511
2729
3406
3458
3484
3586
3684
3717
3731
3772
979

1227

276

1228
1229
1230

1788
362
1965

1231

315

1232
1233
1234

1063
3482
320

Happy Kumar
Happy Kumar
Happy Singh
Hapreet Gir
Hapreet Singh
Harbans Singh
Harbans Singh
Harbans singh
Harbans singh
Harbans singh
Harbhajan Lal
Harbhinder
Singh
Harchand Singh
Harcharan
Singh
Hardeep Kaur
Hardeep Kumar
Hardeep Kumar
Hardeep Ram
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardeep Singh
Hardev Gir
Hardev Kumar
Dutt
Hardev Singh
Hari Chand
Hari Kishan
Hari Narain
Mishra
Hari Om
Harinder
Khaitan
Harinder Kumar

Parkash Chand
Pawan Kumar
Jella Singh
Lachhman gir
Amarjeet singh
Baldev Singh
Ram SIngh
Ram Singh
Angrej singh
Jagdeep Singh
Satpal

27.09.86
30.12.78
8.7.92
18.4.93
16.6.92
10.12.87
16.07.74
15.2.85
15.4.84
20.4.81
16.02.93

Balkar Singh

27.9.90

Gurnam Singh
Jagdev Singh
Gurmail Singh
Baldev Raj
Tejinder Kumar
Mahinder Ram
Amar Singh
Gurmukh Singh
Gurcharan Singh
Darshan Singh
Harwinder Singh
Jarnail Singh
Mukhtiar singh
Swaran Singh
Bhagwan Singh
Satnam Singh
kashmir singh
Bakhshish Singh
Banta Singh
Balbir Singh
Paramjeet Singh
Joginder Singh
Hardev Singh
Binder Singh
Ranjit Singh
Mela Singh
Inderjeet Singh
jaswinder Gir

12.12.94
16.1.86
7.8.89
30.11.88
28.03.96
04.09.90
23.9.84
15.6.90
23.4.83
5.4.92
15.10.86
01.04.88
7.1.94
3.1.86
9.9.89
2.4.95
11.2.93
18.04.93
17.4.91
25.12.84
7.2.90
29.4.78
28.06.91
10.3.90
15.4.79
7.3.84
19.1.14
22.5.89

Lachhman Dass

19.10.84

Jeet Singh
Puran Chand
Bipat Ram

13.4.77
15.10.82
12.8.81

Hari Sharan Mishra

6.4.85

Sham lal
Sham Lal
Darshan Kumar

3.3.82
30.8.93
15.6.91

1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250

1195
2243
3704
357
878
960
1026
1848
2373
2915
3235
3779
2942
3309
897
1783

1251

250

1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283

747
397
33
784
3702
1201
2462
2781
3424
3590
3514
1997
3165
132
304
536
1008
1740
2106
2191
2545
2937
2980
3207
3252
3381
3422
3822
1597
661
2141
2334

Harinder Kumar Kashmiri Lal


Harinder Kumar Jatinder Kumar
Harinder Sharda Narinder Kumar
Harinder Singh Bhag Singh
Harinder Singh Balwinder Singh
Harinder Singh Mukhtiar singh
Harinder Singh Gurjeet Singh
Harinder Singh Jaswant Singh
Harinder Singh Nachatter Singh
Harinder Singh Tirlochan Singh
Harinder Singh Harbhajan Singh
Harinder Singh Sukhdev Singh
Harish
Sham Lal Sharma
Harish
hari Kumar
Harish Kumar Rattan Pal
Harish Kumar Rajesh Kumar
Harish Kumar Ashok Kumar
Vedhera
Vedhera
Harish Sharma Phool Kumar Sharma
Harjas Singh
Parkash Singh
Harjeet Kaur
Jora Singh
Harjeet Kaur
Ujagar Singh
Harjeet Kaur
Basant Singh
Harjeet Singh
Harbans Singh
Harjeet Singh
Darshan Singh
Harjeet Singh
Udham Singh
Harjeet Singh
Tarlok Singh
Harjeet Singh
Krishan Singh
Harjinder
Bhag Singh
Harjinder Kaur Charanjeet Singh
Harjinder Kaur Jaswinder Singh
Harjinder Singh Surinder Singh
Harjinder Singh Naib Singh
Harjinder Singh Mukhtiar singh
Harjinder Singh Darshan Singh
Harjinder Singh Surjeet Singh
Harjinder Singh Gurjeet Singh
Harjinder Singh Baldev Singh
Harjinder Singh Gamdoor Singh
Harjinder Singh Baldev Singh
Harjinder Singh Jagmail Singh
Harjinder Singh Aatma Singh
Harjinder Singh Mohinder Singh
Harjinder Singh Nirdesh Singh
Harjinder Singh Sukhchin Singh
Harjinder Singh Bhola Singh
Harjit Kaur
Amarjit Singh
Harjit Singh
Gurmail Singh
Harjit Singh
Amarjit Singh
Harjit Singh
Bant Singh

26.9.73
11.8.87
25.12.80
20.7.86
25.4.88
6.8.93
15.2.92
15.1.91
4.1.74
11.12.90
6.11.86
5.1.83
22.12.83
4.7.87
1.9.86
18.10.94
11.1.90
30.12.93
3.3.89
09/08/1990
7.5.91
27.9.90
8.9.83
20.12.94
12.3.95
20.7.80
03.01.84
22.05.90
24.4.90
14.6.84
13.8.93
19.10.88
2.1.80
14.6.85
20.11.90
14.10.92
5.5.82
06.02.83
12.9.82
30.04.87
22.7.93
18.9.86
8.8.88
5.7.74
12.5.95
12.4.87
20.3.92
12.9.85
10.4.87

1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

2495
3781
2886
3493
3434
29
601
627
572
1166
3040
3740

1296

1220

1297

2151

1298

3313

1299

3203

1300

567

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323

3467
989
1901
3706
2566
2438
1379
1508
2968
1219
2701
3015
3253
3323
778
279
1348
991
1525
2114
2663
1398
2696

1324

201

1325
1326
1327
1328
1329

77
110
235
248
395

Harjit Singh
Hans Raj Singh
Harjit Singh
Baldev Singh
Harjit Singhj
Gurtej Singh
Harjivan Singh Jaswant Singh
Harkiran Singh Narotam Singh
Harkirat Singh Paramjit Singh
Harkirat Singh Harjeet Singh
Harkvir Singh
Gurnam singh
Harleen Singh Harbinder singh
Harmail Singh bakshish singh
Harmail Singh Naranjan singh
Harman Singh Ram Singh
Harmandeep
Balvir Singh
Singh
Harmandeep
Ranjit Singh
Singh
Harmandeep
Mulkhraj Bawa
Singh
Harmanjot Kaur Baljeet Singh
Harmanpreet
Rupinder pal Singh
Singh
Harmeet Kaur Jatinder Pal Singh
Harmeet Singh Sudarshan Kumar
Harmeet Singh Avtar Singh
Harmesh Goyal Jaswant Rai Goyal
Harmesh Kumar Jang Singh
Harmesh Singh Sadhu Singh
Harminder
Bhagwant Singh
Singh
Harminder
Raghbir Singh
Singh
Harpal
Lachhman Dass
Harpal Sharma Gurmel Sharma
Harpal Singh
Sukhwinder Singh
Harpal Singh
bachittar Singh
Harpal Singh
Nirmal Singh
Harpal Singh
Ajaib Singh
Harpinder Singh Mohan Singh
Harpreeet Singh Gurmail Singh
Harpreet
Gurjant Singh
Harpreet Kaur Harvinder Singh
Harpreet Kaur Ranvir Singh
Harpreet Kaur Kirpal Singh
Harpreet kaur Balraj Singh
Harpreet Kaur
Indermeet Singh
Harpreet Ram Bhagvan Das
Harpreet
Lakhwinder Sharma
Sharma
Harpreet Singh Bhagwant Singh
Harpreet Singh Jarnail Singh
Harpreet Singh Jagjeet Singh
Harpreet Singh Gurcharan Singh
Harpreet Singh Bhagwan Singh

4.8.88
11.2.82
4.6.95
30.3.87
12.12.88
26/07/1986
2.2.96
10.11.84
19.11.95
22.9.85
6.10.82
27.7.92
9.10.94
3.10.92
20.8.81
2.4.90
30.7.92
22.5.79
13.6.89
15.2.88
31.1.80
01.01.76
1.5.70
08.09.90
02.12.90
25.11.75
15.4.91
28.12.94
4.7.71
2.11.78
25.11.82
26.1.94
6.2.94
8.10.94
30.11.85
07.04.83
15.4.84
28.8.88
09.06.81
13.1.92
15.8.91
16/11/1994
24/08/1993
4.9.91
27.7.80
16.11.87

1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372

455
490
614
767
866
874
1001
1041
1093
1102
1158
1222
1272
1296
1315
1492
1528
1665
1968
2055
2080
2122
2167
2200
2222
2431
2681
2688
2739
2774
2818
2856
2946
2996
3017
3075
3341
3453
3560
3608
1659
643
3634

1373

300

1374
1375
1376
1377
1378

2931
730
744
1055
1302

HarPreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet singh
Harpreet Singh
Harpreet singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harpreet Singh
Harry Singla
Harsh Dhiman
Harsimran
Singh
Harsimranjit
Singh
Harvinder
Kumar
Harvinder Singh
Harvinder Singh
Harvinder Singh
Harvinder Singh

Paramjit Singh
Balwinder Singh
Jarnail Singh
Harbhajan Singh
Darshan Singh
Jaswant Singh
Kulwant Singh
Gurmail Singh
Harbhajan Singh
Ram Singh
Jaspal Singh
Malkit Singh
Satminder Singh
Chand Singh
Lal Singh
Gurdev Singh
Prem Singh
Gursewak Singh
Jangir Singh
Jasbir Singh
Surjeet Singh
Hardial Singh
Diwan Singh
Balvir Singh
Jaswinder Singh
Jagir Siungh
Nirmal Singh
Ajmer singh
Sher Singh
Jagdev Singh
Beant Singh
Hari Singh
Ajit Singh
Partap Singh
Sewak Singh
Nachhatar Singh
Jethu Ram
Balkaran Singh
Udey Singh
Chanan Singh
Kewal Krishan Singla
Youginder Kumar
Surinder Singh

23.2.90
2.12.86
15.10.89
11.4.88
28.12.92
7.3.88
24.4.87
22.11.76
24.7.95
20.10.85
27.3.89
17.7.90
24.12.88
16.12.90
25.12.88
16.02.75
14.04.90
10.10.91
26.6.94
19.11.84
30.5.84
15.3.84
5.12.82
20.5.87
27.3.92
15.5.91
22.7.85
5.10.77
7.9.78
21.5.92
10.12.95
23.6.78
19.3.85
07.04.89
15.8.96
19.3.92
27.1.86
31.11.93
26.01.96
6.12.88
19.5.89
5.9.88
4.6.83

Balwant Singh

24.8.93

Jagdish Chander
Pritam Singh
Babu Singh
Lakhvir Singh
Nachhatar Singh

10.5.94
20.10.86
10.5.88
6.6.78
23.04.77

1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

1337
1343
1606
2440
3449
3619
1524
308
424
1301
1330
3106
3670

1392

772

1393

106

1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401

2935
1403
1172
23
835
2374
1226
1526

1402

3006

1403

27

1404

2181

1405

1198

1406
1407
1408

1733
514
1920

1409

3307

1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416

1966
1284
775
3191
939
62
1928

1417

1773

1418
1419

577
332

1420

3049

1421

2675

Harvinder Singh Amarjit Singh


Harvinder Singh Desraj Singh
Harvinder Singh Tehal Singh
Harvinder Singh Gurcharan Singh
Harvinder Singh Malkit Singh
Harvinder Singh Garib Singh
Harwinder Kaur Harmeet Singh
Harwinder
Kaka Singh
Singh
Harwinder
Darshan singh
Singh
Harwinder
Karnail Singh
Singh
Harwinder
Avtar Singh
Singh
Harwinder
Gian Singh
Singh
Harwinder
Balvir Singh
Singh
Harwinder singh Amarjeet Singh
Bhasin
Bhasin
Harwinder
Ranbir Singh
Singh Gurm
Heera Lal
Tarsem Lal
Hema
Kamal Kumar
Hemant Goyal Vijay Kumar
Himanshu
Ajit Singh
Himanshu
Rakesh Kumar
Himanshu
Ranjit Singh
Himanshu
Sunil Kumar
Himanshu Batra Yashpal Batra
Himanshu
Deepak Raj
Goswami
Himanshu Goyal Varinder Kumar
Himanshu
Sunil Dutt Sharma
Sharma
Himanshu
Anoop Singla
Singla
Himat Singh
Avtar Singh
Hira Lal
Balram
Hirdaypal Singh Parminder Singh
Romesh Kumar
Hitesh Bansal
Bansal
Hitesh Kansal Jai Narain
Hitesh Kumar
Narinder Kumar
Hitesh Pandhi Sanjay Pandh
Rakesh Kumar
Hitesh Singla
Singla
Honey Bansal Darshan Bansal
Honey Kumar Sony Ram
Honey Kumar Ganesh Dass
Honey Kumar
Parkash Chand
Garg
Honey Singh
sony Ram
Hori Dutta
Rattan Dutta
Hrsh Kumar
Gulshan Kumar
Mehta
Mehta
Husna Bano
baru Khan

29.4.89
26.7.85
13.8.89
10.8.90
11.5.90
10.3.76
10.09.80
8.3.81
5.9.86
18.02.80
12.02.86
10.7.86
15.9.92
30.9.94
11/01/1973
29.8.89
04.01.82
30.6.95
27/01/1994
14.12.92
23.1.90
28.9.92
29.09.94
30.12.93
09/10/1993
13.2.87
3.12.89
3.9.94
1.1.91
25.1.92
28.4.93
22.9.84
14.9.90
29.10.94
18.11.89
12.12.92
24/08/1995
5.12.90
2.7.92
24.8.95
26.4.80
5.9.88
24.3.95

1422
1423

3285
3367

1424

157

1425

294

1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469

342
820
984
1061
1127
2503
3465
3067
660
675
355
1858
2219
2333
2386
2574
656
1459
1717
2870
2940
103
2039
80
1587
2292
2670
3052
3128
2211
1199
350
1261
2135
524
655
924
1191
1600
1685
1708
1837
2183
2258

Imran
Ramjan
Imran Ali
Akhtaer Ali
Inder preet
Parvinder Singh
Singh
Inderdeep Singh
Balwant Singh
Kakkar
Inderjeet Singh Rajinder Singh
Inderjeet Singh Balwinder Singh
Inderjeet Singh Ajaib Singh
Inderjeet Singh karamjeet singh
Inderjeet Singh Parkash singh
Inderjeet Singh Tasbir Singh
Inderjeet Singh Balger Singh
Inderjit
Harpal Singh
Inderjit Kaur
Nachatar Singh
Inderjit Kumar Raj Kumar
Inderjit Singh
Lal Singh
Inderjit Singh
Harpreet Singh
Inderjit Singh
Jagjit Singh
Inderjit Singh
Dalvinder Singh
Inderjit Singh
Sucha Singh
Inderjit Singh
Hari Ram
Inderpal singh Kirpal Singh
Inderpal Singh Harcharan Singh
Inderpal singh Nachhatar Singh
Inderpal Singh Bhupinder Singh
Indraj Kumar
Satpal
Indu Bala
Sat Parkash
Indu Bala
Sat Parkash
Iqbal Singh
Satpal Singh
Iqbal Singh
Sudarshan Singh
Iqbal Singh
Karnail Singh
Iqbal Singh
Baldev Singh
Iqbal Singh
Joginder singh
Iqbal Singh
Bishanber Singh
Irshad Ali
Nazar Mohd
Ishan Singla
Anoop Singla
Ishwinder Singh Jaspal Singh
Jagbir Singh
kartar Singh
Jagbir Singh
Santokh Singh
jagdeep Singh Jasvir Singh
jagdeep Singh Surinder Singh
jagdeep Singh Harbhajan Singh
jagdeep Singh Gurmukh Singh
jagdeep Singh Karnail singh
Jagdeep Singh Jarnail Singh
Jagdeep Singh Sher Singh
Jagdeep Singh Balvir Singh
Jagdeep Singh Nirmal Singh
Jagdeep Singh Joginder Singh

3.1.94
16.5.89
9.9.95
10.12.89
22.12.94
20.7.93
30.3.86
12.11.90
20.11.83
3.12.88
16.7.76
4.5.89
13.8.80
4.7.83
10.4.91
23.8.94
26.12.89
24.11.90
12.4.78
07.05.84
28.8.77
07.08.87
5.5.87
17.5.90
21.10.90
09/03/1977
9.3.77
15/09/1979
13.8.82
29.12.86
15.6.86
21.5.94
8.4.92
13.5.92
1.1.91
10.9.84
16.8.90
14.3.80
9.9.90
15.12.86
1.1.91
31.8.93
20.11.90
26.1.91
21.2.75
7.2.92
29.9.93
25.12.93

1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510

2546
2720
2722
3515
3737
2267
1202
2846
3441
3651
1103
3768
138
3003
2411
1282
2553
2573
2719
3723
3775
35
1227
1340
1738
1868
1884
1942
2129
3113
3237
3306
3711
3774
2903
317
1662
2790
3393
1816
2099

1511

2451

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518

178
1716
3053
3092
3294
576
2517

Jagdeep Singh Parkash Singh


Jagdeep Singh Avtar Singh
Jagdeep Singh Harwinder Singh
Jagdeep Singh Gurpreet Singh
Jagdeep Singh Surjeet Singh
Jagdeesh Singh Darshan Singh
Jagdev Singh
Mohinder Singh
Jagdev Singh
Karnail Singh
Jagdev Singh
Nirmal Singh
Jagdev Singh
Girdhari Singh
Jagdish Kumar Ram Ashish
Jagdish Kumar Ramesh Kumar
Jagdish Singh Paramjit Singh
Jagga Singh
Bhutto Singh
Jagjeet Kaur
Harmeet Singh
Jagjeet Singh
Hardeep Singh
Jagjeet Singh
Charan Singh
Jagjeet Singh
Gurnam Singh
Jagjeet Singh
Mukhtiar singh
Jagjeet Singh
Hardial Singh
Jagjeet Singh
Amreek Singh
Jagjit Singh
Jora Singh
Jagjit Singh
Baljinder Singh
Jagjit Singh
Makhan Singh
Jagjit Singh
Bhagwan Singh
Jagjit Singh
Gurmeet Singh
Jagjit Singh
Gurbachan Singh
Jagjit Singh
Parshotam Singh
Jagjit Singh
Charanjit Singh
Jagjit Singh
Kaka Singh
Jagjit Singh
Bant Singh
Jagjit Singh
Sukhdev Singh
Jagjit Singh
Malkit Singh
Jagjot Khan
Sardul Khan
Jagmail Singh Gurcharan Singh
Jagmeet Singh Kesar Singh
Jagmeet Singh Jarnail Singh
Jagmitter Singh Rashpal Singh
Jagmohan singh Darshan Singh
Jagpal
Balwinder Dass
Jagpal Singh
Harpal Singh
Jagpinderpal
Vishakhi Ram
Singh
Jagpreet Singh Gurbachan Singh
Jagpreet Singh Dilbagh Singh
Jagpreet Singh Sahib Singh
Jagseer Khan Krishan Khan
Jagseer Singh Ishwar Singh
Jagseer Singh Jaswant Singh
Jagseer Singh Gurbaksh Singh

23.09.86
18.7.88
29.11.94
28.03.81
31.8.91
7.4.87
3.5.86
15.2.96
5.2.95
31.12.81
29.7.88
18.11.92
20.4.81
30.4.91
22.10.93
8.10.88
03.07.81
13.10.88
8.1.92
8.2.85
28.05.93
30/04/1993
5.9.87
22.11.90
22.4.78
11.8.83
31.3.72
30.3.86
10.8.77
17.12.90
8.9.88
20.1.96
1.2.76
23.11.91
05.02.76
5.5.1984
12.11.95
14.12.91
5.3.88
24.06.80
25.8.93
25.1.83
1.8.87
26.2.92
29.7.92
23.3.93
04/05/1994
4.11.96
13.07.90

1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533

1310
3145
2441
2873
2621
3617
3835
564
1654
1779
2058
2208
2854
3057
1142

1534

1066

1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545

694
3427
51
2628
322
774
2282
1988
2745
3796
3500

1546

2557

1547
1548
1549
1550
1551

2642
946
2426
2473
2969

1552

3549

1553

1725

1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

3399
3718
3754
2594
2767
666
970
1416
1511
1571
1871
285

Jagsher Singh
Jagsir Khan
Jagsir Nath
Jagsir Ram
Jagsir Singh
Jagsir Singh
Jagsir Singh
Jagtar Singh
Jagtar Singh
Jagtar Singh
Jagtar Singh
Jagtar Singh
Jagtar Singh
Jagtar Singh
Jagtar Sinhg
jagteshwar
Singh
Jagvir Singh
Jagvir Singh
Jagwinder
Singh
Jagwinder
Singh
Jai Singh
Jai Singh
Jaipal
Jaipal Singh
Jaipal Singh
Jaj Shah
Jalandhar Singh
Jang Bahadur
Singh
Jang Singh
Jarnail Singh
Jarnail Singh
Jarnail Singh
Jarnail Singh
Jarnail Singh
Jassal
Jarnail Singh
Rajpoot
Jasbeer Singh
Jasbeer Singh
Jasbeer Singh
Jasbeer Singh
Jasbir Kumar
Jasbir Singh
Jasbir Singh
Jasbir Singh
Jasbir Singh
Jasbir Singh
Jasbir Singh
Jasdeep Kumar

Harvinder Singh
Mehardin Khan
Naib Nath
Pilla Ram
Darshan Singh
Baldev Singh
Gurdev Singh
Amarjit Singh
Satpal Singh
Paul Singh
Gurdev Singh
Harwinder Singh
Darshan Singh
Balwant Singh
Bikar Singh

14.11.91
15.4.82
1.6.89
4.6.78
2.12.97
15.10.89
31.3.73
9.9.71
7.6.91
11.4.81
15.12.76
28.12.92
1.4.80
7.9.95
9.12.91

Gurmail Singh

17.9.90

Bhim Singh
Mohan Singh
Gurmail Singh
Bahadur Singh
Sucha Singh
Krishan Singh
Balbir Singh
Ajit singh
Nayab Singh
Bab Shah
Manohar Singh

24.11.84
24.2.88
06/01/1988
2.4.90
1.5.90
7.6.88
20.4.84
15.10.85
13.5.91
4.5.95
1.8.90

Charan Singh

27.11.77

Lahora Singh
Joginder Singh
Kesar Singh
Gursaran Singh
Natha Singh

6.2.84
3.6.82
26.9.85
23.8.78
11.05.80

Chet Ram

09.06.79

Lachhman Singh

8.8.77

Bahadur Singh
Rajinder Singh
Nishan Singh
Joginder Singh
Prem Chand
Krishan Singh
Karam Singh
Gean Singh
Bhag Singh
Gian Singh
Jagjit Singh
Surinder Kumar

2.6.88
4.2.88
8.1.92
05.04.94
7.8.92
31.7.95
8.3.90
15.10.82
02.04.89
10.12.82
1.3.82
8.3.94

1566

1559

1567

237

1568

2105

1569

1218

1570

1612

1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611

2999
2398
2617
3621
1477
441
582
618
770
927
1051
1515
1699
2025
2205
2351
3152
3201
3379
1371
1766
3161
142
335
353
538
574
616
862
1676
1730
2221
2227
2492
2507
2686
2803
3103
3455
3496
3688

1612

1727

Jasdeep Singh
Jashandeep
Singh
Jashandeep
Singh
Jasjeet Singh
Jaskamalpreet
Singh Dhaliwal
Jaskara Singh
Jaskaran Singh
Jaskirat Singh
Jasmeer Singh
Jasmeet Singh
jaspal Kumar
Jaspal Singh
jaspal singh
jaspal singh
jaspal singh
jaspal singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspal Singh
Jaspreet Kaur
Jaspreet Kaur
Jaspreet Kaur
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Jaspreet Singh
Gill

Davinder Singh

25.06.85

Najar Singh

21.7.92

Karamjeet Singh

07.07.94

Karamjit Singh

22.8.85

Jaspal Singh

26.3.95

Labh Singh
Bhola Singh
Baljit Singh
Makhan Singh
Mohinderpal Singh
Roshan Lal
Mejor singh
Dharam Pal
Surjit Singh
Harjinder Singh
Surinder singh
Gurmeet Singh
Tara Singh
Sukhdev Chander
Darbara Singh
Mohinder Singh
Daljeet Singh
Jit Singh
Kesar Singh
malkeet Singh
Harbans Singh
Sandeep Singh
Daljit Singh
Jaspal Singh
Bant Singh
Amarjeet Singh
Jora Singh
Amarjeet singh
Karnail Singh
Surinder Singh
Nachatar Singh
Jaswinder Singh
Baldev Krishan
Lakhwinder Singh
Rawinder Singh
Harbans Singh
Gurbachan Singh
Gurjant Singh
Darshan Singh
Amarjeet Singh
Ram Singh

15.06.95
20.1.89
1.11.92
14.5.89
17.07.94
11.6.76
2.2.79
26.6.88
9.4.77
21.4.86
3.1.94
28.04.94
15.12.84
20.10.77
1.2.87
27.9.88
6.1.91
27.9.76
12.7.84
09.07.92
17.4.91
1.4.90
17.3.89
1.9.90
20.8.88
15.1.94
16.6.89
15.11.88
14.2.88
7.1.92
18.10.93
19.1.90
1.11.90
17.3.93
27.10.93
3.3.95
14.3.93
3.8.95
8.8.93
26.2.89
25.7.89

Chand Singh Gill

6.3.92

1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622

3227
2159
1888
189
680
1722
1789
2548
2703
2941

1623

2955

1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641

1586
1019
1304
1471
1640
3829
2524
463
483
489
1388
2404
2565
2608
3426
3512
3585
3373

1642

2520

1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660

161
1795
2101
2376
2962
3840
2360
2589
91
205
293
309
534
575
579
764
1053
1399

Jasskarn Singh Balvir Singh


Jasthinder
Jarnail Singh
Singh
Jastinder Singh Parmjit Singh
Jasveer Singh Mangu Ram
Jasveer Singh Jeet Singh
Jasveer Singh Ram Singh
Jasveer Singh jagtar Singh
Jasveer Singh Gujar Singh
Jasveer Singh Kasu Ram
Jasveer Singh Balwinder Singh
Jasveer Singh
Alias Sukhveer Gurmail Singh
Singh
Jasvinder Kaur Jarnail Singh
jasvir Kaur
Surjit Singh
Jasvir Kaur
Avtar Singh
Jasvir Kaur
Satrin Kumar
Jasvir Kaur
Baldev Singh
Jasvir kaur
Kamaljeet Singh
Jasvir Kumari
Lokender Kumar
Jasvir Singh
Jagir Singh
Jasvir Singh
Karam Singh
Jasvir Singh
Gurdial Singh
Jasvir Singh
Lal Singh
Jasvir Singh
Rajinder Singh
Jasvir Singh
Darshan Singh
Jasvir Singh
Tirath Singh
Jasvir Singh
Sandhura Singh
Jasvir Singh
Bant Singh
Jasvir Singh
Mohinder Singh
Jasvir Singh
Lakha Singh
Jaswainder
Roshan Singh
Singh
Jaswant Singh Amarjit Singh
Jaswant Singh Ajit Singh
Jaswant Singh Jasmer Singh
Jaswant Singh Jarnail singh
Jaswant Singh Sher Singh
Jaswant Singh Balvir Singh
Jaswinder Kaur Atma Gir
Jaswinder Kaur Bhura Singh
Jaswinder Singh Bhag Singh
Jaswinder Singh Gurmail Singh
Jaswinder Singh Jaspal Singh
Jaswinder Singh Jaswant Singh
Jaswinder Singh Hardev Singh
Jaswinder Singh Gurcharan Singh
Jaswinder Singh Angrej singh
Jaswinder Singh Ganga Singh
Jaswinder Singh malkeet Singh
Jaswinder Singh Balbir Singh

20.4.83
8.2.90
21.6.89
26.2.95
10.3.93
16.5.93
8.12.87
25.02.85
15.12.82
30.6.94
07.07.91
02.02.94
14.9.86
15.09.79
03.11.93
25.8.92
15.10.82
23.07.87
5.6.82
17.11.78
11.12.75
13.05.76
6.6.81
20.08.90
20.4.78
18.2.92
18.04.77
15.04.74
2.5.77
03.02.79
15.1.87
15.10.71
03.07.91
19.8.88
01.10.83
25.04.89
31.5.85
20.12.76
18/05/1995
14.12.82
22.1.92
11.5.88
15.4.94
9.4.89
9.7.89
12.8.80
14.11.88
22.10.84

1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683

1449
1638
1748
1839
1908
2054
2086
2176
2292
2413
2622
2640
2737
3795
3813
3832
44
1954
2329
1891
1056
1490
3029

1684

2077

1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

1048
1534
3727
2658
21
58
291
947
964
1402
1632
1975
2076
2786
2921
3837

1701

3221

1702

2552

1703
1704
1705
1706
1707
1708

1170
5
199
241
326
548

Jaswinder Singh Bhupinder Singh


Jaswinder Singh Satnam Singh
Jaswinder Singh Ranjit Singh
Jaswinder Singh Sultan Singh
Jaswinder Singh Satwant Singh
Jaswinder Singh Karnail Singh
Jaswinder Singh Ram Parkash Singh
Jaswinder Singh Kuljit Singh
Jaswinder Singh Baldev Singh
Jaswinder Singh Pal Singh
Jaswinder Singh Mohinder Singh
Jaswinder Singh Swarn Singh
Jaswinder Singh Harchand Singh
Jaswinder Singh Ajaib Singh
Jaswinder Singh Labh Singh
Jaswinder Singh Nirmal Singh
Jaswiner Ram Naseeb Ram
Jatin Kaushal
Vriender Kaushal
Jatin Kumar
Tinku Kumar
Jatin Rana
Sanjay Rana
Jatinder
Bhupinder Pal
Jatinder
Ashok Kumar
Jatinder Behal Deepak Behal
Naseeb Chand
Jatinder Channa
Channa
jatinder Kaur
Arjan singh
Jatinder Kaur
Satpal Singh
Jatinder Kaur
Deepak Batish
Jatinder Khan Shamshad Ali
Jatinder Kumar Rajinder Kumar
Jatinder Kumar Surjit Singh
Jatinder Kumar Raj Kumar
Jatinder Kumar Mulakh Raj
Jatinder Kumar Shri Ram
Jatinder Kumar Sushil Kumar
Jatinder Kumar Diwan Chand
Jatinder Kumar Ramesh Kumar
Jatinder Kumar Narinder Sharma
Jatinder Kumar Jagdish Rai
Jatinder Kumar Hardev Kumar
Jatinder Kumar Inderjeet
Jatinder Kumar
Madan Lal
Sharma
Jatinder Pal
Harmail Singh
Singh
Jatinder sehgal Harish Sehgal
Jatinder Singh Ishar Singh
Jatinder Singh Jasbir Singh
Jatinder Singh Sukhwinder Singh
Jatinder Singh Major Singh
Jatinder Singh Sucha Singh

08.9.81
5.11.86
28.7.95
31.10.86
6.1.95
28.12.79
26.4.75
18.4.94
18.10.94
17.2.94
6.2.91
31.5.81
27.9.86
7.2.91
20.5.82
20.4.88
23/02/1982
30.12.90
10.10.89
20.8.94
27.12.93
05.05.83
3.7.85
18.2.86
6.2.84
06.3.76
29.9.92
19.6.87
26/09/1990
03/03/1988
16.1.91
29.4.87
25.11.86
26.01.90
15.1.84
5.5.91
27.7.85
19.9.91
9.6.82
27.06.83
15.8.92
30.07.82
10.8.79
05/09/1992
20.10.88
22.11.87
4.2.93
8.12.87

1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737

1217
1373
1453
1538
1591
1607
1677
1835
1849
1970
2632
2653
2782
2908
3136
3447
3584
1359
882
1285
2878
2646
2090
2575
2365
2242
966
3118
1874

1738

2783

1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757

502
3186
2809
1264
2977
589
1164
2363
3374
3507
2381
2927
2069
561
1971
1475
1171
147
1769

Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder SIngh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Singh
Jatinder Verma
Jatiner Singh
jatwant Singh
Jeet Singh
Jeevan kumar
Jeevan Lal
Jeevan Singh
Jinda Kaur
Jinder Singh
Jinny
Jiopal Singh
Jitander Singh
Jitender
Sachdeva
Jiwan Kumar
Jiwan Lal
Jiwan Singh
Jiwanjot Singh
Jiwanjot Singh
Jogi singla
Joginder Kumar
Joginder Pal
Joginder singh
Joginder Singh
Johan Babu
Johan Masih
Johny Kumar
Joravar Singh
Jorawar Singh
Joyti Rana
Jugesh Kumar
Jugraj Singh
Jugraj Singh

Gurinder Singh
Amarjit Singh
Darshan Singh
Salwntj Singh
Ajit Singh
Jagdish Singh
Shamsher Singh
Sukhminder Singh
Malkit Singh
Charan Singh
Dalip singh
Vajir Singh
Kulwant Singh
Dilbar Singh
Amrik Singh
Avtar Singh
Jaspal Singh
Vijay Kumar
Jagwinder Singh
Parwinder Singh
Balvir Singh
Ram Phal
Parshotam Dass
Amarjit Singh
Labh Singh
Jeet Singh
Prem Kumar
Zermal Singh
Gurnam Singh

15.2.92
07.04.81
15.02.90
10.02.88
3.2.80
1.11.83
6.11.87
29.7.92
21.9.94
13.5.95
23.1.92
10.05.90
9.7.92
31.12.93
9.11.81
21.4.89
12.02.91
18.1.88
10.12.87
31.1.88
1.1.88
26.01.85
3.9.78
30.08.88
10.4.80
24.2.84
26.7.82
8.5.93
7.8.96

Sunil Sachdeva

28.9.85

Sudama Ram
Mehanga Ram
Parshotam Singh
Ranjit Singh
Ishwar Singh
Bhim sen
Ram Pal
Barkat Ram
Tellu singh
Surjit Singh
Bija Ram
Latif
Ashok Kumar
Kirpal Singh
Chand Singh
Shalinder Rana
Tarsem Lal
Harwinder Singh
Raghvir Singh

21.6.87
20.4.85
27.3.93
6.11.87
04.11.92
10.4.87
21.11.80
15.1.75
13.2.95
07.05.93
20.12.80
26.9.93
19.9.86
29.12.88
10.1.88
23.06.81
25.10.79
21.3.90
24.2.92

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

880
121
3094
1047
2513
3315
2383
2256
2556
2188
1581
3169
1262
148
2147
2231

1774

2911

1775
1776
1777
1778

546
2027
3404
914

1779

1751

1780

3031

1781

88

1782

1728

1783

2356

1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794

1567
2945
75
1291
2619
2864
3602
3720
3416
1038
3281

1795

3044

1796
1797
1798
1799

2979
654
1114
2450

1800

2582

Juhi
Sukhdev Kaushal
Jujhar Singh
Joginder Singh
Jujhar Singh
Kulawant Singh
Jyoti
Om Parkash
Jyoti
Ved Parkash
Jyoti Ram
Manjeet Singh
Jyoti Rani
Rakesh Kumar
Jyoti Sharma
Madan Lal Sharma
Kailash Chand Naveen Chand
Kaka Singh
Sarup Singh
Kamal Deep
Arjun Dev
Kamal Dev
Sheetal Gir
kamal Goyal
Sohan Lal
Kamal Kumar
Rohtash Kumar
Kamal Kumar
Tara Chand
Kamal Kumar
Sada Ram
Kamal nan
Raj Kumar
Sharma
Kamal Phool
jagdish Kumar
Kamal Rai Mittal Nanda Mittal
Kamal Singh
Gurmukh Singh
Kamaldeep
Surinder Kumar
Kamaldeep
Parveen Kumar
Kumar
Kamaldeep
jarnail Singh
Singh
Kamaldeep
Paraminder Kumar
Suppla
Suppla
Kamaljeet
Narinder Kumar
Kamaljeet
Harbans Lal
Bairagi
Kamaljeet Kaur Kesar Singh
Kamaljeet Singh Joginder Singh
Kamaljeet Singh Harnek Singh
Kamaljeet Singh Jasbir Singh
Kamaljeet Singh Avtar Singh
Kamaljeet Singh Ajmer Singh
Kamaljeet Singh Darshan Singh
Kamaljeet Singh Ranjit Singh
Kamaljit
Shiv Ram
Kamalpreet
Harpreet singh
Kaur
Kamalpreet
Amrik Singh
Kaur
Kamalpreet
Dharmpal Sharma
Sharma
Kamikar Singh Joginder Singh
Kamlesh Kumar Mani Ram
Kamlesh Rani Krishan Chand
Kanwaljeet Kaur Ganga Singh
Kanwalpreet
Sukhwinder Singh
Kaur

21.6.89
17/08/1994
31.1.85
21.8.86
21.08.90
16.12.86
10.8.95
29.2.92
16.03.89
25.8.78
18.10.81
1.4.84
28.8.91
10.4.86
9.5.84
18.6.83
06.09.88
1.1.80
6.9.88
1.3.84
29.9.94
9.12.95
18.2.93
29/10/1988
21.1.87
24.4.88
15.05.87
10.5.76
04/04/1981
28.6.88
28.6.94
31.7.91
28.5.89
20.8.91
3.4.85
17.10.80
20.9.90
5.5.89
06.06.80
2.10.91
14.9.84
22.8.95
16.05.87

1801

2512

1802

428

1803
1804
1805
1806
1807

2697
1961
348
1039
2126

Kanwar Harveer
Singh
Kanwar Veer
Singh
kanwarjit Singh
Kapil Bhatia
Kapil Dev
Kapil Gupta
Kapil Kaushal

1808

2531

Kapil Middha

1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819

3127
406
788
917
918
1255
519
59
105
819
2470

1820

3060

1821

471

1822

691

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846

512
1249
836
3210
2901
2887
937
2244
2899
2164
3528
1140
2216
2805
3480
2960
2689
543
2422
2947
3277
2094
1429
751

Kapil Sharma
Karam Singh
Karamjeet Kaur
Karamjeet kaur
Karamjeet Kaur
Karamjeet singh
Karamjit
Sharma
Karamjit Singh
Karamjit Singh
Karamjit Singh
Karamjit Singh
Karamveer
Singh
karan
Karan Deep
Singh
Karan Joshi
Karan Kaushal
Karan Kumar
Karan Kumar
Karan Sehgal
Karan Singh
Karan Vir Singh
Karanbir Singh
Karanbir Singh
Karandeep
Karandeep Rai
Karanveer
Singh
Karanveer
Singh
Karim Khan
Karma
Karmdeep
Singh
Karmjeet Sing
Karnail Singh
Karnail Singh
Karnail Singh
Kartar Singh
Kashmir Chand
Kashmir Singh
Kashmira Singh

Gurcharan Singh

24.09.95

Basant Singh

30.10.82

Balkar Singh
Naresh kumar Bhatia
Kishori Lal
Ramesh Kumar
Gupta
Anil Kaushal
Bharat Bhushan
Middha
Krishan Sharma
Piara singh
Jeet Singh
Veer Singh
Gulzar Khan
Hira Singh
Birbal Sharma
Satnam Singh
Gurmel Singh
Makhan Singh
Gurdial Singh

8.9.89
9.5.89
20.12.78
21.10.78
21.9.92
06.03.89
5.8.94
16.12.94
30.5.86
4.10.87
16.9.91
28.2.92
20.4.80
28/04/1984
15/02/1980
5.4.93
29.11.78

Mohinderjeet Singh

21.10.87

Bittu

20.10.94

Surjit Singh

13.10.90

Verinder Joshi
Narinder Kumar
Shammi Kapoor
Mangat Ram
Anil Kumar Sehgal
Baljeet Singh
Jameet Singh
Tarsem Singh
Jodhbir Singh
Rajinder Singh
Jagdeep Rai
Harbhajan Singh
Mohan Singh
Nomudeen
Seeba Ram
Balkar Singh
Rulda Singh
Amrit Lal
Ajaib Singhq
Harnam Singh
Harbans Singh
Najar Ram
Avtar Singh
Avtar Singh

22.4.91
5.8.85
12.8.91
11.8.94
30.03.93
11.9.95
22.9.83
13.8.93
17.3.96
2.2.95
06.05.95
3.10.87
4.9.81
1.1.96
19.12.78
07.06.90
15.4.90
1.2.95
12.12.91
03.1.81
12.5.86
3.4.90
11.03.77
5.8.90

1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

2950
3141
1660
510
1693
2869
3151

1854

2516

1855
1856
1857
1858
1859
1860

869
2654
1457
3274
3821
1592

1861

3683

1862

631

1863

1193

1864

379

1865

3133

1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

87
3490
2785
1120
1165
3788
267
460
2279

1875

3084

1876

3457

1877

3183

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

1331
2444
290
2910
1233
2791
3115
152
1139
3215
377

Kavi Raj
Gurdev Raj
Kawal Singh
Sarjant Singh
Kawaljeet Kaur Mohinder Singh
Kawaljeet Singh Baldev Singh
Kawaljeet Singh Manjeet Singh
Kawaljeet Singh Gurbakash Singh
Kawaljeet Singh Avtar Singh
Kawalpreet
Gurmukh Singh
Singh
Kesar Singh
Jang Singh
Kewal Kumar
Ramesh Kumar
Kewal Singh
Darshan Singh
Khursheed Alam Mohammad Rafiq
Khushal Sharma Ashok Kumar
Khushal Singla Ashok Kumar
Khushall
Ashok Kumar
Sharma
Khushdeep
Lakhwinder Singh
Singh
Khushdeep
Sukhwinder singh
Singh
Khushkaran
Joginder Singh
Singh
Khushwinder
Gurpartap Singh
Singh
Kim Sharma
Joginder Sharma
Kiran
Vinod Kumar
Kiran Kumar
Parkash Chand
Kiran Pal
Balveer Singh
Kirandeep Kaur Bhajan Singh
Kirna Devi
Kartar Singh
Kovinder Kaur Surinder Singh
Krishan Kumar Om Parkash
Krishan Kumar Sunde Lal
Krishan Kumar
Ashok Kumar
Garg
Krishan Kumar
Modi Ram Verma
Verma
Krishan Mohan
Tarsem Lal Sharma
Sharma
Krishan Sehgal Kimti Lal
Krishan Singh Baldev Singh
Krishna Devi
Pintu
Kulber Singh
Jarnail Singh
Kulbir Singh
Rajinder Singh
Kulbir Singh
Gurjeet Singh
Kulbir Singh
Harbhajan Singh
Kuldeep Chand Balvir Chand
Kuldeep Giri
Amar Giri
Kuldeep Kumar Prabh Dayal
Kuldeep
Mahant Ram
Sharma

21.3.92
7.3.93
12.10.78
3.11.86
20.8.89
15.4.91
1.8.87
01.09.93
10.2.87
29.7.92
08.7.94
16.12.92
4.10.92
19.9.91
4.10.92
13.10.94
7.4.86
8.11.77
8.5.81
27/07/1984
3.3.90
26.11.1979
28.10.83
8.5.91
5.5.77
7.6.89
12.8.82
5.4.77
24.8.89
19.1.87
19.6.77
07.10.90
6.10.91
10.12.78
25.10.89
3.1.94
16.10.85
7.5.90
10.5.85
10.12.91
8.5.94
6.4.88

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

139
229
380
671
701
707
746
1123
1206
1265
1439
1548
1616
1619
1669
1850
2397
2405
2679
2822
3004
3087
3102
3142
3219
3284
3301
3675
3705
3817

1919

2225

1920
1921

669
2186

1922

2174

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

822
895
840
26
752
1446
2087
2124
2660
3226

1933

1160

1934
1935

2169
3810

Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kuldeep Singh
Kohli
Kuldip kaur
Kuldip Singh
Kuljinder Pal
Singh
Kuljit Singh
Kultar Singh
Kulvir Kaur
Kulvir Singh
Kulvir Singh
Kulvir Singh
Kulwant Kaur
Kulwant Singh
Kulwant Singh
Kulwant Singh
Kulwinder
Goswami
Kulwinder Kaur
Kulwinder Kaur

Jaswinder Singh
Janak Singh
Ram Karan
Sukhdev singh
Hardev Singh
Nirmal Singh
Harbans Singh
Sohan Lal
Darshan singh
Amarjit Singh
Sudagar Singh
Shansi Singh
Harbhajan Singh
Raj Kumar
Chand Singh
Bhupinder Singh
Karnail Singh
Vadhawa Ram
Subhkaran Singh
Lal Singh
Rajpal Singh
Thana singh
Jarnail Singh
Bhag Singh
Mithu Singh
Darshan Singh
Mewa singh
Sucha Singh
Jarnail Singh
Gurlal Singh

14.8.94
24.10.84
28.12.85
8.6.76
24.9.88
10.12.76
25.5.94
13.2.83
8.8.83
8.8.86
10.02.85
03.04.91
12.9.90
2.4.93
25.7.93
20.12.91
20.1.95
19.2.79
27.12.92
17.3.84
15.4.93
13.9.91
2.3.90
9.7.78
13.8.86
11.9.92
11.5.73
30.4.92
18.11.74
7.1.84

Harinder Singh Kohli

10.6.81

Bhagwan singh
Harbhajan Singh

2.2.86
12.3.85

Jaswant Singh

1.1.90

Baljit singh
Ajit Singh
Banta Singh
Sohan Singh
Sohan Singh
Bhola Singh
Jaswinder Singh
Jit Singh
surinder Singh
Shinder Singh

28.3.95
28.10.88
28.10.91
04/04/1994
15.11.96
28.12.91
5.4.79
1.2.78
12.4.80
25.2.88

Ram Lal

5.4.88

Mohinder Singh
Kashmir Singh

12.3.89
21.4.86

1936

2692

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

49
53
288
297
565
873
910
978
1257
1281
1293
1406
1796
2149
2201
2624
2704
3304
3628
3785
3575
713
2020
2652
1876
688
1576
2350
3222

1966

2407

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

2702
2296
533
980
1288
1857
3606

1974

908

1975

1067

1976

1536

1977

2907

1978
1979
1980

2811
3790
1184

Kulwinder Pal
Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kulwinder Singh
Kumar Gaurav
Kunal
Kunal Dhammi
Kunal Sharma
Kush Kumar
Kusum Sharma
labh Chand
Labh Singh
Labh Singh
Labhpreet
Kumar
Lachman Ram
Ladwinder
Singh
Lakhbir Singh
Lakhmir Gir
Lakhmir singh
Lakhveer Singh
Lakhveer Singh
Lakhvinder
Singh
Lakhvinder
Singh
Lakhvinder
Singh
Lakhvinder
Singh
Lakhvir Kaur
Lakhvir Shah
Lakhvir Singh

Tehal Singh
Darshan Singh
Chand Singh
Naurang Singh
Harbhajan Singh
Harjit Singh
Surjit Singh
Surjeet Singh
Pakhar Singh
Surjan Singh
Sant Singh
Jaspal Singh
Bahadur Singh
Sadha Singh
Bikkar Singh
Jang Singh
Gurdas Singh
Mohan Singh
Mejar Singh
Gurmail Singh
Harinder Singh
Roshan Lal
Kamal Raj
Krishan Kumar
Anil Kumar Sharma
Ashok Kumar
Nishant Goyal
Bhagwan Das
Roshan Singh
Bant Singh

30.9.91
28/04/1978
12/09/1989
24.10.93
16.5.88
11.6.83
13.1.82
18.2.91
11.7.79
10.3.90
11.4.87
1.1.90
13.02.85
28.4.86
3.4.80
24.8.91
23.2.84
14.8.77
6.5.78
5.6.91
18.7.97
14.11.83
15.12.91
27.2.88
2.4.94
24.1.92
16.5.83
22.2.88
20.11.90
11.8.73

Surjit Kumar

19.4.84

Panny Ram
Jaswinder Singh
Krishan Singh
Madan Gir
Surjit Singh
Hardev Singh
Aman Singh

14.4.86
24.10.90
27.12.93
6.12.85
15.4.76
15.2.89
7.4.88

Onkar Singh

6.1.88

Harnek singh

28.8.90

Charanjit singh

30.07.94

Harbhajan Singh

08.03.79

Raj Singh
Gulam Mohammad
Gurnam singh

12.10.83
15.3.86
1.4.81

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1273
1397
3188
11
101
405
2913

1988

1169

1989

2674

1990

10

1991

46

1992

61

1993

329

1994

768

1995

816

1996

1143

1997

2095

1998

3069

1999

3080

2000

3148

2001

3245

2002

3344

2003

3660

2004

3771

2005

3802

2006

1984

2007
2008

1162
423

Lakhvir Singh
Lakhvir Singh
Lakhvir Singh
Lakhvir Singh
Lakhvir Singh
Lakhvir Singh
Lakhvir Singh
Lakhwinder
Kumar
Lakhwinder
Kumar
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakhwinder
Singh
Lakkhwinder
Singh
Lal Man
Lalit Bansal

2009

986

Lalit Dhanwan

2010
2011
2012
2013

2238
2011
2837
1584

Lalit Kumar
Lalit Mohan
Lalit Sharma
Lalit Toor

sukhdev Singh
Mohan Singh
Harbans Singh
Amarjit Singh
Parkash Singh
Hajari Singh
Jagroop Singh

13.9.81
06.08.76
15.4.86
03/12/1993
01/01/1990
5.5.87
16.06.92

Darshan Ram

21.1.94

Gawardhan Dass

25.5.79

Daleep Singh

07/04/1984

Kartar Singh

01/02/1980

Darshan Singh

07/08/1987

Balvir Singh

8.3.89

Amarjit Singh

27.2.74

Parmjeet Singh

19.10.95

Nidhan Singh

16.2.93

Des Raj

1.1.90

Gurdail Singh

6.9.89

Sukhcharan Singh

31.3.96

Dharampal Singh

10.2.90

Surinder Pal Singh

6.9.91

Gurmeet Singh

14.12.92

Mewa Singh

24.12.91

Pritam Singh

13.4.89

Didar Singh

22.4.88

Jaspal Singh

4.4.92

vikram Singh
DC Bansal
Ram Charan
dhanwan
Satish Kumar
Girish Chander
Pawan Kumar
Ram Pal Toor

25.10.85
15.10.81
13.1.84
16.9.92
26.2.84
21.1.94
29.05.93

2014
2015
2016
2017

3661
3604
3228
2788

2018

1785

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1658
3312
3701
340
780
1280
3421

2026

824

2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

734
782
1986
2759
2797
3419
2992
190

2035

1969

2036
2037

1775
2160

2038

182

2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

3259
1996
72
928
3485
2268
1212
3286
351
664
725
875
2505
3329
3439
3690
3814
202
262
313
3521
593

Lata
Bunty
Lavinder Singh Jagpal Singh
Lekh Raj
Shivcharan Dass
Likesh Jain
Janesh Kumar Jain
Love Preet
Narinder Singh
Singh
Lovejeet Singh Mangaldeep Singh
Lovejeet Singh Jassa singh
Lovejeet Singh Jasmel Singh
Lovely
Mohan Lal
Lovely Gupta
Desh Raj
Lovenesh
Dharam Pal
Kumar
Lovepreet
Sarbati Khan
Lovepreet
Chander shekhar
Sharma
Lovepreet Singh Bhagwan singh
Lovepreet Singh Amarjet Singh
Lovepreet Singh Nirmal Singh
Lovepreet Singh Darshan Singh
Lovepreet Singh Darshan Singh
Lovepreet Singh Rajinder Singh
Maan Singh
Karnail Singh
Madan Singh
Hisham Singh
Rajinder Kumar
Madhvi Gupta
Bansal
Mahesh Kumar Surinder Kumar
Mahesh Kumar Hakam Singh
Mahinderpal
Dalip Singh
Singh
Majer Singh
Bakhsish Singh
Majok Kumar
Pawan Kumar
Major Singh
Tara Singh
Major Singh
Pala Singh
Major Singh
Lakhvir Singh
Makbool Khan Bhim Khan
Makhan Singh Jailla Singh
Makhan Singh Kuldeep Singh
Malkeet Singh Gurmeet Singh
Malkeet Singh Harmail singh
Malkeet Singh Balkar Singh
Malkeet Singh Baldev Singh
Malkeet Singh Channa Singh
Malkeet Singh Amrik Singh
Malkeet Singh Darshan Singh
Malkeet Singh Bubby Singh
Malkeet singh Balwant singh
Malkiat Singh
Jagdish Ram
Malkiat Singh
Bhajan Singh
Malkiat Singh
Kuldeep Singh
Malkit Singh
Sher Singh
Malook Chand Gopal Singh

24.12.76
12.7.90
2.12.79
19.4.77
30.4.92
12.12.90
10.5.96
6.10.87
10.6.88
10.6.91
1.1.90
30.11.92
12.7.92
3.2.96
24.2.96
23.11.90
22.1.88
8.12.91
8.2.92
16.01.91
8.9.90
26.9.81
9.5.84
3.3.92
24.12.88
12.9.79
8.5.80
25/01/1978
11.4.79
12.1.94
15.3.88
19.8.81
12.2.90
16.8.91
28.8.93
17.7.92
19.7.95
10.12.90
11.11.90
8.12.91
2.10.93
20.4.90
1.6.90
1.4.77
16.7.92
29.04.85
8.8.83

2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074

2900
906
3070
3625
706
2540
243
987
3382
3746
1309
1982
3089
3542

2075

156

2076
2077
2078

319
2665
3048

2079

1032

2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108

111
119
603
689
711
865
973
1078
1090
1111
1247
1308
1441
1456
1532
1608
1808
1822
1846
1875
1936
2048
2276
2388
2429
2699
2834
2971
3034

Malook Singh
Nishaber Singh
Malvinder Singh Bhupinder Singh
Malwinder
Ramjeet Singh
Singh
Mamta Rani
Parlad Bhagat
Mamta Sharma Ajay Sharma
Manav
FakirChand Verma
Manavjot Singh Manjit Singh
Manbeer Singh Gurcharan Singh
Mandeep
Narinder Kumar
Mandeep
Narinder Kumar
Mandeep Kaur Tejinder Singh
Mandeep Kaur Surinder Singh
Mandeep Kaur Balveer Singh
Mandeep Kaur Baldev Singh
Mandeep
Naseeb Chand
Kaushal
Kaushal
Mandeep Kumar Jagan Nath
Mandeep Kumar Subhash Chander
Mandeep Kumar Tirath Ram
Mandeep
Kamaljeet Singh
Moudgil
Mandeep Singh Jora Singh
Mandeep Singh Balkar Singh
Mandeep singh Dilbar singh
Mandeep singh Gurdeep Singh
Mandeep Singh Piara singh
Mandeep Singh Baldev Singh
Mandeep Singh Beant Singh
Mandeep Singh Naib Singh
Mandeep Singh Jaspal Singh
Mandeep Singh nar Singh
Mandeep Singh Surinder Singh
Mandeep Singh Naib Singh
Mandeep Singh Iqbal Singh
Mandeep Singh Sukhwinder Singh
Mandeep Singh Mohinder Singh
Mandeep Singh Sikander Singh
Mandeep Singh Harbhjan Singh
Mandeep singh Labh Singh
Mandeep Singh Jaswinder Singh
Mandeep Singh Jaswant Singh
Mandeep Singh Amarjeet Singh
Mandeep Singh Narinder Singh
Mandeep Singh Amrit Singh
Mandeep Singh Mull singh
Mandeep Singh Labh Singh
Mandeep singh Baljit Singh
Mandeep Singh Sucha Singh
Mandeep Singh Bawa Singh
Mandeep singh Sukhwinder Singh

5.3.82
4.5.83
19.8.90
5.7.92
24.12.80
16.05.95
15.6.92
25.3.89
4.11.95
4.11.95
10.04.89
6.5.84
15.5.95
26.05.87
8.1.90
23.9.87
29.1.84
8.10.94
1.2.96
25/08/1986
5.2.90
28.10.88
11.1.93
10.10.85
18.2.93
10.11.96
12.2.90
5.10.94
5.6.91
5.10.89
15.02.85
28.05.87
27.07.84
01.10.94
7.11.91
17.05.96
14.01.92
16.5.86
3.7.82
3.10.87
10.2.95
23.10.93
5.4.87
7.11.89
14.7.88
5.8.85
04.06.87
12.1.88

2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123

3063
3176
3272
3288
3489
1836
1042
3818
3217
2583
3715
1489
2817
195
2021

2124

1024

2125

2033

2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139

228
337
759
1109
1933
1987
2075
2344
321
2890
2528
2325
652
3236

2140

1488

2141

547

2142

3372

2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155

2038
3538
3423
648
748
761
1022
1809
2228
2484
2735
292
693

Mandeep Singh
Mandeep Singh
Mandeep Singh
Mandeep Singh
Mandeep Singh
Mandep Singh
Mandhir Singh
Manga Singh
Mangat Rai
Mangat Ram
Mangat Ram
Mani
Mani Kumar
Mani Ram
Mani Singh
Maninder Pal
Singh
Maninder Pal
Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Maninder Singh
Manish
Manish Bansal
Manish Dhingra
Manish Gir
Manish Kumar
Manish Kumar
Manish Kumar
Lamba
Manish Ram
Manish Singh
Pundir
Manita Rani
Manjeet
Manjeet Kaur
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjeet Singh
Manjinder Singh
Manjinder Singh

Darshan Singh
Shadi Singh
Balbir Singh
Eaiktar Singh
Nanak Singh
Jarnail Singh
Kirpal Singh
Jangir Singh
Makhan Lal
Tarsem Lal
Surja Ram
Ashok Kumar
Moti Lal
Dharam Pal
Jaspal Singh

13.4.85
29.4.78
25.3.83
9.3.87
12.5.89
30.3.90
15.4.86
10.4.85
25.12.86
26.02.90
13.10.89
28.01.85
16.2.85
15.6.83
19.4.95

Pritam Singh

18.8.92

Kewal Singh

8.8.88

Kashmir Singh
Jeet Singh
Kirpal Singh
Brij lal
Tarsem Singh
Gurdeep Singh
Gurmeet Singh
Harbans Singh
Parkash
Mohan Lal
Surinder Dhingra
Ram Karan Gir
Om Parkash
Kashmiri Lal

6.7.95
9.10.92
11.7.85
28.5.85
18.11.87
19.8.94
2.12.87
15.2.95
21.4.93
14.10.91
03.03.92
1.1.93
17.12.81
7.2.95

Ram Dayal Lamba

07.07.81

Surinder Ram

20.9.80

Maan singh

10.11.94

Mewa Lal
Ram Phal
Baljit Singh
Devraj Singh
Gurnam singh
Satpal
Joginder Singh
Kala Singh
Jaimal Singh
Mahinder Singh
Nirmal Singh
Jaspal Singh
Amarjeet Singh

6.1.93
01.06.91
4.12.92
3.1.87
9.8.91
14.10.84
13.8.87
12.03.87
16.8.72
8.6.85
9.1.84
31.5.94
17.3.91

2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180

962
2659
3170
3558
102
3260
324
352
2698
3120
42
158
445
477
1017
1277
1428
2213
2862
3108
2544
1863
1770
3638
3719

2181

3452

2182

65

2183

1454

2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203

3770
3546
443
846
2001
2034
2636
2944
3147
3303
3696
3819
2394
516
553
659
712
742
968
1100

Manjinder Singh
Manjinder Singh
Manjinder Singh
Manjinder Singh
Manjit Kaur
Manjit Kaur
Manjit Kumar
Manjit Kumar
Manjit Kumar
Manjit Rani
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjit Singh
Manjot Kumar
Manjot Singh
Manju Devi
Manju Devi
Manmeet Singh
Manminder
Singh
Manmohan
Singh
Manmohan
Singh
Manohar Singh
Manoj
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manoj Kumar
Manpreet
Manpreet Kaur
Manpreet Kaur
Manpreet Kaur
Manpreet Kaur
Manpreet kaur
Manpreet Kaur
Manpreet kaur

Avtar Singh
Hardial Singh
Hardev Singh
Iqbal Simgh
Nidhan Singhj
Gurmail Singh
Raj Kumar
Baldev Krishan
kartar Chand
Sahib Chand
Khan Singh
Sukhdev Singh
Major Singh
Charanjit Singh
Jodh Singh
Major singh
Chimanj Singh
Balkar Singh
Gurmail Singh
Joginder Singh
Raj Kumar
Shingara Singh
Ramnaresh
Kishori Lal
Lakhwinder Singh
Manjit Singh
Gurchran Singh

27.7.93
20.7.93
6.7.94
06.03.90
24/11/1986
10.10.86
17.8.78
15.8.78
3.4.76
10.10.88
06/06/1990
21.2.89
6.3.82
18.9.90
4.3.76
20.3.84
19.04.96
23.10.92
15.6.76
13.3.80
28.03.82
23.8.94
2.3.82
10.10.90
24.6.91
29.11.87
05/10/1988

Amarjit Singh

09.11.82

Surinder Singh
Ramesh Kumar
Raj Kumar
Rajinder Kumar
Raj Kumar
Jai Ram
Som Parkash
Kapoor Chand
Piyara Lal
Sukhdev
Jagdish Rai
Suresh Kumar
Ashok Kumar
Avtar Singh
Ram Chand
Baljeet Kaur
Harjeet Singh
Balvir Singh
Manjit Singh
Pirtpal Singh

18.2.81
07.11.87
23.11.88
14.1.90
4.2.88
16.7.85
15.4.87
11.2.87
10.5.95
12.12.76
3.1.77
30.3.93
1.10.93
2.9.91
28.9.89
21.2.87
16.4.87
9.8.91
14.3.89
6.6.95

2204
2205
2206
2207

1854
2093
2581
609

2208

2132

2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252

68
92
113
191
203
252
386
542
578
585
596
687
726
769
879
890
913
959
1260
1266
1295
1318
1458
1543
1554
1761
1811
1842
2056
2262
2291
2310
2313
2424
2626
2804
2845
2859
2926
3233
3375
3383
3470
3597

Manpreet Kaur
Manpreet Kaur
Manpreet Kaur
Manpreet Mann
Manpreet
Sharma
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
manpreet Singh
Manpreet singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet singh
Manpreet singh
Manpreet singh
Manpreet singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh
Manpreet Singh

Surinderjit Singh
Karam Singh
Bawa Singh
Gurmit Mann

22.10.83
21.10.92
30.12.83
10.11.88

Prem Chand

15.11.89

Labh Singh
Khushwiner Singh
Mukand Singh
Surjit Singh
Bhagwan Dass
Darshan Singh
Kirpal Singh
Gurpreet Singh
kawal Singh
Kartar Singh
Gurdev singh
Sant singh
Mukhtiar singh
Gurmail Singh
Mohan Singh
Balbir singh
Sukhdev singh
Bhupinder Singh
Gurdeep Singh
Jaswant Singh
Jasbir Singh
Major singh
Jagtar Singh
Harnek Singh
Naib Singh
Gurcharan Singh
Raghvir Singh
Bahader Singh
Balwant Singh
Shingara Singh
Charanjit Singh
Daljit Singh
Mohinder Singh
Makhan Singh
Jasvir Singh
Avtar Singh
Mohinder Singh
Kuldeep Singh
Saroop Singh
Surinder Singh
Nirajan Pal Singh
Sukhwinder Singh
Bohar Singh
Harbans Singh

05/01/1990
8.6.81
20/12/1984
4.1.92
26.6.96
2.3.88
1.9.82
3.7.86
12.3.93
28.6.81
15.2.96
27.2.93
15.5.95
15.12.90
30.8.87
3.7.95
28.6.91
8.9.90
8.1.93
2.11.90
13.11.88
10.09.96
05.12.93
07.07.91
29.05.83
19.12.90
01.08.89
4.12.82
15.2.80
10.1.90
29.3.93
8.11.91
22.12.93
21.3.93
26.6.92
19.6.96
10.4.91
10.8.94
16.3.93
24.1.94
12.10.8
21.7.91
4.10.93
15.06.91

2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266

3649
3685
3797
2435
2146
41
336
1410
3234
2308
3391
1473
1081
2826

2267

3160

2268

1098

2269

3267

2270

3010

2271

2815

2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279

710
404
528
1547
1623
1216
3293
3436

2280

2662

2281

2953

2282
2283

13
3083

2284

2506

2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295

529
719
3130
2137
2794
3635
3808
1806
1845
2138
2245

Manpreet Singh Satpal Singh


Manpreet Singh Darshan Singh
Manpreet Singh Harbans Singh
Mantu Kumar
Jank Raj
Manveer Singh Sukhdev Singh
Manvinder
Teja Singh
Singh
Manvinder
Gurdeep Singh
Singh
Maya Pandey Hari Lal Pandey
Meen Rani
Sham Lal
Meenakshi
Surinder Kumar
Meenarani
Baldev Kumar
Meenu Sharma Rajesh Sharma
Megh Singh
Ram Karan
Mithan Ram
Pappu Ram
Mohammad
Mohammad Shehbaz
Shehbaz
Mohammad
Mohanmmad Yusuf
Suleman
Mohammad
Mohammad Rasheed
Sultan
Mohammand
Meehan khan
Habib
Mohammed
Abdul Hameed
Anwer
Mohan Chand Amba Dutt
Mohan Deep
Harbax Singh
Mohan Singh
Balwinder Singh
Mohan Singh
Krishan Singh
Mohan Singh
Gurmeet Singh
Mohandeep
Inderjit
Mohd. Anees
Mohd. Hafeez
Mohd. Noshad Mohd. Ishu
Mohinder Kumar
Inder Lal Shah
Shah
Mohinder Pal
Guranditta Singh
Singh
Mohinder Singh Randhir Singh
Mohinder singh Mukhtiar Singh
Mohinder Singh
Balwant Singh Gill
Gill
Mohinder Yadav Ram Shiroman
Mohit
Kishore Chand
Mohit
Tarlok Kumar
Mohit
Gopal Dutt
Mohit Bishi
Anand Singh
Mohit Goyal
Hemraj Goyal
Mohit Khanna Radhe sham
Mohit Kumar
Ashok Kumar
Mohit Kumar
Kuldeep Kumar
Mohit Kumar
Nand Lal
Mohit Kumar
Tejinder Kumar

15.5.87
1.5.89
28.3.93
26.6.92
1.3.89
25/09/1993
24.11.94
14.01.1982
4.12.76
3.2.90
1.2.80
14.12.79
7.12.89
18.6.92
10.5.85
19.3.84
18.12.94
12.10.94
14.1.80
3.8.90
3.6.79
19.11.91
17.01.83
10.10.78
19.8.81
4.4.77
23.7.94
30.9.79
7.2.85
22/09/1981
8.2.79
25.06.90
5.2.84
4.5.90
19.10.87
6.9.94
29.10.95
27.3.91
30.8.95
01.11.83
20.12.94
18.11.93
10.9.94

2296
2297
2298
2299

2677
3318
3644
1603

2300

3533

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312

1633
3556
3773
796
3475
1339
2605
1356
261
1342
1893
2050

2313

2751

2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339

2198
3408
2197
3554
3398
977
1299
1689
1729
2522
2671
259
1497
941
1714
2040
2046
2340
2015
3517
3519
95
1462
1681
3610
3579

2340

330

2341
2342
2343

1852
408
997

Mohit Kumar
Mohit kUmar
Mohit Malhotra
Mohit Sharma

Jiwan Kumar
Raj Kumar
Som Parkash
Raj Krishan Sharma
Lakhwinder Pal
Mohit Sharma
Sharma
Monika
Raj Kumar
Monika
Ashok Kumar
Monika Chabbra Ramesh Kumar
Monika Rani
Rajinder Kumar
Ashok Kumar
Monu Sharma
Sharma
Mubarak Singh Gurcharan Singh
Mukesh
Shivcharan
Mukesh
Vinod Kumar
Mukesh Garg
Jagdish chand
Mukesh Goyal Mangal kari Goyal
Mukesh Kumar Ujagar Sain
Mukesh Kumar Rikhi Ram
Mukesh Kumar Ramesh Kumar
Chauhan
Chauhan
Mukesh Sharma Satya Narain Sharma
Mukhtiar Singh Joginder Singh
Munish
Harish Kapoor
Munish
Sukhlal
Munish Bansal Madan Lal Bansal
Munish Kumar Bhagwan Dass
Munish Kumar Sita Ram
Munish Kumar Gorakh Nath
Munish Kumar Shankar Lal
Munish Kumar Tarsen Chand
Munish Kumar Makhan Lal
Mycal Garg
Dharam pal Garg
Nagma
Bunty
Nanak singh
Sher Singh
Nand Kishore
Shri Kant Sharma
Nand Kishore
Rattan Lal
Sunder
Nand Kishore
Nand Lal Singh Jagpal Singh
Narain Parkash Ram Gopal
Narayan Singh Balwinder Singh
Narender Kumar Chandara Bhan
Naresh Kumar Prithi Singh
Naresh Kumar Madan Lal
Naresh Kumar Chaman Kumar
Naresh Kumar Prem Kumar
Naresh Kumar Harikesh
Narinder
Bhim Singh
Bhandari
Narinder Kaur Sarwan Singh
Narinder Kumar Hans Raj
Narinder Kumar Ram Kishan Dubay

27.9.90
13.7.85
25.7.90
5.8.83
15.10.94
23.4.84
03.01.93
21.12.80
12.10.79
11.9.83
14.1.85
20.5.78
6.2.89
31.5.90
8.2.89
27.7.84
26.6.93
24.12.83
15.6.76
16.8.80
22.7.93
01.08.14
3.8.81
17.8.85
19.2.81
24.2.86
22.9.87
31.07.90
6.4.91
7.8.88
20.08.93
2.2.92
16.3.82
23.5.79
19.7.83
10.7.84
6.9.81
20.11.91
10.05.88
6.3.82
14.11.79
15.1.77
12.1.86
05.09.87
9.4.92
19.7.79
20.5.91
4.10.89

2344
2345
2346

1624
3368
141

2347

2554

2348

1800

2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362

76
99
530
1011
1466
1644
2336
2891
3337
3468
3826
284
1214
1036

2363

145

2364

1799

2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382

104
200
388
1181
1627
3059
3412
1886
2983
2251
854
286
2449
1408
1744
2990
146
2091

2383

2730

2384

3658

2385

1407

2386
2387

3119
1950

Narinder Kumar
Narinder Kumar
Narinder Pal
Narinder Pal
Singh
Narinder
Sharma
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narinder Singh
Narvinder Singh
Nasib Chand
Nasib Khan
Navalpreet
Singh
Navdeep
Sharma
Navdeep Singh
Navdeep Singh
Navdeep Singh
Navdeep singh
Navdeep Singh
Navdeep singh
Navdeep Singh
Naveen Kumar
Naveet Singh
Navjot Garg
Navjot Kaur
Navjot Singh
Navjot Singh
Navkiran Preet
Navneet Kumar
Navneet Kumar
Navneet Raju
Navneet Singh
Navpreet
Sharma
Nazer
Mohammad
Nazir
Mohammed
Neel Kamal
Neela Kant

Ram Dular
Remal Dass
Jagdish Kumar

5.9.90
9.10.85
17.11.80

Amrit Pal Singh

29.10.95

Paramjit Singh

4.6.93

Harjinder Singh
Daler Singh
Rajwant Singh
Gurmeet Singh
Gurnam Singh
Malkit Singh
Sukhwinder Singh
Surveer Singh
Netar Singh
Jaswant Singh
Balbir Singh
Nishan Singh
Sukhdev Singh
Hans Raj

18/01/1993
26/09/1994
17.12.90
8.5.89
04.01.87
q26.3.95
16.3.92
1.1.87
7.9.89
1.1.95
4.12.87
25.3.88
2.11.83
26.9.93

Harlal Singh

20.9.95

Rajesh Kumar

20.10.88

Gurcharan Singh
Jasbir Singh
Kikar Singh
Manjit Singh
Ajaib Singh
Baldev Singh
Harbhajan Singh
Ramesh Kumar
Rupas Singh
Bhagwan Dass
Sarabjeet Singh
Daljit Singh
Sukhdev Singh
Jagjeet Singh
Suresh Chand
Ram Singh
Kundan Lal
Amarjit Singh

24/11/1992
21.9.91
22.10.93
3.10.85
7.4.84
10.1.94
12.1.83
9.10.86
23.07.95
12.10.93
27.7.86
23.3.92
16.11.90
07.06.87
20.12.76
18.01.87
26.10.89
21.10.85

Sunil Kumar

1.8.91

Bhuru Ram

2.3.76

Gulzar Mohammed

07.04.88

Sadhu Ram
Om Parkash

19.7.73
30.9.79

2388
2389

39
1555

2390

763

2391
2392
2393
2394
2395
2396

487
3012
3534
1580
2738
3596

2397

2229

2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435

3562
956
1250
378
3831
2232
1703
3380
3550
702
2045
1396
1163
1450
2123
3332
1258
1780
1802
2104
2309
2485
2776
3714
1674
485
452
1487
3552
1897
837
1326
2949
2976
1661
843
628
3143

Neelam
Vikas Kumar
Neelam Ranio Khushwinder Kumar
Neelkamal
Amarinder Singh
Singh
Neeraj Bhagrath Raj Kumar
Neeraj bhardwaj Sushil Kumar
Neeraj Gupta
Ramesh Kumar
Neeraj Kumar Arjun Dev
Neeraj Kumar Prem Chand
Neeraj Kumar Bhulai Ram
Neeraj Kumar
Madan Lal Sharma
Sharma
Neeraj Pal
Mohinder Pal
Neeraj Sharma Jeevan Sharma
Neeraj sindhani Hans Raj
Neeraj Singla
Sham Sunder Singla
Neeraj Thakur Charan Dass Thakur
Neeraj Verma Mohan Lal Verma
Neha Singla
Rajesh Singla
Nidhan singh
Avtar Singh
Nikhil Kumar
Vinod Kumar
Nikhil Mattu
Sohan Lal
Nilesh
Radhe Sham
Nipun Arora
Prem Kumar Arora
Nipun Khanna Anil Khanna
Nirbhai Singh
Gullu Singh
Nirbhai Singh
Jagir Singh
Nirmal Gir
Ram karan Gir
Nirmal Singh
Balbir singh
Nirmal Singh
Jarwan Singh
Nirmal Singh
Dhanna Singh
Nirmal Singh
Maghar Singh
Nirmal Singh
Sardara Singh
Nirmal Singh
Bhola Singh
Nirmal Singh
Darshan Singh
Nirmal Singh
Joginder Singh
Nirmaljeet Singh Surat Singh
Nirvair Singh
Beer Singh
Nisha Rani
Bir Bahadur
Nisha Rani
Surya Lal
Nisha Rani
Narsingh Dass
Nishan Singh
Hajoora Singh
Nishant Kumar Pardeep Kumar
Nishu
Rajinder Singh
Nishu
Gurdeep Singh
Nitin Bansal
Vinod Kumar Bansal
Nitin Chandla
Naresh Chandla
Nitin Gautam
Bal Mukand Gautam
Nitin Kumar
Khushi Ram
Nitin Kumar
Babesh Kumar Sood

10/11/1987
03.01.77
11.6.89
13.7.75
11.6.86
17.11.86
11.10.91
1.4.87
31.12.81
25.2.82
12.10.94
15.6.95
24.5.94
12.1.91
5.10.76
11.10.91
16.4.93
22.3.81
15.09.91
28.7.94
15.3.95
30.12.94
5.6.93
18.05.75
17.1.83
20.3.91
19.3.84
27.10.84
24.06.82
25.3.88
28.2.80
18.1.92
20.12.80
15.10.86
3.11.91
6.10.87
11.4.87
24.01.86
16.05.84
1.6.91
25.8.93
06.03.91
26.5.91
25.11.84
1.5.87
11.10.91
5.5.88
15.9.84

2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485

3736
3138
1657
1883
3024
635
1921
972
1389
1417
1298
832
681
1259
163
1054
2109
3595
2006
2284
550
1819
2182
2346
2476
2710
738
590
1810
2661
2102
71
1040
2377
2814
3735
3265
209
407
957
1018
1194
1885
2153
2194
2519
3346
3479
566
2012

Nitin Kumar
Chander Parkash
Nitin Sood
Rakesh Kumar Sood
Nitish Chandla Naresh Chandla
Nupinder Singh Jarnail Singh
Nyamat Ali
Mangal din
Om Parkash
Mangal
Omesh jatav
shiv Dass
Onkar Singh
Gurmail Singh
Onkar Singh
Ratanamol Singh
Paarwinder
Surinder Singh
Kaur
Padamjeet
Harinder Singh
singh
Palvinder Kaur Dhyan Singh
Palwinder Kaur Jarnail Singh
Panka Sharma Sohan lal Sharma
Pankaj
Randhir Singh
Pankaj
Ompal
Pankaj Batheja Om Parkash
Pankaj Bhola
Inder Pal Bhola
Pankaj Dogra
Jagdish Chand
Pankaj Gill
Narinder Kumar
Pankaj Kumar Ved Parkash
Pankaj Kumar Jabar Singh
Pankaj Kumar Raj Kumar
Pankaj Kumar Shiv Vilash Sethi
Pankaj Kumar Pawan Kumar
Pankaj Kumar Jiwan Kumar
Pankaj Sharma Prem Chand Sharma
Pankaj Singla Dharampal Singla
Pankal Kumar Rajinder Kumar
Parag Sharma Rajiv Sharma
Parajit Singh
Sohan Singh
Paramjeet Singh Jasmail Singh
Paramjeet Singh jagjit Singh
Paramjeet Singh Bir Singh
Paramjeet Singh Surinder Singh
Paramjeet Singh Darshan Singh
Paramjit Kaur
Satnam Singh
Paramjit Singh Balwinder Singh
Paramjit Singh Hans Raj
Paramjit Singh Gurbachan Singh
Paramjit Singh Gian singh
Paramjit Singh Sukhwinder singh
Paramjit Singh Amrik Singh
Paramjit Singh Amrik Singh
Paramjit Singh Sukhdev Singh
Paramjit Singh Balwant Singh
Paramjit Singh Narinder Sharma
Paramjit Singh Baldev Singh
Paramjot singh Rupinder pal Singh
Paramjot Singh Raminder Singh

27.6.88
28.8.91
5.11.90
22.8.90
2.1.89
5.10.84
16.10.81
20.1.85
21.04.91
11.02.93
2.12.90
20.12.90
12.1.92
19.8.94
20.11.92
10.11.82
1.7.92
06.05.90
1.4.96
30.9.89
20.6.81
19.07.92
12.7.91
11.7.90
18.10.90
16.12.91
19.12.81
10.5.94
07.10.91
1.3.94
15.04.74
03/03/1978
23.1.83
27.8.86
10.8.81
23.1.90
23.4.82
12.12.90
25.7.93
14.2.89
2.11.82
1.6.93
10.2.73
17.11.77
20.12.92
05.06.78
18.1.82
27.4.81
26.11.95
6.11.84

2486

1368

2487

3339

2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502

179
3526
2647
2784
3791
2250
2412
608
995
1015
1350
3181
3566
3652
3655

2503

2319

2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522

67
323
1232
1236
3282
3583
3726
2491
945
1150
3114
3250
116
1197
1866
3359
2672
1362
602

2523

181

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

476
523
583
741
907
952
1064
1354
1503
1977

Parampal Singh
Paramveer
Singh
Paramvir Singh
Paras Soni
Parbhjot Singh
Parbhjot Singh
Pardeep
Pardeep Batish
Pardeep Kaur
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Pardeep Kumar
Kondal
Pardeep Singh
Pardeep Singh
Pardeep Singh
Pardeep Singh
Pardeep Singh
Pardeep Singh
Pardeep Singh
Pardeep Walia
Pargat Singh
Pargat Singh
Pargat Singh
Pargat Singh
Pargat Singh
Parkash Pathak
Parkash Rawal
Parkash Singh
Parlad Singh
Parmesh Kumar
Parminder kaur
Parminder
Kumar
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh
Parminder
Singh

Sukhdev Singh

06.01.90

Inder Singh

12.3.94

Jaswinder Singh
Ram Chand Soni
Angraj Singh
Hira Singh
Jai Singh
Pawan Kumar Batish
Hardev Singh
Nirmal Kumar
Mohan Lal
Bhinder Palattri
Dharam Pal
Hukam Chand
Darshan Kumar
Vijay Kumar
Pirthi Raj

22.9.94
31.08.85
2.9.96
29.10.87
10.10.92
28.10.87
27.2.97
27.7.90
20.7.81
9.10.90
24.3.87
9.8.91
16.05.83
3.8.82
15.4.93

Tilak Raj
Jagwinder Singh
Kesar Singh
Gurinder Singh
Amarjeet Singh
Jangir Singh
Ram Diya
Hardial Singh
Darshan Singh
Major singh
Joga Singh
Sham Singh
Piara Singh
Amrik Singh
Kashi Rami Pathak
Prem Rawal
Seo Prasad
Teja Singh
Laxmi Narayan
Jagdeep singh
Raj Kumar
Jasvir Singh
Jagvir Singh
Satpal Singh
Kuldip Singh
Parshotam Singh
Darshan Singh
Deep Singh
Bhupinder Singh
Jagroop Singh
Chatar Singh

8.9.89
24/09/1985
9.5.91
1.3.84
6.9.92
28.10.91
25.09.93
7.8.85
2.11.89
10.12.86
20.3.86
7.3.93
19.5.77
23.7.93
2.2.90
31.7.81
9.2.95
1.9.83
4.7.78
9.7.85
4.5.80
30.7.93
18.12.95
2.8.91
8.9.76
21.2.91
1.1.82
7.6.85
10.6.89
28.08.92
2.4.91

2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545

2003
3085
3620
170
2315
3713
1566
2964
1763
2063
823
1009

2546

197

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579

1907
3710
2469
703
1482
1861
2906
1270
1323
1647
1739
1786
1818
3200
3501
3363
2623
173
1481
498
586
1287
1995
2347
2633
2807
2916
3678
2772
2103
559
806
2111

2580

2043

2581

1134

Parminder
Ramhet Datta
Singh
Parminder singh Ajmer singh
Parminder
Chhabeg Singh
Singh
Parminer Singh Baljit Singh
Parmjeet Singh Harmail Singh
Parmjeet Singh Mohinder Singh
Parmjit Singh
Kirpal Singh
Parmjit Singh
Partap Singh
Parmod Kumar Shyam Lal
Parmod Kumar Bajrang Lal
Parneet Singh Jagjeet Singh
Parpreet Singh Narang Singh
Parshottam
Jaswinder Singh
Singh
Partap Kumar Dinamani
Partap Singh
Suba Singh
Parteek Kumar Satish Kumar
Parul Mattu
Sohan Lal
Parveen Arora Om Parkash
Parveen Bhatia Ashok Bhatia
Parveen Kaur Jai Singh
Parveen Kumar Ram Lal
Parveen Kumar Jagan Nath
Parveen Kumar Pawan Kumar
Parveen Kumar Murari Lal
Parveen Kumar Som Nath
Parveen Kumar Jaber Singh
Parveen Kumar Mohan Lal
Parveen Kumar Radha Krishan
Parveen Singh Amarjit Singh
Parvesh Kumar mata Parshad
Parvinder Kaur Jaswinder Singh
Parvinder Kaur Jagmal Singh
Parvinder Singh Sukhchain Singh
Parvinder singh Harpal Singh
Parvinder Singh Narinder singh
Parvinder Singh Harmail Singh
Parvinder Singh Ranjeet Singh
Parvinder Singh Jagtar Singh
Parvinder Singh Nasib Singh
Parvinder Singh Balvir Singh
Parvinder Singh Baldev Singh
Parwana Singh Ramji Lal
Parwinder Dass Ranjit Dass
Parwinder Singh Bhagwan singh
Parwinder Singh Mohinder Singh
Parwinder Singh Hosiyar Singh
Pavitar Kaur
Gurdev Singh
Dhillon
Pawan Bidla
Maghi Ram

10.8.88
11.2.82
22.9.93
18.11.91
9.8.94
23.10.89
01.04.81
14.10.76
9.3.87
5.7.92
3.2.90
8.5.88
18.5.86
12.3.95
2.1.90
30.10.92
15.2.92
24.12.82
9.2.85
16.03.86
21.10.84
04.05.77
22.11.91
1.4.84
21.10.75
01.08.90
12.6.80
30.01.88
29.9.81
7.6.83
22.6.91
24.12.90
4.4.88
12.12.90
8.3.94
25.5.95
24.6.92
23.8.91
1.3.92
20.08.91
24.10.89
8.5.86
28.09.90
15.9.88
9.9.83
15.10.91
27.7.86
18.10.84

2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588

17
1585
3134
3205
3213
3724
1029

2589

453

2590

811

2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

1129
2131
1749
640
3786
2265
3242
3445
1205
3580
3541
2799
750
1327
1444
2607
2343

2608

2736

2609

137

2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628

2409
465
3520
646
2237
773
1860
3531
2220
2482
522
7
3587
2145
1704
1917
722
135
2861

Pawan Kumar
Pawan Kumar
Pawan Kumar
Pawan Kumar
Pawan Kumar
Pawan Kumar
Pawanjeet Kaur
Pawanpreet
Kaur
Pawanpreet
Singh
Pawna Devi
Perminder
Singh
Pinki Kaur
Pinky
Pinky
Pinky Sharma
Piyush Kumar
Pooja
Pooja Rani
Pooja Rani
Pooja Walia
Poonam
Poonam
Poonam
Poonam
Poonam Verm
Pooran Chand
Prabhabhiash
Singh
Prabhdeep
Singh
Prabhjot Kaur
Prabhjot Singh
Pradeep
Pratham
Sharma
Pravi Goyal
Preet Inder Pal
Preet Kamal
Preet Singh
Preetjot Singh
Prem Chand
Prem Lata
Prem Singh
Prem Singh
Prince
Prince Chhabra
Prince Goyal
Prince Hans
Prince Kumar
Prince Kumar

Faqir Chand
Sihan Lal
Ramesh Kumar
Karam Chand
Bandhu Parshad
Babu Ram
Jaspreet Singh

01/08/1991
07.11.91
14.1.91
3.4.85
27.7.82
20.11.83
6.3.92

Harjeet Singh

3.2.96

Joginder Singh

2.1.90

Ramakant
Jaswinder Singh
Charan Singh
Kirpal Singh
Chand Singh
Harpreet Singh
Vijay Kumar
Ram Pal
Rambachan
Vinod kumar
Harish Walia
Radha Ram
Yashpal
Barinder Kumar
Ramesh Kumar
Ghan Sham Dass
Hari Chand

16.3.86
27.6.76
25.6.89
17.4.89
11.11.91
11.10.86
4.5.92
17.2.81
20.5.90
24.12.82
09.12.84
21.12.86
1.6.83
13.08.91
19.02.83
6.6.79
14.11.80

Jaswinder Singh

20.11.94

Manjit Singh

1.10.93

Ranjeet Singh
Kawaljeet Singh
Faqir Chand
Parveen Kumar
Jiwan Kumar
Shamsher Singh
Shiv Parsad
Chand Singh
Nachhattar Singh
Nand Lal
Kamaljeet Singh
Gurdeep Singh
Seeta Singh
Ram Kumar
Subash Chhabra
Shyam sunder
Mohinder Pal
Rajeshwar Kumar
Raj Kumar

15.7.95
26.11.88
06.11.78
24.10.89
1.1.91
6.11.92
14.11.94
04.08.89
2.6.92
5.10.73
11.9.75
15/10/1994
21.01.91
10.9.91
17.10.91
29.11.95
20.9.90
25.11.87
3.8.93

2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643

2789
2273
3241
432
1760
296
1043
2041
2271
2323
2740
3162
834
3365
2558

2644

1324

2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657

1070
2918
1784
2454
3218
2841
2902
549
2425
704
1564
3448
3325

2658

870

2659

3823

2660
2661
2662
2663
2664

2301
2134
2651
2133
1377

2665

845

2666
2667

356
3014

2668

3167

2669
2670
2671
2672
2673

1278
2257
3104
359
1253

Princepal
Princepal Singh
Prit Pal
Pritam singh
Pritam singh
Pritpal Singh
Pritpal singh
Pritpal Singh
Pritpal Singh
Pritpal Singh
Pritpal Singh
Priya
Priya Saini
Promila Devi
Punam Khaitan
Punardeep
Singh
Puneet Bither
Puneet Garg
Puneet Jain
Puneet Kumar
Puneet Manrao
Puneet Puri
Puneet Sharma
Punjab Singh
Puran Singh
Purnima
Push Pindr Kaur
Pushpa Rani
Pushpinder
Kaur
Pushpinder
Singh
Pushpinder
Singh
Rabinder Singh
Rachana Devi
Rachhpal kaur
Rachhpal Singh
Rachhpal Singh
Rafiq
Mohammad
Raghvir Singh
Ragvir Singh
Rahman Ali
Khan
Rahul
Rahul
Rahul
Rahul
Rahul

Kuldeep Singh
Paramjeet Singh
Desh Deepak
Gajjan Singh
Amarjeet Singh
Balwinder Singh
Paramjeet Singh
Nisabar Singh
Sewa Singh
Ujagar Singh
Ranjeet Singh
Sunny
Sushil Kumar Saini
Gurmel Singh
Sham Lal

24.2.85
13.1.96
7.11.80
5.5.85
12.3.90
31.10.89
28.3.95
18.7.93
13.1.82
25.1.98
28.8.88
25.1.95
30.7.88
24.3.85
12.10.94

Mukand Singh

05.11.90

Surinder Kumar
Ram Bhagwan
Jatinder Kumar Jain
Rajesh Kumar
Dharmpal Manrao
Dev Raj Puri
Narinder Sharma
Baljinder Singh
Ranjit Singh
Harjeet Singh
Satnam Singh
Gobind Ram
Harpal Singh

13.6.81
09.07.80
14.12.87
6.9.92
31.7.87
26.11.84
26.12.94
5.9.86
15.12.76
17.9.93
08.07.89
13.1.91
24.5.88

Sukhvinder Singh

13.7.87

Shamsher Singh

10.4.91

Karamjit Singh
Kesar Singh
Naginder Singh
Sukhdev Singh
Gurnmail Singh

22.6.88
2.5.91
10.10.93
31.8.84
29.11.79

Sitar Mohammad

11.2.82

Gulzar Singh
Amrik Singh

14.9.85
17.2.86

Dilbar Khan

20.10.89

Mohan Lal
Manohar Lal
Dharmpal
Dharam KC
Pawan Kumar

30.5.94
18.2.93
15.3.90
26.2.91
20.9.92

2674

856

2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681

1959
2083
731
1147
1648
1741
3093

2682

2721

2683
2684
2685
2686

2004
469
1230
2590

2687

214

2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721

256
592
624
1035
1071
1089
1235
1303
1363
1568
1601
1955
2031
2081
2233
2247
2475
3032
3122
3456
3629
1518
2084
2172
2929
472
2064
1956
1985
2175
2580
1655
1604
2338

Rahul Alias
Rocky Raja
Rahul Bansal
Rahul Bhelay
Rahul Gupta
Rahul Kumar
Rahul Kumar
Rahul Kumar
Rahul Kumar
Rahul Kumar
Sharma
Rahul Moudgil
Rahul Sharma
Rahul Sharma
Rahul Sikri
Raj Jatinder
Singh
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Kumar
Raj Rani
Raj Singh
Rajak Ali
Rajan
Rajan Bawa
Rajan Garg
Rajan Kumar
Rajan Kumar
Rajat Sharma
Rajat Sharma
Rajat Singh
Rajat Singla
Rajbir

Surinder Kumar

13.5.83

Madan Lal Bansal


Jasbir Singh
Ashwani Kumar
Girdhari Lal
Rajesh Kumar
Rajinder Singh
Manohar Lal

20.10.90
19.8.94
15.8.91
26.8.91
19.9.92
7.10.95
26.10.92

Pardeep Sharma

19.9.86

Harinder Moudgil
Ashwani Kumar
Sushil Kumar
Raj Kumarsikri

28.9.92
2.2.94
14.2.91
10.06.94

Rashpal Singh

30.7.72

Chanan Ram
Gulshan Kumar
Balbir singh
Dharampal
Mansha Ram
Kirpal Singh
Mahaveer Singh
Chuhar Singh
Parmeshwar Dass
Haridial Singh
Sant Ram
Jeet Singh
Inder Dev
Sarju Parsad
Ram Narayain
Man Singh
Yash Pal
Sohan Lal
Sarwan kumar
Kalu Ram
Gurnam Singh
Ram Krishan
Teja Singh
Mohan Lal
Leela Ram
Surinder Kumar
Sham Lal
Daya Ram
Vijay Kumar
Naresh Chand
Narinder Sharma
Amar Singh
Kushal Kumar Singla
Khemraj

20.2.76
1.1.85
15.8.85
31.5.79
23.11.73
24.2.93
13.5.84
13.10.1987
12.10.86
17.08.81
4.3.89
16.5.86
2.10.86
25.11.78
7.10.77
21.5.82
2.4.83
15.2.85
17.12.84
15.7.84
16.5.90
31.07.91
15.3.86
22.9.86
9.3.93
27.4.93
2.4.87
1.1.91
21.1.89
8.2.94
04.09.94
18.5.95
8.6.88
1.12.82

2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737

128
450
2051
3279
299
402
844
1378
1452
2456
2657
2843
2986
3096
3388
3836

2738

1366

2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753

2690
2612
1949
12
1106
1405
1504
1561
1926
1940
1962
2459
2474
2833
2865

2754

1932

2755

456

2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763

2
16
55
637
795
923
1107
2042

Rajbir Kaur
Rajeev Kumar
Rajeev Kumar
Rajesh Bansal
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar
Sharma
Rajesh nagrath
Rajinder
Rajinder Atwal
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Rajinder Kumar
Verma
Rajinder Pal
Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh

2764

2299

Rajinder Singh

2765
2766
2767
2768

3355
3357
3624
3700

Rajinder singh
Rajinder singh
Rajinder Singh
Rajinder Singh

Prabhjit Singh
Jaswant Kumar
Veer Bhan
Subhash Chand
Baldev Singh
Ramesh Kumar
Basant
Lal Chand
Radhe Sham
Pardeep Kumar
Ram Dulare
Vinod Kumar
Parkash Chand
Chuni Lal
Balvir sharma
Hem Lal

30.1.81
16.11.88
10.4.81
9.1.90
24.6.1982
19.8.90
1.3.92
06.04.82
18.03.78
26.1.85
7.8.82
1.7.79
04.05.93
25.6.78
1.6.93
12.4.90

Ansuya Parshad

28.05.80

Ashok Kumar
Karamveer
Mohan Lal
Sukhwant Singh
Hardev singh
Ashok Kumar
Anu Ram
Kewal Krishan
Mangat Ram
Ram Lal
Som Parkash
Ram Lal
Jai Om
Madan Lal
Ram Chander

22.12.82
3.2.92
26.1.88
03/12/1990
27.4.85
02.05.80
30.04.75
05.04.77
8.7.75
20.1.82
6.8.82
18.6.89
12.01.84
19.1.86
24.8.93

Sunder Lal Verma

10.10.78

Swaran Singh

16.4.85

Raghbir Singh
Randhir Singh
Chand Singh
Jarnail Singh
Gurcharan Singh
Resham Singh
Sullkhan Singh
Nishabar Singh
Amarjit Singh
Dhaliwal
Sajjan Singh
lalla Singh
Jarnail Singh
Gurdip Singh

13/02/1978
01/05/1976
05/10/1985
24.5.90
5.12.75
14.2.92
7.4.82
10.8.88
18.12.78
19.2.90
5.9.87
27.8.96
10.4.78

2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779

3778
1292
368
376
797
1384
1953
2361
3216
3268
208

2780

115

2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791

1649
1436
2572
934
2777
662
1814
2606
289
540
1474

2792

3494

2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816

863
3460
2839
2683
2798
1030
1577
2504
2682
258
698
1972
3626
482
1631
3280
3316
3437
3540
1673
2017
1641
898
2694

Rajinder Singh
Rajiv Kotia
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Rajiv Kumar
Bubber
Rajiv Mohan
Rajiv Singh
Rajiv Singh
Rajji
Rajkumar
Rajneesh
Kumar
Rajneesh
Kumar
Rajneet Kaur
Rajni
Rajni Bala
Rajni Bansal

Kartar Singh
Rajesh Kotia
Satpal
Gurparsad
Gulu Ram
Raj Kumar
Ved Parkash
Bhagwan Dass
Teja Singh
Hira Lal
Ram Kumar

7.7.87
22.6.84
17.8.84
25.3.83
13.4.84
11.02.91
15.10.87
11.11.92
14.4.84
3.12.78
16.10.83

Kimti Lal Bubber

22.10.79

Raj Kumar Sharma


Bikkar Singh
Jaib singh
Niranjan Singh
Ayodhia Parsad
Ramesh Kumar
Ved Parkash
Puran Singh
Sunny
Kuldeep Singh
Vijay Bansal
Ramesh Kumar
Rajni Singla
Singla
Rajpal Singh
Gurjant Singh
Rajpal Singh
Mukhtiar singh
Raju Singh
Karnail Singh
Rajul Verma
Ajay Kumar Verma
Rajvinder Kaur Harjeet Singh
Rajvinder Singh Makan singh
Rajvir Singh
Nirmal Singh
Rajvir Singh
Krishan Lal
Rajwant Singh Jaswant singh
Rajwinder Kaur Gurjant Singh
Rajwinder Kaur Gurtej Singh
Rajwinder Kaur Jora Singh
Rajwinder Kaur Satwinder Paul
Rajwinder Singh Ram Singh
Rajwinder Singh Bikkar Singh
Rajwinder Singh Gurmail Singh
Rajwinder singh Lachhman Singh
Rajwinder Singh Fulla Singh
Rajwinder Singh Bhupinder Singh
Rakeh Kumar Diwan Chand
Rakesh
Bir Singh Rana
Rakesh Kataria Gurcharan Singh
Rakesh Kumar Rattan Pal
Rakesh Kumar Ashok Kumar

20.7.91
09.03.91
07.05.92
9.5.91
25.10.91
19.1.82
16.9.77
4.8.81
28.5.86
25.10.84
15.08.87
24.12.84
12.4.88
5.4.87
15.5.96
27.9.95
24.11.91
29.6.82
22.6.86
13.8.88
1.11.91
25.12.89
20.2.84
15.5.87
17.11.77
14.12.91
8.8.95
9.2.76
2.2.88
1.5.83
01.10.92
15.8.91
25.9.83
20.10.79
11.5.85
16.3.80

2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824

2747
2766
3354
3622
3666
1176
3320
1709

2825

3567

2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837

3195
525
2732
1533
2952
884
1527
2349
2655
1128
3264
3572

2838

1500

2839
2840
2841
2842

437
911
975
2488

2843

2914

2844

381

2845

504

2846

1923

2847

3820

2848

2057

2849

172

2850

127

2851

495

2852

1074

2853

1190

2854

1300

Rakesh Kumar
Rakesh Kumar
Rakesh Kumar
Rakesh Kumar
Rakesh Kumar
Rakesh Saini
Ram Bharosa
Ram Chander
Ram Dhan
Sharma
Ram Karan
Ram Kumar
Ram Lal
Ram Milan
Ram Pal Singh
Ram Singh
Ram Singh
Ram Singh
Ram singh
Rama Kant
Raman
Raman Deep
Raman Deep
Kumari Josi
Raman Kumar
Raman Kumar
Raman Kumar
Raman Kumar
Raman Kumar
Shukla
Ramandeep
Ramandeep
Kaur
Ramandeep
Kaur
Ramandeep
Kaur
Ramandeep
Kumar
Ramandeep
Sharma
Ramandeep
Singh
Ramandeep
Singh
Ramandeep
Singh
Ramandeep
Singh
Ramandeep
Singh

Prem Chand
Dev Raj
Balwant Ram
Biraj Lal
Raj Kumar
Gulshan Saini
Shashi Kumar
Prem Chand

30.9.91
15.8.88
18.2.91
8.12.91
21.6.83
12.5.84
31.7.78
4.5.65

Surinder Sharma

23.09.90

Bhagwant Prashad
Jaspal
Mirja Ram
Jhagru Ram
Karam Singh
Saroop Singh
Teja Singh
Karnail Singh
Dharamjit Singh
Subh Karan
Joginder Pal
Tirath Ram

20.01.95
9.1.82
15.11.75
01.12.82
7.2.84
16.4.80
26.01.88
13.3.92
20.12.88
24.11.82
24.9.81
28.10.89

Tarsem Lal

16.11.76

Mahinder Singh
Sultan Ram
Surinder Pal
Ram Kumar Sharma

12.5.87
18.8.94
21.4.91
25.6.85

Vivekanand Shukla

13.04.96

Om Parkash

12.2.89

Jagroop Ram

8.1.89

Darshan Singh

25.8.94

Bhoora singh

18.8.86

Bajrang Lal

4.11.90

Kamaljit Sharma
Jaswinder Singh

15.11.90
03/02/1983

Raghvir Singh

25.2.94

Rajinder singh

10.8.91

Amrik Singh

29.12.92

Sarbjot singh

15.10.80

2855

2486

2856

2588

2857

2695

2858

2754

2859

2847

2860

3159

2861

3327

2862

3603

2863

3728

2864

3712

2865

858

2866

2762

2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895

1409
1731
3319
3410
3472
2110
3478
757
3569
2307
3000
215
740
505
1502
122
696
1922
242
2795
220
270
940
1027
2844
3442
527
1204
936

Ramandeep
Naib Singh
Singh
Ramandeep
Hartaej Singh
Singh
Ramandeep
Baldav Singh
Singh
Ramandeep
Harchand Singh
Singh
Ramandeep
Balwinder Singh
Singh
Ramandeep
Rajinder Singh
Singh
Ramandeep
Rajpal Singh
singh
Ramandeep
Jarnail Singh
Singh
Ramandeep
Jaib Singh
Singh
Ramanjot Singh Gurtej Singh
Ramanpreet
Sushil Sharma
Sharma
Ramanpreet
Parvinder Singh
Singh
Ramesh Kumar Dharam Pal
Ramesh Kumar Sulekh Chand
Ramesh Kumar Tarsem Kumar
Ramesh Kumar Ram Simran
Ramesh Singh Munshi Ram
Raminder Singh Kaur Singh
Ramjandin
Seera Khan
Rampal
Meva Lal
Rampal
Ashok Kumar
Ramphal Singh Gurtej Singh
Ramphal Singh Baldev Singh
Ramy Singh
Foja Singh
Ramzan Singh Nazier Khan
Ranbir Kaur
Sudama Ram
Ranbir Kaur
Balkar Singh
Ranbir Singh
Polojeet Singh
Ranbir Singh
Nasib Singh
Randeep Kaur Jasbir Singh
Randeep Kumar Rajinder Parshad
Randeep Singh Surjeet Singh
Randhir Singh Bant Singh
Randhir Singh Bharpur Singh
Randhir Singh Nirmal Singh
Randhir Singh Gurnam singh
Randhir Singh Arjun Singh
Randhir Singh Gurbaksh Singh
Rani Devi
Sonu Kumar
Ranjana Arora Kamal Kumar
Ranjeet Singh Baldev Singh

5.5.96
05.09.90
25.6.87
26.5.94
22.05.91
31.3.92
23.7.91
16.10.91
20.7.90
18.7.88
5.7.90
27.3.91
10.05.86
30.4.86
19.4.84
14.11.90
6.4.79
3.9.91
2.2.93
15.5.84
16.11.87
18.10.91
01.10.81
25.3.93
9.6.87
13.1.83
10.03.92
16/09/1980
20.10.88
14.7.93
6.7.88
20.7.94
8.4.78
24.3.77
5.5.76
31.12.80
19.1.75
22.2.83
4.3.78
20.2.87
22.12.91

2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926

1404
1549
1583
1900
2638
2883
3224
3749
47
2611
733
965
1189
1311
1519
1804
2335
2577
2616
2666
3296
3498
2085
1827
2192
448
2541
1777
2812
3299
2097

2927

905

2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944

2395
1344
667
3492
2260
1316
1455
1721
2355
2366
2419
2586
2717
2824
3007
3066
3358

Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
Ranjit Kaur
Ranjit Kumar
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjit Singh
Ranjna Devi
Ranjodh Singh
Ranjodh Singh
Ranjot Singh
Ranu Rani
Ranvir Singh
Ranvir Singh
Rasham Singh
Rashid Qamar
Rashpinder
Kumar
Rattan Kumar
Rattan Lal
Rattan Sirswal
Raunak Ram
Ravi Gupta
Ravi Kathuria
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Ravi Kumar

Harnek Singh
Gurwinder Singh
Sukhwinder Singh
Baljinder Singh
Darshan Singh
Hardeep Singh
Avtar Singh
Kulwant Singh
Darshan Singh
Hukam Chand
Amrik Singh
jagroop Singh
Harbans Singh
Balbir singh
Darshan Singh
Mangat Singh
Balbir Singh
Sarbjit Singh
Ram Singh
Parkash Singh
Gurcharan Singh
Dalbara Singh
Rajinder Prasad
Jagjit Singh
Baldev Singh
Paramjit Singh
Prem Chand
Harbhinder Singh
Kewal Singh
Hardip Singh
Mohd. Rasheed

29.11.93
01.09.93
07.12.90
26.6.85
4.3.76
28.11.89
20.10.91
10.10.96
22/06/1988
19.12.77
11.12.83
q8.1.77
15.8.80
5.12.83
04.03.93
27.11.82
27.4.82
00.06.92
28.4.88
1.7.91
20.5.78
15.1.96
28.11.82
27.07.92
1.4.83
5.4.94
23.07.78
13.7.84
2.12.90
23.02.94
15.12.90

Mohinder Singh

30.3.77

Jagdeesh Parshad
Ram Chander
Shiv Charan
Darshan Ram
Vishwanath
Chander Parkash
Chhotu Ram
Bhagwan Dass
Manohar Lal
Jai Ram
Mukhtiar Ram
Barwa Ram
Krishan Chand
Mohan Lal
Dharam Pal
Prem Kumar
Raj Kumar

10.4.88
11.2.77
1.10.90
1.5.86
23.6.87
02.10.89
21.01.86
15.7.86
16.4.80
19.9.94
16.1.99
08.04.87
17.6.90
2.2.92
24.12.94
3.11.84
23.8.93

2945
2946
2947

2067
1401
3407

2948

2016

2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957

1628
1049
1294
1433
1820
2235
2285
2609
3642

2958

894

2959

1033

2960

2321

2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991

52
117
346
484
724
732
982
1672
1700
1832
1833
1939
2022
2463
2567
2593
2972
3231
3263
3334
3645
3800
2535
1595
2610
1485
994
2687
2957
1463
3042

Ravi Pardhan
Ravijit Singh
Ravinder
Ravinder
Chauhan
Ravinder Kaur
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Kumar
Ravinder Pal
singh
Ravinder
Sharma
Ravinder
Sharma
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravinder Singh
Ravish Kumar
Reena Rani
Reena Rani
Reeta Rani
Reetu Pal
Rekha Rani
Resham Lal
Reshma Rani
Rinku Goyal

Keshav Pardhan
Ranbir Singh
Rampal
Cheddi Lal

19.8.90
27.07.93
24.1.90
7.6.89

Faquir Singh Dhillon


Vinod Kumar
Jamna Dass
Ramesh Kumar
Jabar Singh
Kishan Dass
Jagan Nath
Suresh Kumar
Subhash Chander

14.9.82
18.8.88
29.4.77
18.6.92
22.02.87
14.7.77
4.10.88
12.3.90
10.3.88

Amrit pal Singh

16.4.85

Nater Singh

11.11.92

Roop chand

3.12.84

Bhajan Singh
Nand Singh
Darshan Singh
Karam Singh
Darshan Singh
Daya Singh
Gamdoor Singh
Harbans Singh
Jai Pal Singh
Jeet Singh
Darshan Singh
Lal singh
Nachhatter Singh
Gurcharan Singh
Satpal Sidhu
Preetmohinder Singh
Dharam Pal
Balbir Singh
Bhadur Singh
Rattan singh
Sukhraj Singh
Parladh Singh
Rameshwar Ram
Ram Dass
Satpal Singh
Baljinder Singh
Raj Kumar
Inderjit singh
Ram Nath
Gurdial Singh
Hakam Chand

15/01/1982
06/04/1981
20.10.79
20.4.88
15.2.91
3.11.90
13.1.82
15.9.92
17.5.89
08.12.84
20.08.94
29.9.85
1.10.76
25.7.90
23.01.91
10.06.94
12.06.97
10.7.82
5.1.85
31.8.79
1.11.89
30.10.92
25.10.84
26.11.91
24.7.93
03.04.84
13.4.80
21.11.77
25.01.80
20.03.79
21.1.94

2992
2993
2994

781
263
3693

2995

387

2996

1562

2997

799

2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017

1639
2008
1999
454
792
1859
3438
3190
766
1919
2857
459
749
1006
1615
2477
3352
705
1582
1952

3018

1684

3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031

3269
953
789
78
1521
1506
3499
3418
60
413
1057
3591
94

3032

1553

3033
3034
3035

1447
889
1544

3036

1946

Des Raj
Labh Singh
Rakesh Puri
Rakesh Kumar
Rishi
Sehgal
Rishi
Govinder Kumar
Subash Chand
Rishi Tandon
Tandon
Rita Rani
Naresh Kumar
Ritesh Kumar
Rajendra Yadav
Ritu
Jameel Khan
Ritu Devi
Shankar Lal
Robin
Dharam Chand
Narinder Pal
Robin
Robin Kumar
Subhash Chand
Robin Rana
Deep Chand
Robin Singh
Harnaik Singh
Robina Rani
Bechu Prshad
Rohit
Surjit Lal
Rohit Ghai
Ramesh Kumar
Rohit kumar
Satpal Ram
Rohit Kumar
Darshan Lal
Rohit Kumar
Ashok Kumar
Rohit Kumar
Jalmej Singh
Rohit Kumar
Bihari Lal
Rohit Mattu
Sadhu Ram Mattu
Rohit Puri
Prem Nath Puri
Rohit Sabharwal Satish Sabharwal
Prem Parkash
Rohit Sachdeva
Sachdeva
Rohit Sharma Devi Narain
Rohit Vashishat Parmod Vashishat
Rohitash
Hoshiyar Singh
Romit Rana
Rishi Raj Rana
Romy
Roop Lal
Roop Singh
Baldev Singh
Roop Singh
Sansi Singh
Rooppreet
Rajinder Singh
Singh
Roshan Lal
Shadi Ram
Roshan Lal
Rajinder Parkash
Roshan Lal
Rikhi Ram
Roshan Lal
Das Raj
Roshan Singh Rajmohan Singh
Ruder Partap
Rakesh Singh
Singh
Rukhsana
Munna Lal
Rupinder Kaur Harvinder Singh
Rupinder Kaur Kulwant Singh
Rupinder
Prem Chand
Sharma
Rinku Rani
Ripanjit Singh
Rishabh Puri

26.11.89
3.2.80
6.10.94
9.10.87
12.01.80
13.8.89
12.8.92
29.7.94
16.3.95
5.7.87
11.9.92
24.7.92
15.2.89
23.4.88
27.1.93
8.9.95
31.12.85
21.11.95
25.3.96
7.6.84
20.1.88
3.5.90
2.9.87
28.10.88
30.01.89
16.10.90
14.8.80
13.11.95
7.2.93
16.5.85
16/02/1991
13.9.83
09.07.80
11.8.85
20.3.96
15/10/1979
18.7.75
10.5.84
26.03.94
1.1.86
12.06.93
27.03.94
3.3.84
06.02.92
17.9.85

3037

2571

3038
3039
3040
3041
3042

488
1476
2396
3396
3471

3043

1620

3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073

3761
2177
2189
1767
3440
645
2614
1013
3199
467
1108
2125
948
2481
1726
2867
1512
427
1898
2468
3166
803
2637
3324
109
3405
2166
74
1867
2961

3074

1743

3075
3076
3077
3078

70
2089
2249
2592

3079

303

3080
3081
3082
3083

1675
580
165
541

Rupinder
Birbal Sharma
Sharma
Rupinder Singh Surmukh Singh
Rupinder Singh Mewa Singh
Rupinder Singh Malkeet Singh
Rupinder Singh Amarjeet singh
Rupinder Singh Uttar Singh
Rupinderjit
Lakhpat Singh
Singh
Rustam Ali
Dilbar Khan
Raj Kumar
Sachin
Sachin
Raju
Sachin Kumar Ramesh Chand
Saffy Mittal
Makhan Lal
Sagar
Tershem Chand
Sahib Sharda
Krishan Dev Sharda
Sahib Singh
Harbans Singh
Sahib Singh
Surjeet Singh
Sahibjot Singh Kamaljeet Singh
Sahil
Binder Pal
Sahil
Mahipal
Sahil
Shankar Dutt
Sahil Anand
Ajit Kumar
Sahil Bansal
Krishan Chand
Sahil Bansal
Jiwan Bansal
Sahil Bassi
Manmohan Kumar
Sahil Kumar
Ramesh Kumar
Sahil Kumar
Trilok Kumar
Sahil Narang
Om Parkash
Sahil Sharma
Pankaj Sharma
Sahilpreet Singh Paramjeet Singh
Sajid
Mohd. Hanif
Sakinder singh Karnail singh
Salam Deen
Rajak Mohammad
Saleem
Dhupa Ram
Saleem Bhai
Baljinder Singh
Saleem Khan
Latif Khan
Saleem Khan
Sadhu Khan
Salim Khan
Mehindi Hasan
Mohd. Roshan
Sallem Zameer
Zameer Kajla
Salman Khan
Mustaq Ali
Salman Khan
Manga Ram
Salman Khan
Bahadar Khan
Salman Khan
Mangat Khan
Samar Bahadur
Jai Ram Pal
Pal
Sameer Ali
Kastoori Lal
Samual Masih Chaman Masih
Sandeep
Narinder Pal
Sandeep
Sheetal Singh

18.07.91
12.10.92
13.09.90
7.9.92
23.11.82
1.5.97
8.3.90
23.4.95
15.1.86
8.9.91
17.6.80
28.10.95
28.4.93
4.8.89
2.11.89
6.5.83
23.5.94
7.10.93
17.9.93
15.5.94
29.8.82
10.11.91
16.5.93
30.09.89
29.6.91
2.12.92
6.1.90
28.10.90
18.3.93
2.1.92
22.7.88
26/07/1986
8.6.86
21.10.91
15/04/1990
10.3.79
15.01.89
18.8.87
05/02/1994
6.9.90
23.8.91
20.09.94
30.8.94
11.8.92
5.7.91
17.9.93
18.11.95

3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116

2523
466
753
552
1701
3137
3523
3627
217
264
318
396
560
736
745
842
963
1650
1792
1843
1894
1911
2000
2239
2384
2515
2561
2987
3038
3164
3273
3751
3766

3117

2480

3118
3119

3110
1422

3120

1185

3121

2780

3122

2825

3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130

129
155
312
478
532
852
1115
1415

Sandeep Bharti
Sandeep Bhatti
Sandeep Gir
Sandeep Kaur
Sandeep Kaur
Sandeep Kaur
Sandeep Kaur
Sandeep Kaur
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Sharma
Sandeep Raj
Sandeep Rawat
Sandeep
Sharma
Sandeep
Sharma
Sandeep
Sharma
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh

Rajinder Kumar
Labh Singh
Bhagwan Gir
Ram Chand
Mithu Singh
Balvir SIngh
Malkeet Singh
Jarnail Singh
Parkash Chand
Mewa Lal
Parkash
Sooraj Kumar
Guru dutt Rao
Vinay Kumar
Puran Chand
Harbans Lal
Vinod Kumar
Ram Singh
Sohan Lal
Boria Ram
Nand Lal
Ram Lal
Chaman Lal
Subash Kumar
Tarsem Lal
Rajinder Kumar
Ravinder Kumar
Parkash Chand
Mahinder Pal
Piara Lal
Krishan Lal
Narinder Kumar
Chottey Lal

17.03.90
15.11.83
1.3.93
1.10.92
12.11.92
25.3.95
12.07.93
25.10.96
18.8.87
13.6.85
8.5.91
22.1.87
15.3.91
26.8.89
14.8.92
25.5.82
13.1.92
21.4.94
13.5.85
6.5.92
2.7.89
19.1.91
5.3.87
25.10.93
3.4.92
13.09.91
06.10.91
15.12.87
28.10.94
12.5.82
16.6.78
22.3.81
1.1.80

Balwinder Kumar

7.9.94

Charan Dass
Nathu Singh Rawat

7.7.82
21.07.84

Rosham Lal Sharma

23.6.93

Balram Sharma

2.1.90

Shri Kant Sharma

29.3.95

Jaswant Singh
RamSarup
Bhadar Singh
Charanjit Singh
Himmat Singh
Mejar Singh
Harbans Singh
Gurcharan Singh

6.6.92
1.5.84
14.8.92
5.4.87
3.3.81
10.12.88
14.5.93
27.04.91

3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162

1889
1992
2180
2261
2297
2320
2331
2348
2368
2432
2434
2656
2693
2974
3001
3013
3026
3064
3214
3430
3535
3812
3308
1188
1801
2062
253
3667
3673
3175
517
338

3163

2714

3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179

672
867
981
1207
1514
1944
2059
2255
3646
2305
2178
2560
269
791
81
1167

Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandeep Singh
Sandhya
Sandhya Dhand
Sandip Kumar
Sani
Sanjay Kumar
Sanjay Kumar
Sanjay Kumar
Sanjay Madaan
Sanjay Singh
Sanjeet Singh
Sanjeev
Agnihotri
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
Sanjeev Singh
Sanjeev Thakur
Sanjiv Bansal
Sanjiv Mittal
Sanju Kumar
Sanju Rani
Sant Kumar

Jagroop Singh
Surjit Singh
Jaspal Singh
Karam Singh
Baldev Singh
Ompal Singh
Avtar Singh
Surjeet Singh
Nettar Singh
Buta Singh
Mahinder Singh
kashmir Singh
Balwinder Singh
Dalbir Singh
Rajpal Singh
Hardev Singh
Surinder Singh
Darshan Singh
Gursewak Singh
Jagdev Singh
Charanjit Singh
Jagdish singh
Harish Kumar
Ajay Kumar dhand
Krishan Kumar
Naresh Kumar
Madan Lal
Mangat Ram
Sarup Chand
Raj Krishan Madaan
Nasib Singh
Balwant Singh

15.9.84
9.3.91
12.8.86
7.5.90
1.7.90
15.11.93
4.4.88
3.5.89
28.6.96
15.10.94
3.6.88
2.7.91
18.10.90
06.06.97
15.12.94
5.10.88
4.5.87
1.6.89
2.9.95
12.8.93
15.12.91
4.6.94
22.1.85
7.5.90
15.06.85
17.4.89
9.11.81
14.4.79
9.5.78
28.3.87
7.12.80
9.6.79

Rakesh Kumar

31.3.86

Wazir Chand
Madan Lal
Baljinder Singh
Sham Lal
Pal Chand
Piara Lal
Harpal Singh
Manphul Chand
Rattan Lal
Kirpal Singh
Sadhu Singh
Charan Dass
Naresh Kumar
Kuldeep Singh
Ram Lotan
Mohan Lal

4.10.87
10.10.83
13.1.87
8.2.79
11.06.91
20.2.79
15.2.77
16.3.75
11.10.86
9.4.92
2.4.77
13.01.81
14.11.78
14.8.94
18/03/1986
12.5.80

3180

1918

3181
3182

245
3240

3183

3054

3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227

1626
1529
2143
98
3097
3466
3648
2705
311
426
943
2088
2136
2707
2770
2779
557
3669
2629
2917
3647
3677
1510
727
1736
1572
1177
3469
79
2068
3553
721
3637
2019
2142
2562
3384
3202
3668
810
247
458
1472
983

Sant Parkash
Hari Singh
Singh
Santosh Kumar Jai Siya Ram
Santosh Rani
Satpal
Sapinder pal
jagdish Singh
Singh
Sapinder Singh Gurdev Singh
Sarabjeet Kaur Paramjit Singh
Sarabjeet Kaur Mewa Singh
Sarabjeet Singh Mohinder Singh
Sarabjeet Singh Gurmail Singh
Sarabjeet Singh Sukhdev Singh
Sarabjeet Singh Nihal Singh
Jaskirat Singh
Sarabjit Kaur
Dhillon
Sarabjit Singh Ram Saroop
Sarabjit Singh Ramesh Kumar
Sarabjit Singh Balwinder Singh
Sarabjit Singh Sardara Singh
Sarabjit Singh Amarjeet Singh
Sarabjit Singh Kuldeep Singh
Saraswati
Chandar Bahadur
Saravjeet Kaur Jaipal Singh
Sarbjeet kaur
Gurtej Singh
Sarbjeet Kaur Soni Singh
Sarbjeet singh Jagdish Singh
Sarbjeet Singh Kewal Singh
Sarbjeet Singh Naib Singh
Sarbjeet Singh Harnek Singh
Sarbjit Kaur
Satbir Singh
Sarbjit Singh
Raspal Singh
Sarbjit Singh
Bikkar Singh
Sarmit Kumar Manjit Singh
Saroj Rani Joshi Baljeet Ram
Sarovar Singh Harjeet Singh
Sarvan Ram
Balkari Ram
Sarvesh Kumar Balraj Kumar
Sarvit Singh
Kehar Singh
Sarvjeet Singh Paramjeet Singh
Sarwan Kumar Nathu Ram
Satbir Singh
Chhota Singh
Satbir Singh
Gurdeep Singh
Satbir Singh
Pipal Singh
Satgur Signh
Gurmail Singh
Satgur Singh
Ranjit Singh
Satgur Singh
Suchet Singh
Satguru Singh jagtar Singh
Satinder Singh Sukhchain Singh
Satinder Singh jagtar Singh
Satirn Kumar
Sharwan Kumar
Satish Kumar
Raj Kumar

22.2.89
5.10.86
30.6.90
19.6.90
30.8.86
24.08.80
4.8.75
24/04/1984
7.12.88
24.2.92
2.7.80
4.3.82
27.11.81
27.12.86
12.4.94
15.9.83
2.3.92
1.6.88
9.2.96
10.9.94
5.4.84
28.4.93
31.7.92
31.10.88
15.4.83
27.5.79
01.06.77
23.2.92
9.3.86
04.10.94
11.1.76
10.5.94
05/03/1981
3.11.76
11.11.71
15.3.87
26.4.86
12.7.84
8.2.85
09.10.90
18.7.94
17.3.95
8.10.89
4.10.89
8.10.92
10.12.91
01.07.90
30.10.92

3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263

1711
1906
3078
3527
3825
1682
120
232
333
814
902
1370
1390
1563
1830
1879
1978
2367
2408
2442
2550
2934
3081
3278
3474
3539
2330
737
1156
3061
1855
2829
3776
665
2036
2758

3264

829

3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276

207
641
2596
2447
1243
3206
3792
1238
1180
1234
3592
416

Satish Kumar
Harbans Lal
Satish Kumar
Shiv Shankar
Satish Kumar
Raj Kumar
Satish Kumar
Ashok Kumar
Satish Kumar
Chander Bhan
Satnam Chand Raj Kumar
Satnam Singh jagjiwan Singh
Satnam singh Raj Singh
Satnam Singh Bahadur Singh
Satnam Singh Avtar Singh
Satnam Singh Amarjit Singh
Satnam Singh Surinder Singh
Satnam Singh Gora Singh
Satnam Singh Ram Singh
Satnam Singh Ujagar Singh
Satnam Singh Babu Ram
Satnam Singh Baldev Singh
Satnam singh Raghbir Singh
Satnam Singh Gurnam Singh
Satnam Singh Ajaib Singh
Satnam Singh Balbir Singh
Satnam Singh Darshan Singh
Satnam Singh Hardev Singh
Satnam Singh Harbans Singh
Satnam Singh Pyara Singh
Satnam Singh Manjit Singh
Satpal Singh
Gurcharan Singh
Satpreet Singh Sohan Singh
Satveer Singh Harbans Singh
Satvir singh
Hardev Singh
Satwant Singh Nachhatter Singh
Satwant Singh Harpal Singh
Satwant Singh Amrik Singh
Satwinder singh Joga Singh
Satwinder Singh Mohinder Singh
Satwinder Singh Gurmail Singh
Satwinderdeep
Jasveer Singh
Singh
Savinder Kumar Kamal Kumar
Savita Kumari Chander Bhan
Savita Rani
jiwan Kumar
Sawarn Singh Balvinder Singh
Sawran Singh Mohinder Singh
Seema
Avtar Singh
Seema
Ram Nath
Seema Anand Krishan Kumar
Seema Rani
Jagdish Lal
Seema Rani
Satwinder singh
Sewak Singh
Nar Singh
Shabnam
Mehandi Hasan

17.6.82
9.1.87
23.12.90
02.04.14
20.10.80
15.2.84
01/09/1989
9.1.86
10.3.90
4.11.84
20.1.87
04.03.86
31.08.93
05.02.87
14.10.95
29.3.94
19.5.77
18.2.86
18.11.90
14.5.91
30.05.77
23.4.85
2.7.92
1.10.91
1.1.93
04.01.87
7.10.96
20.10.84
17.5.92
4.4.86
4.11.83
20.2.89
2.1.91
19.8.92
17.2.94
29.10.89
14.9.89
16.7.83
8.11.88
06.12.90
21.12.87
21.3.83
23.4.97
25.4.92
9.2.88
24.6.84
8.5.86
02.10.89
25.6.92

3277

3680

3278
3279
3280
3281

892
1484
1517
2539

3282

2269

3283

90

3284

2326

3285
3286
3287
3288
3289

371
3545
1540
3283
2885

3290

520

3291

3563

3292

569

3293
3294

382
606

3295

2930

3296

3632

3297

3037

3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307

171
144
515
1590
2278
331
1539
2923
3016
3348

3308

3525

3309
3310
3311
3312
3313

1598
830
1080
831
1981

3314

1005

3315
3316
3317

226
584
715

Shagandeep
Ajitpal Singh
Singh
Shailja Sidhu
Rakesh Kumar
Shakti Kumar
Mohindr Pal
Shallu Rani
Ram Krishan
Shalu Gupta
Sat Parkash Gupta
Shambu Ram
Shinder Pal
Sharma
Shameer Kumar Mohinder Pal
Shaminder
Darshan singh
Singh
Shamita
Ashok Pasricha
Shammi Paul
Sat Paul
Shamsher Singh Kalga Singh
Shan Kumar
Kulwant Rai
Shani Kumar
Sher Singh
Shankar Kumar
Chedi Lal Yadav
Yadav
Sharan Preet
Daljit Singh
Singh
Sharanjeet
Darshan lal
Singh
Sharanjit Singh Gurcharan Singh
Sharanjit Singh Jaswinder Singh
Sharanpreet
Balvir Singh
Singh
Sharanpreet
Balwant Singh
Singh
Sharndeep
Suba Singh
Singh
Shashi Kumar Radhey Shyam
Shavinder Singh Raghbir Singh
Shavinder Singh Gurcharan Singh
Shavinder Singh Polojeet Singh
Sheetal Devi
Avtar Singh
Shekhar Kumar Dalip Kumar
Shelly Singla
Rajinder Kumar
Sher Bhadur
Siya Ram
Shimpi Verma Kamalpreet Singh
Shinder Pal
Sukhdev Ram
Shinder Pal
Sant Singh
Singh
Shingara Singh Megh singh
Shiv Bhushan Daya Ram
Shiv Darshan
Faqir Chand
Shiv Kumar
Surinder Pal
Om Parkash
Shiv Kumar
Shiv Kumar
Rajinder Kumar
Gupta
Gupta
Des Raj
Shiv Nath
Shiva
Samay Singh
Shivam Garg
Krishan Gopal Garg

25.11.90
14.3.94
02.07.82
17.09.94
06.11.90
8.2.93
22/06/1981
17.5.85
22.1.87
27.05.86
22.09.87
20.1.82
2.1.86
27.8.83
08.02.92
25.5.89
28.2.81
13.4.87
1.1.89
3.8.83
14.7.80
20.10.89
16.12.83
28.8.84
13.3.78
11.3.96
5.6.91
15.07.76
11.11.86
10.12.88
5.12.82
18.09.95
3.1.82
4.8.79
10.2.80
30.10.85
7.5.82
21.3.93
20.5.91
3.12.94
19.2.90

3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330

2630
1231
1560
1558
3394
2919
3807
851
2533
2991
1424
69
3155

3331

2595

3332

2423

3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342

647
444
507
2375
1757
2448
3178
1358
2116
1245

3343

3256

3344

2514

3345
3346
3347
3348

85
433
888
1000

3349

238

3350

1812

3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361

2821
3271
3536
439
617
2387
225
2464
2684
1369
868

Shivam Kumar Kharaiti Lal


Shivani
Rajpal
Shivji Gir
Balbir Gir
Shivpreet Singh Bhupinder Pal Singh
Shivraj Aly
Resham Khan
Shivraj Singh
Gurcharan Singh
Shobha Rani
Ashok Kumar
Shonit Goel
Mahesh Goel
Shripal
Ram Sewak
Shubham
Mohinder Singh
Shubham Garg Ram Chander
Shubham
Anil Kumar
Kumar
Shubham Salani Sanjay Salani
Shubhneet
Sukhdev Singh
Thakur
Thakur
Shyam Bahadur
Ram Kumar Sahu
Sahu
Sidhant Kumar Surinder Kumar
Sikander Singh Darshan singh
Sikander Singh Dedar Singh
Simal
Surinder Kumar
Simarjeet Kaur Balbir singh
Simarjeet Singh Darshan Singh
Simarjit Singh Gurtej Singh
Simerjeet Singh Ram Singh
Simerjeet Singh Surinder Singh
Simranjeet kaur Kulwant Singh
Simranjeet
Surinder Singh
Singh
Simranjeet
Sakter Singh
Singh
Randhawa
Simranjit Singh Jarnail Singh
Simranjit Singh Gurmail Singh
Simranjit Singh Ravinder pal Singh
Simranjit Singh Lakhbir Singh
Simranpreet
Gurbir Singh
Singh
Simranpreet
Inderpal Singh
Singh
Sohan Lal
Mange Ram
Sohan Lal
Ram Kumar
Sohan Lal
Kesar Ram
Sohan Singh
Manjit Singh
Sohan Singh
Amarjeet Saini
Sohanjit Singh Ajmer singh
Som Nath
Des Raj
Soma Singh
Kala Singh
Sona Ram
Rohi Ram
Sonali Mattu
Hem Raj
Sonia
Madan Lal

10.6.89
18.7.91
18.02.93
11.09.88
29.7.91
13.07.91
26.10.89
1.8.86
02.04.85
16.04.94
11.09.94
29/09/1995
29.2.96
03.11.91
10.11.95
4.7.94
12.7.80
25.3.89
12.7.91
10.4.92
12.12.91
1.7.85
24.3.77
5.6.91
20.7.91
21.11.93
05.07.88
06/06/1987
17.11.88
8.11.85
11.1.94
31.12.91
19.04.92
5.9.95
10.4.85
26.04.85
20.8.88
1.11.91
25.10.82
28.4.93
20.12.87
17.1.87
11.09.93
7.11.93

3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394

1697
192
394
2400
3524
3756
2107
1496
2831
563
140
66
570
2139
219
1589
3342
1083
3262
372
2072
3789
2380
1715
2234
436
1464
2121
679
728
1509
2287
2733

3395

860

3396

1349

3397

1712

3398

1724

3399

2880

3400

3261

3401

3131

3402

2218

3403

3116

3404

599

Sonia
Ram Sagar
Sonu
Ranjit Singh
Sonu
Ram Kawar
Sonu
Mangat Ram
Sonu
Lakshman Das
Sonu Bala
Hanuma Dass
Sonu Goyal
Dev Raj Goyal
Sonu Kumar
Sham Lal Sharma
Sonu Kumar
Balwinder Kumar
Sonu Lal
Babu Ram
Sonu Meena
Laxmi Kant
Sonu Mehra
Devi Dayal
Sony
Sukhdev singh
Sony Hussain Jamaludin
Sony Singh
Gulab Singh
Sony Singh
Teja Singh
Sourav
Hori Lal
Sourav
Mohan Lal
Sourav Kumar Narinder Kumar
Sourav Sharma Tulsi Ram Sharma
Subash Kumar Rajinder Kumar
Subash Kumar Sham Lal
Subhash Chand Jagdeep Singh
Sucha Singh
Fakiriya Ram
Sucha Singh
Harbhajan Singh
Sudhir Kumar Tejpal Pundir
Sudhir Kumar Karnail Dass
Sufyan Khan
Asif Ali Khan
Sukhbir Singh Jawala Singh
Sukhbir Singh Amarjeet Singh
Sukhbir Singh Bhupinder Singh
Sukhbir Singh Surinder Singh
Sukhbir Singh Surinder Singh
Sukhchain
Sukhwinder Singh
Singh
Sukhchain
Avtar Singh
Singh
Sukhchain
Ramjash Singh
Singh
Sukhchain
Gurjant Singh
Singh
Sukhchain
Jarnail Singh
Singh
Sukhchan Singh Beera Singh
Sukhcharan
Veera Singh
Singh
Sukhcharanjeet
Kirpal Singh
Singh
Sukhdarshan
Jagdev Singh
Singh
Sukhdeep Kaur Nirmal Singh

28.8.88
4.6.90
10.2.94
15.11.90
15.04.89
18.6.87
30.6.90
07.09.86
5.7.92
12.3.89
17.4.95
04/02/1988
10.5.89
27.4.86
7.5.81
5.3.87
12.11.91
28.11.89
16.2.93
19.8.95
20.8.94
1.11.95
31.12.84
20.5.91
10.10.91
2.11.86
29.11.85
31.12.92
22.7.92
8.7.94
25.06.92
7.8.78
5.7.93
27.5.95
12.2.91
25.7.81
18.3.91
1.6.92
5.5.93
20.4.76
22.8.78
18.5.79
18.12.93

3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423

3350
154
175
328
446
872
1286
1853
2207
2965
3036
3058
1113
1228
2597
2959
344
93
2648

3424

273

3425
3426
3427

1086
1305
1927

3428

2217

3429
3430
3431
3432

535
3842
2852
3816

3433

1691

3434

636

3435
3436
3437
3438

3266
1448
2888
3402

3439

2993

3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446

3417
3098
3311
1570
3588
825
3362

3447

639

3448
3449

3244
188

sukhdeep Kaur amritpal singh


Sukhdeep Singh Harpal Singh
Sukhdeep Singh Gurmail Singh
Sukhdeep Singh Gurbachan Singh
Sukhdeep Singh Piara singh
Sukhdeep Singh Jagmail Singh
sukhdeep singh Narinder Singh
Sukhdeep Singh Bharpur Singh
Sukhdeep Singh Karamjit Singh
Sukhdeep Singh Sher Singh
Sukhdev singh Gurmail Singh
Sukhdev singh Prem singh
Sukhdev Singh Malkit Singh
Sukhdev Singh Dalbar Singh
Sukhdev Singh Bhagat Ram
Sukhdev Singh Bawa Singh
Sukhjeet Kaur Dalbir Singh
sukhjeet Singh Pyara Singh
Sukhjeet Singh Swaran Singh
Sukhjinder
Kulwant Singh
Singh
Sukhjinder
Lakhvir Singh
singh
Sukhjinder
Mewa Singh
singh
Sukhjinder
Baghvir Singh
singh
Sukhjinder
Harpal Singh
Singh
Sukhjit singh
Ajaib Singh
Sukhjit Singh
Jaswarn Singh
Sukhlal Singh Ajit Singh
Sukhmani Singh Maan Singh
Sukhmanpreet
Manjeet Singh
Singh
Sukhminder
Gurmeet Singh
Singh
Sukhpal
Beerbal
SukhPal Kaur Karnail Singh
Sukhpal Singh Khushia Ram
Sukhpal Singh Dev Singh
Sukhpartap
Shingara Singh
Singh
Sukhpreet Kaur Rajinder Singh
Sukhpreet Signh Darshan Singh
Sukhpreet Signh Mehar singh
Sukhpreet Singh Mohan Lal
Sukhpreet Singh Darabara Singh
Sukhraj Singh Ajmer singh
Sukhraj Singh Amrik Singh
Sukhtinder
Inderjit singh
Singh
Sukhvant Singh Roop Singh
Sukhveer Singh Sadha Singh

17.3.82
23.11.94
8.3.84
9.12.81
1.1.79
1.3.83
3.11.86
14.5.82
10.1.88
08.08.89
13.11.89
1.9.91
29.2.88
3.10.82
06.05.95
01.05.83
24.2.86
6.4.81
7.11.91
3.4.92
7.12.93
25.02.88.
4.2.79
25.2.88
1.7.85
15.2.83
1.10.87
26.4.93
23.9.95
28.5.80
3.7.94
26.04.92
1.5.83
24.10.79
10.05.92
1.7.94
2.10.90
1.10.92
27.7.93
13.09.89
9.4.92
21.8.78
25.4.92
10.5.84
6.2.88

3450
3451
3452
3453

2587
3088
3209
3594

3454

2406

3455

2446

3456

2853

3457

2252

3458
3459

2162
1734

3460

1256

3461

2288

3462

210

3463

310

3464

384

3465

537

3466

555

3467

848

3468

901

3469

915

3470

1157

3471

1290

3472

1652

3473

1752

3474

1798

3475

1864

3476

2120

3477

2199

3478

2223

3479

2236

Sukhveer Singh
Sukhveer Singh
Sukhveer Singh
Sukhveer Singh
Sukhvinder
Singh
Sukhvinder
Singh
Sukhvinder
Singh
Sukhvir
Mohnmad
Sukhvir Singh
Sukhwant Singh
Sukhwinder pal
Singh
Sukhwinder Raj
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh

Harmesh Singh
Jagseer Singh
Guljar Singh
Harmesh Singh

20.01.94
10.3.92
20.6.96
20.01.94

Pargat Singh

28.4.94

Mani Ram

25.12.94

Bhajan Singh

17.12.79

Nazar Khan

1.11.88

Harbhajan Singh
Lila Singh

21.2.82
11.7.89

Ajmer Singh

17.3.84

Dilbag Rai

12.6.83

Hari Singh

3.10.82

Jaswant Singh

3.4.85

Chet Ram

5.9.81

Satinderjeet Singh

15.7.93

Harjit Singh

2.1.90

Kulwant Singh

30.3.85

Hira Singh

5.3.80

Sukhdev Singh

9.11.93

Avtar Singh

2.5.86

Jagdish Singh

10.8.85

Balvir Singh

20.8.83

Darshan Singh

27.12.85

Karamjit Singh

20.9.90

Mohan Singh

5.1.87

Raj Kumar

13.10.91

Netar Singh

28.7.84

Amreek Singh

10.8.87

Manga Singh

12.3.94

3480

2274

3481

2461

3482

2551

3483

2827

3484

3223

3485

3258

3486

3291

3487

3409

3488

3600

3489

1314

3490
3491
3492

1118
1713
3109

3493

1976

3494

2436

3495

3378

3496

2963

3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518

673
108
305
790
1239
1435
2718
2838
3020
3487
1037
2585
3028
1637
2680
1856
1916
373
805
1075
1094
1132

Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinder
Singh
Sukhwinderjit
Singh
Sukhwiner Ram
Sulkhan Singh
Sultan
Sumandeep
Singh
Sumanjeet Kaur
sumanpreet
Kaur
Sumeer Kumar
Bhatti
Sumit
Sumit Kumar
Sumit Kumar
Sumit Kumar
Sumit KUmar
Sumit KUmar
Sumit Kumar
Sumit Kumar
Sumit Kumar
Sumit Kumar
Sumit Panwar
Sumit Thakur
Sumit Verma
Suneet Garg
Sunil Dutt
Sunil Gouri
Sunil Joshi
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar

Budh Singh

1.11.95

Jaggar Singh

20.11.94

Mool Chand

05.07.77

Gurnaib Singh

19.2.78

Bhajan Singh

27.10.81

Tarsem Singh

26.10.78

Harbans Singh

22.5.86

Sardara Singh

27.4.81

Lal Singh

08.08.84

Sukhdev Singh

07.04.85

Rajinder Ram
Karam Singh
Makhan Jeet

5.4.79
7.4.81
10.11.94

Lakhan Singh

25.7.90

Parminder Singh

21.8.76

Manjit Singh

16.7.92

Balram Bhatti

28.08.94

Lal Chand
Hazari Lal
Brij Mohan
Ram Chander
Mohinder Singh
Dharam Chand
Ramesh Kumar
Rajeev Kumar
Babu Lal
Vinod Kumar
Rishpal singh
Partap Chand
Vinod Verma
Krishand Chand
Sita Ram
Ashok Kumar
Kamlesh Joshi
Gurmail Chand
Babu Ram
Sudarshan Kumar
jagmohan singh
Radhey Shayam

26.7.94
20/07/1983
13.5.90
6.3.98
16.3.91
02.08.96
25.2.91
2.1.88
3.9.93
16.9.88
10.6.85
14.03.84
15.7.91
8.8.88
25.3.93
22.10.89
29.8.92
12.4.91
7.1.84
12.12.85
18.3.83
10.3.90

3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529

1148
1505
1630
1841
2049
2445
3076
3305
3577
3657
3747

3530

2579

3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554

2280
3389
3451
3046
1635
1910
1862
2894
2951
1915
812
361
3370
3461
1425
1124
804
385
3255
716
2230
3068
3100
3565

3555

3220

3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563

1365
48
1765
89
3803
3656
1688
2266

3564

1873

3565
3566

213
615

Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Sunil Kumar
Bansal
Sunil Singh
Sunita
Sunita Rani
Sunitha. S
Sunmeet Singh
Sunny
Sunny Kumar
Sunny Kumar
Sunny Kumar
Sunny Nanda
Sunny Singh
Supinder Singh
Supinder Singh
Suraj Bhan
Suraj Kalsi
Suraj Kumar
Surender Singh
Surendra Singh
Surendra Singh
Suresh Kumar
Suresh Kumar
Suresh Kumar
Suresh Kumar
Suresh Kumar
Suresh Kumar
Pathak
Surinder
Surinder Kaur
Surinder Kaur
Surinder Kumar
Surinder Kumar
Surinder Mohan
Surinder Pal
Surinder Pal
Surinder Pal
Singh
Surinder Singh
Surinder Singh

Om Parkash
Bihari Lal
Kala Ram
Sat Pal
Nasib Singh
Sone Lal
Lal chand
atam Pakash
Harish Chander
Ashok Kumar
Banwari Lal

9.8.91
04.02.90
27.3.96
28.4.80
3.7.86
5.10.91
26.10.88
12.3.79
28.07.88
21.07.89
8.5.93

Dalip Chand Bansal

03.12.89

Prem Singh
Surinder Singh
Gobind Ram
Sanjiv Kumar
Swinder Singh
Ajit Kumar
Prem Chand
Dudh Nath
Radhe Shyam
Kirpal Singh
Harbans Singh
Bharpoor Singh
Gurmeet Singh
Hari Ram
Krishan Kumar
Sarwan Singh
Mangal Singh
Bhanwar Lal
Bhanwar Lal
Sher Singh
Ram Singh
Garhu Ram
Guraditta Ram
Raja Ram

7.10.86
9.6.87
16.8.89
7.1.79
1.4.93
17.2.92
15.10.94
3.8.90
28.5.86
19.9.81
17.10.92
31.10.80
25.9.84
26.7.97
18.10.92
18.10.92
20.4.82
14.8.91
14.8.91
5.12.77
4.3.92
10.3.84
10.10.80
12.08.86

Biswanath Pathak

30.9.83

K.B. Thapa
Karnail Singh
Harban Singh
Dharam Dass
Gulzari lal
Nand Kishore
Jagan Nath
Mohinder Singh

27.03.84
22/10/1982
3.4.95
08/02/1986
9.3.93
18.7.92
10.1.74
13.1.85

Balbir Singh

4.10.81

Labh Singh
Gurcharan Singh

13.10.84
10.2.73

3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574

1653
1686
1793
2010
2032
3411
3798
1823

3575

73

3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584

334
2649
2877
3400
3503
1225
2708
3605
2401

3585

3168

3586

1211

3587

3033

3588

2600

3589
3590
3591

1269
2521
3743

3592

2534

3593
3594
3595
3596

1079
1119
3027
425

3597

1963

3598

1882

3599
3600
3601

2163
3763
3729

3602

1678

3603

34

3604

3504

3605

2148

3606
3607
3608

1329
554
1364

Surinder Singh Jagjeet Singh


Surinder Singh Joginder Singh
Surinder Singh Balbir Singh
Surinder Singh Gajraj Singh
Surinder Singh Swaran Singh
Surinder Singh Sanveer Singh
Surinder Singh Paramjeet Singh
Surinderjit Singh Paramjit Singh
Surinderpal
Avtar Singh
Singh
Surjeet Singh
Gurjant Singh
Surjeet Singh
Chuni Lal
Surjeet Singh
Hukam Chand
Surjeet Singh
Harmander Singh
Surjeet Singh
Kala Singh
Surjit Singh
Harpal Singh
Surjit Singh
Harnek Singh
Surjit Singh
Gurmail Singh
Surkarn Singh Balwinder Singh
Surya Partap
Joginder Singh
Singh
Suryankant
Shub Lal Singh
Singh
Sushant Sethi Rakesh Sethi
Susheel Kumar Awadh Narayan
Verma
Verma
Sushil Kumar
Ravinder Kumar
Sushil Kumar
Satpal
Sushil Kumar
Ashok Kumar
Sushil Kumar
Raj Kishore Rai
Rai
Swaraj Singh
Hardeep Singh
Swaran singh
Parkash singh
Swarn Singh
Saudager singh
Sweety
Manjeet Singh
Tajeshwar
Rakesh Kumar
Sharma
Jagjiwan Kumar
Tajinder Sharma
Sharma
Tajinder Singh Bachana Ram
Tajinder Singh Labh Singh
Tajveer Singh Sucha Singh
Talwinder jeet
Gurmukh Singh
Singh
Madan Mohan,
Tanish Marwaha
Marwaha
Tara Singh
Dalip Singh
Tarandeep
Harkewal Singh
Singh
Taranjeet Singh Joginder Singh
Taranjit Singh Ram Chand
Taranjot Singh Nirbhai Singh

20.6.84
12.5.80
6.3.90
27.8.78
10.3.86
4.7.90
20.10.95
08.07.77
09/08/1994
3.3.96
2.4.89
1.1.77
9.10.59
04.11.92
5.1.84
13.1.77
15.4.88
30.5.89
20.3.82
14.9.94
22.5.90
01.10.90
17.6.86
22.02.92
20.5.85
04.02.89
7.11.80
3.10.86
15.9.84
23.3.87
15.1.93
3.12.89
10.11.79
18.6.88
19.2.95
17.6.84
21/10/1992
15.06.79
20.4.91
29.04.91
25.1.86
28.02.92

3609

1334

3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623

2881
685
2457
2806
3025
118
1352
1881
2161
2685
3364
3522
3689
3692

3624

1973

3625
3626
3627
3628
3629
3630

827
1618
2399
3511
2092
3187

3631

1411

3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656

1130
2214
1794
1990
690
1934
1958
2240
2985
275
638
3607
1068
2866
1144
1325
1072
2872
501
223
3247
2371
198
1771
2842

Taranpreet
Manmohan Singh
Singh
Taranvir Singh Bhupinder Singh
Tarlochan Singh Rajinder Singh
Tarlok Singh
Jangir Singh
Tars Lal
Bharpoor Singh
Tarsem Lal
Pala Ram
Tarsem Singh Raj Kumar
Tarsem Singh Labh singh
Tarsem Singh Ranjeet Singh
Tarsem Singh Mehar Singh
Tarsem Singh
Mewa Singh
Tarsem Singh Aroor Singh
Tarsem Singh Bohar Singh
Tarsem Singh Sukhdev Singh
Tarsem Singh Jagdev Singh
Tarswinder
kaur Singh
Singh
Tarun Kumar
Rajneesh Kumar
Tarun Kumar
Om Kumar
Tarun Kumar
Chander Parkash
Tarun Kumar
Lachhman Dass
Tarun Sharma Ram Dev
Tarun Tandon Surinder Kumar
Narinder Kumar
Tarun Taneja
Taneja
Tarunveer singh Swaran Singh
Tarunvir Singh Inder Singh
Tehal Singh
Kewal Singh
Tejinder Kumar Rajinder Kumar
Tejinder singh Joginder Singh
Tejinder Singh Lakhmir Singh
Tejinder Singh Jasbir Singh
Tejinder Singh Nihal Singh
Tejinder Singh Ram Asrs
Tejinderpal Kaur Ajit Singh
Tejinerpal Singh Nirmal Singh
Tejpal Singh
Harbhajan Singh
Tejwinder Singh Kuldip singh
Tek Chand
Krishan Lal
Terjinder singh Ram Singh
Tesinder Singh Gurcharn Singh
Tezwant Kaur jeet kumar
Thomas
Satpal
Tinku Mittal
Gopi Chand
Tirath Singh
Mohinder Singh
Tirlok Singh
Parshotam Singh
Tripta Devi
Balwant Singh
Tunish Garg
Rakesh Kumar
Udham Singh
Bhagwan Singh
Uma Shanker Krishan Kumar

23.05.86
20.11.88
1.1.88
19.1.83
23.12.93
5.4.78
14.4.92
20.12.84
31.12.93
7.5.84
20.4.87
5.4.81
08.06.88
20.10.94
9.2.96
18.1.94
19.6.93
6.6.90
10.4.78
02.11.82
9.5.90
17.8.91
23.05.86
23.3.92
9.9.80
2.11.93
12.12.89
6.10.91
19.11.78
15.2.93
15.5.90
10.05.92
2.8.91
9.7.91
11.7.76
24.6.78
15.1.94
3.1.95
02.02.86
26.6.88
30.1.83
29.12.88
19.2.93
29.4.76
3.2.76
15.1.90
5.7.88
4.5.92

3657
3658

929
1520

3659

3071

3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670

1602
2302
3432
272
2691
126
686
954
1483
1838
3611

3671

881

3672

1764

3673

1869

3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690

40
136
177
231
251
613
1012
1014
1351
1468
1790
1967
2179
2241
2410
2678
2832

3691

3464

3692
3693
3694

2995
3508
3759

3695

985

3696
3697

2119
360

3698

802

3699

3662

Upinder Kumar
Upinder Singh
Vaikramjeet
Singh
Vajinder Kumar
Vanshit Kumar
Vanti Singh
Varindejit Singh
Varinder Kumar
Varinder Kumar
Varinder KUmar
Varinder KUmar
Varinder KUmar
Varinder Kumar
Varinder Kumar
Varinder Pal
Singh
Varinder Pal
Singh
Varinder Pal
Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder Singh
Varinder singh
Varinder Singh
Varinderpal
Singh
Varun
Varun Bansal
Varun Dehran

Madan Lal
kartar Singh

16.11.87
08.02.79

Balvir Singh

28.4.94

Surinder Kumar
Om Parkash
Labh Singh
Jasbir Singh
harmesh Chander
Vinod Kumar
Santosh Kumar
Suresh Pal
Hem Lal Sharma
Madan Lal
Labh Singh

14.1.88
12.8.93
12.12.86
2.2.91
21.12.94
08/12/1993
28.1.87
28.4.90
14.07.93
4.7.86
7.5.96

Dalip Singh

20.3.82

Surjit Singh

28.12.90

Chamkaur Singh

13.4.89

Teja Singh
Jaswant Singh
Naib Singh
Balvir Singh
Kanwar Singh
Jarnail Singh
Gurcharan Singh
Bahal Singh
Balveer Singh
Surjeet Singh
Harjit Singh
Balvir Singh
Darshan Singh
Harbans Singh
Harmeet Singh
Mewa Singh
Shinder Pal Singh

10/12/1988
18.4.87
19.7.91
29.11.90
5.10.85
21.6.92
22.3.91
15.8.89
5.12.88
24.10.94
29.11.90
25.5.91
23.4.93
16.8.80
4.5.95
27.2.83
6.2.93

Rai Singh

Sohan Lal
Rakesh Kumar
Vikram Jeet Dehran
Bhupinder Kumar
Varun Saini
Saini
Vaseem Akram Anwar Khan
Vashisht Gill
Pappu Gill
Vatandeep
Harmesh Kumar
Sharma
Veerbhan
Ramdhari

24.11.88
02.10.87
20.09.92
17.4.90
29.3.93
9.11.91
24.6.92
24.9.89
12.8.92

3700

758

3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724

2030
2108
3310
298
3345
375
971
3631
2984
723
771
1045
1151
2053
2352
2479
2494
2555
2728
3555
212
2489
2337
134

3725

2876

3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746

1501
302
38
255
720
1924
2224
2768
3082
3483
1279
1742
1569
1663
2117
227
1550
1825
3745
218
3454

3747

2391

Veerdevinder
Singh
Veerpal Kaur
Veerpal Kaur
Veerpal Kaur
Veerpal Singh
Vickey singh
Vicky
Vicky
Vicky
Vijay
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Kumar
Vijay Rana
Vijay Singh
Vijender Kumar
Vikas Bivian

Pavittar Singh

Kashmir Singh
Makhan Singh
Malkit Singh
Baaj Singh
Sukhdev Singh
Rajinder Kumar
Prem Chand
Mohinder
Ramasra
Ajit Singh
Shri Lal
Som Nath
Arjan Bahadur
Surinder Kumar
Raja Ramji
Devi Chand
Kewal Krishan
Angrej Singh
Ravi Kumar
Sant Ram
Lekh Raj
Dev Raj Singh
Nakli Ram
Desh Raj Bivian
Radhe Shyam
Vikas Challana
Challana
Parmod Kumar
Vikas Gupta
Gupta
Vikas Kaushal Ashok Kaushal
Vikas Kumar
Diwan Chand
Vikas Kumar
Mahinder Kumar
Vikas Kumar
Kishor Kumar
Vikas Kumar
Gian Chand
Vikas Kumar
Budh Gir
Vikas Kumar
Hans Raj Sharma
Vikas Kumar
Gauri Shanker
Vikas Kumar
Ashok Kumar
Vikas Sharma Ashwani Kumar
Vikas Singh
Dharampal Singh
Vikas Tiwari
Jagdish Tiwari
Vikram
Raj Kumar
Vikram
Ashok Kumar
Vikram
Bahadur Singh
Vikram
Nand Lal
Chaman Lal
Vikram
Vikram Chand Balwinder Pal
Vikram Gotam Parkash Chand
Rajinder Kumar
Vikram Goyal
Goyal
Vikram Kumar
Ramlakhan
Saroj

28.9.85
22.10.92
13.7.81
25.6.75
5.7.89
4.7.94
5.9.84
20.2.90
9.3.91
11.10.88
20.6.90
25.4.87
4.1.82
30.10.82
22.11.81
9.2.84
28.10.77
22.9.80
25.06.94
12.11.87
27.08.91
10.6.77
12.6.84
8.7.85
11.12.84
16.7.85
26.10.88
28.12.81
23/05/1983
9.7.85
21.7.86
11.5.86
14.2.95
7.9.77
25.10.95
5.3.89
25.12.92
19.8.85
04.11.90
3.12.81
23.12.85
1.5.94
14.08.90
22.11.79
21.10.96
9.9.94
17.12.91
5.7.92

3748
3749
3750
3751
3752
3753

2958
2253
3750
1813
2318
1221

3754

821

3755

1531

3756

2536

3757
3758
3759
3760
3761

2835
3665
958
3833
447

Vikram Rajput
Vikram Saggar
Vikram Sharma
Vikram Singh
Vikram Singh
Vikramjeet
Vikramjeet
Singh
Vikramjeet
Singh
Vikramjeet
Singh
Vikramjit Singh
Vikramjit Singh
Vikranjit Singh
Vinay Bawa
Vinay Kumar

3762

1393

Vinay Kumar

3763
3764
3765
3766

1755
2525
3830
1283

Vinay Kumar
Vinder Singh
Vinder Singh
Vineet Dhiman

3767

1125

Vinkeet Kaur

3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787

474
755
1003
1028
1768
2281
2496
2855
3429
3614
3636
3639
3640
3055
503
1937
2764
644
1831
545

3788

3722

3789
3790
3791
3792

410
3322
166
349

Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Kumar
Vinod Sharma
Vipan Kumar
Vipan Kumar
Vipan Kumar
Vipin Kumar
Vipin Kumar
Vipinjeet
Vir Vrinder
Singh
Virender Kundu
Vishakl saini
Vishal
Vishal

Darshan Lal
Ravinder Pal Singh
Shiv Dutt
Paramjeet Singh
Mohan singh
Bala Ram

12.11.89
28.6.83
2.5.95
11.03.92
23.7.90
26.1.81

Rajinder Singh

19.6.90

Pritam Singh

09.01.84

Kulbeer Singh

23.03.93

Bharpur Singh
Bharpur Singh
Bhupinder Singh
Rakesh Kumar
Darshan Kumar
Krishan Gopal
Sharma
Ravinder Nath
Manjeet Singh
Malkit Singh
Ashok Kumar
Dhiman
Surinder Singh
Bubber
Sohan Lal
Gian singh
Hans lal Ram
Daya Ram
Ram Partap
Amar Nath
Iqbal Singh
Ram Chander
Pawan Kumar
Janak Raj
Nathu Ram
Kishori Lal
Om Prakash
Santosh Krishan
Jagroop Ram
Mohan Lal
Puran Chand
Arjan Dev
Madan Lal
Ajmer singh

20.3.86
20.3.86
8.9.90
5.4.91
14.9.95
29.04.78
24.2.88
24.11.93
20.6.96
25.10.92
24.1.92
15.9.84
13.1.89
24.9.79
18.11.79
20.1.85
13.2.81
23.9.92
1.01.83
11.1.80
27.11.80
3.12.78
22.2.84
19.8.87
17.4.87
5.3.95
8.4.92
20.10.87
24.1.83
31.12.87
6.2.86

Jagdish Singh

11.8.86

Mahinder Singh
Jai Singh Saini
Pardeep Kumar Sood
Ramesh Kumar

15.6.88
20.6.82
7.8.94
8.12.95

3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809

3742
2712
1046
1052
598
2420
887
2761
2970
1252
1542
676
855
345
1263
1593
2029

3810

604

3811
3812
3813
3814

2773
2726
571
850

3815

246

3816

1438

3817

1614

3818

2370

3819

2757

3820

3146

3821

3173

3822

3270

3823

3568

3824

826

3825

967

3826
3827
3828
3829
3830

3537
3
2060
2170
1782

3831

2300

3832

306

Vishal
Kamal Krishan
Vishal
Mohan Lal
Vishal Bagga
Tarsem Lal
vishal Dogra
sham Lal dogra
Vishal Kumar
Jaspal Singh
Vishal Kumar
Nand Kishore
Vishal Nehra
Mohan Lal
Vishal
Lekh Raj Sachdeva
Sachdeva
Vishal Walia
Adesh Walia
Vishiv Sharma Shiv Kumar Sharma
Ravinder Kumar
Vishnu
Vishnu sharma Shiv charan Sharma
Vishwas Gaurav Om Parkash
Vivek Atwal
Darshan Singh Atwal
Vivek Kumar
Brij Mohan
Vivek Kumar
Jasbir Singh
Vivek Yadav
Nanku Ram
Viveka Nand
Shiv Kumar Prasad
Gupta
Waseem Akhtar Abdul Latif
Winner Chawla Pawan Kumar
Yadav Kumar
Sunil Dutt
Yadkiran Garg Hem Raj
Yadwinder
Sukhchain Singh
Singh
Yadwinder
Davinder Singh
Singh
Yadwinder
Kulwinder Singh
Singh
Yadwinder
Jugraj Singh
Singh
Yadwinder
Naginder Singh
Singh
Yadwinder
Jaspal Singh
Singh
Yadwinder
Sukhwinder Singh
Singh
Yadwinder
Anokh Singh
Singh
Yadwinder
Balvir Singh
Singh
Yash Pal Rai
Nek Chand
Yash Pal
Rajvir Sharma
Sharma
Yashpal
Kura Ram
Yawant Kumar Satya Naryan
Yogesh
Labhu Ram
Yogesh
Som Nath
Yogesh
Rajesh Kumar
Yogesh
Jagdish Kumar
Goswami
Yogesh Kumar Dharampal

26.10.90
28.4.85
21.1.88
2.12.92
8.11.87
13.4.82
31.10.85
26.9.93
08.06.87
6.4.92
19.11.94
12.4.77
26.1.92
21.10.87
11.10.89
19.1.89
2.6.80
10.2.94
4.9.88
17.10.92
9.8.92
14.3.95
7.9.94
26.02.91
24.3.95
2.9.89
12.12.94
1.8.93
28.12.85
11.7.92
14.04.89
18.10.93
14.11.85
30.08.93
04/06/1979
7.12.92
1.12.90
2.10.95
6.2.94
13.5.90

3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840

1887
2372
3738
922
2933
1964
3045
2312

Yogesh Kumar
Yogesh Kumar
Yogesh Kumar
Yogesh Rana
Yogesh Sarvan
Yograj thakur
Zafar Iqbal
Zamil Mohd

Varinder Kumar
Balwan Singh
Jaspal Kumar
Rajinder Rana
Brij Bhushan Sarvan
Rajinder Thakur
Sahib Deen
Amrad Ali

1.5.87
26.8.81
15.9.86
14.6.95
13.1.83
23.1.92
11.8.88
12.1.87