Sei sulla pagina 1di 2
Cod F01 PSp.035ev5 ‘CONSTANTA Incina Por, Gara Martina, 00900 Constanta, Romania FRC: J1372908/1908; CUl: 11062831; CIF: RO11062831 Gl syne Certication Capital soci: 68.458.270 ll viret integral Tol: #40.243.611640; Fax +40:241 610812 -Dor.t0; Webs yaw porolconstantza com jen S| Email: apme(@consa 30. OCT. 2012 zy | CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI AS, CLARIFICARE NR.7 La documentatia de atribuire pentru procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari “ Bretea rutiera de conectare cu DN 39”. Intrebari 1) In anuntul de participare este mentionat faptul ca finantarea acestei lucrari se va face din “ Programul Operational de Transport” iar in Fisa de date la pet.IIL.1.2. se spune ca finantarea se va face in proportie de 69,25 % din “ Fondul European de Dezvoltare Regionala”. In ambele situatii, presa a anuntat in data de 25 octombrie ca aceste fonduri au fost suspendate. In aceasta situatie, va rugam sa precizati daca procedura de licitatie continua si din ce fonduri se va finanta lucrarea. Raspuns: Precizam faptul ca pentru executia proiectului “ Pod rutier la Km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces in portul Constanta” din care face parte obiectul 2 “ Bretea rutiera de conectare cu DN 39”, proiect inclus in cadrul Programului Operational Sectorial - Transport 2007-2013, s-a semnat Contractul de Jfinantare nr.18/11.09.2009 intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Autoritate de Management pentru POS-T 2007-2013 si C.N. A.P.M. S.A. Constanta in calitate de Beneficiar. Conform art. 3 ~ “Valoarea proiectului” din contractul de finantare se precizeaza : “AM se angajeaza sa sprijine Beneficiarul prin includerea in anexele la legile bugetului de stat a sumelor neeligibile aferente proiectului ( in conformitate cu planul financiar prevazut la anexa 1.11) si sa acorde beneficiarului o finantare nerambursabila a Proiectului, dupa cum = Contributia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala ~ in proportie de 69,25% din valoarea eligibila a Proiectului - Contributia Bugetului de Stat - in proportie de 30,75% din valoarea eligibila a Proiectului”™ Prin aceste precizari consideram ca este clarificata modalitatea de finantare a acestei Jucrari si ca nu se pune in discutie necontinuarea procedurii de achizitie. 2) Se intelege din documentatia dumneavoastra ca asigurati un teren pentru organizarea de santier contra unei taxe de inchiriere. Deasemenea, solicitati taxe de acces ale masinilor in zona si diverse taxe de racordare la utilitati, Avand in vedere faptul ca Iucrarile se fac in beneficiul Autoritatii Contractante si achitarea acestor taxe de catre constructor inseamna introducerea lor in costul Iucrari pe care tot autoritatea contractanta il suporta, va solicitam sa fiti de acord cu acordarea acestor facilitati fara plata de taxe. Raspuns: Autoritatea Contractanta lasa la alegerea ofertantilor locatia/locatiile necesare organizarii de santier si nu impune locatia in incinta portului. Daca ofertantii opteaza pentru varianta de amplasament propusa de Autoritatea Contractanta in zona de sud a Portului Constanta, atunci ofertantii vor include in oferta taxele pentru inchirierea terenului, taxe pentru utilitat, taxe acces auto, licente de lucru, etc. (Cod F 01 PSp. O25 rev, Compania Natonald ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME” = S.A. ‘CONSTANTA. G constantza, Ly Incinta Port, Gara Marta, 900900 Constanfa, Romania ‘RC: J1372508/1098; CUI: 11062831; GIF: RO1 1062631 (GL Syrers Certification Capital sociak 68.466 270 fe varsat integral Tol: +40:241.811640; Fax: +40.24%.619512 E-mail: apme(@consiantza-port10; Web: mn gorelcantantze. com 3) Conform fisei de date este posibila actualizarea preturilor.In anexa 1a oferta se mentioneaza insa ca nu este posibila actualizarea preturilor. ‘Va rugam sa precizati daca se va face sau nu actualizarea preturilor contractului. Raspuns: Conform Fisei de date este indicata posibilitatea de actualizare a preturilor doar in conformitate cu prevederile art.97 alin (2) lit a) din HG 925/2006 si ale articolului 13.7 “ Actualizari generate de Modificari ale Legilor” asa cum este indicat in conditiile generale ale Contractului FIDIC. In mod corect Autoritatea Contractanta a precizat in Anexa la Oferta ca nu se aplica actualizari ale preturilor conform prevederilor art.13.8 “ Actualizari generate de Modificari ale Preturilor” 4) Conform anexei la oferta, se limiteaza la 15% din valoarea contractului, totalul penalitatilor care se pot retine. Va solicitam micsorarea acestui procent. Raspuns: Autoritatea Contractanta mentine procentul de 15% din Valoarea de Contract Acceptata ca limita a penalitatilor pentru intarziere, asa cum este indicat in Anexa la Oferta. 5) Conform anexei la oferta garantia de buna executie se va retine in procent de 4,5% din situatiile de plata interimare si 0,5% se vor depune intr-un cont deschis Ja inceputul lucrarii, In contract insa, se spune ca garantia de buna executie se va asigura printr-o scrisoare de garantare, Va solicitam sa precizati care din cele 2 forme de asigurare a garantiei de buna executie va ramane valabila. Raspuns:Pentru evitarea unor potentiale confuzii referitoare la constituirea garantiei de buna executie, precizam: In ceea ce priveste constituirea garantiei de buna executie, conform art.89 alin (2) din HG 925/2006 “ Autoritatea Contractanta are obligatia de a stabili in documentatia de atribuire modalitatea de constituire a garantiet de buna executie, precum si cuantumul acesteia....” In acest sens, s-au facut precizarile de la pet.ll.1.1.b. cu privire la modul de constituire al garantiei de buna executie, indicandu-se respectarea prevederilor art.90 Conform clauzelor FIDIC, in Anexa la Oferta la cap.14.3 este prevacuta garantia de retinere in cuantum de 5% din certificatele interimare de plata intr-un cont deschis de Antreprenor 1a Trezoreria Municipiului Constanta. Date fiind cele mai sus mentionate, garantia de buna executie se va constitul asa cum $-a prevazut in fisa de date si asa cum este detaliat la art.4.2. din conditiile speciale ale contractului. Custima, DIRECTOR GENERAL, Decebal SERBAN Bern Sef Ser DezvolaredchisttPublice-M Stag. 30.10.2012