Sei sulla pagina 1di 1

TAKWIM PANITIA TMK

2015
BI
L.
1
2
3
4
5

AKTIVITI
J

Mesyuarat
1/2015
Mesyuarat
2/2015
Mesyuarat
Bil.3/2015
Mesyuarat
Bil.4/2015
Kuiz ICT

Panitia Bil.

Pengurusan Fail Panitia

Bengkel Kerja Kursus

Bengkel Kemahiran MS
Power Point
Bengkel Kemahiran
Movie Maker, Audacity
Penggubalan soalan
TMK

X
X

Panitia

OKT

Panitia

Projek Menghasilkan
Blog

11

Panitia Bil.

10

BULAN
J
J

X
X

X
X
X
X