Sei sulla pagina 1di 3

Strategi

SP
Aktiviti

Koperatif
1.2 Menghasilkan maklumat dari data yang
dihasilkan
1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan diberikan tugasan.
-Tugasan :
Setiap kumpulan dikehendaki mencari
simbol-simbol yang terdapat di sekolah
contoh : simbol tandas lelaki dan
perempuan, surau
3. Kemudian, setiap kumpulan dikehendaki
mencari makna atau maksud bagi simbol
berkenaan.
4. Guru berbincang dan membuat kesimpulan
berkaitan tugasan yang dilakukan tadi.