Sei sulla pagina 1di 22

18

C A S A P PA

w w w.hidrokontrol.co m. tr

PLP10 SERS 81/86-E1 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi
Grup 1

PLP 10 81/86-E1

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 10.1

1,07

260

290

4000

81-E1

PLP 10.1,5

1,60

260

290

4000

81-E1

PLP 10.2

2,13

260

290

4000

81-E1

PLP 10.2,5

2,67

260

290

4000

81-E1

PLP 10.3,15

3,34

260

290

4000

81-E1

PLP 10.4

4,27

250

280

4000

81-E1

PLP 10.5

5,34

250

280

4000

81-E1

PLP 10.5

5,34

250

280

4000

86-E1

PLP 10.5,8

6,20

230

260

3500

81-E1

PLP 10.6,3

6,67

230

260

3500

81-E1

PLP 10.6,3

6,67

230

260

3500

86-E1

PLP 10.8

8,51

180

210

3500

86-E1

PLP 10.10

10,67

140

160

3500

86-E1

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

"81" ML TP

"86" ML TP

"E1" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

PLM10 SERS 81/86-E1 ML VE KAPAK TPL TEK YNL DL MOTORLAR


Tipi

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLM 10.1

1,07

260

290

4000

81-E1

PLM 10.1,5

1,60

260

290

4000

81-E1

PLM 10.2

2,13

260

290

4000

81-E1

PLM 10.2,5

2,67

260

290

4000

81-E1

PLM 10.3,15

3,34

260

290

4000

81-E1

PLM 10.4

4,27

250

280

4000

81-E1

PLM 10.5

5,34

250

280

4000

81-E1

PLM 10.5

5,34

250

280

4000

86-E1

PLM 10.5,8

6,20

230

260

3500

81-E1

PLM 10.6,3

6,67

230

260

3500

81-E1

PLM 10.6,3

6,67

230

260

3500

86-E1

PLM 10.8

8,51

180

210

3500

86-E1

PLM 10.10

10,67

140

160

3500

86-E1

Grup 1

PLP 10 81/86-E1

Deplasman

alma Basnc (bar)

"81" ML TP

"86" ML TP

"E1" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

19

PLP 20 SERS 82-E2 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLP 20/82-E2

(cc/dev.)

alma Basnc (bar)


Srekli

Pik

Maks. Hz

Mil-Kapak

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.4

4,95

250

300

4000

82-E2

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

82-E2

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

82-E2

PLP 20.9

9,17

250

300

3500

82-E2

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

82-E2

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

82-E2

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

82-E2

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

82-E2

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

82-E2

PLP 20.31,5

33,03

130

170

2000

82-E2

"82" ML TP

"E2" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

PLP 20 SERS 54-B2 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi
Grup 2
PLP 20.4

PLP 20/54-B2

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

4,95

250

300

4000

54-B2

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

54-B2

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

54-B2

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

54-B2

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

54-B2

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

54-B2

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

54-B2

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

54-B2

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

"54" ML TP

"B2" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLP 20 SERS 55-B2 ML VE KAPAK TPL NYATAKLI DL POMPALAR


Tipi
Grup 2

PLP 20/55-B2

Deplasman

C A S A P PA

Maks. Hz

Mil-Kapak

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.4

4,95

250

300

4000

55-B2

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

55-B2

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

55-B2

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

55-B2

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

55-B2

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

55-B2

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

55-B2

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

55-B2

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

20

alma Basnc (bar)

(cc/dev.)

"55" ML TP

"B2" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

w w w.hidrokontrol.co m. tr

PLP 20 SERS 54-B4 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLP 20/54-B4

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.4

4,95

250

300

4000

54-B4

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

54-B4

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

54-B4

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

54-B4

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

54-B4

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

54-B4

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

54-B4

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

54-B4

"54" ML TP

"B4" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

PLP 20 SERS 54-B5 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLP 20/54-B5

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.4

4,95

250

300

4000

54-B5

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

54-B5

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

54-B5

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

54-B5

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

54-B5

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

54-B5

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

54-B5

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

54-B5

"54" ML TP

"B5" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

PLP 20 SERS 12-B2 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLP 20/12-B2

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.4

4,95

250

300

4000

12-B2

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

12-B2

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

12-B2

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

12-B2

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

12-B2

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

12-B2

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

12-B2

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

12-B2

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

"12" ML TP ( 9 D )

"B2" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLP 20 SERS 55-W8 ML VE KAPAK TPL NYATAKLI DL POMPALAR


Tipi
Grup 2

PLP 20/55-W8

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

55-W8

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

55-W8

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

55-W8

"55" ML TP

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.

"W8" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

21

PLP 20 SERS 03-S1 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi
Grup 2

PLP 20/03-S1

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.4

4,95

250

300

4000

03-S1

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

03-S1

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

03-S1

PLP 20.9

9,17

250

300

3500

03-S1

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

03-S1

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

03-S1

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

03-S1

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

03-S1

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

03-S1

PLP 20.31,5

33,03

130

170

2000

03-S1

"03" ML TP ( 9 D )

"S1" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PLP 20 SERS 04-S1 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi
Grup 2

PLP 20/04-S1

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

04-S1

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

04-S1

PLP 20.9

9,17

250

300

3500

04-S1

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

04-S1

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

04-S1

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

04-S1

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

04-S1

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

04-S1

PLP 20.31,5

33,03

130

170

2000

04-S1

"04" ML TP ( 13 D )

"S1" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PLP 20 SERS 04-S5 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi
Grup 2

PLP 20/04-S5

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLP 20.6,3

6,61

250

300

4000

04-S5

PLP 20.8

8,26

250

300

3500

04-S5

PLP 20.9

9,17

250

300

3500

04-S5

PLP 20.11,2

11,23

250

300

3500

04-S5

PLP 20.14

14,53

250

300

3500

04-S5

PLP 20.16

16,85

250

300

3000

04-S5

PLP 20.20

21,14

200

240

3000

04-S5

PLP 20.25

26,42

170

210

2500

04-S5

PLP 20.31,5

33,03

130

170

2000

04-S5

"04" ML TP ( 13 D )

"S5" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PHP 20 SERS 82-E2 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR


Tipi
Grup 2

PHP 20/82-E2

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PHP 20.19

19,09

280

300

3500

82-E2

PHP 20.20

21,14

280

300

3500

82-E2

PHP 20.23

23,32

280

300

3000

82-E2

PHP 20.25

26,42

260

280

3000

82-E2

PHP 20.31,5

33,03

230

250

2500

82-E2

"82" ML TP

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.


"E2" AVRUPA STANDARDI
KAPAK TP

22

C A S A P PA

w w w.hidrokontrol.co m. tr

PLP 20 82E2 SERS KL STANDART TANDEM POMPALAR


Pompa Tipi

PLP 20.10
KL TANDEM

PLP 20.20
KL TANDEM

PLP20.4/20.4
PLP20.6,3/20.6,3
PLP20.6,3/20.4
PLP20.8/20.4
PLP20.8/20.6,3
PLP20.8/20.8
PLP20.8/20.11,2
PLP20.11,2/20.4
PLP20.11,2/20.6,3
PLP20.11,2/20,8
PLP20.11,2/20.11,2
PLP20.11,2/20.20
PLP20.14/20.4
PLP20.14/20.6,3
PLP20.14/20.8
PLP20.14/20.9
PLP20.14/20.11,2
PLP20.14/20.14
PLP20.16/20.4
PLP20.16/20.6,3
PLP20.16/20.8
PLP20.16/20.9
PLP20.16/20.11,2
PLP20.16/20.14
PLP20.16/20.16
PLP20.20/20.4
PLP20.20/20.6,3
PLP20.20/20.8
PLP20.20/20.11,2
PLP20.20/20.14
PLP20.20/20.16
PLP20.20/20.20
PLP20.20/20.25
PLP20.25/20.4
PLP20.25/20.6,3
PLP20.25/20.8
PLP20.25/20.11,2
PLP20.25/20.14
PLP20.25/20.16
PLP20.25/20.20
PLP20.25/20.25
PLP20.31,5/20.4
PLP20.31,5/20.6,3
PLP20.31,5/20.8
PLP20.31,5/20.11,2
PLP20.31,5/20.14
PLP20.31,5/20.16
PLP20.31,5/20.20
PLP20.31,5/20.25
PLP20.31,5/20.31,5
PLP20.25-51/10-2-Z6
PLP20.25/20.14-Z6/20.4

( 4 + 4 cm )
( 6,3 +6,3 cm )
( 6,3 + 4 cm )
( 8 + 4 cm )
( 8 + 6,3 cm)
( 8 + 8 cm )
( 8 + 11,2 cm)
( 11,2 + 4 cm )
( 11,2 + 6,3 cm )
( 11,2 + 8 cm )
( 11,2 + 11,2 cm )
( 11,2 + 20 cm )
( 14 + 4 cm )
( 14 + 6,3 cm )
( 14 + 8 cm )
( 14 + 9 cm )
( 14 + 11,2 cm )
( 14 + 14 cm )
( 16 + 4 cm )
( 16 + 6,3 cm )
( 16 + 8 cm )
( 16 + 9 cm )
( 16 + 11,2 cm )
( 16 + 14 cm )
( 16 + 16 cm )
( 20 + 4 cm )
( 20 + 6,3 cm )
( 20 + 8 cm )
( 20 + 11,2 cm )
( 20 + 14 cm )
(20 + 16 cm )
( 20 + 20 cm )
( 20 + 25 cm )
( 25 + 4 cm )
( 25 + 6,3 cm )
( 25 + 8 cm )
( 25 + 11,2 cm )
( 25 + 14 cm )
( 25 + 16 cm )
( 25 + 20 cm )
( 25 + 25 cm )
( 31,5 + 4 cm )
( 31,5 + 6,3 cm )
( 31,5 + 8 cm )
( 31,5 + 11,2 cm )
( 31,5 + 14 cm )
( 31,5 + 16 cm )
( 31,5 + 20 cm )
( 31,5 + 25 cm )
( 31,5 + 31,5 cm )

Mil-Kapak Tipi
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
82-E2
CIFA POMPA (KL)
CIFA POMPA (L)

"82" ML TP

"E2" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

POLARIS SERS TANDEM KT FYAT LSTES


N POMPA

PLP 20-PLP 20

PLP 10
PLP 20
PLP 30
PLP 20
PLP 30
PLP 30

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

ARKA POMPA
PLP 10
PLP 20
PLP 30
PLP 10
PLP 20
PLP 10

Kod
Standart
88V6
89N6
65M6
51T6
83N6
52Q6

Kod
Szdrmazlkl
88Z6
86Z6
65Z6
51Z6
83Z6
52Z6

PLP 30-PLP 20

C ASAP PA

23

PLP 30 SERS 83-E3 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

PLP 30/83-E3

Tipi
Grup 3
PLP 30.22
PLP 30.27
PLP 30.34
PLP 30.38
PLP 30.43
PLP 30.51
PLP 30.61
PLP 30.73

Deplasman
(cc/dev.)
21,99
26,70
34,55
39,27
43,98
51,83
61,26
73,82

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
250
280
250
280
240
270
240
270
230
260
210
240
190
220
170
200

Maks. Hz
(d/dak.)
3000
3000
3000
3000
3000
2500
2500
2500

Mil-Kapak
Tipi
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3

"83" ML TP

"E3" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

PLP 30 SERS 84-E4 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

PLP 30/84-E4

Tipi
Grup 3
PLP 30.43
PLP 30.51
PLP 30.61
PLP 30.73
PLP 30.82
PLP 30.90

Deplasman
(cc/dev.)
43,98
51,83
61,26
73,82
81,68
91,10

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
230
260
210
240
190
220
170
200
160
180
150
170

Maks. Hz
(d/dak.)
3000
2500
2500
2500
2200
2200

Mil-Kapak
Tipi
84-E4
84-E4
84-E4
84-E4
84-E4
84-E4

"84" ML TP

"E4" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

PLP 30 SERS 56-B3 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

PLP 30/56-B3

Tipi
Grup 3
PLP 30.22
PLP 30.27
PLP 30.34
PLP 30.38
PLP 30.43
PLP 30.51

Deplasman
(cc/dev.)
21,99
26,7
34,55
39,27
43,98
51,83

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
250
280
250
280
240
270
240
270
230
260
210
240

Maks. Hz
(d/dak.)
3000
3000
3000
3000
3000
2500

Mil-Kapak
Tipi
56-B3
56-B3
56-B3
56-B3
56-B3
56-B3

"56" ML TP

"B3" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLP 30 SERS 04-S5 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

PLP 30/04-S5

Tipi
Grup 3
PLP 30.22
PLP 30.27
PLP 30.34
PLP 30.38
PLP 30.43
PLP 30.51
PLP 30.61
PLP 30.73
PLP 30.82
PLP 30.90

Deplasman
(cc/dev.)
21,99
26,7
34,55
39,27
43,98
51,83
61,26
73,82
81,68
91,1

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
250
280
250
280
240
270
240
270
230
260
210
240
190
220
170
200
160
180
150
170

Maks. Hz
(d/dak.)
3000
3000
3000
3000
3000
2500
2500
2500
2200
2200

Mil-Kapak
Tipi
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5

"04" ML TP (13 D)

"S5" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PRIORITY IKILI POMPALAR

P2 Priority Pompa

P8 Priority Pompa

24

C A S A P PA

Tipi
Grup 2
PLP20.4
PLP20.6,3
PLP20.8
PLP20.11,2
PLP20.14
PLP20.16
PLP20.20
PLP20.20
PLP20.25
PLP20.31,5

Cinsi
P2-P8
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P8
P8
P8

Debi
(cc/dev.)
4,95
6,61
8,26
11,23
14,53
16,85
21,14
21,14
26,42
33,03

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
250
300
200
240
200
240
170
210
130
170

Maks. Hz
(d/dak.)
4000
4000
3500
3500
3500
3000
3000
3000
2500
2000

P2 PRIORITY

P8 PRIORITY

Pompalarmzn tm tandeme uygundur.


Debi aral iin ltfen Sat Departmanmzdan bilgi alnz.
P2 Pompalar 82E2 P8 Pompalar 01S1 Mil ve kapak tipindedir. Dier mil ve kapak tipleri iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

w w w.hidrokontrol.co m. tr

PLM 20 SERS 82-E2 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/82-E2

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

82-E2

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

82-E2

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

82-E2

PLM 20.9

9,17

250

300

3500

82-E2

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

82-E2

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

82-E2

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

82-E2

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

82-E2

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

82-E2

PLM 20.31,5

33,03

130

170

2000

82-E2

"82" ML TP

"E2" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

PLM 20 SERS 54-B2 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/54-B2

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

54-B2

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

54-B2

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

54-B2

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

54-B2

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

54-B2

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

54-B2

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

54-B2

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

54-B2

"54" ML TP

"B2" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLM 20 SERS 55-B2 ML VE KAPAK TPL N YATAKLI FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/55-B2

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

55-B2

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

55-B2

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

55-B2

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

55-B2

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

55-B2

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

55-B2

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

55-B2

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

55-B2

Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.


PLM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.
PLM 20 motorlarn gvdeden dili tipleri de mevcuttur.

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

"55" ML TP

"B2" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

C ASAP PA

25

PLM 20 SERS 54-B4 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/54-B4

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

54-B4

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

54-B4

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

54-B4

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

54-B4

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

54-B4

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

54-B4

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

54-B4

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

54-B4

"54" ML TP

"B4" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLM 20 SERS 54-B5 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/54-B5

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

54-B5

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

54-B5

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

54-B5

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

54-B5

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

54-B5

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

54-B5

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

54-B5

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

54-B5

"54" ML TP

"B4" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLM 20 SERS 12-B2 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi
Grup 2

PLM 20/12-B2

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

12-B2

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

12-B2

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

12-B2

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

12-B2

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

12-B2

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

12-B2

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

12-B2

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

12-B2

"12" ML TP ( 9 D )

"B2" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

PLM 20 SERS 55-W8 ML VE KAPAK TPL N YATAKLI FT YNL DL MOTORLAR


Tipi
Grup 2

PLM 20/55-W8

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

55-W8

Tipi

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

55-W8

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

55-W8

"55" ML TP

Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.


PLM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.
"W8" ALMAN STANDARDI
KAPAK TP

26

C A S A P PA

w w w.hidrokontrol.co m. tr

PLM 20 SERS 03-S1 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/03-S1

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

03-S1

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

03-S1

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

03-S1

PLM 20.9

9,17

250

300

3500

03-S1

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

03-S1

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

03-S1

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

03-S1

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

03-S1

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

03-S1

PLM 20.31,5

33,03

130

170

2000

03-S1

"03" ML TPL (9 D)

"S1" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PLM 20 SERS 04-S1 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/04-S1

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

04-S1

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

04-S1

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

04-S1

PLM 20.9

9,17

250

300

3500

04-S1

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

04-S1

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

04-S1

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

04-S1

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

04-S1

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

04-S1

PLM 20.31,5

33,03

130

170

2000

04-S1

"04" ML TP ( 13 D )

"S1" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PLM 20 SERS 04-S5 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

Grup 2

PLM 20/04-S5

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 20.4

4,95

250

300

4000

04-S5

Tipi

PLM 20.6,3

6,61

250

300

4000

04-S5

PLM 20.8

8,26

250

300

3500

04-S5

PLM 20.9

9,17

250

300

3500

04-S5

PLM 20.11,2

11,23

250

300

3500

04-S5

PLM 20.14

14,53

250

300

3500

04-S5

PLM 20.16

16,85

250

300

3000

04-S5

PLM 20.20

21,14

200

240

3000

04-S5

PLM 20.25

26,42

170

210

2500

04-S5

PLM 20.31,5

33,03

130

170

2000

04-S5

"04" ML TP ( 13 D )

"S5" SAE
STANDARDI KAPAK TP

Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.


PLM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

27

PLM 30 SERS 83-E3 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi
Grup 3

PLM 30/83-E3

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 30.22

21,99

250

280

3000

83-E3

Tipi

PLM 30.27

26,7

250

280

3000

83-E3

PLM 30.34

34,55

240

270

3000

83-E3

PLM 30.38

39,27

240

270

3000

83-E3

PLM 30.43

43,98

230

260

3000

83-E3

PLM 30.51

51,83

210

240

2500

83-E3

PLM 30.61

61,26

190

220

2500

83-E3

PLM 30.73

73,82

170

200

2500

83-E3

"83" ML TP

"E3" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

PLM 30 SERS 84-E4 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi
Grup 3

PLM 30/84-E4

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

PLM 30.43

43,98

230

260

3000

84-E4

Tipi

PLM 30.51

51,83

210

240

2500

84-E4

PLM 30.61

61,26

190

220

2500

84-E4

PLM 30.73

73,82

170

200

2500

84-E4

PLM 30.82

81,68

160

180

2200

84-E4

PLM 30.90

91,1

150

170

2200

84-E4

PLM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.

"84" ML TP

"E4" AVRUPA STANDARDI


KAPAK TP

PLM 30 SERS 04-S5 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi
Grup 3

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

21,99

250

280

3000

04-S5

PLM 30.27

26,7

250

280

3000

04-S5

PLM 30.34

34,55

240

270

3000

04-S5

PLM 30.38

39,27

240

270

3000

04-S5

PLM 30.43

43,98

230

260

3000

04-S5

PLM 30.51

51,83

210

240

2500

04-S5

PLM 30.61

61,26

190

220

2500

04-S5

PLM 30.73

73,82

170

200

2500

04-S5

PLM 30.82

81,68

160

180

2200

04-S5

PLM 30.90

91,1

150

170

2200

04-S5

PLM 30.22

PLM 30/04-S5

Deplasman

Tipi

"04" ML TP (13 D)

"S5" SAE
STANDARDI KAPAK TP

PLM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.

PLM 30 SERS 56-B3 ML VE KAPAK TPL FT YNL DL MOTORLAR


Tipi
Grup 3

alma Basnc (bar)

C A S A P PA

(d/dak.)

Mil-Kapak

Srekli

Pik

21,99

250

280

3000

56-B3

PLM 30.27

26,7

250

280

3000

56-B3

PLM 30.34

34,55

240

270

3000

56-B3

PLM 30.38

39,27

240

270

3000

56-B3

PLM 30.43

43,98

230

260

3000

56-B3

PLM 30.51

51,83

210

240

2500

56-B3

PLM 30.61

61,26

190

220

2500

56-B3

Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

28

Maks. Hz

(cc/dev.)

PLM 30.22

PLM 30/56-B3

Deplasman

Tipi
"56" ML TP

"B3" ALMAN STANDARDI


KAPAK TP

w w w.hidrokontrol.co m. tr

KP SERS 82-E2 ML VE KAPAK TPL DKM GVDE POMPALAR


Tipi

KP 20/82-E2

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks./Min. Hz

Mil-Kapak

Grup 2

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

KP20.4

4,95

285

330

4000/350

82-E2

KP20.6,3

6,61

285

330

4000/350

82-E2

KP20.8

8,26

285

330

3500/350

82-E2

KP20.11,2

11,23

275

320

3500/350

82-E2

KP20.14

14,53

265

320

3500/350

82-E2

KP20.16

16,85

260

320

3000/300

82-E2

KP20.20

21,14

210

250

3000/300

82-E2

KP20.25

26,42

180

220

2500/300

82-E2

KP20.31,5

33,03

140

180

2000/300

82-E2

82-E2

KP SERS 03-S1 ML VE KAPAK TPL DKM GVDE POMPALAR


Tipi

KP 20/03-S1

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks./Min. Hz

Mil-Kapak

Grup 2

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

KP20.4

4,95

285

330

4000/350

03-S1

KP20.6,3

6,61

285

330

4000/350

03-S1

KP20.8

8,26

285

330

3500/350

03-S1

KP20.11,2

11,23

275

320

3500/350

03-S1

KP20.14

14,53

265

320

3500/350

03-S1

KP20.16

16,85

260

320

3000/300

03-S1

KP20.20

21,14

210

250

3000/300

03-S1

KP20.25

26,42

180

220

2500/300

03-S1

KP20.31,5

33,03

140

180

2000/300

03-S1

03-S1

KM SERS 82-E2 ML VE KAPAK TPL FT YNL DKM GVDE MOTORLAR


Tipi

KM 20/82-E2

Deplasman

alma Basnc (bar)

Maks./Min. Hz

Mil-Kapak

Grup 2

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

KM20.4

4,95

285

330

4000/350

82-E2

KM20.6,3

6,61

285

330

4000/350

82-E2

KM20.8

8,26

285

330

3500/350

82-E2

KM20.11,2

11,23

275

320

3500/350

82-E2

KM20.14

14,53

265

320

3500/350

82-E2

KM20.16

16,85

260

320

3000/300

82-E2

KM20.20

21,14

210

250

3000/300

82-E2

KM20.25

26,42

180

220

2500/300

82-E2

KM20.31,5

33,03

140

180

2000/300

82-E2

82-E2

Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.


KM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

29

KP SERS 83-E3 ML VE KAPAK TPL DKM GVDE POMPALAR

KP 30/83-E3

Tipi
Grup 3
KP30.27
KP30.34
KP30.38
KP30.43
KP30.51
KP30.61
KP30.73

Deplasman
(cc/dev.)
26,7
34,56
39,27
43,98
51,83
61,26
73,82

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
280
310
260
300
260
300
250
290
230
270
200
240
180
220

Maks./Min. Hz
(d/dak.)
3000/350
3000/350
3000/350
3000/350
2500/350
2500/350
2500/350

Mil-Kapak
Tipi
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3

83-E3

KP SERS A8-K9 ML VE KAPAK TPL DKM GVDE POMPALAR

KP 30/A8-K9

Tipi
Grup 3
KP30.27
KP30.34
KP30.38
KP30.43
KP30.51
KP30.56
KP30.61
KP30.73

Deplasman
(cc/dev.)
26,7
34,56
39,27
43,98
51,83
56,54
61,26
73,82

Tipi

Deplasman

Grup 3

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
280
310
260
300
260
300
250
290
230
270
215
255
200
240
180
220

Maks./Min. Hz
(d/dak.)
3000/350
3000/350
3000/350
3000/350
2500/350
2500/350
2500/350
2500/350

Mil-Kapak
Tipi
A8-K9
A8-K9
A8-K9
A8-K9
A8-K9
A8-K9
A8-K9
A8-K9

alma Basnc (bar)

Maks./Min. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

KP40.133

134,03

220

260

2500/350

06-S8

KP40.151

150,79

180

220

2500/350

06-S8

A8-K9

06 ML TP

KP 40/06-S8

KP SERS 04-S5 ML VE KAPAK TPL DKM GVDE POMPALAR

KP 30/04-S5

Tipi
Grup 3
KP30.27
KP30.34
KP30.38
KP30.43
KP30.51
KP30.56
KP30.61
KP30.73

Deplasman
(cc/dev.)
26,7
34,56
39,27
43,98
51,83
56,54
61,26
73,82

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
280
310
260
300
260
300
250
290
230
270
215
255
200
240
180
220

Maks./Min. Hz
(d/dak.)
3000/350
3000/350
3000/350
3000/350
2500/350
2500/350
2500/350
2500/350

S8 KAPAK TP

Mil-Kapak
Tipi
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5
04-S5

KP SERS 84-E4 ML VE KAPAK TPL DKM GVDE POMPALAR

KP30/84-E4

Tipi
Grup 3
KP30.51
KP30.61
KP30.73

Deplasman
(cc/dev.)
51,83
61,26
73,82

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
230
270
200
240
180
220

Maks./Min. Hz
(d/dak.)
2500/350
2500/350
2500/350

Mil-Kapak
Tipi
84-E4
84-E4
84-E4
84-E4

KM SERS 83-E3 ML VE KAPAK TPL FT YNL DKM GVDE MOTORLAR

KM30/83-E3

Tipi
Grup 3
KM30.27
KM30.34
KM30.38
KM30.43
KM30.51
KM30.61
KM30.73

Deplasman
(cc/dev.)
26,7
34,56
39,27
43,98
51,83
61,26
73,82

alma Basnc (bar)


Srekli
Pik
280
310
260
300
260
300
250
290
230
270
200
240
180
220

KM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.


Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

30

C A S A P PA

Maks./Min. Hz
(d/dak.)
3000/350
3000/350
3000/350
3000/350
2500/350
2500/350
2500/350

Mil-Kapak
Tipi
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3
83-E3

83-E3

w w w.hidrokontrol.co m. tr

POLARIS SERS DL AKI BLCLER

PLD DL AKI BLC

PLD BASIN EMNYETL


DL AKI BLC

MODEL
GRUP-1
PLD 10 SERS
PLD 10.2 cm3
PLD 10.3,15 cm3
PLD 10.4 cm3
PLD 10.5 cm3
PLD 10.6,3 cm3

Debi
cm/dev
2,0
3,1
4,0
4,9
6,2

MODEL
GRUP-2
PLD 20 SERS
PLD 20.4 cm3
PLD 20.6,3 cm3
PLD 20.8 cm3
PLD 20.11,2 cm3
PLD 20.14 cm3
PLD 20.16 cm3
PLD 20.20 cm3
PLD 20.25 cm3

Debi
cm/dev
4,8
6,5
8,3
11,1
14,4
16,6
20,8
26,0

kili
Normal
-

kili
Basn ayarl
-

l
Normal
-

l
Basn ayarl
-

Drtl
Normal
-

Drtl
Basn ayarl
-

kili
Normal
-

kili
Basn ayarl
-

l
Normal
-

l
Basn ayarl
-

Drtl
Normal
-

Drtl
Basn ayarl
-

Basn emniyetli ak blcler iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

MAGNUM SERS HDD 30 DL AKI BLC

HDD 30 DL AKI BLC

Tipi
HDD.30
HDD 30.17 cm3
HDD 30.22 cm3
HDD 30.27 cm3
HDD 30.34 cm3
HDD 30.38 cm3
HDD 30.43 cm3
HDD 30.51 cm3
HDD 30.61 cm3
HDD 30.73 cm3
HDD 30.82 cm3

Debi
cm/dev
17,20
21,89
26,58
34,39
38,00
43,77
51,59
60,97
73,47
81,29

P1-P2
(bar)
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335
310 | 335

kili
-

l
-

Drtl
-

HDD serisi ak blcler gvdeden dilidir.


ift girili seriler iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

MAGNUM SERS HDD 35 DL AKI BLC


Tipi

Debi

P1-P2

kili

Drtl

cm/dev

(bar)

HDD 35.50 cm3

50,77

310 | 335

HDD 35.63 cm3

63,46

310 | 335

HDD 35.71 cm3

71,92

310 | 335

HDD 35.80 cm3

80,39

310 | 335

HDD 35.90 cm3

90,96

310 | 335

HDD 35.100 cm3

99,43

310 | 335

HDD 35.112 cm3

112,12

310 | 335

HDD 35.125 cm3

124,81

310 | 335

HDD.35

HDD 35 DL AKI BLC

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

Sat Departmanmzla
grnz.

C ASAP PA

31

FORMULA SERS 13-T1 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 20/13-T1

Cinsi

Deplasman

FP 20

(cc/dev.)

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

Maks. Hz
(d/dak.)

FP 20.8

8,26

280

325

2000

FP 20.11,2

11,23

280

325

2000

FP 20.16

16,85

280

325

2000

FP 20.20

21,14

260

290

2000

FP 20.25

26,42

220

260

2000

FP 20.31,5

33,03

190

220

1800

FP 20.40

39,64

160

190

1800

13-T1

FORMULA SERS 19-T1 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 30/19-T1

Cinsi

Deplasman

FP 30

(cc/dev.)

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

Maks. Hz

FP 30.17

17,28

290

325

3000

FP 30.27

26,70

290

325

3000

FP 30.34

34,56

280

310

2800

FP 30.43

43,98

270

300

2500

FP 30.51

51,83

240

280

2500

FP 30.61

61,26

220

250

2000

FP 30.73

73,82

200

230

1800

FP 30.82

81,68

190

220

1800

FP 30.100

100,52

180

220

1800

FP 30.125

125,66

160

200

1800

(d/dak.)

19-T1

FORMULA SERS 19-T2 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 30/19-T2

Cinsi

Deplasman

FP 30

(cc/dev.)

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

Maks. Hz

FP 30.17

17,28

290

325

3000

FP 30.27

26,70

290

325

3000

FP 30.34

34,56

280

310

2800

FP 30.43

43,98

270

300

2500

FP 30.51

51,83

240

280

2500

FP 30.61

61,26

220

250

2000

FP 30.73

73,82

200

230

1800

FP 30.82

81,68

190

220

1800

(d/dak.)

19-T2

FORMULA SERS 16-ZO ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 30/16-ZO

Cinsi

Deplasman

FP 30

(cc/dev.)

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

FP 30.17

17,28

290

325

3000

FP 30.27

26,70

290

325

3000

FP 30.34

34,56

280

310

2800

FP 30.43

43,98

270

300

2500

FP 30.51

51,83

240

280

2500

FP 30.61

61,26

220

250

2000

FP 30.73

73,82

200

230

1800

FP 30.82

81,68

190

220

1800

FP 30.100

100,52

180

220

1800

FP 30.125

125,66

160

200

1800

Tandem versiyonlar iin ltfen Sat Departman ile grnz.

32

C A S A P PA

Maks. Hz
(d/dak.)

16-ZO
ISO FLAN

w w w.hidrokontrol.co m. tr

FORMULA SERS 19-T1 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 40/19-T1

Cinsi

Deplasman

FP 40

(cc/dev.)

alma Basnc (bar)


Srekli

Maks. Hz

Pik

(d/dak.)

FP 40.63

61,43

290

325

2700

FP 40.73

72,60

280

315

2700

FP 40.87

86,56

260

290

2700

FP 40.109

108,90

240

280

2700

FP 40.133

134,03

220

260

2500

FP 40.151

150,79

180

220

2500

19-T1

FORMULA SERS 19-T2 ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 40/19-T2

Cinsi

Deplasman

FP 40

(cc/dev.)

alma Basnc (bar)


Srekli

Maks. Hz

Pik

(d/dak.)

FP 40.63

61,43

290

325

2700

FP 40.73

72,60

280

315

2700

FP 40.87

86,56

260

290

2700

FP 40.109

108,90

240

280

2700

FP 40.133

134,03

220

260

2500

FP 40.151

150,79

180

220

2500
19-T2

FORMULA SERS 16-ZO ML VE KAPAK TPL DL POMPALAR

FP 40/16-ZO

Cinsi

Deplasman

FP 40

(cc/dev.)

alma Basnc (bar)


Srekli

Maks. Hz

Pik

(d/dak.)

FP 40.63

61,43

290

325

2700

FP 40.73

72,60

280

315

2700

FP 40.87

86,56

260

290

2700

FP 40.109

108,90

240

280

2700

FP 40.133

134,03

220

260

2500

FP 40.151

150,79

180

220

2500
16-Z0 ISO FLAN

FORMULA SERS FT YN MOTORLAR

FM 30-40

Cinsi

Deplasman

FM-R

(cc/dev.)

alma Basnc (bar)


Srekli

Maks. Hz

Pik

(d/dak.)

FM 30.27

26,70

290

325

3000

FM 30.34

34,56

280

310

2800

FM 30.43

43,98

270

300

2500

FM 30.51

51,83

240

280

2500

FM 30.61

61,26

220

250

2000

FM 30.73

73,82

200

230

1800

FM 30.82

81,68

190

220

1800

FM 30.100

100,52

180

220

1800

FM 40.63

61,43

290

325

2700

FM 40.73

72,60

280

315

2700

FM 40.87

86,56

260

290

2700

FM 40.109

108,90

240

280

2700

FM 40.133

134,03

220

260

2500

Sznt
Hatt

ARKA KAPAK

Tek ynl motorlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.


FM ift ynl motorlarn sznt hatlar arka kapaktadr.
SL 9 ISO KIT
SR 9 ISO KIT
17 A KIT ARA FREZE
Tandem versiyonlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.
SR 9 KIT
SR 9 ISO KIT

SL 9 KIT

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

33

MAGNUM SERS HDP 30 DKM GVDE DL POMPALAR


Tipi

Deplasman

HDP 30

alma Basnc (bar)

Maks.Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

HDP 30.17

17,2

280

320

3000

04-S3

HDP 30.22

21,89

280

320

3000

04-S3

HDP 30.27

26,58

280

320

3000

04-S3

HDP 30.34

34,39

270

310

3000

04-S3

HDP 30.38

38,00

270

310

3000

04-S3

HDP 30.43

43,77

260

300

3000

04-S3

HDP 30.51

51,59

230

280

2500

04-S3

HDP 30.56

56,00

200

250

2000

04-S3

HDP 30.61

60,97

200

250

2000

04-S3

HDP 30.73

73,47

190

230

1700

04-S3

HDP 30.82

81,29

170

210

1500

04-S3

HDP30
04ML-S3 KAPAK

HDP 30

MAGNUM SERS HDP 35 DKM GVDE DL POMPALAR


Tipi

Deplasman

HDP 35

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

Tipi

HDP 35.50

50,77

270

310

3000

06-S8

HDP 35.63

63,46

270

310

3000

06-S8

HDP 35.71

71,92

250

300

3000

06-S8

HDP 35.80

80,39

250

300

3000

06-S8

HDP 35.90

90,96

230

280

2700

06-S8

HDP 35.100

99,43

210

260

2700

06-S8

HDP 35.112

112,12

190

240

2700

06-S8

HDP 35.125

124,81

170

220

2500

06-S8

zel kapak tipleri iin Sat Departmanmzla grnz.


Standart pompalar frezeli olup, dz mil iin D2 versiyonu baz alnr.
HDP35
06 ML-S8 KAPAK

HDP 35

34

C A S A P PA

w w w.hidrokontrol.co m. tr

MAGNUM SERS D2 VERSYONU TANDEME UYGUN POMPALAR


Tipi

Deplasman

HDP-30

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

HDP 30.17

17,2

280

320

3000

04-S3

Tipi

HDP 30.22

21,89

280

320

3000

04-S3

HDP 30.27

26,58

280

320

3000

04-S3

HDP 30.34

34,39

270

310

3000

04-S3

HDP 30.43

43,77

260

300

3000

04-S3

HDP 30.51

51,59

230

280

2500

04-S3

HDP 30.56

56

230

280

2500

04-S3

HDP 30.61

60,97

200

250

2000

04-S3

HDP 30.73

73,47

190

230

1700

04-S3

HDP 30.82

81,29

170

210

1500

04-S3
HDP30
04ML-S3 KAPAK

D2 versiyonu n yatakl pompalardr.

MAGNUM SERS D2 VERSYONU TANDEME UYGUN POMPALAR


Tipi

Deplasman

HDP-35

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

HDP 35.50

50,77

270

310

3000

06-S8

Tipi

HDP 35.63

63,46

270

310

3000

06-S8

HDP 35.71

71,92

250

300

3000

06-S8

HDP 35.80

80,39

250

300

3000

06-S8

HDP 35.90

90,96

230

280

2700

06-S8

HDP 35.100

99,43

210

260

2700

06-S8

HDP 35.112

112,12

190

240

2700

06-S8

HDP 35.125

124,81

170

220

2500

06-S8

D2 versiyonu n yatakl pompalardr.


zel kapak ve mil tipleri iin fiyat teyidi alnz.
HDP35
06 ML-S8 KAPAK

HDP SERS TANDEM ARA KTLER


n Pompa

Arka Pompa

HDP30

HDP 30

HDP35

HDP 35

HDP35

HDP 30

HDP30

PLP 20

HDP35

PLP 20

Detayl bilgi iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

HDP 30-30
TANDEM ARA KT

HDP-PLP
TANDEM ARA KT

HDP 35-35
TANDEM ARA KT

HDP SERS TANDEM

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

35

MAGNUM SERS HDM 30 DKM GVDE DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

HDM 30

alma Basnc (bar)

Maks. Hz

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

(d/dak.)

HDM 30.22

21,89

280

320

3000

04-S3

Tipi

HDM 30.24

24,00

280

320

3000

04-S3

HDM 30.27

26,58

280

320

3000

04-S3

HDM 30.34

34,39

270

310

3000

04-S3

HDM 30.38

38,00

270

310

3000

04-S3

HDM 30.43

43,77

260

300

3000

04-S3

HDM 30.51

51,59

230

280

2500

04-S3

HDM 30.56

56,00

230

280

2500

04-S3

HDM 30.61

60,97

200

250

2000

04-S3

HDM 30.73

73,47

190

230

1700

04-S3

HDM 30.82

81,29

170

210

1500

04-S3

HDM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.


Standart motorlar frezeli olup, dz mil iin Sat Departmanmzla grnz.

HDM 30
04 ML - S3 KAPAK

HDM 30

MAGNUM SERS HDM 35 DKM GVDE DL MOTORLAR


Tipi

Deplasman

HDM 35

alma Basnc (bar)

Maks. Hz
(d/dak.)

Mil-Kapak

(cc/dev.)

Srekli

Pik

HDM 35.50

50,77

270

310

3000

06-S8

Tipi

HDM 35.63

63,46

270

310

3000

06-S8

HDM 35.71

71,92

250

300

3000

06-S8

HDM 35.80

80,39

250

300

3000

06-S8

HDM 35.90

90,96

230

280

2700

06-S8

HDM 35.100

99,43

210

260

2700

06-S8

HDM 35.112

112,12

190

240

2700

06-S8

HDM 35.125

124,81

170

220

2500

06-S8

HDM ift ynl motorlarn sznt hatt arka kapaktadr.


Standart motorlar frezeli olup, dz mil iin Sat Departmanmzla grnz.
HDM 35
06 ML - S8 KAPAK

HDM 35

36

C A S A P PA

w w w.hidrokontrol.co m. tr

HDP - HDM SERS POMPA VE MOTOR ML VE KAPAK SEM TABLOSU

Fiyat listemizde bulabilirsiniz.

Bu versiyon iin fiyat isteyiniz.

Fiyat listemizde bulabilirsiniz.

Bu versiyon iin fiyat isteyiniz.

Bu versiyon iin fiyat isteyiniz.

Bu versiyon iin fiyat isteyiniz.

Bu versiyon iin fiyat isteyiniz.

Fiyat listemizde bulabilirsiniz.

Bu versiyon iin fiyat isteyiniz.

Fiyat listemizde bulabilirsiniz.

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

37

SABT DEBL EK EKSENL PSTONLU POMPALAR

BAP - ISO FLAN

Tipi

Kapak

Debi

BAP

Tipi

(cc/dev.)

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

Maks. Hz

BAP 32.40

ISO FLAN

40,90

350

400

2500

BAP 32.50

ISO FLAN

50,10

350

400

2400

(d/dak.)

BAP 32.63

ISO FLAN

63,00

350

400

2200

BAP 32.71

ISO FLAN

71,60

315

400

2000

BAP 32.80

ISO FLAN

78,30

315

350

2000

BAP 37.80

ISO FLAN

79,10

350

400

2200

BAP 37.110

ISO FLAN

110,00

300

350

2000

Mobil uygulamalarda kullanlr.

DEKEN DEBL EKSENEL PSTONLU POMPALAR

LVP RPO (DR) - SAE FLAN

LVP LSO (DFR) - SAE FLAN

LVP RN (DFLR) - SAE FLAN

Tipi

Mil-Kapak

Pompa

LVP

Tipi

Versiyonlar

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

Maks. Hz
(d/dak.)

LVP 30 RPO (DR)

04S5

Basn duyarl

280

315

3000

LVP 48 RPO (DR)

05S5

Basn duyarl

280

315

2600

LVP 75 RPO (DR)

06S7/34S7

Basn duyarl

280

315

2200

LVP 90 RPO (DR)

06S7/34S7

Basn duyarl

280

315

1850

LVP 30 LSO (DFR)

04S5

Yk.duyarl (Load sensing)

280

315

3000

LVP 48 LSO (DFR)

05S5

Yk.duyarl (Load sensing)

280

315

2600

LVP 75 LSO (DFR)

06S7/34S7

Yk.duyarl (Load sensing)

280

315

2200

LVP 90 LSO (DFR)

06S7/34S7

Yk.duyarl (Load sensing)

280

315

1850

LVP 30 RN (DFLR)

04S5

G reglasyonlu (5,5 kW)

280

315

3000

LVP 48 RN (DFLR)

05S5

G reglasyonlu (11 kW)

280

315

2600

LVP 75 RN (DFLR)

06S7/34S7

G reglasyonlu (22 kW)

280

315

2200

LVP 90 RN (DFLR)

06S7/34S7

G reglasyonlu (30 kW)

280

315

1850

04, 05, 06 mil tipleri frezeli, 34 mil tipleri kamaldr.


Pompalar mekanik maks. debi ayarl strok limiterlidir.
Dz mil ve farkl kontrol tipleri iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.
Tandem versiyonlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

DEKEN DEBL EKSENEL PSTONLU TANDEM POMPALAR


Tipi

LVP TANDEM - SAE FLAN

Mil-Kapak

Debi

Pompa

LVP TANDEM

Tipi

(cc/dev.)

Versiyonlar

LVP 30+30

04S5

30+30 cm3

LSO TANDEM

LVP 48+48

05S5

48+48 cm3

LSO TANDEM

LVP 48+30

05S5

48+30 cm3

LSO TANDEM

LVP 75+30

06S7

75+30 cm3

LSO TANDEM

LVP 75+48

06S7

75+48 cm3

LSO TANDEM

LVP 75+75

06S7

75+75 cm3

LSO TANDEM

Dier tandem versiyonlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

LVP SER - SAE FLAN


RP0 (DR)

38

C A S A P PA

LS0 (DFR)

RN (DFLR)

w w w.hidrokontrol.co m. tr

DEKEN DEBL EKSENEL PSTONLU POMPALAR

MVP SERS

Tipi

Deplasman

Mil-Kapak

Pompa

MVP

(cc/dev.)

Tipi

Versiyonlar

Srekli

alma Basnc (bar)


Pik

Maks. Hz
(d/dak.)

MVP 30.28 RPO

(DR)

28,0

04S5

Basn duyarl

280

350

3500

MVP 30.34 RPO

(DR)

34,8

04S5

Basn duyarl

250

315

2900

MVP 48.45 RPO

(DR)

45,0

05S5

Basn duyarl

280

350

3000

MVP 48.53 RPO

(DR)

53,7

05S5

Basn duyarl

250

315

2500

MVP 60.60 RPO

(DR)

60,0

05S5

Basn duyarl

280

350

3000

MVP 60.72 RPO

(DR)

72,0

06S8

Basn duyarl

280

350

2700

MVP 60.84 RPO

(DR)

84,7

06S8

Basn duyarl

250

315

2300

MVP 30.28 LSO

(DFR)

28,0

04S5

Yk.duyarl (Load sensing)

280

350

3500

MVP 30.34 LSO

(DFR)

34,8

04S5

Yk.duyarl (Load sensing)

250

315

2900

MVP 48.45 LSO

(DFR)

45,0

05S5

Yk.duyarl (Load sensing)

280

350

3000

MVP 48.53 LSO

(DFR)

53,7

05S5

Yk.duyarl (Load sensing)

250

315

2500

MVP 60.60 LSO

(DFR)

60,0

05S5

Yk.duyarl (Load sensing)

280

350

3000

MVP 60.72 LSO

(DFR)

72,0

06S8

Yk.duyarl (Load sensing)

280

350

2700

MVP 60.84 LSO

(DFR)

84,7

06S8

Yk.duyarl (Load sensing)

250

315

2300

MVP 30.28 RN

(DFLR)

28,0

04S5

G reglasyonlu (5,5 kW)

280

350

3500

MVP 30.34 RN

(DFLR)

34,8

04S5

G reglasyonlu (7,5 kW)

250

315

2900

MVP 48.45 RN

(DFLR)

45,0

05S5

G reglasyonlu (11 kW)

280

350

3000

MVP 48.53 RN

(DFLR)

53,7

05S5

G reglasyonlu (15 kW)

250

315

2500

MVP 60.60 RN

(DFLR)

60,0

05S5

G reglasyonlu (18,5 kW)

280

350

3000

MVP 60.72 RN

(DFLR)

72,0

06S8

G reglasyonlu (22 kW)

280

350

2700

MVP 60.84 RN

(DFLR)

84,7

06S8

G reglasyonlu (30 kW)

250

315

2300

Dz mil ve farkl kontrol tipleri iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.


Tandem versiyonlar iin ltfen Sat Departmanmzla grnz.

w w w.h i d ro k o nt ro l.co m.t r

C ASAP PA

39

Potrebbero piacerti anche