Sei sulla pagina 1di 8

LAPORAN AKTIVITI 2011

UNIT RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN


SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUKIT INDAH

Nama Program
Objektif

KebajikanMu KebajikanKu
Memastikan kebajikan pelajar miskin dijaga sebaiknya.

Tarikh

Januari - November

Tempat

Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah

Kumpulan Sasaran

Semua murid RMT


1. Ketua RMT

Penglibatan

2. Setiausaha RMT
3. Penyelaras Tahun1-6
1. Murid diminta memaklumkan sebarang masalah yang
mereka hadapi kepada guru RMT.

Laporan aktiviti

2. Guru RMT mengambil tindak dengan menyelesaikan


masalah yang dihadapi.
3. Murid RMT dipanggil untuk maklum balas terhadap
tindakan yang telah laksanakan untuk penambahbaikan.

Pemantauan aktiviti

GPK HEM dan guru RMT

Kekangan

-Maklumat yang disampaikan kurang berkesan kerana kehadiran


murid dan kekangan masa.

Penilaian

-Murid merasakan diri mereka dihargai dan semua masalah


yangmelibatkan kebajikan mereka dapat ditangani .

Penambahbaikan

-Pelaksanaannya perlu lebih bersistematik melalui penyediaan


jadual mengikut takwim sekolah.

Nama Program
Objektif

Makanan Berkhasiat Hidup Sihat


Memastikan pemakanan pelajar yang terlibat dengan RMT
dipantau dari segala aspek.

Tarikh

Januari - November

Tempat

Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah

Kumpulan Sasaran

Semua murid RMT


1. Ketua RMT

Penglibatan

2. Setiausaha RMT
3. Penyelaras Tahun 1-6

Laporan aktiviti

1. Murid diminta memaklumkan sebarang masalah yang


mereka hadapi berkaitan dengan makanan RMT yang
disediakan kepada guru RMT.
2. Guru RMT mengambil tindak dengan menyelesaikan
masalah yang dihadapi dengan berbincang dengan pihak
kantin

3. Murid RMT dipanggil untuk maklum balas terhadap


tindakan yang telah laksanakan untuk penambahbaikan.
Pemantauan aktiviti

GPK HEM dan guru RMT

Kekangan

-Maklumat yang disampaikan kurang berkesan kerana kehadiran


murid dan murid tidak melaporkan tentang masalah yang mereka
hadapi.

Penilaian

Pemakanan yang diambil oleh murid adalah sihat sepanjang


murid mengikut program RMT

Penambahbaikan

-Pelaksanaannya perlu lebih bersistematik melalui penyediaan


borang soal selidik yang ringkas.

Nama Program
Objektif

Menghargai Kehidupan
Memastikan murid yang terlibat menghargai kehidupan dengan
melakukan perkara yang positif

Tarikh

Januari - November

Tempat

Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah

Kumpulan Sasaran

Semua murid RMT

Penglibatan

1. Ketua RMT
2. Setiausaha RMT

3. Penyelaras Tahun 1-6

Laporan aktiviti

1. Murid diedarkan brousure- brosure mengenai menghargai


kehidupan yang mengfokuskan kepada mangsa kebuluran
dan mengelakkan daripada melakukan amalan
pembaziran.
2. Guru RMT mengambil tindak dengan bersoal jawab
dengan murid tentang menghargai kehidupan dari semasa
ke semasa terutama semasa pemantauan dilakukan.

Pemantauan aktiviti

GPK HEM dan guru RMT

Kekangan

-Maklumat yang disampaikan kurang berkesan kerana kehadiran


murid dan kekangan masa.

Penilaian

Murid dapat ditingkatkan kesedaran mengenai menghargai


kehidupan dan mensyukuri di atas nikmat yang diberikan tanpa
melakukan pembaziran.

Penambahbaikan

-Pelaksanaannya perlu lebih bersistematik melalui penyediaan


jadual mengikut takwim sekolah.

Nama Program

Kecergasan Minda

Objektif

Memastikan murid yang terlibat mendapat makanan yang


seimbang

Tarikh

Januari - November

Tempat

Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah

Kumpulan Sasaran

Semua murid RMT


1. Ketua RMT

Penglibatan

2. Setiausaha RMT
3. Penyelaras Tahun 1-6

Laporan aktiviti

1. Murid dikaitkan dengan pemakanan yang sihat dengan


kecergasan minda semasa pemantauan dilakukan atau
melalui brosure yang diedarkan dari semasa ke semasa
2. Guru RMT mengambil tindak dengan bersoal jawab
dengan murid tentang kecergasan minda dari semasa ke
semasa .

Pemantauan aktiviti

GPK HEM dan guru RMT

Kekangan

-Maklumat yang disampaikan kurang berkesan kerana kehadiran


murid dan kekangan masa.

Penilaian

Murid didedahkan dengan kecergasan minda melalui pemakanan


yang sihat.

Penambahbaikan

-Pelaksanaannya perlu lebih bersistematik melalui penyediaan


jadual mengikut takwim sekolah.

Nama Program

Menabung

Objektif

Murid yang terlibat dapat menabung wang

Tarikh

Januari - November

Tempat

Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah

Kumpulan Sasaran

Semua murid RMT


1. Ketua RMT

Penglibatan

2. Setiausaha RMT
3. Penyelaras Tahun 1-6
3. Murid diedarkan brousure- brosure cara amalan
menabung yang bijak dari semasa ke semasa.

Laporan aktiviti

4. Guru RMT mengambil tindak dengan bersoal jawab


dengan murid tentang amalan menabung dan
menyarankan murid mengamalkan budaya menabung dari
semasa ke semasa

Pemantauan aktiviti

GPK HEM dan guru RMT

Kekangan

-Maklumat yang disampaikan kurang berkesan kerana kehadiran


murid dan kekangan masa.

Penilaian

Amalan berjimat cermat dan menabung dapat dipupuk dari


peringkat awal.

Penambahbaikan

-Pelaksanaannya perlu lebih bersistematik melalui penyediaan


jadual mengikut takwim sekolah.

Nama Program

Menjaga Kesihatan

Objektif

Menjaga makanan dan minuman dengan mengamalkan


pemakanan yang sihat di sekolah dan di rumah

Tarikh

Januari - November

Tempat

Kantin Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah

Kumpulan Sasaran

Semua murid RMT


1. Ketua RMT

Penglibatan

2. Setiausaha RMT
3. Penyelaras Tahun 1-6
1. Murid diberi brosure dan diterangkan tentang amalan

pemakanan yang sihat di sekolah dan di rumah.


Laporan aktiviti

2. Guru RMT mengambil tindak dengan bersoalan jawab

tentang amalan pemakanan yang sihat di sekolah dan di


rumah yang terkandung dialam brosure-brosure yang
diberikan dari semasa ke semasa.

Pemantauan aktiviti

GPK HEM dan guru RMT

Kekangan

-Maklumat yang disampaikan kurang berkesan kerana kehadiran


murid dan kekangan masa.

Penilaian

Pengetahuan murid meningkat mengenai amalan pemakanan


yang sihat di sekolah dan di rumah

Penambahbaikan

-Pelaksanaannya perlu lebih bersistematik melalui penyediaan


jadual mengikut takwim sekolah.

Disediakan oleh:

.
(ENCIK AHMAD SHAHRIL BIN JAMALUDDIN)
Setiausaha Unit RMT,
SKTBI.

Disemak oleh:

.
(ENCIK SHAHIR BIN SAHARANI)
GPK HEM,
SKTBI.

Disahkan oleh:

.
(PUAN JAMILAH BINTI ABDUL RAHMAN)
Guru Besar,
SKTBI.