Sei sulla pagina 1di 1

Zadaci za vjebu Osnovni pojmovi matematike logike

1. Formirajte tablicu istinitosti:


a) (( A B ) (A B ))
b) [A (B C )] [( A B ) ( A C )]
c) ( A B )
2. Pomou tablice istinitosti provjerite jesu li sljedei sloeni sudovi tautologije:
a) A (B ( A B ))
b) (A B ) (B C ) (C A)
c) A (B C ) ( A B ) ( A C )
d) ( A ( A B ))
e) (( A B ) (( A B ) A))
f) (A A)
g) ((B A) ((B A) B ))
h) (A ( A B ))