Sei sulla pagina 1di 12

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

NAMA : . KELAS : 1
Bahagian A
1.

Berapakah bilangan ikan dalam rajah di bawah.

A
2.

: Bulatkan jawapan yang betul.

Manakah antara nombor berikut mempunyai nilai yang paling

kecil ?
A
3.

15

27

51

63 ditulis dalam perkataan ialah


A

tiga puluh

enam puluh

tiga puluh enam

4.

Apakah nombor yang tertinggal dalam turutan nombor di atas


?
A

30

36

40

SK LKTP MEMPAGA 1

5.

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

8 + 3 = ..
A 10

6.

8.

11

12

Berapakah beza antara 15 dan 8.


A

7.

Berapakah pecahan kawasan berlorek dalam rajah di bawah.


A

Satu

Suku

Setengah

Apakah nombor sebelum 20 ?


A

18

19

21

Jika hari ini ialah hari Jumaat.

9.

Semalam merupakan hari ..


A

10.

Sabtu

Rabu

Khamis

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

Jam di atas menunjukkan pukul


A

sembilan

enam

dua belas

11. Apakah nombor yang diwakili oleh abakus di bawah.

23

24

28

12. Apakah nombor yang berada di antara 50 dan 75 ?


A

39

49

59

13. Berapa biji cawankah yang terdapat dalam rajah di bawah ?

32

33

34

14. Dua hari selepas hari Isnin ialah hari ..

SK LKTP MEMPAGA 1

Khamis

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

Selasa

Rabu

15. Bilangan pensel yang digunakan ialah

besar

besar

segiempat

Soalan 16 dan 17 berdasarkan rajah di bawah.

16. Arnab ini . daripada gajah.


A

kecil

sama

17. Gajah ini .. daripada arnab.


A

kecil

sama

18. Apakah nama bentuk di bawah.

bulat

segitiga

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

19. Bilakah waktu yang sesuai berdasarkan gambar di bawah.


A

pagi

petang

malam

20. Berapakah nilai wang syiling di bawah.


A

Lima sen

Lima puluh sen

Lima ringgit

21. Yang manakah rajah yang tidak benar menunjukkan suku?


A

7 + 6 = ..

22.
A

13

12

11

15 - 7 = ..

23.
A

24. Bundarkan 69 kepada puluh yang terdekat.

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

70

65

60

25.

Sebuah cerek air bersamaan botol air.


A

26. Pilih nombor yang tertinggal di dalam kotak di bawah.

16

18

15 ,

17

17 ,

18

17 ,

20

19

27. Manakah antara hasil tambah berikut mempunyai jumlah yang


paling besar?
A
28.

5+6

3+ 7

75 =
A

32

42

29. Pilih ayat matematik yang betul.

54

4 + 9

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

7 lebih daripada 8

8 kurang daripada 9

9 kurang daripada 8

30. Sebiji kek berharga RM1. Dewi telah membeli 3 biji kek.
Berapakah wang yang perlu dibayarnya?
A

RM1

RM2

RM3

NAMA : . KELAS : 1
Bahagian B

JAWAB SEMUA SOALAN

Kira dan tulis nombor yang betul.

1m

Tulis nombor dalam perkataan.

1
4

1m

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

Bilang satu-satu secara menurun dan isikan tempat


kosong.
1m

4
Jam di sebelah menunjukkan
pukul

1m

Warnakan separuh daripada rajah di bawah.

1m

15

16

18
2m

Lengkapkan rangkaian nombor di bawah.

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

2m

Tuliskan nama hari di bawah mengikut susunan hari yang


betul.

2m
Selasa

Ahad

Pu

Sa
2m

4
+

10

2
2

Pu

Sa

9
1

11 Warnakan jawapan yang betul.

2m

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

2m

12

2m

13

2m

14 Gariskan jawapan yang betul.


2m

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

15

2m

16

3m

Pemutar skru bersamaan dengan 6 klip kertas.


Pensel bersamaan klip kertas
lebih panjang daripada
.

17 Rajah di bawah terdiri daripada sejumlah wang. Kira dan


tulis jumlah wang tersebut.
3m

SK LKTP MEMPAGA 1

MATEMATIK KSSR TAHUN 1

18 Tuliskan ayat matematik dan kirakan jumlahnya.


3m

19 Nani mempunyai 13 biji guli.


Adiknya pula mempunyai 6 biji guli.

3m

Berapakah jumlah guli mereka.

20 Lengkapkan rangkaian nombor di bawah.

3m