Sei sulla pagina 1di 53

TRAJTIMI I ARITMIVE

PERIOPERATORE
Hektor SULA
QSU Nene Tereza Tirane

Course : 2
Year : 2008
Language : Albanian
Country : Kosovo
City : Prishtina
Weight : 2144 kb
Related text : no
http://www.feea.net

Incidenca e aritmive te t shendoshet pa bere anestezi


autori

viti

Nr i pac

Mosha
mesatare

Monitorimi
(ore)

esA
(%)

esV
(%)

Scott e bp

1980

131M

10-13

48

13

26

Romhilt e bp

1984

200F

20-59

24

28

34

Sobotka e bp

1981

50F

22-28

24

64

54

Hinkle e bp

1969

301M

55 mes

76

62

Brodsky e bp

1977

50M

23-27

24

56

50

Pilcher e bp

1983

80MF

31mes

24

41

50

Kantelip e bp

1986

50MF

80-100

24

100

96

Kostis e bp

1981

101MF

16-68

24

39

Poblete e bp

1978

30

47mes

24

40

Incidenca e aritmive gjate anestezise e kirurgjise


autori

viti

Nr i
pac

Aritmia
%

monitorimi Shkaku i aritmise

Dodd e bp

1961

569

29.9

intermitent

Sem zemre, kirurgji


intraabdominale

Vanik e
Davis

1968

5013

17.9

intermitent

Mosha, intubimi,sem
zemre

Kuner e bp

1967

154

61.7

Holter

Neurologjik, kirurgji
koke,qafe ,toraksi
intubimi, kirurgji>3ore

Bertrand e
bp

1971

100

84

Holter

Intubimi, ekstubimi, sem


zemre

Efektet aritmike te anestetikeve:


Klasifikimi i mekanizmave formues te rrahjes ektopike
A- Gjenerimi impulsit
automatizem normal
automatizem jo normal
aktivitet shperthyes
pasdepolarizim i shpejte
pasdepolarizim i vonuar

B- Percimi i impulsit
Rihyrje
Reflektim

C- Crregullime te njehershme te gjenerimit e percimit te impulsit


parasistol
4

Ulja e pragut te potencialit ne qelizen konduktore


A: frekuenca e
Pragu

Pragu me i
ulur

Pragu

Frekuenca e rritur e pikut te fazes 4

Pragu

rritur e pikut te
fazes 4 dhe e
potencialit te
veprimit;
B: prania e
potencialit te
qetesise se
membranes me
pak negativ;
C: mund te
rezultoje ne
gjenerimin e nje
impulsi ektopik.

Potenciali diastolik me negativitet me te ulur


5

Aktiviteti triger (shperthyes) gjate repolarizimit


Pasdepolarizimi i shpejte

Pasdepolarizimi i vonuar

Efekte anesore te inhalatoreve

Preparati

Efektet mbi sistemin kardiovaskular

Sevoflurane

TA, vazodilatacion

Desflurane

TA, FC

Isoflurane

TA, FC, vazodilatacion

Halothane

TA, vazodilatacion, deprimon miokardin, aritmi te zakonshme

Enflurane

TA

Perqindja e pacienteve qe shfaqin


ekstrasistola ventrikolare

Roli i nderveprimit anestetik inhalator-epinefrine si shkak i


aritmive

g epinefrine/kg peshe

Rrethanat dhe shkaqet qe ne bashkeveprim me


halotanin shkaktojne aritmi
Fenomene klinike
Hipoksia
Hiperkapnia
Agjerimi
Takikardia
Hipertensioni

Barna:

Tiopentali
Ketamina
Suksinilkolina
Atropina
Pankuroniumi e tricikliket
Kokaina
Vazopresoret dhe
katekolaminat ekzogjene
Aminofilina
Oksidi i azotit

Aritmite e shkaktuara nga Suksinilkolina


Bradikardia sinusale (nga dozat e perseritura)
Disociacioni atrioventrikular
Bllok AV dhe asistoli (kur kombinohet me barna induksioni iv

dhe opiate)
Aritmi ventrikulare (hiperkaliemi akute)
o
o
o
o
o
o
o
o

Djegie
Politrauma
quadriplegji e paraplegji
distrofi muskulare
Hemipareze
demtime te mbyllura te kokes
skleroze multiple
qendrim i zgjatur ne shtrat
10

Aritmite nga perdorimi i antagonisteve te kurareve


(grI: atropine-edrophonium + fentanyl, grII: atr-edroph. + isofluran)
aritmia

Grupi I

Grupi II

mungon

19

E rende

-Bllok AV grada II e III

-Disritmi ventrikulare

-Frek.kardiake<40 rr/min

E moderuar

-Bradikardi sinusale

-Bllok AV grada I

E lehte

-Ritem junksional

-ndryshim i vales P

11

Efektet aritmike te anestetikeve lokale


Bari

Spontan

Induksion me PES
(Programed electric stimulation)

FV

FV

Induksion me
epinefrine

TV

FV

Bupivakaina

1/10

1/9

0/9

4/9

Levobupivakaina

0/10

1/10

0/10

2/10

Ropivakaina

0/10

1/10

1/10

0/8

lidokaina

0/7

1/7

0/7

0/6

Groban L et al.

Anesth Analg 2000, 91, 1103


Anesth Analg 2001, 92, 37

12

Efekti krahasues i lidokaines dhe bupivakaines mbi fazen e


depolarizimit te shpejte (Vmax) te fijeve Purkinje

13

Aritmite nga procedura anestetike dhe kirurgjia


(mekanizmat)

Arrest kardiorespirator-deprimim i SNQ


Blloku i larte spinal-bllokim i simpatikut-bradikardi
Intubimi trakeal-stimulim refleksi simpatik (esV)
Ankthi-katekolaminat+intubimi
Vendosja e kateterit venoz qendror-futja thelle e guides
metalike
Vendosja e kateterit ne arterien pulmonare-rrahje ektopike
Manipulimi i kateterit ne dhomat e zemres per
parandalimin e lakut
Kirurgjia torakale jo kardiake-manipulimi me dore i zemres
Traksioni peritoneal e trakeal, komprimimi i trurit dhe i
bulbit te syrit aritmi me natyre simpatike/parasimpatike
14

Vleresimi preoperator
Vleresim kardiak (njohja e aritmise specifike dhe trajtimi

antiaritmik),
faktoret precipitues,
shenjat shoqeruese (dispne, angina,sinkopa,etj),
nr. i ekstrasistolave: esA dhe >5 esV-lidhje direkte me
morbiditetin kardiak,
aritmia cfaqje e sem. kardiake ( iskemike, valvulare,
kardiomiopati, etj)
EKG preoperatore (ose Holter ne rast nevoje)
Nivelet serike te Ke Mg
Perqendrimi serik i barnave antiaritmike
Ro grafi thoraksi
Vazhdimi i terapise antiaritmike deri ne kohen e operacionit
Trajtimi adekuat i stresit perioperator (anksiolitike, sedativehipnotike, etj)

15

Barnat antiaritmike

16

Barnat antiaritmike
(klasifikimi Vaughan-Williams)

Klasa Ia: frenojne esA e esV (ekstrasistola atriale,


ventrikulare), TSV e TV, FA ose flater, FV
bari

doza

niveli

Efekte anesore

komente

Disopiramida

IV, fillohet
1,5mg/kg >5min
pastaj infuzion
0.4mg/kg/ore
PO immediate
100-150mg cdo 6
ore
PO kontroll
200-300mg cdo
12 ore

2-7.5
g/mL

Efekt
antikolinergjik
(retension urinar,
glaukome, goje e
thate,
turbull.pamje),hip
er-glicemi, torsade
maje, TV

Perd. me
kujdes te pac
me demtim te
funks. te VM.
Ulet doza ne
Insuf renale

17

bari

doza

Procainamid

Quinidina

niveli

Efekte anesore

komente

IV 10-15 mg/kg 4-8 g/mL


bolus pastaj
infuzion 1-4
mg/min
PO: 250-625 mg
cdo 3 ose 4 ore

Hipotension (ne
infuz.IV), crreg.
Serologjike kur
merret>12 muaj,
lupus
medikamentoz
(artralgji, ethe,
efuzion pleural),
agranulocitoze,
torsade maje, TV

Kur QRS zgjerohet


(>50% kur fillimisht
eshte <120 msek
ose >25% kur
fillimisht eshte
>120msek) ose
intervali QT zgjatet
>550 msek; ulet ose
ndalohet dhenia e
infuzionit

PO: 200-400 mg 2-6


cdo 4-6 ore
g/ml

Diarre, kolika,
flatulance, ethe,
trombocitopeni,ccre
gullime hepatike,
TV, efekt ndryshe
mbi frekuencen me
30%

Kur QRS zgjerohet


(>50% kur fillimisht
eshte <120 msek
ose >25% kur
fillimisht eshte
>120msek) ose
intervali QT zgjatet
>550 msek; ulet ose
ndalohet dhenia e
infuzionit

18

Klasa Ib: frenojne aritmite ventrikulare (esV, TV, FV)


bari

doza

niveli

Lidokaina

IV: 100 mg per 2 min 2-5g/L


pasuar nga infuz
kontinua 4mg/min(te
pac >65vjec
2mg/min), 5 min pas
dozes I jepet bolus 50
mg

Mexiletina

PO e shpejte: 100250 mg cdo 8 ore


PO ngadale: 360 mg
cdo 12 ore
IV: 2mg/kg me
25mg/min pasuar
infuz 250 mg per 1
ore, 250 mg per 2
ore, mbajtje
0.5mg/min

Efekte
anesore

komente

Tremor,
konvulsione
nese jepet
shume shpejt,
pergjumje,
delir, parestezi

Pas 24 ore
doza ulet ne
2mg/min (ulet
toksiciteti)

0.5-2 g/mL Nauze, te


vjella, tremor,
konvulsione

19

Klasa Ic: frenojne esA e esV, TSV e TV, FA ose flater, FV


bari

doza

niveli

Efekte anesore

komente

Flecainide

PO: 100 mg
cdo 8 ore
IV: 1-2 mg/kg
per 10 min

0.2-1
g/mL

Rastesisht:
crregullim pamje e
parestezi, rrit
mortalitetin pas IM
me RRVP
asimptomatike

Kur QRS zgjerohet


(>50% nese fillimisht
eshte <120 msek ose
>25% nese eshte
>120msek) ulet ose
ndalohet dhenia e
infuzionit

Propafenone

PO: niset 150


mg 3
here/dite,
titrohet deri
150-300 mg 3
here/dite
IV: 2 mg/kg
bolus pasuar
nga infuz
2mg/min

0.1-1.0 Ka aktivitet -bllok.


g/mL Dhe mund te
keqesoje
crregullimet
reaktive te rrugeve
ajrore, crreg gastrointestinale

Farmakokinetike
jolineare kur kalohet
50% e dozes pare
Ndryshon
biodisponibiliteti dhe
lidhja me proteinat

20

Klasa II -bllokuesit: takiaritmite supraventrikulare (esA, TS, TSV,


FA,flater atrial), aritmi ventrikulare (shpesh rol suportues)
bari

doza

niveli

Efekte
anesore

Atenolol

PO: 50-100mg/dite

Carvedilol

PO: niset 6.25 mg 2 here/dite, doza


titrohet deri 25mg 2 here/dite

Acebutolol

PO:200mg 2 here/dite

Nuk matet niveli, Crreg GI,


doza rregullohet pagjumesi,
me uljen e FC>25% ankth,
letargji,
disfunksion
ereksioni

Betaxolol

PO: 20 mg 1 here/dite

Bisoprolol

PO: 5mg/dite

Esmolol

IV:50-200g/kg/min

Metoprolol

PO; 50-100 mg 2here/dite

Nadolol

PO: 60-80 mg/dite

Propranolol

PO: 10-30 mg 3-4 here/dite


IV: 1-3 mg (doza mund pers pas 5 min)

komente
Keto barna
k/ind ne sem
pulmonare
bronkospastike

21

Klasa III (membranestabilizuesit): perd ne cdo takiaritmi vec torsades se


majes
bari

doza

Amiodaroni

niveli

Efekte anesore

komente

PO: 600-1200mg/dite 1-2.5


per 7-10 dite, pastaj
g/mL
400mg/dite per 3
jave, doza mbajtese
200mg/dite
IV: 150-450 mg per 16 ore pasur nga doza
mbajtese0.52.0mg/min

Fibroze pulmonare (deri


5% te pac te mjek
>5vjet), zgjatje QT,
torsade maje,
bradikardi, diskolorim
gri/blu te lekures,crreg
hepatike, neuropati
periferike,
mikrodepozitime
korneale, ndryshim te
funks tiroides

Eshte -bllokator jo
kompetitiv, bllok kanalet e
Ca dhe Na (efekt qe fillon
me vonese)
Me zgjatjen e
refraktaritetit krijon
kushte homogjene te
repolarizimit ne gjithe
zemren
IV mund te perd per
konversion

Azimilide

PO: 100-200 mg/d

200-1000
ng/mL

Torsade e majes TV

Bretilium

IV: niset 5mg/kg


pasuar infuz 1-2
mg/min
IM: niset 5-10mg/kg,
perseritet deri
30mg/kg
IM mbajtje 5mg/kg
cdo 6-8 ore

0.8-2.4
ng/mL

Hipotension

Bari ka veti te klases II


Efekti vonohet 10-20 min
Perdoret per trajt e
takiaritmive ventrikulare
refraktare ku efekti fill 30
min pas injeksionit
22

bari

doza

niveli

Efekte anesore komente

Dofetilide

IV:2.5-4g/mL
PO:500g 2 here/d

---

Torsade maje, TV k/ind kur QT >440


msek ose CrCl <20
mL/min

Ibutilide

IV: per pac>60kg-1mgIV -infuz, per pac<60kg0.01mg/kg per 10 min.


doza perser pas 10 min
kur doza I sdha efekt

Torsade maje, TV Bari perdoret per


(ne 2%)
perfundimin e FA
(sukses ne 40%) dhe
flater atrial (sukses
65%)

Sotalol

PO: 80-160 mg cdo 12


ore
IV: 10 mg per 1-2 min

Te ngjashme me
klasen II, mundet
deprimim te VM
e torsade maje

0.5-4
g/mL

Bari eshte -bllokues,


forma racemike ka
veti te klases II,
izomeri-D ngjan me
klasen III
Bari nuk duhet
perdorur ne pac me
Insuf. Renale
23

Klasa IV (bllokuesit e kanaleve kalcike): perfundim i TSV e


ngadalesim i FA ose i Flaterit atrial
bari

doza

Niveli

Efekte
anesore

komente

Diltiazemi

PO; leshim i ngadalte


120-360 mg/1
heredite
IV:5-15 mg/ore per
deri 24 ore

o.1-0.4
g/mL

Mund te
precipitoje TV
ne FV,
inotropizem
negativ

Forma IV perdoret
per te ulur pergjigjen
ventrikulare ne FA
ose flater atrial

Verapamil

PO:40-120 mg 3
-here/d ose ngadale
180 mg 1 here/d deri
240 mg 2 here/d
IV: 5-15 mg per 10
min
Profilaksi orale 40-120
mg 3 here/d

Mund te
precipitoje TV
ne FV,
inotropizem
negativ

Forma IV perdoret
per te mbaruar
takikardite me
komplekse te ngushta
nga nyja AV: jepen 510 mg IV

24

Antiaritmike te tjere
Bari

doza

Adenozine

Digoxine

Niveli

Efekte anesore

komente

6 mg ne bolus IV
-te shpejte
perseritet 2 here
deri 12 mg ne rast
nevoje. Pastaj
bolus shpelarje
me 20 ml fizilogjik

Dispne transitore,
diskomfort gjoksi
dhe afshe,
bronkospazem

Bari ngadaleson ose


bllokon percimin nodal
Veprimi zgjat shume
pak
K/ind ne astme dhe
bllok grade e larte
Dipiridamoli potencon
efektet

IV: doza
ngarkeses 0.5 mg
Mbajtja PO
0.125-0.25
mg/dite

Anoreksi, nauze, te
vjella, aritmi
serioze(RRVP, TV,
RRAP, T atriale,
bllok AV grada 2ose
3 te kombinuar me
aritmite e
mesiperme)

K/ind: percim antegrad


ne nje rruge aksesore
AV(WPW) se nese
ndodh FA- pergjigja
ventrikulare eshte
eksesive (digoksina
shkurton periudhen
refraktare te rruges
aksesore)

0.8-1.6 g/mL

25

Efektet anesore shoqeruese te antiaritmikeve


Klasa I: anestetike lokale ose bllokues te kanaleve Na

-IA: ngadalesojne percimin e zgjasin repolarizimin


Quinidina: toksic. hepatik, zgjat intervalin Q-T
Procainamidi: inotrop negativ
Disopyramidi: inotrop negativ sinjifikant
Moricisina: inotrop negativ i lehte

-IB: ngadalesojne shpejtesine e percimit e shkurtojne repolarizimin


Lidokaina: konvulsione
Mexiletina: toksic. Hepatik
Tocainidi: inotrop negativ, fibroze pulmonare, hepatit
Phenitoina: nderveprim me barnat

-IC: ngadalesojne shpejtesine e percimit e kane efekte te ndryshme ne


repolarizim
Flecainide: inotrop neg., proaritmi
Encainide: proaritmi
Propafenone: inotrop negativ
26

Efektet anesore vazhd.2


Klasa II: bllokues te recept. -adrenergjike propanolol,

esmolol, metoprolol: inotrop neg, hipotension


Klasa III: shtojne zgjatjen e potencialit te veprimit dhe
periudhen refraktare efektive:
-Bretilium: hipotension
-Amiodarone: inotrop neg. fibroze pulmonare

Klasa IV: bllokojne hyrjen e Ca ne qelize:


-Verapamili: hipotension, K/indikohet ne takikardi me
QRS te gjera (mund te shkaktoje TV e FV), te neonatet
(apnoe, hipotension, asistoli)
- Diltiazemi: inotrop neg. ngadaleson sistemin percues
27

Efektet anesore vazhd3


Deprimim i miokardit: inotrop neg., edeme pulmonare- disopiramida,
amiodaroni (+disfunksion tiroide, mikrodepozitime korneale, diskolorim
kutan)
Efekte antikolinergjike( retension urinar akut, turbullim pamje, goje e
thate):disopiramida
Toksicitet pulmonar: infiltrate e fibroze pulmonare (amiodaroni, tocainide),
bronkospazem: propafenoni e antiaritmike te tjere + -bllokatore
Toksicitet hepatik: rritje e lehte e enzimave- hipersensibilitet-hepatit
(quinidina, tocainidi, etj) Kontroll i enzimave preoperatore!
Proaritmia (perkeqesim i aritmise):Klasa IC flecainid, encainid . Verapamili
k/ind ne TV se mund ta konvertoje ne FV
Nderveprimi midis barnave: amiodaroni, quinidina, propafenoni, verepamili
mund te rrisin nivelet e digitalit
o Phenitoina (indukton enzimat lizozomiale) ul nivelet e quinidines,
disopiramides
o Amiodaroni rrit warfarinen, quinidinen, phenitoinen
o Terapia immediate me -bllokatore pas verapamilit bllok AV gr II-III
o Bretili(alfa), amiodaroni(alfa,beta), propafenoni (alfa,beta) b/veprim me
antiaritmike me efekte antiadrenergjike ose bllokues - e -adrenergjike mund
te alterojne hemodinamiken gjate anestezise
28

Indikacionet per pejsimin e urgjences dhe gadishmerine per pejsim

Pejsimi Emergjent

Bradikardi me komprometim te hemodinamikes (bllok komplet i zemres, bllok grada II


simptomatik, SSS simptomatik, bradikardi nga medikamentet (digoxina, beta-bllokuesit, kalci-bllokuesit,
procainamidi), pamjaftueshmeri e pejsmekerit permanent, bradikardi idioventrikulare, FA simptomatik me
pergjigje ventrikulare te ngadalte, bradikardi refraktare gjate reanimimit te shokut hipovolemik dhe
bradikardi me mekanizma shpetimi ventrikulare malinje)
(presioni gjakut <80mmHg sistoliku, ndryshime te gjendjes mendore, angina, edeme pulmonare)

Bradikardi me ritme shpetimi


(nuk i pergjigjet terapise farmakologjike)

Overdrive pejsim ne takikardite refraktare


supraventrikulare ose ventrikulare
(indikacioni ka te beje me situatat refraktare ndaj trajtimit farmakologjik ose kardioversionit elektrik)

Arresti kardiak bradiasistolik

Kur perdoret, pejsimi duhet bere sa me shpejt para se te ngjase arresti


Gadishmeria per pejsim
Paraprakisht gadishmeria per pejsim duhet te jete ne rastet e Infarktit akut te miokardit

disfunksion simptomatik i nyjes sinusale


bllok grada II tip Mobitz 2 (ne IM inferior mund te shkaktohet bllok asimptomatik relativ
grada II-III pejsimi varet nga shenjat apo perkeqesimi i bradikardise.

bllok grada III


bllok i fresket i DM, DD, i alternuar ose bifascikular

29

Tipa te pejsmekerave kardiake


emri

Vendosja e elektrodes

Vendi i
sinonimi
gjenerimit
te pulsit

Transkutan

Lekure (muri anterior e


posterior i gjoksit)

ekstern

I jashtem jo invaziv

Transvenoz

Vene (kateter venoz me


majen ne VD, ose AD
ose te dyja)

ekstern

Transvenoz i
perkohshem,
transvenoz permanent

Transtorakal

Nepermjet murit te
perparem te gjoksit per
ne zemer VD (me
troakar)

ekstern

transmiokardial

Transezofageal ezofag

ekstern

Epikardial

Epikard (vendosen ne
epikard gjate kirurgjise)

Ekstern ose
intern

Permanent

Venoz ose epikardial

intern

I implantuar, intern
30

Teknika e procedura per trajtimin e aritmive:


Kardioversion i sinkronizuar vec FV(efektiv ne aritmi nga rihyrja)
Pejsimi transkutan derisa te vendoset pejsim provizor: fillohet
goditja me 3-5 mA (40-100mA)
Pejsimi provizor nepermjet v jug. Interna/subklavia me kateter
pluskues (teknike fluoroskopike)
duhen disponuar ne rast urgjence ne 24 oret e para postoperatore

Pejsimi permanent
Kardioverter-defibrilatoret e implantueshem (ICD)

konvertojne ose defibrilojne TV e FV episodike ose TV jo nga shkaqe


reversibile, ose ne pac me rrisk (kardiomiopati iskemike)
Ablacioni me radiofrekuence - ne takiaritmite rihyrese nga rruge
specifike ose vatra automatizmi ektopike behet ablacion me voltazhulet e frekuence-larte (300-750 MHz) vatra ablac <1 cm diameter

Ablacion kirurgjik
31

Kodet e pejsimit:
VVIR:pejson(V), sensor(V),frenon pejsimin ne pergjigje te stimulit sensor (I), rrit frekuencen gjate aktivitetit(R).
AAI, DDD, VDD: pejsmeker fiziologjike
VVI: reduktojne rrezikun e FA dhe insuficiences kardiake
Ndryshimi automatik i rregjimit sipas stimulit sensor: gjate FA nga DDDR ne VVIR

II

III

IV

Dhoma e
pejsuar

Dhoma e
ndjeshme

Pergjigja ndaj stimulit Modulimi i


sensor
frekuences
(gjate
aktivitetit)

A-atrium

A-atrium

O-asgje

O- e pa
O-asgje
programueshme

Vventrikul

Vventrikul

I-frenon pejsmekerin

R-frekuence e
moduluar

D-dual

D-dual

T-nxit pejsmekerin te
stimuloje ventrikujt

V-ventrikul

D-dual
Per stimujt ne ventr. frenon; Per stimujt ne
atrium -nxit

D-dual (te
dyja)

Pejsimi
shumevendesh

A-atrium

32

ALGORITMI I BRADIKARDISE
Filloni ABC
Siguroni rruget e
frymemearrjes
Jepn o2
Vendosni vigon
Lidhni monitorin,oximetrin,
dhe matesin e tensionit

Kontrolloni shenjat vitale


Shikoni anamnezen
Kontrolloni stimulimin
vagal (aspirimin trakeal,
dhimbjen).
Modifikoni terapine
(kalcibllokues, digogsine,
betabllokues, antiaritmike)

Shume ngadale (<60 Rrpm)


Bradikardi, absolute (<60 Rrpm) apo
realtive
Shenja apo simptoma serioz e? a ,,b
Jo
Po
Bllok kardiak AV I grades
II tipi II? apo Bllok kardiak
AV I grades III?
Jo

Observoni

a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

Po

Behuni gati per peismeker


transvenoz
Perdorni peismeiker
transkutan perkohesisht.

Sekuenca ndjekese
Atropine 0.5-1.0 mg c,d (I dhe II)
TPC nese eshte e mundur (I)
Dopamine5-20 g/kg/min(IIb)
Epinefrine 2-10 g/min (IIb)
Izoprotenerol

Simptomat apo shenjat serioze duhet te lidhen me ritmin e ngadalte. Manifestimet klinike perfshijne:
Simptomat ( dhimbje kraharori, marrje fryme, nivel I ulur I ndergjegjes)
Shenjat (Ta I ulur, shok, kongjestion pulmonary, CHF, IM.)
Mos vononi TPC ndersa prisni per venien e vigonit apo te fillojne efekti I atropines ne nje pacient
simptomatik.
Zemrat e trasplantuara dhe te denervuara nuk do ti pergjigjen atropines. Kaloni menjehere tek
vendosja e peismekerit, dhenia e katekolamines ose te dyja b ashke.
Atropina jepet me doza te perseritu ra cdo 3-5 min deri ne nje total prej 0.03 -0.04 mg/kg.perdorni
interval te shkurter dozimi prej 3 min ne raste te renda klinike. Sugjerohet qe atropina te perdoret me
kujdes ne bllokun AV ne nivelin His Purkinje. (bllok AV tipi II dhe bllok I grades III m e komplekse
QRS te gjera. ) (Klasa IIb)
Kurre mos trajtoni bllok te grades III plus rrahje te crregullta ventrikulare me Lidokaine .
Izoproterenoli duhet te perdoret me shme kujdes. Ne doza te vogla I perket klases IIb,( mund te jete e
dobishme) ne doza t e larta I perket klases III (eshte e demshme)
Verifikoni tolerancen e pacientit dhe kapjem mekanike. Perdorni analgjezi dhe qetesues nese eshte e
nevojshme.

33

Mekanizmat e takikardive
Aritmia

Mekanizmi

Takikardia supraventrikulare(TSV)

Nyja AV

Rihyrje

Rruga aksesore

Rihyrje

Takikardia atriale

Rihyrje ose automatizm i theksuar

Flater atrial

Rihyrje

Fibrilacion atrial

Fillimi: Shprthim aktiviteti, mbajtja: val


multiple rihyrje

Takikardia ventrikulare

Monomorfe pas IM

Rihyrje

Ndjeshmri ndaj katekolaminave

Shprthim aktiviteti

Torsad e majs

Shprthim aktiviteti

Val multiple rihyrje

Fibrilacion ventrikular

34

Te dhena ndihmese per diagnozen e takiaritmive:


Frekuenca:

-FV 150 rr/min zakonisht paraqet flater atrial me bllok AV 2:1


-FV > 200 rr/min te adulti sugjeron rruge AV aksesore
Ritmi:
-pergjigje ventr. e parregullt-sugjeron FA ose flater atrial me percim variabel ose TA me bllok
AV variabel
Vala P:
-prania e vales P takikardi supraventrikulare
-mungesa e vales P- takikardi supra/ventrikulare
-vala P nuk dallohet ne EKG lidhja ezofageale
Kompleksi QRS:
-i ngushte <0.12 sek. tregues i takiaritmise supraventr
-i gjere >0.12 sek. takikardi supra/ventrikulare
-i gjere ne takikardi supraventr. +bllok dege e percim aberrant ventr.
-TV sugjerohet kur zgjatja e kompleksit QRS >0.14 sek
Aksi QRS:
-devijim i majte (-60 deri -120) gjate takikardise sugjeron origjine ventrikulare
-takikardite supraventr. zakonisht aks normal

TV dallohet nga T Supraventr.: zgjatja QRS>014 sek, devijacion i majte i aksit,


komplekse QRS monofaze pozitive ne V4

35

Algoritmi i trajtimit te FA e flaterit atrial


Pacient me
hemodinamike
stabel

Pacient pa
stabilitet
hemodinamik
FA 48 ore:

zgjatja e paqarte

FA < 48
ore:

Kontrollo frekuencen ventrikulare

kardioversion elektrik
100-300 J. Perseritet ne
rast nevoje

ose

rivendos ritmin sinusal

propranolol 2-10 mg iv ne boluse nga 1


mg/min

ibutilide* 1 mg IV (per pacientet


<60 kg, 0,01 mg/kg), mund te
perseritet nje here pas 10 min

ose
verapamil 5-20 mg iv ne boluse 5
mg/2-3min
ose
diltiazem 0,25 mg/kg iv cdo 2 min,
pastaj 5-15 mg/ore; 0,35 mg/kg IV,
mund te perseritet 15 min me vone ne
rast nevoje

ose
digogsine 0,5-0,75 mg IV per 30 min,
pasuar nga nje shtese 0,75 mg ne doza
te ndara ne 12-24 oret pasuese
Ose

ose
procainamide* 15 mg/kg per 25
mg/min, pastaj 2-4 mg/min
ose
flecainide 200-300 mg po doze
unike
ose
propafenone 450-600 mg po
doze unike
ose
kardioversion elektrik 100-360 J,
perseritet ne rast nevoje

Amiodarone IV
Prokainamidi ose ibutilidi jane barna te
zgjedhur ne sindromen WPW

36

Trajtimi i TV nga shkaqe te rikthyeshme


Iskemi akute/IM

Amiodarone dhe/ose
rivaskularizim

-bllokues,

Insuficience kardiake kongjestive

Optimizohet terapia e IKK, ACE inhibitore,


-bllokues, konsiderohet ICD
Crregullime te elektroliteve (Zakonisht MgSO4 1-4 g IV, KCl, pejsim atrial
torsada e majes)
Toksicitet barnash/QT e gjat (torsade e MgSO4 1-4 g IV, KCl, pejsim atrial (80-100
majes)
rrahje/min), ndrpriten barnat e kl. I/III)
Toksicitet barnash (TV monomorfe e Bikarbonat natriumi (50-200 mEq IV),
pandrprer: flecainide, propafenone, lidocaine (0,5-0,75 mg/kg).
antidepresant triciklik
TV e ndjeshme ndaj katekolaminave
-bllokues

37

Kriteret e modifikuar Brugada per TV:


Ka disociacion AV (P/QRS indipendente, capture beats, fusion beats)?

Jo
Po=TV
Ka RS ne ndonje lidhje prekordiale?
Po
Jo=TV
Fillimi i QRS behet nga pika me e ulet e vales S >100mS ne ndonje
lidhje prekordiale?
Jo
Po=TV
Ka kritere morfologjike* per TV ne V1 e V6 ?
Jo
Po=TV
*kritere morfologjike:
QRS ne BDD: ne V1 R monofazike ose QR ose RS, ne V6 R/S<1 ose R monofazike ose
QR
QRS ne BDM: ne V1 R>30msek gjeresi ose RS>60 msek gjeresi, ne V6 QR ose QS

38

Barna IV per trajtimin e aritmive ventrikulare


Klasa I
Prokainamidi (IA) 100mg iv me doze ngarkese cdo 5 min deri ne
zhdukjen e aritmise ose doze totale 15 mg/kg me infuz kontinua 2-6
mg/min
Lidokaina (IB) 1.5 mg/kg ne doza te ndara te dhena dy here ne 20
min me infuz. Kontinua 1-4 mg/min
Klasa II
Propranolol, 0.5-1 mg ngadale ne doza te ndara deri ne doze totale
0.1 mg/kg. Perseritet bolusi ne rast nevoje
Metoprolol, 2.5 mg ngadale deri ne doze totale 0.2 mg/kg Perseritet
bolusi ne rast nevoje
Esmolol 0.5-1 mg/kg doze ngarkese e dhene me infuzione 50300g/kg/min. Hipotensioni e bradikardia jane faktore kufizues
Klasa III
Bretilium, 5mg/kg doza ngarkeses e dhene ngadale me infuzion 1-5
mg/min. Mund te shkaktoje hipotension
39

Algoritmi i trajtimit te TV monomorfe


TV monomorfe

hemodinamike jo stabel
(hipotension, edeme
pulmonare, iskemi miokardi,
humbje vetedije)

Hemodinamike stabel

Identifiko dhe trajto


shkaqet e rikthyeshme
Funksion
normal i VM

Kardioversion i
sinkronizuar 50-150 J

Procainamide 20 mg/min (17


mg/kg pastaj 1-4 mg/min)
ose

Funksion jo
normal i VM
(LVEF <40%)

Sotalol 10 mg/m (2-1.5 mg/kg)

kardioversion
i sinkronizuar

Percaktohet
nevoja per
terapi
profilaktike me
barna ose ICD

Amiodarone 150 mg
bolus IV pastaj 1
mg/min per 6 ore,
pastaj 0,5 mg/min
per 18 ore
ose
lidocaine 0,5-0,75
mg/kg IV bolus
pastaj 1-4 mg/min
40

Takikardia ventrikulare polimorfe

Kardioversion kur eshte e qendrueshme ose pa stabilitet hemodinamik

Intervali QT normal
Trajto iskemine kardiake
Korrigjo crregullimet
elektrolitike/metabolike/hemodinamike
VM normal

-bllokatore
Ose
Lidokaine
Ose
Amiodarone
Ose
Prokainamid
Ose
Sotalol

Intervali QT i zgjatur

Korrigjo crregullimet elektrolitike


dhe/ose nderprit barnat qe
zgjasin QT

Algoritmi i
trajtimit te
TV polimorfe

Disfunksion i VM

Amiodarone
Ose
Lidokaine

Magnesium 1-4 g iv
Dhe/ose
Nxitje atriale pejsim (80-100
rrahj/min)
Ose
Izoproterenol 0,5-2 g/min
(titruar deri ne FC80-100
rrahje/min)
Ose
lidokaine

41

Algoritmi i trajtimit te takikardise supraventrikulare me komplekse te ngushta


Takikardia supraventrikulare me komplekse te
rregullta te ngushta

Hemodinamike jo stabel

hemodinamike stabel

Kardioversion i sinkronizuar
50-150 J

ECG 12 lidhje per te bere


diagnozen

Manovra vagale (masazh i sinusit


karotid, Valsalva)

Adenozine 6-24 mg bolus IV

Metoprolol 5 mg IV per 1-2 min,


perseritet 3 here

Verapamil 5 mg IV per 1-2 min,


perseritet 3 here
42

ALGORITMI I FIBRILACIONIT VENTRIKULAR/TAKIKARDISE


VENRIKULARE PA PULS
Vleresoni ABC
Beni CPR deri sa te vendoset
defibrilatori a
Monitorizoni

Defibriloni deri ne 3 here ne se


eshte e nevojshme per FV/TV
persistente (200J, 2 00-300J,
360J) b
Si eshte ritmi pas 3
goditjeve te para? c

FV/TV persistente
apo rekurente

Rikthim I qarkullimit
spontan

Vazhdoni CPR
Intuboni menjehere
Vendosni vigon

Shikoni
shenjat vitale
Suportoni
rruget e
frymemarrjes
Suportoni
rruget e
frymemarrjes
Jepni med. e
duhura per TA,
frekuencen dhe
ritmin kardiak.

Epinefrine 1 mg IV
menjehere, d,e
perseriteni c do 3-5
minuta
Defibriloni me 360 J
cdo 30 -60 sek b,f

Administroni barnat e
duhura ( lidokaina,
amiodaroni ) ne FV/TV
persistente apo
rekurente g,h
Defibriloni me 360J 30 -60
sek pas cdo doze med b,f
Lidhja duhet te jete med goditje, med -goditje.

Aktivitet elektrik pa
puls (shko tek fig.3)

Asistoli
(Shko tek fig.
4)

Klasa I: perdorshem dhe efektive


Klasa IIa: pranueshem, ndoshta perdorshem dhe efektiv
Klasa IIb: pranuesh em, ndoshta perdorshem dhe efektiv
Klasa III: e paperdorshme apo efektive
E panjohur
a. shtypja prekordiale behet ne rastin e klases IIb,kur ska puls dhe nuk ka defibrillator per
momentin.
b. defibrilim I jashtem automatik duke perdorur energji ne formen
e valeve goditese me
nivele te ulta energjie. Ne disa gjendje klinike goditja me keto nivele te uleta energjie eshte e
pranueshme.
c. arresti kardiak hipotermik trajtohet ndryshe pas kesaj pike. Shih algoritmin e hipotermise.
d. doza e rekomanduar e epine frines eshte 1 mg IV menjehere cdo 3 -5 min. ne se kjo nuk
eshte e sukseshme, vazhdohet me dozimet e klases se IIb :
e mesme: Epinefrine 2 -5 mg IV menjehere, cdo 3 -5 min.
rritese: Epinfrine 1 mg, 3 mg, 5 mg IV menjehere cdo 3 min.
e larte: Epinefrine 0.1 m g /kg IV shpejt, cdo 3 -5 min.
e. bikarbonat Na, 1 mEq/kg eshte e klases se I nese dihet qe pacienti ka nje hiperkalemi
preekzistuese.
f. ketu pranohen goditjet e vazhduara ne grupe treshe, vecanerisht kur medikamentet veprojne
vone.
g. rradha e medikamenteve eshte si me poshte:
Lidokaine 1.0 deri ne 1.5 mg/kg shpejt. Konsideroni perseritjen ne 3
-5 min. deri ne nje doze
maksimum 3 mg/kg. Nje doze e vetme prej 1.5 mg eshte pranueshme ne arrest kardiak.
Bretilium 5 mg/kg shpejt. Perseriten i ne 5 min me 10 mg/kg.
Sulfat Mg. 1-2 g IV ne torsaden e majes, kur dyshohet hipomagnezemi, dhe ne fibrilacion
ventrikular refraktar.
Prokainamid 30 mg/min. ne FV refraktar. (Doza maksimale totale eshte 17 mg/kg.)
h. Bikarbonati I Na 1 mEq/kg IV perdor et si me poshte:
Klasa IIa
Ne se dihet nje acidoze preekzistuese qe I pergjigjet bikarbonateve
Ne se ka overdoze me anti depresive triciklike
Alkalizimi I urines ne overdozat me aspirine dhe dhe medikamente te tjera
Klasa IIb
Ne se intubohet dhe vazhdon gjate intervali I arrestit
Kthimi I qarkullimit spontan pas nje intervali te gjate arresti
Klasa III
Acidoze laktike hipoksike
Acidoze hiperkarbonike

43

ALGORITMI I AKTIVITETIT ELEKTRIK PA PULS (fig. 3).


Prfshin :
Disociacionin elektromekanik.
Pseudodisociacionin elektromekanik.
Ritmin idioventrikular.
Ekstrasistolat ventrikulare.
Ritmin bradi-asistolik.
Ritmin idioventrikular t post-defibrilimit.
Vazhdo CPR.
Intubo menjher.
Vendosni rrug
venoze.

Vlersoni fluksin e gjakut


duke prdorur ECHO Doppler,
CO2 fund-ekspirimi, EKG ose
linj arteriale.

Konsidero shkaqet e mundshme :

Hipovolemi (infuzion volumi).


Hipoksi (ventilim).
Tamponada e zemrs
(periokardiocentez).
Hipotermi.
Tromboemboli masive pulmonare
(kirurgji, trombolitik).

Adrenalin 1 mg IV shpejt
( a,c),prsritet do 3 - 5
minuta.
Nse sht bradikardi
absolute (<60 Rr/min) apo
bradikardi relative, jepet
Atropin 1 mg IV
Prsriteni do 3-5 minuta,
deri n nj total 0.03 - 0.04
mg/kg (d).

Overdoza medikamentoze si
antidepresiv triciklike, digitalik, bllokues, bllokues t kanaleve t Ca.
Hiperkalemia (a).
Acidoza (b).
Infarkt akut masiv miokardi (shko te
fig. 9).

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

I : plotsisht ndihmdhnse.
II a : e pranueshme, mundsisht ndihmdhnse.
II b : e pranueshme, ndoshta ndihmdhnse.
III : nuk indikohet, mund t jet e dmshme.
---------------------------------------------------------------a. Bikarbonati i Na 1 mEq/kg sht i klass s par, nse pacienti dihet q ka hiperkaliemi preekzistuese.
b. Bikarbonat Na 1 mEq/kg :
Klasa II a :
Nse dihet acidoza preekzistuese, q i prgjigjet bikarbonateve.
N overdozat me antidepresiv triciklik.
Pr t alkalinizuar urinn n overdozat me medikamente.
Klasa II b :
Nse sht i intubuar dhe vazhdon gjat intervali i arrestit.
Pas kthimit spontan t qarkullimit, pas nj intervali t gjat arresti.
Klasa III.
Acidoza laktike hipoksike.
c. Doza e rekomanduar e adrenalins sht 1 mg IV shpejt do 3-5 minuta. Nse kjo doz nuk ka rezultat, mund
t merren parasysh regjime dozimi t ndryshme t klass II b :
E mesme : Adrenalin 2-5 mg IV shpejt, do 3-5 minuta.
Rritse : Adrenalin1 mg -3 mg -5mg IV shpejt, 3 minuta larg nga njra-tjetra.
E lart : Adrenalin 0.1 mg/kg shpejt, do 3-5 minuta.
d. Intervali m i shkurtr i dozimit t atropins ( 3 minuta) mund t jet i dobishm n arrestin kardiak.( klasa
IIb).

44

ALGORITMI I TRAJTIMIT T ASISTOLIS (fig.4)

Vazhdoni CPR.
Intuboni menjher.
Vendosni rrug venoze.
Konfirmoni asistolin n m shum se
nj lidhje.

Konsideroni shkaqet e mundshme


Hipoksi
Hiperkalemi
Hipokalemi
Acidoz preekzistuese.
Overdoz medikamentoze.
Hipotermi

Konsideroni peismejkerin e
menjhershm transkutan . (a)

Adrenalin 1 mg shpejt, (a,b)


prsriteni do 3 - 5 minuta.

Atropin 1 mg IV, prsritet do 3


- 5 minuta, deri n total 0.03 - 0.04
mg/kg (d, e).

Konsiderohet fundi i prpjekjeve.

Klasa
Klasa
Klasa
Klasa

I : plotsisht ndihmdhnse.
II a : e pranueshme, mundsisht ndihmdhnse.
II b : e pranueshme, ndoshta ndihmdhnse.
III : nuk indikohet, mund t jet e dmshme .

a.

Pejsmejkeri transkutan sht ndrhyrje e klass


II b.
b - Doza e rekomanduar e Adrenalin s sht 1 mg
IV shpejt do 3 -5 minuta. Nse kjo tentativ
dshton mund te konsiderohen regjime t ndryshme
t dozimit t klass II b :
E mesme : adrenalin 2-5 mg shpejt, do 3 -5
minuta.
Duke u rritur : adrenalin 1 mg - 3 mg - 5mg shpejt,
3 minuta larg njra -tjetrs.
E lart : adrenalin 0.1 mg/kg IV shpejt, do 3 -5
minuta.
c- Bikarbonat Na+ 1 mEq/kg sht klas I kur
pacienti ka hiperkaliemi paraprake.
d. Interval m i shkurtr i dozimit t atropins
mund t jet i dobishm n arrestin kardiak.
(Klasa
II b).
e. Bikarbonat Na+ 1 mEq/kg :
Klasa II a
* Nse dihet acidoz preekzistuese, q i prgjigjet
bikarbonateve.
*N overdoza me antidepresiv triciklike dhe
pr alkalinizimin e urins n ove rdozat
medikamentoze.
Klasa II b
*Nse sht i intubuar dhe vazhdon interval arresti i
gjat.
*Pas kthimit spontan t qarkullimit pas nj intervali
t gjat arresti.
Klasa III
acidoze laktike hipoksike
f-Kur pacienti pas intubimit dhe trajtimeve t para
mbetet n asistoli ose ritm agonal dhe shkaqet jan
t paidentifikuara, konsiderohet ndrprerja e CPR
duke marre parasysh dhe kohn e
arrestit.

45

Pasojat e aritmive ventrikulare gjate periudhes


perioperatore:
Aritmite ventrikulare beninje:

1.

Aritmite ventrikulare potencialisht malinje

2.

3.

Pa semundje kardiake strukturore-pa rrezik vdekje- pa simptoma


hemodinamike- pa anamneze te meparshme: nuk rekomandohet
terapi (kujdes:iskemi miokardi, hipoksemia, hiperkarbia, acidoza,
anestezia siperfaqsore, stimulimi simpatik, crregullimet
elektrolitike!)
semundje strukturore kardiake(insuf. koronare e rende, IM,
kardiomiopati kongjestive ose hipertrofike), anamneze per aritmi,
trajtim antiaritmikrrezik per vdekje ---trajtim pa nderprerje dhe
intraoperator!

Aritmite malinje ventrikulare


sem te renda strukturore crregullime te theksuara hemodinamike (

vertigo, sinkope, arrest kardiak)


Trajtimi :agresiv EV ,anestezist + kardiolog si pika 2 + ICD
+antiiskemike
Nitroglicerina profilaktike+terapi antiaritmike IV dhe -bllokada +
kujdesi anestetik ne induksion e mbajtje te anestezise

46

Trajtimi antitrombotik per FA paroksizmal dhe


kronik
Gjendja mjeksore
Paciente pa faktore risku dhe moshe <65
vjec
Mosha 65-75 vjec me nje nga faktoret e
riskut:
Insufic. Kardiake Kongjestive
Disfunksion i VM
Semundje e Valvules mitrale
Hipertension
Diabet mellitus
Emboli ose AVC e mepershme
Zmadhim i atriumit te majte
Mosha 75 vjec

Barnat
Aspirine 325 mg/dite

Kumarinike (sintrome) INR 2.0-3.0

Sintrome (INR 2.0-2.5) po te mos kete


rrezik te larte per hemoragji
47

Probleme te ndryshme qe shoqerojne aritmite:

Prolapsi i valvules mitrale


Incidenca: 5% e popullates se shendoshe (10-20% te femrave te

reja)
Shoqerohet me disfunksion autonom e nivele te larta serike te
katekolaminave ne shume paciente.
PSVT (takikardia paroksizmale SV) eshte takiaritmia me e
zakonshme shkaktuar nga:
a.
b.

rihyrja nodale AV,


rruget nderlidhese AV aksesore

Zgjatja e Q-T eshte e shpeshte ne prolaps mitral


Pergatitja preoperatore:
o anksiolitike e ABP(per endokarditin)
o mbajtja e volemise
o trajtimi i hipotensionit me phenilephrine
o trajtimi i aritmise: me efikase -bllokuesit

48

Sindromi i Q-T se zgjatur


A) kongjenital (prishje e ekuilibrit ose shtim i fluksit hyres
simpatik te majte te zemres nepermjet zinxhirit simpatik)
Stimulimi simpatik nga- stresi faktor precipitues
Trajtimi:
o premedikim adekuat,
o niveli i anestezise ne intubim/ekstubim/dhimbja postop.,
o perdorimi -bllokatoreve
Rekomandohet mosperdorimi i barnave me efekte

simpatomimetike (pankuronium, ketamine, etj)

B) i fituar (crregullimet elektrolitike, barnat, sem kardiake)Q-T e zgjatur mund te shoqerohet me TV polimorfe
(torsade e majes)
Trajtohet shkaku, isoproterenoli ose pejsimi overdrive rrisin

frekuencen dhe parandalojne pasdepolarizimin e shpejte


49

Semundje te SNQ
Aritmi supraventrikulare e ventrikulare, FA:

trauma te mbyllura te kokes, hemorragji


subaraknoidale, insult cerebri
Mekanizmi:
o rritja e PIK,
o kompresioni i trurit,

o prania e gjakut ne hapesiren subaraknoidale ose

strukturat intrakraniale

precipitojne aritmite kardiake


50

Semundje valvulare e zemres


Stenoza e aortes: kontr. ventr. premature , TV ne

korrelacion me stresin e murit ventrikular te majte,


fraksionin e ulur te ejeksionit, gradientin e rritur te
presionit.
Pas zevendesimit te valv. Aortes incidenca e aritmise ventr.
+/-. FA ne SA (guida metalike, kateteriz a. pulm, kanjulim
venoz para By-pass pasoja hemodinamike.
Trajtimi: esmolol (kur lejon hemodinamika) kardioversion

elektrik. Kujdes anestetiket inhalatore (disoc. AV)

Stenoza mitrale: takikardia (ne FA) ul kohen diastolike te

mbushjes, ul fluksin e gjakut neper valvul, shton gradientin


transvalvular.
Vete FA nuk demton regurgitimin mitral pasi nuk mundet
me rrit presionin ne atr. majte dhe kontraksioni i tij nuk
eshte efektiv per shkak te permasave te medha.
51

Aritmite te femijet
Takikardia junksionale ektopike (nga shtimi i

mekanizmit automatik ne pjesen distale konduktore-zona


e fascikulit te His).
Takohet postop. Pas riparimeve te difekteve kongjenitale.
Me Fr ventr.>300 rr/min
Trajtimi:
Ulje e tonusit adrenergjik- rritje tonusit vagal, mbajtja e

hemodinamikes, funks metabolike, inotrop pozitive,


hipotermi e lehte
Verapamili= apnoe, bradikardi, hipotension
Flecainidi, encainidi e propafenoni=efektive
Ablacion kirurgjik
52

rregullimet elektrolitike
Hipokaliemia perioperatore (diuretiket,

hiperventilimi, etj):
Rrit automatizmin dhe eksitabilitetin e membranes se

qel.miokardit
Ul efektin antiaritmik te medikamenteve

Hipomagneziemia(zakonisht shoqerohet me ulje te K

intraqelizor). Efektet elektrofiziologjike dominante:


zgjat kohen e rihyrjes ne nyjen sinusale AV
shton intervalet atrium-His.

Trajtimi i artmive ventrikulare me Mg kerkon monitorimin e


niveleve serike te Ke Mg
53

Potrebbero piacerti anche