Sei sulla pagina 1di 1

SK PENDIDIKAN KHAS TAIPING

PERANCANGAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID-RMT DAN PS1M


TAHUN 2015
BIL

ITEM/TAJUK

AKTIVITI

SASARAN

PELAKSANAAN

IMPAK/OUTCOME

TINDAKAN

PPPM/DASAR
KPM

1.

Program
Rancangan
Makanan
Tambahan (RMT)

Memberi makanan
tambahan yang berzat dan
seimbang kepada muridmurid yang berkenaan
untuk membantu mereka
mengatasi masalah dari
segi pertumbuhan badan
dan kekurangan tenaga.

Semua murid

Sepanjang Tahun

Melahirkan murid
yang mempunyai
berat badan yang
ideal, sihat dan
cergas.

GURU RMT/ AJK RMT

SPK Bil 7/2010

2.

Program Jemari
kreatif

Membuat aktiviti seni/


BBM daripada kotak susu
yang terpakai

Guru, PPM,
murid

Sepanjang Tahun

Menghasilkan
aktiviti seni/ BBM
dari kotak susu
terpakai

AJK RMT

Anjakan 10
PPPM

3.

Program Susu 1
Malaysia (PS1M)

Jom Minum susu.

Semua murid

Sepanjang Tahun

Meningkatkan taraf Guru RMT/ AJK RMT


kesihatan dan
pemakanan murid
sekolah rendah bagi
memastikan
pertumbuhan fizikal,
kesihatan mental
dan kesihatan
umum murid
sekolah bertambah
baik.

Anjakan 10
PPPM