Sei sulla pagina 1di 54

Anexa la Hotrrea nr. 228/16.10.

2006

REGULAMENT PRIVIND STABILIREA UNOR MSURI


PENTRU GOSPODRIREA MUNICIPIULUI PLOIESTI, PRECUM SI CONSTATAREA
SI SANCTIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENTII

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

1.1

Prezentul regulament stabileste faptele ce constituie contraventii si cadrul juridic unitar pentru
constatarea si sanctionarea contraventiilor la gospodrirea Municipiului Ploiesti, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia public local, cu modificrile si completrile
ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodrirea localittilor urbane si rurale;
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificat si completat;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public si regimul juridic al acesteia, actualizat; Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de constructii, republicat si actualizat; Legea nr.
38/2003 privind transportul n regim de taxi si n regim de nchiriere; Legea nr. 78/2000 privind
regimul deseurilor, modificat si completat; Ordonanta de Urgent nr. 195/2005 privind protectia
mediului, actualizat; Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de
cltori, modificat si completat; Hotrrea Guvernului nr. 1591/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu ap si de
canalizare; Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localittilor

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

(actualizat); Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localittilor; Hotrrea Guvernului nr.
433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de
salubrizare; Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodrie comunal, modificat si
completat; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitti publice; Ordonanta Guvernului nr.
85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, actualizat; Hotrrea
Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari, modificat si completat; Legea nr. 114/1996 privind locuintele, actualizat;
Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, modificat si
completat, aprobat prin Legea nr. 108/2004; Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
Consiliile locale rspund, potrivit legii, de ndrumarea si coordonarea ntregii activitti de gospodrire
si nfrumusetare a localittii, de pstrarea ordinii si respectarea normelor de igien. Participarea
cettenilor, a institutiilor publice si agentilor economici la ntretinerea si curtenia localittii constituie
o obligatie fundamental pentru ndeplinirea cerintelor de viat civilizat a ntregii populatii.
Buna gospodrire, pstrarea curteniei, respectarea strict a normelor de igien, respectarea ordinii
publice, nfrumusetarea municipiului, reprezint o obligatie permanent a consiliului local si a tuturor
cettenilor.
In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local aplic principiile descentralizrii, autonomiei
locale, legalittii si consultrii cettenilor n solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Constituie contraventie fapta svrsit cu vinovtie, stabilita si sanctionat prin lege, ordonant, prin
hotrre a Guvernului sau prin hotrre a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti stabileste si sanctioneaz contraventii n urmtoarele domenii:
salubritate
activitatea din piete, curtenia si igienizarea acestora
ntretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joac pentru copii
amenajarea si curtenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si terenurile virane
ntretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate n administrarea lor

ntretinerea strzilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultur, ntretinerea

cldirilor, mprejmuirilor si a altor constructii


depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere
1.7
1.8

Sanctiunile contraventionale ce se pot aplica sunt: avertismentul si amenda, ca sanctiuni principale,


precum si sanctiunile complementare.
Sanctiunile complementare constau n:
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii

suspendarea sau anularea, dup caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei
activitti, emis de autoritatea public local

nchiderea unittii
blocarea contului bancar
suspendarea activittii agentului economic
retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitti de comert exterior,
temporar sau definitiv
desfiintarea lucrrilor si aducerea terenului n starea initial
1.9

Sanctiunile se stabilesc proportional cu gradul de pericol social al faptei svrsite.

CAPITOLUL II
PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENTIILOR

2.1

a) Pentru una si acceasi contraventie se aplic o sanctiune contraventional principal si una sau mai
multe sanctiuni complementare.

b) In cazul n care contravenientul nu respect obligatia de a nlatura situatia creat prin svrsirea
contraventiei, organul constatator poate aplica, n mod repetat, dup fiecare somatie la care
contravenientul nu se conformeaz, o nou amend pentru contraventia svrsit.
2.2

La agentii economici si institutii sanctiunea se aplic, dup caz, conductorului acesteia, patronului,
persoanei care a avut sarcina de a urmri ndeplinirea obligatiilor respective.
Agentul constatator stabileste amenda n procesul-verbal de constatare a contraventiei; n afara
sanctiunilor prevzute, agentul constatator va stabili n cuprinsul aceluiasi proces-verbal, cnd va fi
cazul, valoarea pagubei produse prin contraventie, n conditiile legii. Dup caz, agentii constatatori
vor fotografia sau filma faptele care constituie contraventie, preciznd n mod expres data si ora
svrsirii faptei.

2.3

Procesul-verbal de constatare a contraventiei se comunic n copie contravenientului de ctre organul


ce a aplicat sanctiunea, n termen de cel mult o lun de la data aplicrii acesteia.

2.4

Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plngere, n termen de 15 zile


de la data comunicrii acesteia, care se depune la sediul institutiei din care face parte agentul
constatator.

2.5

Plngerea formulat, nsotit de punctul de vedere al agentului constatator, va fi naintat spre


solutionare Judectoriei Ploiesti.

2.6

Fiecare entitate implicat n aplicarea prezentului regulament, are obligatia s asigure urmrirea
punerii n executare a proceselor-verbale de contraventie, n sensul transmiterii acestora, n regim de
urgent, ctre Serviciul Public Finante Locale, dup expirarea termenului legal de formulare a
plngerii de ctre contravenient.

CAPITOLUL III
ACTIVITTI EDILITAR GOSPODRESTI

3.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
500 1.500 lei pentru persoane fizice
1.000 2.500 lei pentru persoane juridice
1. Nentretinerea fatadelor cldirilor magazinelor, chioscurilor sau tonetelor prin lucrri de
reparatii, zugrvire sau vopsire, de ctre agentii economici, institutii si persoane fizice
autorizate
2. Neexecutarea operatiunii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, n conditiile prevzute de
normele legale
3. Neluarea msurilor de salubrizare si mprejmuire a terenurilor neocupate din intravilan de ctre
proprietari sau administratori
4. Desfiintarea sau mutarea abuziv a platformelor de gunoi care deservesc Asociatiile de locatari
sau proprietari
5. Imprejmuirea sau rezervarea unor suprafete apartinnd domeniului public fr autorizare legal
6. Amenajarea de terase pe domeniul public, pe suprafete mai mari dect cele aprobate
7. Neefectuarea sau efectuarea necorespunztoare de ctre persoanele fizice sau juridice a
operatiilor de mentinerea curteniei, nlturare a zpezii, ghetii sau poleiului, a trotuarelor si
rigolelor (inclusiv a grtarelor gurilor pluviale) din dreptul locuintei sau a sediilor
8. Depozitarea materialelor de constructii pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiesti
lng platforma gospodreasc sau camere de precolectare

9. Nepstrarea n bun stare de folosint a bncilor, cosurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor


de afisaj, cabinelor telefonice, locurilor de joac pentru copii, precum si a altor dotari de
mobilier urban
10. Neaducerea la starea initial a zonelor verzi afectate de lucrri edilitar-gospodresti (gazonare,
plantare de flori sau gard viu).

CAPITOLUL IV
ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

4.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:

500 1.500 lei pentru persoane fizice

1.000 2.500 lei pentru persoane juridice


1. Neafisarea la loc vizibil de ctre asociatiile de locatari sau proprietari, la parterul fiecarei scri
de bloc a tabelului cu toti proprietarii sau chiriasii precum si a numrului de persoane din
fiecare apartament
2. Angajarea unui administrator, persoan fizic, neatestat potrivit prevederilor legale
3.

Mentinerea n functie, dup termenul prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 400/2003,


actualizat, a unui administrator, persoan fizic, neatestat potrivit prevederilor legale

4. Angajarea unei persoane, remunerarea si actualizarea indemnizatiei fr acordul Adunrii

generale a proprietarilor
5. Refuzul administratorului, contabilului, presedintelui, comisiei de cenzori sau comitetului de
proprietari, dup caz, de a prezenta documentele financiar-contabile pentru control
6. Refuzul persoanei care a fost schimbat din functie prin hotrrea adunarii generale de a preda
actele financiar contabile, persoanelor alese
7.

Nendeplinirea de ctre Comitetul Executiv al Asociatiei de proprietari, presedintele


administrator sau comisia de cenzori a obligatiilor stabilite prin Hotrrea Guvernului nr.
400/2003, actualizat

8. Conducerea evidentei financiar-contabile fr respectarea legislatiei n vigoare


9. Folosirea fondurilor proprii ale asociatiei de proprietari n alte scopuri dect cele pentru care au
fost constituite, fr acordul adunrii generale
10. Refuzul nejustificat al conducerii asociatiei de proprietari de a elibera dovada care s ateste
achitarea datoriilor de ctre proprietarul care doreste nstrinarea locuintei
11. Nentocmirea listei de plat a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari,
conform normativelor privind organizarea si conducerea contabilittii n partid simpl de ctre
persoanele juridice fr scop lucrativ
12. Afisarea necorespunztoare a listei de plat, respectiv fr semnatura presedintelui, comisiei de
cenzori, fr data afisrii si termen de 5 zile lucrtoare de la data primirii ultimei facturi
13. Neconvocarea adunrii generale a proprietarilor cel putin o dat pe an sau convocarea fr
respectarea conditiilor de convocare
14. Efectuarea lucrrilor de reparatii capitale si/sau reparatii curente fr aprobarea adunarii
generale si fr respectarea prevederilor legale (cu exceptia situatiilor de urgent)
15. Utilizarea veniturilor obtinute de asociatia de proprietari din activitti economice sau alte
activitti, n alte scopuri dect cele stabilite de lege si aprobate de ctre adunarea general
16. Refuzul proprietarului de a accepta accesul n apartament sau n spatiul cu alt destinatie dect

cea de locuint (dup caz) al unui reprezentant al asociatiei, atunci cnd este necesar s se
inspecteze, s se repare sau s se nlocuiasc elemente din proprietatea comun, n conditiile
stabilite de lege, cu un preaviz de 15 zile. Fac exceptie cazurile de urgent, cnd nu este necesar
nici un preaviz.
17. Refuzul proprietarului de a contribui la repararea sau, dup caz, la consolidarea si la mentinerea
n stare de sigurant a propriettii comune din cadrul condominiului, hotrte de Adunarea
general a proprietarilor
18. Refuzul nejustificat de a se restitui fondul de rulment constituit, n cazul schimbrii domiciliului
sau a dreptului de proprietate, dac prin actele de transmitere a acestuia sau a dreptului de
folosinta a locuintei nu se stipuleaz altfel
19. Repartizarea eronat a cheltuielilor de ntretinere
20. Nerespectarea modului de calcul al penalizrilor conform legislatiei n vigoare
21. Refuzul de a ncheia conventie anual privind criteriile de calcul a cheltuielilor aferente
spatiilor cu alt destinatie dect cea de locuint situate n condominium
22. Nerespectarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2001, actualizat, cu privire la tranformarea
asociatiilor de locatari n asociatii de proprietari n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare
a prezentei hotrri
23. Refuzul asociatiilor de proprietari de a proceda la separarea patrimoniului si a bilantului
financiar contabil n cazul constituirii unei noi asociatii prin desprindere (n temeiul unei
hotrri judectoresti)
24. Refuzul nejustificat de realizare a bransamentelor separate n cazul spatiilor cu alt destinatie
dect cea de locuint situate la parterul condominiului precum si n cazul separrii asociatiilor
de proprietari.
25. Modificarea instalatiilor, fr avizul asociatiilor de proprietari
26. Schimbarea destinatiei locuintelor sau spatiilor cu alt destinatie dect cea de locuint (inclusiv
spatiile comerciale de la parterul blocurilor), situate n cladiri colective, fr acordul Asociatiei

de proprietari si aprobarea proprietarilor cu care se nvecineaz, pe orizontal si vertical


27. Cumularea functiilor de presedinte, cenzor, administrator sau membru n comitetul executiv la
asociatiile de proprietari, precum si ocuparea acestor functii de ctre persoane, rude de gradul I
sau soti (exceptie fac asociatiile de proprietari cu mai putin de 10 apartamente)
28. Nedepunerea de ctre administrator sau contabil la Biroul Relatii cu Asociatii de proprietari a
situatiilor soldurilor, elementelor de activ si pasiv, sau a situatiei financiar anual, dup caz, n
termenele stabilite de legislatia n vigoare
29. Eliberarea din functie a persoanelor necesare administrrii si bunei functionri a cldirii
(exceptie persoanele care demisioneaz) fr aprobarea Adunrii generale a proprietarilor
30. Efectuarea pltii de ctre contabil sau administrator a sumelor reprezentnd premii acordate
personalului angajat din cadrul asociatiilor de proprietari sau persoanelor din structura de
conducere, fr aprobarea Adunrii generale a proprietarilor
31. Delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti
economici specializati, fr aprobarea Adunrii generale a proprietarilor
32. Acordarea unor drepturi bnesti membrilor asociatiilor de proprietari care desfsoar activitti
lucrative folositoare, fr aprobarea Adunrii generale a proprietarilor, exceptie, cu aprobarea
Comitetului executiv n cazuri de urgent
33. Neafisarea de ctre administrator la avizierul fiecrei scri de bloc a listei, actualizat, cu
persoanele din structura de conducere, precum si a indemnizatiilor acestora
34. Necompletarea la zi a crtii de imobil
35. Nenregistrarea de ctre administrator, la Biroul Relatii cu Asociatiile de proprietari, n termen
de 30 de zile de la producere, a oricrei schimbri privind persoanele care detin functiile de
administrator, presedinte sau membrii comisiei de cenzori si comitet executiv prin depunerea
xerocopiei procesului-verbal al Adunarii generale a proprietarilor
36. Nedepunerea de ctre presedinte, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentului
regulament, la Biroul Relatiile cu Asociatiile de proprietari, a documentului (ncheiere de

sedint sau sentint civil) emis de Judectoria Ploiesti, prin care asociatia de proprietari a
obtinut personalitate juridic.

CAPITOLUL V
AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM SI ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII

5.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:

500 1.500 lei pentru persoane fizice

1.000 2.500 lei pentru persoane juridice


1. Infiintarea sau extinderea cimitirelor fr acordul autorittii locale
2. Nemprejmuirea incintelor santierelor de constructii sau a punctelor de lucru si neinstalarea
panourilor de avertizare si identificare denumirea obiectivului, identificarea constructorului si
durata lucrrii
3. Nesemnalizarea corespunztoare conform dispozitiilor legale a punctelor de lucru att pe timp de
zi ct si pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor
4. Neasigurarea curteniei exterioare (pneuri si senile) a autovehiculelor sau vehiculelor de orice
fel, la iesirea din santiere, statii de betoane precum si din alte asemenea locuri
5. Nementinerea ordinii si curteniei santierelor

6. Nesemnalizarea si nemprejmuirea cldirilor care nu mai prezint sigurant n exploatare

CAPITOLUL VI
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

6.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:

500 1.500 lei pentru persoane fizice

1.000 2.500 lei pentru persoane juridice


1. Desfsurarea comertului stradal pe alte amplasamente dect cele aprobate de Consiliul Local,
pe baz de Plan urbanistic de detaliu sau studiu de amplasare
2. Desfsurarea comertului stradal pe alt mobilier dect cel aprobat
3. Nerespectarea criteriilor privind amplasamentul pentru desfsurarea comertului stradal, potrivit
Regulamentului aprobat prin Hotrrea Consiliului Local nr. 191/2000
4. Nerespectarea msurilor administrative de exploatare a amplasamentelor pentru comert stradal
conform art. 7 din Regulamentul aprobat prin Hotrrea Consiliului Local nr. 191/2000
5. Refuzul de a achita tarifele prevzute pentru folosirea parcrilor publice
6. Accesul, oprirea si stationarea n parcrile publice si/sau n statiile R.A.T.P. a vehiculelor
persoanelor fizice sau juridice care efectueaz transport de persoane n judet si n afara judetului

7. Blocarea cu vehicule a accesului sau iesirii din parcare sau din proprietti, indiferent de titularul
dreptului de proprietate
8. Splarea autovehiculelor pe domeniul public
9. Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, utilaje defecte, tonetele, chioscuri,
constructii metalice
10. Montarea schelelor sau macaralelor de constructii pe domeniul public, fr autorizri si fr
plata taxelor legale
11. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioscuri, corturi, tonete pentru parcuri de distractii,
circuri sau alte manifestri fr autorizrile legale
12. Expunerea pentru reclama publicitar pe domeniul public a unor vehicule, autovehicule, utilaje,
aparatur sau mrfuri fr autorizrile legale
13. Murdrirea domeniul public prin efectuarea unor lucrri de reparatii la autovehicule, ori urmare
a exploatrii autovehiculelor
14. Amplasarea rulotelor si containerelor de constructii pe domeniul public fr autorizarea si
achitarea taxelor legale
15. Ocuparea domeniului public cu orice constructii provizorii sau materiale fr autorizarea si
achitarea taxelor legale
16. Necurtirea, nentretinerea si nerepararea spatiului de parcare de ctre detintorii legali
17. Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activittilor autorizate n conditiile legii
18. Scldatul si splatul de ctre persoanele fizice n fntni arteziene, cismele si lacurile amenajate
pe spatiile verzi (parcuri si grdini publice) precum si folosirea marginilor acestora (malurilor)
ca loc de plaj
19. Efectuarea de ridicri de vehicule de ctre agentii economici neautorizati sau persoane fizice
20. Obstructionarea personalului Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti n desfsurarea
activittii de ridicare vehicule

21. Ocuparea zonelor interzise prin Regulamentul aprobat prin Hotrrea Consiliului Local nr.
218/2005 de ctre autovehicule de peste 3,5 tone
22. Nerespectarea prevederilor art. 1 din Hotrrea Consiliului Local nr. 143/2002 privind
interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune animal pe drumurile publice din
Municipiul Ploiesti
23. Nerespectarea prevederilor Hotrrii Consiliului Local nr. 333/2003 privind aprobarea
conditiilor de executie a retelelor de comunicatii prin cablu de ctre operatorii de comunicatii
24. Nerespectarea prevederilor Procedurii de executare a lucrrilor de reparatii pe domeniul public
al Municipiului Ploiesti aprobat prin H.C.L. nr. 184/2005 de ctre detintorii de retele, cu
reluarea procedurilor
25. Inceperea lucrrilor de interventie fr autorizatia de ncepere a lucrrilor edilitare sau avizului
Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti; nerespectarea termenelor de finalizare a
lucrrilor.

CAPITOLUL VII
ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC

7.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
250 1.000 lei pentru persoane fizice

500 1.500 lei pentru persoane juridice


1. Degradarea acoperisurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor antene de
orice tip de ctre ocupantii legali, alte persoane fizice, reprezentanti ori angajati ai unor
persoane juridice sanctiune complementar recuperarea contravalorii prejudiciului.
2. Depozitarea n spatii apartinnd fondului locativ public de ctre ocupantii legali de materiale
sau obiecte nefolosibile, n conditii insalubre
3. Distrugerea sub orice form a fondului locativ public de ctre detinatorii de contract
4. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunturi n alte locuri dect pe panourile de afisaj de ctre
proprietar, alte persoane fizice ori juridice

CAPITOLUL VIII
CANALIZARE, ALIMENTARE CU AP SI EPURAREA APELOR UZATE

8.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
250 1.000 lei pentru persoane fizice
500 2.000 lei pentru persoane juridice
1. Amplasarea de materiale si deseuri, acoperirea cu pmnt, moloz sau alte materiale a
receptorilor, cminelor de ap precum si plantarea de arbori pe traseele conductelor si retelelor

de ap din sistem
2. Amplasarea pe traseul retelelor apartinnd sistemului public de alimentare cu ap si de
canalizare a unor constructii provizorii sau definitive
3. Amplasarea constructiilor n zona de protectie si de sigurant a conductelor retelelor publice de
alimentare cu ap si de canalizare fr autorizatie de construire care s cuprind si avizul
operatorului serviciului public de ap-canal
4. Lipsa marcajelor si inscriptiilor pentru interventia rapid n caz de necesitate pe cldirile de
locuit sau alte cldiri din apropiere, mprejmuiri, care s indice prezenta cminelor de vane si a
hidrantilor de incendiu
5. Mutarea sau deteriorarea tblitelor indicatoare de identificare a gospodriilor subterane
6. Necurtirea nmolurilor din statiile de decantare
7. Utilizarea aparatelor de msur si control neverificate metrologic sau cu termenul de verificare
expirat
8. Deteriorarea sau distrugerea sistemelor publice de ap si canalizare: a retelelor, bransamentelor
si racordurilor la instalatiile de distribuire a apei si a retelei de canalizare, robinetelor, aparatelor
de msur si control sau a sigiliilor acestora, capacelor, ramelor metalice si gratarelor de la
retelele de ap si canalizare ori a cminelor acestora etc.
9. Interventiile neautorizate asupra contorului de bransament
10. Achizitionarea de ctre agentii economici de capace, rame metalice, grtare sau fragmente ale
acestora provenite de la retelele de ap si canalizare, de la persoane fizice sau juridice altele
dect detintorii de drept
11. Neevacuarea de ctre utilizatori sau de ctre operator a apelor acumulate n subsolul cldirilor,
n cazul n care acestia sunt responsabili de producerea acestui incident
12. Nedesfundarea sistemelor de canalizare apartinnd retelei interioare din incinta gospodriilor de
ctre utilizatori

13. Mentinerea nejustificat n stare de nefunctionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de
pe strzi, de ctre operatorul serviciului public
14. Infundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pmnt sau alte
reziduuri
15. Spargerea coloanelor si evacuarea apelor uzate n subsoluri de ctre proprietar sau chiriasi
16. Nepermiterea accesului liber si neconditionat al personalului tehnic autorizat la aparatele de
msur si control n scopul citirii nregistrrii sau efecturii controlului de calitate al apei
17. Nepermiterea accesului autorittilor abilitate de lege cu drept de control s verifice instalatiile
interioare n legatur cu efectele duntoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distributiei
sau n legatur cu conformarea lor la normele de igien, ori de cte ori exist indicii certe n
acest sens
18. Manevrarea neautorizat a vanelor si robinetelor din cminele de manevr precum si folosirea
hidrantilor publici de personal neautorizat
19. Folosirea apei din cismele, puturi, fntni publice si bazinele fntnilor arteziene pentru
splarea masinilor si altor materiale, indiferent de natura acestora
20. Deteriorarea fntnilor si a cismelelor de but ap
21. Deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public
22. Colectarea n cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice
23. Nenlocuirea n procesul de productie a apei potabile cu apa industrial, acolo unde procesul de
productie o permite si exist surse
24. Lipsa sau montajul defectuos al capacelor la cminele aferente retelelor edilitare precum si lipsa

grtarelor de scurgere existente pe raza Municipiului Ploiesti


25. Executarea lucrrilor de orice fel si n special a celor de sptur, de-a lungul traseelor sau n
intersectie cu retelele publice de ap si de canalizare, precum si a celor de extindere a retelelor
publice de ap si de canalizare fr proiect ntocmit de un agent economic autorizat, nsusit de
operatorul sistemului public de alimentare cu ap si de canalizare
26. Avarierea sau distrugerea partial ori total a unor prti din reteaua public de ap si/sau de
canalizare, provocat cu ocazia efecturii de lucrri de constructii, va fi remediat de persoana
juridic vinovat de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fr ca prin aceasta s
fie exonerat de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a
asigura serviciile publice de alimentare cu ap si/sau de canalizare
27. Nerealizarea unui bransament propriu / separatie tehnic sau lipsa unei conventii ncheiate cu
proprietarul imobilului sau cu asociatia de proprietari, de ctre agentii economici si institutiile
publice care folosesc spatiile cu alta destinatie dect cea de locuint, amplasate la parterul
blocurilor de locuinte.
Pentru agentii economici nou nfiintati, termenul este de 60 zile de la data obtinerii autorizatiei
de functionare.
28. Nerespectarea obligatiei de bransare la reteaua public de ctre agentii economici neautorizati
s extraga ap din subteran, precum si alimentarea, din surse proprii, a altor utilizatori, de ctre
agentii economici autorizati, potrivit legii, s extrag ap din subteran numai pentru consum
propriu
29. Livrarea de ap potabil ctre utilizatori, care nu ndeplineste indicatorii de potabilitate
prevzuti de legislatia n vigoare
30. Descrcarea n reteaua de canalizare de ape uzate care nu ndeplinesc conditiile impuse de

normativele n vigoare si de avizele operatorului care exploateaz instalatiile de canalizare.


Nerespectarea obligatiei ca n cazul n care apele uzate nu se ncadreaz n indicatorii de
calitate, utilizatorii n cauz s execute instalatii proprii de epurare sau de preepurare a apelor
uzate.
31. Nerespectarea de ctre operator a obligatiei de a detine o documentatie tehnic actualizat si
complet a sistemului public de alimentare cu ap si de canalizare, inclusiv planurile retelei
conform proiectului de realizare a acesteia si cu fiecare modificare, astfel nct s poata fi
cunoscute n orice moment istoricul sistemului si situatia existent n teren
32. Nerespectarea de ctre operator a obligatiei de a tine la zi evidenta (registru sau pe suport
informatic) pentru:
a. reparatii si interventii accidentale
b. revizii tehnice, reparatii curente, reparatii capitale si interventii programate
33. Provocarea unor avarii care mpiedic continuitatea functionrii retelei publice de alimentare cu
ap si de canalizare ca urmare a exploatrii necorespunztoare a instalatiilor de ctre utilizatori
34. Nerespectarea de ctre operator a termenului pentru constatarea defectiunilor la reteaua public
de ap (max. 4 ore de la sesizare) si pentru demararea lucrrilor pentru remedierea defectiunilor
constatate n termen de max. 24 de ore de la constatare
35. Nerespectarea de ctre operator, mpreun cu Administratia Domeniului Public si Privat a
obligatiei de a reface locul unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucrri noi, la un
nivel calitativ corespunztor, n cel mai scurt timp de la terminarea lucrrii, sau n termenul
stabilit n autorizatia de construire

36. Nerespectarea de ctre operator, n cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de ap
ale sursei n caz de secet sau nghet, a obligatiei de a asigura distributia apei dup un program
propus de operator si aprobat de reprezentantii autorittii administratiei publice locale, program
care va fi va fi adus la cunostinta utilizatorilor n timp util, prin diverse mijloace (mass-media,
afisare la utilizator)
37. Distrugerea constructiilor, a instalatiilor, mprejmuirilor, portilor, stlpilor de iluminat, semnelor
de avertizare, amplasate n zona de protectie sanitar si care, conform legislatiei n vigoare,
apartin domeniului public
38. Ocuparea sau utilizarea abuziv a terenurilor sau utilizarea lor ntr-un mod care contravine
msurilor de protectie a terenurilor din zonele de protectie sanitar, indiferent de scop
39. Afectarea functionrii retelelor publice de ap si de canalizare prin accesul la manevrarea
armturilor si accesoriilor de ctre alte persoane, cu exceptia celor autorizate de operator si, n
cazuri de fort major, a pompierilor
40. Neasigurarea si nerespectarea de ctre operatorul care asigur serviciile de alimentare cu ap
din sistemul public de alimentare cu ap a msurilor de asigurare a protectiei calittii apei n
retelele de distributie, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei n rezervoarele de
nmagazinare si certificarea prin buletine de analiz a apei la surs si n retele n sectiunea de
msur (dup splarea acestora), ori de cte ori intervin lucrri de ntretinere sau nlturare a
avariilor
41. Nerespectarea de ctre operator a obligatiei de a ntocmi un program anual de verificare si
curtare periodic a retelei publice de canalizare
42. Nerespectarea de ctre operator a obligatiei de a ntretine curate gurile de scurgere-colectare a
apelor meteorice si stradale, scop n care vor efectua verificri si curtri periodice si de a lua

msuri operative de interventie n locurile inundate n cazul ploilor torentiale


43. Nerespectarea de ctre operator a obligatiei de a stabili si de a lua mpreun cu autorittile
administratiei publice locale msuri de redimensionare a conductelor retelei publice de
canalizare, de multiplicare si/sau repozitionare a gurilor de scurgere-colectare n cazul n care se
constat producerea sistematic de inundatii n anumite puncte ale retelei publice de canalizare
44. Realizarea de bransamente si racorduri de canalizare fr avizul operatorului
45. Nerespectarea obligatiei de ctre proprietarii imobilelor care au acces la retelele noi de
distributie a apei potabile de a solicita bransarea imobilelor n termen de 6 luni de la punerea n
functiune a retelei stradale respective
46. Nerespectarea obligatiei de a face notificare operatorului serviciului, n cazul n care utilizatorul
dispune n interiorul proprietatii sale si de alte instalatii de alimentare cu ap care nu provin din
sistemul public de distributie a apei
47. Utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pmnt a
instalatiilor electrice
48. Manevrarea vanei de concesie a bransamentului de ap (apartinnd retelei publice) de persoane,
altele dect personalul specializat al operatorului
49. Nerespectarea de ctre utilizator a obligatiei de a lua toate msurile necesare pentru asigurarea
protectiei si integrittii fizice a cminului de bransament, a contorului de ap la locul de montaj
si a vanelor ce echipeaz bransamentul, n cazul n care acestea se afl pe proprietatea sa, dac
s-a dovedit c deteriorarile s-au produs din vina acestuia
50. Nerespectarea de ctre utilizator a obligatiei de a notifica operatorului orice modificare privind
debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate n reteaua de canalizare a orasului, ca urmare a

extinderii capacittilor de productie, a modificrii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze


51. Nerespectarea de ctre utilizator a obligatiei de a nu deversa n reteaua public de canalizare
deseuri, reziduuri, substante poluante sau toxice care ncalc conditiile de descrcare impuse de
normele tehnice sau ape uzate care n sectiunea de control contin:
a. materii n suspensie, ale cror cantitate, mrime si natur constituie un factor activ de
erodare a canalelor, provoac depuneri sau stnjenesc curgerea normal
b. substante cu agresivitate chimic asupra materialelor din care este realizat reteaua de
canalizare si statia de epurare a apelor uzate din localitate
c. substante de orice natur, care, plutitoare sau dizolvate, n stare coloidal sau de
suspensie, pot stnjeni exploatarea normal a canalelor si statiei de epurare a apelor uzate
sau care, mpreun cu aerul, pot forma amestecuri explozive
d. substante toxice sau nocive care, singure sau n amestec cu apa din canalizare, pot pune
n pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare
e. substante cu grad ridicat de periculozitate
f. substante care, singure sau n amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care s
contribuie la poluarea mediului nconjurtor
g. substante colorante, ale cror cantitti si natur, n conditiile dilurii realizate n reteaua
de canalizare si n statia de epurare, determin modificarea culorii apei din resursele de
ap n care se evacueaz apele epurate
h. substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nmolului

i.

substante organice greu biodegradabile n cantitti ce pot influenta negativ procesul de


epurare ale treptei biologice.

52. Nerespectarea de ctre utilizatorii care care au contract de furnizare a apei precum si de
detintorii de surse proprii de alimentare cu ap, a obligatiei de a deversa apele uzate provenite
din activittile specifice fiecrui tip de utilizator numai n reteaua public de canalizare, n cazul
n care strada este canalizat
53. Nerespectarea cerintei impuse de operatorul pentru servicii de alimentare cu ap si de
canalizare ca utilizatorii din categoria agentilor economici, care deverseaz ape uzate
industriale, s fie dotati cu dou tipuri de racorduri distincte:
a. un racord pentru ape menajere
b. un racord pentru ape industriale
54. Nerespectarea de ctre utilizatorii industriali a obligatiei de a controla permanent parametrii
apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea n reteaua public s respecte indicatorii
consemnati n avizul de racordare
55. Nerespectarea de ctre utilizatorii industriali a obligatiei de a ncheia conventii de deversare a
apelor uzate cu operatorul serviciului apa canal, de efectua analize si de a monta prelevatoare de
probe n flux continuu, n conditiile stipulate n conventia ncheiat
56. Montarea oricrui dispozitiv sau instalatii care poate permite ptrunderea apelor uzate n
conducta de ap potabil sau industrial, fie prin aspirare datorat fenomenului de ejectie, fie
prin refulare cauzat de o suprapresiune produs n reteaua de evacuare
57. Executarea fr aprobarea prealabil a operatorului de lucrri pentru modificarea instalatiilor de

alimentare cu ap si de canalizare, dac acestea pun n pericol siguranta retelei publice


58. Executarea de ctre detintorul de instalatii a unor legturi ntre instalatii interioare prin care se
distribuie apa cu destinatii diferite, precum si cele dintre conductele de ap potabil si conducte
de ap nepotabil
59. Executarea de legturi la reteaua de distributie apartinnd sistemului public de alimentare cu
ap de ctre utilizatorii care au n dotare instalatii interioare ce folosesc ap din alte surse dect
ale operatorului
60. Executarea unei legturi directe ntre conductele de aspiratie ale pompelor si bransament
61. Nerespectarea obligatiei de a asigura functionarea normal a instalatiei/retelei interioare de
alimentare cu ap si de canalizare, prin executia tuturor lucrrilor de ntretinere si reparatie ce se
impun n vederea unei exploatri optime, pentru a nu se produce pierderi de ap, sau, n cazul n
care, prin functionarea lor necorespunztoare, creeaz un pericol pentru sntatea public.
Obligatia se extinde si la statiile de hidrofoare, rezervoare, statii de pompare interioare etc., care
se afl n proprietatea utilizatorului.
62. Nerespectarea de ctre operatorul serviciului ap-canal a urmtoarelor obligatii:
a. s respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare a serviciilor de
alimentare cu ap si de canalizare
b. s respecte prevederile regulamentului serviciului de alimentare cu ap si de canalizare
c. s ia msurile necesare pentru remedierea operativ a defectiunilor aparute la instalatiile
sale, precum si de nlturare a consecintelor si pagubelor rezultate

d. s presteze serviciul de ap si de canalizare la toti utilizatorii cu care a ncheiat contracte


de furnizare si utilizare a serviciilor
e. s serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizati
f. s respecte indicatorii de performant ai serviciului
g. s furnizeze informatii despre prestarea serviciului autorittilor administratiei publice
locale, precum si A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autorittile administratiei
publice locale sau/si de A.N.R.S.C.
h. s aplice metode performante de management care s conduc la reducerea costurilor de
operare
i.

s asigure gospodarirea eficient a apei distribuite n Municipiul Ploiesti, precum si


colectarea apelor meteorice, canalizarea si epurarea apelor uzate

j.

s furnizeze apa la parametrii de potabilitate impusi de normativele n vigoare, cu


asigurarea valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, prevzute n contract, indiferent
de pozitia utilizatorului n schema de functionare

k. s asigure preluarea apelor uzate si meteorice la sistemul public de canalizare si s


verifice calitatea acestora
l.

s realizeze urmrirea continu, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a


calittii apei n reteaua de distributie si la iesirea din statiile de tratare a apei potabile
si/sau instalatiile de epurare, s pstreze registrele cu rezultatele analizelor si s pun
aceste date la dispozitia personalului mputernicit cu sarcini de inspectie si control
m. s ntretin si s verifice functionarea contoarelor de msurare a debitelor, n
conformitate cu legislatia, normele si normativele n vigoare

n. s factureze cantittile de ap furnizate si serviciile de canalizare prestate la valorile


msurate prin intermediul contoarelor aducnd la cunostinta utilizatorului modificrile de
tarif
o. s nregistreze toate reclamatiile si sesizrile utilizatorilor, s le verifice si s ia msurile
ce se impun, dup caz. La sesizrile scrise operatorul va rspunde tot n scris, n termen
de max. 30 de zile de la nregistrarea acestora.
63. Nerespectarea de ctre utilizator a urmtoarele obligatii:
a. s respecte clauzele contractului de furnizare ncheiat cu operatorul serviciului public de
alimentare cu ap si/sau de canalizare
b. toti utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea
eficient si rational a apei preluate din reteaua public de alimentare cu ap, prin
ncadrarea n normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosint,
conform debitelor prevzute n standardele n vigoare
c.

s mentin curtenia si s ntretin n stare corespunztoare cminul de


bransament/racord, dac se afl amplasat pe proprietatea sa; nentretinerea
corespunztoare a cminului si a contorului

d. s anunte imediat operatorul despre aparitia oricrei deteriorri sau descompletri aprute
la cminul de bransament/racord, care l deserveste, n cazul n care acesta nu se afl pe
proprietatea sa
e. toti utilizatorii, agenti economici, care utilizeaz n procesul tehnologic apa sunt obligati
s furnizeze operatorului informatii cu privire la consumurile prognozate pentru anul
urmator

f. s nu execute lucrri clandestine de ocolire a contorului


g. s nu influenteze n nici un fel indicatiile apometrului si s pstreze intact integritatea
acestuia, inclusiv sigiliile; distrugerea sigiliilor si orice interventie neautorizat asupra
contorului de bransament
h. s achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator
i.

detintorii de surse proprii de ap care au si calitatea de utilizatori ai serviciilor publice


de alimentare cu ap sunt obligati s comunice operatorului serviciului data punerii n
functiune a surselor proprii, n vederea facturrii debitelor utilizate din acestea si
deversate n canalizarea public. In acest scop au obligatia s instaleze apometre, s tin
la zi registrul de evident pe baza cruia s se poat calcula si verifica debitul surselor
proprii

j.

s anunte cu 15 zile nainte mutarea din imobil, solicitnd fie schimbarea titularului de
contract, fie desfiintarea bransamentului de ap si/sau a racordului de canalizare, n cazul
desfiintrii imobilului. De asemenea, utilizatorul va anunta operatorul n toate cazurile n
care apar schimbri ale datelor nscrise n contractul ncheiat cu acesta.

64. Nerespectarea de ctre agentii economici care nu se alimenteaz cu ap din reteaua public, dar
care deverseaz ap uzat n reteaua public de canalizare, a obligatiei de a monta debitmetre cu
nregistrare si contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate si de a le mentine n stare de
functionare
65. Nedeclararea corect a suprafetelor de teren detinute si declarate de fiecare utilizator pe proprie
rspundere, la ncheierea contractului de furnizare ap si preluarea apelor uzate la canalizarea
public
66. Nerespectarea de ctre operator a urmtoarelor obligatii n vederea realizrii indicatorilor de

performant stabiliti prin contractul de delegare sau regulamentul serviciului:


a. gestiunea serviciilor publice de alimentare cu ap si de canalizare, conform prevederilor
contractuale
b. evidenta utilizatorilor
c. evidenta rezultatelor activittilor privind citirea echipamentelor de msurare, facturarea si
ncasarea contravalorii serviciilor efectuate
d. evidenta reclamatiilor si sesizrilor utilizatorilor si solutionarea acestora
e. evidenta solicitrilor de bransare/racordare la sistemul public si a avizelor emise
f.

accesul nengrdit al autorittii administratiei publice locale, n conformitate cu


competentele si atributiile legale ce i revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:
modului de respectare si de ndeplinire a obligatiilor contractuale asumate

calittii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de


performant stabiliti n contractele de concesionare

modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere n functiune,


dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitarurban ncredintat prin contractul de concesiune

modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de ap si de canalizare


stadiului de realizare a investitiilor

respectrii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si a normelor


metrologice.

67. Preluarea apei direct din conducte si hidranti de incendiu de ctre persoane
68. Consumul de ap, precum si deversarea apelor uzate din/n reteaua public fr contract.

CAPITOLUL IX
ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRIC SI ILUMINATUL PUBLIC

9.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
250 1.500 lei pentru persoane fizice
500 2.000 lei pentru persoane juridice
1. Nementinerea si nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile (trape, capace, grtare, rsufltori
etc.)
2. Deteriorarea aparatelor de msur si control, a cminelor unde sunt amplasate acestea, a
conductelor, racordurilor si robinetilor
3. Racordarea la reteaua de utilitti publice fr avizul si autorizatia organelor de specialitate
4. Interzicerea accesului personalului autorizat la instalatiile interioare din incinta beneficiarului

5. Nepozitionarea stlpilor de retele electrice pe amplasamentele aprobate


6. Distrugerea retelei si a lmpilor de iluminat public, dac nu ndeplineste elementele constitutive
ale unei infractiuni
7. Modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestri fr autorizrile legale
8. Inlocuirea si montarea altor lmpi de iluminat public dect cele autorizate legal.

CAPITOLUL X
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMIC

10.1

Constituie contraventii svrsite de utilizatori n domeniul serviciului energetic de interes local


urmtoarele fapte si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
100 500 lei pentru persoane fizice
200 1.000 lei pentru persoane juridice
1.

Refuzul utilizatorului de a permite personalului mputernicit al operatorului accesul la


instalatiile proprii n scopul efecturii controlului, nregistrrii consumurilor, executrii
lucrrilor de ntretinere si reparatii, bransrii unor consumatori sau pentru debransarea
instalatiilor n caz de neplat

2. Folosirea de ctre utilizator a apei calde menajere si a agentului termic pentru nclzire pentru
splarea autovehiculelor, topirea zpezii sau n alte scopuri dact cele prevzute n contractele-

abonament
3. Executarea lucrrilor de reparatie capital a instalatiilor de nclzire central sau modificarea
acestora fr documentatie tehnic legal aprobat si fr acordul operatorului
4. Golirea instalatiilor n vederea executrii unor modificri sau reparatii fr acceptul scris al
operatorului
5. Activittile care pot pune n pericol viata, sntatea si/sau bunurile cettenilor
6. Distrugerea sigiliilor si orice interventie neautorizata asupra contorului de bransament
10.2

Constituie contraventii svrsite de operator n domeniul serviciului energetic de interes local


urmtoarele fapte si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
1.000 2.500 lei pentru persoane juridice
1. Activittile care pot pune n pericol viata, sntatea si/sau bunurile cettenilor
2. Practicarea de preturi sau tarife altele dect cele stabilite de autoritatea de reglementare
competent si de contractul de delegare a gestiunii serviciului
3. Intretinerea necorespunztoare sau neluarea msurilor de protectie mpotriva inghetului a
instalatiilor de distributie a energiei termice, corespunztor obligatiilor ce revin operatorului
potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului
4. Furnizarea agentului termic la parametri care pun n pericol siguranta instalatiilor de utilizare
5. Fundamentarea si sustinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor si tarifelor cu date
eronate, n scopul obtinerii unor tarife si preturi mai mari
6. Refuzul de a se supune controlului autorittilor de reglementare abilitate n ceea ce priveste
preturile si tarifele
7. Producerea, transportul si/sau distributia de energie termica fr licent eliberat de autoritatea
de reglementare competent si/sau fr contract de delegare a serviciului acordat n conditiile
legii de autoritatea administratiei publice locale

CAPITOLUL XI
PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC

11.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:

500 2.500 lei pentru persoane fizice

1.000 2.500 lei pentru persoane juridice


1. Lipirea afiselor, posterelor sau anunturilor publicitare n alte locuri dect cele autorizate
2. Montarea de panouri publicitare sau banere fr autorizare
3. Nentretinerea panourilor de afisaj sau de publicitate de ctre utilizatorii sau detintorii legali
4. Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de ctre detintorii legali ai
acestora
5. Expunerea de materiale publicitare n cimitire, de ctre persoane fizice ori juridice
6. Folosirea mijloacelor de transport n scopuri publicitare fr autorizatie si achitarea taxelor
legale
7. Nerespectarea distantei de amplasare a firmelor luminoase
8. Nerespectarea distantei ntre panoul de reclam si elementul cel mai avansat al fatadei unei
constructii

9. Nerespectarea procedurii de amplasare a fiecrui panou publicitar pe cldiri


10. Nerespectarea amplasrii panourilor cu lumin dinamic n apropierea intersectiilor (la mai
putin de 30,00 m. de semnalizrile rutiere) sau n imediata vecintate a cldirilor de locuit
11. Nerespectarea folosirii materialelor reflectorizante, a formei si dimensiunilor indicatoarelor
rutiere, precum si a culorilor n combinatii specifice semnalizrilor rutiere la executia panourilor
publicitare din zonele cu semnalizare rutier sau din apropierea intersectiilor
12. Nerespectarea zonelor de amplasare a reclamelor sonore sau luminoase, care pot tulbura linistea
public
13. Nerespectarea folosirii n alctuirea firmelor si reclamelor a textelor si imaginilor care contravin
normelor legale n vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri
14. Nerespectarea prevederilor contractantului care monteaz sau demonteaz un sistem publicitar
pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiesti
15. Nerespectarea amplasrii formelor de reclam pe:
cldiri monument sau cu valoare istoric, arhitectural sau ambiental
cldiri ce adpostesc sedii ale autorittilor publice
obiecte de art monumental (statui, grupuri statuare etc.)
garduri ale cimitirelor, lcasurilor de cult si grdinilor publice
spatii verzi amenajate si ntretinute de asociatiile de proprietari
spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebit

locuri de joac, locuri de odihn existente n zona blocurilor de locuinte colective, cu

exceptia celor aprobate prin hotrre a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti


zone de circulatie pietonal cu o ltime mai mic de 2 m.
platforme gospodresti
arbori
stlpi care sustin indicatoare rutiere si semaforizri
fatade vitrate ale unor spatii comerciale, fr acordul prealabil al proprietarului

terenuri care fac obiectul unor cereri de revendicare sau de constatare a dreptului de
proprietate

16. Nerespectarea montrii de semnale rutiere si indicatoare pe stlpii adiacenti carosabilului doar
pentru spitale, puncte sanitare, benzinrii
17. Nerespectarea de ctre proprietarii suporturilor de publicitate a obligatiei de a mentiona, n mod
permanent pe suprafata de afisaj, numele si adresa societtii, precum si numrul autorizatiei de
construire
18. Nerespectarea, n perioada n care nu exist contract de reclam, de ctre proprietarii
suporturilor a obligatiei de a anunta Primria Municipiului Ploiesti si de a acoperi cu folie alb
suprafetele de expunere
19. Amplasarea mesh-urilor pe parapetii balcoanelor imobilelor situate pe arterele principale de
circulatie, pe cldirile cu destinatia de locuit sau n perimetrul rezervatiei de arhitectura a
Municipiului Ploiesti

CAPITOLUL XII
TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL SI TRANSPORTUL IN REGIM DE TAXI

12.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
250 2.500 lei pentru persoane fizice
500 2.500 lei pentru persoane juridice
1. Punerea n circulatie a autovehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu indeplinesc
conditiile de curtenie si igien sau care au scurgeri de ulei, motorin ori alti carburanti sau
lubrifianti
2. Transportul de persoane cu microbuze sau autobuze (cu exceptia autovehiculelor R.A.T.P.
Ploiesti) fr autorizatie de circulatie eliberat de Primria Municipiului Ploiesti, utilizarea altor
terminale (capete de traseu), circulatia autovehiculelor pe alte trasee si oprirea n alte statii
(pentru mbarcarea/debarcarea cltorilor) dect cele stabilite potrivit art. 2 si art. 3 din
Hotrrea Consiliului Local nr. 274/2002 modificat si completat cu Hotrrea Consiliului
Local nr. 132/2005
3. Circulatia vehiculelor de transport marf cu masa maxim mai mare de 3,5 tone, n zonele de
restrictie stabilite prin Hotrrea Consiliului Local nr. 34/2006 modificat si completat prin
Hotrrea Consiliului Local nr. 124/2006, fr a poseda autorizatie de circulatie sau vigneta
emis de Primria Municipiului Ploiesti, sau cu autorizatie nevalabil pentru perioada de timp,
intervalul orar, tonajul, zona, sau categoria respectiv
4. Conducerea unui autovehicul a crui mas total cntrit depseste masa total maxim

autorizat
5. Refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cntrire solicitate de
agentii constatori
6. Neasigurarea curteniei n locurile de ncrcare/descrcare a mrfurilor, materialelor, n statii si
la capetele de linii ale mijloacelor de transport n comun
7. Neafisarea n statii a graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice transportului n
comun
8. Nerespectarea graficelor de circulatie si a intervalelor orare specifice transportului n comun,
exceptnd cazurile de fort major
9. Neasigurarea curteniei pe cile de rulare (inclusiv spatiile dintre sine) la tramvaie si n locurile
de ntoarcere, si a ntretinerii cii de rulare n parametri tehnici normali de functionare
10. Neasigurarea curteniei si igienizrii mijloacelor de transport n comun si aflate n circulatie
11. Neasigurarea ncrcrii si etanseizrii corespunztoare a vehiculelor ce efectueaz transportul
diferitelor materiale, pentru a prentmpina mprstierea lor n timpul transportului si murdrirea
sau degradarea cilor publice
12. Transportul de materiale explozibile sau inflamabile n mijloacele de transport n comun
13. Coborrea, urcarea, blocarea sau fortarea usilor mijlocului de transport pe timpul mersului,
transportul de animale vii sau psri, cu exceptia celor acceptate de legislatia n vigoare,
transportul unor bagaje voluminoase care stnjenesc cltorii, transportul materialelor tioase
(geamuri, oglinzi, unelte agricole, fierstraie etc.), a obiectelor urt mirositoare, a hainelor sau
materialelor care murdresc sau agat pe ceilalti cltori, cltoria pe mijloacele de transport pe
tampoane sau ntre vagoanele tramvaielor
14. Antrenarea de discutii cu conducatorul mijlocului de transport si intrarea persoanelor strine n
cabina acestuia pe timpul transportului
15. Difuzarea de muzic obscen n mijlocul de transport n comun

16. Cltoria n mijloacele de transport n comun fr legitimatie de cltorie valabil si refuzul de


a plti biletul de supratax, n valoare de 30 propunere 50 lei, pe loc, n mijlocul de transport
17. Deteriorarea aparatelor de taxat, a canapelelor, a instalatiilor de iluminat sau oricror alte
utilitti din dotarea mijloacelor de tranport se recupereaz prejudiciul conform legii
18. Provocarea de scandal n mijloacele de transport n comun sau incinta dipeceratelor
19. Fumatul, scuipatul, consumul de seminte si buturi alcoolice, precum si a altor alimente care
conduc la disconfortul celorlalti cltori si aruncarea de hrtii, ambalaje si resturi de orice fel n
mijloacele de transport n comun
20. Nerespectarea normelor de pstrare a curteniei n mijloacele de transport n comun
21. Cntatul, cu exceptia colindelor n perioada srbtorilor de iarn, n mijloacele de transport n
comun
22. Oprirea mijloacelor de transport n vederea mbarcrii/debarcrii cltorilor ntre statii sau n
afara peroanelor sau alveolelor destinate acestora
23. Schimbarea traseelor aprobate de Consiliul Local de ctre conductorul auto sau alte persoane
neautorizate
24. Folosirea mijloacelor de transport n comun n alte scopuri dect cele destinate
25. Nerespectarea obligatiei controlorilor si conducatorilor auto de pe mijloacele de transport n
comun de a avea o tinut decent, un comportament civilizat si de a purta la vedere ecusonul
sau legitimatia de serviciu
26. Degradarea mijloacelor de transport n comun prin orice mijloace att n mers ct si n
stationare de ctre persoanele fizice, daca nu ndeplineste elementele constitutive ale infractiunii
27. Stationarea autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri n regim de taxi, n
alte locuri dect cele prevzute prin Hotrrea Consiliului Local nr. 64/2005
28. Efectuarea de transporturi de persoane sau bunuri n regim de taxi fr autorizatie de executie
taxi eliberat de Primria Municipiului Ploiesti conform Hotrrii Consiliului Local nr.

328/2003 si Hotrrii Consiliului Local nr. 329/2003


29. Nendeplinirea obligatiilor consemnate n art, 35, 36, 37 si 38 din Hotrrea Consiliului Local
nr. 328/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfsurare a activittii de
transport n regim de taxi pe raza Municipiului Ploiesti
30. Efectuarea de ctre conducatorul taxiului a transportului fr documentele prevzute la art. 15
din Regulamentul privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi aprobat prin Hotrrea
Consiliului Local nr. 329/2003

CAPITOLUL XIII
INTRETINEREA SI REPARAREA STRZILOR

13.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:

500 1.500 lei pentru persoane fizice

1.000 2.000 lei pentru persoane juridice


1. Deteriorarea mbrcmintii prtii carosabile, a trotuarelor si a marcajelor rutiere prin circularea
cu mijloace de transport ori utilaje neadecvate
2. Executarea de lucrri sau interventii la reteaua tehnico-edilitar fr autorizrile legale
3. Neanuntarea organelor de specialitate din Primrie despre lucrrile de constructii, reparatii sau
interventii n carosabil, de unde rezult pmnt, moloz sau alte deseuri, n vederea stabilirii

locului de depozitare a acestora


4. Nentretinerea permanent a curteniei santurilor de scurgere a apelor pluviale, a podetelor si
tuburilor de beton aferente acesora, pe ntreaga lungime aferent propriettii, n vederea evitrii
inundatiilor ori a stagnrii apelor
13.2

Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend contraventional si, dup caz, ridicarea sau
blocarea autovehiculelor, cu plata contravalorii prestatiei efectuate, urmtoarele fapte:
700 1.200 lei pentru persoane fizice
900 1.500 lei pentru persoane juridice
1. Oprirea si stationarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activitti
pentru persoanele cu handicap, marcate si semnalizate corespunztor
2. Parcarea si stationarea autovehiculelor n zona de protectie a santurilor, dac aceasta ar putea
duce la deteriorarea sau functionarea necorespunztoare a santurilor
3. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fr aprobarea Consiliului
Local si semnalizarea acestora cu altfel de nsemne, marcaje sau dispozitive dect cele agreate
4. Executarea de marcaje stradale de ctre persoane neautorizate
5. Organizarea de curse neautorizate auto, moto si vehicule cu tractiune animal
6. Circulatia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere si motociclete pe trotuare

CAPITOLUL XIV
SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI

14.1

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
100 1.000 lei pentru persoane fizice
500 2.500 lei pentru persoane juridice
1. Nencheierea contractelor pentru evacuarea deseurilor menajere si asimilabile acestora cu
operatorul autorizat
2. Abandonarea sau depozitarea deseurilor menajere si stradale, a molozului si a ambalajelor pe
spatiile verzi, cile de comunicatii, n locurile publice sau n alte locuri dect cele special
amenajate
3. Descrcarea direct a rezidurilor menajere n recipiente de precolectare secundar (containere,
pubele), fr strngerea lor prealabil n pungi de plastic nchise
4. Neasigurarea recipientelor de precolectare secundar pentru deseuri menajere si asimilabile
acestora conform modelelor aprobate de Primria Municipiului Ploiesti
5. Amplasarea recipientelor de precolectare n alte locuri dect cele stabilite prin O.M.S. nr.
536/1997
6. Schimbarea destinatiilor camerelor de colectare a gunoiului din dotarea blocurilor
7. Depozitarea deseurilor pe platformele gospodaresti n afara recipientilor si nementinerea
curteniei platformei gospodresti sau n jurul recipientilor
8. Neasigurarea sau obstructionarea cilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea
recipientilor de deseuri menajere de pe platformele gospodresti
9. Utilizarea cosurilor de gunoi stradale n alte scopuri dect depozitarea de ctre pietoni a
deseurilor dimensiuni mici
10. Nedotarea punctelor de vnzare stradal cu recipiente cu capac pentru colectarea deseurilor

menajere si asimilabile acestora


11. Abandonarea pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti a obiectelor electocasnice si
de mobilier scoase din uz
12. Abandonarea deseurilor periculoase (solventi, uleiuri uzate, baterii, anvelope etc.) n recipientii
de colectare a deseurilor menajere si asimilabile acestora, platformele gospodaresti sau pe
domeniul public
13. Utilizarea recipientilor pentru deseuri refolosibile (plastic, hrtie-carton, sticl) n alte scopuri
dect cele pentru care sunt destinate, fiind inscriptionate cu tipul de deseu
14. Nerespectarea prevederilor privind colectare selectiv a deseurilor
15. Neridicarea cadavrelor de animale de ctre firmele specializate la termenele prevzute n
contracte si neefectuarea dezinsectiei la locurile de unde au fost ridicate cadavrele
16. Intretinerea necorespunztoare a mijloacelor de transport deseuri
17. Lipsa echipamentului de lucru si a ecusonului pentru personalul operatorului de salubritate
18. Neasigurarea de ctre operator a mijloacelor tehnice pentru deszpezire ncheiate cu Primria
19. Impiedicarea operatorilor de a efectua lucrrile de deszpezire prin blocarea strzilor si
trotuarelor cu autovehicule parcate n locuri nepermise sau cu mrfuri si ambalaje
20. Nencheierea de contracte separate pentru ridicarea deseurilor de alt natur dect menajer
(deseuri din constructii si de la animale) cu firme autorizate
21. Transportul deseurilor menajere si/sau inerte la depozitele autorizate n mijloace auto deschise
si neacoperite cu plasa de protectie
22. Nencheierea contractelor pentru incinerarea deseurilor spitalicesti rezultate din activitatea
sanitar de stat si particular
14.2

Constituie contraventie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend, dup cum urmeaz:

100

500 lei pentru persoane fizice

500 2.500 lei pentru persoane juridice


1. Nentocmirea graficelor cu frecvent de colectare a deseurilor menajere si neavizarea lor de
ctre organele n drept
2. Nerespectarea graficelor de ridicare a deseurilor menajere si asimilabile acestora
3. Nenstiintarea Serviciului de specialitate din cadrul Primriei Municipiului Ploiesti asupra
modificrilor ce intervin n graficele de colectare a reziduurilor
4. Neridicarea ntregii cantitti de deseuri si nementinerea n stare de curtenie a platformei
gospodresti si recipientilor
5. Neefectuarea curteniei cilor publice, parcurilor si a altor zone publice de ctre operatorul de
serviciu public autorizat pentru efectuarea acestor lucrri
6. Neasigurarea manipulrii corespunztoare a pubelelor si a cosurilor de deseuri stradale, precum
si a celor amplasate pe zona verde, de ctre personalul operatorului serviciului public autorizat
pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora
7. Netransportarea n aceeasi zi a deseurilor vegetale n urma amenajrii si ntretinerii spatiilor
verzi, precum si neefectuarea salubrizrii stradale, inclusiv golirea cosurilor de gunoi amplasate
pe strzi si spatii verzi
8. Neridicarea deseurilor menajere si nemenajere din depozitele constituite abuziv pe domeniul
public si transportul la rampa ecologic
9. Distribuirea de fluturasi promotie fr aprobarea Primriei Municipiului Ploiesti
10. Predarea de deseuri din constructii sau animale transportatorilor neautorizati

CAPITOLUL XV
RESPECTAREA NORMELOR DE CONVIETUIRE SOCIAL

15.1

Cresterea de psri si animale n Municipiul Ploiesti este permis numai cu respectarea prevederilor
Hotrrilor Consiliului Local nr. 126/2006 si nr. 135/2006 si n conformitate cu normele sanitarveterinare si de igien n vigoare.
Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 din Hotrrea Consiliului Local nr. 126/2006, precum si a art.
3.1 3.10, 4.1 si 5.1 5.6 din Hotrrea Consiliului Local nr. 135/2006, constituie contraventie, si se
sanctioneaz cu amend cuprins ntre 1.500 2.500 lei.
Psrile si animalele ce depsesc numrul admis corespunztor art. 2 din Hotrrea Consiliului Local
nr. 126/2006 vor fi confiscate si vor fi predate administratiei Parcului Memorial Constantin Stere.

15.2
Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins ntre:
250

700 lei persoane fizice

800 1.500 lei - persoane juridice


1. Neevacuarea ritmic a reziduunilor animaliere colectate n fose septice crend astfel disconfort
vecinilor. Fosa septica va fi amplasat la o distant de 10 m. fat de cea mai apropiat locuint
conform reglementrilor igienico-sanitare n vigoare
2. Murdrirea sau distrugerea mobilierului urban existent pe domeniul public (cosuri de gunoi,
bnci, jocuri pentru copii, jardiniere)
3. Amplasarea bttoarelor de covoare si a pubelelor pentru colectarea deseurilor menajere la mai
putin de 10 m. de ferestrele imobilelor si fr a respecta normele igienico-sanitare n vigoare
4. Utilizarea domeniului public pentru diferite activitti gospodresti (splat rufe, gtit, etc.)

5. Construirea n mod abuziv pe domeniul public de mprejmuiri si adposturi de animale (cini,


pisici etc.) si psri
6. Incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale si psri pe domeniul public.
15.3

Toate animalele de companie vor avea carnet de sntate cu vaccinurile la zi, ntretinndu-se igiena n
apartamente si pe prtile comune ale imobilului pentru a nu crea disconfort vecinilor.
Proprietarii, detintorii legali de cini de companie au obligatia s afiseze vizibil o placut cu
inscriptionarea Cine periculos pe usa de acces n proprietate.

15.4
Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins intre:
500 1.000 lei pentru persoane fizice
600 1.500 lei pentru persoane juridice
1. Detinerea si cresterea cinilor si pisicilor n alte conditii dect cele prevzute n regulamente
2. Detinenea de ctre asociatiile de locatari sau proprietari a cinilor pe spatiile comune, n jurul
imobilelor sau n adposturi amplasate pe domeniul public
3. Obstructionarea autorittilor sanitar-veterinare de stat de a-si exercita atributiile stabilite prin
lege
4. Accesul persoanelor nsotite de cini n institutii publice, mijloace de transport n comun, sli
de teatru si cinema, locuri de joac pentru copii, chiar dac acestia sunt prevzuti cu botnit si
condusi n les
5. Producerea n mod repetat a zgomotelor care depsesc limitele maxime stabilite de normele de
igien si de standardele n vigoare pentru zonele de locuit

CAPITOLUL XVI
CONSERVAREA SI PROTECTIA MEDIULUI

16.1

(1) Protectia zonelor verzi constituie obligatia tuturor persoanelor fizice si juridice. Schimbarea
destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevzute n planurile urbanistice se face numai cu
aprobarea Consiliului Local Ploiesti.
Terenurile virane din interiorul Municipiului Ploiesti, vor fi amenajate ca spatii verzi, n functie de
suprafata si relieful lor, n raport cu necesittile populatiei din zonele nvecinate, dac nu au fost
restituite sau retrocedate n conditiile legii, proprietarilor sau mostenitorilor de drept ai acestora.
(2) Proprietarii sau administratorii apelor de suprafat au obligatia:
a. s asigure curtenia si salubrizarea digurilor si a malurilor, a cursurilor de ap, decolmatarea
acestora
b. s asigure conservarea biodiversittii speciilor de plante si animale valoroase care triesc n
jurul apelor
c. s planteze de-a lungul cursurilor de ap si pe malurile apelor stttoare specii forestiere
iubitoare de ap, valoroase din punct de vedere ornamental si oenologic
(3) Agentii economici care deverseaz apele uzate preepurate n prul Dmbu, vor respecta conditiile
impuse n autorizatia de gospodrire a apelor emis de S.G.A. Prahova.
se interzice persoanelor fizice evacuarea de ape uzate din sistemele proprii de canalizare sau
fose septice n prul Dmbu

se interzice persoanelor fizice sau juridice construirea si utilizarea de puturi absorbante


pentru colectarea apelor uzate

(4) Atunci cnd pentru executarea unor lucrri autorizate de constructii sau reparatii la cldiri sau
infrastructur este necesar s se intervin pe zonele verzi, persoanele sau societtile care execut
aceste lucrri sau, dup caz, beneficiarii lor, au obligatia de a folosi ct mai putin posibil din zona
verde, iar dup terminarea lucrrilor s ndeprteze toate materialele si s refac zonele verzi afectate.
Dac lucrrile prevzute la alin. 1 impun tierea unor arbori sau arbusti, cei care execut aceste lucrri
sau, dup caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor arbori sau arbusti.
Msura prevzuta la alin. 2 nu se aplica n cazul cand distanta de la instalatiile subterane urbane
cabluri electrice, tevi, conducte pentru gaze, alimentare cu ap, canalizare, termoficare) pn la
vegetatia lemnoas sacrificat a fost mai mic de 2 m. n cazul arborilor si 1,5 m. n cazul arbustilor.
Se interzice tierea fr justificare i aprobare din partea institutiilor abilitate a arborilor si arbustilor
pentru care s-a instituit regimul de protectie si conservare.
(5) Asociatiile de de proprietari pot prelua, pe baz de proces-verbal, n termen de 6 luni de la intrarea
n vigoare a prezentului regulament, spatiile verzi aferente blocurilor, spre ntretinere. Amenajrile ce
vor fi necesare n urma actului de predare-primire, vor fi efectuate gratuit, pe baz de conventie, cu
obligatia asociatiilor de proprietari sau locatari de a le ntretine pe minim 5 ani.
In zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori si arbusti ornamentali. Cultura
plantelor legumicole, care au durat scurt de vegetatie si talie mic, este interzis. Plantarea pomilor
fructiferi si a vitei de vie este permis numai dac se adopt forme de conducere decorative, bolti,
pergole, garduri etc. si nu urmresc, n principal, un scop economic. Plantarea arbustilor fructiferi
capsun, coacz, zmeur etc. este de asemenea, interzis, din aceleasi considerente ca si pentru
plantele legumicole.
(6) Tierea total sau partial a arborilor din parcuri, grdini, scuaruri, aliniamente stradale sau din
jurul cldirilor va fi fcut numai de lucrtorii serviciului specializat din Primria Municipiului

Ploiesti, pe baza constatrilor proprii sau la sesizrile ntemeiate ale cettenilor.


(7) Tierea total sau partial a arborilor este permis numai n cazurile cnd acestia reprezint un
pericol real pentru trectori, cldiri sau alte bunuri din apropiere, mpiedic efectuarea unor lucrri
autorizate sau reparatii la cldiri si infrastructur, sau pun n pericol securitatea circulatiei.
Atunci cnd numai prti ale arborilor creeaz inconvenientele prevzute la alin. 1 i se vor efectua
tieri partiale, ndeprtndu-se numai ramurile respective.
Tierea total a arborilor se va face la nivelul solului, fiind interzis s rmn resturi care au un aspect
inestetic sau constituie un pericol pentru trectori ori siguranta circulatiei.
(8) Stabilieste ca pentru refacerea fondului vegetal, pentru fiecare arbore tiat s se planteze un numr
de doi arbori sau 10 arbusti, solicitantul avnd obligatia fie de a ncheia cu Administratia Domeniului
Public si Privat Ploiesti un angajament de plantare, fie de a achita contravaloarea materialului sditor
ce va fi asigurat si plantat de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti.
16.2

(9) Pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti psunatul animalelor este interzis.
Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins ntre:
250 1.000 lei pentru persoane fizice
500 2.000 lei pentru persoane juridice
1. Deteriorarea spatiilor verzi si a materialului dendrofloricol existent prin rupere, tiere, clcare
sau prin alte mijloace
2. Efectuarea tierilor de corectii, defrisri, scoaterea din rdcini a arborilor, arbustilor, puietilor
sau a lstarilor fr autorizrile legale
3. Obstructionarea activittii de toaletare si tiere arbori

4. Nerespectarea angajamentului de plantare de ctre solicitant


5. Efectuarea plantrilor de arbori sau arbusti pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe
amplasamente si fr autorizrile legale
6. Schimbarea destinatiei zonelor verzi fr autorizrile legale
7.

Nentretinerea n stare corespunztoare a spatiilor verzi de ctre asociatiile de


proprietari/locatari, conform conventiei ncheiate cu Administratia Domeniului Public si Privat
Ploiesti

8. Nentretinerea si nesalubrizarea spatiilor situate ntre limita de proprietate si rigola de scurgere a


apelor de ctre asociatiile de proprietari/locatari
9. Traversarea sau clcarea cu piciorul a zonelor verzi de ctre persoanele fizice
10. Tierea n mod inestetic a arborilor sau arbustilor (tierea se va face la nivelul solului sau, dac
este posibil, din rdcini)
11. Contaminarea, poluarea cu deseuri de orice natur a prului Dmbu si a altor amenajri
hidroedilitare (lacuri, ochiuri de ap)
12. Nedecolmatarea, necurtirea si nesalubrizarea malurilor Dmbului de ctre agentii economici
care deverseaz ape uzate n Dmbu conform prevederilor din autorizatia de gospodrire a
apelor
13. Cultivarea plantelor leguminoase care au durat scurt de vegetatie si talie mic, plantarea
pomilor si arbustilor fructiferi n zona blocurilor de locuinte
14. Nementinerea n stare corespunztoare a locurilor de agrement, de ctre detintorii legali
15. Circulatia sau stationarea autovehiculelor sau vehiculelor n parcuri sau pe zone verzi
16. Arderea deseurilor vegetale, menajere sau de alt natur pe domeniul public
17. Nerespectarea art. 16.1 alin. 9
18. Nepredarea amplasamentului ctre Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti pentru

repararea domeniului public


19. Executarea lucrrilor pe domeniul public care nu au contract cu Administratia Domeniului
Public si Privat Ploiesti
20. Insusirea arborilor doborti de pe domeniul public sau privat al localittii n urma unor
fenomene naturale sau a arborilor care au fost tiati, scosi din rdcini n cadrul unor lucrri
specifice, fr aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primriei Municipiului Ploiesti
21. Aplicarea unor tratamente cu pesticide fr autorizare
22. Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalatiile proprii de nclzire astfel
nct s nu produc discomfort vecinttilor
23. Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care eman mirosuri respingtoare sau fum
Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse prin faptele de mai sus va fi suportata de ctre cei care
au produs paguba, n urma evalurii efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul Primriei
Municipiului Ploiesti.
16.3

Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins ntre:

3.000 6.000 lei pentru persoane fizice

25.000 50.000 lei pentru persoane juridice


1. Arderea miristilor, tufrisurilor sau vegetatiei ierboase de ctre proprietarii si detintorii de
terenuri cu titlu sau fr titlu fr acceptul autorittii competente pentru protectia mediului si
fr informarea n prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgent
2. Nentretinerea perdelelor forestiere, a aliniamentelor de protectie, spatiilor verzi, parcurilor,
gardurilor vii pentru mbunttirea capacittii de regenerare a atmosferei, protectia fonic si
eolian de ctre proprietarii si detintorii de terenuri cu titlu sau fr titlu
3. Neluarea msurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional, n special a

celor situate de-a lungul cilor de comunicatie rutiere, feroviare de ctre proprietarii si
detintorii de terenuri cu titlu sau fr titlu
4. Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi prevzute n planurile urbanistice
5. Degradarea mediului prin depozitri necontrolate de deseuri de orice fel
6. Nentretinerea si nenfrumusetarea cldirilor, a curtilor i mprejurimilor acestora, a spatiilor
verzi din curti si dintre cldiri, a arborilor decorativi, n conformitate cu planurile de urbanism

16.4

7. Deversarea de ctre persoanele fizice si juridice n apele de suprafat sau subterane a apelor
uzate, fecaloid menajere
Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins ntre:

5.000 10.000 lei pentru persoane fizice

30.000 60.000 lei pentru persoane juridice


1. Nerespectarea sarcinilor stabilite de autorittile competente privind conditiile de producere,
colectare, reutilzare, reciclare, tratare, transport si eliminare deseuri
2. Poluarea apelor de suprafat prin splarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale
3. Depozitarea pe maluri, n albiile rurilor, apele de suprafat si n zonele umede deseuri de orice
fel
4. Introducerea n apele de suprafat si n zonele umede a substantelor explozive, tensiune
electric, narcotice sau alte substante periculoase
16.5

Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins ntre:

7.500 15.000 lei pentru persoane fizice

50.000 100.000 lei pentru persoane juridice


1. Deversarea n apele de suprafat sau subterane ape uzate, substante petroliere sau periculoase,
ape care contin substante periculoase
2. Refuzul de a facilita verificarea, inspectia si controlul activittilor ai cror titulari sunt
3. Nerealizarea n totalitate si la termen a msurilor impuse n conformitate cu actele de
reglementare si prevederile legale de persoanele imputernicite cu verificarea, inspectia si
controlul n domeniul protectiei mediului

CAPITOLUL XVII
PROTECTIA PUBLICA IN PIETE SI TRGURI DIN MUNICIPIUL PLOIESTI

17.1

Entittile subordonate Consiliului Local au urmtoarele obligatii:


1. s ncheie cu societtile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deseurilor si s urmreasc
respectarea riguroas a graficelor de ridicare a deseurilor
2. s stabileasc reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfsoar activitti comerciale
privind pstrarea ordinii si curteniei si s le aduc la cunostint aceste reguli
3.

s asigure ci de acces pentru mijloacele de transport care efectueaz aprovizionarea,


salubrizarea sau interventiile n caz de urgent

4. s asigure n fiecare piat prezenta unui numr suficient de angajati care s supravegheze

respectarea regulilor stabilite pentru desfsurarea unui comert civilizat


5. s pun la dispozitia comerciantilor cntare verificate si omologate din punct de vedere
metrologic
6. s asigure sectorizarea pietelor pe categorii de produse si s asigure n fiecare sector conditiile
specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametri optimi pentru un comert
civilizat
7. s ncaseze taxele stabitite de Consiliul Local de la toti comerciantii, s elibereze chitante
8.

s asigure puncte pentru colectarea deseurilor refolosibile, a celor biodegradabile si a


ambalajelor

9. s permit comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica


provenienta mrfii si calitatea acesteia
17.2

Constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend cuprins ntre:

500 1.500 lei pentru personalul de executie;

1.000 2.500 lei pentru personalul de conducere


17.3

n situatia nexecutarii atributiunilor de serviciu prevzute de art. 17.1.


Persoanele fizice si juridice care desfsoar activitti comerciale n piete si trguri sunt obligate:
1. s respecte regulile stabilite de Administratia Pietelor privind curtenia si ordinea n piete
2. s permit accesul mijloacelor de transport care efectueaz aprovizionarea si salubrizarea n
piete, interventiile n caz de urgent
3. s dea dovad de comportament civilizat n relatiile cu clientii si ceilalti comercianti din piat,
s aib o tinut decent si ecuson de identificare
4. s pstreze si s comercializeze produsele n conditii igienico-sanitare

5. s cntreasca corect produsele comercializate si s permit clientilor s verifice dac produsele


au fost cntrite exact
6. s foloseasc numai cntare verificate, omologate si nregistrate
7. s achite taxele stabilite de Administratia Pietelor pentru produsele pe care le comercializeaz,
s pstreze chitantele pn la plecarea din piat si s le prezinte la control
8. s ridice marfa nevndut si s depoziteze ambalajele si alte obiecte n numai n locuri special
amenajate
9. s afiseze la loc vizibil datele de identificare si preturile practicate
10. s respecte programul de functionare al pietei sau trgului
11. s respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor si de stationare a
acestora pe o perioad de max. 30 minute (timpul legal de ncrcare si descrcare a mrfurilor)
12. s nu distrug, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau obiectele de
inventar
17.4

Constituie contraventie nclcarea de ctre comercianti a prevederilor art. 17.3 si se sanctioneaz cu


amend cuprins ntre:
100

500 lei pentru persoane fizice

200 1.000 lei pentru persoane juridice


17.5

Constituie contraventie urmtoarele fapte dac nu au fost svrsite n astfel de conditii nct, potrivit
legii penale, s fie considerate infractiuni si se sanctioneaz cu amend dup cum urmeaz:

500 1.000 lei pentru persoane fizice

1.000 2.000 lei pentru persoane juridice


1. Lipsa documentelor justificative privind provenienta si calitatea produselor
conform normelor legale n vigoare

2. Vnzarea produselor de orice tip din vehicule. Desfsurarea de activitti


comerciale en-gros sau en-detail n parcrile de aprovizionare
3. Urmarirea de ctre administratorii pietelor a respectrii sectorizrii pe tipuri
si genuri de produse de ctre comercianti, precum si emiterea de aprobri
neconforme sectorului stabilit.
4.

Desfsurarea activittii n piete si obor fr detinerea


administratorul legal a autorizatiei sanitare si sanitar-veterinare

de

ctre

5. Desfsurarea activittii comerciale pe alei si pe cile de acces din interiorul


pietelor
6. Stationarea mijloacelor de transport pe cile publice din jurul platourilor
pietelor, cu exceptia celor autorizate
7. Nerespectarea suprafetei nchiriate n imobilul halelor centrale
8. Deteriorarea mobilierului din interiorul din interiorul Halelor Centrale
9.

Blocarea intrrilor la subsolul Halelor Centrale cu autoturisme si auto


marf, precum si splarea acestora n subsol

10. Nerespectarea si nentretinerea curteniei n spatiul nchiriat


11. Fumatul si consumul de buturi alcoolice n spatiile nchiriate
12. Comercializarea de produse ce nu fac obiectul contractului
13. Perceperea diferentelor de pret n cazul practicrii unor preturi mai mari
sau a valorificarii unor cantitti mai mari dect cele nscrise n documentele
legale
14. Folosirea mijloacelor de nclzire improvizate
15. Neintretinerea curateniei pe spatiul aferent (trotuarele) din jurul imobilului
Halele Centrale

16. Functionarea n afara programului avizat potrivit Hotrrii Consiliului Local


nr. 211/2002 de ctre agentii economici, asociatiile familiale si persoanele
fizice autorizate n cazul repetarii contraventiei retragerea avizului
17.6

Produsele agroalimentare confiscate vor fi valorificate prin Cantina de ajutor social si prin
Administratia Domeniului Public Ploiesti la Stabilimentul pentru cini, n mod gratuit.
Celelalte produse si bunuri confiscate, altele dect cele agroalimentare, vor fi valorificate n mod
gratuit persoanelor aflate n evidenta Directiei de Protectie Social.