Sei sulla pagina 1di 398

Moderne Partituren

Sabine Cassola
&
Bruno Schiffels
2011

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

"#$%&'!()#*+,'-!.-!/#.,+%!0!1-)2%##-!1%3,-+&-!45678!9)&:!"!
!
!
!
!
!
!
!
!!
"!#$%&'()'*!+,!-$./0$!1$&'$!$!2!!
!
!
#3#343454565!
3!#$%&'()'*!+,!7&8/0$9'0!$!2!! !
!
!
4"4"454:4:6:!
5!#$%&'()'!+!7;(.<(;8=!'.!;()'8=!$!2!! !
#34343454565!
:!#$%&'()'!+!>=0!=8.0!0&'8;?@$0A&(=!$!2!! !
4"45454:4:6:!
B!#$%&'()'*!+,!1$&'$!=0$%$0!$!2!!
!
!
4"45454:656:!
2!#$%&'()'!+!C!D)A&'A=$!EA;'.$!$!2!!
!
4"45454:6:6:!
F!#$%&'()'!+!G($08=!9'&!$!2!! !
!
!
#34343454565!
H!#$%&'()'!+!>.'I8A=!A<'A!@$%8'!$!2!!
!
4"45454:656:!
J!#$%&'()'*!+,!>./)'.$!EA;'.(!$8&(;!$!2! !
4"45454:4:6:!!
!
!
!
!
!
!
!
!
"K!#$%&'()'*!+,!+.D()8=!$<!?$=0A&(=!$'0!$!F!!
4"45454:4:6:6:!
""!#$%&'()'*!+,!EA;'.(!E(8=!;(8=!$!F!! !
#34"434545656:!
"3!#$%&'()'*!+,!>8<'/$!;(!E(8=!$!F! !
!
4"4"45454:656:!!
"5!#$%&'()'*!+,!LA<'(!4@&'=08=!.$08=!(=0!$!F!!
4"4"45454:656:!
":!#$%&'()'*!+,!M$0'9'0$=!08$!E('!D(.'0&'N!$!F!
4"4"454:4:6:6:!
"B!#$%&'()'*!+,!+.D()8=!EA;'.'!<'=/(.<'!$!F!
#3#3434:4:4:65!
"2!#$%&'()'*!+,!O=I8(I8A!EA;'.(!$!F!!
!
#3#34345454:65!
"F!#$%&'()'*!+,!1$&'$!1$D<$)(.$!$!F!!
!
#34"434545656:!
"H!#$%&'()'*!+,!E(8=!I8'!%($08;!1$&/8;!$!F!!
4"4"454:656:6B!
"J!#$%&'()'*!#,!7DA!<'N'!EA;'.(!$!F!!
!
#3#34345454:65!
!
3K!#$%&'()'*!+,!G(.(<'/08=!EA;'.8=!$!H!! !
#3#34345!!43454:65!
3"!#$%&'()'*!+,!7N?8&D$0(!9(08=!P(&;(.08;!$!H!! #3#34345!!43454:65!
33!#$%&'()'*!+,!7D&(<';'.'!Q!9'<(0(!$!H! !
4"454:6:!!!4"454:6:!!
35!#$%&'()'*!+,!G($0'!';;$/8)$0'!$!H!!
!
4"4"454:!!!454:4:6:!
3:!#$%&'()'*!+,!4A.D&$08)$;'.'!;'@'!A;.(=!$!H!! 4"4"45454:4:6:6:!
3B!#$%&'()'*!+,!C!=$)80$&'=!@A=0'$!$!H!!
!
4"43454:!!!454:656:!
32!#$%&'()'*!+,!7N8&D$0!E(8=!$!H!! !
!
#34"434:!!!454:656:!
3F!#$%&'()'*!+,!R8(;!9'<'=0'=!?$=0A&(=!$!H!!
4"434565!!!454:4:6:!!
3H!#$%&'()'*!+,!E(8=!'.!.A;'.(!08A!$!H!! !
4"43454:!!!454:656:!
3J!#$%&'()'*!+,!C!4&8N!=?)(.<'<'A&!$!H!
!
4"4"45454:4:6:6:!
5K!#$%&'()'*!+,!E(8=!I8'!%($08;!1$&/8;!$!H!
4"4"45454:656:6B!
5"!#$%&'()'*!+,!S8%')$0(!E(A!$!H!! !
!
#34"434:!!!454:4:6:!
53!#$%&'()'*!+,!+9(!T(D'.$!/A()A&8;!$!H!! !
4"454:6:!!!454:4:6:!
55!#$%&'()'*!#,!C!;$D.8;!;U=0(&'8;!$!H! !
4"434:65!!!454:4:6:!!
!
5:!#$%&'()'*!+,!E(8=*!E(8=!;(8=!&(=?'/(!$!"K!! #34"4345454:4:656:6:!
5B!#$%&'()'*!+,!V$8<$0(!E(8;!$!"K! !
!
#343454565!!!4"454:4:6:!!
52!#$%&'()'*!+,!7N8)0$0(!'8=0'!$!"K! !
!
454:4:656B!!!4"4345456:!!
5F!#,!#$%&'()'!E(8=!;(8=!$<!0(!<(!)8/(!$!"K!
#34"43454:!!!454:4:656:!
!
5H!#$%&'()'*!+,!G(.(<'/$;!EA;'.8;!$!"3!!!
4"434565!!!4"4:656:!!!45656:6B!
5J!#$%&'()'*!+,!E(8=!;'=(&($08&!!"3!
!
#343454:!!!4"454:6:!!!4:4:4:6:!
:K!#$%&'()'*!#,!+.D()8=!$<!?$=0A&(=!$'0!$!"3!!
#34"4343454:!!!454:4:656:6B!
:"!#$%&'()'*!+,!WU&'(!$!BXHX"3!
!
!
#343454:!!!#3434565!!!4"454:6:!!
:3!#$%&'()'*!+,!#)A&'$!$!"2!! !
!
#34"434:!!!4"454:65!!!434:656B!!!4"454:6:!
:5!#$%&'()'*!+,!-$./08=!$"3!!!
!
!
#343454:!!!#3434565!!!4"454:6:!
::!#$%&'()'*!+,!1$D.'P'/$0!$"3!
!
!
4"43454:!!!4"454:6:!!!4:656:6B!
F2!#$%&'()'*!+,!C!?$=='!=?$&='!$!"3! !
!
4"4"43454565!!!4"454:4:656:!!
FF!#$%&'()'*!#,!-$/&'!<'!#'A9(!$8D('!$!"3! !
4"4"4345454:4:4:4:4:656:!

!
!

I. Sancta Maria succurre miseris a 6

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159
Cantus
G2

Sextus
G2

Altus
C2

Quintus
C3

Tenor
C3

Bassus
F3

&b C

Vb C

&b C
V b C w.
Vb C
?b C

&b

Vb

Vb w

?b w

San -

b w
b
&

Vb w

&b w

Vb
Vb
?b !
BSCH 2011

mi - se - ris

# # n

12

Ma

w
!

- cta

iu

#w

cta

Ma

ri

w
.

a,

suc - cur -

w.

- re

I/1

va pu - sil - la - ni-mes,

I
w


a,

w
w

ri

San

w.

w.

&b w
Vb

Andrea Gabrieli 1520-1586

w
!

re -

18

&b

&b
Vb

fo- ve fle - bi - les,

Vb w
Vb

&b w
w
Vb

ter

ve

nw

?b w

b
&

pro

&b
w
Vb
Vb w
w
Vb

?b w
BSCH 2011

cle -

InI

to

bw.
b.

w
w

!
w

fe - mi - ne - o

I/2

se

pro

po - pu-

in - ter - ce -

ra

- ro,

bw

fle - bi - les.

#w

de - vo

V b .

ni pro

re - fo-ve

b
V

de

. b

30

? b b
&b w

lo, in

24

A. Gabrieli I Sancta Mariat a 6

de,

in - ter - ce

# w

w #

I I

w
w

.
xu:

fe - mi - ne -

w
w

&b w
35

&b w
Vb

se

?b w

&b

fe - mi - ne

w
w

se

Vb

Vb w

I w

&b

I
w

?b w

I I

Vb
Vb
?b
BSCH 2011

w
w

o-mnes tu

um

w
w

ce

iu -

#w

le - brant tu - am

I/3

ti - ant

Qui-cum - que

men.

- xu:

&

w
w

Vb
-

. w

w
Vb

A. Gabrieli I Sancta Mariat a 6

nw

&b

sen

va

46

xu:

40

Vb

Vb

w
w

&b w
52

&b w
san

Vb
Vb
Vb
?b

&b

&b

w
w

ra - ti - o

.
Vb

Vb

?b w

Vb

&b
62

san

Vb

?b
BSCH 2011

nem, tu

am san

I/4

w
w

b n

ce - le - brant tu -

# w

ra - ti - o

w
!

n
w

Qui- cum- que

ctam com - me - mo-

ctam com - me - mo

ti - o

Vb

nem.

&b

am

Vb

ctam com - me - mo - ra

57

A. Gabrieli I Sancta Mariat a 6

nem,

tu

am

66

&b w
w
&b

san

Vb

ctam

?b w

BSCH 2011

com - me - mo - ra

Vb
Vb w

ti

I/5

A. Gabrieli I Sancta Mariat a 6

nem.

II. Eructavit cor meum a 6

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159
Cantus
C1

Sextus
C1

Altus
C3

Quintus
C4

Tenor
C4

Bassus
F4

&C

& C w.

VC

VC

&

&w
V

um

&

V .

? .

BSCH 2011

me

bo

num, ver

w
!

w.

ru - cta - vit cor me

w
w
.
II/1

w
-

cor

vit

- ru - cta

# w
. w
.

- bum

&w
V

E -

num:

11

ver -

.
V

?C

w.

VC !

Andrea Gabrieli 1520-1586

bum bo

um ver - bum bo - num:

.

w.

w
w

16

&

&w

Vw

?w

&
re

& w

V .

V w

V!
?

&
26

me - a

w.

Vw

?
BSCH 2011

w
!

# w


w
II/2

be:

pe - ra

w
.

Lin

gua

w
w

#
!

go

scri

& w
.
V

co

gi.

ca - la - mus

Di

me - a

21

A. Gabrieli II Eructavit a 6

Lin

gua

31

&
&

me - a

Vw
?

w.

&w

V
!

Vw
?

tis.

&

V w
V w
? w
BSCH 2011

be:

- be:

II/3

Lin

lo-ci-terscri-ben

I
w

# #w

w.
I I

Ve

gua

# .
J

Ve - lo-ci- terscri-ben - tis,

w
w

#w

I w

& #w

I
w

w
w

scri -

ca - la - mus scri

&

41

ca - la - mus

me - a

V # w

36

A. Gabrieli II Eructavit a 6

A. Gabrieli II Eructavit a 6

46

&

Spe

ti

o - sus

for

&!

V!

V w

?
w

Vw

51

&w

num,

Vw
V

56

di - fu -

&

la -

is,

?
BSCH 2011

w
w
w

gra - ti

II/4


in

w
w

la - bi - is

tu

#w

in

w

!

ho - mi -

li - is


est

tu

- bi - is

Vw

- sa

&

& w.

ma prae - fi

is: Pro - pte

w.

#w.

w.

re -

w.
w.

& w
62

& w

V w
?

68

&

. w

. w
V

? . w
&w

a,

&

w
V

be

BSCH 2011

in

ae - ter

w
w #

w.

w
w

pro - pte

w.

w.

w
-

us

w.

in

. w
II/5

re -

bw.

ae- ter

w

. w
.
. w

. w

pro - pte

re - a,

bw.

te De

ne - di - xit

. # w

I w
w

w
w

# w
# w

num,

V . . . w
V w.

us

pro - pte - re-a

.
w

. w

De

. w

& . w

74

. w

w
V
V

be - ne - di - xit te

A. Gabrieli II Eructavit a 6

w
w

A. Gabrieli II Eructavit a 6

& w

bw

& #w

80

num,

in

V w
V

? w

BSCH 2011

ae -

b
w

bw

b
w

- ter

#w

II/6

b w

num.

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159
Cantus
G2

Altus
C2

Sextus
C2

Quintus
C3

Tenor
C3

Bassus
F3

&b
Vb

w.

Vb C

w
-

. .

men-de

mus in me -

Vb C
?b C

Vb w

? b .

Vb
Vb

Vb

w
Vb

w
!

?b w
BSCH 2011

w.

E - men - de

w.

mus in

w
w

me

ter pec - ca


w
I w

III/1

w
w

vi-mus:

bw
w
w

b w

li - us, quae i - gno - ran

w.

b w

i - gno-ran

&b w

quae

Vb w
Vb

Vb C

- li - us,

Andrea Gabrieli 1520-1586

b w
-

Vb C

13

&b C !

III. Emendemus in melius a 6

w
w

ter pec - ca - vi - mus:

w
!

b.
w

19

&b
Vb

Vb

V b w.
Vb
?b

&b w
Vb

24

ne

su - bi - to prae-oc-cu - pa - ti

di - e

n.

Vb w

?b w


Vb
Vb !
Vb

Vb w

?b
BSCH 2011

w

-

ti - ae,

III/2

#w

ti - um pe -

w
.

I
w

w
w

mus,

tis,

quae-ra -

quae - ra - mus spa

mor -

w
!

. b w
Vb
w

.
b

&

bw

Vb

#w

ni - ten

30

A. Gabrieli III Emendemus a 6

&b !

Vb

37

w
Vb
w

?b
&b
Vb
Vb

non

w #

pos- si -

?b w

b
&

Vb
Vb
Vb

se - re

Vb w
? b w.
BSCH 2011

pe

mus.

!
!

. w
re,

#w

w.

III/3


bw

w
w

w
!

et mi

. w

w
w

w
!

- re

et in - ve - ni

#w

ten - de Do - mi - ne,

#w

ni - ten - ti - ae,

At

A. Gabrieli III Emendemus a 6

ti - um

nw

.
w.

mus spa

50

V b w
Vb

43

quae - ra

w
Vb
Vb

qui - a pec -

# w
w

56

&b
Vb

w.

ca

vi - mus ti

-w

Vb
Vb
Vb

w
w
-

?b

w
w.

I I
I
&b w

Vb
Vb
Vb

?b
&b
Vb

wb
b
V
Vb

w.

qui

bw

nw

III/4

w.

vi - mus

ti

bw

I I

w

ti

bw

bw.

a pec - ca

vi - mus ti - bi,

. bw

b w

w.

w
b

bw

vi - mus

I w

pec - ca

bi, qui - a

. # w

bw

w.

bw.

?b w

A. Gabrieli III Emendemus a 6

qui - a pec - ca

w.
!

Vb

BSCH 2011

bi,

Vb w

68

62

bi.

n n w

w

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159
Cantus
C1

Altus
C3

Quintus
C3

Tenor
C4

Sextus
F3

Bassus
F4

&b C

Vb C

w.
Vb C

!

w
I
sti sunt
tri - um-pha - to - res,
.

?b C

?b C

& b w.

w
Vb

sti

tri - um - pha - to

? .
b
? b .
&b

Vb

et

Vb

?b

BSCH 2011

w
w

b
V
? w
b

w.

w.

res,

w.
w

w
a - mi - ci De

w
!


w
.
. .
w

sunt

V b . w
Vb

Andrea Gabrieli 1520-1586

13

w.

Vb C

IV. Isti sunt triumphatores a 6

i,

w
w

et

a - mi - ci

bw

De -

w
w

i,

. w

!
w
w

w

w
!

w
IV/1

20

&b !
Vb

qui

V b . w

Vb !
w
?b

?b w

26

&b

w.

con

tem - nen -

w.

Vb w
? w
b
?b
&b
Vb

w
Vb

qui

w.

prin - ci - pum,

w.

w
w

. w

tes ius

. w
IV/2

w
w

sa prin - ci - pum,

ru - e - runt prae - mi - a

ae - ter


w
w

na: me

ru -

w

. w

sa

me

con-tem-nen

ius

.
w

w
? b .

BSCH 2011

bw

Vb
?b !

tes

Vb !

Vb

32

A. Gabrieli IV Isti sunt a 6

& b .
38


Vb

e - runt prae - mi - a

V
Vb

?b

? b .

&b w
44

Vb
Vb

nan -

?b
50

&b w

?b w

na:

w
w
w

et

w.

et

!
w

ac - ci

pi-unt

pal-mam,

et

b.

IV/3

w.
w

w
.

w.
!

ac - ci - pi - unt

w
.

do co - ro -

w
w

Mo

ac - ci - pi-unt pal

. w

BSCH 2011

ter

A. Gabrieli IV Isti sunt a 6

w.

Vb !

- tur.

Vb w

w.

Vb w

?b

mam,

ae

Vb
?

pal

b w

56

&b w
Vb
Vb

mam,

Vb w
?b

?b
w

BSCH 2011

et

ac - ci


.
w
w

pi-unt

IV/4

pal -

A. Gabrieli IV Isti sunt a 6

mam.

V. Maria stabat a 6

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159
Cantus
C1

&b C

Ma

Altus
C3

Quintus
C3

Tenor
C4

Sextus
F3

Bassus
F4

Vb C !

ri

Vb C !

Vb C

Ma

ri

Vb C

? C
b

&b w
Vb w

Vb w

Vb

ris,

&b w

Vb !

plo

SMC 2011

plo

bat

plo

rans.

rans.

rans.

fo

Ma

bat

nu-men - tum

ad

mo

nu-men - tum

ris

.
.

ad

mo - nu-men - tum

fo -

nw

Dum er - go fle

w
w

w
-

er - go

fle

Dum er - go

fle

ret

Dum er - go fle
V/1

ret

ret

Dum er - go fle

w.

Dum er - go

fo - ris

Dum

nu-men - tum

mo - nu-men - tum

- ri -

mo

ad

- ris,

mo

ad

ris,

ad

w.

ri

bat

!
!

Ma -

bat

ad mo - nu - men- tum fo

rans.

rans.

mo - nu-men-tum

ad mo - nu - men-tum fo -

rans.

ris,

ad

nu-men-tum

ad mo - nu - men - tum fo -

sta

sta

. nw

bat

# w
w

bat

ri

plo

w
w

plo

Vb w

sta

!
Vb

plo

a sta

sta

Ma - ri - a

?b
w

Vb

.
ad mo

bat

- bat

Ma - ri - a

a sta

Ma

ris

ad mo - nu - men - tum fo

fo - ris

b.
Vb

fo - ris

12

sta -

ri

sta

ris,

Ma

fo

w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

fo -

ris

.
-

w
w

fle

in

ret

ret

ret

cli -

A. Gabrieli V Maria stabat a 6

18

& b .

in - cli-na - vit

se

Vb

Vb w

na - vit se

? b w.
24

in

in

tum:

Vb w
Vb w
vi

Vb
Vb
?b

tum:

tum: et

tum:

&b w
30

vi

w
w

et

vi - dit du

num ad ca

num ad ca

put

num ad ca

put

num ad ca

Vb w
?b w
num ad ca

an

et

put,

!
!

mo

xit in mo - nu - men

pro - spe

xit in mo - nu - men

in

ge - los

an - ge - los

et

et

num ad

pe

num

w
ad

V/2

pe

al

w
bis se

bis se - den

et

w
w

- tes

u -

- tes

tes

u -

se - den - tes

u -

u -

- tes

num

ad

pe

ad

pe

et

den - tes

se - den -

w
w

se - den -

bis se - den
w
-

mo - nu - men -

nw

al - bis

num

des

xit in

al

put

pro - spe

in

nu - men - tum:

al

spe

os

put,

in

nu - men

mo

pro

w-

xit in mo - nu - men

in

dit du - os

et

in

dit

xit

et

et

Vb w

SMC 2011

cli - na - vit se

pro - spe

pro - spe - xit in

pro - spe

se

cli - na - vit se

w
Vb
Vb

cli - na - vit

tum:

&b w

in

Vb w

se et

et

Vb !

et

in - cli-na - vit

ad pe

des,

ad

pe

w
ad pe w

des, ad pe

- des

A. Gabrieli V Maria stabat a 6

35

&b

Vb w

des

w
Vb

Vb w

bi

po

des,

Vb w

bi

?b

cor

rat

cor -

Vb w

cor -

rat

cunt

?b w
cunt e

SMC 2011

po

bi

po

bi

po

fu - e - rat,

- pus

Je

su.

Di

- pus

Je -

w
-

- su.

- pus

Je -

- su.

e - i

il

li


e - i

il - li:

w
il

w.

li:

li - er,

Mu

li:

rat

rat

Mu

mu

si-tum

fu - e -

# n w
il

li:

- li,

il

li, di -

il

li:

li - er quid

li - er,

w.

li - er

quid

e -

fu - e -

bw

si-tum

li - er

fu

li - er quid plo

cunt e - i

fu - e -

il

si-tum

si - tum

cunt e - i

w
Mu

Mu

V/3

er,

e - i

Di

#w

su. Di - cunt

po

- su.

bw

Je -

Mu

bi

cunt

- su. Di - cunt

il - li:

fu - e

n
e - rat,

si-tum

bi

Je -

po

. w

cunt e - i

bi

Je

Mu


Vb

- pus

b w

pus

cor -

&b

V b w.

po - si-tum

!
-

rat

Vb

bi

pus

Vb w

Di

rat

di

Vb w

w
Vb

fu


po - si-tum fu
.
.

bi

fu - e - rat,

si-tum

cor -

cor

46

?b

si-tum

po

&b
Vb

40

des

des

Di -

mu - li -

plo - ras,

plo - ras,

bw
quid

plo - ras?

&b w
er quid plo
w
w
b
V
52

quid

w
w

- ras?

plo - ras?

Vb w

bw
Vb

ras?

?b

Di

qui - a

Vb !

tu

le - runt

qui - a

tu - le

tu

runt

V b .

le - runt Do - mi - num me

? b .
& b .
63

Vb w

ne - sci - o

.
b
V

Vb

ne - sci - o

Vb
? b .

le - runt Do - mi - num

et

mebi

is:

Qui

Qui - a,

qui - a

tu -

et

et

ne

b.

et

sci - o

et

ne

sci-o,

ne

ne - sci -

sci- o,

sci- o,

w
sci - o
u
w

ne -

ne - sci - o

et

et

et

sci- o,

ne - sci - o

et
V/4

et

.
et

- um

um,

ne - sci - o,

ne

um,

tu - le -

tu -

qui - a

et

po - su - e - runt

um,

bi

et

a,

Qui - a,

ne - sci- o,

um

a,

ne

- a,

et

um

- um

Qui

- um

et

po - su - e - runt

is:

bi

Qui

is:

Qui - a, qui

le - runt Do - mi - num me -

- is:

ne - sci - o,

SMC 2011

- is:

po - su - e - runt

ne - sci - o,

Do - mi-num me

runt Do - mi - num me - um

cit

is:

Do - mi - num me -

e -

qui - a

V b .

e -

cit

di

. #

Di - cit

&b
Vb

quid plo - ras? Di - cit

58

e - is,

Di - cit

cit

V b bw

Di

Di - cit

quid plo - ras?

A. Gabrieli V Maria stabat a 6

bi

bi

bi

A. Gabrieli V Maria stabat a 6

68

&b !

et

Vb
Vb

Vb

po - su - e - runt

& b .
.
Vb
u

Vb
o

Vb

po - su - e - runt

Vb

?b w

.
&b

Vb
u

78

Vb
.
b
V

po - su - e - runt

Vb

um,

?b

um,

um,

um,

.
w

w
e

bi


e - um,

et

um,

bi po

um.

um,
V/5

w
-

et

e - um,

et

w
e

w
e

w
u

um,

um.

um.

um.

bi po - su - e - runt

bi

bi

su - e - runt

ne - sci -

bi

ne - sci - o

po - su - e - runt

et

ne - sci - o

ne - sci -

ne - sci - o

bi po - su - e - runt

e - um,

um.

et

et

um,

w
o
u
bi
.

um,

ne - sci -

po - su - e - runt

po - su - e - runt

po - su - e - runt

um,

um,

ne - sci - o

um,

et

bi

bi po - su - e - runt

um,

- runt

bi

po - su - e - runt

et

bi

po - su - e -

bi

bi po - su - e - runt

po - su - e - runt

SMC 2011

bi po - su - e - runt

po - su - e - runt

sci-o

bi po - su - e - runt

ne - sci - o

Vb w
po - su - e - runt
e
?b
w
73

ne

po - su - e - runt

um.

bi

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

&C

Cantus
C1

VC

Altus
C3

VC !

Quintus
C3

Tenor
C4

Bassus
F4

Glo

ri - o

sa

Do

- mi - na,

w
!

?C

Vw

? .

& w

Qui te cre - a-vit pro

13

&

w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

VC
?C

Sextus
F4

VI. O Gloriosa Domina a 6

V w

V . w
Vw

?w
?
BSCH 2011

su

w
w

w
VI/1

- per sy

te cre - a -

vit

Qui

. w

sa

- vi - de,

Ex - cel

w.

w
w

de - ra,

pro - vi- de, La -

w !

&
20

cta -

V w
?

w.

w.

w.

32

&

Vw
V

Vw

?w
w

BSCH 2011

A. Gabrieli VI O gloriosa a 6

be - re.

bw

. b

w
w

In

trent ut

.
#. w
. w

!
!

VI/2

#
w

Quod

#

red - dis al - mo ger -mi - ne:
.

Tu

. w

b w

tri - stis ab - stu - lit,

& b. w

? . w

sa - cro

E - va

- sti

V w

27

# . w

a - stra fle - bi - les,

#. w


Coe


w
#

li

fe - ne -

w
w

w
w

&
38

Vw

stra fa - cta

es.

&

Vw
V

Vw

w
w


V b
.

? w

BSCH 2011

Vi

tam da

3 .
2

b 23 .

23

23
.
VI/3

tam per

vir - gi - nem. Gen - tes re -

w.

w
.

te.

3 w
2

!
w

nu - a,

re - dem - ptae plau - di

ia

gis al - ti

.
?
w w


I
50
I
& 23 .

? w.

re

Tu

dem - ptae plau - di - te, Gen - tes

I
? w

44

V .

A. Gabrieli VI O gloriosa a 6

w
w

w
w

w
w

55

&

w w w

& w.

62

vir

V w
V

V w
? w

w
w

Vw
w

w
w

?w

?w

BSCH 2011

w w w w

ti

Do

w
w

w w

w !

w w
w w
w w
w

In

w.

w w

!
!

w w

w
w

ter

Qui

na - tus

! w w

w w w

na

w w
w

w w
VI/4

w
w.
w

w.

w
w
w

w
w
w

w w
w w

w w .
w w

se - cu - la,

w.

san - cto spi - ri - tu,

de

w w .

w w

! w w

Cum Pa - tre et

w w

es

w w w

w w w

w w

w w w

w w

- gi - ne,

sem - pi

w ! w

mi - ne,

w w w

w w w

w .

w.

bi

?
w
&


w w

w.

68

Glo - ri - a

w w w

A. Gabrieli VI O gloriosa a 6

w
w

!
w

w
w

In

w
w

w w
w

sem - pi - ter - na

w
w
!

w
w

w
!

I
w

&
74

se

Vw

? w.
?

w
w

w w w

w w w

In

w w w
w w w

w.

w !
w w

sem - pi

w w

w.

ter

w.

w w

w.

&C
80

w w

- cu - la,

A. Gabrieli VI O gloriosa a 6

w
w

VC

VC
?C w
?C

BSCH 2011

men

VI/5

se

na

la.

VC

I
w

cu

C
-

Semibrevis in Vorlage

C
C

w w w

w w w

VII. Beatus vir qui non abiit a 6

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

&C

Cantus
G2

VC

Altus
C2

Sextus
C2

Quintus
C3

Bassus
F3

VC

?C

w
&

pi - o

rum,

? w

Vw

& w
V!
V!

pi - o

V
V

?w
BSCH 2011

rum,

# w

b.

w.


qui

w
w

VII/1

in
w

im -

. w

w.

con - si - li - o

.
w

im -

non ab - i - it

w
. w

. w

vir
qui
non ab - i - it in
con - si - li - o
. w w

tus

14

VC

Tenor
C3

w.

Be

VC

w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

et

w
w

20

&

in

vi - a

w
V

V !


&

V
w
V

?
BSCH 2011


!
w

w.

w
VII/2

#w

I w
-

dit.

- tas

vo - lun -

b .

sti - len - ti - ae non se

non

.
-

do - mi - ni

vi - a pec - ca - to - rum


. w

le - ge

in

the - dra pe

? !

in

in ca

32

et

w
w

et

& #
V !

rum non ste - tit:

ste - tit:

26

pec - ca - to

A. Gabrieli VII Beatus vir a 6

w
I

!

Sed

- ius,

37

&w
V

Vw

V w
?w

& .
le - ge

V!

Vw
?!
&

V
V

w
.

V bw
?

BSCH 2011

w
-

w
-

w
bw

cte,

me- di - ta

VII/3

et

in

e ac no

w
!

b

e

#w

ac no -

w
w

. w
w

bi - tur di

.
w

ius,

bi - tur di

me - di - ta

. w

in

le - ge
e
w

ius,

et

V w

49

43

A. Gabrieli VII Beatus vir a 6

cte,

w
w

56

&
V

BSCH 2011

me - di - ta -

- bi - tur

di

e acw

w
no -

VII/4

A. Gabrieli VII Beatus vir a 6

- cte.

VIII. Iniquos odio habui a 6

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159
Cantus
C1

Altus
C3

Quintus
C3

Tenor
C4

Sextus
F3

Bassus
F4

&b

&b C

Vb C

Vb C

I -

w.

w
-

- ni

?b C

. w

Vb

Vb w

? w.
b
?b !

Vb w
Vb

? b w.
BSCH 2011

o - di - o

ha

ni

ha -

quos o - di -

w.

bw.

.
w

# w

i,

tu - am,

et le - gem

bu

? . w
b

.
w
w
. w

o ha - bu - i:

&b w

quos

w.

bu - i:

?b C

Vb

Vb

Vb C

13

Andrea Gabrieli 1520-1586

bw w

. w
w
VIII/1

et le - gem

tu

am di -

20

&b w
Vb

le

Vb !

.
w
xi.

In
I
b
V
?b w

?b !

w
w


# w

Vb

bw

tu:

?b

ver - bum tu

Vb w
Vb w
?b w
?b

BSCH 2011

&b w
Vb

I
w

- tor et

# #

w
# #

um, et

in

et

in

ver - bum tu

VIII/2

vi.

.
w.

um su - per spe - ra

. w
w

sus - ce - ptor

b w

32

es

b
V
Vb

&b w
me - us

Ad - iu

26

A. Gabrieli VIII Iniquis odio habui a 6

w.

38

De

Vb w

Vb w
Vb w
? b .
?b

Vb w
?

?b w

Vb

Vb w

?b w
?b

BSCH 2011

w
w

- bor

VIII/3

# # w
et

scru - ta -

man - da - ta

bw

a me ma -

!
!

te

b w

cli - na

gni:

. b b
-

w
-

et scru - ta -

w
Vb

De

te,

&b
bor,

50

cli - na

w
b
V
Vb

li

w
w
w

& b .
44

&b !

A. Gabrieli VIII Iniquis odio habui a 6

De - i

&b w
55

me

!
w

?b

&b

et

scru - ta

Vb
Vb

?b

?
b

&b
Vb

De - i

Vb

BSCH 2011

man - da - ta

w
w

bw

me

De - i me -

VIII/4

man - da - ta

- i,

i,

De - i

b w

w

?b

me

Vb w
? b b

me

bor

Vb

De - i

Vb w

i,

man - da - ta

65

Vb

60

i,

?b !

w
Vb

A. Gabrieli VIII Iniquis odio habui a 6

i.

IX. Inclina Domine a 6

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 - Bologna, Gaspari S159

Cantus
C1

Quintus
C3

Altus
C3

Tenor
C4

Sextus
C4

Bassus
F4

Vb C

Vb C

Vb C
In

Vb C

&b w

12

am,

In -

#w

am,

V b .

e - xau

V b b w
?

am,

b w
am, et

BSch/SMC 2011

et

et

in

in

au

w.

cli

et

e - xau - di

di

me,

et

di

e - xau - di

w
w

me,

et

xau -

e - xau

e - xau

me,

Do - mi - ne, au -

me,

au

b
w
au

Do - mi - ne,

- am,

rem tu

- di

me,

di

et

tu

rem

tu

au

et

di

me,

e - xau - di

e -

am,

et

au - rem

et

rem

in

- am,

et

IX/1

.
w

na,

Do - mi - ne, au

na,

me,

tu

e - xau - di

au b

{w

au - rem

- na, Do - mi - ne,

- na, Do - mi - ne,

cliw.

w.

am,

na, Do - mi - ne,

- cli

na,

rem tu -

et

tu

rem

cli -

- cli

w.

b
e - xau

In -

au

cli -

di me,

Do - mi - ne,

In -

et

e - xau

am,

In -

Do - mi - ne,

- na,

bw

Vb !

na,

xau - di me,

cli -

Vb w
tu

cli

na, Do - mi - ne, au - rem

am,

&b w

w.

b w

cli

rem tu

Vb !

am,

-w
Vb
Vb w

rem tu

In

.
Vb
tu

?b C

&b C !

Giovanni Gabrieli 1553-1612/13

et

rem tu -

#
e

xau

e - xau

me:

et

e -

me, et

e - xau -

e - xau - di

nw.

18

&b w
di me:
[
V b # w

quo

Vb

quo

di me:

quo

ni - am

me:

quo

ni - am

Vb

w.

di me:

b w

& b #w

Vb w

Vb w

?b w
29

go,

&b

Vb w

et

per sum

b !

BSch/SMC 2011

ni - am

- nops et

- nops et

i -

quo

per sum

nw

et

pau

ni - am

go,

et

pau

w
w

w
e

go,

go,

per sum

sum

per sum

sum

sum

e IX/2

go, et

per sum e

nw

- nops

- nops

- nops et

- nops

b w
-

i -

w
-

go,

nw

go,

- go,

et pau

- nops

[ # w
e -

pau - per sum

- ni - am

e -

per sum e

- ni - am

et pau

ni - am

w.

et

et pau

ni - am

#w

- nops

ni - am

#w

- go,

i -

pau - per sum

go, quo

quo

- nops [
w #

- nops

. w

go, quo

per sum

bw

Vb w

quo -

ni - am

quo -

pau

go,

#w

Vb !
?

per sum

w
e

per sum

Vb w
pau

per sum

go,

Vb

pau

w.

ni - am

w.

V b nw
-

go,

w
i

V b #w

per sum

ni - am

pau

24

w.

quo

xau-di me: quo

Giovanni Gabrieli IX Inclina a 6

go,

- go,

nw

et

pau

- nops et

pau

- nops

cu - sto -

.
w

a - ni

di

cu - sto

di

a -

cu - sto

di

a -

Giovanni Gabrieli IX Inclina a 6

&b w

34

Vb

mam

me

me
{ni-mam

Vb
ni - mam me

Vb

Vb !

Vb w

Vb

quo

Vb w
?

b w.

vum fac

sal

BSch/SMC 2011

cu - sto -

cu - sto

di

san -

ser

vum
{
b

fac

ser - vum

ni- mam

w-

sal

vum

tu

tu

tu

IX/3

w.

san -

w.

w
fac

- um,

- um,

w
w

ni -

- am,

- am,


w.

ctus sum:

[ - w vum

sal

nw

ctus sum:

ctus sum:

sal

- ctus

sum:

vum

fac ser - vum tu -

sal

ser

#w

w
-

- am,

sal

sum:

vum

#
-

san

san

w.

ni - am

me -

sum:

san

ni-mam me

am

ctus

quo

me

w.
w

ni -

ni - am

fac

vum

- ctus sum,

- um,

vum

w.

ser

quo

ctus

ni - am san

quo

quo -

san

quo

ctus sum,

ni - mam

w.

di

- ni - am
w

quo

- di

cu - sto

ctus sum,

ni - am,

fac ser - vum tu

V b w.

ni - am

{
{
b

Vb
Vb

sal

&b w

- am,

?b w

nw

san

44

quo -

- am,

ni - am san

quo

&b

V b w.

am

39

w
[
- am,
w

Vb

- um,

!
!


w
w- . vum

w.

sal

fac

- vum

vum

&b w
49

w.
b
V
Vb w

ser

Vb

vum

tu

fac

- um,

tu

Vb w

Vb w

us

spe

[

b
&
60

me

Vb !

De

us, De

spe - ra-mus in te,

te,

BSch/SMC 2011

us

me

us,

!
w

us

me

me

us

us,

us

me

spe - ra-mus in te, spe - ra IX/4

us,

us me

us me

w
-

us, spe -

[
-

us

me - us,

us

in

te.

te.

mus in

te.

mus in

te.

spe - ra

mus in

te.

- mus

De

- mus, spe - ra

spe - ra - mus in

De -

ra - mus in te,

spe - ra - mus in

#. w

De -

me - us,

spe- ra

us,

us,

me

spe

spe - ra -

us

spe - ra - mus in te, De

me-us,

De

De - us

# w

te,

#w
w

me

us,

De

# w

us

# w

us

De

us,

spe - ra - mus in

me

us,

De

De

us,

us

spe - ra-mus in te, spe - ra - mus

w
De

us

V b # w
b w

spe - ra-mus in te,

Vb w
?

us,

te,

me

ra-mus in te,

me - us, De

spe -

us, spe - ra-mus in te,

us, spe - ra-mus in te,

me

us

us,

ra-mus in te,

# w

# w

us me

ra - mus in te,

us, spe - ra - mus in

us

De

me

us

w
Vb

De

De

us me

# w

us me

w.

- um, De - us

us

um,

me

? b n w
De

# w

De

De

w.
Vb

[-

me - us,

us,

De

w.

# - us,
De

Vb
me

ser-vum

&b

55

. w

um,

Vb w
?

tu -

Giovanni Gabrieli IX Inclina a 6

#
w

in

te.

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
C1

Altus
C3

Sextus
C4

Tenor
C4

& b 21

V b 21

V b 21 w .

Septimus
F4

Bassus
F4

V b 21 !
? 2 !
b 1
? 2
b 1

An

ad

pa - sto

ge - lus

ad

- ge - lus

?b

pa - sto - res

ad

an

- res

pa - sto - res

ad

w
a

it:

X/1

pa - sto

it,

ad

ad

ad

w.

ad

ge -

ge - lus

- it,

an

ge -

ad

w.

ge -

res

pa

sto - res

pa

res

it,

an

pa - sto

ge - lus

a -

ge - lus,

ad

an
,

pa - sto - res

w
a

ad

it,

an

- it,

pa - sto - res

res

an

it,

- it,

ge - lus

it,

pa - sto

ad

a -

w.

pa - sto - res

ge - lus,

SMC 2005/2011

pa - sto - res

it, an

w.

ge - lus

ad

pa - sto - res

lus

an

?b

lus ad

Vb w

pa - sto - res

An -

ge - lus

Vb w

ad

Andrea Gabrieli 1520-1586


ad

Vb w

ge - lus

ge - lus

An

lus,

An

&b w
Vb

ge - lus

An

An

An

Quintus
C4

w.

V b 21 !

X. Angelus ad pastores ait a 7

pa

pa - sto - res

sto - res

a -

sto - res

w
a -

Andrea Gabrieli X Angelus ad pastores a 7

&b
11

it:

Vb w

Vb w

it:

it:

Vb

?b

it:

vo - bis,

an - nun - ti - o

vo - bis

an

an - nun - ti - o

vo - bis,

an - nun - ti - o

vo - bis

it:

an - nun - ti - o

vo - bis,

an - nun - ti - o

vo - bis,

&b !

gau - di - um ma

Vb
Vb

gnum,

vo - bis

?b !

SMC 2005/2011

an - nun - ti - o

vo - bis

gau - di - um ma - gnum,

w
w

vo - bis

gau -

vo - bis

gau

gau -

an - nun - ti -

an - nun - ti - o

vo - bis gau - di -

an

nun - ti - o

vo - bis

nun - ti - o

vo - bis

an

X/2

an - nun - ti - o

vo - bis,

vo - bis, an - nun - ti - o

vo - bis,

vo - bis,

gau - di -

nun - ti - o

gau -

an - nun - ti -

vo - bis

gau - di - um ma - gnum, an - nun - ti - o

vo - bis

vo - bis,

nun - ti - o

an - nun - ti - o

an - nun - ti

?b

gnum, an - nun - ti - o

di - um ma - gnum, gau - di - um ma - gnum, an - nun - ti - o

Vb

it:

di - um ma - gnum,

an - nun - ti - o

vo - bis,

nun - ti - o

vo - bis,

um ma

an

?b

Vb

an

an - nun - ti - o

16

Vb

gau -

Andrea Gabrieli X Angelus ad pastores a 7

&b
21

Vb

ma-gnum: qui

di - um ma - gnum, gau - di - um ma - gnum: qui

Vb

vo - bis

Vb

Vb

um ma

gau

?b

gau - di - um

?b !

gnum,

qui

ma - gnum:

qui - a na-tus

&b


Vb

Vb

Vb

tus est vo - bis ho - di - e

V b #

?b

?b

Sal - va

est vo - bis ho - di - e,

qui - a

na - tus

qui - a

na -

est vo - bis ho - di - e

qui

#
w
w

Sal - va - tor

mun

tor

Sal

mun

di,

Sal

va

di,

di,

w
Sal - va

X/3

di, Sal - va

mun

b
-

tor

w

w

- di,

va - tor mun

qui

mun -

w.

na - tus est vo - bis ho - di - e

SMC 2005/2011

na - tus

Sal - va - tor

bis ho - di - e Sal - va - tor mun - di,

mun

est vo - bis ho - di - e

na - tus

vo

Sal - va - tor

Sal - va - tor

na - tus est vo - bis ho - di - e

gau - di- um ma-gnum:

na - tus est vo - bis ho - di - e

est

gnum:

gau - di- um ma-gnum:

26

ma

di-um

di - um ma - gnum:

di - um ma - gnum, gau - di - um

tor

mun -

- tor

Andrea Gabrieli X Angelus ad pastores a 7

31

&b w
Vb

va

mun

di, Sal - va - tor

di,

?b !

?b w

& b .

Vb

mun

Vb

?b
?b

mun

bw

Sal - va - tor mun

fi -

par

di - e,

SMC 2005/2011

par

vu - lus

par

fi - li

vu - lus

fi

ho -

di,

par - vu - lus

fi

li - us

ho -

us

li - us

di - e

fi - li - us

ho

fi - li - us

us

X/4

ho

vu - lus

fi

di,

par - vu - lus

fi - li

ho -

li - us

fi - li - us

di,

vu - lus

fi

mun

par

par - vu - lus

par

fi -

par - vu - lus

- di,

mun

di,

par - vu - lus

n w

di,

vu - lus

- di,

- li - us

n w

Sal - va - tor

Sal - va - tor

di - e,

di - e,

di,

li - us,

Vb

par - vu - lus

Vb !

mun

Vb
Sal - va - tor
#
Vb w

36

tor

di, Sal - va - tor mun

mun

b w

Sal

Vb w

ho

li - us

ho

w
w

w.

di - e

ho

di - e

ho

w
na

tus

di - e

na - tus est

w
-

di - e

di - e

na

Andrea Gabrieli X Angelus ad pastores a 7

&b w
41

Vb

est no - bis,

na

tusest

no -

.
V b J w
no

Vb

bis,

na

?b !

Vb w

for

Vb

?b w

for

?b !

SMC 2005/2011

vo

bis,

.
J

n .
vo - ca

et

n
w

De -

De

tis, De

for -

tis,

tis, De - us

us

for

tis,

for -

for

- us

for

tis,

- tis, De - us

for - tis,

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia,

X/5

De

us

w
De

. j

us

al - le - lu - ia, al - le -

al - le - lu - ia,

al - le -

tis,

for - tis,

- us for -

vo - ca - bi - tur

vo - ca - bi - tur

vo - ca - bi - tur De - us

. J

vo - ca - bi - tur

al - le - lu - ia,

bi - tur, et

vo - ca - bi - tur, et

for

tis, De - us

j
.

w

vo - ca - bi - tur
j n
.

vo - ca - bi - tur

j
.
-

vo - ca - bi - tur, et

- us

us

De -

tis, De - us

tus est no-bis, et

De -

et

.
J

et vo - ca - bi - tur, et

ca - bi - tur,

j
.
et

. J

vo - ca - bi - tur

bi - tur, et

- bis,

vo-ca

est no -

tis,

- bis, et

. J

. j


Vb
Vb !

vo-ca - bi - tur, et

na

na - tus

&b

#
et

et

tus est no

?b

for

V b #

45

tus est no - bis,

. J

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

al - le -

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le -

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

Andrea Gabrieli X Angelus ad pastores a 7

&b
50

b
Vb
Vb

lu - ia,

al - le - lu

Vb

le - lu

? b b w
lu - ia, al - le - lu

&b

lu - ia,

Vb

al - le - lu

? b b w
lu - ia, al - le - lu

?b !

SMC 2005/2011

al

al - le - lu - ia,

al - le -

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al - le -

al - le - lu - ia,

al - le - lu - ia, al

le - lu - ia,

ia,

ia,

al - le - lu

.
al - le

ia,

al

le

lu

al

le

lu - ia,

- ia.

al - le - lu

ia,

al

lu

w
le - lu

ia,

le

le - lu

ia,


al

ia,

al

al - le -

ia,

X/6

al

.
-

lu

al - le -

al - le - lu - ia, al - le - lu

ia,

al - le - lu - ia,

al - le

le - lu - ia, al - le - lu - ia,

ia,

al - le - lu - ia,

lu

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le

ia,

al - le - lu - ia,

lu - ia, al - le - lu

Vb

ia, al - le - lu - ia,

b
Vb

Vb

al

lu - ia, al - le - lu

ia,

al - le - lu - ia,

54

al - le - lu - ia,

Vb

lu

lu - ia, al - le

lu - ia, al

.
-

al - le

lu

le

w
-

lu

ia.

ia,

le - lu

ia.

ia.

lu - ia.

ia.

ia.

XI. Domine Deus meus a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
G2

Sextus
C1

Altus
C2

Quintus
C3

Tenor
C3

Septimus
F3

Bassus
F4

&b C

Do

& b C w.
w

Vb C

Vb C

?b C

spe - ra - vi.

w.

w
.

BSCH 2011

. b
w

- us,

?b
?b

Vb w

&b

us me

Vb

& b .

in te

mi - ne De

&b
7

. .

&b C !

?b C

w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

w
w

XI/1

. w

sal -

.
w

!
w

- vum

me fac

.
w

A. Gabrie XI Domine Deus meus a 7

w
&b
14

ex

o - mni- bus per - se - quen

&b

. w

& b .

Vb
Vb

?b

14
? b .

w.

ti - bus

me,

w
.

&b w

& b w

Vb

Vb

?b w
?b w
20

BSCH 2011

et

et

li


w
w

be - ra

XI/2

w
w

li - be - ra me,

n .

&b w
20

me.

w
w

.
.

A. Gabrie XI Domine Deus meus a 7

26

&b

w.

Ne

quan

&b w

& b .

V b . w

Vb

.
?b
? b w.
26

bw
&b

33

&b w

&b w

Vb w
?b
?b
33

BSCH 2011

Vb w

w
me

.
w

ut le

.
w

w
w

dum

w
w

XI/3

w
w


non est

qui

. w

. b w

re - di-mat,

. w

am:

.
w

b w

ra - pi - at

ni - mam

do

. w

n w

A. Gabrie XI Domine Deus meus a 7

39

&b

&b w

&b

Vb

Vb

39
?b w
45

&b

at,

& b #w

&b w

. w
!

Vb

45

BSCH 2011

- que quid sal

Do

bw

mi - ne De

#.

XI/4

- vum fa


w
w

us me

ci -


w
. w

#w

. w #
. w

bw

n. n w

?b w

ne

Vb w
?b w

. w

?b w

#
-

us, si

fe - ci

# w
w

A. Gabrie XI Domine Deus meus a 7

w
b
&

&b w

51

i - stud,

&b w

Vb

Vb

si

est

w
i

ni

n w

qui-tas

w.

in

ma

. w

bw

51

is.

&b w

&b

V b .
? b .
58

BSCH 2011

.
.

Vb

?b

XI/5

&b

ni - bus me

?b

58

?b

Si

red - di - di

re - tri - bu -

A. Gabrie XI Domine Deus meus a 7

.
&b

en - ti- bus mi

& b .

&b w

Vb

Vb w

.
w

de

# .

w.

!
w

w.

64

w.

&b

ab

i - ni - mi-cis

me - is, ab i - ni-mi-cis

&b

Vb

Vb

?b
?b

70

BSCH 2011

ci - dam

w

.

n w

me - is

in

bw

XI/6

w
-

ri

to

.
w

b #

me

& b b

hi ma - la:

70

?b
?b

64

nis,

in - a

w
-

nis

A. Gabrie XI Domine Deus meus a 7

.
&b
75

de -

& b w.
& b .

Vb
Vb !

75

&b
80

me - is, ab i - ni - mi-cis

& b b
&b
Vb

?b
80

BSCH 2011

n w
in

!
b

to,

in - a

XI/7

i - ni - mi-cisw
!

ab

nis,

.
w

bw

ri

me - is,

me

# w

Vb
?b

- ci - dam

?b w
? b w.

nis.

XII. Iudica me Deus a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

&b C

Cantus
C1

&b C !

Sextus
C1

Altus
C3

Quintus
C3

Vb C

Vb C

?b C

Septimus
F3

?b C

Bassus
F4

&b w

us,

Vb

Vb

Vb w

?b

? b w.
7

BSCH 2011

Iu

ca

me

b .

De

w
!

.
-

Iu

me De

us,

us

di - ca me De

w
et

dis - cer -

w
w


w
w w

w
n .

di

Iu - di - ca

&b w

Vb C

Tenor
C4

Andrea Gabrieli 1520-1586

- ne

. w

w
w
w
w
!
w
. w

XII/1

A. Gabrie XII Iudica me Deus a 7

14

&b w

cau

&b

Vb

Vb

Vb !

sam

ab

V b .

Vb w

?b w
?b w
20

BSCH 2011

am

de

gen

w
!

w.

nw

mi - ne

i - ni

w
w

w.

quo

et

w
.

XII/2

. bw

w
.

w.

b.
-

te non san - cta:

ho

&b

Vb

?b
&b !

?b w

20

me

14

w
do - lo

so,

w
w

A. Gabrie XII Iudica me Deus a 7

26

&b

&b w

V b .

Vb

? b .

&b w

26

&b !

Vb

Vb w
?b
?b

BSCH 2011

Vb

34

Qui

tu

do-lo

es

so

. w

w .
. w

De - us, Qui

w.

. w

. w
w
w
b.

?b
w
34

et

V b

. w

!

w
w

n w

w.

w.

XII/3

. w

me.

w
I
. w

De

ru - e

tu es

w
w

. w
w

us,

w
w

For -

A. Gabrie XII Iudica me Deus a 7

&b
40

&b

V b .

Vb

V b .

?b w

40

46

&b w
&b

w
w

For

me

sti,

Vb

?b

BSCH 2011

? b b
46

qua - re-me re

a:

pu - li

. b

w
!

XII/4

sti,

w
w

qua - re -

b.

re - pu - li

.
Vb

me

ti - tu - do

?b !

Vb

me - a,

ti - tu - do

et qua - re

w.

A. Gabrie XII Iudica me Deus a 7

52

&b w

tri - stis in - ce - do,

Vb w

Vb

Vb

?b w

&b w

af - fli - git

52
? b . . w
59

&b w

Vb w
Vb

Vb
?b !

59
?b

BSCH 2011

me

w
w
w

cus,

.
.

bw

nw

cus?

dum

af - fli - git me

n w

XII/5

i - ni - mi

. w

dum

me i - ni - mi

b w

af - fli - git

i - ni - mi - cus,

dum

&b

XIII. Hodie Christus natus est a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

&b C !

Cantus
C1

&b C

Sextus
C1

w.
b
C
V

Altus
C3

Quintus
C3

Tenor
C4

stus na - tus

est, ho

b.

w.

&b w

&b w

Vb

V b w.

Vb

?b
? b .

BSCH 2011

na - tus est,


b.

ho

XIII/1

Sal - va -

di -

di - e

Vb C

w.

Chri

e Chri - stus

di - e

?b C

Bassus
F4

Ho

Vb C

?b C

Septimus
F3

Andrea Gabrieli 1520-1586

- tor

w
w

ap -

w
w

. w

A. Gabrieli XIII Hodie Christus a 7

&b w
12

pa - ru - it,

&b
Vb

Vb w

di - e

Sal - va

12

w.

&b
&b w

in

ter - ra

Vb w

Vb w
?b
?b

BSCH 2011

ca - nunt An - ge - li,

w.
n

w
w
w

XIII/2

- ru

w
w

it, ho

ho

di - e

di -

in

ter - ra

.
!

Vb

tor ap - pa? b w.

?b w

18

Vb

ho

18

w.

A. Gabrieli XIII Hodie Christus a 7

24

&b w

ca - nunt

An

&b

Vb w

ge - li,

Vb w

Vb

?b

24

?b
&b
30

tan

tur,

&b

Vb
Vb

lae-tan

?b

?b

BSCH 2011

ca - nunt

w
w

tur Ar - chan-ge - li,

ho -

XIII/3

- di

w.
!

w.

lae -

w.

An - ge - li,

ter - ra

in

di - e

. J

V b
30

ho

e - xul - tant iu -

.
w
!

A. Gabrieli XIII Hodie Christus a 7

& b . w
34

&b w

sti

Vb w

Vb !

Vb !

?b !

?b !
34

&b w

40

tes.

&b w

Vb w

Vb

Glo

w
.

BSCH 2011

V b .

?b

?b

40

ri - a

in

ex - sel - sis De

XIII/4

- o,

Glo - ri - a

w
w

in ex - sel - sis

cen

#w

di - cen - tes, di

A. Gabrieli XIII Hodie Christus a 7

46

&b w

De

&b w

Vb !

o,

?b

?b w
w


&b

ex - sel - sis

& b .
Vb

Vb
Vb w
?b w

?b

51

V b

in

51

Vb

46

BSCH 2011

w
De

o,

ri - a

in

w.

w
w

3 w
1

Al - le - lu

3
1

31
.
31

31

XIII/5

ri - a

Al - le - lu

ia,

Glo

w.

31 .

. 31 .

o,

ex - sel - sis De

.
w

Glo

w.

w
w

ia,

w
!

w
w

A. Gabrieli XIII Hodie Christus a 7

&b w w w
57

Al - le - lu

&b w !

Vb

Vb !

w w

V b .

? b w w.

?b w
w w
63

ia,

w w w
w w w

&b w w w
&b w !

Vb

Vb w w w

V b .

w w

w.
w w

?b w w w

w !

BSCH 2011

w w

?b w !
63

w
w

!
!

w w w

w w
w
.

w w w
w w w

w w.

ia,

w w w
w w w
.

Al - le - lu

w w w

w w
w

XIII/6

w !

Al - le - lu - ia,

w w
w

w w w

. w

w w w

w !

w w

Al - le - lu

w w w

w
w n
!

w w w

Al - le - lu - ia,

w w w
Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia,
I
n. w .

.
w w w

57

n
n. w
ia, Al - le - lu

w w w

w w w

n w

A. Gabrieli XIII Hodie Christus a 7

& b .

69

ia,

w w
&b w
w
w
w
b
V
Vb w

w w

. w

Vb w w w
?b w

w w

69

w w

?b w

BSCH 2011

C w
C w

Al - le - lu - ia, Al - le

C w

XIII/7

- lu - ia.

w w

XIV. Nativitas tua a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
C1

Sextus
C1

Altus
C3

Quintus
C4

Tenor
C4

Septimus
F4

Bassus
F4

&b C w
&b C

vi - tas

?b C

& b .

&b

Vb w

Vb

- a

De

w
w

ge - ni - trix

w.

go.

. w

?b

BSCH 2011

?b

tu -

?b C

Vb C

Vb

ti

Vb C

vir

Vb C !

Na

Andrea Gabrieli 1520-1586

XIV/1

A. Gabrieli XIV Nativitas tua a 7

12

&b

&b

Vb

Vb

12

&b

a - vit,

& b #

Vb

Vb

Vb

?b

18

?b

BSCH 2011

23
23

3
2

23

w #

an

nw

nun

ti -

w
-

an - nun

w w w

di - um

XIV/2

um

Gau

di

23

23

nw

Gau

?b
?b

3
2 #

V b .

18

w
-

ti -

w
w
w

w w

A. Gabrieli XIV Nativitas tua a 7

26

&b

a -

- vit

Vb w

w
V b n

26

&b w

&b

or - tus est

w
Vb

C .
C w

?b
?b

u - ni - ver -

Vb

31

& b n

C w

C
C !

sol iu - sti

C !

w
w
!

. w

?b w

. b w

31

?b

BSCH 2011

- so

mun

bw

I
w
w

XIV/3

te

e - nim

ex

. w

te

e - nim or

. w

Ex

b.

do.

ti - ae,

Vb
Vb

A. Gabrieli XIV Nativitas tua a 7

38

&b

tus

&b

Vb

Vb w

est sol

?b w

?b

&b

44

BSCH 2011

w.

.
.

w
w

I
w

us no

nw

!
!

ster:

w.

ma - le - di - cti - o

Qui sol - vens

De

? b .
? b .

#w.


Vb
V b .

ti - ae Chri - stus

&b

Vb w

V b . J

44

38

iu - sti

nw

nem,

ma - le - di -

.
.

XIV/4

A. Gabrieli XIV Nativitas tua a 7

50

& b #. w
cti - o - nem

&b w
Vb w

Vb w

Vb

?b

&b !

&b w

do - na - vit no

Vb w
w

Vb w

?b
?b !
56

BSCH 2011

tam

sem - pi

!
w

.
mor

ter -

XIV/5

- tem

I I
w

InI
.

. w

w
!

et con - fun - des

bis vi

. w

?b

nem,

Vb !

56

50

de - dit be - ne - di - cti - o

- nam,

nw

. w

w
w

A. Gabrieli XIV Nativitas tua a 7

&b
62

et con - fun

&b

des

j
. !

mor

.
w

Vb

?b

62

Vb w

Vb w

?b

tem

w
w

w w
&b !
bis
I viI - tam sem - pi - ter

& b w w

w b w
Vb


I I
w
-

nam.

nw

w.

Vb

?b

BSCH 2011

XIV/6

bw

b w

. b

b. w

w.

?b w

do - na - vit no

V b . w

. w

bis,

w b

68

68

do - na - vit no

XV. Angelus Domini descendit a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
G2

Sextus
G2

Altus
C2

Quintus
C3

Tenor
C3

Septimus
C4

Bassus
F3

&C !

An

&C w

ge - lus

Do - mi - ni

VC

VC

VC
?C

III
&
& w

dit de cae

&C

& .
V

I I -I

scen - dit

de

cae

lo,

de - scen -

lo,

w
w

w

BSCH 2011

de

V w

Andrea Gabrieli 1520-1586

w.

XV/1

An - ge - lus

w.

w.


w
w
w

A. Gabrieli XV Angelus Domini a 7

& w
12


&
Do - mi - ni

& !

& #

#w
re

w
V

de cae

vol- vit la - pi - dem,

V !

V !

lo

# w
et

et

su - per

w
-

w
w

um

ac - ce

#w
w

XV/2

#
w

- dit,

. w

.
.

dens

se -

#w

w.

!
w

#w

BSCH 2011

scen - dit

# #w

&

18
? b w

w
12
?
& !

de

18

A. Gabrieli XV Angelus Domini a 7

et

di - xit mu - li

&

w.

25

&

&

25
?

31

&

w
me

&

& w

V w
31

BSCH 2011

w
No - li

te

ti - me

No - li

# w
w

ri - bus:

.
.

te

ti -

# . n
w

I re,
w

w
w

. # w # w

re,

? w

w.

#w

w
-

. w

# .

XV/3

w
#w

A. Gabrieli XV Angelus Domini a 7

38

&

&

&

sci

38
?

#w

e - nim qui

w
w

w
&
-

- xit,


&

!

V
V w

V
44
?

BSCH 2011

XV/4

#w

w
w

. J

ve - ni - te, et vi -

w
w

iam sur - re -

I
.
&
w
J
xit, iam sur - re

cru - ci - fi - xum quae - ri - tis,

44.
J

A. Gabrieli XV Angelus Domini a 7

& #w

& w

&

50

de - te lo - cum

V b w

56

&

&

&

V
V


si- tus

e - rat

w
w

56

BSCH 2011

w.

#w
-

# w

w.

#w

b w

XV/5

# .

po -

#w

bi

Al - le - lu - ia, Al - le - lu

#
!

I

#

do - mi - nus.

w.

mi - nus,

do

V
?

si- tus e - rat

w.

#w.

50

po

.
V

u - bi

ia,

Al -

A. Gabrieli XV Angelus Domini a 7

& b w
61

& w

le- lu - ia,

&!

61

68

&

w
w

Al - le-lu

w.

V!

?
68

BSCH 2011

w
w

Al - le-lu - ia, Al - le - lu - ia,

I

w

Al - le- lu - ia,

& #

ia,

w w
w w
w
w
w

&

.

w
-

le - lu - ia,

#w
I

XV/6

. J

w
w

le - lu

Al

Al -

ia.

XVI Usquequo Domine a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus G2

& b C #w. # w #

w.

w.
&b C

#w

us

Altus C2

& b C w.

#w.

Tenor C3

Vb C

Quintus C3

Vb C

Us - que - quo Do - mi - ne,

Sextus G2

Septimus C4

V b C w.
? C
b

.
b
&

Bassus F3

vi - sce-ris me

in

& b #. w

fi

w
-

nem?

ob - li - vi

w
fi -

. .

Vb !

nw

nw #

?b

w.

XVI/1

SMC 2011

#. w

V b .

in

sce-ris me

Vb

#w

o - bli -

&b

w.

nw

# w #

w.

que - quo Do - mi - ne

#w

w.

w b

Andrea Gabrieli 1520-1586

&b w

n w

& b nw #

# w

14

nem? Us - que - quo

&b w

Vb w

w
Vb

&b

Vb

Vb w

SMC 2011

tu

fa - ci-em

n.

ci-em tu

am

XVI/2

me?

# w

w.

w
-

me?

fa

n
w

am

bw

b w

V b . w
?b w

. w
b
&
& b nw

Vb w

20

a - ver - tis

Andrea Gabrieli XVI Usquequo Domine . a 7

#
w


&b
26

&b

po

& b n w
Vb w

Vb

Vb

Quan - di - u

.
b

&
a,

in

&b w

Vb

?b w
SMC 2011

w.

w.

- ni - ma me

w
-

#
w

a,

w
w
XVI/3

- ni

ma me -

w
w

do - lo

a -

w.

in

Vb
Vb w

con - si - li - a

w
b

&b w

nam

31

Andrea Gabrieli XVI Usquequo Domine . a 7

rem

#w

36

&b

&b

&b

Vb !

Vb

# w

&b

&b

& b w.

Vb

al - ta

w #w

w #w

nw

me - o

per

di - em?

i - ni - mi-cis

me - us

su - per

b #
.
w

bi - tur

in cor - de

43

. w
Vb

# .

Us

que-quo ex -

# .


. #

V b .

? b .

XVI/4

SMC 2011

me?

.
Vb

Andrea Gabrieli XVI Usquequo Domine . a 7

# n

48

&b !

re

w.

spi- ce,

&b

&b w

V b #w

Vb !

Vb

b w

ex - au

& b n w

&b

Vb !

Vb

w n

bw

bw w
w w

. w

! bw

&

bw

bw

b w

#.

di

me,

&

ex - au

di me

Do - mi-ne De

#w

us

me

# w

bw

# w

w
w

#. w

XVI/5

w w

bw

SMC 2011

w b

w.

Vb w
?b w

spi - ce

bw
&b

55

. w

. # w
Re

Andrea Gabrieli XVI Usquequo Domine . a 7


&b

us,

#.

&b !

n. n w

&b w

#. # w

w #

V b #w

Vb w
?

b w

&b

& b #

.
Vb

# w

Do

#
-

mi - ne

Vb

SMC 2011

XVI/6

n#

w

me

!
.

#
us.

me - us,

us

#w

# w

De - us

?b

Do - mi-ne De

!
w

. w

&b

Vb

67

nw

w
Vb

Andrea Gabrieli XVI Usquequo Domine . a 7

61

XVIII Maria Magdalena a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

&C

Sextus C1

&C

Altus C2

&C

Tenor C3

VC

Cantus G2

Quintus C3

Septimus F3
Bassus sec.

Bassus F4

VC w
VC

Ma

?C

V!

ri

?!

SMC 2011

Ma - ri

w
!

&

na

w
-

na

. w

XVII/1

Sa - lo-me

Ma - gda - le

&

Ma - da - le

bi

w.

na, Ma - ri - a

. w

Ia - co

- a

ri -

Ma - gda - le

V w

#
& w
Vw

&
&w

Ma

w
-

Andrea Gabrieli 1520-1586

.
w

e - me

Sa - lo - me

w
.

me -

12

&

runt

w
a - ro

&!

&w

&

ro - ma - ta,

ge - rent

Ie

&

&w

V
V w

ge - rent

Vw

?
w
SMC 2011

w
-

sum,

# #
w

Ie

# w

w
-

Et

di - ce

w
w

sum, Et

di - ce


XVII/2

tes,

ut ve - ni - en

un

bant

ad

in

vi-cem,

in - vi - cem,


bant ad

tes

tes un -

ve - ni - en

. w

w
-

ut ve - ni - en

ut

#. w

?
w

18

ma - ta,

w
V
Vw

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

runt a

. w

&w
24

& w

&

V w.
Vw
?

& .

&

di - ce

V
V

SMC 2011

bant ad

bant

ad

w.

w
w

no - bis la - pi - dem, Quis

vi

Quis

no - bis la - pi - dem,

vi - cem,

in

Quis

w
w

. .

in

. w

re - vol - vet

di - ce

&

Et

re - vol - vet

30

Et

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

#w

cem,

Quis


re - vol - vet

. w

re - vol - vet no - bis

la - pi - dem ab

XVII/3

ho - sti-o,

&

&

& .

36

no - bis la - pi - dem

42

&!

&

Vw
?w

SMC 2011

ti?

ab ho - sti - o

mo - nu

xit

il - lis

il - lis

XVII/4

.
- ti, ab

ho - sti - o mo - nu -

b.

bw

. w

bw

b. bw

Di

xit

an - ge - lus, Di

an - ge - lus,

xit

men -

- ti?

Di

men -

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

w
w

#
w

sti - o mo - nu

Di

V w
men

ho

w.

&

ab

xit

il - lis An - ge - lus:

48

&

il - lis An -

w
-

- ge - lus:

&

Vw

&

te

j
& . #

V
V

SMC 2011

no - li

. !
J

no - li - te ex - pa - ve - sce-re

!
XVII/5

Ie

w.

Ie -

w
w

no

no -

.
w

ri - tis

sum quae - ri -

li - te

. J

- sum quae

.
J

w.

.
J
!

no - li -

te ex - pa - ve-sce - re

. j w

ex-pa - ve - sce - re

j
V .

j
.

. J w

te

. J w

&!

li

w.

53

# w

no - li - te ex- pa - ve - sce-re

& # w

.
J

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

58

&

tis

Na - za - re - num cru

& w

V w

V .

V w

? w

& w

& w

hic,

za - re - num cru

64

& w

Na


sur - re - xit,

SMC 2011

re - xit, non est

hic.

ci - fi

#w

ci - fi-xum,

. w

xum,

XVII/6

sur - re-xit,non est

sur -

le - lu - ia,

al -

#w

non est

hic.

.
J

hic,

sur - re-xit,

. # w
non est

& . w
V w

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

A - le - lu - ia,


al -


&
70

&

le - lu - ia,

&
75

ia,

&

&

Vw

ia,

al

SMC 2011

ia,

al

le

lu

le - lu

al -

- le

XVII/7

ia,

al

lu

le - lu

ia, al

le -

al

le - lu

ia,

w.

b w

. j

al

ia,

le - lu - ia,

al

w
-

.
J

ia,

al - le - lu

al - le - lu

al - le- lu - ia, al

le- lu - ia, al - le - lu - ia, al - le - lu

le - lu - ia,

V
?

. j

&

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

le - lu

ia,

al -

&

lu

&

ia, al

le - lu

le - lu

&!

79

SMC 2011

ia,

ia,

al

le

al -

lu

Andrea Gabrieli XVII Maria Magdalena a 7

XVII/8

# #

ia.

w.

- le - lu

ia.

XVIII Deus qui beatum Marcum a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus C1

Sextus C1

&C

&C

De -

w.

VC

Altus C3

# #
w
- us

qui

Quintus F3

VC !

Bassus F5

?C

?C

&

w
qui

& w

V!

V w

cum

Vw

w.

SMC 2011

.
w

tum Mar - cum,

XVIII/1

Mar - cum E - van - ge - li - sta

#
w
!

us

be - a - tum

# #
w
De -

qui

be - a - tum Mar

Septimus F4
Bassus sec.

VC !

be - a

Tenor C4

Andrea Gabrieli 1520-1586


w
w


!

w

#
& w

tu

&w

um,

V .

Vw

?w

?!

19

& #w.
E

V w

? w

. w

. w
w

SMC 2011

V w

.
!

um

E - van - ge - li - sta

V w

tu

van - ge - li-cae, E

& w

#
w

Andrea Gabrieli XVIII Deus qui.. a 7

13

# n

van - ge - li - cae prae - di - ca - ti - o

w
w

w.

XVIII/2

w.

& w
25

Andrea Gabrieli XVIII Deus qui.. a 7

nis

gra

& w

w
V

ti - a

V !

? w

&

gra

& w
V w

su

SMC 2011

bli

ma

sti:

XVIII/3

V w

sti,

? !

V
w

. w

ti - a

bli - ma

w.

su

V .

31

w
w

w.
tri

w.

bu - e

w.

w.

w.

w.

Andrea Gabrieli XVIII Deus qui.. a 7

37

&

quae - su - mus,

& w.
w

&

42

&
Vw
V

Vw

?!

SMC 2011

ius

nos sem

e - ius nos sem

&

e - ru

# w
di - ti - o

- per,

per

V w

w
w

XVIII/4

47

& .

ne pro - fi - ce - re,

&w

&

V w

# nw

?
?

3 w w w
&1

3
&1 w w w

V 31

53

Al - le - lu - ia,

w w w

o - ra

w w #w

w w w

w w w .
!
Vorl. F

31

3
1

3
1

3
1

w w w

al - le - lu - ia,

al -

w w w w w w w
! ! w w w w

w w w w. w w w w
#w w w

w w w

w w w
XVIII/5

31

! !

w w w

31

al - le - lu - ia,

di.

w.

31

#
w

3
V1

SMC 2011

w w #w

w w w

de - fen

w w w

ne

? 31

w w w w w .

w w w

3
V1

? 31 w w w .

ti - o

al - le - lu - ia,

w w #w

w w w

Andrea Gabrieli XVIII Deus qui.. a 7

w w w

w
w w w w.

w w w

w w w

w .

& w.
61

le -

- lu

&w w w
Vw w w
Vw

w w w

w w .

w w w

w w w

w.

w w

w.

V w w w

w.

V #w w w

? .
?

w w w

SMC 2011

al - le - lu - ia,

XVIII/6

w w w

al - le - lu - ia,

w w #w

! w w w

.
V

! w w #w

w #w

&

w w w

w w

w w w

w w w

w w

w w w

w w
!

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

w w

al - le - lu - ia,

w w .

w w w

w w w

& !

ia,

w w

69

#
w

w w w

Andrea Gabrieli XVIII Deus qui.. a 7

al - le -

w
w

lu

! w w w

#
w

ia.

w w w

w
w

XIX Ego dixi a 7

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
G2

Septima pars
G2

Quintus
C2

Sextus
C3

Altus
C3

Tenor
C4

Bassus
F3

&b C

&b C

V b C w.
E

? C
b

&b
Vb

go di

di -

w
- xi,

w
e

Vb w

go

BSch/SMC 2011

xi,

w
- xi,

- xi,

Do

Do - mi

- mi - ne, e

mi - ne,

w.

ne,

go

di

go di - xi,

w
-

go

# w

Do

w.

mi - ne,

di

xi,

w.
e

go

mi - se - re - re me

. w

Do - mi-ne,

bw.
Do

. w

me -

i:

. w

mi - se - re - re

mi - ne,

mi - se - re - re me

mi - se - re - re
XIX/1

go

i:

w
w

di

me - i:

- i:

sa

sa

go

#w

mi - se - re - re

. w

- mi - ne,

. . w

di - xi, Do - mi - ne,

. . w #w

mi - se - re - re

w.

xi, Do

di - xi, Do -

Do - mi - ne,

#w

#
w

xi, Do -

mi - se - re - re me -

mi - ne,

?b w

mi - ne,

Vb w

di -

Vb

go

go di

di - xi, Do

n #w
go

Vb C

#w

b
&

w
E

n #w

w.

Vb C !

Vb C

Giovanni Gabrieli 1553-1612/13

me - i:

i:

me - i:

sa

sa -

14

&b !
&b w
Vb

sa

na

Vb

na

&b

sa

Vb
Vb

me - am, sa

na

na

me - am, a

w #

a - ni - mam

#w

na a - ni-mam

sa -

- na a - ni-mam

me - am

me - am,

w w

me - am,

w.

w
-

vi

am qui - a pec - ca - vi

ti -

# w

am qui - a pec - ca - vi

ti -

ti -

ti -

bi:

qui -

- na a - ni - mam

me - am, a

a pec - ca

- bi,

am
XIX/2

w
w

- vi

w
w

qui

ni - mam me -

ni-mam me -

b w

a pec - ca - vi

ni-mam me -

ti - bi:

qui

ni-mam me -

#w

#w

w.

nw

nw

qui

- bi:

w w

ni - mam me-

ni - mam me -

- na

- bi:

sa -

sa -

am qui - a pec - ca - vi

am qui - a pec - ca

BSch/SMC 2011

. #w w

sa

me - am, a

am

me - am,

na,

- na

- na a - ni-mam

Vb
?b

a - ni - mam

# # #
#


&b
Vb

sa -

w w

a - ni - mam

w
sa -

na

na,

Vb w

a - ni - mam

na,

sa

Vb

21

Giovanni Gabrieli XIX Ego dixi a 7

ti

n w

w
-


con - ver -

bi:

a pec - ca - vi

ti -

w #w

a pec - ca - vi

ti -

- bi:

- bi:

n n n
b
n

.
&

w.

27

con - ver - te- re

.
&b
.
b
V
w
V b

Do

con - ver - te- re

con - ver - te- re

Vb

te-re Do -

con - ver

con - ver - te- re

33

&b


b
V
sto

e - sto

w
Vb
Vb

Vb

su - per

#
#

su - per

BSch/SMC 2011

bw.
Do

w.

mi - ne

us -

mi - ne

us -

Do

mi - ne

us

mi - ne

Do

sto su - per

mi - ne

.
us -

#
#

!
.

et de - pre - ca - bi - lis

ser-vos tu - os,

sto

sto

. w

su

per ser-vos tu - os,

su - per

sto

#
-

su

#
e

de - pre - ca - bi - lis

e -

et de - pre - ca - bi- lis

que - quo

et de - pre - ca - bi-lis

. w

et de - pre - ca - bi- lis

. w

- que - quo

#
#

nw

- que - quo

et de - pre - ca - bi- lis

et de - pre - ca - bi- lis

- que - quo

- que - quo

nw

que - quo

ser-vos tu - os,

ser-vos tu - os,

que - quo

us

et de - pre - ca - bi-lis

te- re Do - mi - ne us

w
w.

us

. n

sto su - per ser - vos tu - os, et

?b w

mi - ne

& b #

w.

Do

con - ver - te- re

Vb !
?

b
w

Giovanni Gabrieli XIX Ego dixi a 7

ser

su -

vos tu - os,

- sto

su

su -

per ser-vos tu - os, su -

per ser-vos tu - os,

su -

XIX/3

38

. J n

&b !

su - per ser - vos tu

&b
Vb !
Vb

per ser-vos tu - os,

per ser-vos tu - os,

per ser-vos tu - os,

? n
b

su - per

b.
&b

b b

cor - di - a

&b w

tu

Vb
Vb

bw
tu

b
b
V
tu

V b .
b
?b w

bw

Do

b

bw

tu

tu

cor - di - a

BSch/SMC 2011

vos

tu - os;

Do

w
a

Do

b
w
a

mi

b
w

Do -

b
a

ne,

Do

Do

su

fi

at

mi - se - ri - cor - di - a

fi

fi

at

at

fi

at

per nos

at

b
tu -

mi - se - ri -

b.

mi - se - ri - cor - di -

que - mad - mo -

per nos que - mad - mo-dum,

tu -

n
n

su

su

mi - se - ri - cor - di - a

w
fi

mi - se - ri - cor - di - a

b w

mi - ne,

su

per nos

- mi - ne,

su

per nos que - mad - mo-dum, que -

- mi - ne,

mi - se - ri -

mi - se - ri - cor - di - a

at

at

- mi - ne,

tu - os;

fi

fi

#w

tu - os;

su - per ser-vos

b w

su - per ser-vos

b
-

ser-vos tu - os;

Do

su - per ser

per ser-vos tu - os,

#
b
V

tu - os;

- os;

. j # w

su - per ser - vos tu - os;

43

su - per ser-vos

Vb !

#
!

Giovanni Gabrieli XIX Ego dixi a 7

- per nos que - mad - mo- dum, que -

su

per nos

- mi - ne,

su

per nos

XIX/4

- mi - ne,

que -

que -

que - mad - mo -

&b w
48

b
b

&b
dum

que - mad-mo - dum


. b . b
Vb

.
Vb
. b b

Vb

&b !

spe - ra - vi-mus in


b
V

.
. #

spe - ra - vi-mus in

Vb

te,

Vb w


spe

#
w

te,

?b !

BSch/SMC 2011

spe - ra - vi - mus in

te,

que - mad - mo - dum spe - ra - vi -

. w

. w

ra - vi - mus

in

te.

. w

spe - ra

que - mad- mo - dum spe - ra - vi - mus

spe

XIX/5


in

. w

spe - ra - vi - mus

te, que-mad-mo - dum spe - ra - vi - mus

spe - ra - vi -

te.

te,

que - mad - mo-dum

. n n .

que - mad - mo - dum

te, que - mad - mo - dum spe - ra - vi - mus

spe - ra - vi - mus in

mus in te, spe - ra - vi - mus in

que - mad - mo-dum

. w

n .

Vb !

. w

te, que - mad - mo - dum spe - ra - vi -

mus in te, spe - ra - vi - mus in

mad - mo - dum spe - ra - vi -

spe - ra - vi - mus in te,

que - mad - mo-dum

. b w

.
b b

&b w

b
.
nw

mad - mo-dum

mus in te,

te, spe - ra - vi - mus in

te,

b w

spe - ra - vi - mus in te,

mad-mo - dum spe - ra - vi - mus in

mus in te,

que

te,

54

spe - ra - vi - mus in te,

mad-mo - dum spe - ra - vi - mus in

dum

nw

. # w

. n

V b . bw
?

b. b w
n . w

mad - mo-dum spe - ra - vi - mus in

Giovanni Gabrieli XIX Ego dixi a 7

. #w

ra - vi-mus

in

vi-mus in

te.

in

te.

in

te.

in

te.

te.

XX Benedictus Dominus a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Andrea Gabrieli 1520-1586

Cantus G2

&b C

Sextus G2

&b C

Altus C2

&b C

Tenor C3

Vb C

&b C !

Quintus C2

Octavus C3

Septimus C4

Bassus F3

w.
Vb C
Vb C !

&b !

nw
w

Be

&b !

&b !

Vb !

w
w

? C !
b

Be

# #
& b w

w
-

ne - di

w.

ctus

w
ne - di

w
w

VORL. SB

w
-

Do

n w

mi-nus

. w

De

w
-

cti

.
.

us

Sa

. w
w
w

bw

# w.
w.

qui pu-gnat, qui pu - gnat, qui pu-gnat in no

mi -

w.
.

w

Vb

ba - oth

Vb w

?b w
SMC 2011

XX/1

&b w

13

w
&b

ne

Do

&b w

Vb w

w
w

mi

w
w

#
w
w
!

ma

Vb

Vb

?b

w
b
&

19

.
& b
for

& b .

tis,

# n#

#w

&b

ni

nus e - nim

tis

Vb w

SMC 2011

w
XX/2

w
w

e - nim Do - mi -

mi - ni

. w

. w
-

nus

. w

ma

b .
J

ter - ri - bi - lis,

&

ma

. w

Do - mi - ni,

e - nim Do - mi - ni

. #w

for

ma - nus Do

ni

?b w

. w

nus

&b w

V b #

. w

ma

Vb w

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

pu - gnat pro e -

. w
. w
nus Do - mi - ni

. w
. w

pu -

&b
25

is

&b

&b

Vb

pu-gnat pro e - is,

Vb

&b

&b

Vb

& b #
Vb
Do - mi - ni

pro

V b n
? b b
SMC 2011

pro -

te-git

bw

n.

w
te-git

il

il

w
w

w
XX/3

- mi - ni

ma

b w

w.

#w

?b

. w
J
J

w.

&b

nus Do

gnat pro e - is pu-gnat pro e - is,

V b .

ma

& b #

30

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

los,

nw

w
w

- los,

pu - gna - vit

w.

nus

!
!

San - son,

pu - gna - vit

35

&b

&b

&b

Vb

vi - cit San - son,

&b

Vb

& b .
ne Do .
Vb
Vb w

?b
.
SMC 2011

pu - ga - ve - runt no

j
. . w

n .

pu-gna-vit Do - mi-nus pro

stri

w
.

no

w
w

w
w

in

no - mi -

#
-

#n#
w

. b . J w

stri

.
.

. . j w
.
b . J w

w.

pu - ga - ve - runt no

vi - cit Ge - de - on,

? b . j !

&b w

.
V b J !

& b .

& b . J !
Ge - de-on,
. !
b
J
V

40

. b

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

bis,

#
w

mi - ni,


.
pu-gna-vit Do - mi # .

n.

nw
-

w
XX/4

45

&b

&b !

&b

Vb

&b
b
Vb

nus

Vb

pro

?b

b
&

& b w.
V b

&b

n n

Vb

? b w
SMC 2011

vi

ni - mi-cos

Do - mi - nus

is,

Et

vi - cit

vi

ni - mi

cit

cos e -

ius:

Et

XX/5

vi - cit

Do-mi-nus

ni- mi-cos e

Do -

.

J

Do-mi-nus i - ni - mi

Et

# n

cit

#w

- ius:

j b
V b .
mi-nus i

Et

cos e -

bw

48

& b .

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

#n#
31
-

31

31
31

31
31

31

31

.
& b 31
52

& b 31

ius.

& b 31 #

.
V b 31

& b 31

w
w

3
Vb 1

lae - ta

V b 31
? b 31

59

! ! w

! ! w

lae - ta

Vb

! ! w

w w w

! ! w

&

w w w

mi - ni

w w

te,

w w

w w w

w w w

.
.

psal -

XX/6

e -

w w w

w.

e - xul - ta

&

- li - te,

&

?b w w w w
SMC 2011

! ! w

w w w

lae - ta

w bw

te,

#
w w w .
w.

mi - ni

! ! w

nw

w w.

&b

Vb w

w
Vb

&b

xul - ta

&b w

lae - ta

mi - ni,

mi - ni,

&b

! ! w

ius.

! ! w

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

&b w w w

&b w w

65

psal - li - te,

w #

b
&
&

Vb w w w

lae - ta

! ! w

Vb

Vb

! ! w

! !

&

w w

b
&
72

ta

&b

lae - ta

te

&b

Vb

&b

w
w
w

Vb w

&

psal

Vb

SMC 2011

w w

psal - li

w
w

te,

w w

#
w

w w

li

w w
w w

w w w

mi

#w

w nw w nw

ni

&

e - xul -

w w w
w w w w #w w w

w w
w w w

w w. w

lae - ta - mi - ni

w w w

w ! !

w w w

w
w

#w

lae - ta

w.

lae - ta

w
XX/7

mi

w.

te,

w w

e - xul - ta

w w w

w nw w
.

ni

&

w w w
#w w w

w
w

&

w w w

mi-ni

w w

! ! w w w.

mi - ni,

w w n

te

? b w.

lae - ta

! ! w w w.

?b

mi - ni,

w w.

#w

&b

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

&

w !

w w w

nw
w

xul - ta

w
w w

w
w

xul - ta

&b
78

&b
te

&b

Vb
&b

&

psal

w
!
!
w

w
w
w

Vb w

&

psal

Vb

SMC 2011

w
w

li

te,

C nw

#
w

C w

.
C

te

? b w.

li

w
w

Andrea Gabrieli XX Benedictus a 8

& psal

te,

C nw

C
C

XX/8

C w

b w

&

- li - te.

b
n
w

w.

psal

w
li

te.

XXI Expurgate vetus fermentum a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus G2

Sextus G2

Quintus C2

&b C !

w
Ex

&b C

& b C w.

pur-ga - te

ve

Altus C2

&b C

Tenor C3

Vb C

Septimus C4

Vb C

&b w

tum:

&b w

.
Vb w
pur

SMC 2011

ga - te

b
Vb
? b w.

ve -

# b
XXI/1

ut

fer - men

nw

# w

tum: ut

no

# n#

w

si - tis

w
- tus

& b w.

fer - men

tus

& b nw

w
#

Vb w

fer- men - tum, ve

# b .

Vb C

? C
b

w
tus

Octavus C3

Bassus F3

Andrea Gabrieli 1520-1586

si - tis

no

n . J
w

. w
&b
12

w
&b

va con - sper

&b w

Vb
w

&b w


Vb
va

Vb w

?b w

18

si - o,

&b

&b

Vb

w
Vb

?b
SMC 2011

w
w

stis a - sy - mi, sic

Vb

#w
w

w
w

w
w

- stis

stis

w
w
XXI/2

n w

w
w


sic ut
- we - - #

!

w

ut

b w

#w

a - sy - mi,

ut

stis

. w

sic

&b

con - sper - si - o,

b w

w.

ut

w.
w

w.

sic -

&b

Andrea Gabrieli XXI Expurgate a 8

sy - mi.

w
w

#w

w
-

w
w

sy - mi.

!
w

n.
.

Et - e-nim Pa -

.
.

Andrea Gabrieli XXI Expurgate a 8

b
& b n
24

&b

scha no-strum im-mo - la-tus est Chri-stus.

& b #

Vb

&b

Vb

&b

&b !

& b .

Vb

ta - que

&b w

Vb

Vb w
?b

SMC 2011

stus.

wI

- pu

le

ta - que

I -

# #
. n
Et - e-nim Pa - scha no-strum im-mo - la-tus est Chri

.


b

Vb
.


.
?b

29

mur,

pu - le

w
XXI/3

w
mur,

w
w

w
i

ta

ta que
w


&b
34

w
&b

que e - pu - le -

&b w

Vb !

Vb w

&b

bw
&b

ne - qui - ti - ae:

&b

Vb

Vb

SMC 2011

&

?b

non

fer - men -

in fer-men

to ve - te - ri, ne - que in fer-men - to ma

XXI/4

ne - que in

to ma- li - ti -

&b


w
mur
w

non in fer-men - to ve-te - ri, ne-que in fer - men

ae,

bw
Vb

n . J

.

#

#w

?b w

39

pu - le -

- mur

w
Vb
&b w

Andrea Gabrieli XXI Expurgate a 8

li -

43

&b

b
to ma - li - ti - ae,

&

&b

&b

Vb

&b

ti - ae,

Vb

Vb
?b

47

&b

ri - ta - tis

& b .

ve - ri

&

SMC 2011

&

ti

w
w

ne - qui

tis,

sed

ta

XXI/5

ti

w.

to ma - li

in

ti

w
w

a - sy - mis

ae,

. J

in a - sy-mis
syn-ce

sed

ae: ne - que in fer-men

. j

Vb
?b

Vb w

ae,

ne - qui

Vb w
ae,

&b w

ti

&b

&

ne - qui

Andrea Gabrieli XXI Expurgate a 8

w
.

sed

in

51

& b .
&b w

syn

ce - ri - ta

&b

Vb

&b
Vb

V b .

? b .

55

&b

&b

Vb

& b #
Vb

Vb
?b
SMC 2011

& ve - ri - ta

tis.

w
.

ve - ri - ta - tis,

syn - ce - ri - ta - tis

&

#.

ve - ri - ta

tis,

ta - tis,

&b

tis &

#.

a - sy - mis

Andrea Gabrieli XXI Expurgate a 8

in


XXI/6

. w

sy - mis

sed

& ve - ri -

#n #
w
w

syn -

59

&b

&b

&b w

ce - ri - ta - tis & ve - ri - ta

Vb

Vb !

&b

&b

&b

b
V

V b w.

Vb
?b

SMC 2011

tis, & ve - ri - ta -

ta

&b

# #

w.

&

ve

- tis,

tis.

XXI/7

?b

63

nw

.
J

&b

Vb w

Andrea Gabrieli XXI Expurgate a 8

w
w

ri -

XXII Egredimini & videte a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C3

Tenor
Ch1-C4

& C w.
VC

VC !

gre - di

w.

. w
-

mi

ni

vi - de

w
&

. w

Andrea Gabrieli 1520-1586

#w

te

w
#
w

Basso
Ch1-F4

?C

Septimus
Cantus sec
Ch2-C1

&C

VC

VC

Octavus
Ch2-C3

Quintus
Ch2-C4

Bassus
Ch2-F4

?C

7-C2

?
& .
V

A2

V .

?
SMC 2011

w
w

&

T2

B2

w.

w
w

mi

ni

&

#
#

&

vi - de

# w

w
XXII/1

gre - di

w.

#w

vi - de

te

te

&

#w

vi - de

12

& w
V w
fi

7-C2

V w

A2

B2

& # w

V w

fi

V w

7-C2

stram,

V w
? w

A2

B2

Si

.
.

w.


V
V
?

Si -

#w

- on,

w
w

w
w

- on, Re - gi - nam

ve - stram,

cu - ius

.
!

. # !
a - stra
ma-tu
- ti - na,

!
.

Re - gi - nam ve

quam lau-dant

&

SMC 2011

w.

quam lau-dant

T2

li - ae

& w

li - ae

18

? w

te

T2

Andrea Gabrieli XXII Egredimini a 8

.
.

pul-chri-tu - di -

. # !

# .

cu-ius

a - stra ma-tu - ti - na,


.
!

#w

cu - ius

.
!
XXII/2

pul - chri - tu - di - nem,

&

. j w

24

7-C2

T2

A2

B2

nem, cu - ius pul

7-C2

T2

A2

B2

chri - tu - di - nem,
. J w

.
J
.
J

& . J w
pul - chri - tu - di-nem,
. w
V
J

? . j
w

& 31

tur,

&

w. w
iu - bi - lant
w. w

3
V1

w. w

V 31
?3
1
& 31 !
V 31 !
V 31 !
? 31 !
SMC 2011

w
!

w. w
w. w
w. w

&

iu - bi - lant

w. w

w. w

Sol

j
V . w

28

&

Lu - na

mnes

#w

w w.

w w !

mnes

XXII/3

li

w.

w.
fi

w.

fi

w
li - i

w
w

w
-

De

w w
w

31
31
31
3
1
31
31

i,

i,

31

#
w

31

De

mi - ran

Andrea Gabrieli XXII Egredimini a 8

34

& C w.
V C #w.
cu

?C
w

ius

T2

VC

A2

VC

B2

?C

39

cu

7-C2

&

T2

A2

Vw

B2

?w
SMC 2011

mi

Lu - na

cu - ius

w
w

3 !
1
3 !
1

31 !

#
31
-

. w
J
pul-chri-tu - di-nem
. w
J

j
.

j
. w

. j w

Sol
. w
J

pul - chri - tu - di - nem, cu - ius pul - chri-tu-di - nem

31 !

ius

- ran -

&

&

pul - chri - tu - di - nem,

&C

7-C2

VC w

# .

Andrea Gabrieli XXII Egredimini a 8

w.

&

iu

w.

w
w
w

31

w.

w.
w.

&

iu

31

w.

w
XXII/4

w.

w
w

bi - lant

w
-

w
. J

w.

tur,

31

. w
J

w
o

w
w

bi - lant

mnes,

w
w
w

mnes,

#w
w

44

& w.
.
Vw
fi

7-C2

A2

B2

7-C2

?
&
V!

w.

w.

& w

V w

? w

A2

w.

iu

? w.
SMC 2011

w
li

o - mnes,

& #w.

De

w
w

&

w
w

De -

w.

w.
w.

&

#w.

w.

- i,

w.

iu

w.

w w

fi

w w

#w.

w
li

w
w

XXII/5

w
i

De

#w

w
&

w w

o - mnes,

fi

bi - lant

bi - lant

w.

w.

o - mnes

w w

w.

iu

w.

#w.

w w

bi-lant

w w

&

i,

o - mnes

w w

iu

Andrea Gabrieli XXII Egredimini a 8

#w.

w w

bi-lant

w
w

w
w

Vw

T2

B2

li - i

49

fi

T2

#
w

w
w
li

w
w

w
w
i

De

#
w

C
C

i,

55

&C

VC

VC w
i,

7-C2

?C w
&C w
fi

T2

V C w.

A2

V C w.

B2

?C

SMC 2011

fi

w
-

li

li

w.

De - i,

w
w

De

fi

XXII/6

Andrea Gabrieli XXII Egredimini a 8

#
-

#
#
w

li - i

De -

#
i.

- i.

XXIII Beati immaculati a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

Sextus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C3

Tenor
Ch1-C4

Quintus
Ch2-C3

Octava pars
Ch2-C4

Settima parte
Ch2-C4

Bassus
Ch2-F4

&C !

Be -

VC !

VC !

&C

VC

VC

?C

&

& w
w

Vw

- a

Vw

VC

?
SMC 2011

#
ti

im - ma - cu


w.

la - ti

Andrea Gabrieli 1520-1586

# . n

in

vi

a,

#w

Qui

#w

am

#
-

w.

bu - lant

XXIII/1

in

le - ge

Be -

Do - mi -

& .

11

& !

ni,

# w

ti

qui

scru - tan

#w

bw

A. Gabrieli XXIII Beati immaculati a 8

tur

b .

w
scru - tan

tur

te

V w

V w

16

&

& w

sti - mo

V w
.
V

mo - ni - a

?
SMC 2011

ni - a

. # #
e

- ius:

ius:

w
e

#w

in

to - to

w
w
XXIII/2

w
w
cor

sti -

te -

qui

de

es - qui - runt

21

&!

&

w
V

V
?

&w

Vw

nim qui

um.

in

vi - is

tur

tem

w.

.
w

ius,

in

am - bu - la - ve


XXIII/3

ius

.
-

i - ni - qui - ta

SMC 2011

vi - is

in

o - pe - ran

w
-

&
V

27

non

A. Gabrieli XXIII Beati immaculati a 8

# w

runt.

32

&

vi - is

& .

V!

V
Vw

37

&

da

Vw

Vw

? w
SMC 2011

w
w

sti,

la - ve

runt.

Tu

w.

w.

man - da

.
w

tu

man - da

XXIII/4

sti

sti

tu

a, man -


man -

w.

man - da - ta

man -

w.

# #

am - bu

Tu

w.

&

ius

A. Gabrieli XXIII Beati immaculati a 8

w
&

da-ta tu

&
V
V
V

tu

V !

# w

ri - gan - tur

mis.

cu

w
vi

ae

me

#w
w

ad

ri

ni -

cu-sto-di - en

V !

XXIII/5

SMC 2011

b . j

V w

- ae:

U -

w
-

sto - di

a:

ti - nam di

& #
&

a:

47

da - ta

V
V

A. Gabrieli XXIII Beati immaculati a 8

42

& .
52

.
&

das iu - sti - fi - ca - ti - o-nis tu - as,

V .

&

&

me

V w

V w

V .
V .
?

SMC 2011

ae

ti - nam

w
w

en - das,

# !

!
XXIII/6

ad

vi

vi

ae

w
w

das

iu - sti - fi -

# .

#.

. #

me

cu-sto-di- en -

cu-sto-di - en

tur

di - ri - gan - tur


#w
#w

ti - nam

cu-sto - di

di - ri - gan

ad

ad

ae:

. # # w

w.

#w

#w

.
w #

V .

ae:

. # w
V

58

A. Gabrieli XXIII Beati immaculati a 8

- das


iu -

&

63

&
V

ca

w.

sti

&

en - das

&

tu

.
cu-sto-di - en

V #

V
?

SMC 2011

das

- as, ad

cu - sto - di

w.

.
.


.
XXIII/7

# #

tu

as.

fi - ca - ti - o - nes

tu

en - das,

cu-sto- di -

fi - ca - ti - o - nes

iu - sti

ad

j
#. #

# . J

as,

#.

# .

tu -

o - nis

iu - sti

# #

fi - ca - ti

67

V .
?

ti - o - nes

V
V

A. Gabrieli XXIII Beati immaculati a 8

as.

ad

XXIV Congratulamini mihi omnes a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

Sextus
C1

Altus
C3

Quintus
C3

Tenor
C4

Octava pars
C4

Bassus sec
Septima pars
F4
Bassus
F5

&b C
&b C

Vb C

Vb C

Vb C

Vb C w
?b C
? C
b

&b w
7

.
&b
ni

mi


b
V

Vb w
?

.
w

bw

hi

o -

w
w

.
w

!

w

.
!

di

XXIV/1

Con

!

w

li - gi - tis Do

gra - tu - la - mi -

mnes, Qui

SMC 2011

. w

b w

?b !

. #
Vb
V b w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

w
-

mi - num:

w.
w

w
.

&b w
12

&b w
Vb w

Vb

&b
w
Vb

#
b
V
Vb
Vb

#
w

? !
b
?b

SMC 2011

. w


w.

w
w

XXIV/2

w
w

w.

# w

Qui

w
w

# #
. w
w

w
#

nw.

Do - mi-num:

. w

gi - tis

di - li

?b

&b

# w

Qui

Vb
?b

Vb w

18

A. Gabrieli XXIV Congratulamini a 8

!
!

24

&b

&b w

quem quae - re -

Vb

Vb

Vb

Vb !

& b .

Vb

Vb

?
b

?b w
SMC 2011

mi -

- hi,

w
XXIV/3

w
w

w.

dum

#
w
w

Et

bam ap - pa -

bw

a quem quae - re

w.

qui

ru - it

Vb w
Vb w

- bam,

?b

&b

?b

29

A. Gabrieli XXIV Congratulamini a 8

w.

fle

w
w

rem

ad

w
#w
w

&b w
34

bw
&b

mo - nu - men

Vb

Vb

Vb !

Vb

?b

& b #w

men

&b w

tum

Vb w
nw

b !

SMC 2011

.
w
!

.
.

mo

bw

nu -

Vi

#

w

rem ad

Vb !
?b

fle

Vb

dum

# w

Vb w

et

tum,

?b w

39

w.

A. Gabrieli XXIV Congratulamini a 8

n .

w
#w

di

XXIV/4

Do - mi - num me - um.

b w

44

&b w
&b

Vb

Vb

Vb w

Vb
?

?b
w
SMC 2011

#n #

le - lu - ia,

w.

w
w

al - le -

- lu -

w
w

al - le - lu - ia. Vi


b
.

nw

#
w

al - le - lu - ia,

Al - le - lu - ia, al - le - lu - ia,

Vb

&b
w

Al -

&b w

?b w
?b

V b n.
#
.

Vb

ia,

# .
b
V

49

A. Gabrieli XXIV Congratulamini a 8

w
XXIV/5

w
w

di Do - mi - num me - um.

.
.

w
!

#w

.
w

n .

. n

w
!

55

&b

&b w

Vb

?b w

&b

&b w

Vb

Vb

Vb

Vb
b

?b
SMC 2011

#n #

w.

le - l - ia,

le -

w.

# w

w.

lu

ia.

XXIV/6

al - le - lu -

al

al - le - lu - ia,

al

w
w

al - le - lu - ia,

Al - le - lu - ia,

V b n.
#
.

Vb
?b

ia,

# .
b
V

60

A. Gabrieli XXIV Congratulamini a 8

XXV O salutaris hostia a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

&b C

Altus
Ch1-C2

Sextus
Ch1-C3

Tenor
Ch1-C4

Quintus
Ch2-C3

Octava pars
Ch2-C4

Septima pars
Ch2-F3

Bassus
Ch2-F4

sa - lu - ta

&b C !

sa

lu - ta

Vb C

Vb C

Vb C

? C
b

w
w
w

Vb C

ris,

sa - lu - ta - ris

w
w

.
w

& b nw

&b w

w
w
Vb

Vb w

Vb

Vb

Vb !

ris, o

ho - sti - a

Vb C

Andrea Gabrieli 1520-1586

?b

SMC 2011

b w

XXV/1

bw

w.

. w
w

nw

quae coe - li

!
!

13

& b w #w
V b #w

Vb w

Vb !

Vb !

Vb !

&b w

pan - dis,

19

Vb

Vb

Vb

V b w.
Vb w

?b

SMC 2011

#w

&b

#w

w.

&b

quae coe - li

?b !

#w

bw

dis

ho

w

w

nw

sti - um.

bw

w
bel -

pan

w.

A. Gabrieli XXV O salutaris a 8

w
-

prae

bw

w.

nw

- la

.
w

munt

b w

ho - sti

b.

#w

XXV/2

li -

A. Gabrieli XXV O salutaris a 8

&b
25

a,

&b w

Vb

#w

Vb

Vb !

Vb

&b

&b

Vb

Vb

w
nw

?b

31

#
Vb

Vb w

bw

w
w

nw

w.

da

# w
w

bur,

!
!

#w

da

ro - bur

fer

au - xi - li - um,

Vb w

SMC 2011

V b nw
?b

#w

b w

b.

ro

XXV/3

nw

&b
36

bel -

& b .

V b .

Vb

Vb

Vb

V b w.

?b

&b

bel -

& b .

V b .

Vb

Vb

Vb

V b w.

?b

SMC 2011

la

prae

w
w

munt

ho - sti

w
w

w
w

w
w

munt

.
.

XXV/4

w.

w.

!
!

- li

a,

# w

w.

a,

w
#w

# n
-

- li

ho - sti

# n

w.

prae

- la

41

A. Gabrieli XXV O salutaris a 8

46

&b

&b

Vb

Vb

w
Vb

&b !

Vb !

Vb !

Vb

ro

Vb w

Vb w
?b w
SMC 2011

bur,

da

ro - bur

fer

w
w

w
w

da

ro - bur,

w
w
w
!

da

nw

w.

# - #
w

au - xi

w
w.

XXV/5

ro - bur fer

au - xi - li - um,

?b

&b !

da

Vb

Vb w

51

A. Gabrieli XXV O salutaris a 8

li

um.

. n

XXVI Exurgat Deus a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-G2

Altus
Ch1-C1

Sextus
Ch1-C2

Tenor
Ch1-C4

Quintus
Ch2-C3

&b C

&b C

&b C

Vb C

Vb C
E

Octavus
Ch2-C4

Septimus
Ch2-F3

Bassus
Ch2-F4

Vb C
Vb C
? C
b

&b

E -

& b n

&b

Vb

Vb w

ius.

w.
-

bw

w.

#w.
w.

w.

- xur

w.
w.

gat

De - us,

& dis - si - pen - tur i

dis - si - pen

#w

&

w
w

ni - mi - ci

e -

w
b

w

tur

w
bw
w

ni - mi - ci

V b nw

Vb w

?b

SMC 2011

XXVI/1

#
w

# w

De - us,

w nw

xur - gat

bw.

Andrea Gabrieli 1520-1586

#n #

14

& b #w

ius.

. #

&b w

&b w
Vb w

n. w

& fu - gi - ant, qui o-de-runt e - um, a

.
V b #

. b

nw

w
.

fa - ci - e

# . # .
w
w

. w

Andrea Gabrieli XXVI Exurgat a 8

e - ius,

#
w

Vb w

V b # . #w

& fu - gi - ant,

?b

20

&b !

&b

qui

&b !

Vb !

Vb

. # w

b.
Vb
V b .
? b .
SMC 2011

nw

fu - gi-ant,

w
w

o-de-runt e

.
.

qui

um, a

fa - ci - e

o-de-runt

w.

e - um,

XXVI/2

w
.

ius.

#
# w

fa - ci - e

&

w
-

ius.

Sic

25

&b

&b

&b

Vb

.
b
V

.
Vb
ut

de - fi - cit

V b .

? b .

#
&b w

w
w

ci - ant:

&b w

&b

Vb w

Vb !

Vb

Vb w

?b !
SMC 2011

#w
sic

w
-

fi

ce

ci - ant:

de - fi - cit su

ut

flu - it

ce

ra,

n w

fa - ci - e i

fa - ci - e

fa - ci - e i - gnis,

XXVI/3

mus, de - fi -

ra,

nw
w

ut

w
-

w.

Sic

sic

#w

#
ut flu - it

nw

w
w

su - mus, de

31

Andrea Gabrieli XXVI Exurgat a 8

&b w

37

gnis,

& b # w
&b

V b w.

Vb !

i - gnis,

Vb !

Vb

?b

43

&b

&b

De

- i,

w # # w

sic pe - re - ant pec-ca-to-ris a fa - ci - e

n w

bw

# w
pec-ca-to - ris

&b

Vb

. w
J

. J


V b #
V b # #
Vb

!
!

a fa - ci - e

.

!

XXVI/4

. #w

fa

SMC 2011

?b

bw

sic pe - re - ant,

re-ant pec-ca - to - ris

# w

Andrea Gabrieli XXVI Exurgat a 8

ci - e

De

De

i.

w
-

sic pe -

i.

# w
#w
w

Et

iu - sti

e - pu -

n w

49

&b

&b

Vb

# w

Vb

b w
Vb
len

V b w.

n w

Et

#w
-

iu - sti

e - pu - len

w
w.
.

De

.
.

Vb w

SMC 2011

. #

!
!

?b

. b nw

. #

&b w

V b . #

. #

. b

&b w

V b n.

e- xul - tent in

e- xul -

&

n.

55

&

bw

. b n w
Vb

# - tur,
w

n.

&b w

nw

tur,

? b .

tent,

&b

Andrea Gabrieli XXVI Exurgat a 8

&

w
w

XXVI/5

con - spe - ctu De

w
i,

e- xul - tent,

e - xul - tent in

&

in

con - spe - ctu

con - spe - ctu De

61

&b

i:

&

&b
&b

. j

Vb w

Vb w
?b w

&b

&b

&b

Vb

Vb

SMC 2011

in

#
w

lae - ti

lae

ti - a,

. w
J
!

XXVI/6

in

ti - a,

&

de - le-cten -


ti - ti - a,

#
w

& de - le -

& de - le - cten - tur, &

lae - ti

lae - ti - ti - a, in

& de - le - cten - tur,

j
.

de - le-cten - tur,

Vb


j
?b

&

Vb

tur

& de - le - cten - tur in

de - le - cten

w
Vb

cten - tur,

Vb

65

de - le-cten - tur,

i:

Andrea Gabrieli XXVI Exurgat a 8

69

&b

&b
&b

Vb

Vb

tur,

& de - le-cten

tur in

& de - le-cten

tur in

Vb w

&b

lae - ti

&b
&b

V b .

SMC 2011


bw

lae

Vb
?b

ti - a,

Vb w
Vb

in

w.

nw

de - le

a,

&

.
XXVI/7

cten

in

lae

a.

ti

w.

in

tur

tur

de - le

cten

ti

w
-

lae - ti

in

&

bw

a,

.
#
w

ti - ti - a,

lae - ti - ti

73

Vb
?b

lae - ti - ti

Andrea Gabrieli XXVI Exurgat a 8

ti - a.

XXVII Quem vidistis pastores a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C2

Tenor
Ch1-C3

Sextus
Ch1-F3

Septimus
Ch2-C3

Quintus
Ch2-C4

Octavus
Ch2-C4

Bassus
Ch2-F4

&b C !
&b C !
Vb C

Quem

C2

Vb C

Vb C

&b w

& b w #
w
Vb

Vb w

Vb w

Vb !
Vb w
?b

SMC 2011

Di - ci - te, di

Di - ci - te,

w
w
w
w
w

!
!

nw
-

w
XXVII/1

Quem

w.

an - nun - ci - a - te

!

. #
w.
w

.
.

stis Pa -

.
w

vi - di

ci - te

ci - te

w.

vi - di

w
di

Quem

# w

res?

? C
b

stis Pa - sto

Vb C

sto - res?

sto - res?

vi - di

Vb C !

w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

stis Pa -

no - bis,

.

. #
w
w

an - nun - ci - a - te no-bis,

.
.

Andrea Gabrieli XXVII Quem vidistis a 8

14

C2

&b !

di

.
Vb w
Vb w
Vb

Vb !
Vb w
?b w

Vb w

Vb

Vb

bis, in ter - ris quis

Vb w

. w

. #w

&b w

SMC 2011

. w

an - nun - ci - a - te no

&b

?b w

no - bis,

ci - te an - nun - ci - a - te

Vb

C2

. #w

& b # . #w

21

di

. w

!

w
. #

ci - te an - nun - ci - a - te

ap-pa - ru- it?

. w

no-bis,

w
Di

#
#

n w

b n w

!
!

b
w

XXVII/2

ter - ris quis ap - pa- ru - it?

in

ci -

&b w
26

j
& b .
w
Vb

Vb w

te

C2

Vb

Vb

Vb

?b

quis

ap - pa

an - nun - ci - a - te

. j

. J

.
&b w

tum

&b w

Vb

Vb w

vi - di - mus,

& cho-rus An

# w

31

31

. J 31

Vb

Vb

XXVII/3

# 31

ge-lo - rum

ap - pa - ru - it?

SMC 2011

?b

ru - it?

quis

Vb

C2

Andrea Gabrieli XXVII Quem vidistis a 8

. n

# #

no - bis, in ter - ris

. j

Na

.
J #

31

bw

n
w

31

Col

31
3
1
31

w
lau -

dan

w
tes

nw
w
w

37

&b

&b

C !

Vb

Vb

C !

C2

b
Vb

Do

Vb

?b

&b

Vb w

C2

Vb w
Vb

Vb

w
Na

SMC 2011

Na

w
w w

C nw

C w

mi

num.

tum

Na

w
-

- tum vi-di-mus,

b w

& cho - rus An

b w

vi - di - mus

ge - lo

rum

. J

XXVII/4

tum

w.

tum

Na

Na

#w

vi - di - mus,

tum vi - di - mus


Vb
?b

C w

vi - di - mus

&b

#
w

Vb

44

Andrea Gabrieli XXVII Quem vidistis a 8

31
31
31
31
31
31
3
1
31

& b 31

49

& b 31

col

C2

C2

dan

V b 31
? b 31

& b 31
& b 31

V b 31

V b 31

? b 31

Do

mi

w
w

lau - dan

w
w

bw

tes

Do

w w w

lau - dan

V b 31 ! ! w
3
Vb 1

tes

w
w
-

V b 31

w
-

3
Vb 1

SMC 2011

V b 31

col

V b 31

Col

V b 31

54

lau

Andrea Gabrieli XXVII Quem vidistis a 8

tes

w
w w
w w w

C w

C w

num

C w

& cho - rus An

C
C n

w
-

31
31
31
31

# 3
1

j
3
. 1
ge- lo

rum

31
31

mi - num

w
-

C w

#
w

! w w

Do

w
-

mi - num

w w w
w w.

XXVII/5

Col - lau - dan - tes

w
w
w

w
w
w

Do - mi -

&b

&b

61

Col - lau - dan - tes

C2

Vb

Vb

Vb

Vb

num

Vb
?b

Do - mi - num

&b C

Vb C w

Vb C w

#w
Vb C
num. Al - le - lu - ia,

V b C #

?b C

V b C #

SMC 2011

Al - le - lu - ia,

C2

&b C w

num.

nw

68

#
w

#w

!
!

Col

w
-

w w

lau - dan

tes

w w w

w
w

Do

w w

w
#
w

#w

Do

C
C
C

mi

w w w

C
C

w w !

# lu j

.
-

w w w

al-le-lu-ia, al-le- lu - ia, al- le

mi

.
J

al - le - lu - ia,

XXVII/6

tes

w w !

! w w

lau - dan

Col

Andrea Gabrieli XXVII Quem vidistis a 8

w
al-le- lu - ia,

al -

. J

Andrea Gabrieli XXVII Quem vidistis a 8

&b w

&b

73

#
w

ia, al - le - lu - ia,

C2

V b nw
Vb w
Vb

le

lu - ia,

C2

#w

.
& b J
-

& b .

Vb
V b #
Vb w

Vb !

al

#
w

le

lu - ia,

.
Vb

J
?b
SMC 2011

XXVII/7


#w

al


al - le - lu -

b
-

al - le - lu - ia,

al

- ia,

al- le- lu-ia, al - le - lu -

al - le - lu - ia,

#
b

# lu
j

-

ia,

ia, al - le

#w

78

al - le - lu - ia,

Vb w

al - le - lu - ia,

V b
?b

le - lu -

b.
b w

le - lu -

- ia.

- ia.

XXVIII Deus in nomine tuo a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C2

Sextus
Ch1-C3

Tenor
Ch1-C4

Quintus
Ch2-C3

Ottava parte
Ch2-C4

Settima parte
Ch2-F3

Bassus
Ch2-F4

&b C

&b C

Vb C

Vb C

Vb C

De

Vb C !

us

Vb C !

? C
b

&b w

Vb

Vb w
Vb w

fac

no - mi-ne

tu

tu

w
w

sal -

- vum

Et

in vir - tu - te tu

w
w

Vb w


XXVIII/1

b w

tu

n n

in vir - tu - te

me

et

a,

SMC 2011

um

Vb w
?b

. w

. w

bw

in vir - tu - te

&b w

in

. w

n n
w

Et

Andrea Gabrieli 1520-1586

&b w
13

iu

& b .

.
b
V
Vb w

di - ca me, iu

Vb

Vb

Vb

?b

& b .

di

o - ra

& b .

V b .

.
nem me

Vb

Vb

SMC 2011

us

.
am: au - ri-bus

.
.
.

XXVIII/2

ex - au

di

w
o - ra

w
w

ex - au

au

- us

am:

? b .

ti - o - nem me

ti - o

Vb w

w
Vb

De

De -

n w

19

di - ca me,

A. Gabrieli XXVIII Deus in nomine a 8

ri - bus

per - ci - pe

w.

. J w

per -

- ci - pe,

ver -

& b n
24

ba

o - ris

&b

Vb w
Vb

w
me

Vb

Vb

?b

&b w
30

ni - am

i,

w
!

au

a - li - e

Vb w

#w

w
w
w

ba

Vb

#w

bw

a - li - e - ni

bw

XXVIII/3

w
w
w
w

!
!

runt ad-ver-sum

in - sur - re - xe

Quo -

in - sur - re - xe

o - ris me - i.

- i.

nw

Vb

SMC 2011

Quo - ni - am

ris me -

?b

n
.

w
w

ni

ba

ri-bus per-ci - pe ver

Vb

w
w

n w

ver

&b w
Vb

Vb

A. Gabrieli XXVIII Deus in nomine a 8

w
-

runt

ad -

&b w

&b w

37

me

w
Vb

bw
&

Vb w

Vb

&b w

si - e

Vb

Vb

Vb w

tes,

me

XXVIII/4

nw

Vb

w
-

am,

w
w

& non

pro- po - su - e - rut De-

tes quae - si -

runt

pro - po-su - e - rut De

& non

w
w
w

ni - mam

w
-

quae -

for

&

b w

runt

b w
-

tes

V b .

SMC 2011

?b w

for

b.

w
w

?b

&

Vb

&b

w
Vb

42

ver - sum me

for

A. Gabrieli XXVIII Deus in nomine a 8

& b .

& b .

Vb

47

um an - te con - spe-ctum su - um.

Vb

V b .

?b
.

&b w
&b

ctum su - um.

w
w

me:

V b n.

Vb w

Vb

Vb

Vb

?b
SMC 2011

Ec

w
Ec

nim De -

- us

- ce

iu - vat

- ce

b w

. bw

V b .

ad

Ec -

53

. w
Vb
J
um an - te con-spe

A. Gabrieli XXVIII Deus in nomine a 8

w
w
w
XXVIII/5

ce

nim

e -

De

us

ad -

n w

w
-

- nim De

&b w

58

iu - vat

&b !
Vb w
Vb w

w
Vb

us ad

me:

Vb w
?b w

&

. n

#.

&b

& b .

su - sce - ptor

Vb w

# n
Vb

Vb
? b #
SMC 2011

&

Do - mi - nus su - sce -ptor est,

Vb w

Vb

su - sce - ptor

. w

me:

. w.
w w

. w

& Do- mi - nus su - sce - ptor

est,

Do - mi-nus,

64

iu - vat

Vb

n. w

3
w

A. Gabrieli XXVIII Deus in nomine a 8

est

a - mi - mae

. w

w
w

me

.
w

w
w

est

a - mi - mae

XXVIII/6

me

n. w

ae,

est, su - sce - ptor

n w

ae,

w
w
w

et

Do - mi-nus

. w

. w

. w

et

et

Vb

Vb

70

&b

&b

.
Vb

Do - mi - nus

V b .

V b #.

? b .

&b w

est

&b
Vb

Vb w
?b

SMC 2011

ni

w
a

ni

su - sce - ptor

.
w

mae

me

w
w

w
XXVIII/7

ae.

est,

su - sce - ptor

# n

w
-

me

su - sce - ptor

mae

est,

.
w

Vb w
Vb

V b .
est

n w

75

su - sce - ptor est,

su - sce - ptor

Do - mi - nus

A. Gabrieli XXVIII Deus in nomine a 8

ae.

XXIX O Crux splendidior a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
C1

Ottava parte
C1

Altus
C3

Settima parte
Altus sec. -C3

Quintus
C4

Tenor
C4

Bassus
F4

Sextus F4
Bassus sec.

&b C

Vb C

? C
b

Vb
Vb !

Vb w

? w
b

w.

.
XXIX/1

stris, mun

do

ce - le -

n n

. w

. w

w.

. w

. w
w

splen - di - di - or cun - ctis

cun - ctis a

. w
!

Crux

. . w
w

. w

stris,

SMC 2011

Crux,

V b .

?b w

?b C !

&b

Vb C

Vb C

&b w

Vb C !

&b C !

C1

Andrea Gabrieli 1520-1586

13

C1

&b w

&b w

bris,

Vb w

. w

V b .
Vb w
?b

?b w

w.

C1

& b .

ho - mi -

Vb

w.

.
Vb
? w.
b
?b
SMC 2011

.
w

. J
!

. w
J
. J w

. J w

. j w

XXIX/2

. w
J
!

. w
J

. j w

.
J

. J

. J w

ni - bus mul - tum a-ma-bi-lis,

mul - tum a-ma - bi-lis san

- ni - bus

w.

w
Vb

Vb w

n w

&b w

.
w

19

ho - mi

. w
.
# w

w
w

ce - le - bris,

n w

mun - do

Vb

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

. J .
!

. j w

w
w

cti - or

w
w

w.
!

!
.

& b .

24

C1

u - ni - ver

&b

Vb

V b .

&b

ta - len - tum

w
Vb
Vb

Vb
Vb

?b
SMC 2011

w
!

quae so -

nw

fu - i - sti di

di:


XXIX/3

gna

por -

por - ta

- la

w.

w
-

nw

w
mun

& b n
ta - re

30

C1

Vb

?b w

- sis:

Vb w

?b

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

re

por-ta - re

36

C1

&b

&b w

Vb

Vb

?b w
?b

&b !

&b w

Vb

b
Vb
Vb !

V b .
?

b !

? b bw
SMC 2011

por - ta - re

w
bw
w

w
-

w
w

nw

dul -

!
w
XXIX/4

w
- ce

li

j
.

gnum, dul

ces

w
w

ta - len-tum

di,

.
J

ta-len-tum mun

mun - di:

40

C1. J

ta - len-tum mun - di,

Vb
Vb

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

45

C1

&b
cla

&b

Vb
?b

?b w

Vb

ci - a

V b n

Vb

Vb
?

?b
SMC 2011

.
.

nw

pon -

fe - rens pon - de - ra:

fe - rens

&b
&b !

dul - ci - a

vos,

50

C1

V b # w
Vb !

Vb !

#.

dul -

sal - va pre-sen - tem ca - ter - vam

- de - ra:

XXIX/5

in

j
& b .

.
V b J

55

C1

&b

Vb

Vb

?b

? b .
J

&b
&b !

Vb
Vb

Vb

Vb !

b !

?b
SMC 2011

sal - va pre -

.
J

.
J

con - gre-ga

XXIX/6

ho - di - e lau - di-bus

. j

gre-ga - tam,

in tu - is

. j

V b . j

sen - tem ca- ter - vam

tu - is ho - di - e lau - di - bus con - gre-ga - tam, con

59

C1

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

w.

w
!

63

C1

&b w

tam,

con

&b !

V b n w
Vb w

Vb w

Vb !

?b

?b w

w
gre - ga

. w

&b
Vb !

ia,

Vb

Vb

Vb

?b
SMC 2011

.
-


al

.
#

XXIX/7

le

lu - ia,

.
J
w

. .

al - le - lu-ia, al - le - lu -

& b n

Al - le - lu - ia,

ia, al - le - lu -

tam.

68

C1

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

w
!

72

C1

&b
&b w

w
w

al - le - lu

V b .

w
Vb
Vb

Vb
?b

?b

ia,

al - le - lu - ia,

w
w

C1

&b w

le - lu - ia,

Vb w

.
Vb
V b #

V b .
?b

?b
SMC 2011

.
J

al - le

XXIX/8

ia.

- lu

w
-

al -

ia,

. .

al - le - lu

. w

al - le - lu - ia, al-le-lu-ia,

al - le - lu - ia,

.
& b

77

A. Gabrieli XXIX O Crux a 8

XXX Deus qui beatum Marcum a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

&C !

Cantus
C1

Sextus
C1

Altus
C3

VC

VC

Tenor
C4

De

&C

VC

Quintus
C3

?C

Bassus
F5

?C

&w
7

& w

V!

V w

?
?

SMC 2011

Septima pars
F4

us

w
w

qui

.
w

qui

w
!

w
XXX/1

cum

# w

w.
.

# De#
w

cum,

w
Mar

be - a - tum

be - a - tum Mar

us

#
#
w

# #w

w
w

w.

w.

VC !

Octava pars
F3

Andrea Gabrieli 1520-1586

E -

&
12

&

van - ge - li - stam

tu

V w

w.

18

um,

&w

& .

V!

V .

SMC 2011

#w.

w
w

vam - ge - li-cae, E

w
w

. w

. w
!

XXX/2

w
w

. w

van - ge - li - cae prae - di - ca

um

# n

.
.

.
w

E - van - ge - li- stam tu

. w

# #


V
V

#
w

Andrea Gabrieli XXX Deus qui..a 8


w
w

w
w

ti -

24

&
o

&w
V
V

nis

? .

&

&

29

Vw

?
?

su

w
w.

bli

ma

w
gra

ti

w
a

w.

!
w
XXX/3

.
w

w.

sti

su - bli - ma

#

# - sti,
w

b w

ti - a

SMC 2011

gra

Vw
?

Andrea Gabrieli XXX Deus qui..a 8

34

w.

&

&w

Vw

Vw

tri -

w.

?w
?

39

&

w.

nos sem -

&
V!

V .

V .

?
?

SMC 2011

w.

w
.

w
XXX/4

w
!

ius

- per

- su - mus,

e - ius nos sem

w.

- per,

quae

w.

w
-

- bu - e

w.

Andrea Gabrieli XXX Deus qui..a 8

Andrea Gabrieli XXX Deus qui..a 8

44

&

&

&

e - ru

?
?

. w

& w

o - ra

ti - o - ne

V # w

V w

V w

?
?

SMC 2011

ne

pro - fi - ce - re,

w
w

de - fen

w
w

di.

# #
w


w.

di - ti - o

& w # w
w
# .
w.
V
&

49

# w

XXX/5

!
w

31 w

Al - le - lu

31 w
31 w

31
31

31

3 w
1
31

ia,

&w
55

&w

Andrea Gabrieli XXX Deus qui..a 8

w #w

al - le - lu

w
!

ia,

w
w

Vw

w #w

w
!

& w

60

&

Vw

Vw

Vw

? w.
?

SMC 2011

al -

w
w

w.

le

w.

w
-

w.

w
w

w
w

Vw
?w

al - le - lu

w #w

ia,

al

#w

ia,

XXX/6

w
w

lu

ja,

w
w

w
!

w w
w w

al - le - lu - ia,

le

# #
w

lu

!
!

w w w

w w

w w w

w w w

w w

w w w

& w w #w
66

w !

al - le - lu - ia,

&w w w
V
V

w w w

w w w

al - le - lu

w w w

w w w
w !

w !

w w w

Vw !

w w w

w !

w w

Vw !

w w #w

#w

w w

w w

?w w w
?

& w.

le

& w.

Vw

w
w

SMC 2011

lu

w.

#
#
w
w

XXX/7

ia,

al -

w
w

.
.

ia.

.
.
.
.

w.
w

V
? .

w !

w w w

w w w

72

w !

al - le - lu

w w #w

ia,

Andrea Gabrieli XXX Deus qui..a 8

w
w

w
w

w
w

XXXI Jubilate Deo a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-G2

Quintus
Ch1-C1

Septima pars
Ch1-C2

Sextus
Ch1-C4

Altus
Ch2-C3

&C

&C

&C

VC

VC

V C w.

Tenor
Ch2-C4

VC !

Octava pars
Ch2-C4

?C

Bassus
Ch2-F4

Andrea Gabrieli 1520-1586

Ju

De

mnis ter -

&

Iser - vi - te

V
V
?

SMC 2011

Do

w.

w.

mi - no


XXXI/1

in

- ra

&

w.

&

.
w

bi - la - te

w.

w
-


w.

In

w
w
w

lae - ti - ti - a, in lae - ti - ti - a.

. # w
. w

tro -

13 w

& w

in

con - spe

&

te

&

w.

V w

- ctu

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

ius:

in

b #
#
w


&
19

e - xul-ta - ti - o - ne, in e - xul-ta

& #

&

?
SMC 2011

# w

ti - o - ne.

. #

#. #

De - us:

Sci - to - te quo - ni - am

XXXI/2

i - pse est

. #

25

&

&

i - pse fe - cit

V .
? .

nos,

&

non i - psi

nos,

& w

& w

ius

&

V w

o - ves

o - ves Pa - scu - e e

SMC 2011

XXXI/3

pu - lus

.
w

tro - i


w
w

por

tro

w
w

te por

e - ius

te

pu - lus

. w

in

w
w

in

. j
w

V
?

ius,

j
.

Po

& non i - psi nos. Po

&

&

30

&

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

w
-

tas

w
w
-

tas

w
w
w

& #.
36

ius

&

&

in

con-fes - si - o - ne

.
.

tri - a

ius

. j

in hy - mnis con- fi - te -

. J

V #w

V w

ius

w
&
&

mi-ni

& .
V

il - li.

w
w

?
SMC 2011

31 w
31 w

no

Lau - da - te

j
# 31 w

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

40

31 w
31 w

w
w

w
w

Lau - da - te

31 w
3
1 w
31 w

men

no

w
-

XXXI/4

#
w
-

men

e -

w
w.

ius,

w
w

- ius,

& w

no

& w

45

&

V w
V

Lau - da - te

V w

V w

Lau - da - te

? w

no

men

w
C w .

C w . bw

C #w . w

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

ius, quo - ni - am su - a

C w !

C w !

& # w

V!

V!
?!
SMC 2011

quo - ni - am

#.
.

su - a

# w

# bw

vis

es

Do

in

# w

mi - nus,

#w

XXXI/5

& w

V!

mi - nus,

V w

vis es Do -

& w

C w !
- ius,

bw

. bw

C !

e -

#
w

men

w.

51

Vorl. g

ae - ter - num,

in

ae -

ae-ter - num, in

in

56

&

&

num

& w
e

& b

&

V

? !

SMC 2011

w
-

bw
w
bw

ius:

. J

j
.

us - que in ge - ne-ra - ti - o

. J

ne,

. J
XXXI/6

se - ri - cor - di -

ius: & us - que in ge - ne - ra - ti - o - ne,

&

. J

mi

di - a

se - ri - cor

V !

V b

mi

#w

num

V
ae - ter

61

& w
V

ter

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

in

ge-ne-

j
.


.

J
& us

que in ge - ne-ra - ti - o -

. bw
J

j
. b

65

&

&
ra

ti

& w

& w

& w

V
V

? w
SMC 2011

ius,

. J

ri

w.
-

tas

.
J

. J

ne,

XXXI/7

tas

e -

. J

j
.

us - que in ge - ne-ra - ti - o

ri

. J

# w

& us - que in ge - ne - ra - ti - o - ne,

&

ve


#
w

w.

ius,

ve

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

in ge - ne - ra - ti - o - nem

V !

nem

V w

V

69

&

ne,

& ge-ne-

j
.

J
& us

que in ge - ne-ra - ti - o -

. bw
J

j
. b

73

&

&
ra

ti

V !

&

&

ri

w.

tas

e -

- ius.

w
#
w

tas

ius.

XXXI/8

ri

tas,

w.
-

ri

?
SMC 2011

# w

Vw

Vw

ve

ve

Andrea Gabrieli XXXI Jubilate a 8

# #

&

ri

nem

& ge - ne - ra - ti - o - nem

V w

V

77

&

ne,

tas,

ve -

w
w

w.

ve -

XXXII Ave Regina a 8

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1/C1

&C
VC
A

Altus
Ch1-C3

Tenor
Ch1-C4

Basso
Ch1-F4

Septimus
Ch2-C3

Quintus
Ch2-C4

Octava pars
Ch2-C4

Sextus
Ch2-F4

?C
VC

V C w.

#w

w
w

& w

ve

Re

V !

?
V

w
w
rum,

V w

V w
? w
SMC 2011

w.

na

#
# # w

XXXII/1

rum,

ge - lo

Do-mi-na An

lo

coe - lo

ve Do- mi - na,

A - ve

gi

V w

?C

Re

gi - na
coe

ve

V C .

rum,

VC

Andrea Gabrieli 1520-1586

A - ve

An -

Do-mi-na An -

& w
13

w
ge - lo

V w

? w
w
V
ge - lo

V w
?
w

& 31
20

V 31

V 31
? 31

.
V 31
V 31 .
ta.

w-

Sal

w
w
-

w
w

rum:

Gau - de

#w

cta,

w !
w !

glo

w.

ri - o

w
w

sa,

Gau - de

3
V 1 .

XXXII/2

ex qua mun

#w

rum:

SMC 2011

w !

w !

ve ra - dix san

? 31

A. Gabrieli XXXII Ave Regina a 8

.
Gau

w
w
w

31
31
31
31

do lux est

or -

glo -

w.
w.
w

w - ri -

de

.
.

glo

3
1
31

. w

w.

31

31

C
-

w w w

w w w

ri - o

w w.
w

C
C
C

A. Gabrieli XXXII Ave Regina a 8

&C w

VC

sa,

VC w

sa:

#w

27

?C w

VC w

sa,

su

VC w

VC w

?C

33

& w
V

sa: Va - le

spe - ci - o

per

o - mnes

V # w
?

val

#w

su

ra,

w #

?
SMC 2011


Va


XXXII/3

de - co

le val - de

# w

per

de de - co

o - mnes

w
w

# w

#w
w

spe - ci - o

w
w

Et pro no - bis
#.

.
.

ra,

Et

w
w
w

pro

& w
39

V w

? w
V

w.

sem - per

Chri - stum

w !

V w

w !

46

&

w
w

V w
? w
V !

V !

V w

sem - per

? !

SMC 2011

stum ex - o

ra,

pro no-bis Sem - per,

et pro no - bis

ra.

w
w

.
!

XXXII/4

.
w

ra.

#
# w#

# - .

Sem - per

stum ex - o

ex

Chri

stum

Et pro no-bis

# #

# w

# #
. # w
w

.
w

Chri

Chri - stum ex - o

w
Chri

Et

ra.

w !

no - bis sem - per

?
w

w !

V w

w
w

. #

ex - o

A. Gabrieli XXXII Ave Regina a 8

ra.

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

4
&b 2

Cantus
Ch1-C1

& b 42 !

Altus
Ch1-C2

4
Vb 2 !

Tenor
Ch1-C4

V b 42

Octava pars
Ch2-C3

&b

&b

Vb

Vb

Vb
Vb

gnum

gnum

w.

gnum

gnum

w.

my - ste -

ma - gnum my - ste -

w.

ma - gnum

!
!

my - ste -

nw

ri - um,

- ri - um,

ri - um,

ri - um,

Giovanni Gabrieli 1556-1612/13

my - ste -

ma - gnum

!
!
w
w

my -

- ri

- ste
w
.

my - ste -

my - ste -

#w
-

um,

ri - um,

- ri - um,

- ri - um,

XXXIII/1

ma -

ma -

ma

gnum my - ste -

V b nw.
?b

? 4
b 2

Bassus
Ch2-F4

4
Vb 2

Septima pars
Ch2-C4

ma

nw.

V b 42

Quintus
Ch2-C4

V b 42 !

Sextus
Basso sec.
Ch1-F3

XXXIII. O magnum Mysterium

ma -

ma -

ma - gnum my -

ma -

ma -

!
!
!
!

w
w

w
w
ma

ma - gnum

w
ma

B. SCH. 2/97/SMC 2008

& b nw.

12
C

&b
Vb
Vb
Vb
Vb
Vb
?b

gnum

w.
w.

ste

w.

my - ste

w.

gnum

w.

my - ste

my - ste

w.

gnum

w
V b #

men -

Vb !
Vb
?b

mi - ra

et

ad - mi - ra

bi - le sa

et

ad - mi - ra

bi - le

sa

.
bi - le

cra -

cra-men -

um,

bi - le

sa -

w.
w.

. w

w.

sa

et ad - mi - ra - bi - le

XXXIII/2

sa

ut a - ni -

w.
w

cra-men

sa

ut

b w

et ad - mi - ra - bi - le sa - cra - men -

a - ni - ma - li -

ad - mi - ra - bi - le

w.

ut

et ad - mi - ra - bi - le

w.

sa - cra -

- tum,

et

ri - um,

ri

#w

tum,

Vb

ad-mi - ra

- ri - um,

tum,

et

- ri - um,

- tum,

ri - um,

et ad

ri - um,

my - ste

&b w

Vb

cra-men

ma - gnummy - ste

men -

gnummy-ste -

&b

w.

my - ste

nw

ri - um,

ri - um,

18
C

gnum

Gabrieli, G. XXXIII O magnum a 8

tum,

I
w

ut

cra - men - tum,

#
w

cra - men -

w
-

- tum,

- tum, ut

24
C

&b

wi

vi - de -

&b

- rent Do -

a - ni - ma - li - a

V b .

ma - li - a

Vb

Vb

ut

a - ni

Vb

ut

a - ni

vi

Vb !
?b

b.

ut

&b

i

-

ma - li - a

vi - de -

vi

a - ni - ma

vi - de -

. #
i
. b

tum, ja - cen-tem

in praese - pi - o

ja - cen-tem

in prae-se - pi - o

Vb
w

tum, ja - cen-tem

tum,

V b nw

Vb !
tum,

tum,

.
.

- mi-num

!
!
!

- rent Do - mi - num

.
.

na -

- rent Do

de

- rent

mi-num

Do

n.

ja - cen-tem

I

#w
w
w

ja - cen-tem in prae - se - pi - o

na -

na


ja -

ja - cen-tem

ja - cen-tem

mi-num

in

ja

-I

na

ja - cen-tem in prae - se - pi - o

XXXIII/3

na -

Do - mi - num

ja - cen-tem in prae - se - pi - o

na

vi - de - rent

mi - num

rent Do

de - rent Do - mi - num

- rent Do - mi - num

i
n .

ja - cen-tem in prae - se - pi - o

na

in praese - pi - o

li - a

ma - li - a

vi

V b n

?b

in prae-se - pi - o

tum,

tum, ja - cen-tem

&b

Vb

vi - de

b.

a - ni - ma - li - a

28
C

de -

a - ni - ma - li - a

Gabrieli, G. XXXIII O magnum a 8

cen-tem

in

ja - cen-tem

ja -

ja -

&b

33
C

cen - tem

& b .
in

Vb

V b w.

prae - se -

Vb

Be - a - ta

cen - tem

go, cu -

Be - a - ta

Vir

go, cu -

bw

go, cu -

Be

#w

in prae - se - pi - o: Be - a - ta Vir

ra

#w

Vb
Vb

jus vis - ce

Vb

Vb

ra

go,

go,

#w

Vir

go,

a - ta

go, cu -

in prae - se - pi - o: Be - a - ta Vir

.
Vb

prae - se - pi - o: Be - a - ta Vir

&b

Vir

cen - tem

Be - a - ta

go,

Vir

& b .

?b

prae - se - pi - o: Be - a - ta Vir

jus vis - ce - ra

- pi - o:

jus vis - ce

jus vis - ce - ra

prae - se - pi-o:

38
C

V b .
?b

prae - se - pi - o:

w.
b
V

in

in prae - se - pi - o:

in

Gabrieli, G. XXXIII O magnum a 8

me - ru - e

me - ru - e

runt por -

me - ru - e

runt por -

w
w
w

runt por -

me - ru - e - runt

por -

cu

jus

vis - ce - ra me

ru - e -

cu

jus

vis - ce-ra me

ru - e

runt

cu - jus vis

ce - ra me

ru - e

runt por - ta

cu

vis - ce - ra me

ru - e

jus

XXXIII/4

- runt por -

- runt por -

&b w

43
C

re Do

ta

re Do

mi-num

Chri - stum,

ta

re Do

mi-num

Chri - stum,

ta

w
Vb

re Do

mi-num

Chri - stum,

ta

re

&b w
Vb w
Vb w

Vb

Vb !

mi-num Chri -

&b

re

&b

mi-num

Chri

Chri

Chri

mi - num

Vb w

mi- num

Vb

mi-num Chri -

Vb

Vb

Chri

mi-num

Vb
?b

Chri

mi-numChri-stum:

mi-num

Do

Do -

Do -

Do -

mi -

Do

mi-num

Chri - stum, Do -

Do

mi-num Chri

Do

mi - num

Chri - stum, Do -

Do

mi-num

Chri - stum, Do -

- stum, Do -

stum:

stum:

stum:

31

3 n
1
31

31

stum:

- stum:

Chri

31 n

re

re

?b w

- stum,

por - ta

num

48

ta

ta

Gabrieli, G. XXXIII O magnum a 8

31

!
!

stum:

31 .

31

stum:

al

al - le

w.

w.

al

w.

al

XXXIII/5

le - lu

lu

le - lu

le - lu

w b w

ja,

al - le - lu

ja,

ja,

al - le - lu

ja,

#w

ja,

ja,

al - le - lu

al - le - lu

n.
ja,

ja,

&b w w

53
C

al - le - lu

& b w.
Vb

#.

w.

al

w w

le - lu - ja, al - le - lu - ja, al - le - lu - ja,

w #w
ja, al - le - lu
w w

w
w
ja, al - le - lu
# wI w

n !

ja, al - le - lu - ja,

al

w.

le - lu -

al -

le - lu

ja, al - le - lu - ja,

al

le - lu - ja, al - le - lu - ja, al - le - lu - ja,

al

le - lu

w #w
w w

ja, al - le - lu - ja,

w w

al

Vb

?b

w.

Vb

w w
w.

al

w.

al

&b

Vb

Vb

al

Vb w

V b w.
? b w.
al

le - lu

lu

le - lu

le - lu

w b w

ja,

al - le - lu

ja,

al - le - lu

ja,

#w

ja,

al - le - lu

al - le - lu

w
w

w w

le - lu - ja, al - le - lu -

al - le - lu - ja,

w.

al - le - lu - ja,

&b

Vb

w w

al

w w

ja, al - le - lu - ja,

le - lu

al - le

nw.

#w.
al

.
V b w n w
Vb

Gabrieli, G. XXXIII O magnum a 8

60
C

n w w

le - lu - ja,

le - lu - ja,

le - lu - ja,

al

le - lu - ja,

w.

al

le - lu - ja,

n w

ja,

al - le - lu

ja,

le - lu

ja,

al - le - lu

#w

al

w.

le - lu

ja,

al - le - lu

ja,

al

le - lu

ja,

al - le - lu

ja,

ja,

n w
!

al

#.

#w.

al - le - lu - ja,

lu

#w

al

w.

al - le

w.

.
ja,
w.

- ja,

w
w

ja,

n.

ja,

ja,

ja,

XXXIII/6

& b nw.

66
C

al

le - lu

al

al

& b w.
w.
Vb
V b w.
Vb

al

ja,

le - lu

le - lu

?b

al - le

w.

al

w.

al

&b

ja,

al - le - lu

ja,

ja,

.
ja,
w.

lu

ja,

lu

ja,

al -

lu -

ja,

al

- lu

- ja,

al

lu -

lu

lu -

b.

lu

lu

- ja,

- ja,

al

al

le

al

le

le

ja,

al - le

lu

ja,

al -

ja,

ja,

lu

al

le -

le - lu

ja,

al

le -

42

ja.

ja.

ja.

ja.

XXXIII/7

le -

le -

lu

al

42

al

ja,

ja,

lu

le

lu

lu

al - le

ja,

4
2

le - lu

42 w

wi

lu

lu

al

lu

al - le

al - le

4 w
2

#w

ja,

le - lu

le

al - le - lu

ja,

al

- le - lu

w.

ja,

b.

42 n w

al

al

42 w

42

- le

al - le - lu

w.

w
ja, al
# wI

- le

Vb

al - le - lu

ja,

ja,

le - lu

le -

ja,

le - lu

al -

al - le - lu

ja,

al -

Vb w

?b

Vb
Vb

#w
le - lu
w

le - lu

&b
Vb

al - le

71
C

Vb w
Vb

Gabrieli, G. XXXIII O magnum a 8

le

lu

- ja.

ja.

ja.

- ja.

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
G2

&C

De

Settima parte
C1

Altus
C2

Quintus
C3

Decima parte
C3

Ottava pars
C4

Tenor
C4

Sextus - F3

Nona parte
F4

Basso
F5

SMC 2011

&C
&C
VC

us

De

me

?C

VC

us

VC

?C

w.

VC

VC

XXXIV Deus Deus meus , respice in me a 10

w
w
!

w
w.

w.

us,

re -


- spi - ce

XXXIV/1

w.

Andrea Gabrieli 1520-1586

in

.!
w

w.

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

C1

C2

A1

A2

&

me,

&
& w

qua

re

T2

T1

V w

B2

V .

B1

SMC 2011

de - re - li

? w

me

T3

B3

w
w

qui -

w
w
w

XXXIV/2

- sti

lon

ge

w
w
w

!
w
w

w
w

!
w
w
w

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

C1

12

&

sa - lu - te

me

C2

& b bw

A1

&

A2

T2

V w

T1

Vw

B2

Vw

SMC 2011

? w.
?

B1

T3

B3

XXXIV/3

bw

& w

18

C1

ver

C2

ba

de - li - cto

&

A1

& w

A2

V w.

T3

T2

V w

T1

Vw

B2

B3

B1

?
?

SMC 2011

rum me - o -

w
- rum.

bw.

XXXIV/4

!
b

w
w
w

De -

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

w
w

.
w

24

C1

&

us

me

C2

&

A1

& w

A2

T3

T2

T1

B2

B3

B1

w
-

w
w

V!

Vw

V
?w
?

SMC 2011

us

cla - ma

w
w

bo

per

w.

cla - ma

bo,

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

XXXIV/5

di

29

C1

C2

&

em,

& w

A1

&

A2

T3

T2

T1

B2

B3

B1

V w

SMC 2011

w.

w.
w

w.

? w

w.

w.

&

non

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

w.

ex - au -

w.

w.

XXXIV/6

w.

w
!

&

w
!

- di - es:

w
w

34

C1

C2

&

.
no

w
-

& # w

#w
-

A2


V #

T2

Vw

T1

B2

B3

B1

?w
?

SMC 2011

w
w

&

&

T3

cte,

A1

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

XXXIV/7

ti - am

mi - hi.

!
w

non ad - in - si - pi - en

w
w

w
.

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

Tu autem

& w

in

ha -

A1

&w

A2

39

C1

C2

T3

T2

T1

B2

B3

B1

&

V
Vw
?
?

w
w

SMC 2011

w
w

san -

- cto

w
-

- bi - tas:

w.
!

XXXIV/8


w
!

w
.

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

44

&

C2

&

A1

&

A2

C1

T3

T2

T1

B2

B3

B1

? w.
?

SMC 2011

Tu

au

b w

san -

- cto

- bi -

XXXIV/9

ha -

tem in

.
!

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

. w

&

49

C1

tas: laus

I - sra - el,

C2

&w

A1

&w

A2

T3

T2

V
V

. w

V .

T1

V . w

B2

V . w

B3

B1

?w

SMC 2011

laus

.
w

w
.

w.

XXXIV/10

w
w

w
!

tu au

I - sra - el,

w.


&
55

C1

tem

C2

& w

A1

& w

A2

T3

in

san -

w
V

- cto

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10


ha -

B2

? w

B1

SMC 2011

w.

T1

B3

- bi - tas,

V w

T2

w
!

XXXIV/11

w.

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

60

C1

& !

C2

&

A1

&

A2

T3

T2

V !

tu

au

B2

? w

SMC 2011

tem in

san

cto

ha

bi - tas: laus

. w

w
w

w
I - sra - el,

. w

V b w

B1

T1

B3

#
w

. w

w.

XXXIV/12

A. Gabrieli XXXIV Deus, Deus meus, respice a 10

&
66

C1

C2

&w

A1

& w

A2

V!

T3

T2

laus

V!

.
w

B2

Vw

B1

? w
?

SMC 2011

. w

I - sra - el,

T1

B3

V w.

laus

w
w

XXXIV/13

el.

. w

sra

.
w
. .

. w
.

XXXV Laudate Deum a 10

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-G2

Octava pars
Ch1-C2

Nona pars
Ch1-C3

Decima pars
Ch1-C3

Sextus
Ch1-F3

Septima pars
Ch2-C1

Altus
Ch2-C3

Tenor
Ch2-C4

Quintus
Ch2-C4

BASSUS
CH2-F4

SMC 2011

&b C

Lau

da - te Do

mi - num

Andrea Gabrieli 1520-1586


in san- ctis e

ius: lau -

&b C w

w.

Vb C

Vb C !

Vb C

&b C

Vb C

Vb C

Vb C

?b C

. .
w.

XXXV/1

w #w

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

& b n w

da - te

&b w

Vb

10

bw

w
- um

Vb w

Vb w

&b

in fir - ma - men

w
w

bw

bw

to

. w

vir - ti - tis

w
.

w
.

#
w

- ius.

nw

Vb

Lau

Vb

Vb

?b

SMC 2011

XXXV/2

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

13

&b

&b

Vb

10

Vb

Vb

&b w
da - te

Vb

e -

w
-

#w

w
- um in

vir

Vb w

Vb w

?b

SMC 2011

tu

ti-bus

w
e

w
w

XXXV/3

ius,

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

19

&b

&b

Vb

10

Vb

Vb

&b

lau - da - te

Vb

Vb w

Vb w

?b

SMC 2011

nw

e
um
# # # .

w
w

XXXV/4


se - cun

.
.

b w

dum mul - ti - tu - di - nem

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

25

&b

Vb

10

Vb

nw

Vb

&b w

ma

Vb w

Vb w

Vb w

?b w

SMC 2011

&b

gni - tu - di - nis

Lau - da - te

ius.

. nw
w

XXXV/5

um

in

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

31

10

&b

. w
so - no

tu

&b w


Vb
Vb w

w
-

bae, lau - da - te

b.

bw

w
-

um

in

psal

.
-

te - ri - o

. w

. w

Vb

&b

Vb

Vb

Vb

?b

SMC 2011

XXXV/6

&

. w

w
&b
37

ci

10

Vb w
w

#w

tha - ra.

&b

Vb

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

Vb

&b

lau - da - te

Vb

Vb

Vb

?b

SMC 2011

um

. . w

n . w

# #
# .

. w

XXXV/7

in tym - pa - no, in tym - pa - no & cho -

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

43

31 w

3 w
1

31 # w

31
w

&b

Vb

10

Vb

Vb

&b w

ro,

Vb

Vb w

Vb

?b

SMC 2011

lau - da - te

31 w

&b

Lau - da - te

w
-

um,

w.

3
. 1
cor - dis & or - ga - num.
#
w 31

3
. 1

w
um in

. w
w

. 31 #

XXXV/8

31

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

49

lau - da - te

&b

Vb

10

Vb

w w w

Vb

w w w

&b w w w

w w w

lau - da - te

um

in

V b nw w w

w.

w
Vb w w
Lau - da - te

Vb w w w
?b

SMC 2011

w w w

w w w

&b

w w w

w
-

um,

w w w

w w

w w w

um

!
w.

in

cym

ba-lis

w.

w w.

w w.

w.

w w.

w w
w

cym

w w w

w w

w w.

XXXV/9

w.
w

w.
.

w
w

ba - lis,

in

w.

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

55

10

&b !
&b

in

cym

ba - lis

be

w.

Vb
Vb

w.

& b w.

w
Vb

Vb

Vb w

Vb

cym

?b w

SMC 2011

w.

ba - lis

w
w.

#w

be

w
w

ne - so - nan - ti - bus,

!
w

XXXV/10

lau - da - te

w
w

lau - da - te

w.

ne - so - nan - ti - bus,

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

60

10

&b

&b

um

w w w
in

cym - ba - lis

w w w

Vb w w w

w w w

Vb

w w w

&b

Vb

w
b
V
-

um

nw w w
w w w

in

w w w

#w

cym - ba - lis,

!
!

w.
iu

w.

#
w

bi - la - ti - o

w
w

w.

w.

w w w

in

w w w

cym - ba - lis

Vb w w !

w w w

w w w

Vb

w w w

w w w

w w w

w w w

?b

SMC 2011

w
w

XXXV/11

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

&b

Vb

w w

nis:

10

Vb

Vb

& b w.

w.

iu

Vb

Vb !

Vb !

w.

? b w.

SMC 2011

bw

bi - la - ti - o

&b
66

#
w
-

w
w

nis:

C w !
C w !
C nw !
C

mnis

XXXV/12

w.
o

w w

spi - ri - tus, o

mnis spi - ri -

w
w

mnis

ri - tus lau

.
w.

spi

C w !

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

bw
&b
72

& b .

Vb

w.

det

Do -

10

Vb w

Vb

&b

tus lau - det

Do

Vb

V b .

Vb

?b w

SMC 2011

- mi - num,

w
!

XXXV/13

.
w

mnis

w
w

spi

.
w.

nw

- mi - num,

mnis

ri -

spi - ri - tus,

o -

A. Gabrieli XXXV Laudate a 10

&b
77

tus

10

&b

lau

bw
-

w.

det

Do

Vb

tus

lau - det

Do

Vb
&b

Vb

Vb

Vb
?b

SMC 2011

mnis

spi - ri

Vb

XXXV/14

num.

w
-

mi

- mi

num.

XXXVI Exultate iusti a 10

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Septima pars
Ch1-C3

Octava pars
Ch1-C4

Tenor
Ch1-C4

Quintus
Ch1-F3

Bassus
Ch1-F5

Cantus
Ch2-C1

Altus
Ch2-C2

Decima pars
Ch2-C3

Nona pars
Ch2-C3

Sextu3
CH2-F4

SMC 2011

VC

V C .

. w
E - xul-ta - te

iu

sti n

Do

Andrea Gabrieli 1520-1586

mi - no:

. w

E - xul-ta - te

. w

VC !

. w

VC

?C

&C

&C

VC

VC

?C

. w

XXXVI/1

. w
.

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

w
iu

sti

in

.
Do

V .

&

mi - no:

#
re -

E - xul-ta - te

iu - sti

in

Do

&

SMC 2011

#w

V . w

w
w

#.

XXXVI/2

w
-

mi - no:

#w
w

. w

13

# w
ctos de

#.

V .

V w

w
-

&!

w
V
V!
?!

SMC 2011

- cet

col

#
w

&!

# w

#
re

ctos de

lau - da

w
-

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

ti - o.

Con - fi - te - mi- ni

# # .

cet

col -

XXXVI/3

- lau - da - ti - o.

#w

.
J

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

19

V w

V w

V w

. #

Con - fi - te - mi - ni

Do - mi - no in

# w

& !

& !

V !

V !

? !

Do - mi - no

#
w

SMC 2011

.
.
.

#
w

w
ci

#
.

in

tha - ra:

w
w

XXXVI/4

ci -

- tha - ra:

in

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

25

in

w
&
psal-te - ri - o

& w
w
V
w
V
? w

SMC 2011

psal - te- ri - o

de

cemcor-da - rum,de - cem cor-da - rum.

de - cem cor - da - rum,

de-cemcor - da - rum,

XXXVI/5

w
w
!

psal

- li -


. J
!

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

31

V!

V!

?
& w
il

& w

?w

SMC 2011

li.

te

te

Can - ta

Can - ta -

- te

XXXVI/6

i can - ti-cum

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

37

. w

& #

no

& w

SMC 2011

can - ti-cum

w
vum:

w
w
w
w

no - vum:

w
be

. # w

w
# w

ne

psal - li - te

be

ne

XXXVI/7


w
psal - li - te

.

w

.
w

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

43

w
i

. J #
in vo - ci - fe-ra - ti - o - ne.

# .
J

V w

V #w

. j

V w

. j

in

. !
J

?
&

& w

V !

. j

j
. # !

vo - ci - fe-ra - ti - o - ne,

.
!
J

. # !

? !

SMC 2011

. !
J

Qui - a

re - ctum

w
w

in vo - ci- fe - ra-ti - o - ne.

. j #

# . J
. J
.
J

XXXVI/8

j #
.

!
!

Qui

w
w


re -

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

V w

V w

V w

V w

49

est

ver

bum Do - mi - ni:

ctum est

V w
? w

o - mni - a

.
&

w
V

SMC 2011

& w
& w

o - pe - ra

XXXVI/9

e - ius

in

fi -

. w

. w

.
.

. w

w
w

w
-

- de.

w
w

#w
w

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

55

V!

V!

V!

V!

?!
&!

&!

V!

V!

?!

SMC 2011

w
Di -

- li - git

- li - git

mi

Di -

w
w

mi - se - ri - cor -

w
w

se

XXXVI/10

- di - am

&

iu -

ri - cor

w
-

w.

w
-

w
.

di

w
-

am,

w
w
w
w

!
!
!
!
!

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

V # w

60

di

V w

ci - um,

w.

w.

w.

w.

Di

&

SMC 2011

li - git

&

w.

#w

di

w.

li - git

w
w
w
mi

w.

mi - se - ri - cor

di - am &

se

ri - cor

XXXVI/11

di

w
-

am

w
w

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

66

V .

#
iu - di

ci - um:

# w

mi - se - ri - cor - di - a

Do - mi - ni

#w

# w

w
!

# w

mi - se - ri - cor - di - a

&

SMC 2011

&

# w

Do - mi - ni

#w

#w

# w


ple -

# w

XXXVI/12

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

72

ple-na est ter - ra,

# w


ple - na est ter

?
&


na est ter-ra,

& #

V
V

SMC 2011

ra,

ple - na

est

ter

#
ple - na est ter - ra, ple-na est

ter - ra,

ple - na est

ter

XXXVI/13

ra,

ra,

mi - se - ri - cor - di - a

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

V !

V !

V !

# w

V !

77

? !
&

# w

mi - se - ri - cor - di - a

V w
w

? w

SMC 2011

!
!

ple - na est ter - ra,

XXXVI/14


ple - na est ter -

ple - na est ter - ra,

# w

& #w

Do - mi - ni

#w

Do - mi - ni

ple - na est ter - ra, ple-na est

A. Gabrieli XXXVI Exultate a 10

.
V
82

ra,

ple - na

est

ter

ra,

ple

na

est

ter

&

na

est

& #

V
V
? !

SMC 2011

# w

ra,

ple

ra.

ter

ple - na est

#
w

ter - ra,

ter

XXXVI/15

ra.

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus

&C

Septimus

BC

&

Altus

BC

&

Octavus

BC

BC

Sextus

Decimus

BC

XXXVII Deus, Deus meus

& 21

& 21

& 21

2
V1

V 21

2
V1

De

Nonus

BC

2
V1
De

Tenor

Quintus

BC
?C

V
?

?C

us,

w

De

us me

w #w

us,

ad

te de lu

w
w

us,

De - us

me - us,

ad

te

de

# # w

? 21

us,

De - us

?2
1
De

us,

us,

De-us me

De - us

- XXXVII/1 -

us,

me-us,

w w

me - us,

#w

ad

ad

te de lu

te

ad

de

ce vi

w.

2
V1 ! w

De

Bassus

De

Giovanni Gabrieli 1553-1612/13

lu -

te de lu

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

&

&

V
V

w w

10

si - ti

si - ti

10

V
V

ce vi

lu - ce vi

?
?

# w

de

lu - ce

te a


te a

si - ti

vit in

te

10

#
-

ni-ma me - a, a - ni-ma me- a:quam

# #

ni-ma me - a, a - ni-ma me- a:quam


b w

ni-ma me - a, a - ni-ma me- a:

vit in

a - ni-ma me - a, a - ni- ma me- a:quam

te

b

w
a - ni-ma me- a:

w !

# w

w !

w #w

w !

w !

w !

gi

gi - lo:

lo:

ce

vit in

vit in

w w

gi - lo:

V . w

gi - lo,

b .
w

ce vi

te a

w w

vit in

si - ti

si - ti

w w

#w w

# #w

vi

vi

gi

gi - lo:

lo:

- XXXVII/2 -

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

. w

quammul - ti - pli - ci-ter

ti

15

&

. w
&
mul - ti - pli

mul

V w

. w

bi ca

w.

- ci - ter

ti - bi

ca

V
V

- ci - ter

ti - bi

ca

ti - pli - ci - ter

ti - bi ca - ro

me

15

bi

ca - ro

ro

me

ro

me

ro

me

mul - ti - pli - ci-ter ti

. w
.

quam

10

& . w
mul - ti - pli

me

w
-

w
-

#w

ra

20

de -

ter - ra

de- ser

in

- XXXVII/3 -

ter

ter

in

in

a:

in

a:

in

- a:

a:

#w
w

- a:

20

# w

w
-

w
ter

ter

ra

de -

ra de- ser

. w
-

- ra de -

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

&

&

10

w #w

V w w
? w w

.
-

in-a-quo - sa,

et

- a,

a,

a,

in-a-quo - sa,

et

in-a-quo - sa,

- XXXVII/4 -

et in a-quo - sa,

sic

in san

w.

et

sic

in

et

in a-quo - sa,

san

.
. w
in san

sic

w.

sic

in

in

. w

in a-quo - sa, sic

et in-a - quo - sa,

b w

et

25

in-a-quo - sa,

in - vi

et

a,

w .

ser - ta, in - vi

- a,

ta,


V bw
w

ser - ta, in - vi

in - vi

ta, in - vi

ser - ta,

25

san - cto ap -

san

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

&

&

30

ut

bw

ut

vi - de

10

V
V

w
cto ap

cto ap

? w #

pa - ru

cto ap

vi - de-rem

# w
vi - de

ut

vi - de

rem

rem

vir

vir - tu

rem vir - tu - tem

tu

tu-tem tu -

. w

# w

vir - tu - tem tu

w
-

ut

tem

- rem

tu

vir

am, vir

tu-tem tu -

w
-

tu - tem tu -

b # w

w #w

V w
V w

30
w w

cto ap

vi - de

ut

w.

pa - ru - i

ti - bi,

pa - ru - i

pa - ru

ti

# w
pa - ru - i

ti-bi,

w
i

ti - bi,

- bi,

ti - bi,

- XXXVII/5 -

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

35

am et glo-ri-am

tu

&

am et glo-ri-am

&
am et glo- ri-am

am et glo - ri-am

V w !

am, et

am, et

10

w
tu

tu - am, et

glo - ri-am tu

am:

quo

am:

am, et

quo

ni - am

glo - ri-am tu

am:

quo

ni - am

glo - ri-am tu

am:

w.
quo

! w

! w
! w

quo

- XXXVII/6 -

me

me

me

40

est

li - or

est

ni - am

li - or

w
-

li-or

ni - am

me - li-or

est

ni - am

me - li-or

ni - am

ni - am

ni - am

me - li-or

me

est

me - li - or

! w

quo

w.

li - or

w
-

quo

w.

ni - am

quo

w !

me

w
-

ni - am

am:

quo

quo

40

glo - ri-am tu

w.

w !

et

tu

# #w !

am

35

glo - ri-am

b w
tu

w.

# w !

est

w.

li - or

est

me - li-or

w
mi

est

est

est

mi

se -

mi -

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

#w

mi - se - ri - cor

cor

& w
mi - se - ri - cor

mi - se - ri - cor

V !

mi

10

w
se-ri - cor

V w
mi - se

di - a

tu

w
-

di - a

tu

di - a

se - ri - cor

tu

tu

45

su

mi - se - ri - cor

tu - a

su

tu


a su

su

di - a

tu

per

w
a

per

su

- per

- tas, la

bi - a me - a

bi - a me - a

w w
-

w w
w

su - per

vi - tas,

vi

w.

su

- XXXVII/7 -

per

- tas,

w
-

w
w

vi - tas,


la - bi - a

- tas,

# #
la - bi - a

#

la - bi - a

per vi

bi - a me - a


#w
#

bi - a me - a

vi - tas,

la

vi - tas, la

# bw w

per

bi - a me - a

vi - tas, la

# # w #w

vi - tas,

di - a

per

- di - a

45

su

su

tu

vi - tas, la

per vi

di - a

per

w
-

w # # w w

su

tu

di - a

ri - cor -

? w
?

tu

. w

se-ri - cor

di - a

ri-cor - di-a

w
&
estmi - se - ri

w.


la - bi - a


la - bi - a

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

w !

50

lau- da

& !

lau

V
V

me

V bw

? w
me

me

lau -

lau -

lau -

50

da

bunt

sic

!
!

da

bunt

sic

te:

sic

te:

sic

te:

te:

sic

be-ne - di

be-ne - di

be-ne - di

be-ne - di

sic

be - ne - di

w #w

bunt

be

sic

te:

da

in

#w

be-ne - di

- XXXVII/8 -

w
-

in

w w

bunt

cam te

w w
-

da

55

. w

be - ne - di

sic

te:

lau - da - bunt

lau -

w w

- bunt

te:

w !

sic be - ne - di-cam te

w !
-

be - ne - di

te:

w !

bunt

me - a

me

bunt

sic

te:

bunt

V .
w

da

te:

w !

w
V

lau- da

10

& w

lau- da

- bunt

lau - da

cam te

cam te

in

55

# w

in

# w

cam te

cam te

cam te

in

in

ne - di-cam te

cam te

cam te

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

vi-ta me-a;

w
&

et

tu

in

vi-ta me-a;

et

& w

vi-ta me-a;

et

in

et

in

vi-ta me-a;

V w

et in

no - mi-ne

- mi-ne tu

V !

V !

? !

et

et

? !

inno - mi-ne

inno - mi-ne

inno - mi-ne

inno - mi-ne

tu

tu

tu

tu


et

tu

no - mi-ne

V !

et

no

no

inno - mi-ne

tu

mi - ne

le - va

w
tu

bo

ma

60

w.
le - va

bo

. w

bo

w
o

le - va - bo

- XXXVII/9 -

nus me

nus me

me

as,

bo

ma

nus

. #

ma

ma

. .
w

ma

nus

nus

nus me

le - va

w
w

ma

ma

bo

ma

le - va

ma

ma - nus me -

w
-

nus me


w
le - va-bo

bo

bo

w
o

o le - va

w.

o le - va

le - va

bo ma

w #

le - va

tu

w
-

et

in

vi-ta me-a;

10

no - mi-ne

60

- nus

nus

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

&

w !

& # # w
& w
V

sic

be - ne - di

as:

me

65

w !

w !

#w !

as:

sic

V
me

sic

be - ne - di

sic

be- ne - di

w w

w #w

me

be- ne - di

V #

nus me - as:

sic

me

as:

as:

sic

sic

be- ne - di

be- ne - di

sic

w w

as:

be- ne - di

cam te

w
-

!
!

# w

cam te

cam te

cam te

- XXXVII/10 -

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

in

# w

in

in

cam te

cam te

cam te

vi-ta me - a;

ne - di-cam te

w
-

vi-ta me - a;

w
in

65

#w

be

w w
as:

in

as:

10

cam te

. w

be - ne - di

sic

w !

sic be - ne - di-cam te

as:

as:

vi-ta me - a;

vi-ta me - a;

et

in

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;

in

vi-ta me - a;et

et


et


et

G. Gabrieli XXXVII Deus Deus meus ad te a 10

70

& !

& w
w
V

in

mi-ne

in

no - mine tu

no - mine

no - mine tu

70

inno - mi-ne

tu

V
tu

V
tu

?
inno - mi-ne

inno - mi-ne

le-va

tu

inno - mine

tu

tu

w
-

75
w
-

o le - va

w
w.

le - va - bo

ma

bo

w
o

.w

le - va-bo

ma

le - va

w
o

le - va - bo

- nus me

ma - nus me

w
-

bo

ma

nus

nus me

w
me

nus me

. w

ma

nus

nus me

me

bo

w
-

bo

- XXXVII/11 -

as.

me

as.

#
-

as.

as.

as.

as.

. # #

ma

ma - nus

. .
w

as, ma - nus

ma

as.

75

# # w

.
ma

le - va

w
w

bo

bo

w.
le - va

- o le - va

le-va

w #

bo ma

tu

.
w

inno - mi-ne

tu

V w
et in

10

in no - mine

et in no

et

et

&

et

- nus

- nusme - as.

me

me

as.

as.

B. SCH. 1/95

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C2

Tenor
Ch1-C3

Quintus
Ch1-F3

Septima pars
Ch2-C1

Nona pars
Ch2-C4

Octava pars
Ch2-F3

Bassus Sec
Sextus
Ch2-F4

Decima pars
Ch3-C3

Duodecima pars
Ch3 - F3

Undecima pars
Ch3-F4

Bassus
Ch3-F5

Andrea Gabrieli 1520-1586

XXXVIII Benedicam Dominum a 12

&b C

&b C

Vb C

Vb C

&b C

Be

V b C w.
Vb C !

w.

ne - di - cam Do

w
w

mi - num

in

o-mni

? C
b

Vb C

Vb C

?b C

?b C

SMC 2011

XXXVIII/1

w !

tem - po - re:

w !
w !

.
w !

nw.
Be

ne -

w.

w.

w.

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

&b

Vb

n #

Vb

&b

Vb

Vb

6-B2

10

Vb w

di - cam

12

11

Vb
?b w
?b

SMC 2011

w
w

&b

C1

b.
Do

. b
w

Sem-per laus e - ius in o-re me-o, sem-

mi - num in

w
-

mni tem

po - re:

. nw
#

XXXVIII/2

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

& b # !

& b # n !

Vb

Vb !

&b

Vb

bw

Vb

Vb

Vb

?b

?b

14

C1

per laus e-ius in o-re

6-B2

10

12

11

me - o

SMC 2011

n w
In Do

w
w

b.

# w

b.

mi - no

w.

In

Do

w.

w.

XXXVIII/3

w.

#
-

lau - da - bi-

# b. w

mi - no lau - da - bi - tur

. w

&b w

# b. w

20

C1

In Do

&b w
w
Vb

Vb w

&b w

tur

6-B2

10

12

11

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

mi - no lau - da - bi-tur

lau - da - bi-tur

Vb w

Vb w

b w

. J #

. w
!

. #w

Vb

Vb

?b

?b

SMC 2011

lau - da - bi - tur

XXXVIII/4

au

w.

w.

di -

w.

a - ni-ma me - a:

. .
J

#.

w.

a - ni-ma me - a:

w
.

. J

# w

a - ni-ma me - a: au -

di -

w.

w.

&b w
26

C1

ant

&b w

Vb

6-B2

10

V b w.

11

Vb !

SMC 2011

man - su - e

w
w

ti

su - e


&

ti

man

& lae-ten - tur

ti

w
Vb

?b

di - ant man - su - e

b w.

?b w

V b w.

ant

12

Vb w

au

& b w.

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

& lae-ten -

#

b w

lae-ten-tur.

n #

& lae - ten - tur, & lae-ten -

XXXVIII/5

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

& b nw

&b w

Vb

Vb w

&b

32

C1

tur.

b .
Vb

6-B2

10

12

11

V b #
?

Vb

me - cum & e-xal-te-

w #

cum

?b w

?b

tur.

Vb w

SMC 2011

.
.

me -

Ma - gni - fi - ca - te Do - mi - num

Ma - gni - fi - ca - te Do - mi - num

XXXVIII/6

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

& b # !

& b # !

Vb

Vb !

39

C1

mus no-men e-ius in id - i - psum.

&b

Vb

Vb

Vb

Vb

?b

?b

6-B2

10

12

11

SMC 2011

Ma - gni - fi - ca - te

Do - mi - num

XXXVIII/7

& e - xal-te - mus no

me

cum

w
w
w

&

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

44

&b

&b

Vb

Vb

&b

C1

men e - ius in id-ip - sum.

6-B2

10

Vb
Vb
?

11

Ex

qui - si - vi

w
Do

b.

bw

mi - num,

w
w

!
!

Ex - qui -

V b .

?b

?b

Vb

e-xal - te - mus no men

12

SMC 2011

e-ius in id- ip - sum.

XXXVIII/8

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

49

&b

Vb

Vb

&b
si - vi Do

6-B2

10

12

11

Vb w

V b # .
?
b
w

&

ex - au - di - vit me:

&

ex

#

#

n #w

w
!

mi - num

&

&

ex - au - di - vit

Vb

Vb

?b

# # #w

?b

SMC 2011

b w

&b

C1

XXXVIII/9

me

#w

n w

ex - au - di - vit me

& ex

o -

&

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

.
&b

55

C1

6-B2

10

12

11

& b .

mni-bus tri

.
Vb

Vb

Vb
V b

? b .

SMC 2011

o - mni- bus

ni - bus me


tri - bu

la

ti - o - ni

XXXVIII/10

w
w

e - ri - pu -

#w
is

w
w.

bus

is

w
w
me

w
me

w.

j
. w

.
!

- ni - bus

j
. w

ex

bu - la - ti - o

? b .

. J

mni - bus tri

Vb

bu - la - ti

V b .
&b

is

w
w

w
!

60

C1

&b w
it

& b b.

Vb

Vb w

me.

&b !

Vb

Vb !

10

12

11

b !

e - ri

6-B2

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

w
.

b.

pu - it

me.

#
w

Ac - ce - di - te ad e - um,

# w

Vb

Vb

?b

?b

SMC 2011

Ac - ce - di - te ad e - um

XXXVIII/11

# w

Ac - ce - di -

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

&b !

. j

&b !

Vb !

j
.

Vb !

&b

65

C1

&

il - lu-mi-na-mi-ni:

6-B2

10

12

11

Vb w

. j
b

Vb !
?b
?b

SMC 2011

&

il - lu-mi-na -

j
.

&

j
.

&

fa - ci- es ve -

b. w

b.

. w
J

il - lu - mi - na - mi-ni:

jw

j
. w

XXXVIII/12

j j

.

.
!

- mi - ni

il - lu-mi-na-mi-ni:

j
# .

il-lu-mi-na-mi - ni,

&

j
.
&

V b #
?

te ad e - um

. J

J
j
# .

&

j
.

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

70

C1

&b !

&b !

Vb !

Vb !

6-B2

10

12

11

w # #

&

fa - ci - es

ve - strae non con-fun - de - tur,

bw

&b !
strae
n
Vb w

Vb !

? w
b

Vb

fa - ci- es ve

Vb w

b
? b .
?b

SMC 2011

b
w
w

non con-fun - den

strae

XXXVIII/13

non con-fun-de-tur,

tur,

noncon-fun-

non con-fun-den - tur,

non con-fun-den-tur,


noncon-fun-den -

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

& b w

75

C1

de - tur, non

& b #

6-B2

10

V b
&b

11

Vb w
?

b w

Vb

tur, &

b.

non con-fun-den - tur,

b.

nw

?b

SMC 2011

fa - ci-es

den

# #

?b

tur,

Vb

con - fun

Vb

tur,

12

V b w

non

con-fun - de

&

fa - ci - es

ve

!
trae
n
w

&

fa -

ci-es

XXXVIII/14

ve

!
trae

b
w
w

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

80

C1

&b w

#
#

ve - strae non con-fun - de - tur,

&b

Vb

V b bw

&b !

Vb !

Vb !

6-B2

10

12

11

b !

non con-fun - den

Vb

Vb

?b

?b

SMC 2011

non con-fun - de-tur,

tur,

non con-fun - de - tur, non

non con-fun - den-tur,

non

con - fun -

non con-fun-den - tur,

non con-fun-

XXXVIII/15

con-fun-

non con-fun-den - tur,

&b w
84

C1

de

&b

Vb

tur,

non

Vb !

&b

den

Vb w

Vb !

6-B2

10

12

11

Vb

Vb

SMC 2011

con - fun - den

con - fun - de

tur,

?b

?b

non

den

tur,

b w

A.Gabrieli XXXVIII Benedicam a 12

non

con-fun - den

w

w

XXXVIII/16

tur.

tur.

tur.

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

XXXIX Deus misereatur nostri a 12 - Ps. 66, 2-8

Andrea Gabrieli 1520-1586

&b C

&b C

Vb C

?b C

Cantus sec.
Nona pars
Ch2-C1

&b C

Altus sec.
Octava pars
Ch2-C3

Vb C

Tenore sec.
Septima pars
Ch2-C4

Vb C

Bassus sec.
Sextus
Ch2-F4

? C
b

Cantus
Ch1-G2

Altus
Ch1-C2

Tenor
Ch1-C3

Quintus (Bassus)
Ch1-C4

Cantus tertius
Duodecima pars
Ch3-C4

Tenor tertius
Decima pars
Ch3-C4

Undecima pars
(Altus)
Ch3-C4

Basso
Ch3-F4

BC

SMC 2009

De -

Vb C !
Vb C

Vb C
? C
b

De

?b C

- us

us

mi - se - re - a - tur no

De

mi - se - re - a - tur

us

mi - se

De

us

mi - se

XXXIX/1

re

a - tur

re - a - tur

no

stri

et

be -

stri

et

be -

. j w

no

no

stri

be -

et

be -

stri

et

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

&b

&b

Vb

?b

&b

Vb

Vb

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

10-T3

V b n

ne - di - cat

Vb

no

Vb

no

ne - di - cat no

B-B3

ne - di - cat

11-A

Il

12-C3

?b

ne - di - cat

?b

SMC 2009

no

bis;

bis;

w.

mi - net

vul

tum

su

Il - lu

mi - net

vul

tum

su - um

su - per

Il - lu

mi - net

vul

tum

su

su - um

tum

su - um

su - per

w.

w.

w.

Il - lu

mi - net

vul

um

- bis;

bis;

w.

XXXIX/2

su -

lu

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

&b

&b

Vb

?b

& b n
Vb
Vb
?

12

12-C3

Vb

10-T3

Vb

11-A

B-B3

per nos et

nos

et

per

nos et

nos

et

co - gno - sca

Ut co - gno - sca

stri.

mi - se - re - a - tur no

stri.

mi - se - re - a - tur no

stri.

Ut

mi - se - re - a - tur no

mi - se - re - a - tur no


mus in

ter

ra

Ut

co - gno - sca

Ut

co - gno - sca

mus in

ter

mus in

stri.

Vb

?b

?b w

SMC 2009

XXXIX/3

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

&b w

Vb
?b
&b

10-T3

11-A

B-B3

ter

Vb

Vb

Vb

Vb

?b

?b w

- am tu

am tu

ra

. w

Vb

SMC 2009

mus in ter - ra

18

12-C3

ra vi -

& b w
vi

w
w

in

am

mni - bus

gen - ti - bus,

mni - bus gen - ti - bus,

- am

in

tu

am in

o - mni-bus

gen - ti - bus,

vi - am

tu

am in

o - mni-bus

gen - ti - bus,

in

o - mni-bus

gen - ti - bus,

in

o - mni-bus

mni-bus gen - ti -

mni-bus gen - ti -

w
in

mni-bus

gen - ti - bus, in

mni-bus

w
ti

gen - ti - bus,

bus, in

in

mni - bus gen - ti - bus, in

XXXIX/4

o - mni-bus

w
o-mni-bus gen

in


in

in

in

in

in

in

in

. w

vi - am

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

9-C2

&b
&b w
Vb
?b

6-B2

12-C3

mni - bus

gen - ti - bus

bus,

11-A

B-B3

in

Vb w

SMC 2009

mni - bus

lu

- mni - bus

lu - ta

sa

gen -

- ti - bus

tu

- um.

tu -

um.

lu - ta - re

um.

tu

sa -

tu

lu - ta - re

re

lu - ta - re

gen - ti - bus

ta - re

gen - ti - bus sa

mni - bus

sa

sa

tu -

mni - bus gen - ti - bus sa

mni - bus

Vb

?b

lu - ta - re

gen - ti - bus

Vb

?b

mni - bus

in

gen - ti - bus

gen - ti - bus

10-T3

Vb

24

mni - bus gen - ti - bus sa

gen - ti - bus

Vb

mni - bus

&b w

bus,

7-T2

in

8-A2

w
w

tu

w
-

gen - ti - bus

um.

w
w

- um.

sa

sa

um.

sa

sa

XXXIX/5

lu -

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

&b

10-T3

B-B3

tu -

?b

&b

Vb

Vb

Vb w
V b .

re

tu

- re

tu

lu - ta - re

tu

SMC 2009

ta -

Con - fi - te -

Con - fi - te -

po - pu - li

De

us,

Con - fi - te- an - tur

ti - bi

po - pu - li

De

us,

ti - bi

po - pu - li

De

us,

ti - bi

po - pu - li

De

us,

um.

um.

Con - fi - te -

ti - bi

um.

Con - fi - te- an - tur

Con - fi - te- an - tur

tu

?b

Con - fi - te- an - tur

ta

lu - ta - re

- um.

?b

Vb

lu

11-A

lu - ta - re

Vb

Con - fi - te -

&b

29

12-C3

um.

XXXIX/6

w

w

w
w
w
w

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

&b
an - tur

ti - bi

&b

b
V
an - tur

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

?b
&b

12-C3

10-T3

11-A

B-B3

us,

ti - bi

po - pu - li De

us,

ti - bi

po - pu - li De

us,

an - tur

ti - bi

po - pu - li De

us,

Vb

Vb

Vb

Vb

?b

?b

SMC 2009

po - pu - li De

an - tur

Vb

34

Con - fi - te- an - tur

Con - fi - te- an - tur

Con - fi - te- an - tur

!
!
!
!

Con - fi - te - an - tur

ti - bi

Con - fi - te - an - tur

ti - bi

Con - fi - te - an - tur

ti - bi

Con - fi - te - an - tur

ti - bi

XXXIX/7

Con - fi - te- an - tur

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

9-C2

&b !

po

&b !

w
w

po

Vb !

6-B2

po - pu - li

&b w

!
Vb

39

pu - li

Vb

10-T3

Vb !

11-A

B-B3

?b

SMC 2009

po

po

po

po

Vb w
?b !

12-C3

n w

ti - bi

ti - bi

o - mnes.

Vb !
?

pu - li o

!

po

?b !

pu

pu - li

pu-li

31

w
li

pu - li

3 .
1
31 !

3 !
1

3
1

mnes.

mnes.

31

mnes.

31

XXXIX/8

w.

Lae - ten

31

- tur

et

- tur

et

- tur

et

tur

et

w
-

et

- tur

Lae - ten

Lae - ten -

Lae - ten -

31

mnes.

mnes.

Lae - ten -

mnes.

31

Lae - ten -

31

o - mnes.

mnes.

3
1

pu - li

ti - bi

7-T2

ti - bi po

8-A2

pu - li

31

tur

et

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

.
&b w
xul

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

& b w.
Vb

xul

w
-

10-T3

11-A

w.

!
!
!

Vb w

Vb

Vb

? b w.
xul

? b w.

SMC 2009

Lae - ten

w.

Lae - ten

Lae - ten

et

tur

Lae - ten

w
-

tent gen - tes;

- tur

et

tur

tur

et

XXXIX/9

w.
-

et

w
e

w-

xul

tur

et

et

e - xul - tent gen

tent gen

w.
-

xul

w.

w
e

xul

xul

w.

w.

xul

w
tent gen

Lae - ten

tur

Lae - ten

tent gen - tes;

.
!

w
-

tent gen - tes;

V b w.

e - xul - tent gen - tes;

xul

B-B3

tent gen - tes;

&b

44

12-C3

xul

tent gen - tes;

?b

Vb

w.

C
C
C

tent gen

tent gen

tent gen

C
C
C
C
C

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

w
b
C

&

&b C w

quo - ni - am iu - di - cs po - pu - los in ae- qui - ta -

w
b
C
V

w b

quo - ni - am iu - di - cs po - pu - los in ae- qui

9-C2


b n

te et

gen-tes in ter-ra di - ri-

tes; quo - ni - am iu - di - cs po - pu - los in ae- qui

ta

te et

gen-tes in ter-ra di - ri-

tes; quo - ni - am iu - di - cs po - pu - los in ae- qui

ta

te et

gen-tes in ter-ra di - ri-

?b C w
&b C w

w b

Vb C w

Vb C w

6-B2

? C
b
w
49

tes;

tes;

Vb C

tes;

?b C
?b C

SMC 2009

w b

XXXIX/10

tes;

Vb C

B-B3

7-T2

11-A

gen-tes in ter-ra di - ri-

ta

Vb C

10-T3

- te et

8-A2

12-C3

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

&b w

&b w

Vb

gis.

gis.

gis.

?b w

gis.

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

&b

10-T3

11-A

B-B3

ti - bi

po - pu - li

De - us,

Con - fi - te - an - tur

ti - bi

po - pu - li

ti - bi

po - pu - li

De - us,

po - pu - li

Vb

n !

Vb

De - us,

Con - fi - te - an - tur

55

12-C3

Con - fi - te - an - tur

# !

Con - fi - te - an - tur

Vb

Vb

Vb

?b

?b

SMC 2009

ti - bi

De - us,

po


Con - fi - te - an - tur

Con - fi - te - an - tur

Con - fi - te - an - tur

pu - li

pu - li

ti - bi

po

w.

po

pu - li

pu - li

po -

ti - bi

XXXIX/11

pu - li

po

ti - bi

po

ti - bi

Con - fi - te - an - tur

po

po

o -

pu - li

o -

- pu -

pu - li

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

&b w

ter

9-C2

&b

ra

ter

Vb !
?b !

ter -

&b w

Vb w

Vb w

ter

mnes;

7-T2

6-B2

12-C3

10-T3

Vb

o - mnes;

B-B3

um.

ra de - dit

fru-ctum su

um.

w
w

w
w

dit fru-ctum

ra de

de - dit fru-ctum

dit

o -

ra

V b w
V b .

w
- mnes.

ra de

dit fru

fru-ctum

su

um.

um.

um.

SMC 2009

XXXIX/12

su

su

um.

Be

Be

ne - di

Be

Be

um.

o - mnes.

?b w

ctum su

- um.

fru-ctum su

mnes.

?b w

- ra de - dit

ter

o - mnes; ter

li

ra

ctum su

de

w.

mnes.

11-A

ter - ra de - dit fru-ctum su

b w

60

de - dit fru

o - mnes; ter

8-A2

w
ne - di

w
-

cat nos De -

nos De

ne - di

cat nos De -

w
w

ne - di - cat

w
w

cat nos De -

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

&b

&b

Vb

?b

&b

Vb

Vb


Be

!
!
!

10-T3

11-A

B-B3

ne - di

w
w

w
w

w
w

Be

ne - di

cat nos De - us,

Be

ne - di

cat nos De - us,

V b #w w w

us, De - us

no - ster

us, De - us

no - ster

no - ster

us, De - us

no - ster

Vb w w w

?b

us, De - us

?b

w w w

w w w

cat nos De - us,

ne - di

w w
V b # w

SMC 2009

Be

66

12-C3

cat nos De - us,

XXXIX/13

et

Be - ne - di-cat nos De

Be - ne - di - cat nos

De - us,

Be - ne - di - cat nos

De - us,

Be - ne - di - cat nos

bw

w
w

bw

et me -

bw

De - us,

us,

et me - tu - ant

Bew

et

- ne - di - cat nos

et me - tu -

et

De - us,

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

&b

et

& b .
Vb

8-A2

7-T2

6-B2

11-A

Vb w

? b .
?b

SMC 2009

tu - ant

um,

et

. w

um,

et

w
e

um,

me

um,

.
et

XXXIX/14

.
um, et

um

me - tu - ant

me - tu - ant

mnes

w
e

e -

um


tu - ant

.
e

w
o

mnes

tu - ant

.
me

um o -

me - tu - ant

et

me

um

me - tu - ant

et

tu - ant

et

e - um,

um

me - tu - ant

et me - tu - ant

um,

et

um

et

me - tu - ant

me - tu - ant

me - tu - ant

um,

me - tu - ant

et

et

et

me - tu - ant

. w

um,

me - tu - ant

um,

et

e - um,

me - tu - ant

w
-

b w

Vb w


et

w
e

me - tu - ant

Vb

V b .

Vb !

&b

ant

B-B3

me - tu - ant

10-T3

me - tu - ant

me - tu - ant

?b

73

12-C3

et

9-C2

e -

mnes

um


fi -

um

- nes

mnes

&b w
e

&b
Vb

um

mnes fi

?b

&b

8-A2

7-T2

6-B2

Vb
Vb
?

o -

11-A

B-B3

?b
?b

SMC 2009

ter

o - mnes fi

ter - rae,

- rae,

mnes

w
w

mnes

fi - nes

ter

fi - nes

ter

rae,

mnes fi

- nes

- rae,

ter -

nes

- rae,

ter

ter

XXXIX/15

be

ne - di

rae, be

ter

ne - di - cat

w
-

ne - di

rae,

fi - nes

mnes

ne - di

fi - nes

- rae,

mnes

ne - di - cat

be

ter

- rae, be

- rae,

fi - nes

ter - rae,

ter -

fi - nes

fi - nes

rae,

mnes

rae,

be

nes ter

mnes

- mnes

ter

fi - nes ter -

fi - nes

rae,

Vb

mnes

um

um

fi - nes

V b w.

fi - nes ter -

10-T3

Vb
78

12-C3

um

mnes

fi - nes ter

9-C2

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

rae,

rae,

&b w

nos De

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

10-T3

11-A

B-B3

us

cat nos De

?b w

us

cat nos De

us

w
Vb

Vb
Vb
?


cat nos De - us,

Vb

Vb

Vb

?b

?b w

SMC 2009

us

nos De

83

12-C3

&b w

&b

et me - tu - ant

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

me - tu - ant

et

me - tu - ant e

et

me - tu - ant

be - ne - di- cat nos De

us

be - ne - di - cat nos

De -

us

be - ne - di - cat nos

De -

us

be - ne - di - cat nos

De -

us

bw

w
w

bw

.
!

XXXIX/16

et

et me - tu - ant

et

tu - ant

um, et

w
!

um,

et

me - tu - ant e -

w
-

e - um,

me - tu - ant

et me

bw

et me - tu - ant

et

et

me - tu -

- um

um

.
et

w
e

me - tu -

um,

&b

um,

&b w

. w
Vb

9-C2

?b

et

tu - ant

& b .
me - tu - ant

8-A2

7-T2

6-B2

10-T3

11-A

Vb

ant

Vb

um, et

et

um

me -

? b .

tu - ant

me

mnes

w
e

me - tu - ant

w
w

et

mnes

tu - ant

um

um

mnes fi

w
o

um

tu - ant

um

.
e

mnes

XXXIX/17

- nes

w.

ter

mnes

ter

rae,

- mnes

mnes

fi - nes

o -

mnes

mnes

- rae,

fi - nes

w
o

rae,

fi - nes ter -

o - mnes fi

fi - nes

mnes

um

fi - nes

o -

mnes

fi - nes ter -

um

um

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

fi - nes ter

fi -

um o

me - tu - ant

et

? b .

SMC 2009

me

Vb w

et

e - um,

um

w
e

um,

tu - ant

um

me - tu - ant

et me - tu - ant

ant

B-B3

b w

89

12-C3

et

V b .

me

Vb
um,

et

me - tu - ant

.
me -

et

me - tu - ant

um,

w
w

- nes

o -

- rae,

o -

&b
ter - rae,

9-C2

8-A2

7-T2

6-B2

Vb w
?b

rae,

Vb

B-B3

fi - nes

ter -

nes

V b .

ter

mnes fi - nes

mnes fi - nes

ter

ter

rae.

fi - nes ter

rae.

o - mnes fi

rae.

fi - nes ter

rae.

fi - nes ter

mnes

mnes fi - nes

rae.

ter

rae, o

mnes

o - mnes

w.

. w

rae.

mnes fi - nes

fi - nes ter

rae,

rae,

- rae,

rae,

Vb

?b

ter

ter

mnes fi - nes

o - mnes

Vb w

?b

rae, o

ter

mnes fi - nes

rae,

ter

11-A

ter

ter

ter - rae,

mnes fi

10-T3

Vb w
?

mnes fi - nes

fi - nes

&b w

94

12-C3

& b .
nes ter

A. Gabrieli XXXIX Deus misereatur a 12

.
ter

nes

mnes fi - nes

. w

- rae.

ter -

ter - rae.

rae.

rae,

ter -

- rae.

rae.

rae.

rae, o

mnes fi - nes

ter

Ps. 66 1. Ein Psalmlied, vorzusingen auf Saitenspielen.


2. Gott sei uns gndig und segne uns; er lasse uns sein Antlitz leuchten, Sela,
3. da wir auf Erden erkennen seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil.
4. Es danken dir; GOtt, die Vlker; es danken dir alle Vlker.
5. Die Vlker freuen sich und jauchzen, da du die Leute recht richtest und regierest die Leute auf Erden. Sela.
6. Es danken dir, GOtt, die Vlker; es danken dir alle Vlker.
7. Das Land gibt sein Gewchs. Es segne uns GOtt, unser GOtt!
8. Es segne uns GOtt, und alle Welt frchte ihn!
SMC 2009

XXXIX/18

XL Angelus ad pastores ait a 12

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-G2

Septimus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C2

&C

w.

Sextus
Ch1-C4

Undecimus
Ch2-C4

Nonus
Ch2-C4

Tenor
Ch2-F3

Decimus
Bassus sec.
Ch2-F4

Bassus
Ch2-F5

an

ge - lus ad

it,

w.


sto - res a
-

ge - lus ad

pa - sto - res

& C w.
& C w.

# w

pa - sto - res

w
VC

V C w.

An - ge - lus ad

ge - lus ad

VC

VC

VC

?C

pa -

ge - lus ad

ge - lus ad

?C

it,

An

. w

pa - sto - res a

pa - sto - res

it,

#w !

XL/1

an

w !

an

it,

an

it,

an

w !

it,

!
!
!
!
!
!

w.

an

An

An

An


An

pa -

pa -

pa - sto - res

ad

ge - lus ad

pa -

pa -

ge - lus

ad

pa -

ge - lus

w.

ad

pa -

ad

- ge - lus

An

ge - lus

ge - lus ad

w w

An

BSch/SMC 2011

#. # w
w.

ge - lus

pa - sto - res

& C w.

?C

ge - lus ad

An

Duodecimus
Ch2-C3

An

Quintus
Ch1-C3

An

An

Octavus
Ch1-C2

Giovanni Gabrieli 1553-1612/13

ge - lus

ad

ge - lus

ad

pa -

w.

ge - lus ad

w
-

w
-

ge - lus

pa -

pa - sto - res

ad

pa -

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

C1

&

sto - res

&

12

11

10

sto - res

sto - res

sto - res

BSch/SMC 2011

# .

w
a

w
a

an - nun - ci -

vo - bis

it:

vo - bis

it:

an - nun - ci - o

#w

- it:

it:

. #

it:

it:

sto - res a -

- it:

V w

vo - bis

an - nun - ci - o

. w
it:
an - nun - ci - o vo - bis

vo - bis

an - nun - ci - o

#w

sto - res

vo - bis

a - it:

sto - res

an - nun - ci - o

!
!
!

sto - res

# w
w

a -

&

&

a - it:

sto - res

!
!

#.

gau - di - um

.
!

it:

gau - di - um

an - nun - ci - o

vo - bis gau - di - um

#
!

vo - bis

. #

an - nun - ci - o

di -

di -

vo - bis gau - di-um

vo - bis gau - di - um

an - nun - ci - o

XL/2

gau

gau

an - nun - ci - o

gau - di-um

an - nun - ci - o

[ [

gau - di - um

an - nun - ci - o

gau -

vo - bis gau - di - um

vo - bis gau - di-um

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

& w

12

C1

.
&

ma -

ma -

ma -

um

V w

11

#w

- gnum,

!
!

gnum,

- gnum,

. #w

- gnum, an-nun - ci o

vo - bis

ma -

- gnum, an-nun - ci o

vo - bis

gnum,

. # w

BSch/SMC 2011

vo - bis

ma

- gnum, an-nun - ci - o

vo - bis

an-nun - ci o

gnum, an-nun - ci - o

vo - bis

vo - bis

XL/3

di-um

gau-di - um

ma

gau-di - um

ma

gau

ma

ma

[-
#

ma

gau-di - um

ma

gau-di - um

ma

.
.

gau - di-um

ma

di - um

ma

ma - gnum:

ma

an - nun - ci - o vo - bis gau- di-um

ma

ma

- gnum, an-nun - ci o

gau

. #

? w
w

. # w

.
w

ma -

an - nun - ci - o vo - bis gau-di - um

[
# . w

an - nun - ci - o vo - bis

ma

an - nun - ci - o vo - bis gau - di-um

.
an - nun - ci - o vo - bis gau-di - um
[[
# .
#.

. # .

an - nun - ci - o vo - bis gau-di - um

ma -

di - um

10

- gnum,

ma

V .
V

ma -

12

- gnum,

# w

ma - gnum,

um

& .
&

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

18

C1

& w

&

& #w

V w

&

gnum:

gnum:

gnum:

gnum:

gnum:

12

11

gnum:

V w

gnum:

10

qui

qui

qui

? w

gnum:

gnum:

gnum:

BSch/SMC 2011

qui

V #w

gnum:

qui

qui

a na - tus

est vo

a na - tus

est

bis

ho

bis

ho

bis ho

est

vo

vo

a na

a na

tus

w.

a na - tus

est


- a na - tus

est

est vo

- tus

vo

vo

XL/4

di -

di -

.
w

bis

w
e

di

bis

ho

bis ho - di -

.
e

ho - di - e

Sal - va - tor

Sal - va - tor

w
w
e


Sal -

di - e

Sal -

Sal - va - tor

Sal - va - tor

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

24

C1

12

11

&

&

&

&

10

w
V
V w

mun -

di:

va - tor mun

mun

mun

BSch/SMC 2011

#
-

31

3
1

31

31

31

31

w.
w.

le - lu

ja,

al

le - lu

ja,

w.

al

di:

31
.
di:

XL/5

ja,

al

w.

le - lu

ja,

al

w.

le - lu

ja,

al

le - lu

ja,

w.

al

w.

le - lu

al

le - lu

w.

al

w.

le - lu

al

le - lu

al

le - lu

al

le - lu

w.

le - lu

w.

31 .
3 .
1

di:

di:

al

[ - di:
3
1 .

Sal - va - tor mun

mun

31

3 .
1

# w

?
?

va - tor

w.

w
w

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

29

C1

&

w.
al

& w.
al

& w.
al

& w.

le - lu

- ja;

le - lu

- ja;

- ja;

al

le - lu

- ja;

V w.
V w.

w
V

10

w.

le - lu - ja;

V w

al - le - lu

V w

w.

ja,

#w

- ja;

le - lu

ja,

le - lu

ja,

11

al

al

12

w.

al

w.

#w

al

w.

le - lu

al

le - lu

al

le - lu

al

w.

le - lu

C w !

al

le - lu

w.
w.

.
a in

ja;

Glo

w.

ri -

ja;

Glo

ri -

in

ja;

Glo

ri -

in

#w

ja;

Glo

w.

C w !
C w !
C

ja;

w.
w

ri -

in

Glo - ri -

w.

a in ex - cel -

w w

ja;

Glo

ri -

in

w w

ja;

Glo

ri -

in

al

le - lu

le - lu

- ja, al

le - lu

- ja, al - le - lu

C w !
C
-

ja;

ri -

al

w.

le - lu

- ja, al - le - lu

w w

ja;

C w !

Glo

w.

ri -

ja,

al

le - lu

- ja, al - le - lu

ja;

Glo

ri -

ja,

w.

le - lu

w w

ja;

w.

BSch/SMC 2011

- ja, al - le - lu

XL/6

C w !

a in

ja,

al

C w !

w.

Glo

?w

?w

ja;

w.

w.

al

?w

le - lu

w.

C w !

w.

- ja, al - le - lu

#w

C w !

Glo

w.

Glo

ri - a

in

a in

ri - a

ex -

ex -

in

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

35

C1

12

11

&

10

ex - cel - sis

&

ex - cel - sis

De

o,

ex - cel - sis

De

o,

&

& .
V

V
V

#w

sis De

De

ex - cel - sis

De

ex - cel - sis

- sis

o,

De - o,

w
w

o,

? w

De - o,

De

o,

cel

sis

sis

ex - cel

BSch/SMC 2011

- sis

w
w

De

glo -

glo -

glo -

o,

glo -

XL/7

glo -

glo -

glo -

ri - a

ri - a

ri - a

.
.

ri - a

in

ex -

in

ex -

in

ex - cel -

w.

in

ri - a

in

w.

ex -

ri - a

in

ex -

ri - a

ri - a

ri

- ri - a

in

ex -

w.

ri - a

ex -

in

ri - a

glo -

glo

ex - cel

o,

glo -

De

glo -

in

o,

o,

ex-cel - sis

glo -

- o,


De

V w.
V

De

ex - cel - sis

cel -

in

ex - cel

in

w.

in

ex - cel

in

ex -

ex -

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

40

C1

&

cel - sis De

&

{
w

cel - sis De - o:

& b

cel - sis De

& .
V

sis De

cel - sis De

12

11

10

? .

cel -

sis

De

BSch/SMC 2011

ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo-nae

vo-lun - ta - tis,

vo-lun - ta - tis,

o:

ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo-nae

in

ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo-nae

vo-lun - ta - tis,

vo-lun - ta - tis,

ter - ra pax

vo - lun - ta - tis,

et

in ter

et

o: et .

in

ra pax ho - mi - ni - bus bo - nae

o:

o:

o:

o:

b #

in

sis De - o:

cel - sis De

in

et

sis De - o:

ex-cel - sis De

et

o:

V w

o:

cel - sis De

#w

cel - sis De

et

!
!

in

. j

ho - mi - ni - bus bo-nae

ter - ra pax ho - mi - ni - bus bo-nae vo-lun - ta - tis,

o:

bo-nae vo-lun - ta -

bo-nae vo-lun - ta -

bo - nae vo-lun - ta-

bo-nae vo-lun - ta -

bo-nae vo-lun - ta -

bo-nae vo-lun - ta -

XL/8

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

& #.
45

C1

pax

et

in ter - ra

pax

11

& .

in ter - ra

et

in ter - ra

V .

tis, et

V w

10

? w
?

tis,

tis,

tis,

BSch/SMC 2011

pax

ho - mi - ni - bus

[
#.

pax

in

in ter

et

.
w

pax

et

et

et

ra pax

in

ter - ra pax


in

ter - ra pax

in

ter - ra pax

vo - lun - ta

bo

nae

vo

bo

vo - lun-ta

bo

nae

vo

ho - mi - ni - bus bo

nae

vo - lun - ta

ho - mi - ni - bus bo

nae

ho - mi - ni - bus bo - nae, bo

ho - mi - ni - bus bo

ho - mi - ni - bus bo

ho - mi - ni - bus bo

XL/9

vo

w
vo

nae

nae

vo - lun - ta

vo - lun - ta

#w

tis;

- tis; al -

lun - ta -

vo

tis;

- tis;

nae

- tis;

lun - ta

nae

- tis;

#w

lun - ta -

[- tis;
w

vo-lun - ta

nae

lun - ta -

- nae

bo

vo


in ter - ra pax

nae

nae

ho - mi - ni - bus

ter - ra pax

bo

bo

ho - mi - ni - bus

in ter - ra

ho - mi - ni - bus

V . .

et

et

tis,

ho - mi - ni-bus

pax

& . #

in ter - ra

tis,

& .

ho - mi - ni - bus

in ter - ra

et

12

et

et

- tis; al -

lun-ta - tis; al -

lun - ta

w
-

tis; al -

- tis; al -

- tis; al -

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

51

C1

12

&!
&!

&!

V!

V!

al - le - lu - ja,

al - le - lu - ja,

V w

10

BSch/SMC 2011

le - lu - ja,

al

le - lu

al -

ja,

al -

le

lu

le - lu

le - lu

w
le - lu

le - lu

al - le - lu - ja,

le

XL/10

ja,

al

.
al

ja,

al

le -

lu - ja,

al - le

lu - ja,

al - le

al - le- lu

al - le - lu -

al - le - lu - ja,

le - lu

le - lu

- ja,

ja,

al - le - lu - ja,

ja,

ja,

al - le - lu - ja, al

ja,

al - le - lu - ja, al

le - lu

. w

lu -

le

al - le - lu - ja, al - le - lu - ja,

al

al

le - lu

al

al

lu

al

ja,

le

al - le - lu - ja, al

al - le - lu - ja, al

al

le - lu - ja,

al - le - lu - ja,

le - lu - ja,

al

? w
?

al - le - lu - ja,

[le - lu

le - lu - ja,

#w

al

V w
le - lu - ja,

&!

le - lu - ja,

al - le - lu - ja,

V #w

al - le - lu - ja,

le - lu - ja,

11

#w

lu -

al - le - lu -

le

lu

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

&

ja,

al

le

lu

le - lu - ja,

&

al

le - lu

& w

57

C1

&

ja,

w
V
ja,

ja,

12

V w
V w
lu

11

V
V

ja,

BSch/SMC 2011

ja,

al

le

al

le - lu

al

le - lu

al - le

al

le - lu

al - le

- ja,

al

le - lu

ja,

al

le - lu

ja,

lu

al

- ja,

al

lu - ja,

al - le - lu

ja,

al

lu

le - lu

XL/11

- ja,

ja,

le - lu

ja,

le - lu

ja,

w.

#w

- lu

- ja,

al

ja,

al

le - lu

le

lu

- ja,

al

w.
-

# w
-

le - lu

!
!

ja,

#w

ja,

al - le -

ja,

- ja,

le - lu

le - lu

ja,

al

al

le - lu

ja,

al

ja,

ja,

le - lu

ja,

al - le - lu

?
?

ja,

ja,

al - le - lu

ja,

ja,

10

al

w
w

ja,

ja,

al -

al -

al -

al -

al -

al -

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

62

C1

12

&!

&!

&!

V!

V!

al - le - lu - ja,

al - le - lu - ja,

V w

10

BSch/SMC 2011

le - lu - ja,

al

le - lu

ja,

al -

ja,

al -

le

lu

le - lu

le - lu

w
le - lu

le - lu

al - le - lu - ja,

le

XL/12

ja,

al

.
al

ja,

al

le -

lu - ja,

al - le

lu - ja,

al - le

al - le- lu

al - le - lu -

al - le - lu - ja,

le - lu

le - lu

- ja,

ja,

al - le - lu - ja,

ja,

ja,

al - le - lu - ja, al

al - le - lu - ja, al

le - lu

lu -

. w

le

al

al - le - lu - ja, al - le - lu - ja,

al

le - lu

al

al

ja,

lu

al

le

al - le - lu - ja, al

al - le - lu - ja, al

al

le - lu - ja,

al - le - lu - ja,

le - lu - ja,

al

? w
?

le - lu

al - le - lu - ja,

le - lu - ja,

#w

al

V w
le - lu - ja,

&!

le - lu - ja,

al - le - lu - ja,

V #w

al - le - lu - ja,

le - lu - ja,

11

#w

lu -

al - le - lu -

le

lu

Giovanni Gabrieli XL Angelus ad pastores a 12

&

ja,

al

le

lu

le - lu - ja,

&

al

le - lu

& w

68

C1

&

ja,

w
V
ja,

ja,

12

V w
V w
lu

11

V
V

ja,

ja,

BSch/SMC 2011

le

al

le - lu

al

le - lu

al - le

le - lu

al

le - lu

al - le

- ja,

al

le - lu

ja.

al

le - lu

ja.

lu

al

- ja,

al

lu - ja,

al - le - lu

ja,

al

lu

le - lu

XL/13

- ja,

ja.

ja.

ja.

le - lu

ja.

le - lu

ja.

w.

al

- ja.

le - lu

w.
-

al

# w
-

- lu

al - le -

ja,

- ja,

le - lu

le - lu

ja,

al

al

ja,

al

al - le - lu

ja,


ja,

ja,

le - lu

al

w
ja,

?
?

al - le - lu

ja,

al

ja,

ja,

10

le - lu

ja.

ja.

ja.

XLI Kyrie a 12

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

&C

Cantus C1

Altus C3

Tenor C4

VC w

VC !


V
V
V .

? b
SMC 2011

lei

son

- le

bw

w
w

.
w

bw

w
w

w.

Ky -

e -

Ky - rie

w.

rie

w.


XLI/1

son

w.

w.

Ky

b w

w.

e -

e - le - i - son

ri - e

. w

rie

#
w

rie

w.

12

w.


Ky

& w

i - son, Ky

V
V

?C

Bassus F5

le

VC

Quintus C4

&

Kyrie I a 5

Andrea Gabrieli 1520-1586

e - lew.

Vorl. SB fehlt

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

18

& .
V .

i - son

V w
Vw
?

Vorl. M

.
!

V .

SMC 2011

.
w

w.

rie

e - le

# # w

# w

w.
w

XLI/2

lei

b .

b.

i - son Ky - rie

w.

#
rie

w.

Ky

w.

V w.

&

Ky

24

#
w

lei - son

# w

son.

&

b
b

Christe a 8

29

&b

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

Septimus Ch1-C1 (Cantus Ter.)

Vb

w.

Octavus Ch1-C3

Sextus Ch1-C4

V b w.

b w

. w

Chri

ste

e - lei - son Chri - ste

Cantus Ch2-G2

Altus Ch2-C2

Quintus Ch2-C3

Tenor Ch2-C4

?b

&b

Bassus Ch1-F4

&b

Vb

Vb

&b
35

w
Vb

e - lei - son

Vb
?
b

bw
le

bw

son

&b

&b

Vb

nw

Vb

SMC 2011

bw

Chri - ste

XLI/3

le - i - son Chri

ste e - le

.

.

40

Vb

Vb

?b

&b

&b

&b w

Vb
V b #

#
w

&b w
e - le - i

Vb w

?b
w

i - son

e - le

w
-

i - son

#w

Chri

#w

. w

son

.
w

. b

&b

Vb

#.

Vb

Chri - ste e

. n

lei

Chri - ste

. w

son

# w
w

e - le

w
XLI/4

Chri - ste

#.

ste

#w

e - le

. w

&b

SMC 2011

#
ste

# w

46

# w
b
V

#w

Chri

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

i - son

w
w
w

Chri

Chri - ste

i - son

ste

e -

w.

le

i -

& b w.

52

le -

Vb

? b w.

&b
Vb

&b

son Chri - ste

Vb
Vb
?b
&b

&b w

Chri

Vb w
Vb

SMC 2011

ste

e - le -

bw.

w.
-

le

bw.

Chri - ste

son Chri - ste

XLI/5

b.

le

w.
le -

w
-

i -

- i

son.

&

w.

le

- i - son

le -

w.

son Chri - ste

Chri - ste

son

bw

le

w.

- i - son

w.

Vb
57

son, e - le -

i - son Chri - ste

V b w.

&b

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

son.

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

Kyrie II a 12

62

&b

Cantus Ch1-G2

& b w.

Altus Ch1-C2

Vb

Quintus Ch1-C3

Vb

Tenor Ch1-C4

!
.

w.

Ky -

- rie

b
-

w.

&b

Duodecimus Ch2 (not P.)-G2 Capella de Cantori (Cantus)

&b

- le - i

son Ky - rie e

Undecimus Ch1-C2 Capella de Cantori (Altus)

Vb

Decimus Ch2-C3 Capella de Cantori (Tenor sec.)

Vb

Nonus Ch2-F3 Capella de Cantori (Bassus sec.)

&b

Septimus Ch3-C1

Vb

Octavus Ch3- C3

Vb

Sextus Ch3-C4

?b

Bassus Ch3-F4

SMC 2011

XLI/6

&b

67

lei

&b w

# #

Vb

son

Vb

&b

&b

Vb

nw

n w

Vb

& b .

&b

Coro 2

Vb w
V b b
&b

coro 3

Vb !

Ky

rie

e - lei

. w

. w

son Ky - rie

e - lei

son

w.
Ky

b
ri

w.

?b

w.

b w
e

b
XLI/7

#w

le

.
w

Vb

SMC 2011

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

son

w
.

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

78

w b w

&b

&b

Vb

&b

Vb

&b

&b

Vb

Vb

&b
. w
Vb

Ky - rie e

bw
-

le

Ky - rie e - le - i - son

w
w

SMC 2011

b w

Ky - rie e - le - i - son

. w
w # n w

#w

i - son

. .
b

V
? w.
b

Ky - rie e - le - i -

#w

XLI/8

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

w
&b
85

Ky - rie e - le - i - son

& b n w

#
b
V
&b

&b

Vb

Vb

& b #w

son

Ky - rie e - le - i - son

w3 w

w.

.
!

w.

w
Ky

w
.

ri - e

. w

. w

w
w

Ky - rie e - le - i - son

- i -

w
w

e - le

Ky - ri - e

. w

Vb w
&b

w
e - le

w
-

Vb w

Vb w

b w

SMC 2011

XLI/9

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

w
&b

&b w

Vb

&b

Vb w

&b w

91

son

Ky

ri - e

&b

e - le - i

w
-

w
w

Vb

Vb

Ky

b .

SMC 2011

rie e - le - i

w
w

son

Ky

Ky - rie - e - le - i - son

.
Vb

son

.
Vb

son

& b .

ri - e

e -

XLI/10

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

96

&b

&b

Vb

&b

Vb

&b w
le

&b w
V b .

Vb w

rie

e - le

bw.

Ky

rie

e - le

bw

. b

rie

e - le

bw
w

XLI/11

son

i -

Ky - rie

e - le

le -

i - son Ky - rie e

Ky

w.

Vb

son Ky - rie e - le -

w.

Vb

i - son

SMC 2011

Ky

&b

w.

i -

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

&b
102

son

&b w

Vb
&b

Vb

V b w.
&b

Vb

Vb

son

b w

SMC 2011

w.

e -

le -

- i - son Ky - rie

# n #

w
&b
&b

Ky - rie

Vb

e - le

i-son, Ky -

w.

w.

e -

le -

w.

son

Ky - rie

w.
w

Ky - rie

e -

le

- i - son Ky - rie

XLI/12

- i -

w.

i-son

w.

e - le -

Ky - rie

e - le

w.

w.


&b

107

&b

ri - e

&b

son Ky - rie

&b

Vb

&b w

Vb w

Vb

b w

SMC 2011

le

son.

son.

son.

i - son

w.
-

Vb

# #
w

Vb w

e - le

Vb
&b

Andrea Gabrieli XLI Kyrie a 5/8/12

Ky - rie

le

w.

XLI/13

XLII Gloria a 16

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-G2

Altus
Ch1-C1

Tenor
Ch1-C2

Bassus
(Altus)
Ch1-C4
Quintus
(Cantus)
C1
Alto
Ch2-C3

Tenor
Ch2-C4

Sextus (B)
Ch2-F3

Undecimus (C)
Ch3-C2

Octavus (A)
Ch3-C4

Andrea Gabrieli 1520-1586

&C

&C

&C

VC

&C

VC

VC

VC

&C

VC

Undecimus (T)
Ch3-F3

?C

Octavus (B)
Ch3-F5

?C

Decimus (C)
Ch4-C1

Nonus (A)
Ch4-C3

Decimus (T)
Ch4-C4

Nonus (B)
Ch4-F4

BC
(SMC)
SMC 2011

&C

VC

VC
?C
?C

Glo - ri - a

in

Capella de Cantori

ex - cel - sis

De - o

Et

in ter

ra pax ho - mi - ni - bus bo -

Et

in ter

ra pax ho - mi - ni - bus

Et

in ter

ra pax ho - mi - ni - bus bo -

Et

in ter

ra pax ho - mi - ni - bus

XLII/1

Bo -

w
w

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

5
C1

B(A)

5(C)

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

&

&

&

& .
V

nae vo - lun - ta

tis.

Bo

nae vo - lun - ta

tis.

Bo

nae vo - lun - ta -

nae vo

V w
&

?
?

lun - ta

.
V

nae vo-lun - ta - tis:

bo

? .

nae vo - lun - ta

V
? .

nae vo - lun - ta

da - mus te.

Lau - da - mus te.


Be - ne - di -

Be - ne - di -

Be - ne - di -

Be - ne - di -

Lau - da - mus te.

Be - ne - di

Be - ne - di

Be - ne - di

ci - mus te.

Be - ne - di

Lau

da - mus te.

# w

da - mus te.

tis:

#w
ci - mus te.

ci - mus te.

w
ci - mus te.

# w

XLII/2

tis:

- tis:

da - mus te.

da - mus te.

Lau

w
-

Lau

Lau

tis.

tis.

&

SMC 2011

da - mus te.

Lau

V .

# w

Lau

Bo

bo

9(B)

nae vo - lun - ta

9 (A)

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16


&

10
C1

. w

ci-mus te. Ad


& #

o - ra - mus

te.

ci-mus te. Ad

&

o - ra - mus

te.

5(C)

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

9(B)

&

ci-mus te. Ad

- mus te.

Ad

&

Ad

?
?
&!

ra - mus te.

ra - mus te.

ra - mus te.

ra - mus te.

Ad

o - ra -

V!

o - ra

Ad

o - ra

Glo - ri - fi

w
-

Ad

Ad

SMC 2011

?w

Ad

V!

10

?!

Ad

ra

mus

te.

a -

Gra - ti - as

a -

Gra - ti - as

a -

.
.

Gra - ti - as

a -

mus te.

Gra - ti - as

a -

.
.

te.

#w

Gra - ti - as

a -

Glo - ri - fi - ca

mus

te.

Gra - ti - as

a -

mus

te.

Gra - ti - as

Glo - ri - fi - ca

.
.
!
!

te.

Gra - ti - as

mus

mus te.

mus

ti-as

w
w

. w

w
w

Gra - ti-

Gra - ti-

ca

Gra

Glo - ri - fi - ca

- mus te.

Gra - ti-

te.

mus

o - ra -

ci-mus te. Ad - o - ra

B(A)

a -

Gra - ti-

Gra - ti-

Gra - ti-

Gra - ti-

XLII/3

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

16
C1

&

w
as

& w

gi - mus ti

as

&w

gi - mus

V w
a

B(A)

as

5(C)

gi -

- mus ti

bi

bi

pro

ti

pro

gi - mus

8(B)

V w

pro

pro

V w
? w
?

9 (A)

as

gi - mus ti

as

gi - mus

V w
V .
as

9(B)

? w
?

16

SMC 2011

as

pro

pro

pter

ma - gnam

glo

pter

ma -

gnam

pro

w
ti

gi - mus ti

ti

pro

pter

pter

ma

bi

pro

pter

ma

gnam

pter

ma

pter ma

pter ma -

bi

pter

pter

bi

bi

w
w

w.

pro

pro - pter ma -

w.

gi - mus

gi - mus

& w

gi - mus

10 (C)

V w

& w

pro

gi - mus

11(T)

ti

gi - mus

8(A)

gi - mus

11 (C)

bi

bi

gi - mus

gi - mus

ti

gi - mus

& w

gnam

pter ma

gnam

gnam glo

w
-

- gnam

ma

gnam

gnam

ma

glo

gnam

ri - am

glo

ri - am

glo

ri - am

gnam glo - ri -

ri - am

tu

glo -

glo -

glo

glo

bi

XLII/4

ri - am

- gnam

ma

- ri -

ri

ri - am

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

21
C1

&

tu -

&

w
-

glo - ri-am tu

B(A)

&

V
tu -

5(C)

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

&
V

tu

am.

?
?

tu -

21

SMC 2011

w #

- am.

am.

am

De - us Rex

De - us Rex

w #

Do - mi - ne

De - us Rex

Do - mi - ne

Do - mi - ne
###
w !

tu

tu

am.

am.

tu

Do - mi - ne

# w

#.

am

am.

V w
9(B)

tu - am.

tu - am.

ri - am

9 (A)

#w

& #

glo - ri-am tu - am.

V
&

- am.

am

V !

De - us Rex

coe - le

coe - le

coe - le

w
coe - le

# w

De

stis. De - us

ter

o -

#w

Pa

stis. De - us

Pa -

stis.

stis. De - us

w
w

#w
Pa

us Pa

am.

. n

ter

- am.

XLII/5

#w

. n

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

27
C1

B(A)

5(C)

11 (C)

&

&

&

&

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

9(B)

&

Do

Do

Do

o - mni

? .

ter

?
&

o -

o - mni

?
?

!
!

tens.

Do

Do

Do

Do

mi-ne fi

mi-ne fi

mi-ne fi

ni - ge - ni - te,

ni - ge - ni - te, u


li

.#

li

ni - ge - ni - te,

li

ni - ge - ni - te,

fi

w
li

li

w
li

w
li

ni-ge - ni-

#w

ni -

ni -

ni -

w
u

mi-ne fi

mi-ne fi

li

mi-ne fi

mi-ne fi

w
XLII/6

li

li

li

ni-ge -

ni -

# w

fi

. w

- mni- po-tens.

Do - mi-ne

. w

mi-ne fi

po -

fi

mni- po-tens.

Do - mi-ne

. w

po-tens.

fi - li

27

SMC 2011

Do - mi-ne

Do

. w

Do - mi-ne

V w
ter

8(A)

ni -

33
C1

&
&

Ie - su Chri

w.

ge - ni - te

ni - te

&w
te

B(A)

V .

Ie

Ie

ge - ni - te

ge - ni - te

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

9(B)

#w

V
ge - ni - te

. n w

& #

&
V

?
?

?
?

SMC 2011

Ie

w
w

su

Ie

w.

Ie

w.

!
su Chri - ste.
.
w !

Ie -

su

Chri

ste.

- ste.

ste.

su

Chri

Chri

ste.

Chri

ste.

su

w
-

- ste.

su

Chri

ste.

ste.

Ie

su

Chri

ste.

Chri

Chri

Ie - su

w
!

!
#

# w

w
Do - mi-ne De - us, A
#
w w
Do

Do

Do

ste.

w
XLII/7

ste.

ste.

w.

Chri

ste.

Chri

su

ste.

#w

Ie

ste.

Chri

Chri -

Ie - su

su

Ie

Ie - su Chri

33

Ie - su

&

Chri

Ie - su

ge - ni - te

su

Ie

u - ni - ge - ni - te

5(C)

#w

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

mi-ne De - us, A

bw

gnus

gnus

mi-ne De - us, A-gnus De -

mi-ne De - us, A

gnus

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

39
C1

B(A)

5(C)

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

&

&

&

&

&

?
?

& w

De

9 (A)

V w


i,

Fi

# #- # i, Fi
V
? w

De

? w

39

SMC 2011


Fi - li - us Pa

Fi - li - us Pa - tris.

Fi

- tris.

Fi - li - us Pa - tris.

Fi - li - us Pa - tris.

Fi - li - us Pa - tris.

Fi - li - us Pa - tris.

li - us Pa - tris.

i,

Fi

Fi - li - us Pa - tris.

i,

Fi - li - us Pa - tris.

De

9(B)

li - us Pa - tris.

li - us Pa - tris.

w
# w

Pa - tris.

Fi - li - us

Pa - tris.

Fi - li - us

Pa - tris.

w
XLII/8

Pa - tris.

Fi - li - us

li - us Pa - tris.

Fi - li - us

Qui

tol

Qui

tol

lis pec -

tol

lis pec -

tol

lis pec -

pec -

w
w

Qui

Qui

!
!
!
!
!
!

tol - lis

Qui

Qui

Qui

Qui

tol - lis

tol

pec -

lis pec -

.
w

Qui

Qui

tol

tol -

Qui

Qui

Qui

Qui

tol

tol

tol

tol -

Qui

tol -

Qui

tol

- lis

lis

tol

w
w


&

C1

lis pec - ca - ta

& bw

ca - ta mun

& w

.
V
ca

B(A)

5(C)

& w

ta

ca

ta

V !
V .
ca

tamun

V
lis

11 (C)

b
-

di,

di,

mun

mun

11(T)

8(B)

10 (C)

lis

pec

pec

mun

ta mun

di,

w
w

bw

lis pec - ca - ta

mun

di,

mi

mi

se - re - re

mi

se - re - re

mi

se - re - re

mi

se - re - re

no

re no

se - re - re

no

mi - se - re - re

no

mi - se - re - re

no

bis.

mi - se - re - re

no

bis.

w
w

se - re - re

no

bis.

mi - se - re - re

no

bis.

bis.

bis.

# bis.
w

bis.

no - bis.

mi - se - re - re

bis.

XLII/9

no

no

mi - se - re - re

se - re - re

no

mi - se-re

mi - se - re - re

mi

se - re - re

mi

mun - di,

di,

ca- ta mun - di,

SMC 2011

mun

pec - ca - ta

di,

di,

di,

V b
?

V .

44

#w

mun

&

ca - ta mun - di,

pec - ca - ta mun - di,

9(B)

lis pec - ca - ta

lis pec - ca - ta

9 (A)

ca

- di,

mi

di,

&
V w
lis pec
? w

di,

lis pec - ca - ta

8(A)

di,

ca - ta

mun

mun

ca - ta mun

44

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

&

49
C1

B(A)

5(C)

no

bis. Qui

no

bis. Qui

tol

no

bis. Qui

tol

lis pec - ca

no

bis. Qui

tol

lis pec - ca - ta

& w
& w
V w
& w

bis.

V !
V !

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

& !

Qui

Qui

Qui

SMC 2011

tol -

lis pec - ca

tol -

tol

w
w

mun

ta

tamun

lis

lis

di,

mun

pec

di,

di,

Su

mun

#w

ta mun

di,

lis

pec - ca - ta

mun

di,

tol

lis

pec - ca - ta

mun

di,

- lis

w
w

lis

bw

lis

mun

pec - ca - ta


XLII/10

w.

Su

Su

di,

sci -

Su

sci -

Su

sci -

w.

w.

sci -

mun - di,

ca - ta mun - di,

pec - ca - ta mun - di,

pec - ca - ta

di,

tol

di,

lis

w.

ca - ta mun - di,

mun

ca

pec

- di,

di,

pec - ca - ta

w
lis pec
w

di,

tol

tol

mun

ta

tol

ca

mun

pec - ca - ta

pec

Qui

mun

pec - ca - ta

bw

tol

? !
w

Qui

49

? !

lis

lis pec - ca - ta

Qui

Qui

Qui

? !

tol - lis

tol

Qui

tol

Qui

V !

& !
V !

tol - lis

Qui

V w

V !
9(B)

Qui

bis.

11 (C)

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

Su

Su

w.

sci -

Su

sci -

w.

Su

w.

sci - pe,

sci -

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

54
C1

B(A)

5(C)

&

w.

Su

sci - pe,

Su

sci - pe

& w.
& w.

V w
Su

sci - pe,

8(A)

11(T)

8(B)

pe

sci - pe

su - sci - pe

de - pre -

de - pre -

de - pre -

V w

V w

pe,

pe,

& w.

sci - pe,

Su

sci - pe,

Su

sci - pe,

V w.
? w.
?

w.
& w

V w

V w

?
?

54

SMC 2011

Su

pe,

9(B)

sci

pe,

9 (A)

Su

10 (C)

pe,

11 (C)

su

&

pe,

sci

pe

su

sci

pe

su

sci

pe

sci - pe,

su

w
su

sci

pe

su

sci

sci - pe

sci - pe

su

su

pe,

w.

su

sci

## #
w

pre - ca - ti - o - nem

no

stram.

pe

de - pre - ca - ti - o - nem

no

stram.

de - pre - ca - ti - o - nem

no

stram.

de - pre - ca - ti - o - nem

no

stram.

de

pe

XLII/11

.
.

de - pre -

. #
. #

w
w
w
w

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

59
C1

&
&

ca

5(C)

stram.

ca - ti - o - nem

no

stram.

stram.

.
V # b
&

no

& .

# #
w

ti - o - nem

ca

B(A)

ca

ti - o - nem

ti - o - nem

no

no

w
w

Qui se

11 (C)

&

Qui se

8(A)

&

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

9(B)

. # b
?

59

SMC 2011

Qui se

!
!
!

Qui se

des ad dex - te - ram


Pa

-

Vorl.f

stram.

des ad dex

des

ad

Pa

te-ram

Qui

Qui

Qui

Qui

se

se

se - des

se

des ad

ad

des ad


XLII/12

des

ad

dex

dex

dex

dex

te-ram Pa

te-ram

te - ram

te -

ram

Pa -

Pa

Pa

w
-

- tris,

dex

te-ram Pa - tris,

des ad dex - te - ram

Pa

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

64
C1

B(A)

5(C)

&

&

&

&

V w

mi

V w

Vorl. #

8(A)

mi

11(T)

8(B)

10 (C)

? w

9 (A)

se#

se -

re - re

re - re

re - re

& w

mi

se -

re - re

V w

V w

tris,

? w

SMC 2011

no

w
w

re - re

no

mi

se

re - re

no

mi

se - re

mi

se

w
w

mi

mi

re no

se

re

se - re

re

re - re

no

bis.

no

re - re

no - bis.

# w

se

re - re

no

no

- re no

bis.

bis.

bis, mi

. .

bis, mi

se

# w

bis, mi

nw

se

re - re

re - re

XLII/13

no

Quo - ni -

Quo - ni-am

bis.

!
w
w
!

nw

bis. Quo - ni -

se

Quo - ni -

bis.

mi

bis.

no

bis.

#w

bis.

re no

bis.

mi - se - re - re

bis, mi - se - re -

# w

se

no

no

mi

tris,

64

no

se -

tris,

9(B)

mi

tris,

& w

tris,

11 (C)

V w

tris,

bis.

!
!
.

Quo - ni -

Quo - ni -

Quo - ni -

Quo - ni -

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

69
C1

B(A)

5(C)

&

&

&

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

9(B)

Quo - ni - am tu

so - lus San

Quo - ni - am tu

so - lus San

so - lus San - ctus.

Quo - ni - am tu

so - lus San

San

ctus.

am tu so - lus

San

ctus.

tu so - lus

&

&

San

ctus.

ctus.

Quo - ni - am tu

so - lus San

ctus.

Quo - ni - am tu

so - lus San

Quo - ni - am tu

ctus.

am tu so - lus

San

ctus.

am tu so - lus

San

ctus.

w
w

so - lus San

!
!

ctus.

ctus.

XLII/14

ctus.

B-P fehlt

Tu

so - lus

Tu

so - lus

Tu

so - lus

Tu

so - lus

Tu

so - lus

. w
so - lus Do - mi-nus.
#
w

Tu

Tu

so - lus

Do - mi - nus.

Tu so - lus

Do - mi - nus.

# so - lus
w

Tu

Do-mi-nus.

Tu

so - lus

Do-mi-nus.

Tu so - lus

Do-mi-nus.

Tu

so - lus

Do-mi-nus.

so - lus

so - lus

Tu

Vorl. e

Tu


.
Tu so - lus

San

SMC 2011

so - lus San

am tu so - lus

Tu

w
!

ctus.

Quo - ni - am tu

San

69

ctus.

am tu so - lus

San - ctus.

ctus.

Quo - ni - am tu

!
-

am tu so - lus

am tu so - lus

&
V

w
w

Do - mi - nus.

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

75
C1

B(A)

&

#w

Do - mi - nus.

&
&

so-lus Do-mi-nus.

Do - mi - nus.

Do - mi - nus.

5(C)

&

w
w

Do - mi - nus.

Do - mi - nus.

V .
Do

11 (C)

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

9 (A)

9(B)

V
&

mi-nus.

?
?

?
? w

SMC 2011

Tu

so -

Tu

so

lus

. j .

Al - tis - si - mus

Tu

so -

- lus

Al - tis - si - mus

Tu

so -

- lus

Al-tis - si-mus

Tu

so - lus

w
Tu

so -

Tu

so -

Tu

so - lus

Tu

so -

so -

w

Tu

so -

Tu

so - lus

w
w

Al-tis - si - mus

lus

- lus

- lus

Al-tis-si-mus

w
!

w
mus
w

- lus

- lus

Al - tis - si - mus

Al - tis - si -

Tu

so -

- lus

Al - tis - si - mus

Tu

so -

- lus

Al - tis - si - mus

Ie

Ie


XLII/15

Ie

Ie

Ie

su

- su

su

w
-

w.

Al - tis - si - mus

Ie

Al - tis - si - mus

Ie

- lus

w.

Al - tis - si - mus

Ie -

Ie

Al - tis - si - mus

Al-tis - si - mus

Al - tis - si-mus

lus

so

Tu

Al - tis - si-mus

so

- lus

Tu

Tu

&

75

Do - mi - nus.

su

- su

su

Chri -

w.

Ie

- su

su

w.
Ie

su

su

80
C1

&

su

B(A)

5(C)

11 (C)

& !

V w
&

Chri

11(T)

8(B)

9 (A)

V !

?
?

&
V
V

? w
?

80

SMC 2011

Chri

3
1

ste.

31
#
31

ste.

31

3
1
-

Chri

ste.

31
#

ste.

31

ste.

- ste.

ste.

Ie - su Chri

ste.

ste.

. 31 .
w

31 .
3
1

Cum San - cto

w w w

Spi

ri

tu

Cum San - cto

w w w

Spi

ri

#w

w w w

Cum San - cto

Spi

Cum San - cto

Spi

ri

ri

tu

tu

tu

# 3
1 .

31 .
ste.

w w w

31

Chri -

3 .
1

3
1

ste.

31

- ste.

Chri

&

Chri

9(B)

Chri

10 (C)

Chri -

Chri

8(A)

. 3
1

& w
Chri

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

w w w
w w w

Cum San - cto

Cum San - cto

w w
w

Cum San - cto

Cum San - cto

w w w

w w w

w w w
XLII/16

Cum San - cto

w w w

Spi

ri -

Cum San - cto

Spi

ri -

Cum San - cto

Spi

ri -

Cum San - cto

Spi

ri -

#w w w

w w w
w w w

w w #w

w
w

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

86
C1

B(A)

5(C)

&

&

&

&
V

ri - tu

Spi

ri - tu

Spi

V
V

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

9(B)

in glo - ri

w w.

#w

ri - tu

Cum San - cto

Spi

ri - tu

Cum San - cto

Spi

ri - tu

Cum San - cto

Spi

w w

to

tu

to

SMC 2011

ri - tu

&

86

? w w w
?

Spi

w w w

w
w
w

ri - tu

#w w w
in glo - ri

in glo - ri - a

De

w w.
w w.

w w.

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

w w.

w w.

glo - ri - a

De

in

glo - ri - a

De - i

glo - ri - a

w w.

in

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

w w.

w w.

w w.

glo - ri - a

!
!

w w.

w w.

w w w
! w w

in glo

w w.

w w w

w w.

w w.

w w w

glo - ri - a

w w.

glo - ri - a

in

glo - ri

in

glo - ri - a

w w w

w w.
w w.

ri - a

De -

De -

De

Pa

De

w.

De - i

De

glo - ri - a

De -

in

in

in glo - ri - a

in glo - ri

De

in glo - ri - a

De

XLII/17

w w.

in glo - ri - a

w w.

w
i

in

w w.

w w.

w
i

in glo - ri

in glo - ri - a

De

w w.

De

in glo - ri - a

in glo - ri - a

in glo - ri - a

w w w

in

w w.

#w w.

De

in

w w.

Cum San - cto

V w w w

ri - tu

in glo - ri - a

& w w w w w #w

to

9 (A)

w w w

in glo - ri - a

#w w.

in glo - ri - a

Spi

Spi

11 (C)

w w.

93
C1

&

w.
Pa -

& w w

Pa - tris.

&

B(A)

5(C)

8(A)

11(T)

8(B)

Pa

Pa - tris.

& w w
i

V
?

De

w
Pa

V w
? w.
i

SMC 2011

Pa

Pa -

- men.

tris. A

- men.

men.

Spi - ri

tu

Cum San - cto

Spi - ri

tu

tu

w w w

w w w

#w

w w w

Cum San - cto

Cum San - cto

Spi - ri

Spi - ri

tu

w w w
w w w

Cum San - cto

Cum San - cto

w w
w

Cum San - cto

w w w

Cum San - cto

Pa - tris. A - men.

w w

w w w

Pa

tris.

tris. A - men.

A -

w
-

Cum San - cto

w.

tris.

w w w

men.

& w

93

w
w

! !

#
w w

men.

A - men.

Pa

A -

tris.

w w #

men.

men.

A -

tris.

V w w.

Pa

9(B)

Pa - tris. A - men.

tris. A

9 (A)

w.

10 (C)

tris.

tris.

Pa

11 (C)

tris.

Pa

& w

!
w

V w w
Pa

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

#
w

men.

men.

- men.

tris.

men.

tris.

men.

!
!

w w w

XLII/18

Cum San - cto

w w w

Spi

ri -

Cum San - cto

Spi

ri -

Cum San - cto

Spi

ri -

Cum San - cto

Spi

ri -

#w w w

w w w
w w w

w w #w

w
w

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

100
C1

B(A)

5(C)

&

&

&

&
V

8(A)

11(T)

8(B)

10 (C)

ri

tu

Spi

ri

tu

Spi

ri

tu

V
V

9(B)

#w
w

ri

& w w w

ri - a

in

glo

w w w

ri - a

in

glo - ri

in

glo

ri - a

tu

w w #w

ri

tu

Cum San - cto

? w w w

Spi

ri

tu

Cum San - cto

Spi

ri

tu

Cum San - cto

Spi

w w

&

to

tu

100 to

SMC 2011

w w w

ri

tu

w w.

in

glo

in

glo - ri

in

glo

w w.

in

glo

!
!
!

XLII/19

glo

w w.

ri - a

in

glo

ri - a

w w w

.
.

w w.

glo

ri - a

w w.

w w.

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

w
w

w.

in

glo

w.

ri -

in

glo

ri -

glo

ri -

w w.

w w.

in

in

glo

w.

ri -

in

glo

in

w w

ri -

glo - ri -

in

w.

glo

ri -

in

glo

w.

ri -

w.

De

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

in

glo - ri - a

w w.

w w.

w w.

in

glo - ri - a

in

glo

in

glo - ri

!
!

ri - a

in

in

ri - a

ri - a

glo - ri

w w.

in

#w w.

w w.

#w w w

Spi

V w w w

Cum San - cto

to

9 (A)

glo

w w.

Spi

Spi

11 (C)

in

#w w.

w w.

w w.

w w.

w w w
!

w w.

w
w
w

glo

glo

ri - a

w w

in

in

w.

w.

ri - a

ri - a

w.

C1

B(A)

5(C)

106

&

Pa

De

Pa - tris.

De

Pa

De

Pa

&
&

& w

De -

De

V w

V w

De

&

8(B)

10 (C)

9 (A)

w.

- i

w
i

w
w

Pa

De -

Pa

& w

V
V !
?

106De

SMC 2011

tris.

Pa -

Pa

w
i

Pa

Pa

w
-

men.

.
.

men.

men.

men.

men.

w w

A - men.

tris. A - men.

tris.

#
w
-

men.

men.

men.

#.

- tris.

men.

tris.

men.

men.

men.

men.

tris. A

- tris.

w.

tris.

Pa -

w.

- i

men.

#.

#
w w

men.

Pa -

men.

tris.

Pa

- tris.

tris.

De

w.

tris.

tris.

- i

Pa

tris.

tris. A

De -

Pa -

Pa

De

De

9(B)

V w
?

De

11(T)

De

8(A)

11 (C)

w.

De

Andrea Gabrieli XLII Gloria a 16

XLII/20

.
.

XLIII Sanctus a 12

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Cantus
Ch1-G2

Altus
Ch1-C2

Quintus (A)
Ch1-C3

Tenor
Ch1-C4

&b C

&b C
Vb C

Vb C

Capella de Cantori

San

. .

. .

. w

Andrea Gabrieli 1520-1586

ctus

Do - mi - nus De

.
. w

&b C

Undecima pars
(Altus)
Ch2-C2

&b C

Decimus
(Tenor Sec.)
Ch2-C3

Vb C

Nona pars
(Bassus sec.)
Ch2-F3

? C
b

Septimus
(Cantus ter.)
Ch3-C1

&b C

Octavus
(Altus)
Ch3-C3

Vb C

Sextus
(Tenor)
Ch3-C4

Vb C

? C
b

SMC 2011

XLIII/1

Duodecima pars
(Cantus sec.)
Ch2-G2

Bassus
Ch3-F4


&b
7

us

5 (A)

&b

w
Vb

.
Sa -

Vb

#
w
-

- ba - oth

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

w.

&b

&b

Vb

?b

7 (C3)

&b

8 (A)

Vb

6 (T)

Vb

?b

12 (C2)

11 (A)

10 (T)

9 (B2)

SMC 2011

San

.
w

- ctus

XLIII/2

Do

mi - nus

w.

De

us

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

12

&b

&b

5 (A)

Vb

Vb

12 (C2)

&b w
Sa -

11 (A)

10 (T)

9 (B2)

& b bw

- ba - oth

V b .

?b w

&b

8 (A)

Vb

6 (T)

Vb

?b

7 (C3)

SMC 2011

San -

- ctus

XLIII/3

Do - mi-us

De

us

Sa

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

17

&b

&b

5 (A)

Vb

Vb

12 (C2)

&b

11 (A)

&b

10 (T)

Vb

w.

?b

9 (B2)

7 (C3)

8 (A)

6 (T)

&b w

w
b
V
Vb

ba

?b
w

SMC 2011

Ple

.
-

ni

w.

sunt

coe

w
ni

Ple

#w

w.

oth,

Ple

XLIII/4

sunt

ccoe

li,

&

ni

sunt

coe

li

&

ter

22

5 (A)

12 (C2)

&b

w
li

&

Vb

glo

- ra

a,

&b

8 (A)

Vb w

6 (T)

V b .
?b w

SMC 2011

- ri -

a,

san

na

O - san

nw

XLIII/5

tu

a,

na

in

ex -

O -

in

- a

tu

?b w

glo -

tu

ra

glo - ri - a

di - a

& b w.

10 (T)

ra

Vb w

&b

Vb w

11 (A)

7 (C3)

ter

& b .

ter -

9 (B2)

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

w.

- san

&b w

27

5 (A)

12 (C2)

sis.

#n#
b .

Be

nit

w
Vb

Vb w

.
b
&

w !

&b

10 (T)

Vb

9 (B2)

? b w.

7 (C3)

&b w

. w

iN

Vb w

ex

V b .

?b

SMC 2011

- sis.

na

11 (A)

6 (T)

ex - cel

&b

cel

8 (A)

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

cel

#w

#w

Be - ne -

w !

w !

w !

nw !

w !

qui ve

nw !

w
-

ne - di- ctus

sis

XLIII/6

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

33

&b

5 (A)

Vb

. w
#

Vb

. w

& b nw

12 (C2)

di - ctus qui

11 (A)

10 (T)

&b
b
Vb

ve

. w

&b

nit

in no - mi -

8 (A)

Vb

6 (T)

Vb

?b

nw

SMC 2011

&b

Be

n. w

bw

7 (C3)

in no - mi - ne

?b w

9 (B2)

# w

# n#
b .
ne - di

XLIII/7

ctus qui ve

w
w

#w

nit

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

39

in

no

&b

&b

5 (A)

Vb

Vb

11 (A)

&b w

10 (T)

Vb

ne

9 (B2)

7 (C3)

?b w

& b .

6 (T)

. b.
b

V
J
in

8 (A)

no - mi - ne

.
Vb

in

no

mi - ne

Do

w
!

w
w

XLIII/8

.
J
.

mi - ni,

mi - ni,

. j

? b . bw

SMC 2011

Do

mi-ne

. J w

&b w

12 (C2)

w
w

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

44

&b

&b w

5 (A)

Vb

Vb w

12 (C2)

&b

11 (A)

&b

10 (T)

V b .

9 (B2)

7 (C3)

8 (A)

6 (T)

w
san

.
w

.
w

san

Vb w
Vb

?b

SMC 2011

n n

in

ex

j
.

cel

na

in

j
. w

ex

XLIII/9

cel

ex - cel

na

&b w

in

na

?b w

san

sis,

#n#

O - san

nw

sis.

#w

sis,

O - san

#
w

na,


&b
48

na,

5 (A)

12 (C2)

11 (A)

10 (T)

9 (B2)

&b !
Vb

Vb

&b w
Vb

O - san

&b

A. Gabrieli XLIII Sanctus a 12

?b w
w

8 (A)

Vb

6 (T)

V b w

O - san - na

?b w

SMC 2011

w
O - san

na, O - san

w.

&b

7 (C3)

na

in

ex - cel

na

O - san

na

in

ex - cel

sis.

na

in

ex - cel

sis.

nw

sis.

O - san

XLIII/10

XXXXIV Magnificat a 12

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


1587 -Bologna, Gaspari S159

Andrea Gabrieli 1520-1586

&C

&C

VC

VC

Cantus tertius
Duodecima pars
Ch2-C1

&C

Altus sec.
Decima pars
Ch2-C3

VC

w w

w w

Cantus
Ch1-C1

Altus
Ch1-C2

Altus
Undecima pars
Ch1-C3

Quintus
Ch1-C4

Tenor
Ch2-C4

Bassus sec.
Nona pars
Ch2-F4

VC
?C

Ma - gni -

w.

w.

- fi - cat

ni - ma me - a

w.

w.

Do - mi-num,

w w

w w

w w

Et

vit

Cantus sec.
Octava pars
Ch3-C4

VC

Altus
(Septima pars)
Ch3-F3

VC

w w

Sextus
Ch3-F4

?C

w w

w w

Bassus
Ch3-F5

?C

w w

w w

SMC 2011

w # w

e - xul - ta -

spi -

w w

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

A - 11.

C3-12.

&

A2 - 10.

# w

C2-8.

A-7.

ri - tus

me

V w
? w
?

us in

De - o

w
.

SMC 2011

sa

lu - ta - ri

XXXXIV/2

&

B2-9.

&

me

Qui - a

re - spe - xit hu - mi - li -

#w

o.

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

&w

ta - ten

&w

14

A - 11.

an - cil - lae

su

ae:

. w

Vw

&

A2 - 10.

C3-12.

B2-9.

C2-8.

A-7.

SMC 2011

Ec

w
w
ce

Ec

ce

w
!

nim

Ec - ce

XXXXIV/3

ex

e - nim

# w

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

21

A - 11.

C3-12.

& w

V w

&

B2-9.

C2-8.

!
!


V
V
?
?

SMC 2011

ex hoc be

A-7.

hoc be - a - tam me di - cent

A2 - 10.

nim

& w

mnes ge

ne - ra

w.

ge

a - tam me di - cent

mnes

w
-

ra - ti - o -

ne -

ge - ne - ra - ti

XXXXIV/4

w.
-

- ti - o

mnes

w
w

nes.

# #

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

& w

& !

V w

C3-12.

& w

26

nes.

A - 11.

B2-9.

a fe - cit mi

w
-

hi ma - gna qui

po - tens est:

# w

& san-ctum no-men e-ius.

V w

po-tens est:

V w

# w

nes.

A2 - 10.

Qui

qui

C2-8.

A-7.

? w

SMC 2011

XXXXIV/5

& san-ctum

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

32

bw

&

A - 11.

#.

. . J b w

no-men

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

A-7.

e-ius.

V w
?
w
V!

w # .

Et

mi - se - ri - cor - di - a

V!

w b n

?!

?!

SMC 2011

& # w

C3-12.

&

w
-

w
w

XXXXIV/6

pro - ge - ni

!
!

j
.

b
.

ius

a pro-ge

ni -

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

38

&

A - 11.

& w

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

w
V

in

pro - ge

V w
?

ti - men

ni - es

V #w

V w

? w

SMC 2011

ti

ti - bus

men

in

pro - ge - ni - es

ti -

um.

# w

ti - bus

w
!

#w

um.

Fe-cit po-ten-ti-am in

- men - ti - bus e - um.

XXXXIV/7

A-7.

C3-12.

&

!
w

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

44

&

A - 11.

C3-12.

& w
.

brac - chi - o su

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

A-7.

V .

o.

Dis-per - sit,

? w

&

Dis-per - sit

w
w

Dis-per - sit su-per - bos men-te cor-dis su - i,

# w
w
!

!
!
!
!

SMC 2011

Dis-

XXXXIV/8

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

&

&

49

su-per - bos

A - 11.

&

A2 - 10.

C3-12.

B2-9.

C2-8.


men-te cor-dis su-i, men-te cor-dis su-i.

# #

men-te cor-dis su-i.

!
!
!

per - sit su-per-bos

A-7.

De - po - su - it

. w

De - po - su - it

po -

men-te cor-dis su-i.

De - po - su - it

SMC 2011

XXXXIV/9

&

55

po - ten - tes

A - 11.

C3-12.

&

&

B2-9.

C2-8.

A-7.

V w
? w

31
.

se

w
de

de.

3 .
1
31

31

&

e - xal -

31 b

31

3
1

SMC 2011

V w

V w.

#
31 .

ten - tes de

A2 - 10.

de se

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

31 w w w
&

e - xal - ta

31
w w w
3 w
1
w bw
31
w w w

XXXXIV/10

vit

hu

w
w

w bw

mi

#
-

les,

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

61

w w w

&

&

A - 11.

w w w

w w w

C3-12.

& #

B2-9.

C2-8.

A-7.

vit

hu

ta

A2 - 10.

&

e - xal - ta

#w w w

hu

w w w

vit

w. w

mi

les,

w w w

C !

w w w

C !

C !

C !

C w

mi - les,

C w

C w

SMC 2011

E - su - ri - en -

E - su - ri - en

XXXXIV/11

tes

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

nis

&

& !

& !

A - 11.

V !

V !

& w

68

C3-12.

im - ple-vit bo

tes

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

im - ple-vit bo

V w

?w

im - ple-vit,

A-7.

# .
.

nis, &

.
&

SMC 2011

sit


di - mi

w
w

in - a

. w

sit

nes, in - a

. w

di - vi-tes di - mi - sit

. !

di - vi - tes


.
w

di - vi-tes di - mi

in - a

XXXXIV/12

nes.

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

& w

b w

& # w

74

Su - sce - pit

A - 11.

C3-12.

B2-9.

C2-8.

A-7.

pu - e-rum

su - um:

. .
#w

. w

& w

V w

V w

? w

nes.

A2 - 10.

I - sra - el

. w

tus

re

cor - da -

w.

mi - se - ri - cor

bw.

SMC 2011

V #w

XXXXIV/13

di -

.
.

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

81

lo - cu-tus

est

&

A - 11.

C3-12.

&

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

A-7.

Vw

&

Vw

? w

SMC 2011

lo - cu - tus est

su

Sic - ut

ae

Sic - ut

w
-

ae

ad pa-tres no - stros

A -

w w

ad

pa-tres no-stros

w.

w.

w.

w.

ad pa-tres no-stros

XXXXIV/14

bra -

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

& w

87

bra - ham,

A - 11.

C3-12.

& w

B2-9.

C2-8.

V w

w.

w.

& w
V w

V w

?
V w.
A

A-7.

w
w

V !

ham,

A2 - 10.

? w

w.

SMC 2011

bra-ham

w
A -

# . n
J

e-ius in sae

j
.

bra - ham

& se - mi-ni

. w

bra - ham,

V w.

#
j
. !

cu-la

& se - mi-ni

bra - ham

w.

XXXXIV/15

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

93

ri - a

Pa

&

A - 11.

w.

w.

C3-12.

w.

&

& . j # !
e - ius in sae

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

A-7.

.
V

V # . j

cu-la.

# !

SMC 2011

Glo

Glo

w.

ri - a

Pa

w.
Glo

w
-

ri - a

w.

XXXXIV/16

w.

&

li

&

Fi

&

Fi

w.

tri

li -

tri

Pa

w
-

Fi

. !
w.

tri

w
-

li

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

99

&

&

A - 11.

C3-12.

w
o

b.
& Spi - ri - tu

& .
o & Spi - ri - tu

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

V # w

bw

V w
?

b.
w

san

bw

. w
w

w
w

#
w
w
w
w
!

#w

#w


Sic

w
-

ut

. w

SMC 2011

XXXXIV/17

prin - ci - pi - o

w # w

in

in

- cto

A-7.

san - cto

b.
w

w.

w
-

#w

rat

& # # n

&

106

prin- ci - pi - o &nunc &sem-per,

A - 11.

w
&

in sae

SMC 2011

# # !

. w

A-7.

A2 - 10.

C2-8.

B2-9.

cu - la

&

C3-12.

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

& nunc & sem-per,

&

in sae cu - la

&nunc& sem - per,

&

XXXXIV/18

in

#.
w.

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

112

& !

& !

A - 11.

V !

V !

& !

A2 - 10.

V !

V !

? !

V #

C3-12.

B2-9.

C2-8.

sae

A-7.

SMC 2011

cu - la

sae -

sae -

sae -

- cu

- cu

lo -

lo -

- rum

- rum

&

lo -

men,

- cu

- rum

XXXXIV/19

men,

men,

#
w

& w
116

in sae

A - 11.

C3-12.

A2 - 10.

B2-9.

C2-8.

A-7.

.
V

&!

&

V!

?!

cu - la

&

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

w
w

rum

. w

in

#.
w.

&

sae

sae - cu - la sae

cu - lo

XXXXIV/20

w
w

cu - lo

rum A


w
w

w
!

rum,

cu - lo

sae

- la


in sae - cu
#
w

SMC 2011

A. Gabrieli XXXXIV Magnificat a 12

w
&

122

men, sae

A - 11.

C3-12.

& w
V

rum

V
?

V w.

sae -

& w

V w
?
?

SMC 2011

cu

lo

rum

lo

men.

# #
w
-

men.

rum

A -

- cu

lo

V !

A-7.

A2 - 10.

C2-8.

cu

V w

men, sae

B2-9.

w
-

men.

XXXXIV/21

LXXVI O passi sparsi a 12

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Canto
Ch1-C1

Canto terzo
Ch1-C1

Alto terzo
Ch1-C2

Alto
Ch1-C3

Tenore
Ch1-C3

Basso terzo
Ch1-F3

Quinto
Ch2-C1

Alto sec.
Ch2-C3

Tenore terzo
Ch2-C4

Tenor sec.
Ch2-C4

Basso sec.
Ch3-F3

Basso
Ch2-F4

BC

SMC 2011

&b C !

&b C
&b C

w
!

w
pas -

w.

Vb C

w.

- si

spar

Vb C

bw

Andrea Gabrieli 1520-1586

si,

#w

?b C

&b C

Vb C

Vb C

Vb C

nw

Vb C

?b C

?b C

LXXVI/1

te - na

C3

&b

A3

&b

Vb

Vb

?b

& b w.

w
Vb
O

A2

T3

T2

A3

Vb w
V b n w
Vb w
?

b w

?b

SMC 2011

B3

&b

.
J

pen - sier

va

.
.

w
w

w.

#
-

nw

ce me - mo - ria;!o

fier'

ar - do

. . #
J
J

LXXVI/2

# w

ghi!e pron - ti,

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

&b w
11

re;

C3

A3

B3

Vb w

Vb !

?b w

&b

T3

Vb w

pos - sen

Vb w
Vb w
?

b w

?b w

SMC 2011

te

de - si

.
w

w
w

- re

w
w

LXXVI/3

de - bil

co

j
.

w.

. w
!

w
w

re:

# w

j
.

te de - si -

w
w

pos - sen

Vb

A3

A2

T2

&b w
& b w.

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

w
w
w

16

&b

C3

&b

A3

&b

Vb !

Vb

?b

B3

&b

re;

T3

Vb

T2

V b .

b w

?b w

SMC 2011

oc

nw

Vb

Vb w

A2

A3


w
w
w

w
w

chi

miei,

oc

w.

w
w
w

LXXVI/4

chi

non

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

gi, ma


. j

oc - chi miei,

oc


.
.

w
w

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

&b

21

fon

C3

&b w

A3

& b .

Vb w

B3

&b

chi non - gi,

A2

Vb w

T3

Vb

T2

V b

A3

Vb
?

?b

SMC 2011

.
Vb w
?b

ma

.
!

w
w

ti,

# w

!
w

frond'

ho-nor

de

le fa- mo- se fron - ti,

n.

fon - ti,

.
.

LXXVI/5

25

C3

A3

&b

sol

&b w

&b w

Vb

Vb

B3

?b w

in - se - gna'l

ge

mi-no

lo -

va

w

.

w.

T3

Vb

T2

Vb

A3

Vb

SMC 2011

LXXVI/6

?b

re,

Vb

w.

A2

&b

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

fa - ti - co - sa

vi

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

30

C3

&b

n.

A3

&b

Vb

Vb

?b

B3

A2

T3

T2

A3

&b
Vb

ta,

b.

dol

Vb w

V b w

Vb
?

b w

?b w

SMC 2011

ce!er - ro

bw

&b

n w
n w

LXXVI/7

re,

che

mi

far' ir cer-can-do;

.
.

che mi far' ir cer-

n !

w
w
w

.
.

36

bel vi

C3

&b

A3

&b

Vb

Vb

?b

B3

&b

Vb

can-do,piagg' e mon -

A2

&b

w
w

w
-

v'a - mor in -

w
w

so,

bel

vi

- ti.

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

so,

o -

Vb

T2

Vb

b w

A3

Vb

w.

w.

T3

?b

SMC 2011

w
w

w
w

LXXVI/8

!
w

. .
w

w
&b

sie

C3

A3

B3

A2

T3

&b w
&b
Vb
Vb

?b w
&b
Vb

me po -

Vb

A3

Vb
?

v'a - mor in - sie

?b

SMC 2011

se

me

po -

w
w

V b . J w

T2

42

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

w
w
w

LXXVI/9

w
#
w

spro - n'e'l fren' on -

- se. Gli

Gli


w
w

spron'

e'l fren,

.
w

.
.
.

w
w

47

&b

n #

& b

A3

&b

B3

cal - ci-trar non va- le,!e

C3

non va -

Vb !

Com' a lui pia- ce;

cal - ci-trar

de mi pung' e vol-ve

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

Vb !
?b !

&b

A2

Vb

T3

Vb

T2

Vb

A3

Vb

?b

SMC 2011

LXXVI/10

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

&b w

&b w

52

le;

C3

A3

B3

&b w
Vb

Vb w
?b w
&b

A2

Vb

T3

Vb

T2

A3

.
a

ni - me

gen - ti - li!e a

mo - ro - se,

Vb w

Vb w

b w

?b

SMC 2011

.
.

LXXVI/11

se!al - cun ha!il mond'

e voi nud'

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

56

&b

C3

&b

A3

&b

Vb

Vb

?b

B3

&b

om-bre!e pol - ve.

Vb

T3

V b .

T2

Vb

A3

Vb

b # w

?b

SMC 2011

# w

Deh

A2

w
w

re - sta

w
!
#

te!a - ve - der

Qual

LXXVI/12

'l mio ma

61

C3

A3

B3

&b

Deh,

&b
&b

?b !

le,

w.

Deh

Vb

T3

V b nw

T2

Vb w

A3

V b .

?b

SMC 2011

A2

LXXVI/13

re - sta

te!a - ve - der

w
w
w

re -

Deh

w
!

&b

te!a ve - der,

Vb !

re - sta

Vb w

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

w
&b

66

sta

C3

&b w

A3

&b

Vb !

B3

qual 'l mio ma

#
&b

Vb

Vb
?

b !

le,

. J

LXXVI/14

. J

Deh

w.

qual 'l mio ma - le,

?b

SMC 2011

'l mio ma - le, qual 'l mio ma - le.

qual 'l mio ma - le, qual

Vb

T3

der

?b

Vb

A3

. J

b
V

A2

T2

te!a ve

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

70

&b

&b

A3

&b

B3

Vb

?b

Vb

T2

Vb w

A3

Vb

SMC 2011

Deh

T3

?b

w
w
w

re

te!a

sta

te!a

ve

ve - der,

Vb

w.

A2

Vb

&b

re - sta

C3

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

der, qual

'l mio ma

w
w

LXXVI/15

qual 'l io ma

le,

w
!

!
w
w

&b w
74

le,

C3

A3

&b

Vb !

Vb

B3

A2

Vb

T2

Vb

qual

'l

mio

qual

Vb
?

w
b

'l mio ma

le.

?b

w
ma -

bw
w

- le.

SMC 2011


Vb

T3

A3

?b w
&b

&b

Andrea Gabrieli LXXVI O passi a 12

b w

LXXVI/16

LXXVII Sacri di Giove augei a 12

Concerti di Andrea & Giovanni Gabrieli


Bologna, Gaspari S159

Giovanni Gabrieli 1556-1612/13

Letzte Komposition der "Concerti 1587" zu Ehren der Fuggers in Augsburg

Canto
C1

Quinto
C1

Alto
C2

Settimo
C3

Nono
C3

&b C
&b C

&b C

Vb C

w
Sa

Vb C w

Ottavo
C4

Tenore
C4

Decimo
C4

Duodecimo
C4

Sesto
F3

Basso
F4

BC

Vb C w
Vb C

Sa

Sa

cri

Sa

cri

Vb C

Vb C

Vb C

Sa

?b C w

cri,

w
w

Sa

cri

cri,

cri

cri,

ve!au - gei,

- cri

di

Gio

cri di

w
w

j
n
-

ve!au - gei,

n
J

di

di Gio -

ve!au-

- cri

Gio

- cri

. .
J

ve!au-

- cri

Gio

Sa -

Sa

Sa

Sa -

Gio

# n.
!

cri,

Sa

ve!au - gei,

di

ve!au - gei,

Gio

Sa -

cri di

cri,

Sa

Gio

. J

Sa

di

di Gio

Sa

cri

Sa

Vb C w
? C
b

Sa

Sa

Undecimo
C4

ve!au-

- ve!au-

Sa

Sa

Heilige Vgel des Jupiter, heilige Phnixe, die ihr mit euren berhmten Taten am Himmel prangt,
Sprsslinge wahrer Helden, deren Wurzeln kaiserlichen Venen selig entspringen:
ruhmreiche Tugenden, glckliche Werke, von Nymphen, Hirten und Gttern besungen.
Euch, Fuggers, die ihr so etwas wie ewigen Ruhm besitzt. widme ich meine geistlichen Konzerte.

SMC 2011

LXXVII/-1

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

&b w

gei,

11

10

12

.
&b
&b
Vb
Vb

cri

gei,

Gio

Sa

cri di

Gio

di Gio

Vb

Vb w
Vb

gei,

Vb w
Vb

?b w
?b w

SMC 2011

ve,

cri di

di Gio

di

Gio

Gio

di

Gio

ve!au - gei

n
J

ve!au - gei sa - cre Fe - ni -

j
# . w

cre Fe - ni -

ve!au - gei sa - cre Fe - ni -

ve!au - gei

sa - cre Fe - ni -

b
-

. J
. j

sa - cre Fe - ni -

ve!au - gei

sa

cre Fe - ni -

Gio-ve!au - gei,

. J

sa - cre Fe - ni -

Gio

di

di

Gio

LXXVII/-2

j
n
-

j
n

j
.

ve!au - gei sa - cre Fe - ni -

Gio - ve!au - gei

di

j
n
-

!
.

ve!au - gei

j
.

sa

. J

!
!

Gio

ve!au - gei

b
-

di

di

cri

BC

.
V b J

cri

di

gei,

sa

j
.

.
J

cre Fe - ni -

ve!au - gei, sa - cre Fe - ni -

sa - cre Fe - ni

.
J

ci,

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

13

&b w
ci,

11

& b #
&b
Vb

ci,

ci,

Che

con

Vb

Vb

Vb

Che

Vb w

BC

?b w
?b

SMC 2011

Che

con

con

Che

con

vostr'

pr'il - lu

pr'il - lu

pr'il

lu

pr'il - lu

pr'il - lu

vostr' o

stri

stri

LXXVII/-3

pr'il - lu

- stri

stri

al

ciel pog - gia -

al

ciel pog - gia -

stri

w
w

pog - gia -

al

stri

o-pr'il - lu

stri

j
.

pr'il - lu

con vostr'

stri al ciel

Che

. b

vostr' o

vostr' o

vostr' o

vostr' o - pr'il - lu

vostr'

con

vostr' o - pr'il - lu

con

con

pr'il - lu

vostr' o

Che

ci,

Che

Vb w

Vb

vostr' o - pr'il - lu

Che con

Che

ci,

vostr' o

con

Vb

con

Che

ci,

con

Che

ci,

12

Che

ci,

10

ci,

ci,

stri

stri

al

al

stri

stri


al ciel

!

pog - gia -

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

19

&b

te,

.
&b
&b

te,

Vb

V b

Vb

ciel

11

10

12

BC

ciel

Vb

Vb

SMC 2011

te,

al

ciel pog - gia - te,

Pian

ta

de

ve

ta

de

ve

.
J
-

j
.

- ri!He-

- ri!He-

Pian

ta

de

ve

- ri!He -

Pian

ta

de

ve

- ri!He -

Pian

Pian

Pian

Pian

Vb

?b

pog - gia - te,

pog - gia - te,

Vb

?b

Pian

pog - gia - te,

te,

Pian

ciel

ta

ta

de

ve

ta

de

ve

ve

Pian

ta

de

ta

de

ve

de

Pian

Pian

LXXVII/-4

ta

ve

- ri!He -

- ri!He -

ve

de

de

de

ve

ve

ri!He-

ta

ta

- ri!He-

- ri!He -

- ri!He -

- ri!He -

ri!He -

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

25

&b

roi,

le

cui ra - di -

& b #
roi, le cui ra - di -

&b

roi, le cui ra - di -

Vb w

- ci

- ci

- ci

Da ve - na

Da

Vb

Da ve - na

roi,

11

Vb w

Vb w

roi,

roi,

Vb w

roi,

10

Vb
Vb

Vb w

roi,

?b w

roi,

BC

?b w

SMC 2011

Da

Da

ve - na

im - pe - rial

Da

ve - na

im - pe - rial

Da

ve - na

im - pe - rial

Da

pe

LXXVII/-5

im - pe - rial,

ve - na

pe

Da ve - na

da

ve - na im

im - pe - rial

pe - rial, Da

ve - na im

ve - na im

im - pe - rial,

Da

ve - na

- ci

!
w

da ve - na

roi,

roi, di cui ra - di -

12

im

roi,

ve - na

Da

rial

ve - na

im - pe - rial

rial,

im - pe - rial,

Da

ve - na

ve - na

Da

Da

ve - na

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

31

&b

sor -

&b

im-pe-rial

&b


Vb

Vb

Vb

Vb

11

10

Vb

Vb

im - pe

12

?b

im-pe-rial

BC

?b

SMC 2011

gon

be - a

- gon,

be

sor -

. J

- gon,

sor -

LXXVII/-6

sor

- gon

31

#3
1
a -

be - a

be - a

gon

be

gon be

w
.
a

31

te.

31
-

gon be

w
a

be

w
w

3
1
31

31

3
j
# 1
be - a

3
1

be - a

3
1

- gon

be

j
.

sor - gon

te,

- gon, sor

gon be - a

gon

- gon be

- gon

sor

sor -

- gon,

j
.

sor -

- gon,

gon, sor -

sor

sor -

.
J

. J

- gon,

sor

j
.

sor -

sor -

sor


JJ

- gon,

j
.

- gon,

- gon

rial

Vb

Vb

im-pe-rial

sor

. j

sor

sor -

.
J

sor -

sor -

im-pe-rial

- gon,

sor -

pe - rial

3
1
31
31

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

& b 31 n .
37

te.

Glo

& b 31 .

te.

3
&b 1

te.

11

te.

V b 31

te.

V b 31 .
V b 31 .
te.

10

3
Vb 1
te.

12

V b 31

Glo

3
V b 1 .

Glo

te.

? b 31
.

? b 31
.

SMC 2011

bw.

ri

w.

w.

ri

ri

ri

ri

ri

w.

w
se vir -

se vir -

w.

w.

w w

Glo

Glo

ri

ri

ri

ri

w.
o

tu

se vir -

tu

se vir -

tu

vir -

di,

glo

di,

glo

di,

glo

di,

glo

glo

tu

vir -

se vir -

di,

di,

tu

w.

se vir -

se vir -

LXXVII/-7

tu

tu

w
-

di,

glo

di,

di,

glo

glo

ri

w.
-

w.

ri

w.

w w

glo - ri

ri

ri

ri

tu

w.

tu - di,

se vir -

w.

glo

di,

w w !

tu

w.

tu

se vir -

o - se

Glo - ri - o - se

te.

te.

BC

Glo

Glo

!
!

Glo

te.

Glo

3 .
Vb 1
V b 31

Glo

w.
glo

ri

ri

ri

ri

w
-

se vir

se vir

w.

se vir

w.

se vir

se vir

se vir

w.
o

w w

w.

o - se

ri - o - se

vir

vir

se vir

se vir

w.
w.

C
C
C

w.
o

C
-

se vir

w w
-

C
C
C

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

&b C

& b C #

&b C

43

tu - di o

n
JJ
pre fe - li

tu - di

10


pre fe - li

ci,

tu - di o - pre

fe - li

ci,

Vb C

Vb C

Vb C

Vb C

Vb C

Vb C

n
-

pre

o - pre

tu - di

ci,

fe - li

tu - di

tu - di o - pre

tu - di

11

fe - li

o - pre

ci

tu - di

12

Vb C

tu - di

Vb C

?b C

tu - di

BC

?b C

SMC 2011

pre fe - li

fe - li

fe - li

da Nin-fe,

ci,

ci,

o - pre

fe - li

LXXVII/-8

ci,

fe - li

ci,

fe - li

fe - li

fe - li

ci,

ci,

fe - li

ci,

ci,

ci,

da

da Pa - stor,

da Nin-fe,

ci

fe - li

o - pre

da Pa-stor', da

o - pre

Da Nin-fe,

o - pre

da Pa - stor', da

ci

ci Da Nin-fe,

o - pre fe - li

o - pre

tu - di


JJ

da Pa - stor,

da

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

&b
49

Dei can - ta

&b w

te,

Dei,

11

10

12

BC

& b #
Vb

Dei can - ta

Vb

Vb

Vb

Vb
Vb

?b

?b

SMC 2011

te.

!
!

da

#
!

da Nin - fe,

da Pa - stor,

te,

da

da

da Nin - fe,

LXXVII/-9

Dei can - ta

da

b
da Pa - stor,

da

Dei can - ta

b
-

da

Dei,

Nin - fe, da Pa - stor,

Dei can - ta

da Pa - stor,

da

da Pa-stor',

b
-

da Nin - fe,

Vb

Da Nin - fe,

Vb
Dei can - ta

!
!

da

da

da

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

55

&b w

te.

11

Foc

&b
&b
Vb

Dei can - ta

te.

Foc

10

Vb

Vb

Vb

Foc

BC

da

V b .

Dei can - ta

SMC 2011

can

Dei

can

Dei can - ta

te, can - ta

Dei

V b .

?b

ta

ta

te.

nw
-

Foc

te,

Foc

te.

Foc

te.

Foc

LXXVII/-10

Foc

cha - ri,

Foc

Foc

cha - ri,

Foc

Foc -

cha -

Foc -

cha - ri

Foc

cha -

Foc

Foc

cha - ri,

cha -

cha - ri,

cha - ri,

cha - ri,

cha - ri,

cha - ri,

Foc -

cha - ri,

Foc

Foc

Foc

cha - ri,

te.

cha - ri,

cha - ri,

Foc

Vb

?b

Dei can - ta

12

te.

Vb

te.

.
.

cha -

cha -

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

&b
61

.
&b

Foc

11

&b
Vb

cha - ri

ri


b
V
Vb w

V b .

Foc

Vb

12

ri

Vb
ri

voi

?b

b.

?b

b.

ri

BC

SMC 2011

voi

voi

si - mu - la

te!il

ch'ha - ve

voi

il

j
.

mu

j
w

la

la -

cro

mu - la -

mu

si

mu

si

!il

la -

mu - la -

ve - te!il

si - mu - la -

ch'ha

- mu

si

!il

si

si

te

la

ch'ha

ve - te!il

si

mu

la -

ch'ha

ve - te!il

si

mu

la -

il

si

voi

ch'ha - ve - te!il

te

ch'ha - ve

ch'ha - ve-te!il si - mu - la

voi

voi

ch'ha-ve

ch'ha - ve - te!il

voi

b.

ch'ha - ve

cha - ri

Vb
Vb w

voi

cha - ri

10

cha - ri

cha - ri

ri

voi

cha - ri

Foc

te!il

LXXVII/-11

si

mu

la -

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

&b

67

cro di fa

&b w

cro

&b
Vb

di

cro

di

ma,

Vb w

V b #w

Vb w

Vb

cro

?b w

cro

BC

?b w

SMC 2011

fa

di

fa - ma e

fi fa

fa - ma

fa

ter

fa

ma

di

di

fa

ter -

ma, di

fa

- ma!e

LXXVII/-12

ter

- na,

j
.

fa - ma!e - ter

na,

j
j
. . j

- ter

na,

ter

j
. .

na,

di

ter

ter -

. j

j
. .

ma!e - ter

ma,

. .
J

fa - ma!e

na,

ma!e - ter

ma!e - ter

fa

ma,

di

cro


ter

ter

. j . j w

ter - na,
e
.

. .
J
J

di

di

di

di fa

ma!e

ma,

ma, di

Vb w

Vb

di fa

cro

12

fa - ma!e

cro

10

Vb w

cro

fa

fa - ma!e

cro

fa

di

cro

11

di

j
j
. . j

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

73

&b w
&b

na,

na,

&b w
Vb w

11

Vb

10

Vb

BC

miei

Vb

miei con-cen

Vb w
?b
?b

SMC 2011

na,

na,

miei

ti!i sa

sa -

miei

con - cen-ti!i

sa - cro.

j
#

miei

- cro,

ti!i

sa - cro.

con-cen

. j

miei con-cen - ti!i

. j

ti!i sa

w
sa -

cro,

miei con-cen

- cro, i

LXXVII/-13

miei

sa -

con - cen-ti!i

Foc - cha- ri,

miei

j
.

con

con - cen-ti!i

cen

- ti!i

cro.

- cro.

sa - cro.

Foc-cha-ri,

sa - cro.

Foc -

ti!i

sa - cro.

sa -

sa -

con - cen - ti!i

con-cen - ti!i sa

miei

cro.

sa - cro.

. J

cro, i

con - cen-ti!i

miei con-cen

miei

j
#

con - cen-ti!i sa-cro.

. J
miei

i miei con - cen-ti!i

ti!i

. J n

con - cen-ti!i sa

cro,

.
J

na,

12

i miei con - cen

V b . j .
Vb w

con - cen-ti!i sa

Vb w

na,

na,

miei

na,

- cro.

- cro.

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

79

11

10

&b

Foc

& b .

Foc

Vb

? b .

Foc

BC

? b .

SMC 2011

cha-ri,

Foc

cha - ri,

Foc

Foc

Foc

Foc

Foc

cha - ri,

voi

b.

b.

LXXVII/-14

voi

voi

te

voi

voi

ch'ha

te!il

!il

ve -

t'il

voi

si -

il

te

ha

ha - ve - te!il

ha - ve - te!il

si - mu - la

ha - ve

ha - ve

!a

cha - ri

cha-ri

cha - ri

ha - ve-te!il

voi

voi

cha - ri

ha - ve-te!il si- mu -

ha - ve

voi

Foc

voi

cha - ri

cha-ri

Foc

cha - ri

cha - ri

cha-ri

cha-ri,

cha - ri,

Foc

cha - ri

b.

cha-ri

cha - ri

cha - ri,

Foc

Foc

Foc

cha - ri,

cha-ri,

Foc

Foc

Foc

Foc - cha - ri,

Foc

Vb

Foc

cha - ri,

Vb

V b .

cha-ri,

12

cha - ri,

Vb

Foc

Vb

V b .

Foc

&b

Vb

il

!il

- mu -

ha -

ve - te!il

si

.
.

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

86

& b .
la

&b
Vb

si

.
b
V
si

Vb

si

Vb

si

V b .
V b .
la

12

mu

mu

BC

Vb
?b
?b

SMC 2011

la

la -

mu

cro

la -

la -

mu - la -

la -

la -

di

- cro

di

ma,

fa

di

fa - ma!e

- cro

- cro

#w
w

- cro

- cro

- cro

di

fa -

ma e

LXXVII/-15

di fa

di

di

fa

di

fa

.
J

na,

fa

fa - ma!e

- m'e

ter

ma,

ma

ma!e - ter -

fa

fa

ma, di

di

ma!e - ter

ma,

di

ter -

fa

ma

ter

di fa

m'e

fa

j
w

ter

di

. j .

ma, di

cro

di fa

fa

ma,

fa - ma!e

- cro

- cro

di

cro

si - mu - la -

mu

mu - la -

mu

Vb

si

cro di fa

mu

ve - te!il

si

10

&b

si

11

j j w
.

!e

ma!e - ter

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

92

&b
&b w

11

&b

BC

ter

Vb w
Vb w
Vb

- na,

di

na,

na,

fa - ma!e - ter

na,

miei

? b . j j . j
.

.
J

na,

i miei con - cen

na,

con-cen

miei con-cen -

miei

ti!i sa

- ti!i sa

j
#

cro, i

miei

con-cen -

miei

sa - cro,

cro

con -

cro,

con - cen-ti!i sa-cro

ti!i

. j

miei con-cen - ti!i

. j

LXXVII/-16

miei

i miei con - cen-ti!i

. J n

miei

cro,

con - cen-ti!i sa

con - cen-ti!i sa

miei

na,

na,

!
!

na,

j
w
.
ter - na,
? b . j . j . j
.

SMC 2011

na,

V b . j
Vb w

. j

V b . J

ter

b
V
J

ter

12

ter -

.
V b

ter

10

na,

na,

sa -

- cro,

w
sa -

j
.

miei con-cen

- cro, i

miei

con-

G.Gabrieli LXXVII Sacri di Giove a 12

& b .
98

miei

& b .

miei

11

10

12

BC

con-cen-ti!i

j
#

con-cen-ti!i

&b
Vb

con-cen - ti!i sa

ti!i sa

Vb
Vb
Vb
Vb

con-cen-ti!i

cro

#
#

sa-cro,


cro i

Vb

cro

miei

sa

cro,

cen - ti!i

sa

cro,

cro, i

con-cen-ti!i

ti!i sa

cen - ti!i sa -

con-cen

miei

cro,

j
.

cro, i miei con - cen

- cro, i

miei

ti!i sa

cro.

cen - ti!i

sa

con

cen - ti!i

sa

cro.

!i

sa

cro.

- ti!i

sa

cro.

con-cen -

i miei con - cen - ti!i

sa

ti, con - cen - ti!i

con-cen - ti!i

LXXVII/-17

sa

sa

sa

cro.

cen - ti!i

nw

cro.

con

cro,

nw

sa

#
#
-

cro.

cro.

ti!i

con

i miei con - cen-ti!i sa

miei

j
. #

sa

sa

sa

miei con-cen

miei con-cen-ti!i

i miei con - cen - ti!i

.
J

. n
J

con-cen-ti!i

SMC 2011

sa

. J

Vb

?b

?b

sa

Vb

miei

cro.

w
w
w

cro.

cro.

cro.

Interessi correlati