Sei sulla pagina 1di 4

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB CATUR

Perjumpaan
1

Topik/Program
Pendaftaran ahli
dan majlis suaikenal

Objektif
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Mendaftarka
n keahlian.
2. Mengenali
guru penasihat dan AJK.
3. Membaca
minit mesyuarat agung.

Sejarah Permainan catur

Peraturan pertandingan catur

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat


1. Menghuraikan sejarah
catur dunia.
2. Menyenaraikan agensi
agensi yang
terlibat dalam bidang
catur.
Pada akhir aktiviti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Menyatakan
undang-undang permainan catur.
2. Menjelaskan
tentang sistem pertandingan yang
diamalkan.

Perlawanan catur sesama ahli


kelab

Pada akhir aktiviti kokurikulum,


pela-jar-pelajar
dapat ...
1. Menilai ketahap kebolehan sendiri
setelah me-

Aktiviti
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semula ahli lama.
3. Mengenali guru penasiht dan
AJK kelab.
4. Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesyuarat agung lalu.
5. Memaklumkan perlembagaan
kelab kepada pelajar-pelajar.
6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu dibayar oleh setiap
ahli ber-dasaran minit mesyuarat agung .
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang sejarah permainan
catur dunia.
2. Pelajar-pelajar diterangkan
ten-tang tokoh-tokoh catur
dunia seperti :- Kasparov
- Karpov
- dll
3. Menerangkan kepada pelajarpelajar tentang peralatan yang
diperlukan untuk bermain
catur.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang undang-undang permainan catur FIDE (Federation
Internatio-nale Des Echecs)
dan MSSM.
2. Jenis-jenis pertandingan iaitu
lelaki dan perempuan di bawah
18, 15 dan 12 tahun.
3. Pelajar-pelajar juga diterangkan tentang sistem pertandingan iaitu mengikut prinsipprinsip Sistem Swiss.
4. Pelajar-pelajar juga dijelaskan
dengan apa yang dimaksudkan
sebagai sistem pemecah seri
(tie-break) iaitu
- Mata Solkoff/Buchholz
- Mata Sonneborn-Berger
- Mata Media-Solkoff/MediaBuchholz
- Mata progresif/kumulatif
- Number of wins
- Individual encounter
1. Pelajar-pelajar diarahkan berlawan dengan rakan-rakan sekelab bagi mengetahui kebolehan sendiri.
2. Pelajar-pelajar digalakkan berlawan sesama sendiri bagi menajam kan kemahiran mereka.

Alat/Bahan/Catatan
1. Borang keahlian.
2. Bukur rekod
kehadiran kokurikulum.
3. Perlembagaan
kelab.
4. Aktiviti di jalankan di kelas.

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum.


2. Aktiviti dijalankan di dalam kelas.
3. Set catur dan
jam.

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Aktiviti dijalankan di kelas.

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Aktiviti boleh
dijalankan di
kelas.

Perjumpaan

Topik/Program

Perlawanan catur sesama ahli


kelab

Membicarakan
buku tentang
catur yang ada
di pasaran

Perlawanan
catur

Perlawanan
catur

Objektif
lalui satu
perlawanan.
2. Menajamkan
bakat dalam
permaian
catur pelajar.
Pada akhir aktiviti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Menilai ketahap kebolehan sendiri
setelah melalui satu
perlawanan.
2. Menajamkan
bakat dalam
permaian
catur.
Pada akhir aktiviti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Bercakap
tentang
buku-buku
yang memperkatakan
tentang permainan catur.
2. Memahami
bahawa buku boleh membantu
menajamkan
bakat mereka.
Pada akhir
aktiviti kelab,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Menentukan
ranking sendiri.
2. Menajamkan
kemahiran
bermain
catur
Pada akhir
aktiviti kelab,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Menentukan
ranking sendiri.
2. Menajamkan
kemahiran

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan
4. Set catur

3. Pelajar-pelajar diarahkan berlawan dengan rakan-rakan


sekelab bagi mengetahui kebolehan sendiri.
4. Pelajar-pelajar digalakkan berlawan sesama sendiri bagi menajam kan kemahiran mereka.
(pada waktu riadah)

1. Buku rekod kehadiran kokurikulum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Aktiviti boleh dijalankan di
kelas.
4. Set catur

1. Pelajar-pelajar diajak untuk


mem-bincangkan buku-buku
yang mem-perkatakan tentang
catur yang be-rada di pasaran.
2. Menggalakkan pelajar-pelajar
merujuk kepada buku-buku
tentang catur bagi :- Mempelajari strategi baru
per-mainan catur.
- Mempelajari langkahlangkah permainan catur
yang pernah dilakukan
oleh pemain catur ternama
dunia.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Buku log kokurikulum.
3. Aktiviti boleh
dijalankan di
kelas.
4. Set catur

1. Pelajar-pelajar diarahkan
berla-wan sesama sendiri bagi
menen-tukan ranking mereka
di peringkat sekolah.
2. Pelajar-pelajar dapat
menajamkan lagi kemahiran
mereka dalam per-mainan
catur.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Buku log kokurikulum.
3. Aktiviti boleh
dijalankan di
kelas.
4. Set catur

1. Pelajar-pelajar diarahkan
berla-wan sesama sendiri bagi
menen-tukan ranking mereka
di peringkat sekolah.
2. Pelajar-pelajar dapat
menajamkan lagi kemahiran
mereka dalam per-mainan
catur.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
3. Buku log kokurikulum.
4. Aktiviti boleh
dijalankan di
kelas.
5. Set catur

Perjumpaan

Topik/Program

Berlawan catur
dengan
komputer

10

Perlawanan persahabatan
dengan pihak
luar

11

Mengelolakan
pertandingan.

12

Mesyuarat
Agung Kelab

Objektif
bermain
catur
Pada akhir
aktiviti kelab,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Mengenalpasti
perisian
komputer
per-mainan
catur.
2. Mengukur
kebolehan
sendiri..

Pada akhir
aktiviti kelab,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Berlawan
de-ngan
pelajarpelajar dari
sekolah lain.
2. Mengukur
tahap kebolehan
sendiri.
3. Menghidupkan program
RIMUP.
Pada akhir
aktiviti
kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat
1. Mengelolaka
n satu
pertandingan sendiri.

Pada akhir
aktiviti
kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat
1. Memilih
AJK untuk
sesi akan
datang.
2. Mengendalikan mesyuarat agung.
3. Menentukan

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan

1. Pelajar-pelajar dikehendaki
ber-main catur dengan perisian
khas (komputer) dan menilai
tahap me-reka jika
dibandingkan dengan
komputer.
2. Pelajar-pelajar dapat
mengukur kebolehan mereka
sendiri setelah melalui
pengalaman bermain dengan
komputer.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Bermain catur
dengan komputer.
3. Perjumpaan
diadakan di
makmal komputer.

1. Pelajar-pelajar berlawan catur


de-ngan pelajar-pelajar dari
seko-lah lain bagi mengukur
dan meni-lai tahap kebolehan
mereka.
2. Menggalakkan persahabatan
de-ngan pelajar-pelajar
sekolah lain yang mempunyai
minat yang sama.
3. Menghidupkan program
RIMUP jika perlawanan
diadakan dengan sekolah
aliran Cina atau India.

1. Menghubungi
sekolah yang
difikirkan sesuai.
2. Prosedur lawatan mesti dipatuhi jika perlu
membawa
pelajar keluar.
3. Perancangan
mesti dibuat dua
bulan sebelum
peralawanan.

1. Pelajar-pelajar diterangkan
ten-tang
- Bentuk pertandingan (liga,
kalah mati dsb).
- Penyediaan borang
penyer-taan.
- Menentukan yuran penyertaan.
- Borang pemarkahan.
- Menyusun jadual pertandingan.
- Syarat & peraturan pertandingan.
1. Melatih pelajar-pelajar
mengelola-kan
pertandingan/kejohanan
mereka sendiri.
2. Menyusun jadual
pertandingan.
3. Membincangkan yuran untuk
sesi akan datang.
4. Membacakan perlembagaan
kepada pelajar-pelajar baru.

1. Diadakan satu
simulasi pertandingan.
2. Dilaksanakan di
dalam kelas.

1. Dijalankan di
dalam kelas.
2. Guru membimbing pelajarpelajar megelolakan mesyuarat.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif
kadar yuran
setiap
pelajar.

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan