Sei sulla pagina 1di 6

PROIECT .../20..

DIMENSIONARE STALP METALIC CONFORM EC3


EFORTURI
My,sd=
295.83 kN
Mz,sd=
6.89 kN
Nsd=
142.56 kN
Otel utilizat S275 fy=

275 N/mm2

Sm=

2750 daN/cm2

Caracteristicile geometrice ale sectiuni:


HEA340
Iy=
Wy=
Wply=
A=
ts=
tg=
d=
c=
b=
r=

27690
1680
1850
133
9.5
16.5
243
118.25
300
27

cm4
cm3
cm3
cm2
mm
mm
mm
mm
mm

235 / f y =

Wplz=
0.95
1.65
24.3
11.825
30
0.27

756 cm3
cm
cm
cm
cm
cm

235 / 275

0.924

1). Determinarea clasei de incadrare a sectiunii


Conform tabel 5,2 din pagina materiale
Talpa supusa la compresiune se incadreaza in clasa:

c
t

=
g

c
9 , clasa .1
tg
c

7.17

10 , clasa .2

OK

clasa 1

c
10 , clasa .2
tg

c
14 , clasa .3
tg

OK

clasa 2

OK

clasa 3

Daca inima ar fi total comprimata, ea s-ar incadra in clasa:

d
ts

d
33 .clasa .1
ts
d
38 .clasa .2
ts
d
42 .clasa .3
ts

25.58

OK

clasa 1

OK

clasa 2

OK

clasa 3

Daca inima ar fi incovoiata ea s-ar incadra in clasa

d
72 .clasa .1
ts

OK

clasa 1

d
83 .clasa .2
ts

OK

clasa 2

d
124 .clasa.3
ts

OK

clasa 3

Se admite ca forta axiala Nsd este preluata doar de inima pe o inaltime dN

dN=

54.57 mm

d d
2
d=
=

94.22

148.78
0.61

Se determina incadrarea inimii in clasa de sectiune

d
456 *

ts
13 I

25.58

<

60.57

clasa 1

Se verifica conditia pentru clasa 2


Pentru >0,5 sectiunea e de clasa 1-a daca este indeplinita conditia:

d
396 *

ts
13 I

25.58

Intreaga sectiune va fi in clasa:

<

52.60

clasa 1

clasa 1-a

2), Verificarea rezistentei sectiuni transversale


a)

Verificarea rezistentei sectiunii incovoiate


Se verifica conditia : Msd<Mc.Rd=Mpl.Rd

=
MO

1.10

M cy . Rd = M
My,sd

<

pl . y . Rd

Mcy.Rd=

W pl . y f y

MO
SECTIUNEA REZISTA

= 4625000.00 daNcm =

462.50 kNm

M cz . Rd = M
Mz,sd
b)

pl . z . Rd

Mcz.Rd=

<

W pl . z f y

= 1890000.00 daNcm=

MO

189.00 kNm

SECTIUNEA REZISTA

Verificarea rezistentei sectiunii solicitata doar la forta axiala


Se verifica conditia : Nsd<Nc.Rd=Npl.Rd

Nsd
c)

pl . Rd

A fy

332500 daN =

3325.00 kN

MO

Nc.Rd=

<

SECTIUNEA REZISTA

Verificarea la solicitari combinate Msd si Nsd

Efectul fortei axiale, la determinarea momentului capabil al sectiunii se ia in considerare daca:

N Sd

A fy
1
W
2
Mo

AW=A-2btg AW=

42500.00 daN=

425.00 kN

NU TREBUIE LUAT IN CONSIDERARE EFECTUL FORTEI AXIALE

83125.00 daN=

831.25 kN

NU TREBUIE TINUT CONT DE EFECTUL FORTEI AXIALE

34

sau daca:

N Sd

A fy
1

4
Mo

In cazul incovoierii oblice cu forte axiale criteriul de rezistenta este de forma:


parametru care introduce efectul incovoierii biaxiale
parametru care introduce efectul incovoierii biaxiale

n =

N sd
N pl . Rd

n=

0.0429

Pentru profile cu sectiuni tip "I"


=
2
=
0.2144
In cazul in care se ia in considerare actiunea fortei axiale, se va calcula un moment capabil al sectiunii Mny.Rd
micsorat fata de Mc.Rd datorita actiunii acestei forte (momentul actioneaza dupa axa de inertie principala y-y).
Pentru profile cu sectiuni tip "I" se poate folosi formula:

M Ny.Rd = M pl. y.Rd

a =

A 2 bt

Msd.y

1 n
1 0.5a
=

507.54 kN

0.2556

A
<

MNy.Rd=

SECTIUNEA REZISTA

Pentru n<a

0.0429

M Nz . Rd = M pl . z . Rd =
Msd.z

<

MNz.Rd=

<

W pl . z f y

MO

0.2556

1890000.00 daNcm=

189.00 kNm

SECTIUNEA REZISTA

Se verifica conditia de interactiune

M y .Sd
M Ny . Rd

) + (

M z .Sd
) 1
M Nz .Rd

0.8

<

SECTIUNEA REZISTA

0.6

<

SECTIUNEA REZISTA

0.7

<

SECTIUNEA REZISTA

Se pot folosi formule acoperitoare


a)

M
M

b)

y . Sd
Ny . Rd

M z . Sd
M Nz . Rd

M y.Sd
N Sd
M
+
+ z.Sd 1
N pl.Rd M Ny.Rd M Nz.Rd