Sei sulla pagina 1di 4

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

Perjumpaan
1

Topik/Program
Pendaftaran, suaikenal dan taklimat mengenai
persatuan

Objektif
Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat

1. Mendaftarkan keahlian.
2. Mengenali
guru penasihat dan
AJK.
3. Membaca
minit mesyuarat agung lalu.
Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat

1. Mengendalikan minit
mesyuarat
agung dan
mesyuarat
AJK.

Kemahiran mengendalikan mesyuarat

Kemahiran menulis laporan

Pada akhir perjumpaan, pelajar-pelajar dapat

1. Menghasilkan laporan
aktiviti secara bertulis
dan lisan
yang betul.

Menghasilkan
esei ilmiah

Pada akhir aktiviti kokurikulum,


pelajar-pelajar
dapat ..
1. Menghasilkan esei ilmiah yang
baik dan
berkualiti.
2. Mengenalpasti bakat
sendiri dalam bidang
penulisan
esei.

Pengucapan
awam

Pada akhir aktiviti kokurikulum,

Aktiviti
1. Pendaftaran semula ahli lama.
2. Pendaftaran diri ahli-ahli baru .
3. Memperkenalkan guru-guru
penasihat dan AJK kelab.
4. Membentangkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesyuarat agung lalu.
5. Membacakan perlembagaan
kelab kepada ahli.
6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu dibayar oleh setiap
ahli berdasaran minit mesyuarat agung yang lalu.

Alat/Bahan/Catatan
1. Borang keahlian.
2. Bukur rekod kehadiran kokurikulum.
3. Perlembagaan
kelab.

1. Pelajar-pelajar diajar mengendalikan satu mesyuarat agung


dengan betul.
2. Pelajar-pelajar diberi tunjuk ajar bagaimana hendak menghasilkan satu minit mesyuarat
agung dan mesyuarat AJK mengikut format yang sebenarnya.
3. Membincangkan tentang perlembagaan persatuan.
1. Memberi tunjuk ajar kepada
pelajar-pelajar cara-cara menulis laporan aktiviti dengan
betul.
2. Membimbing pelajar-pelajar
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
yang betul.
3. Membincangkan apakah kesalahan yang biasa dilakukan oleh in-dividu yang melaporkan
sesuatu aktiviti.
1. Membimbing pelajar-pelajar
menulis esei berdasarkan isu
semasa.
2. Menghasilkan esei yang layak
disiarkan oleh media cetak dan
menyertai sebarang pertandingan.
3. Menghasilkan esei yang layak
dimuatkan dalam majalah sekolah.
4. Pelajar-pelajar juga digalakkan
menyertai pertandingan menulis esei yang dianjurkan oleh
pihak luar dengan menjadikan
perjumpaan ini sebagai masa
untuk menulis dan mengasah
bakat.
1. Membimbing pelajarr agar dapat memberi ucapan dan lapo-

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum.


2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum.


2. Buku log kokurikulum.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif
pelajar-pelajar
dapat ..
1. Berucap dengan baik dihadapan orang ramai.
2. Menjadi
pengacara
sesuatu majlis dengan
berkesan.
3. Mengenalpasti bakat
sendiri dalam bidang
pengucapan
awam dan
pengacaraan.
Pada akhir aktiviti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat ..
1. Berpidato
dan berhujah di hadapan orang
ramai.
2. Mengenalpasti bakat
sendiri dalam bidang
pidato.

Berpidato dan
berhujah

Menghasilkan
cerpen

Pada akhir aktiviti kokurikulum,


pelajar-pelajar
dapat ..
1. Menghasilkan satu cerpen menurut
kreativiti mereka sendiri.
2. Mengenalpasti bakat
sendiri dalam penulisan cerpen.

Berpuisi (sajak,
syair)

Pada akhir aktiviti kokurikulum,


pelajar-pelajar
dapat ...

Aktiviti
ran di hadapan orang ramai
dengan menekankan kepada:- Laras bahasa
- Kosa kata yang sesuai
- Kata hadap dan kata penutup
- Menjaga tertib dari segi tingkah laku dan perkataan
- Mengenalpasti khalayak
sebelum memulakan ucapan
- Menyediakan teks ucapan
- Nada suara dan sebutan
2. Pelajar-pelajar dikehendaki
mempraktikkan apa yang telah
dipelajari di hadapan rakan-rakan.

Alat/Bahan/Catatan
2. Buku log kokurikulum.
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Membimbing pelajar-pelajar
berpidato di hadapan khalayak
dengan menitik beratkan aspek-aspek berikut:- Tema/tajuk
- Tujuan
- Bahasa (laras bahasa, kosa kasta, intonasi, susunan
isi, kata hadap, kesimpulan
/ penutup dsb.)
2. Pelajar-pelajar diminta berpidato di hadapan rakan-rakan secara:- Ditentukan tema/tajuk sebelum memulakan pidato
- Dilakukan secara spontan
1. Pelajar-pelajar diajar menulis
cerpen berdasarkan tema yang
diten-tukan oleh guru atau murid sendiri.
2. Cerpen yang dihasilkan diharap-kan sesuai untuk disiarkan
dalam mana-mana penerbitan
dalam pasaran.
3. Cerpen juga seharusnya boleh
disiarkan dalam majalah sekolah.
4. Pelajar-pelajar juga digalakkan
menyertai pertandingan menulis cerpen yang dianjurkan oleh
pihak luar semasa perjumpaan
ini dengan menjadikan perjumpaan ini sebagai sesi untuk
menulis dan mengasah bakat
(contoh : pertan-dingan cerpen
sempena hari guru dsb).
1. Pelajar-pelajar dibimbing oleh
guru dalam menghasilkan sebuah sajak.
2. Pelajar-pelajar diminta mende-

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Buku rekod aktiviti kokurikulum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Buku rekod aktiviti kokurikulum.


2. Buku log kokurikulum.

Perjumpaan

Topik/Program

Pantun

10

Forum

11

Pameran

Objektif
1. Menghasilkan sebuah
sajak mereka sendiri.
2. Menghayati
sebuah syair.
3. Mengenalpasti bakat
mereka dalam bidang
sajak.
Pada akhir aktiviti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat ...
1. Menghasilkan pantun
mereka sendiri.
2. Membaca
pantun mengikut intonasi yang
betul.
3. Membeli
dan menjual
pantun secara spontan.
4. Mengenalpasti bakat
mereka dalam bidang
pantun.
5. Membentuk
satu pasukan pantun
untuk mewakili sekolah.
Pada akhir aktiviti kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat...
1. Menjadi ahli
panel dalam
sesautu majlis forum.
2. Mengendalikan sesi forum dengan
berkesan.
3. Membentuk
satu pasukan forum
remaja untuk
mewakili sekolah.
Pada akhir aktiviti perjumpaan

Aktiviti
klamasikan sajak nukilan mereka di hadapan rakan-rakan di
dalam kelas.
3. Pelajar-pelajar dibimbing oleh
guru dalam membaca dan
menghayati syair pilihan guru.
4. Guru-guru dan pelajar-pelajar
mendendangkan syair bersama-sama.

Alat/Bahan/Catatan
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Pelajar-pelajar dibimbing oleh


guru penasihat dalam menghasilkan pantun yang berkualiti.
2. Melatih pelajar-pelajar supaya
dapat berpantun mengikut gaya dan intonasi yang betul bagi
mengekalkan kesenian, keindahan dan keasliannya.
3. Melatih pelajar-pelajar menghasilkan pantun secara spontan.
4. Melatih membeli dan menjual
pantun secara spontan dalam
satu pertandingan mini.
5. Mengenalpasti pelajar-pelajar
yang berbakat dan berkebolehan dalam bidang pantun untuk mewakili sekolah dalam
pesta pantun peringkat daerah.

1. Buku rekod aktiviti kokurikullum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Pelajar-pelajar dibimbing mengeluarkan pendapat secara


spontan.
2. Pelajar-pelajar juga dibimbing
mengeluarkan pendapat yang
bersesuaian dengan tema / tajuk forum.
3. Pelajar-pelajar dibimbing untuk
memilih perkataan yang sesuai
dengan intonasi yang betul
serta ayat yang sempurna ketika mengeluarkan idea.
4. Guru berusaha untuk mengenal-pasti bakat pelajar-pelajar
yang boleh mewakili sekolah
dalam pertandingan forum
remaja tahun hadapan.

1. Buku rekod aktiviti kokurikulum.


2. Buku log kokurikulum.
3. Buku nota.
4. Bahan edaran.

1. Pelajar-pelajar diberi peluang


un-tuk mempamerkan apa

1. Buku rekod aktiviti kokurikulum

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif
kelab, pelajarpelajar dapat
1. Mempamerkan apa yang mereka
hasilkan dalam perjumpaan sebelum ini.
2. Menguruskan satu pameran dengan berkesan.

2.

3.

4.

12

Refleksi dan
Mesyuarat
Agung Kelab

Pada akhir aktiviti kokurikulum,


pelajar-pelajar
dapat
1. Memilih
AJK untuk
sesi akan
datang.
2. Mengendalikan mesyuarat agung.
3. Menentukan
kadar yuran
setiap pelajar.

1.
2.

3.
4.

Aktiviti
yang me-reka hasilkan sebelum ini (buku skrap, buletin,
monumen, lukisan dbs) dalam
satu pameran yang terancang
rapi.
Pelajar-pelajar dibimbing bagaimana hendak menguruskan
satu pameran.
Pelajar-pelajar diberi pendedahan tentang aspek-aspek penting pa-meran (sebelum, semasa dan selepas) iaitu ;
- Perancangan
- Mengendalikan pameran
- Mengemas kembali bahan
pameran
Memberi pendedahan kepada
pelajar-pelajarr tentang aspek
penting pameran seperti meja,
papan pamer, susun atur bilik
pameran, petugas dan susunan bahan yang dipamerkan.
Menilai kembali aktiviti kelab
sepanjang tahun ini.
Membuat bedah siasat dan
mencari jalan bagi menambahbaikkan kelab pada masa yang
akan datang.
Membincangkan yuran untuk
sesi akan datang.
Membacakan perlembagaan
kepada pelajar-pelajar baru.

Alat/Bahan/Catatan
pelajar.
2. Buku log kokurikulum.
3. Bilik atau sudut
pameran yang
sesuai.
4. Meja dan papan
pamer secukupnya.
5. Bahan/alat yang
diperlukan dalam satu sesi
pameran.

1. Dijalankan di dalam kelas.


2. Guru membimbing pelajar-pelajar megelolakan mesyuarat.