Sei sulla pagina 1di 3

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KELAB OLAHRAGA

Perjumpaan
1

Topik/Program
Pendaftaran,
Suaikenal

Objektif
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Mendaftarka
n keahlian.
2. Mengenali
guru
penasihat
dan AJK.
3. Membaca
minit
mesyuarat
agung.
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Menyenaraikan acaraacara olahraga.
2. Menyenaraikan agensi
yang terlibat
dalam sukan
olahraga.

Acara olahraga
(trek dan padang)
dan organisasi
berkaitan sukan
olahraga kebangsaan dan antarabangsa

Sejarah, pencapaian negara dalam bidang olahraga dan tokohtokoh olahraga


kebangsaan

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat


1. Mengetahui
sejarah
peng-libatan
negara
dalam
bidang
olahraga.
2. Mengetahui
pencapaian
atlet negara.
3. Mengenali
tokoh-tokoh
olahraga
negara.

Acara balapan

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat


1. Melakukan
larian

Aktiviti
1. Pendaftaran ahi baru.
2. Pendaftaran semula ahli lama.
3. Mengenali guru penasiht dan
AJK kelab.
4. Memaklumkan kepada ahli tentang isi kandungan minit mesyuarat agung lalu.
5. Memaklumkan perlembagaan
kelab kepada pelajar-pelajar.
6. Memaklumkan kadar yuran yang perlu dibayar oleh setiap
ahli berdasaran minit mesyuarat agung .

Alat/Bahan/Catatan
1. Borang keahlian.
2. Bukur rekod kehadiran
kokurikulum.
3. Perlembagaan
kelab.
4. Aktiviti di jalankan di kelas.

1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang acara-acara yang terdapat dalam olahraga.
2. Pelajar-pelajar dijelaskan tentang jenis-jenis acara balapan
dan padang .
3. Pelajar-pelajar juga diterangkan tentang peralatan yang diperlukan bagi setiap acara.
4. Mereka turut maklumkan acara-acara yang dipertandingkan
di peringkat MSSM.
5. Pelajar-pelajar diberitahu tentang organisasi yang berkaitan
dengan sukan olahraga seperti
KOAM, MOM, MSN, IAAF, OIC
dsb.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang sejarah penglibatan
negara dalam bidang olahraga
peringkat antarabangsa.
2. Pelajar-pelajar diberi
penerangan tentang
pencapaian atlet Negara dalam
bidang olahraga dari dahulu
hingga sekarang.
3. Pelajar-pelajar diberi
pendedahan tentang beberapa
tokoh olahraga negara yang
telah mengharum-kan nama
negara seperti :- Datuk Dr. Jegathesan
- Istiaq Mubarak
- Rabuan Pit
- Marina Chin
- Mumtaz Jaafar
- Watson Nyambek dll.
1. Pelajar-pelajar diajar
melakukan larian dengan betul.
2. Pelajar-pelajar diterangkan
tentang aspek-aspek
keselamatan dan perundangan
yang mereka mesti patuhi

1. Buku rekod kehadiran


kokurikulum.
2. Aktiviti dijalankan di dalam
kelas.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Aktiviti boleh
dijalankan di
kelas.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Aktiviti
dijalankan di
padang.

Perjumpaan

Topik/Program

Acara padang
- Lompat jauh
- Lompat kijang

Acara padang
- Lompat tinggi

Merejam lembing

Merejam lembing

Lontar peluru

Objektif
dengan
teknik yang
betul.
2. Mengetahui
aspek-aspek
teknikal dan
perundanga
n.

3.

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat


1. Dapat melakuan lomlat
jauh dan
lompat
kijang
dengan betul
dan selamat.

1.

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat


1. Dapat melakukan
lompat tinggi
dengan
betul.
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Dapat
melakukan
aktiviti merejam lembing
dengan betul
dan selamat.
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Dapat
melakukan
aktiviti merejam lembing
dengan betul
dan selamat.
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat

1.

2.

3.

2.

Aktiviti
sebelum, semasa dan selepas
berlari.
Menyenaraikan acara trek
seperti:
- 100m, 400m, 800m,
1500m
- 4 x 100m, 4 x 400m, relay
- Memberi baton kepada
rakan
- Memulakan larian, semasa
larian dan penamat larian
- Menggunakan starting
block
- Memakai spike
Pelajar-pelajar dilatih untuk
melakukan lompatan dengan
betul, selamat dan jauh.
Pelajar-pelajar diberit tips
untuk melakukan larian,
lompatan dan jatuhan yang
betul agar tidak batal atau tidak
menyumbangkan mata.
Pelajar-pelajar diterangkan
ten-tang udang-undang atau
peratu-ran-peraturan keduadua acara ini.
Pelajar-pelajar dilatih untuk
melakukan acara lompat tinggi
dengan betul dan selamat.
Cara-cara untuk melakukan
lompatan yang boleh member
markah dan tidak terbatal.

1. Pelajar-pelajar dibimbing dan


dilatih untuk melakukan aktiviti
merejam lembing dengan betul
dan selamat.

Alat/Bahan/Catatan

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Latihan melompat menggunakan teknik yang
betul.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Latihan di padang.
3. Peralatan lompat
tinggi diuruskan
oleh pelajar
sendiri.
1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Latihan di padang.

2. Pelajar-pelajar dibimbing dan


dilatih untuk melakukan aktiviti
merejam lembing dengan betul
dan selamat.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Latihan di padang.

1. Pelajar-pelajar diberi
bimbingan untuk melontar
peluru dengan betul dan
mendatangkan hasil yang

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Gunakan

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif
1. Mengetahui
tips-tips
yang
berguna
untuk
melontar
peluru
dengan
betul.
Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat
1. Dapat
mengu-kur
bakat dan
kebolehan
melalui Lem
par Cakera.

10

Lempar cakera

11

Mengelolakan
pertandingan.

Pada akhir
aktiviti
kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat
1. Mengelolaka
n satu
pertandingan sendiri.

12

Refleksi dan
Mesyuarat Agung
Kelab

Pada akhir
aktiviti
kokurikulum,
pelajar-pelajar
dapat
1. Memilih
AJK untuk
sesi akan
datang.
2. Mengendalikan mesyuarat agung.
3. Menentukan
kadar yuran
setiap
pelajar.

Aktiviti
diharapkan.

1. Pelajar bertanding untuk


mengu-kur kebolehan sendiri.
2. Pelajar-pelajar diberi peluang
untuk mempraktikkan apa yang
telah dipelajari.
3. Mengenalpasti bakat dan
pemain yang akan menyertai
pertandingan memanah
MSSD/MSSPk dan SBP tahun
hadapan.
4. Satu cara untuk mengesan
bakat pelajar dalam sukan
memanah.
1. Pelajar-pelajar diterangkan
ten-tang
- Bentuk pertandingan (liga,
kalah mati dsb).
- Penyediaan borang
penyer-taan.
- Menentukan yuran penyertaan.
- Borang pemarkahan.
- Menyusun jadual pertandingan.
- Syarat & peraturan pertandingan.
1. Menilai dan membuat post
mortem terhadap aktiviti yang
telah dijalankan sepanjang
tahun.
2. Melatih pelajar-pelajar
mengelola-kan mesyuarat
agung mereka sendiri.
3. Merancang aktiviti untuk tahun
hadapan.
4. Membincangkan yuran untuk
sesi akan datang.
5. Membacakan perlembagaan
kepada pelajar-pelajar baru.

Alat/Bahan/Catatan
khidmat juru-latih
olahraga yang
berkelaya-kan.

1. Buku rekod
kehadiran
kokurikulum.
2. Gunakan
khidmat juru-latih
memanah yang
berkelaya-kan.

1. Diadakan satu
simulasi pertandingan.
2. Dilaksanakan di
dalam kelas.

1. Dijalankan di
dalam kelas.
2. Guru membimbing pelajarpelajar megelolakan mesyuarat.