Sei sulla pagina 1di 1

Catre,

SC SA..

Ref. Contract de inchiriere nr..

Subsemnatul Cenuse Dragos Razvan cu domiciliul in.in


calitate de proprietar al apartamentului ce face obiectul contractului de
inchiriere nr.., avand in vedere parasirea in data de 06.11.2014 de
catre dl .. a locuintei ce face obiectul acestui contract, prin
prezenta va notific incetarea contractului de inchiriere mai sus mentionat, cu
incepere din data de 06.11.2014

Data,
______

.
_____________________