Sei sulla pagina 1di 91

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.

Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NDICE

QUICK REFERENCE
CATALOG

CHRYSLER

FORD

14

GENERAL MOTORS

38

HONDA

60

JEEP

64

NISSAN

66

TOYOTA

72

VARIOS

77

VOLKSWAGEN

86

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER

QUICK REFERENCE
CATALOG

CHRYSLER
FULL SET

UPPER SET

1.0L.,00-04, L4,
SOHC, 12V ATOS
"G4HC"

FS-201

HS-201

1.1L.,05-10, L4,
SOHC, 12V ATOS
"G4HC"

FS-201-1

1.5L, 85-96, L4,


SOHC, 12V; VIN
A, K, Q, X
MITSUBISHI
4G15, G15B

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-201-G

MS-4201

EXHAUST
PLENUM
MS-4201-E

CA-201-1G

MS-4201

CA-230-G

VALVE COVER

TIMING

OS-1201

VS-3201-R

TC-6201

CRANK

STEM SEALS

MS-4201-E

OS-1201

VS-3201-1R

TC-6201

BS-7201

SS-8201-PA

MS-4230-1
88-90

MS-4230-E
85-90

OS-1230

VS-3230-R
85-90

TC-6230-2
JGO CUBREPOLVOS / DUST
COVER SET
TC-6230

BS-7230

SS-8250-1N

MS-4230-2
91-96
MS-4230
85-90

MS-4230-1E
91-96

MS-4203-1
93-02 (1)
MS-4203
96-98 (2)

MS-4203-1E
93-02 (1)
MS-4203-E
96-98 (2)

SS-8201-PA

FS-230
HS-230
85-90

LS-230

HS-230-1
88-90
HS-230-2
91-96
1.5L, 00-06,
SOHC/DOHC,
12/16V;
VERNA MEXICO
00-06; G4EK
SCOUPE USA
93-99
HYUNDAI
ACCENT 95-02

OILPAM

HS-203-ML
93-99 (1)
HS-203-1ML
96-98 (2)
HS-203-2ML
00-02 (1)

LS-203
93-02 (1)
LS-203-1
96-98 (2)

CA-203-ML
93-99 (1)
CA-203-1ML
96-98 (2)
CA-203-ML
00-02 (1)

VS-3230-1R
91-96

OS-1203

VS-3203-R
SOHC
VS-3204-R
DOHC

SS-8250-V
TC-6230-1
JGO RET A.L.
/ CAM SEAL
TC-6110

BS-7203

SS-8252-V
(12 PC)
SS-8252-1V
(16 PC)

(1) SOHC
(2) DOHC G4FK
(3) CONTIENE
SELLOS
DEL CIG. Y A.L.
/ CRANK CAM
SEALS

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET
1.6L., 01-06 L4,
DOHC, 16V;
VERNA MEXICO
HYUNDAI
ACCENT

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-204-ML
01-04

LS-203-1

CA-204-ML

MS-4203

EXHAUST
PLENUM
MS-4203-E

HS-204-ML

LS-203

CA-204-ML

MS-4203

HS-205-G

LS-205

CA-205-G

LS-235

CA-235-G

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1203

VS-3204-R

TC-6204
RET.DEL.CIG
(*A)
TC-6110
RET A.L.
(USE 2) (*B)

BS-7203

SS-8252-1V

MS-4203-E

OS-1203

VS-3204-R

TC-6204
RETEN DEL
CIGEAL (*A)

BS-7203

SS-8252-1V

MS-4205

MS-4205-E

OS-1205

VS-3205

TC-6205
RET.DEL.CIG
(*A)
TC-6230-1
RET A.L. (*B)

BS-7235

SS-8252-1V

MS-4235

MS-4235-E

OS-1235

VS-3235-R

TC-6235
RET.DEL.CIG
(*A)

BS-7250

SS-8252-1S

1.6L 06-10,
DOHC, 16V;
ATTITUDE,
HYUNDAI
ACCENT
01- 01-09,
G4CR

1.8L, 92-96, L4,


SOHC, 16V; VIN
C, D
MITSUBISHI
4G93

2.0L., 84-92, L4,


SOHC, 8/16V;
VIN D, V
MITSUBISHI
G63B, 4G63
(1) VS-4235-R Y
VS-4235-1R SON
IGUALES
/ SAME
VS-4235-1R
LLEVA
GROMETS DE
LAS TAPAS
/ W GROMETS

HS-205-1G
CANADA

FS-235
95-99

HS-235

PLENO /
PLENUM
MS-4235-P
86-88
MS-4235-1P
89-92

TC-6235-1
RET A.L. (*B)

16V
2 JUEGOS
/ 2 SETS

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Medida / Over Thikness

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET
2.0L., 89-94, L4,
DOHC 16V;
VIN E, R
MITSUBISHI
4G63

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-235-1
89-92

LS-235
89-92

CA-235-1G

MS-4235-1

HS-235-2
93-94

LS-235-1
93-94

EXHAUST
PLENUM
MS-4235-1E

CA-235-GX1
+.020
(*C)

OILPAM

VALVE COVER

OS-1235
89-92

VS-3235-1R
89-92

OS-1235-1
93-94

VS-3235-2R
93-94

TIMING

CRANK

STEM SEALS

TC-6235-2
RET.CIG.
DEL. (*A)
89-92

BS-7250
89-92

SS-8250-1V

TC-6235-1
93-94

BS-7235
93-94

RET A.L. (*B)


89-92
TC-6230-1
93-94

2.0L., 90-98, L4,


DOHC, 16V;
VIN F, U
TURBO,
MITSUBISHI
4G63T
(1) NO INCLUYE
JUNTA DE
MONTAJE
TURBO
/ TURBO
MOUNTING
NOT INCL.

FS-236

HS-235-1
90-92 (1)
HS-235-2
93-94

LS-235
90-92
LS-235-1
93-98

CA-235-1G

MS-4235-1

MS-4235-1E

CA-235-GX1
(*C)

OS-1235
90-92
OS-1235-1
93-98

VS-3235-1R
90-92
VS-3235-2R
93-98

BS-7250
90-92
BS-7235
93-98

SS-8250-1V

BS-7250

SS-8250-N

TC-6235-1
90-92
TC-6230-1
93-98

2.0L., 83-89, L4,


SOHC, 8V;
VIN 5, D

HS-235

LS-235

CA-235-G

MS-4235

MS-4235-E

OS-1235

VS-3235-R

TC-6235-1

SS-8252-1S

RET.CIG.DEL
TC-6235-1
RET A.L.

MITSUBISHI
G63B TRUCK

2.0L., 95-04,
DOHC, 16V; VIN B
MOTOR
CHRYSLER
(1) AVENGER,
SEBRING, TALON
(2) AVENGER,
SEBRING
(3) NEON

TC-6235-1
RET.CIG.
DEL. (*A)
90-92
TC-6230-1
93-98
RET A.L. (*B)

FS-242
95-99 (4)

HS-242

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Medida / Over Thikness

LS-242

CA-242-G
CA-242-ML
CA-242-1ML
+.010" (*C)

MS-4242-1
95-98 (1)(4)
MS-4242-1
95-99 (3) (4)
MS-4243-2
95-99 (2)(4)

MS-4242-E

OS-1242-HD

PLENO/PLENUM
MS-4243-2P
95-98 (1)
MS-4243-3P
95-99 (2)
MS-4243-1P
95-99 (3)

OS-1242-R

VS-3245-R

TC-6242-2
RET.CIG.DEL(*A)
TC-6242-1
95-98
RET. AL *(B)
TC-6242-1
95-99

BS-7240

SS-8242-V

BS-7240-1
PTFE
LABIO TEFLN

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

2.0L., 95-05,
SOHC, 16V, VIN
C, F
MOTOR
CHRYSLER
(1) VIN C NO
INCL. MSI
PLSTICO
(2) VIN C
(3) VIN F
(4) VIN C ALUMINIO

FS-242-1
99-03

HS-242-1
95 (1)

LS-242

CA-242-ML

MS-4243-1
95-05 (2)

MS-4243-E
95-05 (2)

FS-243-1
99-05

HS-242-2
96-99 (1)

CA-242-1ML
+ .010" (*C)

MS-4243-3
95-96 (4)

MS-4243-1E
01-05 (3)

2.2L., 81-94, L4,


SOHC, 8V; VIN
8, B, C, D, F;
CHRYSLER ENG
(1) RETEN / IOL
SEAL 52.15mm
D. E. (O.D.)
(2) RETEN / OIL
SEAL 41.45 mm
D. E. (O.D.)

FS-240
81-90

HS-240

2.5L., 86-95, L4,


SOHC, 8V; VIN K
CHRYSLER ENG.
(3) TRASERO /
REAR 52.45mm
D.E. (O.D.)
(4) 89-90 CON VS
EN PIEZAS /
SPLIT VS
(5) CON VS DE 1
PZA / 1 PIECE

FS-240-2
88-95

HS-240
86-90 (4)

LS-240-1
86-87

HS-240-1
89-90 (5)

LS-240-2
88-95

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1242-HD

VS-3242-HD
95 (2)

VTC-6242-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6242-1
RET- A.L. (*B)

BS-7240
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

SS-8242-V

(4) INCLUYE 2
JUNTAS (ADM. Y
PLENO)
(INTAKE &
PLENUM)
SELLOS
VALVULA VITON
/ VITON STEM
SEALS

VS-3243-1R
96-99 (2)
VS-3243-3R
00-05

MS-4243-4
01-0 5 (3)

HS-242-3
00-05 (2)
HS-242-4
01-05 (3)

HS-240-2
91-95 (6)

CA-240-G

MS-4240
ADM Y ESC.
/ INT. & EXH.

OS-1240
81-88
OS-1240-1R
89-94

VS-3240
86-88

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6240
81-88 (1)
TC-6240-3
89-94 (2)

BS-7240
81-92
BS-7240-2
93-94
OPTIONAL
PTFE
BS-7240-1
LABIO TEFLON

SS-8240-S

CA-240-G

MS-4240
ADM. Y ESC.
/ INT. & EXH.

OS-1240-1R

VS-3240-2R
91-95

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6240-3 (2)
RETEN .A.L. (*B)
TC-6240-1
86-88 (3)
TC-6240-2
86-88 (7)
TC-6240
86-95 (8)

BS-7240
86-92
BS-7240-2
93-95

SS-8240-N

OPCIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Medida / Over Thikness

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

LS-240-2

CA-240-G

MS-4240

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1240-1R

VS-3240-2R

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6240-3 (2)
RETEN .A.L. (*B)
TC-6240

BS-7240

STEM SEALS

HS-240
91-95 (7)

(6) TAPA
VALVULAS
ALUMINIO / AL
VALVE COVER
(7) JGO.; TRAS. /
RAR SET
53.59mm D.E.
(O.D.)
(8) DEL. 52.15mm
D.E. (O.D.)

2.5L., 89-92, L4,


SOHC, 8V
TURBO; VIN J,
CHRYSLER ENG.

FS-240-1

2.4L., SOHV, 8 V;
4G64, G64
MEXICO H-100
00-06
USA: 90-93, VIN
G,W (TRUCK)

FS-202
84-95

2.4L.,144ci,
95-06, L4,
DOHC, 16V
VIN G, J, X

FS-245
95-01

HS-240-2

HS-245

LS-245

HS-245

LS-245

HS-245-1G
96-00
HS-245-2
01 (1)

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Medida / Over Thikness

LS-245-1
LS-245-2
01-02 (2)

OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

MS-4235

MS-4235-1E

OS-1235

VS-3235-R

TC-6230-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6230-1
RET A.L.(*B)

BS-7235

SS-8250-N

CA-245-ML

MS-4242

MS-4245-1E

OS-1245-1

VS-3245-R

TC-6242-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6242-1
RET A.L. (*B)
USE 2

BS-7240
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

SS-8242-V

MS-4242

MS-4245-1E

OS-1245-1

VS-3245-R

TC-6242-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6242-1
RET A.L. (*B)
USE 2

BS-7240
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

SS-8242-V

MS-4242-2
96-00
MS-4242
01-06 (1)

MS-4242-E
86-00
MS-4245-1E
01-06

OS-1245-HD
96-06(1)
OS-1245-2
01-02 (2)

VS-3245-R
96-00(1)
VS-3242-1R
01-06 (2)

TC-6242-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6242-1

BS-7240
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1

SS-8242-V

CA-245-ML
CA-245-G

FS-245-1
01-07

SS-8240-S

CA-202-G

CA-245-G

2.4L., 148CI,
03-06, L4,
TURBO 16V;
VIN S
NEON, PT
CRUSIER

2.4L.,148ci,
96-06,L4, 16V;
VIN B, TRUCK
(1) EXCEPT PT
CRUISER

UPPER SET

CA-245-ML
02-04
CA-245-1G

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

EXHAUST
PLENUM

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

(2) PT CUISER

HS-245-3
01 (2)
HS-245-4
02-04 (1)
HS-245-5
02-04 (2)
HS-245-6
05-06 (1)
HS-245-7
05-06 (2)

LS-245
03-06 (2)

CA-245-ML
05-06
CA-245-G

MS-4242-3
01-06 (2)

2.4L.,
148CI,03-06,4L,
TURBO, 16V; VIN
8, E, G,
TRUCK

HS-245

LS-245

CA-245-ML

MS-4242-1

MS-4245-1E

OS-1245-1

2.4L., 1992, L4,


SOHC, 8V; VIN
W 4G64,
MITSUBISHI

HS-251-G

LS-251

CA-251-ML

MS-4251

MS-4251-E

2.4L., 93-05, L4,


SOHC, 16V; VIN G
4G64,
MITSUBISHI

HS-251-2G
93-94
HS-251-3G
95-96
HS-251-ML
01-05

LS-251-2
93-96
LS-251-3
01-05

CA-251-1G
93-96
CA-251-ML
01-05

MS-4251-1
93-96
MS-4251-2
01-05

2.4L., 90-93, L4,


SOHC, 8V; VIN G,
W
4G64, MITSUBISHI (TRUCK)

HS-251-4G
90-92
HS-251-1G
93

LS-251
90-92
LS-251-1
93

CA-202-G

MS-4251-3

2.5L, 05-09, L4,


SOHC, TURBO
DIESEL, 8V,
SOHC
MITSUBISHI

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

RET A.L. (*B)


USE 2

LABIO TEFLON
PTFE

VS-3245-R

TC-6242-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6242-1
RET A.L. (*B)
USE 2

BS-7240
OPCIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

SS-8242-V

OS-1235

VS-3235-R

TC-6251-2
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6230-1
RET A.L. (*B)

BS-7250

SS-8252-1S

MS-4235-1E

OS-1235-1
93-96
OS-1235-2
01-05

VS-3251-R
93-96
VS-3251-1R
01-05

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6335-2
93-96
TC-6251
01-05
RET A.L. (*B)

BS-7235

SS-8252-1V
USE
2 JGOS

MS-4235-E
90-92
MS-4235-1E
93

OS-1235

VS-3235-R

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6251-2
90-92
TC-6230-2
93
TC-6251-1
RET. A.L. (*B)

BS-7250
90-92
BS-7235
93

SS-8252-1S

TC-6206-D

BS-7250

OS-1245-1
03-06 (2)

CA-245-G

FS-206-D

CA-206-D

MS-4206-D

OS-1235-1
93

OS-1250

VS-3206-RD

STEM SEALS

SS-8252-1S

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Medida / Over Thikness

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

2.5L., 95-00, V6,


SOHC, 24V; VIN
H, N
MITSUBISHI
6G73
CIRRUS ,
STRATUS

FS-252
95-00

HS-252-G
95-97
HS-252-ML
98-00

LS-252

CA-252-G
95-97
CA-252-ML
98-00

MS-4252

MS-4252-E

OS-1253

VS-3252-R

TC-6252
RET.CIG. DEL
(*A)
TC-6230-1
RET.A.L. (*B)
REQ. 2

BS-7250
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

SS-8252-S

2.5L, 79-89, L4,


SOHC, 8V; VIN 7,
E, G, W
G54B,
MITSUBISHI
MINIVANS,
TRUCKS
RWD: TRACCION
TRASERA
FWD: TRACCION
DELANTERA
FOR THIS
APPLICATION

FS-250
81-89

HS-250
81-89 RWD
HS-250-1
82-87 FWD

LS-250
81-89

CA-250-G

MS-4250
81-89

MS-4250-E
82-85
MS-4250-E
79-89

OS-1250

VS-3250-R

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6250
RET.A.L. (*B)
TC-6250-1
82-87 FWD
TC-6251-2
83-89 RWD

BS-7250

SS-8250-N

2.7L., 98-09, V6,


DOHC, 24V; VIN
R, T, U
INTREPID,
CONCORD 98-04
STRATUS 00-06,
JOURNEY 09-10
(NON US)
AVENGER,
CHARGER, 300,
SEBRING
00-10

FS-280-ML
0002
FS-280-1ML
03-10

HS-280-ML
0002
HS-280-1ML
03-10

LS-280

MS-4280

MS-4280-E

OS-1280-R

VS-3280-R
98-00
VS-3280-1R
01-10

TC-6280

BS-7240

SS-8280-V

DODGE V6; OHV,


3.0L, 12V VIN "V"
MOTOR Z7X, 181
CID. MONACO;
1990/92, EAGLE
PREMIER;
1988/92

FS-285

TIMING

CRANK

STEM SEALS

"4D56T", H-100

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Medida / Over Thikness

PLENO
MS-4252-P

CA-250-XG
MAS .020"
ESPESOR

CA-280-ML
IZQ.LEFT
CA-281-ML
DER-RIGHT

PLENO /
PLENUM
MS-4280-P

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

UPPER SET

3.0l., 88-96, V6,


SOHC,
12V; VIN 3, H, S
6G72 MITSUBISHI
181 ENG.
(1) 84 JUNTA
CARTER
NO INCLUIDA
(2) EXCEPT
STEALTH
(3) STEALTH (*L)

FS-253-1

HS-253
88-95 (2)

3.0L., 91-96.V6,
DOHC, 24V ; VIN
C, K
TURBO, 6G72-T
MITSUBISHI 181
ENG.
(4) JUNTAS (*E)
MONTAJE
TURBO NO INC
AL / TO 10/03/94
(5) JUNTAS (*E)
MONTAJE
TURBO NO INC
DEL / FROM
10/03/94

FS-253

HS-253-1
91-96 (3)

HS-253-2
91-94 (4)
HS-253-3
94-96 (5)

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-253-G

MS-4253
88-95

CA-253-XG
+ .020" (*C)

CA-253-G

MS-4253-2
91-96

MS-4253-3

EXHAUST
PLENUM
MS-4253-2E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1253

VS-3253-R

TC-6253

BS-7253

SS-8250-V

VS-3253-2R
CON / WITH
GROMETS

PLENO /
PLENUM
MS-4253-1P

MS-4253-4E
PLENO /
PLENUM
MS-4253-2P

RET.CIG.DEL
(*A)

BS-7240-1
PTFE

TC-6230-1
RET A.L. (*B)

OS-1253
91-92
RTV
93-96

VS-3253-1R

TC-6253-1
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6253-2
RET A.L. (*B)
USE 4 PCS

BS-7253-1

SS-8250-V
USE 2 JGOS

VS-3253-R

TC-6253
RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6230-1
RET A.L. (*B)

BS-7253

SS-8250-V

CA-253-G
3.0L., 87-00, V6,
SOHC, 12V;
VIN 3, S
6G72 MITSUBISHI
181 ENG. TRUCK
MINIVAN

HS-253
87-98

3.2L, 98-01, V6,


SOHC, 24V; VIN J
CONCORD,
INTREPID

HS-266

CA-266-ML
IZQ.-LEFT
CA-266-1ML
DER-RIGHT

MS-4253
87-00
MS-4253-1
89-91 RWD
MS-4253
89-92 FWD

MS-4253-2E
87-98
MS-4253-3E
99
MS-4253-5E
2000
PLENO /
PLENUM
MS-4253-1P

OS-1253

MS-4266

MS-4262-E

OS-1261-1R

VS-3253-2R
CON / WITH
GROMETS

VS-3261-2

TC-6262
RET DEL CIG

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

BS-7240

SS-8262-V

MS-4261-1P
TC-6262-1
RET A.L.
REQ. 2

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft
*C) Sobre Medida / Over ThiknessSeal
*E) Junta Montaje Turbo No Incluida / Turbo Mounting Gasket Not Included
*L) Junta Carburador No Incluida / Carburetor Gasket Not Included

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

UPPER SET

3.7L., 225ci,
60-87, L6,
12V; VIN
B, C, D, E, F,
G, H, J, K

FS-220-1
60-80
FS-225-1
81-83

HS-220
60-80
HS-225
81-83

3.3L, 90-07, V6,


OHV, 12V; VIN 3,
G, R, S, U
MINIVAN
201 ENG.
(2) SIN TAPAS
DE PUNTERIAS
AISLADAS (*F)
Y TORNILLOS /
BOLTS 9/32" DIA
(4) C/ TAPAS
PUNT.
AISLADAS (*G) Y
TORNILLOS DE
29/64" DIA.
(5) NO INCL.
BANDEJA
(VALLEY PAN)
(6) PLASTICO /
PLASTIC
(7) BANDEJA
(VALLEY PAN)
COMPLET

FS-254
91-01 (1)

HS-254-G
90-00 (2)
(3)
HS-254-2G
98-00 (4-5)
HS-254-3ML
01-04 (5)
HS-254-4ML
05-06 (5/6)

LS-254

HS-254-1G

LS-254

3.3L, 94-96, V6,


OHV, 12V; VIN J,
P (CNG)
MINIVAN
(7) BANDEJA
(VALLEY PAN)
COMPLET

3.8L., 94-06, V6,


OHV, 12V; VIN L
MINIVAN
(2) (*G)

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-225-G

MS-4220
ADM. Y ESC.
INT & EXH

CA-254-ML
DER / RIGHT
01-06
CA-253-ML
IZQ / LEFT
01-06
CA-254-G
DER / RIGHT
90-00
CA-255-G
IZQ / LEFT
90-00

MS-4254-A
90-00 (7)
MS-4254-A1
01-06 (7)

CA-254-1G

MS-4254-A

HS-263-G
94-00 (2-5)
HS-263-1G
98-00 (4-5)

*F) Tapas De Vlvulas No Aisladas / Not Insulated Valve Covers


*G) Tapas De Vlvulas Aisladas / Insulated Valve Covers

LS-254

CA-264-G
DER
CA-263-G

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1220

VS-3220

TC-6220

BS-7220

SS-8220-N
SS-8220-1N

VS-3220-R
60-80

MS-4254-E

OS-1254-HD

PLENO /
PLENUM
MS-4254-1P
90-00
MS-4254-3P
01-06

MS-4254-E

OS-1254-HD

VS-3254-HD
99-00 (2)
VS-3254-1R
98-00 (4)
VS-3254-2R
01-04
VS-3254-3R
05-06

TC-6254
90-01
TC-6254-1
02-06

VS-3254-HD

TC-6254

MS-4254-A
94-00 (7)
MS-4254-A2

MS-4254-E
PLENO /
PLENUM

BS-7253
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

BS-7253

SS-8240-V
.314 DIA
VASTAGO /
STEAM
SS-8240-1V
.276 DIA
VASTAGO /
STEAM

SS-8240-V

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

PLENO /
PLENUM
MS-4254-1P

CA-255-1G

FS-263
94-02 (2-5)

EXHAUST
PLENUM

OS-1254-HD

VS-3254-HD
99-00 (2)
VS-3254-1R

TC-6254
94-01
TC-6254-1

BS-7240
OPCIONAL /
OPTIONAL

SS-8240-V
.314 DIA
VASTAGO
STEM

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

3.5L., 04-06, V6,


SOHV, 24V; VIN 4
TRUCK

10

LOWER SET

HS-263-2ML
01 (5)
HS-263-3ML
02-04 (5/8)
HS-264-ML
04-06 (5/6)

Y TORNILLOS
9/32" DIA
(4) (*G)
TORNILLOS /
BOUT
29/64" DIA.
(5) NO INCL.
BANDEJA
(VALLEY PAN)
(6) PLASTICO /
PLASTIC
(7) BANDEJA
(VALLEY PAN)
COMPLET
(8) LAMINA /
STEEL

3.5L., 93-09, V6,


SOHV, 24V; VIN
F, G, K, M, V
INTREPID,
CONCORD, &
OTHER

UPPER SET

FS-261
93-03

HS-261-1
93-97
HS-261
99-02
HS-261-2
03-06

LS-261
93-97
LS-261-1
99-06

LS-261-2

HEAD

INTAKE

IZQ / LEFT
CA-264-ML
(01-06) DER /
RIGHT
CA-263-ML
(01-06) IZQ /
LEFT

01 (7)
MS-4254-A1
02-06 (7)

CA-262-G
93-97
DER / RIGHT
CA-261-G
93-97
IZQ / LEFT
CA-261-1G
99-02
IZQ / LEFT
CA-262-1G
93-97
99-02
DER / RIGHT
CA-261-ML
03-06
IZQ / LEFT
CA-262-ML
03-06 DER /
RIGHT

MS-4261
SIN PLENO /
NO PLENUM
MS-4261-1
CON PLENO /
PLENUM
93-97

CA-261-ML
IZQ / LEFT
CA-262-ML
DER / RIGHT

MS-4261-3

EXHAUST
PLENUM
MS-4254-1P
94-00
MS-4254-2P
01
MS-4254-3P
02-06

MS-4262-E

OILPAM

OS-1261-R
93-97
OS-1261-1R
99-06

VALVE COVER

TIMING

98-00 (4)
VS-3254-2R
01-04 (8)
VS-3254-3R
04-06 (6)

02-06

VS-3261-HD
93-97
VS-3261-2
00-06

TC-6261
RET.CIG.DEL
(*A)
93-97
TC-6262
99-06

CRANK
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

BS-7261

STEM SEALS
94-00
SS-8240-1V
.276 DIA
VASTAGO
01-09

SS-8262-V

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7240-1
LABIO TEFLON
PTFE

RET. A.L.(*B)
TC-6261-1

MS-4261-2
99-06
PLENO /
PLENUM
MS-4261-1P
93-97
MS-4261-2P
99-06

MS-4262-E
PLENO /
PLENUM
MS-4261-3P

04

VS-3261-2

RET.CIG.DEL
(*A)
TC-6262
RET. A.L.(*B)
TC6261-1

SS-8262-V

*A) Retn Delantero Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*G) Tapas De Vlvulas Aisladas / Insulated Valve Covers

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET
CHRYSLER L6;
218", 230";
CABEZA "L",
AUTOS Y
CAMIONES
DODGE &
PLYMOUTH;
1952/60

FS-210-1

3.9l., 87-03, V6,


OHV,
12V; VIN M,
TRUCK

FS-265
87-89
FS-265-1
90-91
FS-270
92-01

CHRYSLER
DODGE L6; 251",
265" CABEZA
"L"; 1954/60

FS-200

4.7L., 00-06, V8,


SOHC,
16V; VIN J, N
TRUCK

FS-272

5.2L., 59-03, V8,


OHV,
16V; VIN 8, E, G,
P, R, T,
U, Y, (TRUCK)
318 ENG
(1) (*H) 7/8 X 2"
2 GTAS (BBL)
(2) (*H)
1 X 2- 3/16"
(3) MEXICO 74-92
318, 360 BUS
(4) 91-92,

FS-256
59-66
FS-260-1
67-81
FS-260-2
71-81 (3)
FS-275
91-92 (4)

UPPER SET

HS-265
87-89
HS-265-1
90
HS-265-2
91
HS-270
92-97
HS-270-1
98-03

HS-272-ML
HS-272-G

LOWER SET

LS-265
87-91
LS-265-1
92-97
LS-265-2
98-03

LS-272

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

MS-4265-E
87-91
MS-4270-E
92-03

OS-1265
87-91
OS-1270-R
92-03

HEAD

INTAKE

CA-210-S

MS-4205

CA-265-G
87-92
CA-265-1G
92-96
CA-270-G
98-03

MS-4265
87-91
MS-4270
92-97
MS-4270-1
98-03

CA-200-S

MS-4200

CA-272-ML

MS-4272

MS-4272-E

OS-1272-R

VS-3272-R
00-03
VS-3272-1R
04-06

TC-6271
AL / TO 5-12-03
TC-6271-2
RET DEL CIG
(*A)
DEL/FR 5-13-03

BS-7271

SS-8271-V

MS-4260
67-90 (1)
MS-4260-1
67-90 (2)
MS-4275
91
MS-4275-1
92-03 (5)

MS-4261-E
75-91
MS-4275-E
92-03

OS-1256-2
70-91
OS-1275-R
92-03

VS-3260
67-91
VS-3260-HD
67-91
VS-3275-R
92-03(6)

TC-6256
59-91
TC-6270
92-03

BS-7275-R
59-91
2 PCS HULE
BS-7270-R
92-03

SS-8260-1N

*H) Puertos de Mltiples de Admicin / Intake Manifold Ports


*I) Hule Silicn con Refuerzo / Silicon Rubber Whit Steel Bone

CA-260-G
68-90
CA-275-G
91-03

VS-3265
87-90
VS-3265-1
91
VS-3270-HD
92-03

TC-6256
87-91
TC-6270
92-96
TC-6270
97-03

CRANK

STEM SEALS

BS-7220-R

SS-8220-1N

BS-7275-R
87-91
BS-7270-R
92-03

SS-8260-N
SS-8261-V
DIA. VALVULA
0.373" STEM
SS8270-V
DIA. VALVULA
0.311" STEM

OS-1200

CA-272-G

LS-260
68-91
LS-275-1
92-96
LS-275-3
97-03

TIMING

OS-1205

HS-272-1ML

HS-260-1
67-89
HS-260-2
90 (7)
HS-260-3
91 (7)
HS-275
92-97
HS-275-1
98-03

VALVE COVER

PLENO /
PLENUM
MS-4275-2
92-03

SS-8261-1V
DIA. VALVULA
0.374" STEM
SS8270-1V
DIA. VALVULA
0.313" STEM

11

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

MS-4275-1
92-97
MS-4275-2
INFERIOR
99-03

MS-4275-E

OS-1275-R

VS-3275-R

TC-6270
92-96
TC-6270
97-03

BS-7270-R

SS8270-1V

MS-4260

MS4260-E

OS-1256-1

VS-3260

TC-6256

BS-7260

SS-8260

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-275
92-97
HS-275-1
99-03

LS-275
92-96
LS-275-1
97-03

CA-275-G

CA-260-G

ENG 318
(5) NO INCLUYE
PLENO
(6) (*I)
(7) (*I)

5.2L., 92-03, V8,


OHV,
16V; NG, VIN T
(CNG)
TRUCK 318 ENG
(6) (*I)

CHRYSLER
DODGE V8
273 Y 318 CID
1964-69
4.5L Y 5.2L

FS-260

CHRYSLER
DODGE V8
360 CID (5.9L) TR
MICRO,D-250,
D350 CARB
INC. SELLOS
METALICOS / W
METALIC SEALS
Y RETEN
CIGEAL HULE
/ RUBBER
CRANK SEAL
1974-91

FS-260-3

CHRYSLER
DODGE V8
360 CID (5.9L)
CARTER
SILICON /
SILICON OIL
PAN

FS-260-6

12

VS-3260-HD

HS-260-3

CA-260-G

MS-4260-1

MS-4261-E

OS-1256-2

VS-3260

SV-8260

TC-6256

BS-7256-R

VS-3260-HD

CA-260-G

MS-4260-1

MS-4261-E

OS-1256-2

VS-3260

SS-8261-V
SS-8261-V

VS-3260-HD

TC-6256

SS-8261-V
SV-8261-V

*H) Puertos de Mltiples de Admicin / Intake Manifold Ports


*I) Hule Silicn con Refuerzo / Silicon Rubber Whit Steel Bone

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

CHRYSLER
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

5.9L., 72-03, V8,


OHV,
16V; VIN 1,5,F, K,
L,
S, T, U, V, W,
TRUCK
360 ENG
(1) (*H) 7/8 X 2"
CARB BBL
(2) (*H)
1 X 2 - 3/16"
(3) (*H) 7/8x2"
(5) NO INCLUYE
PLENO / W/O
PLENUM
(6) (*I)

FS-275-1
72-91

HS-260-1
72-89 (3)
HS-260-4
90
HS-260-4
91-92
HS-275
93-97
HS-275-1
98-03

LS-260-1
72-90
LS-275
91
LS-275-2
92-96
LS-275-4
97-03

CA-260-G
72-92
CA-275-G
93-03

MS-4260
72-88 (1)
MS-4260-1
72-88 (2)
MS-4260-2
89-92
MS-4275-1
93-97 (5)
MS-4275-1
98-03 (5)

5.7L., 03-09, V8,


OHV, 16V; VIN
2.D, H HEMI

FS-273-G

FS-275-2
92-03

CA-273-ML
IZQ. / LEFT
CA-274-ML
DER / RIGTH
CA-273-G
IZQ. / LEFT
CA-274-G
DER / RIGTH

FS-273-ML

HS31130

CA-258-G

C 361, 383, 400,


413, 426, 440;
1963/79

HS-258-6

CA-258-G

8.0L., 94-04, V10,


OHV,
20V,; VIN W

HS-282

7.2L., 440ci (INCL.


361ci), 71-80,V8,
OHV, 16V; VIN J

FS-258

LS-282

CA-282-G

MS-4273

MS-4282

EXHAUST
PLENUM
MS-4261-E
72-92
MS-4275-E
93-03

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1256-3
72-90
OS-1270-R
91-03

VS-3260
72-92
VS-3275-R
93-03(6)

TC-6256
72-91
TC-6270
92-96
TC-6270
97-03

BS-7270-1
72-90
2 PCS
BS7270-2
91-03

SS-8260-1N

PLENO /
PLENUM
MS-4275-2
93-03

SS8270-1V
DIA. VALVULA
0.313" STEM

MS-4273-E

OS-1273-R

VS-3273-R

TC-6273

BS-7271

MS-4258-E

OS-1258

VS-3258

TC-6258

BS-7256-R

OS-1258

VS-3258

OS-1282

VS-3282-R

TC-6282
94-95
TC-6282-1
96-03

BS-7282

MS-4282-E

SS-8261-1V
DIA. VALVULA
0.374" STEM

PLENO
MS-4282-P

SS-8273-V

SV-8270-V
USE 20 PC

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.
*H) Puertos de Mltiples de Admicin / Intake Manifold Ports
*I) Hule Silicn con Refuerzo / Silicon Rubber Whit Steel Bone

13

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD

QUICK REFERENCE
CATALOG

FORD

1.3l., 80ci.,
88-97,L4, SOHC,
8V; VIN H, K
ENG MAZDA,
ASPIRE, FESTIVA
L, GL

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-302

HS-302-ML

LS-302-ML

CA-302-G

MS-4302

EXHAUST
PLENUM
MS-4302-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1302

VS-3302

TC-6302

BS-7302

SS-8302-V
VITON

SV-8307-V

VS-3307-R

CA-307-B

FORD L4; 1.4L.


16 VALV DOHC
"ZETEC",
FIESTA; 1998/01

1.6L., 98ci,
1981/85,

FS-303
81-85

HS-303-G
81-84

CA-303-G

MS-4303

MS-4303-E

OS-1303

VS-3303

TC-6303

BS-7300

SV-8303-P

1.8L, 72-78,
SOHC, 8V; VIN A,
MAZDA VB
COURRIER,
MAZDA B2000

FS-304

HS-304

CA-304-G

MS-4304

MS-4304-E

OS-1304

VS-3304

TC-6304

BS-7304

SV-8304
SS-8303-V

FORD L4; 1.6L,


SOHC 8V "ZETEC
ROCAM", (*J)
FIESTA, KA,
IKON, PICK-UP
COURIER;
2001/10

FS-317

HS-317

CA-317-G

MS-4317

MS-4317-E

OS-1317-R

VS-3317-R

TC-6317

BS-7317-NT

SS-8317-V

MS-4309

MS-4309-3

OS-1309

VS-3309

1.8L., 91-96, L4,


DOHC, 16V; VIN
8
MAZDA BP-ZE

14

CA-317-GX
(*C)

HS-309-G
91-93
HS-309-G1
94-94

LS-309
91-96
DE / FR 2/91

CA-309-G

*C) Sobre Espesor / Over Thikness


*J) Retn PTFE con Carcasa / PTFE Seal Complete Whit Carcass

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD

1.9L., 85-96, L4,


SOHC, 8V;
VIN 9, J
ESCORT,
TRACER
(1)85, VS: PARA
TAPA LAMINA
NO INCL. / SET
VC NOT INCL
86-90 EFI
(2) 95-96 MSI
MOTOR MEXICO
NO INCL. / NOT
(3) TO / HASTA
2/9/93
(4) DESDE / TO
2/10/93
(5) TAMBIEN /
ALSO
2.0L SOHC "SPI"
MS1 8 TORNILLOS / W BOLTS
(6) IGUAL A
MS-4301-1 PERO
SIN J PLENO
SAME MS-4301-1
BUT W/O
PLENUM

FULL SET

UPPER SET

FS-303

HS-303-G
81-85 CARB.

FS-303-1
85-90
FS-303-2
91-93(3)
FS-303-3
93-95(4)
FS-303-5
97-03 (5)

HS-303-1G

2.0L., 79-82, L4,


SOHC, 8V; VIN 1
MAZDA MB,MA
COURRIER 79-82

FS-304-1

2.0L., 83-88, L4,


SOHC, 8V; VIN C
(FORD)
(1) HASTA / TO
7/15/86
(2) DESDE /
FROM
7/16/86

FS-306
83-86(1)
FS-306-1
86-88 (2)

HS-303-2G
87-90
HS-303-4G
91-96
HS-303-5G
97-03 (5)

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

MS-4301
85-86 2 BBL
86-90 EFI
MS-4301-1
87-94 INCLUYE
PLENO /
W / PLENUM

MS-4303-E

OS-1303-1R

VS-3303-1R

TC-6303-1
RET CIG DEL
*(A)
85-87
TC-6303-2
PTFE

BS-BS-7300

VSS-8303-V
85-96

MS-4301-2
95-96 (6)

MS-4304-2
ADM-ESC
EXC. CAL

OS-1304

VS-3304

TC-6304

BS-7304

SS-8304-V

MS-4305-E

OS-1305
83-86 C/R
OS-1305-1R
87-88

VS-3306

TC-6305
RET.CIG.DEL
*(A)
TC-6305-1
RET. A.L. *(B)

BS-7305

SS-8330-1V
83-88

LOWER SET

HEAD

INTAKE

LS-303
85-87
LS-303-1
88-93 (3)
LS-303-2
93-96 (4)

CA-303-1G
85-90
CA-303-2G
91-96

OS-1303-2R
VS-3303-2

BS-7300-PT

VS-3303-3HD

MS-4304-1
ADM ESC
INT & EXH
CALIFORNIA

HS-306
83-86

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Espesor / Over Thikness

CA-306-G

MS-4306

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

15

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD

2.0L., 95-05, L4,


DOHC, 16V; VIN
3, 5, Z FORD
"ZETEC",
CONTOUR,
FOVUS,
MISTIQUE,
ESCORT
(1) HSTA / TO
3/13/96
(2) DESDE / FR
3/14/96
(3) FOCUS VIN 3
DESDE / FR
12/21/99
(4) FOCUS VIN 3
HASTA / TO
12/20/99
(5) EXCEPT
FOCUS
(6) FOCUS VIN 3
(7) FOCUS SVT
VIN 5

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-313
95-97 (10)

HS-313-G
95-96 (1)
HS-313-1G
96-97 (2)
HS-313-2G
98-99
HS-313-ML
2000 (3)
HS-313-1ML
2000 OTROS
2000(4)
HS-313-2ML
01-03 (5)
HS-313-3ML
01-04 (6)
HS-313-4ML
02-03 (7)
HS-313-4ML
2004 (7)

LS-313
EXCEPT FOCUS
LS-313-1
FOCUS

CA-313-G

MS-4313
95-97
MS-4313-1
98-03 (5)
MS-4313-1
00-04 (6)
MS-4313-2
02-04 (7)

FS-313-1
95-97 (19)

FS-303-4
00-05 (10)

2.3L., 84-94, HSC,


OHV, 8V; VIN R,
S, X
TOPAZ, TEMPO
(1) CARB. 1
GARGANTA
(BAL)

16

CA-313-XML
(*C) +.010"

FS-300
84-85
FS-300-1
89-94

OILPAM
OS-1313-R
95-03 (5)
OS-1303-2R
00-04
FOCUS

VALVE COVER

TIMING

95-97
VS-3313-1R
98-03 (5)
VS-3313-1R
VS-3313-2R
00-04 (4)
VS-3313-3R
02-04 (7)

TC-6313
95-97
TC-6313
98-03 (5)
TC-6303-2
00-04
FOCUS
TC-6313-1
95-97
TC-6313-2
98-03 (5)
TC-6313-1
00-04 (6)
TC-6313-2
02-04 (7)

CA-313-1ML
CA-313-1XML
(*C)

MS-4313-1E

CA-313-G

HS-313-G
01-02 (8)
HS-313-ML
02-04 (9)

2.0L., 01-04, L4,


SOHC, 16V; VIN B
FORD "ZETEC"
TRUCK
(8) HASTA 7/6/02
(9) DESDE 7/7/02

CA-313-ML
95-99 MLS
02-03 FOCUS

EXHAUST
PLENUM
MS-4313-E
95-03 (5)
MS-4313-1E
00-04

OS-1303-2R

CA-313-ML

LS-303-1

CA-300-G
84-88
CA-300-G
89-94

MS-4300
84-87 (1)
MS-4300-2
85-87 CFI
MS-4300-1
88-94

MS-4300-E
84-88

MS-4300-1E
89-94
PLENO /
PLENUM
MS-4300-2P

OS-1300
84-87
OS-1300-2
88
OS-1300-1
89-94

VS-3300
86-88
OPCIONAL
VS-3300-1R
HULE
VS-3300-1
SIN /
W/O GROMETS
VS-3300-2
CON /
W / GROMETS

CRANK

STEM SEALS

BS-7300

SS-8313-V

BS-7300-PT

BS-7300

TC-6303-2
RET DEL CIG
(*A)
TC-6313-1
JGO RET A.L.
(*B)

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7300-PT
PTFE

TC-6300

BS-7300

SS-8313-V

SS-8300

OPCIONAL
BS-7300-PT
PTFE

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Espesor / Over Thikness

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

2.3L., 74-93, L4,


SOHC, 8V, VIN A,
M, Y
(1) A /TO 7/15/86
(2) DE /
FR 7/16/86
(8) DE / TO
2/20/86
(7) AL /
TO 2/19/86
(8) DE /
FR 2/20/86

FS-305
74-81
FS-305-2
86-88 AUTOS
(LAY)

HS-305-G
74-84
HS-305-2G
85-86 (1)
HS-305-4G
86-88 (2)
HS-305-5G
89-92
HS-305-6G
`93

LS-305
89-92
LS-305-1
`93

CA-305-G
74-85
CA-305-G
86-93

MS-4305
74-86 CARB
87-90 EFI

2.3L., 77-97, L4,


SOHC, 8V; VIN 2,
A, B
TRUCK
(1) RANGER XLT
81-86 DIA. CIL
3.780"(BORE)
(2) RANGER
(3) AL / TO
4/8/85
(4) AL / TO
7/15/86
(5) DE / FR 16/86
(6) DE / FR 4/9/85
(7) SOHC
(*K)
(8) OHC (ARBOL
EN LA CABEZA)
(9) CARTER
ALUMINIO SOHC
/ AL OIL PAN

FS-305-1
81-86 (1)
FS-305-3
89-90 (2)
FS-305-4
88-92 (7)
RANGER
FS-305-6
85-86 (8)
RANGER
FS-305-7
86-87 (8)
RANGER
FS-305-8
93-94 (9)
RANGER

HS-305-G
77-82 CARB
HS-305-1G
83-84 CARB
HS-305-2G
85 CARB
86 EFI (4)
HS-305-4G
86-87 (5)EFI
HS-305-7G
88 EFI
HS-305-6G
89-92 EFI
93-94
HS-305-8G
95-97

LS-305-2
77-81
LS-305-2
82-84
LS-305
85-92 (6)
LS-305-1
93-94
LS-305-3
95-97

2.5L., 98-01, L4,


SOHC, 8V; VIN C
TRUCK

FS-305-9

HS-305-8G
98
HS-305-9G
99-01

LS-305-3

2.3L., 03-06, L4,


DOHC, 16V; VIN Z
"DURATEC"
(1) FUSION ,
MILAN, EXC.
CALIFORNIA

FS-348
MONDEO
RANGER
01-08

CA-305-G
77-85
CA-305-G
86-93

MS-4305-1
91-93
INCLUYE
PLENO /
W / PLENUM

MS-4305-1P
91-93 EFI
INCLUIDO EN
MS-4305-1
INCL EN / IN
MS-4305-1

MS-4305
77-84 CARB
85-87 EFI
MS-4305-1
88-92 EFI
93-94
INCLUYE
PLENO /
W / PLENUM

MS-4305-E
JGO. 8 PC
PLENO /
PLENUM
MS-4305-P
85-88 EFI
MS-4305-1P
91-93 EFI
INCL EN / IN
MS-4305-1

MS-4305-2
95-97
INCLUYE
PLENO /
W / PLENUM

LS-348
INCLUYE
CARCASA
CIGEAL

*J) Retn PTFE con Carcasa / PTFE Seal Complete With Carcass
*K) Carter y Tapa Vlvula Vlvulas Silicn / Silicon Oil Pan and Valve Cover

CA-305-G

CA-348-ML
OPCIONAL
CA-348-G

EXHAUST
PLENUM
MS-4305-E
JGO. 8 PC

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1305
77-85 (7)
OS-1305-1R
86-90 (8)
OS-1305-2R
91-92
OS-1305-3R
93

VS-3305
74-88 C/R
VS-3305-1R
89-93

TC-6305
74-92

BS-7305

93

BS-7357-PT
PTFE

OS-1305
77-85 (3)
OS-1305-2R
85-92 (4)
OS-1305-3R
93-97

VS-3305
77-88
VS-3305-1R
89-94
VS-3305-2R
95-97

STEM SEALS

TC-6305-1

TC-6305
77-92

BS-7305

93-97

BS-7357-PT
PTFE

TC-6305-1

MS-4305-2P

MS-4305-2
INCLUYE
PLENO /
W / PLENUM

MS-4305-E
8 PC SET
PLENO/PLENUM
MS-4305-2P

MS-4348

MS-4348-E

OS-1305-3R

VS-3305-2R

TC-6305-1

BS-7305

SS-8331-V

BS-7357-PT
PTFE

VS-3348-1R

TC-6348

BS-7348-AT
(*J)

SS-8348-V

17

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD

2.3L., 01-08, L4,


DOHC, 16V; VIN
D, H, Z
"DURATEC"
TRUCK,
ECOSPORT 04-08
(2) AL / TO
1/31/01
(3) DEL / FR
2/1/01

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-348-1

HS-348-1ML

LS.348
INCLUYE
CARCASA
CIGEAL

CA-348-ML
OPCIONAL
CA-348-G

MS-4348

HS-310

CA-310-B

CA-310-T

MS-4310

ECOSPORT
04-08

6L ,215K,223 Y
262 CID (3.7L
4.3L) PICK-UP,CUSTOM

FS-310

2.8L, ; 3.3L.,
ENG 170-200 L6,
OHV, 12V;
VIN F, U, T

FS-320

HS-320

HS-311-ML
95-00
HS-311-1ML
01-06

LS311

2.5L., 93-97, V6,


DOHC, 24V; VIN B
MAZDA KL-ZE

HS-312-G
93-95
HS-312-1G
96-97

LS-312

18

OILPAM

OS-1310

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

VS-3348-1R

TC-6348

BS-7348-AT
(*J)

SS-8348-V

VS-3310

TC-6310

BS-7310

SS-8310
SV-8310

2.5L., 95-02, V6,


DOHC, 24V; VIN
G, L
"DURATEC"
CONTOUR,
MISTIQUE

2.8L., 75-79, V6,


OHV, 12V; VIN Z
171 Ci GERMAN
ENGINE

EXHAUST
PLENUM
MS-4348-E

FS-315

HS-315

CA-320-G

MS-4320

CA-312-ML
95-00 IZQ / LEFT
CA-311-ML
95-00 DER /
RIGTH
CA-312-ML
CA-312-ML

MS-4311

CA-312-G
CA-312-1G

MS-4312

CA-316-G
CA-315-G

MS-4311-E

OS-1320

VS-3320

TC-6320

BS-7320

SS-8303-V
VITON

OS-1326-R

VS-3311-R

TC-6311

BS-7305

SS-8311-V

TC-6327

BS-7357-PT
PTFE

VS-3312-R

TC-6312

BS-7312

VS-3312-1R

TC-6312-1

VS-3315

TC-6315

MS-4311-P

MS-4315

MS-4312-E

MS-4315-E

OS-1312

OS-1315

SS-8312-1V

BS-7315
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7315-PT
PTFE

*J) Retn PTFE con Carcasa / PTFE Seal Complete With Carcass
*K) Carter y Tapa Vlvula Vlvulas Silicn / Silicon Oil Pan and Valve Cover

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

2.8L., 83-86, v6,


OHV, 12V; VIN S
TRUCK

FS-315-1
83-85
P/86 NO INCL
MULTIPLES

HS-315-1

2.9L., 86-92, V6,


OHV, 12V; VIN T,
TRUCK

FS-308

HS-308

3.0L., 183 ci,


86-06, V6, OHV,
12V; VIN 1, 2, U
(1) AL / TO
7/26/99
(2) DEL / FR
7/27/99
(3) EXEP. PROBE
AL / TO 3/26/90
(4) EXEP. PROBE
DEL / FR 3/22/90
(9) CARTER
LARGO / LONG
OIL PAN
(10) CARTER
CORTO / SHORT
OIL PAN

FS-318
86-90 (9)
FS-318-1
90 (10)

3.0, 183ci, 86-04,


V6, OHV, 12V; VIN
U, V
AE=AEROSTA
RA=RANGER,
WIN=WINDSTAR
(5)TAPA
PUNTERIAS (*M)
(6) TAPA
PUNTERIAS(*N)
(7) AL/TO 7/26/99
(8)DEL/FR 7/27/99
(11) INCL 90.91
ENG IG 576, 577,
BA,
(12) EXCEPT 1991
ENG IG576, 577
BA

FS-318
86-90
FS-318-2
96-01 RA
94-97 RA
FS-322
86-94 AERO
(12)

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-316-G

MS-4315-1

CA-315-G

CA-308-1G

FS-322-1
91-97 AERO
(11)

FS-322-2
91-95 (12)

HS-322-G
86-90 AE
91 AE (6)
HS-322-1G
92-95 AE, RA
AERO (5)
92-95 AE, RA
HS-318-1G
95 WIN
HS-318-2G
96-99 WN (7)
HS-318-2G
99-00 WIN (8)
HG-322-2G
96-99 AE, RA
HG-322-3G
99-01 (8) RA
02-06

*M) Tapa Vlvulas de Aluminio / Aluminium Valve Cover


*N) Tapa Vlvulas de Lmina / Steel Valve Cover

LS-318

CA-318-G

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1315

VS-3315

TC-6315-1

BS-7315

STEM SEALS

BS-7315-PT
PTFE

MS-4308-E
PLENO /
PLENUM
MS-4308-P

OS-1308-R

MS-4318
86-00

MS-4318-E
86-95

OS-1318-R
86-90 (3)

`01-06

96-06

90-92 (4)

MS-4308-A

CA-308-G

HS-318-G
86-90
HS-318-1G
91-95
HS-318-2G
96-99 (1)
HS-318-3G
99-00 (2)
HS-318-4G
01-06

EXHAUST
PLENUM
MS-4315-1E
83-85
MS-4315-2E
`86

LS-318-1

VS-3308
C/R
VS-3308-R
HULE

TC-6308

VS-3318-R
86-90
VS-3318-1R
91-06

TC-6318

VS-3318-R
86-90
,91 (6)
VS-3318-1R
91 (5)
92-06

TC-6318

BS-7315

SS-8235-V

BS-7315-PT
PTFE

BS-7300

SS-8314

BS-7300-PT

LS-318-1
91-01
MS-4318-1P
86-00

LS-318-2

02-06

01-06

LS-318
86-90
LS-318-1
90-01
LS-318-2
02-06

CA-323-G
DER / RIGTH
CA-322-G
IZQ / LEFT

MS-4318
86-01

MS-4318-E
86-95

`02-06

96-06
90-01
MS-4318-1P

BS-7300
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7300-PT
PTFE

02-06

19

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

EXHAUST
PLENUM

LOWER SET

HEAD

INTAKE

LS-327
96-03 (1)

CA-326-G

MS-4327-2NS
96-99 (1)
MS-4327-3
00-01 INF (2)
MS-4327
00-02 (1)
MS-4327-4
02-05 (2)
MS-4327-5
03 (1)
MS-4327*
EXC. LS

MS-4311-P
96-99 (1)
MS-4326-1P
00-01 (2)
MS-4326-2P
00-03 (1)
MS-4326-3P
02-05 (2)
MS-4326-4P

04-06

EXC. LS

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1326-R
96-03
04-05 (2)

VS-3327-1R
96-99 (1)
VS-3327-1R**
00 (1)

RET. CIG. DEL


TC-6311
96-02 (1)
TC-6326
00-05 (2)
TC-6326-1
EXC. LS
03-06
RET. A.L.
TRASERO
TC-6327
03-05 (1)

BS-7305

SS-8311-V

HG-322-3G
99-01 (8)
RA
02-06
3.0L., 96-06, V6
DOHC, 24V; VIN
1, S
"DURATEC" 181
ci
(1) SABLE,
TAURUS
(2) LS
(3) FIVE
HUNDRED,
MONTEGO
(4) FIVE
HUNDRED,
FUSION, MILAN,
MONTEGO,
ZEPHRY,
(5) ADMISION Y
PLENO NO
INCLUIDOS

HS-327-BG**
96-99
OPCIONAL
HS-327-BML**
HS-327-BG**
00-02 (2-5)
OPCIONAL
HS-327-BML**

CA-327-G
LS-327-1
00-02 (2)
LS-327-2
04-06 EXEP

CA-326-ML
01-03
IZQ / LEFT
CA-327-ML
01-03
DER/ RIGTH

HS-327-BG**
01-02 (1-2)
OPCIONAL
HS-327-BG**
HS-327-BG**
03 (6)
OPCIONAL
HS-327-BML**

MS-4311-E

EXC. LS
04-06

00-02 (2)
VS-3327-R
01-03 (1)
03-05 (2)
VS-3327-4R**
04-05 (1)

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

TC-6327-1

HS-327-BG**
03-05 (6)
OPCIONAL
HS-327-BML**
HS-327-BG**
04-05 (6)
OPCIONAL
HS-327-BML**

3.OL., 01-03, V6,


DOHC, 24V; VIN 1
"DURATEC" 181
ci TRUCK
ESCAPE
(1) AL 12/14/03
(2) DEL 12/15/03

20

HS-327-BG**
01-03 (6)
OPCIONAL /
OPTIONAL
HS-327-BML**

05-06 (3)

04-06
LS-327

CA-326-ML
01-03
IZQ / LEFT
CA-327-ML
01-03
DER/ RIGTH

MS-4327-MS
CORECCION
MS-4327-1**

MS-4311-E
PLENO /
PLENUM
MS-4326-5P

05-06 (4)
SS-8311-V

OS-1326-R
TC-6311

BS-7305

TC-6327

BS-7357-PT
PTFE

HS-327-BG**
03 (6)
OPCIONAL /
OPTIONAL
HS-327-BML**

** Juegos Bsicos No iIncluyen (Comprar por separado) Juntas de Mltiple, Pleno y tapa de Punteras
** Basic Set Does Not Include Manifoud, Plenum and Valve Cover Gaskets (Order Separately)

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

MS-4327-2NS

MS4327

MS-4325-5

VS-3327-1R

MS-4327-6

MS-4327-3

MS-4327-4

MS-3327-3R

MS-4742

MS-3327-5R

MS-4327-1

MS-3327-4R

MS-3327-R

*Estas Imgenes no incluyen todos los componentes de MS y VS para Ford 3.0 DURATEC,
los faltantes se incluirn en la prxima edicin.
*This Images do not represent DURATEC 3.0 Eng. applications. Missing will be added in next edition

STEM SEALS

21

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD

3.8L., 82-04, V6,


OHV, 12V; VIN 3,
4, C232 ci ,
COUGAR,
THUNDER, G
MARQUIS
(1) AL /TO 1/1/83
(2) DEL / FR1/2/83
SELLO CIG 1
PZA.
(3) AL / TO
1/15/86 (*M)
(4) DEL 1/16/86
(*M)
(5) FWD TRACCION
DELANTERA
(6) RWD TRACCION
TRASERA
(7) EXCEPT
MUSTANG
(8) MUSTANG
(9) RTV; SE INCL
(*R)
COLILLA HULE
(10)(*C) +.010"
(11) ARBOL EN
EL BLOCK
(18) (*P)

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-330
82-83 (1)

HS-330
82-83

LS-330
82-83 (1)

CA-330-G
CA-330-XG
82-95

MS-4330
82-83

FS-330-1
84-87 VIN 3

HS-330-1
84-86 (3)

LS-330-1
83-87 (2)

FS-330-2
88-94 (6)

HS-330-2
86-87 (4)

LS-330-2
88

FS-330-3
89-93 (6)

HS-330-3
88 (5)

LS-330-3
89-93 (9)

FS-330-4
94-95 (6)

LS-332
94-99 (9)

FS-332
88-94 (5)

LS-332-1
2000 (9)

FS-332-1
89-95 (5-11)

LS-332-2
01-04 (9)

FS-332-2
94-94 (5)

22

FS-340

MS-4330-1
84-87
MS-4330-2
88-95
MS-4330-NS
96-98 (18)(19)
MS-4341-NS1
99-04

CA-341-G
CA-341-1G
97-04
OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-341-ML
CA-341-1ML
(*C)
CA-341-XG
CA-341-1XG
(*C)
CA-341-XML
CA-341-1XML
(*C)

CA-332-G
CA-332-XG
OPCIONAL
CA-332-ML
CA-332-1ML
(*C)
CA-332-1ML
CA-332-X1ML

3.8L., 89-95, V6,


OHV, 12V; VIN C,
R
232 ci SUPERCARGADO /
SUPERCHARGED
(1) AL / TO 1/1/83
(7) EXCEPT
MUSTANG

FORD,V8 239 CID


HEAD "L" ;
1949-1953

CA-332-G
CA-332-XG
OPCIONAL
CA-332-ML
CA-332-1ML
(*C)
CA-332-1ML
CA-332-X1ML
88-96 (*C)

CA-340-L

EXHAUST
PLENUM
MS-4330-E
82-95 (7)
MS-4341-1E

MS-4341-MLE
99-04
PLENO /
PLENUM
MS-4341-3P
88-98

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1330-1
82-87

VS-3330
82-86 (3)

TC-6330
82-87

BS-7321
82-83(1)

SS-8330-S
82-88
BASTAGO .341"

OS-1330-3
88

VS-3330-4R
86-87 (4)

TC-6330-1
88-93

BS-7305
83-04(2)

OS-1330-2
89-00 (9)

VS-3330-1R
88-93

TC-6330-2
94-99

OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

OS-1338
01-04 (9)

VS-3330-3R
94-04

TC-6330-3
00-03

SS-8331-1V
96-99 VITON
METALICO
BASTAGO
.276"

VS-3330-2R

MS-4341-P
99-04

MS-4330-4

MS-4330-E
89-93
94-95 (7)

SS-8330-V
89-95 VITON
METALICO
VASTAGO
.341"

SS-8341-V
99-04 TIPO
SOMBRERO
VITON

OS-1330-2
89-95 (9)

VS-3330-1R
89-93
VS-3330-3R
94-95

TC-6330-1
89-93
TC-6330-2
94-95

BS-7305

SS-8330-V

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT

OS-1340

CA-340-R

** Juegos Bsicos No iIncluyen (Comprar por separado) Juntas de Mltiple, Pleno y tapa de Punteras / ** Basic Set Does Not Include Manifoud, Plenum and Valve Cover Gaskets (Order Separately)
*C) Sobre Espesor / Over Thikness
*M) Tapa Vlvulas de Aluminio / Aluminium Valve Cover
*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal
*R) Carter USA Silicn Incluye Colillas / RTV Include Rubber End (S)

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

FS-330
3.8L., 82-04, V6,
82-83 (1)
OHV, 12V; VIN 3,
FS-330-1
4, 232 ci (TRUCK)
83 (2)
F-150, ECONOFS-330-4
LINE, WINDSTAR
94-95
(1) AL / TO 1/1/83
WINDSTAR
(2) DEL / FR1/2/83
FS-332-2
(3) VALVULA
.341" DIA.EN EL 94-95 (3)WINDSTAR
VASTAGO STEM
FS-341
(4) (*Q)
97-98 (11-13)
(9) (*R)
FS-341-1
(10)(*C) +.010"
98-00 (12)
(11) THIKNESS
FS-341-2
3mm ESPESOR
99-04 (4)
(12) THIKNESS
4mm ESPESOR
(13) AL / TO
11/14/98
(14)AL / FR
11/14/98
(15) BANDEJA
VALLEY PAN +
PLENUM
(18)(*P)

4.2L., 97-06, V6,


OHV, 12V, VIN 2
TRUCK
(4) (*Q)
(9) (*R)
(10) (*C) + .010"
(11) 3mm
ESPESOR
THIKNESS
(12) 4mm
ESPESOR
THIKNESS
(13) AL / TO
11/14/98
(14) AL / TO
11/14/98
(15) DEL / FR
1/15/98
(16) 04 EXCEPT.
FREESTAR,
MONTERREY
(17) (*S)

FS-341-3
99-03 (4)

*C) Sobre Espesor / Over Thikness


*Q) Sello Tipo Sombrero / Top Hat Valve Seal
*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal
*R) Carter USA Silicn Incluye Colillas / RTV Include Rubber End (S)
*S) Junta Fibra Alta Resistencia / High Performance Fiber Carrier Silicon Seal

HEAD

INTAKE

CA-330-G
CA-330-XG
82-95

MS-4330
82-83
MS-4330-2
95
MS-4335-1A
96-97 (15)

OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-332-ML
CA-332-1ML
(*C)
CA-332-1ML
CA-332-X1ML
88-96
CA-341-G
CA-341-1G
97-04
OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-341-ML

MS-4341-NS
96-98 (11-14)
OPCIONAL /
OPTIONAL
MS-4341-NSC
INCLUYE
PLENO (18)

EXHAUST
PLENUM
MS-4330-E
82-83
95
MS-4341-MLE
96-03

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1330-1
82-83
OS-1330-2
95-01 (9)
OS-1338
01-03 (9)

VS-3330
82-83
VS-3330-3R
95-03

TC-6330
82-83
TC-6330-2
95-98
TC-6330-3
99-03

BS-7305
95-03
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE
83-03

SS-8330-S
82-88
BASTAGO .341"
STEM

PLENO /
PLENUM
MS-4341-4P
95
MS-4341-1P
96-98
MS-4341-2P
99-03

TAMBIN /
ALSO
VS-3330-2R

SS-8330-V
89-95 VITON
.341" STEM
SS-8331-1V
96-98 VITON
.276" STEM
SS-8341-V
99-04 (*Q)

MS-4330-7
96-98 (12)
MS-4330-6

(*C)
CA-341-XML
CA-341-XML
99-03 (18)

CA-341-ML
CA-341-1ML
(*C)
CA-341-XM
CA-341-XML

MS-4341-NS
97-98 (11)
OPCIONAL
MS-4341
FIBRA
MS-4341-NS1
98 (12)
OPCIONAL /
OPTIONAL
MS-4341-1
FIBRA

MS-4341-MLE
PLENO /
PLENUM
MS-4341-5P
97 AL 7/30
MS-4341-P
97-00 DEL
7/31/97

OS-1330-2
97-00 (9)
OS-1338
01-06 (9)

VS-3330-3R
97-03
VS-3330-3R
04-06
TAMBIN /
ALSO
VS-3330-2R

TC-6330-3

BS-7300
OPCIONAL
BS-7357-PT
PTFE

SS-8331-1V
97-98
SS-8341-1V
99-08

MS-4341-6P
01-04 (16)
MS-4341-7P
05-06

23

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

MS-4330

MS-4330-1

MS-4330-2

MS-4330-NS

MS-4341-NS1

MS-4335-1A

MS-4341-NS

MS-4341-NSC

MS-4330.6

MS-4341-E

MS-4341-MLE

24

HEAD

MS-4341-3P

MS-4341-P

MS-4341-1P

CRANK

STEM SEALS

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

MS-4341-2P

MS-4341-NS1

MS-4341-MLE

MS-4341-5P

MS-4341-P

MS-4341-6P

MS-4341-7P

MS-4341

CRANK

STEM SEALS

25

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

3.9L., 04-07, V6,


OHV, 12V; VIN 6
TRUCK
(FREESTAR USA)

LOWER SET

HEAD

LS-332-2

CA-332-ML
CA-332-1ML

INTAKE

EXHAUST
PLENUM
MS-4341-MLE

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1338

VS-3330-3R

TC-6330-3

BS-7305

SS-8341-1V

BS-7357-PT
PTFE

SS-8432-V
VITON 32 PC

BS-7315
90-94
BS-7315
95-00

SS-8235-V
90-01

VS-3330-2R

MS-4341-7P

3-9L., 00-06, V8,


DOHC, 32V, VIN A
LINCOLN,
THUNDERBIRD
(VALV. .197" DIA)

4.0l, 244ci.,90-01,
V6, OHV, 12V;
VIN X TRUCK
244 ENG
AEROSTAR,
EXPLORER,
RANGER
(1) PLENO P/96
NO INCLUIDO
(2) *(S)
(3) *(T)

FS-335
90-94

CA-335-G

MS-4335-A
90-94 (2)

CA-336-G

MS-4335-2A
95 (2)
MS-4335-1A
96 (2)
MS-4335-3A**
97-01 (2)
ICL. PLENO
MS-4335-1A
MS-4335-1AS
90-96
MS-4335-2AS

MS-4335-E
90-96
MS-4335-1E
97-01
PLENO /
PLENUM
MS-4335-P
90-95

OS-1335-R
90-93
OS-1335-1R
94-01
ALUMINIO
SILICON
(3-5)

VS-3335

OS-1335-1R
SUPERIOR (3) /
UPPER

VS-3337.1R
97-00
VS-3337-2R
00-06

TC-6335

BS-7357-PT
PTFE

MS-4335-1P

97-01

4.0L., 244ci.,
97-10, V6, SOHC,
VIN E, K
(3) (*T)
(4) SUPERIOR /
UPPER
(5) INFERIOR /
LOWER
(6) AL/TO 7/23/00
(7) DEL/FR /24/00
(8) AL/TO 2/28/04
(9) DEL/FR 3/1/04

4.0L., 245ci.,
05-09, V6,, SOHC,
12V, VIN N
MUSTANG

26

HS-337-ML
97-00 (6)
HS-337-1ML
00-01 (7)
HS-337-2ML
02-03
HS-337-3ML
02-06

LS-337
97-04
LS-337-1
`04-06

CA-337-ML
IZQ-LEFT ML
CA-338-ML
DER-RIGHT ML

MS-4337
COMPLETO /
COMPLETE
97-01

CA-337-G
IZQ-LEFT
CABEZA

MS-4337-A
INFERIOR /
LOWER
02-06

MS-4337-E

OS-1337-1R
INFERIOR (3) /
LOWER

TC-6337
97-04 AL / TO
2/28/2004
TC-6337-1
04-06 DESDE /
FR
03/01/2004

BS-7315

SS-8337-V
97-09

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7315-PT
PTFE

CA-338-G
DER-RIGHT

SS-8337-V
`05-09

*S) Junta Fibra Alta Resistencia / High Performance Fiber Carrier Silicon Seal
*T) Junta Aluminio con Sello Silicn Alta Resistencia / Aluminium Carrier Silicon Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

EXHAUST
PLENUM

HEAD

INTAKE

CA-320-G

MS-4320

CA-362-T

BANDEJA
80-82
MS-4362
81-82

MS-4360-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1321

VS-3320

TC-6320-1

BS-7321

OS-1360

VS-3360-R

4.1L, 69-80, L6,


OHV, 12V; VIN C,
L ,250cl

FS-320-1

4.2L., 255 ci,


80-82, V8, OHC,
16V, VIN D
255cl
(1) BANDEJA
ADMISION NO
INCLUIDA /
VALLEY PPAN
NOT INCL.

FS-362

4.8L, 292ci, 55-62,


V8, OHV, 16V; VIN
C,P, W
TAMBIN (ALSO)
4.4L., 272ci,
55-57;
5.1L., 312ci, 56-60

FS-350

HS-350

CA-350-B

MS-4350-A

MS-4345-E

OS-1350

VS-3345
55-59
VS-3345-1
60-62

FORD V8, 4.6L


SOHC,TRITON
F-250,LOBO,
MULTIPLE DE
PUERTO DE
GOTA / DROP
PORT 1996-99

FS-356-2

HS-356-2

CA-356-G
CA-357-G

MS-4357-1

MS-4357-NS1

OS-1357

VS-3356-R

FORD V8,5.4L
SOHC,TRITON
MULTIPLE
VENTANA DE
GOTA
F-350; 1997-99

FS-356-3E

FORD V8 ,
TRITON ,F-350
SUPER
DUTY LARGE
PORTS ON MS
1999-03

FS-356-4

HS-362 (1)

(1)

STEM SEALS

BS-7321

SS-8365

TC-6345

BS-7345

SS-8310

TC-6356

RE-16356-N

SV-8357-V

OS-1360-1R

OS-1657-NS
SS-8357-V

CA-356-ML

MS-4357-1

MS-4357-NS1

CA-357-ML

OS-1357

VS-3357-R

TC-6357

RE-16356-N

SV-8357-V

OS-1357-NS
SS-8357-V

HS-356-4

CA-356-G
CA-357-G

MS-4357-2

MS-4357-NS1

OS-1357

VS-3357-R

TC-6357

RE-16356-N

SV8357-V

OS-1357-NS
SS-8357-V

27

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET
FORD V8, 5.4L
SOHC TRITON
CABEZA EN
MLS,OS Y MS EN
TERMO
PLASTICO ,
ADMISION EN
VENTANA
GRANDE .
CAMIONES / MLS
HG PLATIC
MANIFOULDS
AND OIL PAN
F-350; 1999 A 07

FS-356-4E

FORD V8 , 330
CID (5.9L , 6.4L )
STANDARD
ENGINE
DESDE / FR
1964-1972

FS-359-1

4.6L., 281ci,
91-06, V8, SOHC,
16V; TRITON
VIN 6 (WINDSOR),
V, W (ROMEO) X
(MUSTANG
WINDSOR)
(1) 95 VIN W,
COUGAR,
THUNDERBIRD
(2) 95 EXCEPT
VIN W, COUGAR,
THUNDER
(3) VIN W, VIN X
MUSTANG
MULTIPLE (MS)
ADMISION NO
INCLUIDO (NOT
INCL)
(4) VIN W, VIN X
MUSTANG
(5) VIN W, X,
CROWN VIC, G
MARQUIS,
MUSTANG GT,

FS-356-G
91-95
FS-356-2
96-99
FS-356-2E
00-03 (14)
00-03 VIN 6

28

UPPER SET

HS-356-B
91-95 (1)

LOWER SET

LS-356
91-95

HEAD

INTAKE

CA-356-ML
CA-357-ML

CA-357-G
DER-RIGHT
CA-356-G
IZQ-LEFT
CA-357-ML
DER-RIGHT
CA-356-ML
IZQ-LEFT
(*C) + MAS .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML
IZQ-LEFT
(*C) + .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

MS-4357-2

OS-1357

VS-3357-2R

TC-6357

RE-16356-N

SS-8357-V

MS-4357-NS2

OS-1357-NS

MS-4359-A

MS-4359-E

OS-1355

MS-4357
91-94 (8)
95 (1)
COMPLET
MS-4357-NS1
95 (2) INF.
96-98 (4)
99-00 (8)
Y VIN 6
MS-4357-NS7
99-00 INF
VIN X
MS-4357-NS8
01 VIN X
MUSTANG
2 SET TERMOPLASTIC
MS-4357-NS9
01 (9)
02-03 (5)
04 VIN X, Y W
TOWN CAR
MS-4357-NS10
04 (7) INF
05-06 (8) INF

MS-4357-E

OS-1357
FIBRA

PLENO /
PLENUM
MS-4357-P
91-94 (8)
95 (1)

OS-1357-NS
(*P)

SV-8357-V

TC-6359

VS-3356-R
VS-3356-2R
91-00 (8)
01 (5)
02 (8)
VS-3357-1R
02 VIN X
03-06 (5)

91-95

BS-7305

SS-8356-V

96-06

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

SS-8357-V

99-04 VIN W

99-04 VIN X

*C) Sobre Espesor / Over Thikness


*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-357-G

MS-4357-3
93-96 (14-15)
97 (14)
MS-4357-NS13
96-98 (16)
MS-4357-R
97-98 (15)2
LIGAS
MS-4357-1R
98 (14)
MS-4357-NS6
99-02
MS-4357-NS4
03-04 (17)
MS-4357-NS5
03-04 VIN R
MS-4357-NS14
99-01 (16)
MS-4357-7P
03-04
VIN V, R

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

OS-1357
FIBRA

93-96
97-98 (16)
VS-3356-1R
97-98 (14-15)
99-04
VIN V, R

TIMING

CRANK

STEM SEALS

BS-7305

SS-8357-2V
REQUIERE 2
JUEGOS

TOWN CAR
(7) VIN W CROWN
VIC, G MARQUIS
(8) VIN W
(9) VIN W, X,
EXCEPTO
MUSTANG
(10)JUEGO
MULTIPLE ADM Y
PLENO
(12) RIGIDA
(13) SUAVE,
MOTORES
RECTIFICADOS
(17) M. ADMISION
+ PLENO

4.6L., 281ci,
93-04, V8, DOHC,
32V; TRITON
VIN R, V (INTECH)
(10) VIN V
(11) ADMISION Y
TAPAPAS DE
VALVULAS
NO INCLUIDAS
(JUNTAS PARA)
(12) RIGIDA
(13) SUAVE,
MOTORES
RECTIFICADOS
(14) CONTINENTAL
(15) MARK VIII
(16) MUSTANG
COBRA
ADMISION Y
PLENO
(17) M. ADMISION
+ PLENO

4.6L., 281ci,
97-06, v8, SOHC,
16V; VIN W
(ROMEO, VIN 6
(WINDSOR)
TRITON

CA-356-G
CA-357-ML
CA-356-ML
(C*) + .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML
IZQ-LEFT
(C*) + .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML

FS-356-3G
97-99 (7)
FS-356-3ML
97-99 (8)
FS-356-4ML
99-07 (8)

*C) Sobre Espesor / Over Thikness


*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal
*S) Junta Fibra Alta Resistencia / High Performance Fiber Carrier Silicon Seal

CA-357-G
CA-356-G
CA-357-ML

MS-4357-E
97-08
PLENO /
PLENUM
MS-4357-1P
93-95 (14-15)
96-97 (14)
MS-4357-2P
96-98 (16)

OS-1357-NS
TERMOPLASTICA/SILICON

OPCIONAL
BS-7357-PT
PTFE

MS-4357-3P
98-02 (14)

MS-4357-E
MS-4357-3
97-08
93-96 (14-15)
PLENO/PLENUM
97 (14)
MS-4357-1P
MS-4357-NS13
93-95 (14-15)
96-98 (16)
96-97 (14)

OS-1357
(*S)
OS-1357-NS
(*P)

VS-3356-R
VS-3356-2R
97-01 (1-2)
VS-3357-R
97-02 VIN 6

97-98
04-06 (2)
SER. F
99-03 (1-2)
04-05 (3)
04-06 E SER.

BS-7305

SS-8357-V

OPCIONAL
BS-7357-PT
PTFE

29

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET
(1) VIN W SERIES
FYE
(2) VIN W
EXPEDITION
(3) EXPLORER,
MOUNTAINEER
(4) HASTA / TO
2/22/04
(5) DESDE / FR
2/23/04
(6) DESDE / FR
2/15/02
(7) (*S)
(8) (*P)

30

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-356-ML

MS-4357-R
97-98 (15)2
LIGAS
MS-4357-1R
98 (14)
MS-4357-NS6
99-02
MS-4357-NS4
03-04 (17)
MS-4357-NS5
03-04 VIN R
MS-4357-NS14
99-01 (16)
MS-4357-NS16**
03-04 VIN R

(*C) + .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML
IZQ-LEFT
(*C) + .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML
IZQ-LEFT

CA-357-G

4.6L., 281ci,
03-05, V8, S/
DOHC, 24/32V;
VIN A, H
LINCOLN
AVIATOR,
NAVIGATOR
(TRITON)
(12) RIGIDA
(13) SUAVE,
MOTORES
RECTIFICADOS

5.4L., 330ci,
97-06, V8,
TRITON, SOHC,
16V
VIN L, Z
(1) AL 7/20/97)
(2) DEL 7/21/97
(3) AL 4/20/04
(4) DEL 4/21/04
(5) SERIES F
(6) SERIES E
(7) SER. F SUPER
DUTY
(8) EXPEDITION

UPPER SET

MS-4357-NS16

EXHAUST
PLENUM
MS-4357-2P
96-98 (16)

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

BS-7305

SS-8357-2V
REQUIERE 2
JUEGOS (SETS)

VS-3357-1R
02-06 (1-2)

MS-4357-3P
98-02 (14)

PLENO
MS-4357-7P
03-04
VIN V, R

MS-4356-2E

CA-356-G
CA-357-ML

OS-1357
(*S)
OS-1357-NS
TERMOPLASTICA/SILICON

VS-3357-3R

BS-7357-PT
SS-8358-V

CA-356-ML
(*C) + .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML
IZQ-LEFT
(*C) + .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML
IZQ-LEFT

FS-356-4G
99-03 (7)

CA-357-G
CA-356-G

CA-357-ML
CA-356-ML

(*C)+ .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML

MS-4357-1
97 (1)
MS-4357-NS17
97-98 (2)
99 (6-7)
MS-4357-NS18
99 (5-8)
MS-4357-NS15
00-03
04-05 EXCEP
(6-8)

MS-4357-E

OS-1357
(*S)
OS-1357-NS
(*P)

VS-3357-R
97-03

04 (8-3) Y (ALL)
TODOS EXEP
(8), (9) (3)

97-98

BS-7300

TC-6357
99-06

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

SS-8357-V

VS-3357-4R
04 (4)
05-06

MS-4357-NS10
04-06 (6)
*C) Sobre Espesor / Over Thikness
*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal
*S) Junta Fibra Alta Resistencia / High Performance Fiber Carrier Silicon Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

5.4L, 330ci,
99-05, V8, DOHC,
32V; VIN A, R
LINCOLN
AVIATOR,
NAVIGATOR
(TRITON)
INTECH

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

OS-1357
(*S)

VS-3357-R
97-03

97-98

CRANK

STEM SEALS

BS-7305

SS-8357-V

IZQ-LEFT
(*C) + .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML
IZQ-LEFT

(9) EXCURSION
(12) RIGIDA
(13) SUAVE,
MOTORES
RECTIFICADOS

5.4L., 330ci,
97-06, V8, SOHC,
16V; TRITON
VIN M (CNG)
SERIES E, F
FORD
(1) AL 7/20/97)
(2) DEL 7/21/97
(3) AL 4/20/04
(4) DEL 4/21/04
(5) SERIES F
(6) SERIES E
(7) SER. F SUPER
DUTY
(8) EXPEDITION
(9) EXCURSION
(12) RIGIDA
(13) SUAVE,
MOTORES
RECTIFICADOS

HEAD

CA-357-G

FS-356-3
97-99 F350

CA-356-G

CA-357-ML
CA-356-ML

MS-4357-1
97 (1)
MS-4357-NS17
97-98 (2)
99 (6-7)
MS-4357-NS18
99 (5-8)
MS-4357-NS2
00-03

*(C) + .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML
IZQ-LEFT
*(C) + .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML
IZQ-LEFT

MS-4357-NS10
04-05(6)

J. CARTER (05)
TERMO
PLASTIC

CA-357-G

MS-4357-5

LS-357
99-02

CA-357-ML

CA-356-G

MS-4357-E

OS-1357-NS
(*P)

04 (8-3) Y (ALL)
TODOS EXEP
(8), (9) (3)

TC-6357
99-05

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

VS-3357-4R
04
TODOS EXEP
(8), (9) (4)
2005

MS-4356-2E

OS-1357
(*S)
OS-1357-NS
(*P)

BS-7305

VS-3356-1R
99-02

`03-05

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

SS-8357-2V
REQUIERE 2
JUEGOS (2
SETS)

CA-356-ML
LS-357-NS
J. CARTER (05)
TERMO
PLASTIC

*C) Sobre Espesor / Over Thikness


*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal
*S) Junta Fibra Alta Resistencia / High Performance Fiber Carrier Silicon Seal

(*C)+ .010"
CA-357-XML
DER-RIGHT
CA-356-XML
IZQ-LEFT
(*C)+ .020"
CA-357-XXML
DER-RIGHT
CA-356-XXML
IZQ-LEFT

31

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

MS-4357 / MS-4357-NS

(FIBRA TRABAJO PESADO)

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

(TERMOPLSTICO)

MS-4357

MS-4357-NS7

MS-4357 -NS8

MS-4357-NS9

MS-4357-NS10

MS-4357-3

MS-4357-NS13

MS-4357-R

MS-4357-1R

MS-4357-NS6

MS-4357-NS4

MS-4357-NS5

MS-4357-NS14

MS-4357-7P

MS-4357-NS16

MS-4357-NS11

MS-4357-NS12

MS-4357-E

MS-4357-1P

MS-4357-2P

MS-4357-3P

MS-4356-2E

(TERMOPLSTICO)

MS-4357-P
32

INTAKE

(TERMOPLSTICO)

MS-4357-NS-1 / MS-4357-NS-1

(FIBRA TRABAJO PESADO)

HEAD

CRANK

STEM SEALS

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD

4.9L., 300ci,
65-97, L6, OHV,
12V;
VIN B, C, E, Y, Z,
9

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-325
65-86

HS-325-G
91-92 (1)

LS-325
88-96

CA-325-G

MS-4325
65-86

FS-325-1
87

HS-325-1G
93-96

CA-325-XG
(*C) +020"

MS-4325-1
87-96
ADM-ESC
INT & EXH

(1) DEL / FR
2/3/91
(2) AL / TO
2/2/91

FS-325-2
88-91(1)

5.0L., 302ci,
68-95, V8, OHV,
16V
VIN D, E, F, G, J,
M, T
(1) AL / TO 11/82
(3) NO INCLUYE
MULT ADM / MS
INT NOT INCL
93-95
(4) MUSTANG,
COBRA
(5) MUSTANG
(6) TOWN CAR
(7) MARK VIII
(8) CROWN VIC.,
GRAN MARQUIS
(9) SOLO
AMERICANOS /
ONLY US EFI
(10) SELLO VALV
METALICO,
CARTER SILICON

FS-360-2
79-82

5.0L., 302ci,
68-01, V8, OHV,
16V; VIN F, G, H,
N, P, Y; SERIES
F, E TRUCK
(1) AL / TO 11/82
(2) DEL / FR 12/82
(3) EXPLORER
(10) (*KS)
(11) (*KS)

EXHAUST
PLENUM
PLENO /
PLENUM
MS-4325-P

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1325
65-87

VS-3326

TC-6325
65-86

BS-7325
65-86

OS-1325-1R
88-96

VS-3326-1R

TC-6325-1
87-96

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7325-PT
PTF

HS-360-5G
91-95 (3)

LS-360-1
83-90

CA-360-G

MS-4361
77-95

FS-360-4
86-90 (9)
FS-360-5
91-97
FS-360-6
85-97 (10)

HS-360-1G
68-84
HS-360-2G
85-87
HS-360-4G
88-89
HS-360-3G
90-96
HS-360-6G
97-01

MS-4360-E
PLENO /
PLENUM
MS-4360-1P
86-92
93-95 EXCEP
(4)
MS-4360-3P
93-95 (4)

FS-360-3
82-85

FS-360-3
82-85
FS-360-5
91-97
FS-360-6
85-97 (10)

SS-8365

BS-7325-1
87-96

FS-325-3
91-97 (2)

FS-360-2

STEM SEALS

LS-360
68-82 (1)
LS-360-1
82-01 (2)
OS-C/R
LS-360-2
83-01
OS-HULE

*C) Sobre Espesor / Over Thikness


*K) Crter y Tapa de Vlvulas silicn / Silicon Oil Pan and Valve Cover
*S) Junta Fibra Alta Resistencia / High Performance Fiber Carrier Silicon Seal

CA-360-G

MS-4361
77-95
96 EXC. (3)
MS-4361-4
96 (3)
97-01
INCLUYE
PLENO / W
PLENUM

MS-4360-E
68-96 EXC
96 (3)
MS-4365-E
96 (3)
97-01
PLENO/PLENUM
MS-4360-2P
85-96 EXC
96 (3)
MS-4360-3P
96 (3) 97-01

OS-1360
C/R

VS-3360
68-86 C/R

OS-1360-1R
86-97

VS-3360-R
68-86 HULE /
RUBBER

TC-6360

BS-7305

SS-8365

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

VS-3360-LS
86-95

OS-1360
C/R
OS-1360-1R
HULE

VS-3360
68-86 C/R
VS-3360-R
68-86 HULE

TC-6360
79-01

BS-7305

SS-8365

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

VS-3360-LS
86-95

33

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

5.8L., 352ci,
58-67, V8, OHV,
16V
6.4L., 390ci,
67-76, V8, OHV,
16V
7.0L., 428ci,
68-69, V8, OHV,
16V

FS-355

HS-355

5.4L, 335ci, 69-83,


MEXICO
5.8l., 352ci, 69-96,
V8, OHV, 16V;
C (CLEVELAND),
M , W (WINDSOR)
(1) 351C
(2) 351M
(3) 351W
(4) 335
(5) DESDE 5/30/87
(6) NO INCLUYE
MULTIPLES NI S
VALV.
PARA COBRA /
COBRA MS AND
SS NOT INCL
(15) BANDEJA-VALLEY PAN

FS-365

HEAD

INTAKE

CA-355-G

MS-4355-A

EXHAUST
PLENUM
MS-4355-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1355

VS-3355

TC-6355

BS-7355

SS-8355

OS-1370
70-79 (1)

VS-3370
70-79 (1-2)

TC-6370
70-79 (1-2)

SS-8365

OS-1365
69-91 (3)

VS-3360
69-87 (3) C/R

TC-6365
69-95 (3)

OS-1365-1R
69-91 (3)

VS-3360-R
69-95 (3)
HULE NBR
/ RUBBER

BS-7370
69-83
AL 6/83
BS-7325
83-87
DEL 7/83
BS-7325-1
83-93
DEL 5/30/87

MS-4356-HS
DISPERSOR
CALOR
(HEAT SHIELD)

HS-365-1G
87-95 (5)

FS-365-1

FS-370

FORD V8, 351W


(MEXICO 335")
INC. 1 PZ
SEAL1984-90

FS-365-2

FORD V8, 351W


F.I. TRUCK
F-250, F350
MICROBUS
1991-97

FS-365-3

34

LOWER SET

HS-370-G
70-79 (1-2)

LS-365
87-91
OS-C/R
LS-365-1
95
OS- HULE

CA-370-G
70-79 (1-2)
CA-365-G
69-98 (3-4)

CA-365-G

CA-365-G

MS-4370-1A
70-74 (1)(15)
CARB 2 GTAS
(BBL)
MS-4370-2A
70-74 (1)(15)
CARB 4 GTAS
MS-4370-A
75-79 (2)
BANDEJAS /
VALLEY PAN
MS-4370-A1
75-79 (2) SET
PARA REUSAR
BANDEJA / TO
RE USE VALLEY
PAN
MS-4365
69-74 (3-4)
MS-4365-1
75-76 (3-4)
MS-4365-2
77-91 (3)
MS-4365-3
95

MS-4360-E
69-91 (3)
MS-4370-1E
70-74 (1)
CARB 4 GTAS
(BBL)
MS-4370-E
70-79 (1)
(2)
CARB 2 GTAS
(BBL)
MS-4365-E
95

MS-4360-A

MS-4365-1P

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7325-PT
PTFE

PLENO /
PLENUM
MS-4360-3P
95

OS-1365

VS-3360-R

OS-1365-1R

VS-3360-LS

MS-4360-A

OS-1365

VS-3360-R

MS-4365-1P

OS-1365-1R

VS-3360-LS

TC-6365

BS-7370

SS-8365
SV-8365

TC-6365

BS-7370

SS-8365
SV-8365

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

5.8l, 352ci, 69-98,


V8, OHV, 16V;
TRUCK
C (CLEVELAND),
M, W (WINDSOR)
(1) 351C (2) 351M
(3) 351W
(7) BANDEJA
(VALLEY PAN)
NO INCLUIDA /
NOT INCLUDED
PARA SERIES"E"
(8) CON CARTER
C/R W /OIL PAN
(9) NO INCLUYE
MANIFOULD
ESCAPE P/
"LIGHTNING" NI
SELLOS VALV
PARA 95-96
(10)EXCEPT
"LIGHTNING"/SERIES E
CON BANDEJA
(VALLEY PAN)
(11) EXCEPTO
"LIGHTNING" Y
EXPLORER 1996
(12) SELLO CIG.
HULE DE/FR 7/83
A / TO 5/9/87
(13) DE 5/3/87
C/CARTER C/R
(14) C/ CARTER
HULE / RUBBER
(15) BANDEJA VALLEY PAN

FS-365

HS-370-1G
70-82 (1-2)
75-83 (7)

LS-370
69-83 (3)
AL 6/83
LS-365-2
70-82 (1-2)
LS-365-3
83-87 (12)
LS-365-4
87-93 (13)
LS-365-5
94-97 (14)

CA-370-G
70-82 (1-2)

MS-4370-1A
70-74 (1)(15)
CARB 2 GTAS
MS-4370-2A
70-74 (1)(15)
CARB 4 GTAS
MS-4370-A
75-82 (2)
MS-4370-A1
75-82 (2)SET
PARA REUSAR
BANDEJA
MS-4361-3
76-87 (3)
HASTA / TO 7/83
BANDEJAS
(VALLEY PAN)

6.1L., 370ci,
79-91, V8, OHV,
16V;VIN A, H
389ci (1) NO
INCLUYE
BANDEJA
ADMISION NI
JUNTA DE
ESCAPE / VALLEY

FS-380

FS-370

HS-365-G
75-83 (3)
HS-365-2G
83/87 (7)
HS-365-1G
87-97 (9)

CA-365-G
83-97 (3-4)

MS-4365
69-74 (3)
MS-4365-1
75-76 (3)
MS-4365-2
77-97 (3)(10)
MS-4365-3
93-95
"LIGHTNING"

HS-380-G
79-90 (1)
HS-380-1G
91 (1)

LS-380
79-89 HASTA /
TO
`3-89
LS-380-1
89-91 DESDE /
FR
`4-89

CA-380-G

MS-4375-A
BANDEJA /
VALLEY PAN

EXHAUST
PLENUM
MS-4360-E
69-97 (3)(11)
MS-4370-1E
70-74 (1)
CARB 4 GTAS
MS-4370-E
70-82(1-2)
CARB 2 GTAS

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1370
70-82 (1)

VS-3370
70-82 (1-2)

TC-6370
70-82 (1-2)

OS-1365
69-93 (3)

VS-3360
69-87 (3)C/R

TC-6365
69-97 (3)

OS-1365-1R
69-93 (3)

VS-3360-R
69-97 (3)
HULE NBR

75-78 (3)

BS-7370
69-83
AL 6/83
BS-7325
83-87
DEL 7/83
BS-7325-1
87-97
DEL 5/30/87

94-97

87-97

OS-1375
79-89 HASTA /
TO
`3-89
0S-1380-R
89-91 DESDE /
FR
`4-89

VS-3375

STEM SEALS

OPCIONAL
BS-7325-PT
PTFE
83-97

MS-4365-E
93-95
"LIGHTNING"
PLENO
MS-4360-3P
93-95
"LIGHTNING"
MS-4365-1P
88-97
EXCEPT
"LIGHTNING"

MS-4375-E
MS-4375-1E
DEFLECTOR
HEAT SHIELD

VS-3375-R

TC-6375-1

BS-7375
OPCIONAL /
OPTIONAL
VITON
BS-7375-PT

PAN AND EXHAUST


GASKET NOT INCL

35

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET
6.8L,415ci, 97-06,
V10, SOHC, 20V,
VIN S, Y TRITON
(1) SERIES E
(3) NO CONTIENE
JUNTA TAPA
PUNTERIAS /
VALVE COVER
NOT INCL

UPPER SET

LOWER SET

FS-390

HEAD

INTAKE

CA-390-G
97-08

MS-4390
(P. GOTA FIBRA)

CA-390-1G

MS-4390-1
(P. CUAD.
FIBRA)

EXHAUST
PLENUM
MS-4390-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1390

VS-3390-R

TC-6357
97-08

BS-7305

SS-8358-V

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7357-PT
PTFE

97-99 (3)
FS-390-1
97-08
99-07 (3)

VS-8358-1V

6.8L., 415 cl.,


05-10, V10, SOHC,
30V; VIN Y
TRITON, HEAVY
DUTY

7.0l., 427ci, 63-69,


V8, OHV, 16V; VIN
Q, R, W (1)
7.5L., 460ci,
68-85, V8, OHV,
16V, VIN A, C(2)

7.0L, 429ci, 79-98,


V8, OHV, 16V, VIN
C, K TRUCKS
(1) CARB
(2) FI
(3) NO INCLUYE
MANIFULD DE
ESCAPE /
EXHAUST
MANIFUL AND
HEAT SHIELD
NOT INCL
NI DEFLECTOR
CALOR
(4) NO INCL
BANDEJA
(VALLEY PAN)

36

FS-375

HS-375-G

CA-375-G

MS-4375

MS-4375-E

OS-1375

MS-4365-HS
DEFLECTOR
CALOR
HEAT SHIELD

HS-396-G

LS-396

CA-396-G

MS-4396-A
BANDEJA
/ VALLEY PAN

MS-4396-E

VS-3375

TC-6355

BS-7375

VS-3375-1R

TC-6375

OPCIONAL /
OPTIONAL
VITON

TC-6396

BS-7395
OPCIONAL /
OPTIONAL
PTFE
BS-7395-PT

VS-3375

OS-1396

VS-3396
VS-3396-R

SS-8396-V

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

FORD
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

7.3L., 445ci,
93-94, V8, OHV,
16V; VIN C, K
TURBO DIESEL,
ENG
INTERNATIONAL

HS-396-G

LS-396

CA-396-G

MS-4396-A
BANDEJA
/ VALLEY PAN

7.3L., 445ci,
93-94, V8, OHV,
16V; VIN C, K
INYECCION
DIRECTA /
DIRECT
INYECTION
TURBO DIESEL
ENG
INTERNATIONAL

HS-396-1G
94-97

LS396-1
A / TO 3/99

HS-396-2G

LS-396-2
DEL / FR 4/99

7.5L., 460ci,
73-98, V8, OHV,
16V, VIN A, G, J, L
(1) HASTA / TO
SERIE T20000
(2) DESDE / FR
SERIE T20001
(3) EXCEPT LPG
(4) LPG
(5) EXCEPT
MOTOR HOME
F53 88-97
(6) MOTOR HOME
F-53 89-97
(7) A / TO 3/30/89
(8)DE / FR 3/31/89
(9) DEBAJO DE /
BELLOW 8500
Lbs GVW
(10) ARRIBA DE /
MORE OF 8500
Lbs GVW
(11) A / TO 2/20/86
(12)DE/FR 2/21/86
(13)A / TO 2/14/92
(14)DE/FR 2/15/92

HS-376-G

CA-396-1G

85-89
DEL 6/85

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1396

VS-3396

TC-6396

BS-7395
OPCIONAL /
OPTIONAL
PTFE
BS-7395-PT

SS-8396-V

TC-6396-1
94-95
TC-6396-2
96-99

BS-6396

SS-8396-1V

VS-3396-R

MS-4396-1E
94-00

VS-3396-1R
94-97

MS-4396-2E
`01-03

VS-3396-2R
96-03

TC-6396-3
99-03
DESDE / fr 4/99

CA-376-G
73-85
AL 6/85

EXHAUST
PLENUM
MS-4396-E

MS-4376
73-74 (1)
MS-4390
BANDEJA /
VALLEY PAN
74-97 (2)(3)
89-97 (6)
MS-4376-1
76-87 (4)
BANDEJA /
VALLEY PAN
MS-4395
88-97 (5)

MS-4375-E
73-87
88-97
90-92
PLENO /
PLENUM
MS-4376-P

OS-1375
73-89 (7)
OS-1380-R
89-94 (8)
OS-1376-R
95-97

VS-3375
73-87 C/R
VS-3375-R
73-87 HULE /
RUBBER
VS-3395-R
88-94
95-97 (9)
VS-3395-1R
95-97 (10)

TC-6375
73-85
TC-6395-1
85-97

BS-7375

BS-7375-PT

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.

37

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM

QUICK REFERENCE
CATALOG

GM
FULL SET
1.0L., 04-10, 4L,
SOHC, 8V;
MATIZ G2
(1) NO INCLUYE
JUNTA CARTER /
OIL PAM NOT
INCL

UPPER SET

LOWER SET

FS-116

HEAD

INTAKE

CA-116-G

MS-4116

EXHAUST
PLENUM

STEM SEALS
SS-8116-R

SS-95-V

BS-795

89-00

TC-695
TC-695-1
RET. DEL CIG
(*A)
TC-695-2
RETEN A.L. (*B)

MS-4101-1E

OS-1101-1

VS-396
92-94 C/R
VS-396-1R
95-97
con gromets

TC-695-1
RETEN DEL CIG
(*A)
TC-695-2
RETEN A.L. (*B)

BS-7101

SS-95-V

VS-3101-R

TC-695-1

BS-7101

SS-96-1V

CA-95-G
85-88
CA-95-1G
89-00

MS-495
85-88
MS-495-1
89-00

MS-495-E
85-88

1.3L, 89-97, L4,


SOHC, 8V, ;
SUZUKI G13A
(USA)
SWIFT

HS-101-G
89-94

LS-101
89-94
LS-101-1
89-94

CA-101-G

MS-4101-1

LS-101-2

CA-101-G

38

CRANK
BS-7116

VS-395
85-88
VS-395-1R
89-00

LS-95
85-88
LS-95-1
89-00

1.8L,1.9L SOHC
8V ISUZU
G200Z; LUV 76-82
ISUZU G180Z;
S10,S15 82-85
PICK-UP,

TIMING

OS-195
85-88
OS-195-1
89-00

HS-95
85-88
HS-95-1
89-00

MS-4101-2

MS-4101

VALVE COVER
VS-3116-R

1.0L, 85-00,
3L,SOHC, 6V;
VIN 2,5,6,M ;
SUZUKI G10/T
METRO, SPRINT

1.3L, 98-01, L4,


SOHC, 16V, VIN 2;
SUZUKI SW413
SWIFT

OILPAM

OS-1101

MS-4101-E

OS-1101
CR

SS-96-V

TC-695-2
RETEN A.L. (*B)

FS-102

HS-102

CA-102-G

MS-4102

MS-4102-E

OS-1102-R

VS-3102

TC-6102

BS-7102

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
HEAD

INTAKE

HS-100

CA-100-G

MS-4100

EXHAUST
PLENUM
MS-4100-E

FS-101

HS-101

CA-101-G

MS-4101

1.6L.,96-10, 4L,
SOHC, 8V
CHEVY MONZA,
P-UP

FS-100-1

HS-100-1

CA-100-1G
CA-100-1GX(1)

1.6L, 04-11,
DOHC, 16V, VIN 6
e-tec AVEO

FS-102-1

HS-102-1ML

CA-102-1ML

1.6L, 85-88, L4,


SOHC, 8V; VIN 4
NOVA (TOYOTA
4ALC ENG)

FULL SET

UPPER SET

1.4L.,94-01, 4L,
SOHC, 8V; OPEL
CORSA
CHEVY JOY,
SWING POP
(1) CONT. 2 JGS
TAPA PUNTERIAS W/A VS
SETS
CORCHO Y HULE
/ RUBBER AND
C/R

FS-100
(1)

1.4L., 85/98ci,
76-87, 4L, SOHC,
8V
VIN I
PONTIAC
CHEVETTE

LOWER SET

LS-102-1

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1100

VS-3100

TC-6100

BS-7100

SS-8100-V

MS-4101-E

OS-1101

VS-3101

TC-6101-1
RET. A.L. (*B)
TC-695-1
RETEN DEL CIG
(*A)

BS-7101

SS-8150-1V

MS-4100-1

MS-4100-E

OS-1100

VS-3100-1R

TC-6100

BS-7100

SS-8100-V

MS-4102-1

MS-4102-1E

OS-1102

VS-3102-1R

TC-6100

BS-7100

SS-8102-1V

HS-102-1G

CA-102-1G

FS-103

HS-103

CA-103-B

MS-41303
ADM-ESC

1.8, 2.0L. 82-86,


L4, 8 V; (112,
121cc) VIN 0

FS-104

HS-104

CA-104-G

MS-4104

1.8L., 82-86, L4,


SOHC, (PONTIAC
J2000, SUNBIRD ,
BRASIL, OPEL,
OLDS FIRENZA,

FS-107

HS-107

CA-107-B

MS-4107

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Espesor / Over Thikness

SV-8102-1V

OS-1103

VS-3103-R

TC-6103
RET CIG DEL
(*A)
TC-6103-1
RET A.L. (*B)

BS-7103

SS-8103-V

MS-4104-E

OS-1104

VS-3104

TC-6104

BS-7140-1R

SS-8108-V

MS-4107-E

OS-1107

VS-3107

TC-6107

BS-7107

39

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET

LOWER SET

HEAD

1.8lL, 97-03, L4,


DOHC, 16V;
X18XE1
ASTRA

HS-114-ML

LS-114

CA-114-B
CA-114-ML

1.8, 2.0,L, 04-07,


L4, SOHC/DOHC;
X18XE, X20XEV
ASTRA

HS-117-ML

LS-117

CA-117-ML

MS-4117
MS-4117-1A

MS-4117-E

OS-1117

VS-3117-R

TC-6107-1

CA-118-G

MS-4100
03-05
MS-4118
06--PLASTIC

MS-4100-E

OS-1100

VS-3117-R

TC-6100

BS-7100

SS-8100-V

CA-118-G

MS-4118

MS-4100

OS-1100

VS-3117-R

TC-6100

BS-7100

SS-8100-V

CA-115-G

MS-4115
91-99
MS-4115-1
00-02

MS-4115-E
91-94
MS-4115-1E
99-02

RTV

VS-3115-1R
91-94
(*M)
VS-3115-2R
99-02
(*O)
VS-3115-R
99-02

TC-6115

BS-7115

SS-8111-V
USE 2
91-94
VS-8115-V
99-02

VS-3111-R

TC-6115

1.8L., 03-06, L4,


SOHC, 8V;
CORSA,
TORONADO PICK
UP MEXICO

FS-118

1.8L, 06-10, L4,


DOHC, 16V;
CORSA,
TORNADO PICK
UP

FS-118-1

1.9L, 91-02, L4,


DOHC, 16V; VIN 7
SERIES SC, SL,
SW
SATURN

HS-118

HS-115-G
91-94
HS-115-1G
`99
HS-115-2G

LS-115

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

UPPER SET

OILPAM

2.0L., 99-04, L4,


DOHC, 6V; VIN C
MOTOR SUZUKI
J20
TRACKER

40

HS-111-G
91-92
HS-111-1G
`99
HS-111-2G
00-02

LS-115

CA-111-G

TIMING

CRANK

MS-4111
91-94
MS-4111-1
95-02

MS-4111-E
91-99
MS-4111-1E
`00-02

MS-4848

RTV

MS-4103-E

STEM SEALS
SS-8114-V

VS-3114-R

00-02

1.9L, 91-02,
SOHC, 8V; VIN 8,
9

VALVE COVER

SS-8100-V

USE 1

BS-7115

SS-8111-V

SS-8103-V

*M) Tapa Vlvulas de Aluminio / Aluminium Valve Cover


*O) Tapa Vlvulas Plstico / Plastic Valve Cover

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
2.0L, 112/121cj,
85,86, L4,
PRIMER
DISEO (FIRST
DESIGN)

FS-104-1

2.0/2.2L, 87-94,
SOHC, VIN H, K,
W
(BRAZIL); MEX
LUV IZUZU 2.2 L,
98-05
2.0L., 07-10, , L4,
DOHC, 16V;
OPTRA

FS-107-1

2.2L, 90-02,
L4,OHV, 8V; VIN
4, G
(CAVALIER Y
OTROS /
OTHERS)
(1) 93 C/ VALV.
7mm (0.273")

LOWER SET

HS-107-1

HEAD

INTAKE

CA-104-G

MS-4104

EXHAUST
PLENUM
MS-4104-E

CA-107-B

MS-4107

HS-117-1ML

LS-117-1

CA-117-ML

FS-108
87-91
FS-108-1

HS-108 -G
90-91
HS-108-1G

LS-108
90-02

CA-108-G

92-93 (2)
FS-108-2
93-97 (1)

92
HS-108-2G
93 (1)
HS-108-1G
93 (2)
HS-108-2G
94-97
HS-112-1G
98-02 VIN 4

FS-112
94-97
FS-112-1
98-03

HS-112-2G
94-97
HS-112-1G
98-00 VIN 4
HS-112-3G
03 VIN 4
02-03 VIN 5

(2) 93 C/ VALV
8mm (0.315")

2.2L, 134 ci,


94-03, L4 OHV,
8V; VIN 4, 5
TRUCK

UPPER SET

CA-108-XG

LS-108

CA-112-G

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1104

VS-3104

TC-6104

BS-7140-1R

SS-8150-1V

MS-4107-1

OS-1107-1

VS-3107

TC-6107-1

BS-7107-1

SS-8100-V

MS-4108
90-91
MS-4108-1

MS-4108-E
90-97
MS-4112-E

OS-1108

VS-3108-R
90-97
VS-3112-R

TC-6108

BS-7140-R

SS-8108-V

92-97
MS-4112
98-02

98-02

MS-4108-1
94-97 COMPL.
MS-4112
96-03

MS-4108-E
94-97
MS-4112-E
98-00
MS-4112-1E
00-02 VIN 5
03 VIN 4
PLENO /
PLENUM
MS-4112-P
94-97

BS-7140-FT

98-02

OS-1108

VS-3108-R
94-97TRUCK
VS-3112-R
98-03

TC-6108

BS-7140-R
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7140-FT
PTFE

SS-8108-V
94-97
SS-8112-V
98-03

41

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
2.2L, 00-09, L4,
DOHC, 16V,
VIN 2, 6, F
(ECOTEC)
ASTRA,
CAVALIER (02-05)
SATURN
VECTRA, ZAFIRA
02-08

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-113-ML

LS-113

CA-113-G

MS-4113

CA-109-G

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

VS-3113-R

TC-6113
RET DEL CIG
(*A)

VS-3109-1R
SELLA
S/CABEZA /
SEALS HEAT
VS-3109-2R
SELLA S/TAPA /
SEALS ON
COVER

TC-6109-A1

MS-4109

MS-4109-E

OS-1109

2.3L, 92-94, L4,


DOHC, 16V; VIN 3
QUAD 4

FS-109

2.4L, 96-02, L4,


DOHC, 16V; VIN T
SUNFIRE,
GRAND AM
(1) JUNTA
TERMOPLASTICA
(*P)

FS-109-1

HS-109-1G
96-98
99 C/VAL EGR
HS-109-2G
99-02 SIN - W/O
VALV. EGR

LS-109-1

CA-109-1G
96-98
99 C/VAL EGR
CA-109-2G
99-02 SIN - W/O
VALV. EGR

MS-4109-1NS
`(1)

MS-4109-E
96-98
99 C/VAL EGR
MS-4109-E
99-02 SIN W/OVALV. EGR

OS-1109-1

VS-3109-2R
INTANKEVALVE
CARRIER SET
VS-3109-2R
EXHAUST
VALVE CARRIER
SET

2.5L, 85-91, L4,


OHV, 8V; VIN U
(1) Y 87 TRANSM.
AUTOMATICA /
A.T.
(2) Y 87 TRANSM.
MANUAL / SHIFT

FS-106
85-86

HS-106
84-86

LS-106
85-88(1)

CA-106-G

MS-4105
85-86

MS-4105-1E
85-86

OS-1106-1
85-87

VS-3105
85-87

FS-106-1
87
FS-106-2
88
FS-106-3
89-91

HS-106-1
87 TR. AUT
HS-106-4
87 TR STD
HS-106-2
88
HS-106-3
89-91

LS-105
88-91(2)

MS-4105-1
87-88
MS-4105-3
89-91

MS-4105-1E
87-91

OS-1106
88-91

VS-3105-2
88-91
TAPA LATERAL /
SIDE COVER
PS-3105

42

CRANK

STEM SEALS
SS-8113-V

L,LS,LW
MS-4113-1E
L,LS,LW

CA-113-ML

LS-109

EXHAUST
PLENUM
MS-4113-E
01-05

BS-7109

SS-8109-1V

TC-6109

BS-7109

SS-8109-2V
.206" DIA.VAL. /
STEM
.435" DIA. GUIA /
GUIDE

TC-6130-1

BS-7105

SS-8105-V
85-86 VITON

TORNILLOS /
BOLTS

SS-8106-S
87-91 SILICON

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM

2.5L, 151 ci.


85-93, L4, OHV,
8V, VIN A , E, R
TRUCK

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-105-2
86-89
FS-105-3

HS-105-2
86-89
HS-105-3

LS-105-1

CA-105-G

MS-4105
85-86
MS-4105-1

EXHAUST
PLENUM
MS-4105-E
85-86
MS-4105-1E

90-93 VIN A/R

90-93 VIN A/R

87-91

87-91

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1105

VS-3105

TC-6130

BS-7105

SS-8105-V
85-86 VITON
SS-8106-S

VS-3105-2

87-91 SILICON
TAPA LATERAL /
SIDE COVER
PS-3105

2.8L, V6, OHV,


12V:
2.8L., 173 ci,
81-86, 173 ci, VIN,
1, 7, L, X, Z
(CARB)
(1) SELLO
CIG/REAR MAIN
SEAL
5.5mm
ANCHO/THICK
(2) SELLO
CIG/REAR MAIN
SEAL
11mm
ANCHO/THICK

FS-140-1
80-88

HS-140
80-84
HS-140-1
`85
HS-140-3
`86

LS-140
80-84
LS-140-1
`85
LS-140-2
82-86

CA-140-G

2.8lL., 173ci,
85-89, VIN S, MFI,
RWD
S-10 87-93

FS-140-3
87-89 VIN S, W

HS-140-2

LS-140-2
85-86
LS-140-3
87-88

CA-140-G

MS-4140-1

2.8L, 173ci, 85-89,


VIN W, MFI, FWD
CABEZA
ALUMINIO / AL
HEAD

FS-141
90-94 VIN T, W

HS-140-2
85-86
HS-141
87-89

LS-140-1
85-86
LS-140-3
87-89

CA-140-G

MS-4140-1
85-86
MS-4141-A
87-88(3)

CA-141-G

MS-4141-A

BS-7140-R

SS-8105-V
`80 VITON
SS-8106-S
81-86 SILICON

OS-1140-2
80-84
OS-1140
85-86

VS-3140
80-85
VS-3140-1
`86

TC-6140

MS-4140-E

OS-1140-1R

VS-3140-1

TC-6140
85-86
TC-6140-1
87-88

BS-7140-R

SS-8105-V
VITON
SS-8106-S
SILICON

MS-4140-E
85-86
MS-4141-E
87-88
MS-4141-2E
87-89

OS-1140
85-86
OS-1140-1R
87-89

VS-3140-1
85-86
VS-3141-R
87-89

TC-6140
85-86
TC-6140-1
87-89

BS-7140-R

SS-8105-V
85-86 VITON
SS-8106-S
87-89 SILICON

MS-4140-E

BS-7140-1R

PLENO /
PLENUM
MS-4140-3P
87-89

43

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM

2.8L., 173ci,
82-93, VIN B, R,
TRUCK VIN B, R
(1) SELLO
CIG/REAR MAIN
SEAL
5.5mm
ANCHO/THICK
(2) SELLO
CIG/REAR MAIN
SEAL
11mm
ANCHO/THICK

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-140-2
85-86 VIN B
FS-140-4
87-93 VIN R

HS-140-2

LS-140
82-84
LS-140-1
85 (1)
LS-140-2
85-86 (2)
LS-140-3
87-93

CA-140-G

MS-4141-A

EXHAUST
PLENUM
MS-4140-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

OS-1140-2
82-84
OS-1140
85-86
OS-1140-1R
87-93

VS-3140
82-85
VS-3140-1
87-93

TC-6140
82-86
TC-6140-1
87-93

CRANK

STEM SEALS
SS-8105-V
VITON
SS-8106-S
SILICON

SS-8153-1V

2.8L.,169 CI,
04-06,L4,DOHC
16V, VIN 8,
TRUCK

3.0L, 181 ci,


82-86, V6, OHV,
12V; VIN L
(1) NO INCLUYE
BANDEJA
MULTIPLE DE
ADMISION /
VALLEY PAN
NOT INCL
PIDA / ORDER
MS-4142-1A

HS-142-1G
83-88 (1)

LS-142
C/CARTER 14
TORNILLOS
LS-142-1
C/CARTER 20
TORNILLOS

CA-142-G

MS-4142-1A

MS-4142-E

OS-1142-1
14 TORNILLOS
OS-1142-5
20 TORNILLOS

VS-3142-R

TC-6142-3

BS-7142

SS-8150-V
GUIA .605" D.E.

3.1L,189ci, 88-94,
V6, OHV; 12V:
VIN T, V, W FWD
(1) BANDEJA-VALLEY PAN
(2) PRIMERA
GENERACION,
ESQ
CUADRADAS 2
PZAS. / 1ST.
GENERATION
SQUARE
CORNERS

HS-141
88-90
HS-140-3
91-94

LS-140-3

CA-141-G
88-94 FWD

MS-4141-A
88-90 (1)
MS-4141-A
91-94 (1)

MS-4141-E

OS-1140-1R

VS-3141-R
88-94 FWD

TC-6140-1

BS-7140-R

SS-8141-V
88-94

44

CA-140-G
90-92 RWD

PLENO /
PLENUM
MS-4140-3P
88-90
MS-4140-3P
91-94

VS-3140-1
85-95 (2)

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-140-4

LS-140-3

CA-140-G

MS-4140-1
COMPLETO

HS-145
93-95
HS-145-1
95-99

LS-145

CA-145-G

MS-4145-1
93-96
MS-4145-1
95-99

HS-145-2
99-03

LS-145

3.1L., 189ci,
90-92, V6,
OHV,VIN T, RWD

3.1L, 189ci, 94-99,


V6, OHV, 12V;VIN
M
(1) STEM GUIDE
.275"
.515; (*Q)

FS-145-1
95-03
VIN M, J

3.1L., 189ci, 99-05


V6, OVH, 12V; VIN
J
(1) DE LAMINA Y
SELLOS SILICON,
SUBSTITUYE LA
DE PLASTICO

FS-145-1
95-03
VIN M, J

CA-145-G

HS-145-3
`04-05

HS-140-4

3.1L 189ci, 90-95


V6, OHV, 12V;
VIN D
TRUCK (TRK)

LS-140-3

CA-140-G

EXHAUST
PLENUM
MS-4140-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1140-1R

VS-3140-1

TC-6140-1

BS-7140-R

SS-8141-V

MS-4145-E

OS-1145-R

VS-3145-R

TC-6140-1

BS-7140-R

SS-8145-V
.275 BASTAGO
.275 STEM (*Q)

PLENO /
PLENUM
MS-4145-2P

MS-4145-2
OPCIONAL /
OPTIONAL
MS-4145-2S
`(1) TRABAJO
PESADO

MS-4145-E
99-03
MS-4145-E
`04-05

MS-4140-A

MS-4140-E

GUIA / GUIDE
DIA 514" (*Q)

OS-1145-R

VS-3145-R

TC-6140-1

BS-7140-R

GUIA / GUIDE
DIA .553" (*Q)

OS-1140-1R

VS-3140-1

TC-6140-1

BS-7140-R

SS-8141-V

SS-8184-V

3.2L., 197ci,03-04,
V6, DOHC, 24V,
VIN N
CADILLAC

3.4l, 91-97, V6,


DOHC, 24V; VIN X
LUMINA,
MONTECARLO
CUTLAS
SUPREME (91-96)

SS-8145-1V
.275 BASTAGO
275 CSTEM (*Q)

HS-172-G
91-95
HS-172-1G
96-97

LS-172

CA-172-G

MS-4172
91-95
MS-4172-1
96-97

MS-4172-E
91-96
MS-4172-1E
96-97
PLENO /
PLENUM
MS-4172-P

OS-1140-1R

VS-3172-R
91-95
VS-3172-1R
(VS405 )
96-97

TC-6172

BS-7140-R

SS-8109-V
USE 2

BS-7140-FT
PTFE

*Q) Sello Tipo Sombrero / Top Hat Valve Seal

45

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
3.4L, 93-05, V6,
OHV, 12V, VIN E,
S
CAMARO Y
FIREBIRD

3.4L, 96-06, V6,


OHV, 12V; VIN 9,
E, F
CAMIONETA TRUCK
(1) BASTAGO /
STEM VAL .275"
DIA. GUIA /
GUIDE
.515; (*Q)
(2) BASTAGO /
STEM VAL .275
DIA, GUIA /
GUIDE
.662" (*Q)

3.5L, 42-53, L6,


OHV, 12V;
Eng.216

FS-173-1

FS-173-1G
FS-173-1G

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-173-G
93-95
HS-173-1G
`99
HS-173-2G
`00-03
HS-173-3G
`04-05

LS-140-3
93-95
LS-145
99-05

CA-140-G
93-95
CA-173-G

MS-4140-1
93-95

HS-173-1G
99
96-99 TRK
HS-173-2G
`00-03
HS-173-3G
`04-05

LS-173
96-06

HS-156-G
`99
HS-156-1G
00-03

FS-142

HS-142

MS-4145-2

CA-173-G

MS-4145-2

MS-4145-2S
DE ALUMINIO
Y SELLOS
SILICON(3)
ALUMMUM /
SILICON

FS-110

3.5L, 99-02, V6,


DOHC, 24V;
NOTHSTAR VIN H

3.0L (181 CID)


OHV,12V BUICK
01/82-12/1982 NO
INC.BAND. ADM.
VIN "E" 1ER DIS.
DIAM. GUIA.
SELLO VAL 0.605

UPPER SET

LS-156

EXHAUST
PLENUM
MS-4140-E
93-95
MS-4145-E
99-03
MS-4145-E
04-05
PLENO /
PLENUM
MS-4145-2P

MS-4140-E
90-95
MS-4145-E
99-03
MS-4145-E
MS-4145-1P
PLENO /
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1140-1R
93-95

VS-3140-1
93-96

TC-6140-1

BS-7140-R

SS-8109-V
93-95

OS-1145-R
99-05

VS-3145-R
99-05

MS-4120

CA-156-G
IZQ / LEFT
CA-156-1G
DER / RIGTH

MS-4156
`99
MS-4156-1
00-03

MS-4156-E

CA-142-G

MS-4142-A

MS-4142-E

OS-1145-R
96-06

VS-3145-R
99-05
96-05
TRUCK

TC-6140-1

BS-7140-PT
PTFE

SS-8145-V
99 `(1)
96-99 TRUCK
SS-8145-1V
00-09 `(2)

OS-1156

VS-3156-R
C/W GROMETS

TC-6110

BS-7110

SS-8110

TC-6156

BS-7156-PT
PTFE

SS-8153-V
USE 2
DE 12 PC

BS-7142

SS-8141-V

TC-6156-1
RETEN A.L. (*B)

MS-4142-1E

SS-8145-V
1999
SS-8145-1V
00-09

OS-1110

CA-110-S

OPCIONAL /
OPTIONAL
PTFE
BS-7140-PT

OS-1142

VS-3142-R

TC-6142-1

RE-16001

"CENTURY,
ELECTRA,
LESABRE, REGAL
*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

46

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
3.OL., 181ci.,
82-85,V6, OHC,
VIN E, 3
CARTER 14
TORNILLOS

UPPER SET

LOWER SET

FS-142-1

HEAD

INTAKE

CA-142-G

MS-4142-A

3.OL-. 181ci.,
3.3l., 238ci, 3.8l.,
238ci., 85-94
VIN V, G, E, L
CARTER 20
TORNILLOS

3.8L231 ci, 77-87


V6, OHV, 12V; VIN
2, A;
(5) (*V)
(14) VALLEY PAN
- BANDEJA

EXHAUST
PLENUM
MS-4142-1A

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1142-1

VS-3142-R

TC-6142

BS-7142-1

SS-8141-V

MS-4142-2E

OS-1142-5

VS-3142

TC-6142-3

HS-142-G
77-81 (5)
HS-142-1G
83-87 (5)

LS-142
77-83
LS-142-1
85-87

CA-142-G

MS-4142-A
(14)76-83
MS-4142-1A
(14)84-87

MS-4142-E
79-87

0S-1142-2
84-87
20 TORNILLOS /
BOLTS

VS-3142

TC-6142-3
83-87

BS-7142-1
77-82

SS-8150-V

3.8L.,231 ci,
78-95, V6, 12V;
VIN 2, A, L
(TRUCK)
(5) (*V)
(6) JUNTA PLENO
NO INCLUIDA
(7) C CARTER /
W OILPAN 14
TORNILLOS /
BOLTS
(8) JUNTA
CARTER NO
INCLUIDA / OIL
PAN NOT INCLU

HS-142-1G
83-84 (5)
HS-146-G
92-95 (6)

LS-142
78-84 (7)
LS-146
92-94
LS-146-1
`95 (8)

CA-146-G

MS-4142-A

MS-4142-E
79-84
MS-4148-1E
92-95

OS-1146
85-88 (C/R)

VS-3142
83-84
VS-3142-R
92-95

TC-6142-3
83-84
TC-6142-4
92-95
TC-6142-3
RET. CIG
DEL (*A)

BS-7142-1
78-82
BS-7142-2
92-95
BS-7148-PT
PTFE

SS-8150-V

3.8L.231
ci,84-88,V6, MFI,
12V, ; VIN 3
(14) VALLEY
PAN-BANDEJA
(5) (*V)

HS-142-1G
85(5)
HS-142-2G
86-87 (5)
HS-142-3G
`88

LS-142-1
`85
LS-142-2
86-88

CA-142-G

OS-1146
85-88 (C/R)

VS-3142
84-85
VS-3142-R

TC-6142-3
84-85
TC-6142-1
86-88
TC-6142-3
RET CIG DEL
(*A)

BS-7142-1

SS-8150-V

FS-143
80-84 (5)

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*V) Bandeja Admisin No Incluida / Vlley Pan (Intake) Not Included

MS-4142-1A
(14) 84
MS-4146-1NS
92-95 LOWER
INFERIOR

MS-4142-A
(14)

MS-4142-P

MS-4142-E
84-85
MS-4142-2E
85-88

47

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

3.8L 231 ci,


88-91,V6, 12V;
VIN C
92-93 vin N Buick
Century 3.3L
(1) CON SELLO
DE CIGEAL
FTPE / CRANK
SEAL

HS-146-G
88-90
HS-147-G
1991

LS-147 (1)

CA-147-G
`1991
CA-146-G
88-90

MS-4147-NA

EXHAUST
PLENUM
MS-4148-1E

3.8L.,
231ci,90-95,V6,
12V; MFI, VIN L
(1) CON SELLO
DE CIGEAL
FTPE/ CRANK
SEAL
(8) JUNTA DE
CARTER NO
INCLUIDA / OIL
PAN NOT INCL

HS-147-1G

LS-146 (1)
90-94
LS-146-1 (1)
95 (8)

CA-147-G

MS-4147-1NS

MS-4148-1E

HS-148-G
95-97 RWD(1)
HS-148-1G
95-97 FWD (2)
HS-148-2G
97 RWD (2)

LS-148
95-99
00-03 (3)
LS-148-1
00-03 (4)
LS-148-2

CA-148-G

MS-4148-NS

CA-148-1G

MS-4148-NS1

99-02 RWD
HS-148-3G
97-08 FWD

04-08 (4)
LS-148-3
04-08 (3)

FULL SET

3.8L.,231 ci,
95-08, V6, MFI,
12V; VIN 2, K
(1)87 C/SELLOS
HULE / W
RUBBER SEALS
(2) 87 C/SELLOS
PLASTICO-HULE
/ W RUBBER
PLASTIC VALVE
SEALS
(3) EXC.
BONNEVILE,
LESABRE, PARK
AVENUE
(4) BONNEVILE,
LESABRE, PARK
AVENUE
(15) RWD
(16) FWD 95-08
VIN K

48

FS-148
95-08

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1146
85-88 (C/R)

VS-3148-R

TC-6142-4

BS-7142-1
88-90
BS-7142-2
`91
BS-7148-PT
PTFE

SS-8150-V

OS-1146
85-88 (C/R)

VS-3148-R

TC-6142-4

BS-7142-2
OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7148-PT
PTFE

SS-8150-V

OS-1148-P
95-05 (3)
OS-1148-1R
00-05 (4)

VS-3148-R
95-03
VS-3148-R
95-08

TC-6148

BS-7142-2

SS-8149-V
DIA. BASTAGO
.315" STEM DIA.

MS-4142-P

MS-4148-1E
95-02
RWD
MS-4148-E
95-08
FWD
PLENO /
PLENUM
MS-4148-1P
MS-4148-P
PLASTIC

OPCIONAL /
OPTIONAL
BS-7148-PT
PTFE

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

3.8L.,231ci,
91-07, V6, 12V;
VIN 1, 4 SUPER
CHARGED
(SUPER
CARGADO), VIN
1, 4
(9) PARA 95 NO
INCL. JUNTA
CARTER 95 OIL
PAN NOT INCL
(10) 00-03
EXCEPT
BONNEVILE
& PARK
AVENUE
(11) BONNEVILE
& PARK
AVENUE
(12) PARK
AVENUE
(13) EXCEPT
PARL AVENUE

HS-149-G
91-95
HS-149-1G
96-97
HS-149-2G
97-07

LS-148-4
91-95 (9)
LS-148
96-03 (10)
LS-148-1
00-03 (11)
LS-148-3
04-05 (12)
LS-148-2
0405 (13)

CA-149-1G
96-06
CA-149-G
91-95

MS-4149-NS
91-95
MS-4149-1NS
96-97
MS-4149-2NS
97-07

EXHAUST
PLENUM
MS-4148-1E
91-95
MS-4148-E
96-03
MS-4148-E
04-07 VIN 1
MS-4148-E
04-07 VIN 4

3.6L, 04-08, V6,


DOHC,24V GM
ACADIA,
EQUINOX,
PONTIAC G6,G8
MALIBU 08-09
TORRENT 08-09

HS-183-ML
95-99
HS-183-1ML
00-08

LS-183

CA-183-ML
IZQ. / LEFT
CA-183-ML1
DER / RIGTH

MS-4183

MS-4183-E

FULL SET

3.9L., 235 ci,


50-62, l6, OHV,
12V

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1146

VS-3148-R
91-95
VS-3148-1R
96-07

TC-6142-4
91-95
TC-6148
96-07

BS-7142-2
91-95
OPCIONAL /
OPIONAL
BS-7148-PT
PTFE
BS-7148
96-03
BS-7148-1
04-07

SS-8149-V
DIA. BASTAGO
.315" STEM DIA

RTV

VS-3183-R
95-99
VS-3183-1R
00-08

BS-7183
PTFE

SS-8183-V

BS-7110

SS-8105-1V

MS-4183-P

TC-6110
FS-120

HS-120

CA-120-S

MS-4120

OS-1120

VS-3120
TAPA LAT
PS-2130

49

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
4.0L, 95-03, V8,
DOHC, 32V, VIN C
NORTHSTAR,
CAD, BUICK,
OLDS AURORA
(1)96 SELLO CIG.
CRANK SEAL
12mm ANCHO /
WIDTH
(2) 96 SELLO
CIG.
9mm ANCHO /
WIDTH
(3) 98 C/ TAPA
DIST. / T.C.
2ND DESIGN
(4)C/ SELLOS DE
TUBOS
Y DE TORNILLOS
/ W TUBE &
BOLTS SEALS

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS139-G
95-99

LS-139
95-96 (1)

CA-139-G
IZQ / LEFT

MS-4139
95-99

EXHAUST
PLENUM
MS-4139-E
95-99

HS-139-1G
2001
HS-139-2G
`02-03

LS-139-1
96-98 (2)
LS-139-2
98-99 (3)
LS-139-3

CA-139-1G
DER / RIGTH

MS-4139-1
`01-03

MS-4139-1E
`01-03

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1139-R

VS-3139-R
95-99 (4)

TC-6139
95-98

BS-7139
95-96

SS-8174-V
95-00

VS-3139-1R
`01-03(4)

TC-6139-1
98-99
TC-6139-2
`01-03

BS-7156-PT
96-03
PTFE

SET 32 PC
SS-8153-V
01-03
USE 3
12 PC

`01-03

4.1L,250ci,4.8,292
ci,75-79,L6,OHV

FS-130

HS-130

CA-130-G

MS-4130-1

OS-1130

VS-3130

TC-6130

BS-7130

SS-8105-V

4.1L, 250ci, 75-79,


L6, OHV, 12V;
MOTOR USA,
CON MULTIPLE
INTEGRADO A
CABEZA W
MANIFULD
INTEGRATED TO
HEAD

FS-130-1

HS-130-1

CA-130-G

MS-4131-E

OS-1130

VS-3130-G

TC-6130

BS-7130-2

SS-8105-V

4.1L, 250ci; 4.8L-.


292ci, 63-89, L6,
OHV, 12V

FS-130-2

HS-130-2

CA-130-G

MS-4130-1

OS-1130

VS-3130-G

TC-6130

BS-7130-2

SS-8105-V

4.IL., 250 CI.,


79-84, L6, 12V;
CARTER 24
TORNILLOS /
BOLTS,

FS-132

HS-132

CA-132-G

MS-4132-E

OS-1132

VS-3131

TC-6130

BS-7130-2

SS-8105-V

50

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

4.2L,00-06,L6,DO
HC,24V;VIN S
TRAILBLAZER,
ENVOY,
ASCENDER,
BRAVADA
(*1)
(*2)

FS-153-G
86/11

HS-153-G
OPCIONAL /
OPTIONAL

LS-153
02-04 (1)

CA-153-G

MS-4153
`02-04

HS-153-ML

LS-153-1
03-06 (2)

4.3L, 261ci.,
61-62, L6, OHV,
12V

FS-125

4.3L, 85-95, V6,


OHV, 12V; VIN
B, N, Z
(TRUCK-TRK)

FS-144-2
86-92, V, N, B, Z
FS-144
85-90 VIN Z
FS-144-1
86-92 VIN B, Z
FS-144-3
93, VIN N, Z
FS-144-4
94-95, VIN N, Z

HS-144
85-87
HS-144-2
86-92
HS-144-3
`93
HS-144-4
94-96

4.3L, 92-06, V6,


OHV, 12V; VIN
W, X
(VORTEC)(TRUC
K TRK)
BLAZER, SAFARI,
SONOMA

FS-144-5
92-93
FS-144-6
94-95
FS-144-7
96-10

HS-144-1
92-93
HS-144-6
94-95
HS-144-7
96-06

4.3L, 85-9S, V6,


OHV 12V, VIN Z

LS-144

OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-153-ML

MS-4153-1
`05-06

CA-125-B

MS-4120

CA-144-G

MS-4144
85-87
MS-4144-1
86-92
MS-4144-2
93-96

LS-144-1
86-96

LS-144-1
92-95
LS-144-2
96-06

CA-144-G
MS-4144-3
92-95
MS-4144-5
96-06
MS-4144-4
INCL
PLENO /
PLENUM

HS-144
85-90
HS-144-2
86-92
HS-144-3
`93

LS-144
`85
LS-144-1
86-93

*1) 1st Design Polea Armnica Sin Escalar / Harmonic Crank Pulley W/o Step
*2) 2st Design Polea Armnica Con Escalar / Harmonic Crank Pulley With Step

CA-144-G

MS-4144
85-90
MS-4144-1
86-92
MS-4144-2
`93

EXHAUST
PLENUM
MS-4153-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

RTV

VS-3153-R

TC-6153
02-04 (1)

BS-7153-PT

SS-8153-V
02-05 USE 2
SEETS 12V

TC-6153-1
03-06 (2)

SS-8153X-1V
`06-08
USE 1 SET

OS-1120

VS-3120

TC-6110

BS-7110

MS-4144-E

OS-1143
`85
OS-1144-R
86-96

VS-3144-R
85-93
VS-3144-1R
94-06

TC-6150-5

BS-7130-2

SS-8150-V

MS-4144-1E

OS-1144-R
92-95
OS-1144-1R
96-06

VS-3144-R
85-93
VS-3144-1R
94-06

TC-6144

BS-7130-2

SS-8105-1V
92-95

PLENO /
PLENUM
MS-4144-P
92-95
MS-4144-1P
96-06

VS-8160-V
96-09

VS-3144-R

MS-4144-E

TC-6150-5

SS-8150-V

OS-1144-R
86-93

51

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM

260 ci, 77-86CUTLASS,


CALAIS,CRUISER,SALON,
SUPREME,
DELTA 88,
OMEGA.

FULL SET

UPPER SET

FS-162

HS-162

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-162-G

MS-4165-A

EXHAUST
PLENUM
MS-4165-E

4.6l, 93-08, V8,


DOHC, 32V; VIN
9, A, Y
9, A, Y
(NORTHSTAR)

HS-174-G
93-94

LS-139
93-96 (1)

CA-174-ML
DER / RIGTH

MS-4174
93-94

MS-4139-E
93-99

HS-174-1G
95-99

LS-139-1
96-98 (2)

CA-174-1ML
IZQ / LEFT

MS-4139
95-99

MS-4139-1E
00-05

(1) 9mm RETEN /


CRANK SEAL

HS-174-2G
00-01

LS-139-2
98-99 (3)

CA-174-G
IZQ / LEFT

MS-4139-1
00-05

(2) 12 mm
RETEN /
CRANK SEAL
DIST. SIN # DE
PARTE
ESTAMPADO

HS-174-3ML
02-08

LS-139-3
00-08

CA-174-1G
DER / RIGTH

(3) 98 C/2DO.
DISEO TAPA
DIST.
CON # DE PARTE
ESTAMPADO
(4) C/SELLOS DE
TUBOS Y DE
TORNILLOS

52

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1165

VS-3165

TC-6165

BS-7142

OS-1139-R

VS-3139-R
95-99 (4)

TC-6139
93-98

BS-7139
93-96

VS-3139-1R
`00-06 (4)

TC-6139-1
98-99

BS-7156-PT
96-06
PTFE

TC-6139-2
00-05

STEM SEALS

SS-8174-V
93-99
JGO. 32 PC
SS-8153-V
`00-09
USE 3 SETS
DE 12
VALVULAS

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

FS-170

5.0L, 76-93, V8,


OHV, 16V, VIN
7, E, F, G,
H, Q, S, U, 305
ENG.

FS-160
76-80

HS-160-G
76-80

LS-150
76-85

FS-160-1

HS-160-1G
81-88

LS-150-1
86-93

(1) 87 CARB,
87-95 TBI
(2) C/TPI

FS-160-6
87-93 (3)

(3) 87-88 CARB;


87-93 TBI

5.0L, 76-02, V8,


OHV, 16V, VIN
F, G, H, M, Q, U
(TRUCK)

INTAKE

CA-160-G

VALVE COVER

TIMING

OS-1170

VS-3166

TC-6170

OS-1150
76-85

VS-3150
76-86

TC-6150-5
76-85

PLENO /
PLENUM
MS-4150-1P

OS-1150-1R
86-93

OPCIONAL/
OPTIONAL
VS-3150-1R
87-93
NBR
HULE / RUBBER

TC-6150-5
86-93

MS-4150-2
76-86 CARB

MS-4150-E
76-95

OS-1150
78-85

VS-3150
76-86

TC-6150-5
76-85

OS-1150-1R
86-02

VS-3150-1R
87-02

TC-6150-5
86-95

OS-1165

VS-3165

TC-6165

MS-4150-3
76-86 CARB
MS-4160
82-83 CFI

HS-160-2G
87-93 TPI

MS-4150-7
85-87 TPI

HS-160-3G
87-95 (1)

MS-4150-6
87-93 (3)

MS-4150-E

CRANK

BS-7160
1 PC SEAL

STEM SEALS

SS-8105-2V
76-95 16 PC.

SS-8150-2V
96-02
16 PC

HS-160-4G
87-93 (2)

FS-160-2
96-02 VIN M (5)

(1) 87 C/CARB,
87-95 TBI
(4) 87 C TBIARB;
87-95
(5) (*P)

HS-160-G
76-80

LS-150
76-85

CA-160-G

HS-160-1G
81-88

LS-150-1
86-95

MS-4150-6
87-95 (4)

MS-4150-2E
96-02

HS-160-2G
87-93 C/TBI

LS-150-2
96-02

MS-4150-7
87 TPI

PLENO /
PLENUM
MS-4150-1P
87 TPI

MS-4150-9
96-02 (5)

HS-160-3G
87-95 (1)

FS-163

HS-163

BS-7160-PT
PTFE
96-02

SS-8105-2V

MS-4150-P
96-02

HS-160-5G
96-02 (5)

5.0L, 307CI, 80-90,


V8, OHV, 16V;
VIN Y

EXHAUST
PLENUM
MS-4170-E

OILPAM

MS-4170

301ci, 1977-81
V8 "W" "Y"
PONTIAC,
BUICK

FS-160-5
87-95 TBI

HEAD

CA-163-T

MS-4165-A

MS-4165-E

BS-7142

*P) Termoplstico Con Sellos Silicn / Plastic Carrier and Silicon Seal

53

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
4.8L-5.3L;99-11,
V8, OHV, 16V;
VORTEC VIN C, B
(4.8L); VIN 0, 3, 4,
B, J, L, M (5.3L)

FS-175-G
99-01
FS-175-1G
02-11
FS-175-1ML
02-11

6.0L,364
CI,99-11,V8,OHV,1
6V;
VIN H, N, U
(VORTEC)
(1) GUIA / GUIDE
.492" (*Q)
(2) GUIA / GUIDE
.715 (*Q)

FS-176-G

5.7L , V8,350 CID


,GM CHEVROLET
CARBURADOS
CARTER
SILICON,
RETEN
CIGEAL UNA
PIEZA,Tapa
VALVULAS
TORNILLO
LATERAL
CAMIONES USA
1986-90

FS-150-6

5.7L, V8, OHV,


16V:
5.7L., 67-88, V8,
OHV, 16V; VIN
4, 6, 8, H, K
(CARB)

FS-150-7
87-96
FS-150-5
81-85

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-175-G

MS-4175-NS
99-03

EXHAUST
PLENUM
MS-4152-E
99-10

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1175-1R
99-10

VS-3152-R
99-10

TC-6175

BS-7175-PT

SS-8152-V
99-01 (1)

CA-175-ML

SS-8152-1V
99-10 (2)
01-06
364 6 L
CA-176-G
6.0L
OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-176-ML

CA-150-G

HS-150-6

MS-4150-6

MS-4150-E

OS-1150

VS-3150-R

TC-6150-5

BS-7150-R

SS-8150-12V

TC-6150-5
67-88

BS-7150-R
2 PCS.
BS-7160
SELLO 1 PZA

SS-8150-2V
89-95

VS-3150-1R

HS-150-5
HS-150-7
87-88

LS-150
67-85
LS-150-1
86-88

CA-150-G

MS-4150-2
67-88

MS-4150-E

OS-1150
76-85
OS-1150-1R
86-93

VS-3150
67-85
VS-3150-R
87-88

*Q) Sello Tipo Sombrero / Top Hat Valve Seal

54

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
GM CHEVROLET
V8; 350" (5.7L)
TBI, (OS SILICON
1 PZA , VS
TORNILLOS AL
CENTRO
SILICON, RETEN
CIG 1 PZA);
CAMIONES USA;
1987/96

FS-150-8

5.7L., 79-93, V8,


OHV, 16V; VIN
7, 8, (FI) , EXC
CORVETTE

FS-150-3

GM CHEVROLET
V8; 265" 4.3L VIN
"W"; CAPRICE;
1994/96

FS-151

UPPER SET

HS-150-7
87-93

LOWER SET

LS-150
`80
LS-150-1
87-93

HEAD

INTAKE

CA-150-G

MS-4150-8

CA-150-G

MS-4150-2
80
MS-4150-7

CA-151-G

HS-151

MS-4151

EXHAUST
PLENUM
MS-4150-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1150

VS-3150-R
VS-3150-1R

TC-6150-5

BS-7150-R

SS-8150-12V

VS-3150

TC-6150-5
`80-93

BS-7150-R

SS-8105-2V

MS-4150-1P

OS-1150
`80
OS-1150-1R
87-93

MS-4151-E

OS-1150-1R

TC-6150-5

BS-7160

SS-8150-12V

SS-8150-2V

MS-4150-E

VS-3150-R

VS-3150-R
VS-3150-1R

DIA 3.736" BORE

5.7L., 92-97, V8,


OHV, 16V; VIN P

FS-151-1
92-97

HS-151-G

LS-150-2

CA-151-1G

MS-4151

MS-4150-E

OS-1150-1R

VS-3150-R

TC-6150-6
93-94 (1)
TC-6150-7
94 (2)
TC-6150-7
95-97

BS-7160

HS-150-5
69-86 (1)
HS-150-7
87-88

LS-150
69-85
LS-150-1
86-88

CA-150-G

MS-4150-2
69-88

MS-4150-E
69-88

OS-1150
75-85
OS-1150-1R
86-88

VS-3150
69-86
VS-3150-R
87-88
VS-3150-2R
92-03
TORNILLOS
LATERALES /
SIDE BOLTS

TC-6150-5
69-88

BS-7150-R

(1) 94 CAMARO,
FIREBIRD
(2) CAPRICE,
FLEETWOOD,
IMPALA, ROAD
MASTER

5.7L., 69-88, V8,


OHV, 16V; VIN
E, H, J, K, L, M, P,
W, Y (CARB)
TRUCK
(1)INDICA CA
GRAFITO /
GRAPHITE
CA-HG

SS-8150-2V

55

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET
5.7L., 350ci.,
92-98, VO, OHV,
16V;

UPPER SET

LOWER SET

FS-150-M

FS-150-10
5.7L., 87-02, V8,
96-02 VORTEC
OHV, 16V; VIN
D,K,R
(FI) TRUCK
MEXICO 96-03
(3) SERIES 20, 30,
2500, 3500
(4) EXCEP. SER.
20, 30, 2500, 3500
(5) 1995 C/TBI
(6) 1996 VORTEC

HS-150-8
87-95 (5)
HS-150-10
96-02 (6)

LS-150-1
87-96
LS-150-2
96-02

HEAD

INTAKE

CA-150-G

MS-4150-6

EXHAUST
PLENUM
MS-4150-E

CA-150-G

MS-4150-8

MS-4150-E

MS-4150-9

MS-4150-2E

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1150

VS-3150
OPCIONAL /
OPTIONAL
VS-3150-R

TC-6150-5

BS-7150-R

SS-8150-2V

OS-1150-1R

VS-3150-1

TC-6150-5

BS-7150-1
96-02

SS-8152-V
97-01
GUIA / GUIDE
.492"
SS-8160-1V
VORTEC
VIN R

VS-3150-1R
TORNILLOS
AL CENTRO /
BOLTS AT
CENTER

MS-4150-P
96-02

PTFE
BS-7150-PT

HS-166
CA-166-T

MS-4165-A

5.7; 350ci,77-80,
BUICK,OLDSMOBILE VIN R;

FS-166

V8; CADILLAC,
OLDSMOBILE
330, 400 (EXCEPT
1975) 425, 455,
350 R (EXCEPT
1975/76 OMEGA);
1964/76 VIN R

FS-165

HS-165

CA-165-T

5.7L.,
350ci.,68-80, V8,
OHV, 16V;
OLDSMOBILE,
BUICK

FS-164

HS-164

CA-164-G

MS-4165-A

7.0L., 68-96, V8,


OHV, 16V;
427 (Y 396,454)
(1) 85 EXC. H5D
EMISIONS
(2) H5D
EMISIONS
(3) SELLO DE 2
PZA/2PC SEAL
(4) SELLO DE
UNA PZA/PC
SEAL

FS-167
65-86

HS-167
68-73
HS-167
74-85 (1)
HS-167-1

CA-167-G
70-79

MS-4167
68-90
MS-4167
91-96

56

OILPAM

85-90 (2)
HS-167-2
91-96

LS-167
68-90
LS-167-1
91-95

CA-169-G
96-00

SS-8105-1V

MS-4165-E

OS-1165

VS-3165

TC-6165

BS-7142

MS-4165-E

OS-1165

VS-3165

TC-6165

BS-7142

MS-4164-E

OS-1164

VS-3164

TC-6142

BS-7142

SS-8105-1V

OS-1167
68-90
OS-1168-R
91-96

VS-3167
65-85(1)
VS-3168-R
91-96

TC-6167
68-95
TC-6169
`96

BS-7167
68-90 (3)
BS-7168
91-96 (4)

SS-8167-V
74-97
SS-8167-1V
91-96

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-180-G
82-87 (2)

LS-180
82-91
LS-180-1
92-93

CA-180-G
CA-180-XG
(*C) +.010"

MS-4180
INFERIOR /
LOWER

6.2L., 82-93, V8,


16V., DIESEL
VIN J, X (HEAVY
DUTY)
(2) SIN JUNTA DE
CABEZA
NI SELLOS DE
VALVULAS / W/O
HED GASKETS &
VALVE SEALS

HS-180-1G
`(2)

LS-180-1

CA-180-G
CA-180-XG
(*C) +.010"

MS-4180-1
INFERIOR /
LOWER

6.5L., 94-99, V8,


16V, DIESEL
VIN P, Y
(2) SIN JUNTA DE
CABEZA
NI SELLOS DE
VALVULAS / W/O
HED GASKETS &
VALVE SEALS

HS-180-1G
`(2)
HS-180-G
`(2)

LS-180-1

CA-180-1G
CA-180-XG
(*C) +.010"

6.5L.,92-05,V8,16
V,TURBO
DIESEL
VIN F, S, Z
(2) SIN JUNTA DE
CABEZA
NI SELLOS DE
VALVULAS / W/O
HED GASKETS &
VALVE SEALS
(3) CON TURBO /

HS-180-G
`(2)

LS-180-1

CA-180-1G
CA-180-XG
(*C) +.010"

6.2L., 82-93, V8,


16V., DIESEL
VIN C, X (LIGHT
DUTY)

EXHAUST
PLENUM
MS-4180-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1180-A
82-91
OS-1180-1
92-93

VS-3180

TC-6180

BS-7180
82-91
2 PC SEALS
BS-7180-1
92-93
DE 1 PC SEAL

MS-4180-E

OS-1180-A
82-91
OS-1180-1
92-93

VS-3180

TC-6180

BS-7180
82-91
DE 2 PC SEAL.
BS-7180-1
92-93
DE 1 PC SEAL

MS-4180
INFERIOR /
LOWER

MS-4180-E

OS-1180-1

VS-3180

TC-6180

BS-7180-1

SS-8180-1V
VITON

MS-4180-1
92-02
MS-4180
96-05

MS-4180-E

OS-1180-1

VS-3180

TC-6180

BS-7180-1

SS-8180-1V
VITON

(2) SIN JUNTA DE


CABEZA
NI SELLOS DE
VALVULAS / W/O
HED GASKETS &
VALVE SEALS
(4) ESCAPE EXC
C/K 1500-3500

STEM SEALS

PLENO /
PLENUM
MS-4180-P

INFERIOR /
LOWER

*C) Sobre Espesor / Over Thikness

57

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM
FULL SET

UPPER SET

6.6L., 400ci,
1970/80
EXCEPTO
CARBURADOR 4
GARGANTAS
(BBL); 1970/72

FS-155

HS-155

GM V8;
CHEVROLET 427,
454 TRUCK;
1974/85

FS-168-1

7.0L.,68-96,V8,OH
V,16v,427ENG.
(1) 85, EXC. H5D
CONTROL
DE EMISIONES
(HD5 EMISIONS)
(2) 85 C/ HDS
EMISIONS
(3) SELLO DE 2
PZAS / 2PC
SEALS
(4) SELLO DE 1
PZA / 1PC SEAL

7.4L.,70-00,V8,OH
V,16V;454ENG
VIN J, L, N, S, V,
W, Y, Z
KODIAK
(1) 85, EXC. H5D
CONTROL
DE EMISIONES
(HD5 EMISIONS)
(2) 85 C/ HDS
EMISIONS
(3) SELLO DE 2
PZAS / 2PC
SEALS
(4) SELLO DE 1
PZA / 1PC SEAL

58

FS-168
74-85
FS-168-2
74-85

LOWER SET

HEAD

INTAKE

CA-155-G

MS-4150-E

CA-168-G

MS-4167

HS-167
68-73
HS-167
74-85 (1)

LS-167
68-90
LS-167-1
91-95

CA-167-G
65-90
CA-169-T
74-95

MS-4167
68-90
MS-4167
91-96

HS-167
70-79
HS-167
80-85 (1)

LS-167
70-90
LS-167-1
91-93
LS-169
96-00

CA-167-G
70-79
CA-169-T

MS-4167
70-90
MS-4167
91-93
MS-4169
96-00

HS-169
91-93
HS-169-1
96-00

CA-168-G

EXHAUST
PLENUM

MS-4167-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1150

VS-3150-R

TC-6150-5

BS-7150-R

OS-1168-R

VS-3168-R

TC-6167

BS-7168

SS-8167-NV

0S-1167
68-90
OS-1168-R
91-96

VS-3167
68-85
VS-3168-R
91-96

TC-6167
68-95
TC-6168
`96

BS-7167
68-90 (3)

SS-8167-V
68-90
SS-8167-1V
91-96

BS-7168
91-96 (4)

MS-4167-E
70-93
MS-4169-E
96-00

MS4169-P
96-00

OS1167
70-90
OS-1168-R
91-00

VS-3167
70-85
VS-3167-1HD
85-90
VS-3168-R
91-00

TC-6167
70-93
TC-6168
96-00

BS-7167
70-90 (3)
BS-7168
91-00 (4)

SS-8167-V
70-90
SS-8167-1V
91-00

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

GM

8.1L., 01-07, V8,


OHV, 16V;
VIN G, VORTEC
KODIAK, 3500H,

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-181

HS-181

LS-181

CA-181-G

MS-4181

EXHAUST
PLENUM
MS-4169-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1181-R

VS-3181-R

TC-6181

BS-7181-PT
PTFE

SS-8181-V
VITON

CA-182-G

1.3L, 89-97, L4,


SOHC, 8V, ;
SUZUKI G13A
(USA)
SWIFT,METRO,FIREFLY,SIDEKICK
GEO,CHEVROLET,SUZUKI,

HS-404
89-94
HS-404-1
95-97

LS-404
89-95
LS-404-1
96-97

CA-404-G

MS-4404
89-94
MS-4404-1
95-97

MS-4404-E
89-97

OS-1404
89-95
OS-1404-1
96-97

VS-3404
89-94
VS-3404-1
96-97

BS-7404
TC-6404
RETEN DIST.
RE-6404-2
(*A)
CUBRE POLVO
RE-6404-1
SET / DUST
RETEN A.L. (*B)
COVER

SS-8404

1.3L, 89-94, L4,


DOHC, 16V,
SUZUKI MOTOR
G13B
SWIFT
USA

HS-405

LS-404
89-94

CA-404-G

MS-4405

MS-4405-E

OS-1404
89-95

VS-3404
89-94

BS-7405
TC-6404
RETEN DIST.
RE-6402-2
(*A)
CUBRE POLVO
RE-640-1
SET / DUST
RETEN A.L. (*B)
COVER

SS-8405

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.
*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal
*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

59

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

HONDA

QUICK REFERENCE
CATALOG

HONDA
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

1.5L 88-95 (MEX.


1997/01), 4L,
SOHC 16 V;
"D15B1",
"D15B6",
"D15B12".
1988/95,
& D15B8, 8V,
92-95

HS-1452
D15B2 16V
HS-1452-1
D15B7,D15Z1
92-95
HS-1452-2
D15B6 8V
88-91
HS-1452-3
D15B8 8V
92-95

HONDA 4L
1.6L,SOHC 16V
"D16Y5" ; AUTOS
CIVIC ,MOTOR
VTEC 1996-02

FS-1455

HONDA 4; 1.5L,
SOHC 16 VALVU
"D15B2", CIVIC;
1992/98

FS-1456

1.6L 94-00, 4L,


DOHC, 16V;
B16A2/3

60

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

VS-31452-R

TC-61452

BS-71452

SS-81452-V

BS-71452

SS-81452-V

OS-11451-R

1.2,1.3,1.5, 1.6,
1.8, 75.-83 4L,
EB 1/2/3, EC, ED,
EE, EF, EG, EJ,
EK, EL, EM, EN,
ER

LS-1452
88-91
92-95
91-95
LS-1452-1
D15Z1 16V
92-95

CA-1452-G
EXCEPT
D15Z1 16V
CA-1452-GX
(*C) + .020"
CA-1455-ML
D15Z1 16V
92-95

MS-41452
D15 B6/8 8V
91-95
MS-41452-1
D15B1/2 16V
MS-41452-2
D15B7 16V
MS-41452-3
D15Z1 16V
92-95

MS-41452-E
D15B6 8V
D15 B1/2 16V
MS-41452-1E
D15B8 8 V
D15B7 16V
D15Z1 16V

OS-11450-R

MS-41454

MS-41454-E
95-97

OS-11454-R

VS-31452-1R
CON SELLOS
EXEPTO
D15Z1 16V
VS-31452-2R
D15Z1 16V
CON SELOS / W
SEALS

(*A)
TC-61452-1
(*B)
D15B6 8V

CA-1455-ML

HS-1454-G
94-97
HS1454-1G
99-00

LS-1454
331.03

CA-1454-G

MS-41454-1E
99-00

VS-31454-R

TC-61454
(*A)
TC-61454-1
(*B) 2PC

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

HONDA
FULL SET
1.6L 94-00, 4L,
DOHC, 16V;
B16A2/3

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-1454-G
94-97

LS-1454

CA-1454-G

MS-41454

EXHAUST
PLENUM
MS-41454-E
95-97

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11454-R

VS-31454-R

TC-61454
(*A)

BS-71452

SS-81452-V

TC-61454-1
(*B) 2PC

MS-41454-1E
99-00

HS1454-1G
99-00

MS-41452-1
D16Z 6 92-95
MS-41455
D16Y 5, 7, 8
96-00
MS-41455-1
D16Y 8 99-00

MS-41452-1E

MS-41459
D17A1
MS-41459-1
D17A7
MS-41459-2
D17A2, A6

MS-41459-E

MS-41451

MS-41454-E

OS-11450-R
D16Z 6 92-95
OS-11455R
D16Y 6, 8
96-00
OS-11455-1R
D16Y7 96-00

VS-31452-2R
D16Z 6 92-95
VS31455

1.6L, 92-00, 4L,


SOHC,16V;
D16Y5,7,8; D16Z6
VTEC
MEXICO CIVIC
SIR 96-02

HS-1455-ML
D16Z 6 92-95
HS-1455-1ML
D16Y 5, 7
D16Y8 96-98
HS-1455-2ML
D16Y8 99-00

LS-1455
D16Z 6 92-95
LS-1455-1
D16Y 7 96-00
LS-1455-2
D16Y 5, 8
96-00

CA-1455-ML

1.7L, 01-05, 4L,


SOHC, 16V;
D17A1, AZ(VTEC)

HS-1459-ML
D17A1
HS-1459-1ML
D17A7
HS-1459-2ML
D17A2, A6

LS-1459
D17A1
LS-1459-1
LOS DEMAS /
OTHERS

CA-1459-ML

1.8L, 94-01, 4L,


DOHC, 16V; B
18C1

HS-1451-G

LS-1454

CA-1451-G

1.8L,97-01, 4L,
DOHC, 16V, B18
C5

HS-1451-1G

LS-1454

CA-1451-G

MS-41454

MS-41454-E

OS-11454-R

VS-31454-R

1.8L, 90-01, 4L,


DOHC, 16V,
B18A1, B18B1

HS-1451-2
90-95
HS-1451-3
96-01

LS-1451

CA-1451-1G

MS-41451

MS-41454-E

OS-11454-R

VS-31451-R
C SELLOS / W
SEALS

C SELLOS / W
SEALS

OS-11455-1R
D17A1
RTV
LOS DEMAS /
OTHERS

VS-31459-R
C SELLOS / W
SEALS

OS-11454-R

VS-31454-R

SS-81452-V

TC-61452
(*A)
TC-61455-1
(*B)

TC-61459
(*A)

BS-71452

SS-81452-V

BS-71452

SS-81452-V

TC-61454
(*A)

BS-71452

SS-81452-V

TC-61459
(*A)

BS-71452

SS-81451-S

TC-61455-1
(*B)

TC-61454
(*A)
TC-61454-1
(*B)

2.0L, 85-89, L4,


SOHC, 12V;
A20A1/2/3/4
ACCORD,
PRELUDE

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

TC-61451

CA-1453-B

OS-11460-R

VS-31453-R

61

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

HONDA
FULL SET
2.0L, 88-92, 4L,
DOHC 16 V;
"B20B", "B20B2",

2.2L, 90-96, 4L,


SOHC, 16V;
F22A1/4/6

2,3L, 92-96,
4L,DOHC, 16V;
H23A1

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

HS-1457-ML
F22A1, A6
HS-1457-1ML
F22A4

LS-1457

CA-1457-G

MS-41457
F22A1, A6
MS-41457-1
F22A4

HS-1457-1G
90-91; F22A4
HS-1467
90-96; F22A1
91-93; F22A6

LS1457

HS-1457-1G
F22B1 SEDAN
HS-1457-1G
F22B1 COUPE
HS-1457-1ML
F22B2 94-97
HS-1457-2ML
F22B1 SEDAN
F22B1 94-95

LS-1457

HS-1465-G

LS-1465

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

MS-41457-E
F22A1, A6
MS-41457-1E
F22A4

OS-11457-R

VS-31457-R
C SELLOS / W
SEALS

TC-61457
(*A)

BS-71452

SS-81452-V

MS-41457-1
90-91; F22A4
MS-41457
90-96; F22A1
91-93; F22A6

MS-41457-1E
90-91; F22A4
MS-41457-E
90-96; F22A1
91-93; F22A6

OS-11457-R

MS-41457-2
F22B1 94-95
SEDAN 96-97
MS-41457-3
F22B2 94-97
F22B1 96-97
COUPE

MS-41457-2E

OS-11457-R

MS-41457-1

MS-41457-E

FS-1458

2.2L, 90-96, 4L,


SOHC, 16V;
F22A1, 4, 6

2.2L, 94-97, 4L,


SOHC, 16V;
F22B1 (VTEC),
F22B2

UPPER SET

FS-1457

CA-1457-ML

CA-1457-1ML

CA-1465-G

TC-61457-1
(*B)

VS-31457-R

TC-61457
(*A)

SS-81452-V

TC-61457-1
(*B)

OS-11457-R

VS-31457-R
F22B2
VS-31457-1R
F22B1
C SELLOS / W
SEALS

TC-61457
(*A)

VS-31465-R
C SELLOS / W
SEALS

TC-61465
(*A)

BS-71452

SS-81452-V

BS-71452

SS-81451-S

BS-71452

SS-81451-S

BS-71466

SS-81452-V

TC-61451
(*B)

TC-61457-1
(*B)

2.3L, 98-02, L4,


SOHC, 16V;
F23A1, 4 (VTEC)
F23AS

HS-1465-1G

2.4L , 02-06, 4L,


DOHC,16V;
"K24A1"
CR-V

HS-1466-G

62

LS-1465-1

CA-1465-G1

MS-41465-1

MS-41457-2E

OS-11457-R

VS-31457-1R

TC-61465
(*A)
TC-61457-1
(*B)

CA-1466-G

MS-41466

MS-41466-E

OS-11466

VS-31466-R
C SELLOS / W
SEALS

TC-61466

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

HONDA
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

2.7, 87-97, V6,


SOHC, 24V;
C27A1,
C27A4

HS-1467-G
87-90
HS-1467-1G
95-97

LS-1467-1
95-97
LS-1467
87-90

CA-1467-G

MS-41467-1
95-97
MS-41467
87-90

3.OL, 97-02, V6,


SOHC, 24V;
J30A1, (VTEC)

HS-1468-G

LS-1468

CA-1468-G

MS-41468

EXHAUST
PLENUM
MS-41467-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11467-R

VS-31467-1R
95-97
VS-31467-R
87-90

TC-61467-1
95-97
TC-61467
87-90
TC-61467-2
(*B)

BS-71466

SS-81451-S
95-97
SS-81467-V
87-90

MS-41468-E

RTV

VS-31468-R
C SELLOS / W
SEALS

TC-61468
(*A)

BS-71468

SS-81468-V

BS-71470

SS-81468-V

BS-71471

SS-81468-V

TC-61468-1
(*B)

3.2L, 91-98, V6,


SOHC, 24V,
C32A1,C32A6

3.2L,99-04, V6,
SOHC, 24V;
VTEC, J32A1,
J32A2
J23A3

HS-1470-G

HS-1471
1999
HS-1471-1
00-03
HS-1471-2
2004

LS-1470

LS-1471

CA-1470-G
IZQ./LEFT
CA-1470-1G
DER/RIGHT

MS-41470

CA-1471-ML
99-03MLS
CA-1471-1ML
04

MS-41468
1999
MS-41471
00-03
MS-41471-1
2004

MS-41470-E

RTV

TC-61470
(*A)

VS-31470-R
C SELLOS / W
SEALS

TC-61467-2
(*B)

MS-41468-E
99-03
MS-41471-E
2004

RTV

VS-31468-R
C SELLOS / W
SEALS
99-03
VS-31471
2004

TC-61468
(*A)
TC-61468-1
(*B)

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.
*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal
*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

63

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

JEEP

QUICK REFERENCE
CATALOG

JEEP
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE
MS-4800

2.2L, , 39-73,
L-134, L4
CJ-2, CJ-3

FS-800
L HEAD,39-66
FS-810
F HEAD, 50-73

CA-800
L HEAD, 39-66
CA-810
F HEAD, 50-73

WILLIS 6L, HEAD


"L" 226 CID
1962-64 (3.7L)

FS-820

CA-810-S

HS-245-8
02-04

2.4L., 148Ci,
02-06, L4, DOHC,
16V; VIN 1

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

OS-1800

VS-3810
F HEAD, 50-73

TC-6800

BS-7800

OS-1800

VS-3810

MS-4800-1

LS-245-1

CA-245-ML

MS-4242-3

OS-1245-HD

VS-3242-1R

TC-6242-2
(*A)
TC-6242-1
(*B)
USE 2

LS-703
83-91
LS-703-1
92-02

CA-703-G

MS-4703

OS-1703
83-91
OPCIONAL /
OPTIONAL
OS-1703-1R

VS-3703-1
91-96
VS-3703-2
91-93 (2)

TC-6710

HS-245-7
05-06

2.46L., 150Ci,
83-02, L4, 8V; VIN
E, H, P, U
AMC ENG. CJ-7,
COMANCHE,
WAGONEER
(1) (*)
(2) 91-93 TAPA
ALUMINIO
FOR ALL VALVE
COVER

FS-703
83-85
FS-703-1
86-93

AMERICAN
MOTORS,
NASH-RAMBLER
L6, 184", 196";
1963/65

FS-700

64

HS-703-G
83-85
HS-703-1G
86-90
HS-703-2G
91-93 (1)
HS-703-3G
94-96
HS-703-4G
97-02

STEM SEALS

BS-7703

VS-3703-R
83-90
VS-3703-1R
97-02

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
* Junta de Aluminio No Incluida / Aluminium Valve Cover Gasket Not Included

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

JEEP

4.2L, 258Ci, 71-90,


L6, OHV, 12V; VIN
A, C, M
199, 232 AMC
(*O)
(*M)

FULL SET

UPPER SET

FS-710

HS-710

FS-710-1

HS-710-1

LOWER SET

CA-710-G

MS-4711
72-80

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-1710
OPCIONAL /
OPTIONAL
OS-1715-R

VS-3710

TC-6710

BS-7710

SV-8710

SV-8271-V

VS-3710-1

VS-3715
FS-271

HS-271-G
OPCIONAL /
OPTIONAL
HS-271-M

LS-271

4.0L, 242Ci,87-06
, L6, 12V;VIN
L,M,S,V
CHEROKEE,
COMANCHE,
WRANGLER
(*1)
(*2)
(*3)
(*D)

FS-715
87-93 (1)
FS-715-1
91-93 (2)
FS-715-2
99-01 (3)
FS-715-3

HS-715-G
87-90
HS-715-1-G
91-95
HS-715-2-G
96-98
HS-715-3G

LS-715

01-06 (4)

99-03
HS-715-4G
04-06

CA-271-G
OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-271-ML

MS-4271

MS-4271-E

MS-4715
87-90

LS-715-1
MS-4715-1
91-98

LS-715-2

HS-272-G

LS-272

HS-272-1ML

FS-718

HS-718

VS-3271-R

TC-6271

BS-7271

OS-1710
87-91
C/R
OS-1715-R
87-06
SILICON

VS-3715
87-95
C/R
VS-3715-1R
96-06
SILICON

TC-6710

BS-7710

OS-1710

VS-3711

OS-1272-R

VS-3272-R

TC-6271

VS-3272-1R

TC-6271-1

VS-3718

TC-6718

BS-7715
01-06

99-06

CA-712-T

FS-272

OS-1271-R

MS-4715-2

AMC, JEEP/EAGLE 6; MOTOR


258 (4.2L),
EXCEPTO VIN M
FABRICADO EN
MEXICO; 1981/85

5.9L, 343, 360 Ci,


6.4l, 390 Ci, 6.6L,
401 Ci
70-93, V8, OHV,
16V, 16V; VIN T,
N, P, Z

INTAKE

MS-4711-1

3.7L, 226Ci, 02-09,


V6, SOHC, 12V;
VIN K
COMANDER,
LIBERTY

4.7L, 287Ci, 99-08,


V8, SOHC, 16V;
VIN J, N

HEAD

LS-718

CA-272-ML
OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-272-G

MS-4272

CA-718-G

MS-4718-A

MS-4272-E

MS-4718-E

OS-1718

BS-7271

SS-8271-1V

BS-7718

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.
*M) Tapa Vlvulas de Aluminio / Aluminium Valve Cover
*O) Tapa Vlvulas Plstico / Plastic Valve Cover
*1) Carter / Oil Pan C/R *2) Carter / Oil Pan Silicon
*3) Punteras / Valve Cover C/R, Crter / Oil Pan Silicon
*D) Crter y Tapa de Vlvulas Silicn / Oil Pan and Valve Cover Silicon

65

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NISSAN

QUICK REFERENCE
CATALOG

NISSAN
FULL SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

1.2/1.3L., 65-69,
L4, 8V; MOTOR J

FS-1200

CA-1200-G

MS-41200

OS-11200

VS-31200

TC-61200

BS-71200

SS-81210

1.2/1.3/1.5L., L4,
OHV, 8V; A12,
A14, A15

FS-1213

CA-1213-G

MS-41213

OS-11213

VS-31213

TC-61213

BS-71213

SS-1213-R

1.5/1.6L., 70-84,
J-16, J16

FS-1210-1

CA-1210-G
CA-1210-GX

MS-41200

OS-11200

VS-31210

TC-61200-1

BS-71200

SS-81210

DATSUN NISSAN
4; MOTOR J15 Y
J16
1500CC, 1600CC.
NO INCLUYE
SELLOS PARA
VALVULA
AUTOS Y
CAMIONES
1970-84

FS-1210

CA-1210-G

MS-41200

OS-11200

VS-31210

TC-61200-1

BS-71200

SS-81210

1.5/1.6L, 84-94,
8 V; E-15, E-16
TSURU I
TSURU II

FS-1216

1.6L., 02-09,
DOHC

FS-1550-ML

66

UPPER SET

SS-81210

HS-1216-G

LS-1216

CA-1216-G

MS-41216-A

MS-41216-E

OS-11216

VS-31216-1R

INCL. JUNTA
PLENO / INCL
PLENUM
GASKET

HS-1550-ML

LS-1550

CA-1550-ML

MS-41550

TC-61216

BS-71216

SS-81216-V

BS-71550

SS-81550-V

TC-61216-1

MS-41550-E

OS-11550-R

VS-31550-R

TC-61550
(*A)

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NISSAN
FULL SET

UPPER SET

1.6/1.8/2L., 69-80,
SOHC, 8 V;
L16, L18, L20

FS-1218

1.6L., 89-90, L4,


SOHC, 12V; GA16i
ENG

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-1218

CA-1218-G

MS-41218
68-76
MS-41218-1
77-80

FS-1227

HS-1227-G

CA-1227-G

MS-41227

1.6L., 91-09, L4,


DOHC, 16V; GA
16DE
MEXICO TSURU
III 95-09
(1) 91-99 MOTOR
JAPONES /
JAPAN ENG
(2) 95-09 MOTOR
MEXICO ENG

FS-1226
(1)
FS-1226-1
(2)

HS-1226-G

CA-1226-G
(1)
CA-1226-1G
(2)

MS-41226
(1)
MS-41226-1
(2)

1.8L., 81-93, OHV,


8V; J18 (MEXICO)
(1) NO INCLUYE
SELLOS
VALVULA / VALVE
SEALS NOT INCL
(2) INCLUYE
SELLOS
VALVULA / W
VALVE SEALS

FS-1215

CA-1215-G

MS-41215

CA-1214-G

MS-41214

HS-1226-1G

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11218

VS-31218

TC-61218

BS-71218

SS-81218

MS-41227-E

OS-11226

VS-31227-R

TC-61226

BS-71226

SS-81227-V

MS-41226-E

OS-11226

VS-31226-R
(1)
VS-31226-1R
(2)
VS-31226-2R
95-99`(3)

TC-61226

BS-71226

SS-81226-V

OS-11200

VS-31210

TC-61200-1

BS-71200

SS-81215

OS-11214

VS-31214-R

TC-61214
(*A)

BS-71226

SS-81225-1

VS-31214-R

TC-61214
(*A)

BS-71226

SS-81225-1

PLENO /
PLENUM
MS-41226-P

FS-1215-1

2.0L., 84-87,
SOHC, 8V;
CA18 ET
(1) AL / TO 6/86
(2) DE / FR 7/86

HS-1214-G

2.0L., 82-89,
SOHC, 8V;
CA20E, CA20S

HS-1214-1G

LS-1214

HS-1214-2G

LS-1214-1

LS-1214

MS-41214-E

OS-11214-1

CA-1214-G

MS-41214-1

MS-41214-1E

OS-11214

MS-41214

MS-41214-E

OS-11214-1
VS-31214-1R

HS-1214-3G

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal

67

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NISSAN
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

1.8L., 99-08, L4,


DOHC, 16V; QG
18 DE

FS-1234-G

NISSAN 4L,
DOHC,16V 1.8L
QG18DE ALMERA
01-05 SENTRA
01-04

FS-1234-1

1.8/2.0L., 07-11,
L4, DOHC, 16V
TIIDA MOTOR
MR18DE,,
MR20DE

FS-1238-ML

2.0L., 81-87, L4,


SOHC, 8V; Z20
ENG

FS-1222
80-82
FS-1222-1
83-87

HS-1222

2.0L., 91-02., L4,


DOHC, 16V;
SENTRA GSR ,
LUCINO, SR20DE
(1) G20 AL / TO
1/31/94
(2) 94 SENTRA;
G20 DEL / FR
2/1/95

FS-1228
95-02

HS-1228

LS-1228

HS-1228-1

LS-1228-1

2.2L., 82-83, L4,


SOHC, 8V; Z22 E

FS-1221-G

HEAD

INTAKE

CA-1234-G

MS-41234

OPCIONAL /
OPTIONAL
CA-1234-ML

HS-1228-2

EXHAUST
PLENUM
MS-41234-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11226

VS-31234-1R

TC-61234

BS-71226

SS-81234-V

PLENO /
PLEUNM
MS41234-P

VS-31234-R

VS-31238-R

CA-1238-ML

MS-41238

MS-41238-E

CA-1222-G
CA-1224-GX
(*C)

MS-41222

MS-41222-E

OS-11218

VS-31222-1R

TC-61218

BS-71218

SS-81218

CA-1228-G

MS-41228

MS-41228-E

OS-11228

VS-31228-R
91-96
VS-31228-1R
97-02

TC-61228

BS-71226

SS-81228-PA

MS-41228-1

OS-11228-1

MS-41228-2
LLEVAN
GROMETS / W
GROMETS

HS-1228-4

FS-1221-1G

BS-71226

CA-1221-G

MS-41221
ADM-ESC /
INT&EXH
MS41221-1
ADM-ESC /
INT&EXH

OS-11221

VS-31221

TC-61218

BS-71218

SV-81218

*C) Sobre Espesor / Over Thikness

68

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NISSAN

2.4L., 83-89, L4,


SOHC, 8V; Z24
PICK UP &
PATHFINDER
2.4L., 87-88, L4,
SOHC, 8V; Z24
VAN

FULL SET

UPPER SET

FS-1224

HS-1224-G

HS-1225-G

2.4L., 90-95, L4,


SOHC, 12V;
KA24E
AXXESS

LOWER SET

LS-1225

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

MS-41224

EXHAUST
PLENUM
MS-41222-E

OS-11218

VS-31222-1R

TC-61224

BS-71218

SS-81218

MS-41225

MS-41225-E

OS-11225

TC-61225

BS-71216

SS-81225-1V

MS-41225

MS-41225-E

OS-11225

VS-31225-R

TC-61225

BS-71216

SS-81225-1V

MS41225-1

PLENO /
PLENUM
MS-41225-P

CA-1232-B

MS-41232

MS-41232-E

OS-11232

VS-31232-R

CA-1233-G

MS-41233
93-95
MS-41233-A
96-01

MS-41232-E

OS-11233

VS-31233-R

TC-61228

BS-71233

SS-81225-1V

MS-41235

MS-41235-E

VS-31235-R

TC-61235

BS-71235

SS-81235-V

HEAD

INTAKE

CA-1224-G

CA-1225-G
CA-1225-GX
(*C)

2.4L., 90-03, L4,


SOHC, 12V;
KA24E
PICK UP USA
90-97
MEXICO 89-03
(1) EXCEPT
CALIFORNIA
(2) MEXICO

FS-1225

2.4L., 00-05, L4,


DOHC,16V;
KA24DE
URVAN, VAN

FS-1232

2.4L., 93-01, L4,


DOHC, 16V;
KA24DE
ALTIMA

FS-1233

2.5L., 02-10, L4,


DOHC, 16V;
QR25DE
ALTIMA, MAXIMA,
SENTRA, URVAN

HS-1225-1G

LS-1225

HS-1233-G
93-95
HS-1233-1G
96-01

LS-1233

HS-1235-ML

LS-1235

CA-1225-G

CA-1235-ML

SS-81225-1V

PLENO /
PLENUM
MS-41233-P

*C) Sobre Espesor / Over Thikness

69

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NISSAN

3.0L., 85-94, V6,


SOHC, 12V;
VG30E
(1 ) A / TO 3/87
(2) DE / FR 4/87
(3) COMPLETE
(4) 300ZX, M30

FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

FS-1229

HS-1229-G

LS-1229

CA-1229-G

MS-41229

LS-1229

3.0L., 87-96, V6,


SOHC, 12V;
VG30E, VG30I
PICK UP,
PATHFINDER

HS-1229-1G

3.0L., 93-98 , V6,


SOHC, 12V;
VG30E,
QUEST
(1) HASTA / TO
11/93
(2) DESDE / FR
11/93

HS-1229-G
1.00
HS-1229-2G
2.00

LS-1229-1

3.0L., 95-01, V6,


DOHC, 24V;
VQ30DE
MAXIMA

HS-1236-ML

LS-1236

70

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11229-1R

VS-31229-R

TC-61229
(*B)
TC-61214
(*A)
TC-61229-1
(*B)

BS-71229

SS-81229-PA

VS-31229-R

TC-61229
(*B)

BS-71229

SS-81229-PA

BS-71226

SS-81229-PA

MS-41229-1
89-94
MAXIMA

OS-11229-R

MS-41229

OS-1229-1R
81-87
HASTA / TO 3/87

TC-61214
(*A)
TC-61229-1
(*B)

OS-11229-R
87-94
DE / FR 4/87

HS-1229-G

(1)

HS-1229-1G

MS-41229-E

MS-41240

MS-41240-E

OS-11229-R

VS-31229-R

CA-1236-ML2
IZQ / LEFT
CA-1236-ML1
DER / RIGTH

CA-1240-ML
0.70 MN
0.028"

FS-1229-1

MS-41229

LS-1229-2

3.0L., DTI, 01-09,


DIESEL, L4,
DOHC
ZD30 DDTI,
URVAN
3.3L., 96-04,
SOHC, 12V;
VG33E
FRONTIER,
PATHFINDER,
QUEST
X TERRA
(1) EXCEPTO
QUEST
(2) QUEST

EXHAUST
PLENUM
MS-41229-E

HG34430

MS4489
EXC. QUEST
MS4841
99-02
QUEST

SV-81240-PA

OS-11229

VS-31229-R

(*A)
TS-61229
96-01 (1)
TS-61229-1
96-02 (2)
TS-61229-2
02-04 (1)
(*B)
TC-61229-1

BS-71226

SS-81229

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

NISSAN
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

3.5L., 02-05, V6,


DOHC, 24V;
VQ35DE
ALTIMA, MAXIMA,
350Z, I35, G35
(1) ALTIMA, I35,
MAXIMA
(2) 350Z, G35

HS-1236-ML
(1)

LS-1236

CA-1236-ML
IZQ / LEFT
CA-1236-1ML
DER / RIGTH

MS-41236
02-05 (1)
MS-41236-1
03-05 (2)

3.5L., 01-05, V6,


DOHC, 24V;
VQ35DE

HS-1239-ML

LS-1239

CA-1239-ML
DER / RIGTH

MS-41239-2

(1) SUPERIOR
RTV, Y COLILLAS
(2) INFERIOR
QX4, PATHFINDER
(3) PATHFINDER,
QX4
(4) MURANO,
QUEST

CA-1239-1ML
IZQ / LEFT

01-04 (3)
MS-41236
03-05 (4)

EXHAUST
PLENUM
MS-41236-E

MS-41236-E

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11236-R

VS-31236-R

TS-61236

BS-71236

SS-81236-V

OS-1123601-07 (1)

VS-31239-R

TS-61236

BS-71236

SS-81236-V

INF.
OS-1236-R
1-03 (2)

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.

71

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

TOYOTA

QUICK REFERENCE
CATALOG

TOYOTA
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

HS-1303

LS-1303

CA-1303-G

MS-4303

80-83
HS-1303-1
83-88

CA-1303-1G
LS-1303-1

ADM ESC /
IN & EXH

1.5L, 90-94, 4L,


SOHC, 12V; VIN E
91-94

HS-1304-G

LS-1304

1.5L, 92-99, 4L,


DOHC, 16V; 5EFE
(1) EXCEPTO
PASEO, CA

HS-1305-G

1.5L 80-88, 4L,


SOHC, 8V; 1AC,
3A, 3AC

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

TIMING

CRANK

STEM SEALS

OS-11303

VS-31303-R
80-86

TC-61303
80-82

BS-71303
80-82

SS-81303-N

TC-61303-1
83-88

BS-71303-1
83-88

(*A)
TC-61304

BS-71304

SS-81357-1S

BS-71304

SS-81305-S

BS-71304

SS-81321-N

VS-31303-1R
80-88

CA-1304-G

MS-41304

MS-41304-E

OS-11304

VS-31304-R

(*B)
TC-61304-1

LS-1305

CA-1305-ML

MS-41305

MS-41305-E

OS-11304

VS-31305-R

(1)
CA-1305-G
(1)
CA-1305-1G
(2)

(2) PASEO CA

TC-61305
97-99

TOYOTA 4L, 1.9L


2.0L 8 RC ,18 RC
DE / FR 1969-74

FS-1300

CA-1300-B

OS-11301

VS-31301

TOYOTA, 4L,
2T.2TB,2TC,3T
12T,13T,(1588
CC.) (1.6L)
1977-79

FS-1301

CA-1301-B

OS-11301

VS-31301

OS-11301

VS-31323-R

2.0L. 84-85, 4L,


OHV, 8V, 3YEC

72

HS-1323-G

LS-1323

CA-1323-G

(*A)
TC-61304
92-96

MS-41323

TC-61323

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

TOYOTA

2.0L, 88-95, DOHC


TURBO,
16V, 3SGTE

2.0L, 00-06,
DOHC, 16V;
1AZFE
RAV4 USA 01-03,

2.2L, 72-80,
SOHC, 8V; 20R

LS-1324

HS-1325-ML

LS-1325

FS-1310

MS-41324

MS-41322-E

OS-11321

VS-31324-R
88-89

(*A)
TC-61324

VS-31324-1R
90-95

(*B)
TC-61324-1

MS-41325-E

OS-11325

VS-31325-R

(*A)
TC-61325
AL / TO 11-30-02
TC-61325-1
DE / FR 12-01-02
(*B)
TC-61325-2

BS-71325

SS-81350-1V

MS-41310-E

OS-11310

VS-31310-R

TC-61310

BS-71300

SS-81310

OS-11301

VS-31310-R

TC-61310

BS-71300

SS-81310

OS-11310

VS-31310-R

TC-61310

BS-71300

SS-81310

OS-11301

VS-31326-R

TC-61323

BS-71304

SS-81321-N

CA-1310-G

MS-41310

HS-1326-G

LS-1323

CA-1326-G

MS-41326
ADM ESC / INT
& EXH

CA-1320-GX

MS-41320

CA-1320-GX

MS-41320-1

MS-41310-E

(*C)
20583SH-SHIM-L
AINA

FS-1320-2
85-95

HS-1326-G

2.2L, 87-90,OHC,
8V,; 4YEC

SS-81357-2S

MS-41325

LS-1310

FS-1320
81-82

BS-71324

CA-1325-ML

HS-1310-G

FS-1320-1
83-84

TOYOTA 4L, 2.4L


DOHC "2AZFE"
HIGHLANDER
,CAMRY ,RAV,
00-03

CA-1324-G

LS-1325-1

2.2L, 87-90, OHC,


8V; 4YEC

2.4L, 81-95,
SOHC, 8V; 22R,
22RE, 22REC

HS-1324-G
88-89
HS-1324-1G
90-95

LS-1326

CA-1326-G

MS-41326
ADM ESC / INT
& EXH

FS-1326

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*C) Sobre Espesor / Over Thikness

73

TOYOTA

2.4L, 00-06, 4L,


DOHC, 16V,
2AZFE
CAMRY, SOLARA
02-05,
HIGHLANDER
01-05,
RAV4 04-05

FS-1328-ML
01-Jun

2.2L, 4L, 90-01,


DOHC, 16V; 5SFE
CAMRY 92-01,
CELICA 90-99
MR2 91-95,
SOLARA 00-01,

FS-1322-ML

HS-1328-ML

LS-1328
LS-1328-1

CA-1328-ML

MS-41325

MS-41325-E

OS-11325
SUPERIOR /
UPPER

VS-31325-R

2.4L, 4L, 94-96,


DOHC, 16V,
2TZFE,
PREVIA 91-96
SUPERCHRGED
2TZFZE
PREVIA 94-97

MS-41322

MS-41322-E

OS-11321

VS-31322-R

(*A)
TC-61329

HS-1322-1G
90-96
HS-1329-1G
96-01 (12/96)

LS-1322-1

HS-1327-G

LS-1327

CA-1327-G

MS-41327

MS41327-E

OS-11330

VS-31327

TC-61327

CA-1330-G

MS-41330

MS-41330-E

0S-11330

VS-31330-R

TC-61327

90-96
CA-1329-1G
96-01 (12/96)

SS-81350-1V

BS-71321

SS-81357-2V

BS-71327

SS-81357-2S

(*B)
TC-61329-1

2.4L, 95-04,
DOHC, 16V;
2RZFE
TACOMA

HS-1330-G
95-99
HS-1330-1G
99-04
FR 10/99

LS-1330

2.7L, 4L, 94-06,V6,


DOHC, 16V;
3RZFE, 4
RUNNER 96-00,
TACOMA 95-04,
T100 94-98

HS-1352-G

LS-1330

CA-1330-G

MS-41330

MS-41330-E

0S-11330

VS-31330-R

TC-61352

3.0L, 88-95, V6,


SOHC,12V; 3VZE
PICK, UP, 4
RUNNER 88-95,
T100 93-94,

FS-1350

LS-1350

CA-1350-B
IZQ / LEFT
CA-1351-B
DER / RIGTH

MS-41350

MS-41350-E

OS-11350

VS-31350-R

TC-61350

74

BS-71325

TC-61325-1
FR. 12/102

INF. RTV /
LOWER

CA-1322-G

TC-61325
TO 11/30/02

SS-81357-2V

MS-41330-1
99-04
FR 10/99

HS-1350-G

BS-71352

SS-81357-2V

SS-81350-V

(*A)
TC-61350-1

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

TOYOTA

3.0L, 92-93,
DOHC, 24V,
3VZFE
CAMRY, LEXUS

HS-1355-G

3.0L, 98-03, V6,


DOHC, 24V;
1MZFE
SIENNA,
HIGHLANDER
RX-300

HS-1356-ML

3.0L, 93-05,
L6,DOHC, 24V;
2JZGE
GS300 93-05,
SC300 92-00,
SUPRA 93-98

HS-1353-G

3.3L, 04-05, V6,


DOHC, 24V;
3MZFE
ES 330, CAMRY,
SOLARA

HS-1366-G

3.4L, 95-04, V6,


DOHC, 24V,
5VZFE
4 RUNNER 96-02,
T100 95-98,
TACOMA 95-04,
TUNDRA 00-04,

4.0L, 90-00, V8,


DOHC, 32V,
1UZFE
GS-400, GS400
90-00

LS-1355

LS-1356

CA-1355-G
DER / RIGTH
CA-1355-1G
IZQ / LEFT

MS-41355

CA-1356-ML

MS-41356

MS-41355-E

OS-11355

CA-1353-G

(*A)
TC-61350-1

BS-71350

SS-81350-V
USE 2

BS-71356

SS-81350-V
USE 2

BS-71353

SS-81357-S

BS-71353

SS-81365-V

(*B)
TC-61355-1

MS-41356-E

OS-11356
LOWER
INFERIOR
UP-ARRIBA
RTV

LS-1353

VS-31357-R

MS-41353

MS-41353-E

VS-31356-R
98-00

(*A)
TC-61330-1

VS-31356-1R
01-03

(*B)
TC-61355-1

VS-31353-R

TC-61353
(*B)
TC-61353-1

FS-1357

HS-1357

HS-1361-G
90-97
HS-1361-1ML
98-00

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal

LS-1366

LS1357

LS-1361

CA-1366-G
DER / RIGTH
CA-1366-1G
IZQ / LEFT

MS-41366

CA-1357-G
IZQ-LEFT
CA-1358-G
DER / RIGTH

MS-41357

CA-1361-G
IZQ-LEFT
CA-1361-1G
DER / RIGTH
CA-1361-ML
IZQ-LEFT
CA-1361-1ML
DER / RIGTH

MS-41361
90-97

MS-41361-1
98-00

MS-41366-E

OS-11366

VS-31366

(*A)
TC-61350-1
(*B)
TC-61355-1

OS-11350

VS-31357-R

TC-61350-1
(*A)
TC-61355-1
(*B)
TC-61357

BS-71350

SS-81357-S

MS-41361-E
90-97
LS400

OS-11361
INF-LOWER

VS-31361-R
90-97

(*A)
TC-61361

BS-71361

SS-81350-V

MS-41361-1E
98-00
& 92-97
SC400

SUP-UPPER
RTV

VS-31361-1R
98-00

(*B)
TC-61361-1

MS-41357-E

PLENO /
PLENUM
MS-41357-P

75

TOYOTA

CA-1365-ML
IZQ-LEFT
CA-1365-1ML
DER / RIGTH

4.0L, 03-05, V6,


DOHC, 24V;
IGRFE
4 RUNNER 03.05,
TACOMA,
TUNDRA

4.0L, 88-92, L6,


OHV, 12V; 3FE
LAND CRUISER

HS-1367-G

LS-1367

4.7L, 98-05, V8,


DOHC, 32V;
2UZFE
LANDCRUISER
4 RUNNER
RX470
TUNDRA

MS-41367

OS-11365

VS-31365-R

MS-41367-E

OS-11367

VS-31367-R

TC-61367

BS-71367

SS-81350-V

VS-31359-R
75-80
VS-31359-1R
81-87

TC-61367

BS-71369

SS-81369-S
75-76
SS-81367-S
76-87

CA-1367-G

4.2L, 75-87, L6,


OHV, 12V; 2F
LAND CRUISER

4.3L, 01-06, V8,


DOHC, 32V;
3UZFE
LS430 01, 06,
SC430 02-06

CA-1367-G

LS-1372

CA-1372-ML
IZQ-LEFT
CA-1372-1ML
DER / RIGTH

SS-81350-V
USE 2

MS-41365-E

MS-41361-1

MS-41361-1E

OS-11372-R

VS-31361-1R

TC-61372

MS-41361-1

MS-41361-1E

OS-11375-R
98-05
LAND CRUISER
LX470
OS-11375-1R
04-05
SEQUOIA
TUNDRA
OS-11375-2R
04-05
4RUNNER
GX470

VS-31361-1R

(*A)
TC-61372

SS-81350-1V
USE 2

BS-71375

SS-81350-V
USE 2

(*B)
TC-61375

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.
*C) Sobre Espesor / Over Thikness

76

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

VARIOS

QUICK REFERENCE
CATALOG

VARIOS
FULL SET

GMC GEO TRACKER

UPPER SET

LOWER SET

HEAD

INTAKE

EXHAUST
PLENUM

OILPAM

VALVE COVER

MS-4402

MS-4402-E

OS-1402

VS-3402

GMC GEO
TRACKER 4L.
1.6L
SOHC,8V,SUZUKI
"G16KC" VIN "U"
TRACKER 89-95

FS-402

CA-402-G

GMC, CHEVROLET V6, 305 CID


(5.0L)
GMC SERIES
1000,1500
2500,PICK-UP
C15,C25 Y C35
60-69

FS-410

CA-415-B

TIMING

CRANK

TC-61105

BS-71105

STEM SEALS

CA-415-B

GMC V6 315 CID


Y 401
CID (5.2L Y
6.6L)351E,351M,4
01E Y 401M:
1960-74

MAZDA

MAZDA 4; (1.3L,
1.5L) E3; E5; 323;
1980/87

FS-1105
FS-1105

CA-1105-G

MS-41105

MS-41105-E

OS-11105

1.5L., 1490cc,
81-85, L4, SOHC,
8V; D5, E5
323,
(1) FWD, E5
(2) RWD, D5

FS-1105-1G

CA-1105-1G

MS-41105-1

MS-41105-1E

OS-11105-1

VS-31105-R
VS-31105-R

TC-61105-1

77

78

79

80

81

82

83

84

85

RUBBER MOLDING & STAMPING S.A. DE C.V.


Referencia Rpida / Quick Reference 2013

VOLKSWAGEN

QUICK REFERENCE
CATALOG

VW
FULL SET

UPPER SET

LOWER SET

OILPAM

VALVE COVER

MS-41811

EXHAUST
PLENUM
MS-41810

OS-11810-1

VS-31810

HEAD

INTAKE

CA-1810-C

TIMING

CRANK

FS-1810-1

VOLKSWAGEN
H4,1500 CC INC.
,ENFRIADO POR
AIRE / AIR
COOLED,SEDAN,COMBI
1969-72

FS-1815-1

MS-41810-1

MS-41812

OS-11810-1

VS-31810-1

RE-16077

BS-71800

1.6L., 72-03, 4H,


CARBURADO
(1) RETEN
32X47X10 OIL
SEAL + "O"RING
FLECHA
AUXILIAR /
AUXILIARY
SHAFT
DISTRIBUCION

FS-1820

MS-41810-1

MS-41812

OS-11810-1

VS-31810-1

TC-61830-3
TC-61830-2
31.03(1)*

BS-71800

1.6L., 73-03, H4,


ENFRIADO POR
AIRE / AIR
COOLED F.I.

FS-1820-1

MS-41810-1

MS-41812

OS-11810-1

VS-31810-1

TC-61830-2

BS-71800

1.6L., 77-86, L4,


SOHC, 8V; VIN
EN, JF, WT
CARIBE,
ATLANTIC

FS-1830-1

MS-41830-A

MS-41830-E

OS-11830

VS-31830

TC-61830-3

BS-71830

86

FS-1830-2

CA-1830-G

STEM SEALS

BS-71800

1.2L., 61-65, 4H,


ENFRIADO POR
AIRE / AIR
COOLED

SS-81830

VW

BS-71835

SS-81852-V

1.6l.,03-10, SOHC,
8V;
LUPO, POLO,
CROSS FOX

HS-1835-ML

LS-1835

CA-1835-ML

MS-41835

MS-41835-E

VS-31835-R

1.6L., 01-09, VW,


SEAT IBIZA , 8V

HS-1836-ML

LS-1836

CA-1836-ML

MS-41836

MS-41836-E

VS-41836-R

CA-1840-G

MS-41830-A

MS-41830-E

OS-11830-R

VS-31840-R

BS-71840-AT
(*J)

SS-81830

CA-1852-G

MS-41852-A

MS-41852-E

OS-11852-1

VS-31852-R

BS-1852

SS-81852-V

BS-71860-AT
(*J)

SS-81860-V

ATLANTIC,
CORSAR, VAN,
GOLF, JETTA,
PANEL, COMBI

FS-1840

1.8L., 98-05,
DOHC, 20V; VIN
AEB, APH, ATW,
AUG,
AWD, AWM,
AWM, AWV, AWW
TURBO
JETTA, PASSAT,
AUDI

FS-1852

HS-1852-ML

BS-71836-AT (*J)

CA-18
FS-1852-1

MS-41852

LS-1852-1
52-ML

MS-41852-1

LS-1852-2

CA-1860-ML

MS-41860

MS-41860-E

FS-1845-1

CA-1845-G

MS-41845

MS-41851-E

OS-11850

FS-1845

CA-1845-G

MS-41845

MS-41845-E

OS-11850

1.9, TDI, 06-08,


AXB

2.0L., 99-02,L4,
SOHC, 8V;
VOLKSWAGEN
4L,2.0L SOHC,A3,
GOLF,
JETTA,GLS 43,
JUNTA VS
CORCHO 99-03

LS-1852

TC-61830-3
TC-61830-1
29.93*

*A) Retn Delantero de Cigeal / Front Crank Seal


*B) Retn rbol de Levas / Camshaft Seal
*J) Retn PTFE con Carcasa / PTFE Seal Complete With Carcass

VS-31860-R

TC-61860
(*A)
TC-61860-1
(*B)

BS-71845-AT
(*J)

VS-31830

RE-16010

BS-71845-AT

SV-81845-V

87

VW

HS-1850-ML

2.0L., 93-04, L4,


SOHC, 8V; ABA,
AEG, AVH,
AZG, BBW, BDC,
BEV, BGD
(1)ENG. AEG,
AVH, AZG,
(2) ENG. ABA
(3) CONTIENE
JUNTA PLENO

HS-1850-1ML

LS-1845

CA-1850-G

CA-1850-ML1
TC-61830-1
75-00
TC-61830-2
75-00

MS-41851

2.8L., 3.0L.,
01-06, V6, DOHC,
30V;
AUDI A4, A6, A8;
PASSAT ,
PASSAT
VARIANT

CA-1853-ML

MS-41853-A

2.8L., VR-6,
PASSAT,
PASSAT
VARIANT,
CORRADO

CA-1854-G

FS-1851

HS-1853

MS-41851-E

OS-11851

VS-31851-R

BS-71830

VS-31853-R

MS-41854-E

VS-31854-R

Nota: los sellos de vlvula referenciados con prefijo SS son por juegos, tambin los puedes solicitar por piezas
cambiando el prefijo SV en bolsa de 50 piezas.

88

BS-71852

CA-1850-ML

CA-1851-B

2.5L., 01-07, L5,


SOHC;
EUROVAN,
CARGO VAN

TC-61830-3
72-02

MS-41845 (3)

SS-81845-V

Potrebbero piacerti anche