Sei sulla pagina 1di 6

BORANG-1

REKOD KEHADIRAN MURID


PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT )

BULAN : ________________________________
GURU KELAS : KELAS : ____________
SEKOLAH : SEKOLAH : ____________
DAERAH : ____________ GABUNGAN : ____________

TARIKH JUMLAH
KEHADIRAN
BULAN
BIL NAMA MURID
MENU
RMT

S
E L J
M A U
A L M
S U L
A A
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
JUMLAH MURID RMT HADIR

JUMLAH MURID RMT TIDAK HADIR

JUMLAH MURID RMT SEBENAR

PERATUS MURID RMT HADIR


* Tandakan / jika murid RMT hadir dan 0 jika tidak hadir

TANDATANGAN GURU KELAS: __________________________________ DISEMAK OLEH : ________________________________


( Tandatangan & Cop
Jawatan )
TARIKH : ____________________________ TARIKH : _____________________________

BORANG- 2
REKOD JADUAL HARI MAKAN RMT SEKOLAH

BULAN : ____________________ TAHUN : ____________


NAMA SEKOLAH : S.K KITOU TAMBUNAN KOD SEKOLAH : ____________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN :___________ HARI JUMLAH HARI MAKAN RMT :______________ HARI

Saya, __________________________________________ dengan ini mengesahkan bahawa tarikh/hari yang bertanda “ X ” pada
Kalender bulan tersebut adalah hari bantuan makanan Program RMT di sampaikan.

Tandatangan Guru Besar :


Beserta cop jawatan

Tarikh :
BORANG-3

MURID BANTUAN PROGRAM RMT


MENGIKUT JANTINA DAN KAUM

Nama Sekolah : S.K KITOU TAMBUNAN Kod Sekolah : _______________


Daerah : Tambunan Jumlah Murid RMT : ________

KELAS/ BUMIPUTERA CINA INDIA LAIN-LAIN


TAHUN JUMLAH CATATAN
L P L P L P L P

SATU

DUA

TIGA

EMPAT

LIMA

ENAM

JUMLAH

Disediakan oleh : Disahkan oleh Guru Besar :


Jawatan : ( Tandatangan & cop jawatan )
Tandatangan : Tarikh :
Tarikh :
* Isi dalam dua salinan. Satu salinan untuk simpanan UPPK, PPG Sandakan dan satu salinan untuk
Fail di sekolah.

BORANG-4
LAPORAN KEHADIRAN MURID RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN ( RMT )
BAGI BULAN _____________________

Nama Sekolah : S.K Kitou Tambunan


Kod Sekolah : ____________

HARIBULAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 CATATAN
0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

JUMLAH
MURID RMT
HADIR
JUMLAH
MURID RMT
TIDAK
HADIR
% MURID
RMT HADIR

Disediakan Oleh : Disahkan Oleh Guru Besar :


Jawatan : ( Tandatangan & Cop jawatan )
Tarikh :

Tandatangan : Cop Sekolah :


Tarikh :