Sei sulla pagina 1di 3

Anime Medley

Grip, Pokemon, Dan Dan Kokoro Hikareteku, Jajauma ni Sasenaide,and Moonlight Densetsu
Music from: Inuyasha, Pokemon, Dragon Ball Z, Ranma and Sailor Moon
Tian Nie

44

Piano

4
4

Pno.

Pno.

12

Pno.

17

Pno.

23

Pno.

28

Pno.

40

Pno.

36

Pno.32

Pno.

45

Pno.

49

Pno.

53

Pno.

57

Pno.

Potrebbero piacerti anche