Sei sulla pagina 1di 56

A nul I2009

Martie II, nr. 1 (7) martie 20091

Revistă cultural-ştiinţifică Fondator: Vicu Merlan

Din cuprins Despre originea traco-getă a mitului hiperboreenilor


Pagina 3 Prof. Monica Dascălu
Fenomenul geologic Sitoaia Ţara hiperboreenilor este adesea pomenită în mitologia greacă. Nimeni nu ştie exact unde
Vicu Merlan se află ea, dar se presupune că undeva în nordul extrem, fără doar şi poate, dincolo chiar de
Pagina 3 ţinutul dinspre care suflă Boreu, vântul de miazănoapte. Unii istorici consideră că pentru greci
Hiperboreea era un fel de paradis îndepărtat, de sălaş al Preafericiţilor. Acolo era ţara viselor, a
Fosile vii tuturor prunciilor şi a vârstelor de aur. Apollo trăise acolo în tinereţe, tot acolo se născuse Leto,
Oana-Maria Ciumac mama lui şi acolo se întoarce el după fiecare ciclu astral de 19 ani. Se spune că un
Pagina 4 hiperboreean, pe nume Olen, ar fi întemeiat oracolul din Delfi, iar Pitagora trecea drept
reîncarnarea unui hiperborean. Hiperboreanul era considerat a fi un fel de supraom, care
Micii ecologişti trăieşte în fericire şi înţelepciune şi este înzestrat cu puteri magice.
Educ. Viorica Asimine, Poporul fabulos al hiperboreenilor trăia, după cea mai mare parte a scriitorilor greci, într-
Nina Gherasim un ţinut situat la nordul Eladei. Se pare că Hesiod îi menţionează pentru prima oară, apoi
Pagina 5 epigonii lui Homer. Cât despre Herodot, acesta consideră tot ceea ce se povesteşte despre
Un mediu curat – o viaţă Hiperboreeni este o născocire, justificând aceasta prin faptul că Sciţii, care locuiau la nord de
Grecia nu vorbesc despre ei şi nu-i cunosc. În schimb, Herodot povesteşte ce spun oamenii din
sănătoasă
Delos privind Hiperboreenii. Mai târziu, ei sunt menţionaţi de Pausanias, Pindar, Hellenikos,
Instit. Laura Munteanu apoi de Diodor din Sicilia, Pliniu cel Bătrân şi Clement din Alexandria.
Înv. Săndiţa Avram Cât despre etimologia numelui lor, după Antici, Hiperboreenii ar fi cei care locuiesc
Pagina 5 dincolo de vântul din nord, Boreas, şi dincolo de munţii Fipes (Phipees), munţi fabuloşi din
Sensul existenţei şi cultura nordul Sciţiei, într-o ţară caldă. Etimologiile moderne nu par mai exacte. Dar legendele despre
Hiperboreeni diferă la templul din Delfi şi la cel din Delos. La Delfi, se afirmă că faimosul
Prof. dr. Doina Grigoraş
oracol a fost fondat de hiperboreeni, care l-au asociat cu Apollo, şi că acesta călătorea în ţara
Pagina 6 hiperboreenilor într-un car tras de lebede albe. Nimeni nu poate găsi drumul care duce în ţara
hiperboreenilor, unde nu se poate ajunge nici pe pământ, nici pe mare. Doar eroii şi cei pe care
Istorie şi prezent în crizele
financiare
Ec. Aurel Cordaş
Pagina 8
Vintilă I. C. Brătianu – Scurtă
biografie
Prof. Gică Scarlat
Pagina 11
Gaura din... bio-bibliografie
Prof. Valeriu Neştian
Pagina 12
Pace pentru… suflet
Olariu Elena
Pagina 16
Poezie
Ioana Frenţescu
Valentin Furtună
Teodora Fălcianu
Protosingher Veniamin
Ion Marcu
Diana Dumitraşcu
Înv. Corneliu Lazăr
Prof. Nicolae Olariu
2 Lohanul nr. 7
hrăneau cu lapte, erau vegetarieni şi acest ascetism se datorează
doctrinelor religioase (de fapt, tehnicilor spirituale) pe care tracii le
practicau, după cum arată Posidonios, citat de Strabon.
Unii istorici afirmă că marele iniţiat dac Zalmoxis a fost
contemporan cu Pitagora (şi chiar că ar fi fost discipolul lui,
afirmaţie care, spune Vasile Lovinescu, trebuie atribuită
incredibilei semeţii a grecilor. Vasile Pârvan consideră şi el această
ipoteză ca fiind naivă şi citează diverşi istorici care menţionează
faptul că de fapt Pitagora a fost un discipol spiritual al tracilor).
Oricum ar sta lucrurile, este clar că spiritualitatea dacilor nu începe
cu Zalmoxis şi nici vegetarianismul în cazul lor nu provine de la
şcoala lui Pitagora, deoarece, repetăm, acesta a trăit în secolul 7
î.e.n.
Se presupune de altfel că ceea ce a adus nou Zalmoxis în
practicile spirituale ale dacilor a fost folosirea camerelor subterane
sau a grotelor pentru asceza spirituală, în scopul atingerii nemurii.
Aceştia trebuiau să trăiască izolaţi, departe de zgomotul satelor şi
de locuitorii lor. Ei trebuiau să trăiască ascunşi, de altfel locuiau
destul de mult în grote. Viaţa misterioasă a adepţilor lui Zalmoxis,
care trăiau ascunşi în peşterile lor, nu se căsătoreau, erau
vegetarieni şi refuzau bunurile lumeşti, poate cu siguranţă să fi fost
sursa istorică a mitului hiperboreenilor, din moment ce discipolii
zeii îi îndrăgesc pot ajunge acolo. Hiperboreeni, se spune la lui Zalmoxis trăiau în munţi unde se aflau peşteri, în Carpaţi, la
Delfi, trăiesc o mie de ani, mereu tineri, fericiţi şi bucuroşi, căci nu nordul Dunării şi al Greciei.
există la ei boală, oboseală sau bătrâneţe. Toţi cântă şi dansează în O viziune mai elaborată asupra mitului hiperporeenilor este
onoarea lui Apollo, zeul luminii. În plus sunt vegetarieni, sunt prezentată de Vasile Lovinescu în lucrarea sa „Dacia
oameni paşnici, drepţi şi prietenoşi. Se spune că ei i-au ajutat pe hiperboreeană”, care ne prezintă o abordare iniţiatică a istoriei,
greci să respingă invazia Galilor în 279 î.e.n. asociată cu o geografie sacră a Planetei noastre. În această viziune,
Totuşi la Delos se spuneau alte lucruri despre Hiperboreeni, poporul iniţiat al hiperboreenilor migrează în diferitele cicluri
care erau, după preoţii templului, fericiţi, mereu tineri, pioşi, drepţi, istorice în zone geografice cu o semnificaţie sacră aparte. Şi, am
paşnici şi dotaţi cu puteri miraculoase. Ei trimiteau la templul din completa noi, în aceste zone speciale se află în diferitele etape
Delos daruri acoperite cu paie, prin vecinii lor sciţi. În acele istorice proiecţia în planul fizic a Shambalei, centrul spiritual al
timpuri antice, aceste daruri soseau la templu aduse de fecioare planetei. Una din etapele acestei migraţii a hiperboreenilor a fost în
sfinte însoţite de cinci hiperboreeni. De altfel, două din aceste Dacia, iar tradiţia spirituală dacică este „urmaşa“ culturii lor.
fecioare ar fi fost înmormântate la Delos. Un alt hiperboreean, (Insula Şerpilor mai era numită şi Insula Albă sau Leuce, şi templul
Abasis, ar fi purtat o săgeată în jurul pământului fără sa mănânce lui Apollo care a existat aici, ale cărui ruine există şi azi, ca şi
nimic în acest timp. toponimia din zonă atestă această conexiune). Muntele Omu, numit
Mitul hiperboreenilor e de aproape înrudit cu mitul vârstei de în popor „Osia lumii“ sau „Buricul Pământului“ este axul central al
aur, a câmpiilor Elisee sau a Insulei Preafericiţilor. Anticii au geografiei sacre a României.
căutat să localizeze ţara hiperboreenilor în numeroase regiuni mai
mult sau mai puţin îndepărtate: insula Thule, o altă insulă situat ă Originea poporului arian
aproape de India, în Irlanda, într-o insulă dincolo de Atlantic, într-o În tradiţia orientală se arată că originea poporului arian
insulă aproape de Arabia, în Marea Mediterană, dincolo de trebuie căutată în munţii Carpaţi, unde s-a aflat anterior zona de
Himalaya etc. proiecţie a Shambalei, zonă care va redeveni centrul spiritual al
Dar dincolo de toate, poveştile despre Hiperboreeni nu sunt planetei înaintea încheierii actualului ciclu planetar. O dovadă
atât de fantastice şi imposibil de admis cum cred unii istorici. Într- inedită a acestei origini este prezentată în lucrarea lui Nicolae
adevăr, de ce nu ar fi posibil să fi existat la nord de Grecia grupuri Miulescu: „Dakşa, ţara Zeilor”, care din păcate este greoaie pentru
de oameni religioşi care să semene prin multe trăsături cu aceşti cel care nu cunoaşte mitologia indiană şi epopeele istorice indiene.
fabuloşi oameni virtuoşi, înţelepţi, paşnici, vegetarieni şi celibatari? În esenţă, Miulescu dovedeşte cu argumente lingvistice faptul că
Şi asta cu atât mai mult cu cât asemenea oameni au existat într- principalele episoade ale acestor epopee/mituri s-au desfăşurat în
adevăr, aşa cum vom arăta în continuare, ei fiind chiar strămoşii Dacia, prin faptul că numele localităţilor şi a personajelor se
noştri, dacii. regăsesc în multe nume de localităţi, munţi sau râuri păstrate până
De altfel, Iliada atestă existenţa unor oameni foarte religioşi în prezent, iar acestea sunt şi grupate conform miturilor sau
la nordul Dunării, în timpul războiului troian. În cântul 8, versurile povestirii respective.
6-8 se spune: „Zeus contempla ţara tracilor, cavaleri pricepuţi:
pământul Misienilor, experţi în lupta corp la corp, cea a
Hippimolgilor, ţara Gallactofagilor, cea a Abioi-lor, cei mai drepţi
dintre oameni“. Termenul „Hippimolges“ înseamnă „cei care mulg
iepele“ şi „Galactophages“ sunt „cei care se hrănesc cu lactate”.
Toţi aceştia sunt traci, deşi Strabon afirmă că cele trei popoare
menţionate anterior aparţin neamului Sciţilor. Aceasta este
imposibil, pentru că Sciţii au venit în Europa în secolul 7 î.e.n, iar
războiul troian a avut loc în sec 13 sau 12 î.e.n. Deci aceste trei
popoare menţionate erau trace şi locuiau la nordul Dunării.
Sensul denumirii de Abioi este mai greu de explicat, selectăm
câteva posibile variante: „cei fără familie, care trăiau fără femei“
sau „nomazi, oameni săraci, fără arc”, sau „oameni liniştiţi,
paşnici”, sau „cei care au viaţa lungă”. Textul lui Homer susţine
ideea că aceşti Abioi erau cei mai drepţi dintre oameni şi numele
lor indică faptul că sunt oameni religioşi din moment ce trăiau în
celibat (ceea ce pentru lumea greacă era un act eroic). Abioi-i se
Martie 2009 3

Fenomenul geologic Sitoaia Vicu Merlan

Unul din cele mai interesante fenomene geologice din întâlneşte un strat mai rezistent de calcar recifal, pe care îl
Podişul Central Moldovenesc, îl întâlnim la limita nord-estică a ferestruieşte, lăsând în urmă un microchei de tip…canion. În
judeţului Vaslui, în comuna Arsura. La 1 km de satul Râpile această porţiune se pot identifica numeroase praguri, mici cascade,
(Mihail Kogălniceanu), în partea de nord-vest şi la 2 km sud de marmite (scobituri concoidale în albia minoră) etc.
Arsura, pe o porţiune de circa 1 km se poate cerceta un fenomen Microcheiul dăltuit în calcar poate fi întâlnit în sectorul
carstic inedit pe un astfel de fundament. mijlociu al pârâului, pe o lungime maximă de circa 400 de metri.
Pârâul Sitoaia ce îşi are obârşia la N-NV de Arsura, după ce Partea cea mai abruptă se poate vedea în partea estică, unde
traversează localitatea, meandreză alene pe o lungime de 500 de peretele cochilifer este mai rezistent. Minicanionul este întâlnit pe
metri după care dispare brusc din peisaj, apărând în aval la circa o lungime de circa 50 de metri, având o lăţime cuprinsă între 2-5
700 metri de sub stratele de loess şi calcar fosilifer sarmaţian (fost metri. Abruptul canionului nu este rectiliniu ci prezintă erodări
fund de mare - Marea Sarmatică ce se întindea pe aceste meleaguri asemănător unui ferestrău, având înălţimea cuprinsă între 1-3 metri.
acum peste 10 milioane de ani în urmă). Explicaţia rezidă în Luciu de apă se adânceşte, mai ales la nivelul pragurilor, la peste 1
existenţa unui strat gros de calcar, sub cel de cernoziom şi loess (la m.

Nat ura
circa 5-7 m adâncime), care în acest segment geologic este Calcarul recifal de la Râpile prezintă un bogat material
dizolvat, găurit, fapt care face posibilă coborârea apei în nivelul fosilifer, alcătuit din valve de scoici (Cardium fittoni, Congerii,
inferior. Apare la suprafaţă în aval, acolo unde stratele de calcar Unionide, Melanopide, Mactra fabriana etc), cochilii de melci etc.
apar la zi, în urma proceselor de erodare regresivă, ce au ca punct Fenomenul inedit de la Râpile, comuna Arsura, este
de plecare ravenele adânci din NV satului Râpile. Toponimul interesant atât prin caracteristicile geologice de carst pe care ne-o
pârâului Sitoaia, provine de la acest fenomen geologic, făcându-se etalează cât şi prin bogăţia faunistică paleontologică, fapt care cu
analogia cu o sită prin care apa trece nestingherită. siguranţă va atrage în zonă atât cercetători cât şi turişti dornici de
După parcurgerea a peste 300 de metri în aval, pârâul Sitoaia cunoaşterea diversităţii naturale înconjurătoare.

Fosile vii Oana-Maria Ciumac

Cu mai bine de 220 de milioane de ani în urmă, flora terestră în California. Sequoia face parte dintr-o specie de gimnosperme
era dominată de plante cu flori primitive. Printre ele se numără şi care pot trăi mii de ani iar la maturitate pot ajunge la 145 de metri
binele cunoscute conifere, arborele Ginkgo biloba, Cycas revolute înălţime, cu circumferinţa tulpinii până la 38 de metri. Recordul
şi cei mai mari arbori din lume, giganticii Sequoia gigantea. Timp oficial al mărimii este deţinut de un Sequoia numit „General
de 120 de milioane de ani aceste plante au constituit vegetaţia Sharman“ ce se găseşte în Parcul National Sequoia din California.
dominantă a Pământului. Se ridică la 83,3 metri înălţime şi 31,1 metri la bază şi este cel mai
mare organism existent pe Pământ.
Sequoia gigantea – arborele mamut Deşi puţini şi la noi în ţară putem găsi câteva exemplare de
Aceşti uriaşi ai regnului vegetal sunt regăsiţi în număr mare Sequoia gigantea, în Simeria în parcul dendrologic din Oradea, în
4 Lohanul nr. 7
Bucureşti în Parcul Carol. atingând înălţimea maximă în aproape 50 de ani. Pe măsură ce se
Ştiaţi că... pe platforma netezita a unui ciot de Sequoia cu un dezvolta pot apărea ramificaţii ale trunchiului gros, lucru care îl
diametru de 16 metri pot staţiona comod 12 limuzine? face mai interesant şi mai atrăgător.
La începutul secolului a fost doborât un arbore de Sequoia Speciile de Cycas se găsesc pretutindeni în lume dar originea
din care s-au încărcat aproximativ 600 vagoane de lemn? plantei este în Orientul îndepărtat şi a fost folosită ca plantă de
grădină sau cultivată în ghivece de secole.
Ginkgo biloba- arborele pagodelor Aceasta plantă se distinge prin eleganţa frunzelor
Ca şi Sequoia gigantea arborele pagodelor este considerat asemănătoare cu cele de palmier, cu care se confundă foarte des.
una din cele mai vechi specii de arbori din lume fiind originar din Deşi i se spune „palmier sago“ nu face parte din familia palmierilor
Extremul Orient. Arborele ginkgo este singurul exemplar existent ea încadrându-se în familia Cycadaceae.
din familia Ginkgoaceae, care are 18 membri, din care cel mai Trebuie menţionat că aceste 3 specii de arbori sunt
timpuriu datează de acum 270 de milioane de ani. considerate „fosile vii“, datând din perioada Mezozoică şi trebuie
Interesul pentru acest arbore sacru, a determinat acordarea să avem grijă deoarece natura are mai puţină nevoie de noi decât
mai multor denumiri populare. În China se numeşte“ arborele avem noi nevoie de ea.
pagodelor“ sau „ arborele celor 40 de steme“. În Japonia copacii
bătrâni sunt adoraţi precum zeii iar pentru a le confirma sacralitatea
se leagă de trunchiul arborelui o shimenawa – coroniţă din tulpini
de orez. Li se spune „arborele templier“ iar în restul ţărilor de pe
glob i se spune „arborele lui Dumnezeu“ sau „arborele vieţii”.
Ca plantă medicinală Ginkgo este folosită într-o multitudine
de afecţiuni. Chinezii au folosit-o în tratarea astmului, congestii
pulmonare, amnezii, migrene. Acestea sunt însa numai o serie din
beneficiile plantei minune.
Sunt arbori dioici adică pe un exemplar se găsesc doar flori
feminine sau masculine, deci arborii sunt fie masculini fie feminini.
Toamna frunzele lor se îngălbenesc şi cad, culoarea lor devenind
galbenă cu nuanţe extrem de atrăgătoare.
Ştiaţi că… dacă strivim un fruct de Ginkgo biloba provoacă
un miros înţepător şi urât mirositor?

Cycas revoluta – palmier sago


Este vorba de o plantă interesantă care există din vremea
dinozaurilor din perioada Mezozoică de mai bine de 150 de
milioane de ani.
Forma şi textura sa unica îl fac o plantă foarte căutată atât
pentru arta peisagistică cât mai ales ca plantă de interior. Are un
aspect foarte simetric, coroana are frunzele de culoare verde închis,
penate, iar trunchiul are aspect neregulat. Planta creşte greu

Micii ecologişti Educ. Asimine Viorica, Gherasim Nina

Copilul învaţă bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. – N. Iorga


Natura este un nor schimbător şi niciodată acelaşi. – Emerson
Schimbarea mentalităţii individului cu privire la mediul înconjurător se poate realiza numai
prin formarea unei generaţi de viitori cetăţeni conştienţi de efectele acţiunilor proprii asupra
mediului.
Pregătirea copilului pentru şcoală este considerată tot mai mult „funcţia majoră”, obiectivul
formativ final al activităţilor instructiv-educative din grădiniţă. Un rol important în pregătirea
copilului pentru şcoală revine îndeplinirii obiectivelor ce vizează comportamentele psihosociale
ale personalităţii copilului şi care contribuie la integrarea şi adaptarea lui la mediul de viaţă şi
activitatea şcolară.
Pentru a depăşi pragul dificil al şcolarităţii, întreprindem diferite activităţi comune,
grădiniţă-şcoală.
Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema, deşi
nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu încă de la cea mai fragedă vârstă.
Începută de timpuriu, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie să înţeleagă că pe
Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de plante şi animale,
între societate şi ciclurile biologice din natură. Aceasta se poate face atât prin activităţile de
cunoaşterea mediului, educarea limbajului, educaţie plastică, activităţi practice, dar şi prin
activităţile de extindere, opţionale sau extracurriculare. De asemenea trebuie să-i facem să
înţeleagă necesitatea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii care nu trebuie să devină duşmani ai naturii, ci în
concordanţă cu aceasta, pentru a păstra resursele Terrei; exploatarea judicioasă a pădurilor, a
bogăţiilor solului şi subsolului, pentru a păstra frumuseţile naturale ale munţilor, curăţenia apelor,
a aerului, atât de necesare plantelor, animalelor şi implicit omului.
Copiii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea protejării mediului, se implică
activ, li se dezvoltă spiritul de iniţiativă, simţul răspunderii.
De asemenea, vor înţelege că în Europa există forme de relief ca şi în ţara noastră, animale,
păsări, bogăţii; că europenii luptă pentru combaterea sacrificării animalelor pentru blană, a tăierii
masive de lemne, a exploatării iraţionale a bogăţiilor, împotriva poluării naturii.
Cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii, stimularea motivaţiei
pentru protecţia naturii şi formarea comportamentului ecologic adecvat şi derularea de acţiuni
concrete de protecţie a mediului înconjurător.
Martie 2009 5
disting: FEEE (Fundaţia Europeană de Educaţie pentru Mediu),

Ecologie
Greenpeace, Powerfull information (Marea Britanie), UNESCO
Un mediu curat – o viaţă sănătoasă (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură),
PNUE (Programul Naţiunilor Unite pentru mediul înconjurător).
Instit. Munteanu Laura Roxana, înv. Avram Săndiţa La nivel naţional există de asemenea numeroase organizaţii
al căror scop este de a atrage interesul populaţiei asupra protecţiei
mediului: Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul
omenirii numai în zilele noastre, respectiv atunci când omul a Academiei Române, Ecosens (Bucureşti), Albamont (Alba Iulia),
cucerit întreg spaţiul Terrei, prielnic vieţii. Acum, bogăţiile şi Ecotur (Sibiu), Marenostrum (Constanţa), Prietenii Pământului
resursele de energie au fost afectate în aşa măsură încât se (Galaţi), Centrul Carpato-Danubian de geoecologie (Bucureşti):
întrevede epuizarea rapidă a unora dintre ele, iar unele condiţii coord. proiect Eco – Schools, Oamenii şi mediul înconjurător (Tg.
esenţiale existenţei umane, ca apa sau aerul, dau semne de otrăvire. Mureş), Focus Eco enter (Ploieşti), Eco – Life (Bacău).
Se deduce astfel posibilitatea ca viitorul omenirii să fie pus sub Totodată, există şi câteva organizaţii care acţionează pentru
semnul întrebării, dacă bineînţeles nu se iau măsuri energice de ocrotirea mediului în judeţ: Agenţia de supraveghere şi protecţie a
protecţie a planetei. Omul a înţeles că face şi el parte din natură, că mediului, Eco – Terra (Vaslui), Prietenii Naturii (Bârlad), Ecos
Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează (Bârlad), Montana (Bârlad), Concordia (Bârlad).
ca un sistem şi că dereglările produse într-un loc pot avea
repercusiuni pentru un întreg circuit, inclusiv pentru om. Omenirea Ce fac eu pentru a proteja mediul, sau ce fac eu în dauna
nu poate renunţa însă la ritmurile înalte ale dezvoltării economice. mediului? Cum aş putea opri eu poluarea mediului şi cum aş
Calea pentru realizarea acestor ritmuri, cu menţinerea unei bune putea eu proteja mediul?
calităţi a mediului, este exploatarea acestuia în aşa fel încât să se Dialog cu preşcolarii şi elevii, exemple de comportamente
poată regenera şi conserva în permanenţă. ecologice şi neecologice.
Primele iniţiative de ocrotire a mediului au apărut acum
aproximativ 200 de ani, din necesitatea salvării unor specii pe cale Chestionar Eco
de dispariţie. Cu timpul, motivele care au impus ocrotirea naturii s- 1. Ce este pentru voi mediul înconjurător?
au diversificat. Începând din 1970, au apărut semne clare de 2. Credeţi că plantele şi animalele trebuie protejate?
îmbolnăvire a planetei: subţierea stratului de ozon, încălzirea 3. Cum aţi putea proteja fauna şi flora dintr-o pădure?
globală, ploile acide, poluarea apelor, a aerului şi a solului. 4. Ce aţi putea face voi pentru a proteja mediul?
Oamenii au început să înţeleagă necesitatea adoptării unui 5. Cum aţi putea voi împiedica poluarea naturii?
comportament responsabil faţă de natură. Însă responsabilitatea
omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă
dar mai ales colectivă: protecţia naturii angajează colaborare şi depinde de noi dacă dorim să folosim aceste elemente esenţiale cât
sprijin reciproc pe plan local, judeţean, naţional şi mai ales mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii noastre.
internaţional. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia
Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi nu acordă interes acestui proces nociv. Convingerea că această
transporturile, defrişând pădurile pentru a folosi lemnul şi a mări problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor internaţionale, este
suprafeţele agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer cantităţi tot atât de eronată, pe cât este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o
mari de deşeuri toxice omul a stricat echilibrul natural existent în problemă mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi
mediul înconjurător, aşa încât uneori şi-a pus în pericol însăşi viaţa asume această responsabilitate.
lui. În asemenea situaţie, fiinţa umană s-a văzut nevoită să ia Trecerea ecologiei de la stadiul de simplã disciplină
atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi să treacă ştiinţifică la cea de problemă a conştiinţei comune, naţionalã şi
urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, internaţională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când
pentru menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi distrugerea echilibrului natural al întregii planete este iminentă.
factorii care compun mediul. Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi
Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele cooperare internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trăi
oamenilor trebuiesc corelate cu legile naturii. Organizaţii într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea omului să ia
nonguvernamentale au luat fiinţă la nivel local, naţional şi măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi
internaţional pentru combaterea poluării din lumea întreagă. În agravarea acestui proces dăunător.
lume există numeroase organizaţii de acest tip, dintre care se

Sensul existenţei şi cultura


Prof. dr. Doina Grigoraş

Ce este omul în natură? Nimic în comparaţie cu infinitul, tot


în comparaţie cu neantul… – Blaise Pascal – „Cugetări
materială a vieţii: banii, confortul, puterea politică ş.a.
Una din cele mai interesante definiţii date culturii aparţine lui Omul este o fiinţă reflexivă, meditativă, creator de cultură,
Gadamer. Prin cultură el înţelege prezenţa unor oameni implicaţi în preocupat de artă, filozofie şi religie. În această accepţiune, omul
experienţe de joc, respectiv o împletire dintre comportamentele accede la nivelurile superioare ale piramidei nevoilor umane
individuale şi procesele instituţionale, dintre libertate şi (Abraham Maslow). Aceste nevoi sunt: nevoia de a cunoaşte şi a
spontaneitate, ce creează sisteme de simboluri, înţelege, nevoi estetice, nevoia de autodepăşire ş.a.
Omul are un destin privilegiat, comparativ cu celelalte Este neîndoielnic că omul are, pe de o parte, o existenţă
vieţuitoare, condiţionate să trăiască doar pentru hrană şi obiectivă, biologică, ce vizează nevoile corpului şi o existenţă
supravieţuire. subiectivă, spirituală, ce vizează nevoile sufletului. Dacă scopul
Omul este un demiurg deoarece el poate crea o nouă realitate, vieţii biologice este menţinerea şi perpetuarea speciei, scopul vieţii
cultura, desigur, creatorii de cultură sunt rari, motiv pentru care spirituale este trezirea sufletului, a înţelepciunii şi transcenderea
există două teorii asupra naturii umane: contrariilor.
Omul este o fiinţă socială (politică) ce trăieşte în colectivitate, Viaţa poate fi asemănată cu o aventură a căutării „comorii de
guvernat de legi şi reguli sociale. În această accepţie, omul are în mod preţ“ – fericirea. Cel mai uimitor lucru, după cum spun înţelepţii,
pregnant, rolul de agent economic, preocupat, în esenţă, de latura este că harta se află chiar în interiorul nostru: „cunoaşte-te pe tine
6 Lohanul nr. 7
însuţi şi astfel vei cunoaşte Universul cu toate tainele lui“ scria pe noastre individuale. „Omul e măsura tuturor lucrurilor“, spunea
răă

frontispiciul templului de la Delphi (sintagmă preluată de Socrate). anticul Protagoras în acest spirit.
ur

Căutarea sensului vieţii a preocupat pe mulţi oameni de Cultura devine tot mai mult o dimensiune a calităţii vieţii.
tu

cultură şi filosofi. De fapt orice om doreşte să dea un sens vieţii lui, Mecanizarea şi cibernetizarea proceselor tehnologice permit
într-o manieră mai mult sau mai puţin personală. oamenilor să dispună de energia pe care până nu de mult o utilizau
ullt

Lucian Blaga ne spune că sensul vieţii umane este legat de sub forma muncii fizice şi pe care acum o pot converti în activităţi
creaţia culturală care deschide un nou univers existenţial – revelaţia creatoare. Cultura nu mai e o „podoabă“ sau un „parazit demonic“
Cu

şi misterul. Desigur că asemenea subtilităţi ale spiritului nu sunt la ci permite evoluţia omului, înălţarea sa în şi prin spirit, ridicarea de
C

îndemâna oricui, motiv pentru care, Blaga a fost contestat şi pe treapta biologică prin care se înrudeşte cu animalele.
persecutat de regimul comunist. Relaţiile interumane sunt, de asemenea, marcate de gradul de
Un alt filosof român – Constantin Noica – distinge între două cultură a oamenilor. Apariţia umanismului în Italia între secolele
tipuri de logică: XIV - XVI, ca reacţie la gândirea scolastică limitată ca o imensă
Logica lui Ares (o logică războinică, precum personajul dorinţă de afirmare a încrederii în Om aşa cum scria Pico della
mitologic) în care omul e redus la o variabilă într-un întreg precum Mirandola în lucrarea sa „Cuvântare despre demnitatea omului”,
„soldatul în oaste“ adică înţelegerea părţii numai prin raportare la aduce cu sine o importantă schimbarea a mentalităţilor. Cursul
întreg. Omul e o cifră printre altele, un fapt statistic. Acest tip de ulterior al istorie reflectă efortul umanităţii de a se desprinde de
logică dezumanizează, duce la alienare şi neputinţă, anulează barbarie şi a se îndrepta către civilizaţie. Progresele culturii
libertatea şi măreţia omului. De multe ori ştiinţa abordează omul modifică nu numai nivelul de înţelegere a lumii dar şi sistemele
astfel (sociologia, economia, medicina ş.a.) juridice, reglementările normative ale relaţiilor dintre oameni. În
Logica lui Hermes în care întregul poate fi înţeles în parte. acest sens, apariţia „Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului“
Omul poate reflecta întregul. Partea contează. Omul a fost creat în 1947 poate fi considerată nu numai un act politic şi juridic ci mai
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Filozofia, religia şi arta ales un act de cultură şi civilizaţie, o reafirmare a demnităţii omului
sunt cel trei domenii ale culturii ce abordează omul la acest nivel aşa cum anticipa Pico della Mirandola.
de complexitate. Omul nu cunoaşte direct sensul existenţei sale, afirmă Paul
Pentru a se înţelege pe sine, omul apelează la o cunoaştere Ricoeur. El recuperează sensul vieţii interpretând lumea, limbajul
diferită de cea ştiinţifică (care vizează abstractizarea şi şi cultura. Deci, la sensul vieţii, omul ajunge printr-un ocol, prin
impersonalul) anume la cunoaşterea hermeneutică bazată pe cultură. Omul se întoarce prin gândire asupra lui însuşi. Cultura
interpretarea simbolurilor care ne pot dezvălui sensul trăirilor reprezintă împlinirea sensului existenţei umane.

Istorie şi prezent în crizele financiare


Ec. Aurel Cordaş
Venituri (intrări): impozite şi taxe pe salarii, vărsăminte din
Dacă deschidem Dicţionarul de economie la litera C găsim: profiturile întreprinderilor industriale, agricole, comerciale, bancare
criză financiară = dereglare a sistemului financiar al unei ţări, etc., cotizaţii pentru asigurări sociale şi la Cheltuieli (ieşiri):
sistem format din: sistem de credit (suma relaţiilor de credit a finanţarea administraţiei publice, apărare, învăţământ, sănătate,
formelor, metodelor şi normelor de acordare a creditelor existente), asigurări şi asistenţă socială, locuinţe şi afaceri economice.
circulaţie bănească (mişcare continuă pe care circulaţia mărfurilor o Politicile fiscale folosesc drept pârghii impozitele şi taxele.
imprimă în mod direct banilor), finanţele statului (finanţele Pe lângă rolul de redistribuire a veniturilor şi de creare a surselor
bugetului de stat, asigurărilor sociale, asigurărilor de bunuri şi financiare necesare efectuării cheltuielilor cu caracter public,
persoane, răspundere civilă). În sens restrâns, criza financiară politicile fiscale pot contribui la relansarea activităţii economice
înseamnă dereglare a finanţelor statului şi care se exprimă în prin reducerea impozitelor şi taxelor, ceea ce are ca rezultat
deficite mari ale bugetului de stat (parte a cheltuielilor bugetare, ce creşterea veniturilor provenite din salarii cât şi din profituri şi în
nu pot fi acoperite din venituri bugetare). consecinţă se încurajează cererea de bunuri şi servicii (consumul),
Crizele financiare au fost determinate de evenimente cât şi de bunuri productive (investiţii=dezvoltare). Numărul mare
economice şi politice extreme care au atras după ele secătuirea de impozite şi taxe nu ridică întotdeauna randamentul acestora,
visteriei statului. prezenţa economiei subterane ş.a. poate contribui la dezechilibrarea
Cauza cauzelor unei crize financiare o constituie războaiele bugetară. Putem vorbi de a cincea cauză a crizei financiare.
care trebuie susţinute de cheltuieli bugetare uriaşe fiind însoţit de A şasea cauză o constituie de regulă serviciul datoriei
enorme distrugeri de valori materiale şi spirituale. externe, adică totalitatea împrumuturilor exprimate în valută
O primă cauză a unei crize financiare o constituie tendinţa convertibilă, bunuri sau servicii, contractate de stat în străinătate şi
cheltuielilor bugetare exagerate şi micşorarea spiritului de nerambursate creditorilor.
economisire. Alături de aceste cauze şi alte cauze generale sau locale,
În decursul istoriei, o altă cauză a fost inflaţia monetară, situaţia este mult îngreunată de lipsa de încredere pentru măsurile
fenomen care constă în suprasaturarea arterelor de circulaţie cu o ce se încearcă în îndreptarea dezechilibrului. Din cauza acestui
cantitate de bani de hârtie care depăşeşte nevoile reale ale factor psihologic, multe capitaluri nu sunt folosite în afaceri, aşa
necesarului de monedă pentru circulaţia normală a mărfurilor, încât circulaţia monedei este mult încetinită şi piaţa financiară
situaţie ce duce la devalorizarea banilor (reducere oficială a valorii suferă.
semnelor băneşti în raport cu aurul sau cu valutele străine, cu Crizele financiare pot fi independente de crizele economice.
implicaţii în creşterea preţurilor pe piaţă şi reducerea puterii de Crizele financiare se împletesc cu crizele sistemului bănesc
cumpărare). (totalitatea normelor juridice care reglementează operaţiunile de
Deci inflaţia poate fi cauză şi efect. Astfel inflaţia are emisiune, circulaţie şi de retragere a banilor din circulaţie) şi cu
influenţă negativă asupra funcţionării economiei naţionale, crizele de credit, accentuând procesul de centralizare a capitalului,
accentuează disproporţionalităţile producţiei, dezorganizează producând perturbări, modificări în sistemul relaţiilor financiare, în
comerţul şi circulaţia bănească. sensul că deficitul bugetar şi deficitul balanţei de plăţi (suma de
A treia cauză este hipertrofia creditului (dezvoltarea excesivă bani cu care valoarea importurilor unei ţări depăşeşte valoarea
a volumului creditului) pe termene diferite, care în cea mai mare exporturilor într-o perioadă de timp) capătă pentru unele ţări
parte, din varii motive, rămâne imobilizat, provocând şi blocarea caracter cronic.
circulaţiei creditelor. Literatura de specialitate consemnează în Anglia crize
Risipa cheltuielilor bugetare neproductive, ce are consecinţe financiare în timpul războiului de şapte ani, în perioada 1756 –
grave asupra bugetului statului formează a patra cauză a crizei 1763; în S.U.A. în timpul războiului civil, în perioada 1861 – 1865.
financiare. Bugetul reprezintă un tablou, o balanţă cu doua părţi, la În perioada 1929 – 1933, criza financiară a fost declanşată de criza
Martie 2009 7
economică de supraproducţie, care a dus la creşterea exorbitantă a importă cca. 80% din necesarul de produse agro-alimentare.
deficitelor bugetare şi a datoriei externe. Pământurile noastre au un potenţial ecologic imens, nefiind
V. Slăvescu consideră criza din 1929 – 1933 o „criză intoxicate cu pesticide.
economică cu reflexe monetare“. Din păcate, guvernanţii noştri au alte priorităţi, nicicum
Ştiinţa economică a vremii a fost surprinsă de apariţia crizei securitatea alimentară a celor mulţi cu venituri mici.
şi s-a dovedit, uneori, neputincioasă în elaborarea de soluţii viabile. Contul curent înregistrează intrările, încasările de bani de pe
Au existat încercări de ieşire din criză prin aplicarea unor măsuri. urma exporturilor şi ieşirile, cheltuielile pentru importurile de
S-a trecut la echilibrarea bugetară adică la stabilirea bunuri şi servicii ş.a., care sunt urmărite însumat la cele două
concordanţei, egalităţii între veniturile şi cheltuielile bugetare, prin balanţe precedente: comercială şi de servicii.
reducerea cheltuielilor publice (achiziţii, comenzi de stat, şi În condiţiile actuale ale economiei noastre, reducerea
investiţii) şi creşterea veniturilor statului, folosind ca suport previzibilă a fluxului de capital către România, o dată cu agravarea
sporirea impozitelor, a taxelor şi a reducerii salariilor. crizei financiare ce zguduie pieţele de capital din întreaga lume, va
S-a apelat la o politică de devalorizare monetară – reducerea crea probleme mari de finanţare a deficitelor de cont curent, cu cel
oficială a valorii semnelor băneşti în raport cu aurul sau cu valutele puţin 50% din necesarul de finanţare a acestui tip de deficit.
străine. Efectuarea devalorizării duce la creşterea preţurilor pe piaţă Nu mai este nevoie să insistăm asupra necesităţii imperioase
în defavoarea celor mulţi şi cu venituri fixe mici. de a avea un buget echilibrat. De această stare de fapt depinde în
S-a mai încercat, în decursul istoriei noastre economice, realitate realizarea unor obiective; creşterea nivelului de trai,
măsuri ca: mărirea emisiunii monetare (s-a constatat că aceasta este valoarea şi stabilitatea monedei naţionale etc.
efectul crizei şi nu cauză), activarea circulaţiei monetare În cărţile de specialitate se spune: în cazurile în care
(dependente de lipsa de încredere a deponenţilor), politica bancară veniturile bugetare ordinare (provenite din impozite, taxe, venituri
(deşi se garantase soarta băncilor, s-a renunţat, lăsând băncile să de la întreprinderi şi domenii publice etc.) nu asigură finanţarea
cadă) şi multe altele. tuturor cheltuielilor publice, deficitul trebuia acoperit pe seama
Din păcate nu toate aceste măsuri s-au materializat în împrumuturilor de stat, emisiuni monetare, ceea ce poate conduce
rezultate aşteptate. la inflaţie şi la deprecierea monedei naţionale şi a dezechilibrului
În scrierile economice, găsim că lucrările lui J. M. Kaynes în balanţei de plăţi externe.
care este fundamentată doctrina economică a dirijismului, doctrină Şi altă dată, ca şi acum, cel mai la îndemână mijloc de
ce determină tendinţa intervenţiei din plin a statului în economie, echilibrare a bugetului îl constituie comprimarea, „îngheţarea“ şi,
prin subvenţii, investiţii şi comenzi de stat, doctrină ce va fi de ce, nu reducerea puternică a cheltuielilor.
aplicată diferit de la o ţară la alta, iar măsurile vor oscila între Împotriva acestei idei se ridică obiecţia că economia nu se
liberalism şi dirijism. Liberalismul clasic înseamnă piaţă liberă care poate dezvolta şi populaţia va suferi din cauza economiilor severe
se autoreglează, adică liberă concurenţă, mişcare liberă a preţurilor făcute în cheltuielile bugetare.
în confruntarea dintre cerere şi ofertă. Dezechilibrele din activitatea Se pune tot mai des întrebarea de ce sunt atât de mari
economică se rezolvă de la sine prin intermediul crizelor. deosebirile între salariile şi pensiile bugetarilor?. De ce un dascăl şi
Intervenţia statului în economie se limita doar la asigurarea unui medic debutant, să nu mai vorbim de profesorul cu gradul l şi mulţi
cadru legislativ – instituţional. Neoliberalismul doreşte limitarea ani vechime are un salariu mai mic decât şoferul sau femeia de
intervenţiei statului la un optim necesar deoarece statul poate greşi, serviciu din agenţiile guvernamentale?. Veniturile de mii de euro
uneori, în amestecul său în viaţa economică, când nu se ţine seama nu mai sunt o raritate în rândul unor bugetari. Citeam într-un ziar
de respectarea legităţilor economice, sacrificând economia din central că sunt foşti salariaţi care primesc lunar pensii de sute sau
raţiuni politice, sociale, de conjunctură etc., generând în acest fel chiar mii de euro. Este vorba de foşti magistraţi sau colonei de
inflaţie, nivel de trai scăzut etc.. poliţie ori armată care ridică lunar, pensii cuprinse între 4000 şi
Criza financiară din România are şi ea „personalitatea“ ei 8000 de lei.
chiar dacă se întrepătrunde cu elemente de criză economică. Mai amintim doar de tehnica militară din ce în ce mai
Aprecierea monedei naţionale (creşterea valorii monedei şi costisitoare, măsurile luate pentru lărgirea şi întărirea aparatului
implicit mărirea puterii ei de cumpărare) s – a dovedit riscantă administrativ – poliţienesc, regiile autonome (cu înalte poziţii de
deoarece a fost însoţită din anii precedenţi de o creştere a salariului monopol, de dominaţie a pieţei, evitându-se implicarea lor în relaţii
real (cantitatea de bunuri şi servicii care pot fi procurate pe baza concurenţiale astfel că preţurile lor sunt cele ştiute, greu de suportat
salariului nominal) peste productivitate, ceea ce micşorează de populaţie), obligaţiile financiare militare şi politice, mari
competitivitatea externă a ţării, exporturile. cheltuieli guvernamentale, toate acestea şi altele, apasă greu asupra
Deci necorelarea creşterilor salariale cu productivitatea bugetului României, fiind creatoare de inflaţie.
muncii, mai ales în industrie, creşte preţul produselor româneşti la Avantaje apar doar în anumite zone ale existenţei noastre, în
export mărind astfel deficitul balanţei comerciale – sumă cu care sensul că astfel se produce clientelismul politic şi voturi. Această
plăţile (cheltuielile) pentru importuri depăşesc încasările situaţie prezentă este compensată prin veniturile mici ale altor
(veniturile) din exporturi, mai simplu spus, importurile sunt mai grupuri sociale (sănătate, învăţământ etc.) sau micşorarea
mari decât exporturile. profiturilor din sistemul economic. Şi astfel salariile noastre rămân
Deci prin balanţa comercială se compară intrările (încasările) dintre cele mai mici din Europa.
şi ieşirile (plăţile) de mărfuri, exprimate valoric, ale unei ţări pe un Toate aceste cheltuieli bugetare, creşterea datoriei publice –
an. Balanţa comercială alături de balanţa serviciilor face parte din totalitatea obligaţiilor băneşti contractate de stat (guvern, instituţii
balanţa de plăţi. Balanţa de plăţi reflectă situaţia reală a raporturilor publice financiare etc) la un moment dat din împrumuturi interne şi
economice ale ţării cu străinătatea. Dacă balanţa de plăţi este externe, presiunea electorală, duc la sporirea vertiginoasă a
deficitară, adică plăţile sunt mai mari decât încasările, se impune cheltuielilor publice, iar dacă nu există acoperire în venituri, apare
recurgerea la împrumuturi externe şi (sau) atragerea de depozite din deficitul bugetar, cu implicaţii „perlate“ în creşterea sarcinilor
străinătate. Ambele soluţii presupun plata unor dobânzi ridicate. fiscale (impozite, taxe) şi altele.
Mai există alternativa recurgerii la vânzarea unei părţi din rezervele Companiile comerciale adaugă la costurile de producţie
constituite din valute şi aur. Balanţa de plăţi externe deficitară, obligaţiile fiscale ce le revin, mărind astfel aceste costuri. Deci,
reflectă situaţia economică precară a ţării. Datoria noastră externă toate creşterile de preţuri la materii prime, materiale, combustibil,
va atinge suma de 60 miliarde euro, iar deficitul de cont curent, se energie, sporirea mai rapidă a salariilor decât productivitatea
Economie

prelimină până în anul 2012 să ajungă la cca. 10% din P.I.B. muncii, fiscalitatea, diferenţe de curs valutar etc, determină
(exprimă valoarea bunurilor produse şi serviciilor prestate într-o creşterea costurilor pe care producătorii le recuperează de la
ţară în decurs de un an şi destinate consumului final). Aceasta consumatori prin preţuri. Sindicatele se agită, cresc iarăşi salariile,
înseamnă că economia continua să producă pierderi, adică iese mai urmate din nou de mărirea preţurilor. Spirala inflaţionistă s-a
multă valută din ţară, decât intră prin exporturi +valuta celor plecaţi format.
la muncă în străinătate. În plus, în continuare, ritmul importurilor Ca şi cum toate acestea nu ar fi suficiente, nu lipsesc furturile
este mai mare decât ritmul exporturilor, iar calitatea produselor şi din banul public prin licitaţii trucate, achiziţii publice măsluite,
serviciilor lasă de dorit sub raportul competitivităţii, ca să nu mai supraevaluări lacome de contracte plătite din bani publici etc..
vorbim, la cauze, de gestionarea defectuoasă a banului public. Cred Dar când se vorbeşte de majorarea salariilor celor din
că, nici statele care s-au format pe teren stâncos şi nisipos, nu învăţământ, sănătate etc. se spune că: „O astfel de măsură ar avea
8 Lohanul nr. 7
ca efect creşterea fără precedent a inflaţiei, accentuarea deficitului Ca nişte rechini se reped să „muşte“ din valute, câştigând din
e
miie

de cont curent şi un deficit bugetar uriaş, ceea ce ar duce România diferenţa, creată artificial, de dobândă şi de curs valutar.
într-o stare de instabilitate economică, ce va fi agravată de situaţia Celebră este acţiunea speculatorului Soroş care a simţit la un
om

internaţională.“ (V. Vosganian). moment dat vulnerabilitatea monedei naţionale a Angliei, reuşind
După teoria economică aceste afirmaţii sunt perfect printr-un atac speculativ bancar, să câştige o sumă foarte mare în
no

adevărate. Din păcate, aceste adevăruri nu s - au prea spus de lire, cu consecinţe cât se poate de concrete asupra stabilităţii
guvernanţii noştri când era vorba de cheltuieli bugetare pieţelor financiare din zonă.
on

neproductive şi lipsite de „smerenie“ din zona politicului, care Un prim „atac“ financiar care urmărea să lovească leul în
co

curios, nu mai produc inflaţie. plin, a fost dejucat de B.N.R., materializându-se cu pierderi mari
Nu le mai enumăr, acest tip de cheltuieli le ştiţi mai bine ca pentru speculatori. Agenţia Standard and Poor’s aruncă în aer
Ec

mine. Dar vreau să amintesc, totuşi, de cheltuielile uriaşe ale unui credibilitatea României prin scăderea ratingului de ţară.
E

Parlament bicameral. W. Churchil spunea că „democraţia costă.“ Mari cotidiene nemţeşti, americane, britanice sau franţuzeşti
Apropo, se spune prin mass-media că un parlamentar ne costă lunar parcă formează o adevărată conspiraţie pentru a cânta prohodul
7 mii de euro, înmulţiţi cu 458 de parlamentari = 3.206.000 euro pe economiei româneşti.
lună, anual cifra atinge valoarea de 38.472.000 euro. Numai că la Se vehiculează ideea în presa românească, că aceste atacuri
noi totul costă mai mult decât la alţii, cu populaţie mult mai mare şi concertate din presa străină asupra economiei noastre au ca scop
cu un potenţial economic deosebit. îndepărtarea investitorilor străini şi atragerea lor în ţările
Dacă, măcar, o parte din „găurile negre“ ale risipei, furturi Occidentale care sunt în plină criză financiară şi economică.
sub diferite forme din banul Poţi crede orice despre aceste atacuri spectaculoase. Apar
public, s – ar micşora, guvernanţii ar rezolva, poate, întrebări despre natura acestor acţiuni. Se ascund în spate numai
problema majorărilor salariale la o parte din bugetari şi de ce nu, interese economice, sau (şi) de altă natură?.
puţin din problematica investiţiilor, deci a dezvoltării. Istoria economică şi experienţa prezentului ne arată că
Ştim că economia noastră a crescut stimulată de consum şi interdependenţa dintre naţiuni este puternică când nu există bariere
dinamica din construcţii şi comerţ, alimentate toate acestea, prin financiare. Legăturile financiare internaţionale sunt foarte strânse.
credite. Ca şi pentru criza economică, remedierea crizei financiare este
Politica de creditare pregătită de B.N.R. prin restricţii dependentă în parte şi de economia internaţională.
suplimentare la acordarea de credite, creşterea dobânzilor şi o Nu cunosc nici o ţară care s–a dezvoltat, s–au se dezvoltă,
previzibilă reducere a puterii de cumpărare, vor diminua, încetini numai cu ajutorul capitalului străin sau cu fluxuri de bani venite de
creşterea economică. la cei care muncesc în ţări mai „calde“ din punct de vedere
Proiectul actual al bugetului general consolidat pentru 2009 economic.
prevede un deficit bugetar de 2% (extrem de optimist) şi o creştere Un pachet guvernamental la nivel de ţări dezvoltate şi nu
economică de 6%. numai, de măsuri de prevenire a crizei, de stimulare şi de creştere
Criza de lichiditate din ţările vecine se va reflecta în cursul de economică, fundamentate pe regulile bunului simţ, a unui raport
schimb, iar scăderea fluxurilor băneşti care ar fi putut finanţa optim între resurse şi nevoi, a unei corelaţii judicioase între
deficitul de cont curent va avea implicaţii în deprecierea monedei producţie şi consum, stimularea spiritului de economisire care
naţionale. formează capitalul propriu şi de securitate internaţională, pot
Legat de criza financiară un ziarist spunea foarte plastic, că genera o rezultantă comună cu implicaţii directe, acolo unde este
banii virtuali au ieşit din computer şi au atacat lumea financiară cazul, în rezolvarea crizei şi revenirii la prosperitate.
reală. Nu se prea ştie cum să ne apărăm de acest monstru virtual
care ne asediază. Bibliografie selectivă
P. Samuelson spunea că banii sunt „sângele care irigă A. Albu şi colaboratorii – Dicţionar de economie politică,
sistemul economic“, iar băncile sunt asemănate cu plămânii Editura Politică, Bucureşti, 1974;
societăţii. C. Kiriţescu, E. Dobrescu – Băncile, mică enciclopedie, Editura
În încercarea de a salva băncile de degringolada creată de Expert, Bucureşti, 1998;
criza financiară, unele mari state din Occident au mers până acolo, V. Olaru, I. Bădescu – Dicţionar al economiei de piaţă, Editura
încât au încălcat principiile capitalismului, economiei de piaţă Spicon, Târgu Jiu, 1991;
(proprietate privată, formarea liberă a preţurilor, piaţă G. C. Mironescu – Privire generală asupra crizei economice şi
concurenţială, stat democratic) naţionalizându-se unele bănci cu financiare, Editura Tipografiile Române unite, S.A., Bucureşti, 1932;
E. Prahoveanu – Economie politică, fundamente de teorie
probleme, prin cumpărare de acţiuni, astfel aceasta ajutându-le cu economică, Editura Eficient, Bucureşti, 1997;
„injecţii“ de lichidităţi, fapt ce l-ar face pe Marx, dacă ar trăi, să se Colecţia Banii noştri;
bucure. Colecţia Financiarul;
În cazul crizelor financiare un loc aparte îl ocupă aşa numiţii Colecţia Romania liberă, ediţia de Moldova;
speculatori. Aceştia sunt organizaţii economice, persoane fizice, Colecţia Cotidianul.
deţinătoare de fonduri uriaşe care sunt în căutare de sisteme
monetare, monede, cu probleme, mai slabe, din orice loc a lumii.

Vintilă I. C. Brătianu – Scurtă biografie


Prof. Gică Scarlat

Dincolo de judecăţile de valoare emise la adresa lui în timpul Dorobanţilor) în 16 septembrie 1867. Era al treilea fiu al lui Ion C.
vieţii dar şi după moarte, el rămâne un om interesant, demn de a fi Brătianu (după Ionel şi Dinu2 urmat cele cinci fete Florica primul copil
înţeles astăzi întrucât se pare că nu este suficient de bine cunoscut fiind încetată din viaţa la frageda vârstă de 3 ani, Sabina, Maria, Tatiana şi
eclipsat de celebrul său părinte Ion C. Brătianu, dar şi de celebrul său Pia3). Viaţa copiilor familiei Brătianu cunoştea alternanţa oraşului şi cu
frate Ion I. C. Brătianu, ctitori ai României moderne primul şi fondator mediul de la Florica, reşedinţa de vis a familiei, acolo unde în mijlocul
al României Mari al doilea1. În anul 1867 familia Ion C. Brătianu se unei naturi ce-şi revărsa cu generozitate darurile ei minunate, copii se
mută de la Florica la Bucureşti pentru ca tatăl să fie în contact cu viaţa
politică care îl absoarbe atât şi la care lua parte ca ministru al ţării 2
(Ministru de Interne, Guvern Constantin A. Kretzulescu). Aici se născu Viaţa şi opera lui Vintilă I.C. Brătianu, văzute de prietenii şi
Vintilă I. C. Brătianu în casa de pe uliţa Herăstrăului (azi Calea colaboratorii săi în Cuvânt înainte, p.1 în Aşezământul Cultural „Ion
C. Brătianu“, XXXII, Bucureşti, Imprimeriile Independenţa, Str. R.
Poincare, 17, 1936.
1 3
Mircea Dumitriu, Vintilă I. C. – Brătianu altruistul din dinastia George Marinescu – Din viaţa lui Vintilă Brătianu, idem, Copilăria
Brătienilor în revista Historia, februarie 2005, p. 75-81. şi studiile, p. 1.
Martie 2009 9
dezvoltau armonios fizic şi spiritual. Pia Brătianu, o institutoare venită student Vintilă Brătianu se remarcă mai ales în studiul matematicii unde
din Elveţia şi un profesor din Piteşti au fost primii dascăli ai lui Vintilă I. are note bune16. La Şcoala Centrală din Paris a obţinut cele mai mari
C. Brătianu pentru clasele primare4. În luna mai a anului 1877 deşi note şi a primit laudele bine meritate ale profesorilor francezi care i-au
familia Ion C. Brătianu era mutată la Bucureşti trăise din plin emoţia acordat titlul de comisar, prestigios şi onorant calificativ, încă neobţinut
firească şi bucuria mărturisită a proclamării Independentei de Stat a până atunci de un român, iar nota 20, cea mai mare în sistemul de
României. Micuţul Vintilă de numai 9 ani a exclamat atunci surescitat în învăţământ francez vorbea de la sine de calitatea excepţională a
limba franceză: „şi nu vom mai da banii noştri turcilor“ şi adaugă pregătirii sale profesionale17. Examenele le trece rând pe rând cu note
Sabina Cantacuzino comentând afirmaţia fratelui său mai mic „Viitorul bune şi în anul 1891 obţine diploma de inginer18.
finanţist specialist în economii”! A fost o mare înfăptuire a tatălui său Vintilă deşi dorise mult să devină arhitect făcând şcoala de Belle
care era atunci Primul Ministru al României care era un stat Arte după Şcoala Centrală, datorită greutăţilor materiale cu care se
independent5. Copilăria lui Vintilă I. C. Brătianu trece repede, poate mai confruntă Ionel (fratele său), renunţase la acest proiect şi se hotărăşte să
repede ca altor copii6. Vintilă şi fraţii săi încep studiile liceale la Sfântul înceapă profesia de inginer19. Întors în ţară de la Paris, Vintilă se
Sava, dar în al doilea an de liceu, Vintilă deşi a promovat clasa a făcut-o angajează ca inginer la Compania Fives Lille care-i apreciază
fără strălucire şi a fost pedepsit de tatăl său printr-o atitudine de cunoştinţele, destoinicia şi inteligenţa. Compania avea întreprinderi în
indiferenţă care l-a afectat puternic pe adolescent. Lecţia de severitate a ţară, el fusese repartizat la întreprinderea care se ocupa cu construirea
tatălui său a fost extrem de benefică pentru adolescentul delăsător, podului peste Dunăre de la Cernavodă, sub direcţia lui Anghel
deoarece, cum scria Sabina Cantacuzino: „rezultatul a fost radical şi în Saligny20.
urmă nici unul n-a muncit atât în timpul studiilor şi pot zice în timpul Cu experienţa câştigată la Cernavodă şi la uzinele Scheneider-
vieţii”7. Creusot din Franţa, unde primise, sarcina de a controla execuţia
În anul 1885 Vintilă termină liceul şi îşi i-a bacalaureatul furniturii de oţel necesară podului, a condus apoi lucrările de construcţie
dovedind că este bine pregătit. După terminarea liceului încep să-l a podurilor pe Siret lângă Bacău, de pe Argeş la Grădiştea şi montarea
îngrijească gândul viitoarelor studii la Paris. Toamna şi iarna anului tablierului metalic la Podul de la Vădeni, între Brăila şi Galaţi21.
1885 sunt rezervate serviciului militar de şase luni aşa cum făceau Primul ministru Dimitrie Sturdza apreciindu-i capacitatea de
atunci Bacalaureaţii. Ca şi Ionel fratele său face stagiul la artilerie şi are muncă şi de organizare precum şi inteligenţa lui îi încredinţează
ocazia să asiste la experimentele ce se fac cu tunurile din cupolele Direcţiunea Regiei Monopolului Statului22 în 1897 unde rămâne până în
forturilor construite de curând de generalul Brialmont, în jurul anul 1899 când guvernul liberal demisionează. Aici începe el o rodnică
Bucureştilor. Acum se convinge că materialul francez este superior celui activitate în ceea ce priveşte reorganizarea serviciilor. Studiază cultura
german. Obţine gradul de Brigadier al Bateriei a II – a, scrie cu mândrie tutunului, mergând personal în Macedonia şi Turcia, după care o
lui Ionel: „acum timpurile s-au schimbat şi nu ni se cere decât reorganizează şi la noi. Organizează desfacerea tutunurilor prin factorii
inteligenţă şi pricepere. Examenul ce treceaţi voi de sublocotenenţi este poştali. Măsurile luate de Vintilă Brătianu, în scurta trecere pe la
acum cerut pentru înaintarea la fruntaş”. (31 decembrie 18858). La R.M.D.S. a făcut ca regia sa dea cel mai însemnat venit în bugetul
examenul de ofiţer, din aprilie 1886 este foarte emoţionat în faţa statului23. În atribuţiile sale de la regie intra şi navigaţia fluvială, de a
colonelului Maican care-i propune sa rămână în cadrele active ale cărei mai bună organizare se ocupa cu rigoarea inginerească, dornic să
armatei încât declară: „Bătaia nu m-ar îngrozi atât ca un colonel, ca accelereze transporturile româneşti şi să reducă la minimum
domnul Maican”. (15 aprilie 1886) inconvenientele create prin îngheţarea fluviului pe timp de iarnă.
Obţine gradul de ofiţer – artilerie în rezervă, de acum nu se mai Preocuparea lui de căpetenie era societatea română de navigaţie fluvială
gândeşte decât la viitoarele studii9. Vara lui 1886 o petrece la Florica (N.F.R.) să lucreze mai bine decât liniile concurente străine24.
unde se ocupă intens cu treburile viei, intrând în toate amănuntele La 1 aprilie 1898, datorită lui, a început să funcţioneze regulat
administrative şi de cultură10. El doreşte să urmeze arhitectura, dar tatăl serviciul român de navigaţie pe Dunăre. Lui i se mai datorează
său nu este de acord11. Tatăl său dorise ca toţi băieţii să îmbrăţişeze colaborarea cu societăţile sârbească şi germană de navigaţie, aşa ca
cariera tehnică, deoarece Ţara Românească intrată de curând în N.F.R. a făcut cu ele o combinaţie pentru transporturi regulate între
concertul marilor state europene, avea nevoie de tehnicieni pentru Sulina şi Regenzburg25. Se distinsese ca un bun organizator al acestui
viitoarea sa dezvoltare economică. „Matematicile zicea el echilibrează serviciu şi al navigaţiei fluviale26, unde-i îndemna pe funcţionari să-şi
spiritul şi controlează planul de acţiune12”. Studiile superioare făcute de facă complet datoria să se poarte cât mai bine cu putinţă cu publicul şi
Vintilă I. C. Brătianu la Paris la fel ca şi ceilalţi doi fraţi, Ionel şi Dinu, îl mai cu seama să fie la timp la serviciu27.
recomandă ca pe un tânăr sârguincios şi ambiţios în descifrarea şi După plecarea sa de la regie în mai 1899, în urma demisiei
aprofundarea ştiinţelor exacte şi a disciplinelor tehnice13. La 21 guvernului liberal D. Sturdza, Vintilă intră în conducerea ziarului:
septembrie 1886 soseşte la Paris unde va urma ingineria şi se înscrie în „Voinţa Naţională”. Polemica lui Vintilă Brătianu cu Partidul
clasa preparatorie pentru Şcoala Centrală la Liceul Saint Louise. Pe 15 Conservator este provocată de taxele de trecere pe la Porţile de Fier,
iunie 1887, este prezentat de liceu la concursul Şcolii Centrale pe care îl instituite de Guvernul Ungariei în care Brătianu vedea o lezare atât a
trece cu succes. Când împlineşte 20 de ani îi declară lui Ionel: „Anii libertăţii de navigaţie, cât şi a intereselor Românie ca stat riveran.
care au trecut până acum nu au fost decât uşori şi fără grijă, cei de aici Indignat de faptul că guvernul conservator nu reacţionase cu vigoarea pe
înainte m-au făcut serios şi om“. Vintilă I. C. Brătianu începe cursurile care o socotea necesară, Vintilă Brătianu dezlănţuie o adevărată
la Şcoala Centrală în anul 188714. Spre a arata cât de modest era Vintilă campanie de presă. Din iunie până în decembrie 1899, articolele sale se
Brătianu, este destul să arătăm faptul că la Şcoala Centrală, trebuind să succed unul după altul, îmbinând vehemenţa polemică şi documentarea
declare ocupaţia părinţilor, declară pe tatăl său drept agricultor. Târziu, istorică spre a demonstra că traficul internaţional pe Dunăre constituie
directorul aflând şi reproşându-i, el răspunde: „Demnitatea de Prim
Ministru este vremelnică, ocupaţia de agricultor este permanentă15”. Ca
Biografii istorice

16
Biografii paralele în Dosarele istoriei, nr. 53, 2001, p.7.
17
Mircea Dumitriu – op. cit., p.77.
4 18
Mircea Dumitriu, op. cit, p.75-. Biografii paralele în Dosarele istoriei, nr. 53, 2001, p.7.
5 19
Ibidem, p.75. Sabina Cantacuzino - op. cit., p.179.
6 20
George Marinescu – idem, p.4-6. Dr. N. Duma – Viaţa şi opera lui Vintilă I.C. Brătianu, văzute de
7
Mircea Dumitriu – op. cit., p.75. prietenii şi colaboratorii săi în Aşezământul „Cultural Ion C.
8
George Marinescu – idem, p.8. Brătianu“, XXXII, Bucureşti, Imprimeriile Independenţa, Str.
9
Ibidem, p.8. R.Poincare, 17, 1936, p.35
10 21
Ibidem, p.9. Costin Murgescu – Mersul ideilor economice la români, Epoca
11
Ibidem, p.9. Modernă, Bucureşti, vol. I, Ed. Enciclopedică, 1994, p.251: G.
12
George Marinescu, Constantin Grecescu, Vintilă I.C. Brătianu – Marinescu, C. Grecescu – op. cit., p.VI.
22
Scrieri şi cuvântări, vol. I, 17 iunie 1899, 31 decembrie 1908, Dr. N. Duma, op. cit., p.35.
23
Bucureşti, Imprimeriile Independenţa, 1937, p. VI. George Marinescu, Constantin Grecescu – op. cit,. p. VIII; A.
13
Mircea Dumitriu – op. cit., p.76. Ioachimescu – Viaţa şi opera lui Vintilă Brătianu, Bucureşti 1936, p.
14
George Marinescu – în Viaţa şi opera lui Vintilă I.C. Brătianu, 45.
24
p.11. Costin Murgescu – op. cit., p. 252.
15 25
Alexandru I. Teodorescu – Ion C. Brătianu şi fiii săi Ionel şi G. Marinescu, C. Grecescu – op. cit., p. VIII.
26
Vintilă, în Aşezământul Cultural „Ion C. Brătianu“ XL, f.l. Bucureşti, Dem. I. Nicolaescu – Vintilă Brătianu – Culegere de articole şi
Imprimeriile Independenţa, 1938, p.40; Sabina Cantacuzino – Din discursuri privitoare la viaţa şi opera sa, Ploieşti, Imprimeriile
viaţa familiei Ion C. Brătianu, vol. I, Bucureşti, Editura Albatros, Independenţa, 1931, p.7.
27
1991, p.181/ Dr. N. Duma – op. cit., p. 35.
10 Lohanul nr. 7
pentru România, situată la gurile fluviului: „unul din punctele de Construcţia noului abator central, uzina electrica de la Grozăveşti,
căpetenie care dau încredere în avântul economic şi politic pe care ţara societatea tramvaielor comunale, canalizarea oraşului, terminarea
noastră este chemată să-l ia”28. captării apei de la Ulmi, introducerea reţelei şi a contoarelor de apă
Seria de articole documentate juridic, cuprind vaste cunoştinţe în pentru înfrângerea risipei, diferite hale de cartier, prevăzute cu frigidere,
domeniul economic al transporturilor fluviale, mai ales însufleţite de un numeroase scoli, dispensare medicale, trotuare şi pavaje în cartiere
cald patriotism pot forma baza de apărare a intereselor româneşti la mărginaşe precum şi lucrări de înfrumuseţare42. Contribuţia lui Vintilă
marele fluviu care vor fi susţinute tot de Vintilă Brătianu în 1923 ca Brătianu este semnificativă întrucât el a colaborat la aceste lucrări având
ministru al ţării (ministru de finanţe)29. În anul 1900 îl găsim continuând şi cunoştinţe în aceste domenii şi au fost făcute cu o deosebită
discuţia acestei probleme în paginile Voinţei Naţionale, însă acum chibzuinţă, fără sarcini grele pentru bugetul comunei43. Desigur un mare
începe polemica cu guvernul conservator asupra afacerii Hallier în care merit al lui Vintilă Brătianu este şi acela de a fi ştiut să-şi aleagă în
apare teoria: „Prin noi înşine”. Consiliul Comunal colaboratorii care l-au înţeles şi secondat în toate
Hallier era un antreprenor francez care ajutat de finanţa franceză acţiunile lui44. Dar mai presus de toate cele au fost realizate cu mijloace
obţinuse concesiunea construcţiei portului Constanţa. Într-o zi declară proprii şi prin tinerii ingineri români45. Spiritul sau organizatoric a lăsat
că nu mai poate continua lucrările din cauza piedicilor puse de urme neşterse la toate instituţiile pe unde a trecut: la Banca Naţională ca
administraţia română şi cere rezilierea contractului cu 18 milioane de lei Cenzor şi Director, la Centrala Băncilor Populare şi a Cooperativelor
despăgubiri. săteşti46 şi la „Banca Românească“ pe care a înfiinţat-o în 1911, citadela
Manifestaţii puternice de stradă, conflicte violente, polemici de financiară a Partidului Liberal, pe care a condus-o până în 192747.
presă au fost armele cu care opinia românească reuşeşte să smulgă Între anii 1907-1911 lucrează la legile cu caracter agrar care au
sentinţa prin care lui Hallier nu i se dă decât 5,2 milioane lei, din cele 18 fost la ordinea zilei atunci în urma răscoalelor ţărăneşti; casa rurală,
milioane cât a cerut dânsul30. legea tocmelilor agricole, restaurarea şi dezvoltarea cooperaţiei săteşti,
La 20 iulie 1900 i se încredinţează lui Vintilă I. C. Brătianu islazurile comunale48. În timpul guvernării liberale din anii 1907-1911
conducerea marelui ziar redactat în franţuzeşte „L’Indèpendance s-au creat, între altele şi sub directa inspiraţie a lui Vintilă Brătianu, trei
Roumaine”, o tribună unde îşi va expune cunoştinţele şi patriotismul instituţii de colaborare între particulari: Societatea tramvaielor
său31. Bucureşti, Societatea Govora Călimăneşti, Societatea de locuinţe
Odată cu revenirea P.N.L. la guvernare în 12 februarie 1901, ieftine49.
Vintilă este numit Secretar general la Ministerul de Finanţe32. La În anul 1914 a înfiinţat Societatea română de navigaţie50
îndeplinirea sarcinii ce i se încredinţează a pus tot zelul, toată preocupându-se de interesele româneşti pe Dunăre şi a contribuit la
capacitatea şi o uriaşă putere de muncă, izbutind să salveze ţara de la dezvoltarea serviciului de Navigaţie Fluvială Română. El dorea ca
dezastrul financiar şi economic. A fost omul datoriei şi n-a avut altceva pavilionul românesc să fie reprezentat cât mai bine pe Dunăre51.
în vedere decât interesul public; consecinţele administraţiei sale s-au Din iniţiativa lui Vintilă în anul 1911, a fost întemeiat Cercul de
resimţit în ordinea cea domnit şi în prosperitatea economică al cărei Studii al P.N.L., după ce vorbise cu fratele său Ion I. C. Brătianu şi cu I.
imbold fusese33. Datorită priceperii şi spiritului său organizator, s-a G. Duca despre organizarea cercului de studii, Vintilă a condus şi
redactat într-un an, lucrarea de căpetenie ce arată precis veniturile şi animat lucrările din interiorul cercului de studii cu stăruinţa lui
cheltuielile judeţelor şi comunelor cu sarcinile ce apăsau asupra neobosită şi cu dorinţa de a lumina opinia publică în numeroasele
contribuabililor34. Datorită lui s-a început şi dezvoltarea statisticii probleme ale ţării52. Primele probleme discutate în cercul de studii au
financiare pentru centralizarea tuturor datelor necesare, ca şi fost cele privitoare la reforma electorală, la expropriere şi
centralizarea tuturor caselor speciale în bugetul statului. De la 1876 a împroprietărire. Vintilă Brătianu a dorit să pregătească opinia publică
fost primul care s-a gândit la organizarea aparatului fiscal35. Postul de pentru votul obştesc al cărui susţinător a fost53.
Subsecretar general la Ministerul de Finanţe a fost primul post Din martie 1914, şi până în ianuarie 1916, este consilier comunal,
guvernamental36. preşedinte al Comisiei Tehnice şi aici se vede spiritul său organizatoric
Din 1903 intră în Parlament unde are o activitate laborioasă până şi cunoscător al problemelor tehnice cu care se confruntă capitala54.
în 1907, dar despre activitatea de parlamentar vom vorbi într-un alt Vintilă Brătianu se instruia în mod continuu cu asiduitate
capitol (s.n.) documentându-se minuţios în toate direcţiunile. Era un enciclopedist,
În primăvara anului 1907 s-a decis să candideze la Primăria care avea cunoştinţe precise în domeniile cele mai variate ceea ce-i
Capitalei, fiind ales în iunie 1907, Primar al Capitalei. Vintilă luând dădea o superioritate vădită în afacerile de stat55. A ţinut conferinţe şi a
conducerea administraţiei comunale a urmărit ridicarea prestigiului publicat monografii şi numeroase articole cu subiecte economice în
autorităţii şi imprimarea de noi metode. Încă de la începutul mandatului chestiunea Dunării, problema petrolului, era un bun cunoscător al
său a dorit: satisfacerea intereselor cetăţeneşti cu dreptatea absolută şi cu istoriei neamului şi asupra resurselor morale şi materiale. Considera că
înlăturarea influenţelor dinafară37. El a imprimat funcţionarilor spiritul orice bun român trebuie să muncească serios şi cinstit pentru
de punctualitate la muncă ordine şi cinste desăvârşită împingând dezvoltarea patriei56.
exigenţele până acolo, ca toate cererile să fie rezolvate în ordine Prin toate aceste realizări ale sale, Vintilă Brătianu ţinea să
cronologică a intrării şi înregistrării lor şi obligând pe şefii de serviciu a dezvolte iniţiativa naţională deseori dovedindu-se omul potrivit la locul
justifica motivele de întârziere, cum şi cele de rezolvare cu prioritate38. potrivit57.
Lui Vintilă Brătianu i se datorează39 cele mai importante reforme şi Astfel el promova treaptă cu treaptă spre ierarhia politicii
opere edilitare din Bucureşti ca: reorganizarea tuturor serviciilor româneşti dobândind funcţii înalte, chiar şi ministeriale, pe merit pentru
comunale, descentralizarea celor tehnice prin înfiinţarea sectoarelor, că omul era cinstit şi modest fiind robul muncii de birou făcându-şi
desăvârşirea planului de sistematizare40. El a îmbrăţişat ideea mereu datoria. (s.n.)
sistematizării capitalei în tot ansamblul problemelor legate de această
cee

chestiune, fiind primul primar cu largi cunoştinţe urbanistice care s-a


riic

interesat deopotrivă de problema circulaţiei de lărgirea străzilor şi 42


Viitorul – nr. 6873, din 1 ianuarie 1931.
construirea de artere noi, de reglementarea construcţiilor41. 43
Ibidem.
or

44
Em. Dan, I. Roban – op. cit. p.90.
to

28 45
Costin Murgescu – op. cit., p.252. Viitorul –, nr. 6873, din 1 ianuarie 1931.
29 46
G. Marinescu, C. Grecescu – op. cit., p. VIII. Dem. I. Nicolaescu – op. cit., p. 7.
st

30 47
Ibidem, p. VIII. Marin Nedelea – op. cit., p. 56.
fiiii iis

31 48
Ibidem, p. IX. Dem. I. Nicolaescu – op. cit., p. 7.
32 49
Dosarele Istoriei, nr. 53, 2001, p. 7. A. G. Ioachimescu – Relaţii şi amintiri despre Vintilă Brătianu, în
33
Viitorul, nr. 6868, din 24 decembrie 1930. Viata şi opera lui Vintilă Brătianu, în Aşezământul cultural … p. 55.
34 50
G. Marinescu, C. Grecescu – op. cit., p. X. Marin Nedelea – op. cit., p. 56.
af

35 51
Ibidem, p. X. N. P. Ştefănescu – Navigaţia română pe Dunăre în Aşezământul
ra

36
Marin Nedelea – Prim Miniştrii României Mari, ideile politice, f.l. cultural… p. 394.
52
Ed. Casa de Editură şi Presă, „Viaţa Românească”, 1991, p. 56. C. D. Dimitriu, Vintilă Brătianu, Întemeietorul Cercului de studii al
gr

37
Em. Dan, Ion Roban – Vintilă I.C. Brătianu, Consilier comunal şi P.N.L., în Aşezământul cultural…, p. 209.
og

53
Primar al Capitalei, p. 90 în Aşezământul cultural … Ibidem, p.209.
38 54
Biio

Ibidem, p.91. Em. Dan, I. Roban, op. cit., p. 96.


39 55
Dem. I. Nicolaescu – op. cit., p. 7. Viitorul, nr. 6873, din 1 ianuarie 1931
40 56
Viitorul, nr. 6873, din 1 ianuarie 1931. Ibidem
B

41 57
Em. Dan, I. Roban – op. cit., p.96. Alexandru I. Teodorescu, op. cit., p. 41
Martie 2009 11
revenirea sa în ţară, nu putea lipsi tocmai Mihai Ralea. În
conferinţa lui din 6 iunie 1940, el perora: A fost o revoluţie
Gaura din... bio—bibliografie (restauraţia n. n.) lentă, organică, în care marile imperative ale
tranziţiei (citeşte: ale trecerii spre dictatură monarhică) s-au împle-
tit cu cele mai urgente chemări ale timpului. Muncitorii ştiu astăzi
Prof. Valeriu Neştian că numai Regele lor are voinţa şi puterea de a le îndeplini
revendicările lor juste...Din tot sufletul, recunoscătoare şi plina de
Huşul a avut câteva personalităţi emblematice, care se bucura nădejdi, muncitorimea română strigă: Trăiască Regele (Carol al II-
de veneraţia multor contemporani ai noştri. Una dintre ele este lea, Regele Muncitorilor. Ce funcţie minoră a jucat idealismul
Mihai Ralea, al cărui nume trezeşte — mai ales în cercuri patriotic în comportamentul lui Ralea când ştim acum că el se va
intelectuale de stânga - o avalanşă de elogii, de aprecieri laudative. identifica pe criterii de interes material, cu totalitarismul comunist,
regim opus carlismului... Ori greşim noi?!?
În oraşul dintre vii, i se perpetuează un adevărat cult.
Ulterior, în Consiliul de Coroană din 26 iunie 1940, Ralea
Astăzi, o abordare fără prejudecăţi şi tabuuri a marilor
personalităţi în spiritual adevărului integral şi în scopul de a se votează pentru cedarea capitulardă a Basarabiei şi Bucovinei de
înlătura anumite exagerări, de a debloca receptarea interpretarea Nord, alături de Argetoianu, Angelescu, Gigurtu, Tătărescu,
valorilor naţionale, viziunea statică, neproductivă asupra unor Giurescu, Petre Andrei etc., şi nu pentru păstrarea demnităţii
importante aspecte ale existenţei şi activităţilor umane, devine o naţionale, cum au făcut Iorga, Traian Pop, Ştefan Ciobanu ş.a. Paul
necesitate oportună, foarte utilă, de real interes. E o atitudine Soma (în „Scrisuri", p. 547) îi numeşte „lichele, oameni fără
spirituală benefică, novatoare, catalizatoare, un proces de coloana „vertebrală, indivizi imorali şi fricoşi". De altfel, o opţiune
consolidare a conştiinţei critice, în absenţa căreia nu se pate clădi asemănătoare a avut Ralea şi în cazul acceptării dictatului de la
decât pe nisip. Aşadar, înapoi la Ralea.. Da, însă într-o variantă Viena... În carlist înfocat, nu putea fi agreat de guvernarea
antonesciană. Deci a trecut în lopoziţie. Prinzând din aer direcţia
adaptata. Adică depăşind „modelul“ Ralea, prin reacţie constructivă
vântului năpraznic pentru neam şi ţara, autorul volumului Intre
la ceea ce reprezintă el ca achiziţie creatoare pozitiva: Ralea e un
„model“ în măsura în care obligă la altceva, („Viaţa unui autor nu-i două lumi“ (sic) s-a apucat să angajeze avocaţi „buni“ pentru
decât reazemul operei sale“ Jean d Omersson.) bolşevicii arestaţi, lucru care i-a adus o scurtă detenţie
Or, adulatorii subtilului Ralea săvârşesc o eroare majoră în „confortabilă în lagărul de la Târgu-Jiu. Evident, şi-a pus
examinarea manifestărilor acestuia: confundă pe marele sociolog, semnătura pe „Memoriul“ din 4 aprilie 1944, al intelectualilor de
psiholog, eseist, moralist (fără morală!) Mihai Ralea, cu omul coloratură roşie, roşietică sau roză, prin care se cerea încetarea ime-
politic Mihai Ralea, care ni se pare a fi mai puţin vrednic de diată a războiului, pe şleau — capitularea României în faţa
admirat, de preamărit. Nu faţă de omul de cultură reputat Ralea bolşevicilor şi a aliaţilor lor conjuncturali. De fapt Ralea, din anul
avem rezerve, ci vizavi de omul (zis cu „deschidere umanistă, 1942, se apropiase de complotiştii ce pregăteau, sub umbrelă ruso-
progresista,; democratică", ostil românismului) care-a jucat un rol comunistă, lovitura din 23 august 1944.
politico-ideologic nefast îndeosebi între anii 1938 şi 1964. Fapt Imediat după 23 august 1944, a trecut deschis, cu bagaje şi
prin care n-a mai onorat cultura română, Naţiunea noastră, locurile atelaje în tabăra ideologiei secerei şi ciocanului, creând (anterior)
lui natale. un partid de buzunar filo-comunist, sub denumirea mascată
Un bărbat politic nu se poate refugia, ca să scape de critici, „socialist ţărănesc". A fost „propulsat“ în rândul nomenclaturii; a
ocupat importante funcţii politice şi cultural şi-a „revizuit“ în spirit
de vinovăţii, în dosul personalităţii sale culturale, utilizate
materialist dialectic şi istoric cărţi publicate înainte de 1944; a scos
diversionist ca un căluş elegant în gura virtualilor contestatari de
alte volume de factură comunistoidă, şi de critic a capitalismului
idoli.
putred a imperialismului americano-englez, de omagiere a lui
0 cântărire dreaptă a serviciilor aduse culturii naţionale
Stalin, Gheorghiu-Dej, Jdanov (n-a mai avut parte să-l elogieze şi
presupune, cred, şi o discuţie urbană (nu o ocolire)) a atitudinii şi a
pe Ceauşescu, ghinionul său!), a compus sute de articole pentru
activităţii celuilalt Mihai Ralea - „scepticul sănătos“ care, adesea,
aservindu-şi conştiinţa, a practicat „cu artă“ compromisul publicaţii democrat-populare, de la „Dezrobirea“ socialist—ţără-
nevertebrat cu inchizitorii culturii şi spiritualităţii româneşti. Pentru nească până la oficiosul „Scânteia“ Cădere sub vremi, marca
ca, în present neştiinţifice ciopârţiri, ajustări, aranjări, intruziuni ale Sadoveanu, Arghezi et .comp.?!
fanilor săi să-i covârşească bio-bibliografia. Regretabilul său colaboraţionism se vădeşte şi prin aceea că
Altminteri, încă din vremea studiilor sale universitare devenind „acuzator", „procuror“ foloseşte (în numele principiilor
pariziene, tânărul vlăstar al Huşului s-a lăsat cu veselie atras de comuniste) verbul injurios, în scris şi oral, la adresa nu doar a
ideile marxiste, iniţial ale lui Jean Jaures. A luat legătură cu „duşmanilor de clasă“ ci, în particular la terfelirea colegilor săi care
căpetenii comuniste prosovietice, ca Marcel Cachin şi Clara Zetkin, preferaseră tăcerea, temniţa, exilul, în locul Academiei...
cu liderul socialist Leon Blum, cu cercuri masonice. „Mersul“ În 1955, Mihai Ralea întocmeşte un amplu şi denunţător
firesc totdeauna spre stânga, spre apropierea şi identificarea cu Raport asupra atitudinii intelectualilor faţă de regim şi a calităţii
partidul comunist (sublin. ns.), cum avea să declare cu mâna pe „producţiei intelectuale", de factură cvasi-securistică, probabil bine,
inimă înainte de moarte, n-a fost din convingere, ci dintr-un remunerat de „guvern şi partid“ (conform vol. Intelectualii români
oportunism ultraprofitor. Ateu declarat, însă, a fost… în arhivele comunismului; 2006, p. 111 şi urm.).
În nr. 1-3/1937 dedicat postum lui Constantin Stere de „Viaţa "Dintr-o frivolitate amestecată cu un cinism mereu aşezat“ (l-
românească“ (revistă care n-a fost suprimată în toamna lui 1940, ci am citat pe Virgil Ierunca, care în cartea „Româneşte“ îl trece pe
conu’ Mişu printre „sufletele moarte"), autorul combatantelor
Biografii istorice

i s-au tăiat dubioasele ei subvenţii, ceea ce nu-i tot una!),ţărănistul


Ralea scria „poporanistic": S-a vorbit şi se tot vorbeşte cu o lucrări În Extremul Occident", „Cele două Franţe“ ş.a. se adresează
uşurinţă beoţiană de bolşevismul lui G. Stere. Dar există oare într-o scrisoare din 1962: (vezi „Scânteia", nr. 5533) partidului
teoretician care să fi arătat mai clar imposibilitatea industriei mari comunist, solicitându-i „onoarea“ de a-l înscrie în rândurile sale. El
şi a socialismului la noi; există oare om politic care, cerând o supune Biroului politic al C.C. al P.M.R. „după o îndelungată şi
creaţiunea unei mici proprietăţi ţărăneşti, să ofere un dig mai serios adâncă analiză de conştiinţă“ Partidul a hotărât primirea lui (şi a lui
anarhiei bolşevice"...? Aceasta, pentru „mersul“ firesc. Când n-a G. Călinescu) „fără stagiul de candidat! Concesie enormă, însă
fost în firea lui Mihai Ralea? Când îl apăra pe Stere („o fire tragică justificată de „activitatea obştească“ a celor chemaţi şi aleşi.
şi metafizică"') de învinuirea de bolşevism, sau când se „identifica“ Ultimul sector de propagandă şi agitaţie a fost UNESCO,
cu partidul comunist? vicepreşedinte al Comisiei Naţionale (T. Vianu era secretar
Mai departe. Ralea devine susţinător „trup şi suflet“ al general). Amândoi au călătorit pe banii poporului înrobit,
dictaturi „de dreapta“ a lui Carol al Il-lea şi al formaţiunii sale persecutat, peste mari şi ţări, pentru a impune „imaginea
totalitariste „Frontul Renaşterii Naţionale", deşi se declara ţărănist strălucitoare a României noi", în „drumul ei victorios spre
de stânga. Intre 30 martie 1938 şi 5 septembrie 1940, este ministrul socialism şi comunism, spre triumful revoluţiei…“
Muncii şi al Asigurărilor Sociale. Precum el însuşi afirma, „aceasta, orice s-ar întâmpla
În aceasta calitate oficială vizitează în februarie 1940 vreodată n-o putem uita"?
Germania şi este decorat cu „Vulturul german“ de Robert Ley, Şi totuşi, cum spunea Saint-Exupery, esenţa lumânării nu e
ministrul hitlerist al Muncii. (Vezi presa timpului). Din corul de ceara care se topeşte şi pătează, este lumina…
laude fără măsură (şi fără conştiinţă) aduse lui Carol - „Marele
Nostru Rege“ (cu majuscule) cu ocazia împlinirii a zece ani de la
12 Lohanul nr. 7

Pace pentru… suflet Adevărul este o flacără atât de puternică şi


luminoasă încât nu-i poţi suporta strălucirea.
Olariu Elena Goethe
spălat pământul cu lacrimile celor nevoiaşi Adevărul este o flacără atât de
Linişte. Hărmălaia minţii din umbra şi ca lacrimile să nu se piardă le-a puternică şi luminoasă încât nu-i poţi
obuzelor ultrasofisticate ale mass-mediei, transformat în fulgi. Aşa au putut fi suporta strălucirea.
posterelor şi gâfâiala celor care mereu se observate, când s-au trezit, de cei ce-au Dar trebuie ca sufletul să-ţi fie
vor în vârful muntelui, obosiţi poate, de terminat număratul voturilor, aşa s-au îmbrăcat în haină albă, să poţi înţelege şi
orele de nesomn, şi răguşiţi, au început să bucurat de seninul primei zile de iarnă, retrage la vreme, picioarele să nu-ţi intre în
se aşeze; le tremură mâinile. Inapetenţă lumina acesteia orbindu-le aproape glodul vremurilor din urmă…Şi de început
poate. Gura, cu iz de iască topită, le-a privirea…Căci nu-i lucru de şagă cu de an 2008.
încleştat buzele iar dinţii, de atâta scrâşnire, voturile acestea. Căci nu-i lucru de glumă Linişte. Într-un colţ, de suflet, un
se cariază înainte de vreme… cu statul pe fotoliu în primele rânduri. copil, privindu-se în oglindă, repetă de zor
Şi cât orbit fără zahăr au Linişte. Copiii, singurii care se bucură la o scenetă unde are rolul Bunului
consumat!...Şi câtă gentileţe cu gel le-a de venirea iernii, se joacă prinzând cu gura Samaritean; vorba acestuia, plină de
primenit pe dinăuntru mandibula…! Dar fulgii. Şi-i numără…Când au ajuns la zece, înţelepciune, trebuie să împace cele două
adevărul, peste fire de înţeles, ca un Moş drumul, alunecos, îi face să piardă şirul părţi ale omului, pozitiv şi negativ. Odată
Crăciun, este mai puternic şi luminează ziua fulgilor număraţi şi o iau de la început. Nu-i ajunse la comuniune, să dăruiască celui de-
de mâine aşa cum nici n-am visa. mai rău la numărătoarea voturilor însă; al treilea prietenie, căldură, dragoste…Ce
Pace pentru suflet. Chipurile, Andrei, copilul nimănui, este trist: bunica a mai rol!, îşi spune. Deodată observă că
îmbătrânite înainte de vreme, caută să plecat să-l aducă pe Moş Crăciun iar mama, dintr-un colţ al oglinzii îl priveşte cineva:
scormone în stejarul- trecut de prima este plecată la studii. Tatăl, dincolo, trebuie inima îi tresaltă de spaimă că cineva i-a
tinereţe, să-şi însuşească fructul acestuia; să vină acasă. Când va veni. Bunicul, urmărit toată scălămbăiala în vreme ce el se
ghinda este o poamă al cărui miez poate singurul care-i simte tristeţea şi ştia singur…Stupoare însă: era chiar el
hrăni şi gingaşa veveriţă şi pe ursuzul singurătatea, citeşte într-un ziar. Cu îmbrăcat în costumu-i de bun samaritean.
mistreţ dar pe molcomul Moş Martin: toţi ochelarii pe nas, deretică apoi acela prin Altă figură însă. Până acum nu o
deopotrivă se odihnesc la umbra stejarului bucătărie: este vremea micului dejun. observase…Poţi face şi bine dacă vrei.
şi-i mănâncă poamele cum tot românul îşi De afară răzbate până în casă războiul Numai să vrei însă…
duce veacul hrănindu-se cu laptele crud şi vesel al copiilor care adună, adună bulgării: Adevărul este o flacără care poate să
dulce al acestei ţări şi la umbra pădurilor mai mari şi mai mici, după mările, să facă te ardă până la carbonificare sau să-ţi
sale şi a livezilor mănâncă poame pe care primul om de zăpadă. Pentru că razele lumineze mintea şi sufletul devenind pentru
pământul şi florile la dau necondiţionat. soarelui încep deja să plângă pământul şi cel de lângă tine bunul samaritean sau
Numai voturile se dau cu promisiuni. pârâiaşe mici lăcrimează văile…Doar omul nebun.
Linişte. Într-o binecuvântată de zăpadă, liniştit în strălucirea soarelui,
dimineaţă de marţi ale sfârşitului de simte dar nu plânge căldura sufocantă şi
noiembrie, bunul samaritean – Dumnezeu a încet, încet se retrage din calea-i.

Sfera sfântă a Pământului Nici Claiderman


Ioana Frenţescu nu poate reda visarea,
dulceaţa sunetului
În cascada clipelor, ce îmi hrăneşte pulsarea.
unde cresc mălinii raiului,
pulsează râul inimii, un vals al uitărilor,
Prin sunete înalte cum vii
instinctul, încă, pe care timpul o va sedimenta;
vindeci duhul rănit al muzicii triste,
nebiruit de ghimpele morţii. voi şti, astfel, ce am luat
cu grijă descui glasul unui cântec
fără să mă pierd,
precum cheia sol un portativ.
Sub roua dimineţii voi şti, astfel,
bucăţi de frunze să-mi culeg destrămarea...
Fără tine nu aş fi compus,
formând puzzel-ul gândirii cu toate că versul mă cheamă,
se lasă mângâiate fără tine nu aş fi iubit,
de răsăritul soarelui, cu toate că recunosc mi-a fost teamă. Tu plângi
ce se leagănă Valentin Furtună
ca un clopot.

Florile înalţă şoapte, Vals Tu plângi


Ioana Frenţescu Şi nu-i destul că plouă afară,
în natura vindecată
Tu plângi,
de elixirul îngerilor
Potopul vine-a doua oară.
ce miruiesc cu iertare, Voi lua în pleoapele mele aşteptarea,
În vânt temut
sfera sfântă a pământului.. o lume născută în tăcere,
De plopii goi
valsul norilor scăldaţi
Aşa eram noi amândoi
în zările albe ale cerului;
La marginea vieţii.
Melodia iubirii soţului Voi lua în singurătatea mea,
Tu plângi
Ioana Frenţescu Şi nu-ntreaba poeţii
o mare de cer
Ei plâng cel mai uşor.
ce lunecă între ocheanele lunii,
Chipul tău mă farmecă, un vals al valurilor desprinse
ca şi pianul din vârfurile munţilor mareei;
ce naşte melodia iubirii, voi lăsa în căutarea mea
ce sună ca şi cristalul. o urmă a trecerii mele,
Martie 2009 13
Pasăre albă De vechea casă părintească,
De stâna de pe deal?
Venită de la Dumnezeu.
Valentin Furtună
Eu am acolo rădăcina,
Ne-om întâlni în veşnicie
Pasăre albă prăbuşită, Înfiptă adânc în timp, Protosingher Veniamin
Iarna prin mărăcinii câmpiei. Acolo am văzut lumina, Abia l-am îngropat pe tata
Vântul ameţeşte creanga, Gustând al vieţii nimb. Şi simt că-mi vine mie rândul,
Din măcieşi cad picături de sânge. Nu mai sunt cel de altă dată,
Prin păpurişul răsturnat Strămoşii adormiţi aşteaptă, Că prea îmi e la moarte gândul.
Se pierde-n vale turma. Să trec pe la morminte,
Păsări negre-adunate noaptea, Să văd le este crucea dreaptă, Mă simt din ce în ce mai slab,
Pe zare tot mai multe Îmi mai aduc de ea aminte? Boala-i pe cale de-a învinge,
Sclipiri de lup. Speranţe bune se retrag
Fii de ţărani din tată-n fiu Când nimbul morţii mă atinge.
Apropii flacăra de tun Rămăşi acasă la pământ,
Şi bubuie tăcerea. Ar vrea mereu eu să le ştiu Mi-e suferinţa mai uşoară,
Locul natal şi de mormânt. Păcatele le-am spovedit,
Nu-mi plânge azi la cap fecioară
O scrisoare de la iarnă Sunt un pribeag printre străini,
La mine-n sat mă simt acasă,
Că totuşi încă n-am murit.
Teodora Fălcianu Mă cheamă vatra din străbuni, De-o fi să mă retrag din viaţă,
Acolo-i viaţa mai frumoasă. Aş vrea ca nimeni să nu ştie,
Vântul aduce cu el o scrisoare Creadă că sunt într-o vacanţă
O lasă în codru şi apoi dispare Ne-om întâlni în veşnicie.
O gaie cu pretenţii îi dă de citire
Toate mulţimea, curioasă de fire
Tu Doamne iarăşi m-ai
Cu gura căscată aşteaptă o veste iertat Lui Mihai Eminescu
-Iarna soseşte, departe nu este. Protosingher Veniamin Ion Marcu
Fug iepuraşii şi coana vulpe
Şi păsările şi nişte ciute Tu Doamne iarăşi mai iertat (la ceas aniversar -15 ian. 2009)
Şi vrăbiuţa şi piţigoiul Pacea din suflet blând mi-o spune,
Fuge şi lupul şi cu vulpoiul Nu mai sunt rob încătuşat, La a ta aniversare
Toate ameţite, fricoase din fire Azi liber mă întorc în lume. Cunoscut fiind „poesis"
De colo-colo umblă-neştire. Toţi români cu-a lor stare
Şi aripi ca de înger cresc Postmortem îţi fac urare:
Staţi: liniştiţi-vă ce vă agitaţi Pe trupul meu eliberat, "Sit tibi terra levis".
Striga o buhă din vârf de copaci În mine imnul cel ceresc, …………………………
Priviţi la soare, priviţi asfinţitul E tot mai des psalmodiat. Mereu citesc măiastra-ţi carte
Doar vine iarna, nu vine sfârşitul! (Vorba unui scriitor)
Mi-e uşa inimii deschisă Ce n-aşi da să-ţi fiu aproape!
Ca zarea unei dimineţi, Dar nu pot fiindcă din păcate
În casă-i candela aprinsă
Dochia Lângă icoane pe pereţi.
Rămân un simplu muritor.
Teodora Fălcianu Geniul tău, e dus departe
Acum e netedă cărarea, Prin constelaţii călător
Se zvoneşte că pe muntele Ceahlău Ce duce până-n paradis, Să-ţi sed în cale, nu se poate
O preafrumoasă fată zace împietrită Îngerul meu cu lumânarea căci spaţiul care ne desparte
Dochia este numele său Mi-apare bucuros în vis. Mă face simplu cititor.
Şi este de viţă nobilă, vestită.
În steaua noii dimineţi Tu ai urcat pe culmi înalte
Povestea ei este frumoasă tare E o dulce tainică chemare, Cu versu-ţi „dulce“ curgător
La Roma vrând s-o ducă Maică Fecioară îmi repeţi Prin poezii înflăcărate
Un împărat roman Că fiul tău e singura salvare. Eşti un titan văzut în noapte
Ea auzind, de frică fuge în lume Ca Venus cel strălucitor.
Pusă pe fugă de ostaşii lui Traian
Euharistie Cu versul tău cel magistral
Să-i păcălească pe romani în grabă Protosingher Veniamin Rămas-ai o celebritate
S-a preschimbat pe loc în babă Fiind poet naţional
Şapte cojoace peste ea şi-a pus Trăim prin post o încercare
De întărire în credinţă, În ţară eşti fără egal
Şi către munţi urca, sus, sus. Şi în alte ţări, o somitate.
Îndepărtând dulcea mâncare,
De ce urca, se dezbrăca Ne avântăm spre pocăinţă.
Dacă destinul te-a lovit
Câte-un cojoc pe jos lăsa Hain şi crud, fără măsură
Ostaşii nu au fost păcăliţi Urcăm smerit spre înălţimi,
Păşind pe trepte de virtute, (Din start ţi s-a împotrivit)
Şi-atunci altă idee i-a venit Fiindc-ai fost ademenit
Decât să fiu eu de romani furată Iubirea aprinde foc în inimi
Blând dor de Dumnezeu e-n suflete. De cea moarte prematură.
Mai bine mă transform Doamne într-o
piatră! Te urmăresc seară de seară
Suntem flămânzi de rugăciune,
Către biserici alergăm, Când pe cer, nu-i nici un nor
Poezie

Ca să trăim marea minune, Văzându-ţi chipul tău de ceară


Locul natal Atunci când ne cuminecăm. Pe raza care lin coboară,
Luceafăr blând strălucitor.
Protosingher Veniamin
Ne cheamă-ntr-una liturghia,
La ea să fim prezenţi mereu, A tale gânduri nesecate
Ce tainic dor mă leagă Aşternute pe hârtie,
De locul meu natal, Spre a intra în armonia
Rămân de a pururi nestemate
14 Lohanul nr. 7
Sau mai curând neegalate Exil Nu credeţi…Veniţi şi voi…
e
ziie

Pentru români ca poezie.


Diana Dumitraşcu Luna, foarte obosită,
ez

Analizându-te mental Mi-a cerut să-i dau o sită


oe

Longeviv, n-ai fost cotat Exilat în propria-mi împărăţie Ca să-mi cearnă din lumină
Po

Dar nişte ani în plus măcar Printre propriile vise şi dorinţe răsuflate Casa să mi-o facă plină
Erai poet continental disper.
P

Şi ai fi fost neegalat. Locul meu e nicăieri. Mi-a mai spus că dimineaţa


Nu ştiu dacă sunt solitar sau solidar. I se-mbujorează faţa
Când eşti „o mină de pământ“ Poate c-am încurcat culorile Nu de mare, ci de soare
Şi în nimic te vei preface, În încercarea de a picta pe o pânză. Care-o cheamă la culcare
Aşa precum ţi-a fost sortit Am folosit negru în loc de galben.
Dar al tău suflet chinuit Pentru că orbii nu deosebesc noaptea de zi. Şi tot e, (rece din fire)
„Odihnească-se în pace“. Am vrut să nu supăr pe nimeni, Mi-a lăsat ca amintire
Dar cu toţii au început să se certe Un răvaş: Viaţa-i senină
Pentru ca 1+1 fac 2 Atât timp cât dai lumină…
Căutare Iar mintea mea şi sufletul meu au rămas
acolo.
Diana Dumitraşcu Au rămas mereu. Spre culmi
Faptul că mă caut Prof. Nicolae Olariu
este sensul ca deja m-am găsit.
Am terminat căutarea
Oaspete nocturn S-atâtea generaţii trecătoare
în locul în care am început-o. Înv. Corneliu Lazăr Ce-au încrustat pe fildeş şi hârtie
N-am ajuns nici la soare Belşugul muncii lor ostenitoare;
nici în mijlocul pământului, Într-o noapte friguroasă Făclia, luminând, ţi-au dăruit-o, ţie.
pentru a mă găsi Mă trezesc cu luna-n casă
am fost doar eu, Printr-un petecuţ de geam Când fiecare a luat doar mierea,
acolo unde trebuia să fiu de la început, Cum să intre…Habar n-am… Ce-a fost mai bun din roadele trecute,
acolo unde nu voi fi niciodată. Crescând în cupa de cleştar averea;
Bucuros de-aşa onoare Tu, toarnă-i aur, dă-o mai departe…
Îi ofer pâine şi sare
(Datina de pe la noi)

Creaţii literare ale copiilor de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Huşi


mai frumoasă serbare de peste an.
Înv. Istrate Liliana Părinţii noştri aşteaptă şi ei să vadă cum ne-am pregătit
pentru întâmpinarea Crăciunului. Costumaţia este gata, dar mai
Sărbătorile de iarnă, prilej de bucurie repetăm replicile, colindele şi dansurile populare. În clasă am
Iarna a sosit la noi fără zăpadă, dar cu multe bucurii şi împodobit cu ghirlande, baloane şi globuri, iar pe holul şcolii am
surprize. Una dintre surprize ar fi să ningă de Crăciun, sau de Anul împodobit bradul pentru ca toată şcoala să trăiască în sărbătoare.
Nou. La Anul Nou, eu şi familia mea mergem în parc la miezul
Zilele se duc repede şi se apropie sosirea lui Moş Crăciun. nopţii, pentru a trăi emoţia produsă de artificii. Brazii din parc,
Dar cum o să-l primim? Moş Crăciun, personajele din basme sunt luminate de aprinderea
Noi, clasa a III-a, pregătim colinde, scenetă cu naşterea lui artificiilor. Câtă bucurie şi entuziasm pe feţele tuturor! Apoi
Iisus Hristos, obiceiuri strămoşeşti şi dansuri populare. Fiecare urmează, veselia în jurul meselor întinse încărcate de bunătăţi.
trebuie să pregătească ceva pentru serbare. Pentru mine este cea Muzica şi dansul răsună până dimineaţă.
Spre dimineaţă, se mai aud în depărtări urete şi sorcove.

Bucurii de sărbători (compunere)


Elev: Bărbuţă Gabriel – clasa a III-a

A venit iarna friguroasă. Oamenii stau la căldură de


sărbători, povestind întâmplări de peste an. Acum, de sărbători,
toată lumea caută să aibă masa încărcată cu bunătăţi, pentru a se
bucura de naşterea lui Iisus Hristos.
Bunicul meu ne aşteaptă pe toţi copiii şi nepoţii lui în sat la
Pădureni, aproape de Huşi. În fiecare an, bunicul taie porcul şi
prepară tot felul de bunătăţi: cârnaţi, caltaboşi, tobă şi şuncă
afumată. Toţi ne bucurăm de bucatele puse pe masă.
Eu, împreună cu sora şi verişorii mei, îi împodobim
bunicului bradul din curte cu globuri, steluţe, ghirlande şi tata
pune instalaţia de beculeţe. Toată lumea munceşte în prejma
Crăciunului, dar nimeni nu este obosit. Bucuria este prea mare la
Crăciun, ca să mai simţi oboseala.
În Ajunul Crăciunului, trupe de băieţi pleacă prin sat cu
multe obiceiuri care le-au învăţat de la părinţi şi bunici: „Căpriţa”,
„Ursul”, „Moşul şi baba”. Eu simt o emoţie în suflet când îi văd,
Copii fericiţi dar mă îmbărbătez şi apoi îi privesc cu plăcere. Şi noi jucăm la
Sorina Găluşcă, grupa mijlocie şcoală „Căpriţa”
Grădiniţa nr. 1, inst. Roxana Munteanu
Martie 2009 15
şi o ştiu toţi copiii din clasă. bucurii în sufletele părinţilor şi celor dragi.
Anul acesta ştiu mai multe colinde şi mai multe urete şi am La Anul Nou, Andrei are mari emoţii, când artificiile
să merg la toţi oamenii din sat, dar mai întâi îl colind pe bunicul. luminează tot cerul deasupra oraşului. Este un moment frumos, de
parcă am fi într-o ţară de basm.
Sunt cele mai frumoase sărbători la Crăciun şi Anul Nou.
De sărbători (compunere)
Elev: Bîrsă Giany Sebastian – clasa a III-a
Uniţi în cuget şi-n simţiri
E luna decembrie, e luna cadourilor, e luna bucuriilor. Elev: Ţigănaşu Petru Cristian – clasa a III-a
Dacă vin sărbătorile, înseamnă că trebuie să ne pregătim cum
se cuvine. La ora de educaţie tehnologică, noi, elevii de la clasa a „Hai să dăm mână cu mână
III-a, am confecţionat podoabe pentru Pomul de Crăciun, am Cei cu inima română,
pregătit felicitări pentru părinţii noştri. Dar nu am uitat de colindele Să-nvârtim hora frăţiei
care se cântă de Crăciun, de obiceiurile care se mai păstrează şi Pe pământul României!“
acum şi de dansurile populare moldoveneşti.
Eu mă bucur alături de colegii mei, de doamna învăţătoare, Aşa am cântat şi am jucat hora în ziua de vineri 23 ianuarie,
atunci când confecţionez ceva pentru Pomul de Crăciun. Am pregătindu-ne pentru ziua de 24 Ianuarie, când vom sărbători 150
confecţionat îngeraşi, clopoţei, brăduţi, ferăstruici şi chiar pe Moş de ani de la Unirea Principatelor Române.
Crăciun. Sălile de clasă s-au împodobit pentru Sărbătorile de iarnă. Ne-am amintit cu plăcere de vizita pe care am făcut-o în vara
În toate clasele se aud Colinde de Crăciun. trecută la Palatul lui Alexandru Ioan Cuza, împreună cu doamna
Aceste colinde trebuie păstrate şi transmise din generaţie în învăţătoare, unde am aflat lucruri interesante despre viaţa şi
generaţie pentru a cinsti naşterea lui Iisus Hristos. activitatea domnitorului Cuza-Vodă.
De sărbători trebuie să fii mai bun, mai generos cu acele Când doamna învăţătoare ne-a povestit despre importanţa
persoane care au mai puţin. unirii pentru întreaga ţară, pentru apărarea ei, am înţeles că numai
O atenţie cât de mică ar fi ea, îl face fericit pe cel căruia i-am uniţi vom putea face lucruri măreţe pentru clasa noastră, pentru
oferit-o. familia noastră şi chiar pentru ţara noastră. Citind împreună
Să ne învăţăm să mai şi dăruim, nu numai să primim. anecdota scrisă de Ion Creangă, „Moş Ion Roată”, am înţeles de ce
moş Ion Roată se făcea că nu înţelege vorbele boierului, pentru a-l
face pe boier să înţeleagă că tot ţăranul de rând va duce greul în
viaţă.
Astăzi, dacă înveţi, te străduieşti, vei reuşi alături de colegii
tăi să te bucuri tu de rezultatele tale, dar şi părinţii tăi.
Şi să nu uităm: Unirea face puterea!

Creaţii literare ale copiilor


Toamnă bogată
Daria Filip, grupa mare
Grădiniţa nr. 1, educatoare V. Asimine, N. Gherasim

Sărbătorile de iarnă (compunere) Vază cu flori


Elev: Sîrbu Doina – clasa a III-a Georgiana Balan, grupa mare
A sosit iarna cu fulgi mari de zăpadă. Steluţe argintii plutesc Grădiniţa nr. 1, educatoare N. Gherasim, V. Asimine
prin aerul rece. Copacii sunt goi de frunze şi aşteaptă hainele noi de
la Crăiasa zăpezii.
Copiii bucuroşi au ieşit la săniuş. Ei aşteaptă cu nerăbdare Copilăria lui Eminescu
vacanţa de iarnă. În vacanţă se vor întâlni cu Moş Crăciun ca şi în
anii trecuţi şi vor petrece alături de cei dragi zile minunate. Până Elev: Nica Mihaela Elena – clasa a III-a
atunci însă, mai au de învăţat poezii şi colinde pentru Serbarea de
Crăciun, care se va desfăşura peste câteva zile. Mihai Eminescu a fost un poet iubit şi vestit în ţară şi în
Elevii clasei a III-a au pregătit multe colinde printre care multe ţări din lume.
amintim: „ Astăzi s-a născut Hristos”, „O, ce veste minunată”, „Iată Marele poet s-a născut în anul 1850 la Botoşani. Copilăria şi-
vin colindători”. Nu au uitat nici de „Căpriţa“, obicei strămoşesc, a petrecut-o la Ipoteşti, fiind al şaptelea copil din cei unsprezece ai
care este îndrăgit de toţi românii.
În ajunul Crăciunului, copiii aşteaptă cu nerăbdare să meargă familiei Eminovici. Era un elev bun la şcoală, dar cel mai mult îi
cu colindatul pe la casele vecinilor şi ale rudelor, aducând multe plăcea să cutreiere pădurile, să asculte susurul apelor de la izvoare,
16 Lohanul nr. 7
cântecul păsărelelor, adierea vântului. Zile întregi stătea în pădure, Copilul Eminescu
cu braţul sub cap, la umbra unui stejar bătrân, ascultând foşnetul Elev: Hagiu Ana-Maria – clasa a III-a
frunzelor. Îşi aminteşte cu drag de învăţătorul său, Aron Pumnul,
care l-a sprijinit în scrierea poeziilor sale. A plâns la moartea Mihai Eminescu a fost un mare scriitor al neamului
acestui om şi a scris o poezie „La mormântul lui Aron Pumnul”. românesc.
Codrul îi este ca şi un prieten, care îl ascultă şi îl adăposteşte Era un copil melancolic. Îi plăcea să înveţe, însă cel mai mult
la umbra sa. îl atrăgea natura cea care, mai târziu, avea să-l inspire în atâtea
poezii. Iubea mult natura, izvorul cu murmurul său, dar mai ales
pădurea. A scris multe poezii şi un basm care se numeşte „Făt
„ - Ce te legeni codrule Frumos din lacrimă”.
Fără ploaie, fără vânt, Eu am citit multe poezii scrise de Mihai Eminescu: „Ce te
Cu crengile la pământ? legeni...“, „Revedere“, „Somnoroase păsărele“, „Luceafărul“, „La
- De ce nu m-aş legăna, mijloc de codru...“, „Scrisoarea III“.
Dacă trece vremea mea!“ La serbarea dedicată lui Mihai Eminescu, de la 15 ianuarie,
am recitat pentru toţi copiii din şcoală, poezia „Revedere”, în
dialog cu o colegă de clasă.
Când răsărea Luna, privea ceaţa de pe câmpuri, stelele şi Eu cred că marele poet Mihai Eminescu, s-ar bucura foarte
lebedele pe apă. De multe ori se culca chiar acolo, în mijlocul mult să audă poeziile sale recitate de copii. Aşa cum au recitat trei
pădurii. colegi din clasă poezia „Scrisoarea III”. Colegul meu, Liviu care a
Mihai Eminescu s-a înţeles foarte bine cu Ion Creangă, spus replicile lui Baiazid, era aşa de încruntat încât nu-l mai
ascultându-i poveştile, povestirile şi amintirile sale. Poetul l-a recunoşteam, însă colega Mihaela, care avea rolul lui Mircea cel
Bătrân, a schimbat mult poziţia sultanului.
sfătuit să-şi scrie amintirile şi poveştile, pentru a mai citi şi alţi
copii scrierile sale. „ Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
Împreună cu doamna învăţătoare am vizitat Bojdeuca lui Ion Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Creangă de la Iaşi, locul unde amintirile, poveştile şi povestirile Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
marelui povestitor au prins viaţă. Duşmănit vei fi de toate, făr-a a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!“

Trăsături distinctive ale modernităţii în Modernitatea este


opera poetului Guillaume Apollinaire tranzitoriul, fugitivul, contingentul,
jumătatea artei a cărei cealaltă
Prof. Mioara Vasilachi jumătate este eternul şi imuabilul...
Ch. Baudelaire, Florile răului

Cuvântul modernus, adjectiv şi substantiv, s-a format în şi agresiv al dadaismului (mai ales după ce în 1919, acesta îşi
timpul Evului Mediu, din adverbul modo („recent, chiar acum"), mutase centrul de manifestare de la Zürichla Paris). De asemenea
după cum hodiernus fusese derivat din hodie („astăzi"). Modernus propune termenul „orfism”, pentru a descrie tendinţa către
însemna, după Thesaurus Linguae Latinae, „qui nunc, nostro abstracţia absolută în pictura lui Robert Delaunay.
tempore est, novellus, praesentaneus...". Principalele sale antonime Apollinaire e un poet scânteietor. Rămânând clasic în
erau înregistrate de acelaşi dicţionar, „antiquus, vetus, priscus...". Alcools, unde suprimă totuşi punctuaţia (o inovaţie), se desfăşoară
În cartea sa „Gândirea slabă“, Gianny Vattimo spune: din plin pe suprafaţa paginii în „Calligrammes“, prin eliminarea
„…modernitatea a fost epoca istorismului forte: însuşi conceptul de entravelor tipografice, dar mai ales prin inventarea desenului ce
modern a căpătat o valoare normativă – explicativă… Adică a fi reflectă versurile unor poeme.
modern însemna a fi mai apropiaţi de sfârşitul timpurilor, mai Calligrammes e o flacără care arde… Culegerea este alcătuită
avansaţi către adevăr. Numai în cultul progresului are sens o din şase părţi, fiecare de o altă culoare şi însoţeşte plecarea sa pe
valoare normativă a termenului de „modern”. Nimănui nu-i place front (1915), bucuriile sale, durerile, revelaţiile, rănile…
să fie numit reacţionar; preferă să fie numit modern. Apollinaire scrie într-un spaţiu-timp unde arta pictografică
Este şi cazul lui Guillaume Apollinaire, pseudonimul literar câştigă din ce în ce mai multă libertate, unde prinde aripi. Poet al
al poetului Wilhelm Vladimir Apollinares de Kostrowitzky, un timpurilor sale, întreţine relaţii privilegiate cu pictorii moderni, în
nume creat pentru vise. Un om născut la Roma, dintr-o mamă special cu cei cubişti (să ne amintim că Marie Laurencin e şi ea
poloneză şi un ofiţer italian, nerecunoscut de către părinţi. pictor); ideogramele sale, cuvintele dialectale, întrepătrunderea
Tinereţea îl găseşte la Paris, unde se întâlneşte cu Picasso şi cu sensului şi a versului vin să se plaseze în această optică a căutării
Max Jacob; scrie poeme, nuvele, romane şi texte erotico- limitei artistice, o limită care nu există.
pornografice revoltătoare. Nu putem să ne gândim la el decât ca la
un om a cărui delicateţe nu avea drept egal, fără îndoială, decât „Et moi aussi je suis peintre…“
lipsa de măsură. Calligrammes e una dintre cele mai emoţionante şi
Reprezentant notoriu al avangardei artistice, de la începutul răsunătoare culegeri de poezie de la începutul secolului XX şi din
secolului XX, reformator al limbajului poetic, precursor al toate secolele trecute şi viitoare… Rod al unei imaginaţii fertile, al
suprarealismului, Apollinaire utilizează pentru prima data termenul unei erudiţii misterioase, al dragostei şi al războiului… E opera
de „suprarealism”, (1917) în prefaţa piesei „Les Mamelles de unui poet ştrengar şi original. Un om a cărui biografie pare
Tiresias”, subintitulată „drama suprarealistă”. zămislită de imaginaţia lui Dumas. ca la un om a cărui delicateţe nu
Cuvântul provine din franţuzescul surrealisme = suprarealism avea drept egal, fără îndoială, decât lipsa de măsură.
- reprezentanţi: G. Apollinaire, Andre Breton, L. Aragon. Curent Amorez înflăcărat, îndrăgostit îndeosebi de o frumoasă
artistic şi literar de avangardă care proclama o totală libertate de englezoiacă întâlnită în Allemagne, de Marie Laurencin, de Lou, de
expresie, întemeiat de Andre Breton (1896-1966) şi dezvoltat mai Madeleine şi de Jacqueline cu care se şi căsătoreşte înainte de a
ales în deceniile trei şi patru ale secolului trecut (cu aspecte şi muri la 38 de ani, în zorii armistiţiului.
prelungiri ulterioare). În prima parte, în cele 16 poeme - din care şase sunt
Începuturile mişcării se leagă de grupul (noncomformist şi de caligrame - poetul imaginează desene corespunzătoare cuvintelor
evident protest antiburghez) de la revista pariziană „Litterature“ scrise. Atras de cuvântul rar, de legende, de mituri, Apollinaire e
(1919) condusă de A. Breton, L. Aragon şi Ph. Soupault, care – din când în când un poet ermetic. Toate aceste poeme nu seamănă
reclamându-se de la tutela artistică a lui Rimbaud, Lautreamont şi cu Au Pont Mirabeau. Deseori deranjează, ne obligă să părăsim
Mallarme – captează tot mai mult din îndrăzneală spiritului înnoitor potecile bătătorite ale simetriei, ale metricului, ale formei canonice
Martie 2009 17
şi ne invită să le descifrăm toate sensurile; să ne situăm, fără a fi Pentru început avem 7 poeme, nu foarte lungi, flash-uri de
deasupra, în substratul poemului, pentru a mărturisi, în final, că amintiri, imagini… Mai întâi apare fiinţa iubită, apoi o parte de
profunzimea sensului ne scapă. pânză unduitoare, o buclă de păr, şi mereu, ca o obsesie, un
„Les fenêtres“ poate fi citit ca o descriere a unei picturi laitmotiv răsărind: sângele, moartea, non-sensul acestui masacru…
cubiste şi trebuie luat ca atare. Este, în acelaşi timp, reflexia În continuare avem poeme mai lungi, ca o rememorare.
imaginarului poetic, un text ce nu se ocupă de logică, pentru a se Pentru început o fotografie contemplată, apoi Inscription anglaise
impregna de logică… pentru a se impregna de culoarea pe care o sădită în inima poetului. O viziune a Celuilalt într-un loc la fel de
degajă…de bizareria visului trezit la realitate… sordid ca şi l’Abri-caverne, iluminează prin forţa spiritului.
Ondes debutează cu un poem intitulat Liens şi se încheie cu Il Luminat de rachete şi obuze care transformă cerul în
pleut, poem-caligramă ce redă finele picături de apă coborând pe înşelătoare focuri de artificii, Guillaume se gândeşte la trupul
pământ. iubitei sale… La început de noapte, într-o călătorie fără întoarcere
Poemele din Ondes vorbesc despre sensuri, despre uitare de pentru mulţi dintre camarazii neşansei, poetului i se perindă prin
sine, despre artă, despre liantul dintre prezent, trecut şi viitor. Din faţă frânturi de amintiri: părul negru şi mătăsos, nurii blajini şi puri,
imaginarul poetului, imagini fulgerătoare ţâşnesc într-un puternic linia unduitoare a şoldului, impresia unui surâs…
accent liric. Ondes alunecă asemenea apei, fiind poate un fel de Scânteieri de tiruri se desăvârşesc în Océan de terre, poem
reflexie înainte de a aluneca în oroarea războiului. ermetic, un scut în imaginarul autorului. Nimic nu e solid, logic,
Apollinaire amestecă corpuri, temeri şi dorinţe şi ne poartă cu solul mişcător se deschide sub ochii cititorului care are de ales între
el, ca în poemul de mare întindere Les Collines, poem care pare a a accepta să se lase purtat spre absolut sau să rămână la uşa
alerga la fel ca apa vie, care atinge punctele sensibile ale fiinţei, cuvântului poetic. Obus couleur de lune e un melanj de candid şi
care amestecă dragoste şi moarte, viziune şi senzaţie… erotic, de forţă şi oniric, de contraste, relevând viziunea incredibilă
Şi poetul reia mai departe izbucniri de conversaţie, născută din groaza războiului, viziunea unui iluminat; iluminat al
reminiscenţe, schiţează portrete, porţiuni de frază, ca în Lundi rue cuvântului şi al iubirilor trecătoare, ridicând mereu capul spre un
Christine. Ne duce pe terasa unei cafenele, lăsându-se purtat de cer înstelat…
vânt pentru a nu se prăbuşi în labirintul frazei…labirintul limbii şi Apollinaire scrie Madeleinei, ciudată creatură ambiguă care
al cuvântului. amestecă totul cu nimicul, confundă imaginarul cu realitatea;
Apoi, trecând peste câteva texte, suflul se opreşte la Lettre- dragoste amară, nesăbuinţă, invizibilitate se întrepătrund în fiinţa
Océan, caligramă ermetică, mistică şi mirifică. ei.
Etendards conţine nouă poeme, din care cinci caligrame şi Obus couleur de lune se încheie cu caligrama ploii ce cade,
mai ales un fascinant poem de dragoste: C’est Lou qu’on la răspunzând celei de la începutul culegerii. Vedem şi auzim
nommait… Etendards spune adio lipsei de griji, descrie plecarea pe împreună cu poetul zgomotul blând al ploii ce dezmiardă: „écoute
front, dar şi naşterea unei noi iubiri, speranţa s´il pleut écoute s´il pleut“. Rănit grav la cap de o schijă de obuz,
renaşterii…melancolie, moarte, transfigurate în poezie, sensurile, Guillaume e trepanat „la tête étoilée“. Prin metode chirurgicale i-au
imaginarul… fost extrase rămăşiţele războiului. Dar cu siguranţă pulberea de
Etendards concentrează toată ambiguitatea culegerii în stele a ieşit la iveală.
caligrama La colombe poignardée et le jet d’eau…desene şi Ultima parte a culegerii conţine 13 poeme, număr probabil
cuvinte, asociind viaţa şi sângele…fauna şi flora însetate de viaţă, malefic sau oniric. 13 poeme, un ultim refugiu al fascinantei limbi
şi cei plecaţi pe front care deja se luptă, cu siguranţă, undeva…care a lui Guillaume. Întors de pe front, rupe logodna cu Madeleine şi se
se sfârşesc într-o mare însângerată, la căderea serii. căsătoreşte cu Jacquelin într-o splendidă lună de mai a anului 1918.
În Etendards îl găsim pe Apollinaire, soldat în Marele Moare de gripă spaniolă în acelaşi an, în zorii armistiţiului, la 38 de
Război, în lungul său palton gri…infanteriştii, ofiţerii, caii, ani.
ambulanţele…Frumosul care se prăbuşeşte în afluxul sângelui, Din perspectiva modernităţii, artistul este - cu sau fără voia sa
mocirla…Şi totuşi umbra învinge lumina, când un surâs al - rupt de trecutul normativ cu criteriile lui imuabile, iar tradiţia nu
Madeleinei, întâlnită într-un tren, îl luminează pe poet şi îl ucide în mai are autoritatea de a-i oferi modele de imitat sau direcţii de
acelaşi timp. urmat. Îi rămâne artistului posibilitatea de a-şi inventa un trecut
Case d’Armons este cea mai stufoasă parte din personal şi esenţialmente modificabil. Principala lui sursă de
Calligrammes, conţinând 21 de poeme. Două iubiri diferite îi dau inspiraţie şi creativitate este conştiinţa prezentului asumat în
aripi poetului…Lou şi Madeleine, două femei pe care le confundă, nemijlocirea şi în irezistibila sa efemeritate. Astfel, se poate spune

mee
ajungând uneori să le dedice aceleaşi texte (Reconnaissances). că pentru artistul modern trecutul imită prezentul şi nu prezentul

um
Caligrame şi poeme de formă canonică se amestecă în Case trecutul.
d’Armons pentru a forma un întreg omogen şi eterogen care ne Nu trebuie să ne surprindă, aşadar, că una dintre cele mai
poartă tot mai departe în imaginarul poetului, prins între război şi simple şi mai nuanţate discuţii despre cultura moder-

au
femeile pe care le iubeşte, la care se gândeşte şi pe care le vede. nismului/postmodernismului este iniţiată de un sociolog: Daniel
Imagini surprinse pe viu, dezordonate, cu reminiscenţe, cu Bell, în cartea sa Contradicţiile culturale ale capitalismului. După

uiilllla
voci, cu frânturi de frază…cu desene…Versurile, chiar şi atunci Bell, epuizarea culturii moderniste antiburgheze trebuie explicată
când Apollinaire nu creează caligrame, se regăsesc deseori în toate prin larga ei acceptare şi deci prin banalizare. În ultimele decenii,
sensurile, ocupă întreaga pagină, ca şi cum războiul ar întoarce modelele antinomice şi deliberat deviante ale imaginaţiei
totul pe dos, ca şi cum ar schimba toate determinările…ca şi cum moderniste nu numai că au câştigat din punct de vedere cultural,
Gu
versurile ar urma această teribilă perturbaţie…(Echelon). Şi totuşi, dar au fost adoptate practic şi transpuse în model de viaţă cotidian
uii G
deasupra tuturor, iubirea continuă să dăinuie…întotdeauna iubirea, al unei minorităţi intelectuale în continuă creştere. Odată cu acest
cea care face ca trandafirii să renască sub pana poetului, ca oroarea proces, idealul tradiţional de viaţă burgheză, cu valorile lui de
războiului să moară şi ca melancolia să renască. sobrietate şi raţionalitate, şi-a pierdut susţinătorii culturali,
Însă moartea continuă să roadă: „Toujours nous irons plus ajungând să fie perceput drept comic. Pe scena contemporană,
ullu

loin sans avancer jamais…“ Teama de „neantizare“, de a fi înghiţit crede Bell, se arată semnele unei posibile revoluţii:
de limbile infernului, aceste tranşee ale războiului din 1914, pline Avem de-a face astăzi cu o disjuncţie radicală între cultură şi
de mocirlă şi de sânge…şi camarazii care cad pe „Champ structura socială, iar atari disjuncţii au pregătit în istorie calea
tu

d’Honneur’’, pe câmpul groazei sunt transfigurate în poezie. E revoluţiilor sociale mai directe. Noua revoluţie a şi început, în două
et

timpul câtorva cuvinte pe o pagină…câtorva mărgăritare de moduri fundamentale. În primul rând, autonomia culturii, realizată
oe

frumos, libere, vehiculate de imaginarul colorat al poetului- în artă, începe acum să pătrundă în spaţiul vieţii. Ceea ce înainte se
vizionar. desfăşura în fantezie şi imaginaţie, temperamentul postmodernist
po
i

Să ne amintim de scrisorile primite de la femeile iubite, de cere să se întâmple şi în viaţă. Nu mai există diferenţă între artă şi
ap

cuvintele scrise de Lou sau de Madeleine, transformate în viaţă. Orice este permis în artă este permis şi în viaţă.
Calligrammes, unde un astru luminează noaptea fiinţei; o fiinţă
singură, cu amintirea sa, în mijlocul zgomotelor şi focurilor de Bibliografie:
ra
lli

război, în mijlocul celor care zac… Călinescu, Matei – Cinci fete ale modernităţii, Univers,
er

Lueurs de tirs reuneşte 15 poeme de pe front, din care multe Bucureşti, 1995, p. 24-88, 222-257.
Miclau, Paul – Poètes français dans la modernité, Bucureşti,
pe

pentru Lou sau pentru Madeleine. Apollinaire trece în infanterie.


Oripilitatea războiului nu îl împiedică să scrie, însă îl face să Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004.
Op

resimtă încă şi mai acut licăririle nopţii, speranţei, amorului, licăriri Mihalevschi, Mircea – Le renouvellement du discours littéraire
au 20-e siècle, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006.
A
O

care-l împresoară, acolo, în locul în care se află.


Calendar literar – înv. Iuliana-Valentina LICIU – Şcoala nr. 3, „Anastasie Panu“ 18
Lohanul nr. 7
Calendar literar – înv. Iuliana-Valentina LICIU – Şcoala nr. 3, „Anastasie Panu“
19
Martie 2009
20 Lohanul nr. 7
Creatorul! Mama Crucii poartă „sabia“ reunirii cu Dumnezeu în
Inima sa Neprihănită. Asta e rolul ce l-a primit prin bătrânul
Maria, mama Cosalvatorilor Simeon de la Dumnezeu, să fie mama cosalvatorilor, rol pe care şi
l-a asumat deja o viaţa (începând cu apostolii) treptat, şi pe care-l
Eugenia Faraon sublimează din cer. Chiar şi când a fost încercată că L-a pierdut în
templu pe Fiul lui Dumnezeu, prin ea a fost reorientată omenirea
tee

spre Centrul Cristos în Biserica Sa, căci (împreună cu Iosif) L-a


„Iar prin inima ta va trece o sabie ca să se descopere
at

găsit întreţinându-se cu Tatăl şi cu oamenii. Cele trei zile de


gândurile din multe inimi.“ (Lc. 2,35) Completare a Anunţului lui
ta

căutare au fost necesare pentru a lărgi cunoaşterea Fiului divin, de


Gabriel, aceasta prorocire anunţa Crucea ca „semn de împotrivire”.
alliit

la cercul familial, la cel universal. Sabia acelei suferinţe, de a-L


Are doua obiective: sabia din inima Mariei, şi, de aici, se lărgeşte
pierde pe Dumnezeu, a fost o stare de pionierat în căutarea lui
diafragma crucii spre toţi oamenii. „Gândurile din inimi“ sunt de
ua

Dumnezeu, de misionarism pentru a-i întoarce la El pe cei goi de


acceptare, ori de respingere a crucii, de urmare a
prezenţa Sa. Dacă „Cea plină de har „ a putut trece printr-o astfel
tu

Răscumpărătorului, ori a lumii; „spre căderea şi ridicarea


de încercare - încurajatoare pentru cei slabi, dar care trebuie să se
riit

multora…“ (Lc. 2, 34). Mama Mântuitorului, fiind împreună cu El


încumete a se jertfi pentru ceilalţi - noi cei ce nu suntem chiar până
participantă la Patimile Sale, ajută sufletele să nu se împotrivească
piir

la refuz plini de har, cu atât mai mult trebuie să o urmăm pe Maria


săbiei suferinţelor, căci prin acceptarea şi oferirea lor devin
în lupta de căutare şi „ atingere“ a împărăţiei cereşti! Şi totuşi,
cosalvatoare, adică le pasă de mântuirea celor din jur. Orice durere
Sp

Doamne nu te baza pe vitejia noastră de luptători cu propriile


fizică ori sufletească, orice eşec, împotrivire, prigonire, ori umilire
S

limite, ci condu-ne, Te rugăm, la apele adânci ale comuniunii cu


etc., ADÂNCEŞTE relaţia cu Dumnezeu şi cu oamenii, reface
Tine, la spaţiile înalte, fără curenţi puternici, ale adierii Duhului
unitatea cu Creatorul, care s-a rupt prin păcat. Siamezii sunt
Sfânt.
separaţi prin suferinţă chirurgicală, efectul invers, de
„resiameziere”, trece tot prin rană pentru a deveni una cu

Vodă răspunde propunerii printr-o epistolă de mulţumire


Contextul înfiinţării adresată serdarului Castroian, acordându-i drept recompensă pentru
fapta sa rangul de comis:
primului spital din Huşi „Simţirea vrednică de laudă în privinţa omenirii pătimitoare
care au îndemnat pe D-ta de a face jertfa de cincizeci mii lei pentru
Virgil Aghiorghiesei înlesnirea înfiinţării unui spital în oraşul Huşului, ce este de nevoie
acolo, pentru care jertfire am luat încredinţare din Anaforeaua
Iniţiativa fondării spitalului este legată de vizita domnitorului Iubirei Sale de Dumnezeu Kir Meletie Episcopul Huşului sub nr.
Grigore Ghica la Huşi, în ziua de 4 august 1851. Discutând cu 360. Ne-au pricinuit deosebită mulţămire, o aşa plăcută faptă,
autorităţile locale despre lipsa unui asemenea aşezământ în oraş, el făcându-se a fi preţuită îndeobşte prin buna pildă ce ai dat. Nu
a fost de acord cu necesitatea acestuia şi îi îndeamnă pe toţi numai păstrează pentru asta un titlu de binefăcător omenirii, ci ne
oamenii cu stare să contribuie pentru realizarea sa. Apelul îndeamnă şi pe Noi a mărturisi Dumitale a noastră mulţămire, care
domnitorului a găsit ecou mai întâi în inima unui mare filantrop pentru un făcut ce aduce înlesniri sporirii îmbunătăţirii în ţară, la
fălcian, Dimitrie Castroian, care a pus la dispoziţie suma de 50 de care priveşte cea mai întreagă a Noastră dorinţă, şi dar pe lângă
mii lei. Au mai fost apoi şi alte subscripţii mai mici, daniile mărturisirea ce facem Dumitale prin acest ofis despre a Noastră
ann

respective intrând în păstrarea domnitorului o scrisoare de mulţămire, socotim a da Dumitale şi dovada despre a noastră bună
plecare şi preţuire înaintând pe Dumneata la rangul de Comis
ea

mulţumire pentru iniţiativa lui, solicitând să se dea dispoziţie


autorităţilor locale pentru începerea lucrărilor. Textul acesteia era pentru care am poruncit Secretariatului de Stat de aţi slobozi
şe

următorul: cuvenitul Decret.”


În acelaşi an 1852 Smaranda, fiica postelnicului Iamandi,


hu

„Prea Înălţate Doamne, Hărăzirea ce aţi făcut Înălţimea proprietarul moşiei Duda, a lăsat prin testament casele sale
uii h

Voastră pentru apele poliţiei Huşi, precum şi părinteasca Voastră boiereşti din centrul oraşului, cu grădină şi gard de zid, plus 200 de
bunătate de care s-au îndulcit orăşenii acestei poliţii când au avut galbeni pentru inaugurarea spitalului. În ciuda acestor semne de
norocirea să fie vizitaţi în persoană de către Înălţimea Voastră, au bun augur, autorităţile locale nu au dat curs iniţiativei. Între
ullu

îndemnat pe mai mulţi boieri de acolo să voiască a hărăzi deosebite Comitetul Sănătăţii şi fizicul districtului Fălciu, doctorul Iasinschi,
sume de bani pentru înfiinţarea unui ospital, de care se află până s-a purtat o vastă corespondenţă, tema disputei fiind localul
allu

acum lipsit acest oraş. Cel întâiu dintre aceste persoane care le-au destinat funcţionării spitalului. Cu ocazia unei inspecţii efectuată la
rostit o sumă de cincizeci mii lei, este D. Serdarul Dimitrie spiţeria din Huşi, protomedicul Moldovei, doctorul Costache
ta

Castroian. Supuind asemenea împrejurare, cu mulţumire Vârnă, a analizat la faţa locului şi spaţiile propuse pentru a deveni
piit

sufletească la cunoştinţa Înălţimii Voastre, vă rog să binevoiţi pe de spital.


sp

o parte a însărcina locul competent cu cuvenita punere în lucrare iar Drept urmare, Epitropia Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi,
pe de altă parte spre a putea mai curând să ajung la un ţel dorit, prin singura cu autoritate asupra spitalelor din Moldova, a însărcinat o
as

o colectă după trebuinţă. Îndrăznesc a mijloci o domnească comisie pentru cercetarea şi reglementarea problemei. Zadarnic
riia

mărturie de mulţumire către serdarul Castroian, care cu bună seamă însă, căci au trecut mai bine de patru luni fără nici un rezultat.
va încuraja şi pe alţii de a-l imita spre îndeplinirea unui aşezământ Indecizia autorităţilor locale l-au determinat pe acelaşi Dimitrie
or

de nevoia pătimitoarei omenirii. Castroian să cumpere casele Smarandei Râzu, cele mai frumoase
to

Al Înălţimei Voastre / Către Dumnezeu smerit rugătoriu / din oraş, şi să pregătească mobilierul necesar pentru un spital cu 12
st

Meletie / Episcopul Huşului / nr. 360 / 1852 august 18”. paturi. În completarea gestului său extraordinar, pentru a se asigura
Is

spitalului o subvenţie fixă, Castroian propune guvernului să accepte


I
Martie 2009 21
preluarea caselor sale din Vaslui, în care să se instaleze isprăvnicia hotărâre asupra acestei declaraţii a mele, să binevoiască cât mai
şi judecătoria. Pune condiţia obligării organelor abilitate ca în curând a-mi comunica rezultatul spre cea mai departe lucrare.“
termen de un an să deschidă spitalul din Huşi, căruia Epitropia
Sfântul Spiridon din Iaşi să-i asigure anual, pentru funcţionare, Pe fondul situaţiei politice din Principate, efortul acesta
suma de 300 de galbeni. Mărturie în acest sens este chiar scrisoarea generos a rămas temporar tot fără efect. Taberele care se înfruntau
adresată de Castroian Consiliului de Miniştri: pentru înfăptuirea unirii şi-au extins influenţa, din divan, în toate
colţurile ţării. După cum este ştiut, aceste frământări s-au finalizat
„Onorabilului Consiliu de Miniştri, istoric prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în ambele
În anul 1851 fericitul întru pomenire Domnul Grigore Ghica Principate, unirea fiind proclamată şi recunoscută. În toată ţara
V. V. viind la oraşul Huşi au binevoit a ţine seama de trebuinţa începe aplicarea seriei de reforme menite să transforme Romania
acestei comune şi pe lângă alte îmbunătăţiri au făgăduit şi dintr-un stat anchilozat în formele feudalismului otoman într-un
înfiinţarea unui spital. stat modern, burghezo-democrat.
Atunci am declarat că realizându-se acest aşezământ de Sectorul sanitar a ţinut şi el pasul acestor reforme
omenire, întrajutorul său voi da un capital de 50.000 lei spre a servi înregistrând progrese însemnate. Este de menţionat că în 1853
de fond nealienabil. Mai apoi domnitorul Barbu Ştirbei
voind a vedea cu o oră mai promulgase în Ţara
înainte deschiderea spitalului, Românească „Legiuirea pentru
din propriul meu îndemn am întinderea aşezămintelor
cumpărat casele cu două sanitare şi îmbunătăţirea
rânduri a D-sale Smaranda serviciului medical“ în care se
Rîzu pe care le-am destinat prevedea încadrarea fiecărui
pentru acest aşezământ. La judeţ (33 în ambele principate),
sfârşit am mai pregătit şi cu un doctor, cu leafa de 800
mobiliţia spitalului pentru 12 de lei pe lună, un doctor
bolnavi precum crivaturi, chirurg cu 300 lei pe lună şi un
halaturi, tacâmuri etc. felcer. Prin această lege
Cu toate acestea medicul judeţului era îndatorat
făgăduinţa domnească nici să dea consultaţii gratuite în
până astăzi nu este realizată. spital, să viziteze pe bolnavii
Huşii îşi aşteaptă încă spitalul, săraci la domiciliu iar în cazuri
vroind din parte-mi a înlesni mai grave chiar şi în afara
cât cu putinţă înfiinţarea unui oraşului. Avea, de asemenea,
aşezământ filantropic de cea obligaţia să supravegheze
mai mare nevoie, vin a spiţeriile, să dirijeze
propune Consiliului vaccinările, de a se deplasa în
următoarele: judeţ în caz de epidemii, să
Rezidenţa Districtului examineze recruţii şi să facă
Vaslui este cu desăvârşire inspecţii sanitare la sate.
lipsită de încăperi pentru Pentru că în general încă nu se
autorităţile sale administrative apela pentru consultaţii la
şi judecătoreşti. De abia are o medic, preferându-se, potrivit

I s t oria s pit alului huş ean


casă în ruină ce poate servi obiceiurilor, mai mult mersul
mult pentru poliţie. la descântătoare sau la vraci, la
Eu, am în acest oraş în îndemnul Serviciului Sanitar
deplină proprietate casele din Principatele Unite,
moştenite de la moşul meu mitropolitul ţării a emis, la 27
Nicolae Chiriac. Aceste case februarie 1860, o circulară
preţeluite foarte jos reprezintă către preoţi, cărora le cerea să
o valoare de cel puţin 3000 convingă lumea să se adreseze
Dimitrie Castroian
galbeni. Casele sunt cu totul medicilor recunoscuţi de stat.
noi, iar ele pot încăpea şi prefectura şi judecătoria. Aceste case eu Emisă sub numărul 533, această circulară avea următorul text:
sunt gata a le hărăzi statului în deplină proprietate cu singura
condiţie ca guvernul să ia măsurile cuvenite ca într-un an de zile să „Prin adresa cu nr. 216, făcând cercetare şi oarecare
deschidă un spital măcar cu 12 crivaturi în oraşul Huşi şi anume: În observaţii asupra pătimaşei omeniri, care, prin necăutare de doctori
casele ce eu le-am destinat pentru aceasta iar ca fond de întreţinere ajunge în grele patimi, onor Administraţia generală a Serviciului
veşnic, să se răspundă în tot anul Epitropiei Sfântului Spiridon, câte Sanitar din acest Prinţipat, ne aduce rugăciunea de a îndatora pe
300 galbeni dobânda preţului de 3.000 de galbeni valoarea caselor preoţi, spre a predica din toate puterile cuvântului, atât prin biserici,
din Vaslui, ce le cedez guvernului în deplină proprietate. cât şi în particular, încredinţarea ce urmează a avea locuitorii în
Cu mica sumă de 300 de galbeni înscrisă în bugetul anual, doctorii recunoscuţi de stăpânire la boalele lor, chiar de la început
guvernul va realiza două foloase, va îndestula două trebuinţe şi de orice fire va fi boala, căci s-a observat că mulţi pătimaşi, nu
obşteşti: în Huşi va avea un spital, în Vaslui va avea toate numai că nu cheamă în neputinţa lor pe doctori, după toate
încăperile trebuitoare instituţiilor sale. Cu primirea acestei hărăziri mijloacele ce le dă ţara astăzi, dar, se dau mai bine pe mâna
ar rămâne îndeplinită şi cu prisosinţă declaraţia ce am dat în 1854 vrăjitoarelor, descântătoarelor, ghicitoarelor, prevestitorilor, bărbie-
pentru capitalul de 50.000 lei, astăzi cedez un fond de o valoare rilor, şarlatanilor şi alţii, încât ajung pe nesimţite în boalele cronice,
îndoită. Rog dar pe onor consiliul, că după ce va da cuvenita netămăduitoare şi merg, fără vreme, în groapă, lăsând urmaşilor
22 Lohanul nr. 7
sărăcie şi anevoinţe şi că asemenea oameni vătămători să se dea pe ştiinţifică medicală de la noi.
mâna poliţiilor spre a-şi lua pedeapsa după lege. Ca să se Una dintre cele mai importante realizări o constituie
stârpească această ceată de înşelători şi împiedicători ai bunelor înfiinţarea în 1862 a 33 de posturi de medici de arondisment, dintre
întocmiri ale stăpânirii, precum şi în poporul unde o propagandă de care, dată fiind absenţa cadrelor, au fost ocupate doar 17, toate în
neîncredere în doctori, acolo urmează şi preoţii prin adevărata lor fosta Ţară Românească. Aceşti medici aveau obligaţia:
eloquenţă şi pe lângă rugăciunile către Atotputernicul Dumnezeu, – să dea tuturor bolnavilor ajutor medical;
la patul bolnavilor, sa stăruiască a chema doctorul. Şi astfel, – să dea locuitorilor sărmani, dorobanţilor şi grănicerilor şi
urmând cu doctorul sufletesc, cu mare cucernicie morală şi tăinuire familiilor lor medicamentele
spre tămăduirea pătimaşului, să nu-l lase pradă credulităţii absurde – necesare din farmacia portativă, fără a avea dreptul să
în mâinile babelor, vrăjitoarelor şi şarlatanilor, cari sânt goniţi chiar primească o plată de la aceştia;
de sfânta biserică, ca nişte demoni împieliţaţi, ce întunecă pământul – să efectueze vaccinarea şi revaccinarea antivariolică;
cu înşelătoriile ce exersează, cu fel de fel de meşteşuguri pe furiş, – să întocmească acte medico-legale, să facă revizia sanitară
ca să atragă curiozitatea celor neadăpaţi în cunoştinţele reale şi a şcolilor, cazărmilor, hanurilor şi cârciumilor;
adevărate. – să prevină epidemiile, să combată şarlatanismul medical, să
Toţi preoţii să stăruie a predica şi a învăţa pe locuitori a să alcătuiască statisticile sanitare şi să acorde chiar asistenţă
pătrunde de nişte asemenea sfaturi, în vremi de boală şi patimi ale veterinară;
lor, făcând orice vor putea spre stârpirea acestui rău, încuibat în – să acorde o atenţie deosebită misiei morale şi civilizatoare.
toată ţara şi să triumfe adevărata ştiinţă.
(Pecetea Mitropoliei) La 28 ianuarie 1862 se adopta decretul prin care se stabilea
Nr. 533 din 27 febr. 1860 că corpurile medicale din Ţara Românească şi din Moldova „vor fi
Şef al cancelariei Sfintei Mitropolii, K.Tocilescu”. libere a practica medicina în ambele ţări surori, fără altă formalitate
decât prin ştirea superioarelor dregătorii ale serviciului sanitar“.
Referindu-ne la asistenţa spitalicească, este de remarcat că în Ulterior, Davila primeşte misiunea de a inspecta în scop informativ
Moldova fiinţau în 1860 toate instituţiile medicale
cam 950 paturi de bol- de peste Milcov.
navi, iar în Ţara Româ- Concluziile consta-
nească cu vreo sută mai tărilor efectuate asupra
mult. În timp ce în Mun- stării spitalelor şi a ser-
tenia statul întreţinea viciului medical din
spitalele din 14 capitale Moldova se regăsesc într-
de districte, în Moldova un raport bine docu-
nicio instituţie similară nu mentat. Referindu-se la
a fost în grija guvernului ţinutul Fălciului, el scria:
până la 1860, când spita- „În oraşul Huşi,
lul de la Târgul Neamţ a rezidenţa acestui district,
fost inclus în bugetul nu se află nici un spital, şi
Ministerului Cultelor. Se reclamă trebuinţa ca gu-
pare însă că Moldova vernul să prevadă în
avea o mai bună orga- buget o sumă de lei:
nizare a sănătăţii publice. -15000 pentru înfi-
În 1862 profesau în inţarea şi înzestrarea a 15
n

Primul spital din Huşi


an

Muntenia la o populaţie paturi de fier pentru


ea

de aproape 2 500 000 de locuitori, 99 de doctori în medicină, 11 bolnavi, cu toate trebuincioasele, adică pânzăria, aşternutul şi
şe

magiştri în chirurgie, 21 de patroni în chirurgie şi 20 de sub- obiectele necesare de serviciu, socotit de un pat câte 1000 lei;

chirurgi, iar în Moldova, la o populaţie mai mică cu aproximativ un -15000 pentru hrana, închirierea unui local şi întreţinerea
hu

milion de suflete, profesau 93 doctori în medicină, 6 magiştri în anuală a acestui spital;


chirurgie şi 41 de patroni în chirurgie. Cât priveşte asistenţa la -7200 leafa anuală a unui medic de oraş, care să fie însărcinat
uii h

naştere, situaţia era indiscutabil mai bună în Moldova, unde erau cu căutarea spitalului, socotit pe lună câte 600 lei;
înregistrate 145 de moaşe care căpătaseră diploma la Iaşi şi 85 care - 2400 idem a unui subchirurg de spital;
ullu

studiaseră în alte ţări, în timp ce în Ţara Românească se numărau - 4800 idem a 4 servitori, câte lei 100 de fiecare lună;
doar 77 de moaşe cu diploma de la Bucureşti şi 14 care studiaseră -----------------
allu

în alte ţări. În Moldova funcţionau 54 de farmacii cu 78 de magiştri 44000 total


iar dincolo de Milcov, 44 de farmacii, cu 57 de magiştri. ca să se poată bucura şi locuitorii sărmani ai acestui district
ta

Prin numirea lui Carol Davila la 5 septembrie 1859 în postul de binefacerile guvernului”.
de protomedic al Ţării Româneşti şi de şef al Comitetului sanitar,
piit

iar la 3 decembrie 1860, în cel de inspector general al Serviciului Ca o consecinţă a raportului menţionat, prin referatul înaintat
sp

sanitar militar din Principate, în administraţia sanitară a ţării s-a domnitorului, N. Kretzulescu susţine propunerea lui Davila,
as

resimţit un suflu nou. Cum anterior, pe timpul lui Barbu Ştirbei, subliniind necesitatea înfiinţării unor spitale noi la Dorohoi, Piatra,
fusese şeful Serviciului ostăşesc, intervalul 1855 - 1885 constituie Bacău, Huşi, Tecuci şi Râmnicul Sărat:“…unde, precum arăt, nu se
riia

adevărata etapă organizatorică a medicinii româneşti, recunoscută află de loc spitale spre a se putea întâmpina suferinda omenire.
ca „epoca lui Carol Davila“. Ajutat de Nicolae Kretzulescu şi Iacob Văzând că o asemenea tristă stare de lucruri nu s-ar ai putea
or

Felix, reuşeşte să reorganizeze şi să unifice serviciile sanitare civile prelungi fără a aduce o profundă mâhnire populaţiei acelor
to

şi militare din Principate, să întemeieze învăţământul medical şi judeţe…”, domnul Alexandru Ioan Cuza aprobă, la 25 august 1862,
st

farmaceutic superior românesc, să fixeze cadrul organizatoric înfiinţarea spitalelor de peste Milcov.
Is

modern al medicinii autohtone, pregătind terenul pentru creaţia La aceeaşi dată Comitetul Sanitar al Moldovei este desfiinţat.
I
Martie 2009 23
Cancelaria acestui Comitet şi Administraţia Sanitară din Muntenia a obţinut diploma de „pecaru“ (medic) clasa a II- a la Academia de

I s t oria s pit alului huş ean


se reorganizează în patru birouri conduse de Direcţiunea Generală a Medicină din Viena în 1839 şi obţine dreptul de liberă practică în
Serviciului Sanitar, dependentă de Ministerul din Lăuntru şi un Principate în 1864. În 1866 îl aflăm medic al oraşului Huşi şi al
Consiliu Medical Superior. Conducerea acestei Direcţii era spitalului pe dr. David Almogen. Originar din Tismanitz – Galiţia,
asigurată de un inspector general (C. Davila) şi un vice-inspector a trăit între anii 1828–1897. Şi-a desăvârşit studiile universitare de
(Iacob Felix). Printr-un decret din 13 noiembrie sunt unificate medic la Erlangen în 1853. A funcţionat un timp ca medic de plasă
titlurile medicilor oficiali din Muntenia şi din Moldova care devin şi medic al comunităţii evreeşti din Leova după care s-a stabilit la
medici primari de district, având sarcina de a se ocupa „mai cu Huşi. În timpul Războiului pentru independenţă a inventat o
osebire cu căutarea sătenilor bolnavi.“ brancardă pentru transportat răniţii, utilizată de ambulanţele
româneşti şi ruseşti. Pentru aceasta a fost decorat cu Coroana
Pentru oraşul Huşi, textul ordinului-telegramă transmis la 27 României şi Steaua Independenţei. A perfecţionat aparatul de tras
august 1862 (în Istoria Huşilor, Editura „Porto-Franco“ 1995, pag. puroi inventat de doctorul francez D. Lafoy, introducându-l în
206, este datat 26 august) prin care s-a pus în aplicare propunerea spitalele din Iaşi, Bucureşti, Viena, Paris şi Petersburg.
lui Davila a fost următorul: Cu toate stăruinţele nu s-a putut stabili succesiunea medicilor
ce au urmat la conducerea spitalului sau au lucrat în el între 1866-
„Domnilor membri ai municipalităţii Huşi. Cu ocazia 1889. Se pare că lista lor a fost bogată, fiecare stând un timp prea
unificării serviciului sanitar, Măria Sa Domnitorul a întărit scurt pentru a lăsa mărturii. Din însemnările doctorului Chernbach
înfiinţarea unui Spital de 15 paturi de bolnavi în acel oraş. Davila „. aflăm doar de doctorul Galescu care a murit pe front în 1877 şi de
doctorul Gîdei, care funcţiona prin 1881.
Este, practic, actul de naştere al spitalului. Telegrama tulbură Cert este că în ciuda fondurilor provenite din donaţii sau
liniştea membrilor din Consiliul Municipal şi chiar dacă discuţiile alocaţii bugetare, spitalul era rău îngrijit. Aspectul a fost constatat
cu privire la clădirea în care va funcţiona spitalul ar fi continuat, la şi de Episcopul Calinic Dima, într-o vizită făcută la Huşi în
10 iunie 1863 Davila ordonă Primăriei să trimită comisari la Galaţi ianuarie 1880. Drept urmare, el recomanda preoţilor să contribuie
pentru a ridica lenjeria sosită de la Paris şi paturile de la Casa la întreţinerea spitalului prin colecte în parohii.
Grand din Londra! Primăria a trebuit de această dată să se De consemnat că la îndemnul lui Davila mulţi tineri din Huşi
conformeze şi astfel, în casa donată de Castroian, situată pe terenul sau din judeţ au urmat cursurile Şcolii Naţionale de Medicină şi
unde este astăzi Policlinica, la 1 octombrie 1863 s-a inaugurat Farmacie, între aceştia numărându-se Nicolae Ursulescu, Gheorghe
Spitalul Huşi. Clădirea acestuia era compusă din subsol, parter şi Dorcariu, Alexandru Peride şi Teodor Gîdei. Doctorul Almoghen
etaj, cu un total de 11 camere, aprovizionarea cu apă fiind făcută de revine la conducerea spitalului în 1889 rămânând în funcţie până la
la reţeaua oraşului. moartea sa în 1897. Primul sub-chirurg al spitalului a fost Ştefan
Primul medic al spitalului a fost doctorul Iosif Schmid. El s-a Corvin, elev al Şcolii Naţionale, care a făcut la Huşi un stagiu în
născut în 1797 şi apare pentru prima oară într-o catagrafie a 1863. Treptat se schimbă şi concepţia despre rostul spitalelor,
doctorilor din Moldova la 12 decembrie 1829, când funcţiona ca exprimată în hrisovul lui Constantin Racoviţă la 1757, la
„doftor la Botoşani”. Conducerea spitalului era asigurată de deschiderea spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi, de a fi „pentru
doctorul Dimitrie Gutides (după alţi autori Butides) iar hrană, chiverniseală, căutarea şi odihna săracilor“, acestea evoluând
administrarea printr-o comisie compusă din prefectul districtului, către unităţi de tratament ştiinţific al oamenilor bolnavi.
preşedintele comunal, medicul primar al districtului şi medicul
oraşului, care funcţiona şi ca medic curant al unităţii nou înfiinţate. Notă: Dintr-o regretabilă eroare redacţională, la partea întâia,
Dimitrie Gutides a făcut studiile la Constantinopol obţinând publicată în numărul 5, au fost incluse informaţii care fac parte din
diploma în 1852. După 5 ani vine în ţară iar din 1864 îl aflăm alt capitol al lucrării (pag. 19, de la: Pentru perioada 1913-1918...).
medic al oraşului Huşi şi medic al spitalului. A funcţionat puţin la
Huşi, căci în 1865 îl găsim confirmat medic secundar la Galaţi iar
postul său la spital a fost preluat de dr. Avedyk Romnaldo. Acesta

nuanţe de la Pluto). În ciuda acestei semnificaţii însă, 7 a fost numit


şi „numărul odihnei şi al desăvârşirii”, în analogie directă cu Ziua a
Astrologia anului 2009 7-a, când Dumnezeu, terminând de făcut Lumea, Şi-a permis să Se
odihnească. Dar, după cum notează Heline: „odihna nu se referă la
o încetare a activităţii, ci la ieşire din Haos, către o ordine
Paul Matei Iosif superioară, mai aproape de Desăvârşire”.
Reţinem astfel nuanţa mistică a septilului, care, ca tip de
Septilul – unghiul de 51 de grade energie, conferă imboldul lui de a înţelege Întregul şi desăvârşirea,
indicând totodată „aptitudinea de a sesiza misterul sau acel ceva
Anul 2009 debutează sub auspiciile unui aspect astrologic misterios aflat în spatele părţilor unui subiect...”; într-un astfel de
mai puţin comun în astrologia contemporană, şi anume, unghiul de context, „7 se referă la creativitate ca fiind fuziunea dintre energie
51 de grade, cunoscut sub numele de „septil”. De foarte mult timp, şi materie prin lucrarea inspiraţiei divine”.
el se produce între planetele grele Pluto şi Neptun. John Addey pune septilul în legătură cu aspectele mai
Aspectul de septil corespunde numărului şapte şi, prin acesta, degrabă represive, tulburătoare, de negare a propriei persoane, ale
şi cu armonica a 7-a, frecvenţă de rezonanţă ce rezultă din sexualităţii (nuanţele date de Saturn-Neptun-Pluto) sau cu înclinaţia
împărţirea cercului zodiacal în 7. În toate epocile, numărul 7 a fost către a fi celibatar, chestiuni care determină sublimarea forţei
asociat cu sacrul şi cu Creaţia Divină. Numerologia îl interpretează sexuale, condiţie necesară pentru manifestare inspiraţiei artistice şi
ca fiind un număr profund ocult, în corespondenţă cu cunoaşterea a impulsului creator.
de sine, cu analiza interioară, cu căutarea semnificaţiei ultime şi a Dane Rudhyar consideră că septilul ar indica tendinţa anti-
înţelepciunii. El este numărul meditaţiei, al contemplaţiei, al socială a nativului, care tinde mai degrabă către „a se elibera din
retragerii. De aceea, 7 tinde să fie izolat, distant şi din altă lume. orice constrângeri colective, ca şi cum ar fi motivat de o putere
Pare a fi un compus format din esenţele lui Saturn şi Neptun (cu ocultă sau de o predestinare anume, ce-l pot conduce către
24 Lohanul nr. 7
sacrificiu şi o viaţă simbolică”. Delphine Jay afirmă că septilul aspectului constă, înainte de toate, în longevitatea lui, deoarece el
„poartă cu el o nuanţă fatalistă care ia naştere din situaţii ce par a favorizează crearea şi menţinerea unor fenomene de rezonanţă de
avea o semnificaţie dincolo de cea comună. Această nuanţă creează foarte lungă durată.
o luptă interioară pentru expansionarea conştiinţei, forţându-l pe Septilul Neptun-Pluto durează din 1997 până în 2016; el
nativ să facă investigaţii dincolo de ceea ce este evident”. începe pe semnele zodiacale Săgetător-Vărsător, continuă pe
Probabil că cel mai înţelept este să considerăm septilele dintr- Semnele zodiacale Capricorn-Vărsător şi se termină pe Semnele
o temă astrologică drept capacităţi potenţiale. Mai ales dacă ele îl zodiacale Capricorn-Peşti.
implică pe Saturn sau pe Pluto, e posibil ca domeniul de viaţă − 25.10.2008-05.04.2009 – este un septil care începe cu
indicat de aceste planete să-l oblige pe nativ să accepte o „soartă Pluto în semnul zodiacal Săgetător şi se termină cu Pluto în semnul
inevitabilă“ sau un „destin irevocabil“ care par a fi dincolo de zodiacal Capricorn
puterea lui de a le controla. 30.10.2009-04.04.2010 − 05.11.2010-01.04.2011 −
Este bine să avem în vedere însă şi o altă idee, şi anume, 13.11.2011-28.03.2012 – este un septil care începe cu Neptun în
analogia dintre septil şi heptagramă, formă iniţiatică de cunoaştere semnul zodiacal Vărsător şi se termină cu Neptun în semnul
şi de înţelegere a ritmurilor ce rezultă din punerea în armonie a zodiacal Peşti
celor 7 planete „tradiţionale”, Soare, Lună, Mercur, Venus, Marte, 21.11.2012- 22.03.2013 − 02.12.2013-14.03.2014 −
Jupiter şi Saturn. Rezultă de aici că septilul, ca tip de rezonanţă pe 16.12.2014-04.03.2015 − 08.01-12-02.2016
care o generează, solicită participarea tuturor sferelor de forţă
planetară la un eveniment cosmic de durată. Iată de ce, ori de câte Ce ar putea transmite septilul Neptun-Pluto?
ori planetele sunt în sfera directă de influenţă a lui Neptun şi/sau Înainte de toate, acest septil tinde să fie o trăsătură de
Pluto, aflate în aspectul de septil, rezonanţele se amplifică. Aşadar, caracter a generaţiilor născute sub energia sa. Cu siguranţă că el ar
în această perioadă, asistăm la apariţia, manifestarea şi apoi trebui înţeles mai întâi din punct de vedere spiritual, dacă suntem
disiparea unor energii şi evenimente de anvergură sau de mari de acord cu observaţia că planetele transpersonale pun mai puţin
proporţii şi care sunt fireşti sfârşiturilor şi începuturilor de ere, de problema unor evenimente de factură socială şi mai mult problema
vârste cosmice. unor transformări profunde în gândirea şi simţirea umană. Atunci
În astrologie se vorbeşte foarte puţin despre aspectul de când energiile divine care vin în planul Pământului prin
septil, se cunoaşte foarte puţin efectul lui direct, este intermediul lor, latura noastră egotică le distorsi-
menţionat în lucrările de specialitate dar nu şi onează prin intermediul voinţei personale,
tratat cu suficientă atenţie. Am putea limitate, şi a predispoziţiilor noastre către
concluziona că el arată un eveniment care realizările înşelătoare, efemere, ale
cu siguranţă se va petrece, prin care nivelului material. Orgoliul intelectual,
este musai să trecem, indiferent de prostia crasă, nevoia viscerală de
susţinerea pe care o avem. El poate putere şi de înavuţire, goana pato-
fi diminuat ca intensitate ca urm- logică după plăcere şi satisfacţii
are a unei anumite Graţii Divine, instinctuale pervertesc energiile
dar nicidecum evitat. sublime ale acestor sfere de forţă
Septilul se pare că este cu planetară, care, în realitate, sus-
atât mai interesant şi mai ţin capacitatea de a ne abandona
puternic cu cât el antrenează Voinţei Tatălui Ceresc, capa-
mai multe energii, fie prin citatea de acces nelimitat la
intermediul planetelor angre- Adevărurile Divine, inspiraţia
nate în aspect (cel puţin 3), fie artistică de origine divină,
prin intermediul „Semnelor compasiunea, nonposesivitatea.
acoperite“ de el. Unghiul de 51 Septilul Pluto-Neptun poate
de grade se poate produce în două indica o criză terestră generală la
feluri: nivelul aparatului politic mondial,
- fie între o planetă aflată la deconspirarea guvernării oculte a
mijlocul/sfârşitul unui Semn zodiacal lumii, corupţia ordinară prin putere
şi o planetă aflată la începutul/mijlocul politică şi financiară, micimea siste-
altui Semn zodiacal, planetele fiind melor religioase înfiinţate din nevoi poli-
„despărţite“ de către un alt Semn zodiacal tice, apariţia unor boli extrem de grave ca şi
întreg (de exemplu, Soare la 21 grade Săgetător falimentul final al industriei farmaceutice şi al
şi Marte la 12 grade Vărsător, între ele fiind semnul medicinii alopate, creativitatea artistică subcorticală,
zodiacal Capricorn) ruina sexuală a fiinţei umane – cu alte cuvinte, sfârşitul a tot ceea
- fie între două planete aflate în semne zodiacale vecine (de ce este putred, demoniac, satanic.
exemplu, Soare la 7 grade Berbec şi Saturn la 28 grade Taur). La extrema cealaltă, căutătorii spirituali sinceri precum şi
Aspectul de septil se produce permanent, mai ales atunci căile spirituale autentice pot culege roadele practicii lor spirituale
când planetele se află foarte aproape unele de altele, cum este cazul constante, ale credinţei lor ferme şi profunde în Dumnezeu Tatăl,
în intervalul 3.01-3.02.2009, ceea ce şi explică forţa lui de ale iubirii necondiţionate faţă de toată Creaţia, ale încrederii lor în
manifestare. Totul este să fim atenţi la aceste momente şi să puterea Binelui, a Frumosului, a Armoniei şi Ordinii Divine.
observăm ce se petrece pe durata lui, care poate fi de la câteva ore Concomitent cu sfârşitul lui Kali Yuga (era întunericului spiritual şi
– cum este cazul septilului creat de Lună – până la câţiva ani, când a ignoranţei desăvârşite care generează societăţile de consum,
septilul este creat de planetele grele, precum Pluto şi Neptun în limitate la bunurile materiale ale vieţii), se pot naşte noi idealuri
zilele noastre. spirituale, noi tendinţe şi direcţii estetice, frăţii spirituale reale,
cum, în egală măsură, se pot renaşte vechile şi adevăratele credinţe
Septilul Neptun-Pluto şi direcţii spirituale, marile iniţieri oculte de origine divină, artele
e
giie

Acest aspect are o durată de aproximativ 20 de ani fără însă divinatorii, formele de vindecare spirituală, structuri de organizare
ca el să existe în mod constant de-a lungul acestei perioade. a societăţilor umane după modelele celeste, divine.
og

Datorită mişcărilor lente ale acestor planete precum şi ale Ţinând cont că septilul Pluto-Neptun acoperă, pe întreaga
îndelungatelor lor perioade de mişcare retrogradă aparentă, durată a manifestării sale, trei semne zodiacale, şi anume, trei
ollo

aspectul se face şi se desface de nenumărate ori, cu o durată dintre cele patru Semne „bătrâne“ de la finalul Zodiacului, el
variabilă, cuprinsă între 67 de zile (la momentul debutului) şi 167 cunoaşte trei etape importante, astfel:
ro

de zile (la momentul de maxim).


tr

Unghiul de 51 de grade dintre ele s-a format prima dată spre Etapa Săgetător-Vărsător
finalul lui noiembrie 1997 şi a durat aproximativ 70 de zile, a atins
st

Cele două semne zodiacale au în comun deschiderea de spirit


apogeul în intervalul 19 oct 2005 – 3 apr 2006, şi va avea pentru
As

şi libertatea în gândire, aspiraţia spirituală sinceră, capacitatea de


ultima dată loc în intervalul 8 ian – 12 feb 2016. Importanţa
A

a-i orienta pe oameni către scopuri nobile, elevate, puterea de a


Martie 2009 25
accepta şi chiar de a aduce noul în lume, dragostea faţă de viaţă, diferite, grupuri de oameni să aibă aceleaşi iniţiative, acţiuni,
forţa colectivităţii umane de a se uni spontan pentru schimbări decizii, revelaţii. Acest fapt atrage atenţia că, la nivel planetar,
necesare. Septilul Pluto-Neptun pe Semnele zodiacale Săgetător- fenomenul de rezonanţă devine din ce în ce mai evident. Oamenii
Vărsător ne-a adus energia necesară deschiderii noastre de spirit, o intră spontan în rezonanţă unii cu alţii. Ceea ce este minunat şi
mai mare capacitate mentală de a înţelege existenţa dincolo de arată clar că omenirea se află în plin proces de manifestare a unei
aparenţele ei terne şi aspiraţia sinceră către libertatea în gândire, frăţii spirituale planetare naturale.
către libertatea spirituală mai ales.
Dintre conjuncţiile anului astrologic 2009, iată-le mai jos pe
Etapa Capricorn-Vărsător cele mai importante:
Cele două semne zodiacale au în comun capacitatea de a
exista firesc în continuul spaţiu-timp precum şi sentimentul de Conjuncţia complexă Junon-Uranus în semnul zodiacal
responsabilitate civică sau de direcţionare a maselor către un ideal Peşti
social mai bun. Septilul Pluto-Neptun pe Semnele zodiacale Junon arată iubitul ideal/iubita ideală pe care îl/o căutăm,
Capricorn-Vărsător ne forţează cumva să depăşim limitările şi conştient sau nu, întreaga viaţă, în vreme ce Uranus indică energia
confuziile noastre de fiinţe ale secvenţialităţii şi ale existenţei formidabilă a schimbării, a ieşirii din limitare, uneori a unei
liniare, susţinându-ne în transformarea lentă dar constantă din atitudini rebele care ne scoate în mod imprevizibil din mediocritate,
interiorul inimii, din interiorul conştiinţei. din rutină. În acelaşi timp însă această planetă semnifică nevoia de
puritate şi de libertate în cel mai elevat şi frumos sens al
Etapa Capricorn-Peşti cuvântului. Conjuncţia pe care ea o realizează cu asteroidul Junon
Cele două semne zodiacale au în comun calitatea de profund, în semnul zodiacal Peşti poate semnifica impactul pe care
care vizează atât resursele fundamentale ale vieţii, cât şi originile ei iubitul/iubita îl poate avea asupra cuiva, printr-o putere de dăruire
subtile, divine. Septilul Pluto-Neptun pe Semnele zodiacale extraordinară. Mai semnifică, de asemenea, puterea profund
Capricorn-Peşti ne motivează în asumarea unor responsabilităţi purificatoare a iubirii necondiţionate, plină de compasiune,
totale, care vizează esenţa existenţei însăşi, ne susţine să ne capabilă să-şi asume rolul de trezire din ignoranţă sau monotonie a
construim pe interior ca fiinţe de lumină dar şi să conştientizăm că fiinţei iubite. Practic, foarte mulţi dintre noi vom experimenta,
avem o misiune planetară, aşa cum toate rasele umane au avut-o la probabil, o iubire cu totul şi cu totul deosebită, care să ne marcheze
fiecare mare schimbare de ciclu cosmic, şi anume, aceea de a ne în sens benefic viaţa, care să ne ajute să ne transcendem egoul, care
smulge din efemeritate, aceea de a înţelege viaţa aici, pe Terra, ca să ne zgâlţâie din confortul pe care ni-l dorim cu atâta. Putem trăi
pe o şcoală de transformare lăuntrică, ce ne apropie tot mai mult de iubiri neobişnuite, de un romantism profund şi autentic, sau un
Dumnezeu. sentiment puternic de iubire pură să ne faciliteze accesul la stări de
Iată acum şi septilele care se formează în anul 2009, cu conştiinţă superioară sau prin iubire să avem trăiri spirituale cu
menţiunea că ne-am mulţumit doar la a le enumera şi a preciza totul şi cu totul deosebite şi să atingem stări înalte de conştiinţă sau
eventuale schimbări de direcţie ale mişcării planetelor, fără a să avem acces la profunzimile insondabile ale sufletului. În condiţii
menţiona însă nimic altceva, nici măcar porţiunea de Zodiac pe de practică spirituală constantă, de inimă pură, de devotament şi
care ele o acoperă (interpretarea fiecărui septil în parte poate abnegaţie, de iubire faţă de Dumnezeu Tatăl, să atingem stări de
constituie ea singură un volum consistent de cercetare astrologică conştiinţă christică sau să trăim la unison cu Fiinţa Christică.
pe care spaţiul de faţă nu ni-l permite). Aspectul este foarte frumos iar cei care vor experimenta această
Nu avem pretenţia că le-am identificat pe toate, dar am făcut energie vor avea ce povesti (şi împărtăşi şi celorlalţi) la sfârşitul lui
tot posibilul să identificăm cât mai multe, deoarece energia lor 2009.
tinde să fie foarte importantă în anul astrologic 2009, ca energie
profund creatoare, purificatoare, transformatoare. Conjuncţia complexă Jupiter–Neptun-Chiron în semnul
Perioada cea mai intensă de formare şi de manifestare a zodiacal Vărsător
energiei septilelor este cuprinsă între lunile ianuarie-mai, din iunie Conjuncţia dintre Jupiter şi Neptun se petrece o dată la
ele slăbind ca intensitate; situaţie de aşteptat, de altfel, deoarece aproximativ 13 ani. În astfel de momente aspectul spiritual este
planetele „se desfac“ din „plutonul“ pe care îl alcătuiesc imediat deosebit de puternic activ, am putea chiar vorbi despre generaţii
după Anul Nou, în porţiunea de Zodiac de la Capricorn la Peşti. spirituale. Cu o toleranţă de plus/minus un an, menţionăm anii
De asemenea, am fost mai puţin atenţi la septilele Lunii, care 1957-1958, 1970, 1983, 1996 etc.
sunt foarte dese, limitându-ne la cele care ni s-au părut mai Asteroidul Chiron, aflat pe orbita dintre planetele Saturn şi
interesante, fie datorită componenţei energetice a septilului pe care Uranus, indică acţiunea unui iniţiat spiritual care pune în echilibru
ea îl realizează, fie datorită tranzitării Semnului zodiacal Rac (care conservatorismul şi nonconformismul, vechiul şi noul, tradiţia şi
este domiciliul ei). În principiu, septilele sale sunt foarte multe, ele inovaţia, lentoarea şi iuţeala, rutina şi spontaneitatea. Locul ocupat
realizându-se astfel: de Chiron arată atât domeniul de viaţă în care avem cel mai mult
- odată în prezenţa lui Saturn, ori de câte ori Luna tranzitează nevoie de un Ghid spiritual pentru desăvârşirea noastră, cât şi
Semnele zodiacale Rac şi, respectiv, Balanţă (intrarea lui Saturn în domeniul de viaţă asupra căruia un Ghid spiritual va avea cel mai
semnul zodiacal Balanţă va reconfigura aceste septile, antrenând mare impact.
Semnele zodiacale Leu şi Scorpion iar, ulterior, în 2010, semnul Această conjuncţie complexă Jupiter, Neptun, Chiron în
zodiacal Fecioară) semnul zodiacal Vărsător arată că anumiţi Ghizi spirituali deosebiţi
- a doua oară oriunde din Semnele zodiacale îşi vor asuma responsabilitatea enormă de a călăuzi grupuri mari de
Scorpion/Săgetător până în Semnele zodiacale Berbec/Taur, faţă de oameni. De asemenea, e posibil ca, în condiţii cu totul deosebite,
planetele aflate în Semnele zodiacale Capricorn, Vărsător, Peşti. omenirea să primească un Ghid spiritual prin excelenţă.
În situaţii cu totul speciale, mai pot fi luate în considerare
septilele pe care Luna le realizează când ea tranzitează unul dintre Conjuncţia Lilith-NN în semnul zodiacal Capricorn
Semnele zodiacale Scorpion, Peşti, Taur (de exemplu, septilele În fine, o ultimă conjuncţie dar foarte delicată este aceasta,
realizate de Luna în tranzit în semnul zodiacal Scorpion şi Pluto dintre NN şi Lilith, conjuncţie de lungă durată ce se manifestă o
aflat în semnul zodiacal Capricorn). dată la aproximativ 6 ani. Ea are loc în intervalul 16.08-4.10.2009,
Astrologie

şi indică perioada în care discernământul spiritual trebuie să fie


Conjuncţiile complexe extrem de treaz. Energia ei este extrem de subtilă şi, pe durata
Conjuncţiile constituie un neaşteptat de dinamic eveniment manifestării acestei conjuncţii, oamenii tind să nu fie atenţi şi la
astrologic al anului 2009. Alături de septil, ele se află în prima linie jumătatea goală a paharului sau pierd din vedere diferenţa dintre
a aspectelor planetare. Aspecte deosebit de puternice, ele aparenţă şi esenţă. Lucrurile par bune, şansele par extraordinare, nu
însumează energia mai multor sfere de forţă care acţionează la sesizăm compromisul sau dedesubturile, punctul slab al unui proces
unison, într-o combinaţie energetică ce nu-şi greşeşte niciodată în derulare – deci nu vedem ce este în spatele cortinei şi suntem
ţinta. Practic, de-a lungul întregului an, planetele se mişcă furaţi de aspectul de suprafaţă al unei situaţii sau al unei relaţii, fără
împreună, cel puţin două câte două, formând interesante şi a mai avea capacitatea de a coborî în profunzimea lucrurilor. După
numeroase conjuncţii. Este semnificativ acest fapt pentru acţiuni la ce aspectul dispare, sesizăm că lucrurile sunt cu totul altfel dar nu
unison ale grupurilor umane. Este posibil ca, în zone geografice înţelegem unde am greşit!!! Ne căim amarnic dar, evident, regretele
26 Lohanul nr. 7
nu mai rezolvă nimic. Pe durata aspectului e bine să amânăm cuadratură cu conjuncţia Soare-Venus din semnul zodiacal Berbec;
deciziile radicale sau foarte importante, să ne controlăm acestei conjuncţii i se adaugă Mercur şi Luna
consideraţiile cu privire la ceva anume şi să fim ceva mai analitici.
Poate că este bine de ştiut că, tot pe durata acestui eveniment 18.04-22.05.2009
astrologic, e necesar să evităm, deopotrivă, aderarea fanatică la o - conjuncţia complexă Neptun, Jupiter, Chiron din semnul
direcţie spirituală sau, dimpotrivă, condamnarea vehementă sau zodiacal Vărsător în cuadratură cu Mercur în semnul zodiacal Taur;
manifestarea adversă încrâncenată faţă de aspecte religioase sau cuadratura este foarte dinamică, deoarece Mercur trece în semnul
spirituale pe care nu le înţelegem. Adepţii unei căi spirituale sau zodiacal Gemeni, intră în mişcare retrogradă aparentă, revine în
cursanţii şcolilor spirituale care vor să renunţe din varii motive la semnul zodiacal Taur, face o conjuncţie perfectă cu Soarele şi, în
drumul ales ar fi indicat să amâne aceste decizii până la ştergerea felul acesta, cuadratura atinge un moment de maxim energetic în
definitivă a aspectului, când înţelegerea lor va fi mai profundă şi data de 18.05, ca, în final, Mercur să părăsească acest aspect la data
mai limpede. Testele spirituale se pot înmulţi mai ales în acest de 18.06.2009
interval în care este necesar să ne păstrăm discernământul treaz şi
vigoarea mentală în bune condiţii, pentru a traversa cât mai 22.04-4.05.2009
echilibraţi şi controlaţi perioada menţionată. - Pluto din semnul zodiacal Capricorn în cuadratură cu
conjuncţia perfectă Marte-Venus care trece din semnul zodiacal
Cuadraturile Peşti în semnul zodiacal Berbec
Cuadratura este aspectul astrologic realizat de două planete
aflate la distanţă de 90 de grade una de cealaltă şi rezultă din 5-8.06.2009
împărţirea cercului zodiacal în patru. Sunt considerate în cuadratură - Soarele în semnul zodiacal Gemeni face cuadratură cu
cele 4 semne zodiacale cardinale, cele 4 semne zodiacale fixe, cele conjuncţia Junon-Uranus din semnul zodiacal Peşti şi cu Saturn din
4 semne zodiacale mobile. semnul zodiacal Fecioară, PERIOADĂ DELOC FAVORABILĂ
Astrologia tradiţională priveşte acest aspect ca pe unul deloc CĂSĂTORIILOR
favorabil sau plăcut, iar în astrologia modernă încă se mai foloseşte
termenul de „aspect malefic“ pentru a o desemna. Aspectul nu este 15-28.06.2009
nicidecum malefic şi termenul necesită o discuţie mai nuanţată. - conjuncţia Junon-Uranus din semnul zodiacal Peşti în
Cuadratura, fiind în analogie cu numărul 4, semnifică cuadratură Pluto din semnul zodiacal Capricorn şi cu Soarele din
momentul în care cele patru Elemente – Pământ, Apă, Foc, Aer – semnul zodiacal Gemeni, alcătuind în cele din urmă un Careu în T
sunt angrenate, solicitate în acelaşi eveniment, care, prin mobil, data de 16 iunie fiind un potenţial maxim energetic datorită
complexitatea şi profunzimea sa, marchează un salt evolutiv Lunii care se adaugă conjuncţiei Junon-Uranus, pentru câteva ore;
necesar, care trebuia să se producă de mai mult timp şi în faţa
căruia noi am ezitat. Niciodată un astfel de eveniment nu vine în 25.06-17.07.2009
mod brutal. El a fost anunţat cu mult înainte, iar noi am avut un - conjuncţia complexă Neptun, Jupiter, Chiron din semnul
anumit interval în care trebuia să facem schimbarea de bună voie. zodiacal Vărsător în cuadratură cu conjuncţia Marte-Venus din
Dacă atunci ne-am blocat, dacă atunci nu am avut curaj sau dacă semnul zodiacal Taur; din data de 9.07 Venus părăseşte cuadratura
am fost prea orgolioşi ca să acceptăm acea schimbare, iată că
aspectul de cuadratură vine cu un val energetic foarte mare şi ne 29.07-4.08.2009
conferă ceea ce mai înainte n-am avut. Astfel, acţionăm de nevoie, - cuadratură între Venus în semnul zodiacal Gemeni şi
fiindcă altă soluţie nu mai este. conjuncţia Junon-Uranus din semnul zodiacal Peşti; Tuturor
Din acest motiv, termenul de „aspect dinamic“ ni se pare cuplurilor sau relaţiilor de dragoste tensionate li se recomandă
mult mai potrivit pentru aspectul de cuadratură. Prudenţa, prudenţă, autocontrol şi înţelepciune până la ştergerea aspectului
autocontrolul, înţelepciunea, intenţia profund benefică,
abandonarea noastră sau măcar acceptarea mentală a Voinţei 8-19.08.2009
Divine ne pot ajuta să trecem cu succes şi chiar cu mari realizări - cuadratură făcută de Marte din semnul zodiacal Gemeni cu
prin astfel de momente. Dacă aveţi un astrolog bun şi puţin timp la Saturn din semnul zodiacal Fecioară şi cu Uranus din semnul
dispoziţie să priviţi în urmă şi să vedeţi ce aspecte planetare au zodiacal Peşti; se realizează astfel un careu în T mobil şi, în final,
marcat marile dumneavoastră momente de creştere interioară din cele trei planete vor fi antrenate în configuraţia planetară numită
viaţă, veţi rămâne uimiţi să constataţi că o eventuală cuadratură, o „crucea cosmică mobilă“ (vezi mai jos); până la intrarea în această
eventuală opoziţie sau un septil v-au furnizat energiile datorită configuraţie însă, careul în T mobil va fi foarte puternic activat de
cărora v-aţi depăşit sau aţi depăşit un moment de criză. adăugarea lui Mercur, în conjuncţie cu Saturn în semnul zodiacal
În felul acesta vom reabilita acest aspect atât de necesar vieţii Fecioară, şi, apoi, de prezenţa Lunii în conjuncţie cu Marte în
noastre în general şi evoluţiei noastre spirituale în special, deoarece semnul zodiacal Gemeni în noaptea de 16.08, când careul în T
el ne scoate din inerţie şi din somnul hedonismului, al iluziei şi al mobil atinge maximumul său energetic.
ataşamentului de plăcerile vieţii.
În anul 2009 cuadraturile „simple“ sunt suficient de puţine. 21.09-17.10.2009
Înţelegem prin cuadratură simplă acea cuadratură care se produce - Pluto din semnul zodiacal Capricorn face cuadratură cu
doar între două planete, sau acea cuadratură care are o durată conjuncţia Junon-Uranus din semnul zodiacal Peşti şi cu conjuncţia
scurtă, precum, de exemplu, cuadraturile realizate de Lună şi pe Soare, Mercur, Saturn din semnul zodiacal Fecioară, şi, în final,
care le menţionăm mai jos doar în anumite cazuri. În general însă, devine planeta-focar a careului complex în T, cardinal-mobil;
ele se combină în configuraţii planetare complexe, care antrenează configuraţia are o dinamică foarte specială, deoarece:
minimum trei planete, dintre care una este lentă, pentru perioade - în data de 26.09 Luna este conjunctă cu Pluto în semnul
mari de timp. Avem astfel în vedere careul complex în T, deoarece zodiacal Capricorn;
el ia naştere pe semne zodiacale cardinale şi mobile, precum şi - pe măsură ce Soarele şi Mercur desfac conjuncţia cu Saturn
crucea cosmică, începută pe Semne mobile şi terminată pe Semne din semnul zodiacal Fecioară, Venus intră în conjuncţie cu Saturn
cardinale. Astfel de momente cosmice au ca unică semnificaţie şi, automat, în acest careu în T cardinal-mobil;
e
giie

faptul că evenimentele noastre existenţiale capătă o dimensiune - în seara zilei de 16.10, Luna se adaugă conjuncţiei Venus-
planetară, aproape simbolică pentru întreaga omenire care trebuie Saturn din semnul zodiacal Fecioară;
og

să schimbe ceva, care trebuie să modifice ceva structural în fiinţa ei - toate aceste trei momente pot fi considerate faze de maxim
şi care – ne place sau nu – se află în pragul unui real salt evolutiv, energetic ale configuraţiei.
ollo

în care Dumnezeu nu va mai fi în viaţa noastră ceva abstract sau


pur metafizic, ci o existenţă vie, reală. Perioada 4.11-3.12.2009 poate fi considerată ca un singur
ro

eveniment astral, având însă mai multe momente demne de reţinut:


tr

Iată acum, mai jos, cuadraturile anului 2009: 4-23.11.2009 - conjuncţia Soare-Mercur din semnul zodiacal
Scorpion intră într-o cuadratură de lungă durată cu conjuncţia
st

25-31.03.2009 complexă Neptun, Jupiter, Chiron din semnul zodiacal Vărsător;


As

- conjuncţia Pluto-Lilith din semnul zodiacal Capricorn în 16.11-3.12.2009 - Venus din semnul zodiacal Scorpion intră
A
Martie 2009 27
într-o cuadratură de lungă durată cuadratură cu conjuncţia Cuadratura Uranus-Pluto începe cu adevărat abia în data de
complexă Neptun, Jupiter, Chiron din semnul zodiacal Vărsător; 20.02.2011, 4h 46 (+2h GMT) şi va dura neîntrerupt până în data
16.11.2009 - Luna în semnul zodiacal Scorpion trece de la de 5.07.2019, 14h 58 (+3h GMT). Ea va începe tot pe Semnele
conjuncţia cu Venus la conjuncţia cu Soarele, amplificând zodiacale Capricorn-Peşti dar la data de 12.03.2011 Uranus intră în
cuadraturile lor cu conjuncţia complexă Neptun, Jupiter, Chiron din semnul zodiacal Berbec, fără ca el să mai revină, prin mişcările sale
semnul zodiacal Vărsător; retrograde aparente, în semnul abia părăsit.
6-26.12,2009 - conjuncţia Mercur-Pluto din semnul zodiacal
Capricorn în cuadratură cu conjuncţia Junon-Uranus din semnul Există fenomene de identitate în Cosmos?
zodiacal Peşti şi cu Saturn din semnul zodiacal Fecioară; forţa Sigur că nu, însă fenomene de repetabilitate sigur că au loc.
energetică a acestui nou careu complex în T cardinal-mobil va În primul interval, omenirea a trăit mai degrabă o criză de resurse,
creşte pe măsură ce Soare, Venus şi, pentru câteva ore Luna, vor ceea ce s-a petrecut atunci s-a şi văzut în timp: a fost un fel de
intra în conjuncţie cu Pluto în semnul zodiacal Capricorn, pe destructurare de natură etnică, în sensul că s-au făcut, s-au desfăcut
măsură ce mercur desface conjuncţia cu el (la data de 15.12) şi s-au refăcut graniţe statale, cu „ajutorul“ naţionalilor
(xenofobilor deghizaţi în naţionalişti). Cu alte cuvinte, aceste
Cuadraturile dintre conjuncţiile complexe sau dintre modificări s-au realizat din cauza trădărilor naţionale pe fondul
planetele grele unei nevoi aproape patologice de putere. Dacă noua faţă a lumii s-a
Ele sunt doar două, şi anume, cuadratura Uranus-Pluto, etapă hotărât la masa marilor puteri politice mondiale, executanţii au fost
importantă din ciclul crescător al acestor două planete, conjuncte în din chiar inimile neamurilor lor, şi asta ne îndreptăţeşte să afirmăm
semnul zodiacal Fecioară aproximativ în intervalul 1962-1968, şi că în anii '29-'33 a existat o criză de resurse. Consecinţele le ştim
cuadratura Saturn-Pluto, etapă importantă din ciclul lor cu toţii fiindcă facem parte din ele.
descrescător, conjuncţia dintre cele două urmând să aibă loc În intervalul 2009-2013, cu toate că această cuadratură
aproximativ în intervalul 2018-2020. Uranus-Pluto abia dacă a fost schiţată în vara anului 2008, va fi
ceva mult mai grav, şi anume, va fi o criză de sistem, care va obliga
Cuadratura Uranus-Pluto omenirea să realizeze că ea este organizată sau că trăieşte pe baza
Extrem de interesant acest aspect, care îşi trimite, unor structuri deja depăşite, îmbătrânite, la absolut toate nivelurile.
deocamdată, o modestă carte de vizită, momentul său de forţă Legile, ierarhiile, ierarhizările, convenţiile sociale, mentalităţile nu
urmând să se producă abia câţiva ani mai mai fac faţă nivelului actual de dezvoltare
târziu. Până în 2012 el se va tot produce, al omenirii şi gradului ei de dezvoltare. E
ca un fel de „uvertură“ sau repetiţie faţă posibil să cedeze sistemul educaţional,
de timpurile viitoare, când tranzitul lui sistemul medical, sistemul bancar,
Uranus prin semnul zodiacal Berbec va sistemele economice sunt deja într-un
aduce adevăratele energii novatoare grad foarte mare de entropie (dezordine şi
pentru actuala rasă umană. Deocamdată, destrămare), iar în ceea ce priveşte
faptul că această cuadratură începe cu relaţiile umane lucrurile sunt destul de
Pluto în semnul zodiacal Capricorn poate alarmante. Criza de timp generează la
fi considerat un fel de „antrenament“ rândul ei crize de tot felul şi, mai ales,
astrologic pentru noi, al cărui înţeles este crize valorice. Oamenii nu mai au timp de
acela de a lăsa uneori ca zeii să-şi poarte cultură, nu mai au timp de vacanţe, era
bătăliile fără să ne amestecăm, fără să-i computerizării face ravagii la nivel
înnebunim nici cu devotamentul nostru relaţional şi ne descoperim roboţi şi
excesiv, nici cu rugăminţile noastre robotizaţi în numele dorinţei de a fi
disperate. împreună unii cu alţii. Sunt profesii care
Iată acum dinamica acestei apar, sunt profesii care dispar,
cuadraturi. Ea se produce în intervalele prejudecăţile colective sunt pulverizate,
următoare: nu mai putem spune că există un conflict
30.05, 22h 02 – 17.09.2008, 6h 21 între generaţii pentru că fiecare generaţie
(+3h GMT) are propriile ei întrebări.
30.04, 1h 45 – 27.10, 20h 09 (+3h De exemplu, în 2008 am constatat
GMT) ca o generalitate ceea ce am putea numi
1.04, 4h 37 (+3h GMT) – „criza afectivă”. Practic, oamenii au fost
14.12.2010, 13h 20 (+2h GMT) puşi în faţa unor lecţii de iubire la care
Toate aceste cuadraturi se petrec pe Semnele zodiacale probabil că unii nu s-au aşteptat niciodată. Că au 25 sau 45, 32 sau
Capricorn-Peşti, fiind mai degrabă „cuadraturi de orb“, în sensul că 55 de ani, oamenii au trăit poveşti de dragoste în care nu mai
ele se încadrează în intervalul de 90 de grade, care acceptă toleranţa sperau sau pe care nu le-au crezut niciodată posibile, şi îi avem aici
de plus/minus 8 grade faţă de această distanţă. O astfel de în vedere mai ales pe cei foarte maturi, cu căsnicii bune, liniştite,
cuadratură atrage atenţia mai degrabă asupra stărilor premergătoare împlinite.
unor schimbări sau transformări concrete; ele indică etape Deci nu mai putem spune că generaţiile se opun unele altora,
pregătitoare pentru noi din punct de vedere energetic, care ne ajută ci dimpotrivă, există o nelinişte metafizică şi o nevoie interioară
să ne adaptăm la noile vibraţii cosmice care se înnoiesc în întregul colectivă de conectare la alte surse de siguranţă, de cunoaştere, de
nostru sistem planetar, răsfrângându-se în mod firesc şi asupra informare. Cu un pic de efort se poate vedea că, practic, întreaga
noastră. Adeseori atitudinea noastră poate fi sceptică faţă de o omenire tânjeşte după acelaşi lucru: după un Adevăr suprem care
perspectivă total incredibilă din evoluţia omenirii, sau marcată de să ne relaxeze şi care să ne pună pe o direcţie clară, să ştim că
panică, sau cuprinsă de îndoială, întrucât noile vibraţii cosmice nu există o busolă care ne arată Nordul şi că valorile perene se
şi-au găsit încă matca de integrare în lumea noastră, şi apoi de reaşează din nou în temeliile lor fireşti.
acţiune. Deoarece, acolo unde există o criză de sistem, există de fapt,
Astrologie

Oricum însă, alături de ceea ce nu ne vine să credem că va fi în profunzime, o criză de valori, consecinţă a faptului că fiinţa îşi
sau că va veni, vor exista şi atitudinile tensionante, în care suntem pierde Centrul.
dornici sau chiar nerăbdători să se schimbe mai repede ceva în Din punct de vedere economic, financiar şi politic, avem
viaţa noastră, vom trăi stări de la revelaţiile spirituale autentice certitudinea că evenimentele sunt puse la cale cu bună-ştiinţă, din
până la stările de exaltare sau depresie psihică, vom avea senzaţii raţiuni pe care o minte umană sănătoasă sau de bun-simţ nici măcar
de deja-vu sau vom primi intuiţii sau premoniţii – cu alte cuvinte, nu le poate concepe, darmite să le mai şi accepte. Totuşi, ele există
ne vom simţi sătui până peste cap de tot ceea ce există şi, cu toată şi ne afectează şi probabil că se va petrece aşa până când vom trăi
frica sau teama noastră că nu vom face faţă schimbărilor, ni le vom la nivel planetar starea de criză de conştiinţă civică şi umană,
dori, din dorinţa profundă ca lucrurile să se aşeze pe un nou făgaş pentru a reacţiona într-un mod eficient atât pentru salvarea noastră
şi noi să ne regăsim echilibrul ca specie de viaţă, ca fiinţe de ca specie umană cât şi pentru salvarea planetei pe care Dumnezeu
origine divină. ne-a dăruit-o.
28 Lohanul nr. 7
Banii nu pleacă de pe această planetă ca noi să ajungem în criză de mari proporţii, putem aveam sentimentul dureros al
situaţii inumane din cauza lor. O omenire cu adevărat sănătoasă va singurătăţii şi al zădărniciei, dar ele nu rămân, ele sunt doar valuri
trăi fără ei şi atunci munca reală a fiecăruia va însemna şi modul ale fluctuaţiilor despre care am amintit la cuadratura Uranus-Pluto,
său real de viaţă. fiindcă ne cer să ne regăsim Centrul real al Fiinţei, pe care
Resursele naturale ale planetei sunt lăsate de Dumnezeu. Nu civilizaţii de import, mult inferioare nouă, l-au distrus sistematic.
le creăm noi; noi le luăm gata „existente”; ceea ce ni se cere este să
le distribuim înţelept, ca să ajungă pentru toţi. Singurul care trebuie Crucea cosmică pe Semnele mobile şi cardinale
plătit cu adevărat este Dumnezeu; în ciuda tuturor banilor care Crucea cosmică este o configuraţie planetară care antrenează
există pe această planetă, deţinătorii lor nu vor umple niciodată cu toate cele patru Elemente, facilitând acţiunea lor la unison. Ea este
ei o mină de sare care a fost golită sau nu vor reface cu ei niciodată de trei feluri:
o specie de plantă care a fost ucisă definitiv. - fixă, atunci când planetele care o alcătuiesc se află în
Guvernele politice nu mai au de mult legătură cu popoarele Semnele zodiacale fixe Taur, Leu, Scorpion, Vărsător
pe care le conduc. Ele se bat pentru o supremaţie pe care, în faţa - cardinală, atunci când planetele care o alcătuiesc se află în
morţii, o vor lăsa aici şi vor pleca înapoi la Dumnezeu ca nişte Semnele zodiacale cardinale Berbec, Rac, Balanţă, Capricorn
cărămizi sparte, fără nici un pic de inimă şi cu sufletul mort. - mutabilă, atunci când planetele care o alcătuiesc se află în
Adevărata călăuzire a omenirii este aceea care respectă aici, pe Semnele zodiacale mutabile Gemeni, Fecioară, Săgetător, Peşti.
Pământ, Ordinea Divină care este Sus, în Cer, dar pe care actuala Departe de a fi semnul unor nenorociri implacabile, această
omenire se pare că a pierdut-o cu desăvârşire. configuraţie planetară este una dintre cele mai necesare pe calea
Singura „surpriză“ care ne poate afecta pe toţi la un loc este evoluţiei spirituale. Deşi nu este deloc plăcută, energia pe care o
că actuala criză care a fost în mod artificial pornită să scape de sub generează ne ajută să depăşim ceea ce ne limitează, ceea ce ne ţine
controlul autorilor ei morali să nu mai poată fi controlată şi, de încă în ignoranţă. E adevărat însă că aceste depăşiri nu se mai
aceea, nici stăpânită. petrec în condiţii armonioase – dacă evenimentele cu care ne
Dar despre asta vom mai vorbi fiindcă, după cum se vede în confruntăm pe durata unei astfel de configuraţii sunt total
minima noastră statistică, această cuadratură va ţine „mult şi bine”. neplăcute, asta înseamnă ca saltul pe care suntem cumva „obligaţi“
să-l realizam trebuia făcut mai demult, numai că noi am
Cuadratura Saturn-Pluto desconsiderat atunci oportunităţile create şi am irosit aspecte
Această cuadratură se produce în intervalele astrale armonioase.
30.08.2009, 8h29 (+3hGMT) – 30.10.2010, 23h51
(+3hGMT) Crucea cosmică mobilă
Ea face parte din ciclul descrescător Saturn-Pluto, care se va Folosită de la mediu spre inferior, energia acestei configuraţii
încheia odată cu conjuncţia dintre cele două, faza ei perfectă fiind se manifestă în viaţa noastră sub toate formele de dispersie şi a
în data de 12.01.2020, în semnul zodiacal Capricorn. tuturor formelor de influenţabilitate. În astfel de intervale suntem
Este, deci, o cuadratură de lungă durată care are loc pe excesiv de sensibili la influenţa persoanelor dragi asupra noastră şi
Semnele zodiacale de importantă socială, Balanţă şi Capricorn, absenţa discernământului sau a fermităţii ne pot transforma în
Saturn fiind în exaltare în semnul zodiacal Balanţă (având deci mai victime ale celorlalţi sau ale tuturor formelor de manipulare
multă energie decât de obicei), iar Pluto fiind în cădere în semnul individuală ori colectivă. Indecizia, confuzia, agitaţia mentală, lipsa
zodiacal Capricorn (având deci mai puţină energie decât în altă de direcţie, insomnia, dualitatea, fluctuaţiile de vitalitate, ifosele,
parte din Zodiac). mofturile, prostiile de tot felul, minciuna şi maşinaţiile de culise
Diferenţa de potenţial este deci semnificativă între cele două pot fi amplificate în acest interval.
planete, ceea ce va face ca forţele conducătoare şi reprezentanţii Fiind o energie foarte apropiată ca mod de existenţă de
Puterii sociale şi politice să fie foarte mult frânaţi în acţiunile lor, energia Aerului, configuraţia predispune la fluctuaţii de vitalitate
de către opozanţi sau grupuri umane unite prin aceleaşi interese. şi, din acest motiv, la perturbarea rapidă a stării normale de
Energia plutoniană va cere autorităţilor de orice fel să-şi sănătate, la erori de diagnostic, la schimbări rapide ale stărilor
conştientizeze şi să-şi controleze cruzimea, lipsa de omenie, mentale sau ale motivaţiilor noastre subconştiente, la neseriozitate,
iresponsabilitatea cu care se manifestă faţă de locuitorii acestei la oboseală, la epuizare.
planete, aspectele retrograde şi viziunile deja depăşite asupra Perioadele de linişte, eliminarea bârfei şi a vorbăriei gratuite,
mecanismelor sociale. Luptele pentru putere se pot desfăşura fără somnul odihnitor, timpul făcut pentru activităţi culturale de calitate
nici o perdea direct în faţa noastră, ca şi cum această planetă ar fi (spectacole de cultură, de exemplu), o alimentaţie hrănitoare dar
bunul cuiva. simplă, vegetariană, folosirea plantelor medicinale ca adjuvanţi în
Energia saturniană va susţine formele de manifestare publică redobândirea vitalităţii şi a stărilor mentale benefice, retragerile sau
în toate aspectele vieţii, iar ele pot fi marcate de o anumită ţinută meditaţiile de lungă durată ne pot fi de mare ajutor în astfel de
intelectuală, de un anumit rafinament şi de o formă de justeţe care momente, pentru că ele liniştesc mintea, amplifică discernământul
nu va accepta refuz. Practic, colectivitatea umană va pune faţă în şi ajută corpul fizic să se refacă.
faţă nişte autorităţi îmbătrânite, depăşite de timp, şi o nouă formă Folosită de la mediu spre superior, energia rezultantă conferă
de conştiinţă civică, o nouă omenire care are de reparat, de ajutat, deschidere pentru activităţi noi, care, de obicei, nu ne stârnesc
de salvat rasa umană ca totalitate, de la dezastrul ei incredibil. interesul, susţine curiozitatea armonioasă şi formele de înţelegere
În plan individual, relaţia dintre cele două planete poate fi spontană, chiar profundă (mai ales că Saturn este implicat în
percepută ca o lipsă de perspectivă şi de reuşită, ca o frână totală, această configuraţie), ne ajută în conştientizarea, acceptarea şi
ca forme de frică faţă de un viitor ce nu se anunţă deloc bun. eliminarea fricilor de tot felul; în plus, putem avea un apetit
e
giie

Lucrurile nu sunt însă aşa. Energia acestei cuadraturi ne intelectual mai mare, suntem mult mai dispuşi să facem schimbări
temperează, ne ajută să aprofundăm cunoaşterea dobândită până în care altădată ne-au speriat, putem ierta cu mai multă uşurinţă şi
og

prezent – fie ea profesională, socială, umană, spirituală, artistică etc putem constata o amplificare a simţului umorului. De asemenea,
ollo

– pentru a găsi acolo sprijinul de care avem nevoie. Cumpătarea, pentru fiinţele cu o sănătate bună sunt recomandate călătoriile de
credinţa fermă în Dumnezeu Tatăl, încrederea în forţele proprii, orice fel, dar mai ales vacanţele petrecute în zone de interes turistic,
ro

răbdarea mai ales, reconsiderarea valorilor trecutului şi a marilor cultural şi, mai ales, spiritual.
tr

tradiţii spirituale autentice, iubirea necondiţionată şi sentimentul că Pentru nativii cu nivel spiritual ridicat, sau pentru adepţii şi
st

SUNTEM, TOŢI, FIII ACELUIAŞI TATĂ – ne pot ajuta să vedem practicanţii unei căi spirituale autentice, perioada este foarte bună
As

direcţia următoarelor decenii. pentru meditaţiile de lungă durată dedicate trezirii sufletului,
A

E posibil să trecem prin momente de austeritate, poate fi o revelării Sinelui, comuniunii directe şi neîntrerupte cu Dumnezeu.
Martie 2009 29
configuraţie complexă, având, tocmai de aceea, două momente de
Crucea cosmică cardinală debut:
Folosită de la mediu spre inferior, energia acestei configuraţii - unul la ora 2h14 (+3hGMT), când Mercur intră în
se manifestă în viaţa noastră sub forma lipsei de perseverenţă, a cuadratură cu Pluto
schimbărilor fortuite, inhibiţii, a crizelor de tot felul (mai ales de - al doilea la ora 23h43, (+3hGMT), când Marte intră în
resurse, fie ele exterioare, precum banii, fie interioare, precum lipsa cuadratură cu Junon.
de energie vitală). Comportamentul nostru, în absenţa unui auto- Astfel, ambele închid pătratul alcătuit din:
control conştient, poate fi marcat de încrâncenare, de înverşunare, - Junon în semnul zodiacal Berbec, în mişcare retrogradă
de pripeală şi lipsă de chibzuinţă sau de stările în care noi spunem aparentă
că „ni se pune pata”. Practic, avem tendinţa de a acţiona orbeşte, - Marte în semnul zodiacal Gemeni şi care schimbă Semnul
mânaţi sau motivaţi de pasiunile incontrolabile, de dorinţele noastre până la terminarea configuraţiei, trecând în semnul zodiacal Rac
insaţiabile, de mânie sau de un spirit de competitivitate adeseori - Saturn în semnul zodiacal Fecioară, conjunct cu Mercur,
demoniac. În tot acest interval, acţiunile noastre poartă amprenta care va schimba Semnul până la terminarea configuraţiei, trecând
unui exces de voinţă personală care ne determină să ne folosim în în semnul zodiacal Balanţă; totodată, pe durata configuraţiei,
mod greşit liberul arbitru şi, totodată, să nu ţinem cont de liberul Mercur intră în mişcare retrogradă aparentă
arbitru al celorlalţi. Ne putem certa din nimic şi ne putem distruge - Pluto în semnul zodiacal Capricorn, în mişcare retrogradă
din nimic relaţii de calitate sau de durată. aparentă, dar în acelaşi timp planeta „stabilă“ în Semn până la
Fiind o energie foarte apropiată ca mod de existenţă de finalul configuraţiei astrologice
energia Focului, configuraţia predispune la purificări de tot felul, De remarcat evenimentele astrologice concomitente cu
ceea ce face ca, pe durata manifestării ei, mulţi oameni să se această configuraţie, şi anume:
confrunte cu probleme de sănătate mai puţin aşteptate, aparent - opoziţia dintre conjuncţia complexă Neptun, Jupiter, Chiron
„fără motiv”, de natură inflamatorie sau care să necesite intervenţii şi conjuncţia complexă şi ea Lună-Soare, ambele în semnul
chirurgicale urgente. Injecţiile, inciziile, febra puternică, rănile de zodiacal Leu, în data de 20 august
tot felul – de la cele superficiale la cele cu - configuraţia numită „mâna
infecţie puternică – amigdalitele, destinului”, alcătuită de conjuncţia
apendicitele de tot felul, deblocările complexă Neptun, Jupiter, Chiron (din
dureroase ce pot duce la eliminarea semnul zodiacal Vărsător), în conjuncţie
diferiţilor calculi (mai ales biliari), cu Venus (în semnul zodiacal Rac) şi cu
fracturi, luxaţii, entorse pot fi „stopări“ conjuncţia Mercur-Saturn în semnul
nedorite ale acţiunilor făcute în mod zodiacal Fecioară; configuraţia este activă
dizarmonios sau consecinţe ale până în noaptea dintre 24 şi 25 august
comportamentului nostru „fierbinte“ - configuraţia numită „mâna
(lipsit de discernământ şi înţelepciune). destinului”, alcătuită din Uranus în
Folosită de la mediu spre superior, semnul zodiacal Peşti, Venus în semnul
energia rezultantă conferă capacitate zodiacal Rac, Mercur în semnul zodiacal
organizatorică, spirit de decizie şi de Fecioară şi Lilith în semnul zodiacal
orientare, curajul şi forţa de a duce la bun Capricorn, activă până în data de 23
sfârşit ceea ce am început, disponibilităţi august inclusiv, Luna amplificându-i în
excelente de conducere, responsabilitate final energia, datorită tranzitul ei prin
şi bun-simţ, integrare corectă în timp a semnul zodiacal Fecioară
tuturor acţiunilor, punctualitate, - configuraţia numită Piramida de
înţelegerea corectă a faptelor şi a Aer, alcătuită din conjuncţia complexă
oamenilor, corectitudine şi fermitate, Neptun, Jupiter, Chiron (din semnul
voinţă fermă, capacitate de abandon în zodiacal Vărsător), Marte în semnul
faţa Voinţei Divine, inteligenţă, putere de zodiacal Gemeni şi Luna în semnul
focalizare pe lungă durată şi putere de zodiacal Balanţă; configuraţia este activă
pătrundere mentală, pasionalitate armonioasă, autocontrol, aproape 24 de ore, din dimineaţa zilei de 24 până în dimineaţa zilei
continenţă sexuală perfectă, apetit erotic sănătos, armonie de 25 august
corporală, agilitate, promptitudine. - configuraţia numită „nicovala“, alcătuită din cuadratura
Pentru nativii cu nivel spiritual ridicat, perioada poate fi Marte-Mercur, ambele pe cuspide (Marte la trecerea din semnul
caracterizată de purificări ale ego-ului, de capacităţi sporite de zodiacal Gemeni în semnul zodiacal Rac iar mercur la trecerea
exorcizare şi de (auto)vindecare, rezistenţă în posturile negre de dintre semnul zodiacal Fecioară în semnul zodiacal Balanţă) şi
lungă durată (de 21 sau chiar 49 de zile), de rezolvare înţeleaptă a cuadratura Luna în tranzit din semnul zodiacal Balanţă în semnul
tuturor deciziilor. zodiacal Scorpion şi Venus în semnul zodiacal Rac, Luna fiind în
trigon cu Marte iar Mecur în sextil cu Venus, din amiaza zilei de 24
Complexitatea acestei cruci cosmice august până în dimineaţa zilei de 25 august.
Crucea cosmică a anului 2009 începe în calitate de cruce Crucea cosmică este foarte mult dinamizată în zilele în care
cosmică mobil-cardinală şi se termină în calitate de cruce cosmică Luna face conjuncţii cu planetele aflate în Semnele cardinale, şi
cardinală. Practic, avem ceva fundamental de înţeles şi de anume, în zilele de 29 august şi 6 septembrie, sau prin cuadraturile
Astrologie

schimbat, de eliminat definitiv din fiinţa noastră (confuzii, la planetele aflate în Semnele mutabile, respectiv Saturn şi Uranus.
prejudecăţi, dorinţe nesănătoase, ignoranţă), pentru a ne continua Cerul este mult mai dinamic însă în tot acest interval. Noi ne-
drumul în viaţă sau evoluţia spirituală mai maturi, mai curajoşi, am mulţumit doar a menţiona momentele cele mai intense din
mai tonici fizic şi mental, apţi pentru relaţii umane împlinitoare, punct de vedere energetic, fiindcă, pe de o parte, schimbările de tot
benefice. felul pot fi făcute mult mai uşor având în vedere susţinerea înalt
Ea se formează pe Semnele zodiacale mobile Peşti, Gemeni, spirituală a acestor energii, iar pe de altă parte, discernământul ţi
Fecioară şi pe semnul zodiacal cardinal Capricorn, şi se termină pe auto-controlul trebuie să fie armele noastre spirituale pentru a trece
Semnele cardinale Berbec, Rac, Balanţă, Capricorn, în intervalul cu înţelepciune şi armonie printr-o astfel de perioadă altfel suficient
19.08, 2h14 (+3hGMT) – 9.09.2009, 15h09 (+3hGMT). Este deci o de bulversantă.
30 Lohanul nr. 7

Creditul, speculaţiile de bursă Principiul stabilit, dar înconjurat prin o


dispoziţie, e că banca nu poate emite decât 33%
şi criza de încredere din bilete acoperite cu fondul ei metalic; 66%
bazate pe poliţe, pe tranzacţiuni reale; pe scont
real, cu termen scurt. Dacă acest principiu s-ar
Ec. Aurel Cordaş urma cu exactitate n-ar fi primejdii.
Mihai Eminescu

Cercetând faptele în lumina istoriei economice multe greşeli sumă atât mai mare cu cât circuitul se repetă de mai multe ori.
puteau fi evitate, crizele puteau fi mai uşor înţelese şi rezolvate. Această cifră reflectă creşterea mult mai mare a masei banilor în
Astfel, este necesar să facem o călătorie scurtă prin lumea formelor circulaţie decât depunerea iniţială.
banilor, a creditului bancar şi în universul misterios al emisiunii şi Pentru ca emisiunea de mijloace băneşti prin intermediul
tranzacţiilor de titluri de valoare (acţiuni şi obligaţiuni) pentru creditului să contribuie efectiv la creşterea economică, se impun
crearea de mijloace băneşti suplimentare la bursă. însă câteva condiţii: producţia sau serviciile activităţii creditate să
Spre finalul periplului nostru vom vorbi despre influenţa unor aibă desfacere asigurată, factorii de producţie să fie la nivelul
factori ce nu ţin de economie, ci, poate, de cauze psihologice care reproducţiei lărgite etc., astfel ca în final să se poată constitui
pot declanşa criza bursei de valori, criză care precede şi se leagă de sursele pentru rambursarea creditelor la termen.
criza financiar-economică. Nerealizarea condiţiilor enumerate mai sus, intervenţia
Sfârşitul călătoriei noastre prin universul economic plin de factorilor de ordin subiectiv face ca suplimentarea mijloacelor
riscuri, care de multe ori se poate materializa în situaţii limită, ne băneşti în circulaţie să nu-şi atingă scopul şi să degenereze într-un
găseşte tot în locul din care, în anumite perioade ale istoriei, au dezechilibru economic, uneori, cu urmări incalculabile, inflaţie,
început crizele financiar-economice globale. În plus vom încerca să criză.
prezentăm Planul American de Ieşire din Criză, plan ce are puncte Deoarece se zice că „focarul gripei banilor“ ar fi pe la
comune cu metodele de salvare economică din multe ţări afectate prietenii noştri americani, să îndrăznim să privim peste „gard“ şi să
de criză. vedem cum se poate lărgi creditul prin crearea de mijloace băneşti
Diviziunea socială a muncii a generat apariţia banilor-marfă: suplimentare printr-o tehnică bancară ce se numeşte fractional
mai întâi vitele, pieile, metalele şi mai târziu metalele preţioase, rezerv banking (activitate bancară cu fracţiuni din rezerve).
îndeosebi aurul, perioadă reflectată de banii-monedă. În economia americană prin acest procedeu o bancă are voie
În secolul XVll monedelor metalice li s-au adăugat să împrumute legal oamenilor bani pe care nu-i are fizic în seif.
bancnotele care cuprind biletul de bancă şi hârtia-monedă (banii de Băncile pot împrumuta până la de 10 ori mai mult decât au în
hârtie) care nu mai au valoare intrinsecă, dar măsoară valoarea depozit, uneori se poate ajunge până la de 30 de ori.
celorlalte bunuri şi servicii. Cu referire la unele tehnici financiar- bancare occidentale de
Formele banilor în economia de piaţă sunt multiple: banii de a crea fonduri suplimentare Preşedintele României spunea „…au
credit (semne băneşti care au la origine o operaţie de credit: venit băieţii deştepţi cu studii la Harward, la Oxford şi au inventat
bancnotele, cecurile, cambiile); banii de hârtie (banii confecţionaţi cum să-ţi creşti acţiunile fără să ai bani. Cum să dai credite fără să
din hârtie: bancnotele şi banii de tezaur); banii scripturali (bani de ai bani.“ În continuare Preşedintele afirmă că: „Deci o bancă ce are
cont adică disponibilităţi aflate în conturile bancare şi circulând un milion dă credite de 30 de milioane. Până la acest nivel s-a
între aceste conturi prin operaţii de virament sau transfer între ajuns. Este clar că mecanismele acestea toxice au fost generate de
conturi); bani fictivi (bani fără valoare proprie, cu sau fără existenţă mai mulţi factori, dar unul este clar: modul de retribuire a
materială); bani electronici (sume de bani puse în mişcare de bancă conducătorilor de bănci, care şi-au putut încasa milioane şi
cu ajutorul mijloacelor electronice de calcul). milioane prime de succes, prime de nu ştiu ce, pentru că au acordat
Comerţul cu bani şi de distribuire a creditului (împrumutului) credite fără acoperire reală în bani pe care banca îi avea şi
nu poate exista fără condiţia principală în orice relaţie de schimb, dobânzile s-au făcut venit al băncii“.
încrederea. Băncile lumii, la fel ca şi băncile americane, mai lucrează cu
Încă înainte de anul 1200, genovezii au fost primii care au cecuri şi bani electronici care nu întotdeauna au acoperire în
observat că de regulă cererile de rambursare ale clienţilor nu lichidităţi.
depăşeau 33% din totalul sumelor pe care băncile le primesc în Se spune că un strop de istorie ne face mai înţelepţi.
depozit. Restul de 66%, putea fi folosit ca fonduri pe care să le Deoarece o primă etapă a celei mai devastatoare Crize Economice
folosească într-o afacere comercială, sau pentru a le da avansuri ce a avut loc pe plan mondial în anii 1929-1933, s-a materializat
clienţilor în cont curent. prin crahul financiar al Bursei din New York, trebuie să intrăm în
Creditul bancar realizează două funcţii: redistribuirea lumea bursei, în speranţa că vom găsi răspunsul la întrebarea care
fondurilor temporar disponibile şi emisiunea monetară. este „călcâiul lui Ahile“ în economia S.U.A., din anii premergători
Prin intermediul băncilor se concentrează disponibilităţile acestei catastrofe economice.
băneşti de la populaţie, urmând a fi folosite drept credite pentru Bursa este o instituţie oficială, privată sau de stat, prin
acoperirea unor nevoi temporare la alţi întreprinzători. mijlocirea căreia se efectuează tranzacţii cu diferite mărfuri
Prin funcţia de emisiune se realizează lărgirea creditului pe fungibile (ex. cereale), valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni etc.),
calea creării de mijloace băneşti suplimentare pentru efecte de comerţ (cambii, bilet la ordin, cecuri), valute străine,
întreprinzători, fiind necesară într-o economie dinamică în care devize şi se efectuează operaţiuni de asigurări.
activitatea economică în creştere solicită un volum mereu sporit de Bursa reprezintă un seismograf extrem de sensibil care
mijloace băneşti. reacţionează imediat la cele mai diverse evenimente: tensiuni
Exemplificăm: o depunere la bancă de 1000 de u.b. de către politice, condiţii climaterice, catastrofe naturale, greve etc..
un client oarecare, poate genera o mărire a posibilităţilor de Cursul acţiunilor (preţul la care se vând şi se cumpără
e
miie

creditare a băncilor, mult peste suma iniţială atrasă, în felul acţiunile la un moment dat) depinde de raportul dintre cerere şi
următor: în conformitate cu normele legale, banca primitoare a ofertă, raport influenţat de veniturile anterioare aduse de titlurile de
om

depunerii de 1000 de u.b., este obligată să păstreze cca. 10% din valoare. Preţul mai depinde de perspectivele viitoare aduse de
suma depusă în numerar. Rezultă că banca va putea acorda un titluri, nivelul ratei dobânzii, rata inflaţiei etc..
credit de 900 de u.b. În economia de piaţă, multe din unităţile economice lucrative
no

Aceste 900 de u.b. vor putea forma o nouă depunere la o altă sunt organizate în societăţi pe acţiuni. Capitalul societăţii se
on

bancă spre fructificare. La rândul ei această a doua bancă trebuie să formează prin contribuţia asociaţilor care primesc un număr de
păstreze lichidităţi de 10%, putând împrumuta, la rândul ei, 810 acţiuni proporţional cu capitalul bănesc subscris.
co

u.b. (900x10%=90; 900-90=810 u.b.) Acţiunea este o hârtie de valoare care certifică dreptul de
Ec

Cu alte cuvinte, depunerea iniţială de 1000 u.b. este proprietate asupra unei părţi din capitalul firmei emitente;
E

multiplicată introducându-se în economie sub formă de credit, o acţionarul obţine o parte din profitul societăţii pe acţiuni, profit
Martie 2009 31
numit dividend (venit variabil). banii în numerar, neachitarea obligaţiilor ajunse la scadenţă,
Obligaţiunea este tot un titlu de valoare care conferă restrângerea creditului şi creşterea nivelului dobânzilor, instituţii
posesorului ei calitatea de creditor faţă de instituţia emitentă şi care financiar-bancare şi societăţi economice sunt falimentare,
are dreptul să primească pentru suma împrumutată un anume venit înrăutăţirea condiţiilor de viaţă a celor mulţi cu venituri fixe şi mici
fix sub formă de dobândă. este evidentă.
Modificarea cursului acţiunilor poate declanşa acţiuni Criza bursei de valori este o formă aparte a crizei financiare
speculative. La baza speculaţiei stă tocmai faptul că acţiunile se şi se poate declanşa şi sub influenţa unor factori ce nu ţin de
tranzacţionează nu la valoarea lor nominală, ci la valoarea pe care o economie, ci de cauze politice sau psihologice (suspiciune,
dictează condiţiile bursei. neîncredere, teamă, panică etc.).
Speculaţia „a la hausse“ este cea în care se mizează pe „Deponentul are psihologia lui proprie foarte complexă,
creşterea cursului acţiunilor şi în consecinţă se cumpără în prezent foarte schimbătoare, de multe ori nelogică, dar gata întotdeauna să
şi se vinde în viitor. intre în panică sub imboldul neîncrederii sau temerii că-şi pierde
Speculaţia „a la baisse“ este cea care mizează pe scăderea avutul.“ (V. Slăvescu).
cursului (cotaţiilor)Este suficient să apară un zvon privind situaţia Elementul complementar al economisirii şi investiţiei îl
nesatisfăcătoare a finanţelor unei întreprinderi şi cursul acţiunilor constituie înclinaţia spre valori lichide sau tentaţia oamenilor de a
sale scade. Deci, posibilitatea obţinerii de dividende mici determină păstra averea sub formă de bani ori în conturi la bănci, aşa cum
pe deţinătorii de acţiuni să le vândă. Acţiunile întreprinderilor arată J. M. Keynes.
rentabile înregistrează o evoluţie ascendentă a cursului (preţului). În acest sens să ne amintim de România anilor 1929-1933, ca
Deseori scăderea foarte mare a cursurilor bursiere a constituit urmare a declanşării Marii Depresiuni Economice, când volumul
semnalul declanşării unei crize economice. Iar starea generală a plăţilor fără numerar (în bani scripturali) a scăzut mult, în schimb
economiei unei ţări este dată de indicii bursieri. Sporirea activităţii volumul plăţilor în numerar a crescut şi datorită panicii
economice cerea noi investiţii firmelor producătoare, deci implicit deponenţilor. Băncile nu mai puteau asigura lichidităţile, ceea ce se
crearea de noi mijloace băneşti suplimentare. reflecta în încetarea plăţilor de către acestea.
După ce am prezentat, în sinteză, principalele instrumente de Şi atunci ca şi astăzi, în cadrul soluţiilor de ieşire din criză,
lucru şi categorii economice pe care se sprijină funcţionarea bursei, Banca Centrală de Emisiune a fost interesată ca băncile cu
încercăm să descifrăm mecanismele producerii de fonduri băneşti probleme să aibă asigurate lichidităţi, căutând să rezolve această
suplimentare, prin emisiunea de acţiuni sau împrumuturi de problemă prin mijloace artificiale, adică punerea la dispoziţia
obligaţiuni şi tranzacţiile acestora pe piaţa bursieră. băncilor respective a unui volum imens de credite.
După Primul Război Mondial, marile investiţii făcute în Cu tot sprijinul acordat prin credite, de către B. N., băncile nu
economia americană s-au bazat pe emisiunea de acţiuni şi au putut face faţă cererilor de restituire a depunerilor populaţiei.
obligaţiuni, fapt ce a dus la dezvoltarea rapidă a tranzacţiilor cu Din cauza crizei în perioada 1929-1933 un număr de 40000 de
capital fictiv, la răspândirea jocurilor de bursă (operaţii efectuate la întreprinderi au dat faliment.
bursă cu scopul obţinerii unui câştig rezultat din diferenţa dintre Alături de cauzele economice şi alte cauze generale sau
cursul hârtiilor de valoare sau a bunurilor materiale din momentul locale, situaţia este mult îngreunată de lipsa de încredere faţă de
cumpărării şi cel al vânzării.) măsurile ce se încearcă în îndreptarea dezechilibrului. Din cauza
Tentaţia mare a câştigurilor, speculaţiile fără măsură au fost acestui factor psihologic, multe capitaluri nu sunt folosite în
încurajate de câţiva factori. Pe primul plan se pot pune facilităţile afaceri, aşa încât circulaţia monedei este mult încetinită şi piaţa
acordate la cumpărarea de acţiuni: se putea cumpăra un pachet de financiară suferă.
acţiuni în valoare de, să zicem, 5000 dolari cu numai 1000 dolari Sfârşitul călătoriei noastre prin trecutul istoriei apariţiei
bani lichizi, restul sumei fiind împrumutate de bursă, folosindu-se crizelor economico-financiare globale se termină în prezentul
drept garanţii chiar..... acţiunile cumpărate. E fabulos nu?. economic, adică tot în ţara din care în anumite perioade au început
Lanţul speculaţiilor care a rezultat din aceste facilităţi de aceste crize, prin încercarea de a nuanţa câteva din ideile Planului
plată părea fără sfârşit. Datorită creşterii rapide a cursului, acţiunile american de ieşire din criză, plan ce are puncte comune cu
astfel cumpărate erau vândute uşor, obţinându-se un câştig, să metodele de salvare economică din multe ţări afectate.
zicem, de ce puţin 1000 dolari cu care se cumpăra iarăşi un pachet Proiectul planului de salvare economică presupune mai întâi
de acţiuni de 5000 dolari ş.a.m.d.. cumpărarea de către Trezoreria S.U.A. de la bănci, a creditelor
Prin acest joc la bursă, în câteva luni, un speculator devenea ipotecare neperformante, oferind instituţiilor de credit până la 700
proprietarul unor pachete de acţiuni de zeci de mii de dolari, un om mld. dolari. În schimb statul primeşte cotă-parte din profiturile
bogat, dar evident, numai pe hârtie. firmelor care beneficiază de acest plan.
Mărimea speculaţiilor şi numărul celor implicaţi în Se vor acorda credite pentru plata taxelor. Planul presupune
tranzacţiile la bursă era imens, 19 milioane în anul 1929. Marea şi măsuri împotriva punerii sub sechestru a proprietăţilor, în caz de
majoritate a speculatorilor achiziţionau acţiuni pe credit. neplată a ratelor, care în anul 2009 se prelimină a fi până la 2
Atâta timp cât cursul acţiunilor era în creştere toţi milioane de sechestre.
speculatorii câştigau, nimeni nu pierdea. Câştigul se măsura în Statul va avea dreptul de a revizui condiţiile împrumuturilor
acţiuni – hârtie, nu în bani lichizi, iar acţiunile valorau ceea ce ipotecare acordate creditorilor în dificultate.
indica bursa numai pentru momentul respectiv. Dintr-un material primit de la New-York, prin amabilitatea
Cât valorau în realitate a arătat criza ce a urmat. A fost domnului F. C., numit „Criza financiară: un grafic al evenimentelor
suficient ca printre milioanele de clienţi ai bursei să se şi strategii adoptate“ am sintetizat doar câteva din măsurile
răspândească suspiciunea, care este prima fază a neîncrederii, concrete realizate prin proiectul Planului american de ieşire din
asupra realităţii, autenticităţii, garanţiilor pe care le reflectau criză.
valoarea acţiunilor, pentru ca avalanşa vânzărilor să se dezlănţuie. Rezervele Federale funcţionează ca o Bancă Centrală de
Iar aceasta este echivalentă cu o catastrofă financiară. Emisiune, adică are puterea de a emite bani pentru întreaga naţiune,
Cursul acţiunilor a început să scadă mai întâi lent, apoi din ce şi prin acest mecanism controlează rata dobânzii, rezervele de
în ce mai accelerat. Cea mai mare prăbuşire a cursului acţiunilor a monedă şi stabileşte, retrăgând sau lansând bani lichizi pe piaţă,
fost la bursa din New York, catastrofă economică, nemaiîntâlnită valoarea monedei naţionale.
până atunci. În câteva ore averi numeroase au fost înghiţite de jocul Acest Sistem Federal de Rezerve (Federal Rezerve) a creat
Economie

nemilos al bursei. Pierderea înregistrată ca urmare a scăderii următoarele mecanisme financiare în vederea salvării instituţiilor
cursului acţiunilor s-a ridicat la o cifră care depăşea datoria publică financiare aflate în criză: Programul de Licitaţii la Termen (TAF),
a S.U.A. Program de Împrumuturi cu Titluri de Valoare la Termen (TSLF),
Fenomene asemănătoare de panică au cunoscut şi bursele de Program de Creditare a Ordonatorilor de Credite Primare (PDCF),
valori din celelalte state capitaliste. Consecinţele principale ale Program de Finanţare cu Bilete de Trezorerie (CPFF), Program de
crahului de la bursa din New York au fost scăderea dramatică a Finanţare a Investitorilor de pe Piaţa Monetară (MMIF).
consumului, reducerea uriaşă a capacităţilor de producţie, Pe date de 7 martie 2008 Conducerea Rezervelor Federale
falimente, zeci de milioane de şomeri. anunţă licitaţii TAF = Program de Licitaţii la Termen, în valoare de
Criza de bursă precede şi se leagă de criza financiară şi cea 50 mld. dolari organizate în zilele de 10 şi 24 martie şi prelungeşte
economică prin faptul că se dereglează circulaţia bănească, lipsesc programul TAF cu încă 6 luni.
32 Lohanul nr. 7
La finele lunii septembrie 2008 se autorizează o extindere cu Nu putem decât să sperăm că toate aceste măsuri vor
330 mld. dolari a liniilor de credit încrucişat cu Banca Canadei, funcţiona şi vor contribui la depăşirea crizei.
Banca Angliei, Banca Japoniei, Banca Naţională a Danemarcei,
Banca Norvegiei, Banca Centrală a Australiei, Banca Naţională a Bibliografie selectivă
Elveţiei, ajungându-se la un total de 620 mld. dolari. A. Albu şi colaboratorii – Dicţionar de economie politică, Ed.
În afara Sistemului Federal de Rezerve (constituit din 12 Politică, Bucureşti, 1974
bănci federale de rezervă), mai funcţionează următoarele organisme E. Dobrescu şi colaboratorii. – Dicţionar de istorie
federale: Sistemul de asigurare a depozitelor bancare, Fondul de economică şi istoria gândirii economice, Ed. All Beck, Bucureşti,
stabilizare şi Trezoreria (Tezaurul public). 2005
Printr-un comunicat de presă pe data de 19 sept. 2008 se J. Dumitriu – Monedă şi credit, Ed. Grafix, Iaşi, 1994.
anunţă că din Fondul de stabilizare a schimburilor valutare se vor N. Murgu, C. Lazăr, M. Isărescu – În zgomotul bursei, Ed.
folosi 50 mld. dolari pentru garantarea investiţiilor, în fondurile Albatros, Bucureşti, 1982.
mutuale active pe piaţa mondială. T. Tudoranca – Dicţionar de afaceri englez-român,
Pe data de 28 oct. 2008, prin comunicat de presă Trezoreria Ed.„Busuness Books“, Bucureşti1, 1995.
S.U.A., anunţă un program de achiziţii de capital, care în perioada Internet – Capitalismul de cumetrie - decodarea crizelor
28 oct.-19 dec. 2008 achiziţionează acţiuni preferenţiale în sumă de financiare.
119,65 mld. dolari din cca. 162 de bănci americane. Colecţia ziarului „Cotidianul“
Bank of America anunţă intenţia de a achiziţiona Merril
Lynch and Co. pentru suma de 50 mld. dolari.

Noua Ordine Mondială – responsabilă de


genocidul biochimic planetar

Prof. Greg Bianu

glutamatul de sodiu etc.), prin produsele cosmetice, prin apa


Există la ora actuală o conspiraţie mondială, condusă de o fluorurată, prin deşeurile toxice, prin hrana iradiată, prin
grupare foarte puternică şi influentă, de indivizi înrudiţi, din care vaccinurile cu mercur şi prin alte arme biologice, de fapt, o altă
fac parte cei mai bogaţi oameni ai lumii – lideri politici, „elite“ variantă modernă pentru bombele folosite pe vremuri, cu scopul
corporatiste şi membri ai unor societăţi secrete – şi care acţionează (acelaşi) de a distruge mase întregi de oameni.
fără limite naţionaliste. Intenţia ei este de a prelua total şi complet Sub pretextul „cercetării“ armelor biologice, a vaccinurilor şi
controlul asupra tuturor fiinţelor umane de pe planetă şi de a reduce a medicamentelor periculoase, „ei“ îşi dezvoltă de fapt această
dramatic populaţia mondială la doar 1 miliard de oameni. industrie în propriul lor interes şi folosesc fiinţele umane drept
Sub numele de Noua Ordine Mondială (New World Order) se cobai. Au ajuns până acolo încât să creeze noi agenţi biologici şi
ascund organizaţii, instituţii şi indivizi, grupaţi într-o reţea virusuri, pentru care apoi au fost necesare alte remedii, create,
intercorelată. Această grupare ocultă planetară nu cunoaşte limite desigur, tot de ei – vaccinurile. Experimentele pline de cruzime, pe
statale, se află deasupra legilor tuturor ţărilor şi controlează material uman, sunt realizate între zidurile reci, sterile şi antifonate
politica, sistemul bancar internaţional, industria, comerţul, sistemul ale laboratoarelor şi unităţilor militare ultrasecrete de… bio-
de asigurări, traficul de droguri şi de arme, lumea medicală etc. Ea terorişti în halate albe. Finanţate prin diferite programe
nu dă nimănui socoteală pentru deciziile pe care le ia, şi este cea guvernamentale, aceste studii pseudoştiinţifice sunt prezentate ca
care trage sforile tuturor evenimentelor majore din lume. Ea se fiind proiecte de „cercetare şi dezvoltare“ de cea mai bună credinţă.
ascunde în spatele marilor corporaţii şi al marilor agenţii Pe primul loc în agenda de lucru a „elitei“ criminale a acestui
guvernamentale, pe care le dezvoltă şi le controlează, cu scopul secol este reducerea drastică a populaţiei. Miliarde de oameni
bine definit de a domina lumea. nevinovaţi au murit în urma „războaielor”, a dominaţiilor tiranice, a
De-a lungul timpului, tot mai mulţi oameni au aflat de masacrelor rasiste, a homicidului, a epidemiilor, a SIDA, a
existenţa acestei conspiraţii mondiale. Însă marea majoritate a lor, fumatului, a avorturilor, a erorilor medicale, a efectelor nocive ale
din păcate, reacţionează cu scepticism şi neîncredere la acest medicamentelor, a dezastrelor „naturale“ şi a genocidelor, care,
subiect, inconştienţi de condiţionarea mentală care le este toate, oricât de bizar ar părea, au fost provocate şi iniţiate de „ei“.
implementată permanent de instituţiile de stat. Amploarea şi Această trădare cutremurătoare faţă de umanitate, bazată pe
complexitatea reţelei de înşelătorie a acestei conspiraţii este greu de abuz de putere, crime de război, conspiraţie, conflict de interese şi
imaginat. Metodele pe care le utilizează în acest război cu omenirea minciună este o încălcare flagrantă a drepturilor omului, însă ea se
sunt în special de natură biochimică, fiind promovate prin sistemul desfăşoară sub masca pompoasă a democraţiei, a carităţii şi a
farmaceutic, medical, alimentar şi prin manipularea maselor cu libertăţii individuale.
ajutorul mass-mediei, cu scopul sinistru de exterminare a
populaţiei. Noul imperialism – atacul cu substanţe chimice
Ceea ce majoritatea cetăţenilor cred că este „opinia publică“, otrăvitoare, prezentate în ambalaje viu colorate
reprezintă de fapt o propagandă abil regizată, cu scopul secret de a La ora actuală, în întreaga lume are loc o adevărată invazie a
se declanşa un anumit răspuns comportamental dorit din partea substanţelor foarte toxice, infiltrate prin alimentaţie, prin
populaţiei. Părerile „opiniei publice“ sunt monitorizate permanent, medicamente, prin vaccinuri, prin produsele de îngrijire personală,
cu intenţia de a se verifica acceptarea de către populaţie a prin apa fluorurată etc. Lumea este realmente bombardată, în mod
rii

programelor planificate de „ei“. Conspiratorii Noii Ordini legal, cu fiecare înghiţitură. Prin proliferarea restaurantelor de
er

Mondiale îşi realizează agenda de lucru, orchestrând cu măiestrie genul fast-food, a companiilor farmaceutice, a produselor
emoţiile umane şi cultivând în special frica. alimentare contaminate cu substanţe otrăvitoare (sub forma
te

Pătrunzând în labirintul încurcat al manevrelor politice şi aditivilor) – acest atac mascat produce mai multe victime şi
at

corporatiste, descoperim stupefiaţi o lume a criminalităţii şi a suferinţă decât orice război armat care a existat vreodată.
ba

abuzurilor de neimaginat
zb

împotriva umanităţii. Transpare din ce în ce mai clar ideea că Pe măsură ce oamenii se îmbolnăvesc datorită otrăvurilor
trădătorii umanităţii – care, după modul lor de acţiune, nu pot fi ingerate în necunoştinţă de cauză, sistemul medical alopat „sare în
ez

numiţi „oameni“ – au ales să folosească acum alte metode ajutorul“ lor, otrăvindu-i în continuare cu medicamente de sinteză,
De

(mascate) de exterminare a populaţiei: prin alimentaţie cu vaccinuri care afectează grav organismul uman, cu radiaţii
D

(introducând aditivii extrem de nocivi, precum aspartamul, nocive care ucid omul înainte de a „ucide“ cancerul, cu plombe pe
Martie 2009 33
bază de mercur, care intoxică fiinţa clipă de clipă – deşi se pretinde acest subiect, va exista întotdeauna ceva nou de descoperit. Pentru
că, prin fluorurarea apei, dinţii nu ar trebui să se mai carieze –, cu „ei“, oamenii nu sunt decât un material pentru folosire, abuzare şi
metode convenţionale de tratament, care nu fac decât să accelereze distrugere.
paşii muribunzilor către Moarte, pe de o parte, şi să aducă un profit În spatele „câmpului de bătălie“, în timp ce oamenii se luptă
financiar enorm celor care concertează din umbră acest mecanism cu boala şi suferinţa, fără să ştie şi să înţeleagă de unde vin toate
sinistru, pe de altă parte. acestea, corporaţiile strâng prada – un profit enorm, obţinut pe baza
Ceea ce oamenii nu ştiu este că moartea lor a început odată stării de dezinformare, naivităţii şi ignoranţei maselor. Singurele
cu prima înghiţitură de apă fluorurată, cu prima bucată de pâine naţiuni care au un viitor promiţător sunt cele care protejează şi
„îmbunătăţită“ cu aditivi, cu primul vaccin „împotriva menţin sănătatea popoarelor lor şi a mediului lor natural.
epidemiilor“, cu primul chips cu gust de şuncă, cu prima băutură Vestea bună este că din ce în ce mai mulţi oameni se trezesc
carbogazoasă „care îţi răcoreşte setea de viaţă“… Restul este doar la realitate! Omul inteligent face conexiuni între anumiţi indivizi şi
obişnuinţă, perpetuată de ignoranţă, dezinformare şi o publicitate unele companii, organizaţii sau agenţii şi îşi dă seama de caracterul
deşănţată. Oriunde au pătruns aceste produse, s-a răspândit boala şi dubios al intrigilor politice şi al anumitor programe, proiecte şi
a urmat apoi moartea. servicii care sunt promovate în diferite zone ale lumii, aparent fără
Există zone izolate în lume, în munţi sau în anumite insule, nicio legătură unele cu altele.
unde „tehnologiile moderne“ nu au pătruns niciodată. Acolo nimeni Din ce în ce mai mulţi oameni află despre pericolul aditivilor
nu este bolnav de diabet, cancer, ischemie, depresie, SIDA, pentru alimentari, al aspartamului, al băuturilor carbogazoase, al fluorului,
că hrana locuitorilor din aceste regiuni constă din alimente mercurului şi aluminiului şi au început să adopte o dietă sănătoasă,
naturale, proaspete, neprocesate. Există zone în care „civilizaţia“ a bazată pe alimente organice şi produse naturale, fără substanţe
ajuns cu două generaţii în urmă şi deja populaţia suferă de diabet, chimice. Tot mai mulţi sunt cei care cunosc efectele dezastruoase
astm, boli cardiovasculare şi cancer. „Cultura“ americană, cu ale medicamentelor de sinteză asupra sănătăţii şi renunţă la
invazia ei de băuturi carbogazoase, cu lanţurile ei de restaurante tratamentele alopate şi la medicina convenţională, apelând la
fast-food, cu ţigările şi alimentele ei procesate şi pline de aditivi tratamente naturiste cu plante medicinale, regimuri alimentare de
toxici, a produs mai multă suferinţă şi boală în lume decât oricare purificare, programe de dezintoxicare a organismului de
altă agresiune. substanţele chimice.
Totul se face „legal“. Este mai mult Tot mai mulţi oameni îşi dau seama
decât legal, este obligatoriu! Orice naţiune că industria agroalimentară, farmaceutică
care refuză să se alinieze standardelor şi petrochimică sunt interesate doar de
comerciale ale Organizaţiei Mondiale a propriul lor profit, şi nu de sănătatea
Comerţului (World Trade Organization – umanităţii. Şi, în fine, tot mai mulţi sunt
WTO) este imediat sancţionată şi primeşte cei care înţeleg că marile corporaţii
un embargo comercial, până când, industriale şi guvernele sunt controlate de
neputând face faţă presiunilor, cedează. o „elită ocultă mondială“, care are drept
Chiar şi tentativa unei ţări de a interzice pe scop distrugerea umanităţii prin
teritoriul ei folosirea unor aditivi toxici, îndepărtarea ei de natura esenţială şi de
cum ar fi: aspartamul, uleiurile Dumnezeu. Prin urmare, din ce în ce mai
hidrogenate sau nitratul de sodiu, poate fi mulţi oameni caută modalităţi de a se
considerată o gravă încălcare a redescoperi pe ei înşişi, de a-şi reface
înţelegerilor internaţionale, care primează sănătatea şi integritatea, de a redeveni
în faţa legilor naţionale! Aceasta este fiinţe minunate, fericite şi mereu în
„opera“ comisiei care supervizează Codex comuniune cu Dumnezeu.
Alimentarius şi care face legea!
Ultimele zbateri ale fiarei
Produsele alimentare actuale – Trist, dar adevărat, aceste corporaţii
calul troian al industriei chimizate industriale îi oferă omenirii doar boală,
Este uşor să vinzi ţigări, cola, suferinţă şi moarte. Întregul sistem de
produse alimentare ieftine şi pline de „îngrijire a sănătăţii“ a devenit un
aditivi periculoşi – în ţările sărace şi în organism de tip monopolist, care se
curs de dezvoltare, unde nivelul de bazează pe propaganda deşănţată, pe
educaţie şi de informare este foarte scăzut; publicitatea mincinoasă şi pe manipularea
acolo oamenii sunt uşor de păcălit, fiind în făţişă.
stare să creadă că produsele americane şi
occidentale îi vor face mai fericiţi. Avem aici de-a face nu cu metodele înţelepte ale unei
În prezent, în ţările civilizate, doar oamenii ignoranţi şi naivi guvernări care oferă soluţii şi care se îngrijeşte de sănătatea
mai consumă băuturi carbogazoase. Tot aceeaşi categorie de populaţiei, ci cu tacticile diabolice ale unei afaceri mondiale
oameni fumează, consumă produse cu aditivi, prânzuri decongelate disperate, într-o ultimă încercare furibundă de a prelua controlul
şi încălzite la cuptorul cu microunde şi privesc pasivi ore în şir la asupra lumii, înainte de a fi luată de valul transformării, care se
televizor. Oamenii inteligenţi cunosc deja adevărul despre aceste întrezăreşte la orizont.
lucruri. De aceea, vânzările de băuturi carbogazoase scad anual, iar
marile corporaţii sunt obligate să „spargă“ piaţa în alte ţări, unde nu Şantajul şi cenzura cercetătorilor ştiinţifici
s-a aflat încă de toxicitatea aspartamului şi a aditivilor alimentari, Iată cum proliferează în domeniul cercetării ştiinţifice lanţul
de pericolul produselor modificate genetic şi de faptul că toate vicios al otrăvirii populaţiei cu aditivi: dacă respingem otrăvurile
acestea aduc cu ele boala. → nu ies bani → nu se mai finanţează studii de cercetare. De
Nimic nu este mai simplu decât manipularea populaţiei prin exemplu, producătorii de aspartam donează milioane de dolari unei
publicitate, ştiri fabricate şi studii contrafăcute! Toată gama de universităţi. Directorul laboratorului sau preşedintele universităţii
produse alimentare, farmaceutice şi de întreţinere casnică este pur şi simplu va sugera discret echipei de cercetare că ar vrea să
Dezbat eri

promovată printr-un sistem agresiv de publicitate, prin care vadă rezultate negative la testele despre aspartam, sau altfel
publicul este înşelat şi convins să cumpere. Tehnologia avansată subvenţiile vor fi oprite!
este ţinută sub control şi folosită în scop malefic de către unele Totuşi, au existat oameni de ştiinţă curajoşi, care au semnalat
guverne, prin intermediul misterioaselor contracte, fuziuni şi abuzurile criminale împotriva umanităţii, făcute de marile
afaceri corporatiste – militaro-industrialo-farmaceutice –, făcute cu corporaţii şi sprijinite cu bună ştiinţă de unele state şi guverne.
uşile închise. Aceşti adevăraţi eroi ai omenirii au avut apoi de-a face, invariabil,
cu atragerea concertată a oprobiului public asupra lor. Iată câteva
Afacerile corporatiste – crimă organizată la nivel înalt exemple:
Cuvintele nu pot descrie îndeajuns caracterul diabolic al Dr. Andrew Wakefield şi ceilalţi doi colaboratori ai săi au
acestor acţiuni corporatiste. Oricât de mult am citi şi afla despre fost acuzaţi şi discreditaţi de companiile farmaceutice, pentru că au
34 Lohanul nr. 7
dovedit ştiinţific şi au făcut publice efectele toxice ale mercurului În urma acţionărilor repetate în justiţie, Curtea Europeană a
din vaccinuri. Drepturilor Omului de la Strasbourg i-a dat medicului câştig de
Neurologul Russell Blaylock a făcut ample cercetări asupra cauză, în procesul Hertel versus Elveţia, iar statul elveţian i-a plătit
neurotoxinelor aspartam şi glutamat. „Am studiat acest subiect al acestuia o compensaţie de 40 000 de franci elveţieni pentru că i-a
neurotoxinelor în toate modurile posibile şi am demonstrat încălcat dreptul la libera exprimare.
toxicitatea glutamatului. „Ei“ ştiu că eu ştiu asta acum, pentru că Dr. Russell Blaylock, neurochirurg: „«Ei» chiar urmăresc
am făcut un schimb de scrisori cu cei mai mari apărători ai aceasta: în America au votat o lege simultan în mai multe state,
glutamatului. Cu toţii şi-au dat seama că nu aveau niciun argument conform căreia nimeni în afară de medicii nutriţionişti nu are voie
care să poată contesta veridicitatea studiilor mele. Aşa încât, pentru să vorbească despre alimentaţia şi despre nutriţia corectă. Mai
un timp, m-au lăsat în pace. Le-a fost teamă că, în cazul în care se multe state au votat această lege. Aceasta înseamnă că biochimiştii
face publică disputa dintre mine şi ei, vor pierde. „Ei“ nu vor ca şi ceilalţi medici nu au voie să vorbească despre sănătate?! Este
această informaţie să ajungă la urechile publicului. Ceea ce fac «ei» ridicol!“
este să joace vechiul rol al ignorării adevărului, sperând că nu se va
afla. Pur şi simplu, oamenii nu au niciun sistem intern de apărare Cunoaşterea înseamnă putere
împotriva glutamatului de sinteză. Transformarea începe cu fiecare dintre noi. Fiecare om are
Apoi au început atacurile. Ştiu mult prea mult. După ce am dreptul la libertate, sănătate şi cunoaştere, pentru evoluţia sa
început să public rezultatele mele, editorul m-a avertizat: «Eşti individuală şi a planetei. Medicina, agricultura, industria alimentară
sigur că vrei să scrii asta? Dacă o vei face, te vor hăitui până la şi, practic, toate domeniile existenţei moderne sunt controlate de
moarte.» Am răspuns: «Da, vreau». Le-am publicat, cu un singur câţiva oameni din vârful „Sistemului“
gând în minte: că nu au cum să mă combată. «Ei» exercită o – giganţii petrochimiei, ai complexului militaro-industrial şi
imensă presiune asupra ziarelor, revistelor şi jurnalelor, pentru ca ai băncilor lumii – care câştigă enorm de pe urma planurilor lor
acestea să nu publice interviuri sau articole despre persoane ca ticăloase, în detrimentul umanităţii.
mine. «Ei» încearcă să-i ţină în umbră pe cei care deţin informaţii Atâta timp cât totul pe pământ se va măsura în latitudinea
despre adevăr, sperând că marea majoritate a oamenilor nu-l vor profitului financiar şi longitudinea creşterii economice, nu vom fi
afla niciodată. Dar odată şi odată adevărul va ieşi la iveală. Din niciodată liberi! Cât timp vom continua să lăsăm puterea, banii,
anul 1995, de când am publicat concluziile la care am ajuns, au gândirea, sănătatea şi libertatea noastră în mâinile „Sistemului“, nu
apărut noi şi noi dovezi, materiale şi studii, care atestă veridicitatea vom fi niciodată mai mult decât nişte sclavi controlaţi şi manipulaţi
informaţiei expuse de mine, şi anume, că receptorii periferici ai mental, sclavi care au iluzia că sunt liberi. Însă pe măsură ce
glutamatului şi aspartamului pur şi simplu ucid oamenii.“ devenim conştienţi de adevărul ascuns în spatele aparenţelor,
Dr. C. Trocho din Spania a condus în anul 1998 cercetările înţelegem că putem să acţionăm împotriva limitărilor impuse de
asupra modului în care aspartamul influenţează ADN-ul. „Sistem“ şi să ne eliberăm de această iluzie ţesută de „ei“, care a
Experimentul său a fost denumit Studiul Barcelona sau Raportul devenit treptat lumea noastră.
Barcelona, deoarece a fost susţinut de conducerea Departamentului A venit timpul să ne trezim la realitate şi să ne cerem plini de
de Biologie al Universităţii din Barcelona. Apoi, cariera sa a fost curaj dreptul de a fi liberi, de a cunoaşte adevărul şi de a ne alege
atacată de producătorii de aspartam. El a mărturisit ulterior că nu singuri modul de a trăi, de a mânca, de a ne vindeca. Am ajuns să
va mai realiza niciodată un alt proiect de cercetare referitor la trăim în această iluzie creată, tocmai pentru că am permis să fim
aspartam. Mai târziu, şi alţi cercetători au fost forţaţi să facă manipulaţi de către cei care vor să controleze aproape totul.
aceleaşi lucruri. A venit timpul, mai mult ca oricând, să punem capăt acestei
În lumea ştiinţifică, este foarte cunoscut cazul dr. John dominaţii distrugătoare de pe planetă. În momentul în care vom
Yiamouyannis, biochimistul de la Departamentul de Lucrări înţelege că noi, majoritatea oamenilor, suntem cei care îi ajutăm în
Chimice al Fundaţiei Naţionale pentru Sănătate (National Health mod inconştient, prin ignoranţa şi lipsa noastră de reacţie, pe aceşti
Foundation) din SUA şi membru al Societăţii Americane de câţiva, puternici şi perfizi, să se menţină pe poziţie, „ei“ nu vor mai
Chimie (American Chemical Society), care a fost şi el şantajat, avea nicio putere asupra noastră.
atunci când studia efectele fluorurării, în anul 1989. A fost Dacă înţelegem că NOI suntem singurii responsabili pentru
concediat pentru că a refuzat să tacă şi totodată i s-a interzis să îşi tot ceea ce ni se petrece, şi nu aceşti „ei“ ascunşi, ei nu vor mai
publice lucrările şi cercetările despre toxicitatea fluorurării. Şeful putea să hotărască în locul nostru şi să îşi continue acţiunile
său a declarat: „Am fost nevoiţi să facem aceasta, pentru că am fost diabolice. Căutarea adevărului, plină de curiozitate, cu mintea
ameninţaţi că, dacă nu tăcem, ne vom pierde finanţarea.“ Dr. John deschisă şi cu dorinţa sinceră de a-l descoperi este un atribut al
Yiamouyannis ar fi vrut să dezvăluie adevărul, dar a fost concediat. inteligenţei. Căutaţi cât mai multe informaţii despre ceea ce
Apoi, Departamentul a primit un premiu uriaş în bani de la mâncaţi, despre remediile cu care vă trataţi sănătatea, despre
compania Colgate-Palmolive. „ingredientele“ care vă compun viaţa.
După ce a făcut cunoscute rezultatele studiului său asupra Românilor inteligenţi şi cu bun simţ le va fi, sperăm, de un
hranei preparate la microunde, dr. elveţian Hans U. Hertel a fost real folos destăinuirea acestor adevăruri cutremurătoare, care cel
acuzat de Asociaţia Dealerilor pentru Aparate Electrocasnice şi mai adesea le sunt ascunse cu bună ştiinţă.
Industriale că periclitează afacerile companiilor din acest domeniu.

CODEX ALIMENTARIUS: o adevărată


Cunoaşterea ne face batjocură adusă terapiilor naturiste
liberi şi sănătoşi! La baza Codex-ului Alimentarius stă istoria
prea puţin cunoscută a înfiinţării Trustului
Violeta Bucur Mondial al Chimiei Farmaceutice
errii

traduce prin legea produselor alimentare sau codul produselor


te

Aţi auzit vreodată de Codex Alimentarius? Dacă nu, să nu fiţi alimentare. Comisia de comerţ Codex Alimentarius este acum
at

surprinşi. Este unul din cele mai bine păstrate „secrete deschise“ finanţată şi condusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS, ce
ba

ale guvernanţilor din umbră. Este planificat să intre în vigoare la 31 aparţine Naţiunilor Unite, ONU) şi FAO (Organizaţia pentru
decembrie 2009 şi s-ar putea să fie cel mai mare dezastru pentru Alimente şi Agricultură a SUA).
zb

sănătatea noastră, aşa cum lumea nu a mai văzut. Codex Codex Alimentarius este o colecţie de standarde alimentare
ez

Alimentarius va seta standardele de siguranţă alimentară, regulile şi adoptate la nivel internaţional, care au ca scop declarat protecţia
reglementările în vigoare în peste 160 de ţări, adică 97% din sănătăţii consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în
De

populaţia lumii. comerţul alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru


D

Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latină şi se toate alimentele, fie ele preparate, semipreparate sau crude şi
Martie 2009 35
pentru distribuţia către consumator, prevederi în ceea ce priveşte Farben. Tribunalul de la Nürenberg a divizat Compania IG Farben
igiena alimentară, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori în BASF, BAYER şi HOECHST. Toţi aceşti responsabili au fost
de contaminare, etichetare şi prezentare, metode de analiză şi însă eliberaţi în 1952, la numai un an după ce fuseseră condamnaţi,
prelevare. În realitate, Codex Alimentarius intenţionează să pună în cu ajutorul lui Nelson Rockefeller, fostul lor patron comercial, la
afara legii orice metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi vremea aceea ocupând funcţia de Ministru al Afacerilor Externe al
terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a SUA. O dată eliberaţi, cei care se aflaseră în conducerea
vitaminelor şi tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin Companiei IG Farben s-au infiltrat în economia germană, ocupând
un potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice. funcţii foarte importante. Până în anii '70 consiliul director pentru
societăţile BASF, BAYER şi HOECHST era constituit din membrii
Originile chimiei farmaceutice ai partidului nazist. Începând cu 1959 aceştia îl finanţau pe tânărul
În jurul anului 1860, „bătrânul Bill“ Rockefeller, comerciant de Helmut Kohl. Prin susţinerea politică a acestuia din urmă, cele trei
petrol cu specializarea în farmaceutică, vindea ţăranilor naivi flacoane filiale rezultate din IG Farben erau la momentul acela de 20 de ori
cu petrol brut, făcându-i să creadă că era un leac eficient în tratarea mai puternice decât societatea mamă înfiinţată în 1941. Organizaţia
cancerului. El a denumit acest produs (care de fapt era petrol brut nazistă de mondializare asociată lui Rockefeller, a constituit o
ambalat în flacoane): Nujol (New Oil – un nou tip de ulei). Afacerea sa reuşită totală, şi deja de multă vreme piaţa chimiei farmaceutice a
era prosperă, cumpăra o fiolă de petrol brut de 30 grame prin Standard planetei a fost şi este controlată, organizată şi administrată pentru a
Oil la un preţ de 21 cenţi şi o vindea pentru 2 dolari. Fără prea multă asigura expansiunea industrială mondială a chimiei farmaceutice.
cultură, fără scrupule, fără cunoştinţe sau studii în domeniul medical,
cu puţine noţiuni de contabilitate şi de o aviditate feroce, Rockefeller a IG Farben şi Codex
reuşit să se impună. Noului produs Nujol i s-a atribuit „meritul“ de „Tradiţia“ cartelului de la IG Farben a continuat sub un alt
„cură împotriva constipaţiei“ şi a fost foarte comercializat la acea nume: „Asociaţia pentru Industria Chimică”. În 1955, industria
vreme. Între timp, medicii au descoperit că Nujol era nociv şi că ducea chimică farmaceutică mondială a fost regrupată sub auspiciile
în timp la maladii grave, eliminând vitaminele liposolubile din corp. Camerei de Comerţ Internaţional a Naţiunilor Unite şi Guvernului
Standard Oil s-a luptat să evite pierderile prea mari care ar fi putut German. Eforturile lor comune au fost camuflate sub numele de
surveni din această cauză şi a adăugat rapid petrolului brut caroten cod CODEX ALIMENARIUS. Un mare număr de partide politice
pentru a elimina aceste carenţe. Senatorul Rozal S. Coperland era plătit europene aşa-zise de stânga şi de dreapta au fost finanţate de
75.000 dolari pe an pentru a promova acest produs. această industrie pentru a se asigura o legislaţie favorabilă
Imperiul Rocke- industriei farmaceutice.
feller a fost construit
graţie acestei formi- Obiectivul Codex-ului
dabile şmecherii care Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii orice
consista în a convinge metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi terapiile
oamenii să ingereze un naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi tot
derivat de petrol brut ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin un potenţial
îmbogăţit cu caroten. concurent pentru industria chimiei farmaceutice. Starea de spirit
Aşa au fost puse ba- care predomină în cazul mondializării chimiei farmaceutice explică
zele industriei chimiei în mare parte desfiinţarea sistematică a inovatorilor ştiinţifici
farmaceutice. Suntem independenţi din ultimii 50 de ani. Această industrie foloseşte orice
deci foarte departe de mijloc pentru a-şi păstra locul pe piaţă în ceea ce priveşte
fundamentele medi- tratamentul cancerului, al SIDA, al maladiilor cardio-vasculare etc.
cinii chineze, tibetane De zeci de ani este posibilă tratarea şi vindecarea în majoritatea
vedice sau persane, cazurilor a acestor maladii prin terapii naturiste alternative, dar sunt
care erau în mod aplicate procedee de dezinformare în forţă pentru a se ascunde
tradiţional bazate pe publicului aceste adevăruri.
cunoştinţe extrem de Scoaterea în afara legii a oricărei informaţii referitoare la
precise legate de cor- medicina alternativă va bloca eradicarea anumitor maladii,
pul uman şi erau cen- asigurând astfel profituri şi mai mari acestei industrii mondiale care
trate (ca preocupare) tratează doar simptomele bolilor, fără a se îngriji de cauze.
pe binele şi sănătatea Doctorul Matthias Rath, un specialist german care duce campanii la
fiinţelor umane. nivel mondial pentru folosirea tratamentelor naturiste în cazul
Succesul comercial al produsului Nujol a permis multor boli grave, descrie această situaţie astfel: „Adevăratul scop
diversificarea producţiei chimiei farmaceutice şi atingerea unui al industriei farmaceutice mondiale este de a câştiga bani pe seama
nivel ridicat al beneficiilor financiare. În 1948, cifra de afaceri bolilor cronice, şi nu de a se ocupa de prevenirea sau eradicarea
anuală a lui Rockfeller se ridica la 10 miliarde de dolari. acestor boli... Industria farmaceutică are un interes financiar direct
Medicamentul Nujol încă mai poate fi găsit sub formă de ulei de în perpetuarea acestor maladii, pentru a-şi asigura menţinerea şi
parafină pură, clasificat drept laxativ uşor şi recomandat împotriva chiar creşterea pieţei de medicamente. Pentru acest motiv
constipaţiei cronice rebele în terapiile igieno-dietetice obişnuite. medicamentele sunt făcute pentru a alina simptomele şi nu pentru a
Este fabricat la ora actuală de laboratorul Fumouze. trata adevăratele cauze ale bolilor... Trusturile farmaceutice sunt
responsabile de un genocid permanent şi răspândit, ucigând în acest
Rockefeller şi IG Farben mod milioane de oameni...”
Trustul chimiei farmaceutice pe care îl cunoaştem a fost
conceput de către o asociaţie condusă de Rockefeller şi IG Farben Codex-ul pus sub acuzare
din Germania nazistă. Compania Standard Oil aparţinând aşadar lui O adevărată „legiune“ de indivizi care să facă lobby pentru
John D. Rockefeller, deţinea în 1939 15% din acest nou trust industria farmaceutică a fost angajată pentru a influenţa legislatorii,
germano-american. Obiectivele industriale ale IG Farben din pentru a controla organismele de reglementare, pentru manipularea
Germania nu au fost bombardate în timpul războiului tocmai pentru cercetării în domeniul medical şi educaţional. Numai în 1961,
Dezbat eri

a proteja interesele lui Rockefeller. Încă din 1932, industria chimiei trusturile farmaceutice au făcut donaţii pentru marile universităţi
farmaceutice IG Farben îl finanţa pe Adolf Hitler cu până la din SUA în valoare de: Harvard – 8 milioane de dolari, Yale – 8
400.000 de mărci germane. Fără acest sprijin, aşa cum afirma milioane de dolari, John Hopkins – 10 milioane de dolari, Stanford
tribunalul de la Nürenberg: „cel de al doilea război mondial nu ar fi – 1 milion de dolari, Columbia din New York – 1,7 milioane de
avut loc…” dolari etc.
În 1941, IG Farben construieşte cea mai mare industrie Informarea medicilor este integral finanţată de către trusturi,
chimică din lume la Auschwitz, profitând de mâna de lucru din care ascund cu grijă un mare număr de efecte secundare periculoase
lagărul de concentrare pentru fabricarea gazului Zyklon B. La şi chiar mortale ale medicamentelor, negându-le public. După ce a
procesul de la Nürenberg au fost declaraţi vinovaţi de genocid, stabilit clar originea acestor crime şi a dovedit responsabilitatea
sclavie, furt şi alte crime, 24 de responsabili ai Companiei IG industriei farmaceutice în ceea ce priveşte instalarea unei politici
36 Lohanul nr. 7
mondiale de genocid extins, doctorul Matthias Rath a înmânat în În fiecare an, 800.000 persoane mor în America de Nord în
data de 14 iunie 2003 Curţii Internaţionale de Justiţie de la La Haye urma prescripţiilor medicale alopate. Chimia farmaceutică mai
(Olanda) un act de acuzare pentru crime împotriva umanităţii. mult ucide decât vindecă. Un raport al ONU menţionează că numai
26 din cele 205.000 de medicamente ale acestei industrii sunt
438 milioane de petiţii către Parlamentul European indispensabile. Dintre cele 26, numai nouă ar trebui să beneficieze
La data de 13 martie 2002 europarlamentarii au adoptat legi de prioritate absolută. Dar dacă se recurge la medicina chineză,
în favoarea industriei farmaceutice, fixate prin dispoziţii ale Codex- persană sau indiană, acele nouă componente chimice nu mai au
ului Alimentarius şi care vizau elaborarea unei reglementări aproape nicio utilitate! Altfel spus, fără chimia farmaceutică lumea
constrângătoare pentru toate terapiile naturiste şi suplimentele ar fi mai sănătoasă.
alimentare – o manieră mai indirectă de a desfiinţa concurenţii care
ar putea să ocupe un anumit loc pe piaţă, pentru că sănătatea se Rezistenţă Internaţională faţă de Codex Alimentarius
vinde şi se cumpără. - Africa de Sud a afirmat că nu se va conforma directivelor
Un val de petiţii din partea populaţiei a inundat mesageria Codex-ului Alimentarius. Ministrul Sănătăţii Manto Tshabalala-
europarlamentarilor, într-o asemenea măsură încât comunicaţiile Msimang a declarat că ţara sa este în dezacord cu această
interne au fost blocate. În ciuda a o jumătate de miliard de petiţii, dihotomie între medicina naturistă şi medicina alopată. Conform
directivele Codex-ului Alimentar au fost adoptate. Acest vot a fost concluziilor sale, aceste dispoziţii vizează doar obţinerea banilor de
o veritabilă denigrare a democraţiei, prevestind şi alte viitoarele pe urma remediilor brevetate şi de aceea urmăresc să discrediteze
dificultăţi în respectarea acesteia. folosirea produselor naturiste.
- India nu se va conforma directivelor Codex-ului
Aplicaţii ale directivelor Codex Alimentarius Alimentarius pentru că acest Codex a promovat formule ce conţin
Începând cu iulie 2005, directivele Codex-ului Alimentarius ingrediente chimice care cauzează inflamaţii extrem de distructive
enunţate de către Directiva Europeană în ceea ce priveşte la nivelul creierului copiilor. Delegatul indian însărcinat pentru a
suplimentele alimentare trebuie aplicate sub ameninţarea pleda împotriva Codex-ului a fost ignorat, iar când acesta a insistat
sancţiunilor financiare. Iată în ce constau acestea: pentru o dezbatere, a fost dar afară din cameră.
1) Este vorba de a elimina orice supliment alimentar natural. - Asociaţia medicilor şi chirurgilor americani şi-a exprimat
Toate aceste suplimente vor fi înlocuite de 28 de produşi de sinteză opoziţia faţă de Codex Alimentarius, pentru a putea continua să se
farmaceutică (aşadar toxici), care vor fi dozaţi şi vor fi disponibili folosească de remediile naturiste, alături de cele medicamentoase.
numai în farmacii, pe bază de prescripţie medicală. Clasificate ca - În Marea Britanie, practicanţii medicinii naturiste, susţinuţi
toxine, vitaminele, mineralele şi plantele medicinale vor fi pe piaţa de membrii Camerei Lorzilor s-au opus ferm politicii pro-codex a
numai în doze care NU au impact asupra nimănui. Magazinele lui Tony Blair. Acesta din urmă a fost taxat pentru ipocrizie,
noastre de produse naturiste şi suplimente alimentare vor rămâne întrucât a afirmat public că familia lui foloseşte remedii naturiste,
pe raft numai cu 18 produse, atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. suplimente alimentare şi produse homeopatice.
Tot ceea ce NU este pe listă, de exemplu coenzima Q10,
glucosamine etc., vor fi ilegale şi asta nu înseamnă ca vor fi numai Două ideologii diferite
cu prescripţie, ci vor fi ILEGALE adică „foloseşte-le şi te duci la Avem de a face cu o luptă între două concepţii antagoniste.
închisoare”. Pe de o parte ideologia francmasonică a lui Rockefeller, în care
2) Medicina naturistă cum ar fi acupunctura, medicina unicul obiectiv este de a vinde fără scrupule, de a instaura
energetică, ayurvedică, tibetană etc, va fi progresiv interzisă. hegemonia şi o unică putere mondială. A reface totul în molecule
3) Agricultura şi alimentaţia animalelor vor fi reglementate sintetice, a nega orice altă medicină diferită de cea alopată, este
conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, ideea de progres susţinută de către toate trusturile farmaceutice.
interzicând din principiu aşa numita agricultură bio. Aceasta Această politică nu are nimic democratic şi vizează modelarea
implică, de exemplu, ca fiecare vacă de lapte de pe planetă să fie maselor după voia ei şi în funcţie de propriile necesităţi (fundaţii,
tratată cu hormonul de creştere bovin recombinat genetic produs de educaţie, false norme ştiinţifice, propagandă, desfiinţarea diferitelor
Monsanto. Mai mult, potrivit Codexului, orice animal de pe planetă forme de medicină naturistă ancestrală). Elita francmasonică crede
folosit în scopuri de hrană TREBUIE tratat cu antibiotice şi cu că poate nega opinia populaţiei, deoarece crede că poate modela
hormoni de creştere. Regulile Codexului permit ca produsele ce masele după voinţa ei. În 1962 francmasonii au afirmat că: „Cel
conţin organisme modificate genetic (OMG) să nu mai fie care controlează hrana, controlează lumea. Vom pune bazele unui
etichetate corespunzător. Mai mult, în 2001, 12 substanţe chimice proiect de implementare, la nivel global, a unui Codex Alimentar
despre care se ştie că sunt cauzatoare de cancer, au fost interzise în până pe 31 decembrie 2009.“ Erau un fel de linii directoare.
mod unanim de 176 de ţări, inclusiv de SUA. Ei bine, Codex Comisia Codexului Alimentarius e administrată de Organizaţia
Alimentarius aduce înapoi 7 dintre aceste substanţe interzise, Mondială a Sănătăţii şi de Organizaţia pentru Agricultură şi Hrană.
precum hexachlorobenzene, dieldrin, aldrin etc, care vor putea fi Aceste două organizaţii finanţează Codexul şi îl pun în aplicare la
folosite la liber din nou. cererea Naţiunilor Unite. În 1994, Codexul a declarat nutrienţii a fi
4) Alimentaţia umană certificată legal va trebui să fie iradiată toxine. Incredibil ce-i drept dar perfect adevărat. Sunt otrăvuri.
cu Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate alimentele trebuie Până aici a mers alienarea celor care promovează aceste măsuri
iradiate. Şi nivelurile de radiaţie vor fi mult mai mari decât cele aberante.
permise anterior. Pe de altă parte există adevăraţii biologi, medici autentici,
Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor adevăraţi terapeuţi sau cercetători, adesea violentaţi de aroganţa
aminaţi esenţiali, asupra vitaminelor şi mineralelor. Extinderea cartelului chimiei farmaceutice. Aceştia au stabilit conceptul de
controalelor va acţiona progresiv eliminând orice medicină bio-individualitate fondat pe libertatea pacientului de a-şi alege
alternativă naturistă ancestrală. singur terapia. Acest concept trezeşte în pacient spiritul de
cercetare, îi oferă alternative în maniera de a se vindeca. Această
Este vremea solidarităţii abordare se adaptează mai degrabă individualităţii specifice a
NU-ul masiv faţă de Constituţia Europeană înseamnă fiecărui pacient, decât impunerea unui protocol terapeutic de masă
rii

totodată un NU faţă de Codex Alimentarius, organ de propagandă neindividualizat. Maladia are o conotaţie specifică în viaţa fiecărui
er

al industriei chimiei farmaceutice, care vizează obţinerea unui individ; fără să se ţină cont de acest lucru, fiinţa umană este adusă
te

monopol mondial de un despotism nemaiîntâlnit până acum. A nu la rangul de maşină fizico-chimică. Ori fiinţa umană este mult mai
at

lua în considerare opinia a sute de milioane de cetăţeni este o gravă mult decât asta...
ba

lipsă de respect din partea oamenilor politici. Sute de milioane de Dincolo de toate aceste consideraţii, ne aflăm în faţa a două
zb

cetăţeni din întreaga lume nu vor să permită ca medicina naturistă concepţii umane, pe de o parte a omului-robot, parte integrantă a
milenară să fie interzisă pentru ca pseudoştiinţa chimiei unui sistem, iar pe de altă parte a fiinţei holistice, reflexie
ez

farmaceutice să îşi păstreze şi să îşi întărească poziţia pe piaţă. microcosmică a întregului univers. Gandhi spunea despre
De

occidentali: „omul alb (un occidental) nu trăieşte, ci funcţionează.“


D

Pericolele chimiei farmaceutice Astăzi ni se dă şansa de a trăi în loc de a funcţiona...


Martie 2009 37

În timp ce în România s-a demarat


Campania criminală de vaccinare cu o campanie naţională obligatorie de
Gardasil şi Cerviax vizează depopularea vaccinare a fetiţelor de clasa a IV-a, în
prin sterilizare Austria, Canada şi unele state din SUA
Dr. Mircea Popa
vaccinul este interzis.

Să porneşti o campanie în care spui că trebuie să-ţi faci acest vaccin, înseamnă să afirmi că trebuie să fii parte dintr-un mare
experiment public şi asta nu se face. - dr. Diane Harper, specialist în HPV, care a contribuit la dezvoltarea vaccinului Gardasil.

Dacă aş avea o fetiţă în clasa a IV-a n-aş accepta să fie vaccinată. – Geza Molnar, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie).

Cervarix şi Gardasil, comercializat în România sub procreativă. Vaccinurile conţineau agenţi sterilizatori. O analiză a
denumirea de Silgard, sunt cele două vaccinuri împotriva virusului substanţelor conţinute de aceste două vaccinuri ne arată că şi
papilloma (HPV) administrat fetelor de 10 ani în campania acestea conţin agenţi sterilizatori, astfel:
naţională obligatorie de imunizare pentru prevenirea cancerului de În compoziţia Gardasilului intră:
col uterin, demarată de statul român în 24 noiembrie 2008. - 150 mcg Polysorbat 80. Această substanţă provoacă
Efectele secundare ale acestor vaccinuri, menţionate în infertilitate, atacă sistemul imunitar şi poate provoca decesul.
documente oficiale (FDA - Food and Drug Administration, o Administrată femeilor însărcinate le poate provoca avorturi
agenţie a SUA în domeniul medical şi EMEA – Agenţia Medicală spontane. Mai multe studii medicale din întreaga lume confirmă
Europeană) sunt extrem de grave: de la greaţă, ameţeli, leşin, faptul că această substanţă este un agent sterilizator, poate provoca
dificultate în respiraţie, urticarie şi erupţii pe piele, ameţeli şi dureri apariţia mutaţiilor genetice şi a cancerului.
de cap, vărsături, dureri articulare, dureri musculare, oboseală sau - 675 mcg de Aluminiu. Este cunoscut gradul mare de
senzaţie de slăbiciune neobişnuite, leşin, şi senzaţie generală de toxicitate a acestei substanţe. Aluminiul afectează sistemul nervos
rău, febră, convulsii, crize, la avorturi spontane, o boală al persoanelor cărora le este administrat şi atunci când cei vaccinaţi
neurologică rară (sindromul Guillain-Barré, caracterizat prin ajung la vârste înaintate, constituie un factor de risc pentru apariţia
paralizie generală), autoimun (afecţiune care implică o reacţie demenţei Altzheimer. Aluminiul provoacă degenerarea permanentă
imună îndreptată împotriva propriilor ţesuturi), tromboză (formarea a celulelor nervoase.
unui cheag sangvin într-o arteră sau într-o venă), pancreatită, - 105 mcg de Sodium Borat. Studiile ştiinţifice cataloghează
embolie pulmonară (obstruarea vaselor pulmonare cu sânge această substanţă ca o otravă deosebit de periculoasă. Ea a fost
coagulat), moarte. Pe termen lung aceste vaccinuri pot provoca folosită în trecut pentru dezinfecţie până când a survenit moartea
sterilitate. persoanelor care intrau în contact cu substanţa. Efectele adverse ale
sodiului borat sunt: starea de vomă, diareea, urticarea, problemele
Campanie pro vaccin în mass-media românească respiratorii, dureri de cap şi insomnii, febră, scăderea tensiunii,
Mass-media românească duce o amplă campanie pro vaccin, scăderea urinării, spasme ale muşchilor faciali, tremur al mâinilor
în care vaccinarea este prezentată ca fiind sigură şi eficientă. Cei şi picioarelor, stare de confuzie mentală, convulsii şi comă.
care îndrăznesc să critice această acţiune extrem de costisitoare Efectele pe termen lung nu sunt cunoscute, deoarece până de
pentru statul român sunt ridiculizaţi şi catalogaţi drept „învechiţi”, curând Sodium borat era considerat suficient de otrăvitor ca să se
„ultrareligioşi“ sau „conspiraţionişti”. Articolele şi discuţiile despre mai pună problema folosirii lui în alimentaţie sau în industria
efectele adverse ale vaccinării au împânzit Internetul. Asociaţia farmaceutică.
ProVita a realizat o amplă campanie de informare a populaţiei prin
pliante. O serie de organizaţii nonguvernamentale s-au implicat Este necesară vaccinarea împotriva virusului papilloma?
pentru a îi face pe părinţi conştienţi de gravitatea situaţiei. Există mai mult de 100 de tipuri de virus papilloma uman
Sindicatul Independent al Juriştilor din România a depus o acţiune (HPV - Human Papilloma Virus), dintre care peste 30 pot infecta
în justiţie pentru anularea Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice regiunea genitală. Achiziţionarea acestui virus poate trece
nr. 574/269 din 2008, în vederea stopării Campaniei de vaccinare neobservată, rămânând asimptomatică sau poate determina veruci,
HPV iniţiată în şcolile româneşti, motivând acţiunea prin faptul că papiloame, condiloame – în diferite zone ale corpului. Infecţia
această vaccinare poate genera mai multe decese decât cancerul de genitală cu HPV este una obişnuită şi de obicei are evoluţie
col uterin. autolimitantă, adică trece de la sine. Peste 90% din infecţiile cu
Aproximativ 70% dintre părinţi au refuzat vaccinarea copiilor HPV se elimină din organism fără nici un tratament, în circa 2-4
lor, bulversaţi de datele contradictorii primite despre vaccin. Prin ani. De asemenea, un procent de aproximativ 60% din leziunile
urmare Ministerul Sănătăţii s-a trezit cu stocuri enorme de precanceroase uşoare, 45% din cele medii şi 33% din cele avansate
vaccinuri, pentru care s-au cheltuit peste 23 milioane de euro din se vindecă fără tratament.
buget. În Ordinul de ministru, emis în septembrie 2008, se stabilea, Această infecţie, dacă apare la nivel genital, se transmite
a priori, un procent de sută la sută de realizare a vaccinărilor pentru frecvent între parteneri. Datele obţinute de multe echipe de
toate cele 110.000 de fetiţe din clasele a IV-a. În acest sens, s-a cercetători au arătat că pentru apariţia cancerului de col prezenţa
dispus achiziţionarea a 330.000 de doze de vaccin HPV, având în HPV este o condiţie necesară dar NU şi suficientă. Ponderea
vedere că sunt necesare trei doze pentru fiecare fetiţă, dat fiind că infecţiei cu HPV este mai crescută la femeile tinere şi scade odată
Dezbat eri

vaccinarea se realizează în trei etape. Cea de-a doua etapă a cu înaintarea în vârstă. Diagnosticul definitiv de infecţie HPV se
vaccinării este programată pentru luna ianuarie a acestui an. bazează pe detecţia genomului viral (a acizilor nucleici virali).
Infecţia HPV genitală trece de la sine în mod frecvent – acesta este
Substanţele extrem de toxice din compoziţia Gardasilului un aspect îmbucurător întrucât nu s-a identificat nici o terapie
În ultimele două decenii au fost introduse în diferite ţări alopată eficientă pentru eradicarea acestei infecţii. Netratate,
campanii de vaccinare, susţinute de OMS sau UNICEF, împotriva condiloamele genitale pot dispare singure, pot rămâne la fel sau pot
unor agenţi patogeni (tetanos, rubeolă, virusul papilloma etc.) care creşte ca dimensiune şi număr. Nu există date care să susţină faptul
în mod normal nu afectează un procent important din populaţie şi că prezenţa condiloamelor genitale sau tratamentul pentru acestea
nu provoacă epidemii catastrofale. Aceste vaccinări s-au adresat în se asociază cu dezvoltarea cancerului cervical.
mod special femeilor aflate în perioada de maximă capacitate După cum arată datele de specialitate, infecţia HPV nu
38 Lohanul nr. 7
determină în mod imperativ apariţia cancerului de col, iar O serie de informaţii despre vaccin nu au fost oferite
condiloamele sau papiloamele care pot apare datorită acestei publicului larg. De exemplu:
infecţii se pot remite spontan, tratamentul neavând un rol absolut - Gardasil nu dă rezultate la persoanele infestate cu virusul
determinant în dispariţia HPV din organism. Dacă la aceste aspecte HPV! Ba chiar conform rapoartelor VAERS obţinute de Judicial
mai adăugăm şi faptul că doar 4,3% din cazurile de cancer sunt Watch, există 78 de cazuri separate în care, după vaccinarea cu
reprezentate de cel de col, ne putem pune întrebarea firească: de ce Gardasil, pacienţii au suferit erupţii masive de negi. Erupţiile nu s-
această campanie masivă de vaccinare anti-HPV? A apărut cumva au limitat doar la negi genitali. Unii pacienţi au suferit erupţii de
o epidemie care seamănă cu gripa, dar e cu HPV? Există o rată de negi pe mâini, faţă şi picioare, cauzaţi de alte tulpini ale HPV decât
mortalitate aşa de mare la cei care contactează HPV? Doar în astfel cele împotriva cărora este făcut vaccinul.
de cazuri se poate porni o asemenea campanie masivă de vaccinare - Vaccinul nu implică renunţarea la metodele de screening a
cu un vaccin care este contestat şi controversat. cancerului de col uterin.
Ce este tragic este că această campanie naţională de - Sunt necesare chiar şi după vaccinare precauţii legate de
imunizare demarată de statul român este prima de acest tip din expunerea la HPV, deci nu este corect să spunem vaccinul este
Europa. În nici o ţară europeană acest tip de vaccin nu este împotriva HPV, ci doar împotriva câtorva tulpini.
obligatoriu şi nu este inclus în planul naţional de vaccinare. Deşi - Perioada estimată a eficacităţii este de aproximativ 5 ani.
ministrul sănătăţii a afirmat că 17 ţări din Uniunea Europeană au Deci dacă se face la vârsta de 10-12 ani, înseamnă că la vârsta de
introdus campanii naţionale de vaccinare HPV, pe site-ul oficial al 15-17 ani, tocmai când fetele îşi încep activitatea sexuală, vaccinul
Comisiei Europene, la Euvac.net, nu există nici o ţară europeană îşi pierde eficienţa şi nu mai sunt protejate.
care să fi demarat vreo campanie naţională de vaccinare împotriva - Vaccinul a fost testat pe femei mature, nu pe fetiţe de 10-12
cancerului de col uterin. Conform acestui site, singurele ţări care au ani.
recomandat vaccinările HPV sunt Austria, Belgia, Franţa,
Germania, Luxemburg, Spania şi Elveţia. Austria a interzis recent Premiul Nobel acordat prin mituire şi corupţie
acest vaccin, după ce a provocat decesului unei tinere de 19 ani. În Pentru a contrabalansa suspiciunile legate de acest vaccin şi
Canada şi unele state din SUA, vaccinul este interzis, după ce au rumorile stârnite de toate efectele adverse raportate în legătură cu
fost sesizate 26 de decese după vaccinare. În SUA s-a încercat Gardasil, s-a decis ca vaccinului creat de Merck să i se acorde
introducerea obligatorie a acestuia, dar din cauza protestelor premiul Galien, echivalentul premiului Nobel în domeniul
vehemente ale populaţiei s-a renunţat la idee. În unele state din farmaceutic. În tentativa de a închide gura publicului, din 2006
Europa vaccinul este gratuit, dar la dispoziţia cui îl cere. În Franţa, până în 2008 Gardasil a primit premiul Galien naţional în: Belgia,
unde Gardasil a fost respins de către populaţie, reclama vaccinului Franţa, Olanda, Elveţia. În Anglia acest premiu s-a acordat ambelor
a fost făcută de producător, nu de guvernul francez. În urma vaccinuri anti-HPV: Gardasil produs de Merck şi Cervarix produs
scandalurilor reclama nu mai apare la televizor. Irlanda, care de GlaxoSmithKlein. În plus, Gardasil a primit şi alte premii
trebuia să-l introducă în septembrie, a renunţat la el. incluzând Scrip Award în 2006 în Anglia pentru „cel mai bun şi
nou produs biologic“ şi premiul Medec în 2007 – în Franţa.
Efecte adverse grave Totuşi, premiul cu cel mai mare renume mondial legat de
În mai 2007, Judicial Watch a trimis o cerere către FDA prin aceste două vaccinuri controversate este premiul Nobel pentru
care solicita accesul la toate documentele legate de Gardasil. A fost medicină acordat în decembrie 2008 germanului Harald zur
nevoie de acţionarea în judecată a FDA-ului şi, în iunie 2008, FDA Hauser, pentru descoperirea HPV şi legăturii sale cu cancerul de
a trimis 4 seturi de documente. Ceea ce a reieşit din documentele col uterin. Pentru acordarea acestuia, comitetul premiului Nobel se
respective este accesibil la: http: //www.judicialwatch.org/story confruntă cu o investigaţie de mituire şi corupţie, după ce a primit o
/2008/may/judicial-watch-investigates-side-effects-hpv-vaccine. imensă sumă de bani de la o companie farmaceutică care
Gardasil, vaccinul anti-HPV produs de Merck, este promovat beneficiază direct de munca laureatului Nobel în medicină din
ca un vaccin care previne cancerul, „dar nu i-a fost evaluat 2008.
potenţialul de carcinogenicitate (generator de cancere) şi Două corporaţii afiliate comitetului de acordare a premiilor
genotoxicitate (toxic pentru genom)”. De obicei pentru a se putea Nobel - Nobel Media şi Nobel Webb - ar fi primit „multe milioane“
evalua şi aproba de către FDA un nou vaccin sunt necesare de dolari de la gigantul american de produse farmaceutice
aproximativ 10 luni. Gardasil a fost un vaccin „precoce“ întrucât a AstraZeneca. AstraZeneca deţine brevetele şi colectează
trecut de grilele de aprobare în numai 6 luni. Gardasil a ieşit cu redevenţele pentru ambele vaccinuri papilomavirus uman (HPV)
recomandarea de a fi utilizat pentru femei/fete între 9 şi 26 de ani. disponibile în prezent - Gardasil şi Cervarix. AstraZeneca este de
Studiile afirmă că la acest moment nu se cunoaşte dacă aşteptat să câştige între 30 şi 50 de milioane de dolari anual din
Gardasil are efecte pe termen lung asupra fertilităţii. Din moment vânzările celor doua vaccinuri.
ce vaccinul a fost scos pe piaţă abia în 2006, s-ar putea să treacă ani
buni până se vor observa efectele pe termen lung. Nu au putut fi Pomul se cunoaşte după roade, omul după fapte şi. ..
ignorate aşa uşor reacţiile adverse apărute, unele chiar foarte organizaţiile mondiale după tipul de acţiuni asupra maselor pe
severe. Câteva dintre cele mai grave sunt pierderile de sarcină care le susţin
(conform VAERS din 77 de femei care au primit vaccinul Gardasil Să lărgim puţin imaginea peisajului descris mai sus,
în timp ce erau gravide, 33 au avut reacţii adverse, de la avort mergând cu câţiva ani în urmă. La începutul anilor 90 Organizaţia
spontan pană la anomalii fetale), apariţia unei boli neurologice rare, Mondială a Sănătăţii a supervizat mai multe campanii de vaccinare
sindromul Guillain-Barré şi moartea. În cazul sindromul Guillain- anti-tetanos în diferite ţări, printre care şi Filipine, Mexic,
Barré, în câteva zile pacientul poate să ajungă de la nişte banale Nicaragua. Amintim faptul că în ţările respective nu au fost
înţepături şi furnicături în degete la paralizia completă, fiind semnalate date referitoare la o posibilă epidemie de tetanos şi nici
rii

necesară internarea sa la o secţie de terapie intensivă pentru a-i alte aspecte alarmante care să necesite o astfel de campanie de
er

putea fi asigurată în primul rând funcţia respiratorie. Urmează apoi vaccinare în masă. Câţiva ani mai târziu, în 1994, prin anumite
te

o stare de platou de la câteva săptămâni la câteva luni în care înştiinţări pertinente care au condus la verificarea vaccinurilor
pacientului trebuie să-i fie asigurate toate funcţiile vitale pe cale utilizate în respectivele campanii s-a arătat că unele probe, în
at
ba

artificială. Dacă pacientul reuşeşte să depăşească starea de platou, număr mare, conţineau alături de antigenul tetanosului şi
el trece apoi în faza de recuperare, care poate să dureze de la câteva gonadotrofină corionică umană (GCU) – hormon esenţial pentru
zb

luni la câţiva ani, pacientul fiind nevoit să reînveţe să-şi folosească menţinerea sarcinii. În mod normal, organismul nu poate secreta
ez

fiecare muşchi. În ce priveşte cazurile de deces, până în acest anticorpi faţă de o substanţă pe care o secretă chiar el – cum este
De

moment, în SUA s-au raportat 21 de decese asociate cu Gardasil. hormonul GCU în acest caz.
Alte 2 decese s-au constatat în Germania şi Austria. Dar cuplarea în mod deliberat şi criminal a antigenului
D
Martie 2009 39
tetanosului cu acest hormon poate determina organismul să secrete În lucrarea care a apărut pentru a susţine public această
anticorpi şi faţă de acesta. Astfel, după vaccinare, s-a depistat în campanie mascată de depopulare, sunt arătate contribuţiile pe care
sângele femeilor vaccinate prezenţa anticorpilor anti-GCU şi, prin programele naţionale de imunizare, programele de sănătate
urmare, a apărut imposibilitatea de a duce o sarcină la termen reproductivă şi sexuală, şi programele de control al cancerului le
pentru aceste femei. Amintim faptul că aceste campanii de aduc în pregătirea pentru introducerea la scară naţională a
vaccinare din Mexic şi Filipine au vizat doar femei cu vârsta între vaccinurilor în contextul Strategiei şi Viziunii de Imunizare
15 şi 45 de ani iar protocolul de vaccinare consta în primirea a cinci Globală.
doze de vaccin, dintre care trei într-o perioadă de trei luni. Se În actele scrise care legiferează aceste rezoluţii şi hotărâri
cunoaşte că vaccinul anti-tetanos, făcut în doză unică, oferă modul de implementare a campaniilor de vaccinare este foarte
protecţie pe cel puţin zece ani. Atunci, de ce s-au realizat mai multe precis descris. Astfel, în legătură cu controversatul vaccin anti-
doze? De ce doar la femei aflate în perioada maximă procreativă? HPV se precizează: „când se pregăteşte introducerea vaccinului
Ce căuta GCU în vaccinuri? HPV, cei ce realizează aceasta va fi important să influenţeze
Iniţial, de la negarea situaţiei OMS a trecut la varianta politica şi luarea de decizii (…).”
„cantitatea insignifiantă de hormon GCU prezent în vaccin este
insuficientă să producă anticorpi anti-GCU”. Aspect total fals, Cine sunt de fapt marile firme producătoare de
deoarece probele de ser de la femeile imunizate în acest mod au vaccinuri?
arătat în cazul multora un titru foarte mare de astfel de anticorpi. Clanul Rockefeller a monopolizat medicina americană în
Astfel de agenţi sterilizatori au fost depistaţi şi în vaccinurile 1920. Împreună cu I.G. Farben deţinea monopolul industriilor
utilizate în campaniile de vaccinare anti-rubeolice din Argentina în chimică şi farmaceutică. Aceste două puteri economice au lucrat
2006 şi antipoliomelită din Nigeria în 2004. Aceste campanii de împreună atât înaintea cât şi în timpul celui de-al doilea război
vaccinare au fost susţinute de UNICEF. Alte acţiuni anti- mondial. Martin Bormann a fost omul principal care s-a ocupat de
procreative realizate de UNICEF au fost: banii Reich-ului în timpul lui Hitler, conducând astfel întreaga
- în 1987 au promovat „serviciile de bună calitate pentru economie germană. Acest om era puntea de legătură între Reich şi
avorturi“ în mod oficial la Conferinţa Internaţională pentru o clanul Rockefeller. Când Hitler şi Martin Bormann şi-au dat seama
Sănătate Mai Bună pentru Femei şi Copii susţinută în Nairobi, că vor pierde războiul, au investit fondurile în peste şapte sute de
Kenya, corporaţii pentru a produce un monopol asupra industriilor chimică
- în 1993 a ieşit la suprafaţă contribuţia tacită a UNICEF la şi farmaceutică. Hitler şi Bormann au investit puternic în Merck şi
susţinerea dată de UNFPA pentru politica „un copil pe familie“ din alte companii farmaceutice. Ei ştiau nu numai că aceste investiţii
China – programul instaurat de Beijing pentru reducerea populaţiei vor fi o importantă sursă de venit în viitor dar mai ştiau, din
prin sterilizări forţate, avorturi la termen înaintat şi chiar infanticid. experienţa dată de lagărele de exterminare, că poţi extermina
populaţia în masă cu ajutorul substanţelor chimice, a gazelor şi a
OMS şi UNICEF implementează programe de medicamentelor. Poţi astfel să elimini oameni, mulţi, fără să fii
depopulare sub forma unor programe de vaccinare bănuit.
Dr. Mark Randall susţine că Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) este lancea intereselor de depopulare. Dr. Mark Randall Merck este una dintre cele mai mari zece companii
este pseudonimul unui cercetător în vaccinuri care a lucrat mulţi farmaceutice din lume, cu un profit de peste 4,6 miliarde de dolari
ani în laboratoarele unor companii farmaceutice mari şi la Institutul anual şi 61.500 de angajaţi în anul 2005. Ultimul medicament
pentru Sănătate al SUA (NIH). În ultima decadă Mark s-a „minunat“ de la Merck, Vioxx, a fost retras de pe piaţă în 2002,
pensionat şi a afirmat că „este dezgustat de ceea ce a descoperit după o estimare de 88.000 – 140.000 de reacţii adverse atribuite
despre vaccinuri”. Mark este conştient de scopul cartelului medical medicamentului. Vioxx, la fel ca şi Gardasil, a fost aprobat în
şi de „obiectivele de depopulare, control al minţii şi obţinerea unei regim de urgenţă de către FDA, fără ca studiile de siguranţă să fie
populaţii debile,“ care sunt urmărite în mod tacit de anumite complete şi fără perioada de analizare a efectelor pe termen lung.
organizaţii. Vioxx era un medicament anti-inflamator destinat să aline
Să mergem pe firul evenimentelor oficiale şi să vedem cum suferinţele persoanelor suferind de artrită, crampe menstruale şi
anume au fost implementate aceste campanii de vaccinare. Scopul durere acută. Merck a retras singur de pe piaţă Vioxx-ul şi studiile
acestor campanii, după cum aţi observat din exemplele date mai de siguranţă au fost întrerupte din pricina faptului că „există un risc
sus, este foarte precis. Dar întrucât aceste acţiuni trebuie realizate crescut de complicaţii cardiovasculare serioase, precum infarctul
într-un mod oficial la nivel internaţional, motivaţiile care sunt date sau accidentele cerebrale”. Vioxx a fost retras de pe piaţă după ce a
şi diferitele rezoluţii care sunt adoptate par a fi susţinute de cele contribuit la 27.785 de infarcte şi decese, fără a lua în considerare
mai bune intenţii. Aspect total fals, după cum arată aspectele alte evenimente, conform estimărilor FDA. Analiştii estimează că
concrete de sănătate care au apărut la cele/cei care au fost vaccinaţi retragerea Vioxx a scăzut dramatic valoarea de bursă şi a costat
în cadrul diferitelor programe de vaccinare similare celor expuse compania între 3 şi 20 de miliarde de dolari. La mai puţin de 2 ani
mai sus. după această severă scădere, compania a lansat Gardasil, cel mai
- În 2005 Adunarea Generală OMS a stabilit strategia pentru scump vaccin de pe piaţă, iar vaccinul a fost aprobat de FDA.
sănătatea reproductivă globală (WHA 57.12) şi rezoluţia asupra
prevenţiei şi controlului cancerului (WHA 58.22). În cadrul O ecuaţie tragică
rezoluţiei WHA 58.22 se precizează că „iniţial, vaccinurile HPV În rezumat putem spune că ecuaţia este foarte simplă: 1* +
vor fi documentate pentru a fi utilizate la fete şi femei cu vârste 1** = 2, unde
cuprinse între 9 şi 26 de ani”. 1* = populaţia este vaccinată aşa-zis preventiv faţă de un
Cu ocazia acestei Adunări Generale OMS din 2005 s-a agent patogen care de fapt nu este aşa de agresiv şi nu determină în
Dezbat eri

stabilit şi „strategia şi viziunea imunizării globale UNICEF – OMS mod neapărat afecţiuni mortale şi care nu se răspândeşte ca gripa;
pentru 2006-2015“ (GIVS – global immunization vision and 1** = vaccinul este produs de firme al căror fundament moral
strategy 2006-2015). Aşa cum se afirmă în actele GIVS „în timpul este dubios, vaccinul conţinând în unele cazuri chiar substanţe anti-
perioadei 2006-2015, ţările se vor confrunta cu o paletă de reproductive;
vaccinuri noi fără precedent de largă şi cu noi tehnologii de 2 = numărul populaţiei este redus fără să fie acuzat nimeni de
introducere.“ genocid.
- Pregătirea introducerii vaccinurilor HPV: politica şi ghidul Fundalul acestei ecuaţii este alcătuit de păienjenişul de acte
programelor pentru ţări – a fost clar stabilită în cadrul consultului normative date de organizaţiile mondiale al căror scop nedeclarat
WHO-UNFPA asupra programelor de sănătate reproductivă şi este depopularea planetei.
sexuală şi asupra vaccinării HPV, care a avut loc în martie 2006.
40 Lohanul nr. 7
de astfel de produse în apă şi faptul că dintre AGD şi ftalaţi, dr. Swan din Los
ftalaţii nu pot fi eliminaţi prin procedeele de Angeles a descoperit că gravidele expuse la
Poluarea are efecte negative purificare utilizate în staţiile de epurare aceste substanţe dau naştere unor băieţi
asupra masculinităţii reprezintă principala cauză a acestui feminizaţi. Tot el arată că ftalaţii determină
fenomen îngrijorător. o scădere a sintezei de testosteron, deci
În râurile din Marea Britanie, arată influenţează negativ şi dezvoltarea
Dr. Mihai Vasilescu studiul, 50% din peştii masculi au icre. Au masculină.
început să apară tot mai des urşi Concluziile sale au fost confirmate şi
hermafrodiţi şi cerbi ale căror caracteristici de cercetările oamenilor de ştiinţă de la
Tot mai multe cercetări arată că
masculine (organe sexuale şi coarne) sunt Centrul pentru Sănătate Reproductivă al
substanţele chimice, eliberate în cantităţi tot
mult diminuate. Studiul arată şi că numărul Universităţii din Rochester. Aceştia au
mai mari în mediul înconjurător, determină
de cazuri de cancer la testicule în rândul examinat nou-născuţi băieţi din trei regiuni
feminizarea genului masculin, atât la
animalelor este într-o creştere alarmantă. ale SUA. În cazul băieţeilor proveniţi din
animale, cât şi la om.
Această situaţie nu apare însă numai familii expuse la contactul cu ftalaţi
Un raport realizat în Marea Britanie,
la animale. Oamenii de ştiinţă s-au decis să (mamele aveau o concentraţie crescută a
de organizaţia Chem Trust (Chemicals,
studieze efectul ftalaţilor asupra omului, acestor substanţe în organism), testiculele şi
Health and Environment Monitoring Trust
după ce au observat acest fenomen la penisulul erau mult mai mici, încă de la
– Grupul de monitorizare a substanţelor
şoarecii de laborator. Mai exact, ftalaţii naştere.
chimice, sănătăţii şi mediului), având ca
produceau o micşorare a spaţiului situat Ftalaţii sunt prezenţi în jurul nostru în
titlu „Efectele poluanţilor asupra sănătăţii
între anus şi zona genitală (numit distanţă multe obiecte de uz curent: cutii şi pungi în
reproductive a animalelor. Masculii sub
anogenitală - AGD) la şoarecii masculi, care sunt depozitate alimentele, jucării,
ameninţare“ arată că substanţele poluante
care erau expuşi la contactul cu aceste cosmetice, parfumuri sau produse de menaj.
din mediu influenţează negativ sistemul
substanţe în timpul dezvoltării intrauterine. Ei nu sunt menţionaţi explicit pe etichete,
endocrin.
AGD este considerat în biologie şi fiind trecuţi sub denumirea generică de
Este vorba în special de substanţele
medicină un important indicator sexual parfum sau arome. Pot ajunge în organism
numite ftalaţi, utilizate în producerea de
masculin, această distanţă determinând foarte uşor atât prin inhalare, cât şi prin
materiale plastice, dar prezente şi în
spaţiul de dezvoltare al testiculelor şi contactul direct, pătrunzând uşor prin piele.
majoritatea cosmeticelor şi produselor de
penisului.
menaj. Deversarea de cantităţi tot mai mari
Realizând cercetări asupra relaţiei

genetic al animalelor domestice la nivel numită Sistemul de informaţii privind


mondial“ realizat de Organizaţia pentru resursele genetice ale animalelor domestice
Specii de animale Alimente şi Agricultură (Food and (Domestic Animal Genetic Resources
domestice pe cale de Agriculture Organization – FAO), 2000 de Information System), care conţine
rase autohtone de animale domestice sunt informaţii de bază despre distribuţia şi
dispariţie din cauza pe cale de dispariţie în Africa şi Asia. caracteristicile a 699 de specii de bovine,
introducerii organismelor Studiul, început în anul 1999, a fost ovine, caprine şi păsări domestice din
prezentat la prima Conferinţă internaţională întreaga lume.
modificate genetic despre fondul genetic al animalelor În paralel cu conferinţa din Elveţia s-
domestice, organizată în Elveţia în a desfăşurat şi o întâlnire a crescătorilor de
Dr. Mihai Vasilescu septembrie 2007. animale: „Forumul pentru apărarea
La nivel mondial există o tendinţă tot diversităţii animalelor domestice, a
Din cauza organismelor modificate mai accentuată de tehnologizare şi suveranităţii hranei şi a drepturilor
genetic, specii întregi aparţinând regnului industrializare a creşterii animalelor. Acest crescătorilor de animale”. Aceştia au luat
vegetal şi animal de pe întreaga planetă sunt sistem tinde să fie impus ca literă de lege şi poziţie împotriva unui sistem globalizat de
ameninţate cu dispariţia. Pe lângă efectele îi obligă pe fermieri să facă investiţii creştere a animalelor. Participanţii au
dezastruoase asupra mediului şi asupra tehnologice costisitoare şi să cumpere, protestat împotriva măsurilor propuse până
sănătăţii umane, fabricarea de noi pentru a putea supravieţui concurenţei, acum, inclusiv împotriva creării unei baze
organisme prin modificări genetice şi animale modificate genetic. Prima centralizate cu materialul genetic, care
lansarea lor în natură, unde acestea consecinţă a generalizării acestui sistem reprezintă în viziunea lor o încercare de a
interacţionează şi se amestecă cu flora şi industrializat este falimentul a peste un obţine monopolul asupra acestui domeniu
fauna existentă, reprezintă o ameninţare miliard de fermieri, care trăiau de pe urma sensibil.
serioasă la adresa vieţii de pe această creşterii tradiţionale a animalelor. „Modelul de producţie globalizat spre
planetă. Mai multe asociaţii ale Raportul FAO care a monitorizat care se tinde se bazează pe un fond genetic
crescătorilor de animale au tras un serios ferme de animale din 169 de ţări arată că restrâns, tocmai pentru a se afla sub
semnal de alarmă asupra pericolului de a aproape 70% din fondul genetic al controlul a doar câţiva şi a fi mai uşor de
distruge specii întregi din cauza goanei animalelor domestice se află în ţările în curs manevrat”, se arată în raportul elaborat cu
rii

după profit şi a industrializării. de dezvoltare şi că asupra acestor se fac în ocazia forumului. „Bio-diversitatea este
er

Cel puţin o rasă de animale domestice prezent presiuni foarte mari pentru a importantă şi trebuie protejată pentru a
te

autohtone dispare în fiecare lună în diferite cumpăra specii de animale modificate menţine echilibrul ecologic. Deja în
genetic din SUA şi Europa. prezent, jumătate din ouăle, două treimi din
at

puncte ale globului, prin amestecarea


ba

fondului genetic local cu cel al raselor Ca primă măsură s-a cerut crearea laptele şi trei pătrimi din puii din lume sunt
unei bănci pentru a conserva materialul produşi pe cale industrială. Aceasta ar
zb

modificate în laboratoarele din SUA şi


Europa, care au fost răspândite în întreaga genetic provenit de la speciile trebui să ne dea de gândit. Trebuie să ţinem
ez

lume, pe motiv că sunt mai profitabile, mai indispensabile supravieţuirii omului, cât şi cont de binele animalelor pe care le
De

rezistente la boli şi mai productive. altor specii de animale, până nu este prea creştem, şi nu doar de profitul nostru.”
D

Conform studiului „Starea fondului târziu. Există în prezent o bază de date,


Martie 2009 41
multă vreme atenţia asupra acestui fapt. partea unei instituţii recunoscute.
Anul trecut, Congresul american a primit Jeffrey Smith a declarat: „În SUA,
Alimentele modificate cartea lui Jeffrey Smith, directorul executiv alimentele modificate genetic sunt
al Institutului pentru Tehnologie responsabile de o mulţime de probleme de
genetic duc la infertilitate şi Responsabilă. Având ca titlu „Ruleta sănătate. Guvernul trebuie să le interzică
sterilitate genetică“ (Genetic Roulette), aceasta imediat, pentru că sunt periculoase.
avertiza asupra a 65 de probleme serioase Consumatorii nu mai trebuie însă să aştepte
de sănătate, printre care infertilitatea şi ca guvernul să facă primul pas, trebuie şi ei
Dr. Mihai Vasilescu sterilitatea, cauzate de consumul de să acţioneze.”
alimente modificate genetic. Institutul pentru Tehnologie
Un studiu realizat de Universitatea Spre exemplu, porumbul Monsanto Responsabilă a lansat o campanie pentru o
din Viena în colaborare cu Agenţia pentru este modificat genetic pentru a produce o Americă mai sănătoasă, prin care urmăreşte
sănătate şi siguranţa hranei (Austrian substanţă asemănătoare cu pesticidele, care să mobilizeze cetăţenii, organizaţiile,
Agency for Health and Food Safety) şi îl face mai rezistent faţă de dăunători. mediul de afaceri, mass-media pentru ca
Ministerul Sănătăţii din Austria a ajuns la Numeroşi fermieri din SUA s-au plâns că aceştia să respingă în masă alimentele
concluzia că porumbul modificat genetic animalele pe care le hrăneau cu un astfel de modificate genetic. Reprezentaţii firmei
determină infertilitate şi sterilitate. porumb ajungeau apoi în mod inevitabil să Monsanto nu au comentat în niciun fel
Asociaţiile care protestează împotriva sufere de sterilitate, respectiv infertilitate. această situaţie.
alimentelor modificate genetic atrăseseră de Acum există şi o confirmare ştiinţifică din

Majoritatea medicamentelor sunt de fapt Doctorul bun oferă întotdeauna


otrăvuri periculoase
cât mai puţine medicamente.
Dr. Radu Alexandru
Benjamin Franklin

Dacă pacientul ar şti că o singură capsulă de Chloromycetin distruge ireparabil măduva oaselor sau provoacă
leucemie, credeţi oare că el ar mai lua acest medicament? În anul 1976 s-au prescris (numai în SUA) peste 500.000 de reţete
pentru acest medicament. – Dr. Keith A. Lasko
În România medicamentul Silomat pe bază de Clobutinol,
Vă prezentăm în acest articol o serie de scandaluri în care produs de către compania Boehringer Ingelheim a fost disponibil în
industriile farmaceutice din întreaga lume au fost implicate de-a farmacii fără prescripţie medicală până în 2007. Apoi acesta a fost
lungul timpului şi denumirile unor medicamente care au ucis mii de retras de pe piaţă şi în ţara noastră, în urma unei directive
oameni. În cazul fiecărui astfel de medicament precizăm dacă este a Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor.
comercializat în România şi eventual de ce companie şi sub ce Medicamente vechi, care sunt în circulaţie de decenii şi nu au
denumire (dacă aceasta este modificată faţă de cea originală). fost supuse niciunui test, se vând mai departe în unele ţări, deşi
Din cauza efectelor secundare grave o serie de medicamente acolo unde au fost testate au fost interzise. Până în anul 1978
au fost retrase de pe piaţă în unele ţări. Cu toate acestea ele industria farmaceutică nu era nevoită să probeze în vreun fel că
continuă să fie comercializate în alte ţări. România este o bună medicamentele au efectele menţionate în prospecte. De atunci
piaţă de desfacere pentru multe medicamente criminale interzise în încoace se arată – cu nişte teste pe animale, teste care de fapt nu
alte state. dovedesc nimic – că medicamentele au efect asupra animalelor.
Efecte secundare grave înseamnă moarte şi boli severe Mai precis că animalele nu mor imediat când aceste medicamente,
datorate medicamentelor respective. În general, din punct de făcute de fapt pentru oameni, le sunt date cu forţa în condiţii
vedere legal, numai moartea sau vătămările majore ale total nenaturale. Doar că testele pe animale nu au
sănătăţii celor care au folosit un anumit absolut nicio valoare ştiinţifică.
medicament pot duce la interzicerea acestuia. Enumerăm în continuare câteva din
Rareori se ajunge la interzicerea unui scandalurile şocante legate de medicamente:
medicament datorită unor simptome Sprayul pentru astm Isoproterenol,
considerate „minore“ şi aceasta se face de comercializat sub numele de Isuprel, a ucis în
regulă abia după decenii de folosire. anii '60 în jur de 3.500 de pacienţi. Cu toate
Iresponsabilitatea, cinismul şi lăcomia acestea el se comercializează în continuare în
după câştiguri a celor care deţin companii din ţara noastră şi este prescris în diverse afecţiuni
industria farmaceutică sunt atât de mari, încât chiar şi în ale inimii.
cazurile de interdicţie, medicamentele continuă să fie fabricate Medicamentul Stilbestrol a fost dovedit
şi vândute mai departe în alte locuri pe glob. Aceasta deoarece ca producând tumori uterine şi mamare la femei
interdicţia rămâne valabilă doar în ţara în care există „victime şi a fost scos de pe piaţă în unele ţări europene. În
recunoscute“ şi în care autorităţile responsabile au luat măsuri. România este produs şi comercializat de patru
Prin urmare, medicamente interzise în Anglia sau Germania se companii farmaceutice: Amniocen, Farmacom,
vând mai departe în SUA, Africa sau alte ţări şi invers. Deci Imedica, Mediplus Exim.
industria farmaceutică vinde mai departe substanţe care Un scandal legat de cunoscutul Paracetamol a avut loc
produc boli şi moarte, deşi SE ŞTIE foarte bine acest lucru. în Anglia în 1971. 1500 de pacienţi au fost internaţi în spital în
Industria farmaceutică este interesată să vindece după ce au luat Paracetamol. Cei mai mulţi au avut probleme şi
Dezbat eri

oamenii, ori mai degrabă să câştige cât mai mulţi bani din mai mari în spital din cauza tratamentului ulterior.
vânzarea de medicamente? În SUA medicamentul Orabilex a creat boli de rinichi care
Zeci de medicamente sunt scoase de pe piaţă anual au dus la moarte.
datorită efectelor secundare grave Somniferul Contergan a făcut ca zeci de mii de copii să se
Un prim exemplu este siropul de tuse cu Clobutinol. nască degeneraţi fizic. În Germania, în anul 1958 producătorul
Acesta, după ce a fost folosit intens timp de peste 40 de ani, acestui „medicament“ a trimis peste 40.000 de scrisori la doctori
a fost interzis în 2007, constatându-se că produce dereglări convingându-i că acesta este cel mai bun somnifer pentru
ale bătăilor inimii. Iată câteva dintre numele sub care a fost gravide şi mame care alăptează copii. În ciuda scandalului
folosit: Silomat, Clobutinol, STADA, Tussed, Rofatuss, legat de Contergan concernele farmaceutice au continuat să
Nullatuss. vândă otrăvuri la gravide şi copiii. În 1978 s-a făcut cunoscut
42 Lohanul nr. 7
public că medicamentele Primodos, Amonorn, Duogynon, numărul deceselor în rândul celor care au urmat tratamentul cu
Bebendox şi Bndectin au condus la malformaţii ale noilor născuţi. acest medicament. În România încă se mai foloseşte în spitale,
În 1970 au fost scoase de pe piaţă tranchilizantele Pronap şi anestezic administrat ca soluţie injectabilă.
Plaxin pentru că produceau moartea noilor născuţi. În 1983 au fost publicate în Suedia dosare secrete de la firma
Trilergan a fost confiscat de poliţie în 1975 în Italia pentru că Ciba-Geigy din care reiese că concernul era informat de moartea la
producea hepatita (deci hepatita nu vine neapărat de la un virus, aşa peste 1182 persoane din cauza antireumaticului Butazolidin şi
cum se crede). Tanderil. După alte surse cifrele adevărate ale deceselor din urma
Flamanil, un medicament reumatic, a fost retras în 1976 de acestor medicamente este de peste 10.000. La noi în ţară se
pe piaţă, după ce s-a constatat că duce la pierderea conştiinţei. comercializează încă Tanderil ca medicament antireumatismal.
Acest medicament se comercializează în continuare în Spania. New York Times a scris în 1984 ca medicamentul Selacryn
În 1979 a fost recunoscut în mod oficial că Valium creează 1980 a fost retras de pe piaţă după ce au fost recunoscute peste 510
dependenţă, chiar şi în doze mici. Mai mult de 15% din americanii cazuri de distrugere a ficatului şi de moarte.
adulţi luau regulat Valium. După ziarul Guardian din 4 ianuarie 1985, medicamentul
Inhibitorii de apetit Preluin şi Maxiton au fost scoşi de pe împotriva infecţiilor cu ciuperci Nizoral a condus la 5 decese şi la
piaţă în Germania după ce s-a constatat că afectau grav inima şi 77 de cazuri grave de boală.
sistemul nervos. În martie 1985 ziarul Neue Presse, a raportat că Fansidar,
Medicamentul pentru afecţiuni ale inimii Eraldin, prescris medicament împotriva malariei, a condus la boli de piele grave, cu
între 1970 şi 1975 la un număr de peste 100.000 de britanici, a pericol de moarte. În România medicamentul este recomandat de
cauzat daune la ochi şi intestine, precum şi numeroase decese. medicii parazitologi pentru tratarea toxoplasmozei. Se
Eraldin există în farmaciile româneşti. comercializează în farmacii.
S-a constatat că antinevralgicul Phenacitin, care s-a vândut în În iulie 1985 ziarul Guardian scrie că somniferele Largactil
lume sub 200 de nume diferite, împiedică funcţia rinichilor, chiar au fost scoase de pe piaţă pentru că au condus la disfuncţii grave
distrugându-i complet, produce tumori la rinichi şi distruge ale creierului. Substanţa cunoscuta şi sub numele de largactil sau
globulele roşii din sânge. Un alt antinevralgic, Amydorphirin a fost torazină este un neuroleptic de veche generaţie, utilizat încă în
interzis în peste 160 unele spitale de psihiatrie. Acesta are efecte dezastruoase asupra
de ţări (nu în toate, organismului. Cifra victimelor se ridică la un milion de oameni
în multe se mai care s-au îmbolnăvit de dischinezie, dereglări ale aparatului
vinde încă) fiindcă locomotor sau au pierdut pentru totdeauna capacitatea de a controla
împiedică formarea muşchiul limbii sau întregul corp.
celulelor albe din În decembrie 1985 concernul Ciba-Geigy a fost pus în
sânge, ceea ce situaţia de a recunoaşte public că a falsificat datele de la 46 de
conduce la moarte. antibiotice şi de la alte medicamente atunci când au fost cerute de
Antinevralgicele şi Ministerul Sănătăţii.
antireumaticele În mai 1985 autorităţile din SUA şi Marea Britanie au
Tanderil şi Buta- interzis prescrierea de hormoni care stimulează creşterea, pentru că
zoludin (Ciba- pacienţii care îi folosesc se îmbolnăvesc de infecţii nevindecabile,
Geigy) au condus în chiar la mulţi ani după aceea. Hormonii respectiv au fost obţinuţi
întreaga lume la din creierul morţilor!
moartea a peste În decembrie 1985 Guardian a raportat că antidepresivele
10.000 de pacienţi. Merital şi Nomifensin produc oprirea rinichilor, anemie şi
Unul dintre pneumonie. Nomifensin este prescris în România în cazurile
cele mai populare consumatorilor de droguri. Tot în decembrie 1985 acelaşi ziar a
medicamente din raportat că peste 2000 de oameni s-au îmbolnăvit din cauza
România, algocal- medicamentului Felden administrat pe cale rectală. Acest
minul, este unul medicament se găseşte azi în farmaciile româneşti. 77 de pacienţi
dintre cele mai au murit, aproape toţi din cauza ruperii şi sângerării intestinelor.
otrăvitoare remedii Concernul Pfitzer (producătorul Viagra) a declarat ca şi mai înainte
de pe piaţă. Algo- că acest medicament este „suportat bine“ de pacienţi.
calminul este inter- Vaccinul HEXAVAC folosit din anul 2000, cu care au fost
zis în marea majo- vaccinaţi deja 1,5 milioane de copii în Germania a fost scos în anul
ritate a ţărilor şi 2005 de pe piaţă fiindcă „nu funcţionează cum s-a aşteptat şi nu
drastic restricţionat oferă protecţie”. Asta e declaraţia oficială, probabil că producea
în restul statelor. boli sau moarte evidentă. Morţii şi cei rămaşi bolnavi pe viaţă din
Medicii spun că medicamentul poate provoca o boală fatală, care cauza vaccinurilor nu prea apar în presă. Şi în România a fost
distruge celulele din măduva osoasă, aflate în strânsă legătură cu folosit acest vaccin, dar acum este retras de pe piaţă.
celulele sangvine. Din cauza lipsei de informare, românii profită de Vaccinul împotriva bolilor create de căpuşe, TicoVac,
preţul accesibil al medicamentului, cumpărându-l la scară largă, singurul vaccin de acest gen pentru copii, a fost scos în 2006 de pe
chiar dacă în ţări precum Belgia, acesta este trecut la categoria piaţă fiindcă producea febră puternică şi efecte secundare masive.
otrăvuri. Medicamentul Vioxx al Firmei Merck pentru artroză şi dureri
În 1978 medicamentul complet nefolositor Oxichinolin, la încheieturi luat de peste 120.000 de pacienţi în Germania a fost
prescris în probleme digestive, a provocat un scandal mondial: scos în octombrie 2004 de pe piaţă fiindcă producea atac de inima
peste 30.000 de oameni au orbit ori le-au paralizat picioarele după şi boli de inimă. Deşi firma ştia de efectele negative cauzate de
administrarea sa. Acest medicament a provocat şi numeroase acest medicament cu mult timp înainte, nu au retras medicamentul
decese (peste 1000 numai în Japonia). de pe piaţă decât în 2004, la presiunea autorităţilor. Acest
În 1977 a fost retras de pe piaţă Phenformin, un medicament medicament a fost retras şi de piaţa românească.
pentru diabetici, după ce făcuse peste 1000 de victime în fiecare Antiinflamatorul Prexige al companiei Novartis împotriva
rii

an! artritei a fost scos de pe piaţă în august 2007 fiindcă mai mulţi
er

Rasperpin, medicament împotriva hipertensiunii, creşte de pacienţi au murit după ce l-au luat. Medicamentul Bextra pentru
te

trei ori riscul de cancer la sân, creează coşmaruri şi depresii şi se artrită de la Firma Pfizer a fost scos de pe piaţă în 2005 din cauza
at

bănuieşte că produce tumori la creier, la hipofiză, la piele, la ovare riscului major de atac de cord şi congestie cerebrală. Aceste
ba

şi la uter. medicamente nu au autorizaţie de punere pe piaţă în România.


New York Post a scris ca peste 852 pacienţi cărora le-a fost S-a constatat că barbituricele nu alină insomnia, ci o
zb

injectat medicamentul pentru inimă Epinepheren au decedat. amplifică.


ez

Daily Telegraph a făcut cunoscut în 1983 că anestezicul Zelmac, medicament împotriva afecţiunilor digestive, care se
De

Hypnomidate a condus într-un spital de urgenţă din Glasgow la o vinde în România la ora actuală, produs de compania Novartis, a
creştere rapidă a deceselor. Medicii au refuzat însă să publice fost scos de pe piaţă în Germania în aprilie 2007, deşi nici măcar
D
Martie 2009 43
nu fusese aprobat încă, fiind folosit ilegal de către doctori în scopul fiind interzis după un an?
testării lui pentru industria farmaceutică. Legat de acelaşi medicament, autorităţile nigeriene au dat în
Un scandal foarte mare cu multe victime: Lipobay, un judecată Pfizer şi acuză compania farmaceutică de implicarea în
medicament care scade colesterolul, a fost scos în 2001 de pe piaţă. moartea unor copii cărora li s-a administrat Trovan, în perioada în
Acesta cauzase sute de decese. Concernul Bayer, care l-a produs a care acest medicament nu era încă aprobat, în timpul unei epidemii
fost dat în judecată de peste 1000 de ori datorită acestui de meningită.
medicament. Parkinsan, medicament împotriva maladiei Parkinson, de la
Thyreotom forte, un medicament pentru suplimentarea Firma Byk Gulden, vândut de peste 130.000 de ori pe an, creează
aportului de hormoni tiroidieni la pacienţi cu hipotiroidie a fost dereglări mari ale ritmului cardiac, care pun în pericol viaţa
scos de pe piaţă în Germania în 2005. În România în continuare pacienţilor care îl folosesc. Se cercetează dacă va fi interzis. Firma
este prescris de medici şi se găseşte în farmacii. se scuză cu citatul „Funcţionarea şi siguranţa lui au fost dovedite
Ketotifen, un medicament pentru tratamentul de lungă durată prin studii”.
în astmul bronşic alergic sau cu componenţă alergică, bronşită Despre Urethan medicii spun că vindecă leucemia. S-a
alergică şi tulburări astmatice a fost scos în 2006 de pe piaţă în constatat însă ca el creează cancer la ficat, plămâni şi măduva
Germania, din cauza efectelor secundare. În România se găseşte în oaselor.
farmacii. Methotrexat, de asemenea împotriva leucemiei, a produs
Terfenadin, antialergic, a fost scos de pe piaţă în mai multe tumori şi a dus la anemie gravă şi ruperea intestinelor. În România
ţări europene. În România se găseşte sub denumirea de Histadin, un este comercializat şi prescris în reducerea durerilor şi a
sirop folosit în tratamentul simptomelor multor afecţiuni alergice şi tumefacţiilor articulare.
în prevenirea şi tratamentul reacţiilor alergice la transfuzia de Mitothan, un alt medicament împotriva leucemiei, duce la
sânge. moartea rinichilor secundari. La noi se găseşte sub numele de
Tenuate Retat - un medicament care scade pofta de mâncare, Lysodren şi este utilizat pentru tratamentul cancerului stratului
a fost scos de pe piaţă în Germania în anul 2000. exterior al glandei suprarenale. Este produs de laboratoarele Hra
Merzol, medicament pentru alergie solară a fost scos de pe Pharma - Franţa.
piaţă în 2005 din cauza efectelor secundare grave. Antibioticul Isoniazid duce la moartea ficatului. Acesta este
FDA a recomandat în 2000 firmei Glaxo-Wellcome să scoată comercializat în România.
de pe piaţă medicamentul Lotronex pentru intestine, din cauza Antibioticul Kanamyzin produce insuficienţă renală şi atacă
morţii unor pacienţi care au luat acest medicament. nervii auzului.
Exanta, bazat pe substanţa Ximelatragan şi aprobat din 2004 Bismut, medicament prescris împotriva diareii şi chiar şi a
împotriva trombozelor a fost scos de pe piaţă în februarie 2006 în constipaţiei (sic!) produce intoxicaţii grave. În Franţa au fost
Germania din cauză efectelor negative grave asupra ficatului. Acest cunoscute mai multe mii de astfel de cazuri.
medicament nu a fost comercializat la noi. În 1984 ziarul Daily-Mail a reportat că medicamentul
Trovan, antibiotic, a cauzat morţi şi vătămări grave, astfel împotriva acneei, Roacutan, medicament care se prescrie şi în
încât a fost scos de pe piaţă după un singur an de zile. Deşi la prezent, a condus, la jumătate din copiii mamelor care l-au luat în
testele dinainte de aprobare se constatase ca Trovan dăunează la timpul sarcinii, la malformaţii foarte grave. Roacutan este prescris
ficatului, Firma Pfizer nu a considerat că este periculos. în continuare de doctorii români.
Comentariul Firmei: „Trovan a fost cel mai bine testat medicament
de pe piaţă, cu mult mai bine decât penicilina de exemplu”. Oare Bibliografie:
câţi morţi şi bolnavi creează medicamentele care nu sunt testate aşa Hans Ruesch: Die Pharma Story, München 2002,
de bine, dacă unul testat aşa de bine duce la moartea pacienţilor www.wissenschaf%20t-unzensiert.de/med12_2.htm

Alimente otrăvite Suc de portocale:


E 290, E 330, E 952, E 54, E 951, E 211,
Dr. Gheorghe Mencinicopschi E 414, E 420, E 102, E 110
250 (nitrit de sodiu), colorantul E120 (carmin) şi potenţatorul de
Cel mai ieftin lapte UHT costă 2.79 lei/litru, cel mai scump e gust E 621 (monoglutamat de sodiu), antioxidantul E 300 (vitamina
în jur de 5 lei. Care e diferenţa? Ca şi compoziţie, cel mai ieftin C). Pateul premium conţine în plus patru aditivi blânzi: îngroşători
UHT de pe piaţa e o amestecătură de substanţe: lapte de vacă, E 452 (polifosfaţi) care „dezechilibrează balanţa dintre calciu şi
proteine din lapte şi frişcă. fosfor şi împiedică fixarea calciului în oase", emulgatori E472c
Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări (esterii glicerolici ai acidului citric) ce „nu dau reacţii adverse",
Alimentare, explică: „Este un lapte cu valoare biologică foarte conservant E 330 (acidul citric) care „în cantităţi mici nu dă reacţii
scăzută, care a fost reconstituit din ce-a mai rămas din laptele adverse, ci doar în cantitate mare atacă dinţii şi acidifică mediul
iniţial după ce s-a scos tot ce se putea scoate: proteinele s-au extras intern“ şi antioxidant E301 (ascorbatul de sodiu), „fără efecte
prin procedee de osmoză-ultrafiltrare şi grăsimea prin centrifugare. adverse".
Printre ingrediente e menţionat şi laptele. Vă daţi seama ce Deşi are cu trei E-uri mai puţin decât pateul premium, tot
degradat trebuie să fi fost acest lapte, încât chiar şi după ce pateul săracului rămâne mai periculos, fiindcă are în compoziţie
fabricanţii au adăugat în el celălalt ingredient, «proteina din lapte», agentul de îngroşare E 407 (caragenan).
procentul de proteină totală din produsul finit (1,5 g/ 100 ml) e Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări
aproape de două ori mai mic decât în orice alt lapte din comerţ. Alimentare: „Caragenanul împiedică asimilarea mineralelor şi a
Frişca din compoziţie e folosită ca să salte procentul de grăsime şi unor grăsimi, ducând la carenţe de minerale (calciu, fosfor,
pe post de emulgator, făcând laptele să pară mai mult decât este el, magneziu) şi microelemente (seleniu-zinc) şi a unor grăsimi şi
Dezbat eri

mai natural, mai savuros, să dea senzaţia de onctuos. În America vitamine liposolubile (A, D, E, K) ducând la malnutriţie.
chestia asta se pedepseşte". Caragenanul poate avea acţiune laxativă, în unele cazuri provoacă
alergii şi se degradează limitat în intestin în intermediari cu efect
Mănânci pateu – dai în malnutriţie toxic ce pot provoca ulcer şi chiar cancer".
Pateul „premium“ de pui, 200 de grame, costă 4.26 lei. Există
şi cu 1.35. Ca ingrediente, ambele conţin 20% ficat de pasăre, carne Fusilli din făină inferioară şi ceai colorat
de pasăre şi apă. Însă asemănările se opresc aici. În timp ce pateul Pastele făinoase care costă doar 1.15 lei punga de 400 grame
ieftin conţine „slănină şi şorici", pateul scump are ingrediente mai nu sunt făcute din soiul de grâu „Triticum durum“ (care e mai
de soi: „ulei vegetal nehidrogenat, proteină vegetală din soia, bogat în proteine), ci din grâu comun: „Sunt făcute din făină
smântână, sare iodată, zahăr, ceapă, sirop de glucoză, amidon de inferioară de tipul 650. De aceea au cantitatea de proteină puţin mai
grâu".. Ca aditivi chimici, la ambele pateuri regăsim conservantul E mică: 11g/100 grame. În schimb au valoarea energetică foarte mare
44 Lohanul nr. 7
75%". Nişte paste fusilli premium costă 2.99 lei/pachet, însă au dar nevenindu-i caloriile, întreţine o stare de foame, care te face să
calităţi nutriţionale superioare: „Au mai puţine glucide şi au mai te îngraşi în final".
multă proteină: 71,8% glucide, 13% proteină, lipide 1,5 grame".
La capitolul ceaiuri, produsele „modeste“ cu aromă de fructe Foi de plăcintă: 5 E-uri, 10 efecte adverse
costă 1.19 lei – jumătate faţă de o marcă normală. Diferenţă de preţ Foitajul congelat de 4,79 lei/kg conţine cinci E-uri blânde: „E
– diferenţă de conţinut. În timp ce într-un pliculeţ „modest“ 1260, E 472, E 170, E 300, E 282", care pot provoca doar dureri
conţinutul de fruct e de maxim 30 %, la celălalt procentul de fruct abdominale, diaree, vomă, balonare, tulburarea balanţei
urcă la 47%. La capitolul arome şi coloranţi, pe ambalajul ceaiului mineralelor, hemoroizi, migrene şi simptome asemănătoare crizei
ieftin scrie doar „arome", pe produsul celălalt e menţionat în clar: de vezică biliară şi pot tulbura simţul olfactiv şi gustativ. Un aluat
„Nu conţine coloranţi sintetici. Culoarea roşie e dată de culoarea un pic mai scump (5,49 lei/800 grame) se limitează la doi aditivi:
naturală a ingredientelor sale. Arome naturale". colorantul beta caroten (E 160 a) şi antioxidantul acid ascorbic (E
Verdictul profesorului Gheorghe Mencinicopschi este: 300).
„Ceaiul cu mai mult fruct şi fără aditivi chimici e mai bun“.
Caşcaval „light“ în proteine
Ciocolată tip „nenorocire“ Caşcavalul de 15,99 lei/kg, adică cel mai ieftin, e obţinut din
La raionul de ciocolată, tableta de 100 de grame şi preţ 0.79 lapte de vacă pasteurizat, are doar 9% proteine, în timp ce
lei are două ingrediente principale: zahărul şi margarina. Secundar caşcavalul de 20 de lei are 23% proteine la acelaşi conţinut de
conţine şi cantităţi mici de lapte praf, zer praf şi cacao pudră: grăsime: 25%.
„minimum de lapte 8.5%, minimum de cacao 6%“. Profesorul Mencinicopschi explică ce s-a întâmplat: „A fost
Directorul Institutului de Cercetări Alimentare o descrie ca făcut din lapte din care s-a scos urda, probabil. S-a extras proteina
fiind: „O nenorocire la oricine o dai. Asta nici nu e ciocolată, de din lapte, care s-a folosit la alte produse, după care s-a făcut
fapt. E aşa cum şi scrie pe ambalaj, tabletă de lapte cu aromă de caşcaval". Mai mult, caşcavalul cel mai ieftin e şi mai sărac în
cappucino. Nu e minciuna lor, e necunoştinţa oamenilor care energie (283 kcal/100g) decât cel premium (320 kcal/100 Kcal)".
văzând-o în forma asta de tabletă o asimilează cu ciocolata".
Comparativ, la o ciocolată cu cappucino care costă 2.69 lei, preţul Brânza topită, pentru osteoporoză la vârste mici
se reflectă în plusul calitativ şi cantitativ de ingrediente: „masă de Brânza topită de pe raftul cel mai de jos conţine în cantităţi
cacao, unt de cacao, unt concentrat, lapte praf degresat, praf de zer descrescătoare următoarele: „apă, smântână, brânză, concentrat
dulce, pastă mocca, aromă naturală, sare". proteic din lapte, lapte praf", în timp ce brânza de pe raftul de sus
nu conţine apă deloc, ci doar derivate din lapte: „lapte degresat,
Răcoritoarea neurotoxică, laxativă şi cancerigenă, la brânză, unt, lapte praf degresat, smântână praf 0.1%".
numai 0,94 lei În ce priveşte aditivii, E-urile din ambele tipuri de brânză
Cei mai ieftini 2 litri de suc de portocale costă 0.94 lei - de interferează cu fixarea calciului şi mineralelor în oase, însă cu cele
aproape patru ori mai puţin decât sucurile care domină piaţa. Care e cinci E-uri ale sale brânza ieftină e mai chimizată decât cea
reţeta din spatele preţului bun? „Apă, maltodextrină, aromă scumpă, care are doar trei aditivi: „E 339 (fosfaţi de sodiu) care
artificială, E 290, E 330, E 952, E 954, E 951, E 211, E 414, E 420, dezechilibrează balanţa calciu-fosfor împiedicând fixarea calciului
E 102, E 110". Directorul Institutului de Cercetări Alimentare în oase, şi e o sursă de sare ascunsă, E 452 (polifosfat de calciu)
traduce: „E 952 şi E 954 au potenţial cancerigen, E 951 e care interferă cu fixarea calciului în oase şi în ultimă instanţă duce
cancerigen şi neurotoxic, E 211 şi E 102 pot declanşa sindromul de la apariţia osteoporozei la vârste mici, E 1420 (amidon modificat
hiperactivitate şi deficienţă de concentrare la copii, E 414 interferă de cartofi) incompatibil cu sistemul digestiv uman, E 407
cu absorbţia vitaminelor şi sărurilor minerale, E 420 e laxativ, E (caragenan) care duce la carenţe mineralo-vitaminice şi creşte
110 provoacă distrugeri cromozomiale cu potenţial cancerigen şi la riscul cancerigen şi E 330 (acid citric) care interferă cu fixarea
animale provoacă retardare prin blocarea creşterii".. calciului şi exacerbează apariţia cariilor dentare".
Nu-i de mirare că, în comparaţie, un suc de 3,85 lei pare Menţionăm că există şi produse din „marca cea mai ieftină“
elixir de sănătate: „Apă, zahăr, suc de portocale minim 6% şi care nu au deloc E-uri. Acestea sunt obţinute prin procese
aromă de mango, arome naturale şi identic naturale, colorant beta tehnologice care în mod tradiţional nu necesită utilizarea de aditivi:
caroten, E 290, E 330, E 414, E 445 şi E 300". Pe lângă conservanţi uleiul, legumele congelate, untul sau smântâna.
şi coloranţi, profesorul Mencinicopschi atrage atenţia şi asupra „Colorantul carmin (E 120) din produsele cu carne, deşi este
îndulcitorilor artificiali din sucul low cost: „Valoarea energetică natural- fiind obţinut prin chelarea unui colorant dintr-o insectă,
scăzută (0.114 kcal/ 100 ml) nu trebuie să ne încânte că ne ajută să mai exact din femela de Dactilopius - e o substanţă cu potenţial
slăbim, pentru că s-a văzut că edulcoranţii chimici de sinteză destul de toxic deoarece în timpul extracţiei e impurificat cu
intenşi din acest suc păcălesc organismul dându-i senzaţia de dulce, aluminiu, care este elementul chimic asociat cu Alzheimer-ul“.

afectaţi de efectele lui. Dacă reuşim să rupem doar o verigă din


lanţul vicios al toxinelor, prezentând realitatea şi efectele
Aspartamul este inclus în planul dezastruoase ale acestora, oamenii încep să gândească: „Dacă m-au
conspiraţiei planetare care vizează minţit în legătură cu această problemă, recomandându-mi acest
medicament, care, iată, mi-a făcut rău, atunci mă întreb care este
un genocid biologic adevărul cu restul lucrurilor?“ Şi atunci, oamenii încep să îşi pună
întrebări despre mai multe lucruri. Chiar dacă la început iese la
Prof. Greg Bianu iveală doar un singur adevăr, acesta deschide poarta pentru o trezire
a conştiinţelor şi pentru vindecarea reală a oamenilor.
Folosirea aspartamului este o otrăvire în masă a populaţiei
Anual, tone de aspartam sunt deversate, în mod deliberat şi în mondiale. Fiecare metabolit al aspartamului are o toxicitate foarte
rii

mare, şi el a fost declarat foarte periculos pentru consumul uman.


er

deplină cunoştinţă de cauză în ce priveşte efectele devastatoare pe


care le produce, către populaţia planetei. Prin falsificarea şi În prezent se fac eforturi în întreaga lume de a se stopa otrăvirea
te

denaturarea documentelor, prin informarea eronată, oamenii sunt populaţiei cu aspartam. Toţi oamenii trebuie să ştie că aspartamul
at

încurajaţi să utilizeze această substanţă, toate aceste lucruri făcând interacţionează cu toate medicamentele şi vaccinurile, deci cât timp
ba

parte dintr-o imensă conspiraţie criminală planetară. un pacient consumă aspartam, niciun medicament pe care îl ia nu
zb

Continuarea acestei acţiuni este încurajată de interesele este sigur.


ez

pentru profiturile enorme obţinute de companiile producătoare de


Mărturii cutremurătoare despre aspartam
De

aspartam şi din industria farmaceutică şi medicală, care


promovează acest îndulcitor, pentru ca apoi să trateze oamenii Declaraţia unei femei (septembrie 2005): „Consum de 12 ani
D
Martie 2009 45
aspartam, sub formă de băutură carbogazoasă: Dr. Pepper consume şi convulsiile au dispărut de asemeni. Încercând să-şi
Dietetică. Nu am fost niciodată grasă, dar m-am gândit să încep să reobţină licenţa şi dreptul de a pilota din nou, documentând această
beau băuturi dietetice pentru că eram îngrijorată că eu consumam intoleranţă a organismului la aspartam, el a urmărit să consume
prea mult zahăr şi aflasem despre efectele nocive ale acestuia. În intenţionat băuturi carbogazoase cu aspartam, pentru a vedea
ultimii 6-7 ani, ajunsesem să beau între 6-8 cutii de Dr. Pepper efectul. La scurt timp, convulsiile au reapărut prompt.
zilnic, uneori şi mai mult. Atacurile de panică şi teama de înălţime Carmen Carradine, mama Katrinei: „Katrina avea 10 ani şi 9
au început să îmi apară acum 5 ani. luni şi m-am gândit că ar fi bine să ia nişte vitamine. I-am cumpărat
Doctorul mi-a prescris antidepresive, însă ele şi-au făcut Flinstone. A fost îngrozitor. După o lună nu mai ştiam dacă o să
efectul doar o lună, apoi medicul mi-a crescut doza şi în cele din mai trăiască sau nu. Avea foarte des crize de apoplexie. Medicii au
urmă a schimbat medicamentul, pentru că primul nu se dovedise spus că dacă o să continue în felul acesta, o să moară. I-am povestit
eficace. După un an de zile de antidepresive, mi-a recomandat să unei prietene prin ce treceam şi ea mi-a zis: «Oh, sună exact ca şi
iau Paxil-CR şi, în 3 săptămâni, am luat în greutate 15 kg! De la cum ar fi intoxicată cu aspartam!“ În acea perioadă, ea urma un
1.70 m şi 56 kg la 1.70 m şi 72 kg în numai 3 săptămâni, era o seminar despre sănătate, unde se vorbea despre pericolele
treabă serioasă, şi cred că vă puteţi imagina cum mă simţeam. Am aspartamului.
încetat să mai iau medicamentele şi am început să iau masiv Aşa am aflat mai multe informaţii. Am început să arunc din
complexul de multivitamine B. Acestea m-au ajutat, însă la fel ca bucătărie toate produsele care conţineau aspartam sau NutraSweet.
antidepresivele, efectul lor nu dura. Ne-am mutat în Texas în luna Singurul lucru pe care nu l-am aruncat au fost vitaminele Flinstone,
mai şi a trebuit să conduc maşina timp de două zile. Când am trecut despre care nici nu m-am gândit că ar putea conţine aspartam. Vreme
podul peste Mississippi, am crezut că o să mor de spaimă. de 9 luni starea ei a început să se îmbunătăţească simţitor. Atunci m-
Ne-am stabilit în Houston, şi am început să mă interesez am gândit să îi dau din nou vitaminele. Şi, din senin, a început să se
despre medicamentele şi vitaminele pe care le luam, pentru că plângă din nou de dureri de stomac, de cap, ameţeli, vorbea încetinit…
începusem să cred că am dezvoltat un fel de alergie. Când am aflat Îmi amintesc perfect toate acestea, pentru că a trebuit să i le relatez
despre aspartam, mi-am dat seama că nu doar atacurile de panică se doctorului. Şi mi-am dat seama că problema revine.
datorau acestuia. Alte simptome cu care mă confruntam erau Am făcut din nou o razie prin dulapuri, căutând să-mi dau
depresia, schimbările de dispoziţie, oribila transformare a seama ce produs ar putea conţine aspartam. Şi am găsit aspartam în
temperamentului meu, palpitaţiile, pierderea auzului la urechea vitaminele Flinstone! Am fost şocată, pentru că nu aş fi crezut
stângă, scăderea drastică a vederii, crampele şi diareea constantă, niciodată, niciodată că ar putea pune un îndulcitor artificial în
amorţirea degetelor mâinii la simpla intenţie de a apuca un obiect. produse pentru copii, mai ales în vitamine! Eram foarte furioasă!
Toate aceste lucruri nu îmi fuseseră caracteristice înainte şi Le-am aruncat imediat. Şi imediat ce a încetat să ia acele vitamine,
apăruseră rând pe rând în ultimii 5 sau 6 ani. Aveam senzaţia că simptomele Katrinei au dispărut. Ca rezultat al consumului de
alunec pe o pantă fără întoarcere. Am renunţat la aspartam şi
produsele care conţin îndulcitori artificiali din 1 august 2005.
Atacurile de panică s-au diminuat, dar nu au dispărut încă definitiv,
dar coşmarurile îngrozitoare au dispărut, insomnia s-a redus,
tendinţa paranoidă s-a diminuat, schimbările de dispoziţie s-au
înrăutăţit – însă pentru că ştiu cum a fost să mă las de fumat, am
încredere că aceste lucruri sunt specifice perioadei care a creat
dependenţa, şi că vor trece. Sunt foarte încrezătoare şi plină de
speranţă.”
Declaraţia lui Richard Moss (ianuarie 2006): „Am început să
beau băuturi carbogazoase dietetice în anii ’80. Am observat totuşi
că propaganda realizată de FDA era suspect de perfectă şi de
inocentă în ceea ce priveşte siguranţa aspartamului pentru sănătatea
umană, ştiind că metanolul şi aminoacizii sintetici din alimente
sunt toxici. NutraSweet conţinea metanol, şi totuşi ei spuneau că o
persoană poate bea cât de mult vrea, fără probleme. La câtva timp
după aceea, am început să aud ţiuituri în urechi şi să am dureri
trecătoare în braţe şi picioare. aspartam, creierul ei a fost grav afectat, are o memorie mai scurtă,
În 1998, în timpul verii călduroase, beam chiar mai multe tulburări de comportament, probleme de vedere, dificultăţi de
băuturi dietetice, deoarece munceam din greu şi, în timp ce vorbire, probleme de învăţare, retardare mintală. Am aflat apoi că
conduceam spre casă, am avut de câteva ori atacuri severe de mai ales copiii sunt supuşi unor pericole majore, deoarece sunt
vertigo. De atunci până în prezent am surzit de urechea dreaptă, am mult mai sensibili în perioada de creştere.“
intoleranţă la zgomote şi aud foarte greu cu urechea stângă. Am Cu puţin timp înainte de a muri de cancer, David Rietz a vrut
probleme cu purtarea lentilelor de contact. Nu am realizat că să facă cunoscut acest mesaj: „Consider că am fost victima unei
acestea se datorează aspartamului, până nu am citit despre efectele dezinformări monstruoase. Există legiuni întregi de mincinoşi care
acestuia în anul 2004. afirmă că aspartamul nu este periculos. Detest ideea de a fi fost
Nu am nicio îndoială că aceasta este cauza problemelor mele otrăvit pentru profitul altora. Doresc să fac tot ce îmi stă în putinţă
de sănătate şi îmi doresc să fi aflat mai devreme aceste lucruri, pentru a alerta publicul despre pericolele aspartamului.”
pentru a mă putea salva. În rest, sunt perfect sănătos, cu excepţia Realizând că un număr din ce în ce mai mare de oameni de
bolii Meniere şi a surzirii aproape complete.” ştiinţă, grupuri de protecţie a consumatorului şi medici sunt
Dezbat eri

Declaraţia unui bărbat de 35 de ani de profesie anestezist: îngrijoraţi şi acuză aspartamul, în anul 2000 ziarul britanic Sunday
„Am avut trei atacuri majore de apoplexie, dureri mari de cap şi Express a lansat o anchetă publică referitoare la efectele nocive ale
tulburări de vedere, atunci când consumam zilnic 4-6 băuturi de aspartamului asupra sănătăţii consumatorilor. În urma acestei
Coca Cola dietetice. Nu am mai avut absolut nici unul dintre aceste investigaţii, redacţia ziarului a fost inundată de scrisori, telefoane şi
simptome timp de doi ani, din momentul în care am încetat să mai email-uri cu plângeri şi incriminări la adresa aspartamului din
folosesc aspartam.“ partea cititorilor. În urma acestei afluenţe neaşteptate de plângeri
Un medic a informat despre cazul unui pilot care-şi pierduse primite, ziarul Sunday Express a cerut Guvernului britanic să
licenţa de zbor din cauza unor inexplicabile convulsii. Realizând că finanţeze noi studii pentru cercetarea efectelor aspartamului pe
se datorează băuturilor cu aspartam, pilotul a încetat să le mai termen lung.
46 Lohanul nr. 7
semnului crucii timp de aproximativ zece numărul bacteriilor, indiferent de mediu, a
ani. A făcut numeroase experimente scăzut faţă de mostrele de referinţă.
Semnul Crucii descoperind proprietăţile bacteriale unice Oamenii de ştiinţă au mai dovedit efectul
ale apei după ce este binecuvântată cu o benefic al rugăciunii şi al semnului crucii
rugăciune ortodoxă şi cu semnul crucii. asupra oamenilor.
Paul Matei Iosif Studiul a mai observat un nou şi La toţi participanţii la teste presiunea
necunoscut efect al Cuvântului lui sângelui s-a stabilizat, iar parametrii s-au
Oamenii de ştiinţă ruşi au dovedit Dumnezeu, de transformare a structurii îmbunătăţit. În mod uimitor, parametrii s-au
experimental proprietăţile miraculoase ale apei, în special densitatea ei optică în modificat în direcţia necesara vindecării: la
semnului crucii şi al rugăciunii. spaţiul spectral ultra-violet. Oamenii de oamenii hipotensivi presiunea sângelui a
„Am stabilit ca vechiul obicei a-l ştiinţă au studiat impactul rugăciunii crescut, iar la hipertensivi a scăzut. S-a mai
facerii semnului crucii deasupra mâncării şi TATĂL NOSTRU şi al semnului crucii observat ca dacă semnul crucii este făcut
băuturii, înainte de masa, are un profund asupra bacteriilor patogenice. Toate neîngrijit şi fără sa atingă punctele
sens mistic. În spatele lui este un folos mostrele conţineau anumite bacterii. S-a corespunzătoare - centrul frunţii, centrul
practic: mâncarea este purificata efectiv observat ca dacă se rosteşte rugăciunea plexului solar şi umerii - rezultatele
instantaneu. Este un mare miracol, ce se domnească şi se face semnul crucii asupra pozitive ale testelor sunt mai slabe, sau
întâmplă fizic în fiecare zi“, a declarat apei, numărul de bacterii dăunătoare scade chiar absente
fizicianul Angelina Malakhovskaya, citată de şapte, zece, sute chiar mii de ori.
de catholica.ro. Rugăciunea a fost spusa atât de către
Malakhovskaya a studiat puterea credincioşi cât şi de necredincioşi, iar

Televiziunea, factor determinant


al gândirii umane Sugestii şi manipulare realizate
prin intermediul emisiunilor TV
Zoltan Marosy
acţiune în care să nu fie cel puţin câteva concepţia de viaţă.
Omenirea este condusă în secret de o distrugeri importante, victime, case care Imposibil? Totuşi adevărat!
mână de oameni, care prin diferite metode, explodează. Dar realitatea nu este chiar aşa. O minte lucidă şi-ar pune imediat
mai mult sau mai puţin cunoscute, Mintea o vede aşa pentru că selectează întrebarea: cum se poate că mulţi văd lumea
manipulează conştiinţa fiecărui individ. imagini, din mediu, care să se asemene cu reală ca fiind aşa cum este şi totuşi nu
Aparent, inofensiva obişnuinţă de a viziona imaginile pe care le-a acumulat, în timp, din privesc cu toţii acelaşi gen de filme?
un film, în familie, este totuşi menită de a filme, „gunoaie“ sub formă de imagini, care Răspunsul a fost dat de un genial om de
transforma pas cu pas mentalitatea se numesc „artă”! ştiinţă, Rupert Sheldrake, care a avansat
individului. Aici se află secretul reuşitei în Evon Harris Walker, fizician la teoria „câmpului morfogenetic”. Acest
manipularea conştiinţei umane. Ne punem Centrul de Cercetări de la NASA defineşte cercetător explică faptul că fiecare om este
întrebarea: cum? Realitatea individuală ca fiind „o legat la un câmp potenţial comun al speciei
În primul rând trebuie să precizăm că hologramă imaginată de conştiinţa umane – un fel de subconştient colectiv, din
există legături directe între imagini şi stări individuală exclusiv pentru ea însăşi”. În care selectează, prin rezonanţă, gânduri,
interioare. În această idee, multe experienţe centrul său de cercetare a reuşit, prin idei, stări afective etc. Fiecare om este legat
parapsihologice demonstrează faptul că diferite metode, să demonstreze că fiecare la acest subconştient colectiv şi face parte
fiecare formă, culoare sau expunere ritmică imagine vizuală este corelată cu o anumită din viaţa lui zilnică. Câmpul morfogenetic,
şi continuă a formelor şi culorilor produc funcţionare a creierului, cu stările de un fel de memorie a civilizaţiei umane, are
senzaţii psihice ce modifică treptat conştiinţă ale omului. Tot ceea ce omul capacitatea de a se încărca permanent cu
comportamentul uman. vede, gândeşte, sau aude, produce astfel gânduri, idei, stări psihice, care atunci când
De exemplu, Ernst Meckelborg ne modificări ale minţii, care imediat creează depăşesc un anumit prag devin potenţial
avertizează în cartea sa, „Agenţii Psi“ modificări ale conştiinţei umane. mai puternice. Ca într-un război; dacă
despre faptul că fiecare imagine, culoare, Lucrurile devin şi mai aprinse atunci
formă ce se expune pe cale vizuală, când urmărim să înţelegem faptul că, după
manifestă în conştiinţa umană modificări cum spune însăşi ştiinţa, energia mentală se
ale gândurilor şi ideilor. Prin repetarea, la manifestă ca orice câmp de energie
intervale regulate, a acestor imagini, se vibratoare, care se extinde, se compune,
produc conexiuni noi în creierul uman ceea intră în rezonanţă etc. Explicaţia
ce creează o nouă obişnuinţă, un nou mod fizicianului Harris este deosebit de simplă:
de a vedea lucrurile şi altă mentalitate. „fiecare gând transmite în creier o anumită
Acest lucru este denumit de cercetători mişcare a electronilor prin celulele
„educaţie parapsihologică”. nervoase, orice asemenea impuls electric al
Realitatea - un proces al gândirii creierului este un veritabil emiţător electro-
Orice idee care se vehiculează în mod magnetic uman”. Tot ceea ce omul gândeşte
constant într-un film sau în reclamele TV, şi toate stările psihice care au loc în acelaşi
provoacă conexiuni în mintea indivizilor şi moment acţionează voluntar sau involuntar
prin analogie cu realitatea exterioară, se va asupra gândurilor celorlalţi oameni şi
rii

produce o modificare în percepţia omului implicit asupra „realităţii“ văzută de ceilalţi


er

asupra lumii înconjurătoare. Filmele - oameni. Se spune că „frumuseţea este în


te

aceste modelatoare de „realităţi“ ochii privitorului“, dar nu numai atât; şi


at

individuale - provoacă mutaţii în mintea realitatea este în ochii privitorului - două


ba

individului care, în mod normal, îşi exprimă teorii importante care pot aduce
zb

încrederea că ceea ce vede este realitate. veridicitatea celor expuse mai sus. Astfel,
Totuşi, ceea ce vede el este doar o parte a dacă mintea umană este „bombardată“ cu
ez

realităţii şi fiind obişnuiţi doar cu această filme ce arată numai o parte a realităţii,
De

„realitate”, spune că doar aceasta există. De atunci prin suprapunerea a ceea ce crede cu
exemplu, statistic vorbind, nu există film de ceea ce vede, ajunge să-şi modifice treptat
D
Martie 2009 47
inamicul vine periodic, atacând cu forţe procesul de rezonanţă a energiilor, care Acest lucru permite ca, la un anumit prag al
proaspete, la un moment dat, ocupă acel loc modelează pas cu pas conştiinţa individuală energiei mentale, gândurile negative (care
prin perseverenţa de care a dat dovadă. perturbând astfel comportamentul fiecăruia, sunt în prezent excesive) să predomine în
Imaginaţi-vă de câţi ani s-a încărcat acest indiferent dacă priveşte sau nu aceste filme. câmpul mental comun, inhibând mentalul
mental colectiv cu tot felul de idei şi stări Impulsurile vizuale, dacă sunt privite pur, benefic. Totuşi, printr-o practică
războinice, violente, care „descriu“ de mai multe persoane în acelaşi timp (cum constantă şi lucidă, unii oameni reuşesc să
realitatea prin filmele văzute la televizor. este televiziunea şi cinematografia), produc treacă de ceaţa deasă a mentalului colectiv
Fiind colectiv, înseamnă că aceste idei şi stări ce se amplifică prin rezonanţă şi se şi să-şi conducă propria minte către o
gânduri se transmit pe calea undelor ajunge la o energie care încarcă potenţial gândire curată, pură, luminoasă. Din
electromagnetice către fiecare individ, prin memoria comună a civilizaţiei umane. fericire, aceasta este salvarea noastră!

Focul planetar şi lumina fără umbră


În trei ani, Pământul se va întâlni
Liliana Tănascu
cu Nebuloasa Aurie
Centura Fonică şi „ciocnirea“ Terra va intra prima dată. Este imposibil de
Prin intrarea în Centura, Terra îşi va Centura Fotoniă încercuieşte Sistemul prezis exact care, din moment ce Centura se
încetini rotaţia, ca urmare a reducerii Pleiadelor. Ea constă din multe benzi dilată şi se contractă pe rând.
rotaţiei solare. Temperatura va scădea şi fotonice, emanând din centrul Galaxiei, şi Dacă Soarele va întâlni primul
câmpuri de gheaţă se vor întinde până la 40 sunt asociate cu spiralele Căii Lactee. Deci Centura, se estimează că vor urma 3-5 zile
de grade latitudine în ambele emisfere. Vor Sistemului nostru solar îi ia cam 25.000 de de întuneric total, şi vor cădea toate sursele
fi locuibile numai zonele din jurul ani pentru a ajunge în rotaţia lui în acelaşi de curent electric.
Ecuatorului, chiar dacă el nu va mai fi cel punct de pe orbita. Încercaţi să vă imaginaţi
din ziua de azi, din cauza schimbării Axei câteva sisteme solare în revoluţie pe o mare Dacă Terra va intra prima, nu va fi
Polilor. Dar gheaţa nu va rezista mult din orbită în jurul stelei Alcyone, dar înfăşuraţi întuneric.
cauza lipsei de ploaie, şi curând va începe aceasta reprezentare cu nişte imaginare Unele surse susţin că, odată cu
radiaţia constantă care, bombardând Terra, spire de toroid. Aceasta este centura intrarea planetei în Centură, vom
va topi gheaţa. Apele vor creşte cu 900 de Fotonică. Înseamnă că Sistemul nostru solar experimenta un imediat şoc electric, cam o
metri. Când se vor retrage, vom avea un trece prin această Centură de doua ori la zecime de secundă, dar nu periculos. Alte
„Cer nou şi un Pământ nou“. Iminentul fiecare 25.000 de ani. Cea mai îngustă parte surse spun că în jurul Terrei va exista o
cataclism va marca începutul unui nou a Centurii îi ia Sistemului solar cam 2.000 intensă activitate fotonică, apoi o
ciclu, un ciclu al Luminii, al Păcii, al de ani să treacă prin ea. Şi trec cam 10.500 comprimare şi o expansiune bruscă a
Justiţiei. de ani între două întâlniri cu Centura. atmosferei. Dacă se va adeveri, atunci
Încă din 1961, astronomii au Dacă socotim: 2 x 10.500 + 2 x 2.000 multa vreme cerul va deveni plin de lumină
descoperit, prin informaţiile oferite de =25.000 ani. intensă, care îi poate duce la orbire pe cei
sateliţi, o zonă cosmică ce părea a fi o neprotejaţi. Acesta lumină este aşteptată să
nebuloasă neobişnuită. Prin fenomenul de Când se va întâmpla „ciocnirea“? apară în ultimele 3 zile.
Mulţi spun că e destul de dificil de O alta caracteristică spectaculoasă va
nebuloasă se înţelege un foarte mare nor
prezis, având în vedere că Centura are fi efectul activităţii intense a fotonilor
cosmic de gaz sau praf. Această nebuloasă oscilaţii neregulate. Unele surse spun că asupra materiei. Va exista o înaltă excitaţie
avea proprietăţi neobişnuite şi a fost Sistemul solar a intrat în Centură pentru o a atomilor cauzând fluorescenţa tuturor
denumită Nebuloasa Aurie. săptămână în 1987, puţin mai mult timp în corpurilor.
Totuşi, atenţia publică nu a fost mult anul următor, dar că din 1998 Soarele a Ca rezultat major, nu va mai exista
timp reţinută de aceasta descoperire, decât intrat deja în plin. Se afirmă că Terra nu va noapte timp de 2.000 de ani.
cu mult mai târziu, când s-a văzut că locaţia intra decât în 2012. Norul fotonic are o mare densitate de
nebuloasei coincide cu proiectata orbită a În ce constă Centura Fotonică şi care electroni şi pozitroni (antielectroni).
Sistemului nostru solar. vor fi efectele ei asupra vieţii pe Terra? De În fizică, atunci când o particulă şi
fapt, care este scopul intrării în ea, dacă antiparticulă intră în coliziune, sunt
I. Consideraţii ştiinţifice există vreunul? amândouă anihilate, cu o imensă degajare
La începutul anilor ’80, în SUA a fost Radioul afirma că este un fenomen de energie radiantă-fotoni.
făcut la radio un anunţ cum că Sistemul electromagnetic, acelaşi cu fotonul, care Prezenţa acestor pozitroni liberi va
nostru solar se va „ciocni“ cu un nor este o particulă de lumină a unei radiaţii interfera cu electricitatea terestră formată
electromagnetic „nu peste mulţi ani“. electromagnetice. din electroni, ceea ce va duce la şoc
Această nebuloasă a fost mai apoi Centura Fotonică este o imensă electric.
denumită Centura Fotonică. regiune din spaţiu, care radiază o intensă Oricum, energia fotonică rezultată în
Întregul Univers este ţinut la un loc radiaţie electromagnetică, atât în spectrul urma coliziunii dintre electroni şi pozitroni
de furtuni (vortexuri) de energie centripetă, vizibil, cât şi în cel al luminii invizibile de va deveni o majoră sursă de energie liberă
cu câmpurile electromagnetice asociate lor. înaltă frecvenţă, chiar incluzând spectrul şi nepoluantă.
Aceste spirale de energie dau naştere la razelor X. Întâlnirea cu Centura Fotonică pare să
orbite naturale în Spaţiu şi Timp: sateliţi în Mass-media deja a atras atenţia fie aşadar o mare experienţă pozitivă, dar
jurul planetelor, planete în jurul stelelor, despre masiva creştere a intensităţii numai acei oameni cu suficientă disciplină
sisteme solare în jurul centrelor altor radiaţiei periculoase care intra prin găurile pusă în slujba ameliorării şi elevării
Dezbat eri

vortexuri majore, şi tot aşa la infinit. din stratul de ozon, în anumite regiuni ale propriei conştiinţe îşi vor da seama ca
Terra orbitează în jurul Soarelui în planetei. anticipata „Epocă de Aur“ se manifestă
decurs de 1 an, dar Sistemul nostru solar deja.
este el însuşi un „întreg“, care orbitează în Efectele luminii asupra materiei
jurul Centrului Galactic în aproximativ terestre Profeţiile Maya
24.000-26.000 de ani. Acest Centru Odată cu intrarea Sistemului solar în Conform profeţiilor Maya, la 22
Galactic se află în constelaţia Pleiadelor, la Centură, sunt de aşteptat efecte temporare Decembrie 2012, noi vom intra definitiv în
400 de ani-lumina de noi, şi reprezintă spectaculoase. Terra înconjoară Soarele pe câmpul radiant al Centurii.
Soarele Central al Pleiadelor, steaua orbita sa, deci este sau în faţă, sau în spatele În următorii 10 ani, planeta Terra şi
Alcyone. Soarelui, dacă ne gândim la intrarea lineară vecinii săi îşi vor ajusta structurile
în Centură. În consecinţă, ori Soarele, ori moleculare. Astfel, toate moleculele şi
48 Lohanul nr. 7
atomii tuturor corpurilor cunoscute vor fi înţelesul şi însemnătatea lui Spirituală şi 104.000 de ani – un vârf al evoluţiei în 4
excitate, fapt care va crea un tip de lumină Divină. cicluri de 26.000 de ani culminând cu o
constant şi nou, o lumina non-caldă, o Surse din domeniu susţin că Convergenţă Armonică la timpul când se
lumină fără temperatură, care nu va produce interacţiunea cu Centura Fotonică este prevede intrarea – anul 2012.
umbre. numită Christ.
În caz că Terra va intra prima, se va Fenomenul este considerat a fi 2012 şi Convergenţa Armonică
produce un fenomen similar unui foc adevărata natură a „Răpirii în Slavă“, a Convergenţa este sfârşitul unui ciclu
planetar, întreaga materie va deveni „Ascensiunii“, termeni bine-cunoscuţi şi stelar de activitate. Activitatea stelară a
luminoasă, dar fără ardere propriu-zisă. propovăduiţi de Biserica Creştină. început deja şi va continua până în 2012-
Prin intrarea în Centură, Terra îşi va Întâlnirea cu Centura Fotonică va juca 2017. Activitatea stelară se produce când
reduce rotaţia, ca urmare a reducerii rotaţiei un rol primordial în biblica „Transformare a Sistemul nostru solar se aliniază înaltelor
solare, temperatura va scădea şi câmpuri de omului“. bande de frecvenţă din Pleiade (steaua
gheaţă se vor întinde până la 40 de grade Termenul de „Christ“, aparent, expri- Alcyone) Sirius, Arcturus, Orion şi
latitudine în ambele emisfere. Vor fi ma A Doua venire a lui Christos. Dar în Andromeda. Acest fapt este cunoscut şi ca
locuibile numai zonele din jurul realitate acest „Christ“ este o stare a punctul în Timp care coincide cu atingerea
Ecuatorului, chiar dacă el nu va mai fi cel Conştiinţei, a Fiinţei în ansamblu, care a punctului maxim de expansiune a
din ziua de azi, din cauza schimbării Axei fost atinsă de Iisus, şi nu un nume propriu. Universului.
Polilor. Dar gheaţa nu va rezista mult din Este vorba de o Renaştere a planetei Sincronizarea unor asemenea noduri
cauza lipsei de ploaie, şi curând va începe Terra. Se spune că planeta va fi divizată se aşteaptă să deschidă straturi dimen-
radiaţia constantă care, bombardând Terra, într-o planetă cu 3 dimensiuni, aşa cum sionale pentru influxul a noi energii şi
va topi gheaţa. Apele vor creşte cu 900 de există şi la ora actuală, şi o altă Terra, care schimbări.
metri. Când se vor retrage, vom avea un va trece într-un Univers paralel cu 4 Din punct de vedere psihologic,
„Cer nou şi un Pământ nou“. dimensiuni. Aceste lucruri nu vor fi efectul caracteristic al intrării va fi că unele
Iminentul cataclism va marca percepute fizic, întrucât esenţa lor este neplăceri şi nereguli în matricea fizica şi
începutul unui nou ciclu, un ciclu al spirituală. psihologică a oamenilor vor ieşi la supra-
Luminii, al Păcii, al Justiţiei. faţă, adică în mintea conştientă. Se va da
Salt între universuri paralele astfel prilejul la noi vindecări, echilibrări,
II. Consideraţii metafizice şi Este de notat că serioase lucrări de dar şi în cazul unor persoane prea „dere-
spirituale fizică abordează teoria universurilor glate“ se vor produce boli, depresii şi
Nu se poate pune la îndoială faptul paralele. Anumite surse susţin că noi, de moarte.
că, pentru Omenire, întâlnirea cu Centura multe ori, intrăm în alte planuri ale unui Centura Fotonica este o parte a unui
Fotonică va fi, în esenţă, o experienţă univers paralel şi apoi ne întoarcem aici. grup de energii din a 7-a dimensiune, care
spirituală. Dar acest lucru depinde totuşi de Exista şi un alt exemplu al unei foarte are benzi energetice peste tot în jurul
fiecare. Dacă la acea vreme vom fi destul avansate civilizaţii în centrul Terrei, aşa- Soarelui Galactic. Una dintre aceste benzi
de evoluaţi, mari paşi înainte vom face prin numita Şhambala, care ar exista într-un plan curge din Constelaţia Leului, până în cea a
ridicarea nivelului conştiinţei, prin paralel şi la care s-ar putea ajunge prin Vărsătorului şi sparge Anul Platonic în
absorbirea razelor de lumină de înaltă tuneluri electromagnetice care se deschid la doua nopţi galactice şi două zile galactice.
frecvenţă. Poli şi în alte zone de pe glob. Îngerii pot utiliza această energie din
Dacă, în schimb, comportamentul Posibil că singura consecinţă tristă a dimensiunea a 7-a ca să activeze în timpul
nostru rămâne negativ, avem multe vibraţii intrării în Centură să fie aceea că unele somnului energiile discipolilor Luminii şi
scăzute ca rezultat al acţiunilor egoiste, nu familii vor fi împărţite de această selecţie pe ale celor care cer acest lucru şi sunt
ne putem aştepta să supravieţuim radiaţiei naturală de esenţă spirituală. Unii vor pregătiţi să-l primească – susţine site-ul
de înaltă frecvenţă. Cu alte cuvinte, va avea merge pe Pământul mult mai evoluat din a esoterism.ro. Aceste energii produc schim-
loc o mare selecţie naturală pe bază 4-a dimensiune sau densitate, iar alţii vor bări la nivel subatomic în toata Creaţia.
spirituală. rămâne pe Terra, cea cu 3 dimensiuni. Astfel, se va face trecerea în dimensiunea a
Universul fiind Spirit în manifestare, Acest lucru poate duce la o 4-a, apoi într-a 5-a. Cei care refuză evoluţia
nu ne putem îndoi că orice fenomen cosmic permanentă separare a evoluţiei pentru pot suferi o implozie şi se vor manifesta în
fizic pe care îl putem studia prin ştiinţe şi câteva mii de ani. Însă unele persoane, rare, continuare în alte sisteme de dimensiunea a
instrumente are la baza Spiritul şi Voinţa care sunt pe calea mai evoluată, vor dori să- 3-a, unde vor fi liberi să-şi continue conflic-
Divină. Nimic nu este întâmplător în şi suspende progresul personal, ca să-i tele, polarizările, fricile şi războaiele, până
Univers, totul este perfect coordonat de aştepte pe alţii din urmă. când vor fi capabili să-şi cureţe singuri
Mintea Cosmică a lui Dumnezeu şi se face Actualmente, ciclul Centurii Fotonice corpurile energetice de aceste programe
în scopul evoluţiei. este sincronizat cu sfârşitul unui mare negative.
Întotdeauna – susţin adepţii meta- număr de alte cicluri, de ex. 225 de (După www.vaslui.ghimpele.ro).
fizicii – în spatele oricărui fenomen care se milioane de ani pentru Ciclul reptilian,
manifestă fizic în Univers, trebuie căutat 26.000 de ani pentru Precesia echinocţiilor,

simţit „o senzaţie de beatitudine, de lucru la data de 6 martie 1969, în timp ce se


atemporalitate şi de comuniune“ care pur şi afla într-o misiune spaţială cu Apollo 9:
Miracol în Spaţiu simplu l-a copleşit. Astronautul a descris că
instantaneu a devenit conştient că fiecare
atom din corpul său este conectat cu fragila
Paul Matei Iosif planetă pe care o vedea pe fereastra precum
şi cu ceilalţi atomi din Univers. Mai mult
rii

decât atât, el a descris că a devenit brusc


er

În februarie 1971, astronautul de pe


Apollo 14, Edgar Mitchell, a trăit bizarul conştient de faptul că Pământul, oamenii,
te

fenomen (cunoscut de foarte puţină lume) animalele, toate fiinţele vii formează un
at

care a fost denumit ca „efectul de întreg sinergetic. Aceste trăiri i-au dat o
ba

ansamblu". senzaţie de euforie extraordinară, de


nedescris. Se pare ca Edgar Mitchell nu a
zb

Când a revenit pe Pământ, el a


povestit că a fost la un moment dat copleşit fost primul - şi nici ultimul - care a
ez

de un sentiment deosebit foarte profund de experimentat aceasta ciudată „conexiune


De

„conectivitate universală". Fără să mediteze cosmică".


Rusty Schweikart a simţit acelaşi
D

sau să se concentreze, Mitchell a relatat că a


Martie 2009 49
„când mergi în jurul Pământului timp de o spaţiu sau nu. Semnele sunt „palpabile". În greci, opus monadei - n.r.) el subliniază
oră şi jumătate, începi să realizezi că faci cadrul cercetărilor sale, Newberg a scanat existenţa a doua „faţete“ ale energiei. „În
parte dintr-un imens întreg. Asta schimbă creierele a sute de subiecţi, printre care loc să fie doua lucruri diferite, energia este
totul... trăieşti această senzaţie atât de călugăriţe, cei care fac meditaţii baza existenţei noastre ca materie şi este de
profund încât simţi efectiv ce înseamnă transcendentale, într-un cuvânt cei care fapt, baza cunoaşterii şi informaţiei.
noţiunea de Om". Schweikart, la fel ca şi experimentează şi se concentrează asupra În ştiinţă, noi nu avem o definiţie
Mitchell, a descris că a simţit foarte clar o unor trăiri intense. După zeci de studii, clară a conştiinţei. Singura definiţie din
conexiune universală, deosebit de profundă. Newberg poate indica regiunile din materia dicţionar a acestui cuvânt se referă doar la
cenuşie a subiectului care au legătură cu noţiunea de bază, la luciditate. Însă există
Revelaţia aceste circumstanţe speciale. Cercetătorul mai multe niveluri de conştiinţă, s-a
Experienţele celor doi, alături de alte doreşte acum să plece şi el în spaţiu cu demonstrat în laborator ca orice fiinţă vie,
zeci de relatări similare descrise de alţi echipamentele specifice pentru a putea chiar şi o simplă bacterie are aceasta
astronauţi, i-au intrigat pe cercetătorii care studia <<la fata locului>> exact momentul informaţie“ susţine Mitchell. Întrebat dacă
studiază creierul. Acest „efect de în care se întâmplă acest bizar fenomen. el crede în Dumnezeu, astronautul a răspuns
ansamblu“ sau conştiinţa faptului că toate Într-un interviu acordat unui ziar american, că nu crede în „tradiţionala imagine de
materiile sunt conectate sinergetic sună Mitchell a explicat ca acel eveniment i-a bătrân cu plete albe“ însa crede în ceva care
similar cu experienţele religioase descrise schimbat complet viaţa, perspectiva asupra este mai presus decât toate. Astronautul a
de exemplu de către călugări sau de lumii precum şi percepţia locului pe care mai declarat că nu poate descrie cu precizie
persoanele profund religioase. fiecare îl ocupam în Univers. experienţa pe care a avut-o însa este sigur
Andy Newberg, neurolog care s-a În încercarea de a descoperi că a avut o revelaţie a unei realităţi ignorate
specializat în medicină spaţială, studiază fenomenul, astronautul a scris o carte, de cei mai mulţi şi anume că „oamenii,
cum să identifice „semnele“ care indică „Drumul Exploratorului“ în care explorează locurile şi toate fiinţele sunt mult mai
faptul că un individ a trăit această ştiinţa conştiinţei umane. Folosind ceea ce apropiate, au o relaţie de interdependenţă,
experienţă revelatoare. „Deseori poţi să-ţi el a denumit „modelul diadei“ (principiu de conectivitate mult mai apropiată decât se
dai seama dacă o persoană a zburat în metafizic al dualităţii, la filozofii antici crede“.

Părintele Iustin Pârvu avertizează asupra pericolului


însemnării electronice cu „Pecetea 666“
În urma introducerii de la 1 ianuarie a obligativităţii aplicării pe documentele românilor a
unui cip care conţine detalii personale biometrice precum şi alte date, ca şi a codului de bare
care poartă reprezentarea numărului 666, Părintele Iustin Pârvu, Duhovnicul Ortodoxiei Române
face apel la întreaga naţiune încercând să le „deschidă ochii“ tuturor cu privire la conducerea
statului din ziua de astăzi.
Părintele susţine că „pentru mulţi (...) acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele
acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se
ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îţi vinzi sufletul
diavolului. Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru
controlul absolut al fiinţei umane. Şi aceste drepturi trebuiesc apărate chiar cu preţul vieţii. În
aceste vremuri grele singura cale de „mântuire este mucenicia". De asemenea, conform Marelui
Duhovnic, suntem o naţie inferioară grecilor şi sârbilor, deoarece aceştia au protestat împotriva
cipurilor, iar tinerii lor au fost formaţi de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în
şcolile lor – ei au noţiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat
această tradiţie patristică.“ Împreuna cu aceste cuvinte grele transmise poporului roman,
Părintele Iustin Pârvu a înaintat şi un formular şi o petiţie către autorităţile statului Român
împotriva „cipurilor cu date biometrice, premergătoarea pecetluirii cu numărul Fiarei, 666“
(după www.gardianul.ro).

Un studiu de Pr. Prof. Dr. Mihai Valică, …demersul Părintelui Justin este
făcut cu binecuvântarea ÎPS Teofan Savu, justificat teologic, responsabil şi
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei profetic
pentru 2011, şi executând cu multă râvnă şi acribie directivele
Din ianuarie 2009 a început în România, cu o grabă suspectă UE60, România extinde procedeul şi la alte documente personale
şi tacită, eliberarea de paşapoarte şi permise de conducere cu cip cum ar fi: actul de identitate, cardul de sănătate, precum şi alte
RFID58, fără ca cineva să cunoască în detaliu datele stocate pe cip.
Dezbat eri

documente de călătorie.
În vederea aderării fără rezerve la spaţiul Schengen59, prevăzut Pe fondul acestei acţiuni Părintele Justin Pârvu a dat un
comunicat, care a creat anumite controverse, contestaţii şi reacţii.
58 Cu binecuvântarea IPS Teofan, prezint mai jos părerea mea
Prescurtare de la Radio Frequency Identification Device.
59
Toate datele despre Acordul Schengen, inclusiv descrierea Centrului referitoare la problema ridicată de Părintele Justin, întrucât sunt
SIS (Schengen Informational System) din Strassbourg, sunt descrisepe doctor în Teologie Socială Aplicată, disciplină care reglementează
larg în “I Simfonia tou Senghen”, To Pontiki, Atena 1997, editia a II-a, moral relaţia Bisericii cu lumea61 şi cadru didactic universitar la
lucrare oficiala ce contine textul integral al Acordului, interventia de
protest Van Outrive si legea “Pentru protectia persoanei la prelucrarea
60
datelor cu caracter personal”, votata de parlamentul elen in martie Vezi http://consilium.europa.eu/prado/RO/1611/docHome.html.
61
1997. Vezi Pr. Dr. Mihai Valică, Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Teologie
50 Lohanul nr. 7
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, între acţiunea introducerii cip-urilor biometrice şi atenţionarea
specializarea: Biserica azi. Istorie şi Actualitate. profetică din Apocalipsă67.
1. Sinteza psiho-teologică a comunicatului Părintelui 2. Legislaţia naţională, internaţională şi europeană
Justin Pârvu din data de 14.01.200962 referitoare la cipurile biometrice
a. Îndemnat de glasul conştiinţei şi curăţia inimii, Părintele a. Regulamentului Consiliului Europei nr. 2.252/200468 dă
Justin atenţionează cu duh profetic, de pericolele unui posibil recomandări şi detalii tehnice privind cip-urile biometrice69, însă
început de însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 66663 şi nici o ţară din lume nu s-a grăbit să le implementeze cu atâta
consideră planul naţional de introducere a cipurilor biometrice acribie tehnică şi obedienţă. România este prima ţară-pilot-cobai de
pentru buletin şi paşaport, ca o vreme „premergătoare acestei pe planetă cu un asemenea proiect experimental, iar guvernarea
profeţii“64, deci nu derularea însăşi a profeţiei65; trecută a reglementat aceasta prin: OGU 94/200870, HG
b. Nu acţiunea cipurile biometrice în sine este egală cu 1566/200871, OG 207 din 04/12/200872.
pecetluirea, ci aceasta reprezintă doar un început şi „o capcană a b. Acţiunea cip-urilor biometrice a „început în pas de marş”
vrăjmaşului“66. E posibil ca ulterior aceste date să fie folosite în judeţul Ilfov de la 1 ianuarie iar până în iunie 2009 se urmăreşte
pentru trecerea la acţiunea propriu-zisă, iar odată începută, să extinderea sistemului informaţional biometric în toată ţara.
pregătească pas cu pas, psihologic-perceptiv şi mental acţiunea c. Din decembrie 2008 a început în România emiterea unui
finală: pecetluirea; nou model de permis auto de tip card, care conţine de asemenea un
c. În acest context, Părintele Justin îndeamnă credincioşii să cip electronic pe bază de cod de bare. Cip-ul conţine date personale
fie vigilenţi şi dacă e nevoie chiar jertfelnici, să primească uzuale, date medicale, istoricul bolilor, contravenţii rutiere, etc.
martirajul, dacă vor fi forţaţi să primească „inofensiva” acţiune, Acţiunea a început fără o bază legislativă şi fără o promovare mass-
adică acceptarea cipurilor biometrice pentru buletine şi paşapoarte; media corespunzătoare.
d. Recunoaşte că nu este de datoria sa să facă această d. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor
atenţionare, ci ar fi fost de datoria „arhipăstrorilor, mai marii cărţi electronice de identitate cu cip. Platforma-pilot-cobai
acestei Biserici”, însă din cauză că ei nu iau atitudine, sau nu informaţional va fi implementată în judeţul Caraş-Severin, de unde
se va extinde proiectul şi în celelalte judeţe73. Informaţiile sunt
memorate pe 2 suporturi: banda optică şi circuit integrat de tip
smartcard (cip). Datele înscrise nu pot fi şterse, ci se poate doar
adăuga la ele informaţii, iar această acţiune o poate face nu numai
Ministerul Internelor, ci şi cel al Comunicaţiilor!74 Există aşadar un
drept discreţionar asupra naturii şi cantităţii informaţiilor înscrise,
întrucât nu este reglementat cine are dreptul să înscrie, care sunt
criteriile de selecţie, a ceea ce trebuie scris şi ce ar putea afecta
imaginea sau confortul psihic al persoanei în cauză, etc.
e. Abuzurile se extind şi mai aberant prin legea 298 din 21
nov. 2008, care obligă pe furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice, să păstreze orice convorbire telefonică, orice sms
sau e-mail pe ultimele 6 luni şi să le pună la dispoziţie, la
solicitarea autorităţilor competente.75
f. Îngrijorător este faptul că, nici o lege sau normă naţională,
europeană sau internaţională nu garantează discreţia, securitatea
absolută a datelor înscrise şi nu prevede sancţiuni clare pentru cei
ce le-ar utiliza în alte scopuri, sau ar comite erori tehnice sau
neglijenţă în securizarea datelor.
g. Până în prezent doar Asociaţia Civic Media76 a semnalat şi

67
consideră acest lucru un pericol, se substituie acestora şi din Vezi Pr. dr. Ioan Mircea, Apocalipsa, ed. Harisma, Bucureşti, 1995,
dragoste pentru neam şi Biserică trage un semnal de alarmă, pp. 213-235; Mircea Vlad, Apocalipsa 13 - Sfârşitul libertăţii umane, la
considerând ca acest „proiect le răpeşte de fapt oamenilor adresa: http://www.razboiulnevazut.org/carte.php?id=97.
68
Vezi http: //ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL
libertatea” şi ar grăbi şi chiar ar uşura ulterior procesul de =en&DosId=189152;
pecetluire. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st06/st06406-
e. Prin Cuvintele: „Este vremea muceniciei! Luptaţi până la re01.en04.pdf
capăt! Nu vă temeţi!” vrea să marcheze acest lucru şi vrea să http://eur-
spună, că dacă acum, când acţiunea este abia la început, creştinii nu lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:00
06:EN:PDF
vor fi capabili de jertfă şi împotrivire, mai târziu va fi şi mai greu; http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/doc_
f. Dacă această acţiune nu ar fi fost proorocită cu 2000 de ani freetravel_documents_en.htm
în urmă de Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan, demersul pe care 69
Vezi Opinion 3/2005 on implementing the Council Regulation (EC)
guvernanţii, cu ştiinţă sau neştiinţă, îl fac prin acest proiect, nu ar fi No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features
fost pus sub semnul întrebării sau al contestării, ci nebăgat în and biometrics in passports and travel documents issued by Member
seamă, sau poate chiar considerat un lucru benefic. Însă dacă luăm States (Official Journal L 385 , 29/12/2004 P.1 - 6).
70
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30/06/2008.
în serios Sf. Scriptură şi în special proorocia din Apocalipsă 13,
rii

71
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 15/12/2008.
er

atunci, după părerea mea, demersul Părintelui Justin este justificat 72


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 10/12/2008.
teologic, responsabil şi profetic, întrucât există multe date comune 73
te

Vezi OGU 184/2008.


74
Vezi Norme metodologice ale OGU 69/2002.
at

75
Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate
ba

Socială, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007. de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului
zb

62
http://www.calauzaortodoxa.ro/ sau de reţele publice de comunicaţii, precum si pentru modificarea
63
Vezi Apocalipsa 13, 16-17. Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
ez

64
Vezi http://www.calauzaortodoxa.ro/, comunicatul pag. 1. protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice, a fost
De

65
Unele concluzii sunt trase şi în urma unor discuţii personale avute cu publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21.11.2008.
76
părintele Justin, după publicarea comunicatului cunoscut. Asociaţia Civic Media, prin preşedinte fondator Victor Alexandru
D

66
Idem. Roncea, cu sediul în Bucuresti, web www.civicmedia.ro, e-mail
Martie 2009 51
contestat abuzul acestor legi şi încălcarea drepturilor omului, pe introdus deja parţial.
când unii membrii „justiţiari” ai societăţii civile sunt preocupaţi 2. Conectarea la anumite baze de date publice naţionale şi
mai departe şi interesaţi obsesiv doar de scoaterea icoanelor din internaţionale oferă în câteva minute toate informaţiile vitale
şcoli… despre persoana căreia i se scanează un document personal
3. Scopul cip-urile RFID prevăzut cu cip RFID.
Anunţate deja de doi ani, paşapoartele biometrice conţin 3.2. Dezavantaje ale cip-urilor RFID
imaginea facială şi amprentele deţinătorului. Cerute de Statele 1. Informaţiile din memoria cipului pot fi citite de către orice
Unite, paşapoartele vor fi emise în premieră de Romania, în ciuda cititor, nu doar de către cele specializate83. Astfel, cu un simplu
faptului că unii experţi susţin că este nevoie de doar patru ore calculator performant, orice date, oricât de criptate ar părea, pot fi
pentru a decripta informaţiile de pe cip.77 sparte84 într-un timp extrem de scurt (cel mult patru ore) 85şi chiar
Cip-urile RFID sunt menite să înlocuiască codul de bare de falsificate86.
pe produsele din magazine şi să controleze „pozitiv” individul, cu 2. Controlul total asupra cetăţenilor. Se va şti în orice clipă
intenţia de a-l proteja şi în scopul creşterii gradului de securitate al unde suntem, cu cine sîntem, tranzacţiile financiare, rutele de
acestuia78, însă nu s-au luat în seamă în mod real şi pericolele şi călătorie, timpul petrecut în anumite locuri şi alte date, ce vor fi
vulnerabilitatea sistemului. Componentele şi alte operaţiuni folosite după bunul plac al posesorilor acestor baze de date.
electronice ale cip-ului biometric sunt deja mediatizate79 şi se 3. Cip-urile nu pot fi detectate de simţurile fiziologice sau
găsesc pe larg în literatura de specialitate80. percepţia umană. Deci nu vor putea fi evitate.
3.1. Avantaje ale cip-urilor RFID 4. Microcipurile implantate la animale au provocat
a. Din punct de vedere economic şi comercial: cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Ţesutul
1. Uşurează, scurtează şi eficientizează considerabil procesul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului RFID87.
de producţie. 5. Cip-urile RFID sunt sensibile la anumite tipuri de radiaţii
2. Datorită capacităţii de stocare a cip-urilor, se reduce timpul ori contactul cu surse încărcate cu electricitate.
de cumpărare a produselor prin identificarea şi livrarea rapidă a 6. Nu există inclus în cip-uri opţiunea: nu colecta date
acestora şi oferă posibilitatea refacerii stocurilor în timp util. statistice despre mine.
b. Din punct de vedere militar: 7. Cel care va refuza cip-urile din varii motive, va fi lipsit de
1. Servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor militare, serviciile publice, care cer o identificare la baza de date, generând
precum şi a celor de spionaj. astfel o izolare şi înstrăinare socială. Deci persoanele fără cip nu
c. Din punct de vedere al evidenţei, identificării şi există.
ajutorului unei persoane în caz de urgenţă: 8. Cip-urile sunt o sursă de informaţie gratuită pusă la
1. Introducerea cip-urilor în paşapoarte este considerată o dispoziţie pentru serviciile de spionaj la toate nivelurile, iar date
măsură de siguranţă în plus81 de către guvernele ţărilor82 care le-au personale pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute public fie
din neglijenţă fie intenţionat.
9. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe termen scurt,
office@civicmedia.ro, în temeiul disp. art. 1 pct. 1 si 7 din legea nr.
554/2004 formulează contestaţie împotriva disp. Hotărârii de Guvern dar pe termen lung pot fi un pericol real. Ele compromit
nr. 1566/2008 din 25/11/2008 pentru modificarea si completarea metodele existente de securitate pe baza celor 2 elemente introduse,
Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se folosind presupunerea că ele nu sunt accesibile publicului, nici
pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi măcar in mod criptat. De exemplu dacă ai o bază de date cu
conţinutului acestora. Vezi pe larg http://victor- amprente şi pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta unei
roncea.blogspot.com/2009/01/in-al-11-lea-ceas-civic-media- persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poţi sa iei din baza de
contestat.html.
77
Vezi RFID http://www.technovelgy.com/ct/Technology- date a poliţiei amprenta ei. În mod paradoxal cip-urile biometrice
Article.asp?ArtNum=20; http://epic.org/privacy/rfid/ (exemple de diminuează siguranţa unei ţări. Ele permit accesul pe baza
RFID cu probleme) ; http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers- paşaportului altcuiva, fără a fi nevoie ca el să fie de faţă. Nu te mai
crack-london-tube-oyster-card/ (RFID spart). verifică nimeni fizic, totul se bazează pe sistem. De aceea
78
Vezi fundamentarea legilor mai sus menţionate. expunerea informaţiilor digitale ale românilor fără
79
Vezi Apelului Părintelui Justin Pârvu privind lupta contra Cipurilor
Fiarei, Monahul Filotheu explica „Ce sunt cipurile 666” - http://victor-
discernământ şi discreţionar reprezintă o acţiune, fie
roncea.blogspot.com/2009/01/in-completarea-apelului-parintelui.html; inconştientă şi iresponsabilă, fie de trădare a propriilor
INFO - Ce conţine cipul cu date biometrice premergător pecetluirii cu cetăţeni.
666: inclusiv o antena! UPDATE-http://victor-roncea.blogspot.com/ 10. Serviciul 112 permite găsirea locaţiei telefonului. Oricând
2009/01/info-ce-contine-cipul-cu-date.html; Control total: FBI deja te poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul
vrea să deţină Banca de date biometrice a Marii Britanii - 666 - Cum primeşte semnal. Acelaşi lucru se poate extinde la cip-urile RFID.
poţi sî devii un paria fără să ştii - http://victor-roncea.blogspot.com/
2009/01/controlul-total-fbi-deja-vrea-sa-detina.html. 11. Evidenţa strictă a vieţii personale, la toate nivelurile,
80
Vezi E.Bowman, ‘Everything You Need to Know About elimină şansa de a repara o neglijenţă, o greşeală sau o neputinţă de
Biometrics’. Id-entix, 2000. 2. A.Bromme, ‘A Classification of
82
Biometric Applications Wanted by Politics: Passports, Person Malaiezia în 1998, Irlanda, Japonia, Pakistan, Germania, Portugalia,
Tracking, and Fight against Terror’, Kluwer, BV Deventer, The Polonia, Spania în 2006, Marea Britanie, Australia şi SUA în 2007,
Netherlands, The Netherlands, 2002, p.207-19. 3. M.Foucault, Serbia şi Korea în 2008, România în 2009. Numai România
Discipline and Punish:The Birth of the Prison, Pen- guin, 1979. 4. implementează sistemul complet şi fără rezerve.
83
K.A.Gates, ‘Wanted Dead or Digitized:Facial Recognition Technology Din acest moment, posesorul de buletin / paşaport / carnet de
and Privacy, Television and New Media, Vol.3, No 2 May 2002, conducere / card de sănătate / card de credit, care conţine cip devine
p.235-38. 5. D.Lyon, and Dedt Lyon, Theorizing Surveillance:The cea mai uşoară pradă în faţa oricui are un cititor de cipuri RFID şi un
Dezbat eri

Pano- pticon and Beyond, Willan Publishing, 2006. 6. P.H.O’Neil, calculator.


84
Complexity and Counterterrorism:Thinking About Biometrics, Taylor Paşaport biometric spart în 2008 în UK. De atunci Uk şi Irlanda
& Francis, 2005, p.547-66. 7. Pravoslavni Episkop Žički, ‘Svetom contestă cip-urile biometrice. Vezi http://www.gss.co.uk/news/
Arhejerejskom Saboru Srpske Pravoslavne Crkve’, Blagovesnik Žički, 2008/04/?&id=4988;
2006. 8. J.Tasić, ‘Protiv Velikog Brata’. DANAS 16.-17. decembar http://www.guardian.co.uk/technology/2006/nov/17/news.homeaffairs
85
2006. 9. J.D.Woodward, Biometrics:A Look at Facial Recognition, Vezi http://www.darknet.org.uk/2008/06/hackers-crack-london-tube-
RAND, 2003. PUBLIC POLICYANALYSIS WBSO; oyster-card/ (RFID spart).
86
http://www.rfidnews.org/http://ifile.it/10gd7ji/3540710183.zip; Vezi http://omroep.vara.nl/tvradiointernet_detail.jsp?Maintopic
81
Conţine 50 de elemente de siguranţă, cu 18 mai mult decât actele =424&subtopic=38690;
actuale. Vezi http://www.frontnews.ro/social-si-economic/eveniment/ http://www.theregister.co.uk/2006/08/04/cloning_epassports/
87
pasaportul-biometric-cea-mai-noua-arma-a-romaniei-impotriva- Vezi Albrecht, K. Microchip-Induced Tumors in Laboratory Rodents
comertului-de-infractionalitate-19018 and Dogs: A Review of the Literature
52 Lohanul nr. 7
plată, de exemplu faţă de o banca. Cazul americanilor cu dosar spirituale, ca nevoie primordială şi centrală. Primatul vieţii
financiar. Dacă uiţi să faci o plată, eşti catalogat ca rău platnic toată spirituale activează aspiraţia fiinţei noastre umane spre absolut,
viaţa. Nu mai primeşti un împrumut, niciodată. spre arhetipul ei divin (Origen), spre Dumnezeu.
12. Monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale Prin „Harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
reprezintă o ameninţare la propria viaţă, dacă luăm în consideraţie prin împărtăşirea Sfântului Duh”94, omul reuneşte, în ipostasul său
ghidarea rachetelor antipersoană prin satelit. O eventuală lovitură creat, divinul şi umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul
de stat omoară orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după Celui ceresc”95, ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”96 şi
recunoaştere facială. Tehnic acest lucru este deja posibil. Deci cip- astfel devine dumnezeu prin har. În acest sens spune Sfântul Vasile
ul biometric poate servi şi la terorism, ucideri şi crimă organizată. cel Mare că „omul este o făptură care a primit poruncă să devină
13. Autentificarea biometrică se poate realiza şi atunci când Dumnezeu”97, adică „chip al Chipului”- eikon Eikonos.
persoana deţinătoare a documentelor biometrice este moartă: este Deci omul are un destin hristologic, întrucât originea
nevoie doar de mâna lui, sau de un ochi pentru a intra intr-un (αρχιν) lui este în Hristos, care este chipul, icoana lui
sistem. Astfel banii din cont, sau alte acţiuni financiare sau Dumnezeu. Omul real „s-a născut atunci când Hristos a intrat în
administrative, care necesită informaţii biometrice, se pot obţine viaţă şi S-a născut”98, iar ziua naşterii lui Hristos „este zi de naştere
doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor biometrice se a umanităţii”99. Omul este alcătuit teologic, iar chipul său are o
prelungeşte chiar şi atunci când omul este fără viaţă. valoare teologică, hristică şi nu îl putem amaneta sau împrumuta,
4. Opoziţii şi atitudini contra cip-urilor biometrice în sau permite să fie folosit fără voia şi libertatea noastră.
lume Valoarea ontologică a omului nu constă, sau nu se află în el
Luând în consideraţie aspectele de mai sus precum şi din însuşi, înţeles în mod autonom, cum susţin teoriile materialiste, în
motive de etică civică sau etică a tehnologiei biometrice, unele suflet, minte, intelect, sau exclusiv în persoana omului, cum susţin
instituţii, persoane sau asociaţii religioase, civice sau profesionale sistemele filozofice contemporane, ci în Arhetipul lui. De vreme ce
se opun vehement, cum ar fi: unii americani88 sârbi89, grecii90, omul este o icoană, existenţa lui reală nu e determinată de
scoţienii91, alte ţări occidentale, piloţii britanici92 etc. elementul creat din care este făcută icoana, sau din voia lui liberă,
Introducerea cip-urilor este, fără îndoială, un scandal. ci de Arhetipul (Modelul) ei necreat. Omul este înţeles astfel de
„În toate aceste cazuri revolta nu trebuie privită ca pe o reacţie Părinţii Bisericii “în mod ontologic numai ca fiinţă teologică.
provenită pe fondul unui fanatism religios, aşa cum încearcă să o Ontologia lui este iconică”100.
sucească unele glasuri din presă, ci, mai întâi de toate, ca o A permite ca chipul nostru să fie „clonat electronic” şi
reacţie de apărare împotriva unei înregimentări forţate într-un înregimentat în cip-uri şi apoi manipulat după bunul plac al cuiva,
sistem de supraveghere suspect”93. înseamnă a „amaneta” ceea ce nu ne aparţine şi a diminua
5. Omul redus de la Imago Dei la un simplu număr sau identitatea noastră iconică, care este unică, la un număr într-o
cip electronic bucată de plastic.
Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, Aceasta este ca şi când ai folosi o icoană ca placă video, sau
de ce nu s-ar respinge din aceleaşi considerente şi „clonarea hard disc… Din punct de vedere moral este un sacrilegiu, sau cel
electronică biometrică” având ca motivaţie teologică învăţătura puţin o desacralizate, întrucât se petrece o coborâre a dimensiunii
Bisericii Ortodoxe despre antropologie. spirituale, respectiv a chipului iconic uman, într-o folosinţă strict
„Imago Dei” în om după Sfinţii Părinţi este unitară atunci materială şi terestră. Or, chipul nostru, aparţine arhetipului divin,
când exclude orice concepţie substanţialistă despre „chip”, care adică lui Dumnezeu.
constă în mod funcţional, practic, în manifestarea vieţii sale Deci cip-urile biometrice, în acest context, contravin
învăţăturii biblice şi patristice despre antropologia creştină,
88
Vezi Electronic Frontier Foundation şi de CASPIAN, două întrucât reduc, circumscriu, deci mărginesc chipul/icoana
organizaţii din SUA luptă pentru libertatea individuală în faţa fiinţei umane la o simplă tehnologie şi suport electronic de
măsurilor de urmărire şi control electronic impuse de guverne. emiţătoare şi implanturi.
Katherine Albrecht este fondatoarea şi preşedinta CASPIAN (Grupul
consumatorilor care sunt împotriva invadării intimităţii de către 6. Propuneri şi perspective
supermarketuri – Consumers Against Supermarket Privacy Invasion
and Numbering) si autoare a lucrarii „Cipurile-spion: Cum plănuiesc
Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac
mega-corporaţiile şi guvernul să vă urmărească orice mişcare cu cinste creştinilor, refuzul în masă a unor experimente pe care
RFID” (Spychips: How major corporations and government plan to Guvernul României le aplică în serie101, ar trebui să ne pună pe
track your every move with RFID). ; La un pas de Semnul Fiarei, un gânduri şi să ne întrebăm, dacă ne mai simţim, sau mai suntem
documentar de Katherine Albrecht: http://video.google.co.uk/ consideraţi sau trataţi ca persoane umane, ori ca o simplă
videoplay?docid=-2029681589148358971&hl=en marfă, pe care se poate pune o etichetă, cip-uri, etc.
89
Western Balkans Security Observer English Edition (Western
Balkans Security Observer English Edition), issue: 4 / 2007, pages: Nimeni din Guvern, nu s-a gândit să supună această temă
6268, on http://www.ceeol.com/. dezbaterii publice, ca o problemă de etică cetăţenească sau de
90
Vezi Comunicatul Sfântului Munte Athos către poporul ortodox: etică biometrică a tehnologiei moderne102, aşa cum s-ar cuveni
http://victor-roncea.blogspot.com/2009/01/crestini-organizati-va-
formular-de.html. 94
91
Parlamentul scoţian a votat împotriva propunerii guvernului Marii 2 Cor 13, 14; Rom 16, 24.
95
Britanii de a emite carduri cu cip de tip RFID. Măsura nu are nici un 1 Cor 15, 49.
96
efect legislativ insa membrii parlamentului scoţian au opinat ca aceste Efeseni 4, 14. Majoratul omului coincide cu hristificarea lui.
noi cărţi de identitate nu vor scădea criminalitatea şi nici nu vor creşte (christopoiesis).
97
securitatea cetăţenilor, în schimb vor afecta puternic drepturile civile. Paul Evdochimov, Femeia şi mântuirea lumii, Ed.
rii

Parlamentarul Fergus Ewing a declarat în faţa parlamentului local că Christiana, Bucureşti, 1995,p. 51.
er

98
guvernului nu-i poate fi acordata încrederea că va păstra în siguranţă Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos 4, PG 150, 604A.
99
te

datele stocate pe cipuri şi că întreaga investiţie de 5 miliarde de lire Sfântul Vasile cel Mare, La Naşterea lui Hristos 6, PG 31, 1473A.
100
sterline este o teribila risipa care ar putea fi folosita mult mai eficient in Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o
at

alte scopuri. Sursa: http://misa-yoga.blogspot.com/2008/11/ antropologie ortodoxă,Ed. Deisis, Sibiu 2002, p. 69.
ba

101
parlamentul-scotian-respinge-noile.html. Vezi vaccinarea cu Gardasil, „anexarea şi livrarea” României la UE
zb

92
Vezi http://sorinalukacs.wordpress.com/2009/01/16/pasapoartele- fără referendum, legea 298 din 2008, cip-urile biometrice, etc. acţiuni
biometrice-un-semn-al-apocalipsei-ori-o-simpla-masura-de-securitate/; care arată dispreţul aleşilor noştri faţă de cetăţeni şi o privare a
ez

Sursa: http://misa-yoga.blogspot.com/2008/11/piloti-britanici- libertăţii noastre de opinie şi de acţiune în perfectă armonie cu


De

ameninta-cu-greva.html Constituţia României.


93 102
Citat în http://savatie.wordpress.com/2009/01/15/scandalul-cip- Vezi BITE (http://www.biteproject.org/) - research and to launch
D

urilor/ public debate on bioethics of biometric technology;


Martie 2009 53
unei ţări democratice, la care se pare că suntem doar figuranţi.
Propun ca implementarea privind cip-urilor biometrice
să fie amânată, până ce această problemă va fi dezbătută În zece ani oamenii ar putea purta cipuri
public.
Sfântul Sinod al BOR să iniţieze toate demersurile legale
precum câinii de companie, avertizează un
pe lângă organismele responsabile, pentru a nuanţa legile raport oficial din Marea Britanie
privind paşapoartele şi alte documente personale, în raport cu
convingerile ştiinţifice, religioase sau morale ale cetăţenilor. George Preda
Până atunci să se respecte legislaţia actuală, privind noile
Un raport şocant realizat în 2006 în Marea Britanie
cărţi de identitate, respectiv Ordinul 1190 din 31 iulie 2001 al
avertizează: „În zece ani oamenii ar putea fi forţaţi să accepte
Ministerului de Interne, care menţionează că „persoanele care implanturi cu microcipuri precum câinii”. Publicat în contextul
refuză cartea de identitate din motive religioase“ primesc celei de-a 26-a Conferinţe internaţionale a responsabililor cu
buletine de tip vechi103. La fel, HG 978/2006 privind fotografiile protecţia datelor private, raportul este unul oficial. El a fost realizat
de paşaport, care dă posibilitatea personalului monahal ca de o echipă de cercetători pentru Comisariatul britanic al
„fotografia să poată fi realizată cu capul acoperit, din motive Informaţiilor, care ţine de Ministerul de interne.
religioase”. Realizatorii, dr. David Murakami Wood şi dr. Kirstie Ball,
trec în revistă şi situaţia din lume în ceea ce priveşte utilizarea
Prin opoziţia fiecăruia, prin trezirea unei solidarităţi de
tehnologiilor de supraveghere şi a microcipurilor. Ei arată că în
conştiinţă creştină la nivel naţional, putem cere legiuitorului să perioada 2000-2006, în mai multe ţări europene au fost implantate
abroge noile legi din domeniul actelor electronice de identitate, sau microcipuri pentru identificarea animalelor de companie. În SUA
să le aplice diferenţiat, fără ca aceasta să conducă la un regim au fost implantate microcipuri şi la oameni: 70 de persoane
discriminatoriu din punct de vedere politic, economic sau al vârstnice suferind de senilitate, care nu putea fi supravegheate
serviciilor sociale. altfel şi doi angajaţi ai unei companii din Ohio, pentru a le facilita
Personal cred că introducerea cip-urilor este accesul într-o zonă cu securitate specială.
Autorii mai arată şi că Marea Britanie este lider mondial în
neconstituţională şi antidemocratică, întrucât nu s-a realizat
folosirea tehnologiei de supraveghere, iar cetăţenii ei sunt cei mai
prin dezbatere publică naţională şi încalcă flagrant “drepturile spionaţi din aşa-zisa „lume liberă”. Cardurile care permit accesul în
omului” prevăzut în constituţia României104 şi în alte legi reţeaua de transport londonez sunt echipate cu tehnologie RFID, iar
internaţionale105. sistemul de supraveghere stradal număra în 2006, 4,2 milioane de
Am convingerea că Sf. Sinod va interveni la forurile camere video.
legislative în acest sens, pentru a linişti problemele de Raportul concluzionează: „O parte din supraveghere este
justificată prin furnizarea unor servicii de care avem nevoie:
conştiinţă ale credincioşilor BOR şi va demara conceperea unei
sănătate, siguranţă publică, educaţie. Altă parte este discutabilă. Iar
doctrine sociale106, care să reglementeze moral relaţia Bisericii o treia este nejustificată, invazivă şi opresivă.”
cu lumea la toate nivelurile.
După părerea mea, aceasta ar pune capăt oricăror speculaţii,
precum şi unor substituiri şi intervenţii singulare, referitoare la cip-
urile biometrice şi nu numai, care apar pe alocuri în cuprinsul
Patriarhiei Ortodoxe Române. Google a lansat Latitude, aplicaţia ce
permite localizarea unei persoane pe baza
Pr. prof. Dr. Mihai VALICĂ
Universitatea A. I. Cuza, Iaşi,
numărului de mobil
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”
Google a lansat aplicaţia Latitude, cu ajutorul căreia
utilizatorii pot localiza o persoană folosind numărul de telefon
21 Ianuarie 2009, la pomenirea Sfinţilor mucenici Maxim mobil al acesteia, a anunţat compania americană pe blogul său
Mărturisitorul şi Neofit oficial.
Aplicaţia reprezintă pentru utilizatori o metoda distractivă de
a rămâne în contact cu persoanele apropiate, indicând localizarea
http://www.cssc.eu/media_coverage.php. aproximativă a acestora. „Veţi şti dacă soţul dumneavoastră este
103
Din păcate actul este de circulaţie internă şi este inaccesibil pentru blocat în trafic, dacă unul dintre colegi este plecat din oraş sau dacă
public. o ruda apropiată, care călătoreşte, cu avionul a ajuns la destinaţie",
104
Vezi art.26: Autorităţile publice respecta şi ocrotesc viata intima, spun cei de la Google.
familiala si viaţa privata. Persoana fizica are dreptul să dispună de ea
însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publica Anticipând criticile legate de o eventuală ameninţare pentru
sau bunele moravuri; art. 28: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al viata privată, compania Google a recunoscut caracterul „sensibil“
altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte al localizării online, dar a insistat asupra… siguranţei garantate
mijloace legale de comunicare este inviolabil. Vezi şi art. 53 şi 148. pentru utilizatorii noii aplicaţii. Potrivit reprezentanţilor companiei,
Dezbat eri

105
Art. 1 din Declaraţia universala a drepturilor omului spune că toate aplicaţia Google Latitude are o serie de setări opţionale - o
fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Art. 12. persoana poate să controleze cine o poate localiza, poate decide în
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în
familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenţa sa, nici la atingeri ce locuri să fie localizat sau, mai mult, poate seta transmiterea unei
aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoana are dreptul la protecţia alte localizări decât cea adevărată.
legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri. Google Latitude este disponibilă, pentru început, în 27 de
106
Vezi Mihai Valică, Eine heutige Philanthropiewissenschaft und ţări, dintre care 14 europene. Aplicaţia va fi extinsă şi în alte
Diakonietheologie im Kontext der Orthodoxen Lehre und der Tradition regiuni. (După www.banknews.ro).
der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, lucrare de doctorat, Freibrug 2007;
Mihai Valica, Pavel Chirilă, Andreea Băndoi şi Cristian Popescu,
Teologia Socială, ed. Christiana, Bucureşti, 2007.
54 Lohanul nr. 7
faptului că în anul 1947, de jure, Insula Şerpilor aparţinea
României.
Insula Şerpilor, între militarizare şi La 4 februarie 1948 s-a încheiat „Tratatul de prietenie,
spiritualitate colaborare şi asistenţă mutuală dintre Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste şi Republica Populară Română”, prilej cu care
Daciana Matei s-a stabilit ca cele două state să procedeze la fixarea frontierelor de
stat. Dar acest protocol preciza, printre altele, că „Insula Şerpilor,
situată în Marea Neagră, la răsărit de gurile Dunării, intră în cadrul
Încă din cele mai vechi timpuri, acest petic de pământ a avut Uniunii R.S.S”. Protocolul a fost semnat de V.M. Molotov
o istorie tumultoasă. Deşi această insulă are o suprafaţă doar de (ministrul de externe al U.R.S.S.) şi Petru Groza (prim-ministru al
17 ha cu aspect arid şi stâncos, lipsit de vegetaţie sau apă, României) care au operat astfel o modificare a frontierelor
interesul pentru deţinerea Insulei Şerpilor pare paradoxal. Deşi nu României, aşa cum fuseseră stabilite prin Tratatul de Pace din
avea o importanţă teritorială şi economică prea mare, odată cu 1947. Discuţiile ulterioare la nivel înalt au scos în evidenţă intenţia
trecerea timpului aceste valori s-au schimbat. Datorită poziţiei sale fostei U.R.S.S. de a lua României Insula Şerpilor în vederea
în apele Mării Negre, insula a devenit de o importanţă strategico- folosirii ei în scopuri strategico-militare în zonă, ca punct de
militară deosebită. Odată cu descoperirea în subsolul platoului supraveghere. Apoi în acelaşi an, câteva luni mai târziu, se încheie
continental din jurul insulei a unor importante rezerve de petrol şi un al doilea document, un proces-verbal semnat de N.P. Sutov,
gaze naturale a crescut astfel şi importanţa economică a insulei. prim secretar la Ambasada U.R.S.S. din Bucureşti şi Eduard
În prezent pe insulă locuiesc aproximativ 100 de persoane, în Mezincescu, ministru plenipotenţiar, prin care se consemnează că
mare parte grăniceri, personal tehnic şi militar. În afară de „Insula Şerpilor a fost înapoiată U.R.S.S.-ului de către
platforma de elicoptere, pe insulă se mai află staţii de radiolocaţie R.P.România şi încadrată în teritoriul U.R.S.S.” Din punct de
pentru cercetare aeronavală la mare distanţă, o garnizoană militară, vedere juridic, cele două înţelegeri bilaterale sunt şi rămân
un miniport militar, staţii de radiolocaţie, depozite, instalaţii neconstituţionale. Nu se puteau ceda porţiuni din teritoriul
energetice şi un far. De curând, în 2003 a fost înfiinţată o sucursală românesc, fără aprobarea unui asemenea act din partea
a băncii Aval, pretinzându-se astfel că insula este locuită. Motivul Parlamentului, care nu a ratificat niciodată Protocolul Molotov -
real pentru care s-au făcut aceste acţiuni a fost ca urmare a faptului Petru Groza. Deci ambele documente sunt nule şi neavenite.
că dacă o insulă este locuită, atunci legile internaţionale îi dau şi În perioada 1948 - 1991, Insula Şerpilor a fost folosită ca
dreptul la platoul continental de 20 km. Crearea unei comunităţi bază militară sovietică, şi a devenit cel mai puternic centru de
permanente pe insulă ar putea ajuta Ucraina în procesul intentat de ascultare al fostei U.RS.S. din întreaga Europă de Est. În urma
statul român, care revendică Insula Şerpilor. România susţine că dezmembrării fostei U.R.S.S., Insula Şerpilor a fost preluată de
insula are statut de stâncă deoarece nu are surse de apă potabilă şi Ucraina, care a moştenit tratatele în stadiul în care se aflau la data
nici nu este locuită permanent. Şi tocmai de aceea, Ucraina face tot succesiunii.
ce este posibil să demonstreze contrariul, creând în mod cu totul
artificial condiţii de locuit. În disperare de cauză, autorităţile Descoperirile arheologice de pe Insula Albă
ucrainene au deschis în ultimii ani un hotel fără canalizare şi un Potrivit izvoarelor literare, istorice, cartografice şi geografice
cabinet medical, însă aprovizionarea cu apă se face tot prin apărute pe parcursul a mai bine de două milenii şi jumătate, Insula
intermediul elicopterelor. În 2006 Parlamentul regional din Odessa Şerpilor a fost consemnată sub mai multe denumiri, ca de exemplu:
a adoptat în unanimitate o decizie prin care se urmăreşte înfiinţarea Achillea, Insula Albă, Insula Strălucitoare, Leuke (în limba greacă
unei localităţi pe Insula Şerpilor, alocându-se sume imense de bani, înseamnă „alb”), Leuce, Macaron, Macaron Nessos (Insula
localitate care a luat fiinţă cu un an mai târziu, denumind-o Balii. fericiţilor), Nisi, Ţărmul cel Alb, Insula cu Şerpi, Insula
De curând, pe această insulă se va construi şi o biserică cu hramul Luminoasă, Ostrov ş.a. Dintre toate aceste denumiri, cele mai des
„Sfântul Gheorghe”, ucrainenii având în vedere o serie de alte utilizate sunt Leuke, Leuce, Achillea (sau Insula lui Achile) şi
proiecte prin care urmăresc să consolideze varianta de zonă Insula Şerpilor.
locuibilă. Primul autor care a menţionat insula (anul 777 Î.C.) a fost
Arktinos din Milet, care a menţionat insula în lucrarea
Cum a ajuns Insula Şerpilor în posesia Ucrainei „Aethopidia”. L-au urmat Pindar, Euripide, Hecateu, Strabo şi
Din punct de vedere juridic, al apartenenţei teritoriale, Insula mulţi alţi scriitori reprezentativi ai antichităţii şi Evului Mediu.
Şerpilor a urmat îndeaproape soarta gurilor Dunării, a Dobrogei şi a De ce Insula Albă? Există mai multe ipoteze, potrivit cărora
Deltei Dunării. numele acestei insule ar proveni de la culoarea predominantă a
Iniţial, Insula Şerpilor a aparţinut geto-dacilor, până când a ţărmurilor insulei, de la mulţimea păsărilor albe ca zăpada ce
început colonizarea greacă. Apoi pe parcursul secolelor supremaţia trăiesc pe această insulă, sau de la culoarea albă a construcţiilor
revine dorienilor, dacilor şi apoi intră sub dominaţia Imperiului ridicate pe insulă în cinstea lui Achile. Descoperirile arheologice
Roman. Între sec. IV – VII, Dobrogea a devenit provincie de sine din secolele XIX – XX pledează în favoarea celor care susţin
stătătoare, Scythia Minor (Sciţia Mică), având implicit în autoritate această ultimă ipoteză.
Insula Şerpilor. Dar nu pentru mult timp, deoarece între secolele Acest petic de pământ a avut, potrivit mitologiei, două epoci
VIII – XII, Dobrogea intră sub stăpânire bizantină, veneţiană şi distincte de cult: prima a fost înaintea căderii Troiei, închinată
genoveză. zeului Apollo, iar a doua a fost consacrată lui Achile, după războiul
În 1388, Mircea cel Bătrân intră în stăpânirea Dobrogei, pe troian.
care o unifică cu Ţara Românească, asigurându-şi controlul gurilor
Dunării şi ţărmului Mării Negre. Dar în sec. al XV-lea, Dobrogea Cultul lui Apollo
va cădea sub stăpânirea Turciei. Timp de aproape 4 secole, aceste În mitologia greacă, patria zeului Apollo era în ţinutul
teritorii, inclusiv Insula Şerpilor vor fi sub dominaţie otomană. hiperboreenilor. Leto, zeiţa care purta în pântece copii lui Zeus, a
În urma războiului ruso-turc (1806-1812), insula e ocupată în venit în acest ţinut ca să scape de gelozia Herei. Aici i-a născut pe
mod abuziv de ruşi, iar la sfârşitul războiului din Crimeea din 1853, Apollo şi pe Artemis. Se spune că Hiperboreea era un sălaş al
Rusia pierde Delta Dunării şi partea de sud a Basarabiei, dar Preafericiţilor, iar locuitorii săi erau mereu tineri, fericiţi, oameni
rii

acestea vor rămâne sub suzeranitate otomană până în 1878. Dar în paşnici, vegetarieni, prietenoşi şi înţelepţi. Aveau glasul blând şi
er

Tratatul de la Berlin din 1878, Insula Şerpilor, Delta Dunării şi vocea domoală şi erau consideraţi preoţii lui Apollo. Ei erau mereu
te

Dobrogea vor fi atribuite din nou României. veseli şi cântau şi dansau în onoarea Zeului Luminii. Scriitorul
at

În august 1944, Insula Şerpilor este ocupată din nou de antic Hecateu spune despre Insula Fericiţilor că era locuită de
ba

forţele navale sovietice, deşi România îi devenise aliat. Semnarea hiperboreeni, că avea pământ roditor şi bun, cu o climă blândă şi
Tratatului de pace din 10 februarie 1947 de către România, pe de o caldă, iar pomii fructiferi rodeau de două ori pe an. Oamenii îl
zb

parte, şi Puterile Aliate, pe de altă parte (între acestea numărându- venerau pe Apollo în fiecare zi, aducându-i ofrande şi onoruri la
ez

se U.R.S.S. şi Ucraina), ratificarea acestui Tratat de către Prezidiul templul construit în cinstea lui.
De

Sovietului Suprem al U.R.S.S.- ului, precum şi de către celelalte


state semnatare ale Tratatului, sunt tot atâtea recunoaşteri ale
D
Martie 2009 55
Templul lui Achile adecvată a energiei vieţii. Conceptul de grilă este uşor de înţeles
Cea de-a doua epocă de cult a fost cea închinată lui Achile. dacă investigăm puţin geometria sacră.
După mitologia greacă, zeiţa Thetis s-a rugat de zeul Poseidon să Ce este geometria sacră? Mulţi oameni cunosc noţiunea de
scoată din adâncul mării o insulă pentru fiul ei Achile, eroul Troiei, geometrie şi sunt capabili să deseneze o figură geometrică. Însă,
a cărui rămăşiţe pământeşti au fost aduse în această insulă pentru a atunci când ne raportăm la Dumnezeu întreaga perspectivă se
fi puse într-un sanctuar. Achile ar fi fost înviat pe această insulă şi, modifică şi astfel vorbim de geometria sacră. Ea este acea expresie
în cinstea lui, grecii au construit un templu măreţ. Ruinele acestui a geometriei asociată cu evoluţia conştiinţei, a minţii, a corpului şi
templu au fost descoperite în 1814, când o navă sub pavilion italian a spiritului. Adevărata geometrie sacră nu înseamnă doar figuri
a staţionat în apele din jurul insulei. Apoi în 1823, insula a fost unghiulare statice. Ea este organică şi vie.
cercetată minuţios pentru prima dată de locotenentul - comandor Examinând cu atenţie fenomenele misterioase care apar în
Kritzky, din ordinul amiralului Grieg, comandantul flotei din anumite zone de pe glob, care sunt de fapt puncte focar de
Marea Neagră. Din cercetările arheologice făcute în 1823 s-au scos intersecţie a liniilor energetice planetare, constatăm unele
la iveală ruinele unui templu ale cărui ziduri, deşi prăbuşite, erau fenomene similare care se produc: vindecări miraculoase,
formate din blocuri mari de piatră, iar o latură a zidului măsura încetinirea procesului de îmbătrânire la fiinţele umane ce trăiesc în
aproape 30 de metri. Arhitectura templului şi a altor vestigii din acele zone, trezirea capacităţilor paranormale, translaţii spre sau din
insulă era specifică epocii numită ciclopeană, asemănătoare celor alte dimensiuni, cristalizarea deosebită pe care o face apa în acele
din Tesalia şi Tracia: ziduri formate din blocuri mari de piatră zone de emisie energetică, organizarea mineralelor după proporţiile
îmbinate fără ciment, iar calcarul din care au fost fasonate conferea geometriei sacre, plantele prezintă o accelerare şi o îmbunătăţire a
construcţiei o culoare albă. Pe lângă edificiul central al templului procesului de dezvoltare etc. În acele zone s-au ridicat diferite
au mai fost descoperite mai multe camere pentru funcţionarea edificii, temple sau formaţiuni din blocuri de piatră. Energiile
oracolului, precum şi pentru depozitarea ofrandelor ce se aduceau generate de aceste formaţiuni hrănesc energia planetei prin
eroului troian. Acest templu este menţionat în versurile poetului intermediul grilei mai sus-amintite şi chiar o amplifică. Putem
roman Publius Ovidius Naso, precum şi de geograful grec vorbi astfel de templele mayaşe, de piramidele din Egipt, de
Ptolemeu şi de istoricul grec Strabon. Au fost descoperite mai formaţiunile din piatră de la Stonhenge (adevărate „antene
multe inscripţii antice, inclusiv un decret al oraşului Olbia, datând cosmice”), de templele închinate marilor zei din antichitate, aşa
din sec. al IV-lea î.C. prin care se cerea tuturor locuitorilor cetăţii cum este şi cazul templului închinat lui Apollo (şi mai târziu lui
Olbia să apere insula şi să-i alunge pe piraţii care locuiau pe „insula Achile) din Insula Şerpilor. S-a constatat de-a lungul timpului că în
sfântă”. toate aceste puncte de intersecţie a liniilor energetice ce fac parte
Despre acest templu vorbeşte şi istoricul I. G. Brătianu în din gigantica grilă planetară, apar fenomene energetice deosebite,
cartea sa „Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană” în în funcţie de simbolul şi caracteristicile acelei forme, fiecare
care spune că: «…/ unul din popasurile cele mai vechi este cel din simbol sacru exprimând o anumită calitate şi, implicit, o anumită
insula Albă, Leuke sau Achillei, mică stâncă ce se înalţă în plină cantitate energetică.
mare în largul gurilor Dunării, şi se numeşte astăzi Insula Şerpilor. În încheiere, cităm din cartea „România Pitorească”, în care
Acest punct de escală al milesienilor era garnisit cu un sanctuar Alexandru Vlahuţă îi consacră un capitol întreg Insulei Şerpilor,
ridicat în cinstea lui Achile Pontarches, protectorul navigaţiei şi al descriind-o atât de frumos:
comerţului./.../ Istoria lor, trasată cu ajutorul numeroaselor „Răsare soarele scânteietor din geana depărtată a mării.
inscripţii scoase la lumină de săpături, indică strânse contacte între Razele aştern brâie verzui, galbene şi roşii pe întinsul neteziş al
aceste porturi ale litoralului, care păstrează caracterele principale apei. Pământul se retrage în urma noastră. Încet Sulina se pleacă, se
ale civilizaţiei urbane a Greciei antice şi populaţiei indigene ale scufundă sub valuri. Copacii, catargurile, sulurile negre de fum,
hinterland-ului, geţi sau sciţi/…/» toate se şterg; albastra boltă a cerului se lasă ca un coviltir uriaş
Scriitorul şi geograful grec Pausania (care a trăit în sec II peste pustietatea lucie a mării.
d.C.) arată un alt aspect deosebit ce se manifesta pe această insulă După două ceasuri de plutire spre răsărit, zărim înaintea
şi ne spune că: „Aici (pe insula Şerpilor n.n.), după o veche tradiţie noastră o movilă albă. Acolo-i insula Şerpilor. De departe par
a oracolelor, îşi căutau sănătatea lor aceia care în războaie fuseseră ruinele unei cetăţi fantastice înfipte în valuri. La vreo sută de paşi
greu răniţi. Astfel Leonym, ducele Crotonienilor din Bruţiu, care vaporul se opreşte. O barcă ne ia, şi peste câteva minute punem
într-o luptă ce-o avusese cu Locrienii, căpătase o rană la piept din piciorul pe ţărmul pietros al acestui singuratec ostrov. Un dorobanţ
cauza căreia suferea foarte mult, consultă mai întâi în privinţa chipeş, frumos, vine vesel înaintea noastră. El ştie că odată cu noi i-
sănătăţii sale pe oracolul din Delphi, însă preoteasa de aici (Pythia) au sosit merindele de la Sulina.
îl trimise să-şi caute vindecarea în insula Leuce de la gurile – Nu ţi-e urât aici, leat? – îl întreb ca să intru în vorbă – pe
Dunării, de unde el s-a întors apoi sănătos.” când ne urcăm încet spre farul din vârful insulei.
– Poi de ce să ne fie urât? că doar nu suntem pe pământ
Importanţa spirituală a insulei străin… e tot ţara noastră.
Am arătat până acum importanţa economică, strategico- Şi tânărul străjer îmbrăţişă c-o privire mândră şi fericită larga
militară şi istorică a Insulei Şerpilor. Dar aspectul cel mai întindere a mării, ca şi cum ar fi vrut să spuie: „A noastră-i toată”.
important care trebuie avut în vedere este cel spiritual. Păşind printre bolovani, îi povestesc cum au stat aici de mult, de
Teoria Gaia, elaborată de James Lovelock, afirmă că mult, acum trei mii de ani, Ahile, cel mai vestit viteaz al Grecilor,
Pământul se comportă ca şi cum ar fi un superorganism format din cum s-a însurat el aici cu Elena cea frumoasă, şi la nunta lor au
toate fiinţele vii precum şi din întreg mediul ambiant ce le venit Neptun, zeul mărilor, şi Amfitrite, soţia lui Neptun, şi zânele
înconjoară. Acest aspect trebuie privit ca fi cum noi toţi am fi doar tuturor apelor care curg în mare; îi arăt locul unde a fost templul lui
chiriaşi pe acest pământ, nu stăpâni, aşa cum în mod greşit am Ahile, şi-i spun cum păsările insulei zburau în fiecare dimineaţă la
ajuns să credem de-a lungul veacurilor. Astfel, adaugă Lovelock, mare de-şi muiau penele, apoi veneau grăbite de stropeau toată
am putea trăi cu o mai mare responsabilitate unii cu alţii şi fiecare podeala de marmură a templului ş-o măturau frumos cu aripele.
ar avea locul lui pe planetă, acolo unde trebuie. Pământul este […] Suntem pe vârf, lângă far. Niciun copac, nicio tufă nu se
înzestrat cu o capacitate extraordinară de autoreglare şi de zăreşte pe scofâlciturile văroase şi crăpate ale acestui ostrov. În
„autovindecare”. Relaţia dintre noi, oamenii şi Gaia este jurul nostru valurile foşnesc. Ele vin mereu, de departe, popoare în
asemănătoare cu cea dintre celule şi corpul din care fac parte: veci neliniştite, şi se sparg urlând de coastele pietroase ale insulei,
Dezbat eri

depinde doar de noi, ca celule vii, să contribuim la bunăstarea în care bat stăruitor, ca şi cum ar vrea s-o smulgă din loc. Soarele
întregului corp, sau să îi facem rău. Acest imens superorganism are împrăştie raze tot mai fierbinţi din limpezişul albastru al cerului.
în constituţia sa o reţea de linii energetice, asemănătoare canalelor Curcubeie s-aprind pe talazuri. Privirile noastre se adâncesc în zare,
energetice din organismul uman, prin care circulă energiile, şi toate se pierd uitate pe deşertul nemărginit şi strălucitor al mării. Valurile
aceste linii formează aşa numita grilă planetară. Conceptul de grilă parcă ard. Niciodată n-am văzut atâta lumină, atâta spaţiu. De-un
planetară este foarte vechi, Platon descriind grila pământului de sentiment de evlavie ni se umplu sufletele, şi stăm neclintiţi, ca
forma unui dodecaedru. Aceste grile sunt de fapt fractale şi într-o tainică rugăciune, sub farmecul acestei uimitoare privelişti.
holografice, acoperind întreaga creaţie şi multele sale niveluri Timpul pare a se fi oprit din zbor. Gândurile noastre aţipesc de
dimensionale. Ele nu există doar pe Pământ, ci corespund legănarea şi tânguirea neîntreruptă a valurilor. Toţi tăcem, ca într-o
întregului univers. Ele sunt necesare pentru a asigura distribuţia biserică.”
56 Lohanul nr. 7
utilizate în formarea copiilor pentru cunoaşterea, ocrotirea şi
conservarea mediului înconjurător.
Educaţia ecologică între necesitate şi Deprinderea capacităţii de a proteja mediul înconjurător
dorinţă începe cu bunul obicei de a păstra curăţenia în sala de grupă şi
acasă, de a nu călca în picioare iarba, florile, plantele cultivate, de a
Educ. Mioara Blesneag participa, după puterile lor, la amenajarea şi păstrarea spaţiului
verde din grădiniţă.
Prin întreaga muncă de educaţie cu copiii trebuie să ajungem
Străbătând frumoasa noastră ţară, de pe litoralul Mării Negre la concluzia si convingerea că mediul înconjurător nu poate fi
până în cele mai înalte piscuri ale munţilor Carpaţi, vei întâlni apărat şi protejat o singură dată, de două ori pe săptămână, atunci
frumuseţi de nebănuit: de la minusculele alge şi ciuperci, la uriaşii când copiii au acţiuni de acest gen. Mediul înconjurător trebuie
cerbi carpatini; de la iarba de mare la falnicii stejari; de la firicelul apărat în toate cele 365 de zile din an, în toate orele fiecărei zile,
de apă ce se scurge în cascade de pe vârful muntelui si până la trebuie apăraţi toţi cei peste 4 miliarde de pământeni şi trebuie
nesfârşita Deltă a Dunării. apărată întreaga natură.
Mediul înconjurător, prin condiţiile materiale si culturale pe Întreaga activitate desfăşurată cu copiii, dacă va fi îndrumată
care le oferă, constituie pentru copil, cadrul necesar dezvoltării lui cu competenţa şi pasiune de educatoare va duce la atingerea
şi în acelaşi timp, principala sursă de impresii care vor sta la baza obiectivelor acestui domeniu pentru că natura îşi oferă frumuseţea
procesului de cunoaştere a realităţii. şi grandoarea, dar trebuie să învăţăm copiii să o vadă cu ochii
Degradarea continuă a mediului înconjurător, care se simţului şi ai raţiunii, să o înţeleagă.
produce sub ochii noştri, este un element major al unei „crize de Să iubim şi să ocrotim natura; ea face parte din tezaurul de
civilizaţie“ ce se datorează tocmai intervenţiei omului în natură. De frumuseţe a acestei lumi. Înainte de orice, omenirea are
aceea trebuie conştientizată copiilor de vârstă preşcolară răspunderea de a-şi păstra mediul înconjurător ca leagăn al
necesitatea protecţie sale, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme civilizaţiei, al vieţii şi al muncii, ca loc aprobat pentru viaţa omului,
pentru ca acum, la această vârstă, se pun bazele educaţiei. a tuturor fiinţelor de pe pământ.
Educaţia ecologică presupune pregătirea şi formarea, încă de
la grădiniţă a unei conştiinţe ecologice, conştiinţa care să se reflecte S.O.S.
direct într-un comportament ecologic corespunzător. Copii, oameni ai acestui Pământ, putem distruge planeta cu
Procesul instructiv - educativ dispune de o gamă largă de nesăbuinţa noastră dar în acelaşi timp putem să o păstrăm curată şi
forme si mijloace pe care le-am utilizat în exercitarea unor nealterată. Iubiţi-o şi apăraţi-o şi planeta va rămâne albastră şi va
influenţe educative asupra copiilor. continua să pulseze de viaţă la cele mai înalte niveluri!
Activitatea de cunoaştere a mediului înconjurător cu toate
formele ei precum şi plimbările, excursiile, activităţile muzicale,
artistico-plastice, practice de muncă în natură sunt formele cele mai

Ai carte
Virgil Aghiorghiesei

ORIZONTAL: 1) Amatoare de cărţi valoroase. 2) Personajele din 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


cărţi – A numerota o carte. 3) Cuprinse în bloc! – Parte a unui act
1
dintr-o operă dramatică – Dumneata. 4) Tipăresc cărţi – Din neamul retilor.
5) Copertă de protecţie pentru o carte – Citat la începutul unei cărţi. 2
6) Stil muzical – Volum de carte. 7) Ouă de peşte – Fragment dintr-o 3
carte. 8) Totalitatea mijloacelor lingvistice utilizate de un scriitor (pl.) –
Legătură. 9) Subiecte…ca la carte – Măsură din local! – Primele citate! 10) 4
Puse în temă. 11) Fragmente de text în reluare – Carte ... domnească. 5
VERTICAL: 1) Ţine de literatura artistică. 2) Comedian – Diviziuni 6
dintr-o operă dramatică. 3) Introducere în botanică ! –Tipărit. 4) Document
ce conţine o enumerare – Învaţă carte. 5) Semn de carte – Citit în final! 7
6) Totalitatea lucrărilor unui scriitor – Opere neversificate. 7) Admiratori – 8
Tată. 8) Iată – Unchi – Carte câştigătoare. 9) Debut literar ! – Operă narativă 9
de mare întindere – Fonduri literare ! 10) Tipărit la început – Distracţie cu
cărţi . 11) Creator de opere – Cărturar . 10
DICTIONAR : RET , RAP , IGA . 11

LLOOH HA ANNUULL –– rreevviissttăă ccuullttuurraall şşttiiiinnţţiiffiiccăă ISSN:1844-7686


Colectivul de redacţie:
Redactor: Vicu Merlan
Tehnoredactare: Gabriel Folescu
Colaboratorii acestui număr: Monica Dascalu, Oana-Maria Ciumac, Viorica Asimini, Nina Gherasim, Roxana Laura
Munteanu, Săndiţa Avram, Doina Grigoraş, Aurel Cordaş, Gică Scarlat, Liciu Iuliana Valentina, Valeriu Neştian, Elena Olariu, Ioana
Frenţescu, Valentin Furtună, Teodora Fălcianu, Protosing. Veniamin, Ioan Marcu, Diana Dumitraşcu, Corneliu Lazăr, Nicolae Olariu,
Liliana Istrate, Mioara Vasilache, Eugenia Faraon, Virgil Agheorghiesei, Paul Matei Iosif, Angela Anghel, Greg Bianu, Violeta Bucur,
Mircea Popa, Mihai Vasilescu, Radu Alexandru, Virgil Dragnea, Gheorghe Mencinicopschi, Zoltan Marosy, Liliana Tănascu, George
Preda, Mihai Valică.
Articole noi pot fi trimise la adresa de e-mail: isaiia2002@yahoo.fr sau C.P. 51, Huşi, jud. Vaslui, 735100.
Contact tel. 0745894379; 0761997505.
Colaboratorii acestei reviste sunt direct responsabili de conţinutul articolelor trimise.