Sei sulla pagina 1di 8

smbt, 6 noiembrie 2010

http://rrodia.blogspot.com/
ADRIAN PAUNESCU - CELE MAI FRUMOASE POEZII
Publicat de Rrodia
Adrian Paunescu - A Mea
Adrian Paunescu - A Tine, A Mine
Adrian Paunescu - A catre E
Adrian Paunescu - A iubi toamna
Adrian Paunescu - A tine, a mine
Adrian Paunescu - Abia Acum
Adrian Paunescu - Acceasi foare
Adrian Paunescu - Aceeasi foare
Adrian Paunescu - Actorul
Adrian Paunescu - Adio, Vara
Adrian Paunescu - Adolescenta
Adrian Paunescu - Alb si negru
Adrian Paunescu - Albastru-ndoliat
Adrian Paunescu - Amagire
Adrian Paunescu - Ana lui Manole
Adrian Paunescu - Analfabetilor
Adrian Paunescu - Anomalii
Adrian Paunescu - Antiprimavara
Adrian Paunescu - Basarabia Pe Cruce
Adrian Paunescu - Batrnul cersetor
Adrian Paunescu - Biet nemuritor la !idul mortii
Adrian Paunescu - Bieti lampagii
Adrian Paunescu - Blues cu iedera si ste"ar
Adrian Paunescu - Bocet pentru #on cel fara de mormant
Adrian Paunescu - Bocetul Epui!ant
Adrian Paunescu - Ca un fum de tigara, sufetul
Adrian Paunescu - Caine $c%iop
Adrian Paunescu - Calugar
Adrian Paunescu - Cantec &emeiesc
Adrian Paunescu - Carnaval
Adrian Paunescu - Casa de nebuni
Adrian Paunescu - Castel medieval
Adrian Paunescu - Ce &rumoasa Esti
Adrian Paunescu - Ce $implu Mi-ar &i, daca 'u Te-as #ubi
Adrian Paunescu - Ce simplu mi-ai (, daca nu te-as iubi
Adrian Paunescu - C%emare pentru tarani
Adrian Paunescu - Cine iese ultimul din tara )
Adrian Paunescu - Cineva ma asculta
Adrian Paunescu - Colindul *utuii +in *eam
Adrian Paunescu - Condamna,i
Adrian Paunescu - Condamnarea la toamna
Adrian Paunescu - Copertile negre
Adrian Paunescu - Cri!a in intuneric
Adrian Paunescu - Cu noi e +umne!eu
Adrian Paunescu - Cu tine
Adrian Paunescu - +ac- Tu Ai +isp-rea
Adrian Paunescu - +acii .iberi
Adrian Paunescu - +e la un cardiac, cordial
Adrian Paunescu - +e-a Copilaria
Adrian Paunescu - +egetele Tale
Adrian Paunescu - +espartire in fori
Adrian Paunescu - +oina
Adrian Paunescu - +or de Bacovia
Adrian Paunescu - +or de Clu"
Adrian Paunescu - +or de (or
Adrian Paunescu - +or de padure
Adrian Paunescu - +rumul
Adrian Paunescu - +umne!eul salvarii
Adrian Paunescu - +urere femeeasca
Adrian Paunescu - E prea putin
Adrian Paunescu - Emigranta /iperboree
Adrian Paunescu - &acatorii de case
Adrian Paunescu - &at-&rumos
Adrian Paunescu - &iin,a 0i Averea
Adrian Paunescu - &osta iubire
Adrian Paunescu - /alucinatie *ramaticala Cu /amlet
Adrian Paunescu - #deologia perfecta
Adrian Paunescu - #ertarile
Adrian Paunescu - #esirile din Bucovina
Adrian Paunescu - #lu!ia unei insule
Adrian Paunescu - #lu!iile unei insule
Adrian Paunescu - #ndragostit +e Bucuresti
Adrian Paunescu - #ubire silnica pe viata
Adrian Paunescu - #ubiti-va pe tunuri
Adrian Paunescu - #ubito, Vine Toamna
Adrian Paunescu - #ubito, vine toamna
Adrian Paunescu - .a 'unta Ta
Adrian Paunescu - .a adio
Adrian Paunescu - .eagan Pentru Toata Copilaria
Adrian Paunescu - .eagan pentru toata copilaria
Adrian Paunescu - .emn de foc
Adrian Paunescu - .ied vec%i de dragoste
Adrian Paunescu - .ume, lume
Adrian Paunescu - .umine!e-ne 1-pada
Adrian Paunescu - MAMA TARA
Adrian Paunescu - Manifest pentru sanatatea Pamntului
Adrian Paunescu - Masina de tuns
Adrian Paunescu - Mi-e imposibil fara tine
Adrian Paunescu - Minciunile
Adrian Paunescu - Miros de coasa
Adrian Paunescu - Moartea batranilor
Adrian Paunescu - Mortul 2nvingator
Adrian Paunescu - Mugur +e 'ic%el
Adrian Paunescu - Mugur de 'ic%el
Adrian Paunescu - Mini pedepsitoare
Adrian Paunescu - 'asterea lui Eminescu
Adrian Paunescu - 'e mor prietenii
Adrian Paunescu - 'ebun de alb
Adrian Paunescu - 'ici o carte
Adrian Paunescu - 'iciodata
Adrian Paunescu - 'imeni 'u E $ingur Pe Pamant
Adrian Paunescu - 'oapte buna, Motu, si adio
Adrian Paunescu - 'oaptea de adio
Adrian Paunescu - 'oaptea dinaintea primaverii
Adrian Paunescu - 3 iubesc pe Alba ca 1apada
Adrian Paunescu - 3 veste
Adrian Paunescu - 3ratie de nunta
Adrian Paunescu - 3rdinea +e 1i
Adrian Paunescu - Pacient .a &inal +e Veac
Adrian Paunescu - Pacient la (nal de veac
Adrian Paunescu - Parado4 sau greseala
Adrian Paunescu - Parastas pentru iubirea care a murit
Adrian Paunescu - Pastel de toamna
Adrian Paunescu - Pe steaua cu numele Paler
Adrian Paunescu - Plopii &-r- El
Adrian Paunescu - Plopii fara el
Adrian Paunescu - Pluton
Adrian Paunescu - Poet retoric
Adrian Paunescu - Poetul
Adrian Paunescu - Prea tr!iu, la Paris
Adrian Paunescu - Preacuvantare
Adrian Paunescu - Presimtamantul
Adrian Paunescu - Primat estetic
Adrian Paunescu - Proverbe
Adrian Paunescu - Rau de moarte
Adrian Paunescu - Recviem pentru poetul poe!iei
Adrian Paunescu - Regresam
Adrian Paunescu - Repetabila Povara
Adrian Paunescu - Robit .ibertatii
Adrian Paunescu - Romni prin Europa
Adrian Paunescu - Rug- Pentru P-rin,i
Adrian Paunescu - Ruga de bine si de rau
Adrian Paunescu - Ruga pentru "ertfa
Adrian Paunescu - Ruga pentru neam
Adrian Paunescu - Rugaciune Catre Padure
Adrian Paunescu - Rugaciune pentru 5 +ecembrie
Adrian Paunescu - $- 'e #ubim
Adrian Paunescu - $- 'e #ubim Pe ,-rmul M-rii 'egre
Adrian Paunescu - $a (e pace in lume 6
Adrian Paunescu - $a ne iubim pe tarmul Marii 'egre
Adrian Paunescu - $alubritate
Adrian Paunescu - $ara Pe +eal
Adrian Paunescu - $crisoare catre guvernul Romniei
Adrian Paunescu - $i totusi vine toamna
Adrian Paunescu - $ingular
Adrian Paunescu - $ingur, fara nimeni
Adrian Paunescu - $inguratate
Adrian Paunescu - $inguri
Adrian Paunescu - $inguri si toti
Adrian Paunescu - $int un om liber
Adrian Paunescu - $int un pod
Adrian Paunescu - $ir +e Cocori
Adrian Paunescu - $pectator entu!iast
Adrian Paunescu - $pune-mi ceva6
Adrian Paunescu - $teaguri albe
Adrian Paunescu - $untem aroganti
Adrian Paunescu - Tar!iu
Adrian Paunescu - Telefon peste moarte
Adrian Paunescu - Telefon 2mbatrnind
Adrian Paunescu - Toamna ca o revansa
Adrian Paunescu - Totusi iubirea
Adrian Paunescu - Totusi iubirea peste blestem
Adrian Paunescu - Totusi, #ubirea
Adrian Paunescu - Tragica nerabdare
Adrian Paunescu - Trei minus unu
Adrian Paunescu - Trg de sclavi
Adrian Paunescu - 7ltima !i
Adrian Paunescu - 7manitate sub escorta
Adrian Paunescu - 7n gand de iarna
Adrian Paunescu - 7n pac%et de biscuiti
Adrian Paunescu - 7n prim romantic
Adrian Paunescu - 7ndeva in trecut
Adrian Paunescu - Veac de tacere
ADRIAN PAUNESCU - POEZII
Publicat de Rrodia
Totui, iubirea 859:;-59:<=
5> Rug- pentru p-rin,i
<> $teaguri albe
?> #ubi,i-v- pe tunuri
@> Poetul
A> Pastel de toamn-
B> +umne!eul salv-rii
C> .eag-n pentru toat- copil-ria
:> &-c-torii de case
9> +or de Clu"
5;>Castel medieval
55>&-t-&rumos
5<>Totu0i, iubirea
Locuri Comune 859:B=
5> Pacient la (nal de veac
<> C-,el emigrant
?> Adev-ratul (u
@> Cine iese ultimul din ,ar-
A> Mugur de nic%el
B> Antiprimavara
C> Eu sunt eu
Ate !oume
5> Basarabia pe cruce
<> +escntec de via,- 0i moarte
?> 3 iubesc pe Alb--ca-1-pada
@> Ce frumoas- e0ti
A> Dir de cocori
B> +reptul la 2ntrebare
C> /ipno!- de toamn-
:> #ntraductibil
9> 'obilul viciu
5;>Pluton
55>A mea
5<>Cntec femeiesc
5?>$pune-mi ceva
5@>+in nou, +acii liberi
5A>#ert-rile
5B>Repetabila povar-
5C>$ara pe deal
5:>3ra,ie de nunt-
59>Emi pas-
<;>+etalii
Poe"ii cen"urate - Sunt ra#ica 859C9-59:9=
5> Endr-gostit de Bucure0ti
<> Doferul 0i nevast--sa
?> Cineva m- ascult-
@> C-lug-r
A> Minciunile
B> Analfabe,ilor
C> Prob- olimpic-
:> Regres-m
9> Motorul gre0it
5;>Condamna,i
55>$unt radical
Prea$inu %u&etuui 8599@-599C=
5> Prea tr!iu, la Paris
<> .ume, lume
?> E prea pu,in
@> 3rfani
A> Tr!iu
B> C-ruciorul cu rotile
C> B-trnul cer0etor
:> 7nde s- pleci
9> Via,a, dublu mi4t
5;>Ce simplu mi-ai (, dac- nu te-a0 iubi