Sei sulla pagina 1di 3

Tarikh : 19 Januari 2005

Masa : 12.30 tgh


Tempat : Bilik Gerakan Panitia SK LKTP Pemanis 2
Kehadiran : 1 En. Mohamed Salleh bin Kalil [ GPK HEM ]
2 En. Mohd Assri bin Mohd Rudin [ Pengerusi BDP ]
3 En. Mohd Fadzil bin Tumiran [ AJK ]
4 Pn. Pauziah bt Hamzah [ Bendahari ]
5 Pn. Hjh. Zainab bt Abd. Hamid [ GPK KoKu ]
6 Sdr. Mohd Fauzaein bin Norhani [ Wakil Murid ]
7 Sdri. Nurul Hidayah bt Mohd Khalid [ Wakil Murid ]
Tidak Hadir : 1 Pn. Kamsiah bt Palid [ Setiausaha ] - kenyataan
BIL
MM/BDP/01/01/05 1.0. Ucapan Alu-aluan.
1.1. Ucapan alu-aluan Pengerusi Badan Disiplin dan Pengawas,
1.1.1. Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua AJK yang
hadir dalam mesyuarat kali pertama.
Beliau mengharapkan pengurusan panitia tahun 2004 lebih
baik daripada tahun sebelumnya.
MM/BDP/01/02/05 2.0. Ucapan Guru Penolong Kanan ( HEM ).
2.1. Beliau mengharapkan agar pengurusan Hal Ehwal Murid, khasnya
Badan Disiplin dan Pengawas lebih baik pada tahun ini. Makluman
2.2. Beliau menyatakan beberapa perkara yang perlu diambil tindakan
oleh pihak Badan Disiplin dan Pengawas.
2.2.1. Disket Sistem Disiplin Murid ( SSDM )
[ a ] 1-May
[ b ] 1-Sep u.p : Tn. Hj. Azlang
[ c ] 1-Nov
2.2.2. Gangsterisme / Ala Gangsterisme
[ a ] 1-Apr
[ b ] 1-Jul u.p : En. Azis b. Asnaban
[ c ] 1-Oct
[ d ] 1-Dec
2.2.3. Laporan Kes-kes Buang Sekolah / Borang Ponteng
[ a ] Sepanjang tahun u.p : En. Azis b. Asnaban
MM/BDP/01/03/05 3.0. Semakan Peraturan Sekolah [ Pindaan ].
3.1. Perkara 1.10. Murid-murid yang datang awal ke sekolah hendaklah
MINIT MESYUARAT
BADAN DISIPLIN DAN PENGAWAS
SK LKTP PEMANIS 2
KALI PERTAMA
PERKARA TINDAKAN
Panitia Pend. Islam/SKPD/2004
berada di kantin sekolah bagi tujuan keselamatan.
3.2. Perkara 2.3. Tambahan fasa viii] Vest.
3.3. Perkara 2.4. Tambahan fasa i] Baju teluk belanga warna putih
3.4. Perkara 3.2. Pelajar yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan
Jasmani dikehendaki menukar pakaian uniform pada waktu
rehat.
3.5. Perkara 5.2. Tambahan frasa Sekiranya berlaku kejadiaan
yang tidak diingini, pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab.
MM/BDP/01/04/05 4.0. Hal-hal lain.
3.1. Cadangan dari pengerusi agar tempat letak kereta guru dan pondok
basikal murid yang baru di bina di hadapan makmal komputer.
3.2. Pengerusi BDP menyatakan perubahan uniform sekolah yang
melibatkan semua murid dan juga para pengawas.
3.3. Pengerusi BDP juga mencadangkan agar pihak GPK HEM,
khususnya Bahagian Buku Teks agar membuat sport-check
ke atas murid-murid yang tidak menjaga buku teks dengan baik
dan mengenakan denda yang berpatutan.
3.4. Pengerusi BDP juga mencadangkan agar murid-murid yang
berulangkali melakukan kesalahan meletakkan tali leher merata-rata
akan dikenakan denda yang berbentuk wang.
3.5. Pengerusi memohon agar pihak GPK HEM menyatakan kepada
pihak pentadbir agar diberikan surat penurunan kuasa merotan
kepada guru disiplin dan ahli jawatankuasa.
3.6. Mewujudkan peti maklumat agar sebarang maklumat dapat
disalurkan kepada badan disiplin dan lokasinya berdekatan dengan
bilik gerakan Badan Disiplin dan Pengawas.
3.7. Mewujudkan juga buku peraturan sekolah bagi murid-murid dengan
nilai RM 1.00 yang mana di dalam juga turut disertakan tandatangan
ibu bapa atau penjaga murid.
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.00 pm
Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :
[ KAMSIAH BT PALID ]
Setiausaha, Pengerusi,
Badan Disiplin dan Pengawas Badan Disiplin dan Pengawas
SK LKTP Pemanis 2 SK LKTP Pemanis 2
[ GPK HEM ] [ MOHD ASSRI BIN MOHD RUDIN ]
Panitia Pend. Islam/SKPD/2004
PEPERIKSAAN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
UJIAN 1 Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Usth. Nur Shahirah
UJIAN 2 Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Ust. Mohd Assri
UJIAN 3 Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Ust. Mohd Anuar
SETENGAH TAHUN Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Usth. Nur Shahirah
UJIAN 4 Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Ust. Mohd Anuar
UJIAN 5 Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Ust. Mohd Assri
UJIAN 6 Usth. Zaimoh Usth. Zaimoh Usth. Nur Shahirah Ust. Mohd Assri Ust. Mohd Anuar Usth. Nur Shahirah
AKHIR TAHUN PPD
Lampiran 4 ( 1a )
PENYEDIA KERTAS SOALAN
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2004
Panitia Pendidikan Islam/SKPD/2004