Sei sulla pagina 1di 9

1

1. Tiga puluh ribu empat ratus sembilan dalam angka ialahA 30 049 C 30 049
B 30 409 D 34 009

2. Nilai digit 5 dalam nombor 81 502 ialah

A 5000 C 50
B 500 D 5

3. Apakah nilai tempat bagi angka bergaris dalam nombor 654 780 ?

A. ratus ribu C. ribu
B. puluh ribu D. sa

4. Gambar rajah 1 menunjukkan 5 kad nombor.


Rajah 1
Bentukkan nombor terbesar.

A. 87 314 C. 87 431
B. 87 143 D. 87 134

5. Cari jumlah 5 724 dan 44 664.

A. 45 512 C. 50 612
B. 48 502 D. 50 388

1 3

8 7 4
2

6. 70 000 - 5 003 = __________

A. 67 097 C. 64 997
B. 66 007 D. 69 997

7. Bundarkan 33 908 kepada ribu yang terdekat.

A 33 000 C 35 000
B 34 000 D 36 000

8. 2.33 + 3 =

A 2.36 C 5.33
B 2.63 D 5.36

9. 798 + 1 036 - 25 =

A 1 809 C 1909
B 1908 D 2809

10. 95 x 1000 =

A 950 C 9 500
B 95 000 D 95 500


11.
45 000 X 51 000 54 000
Rajah 2
Rajah 2 menunjukkan suatu garis nombor. Apakah nilai bagi X?

A. 42 500 C. 48 000
B. 43 800 D. 50 500

3

12. 78 174 12 183 6 909 =

A 58 064 C 59 082
B 59 174 D 60 368

13.

dalam bentuk perpuluhan ialahA 0.21 C 0.12
B 0.021 D 2.1

14. Apakah nilai tempat bagi digit 0 dalam 7.06 ?

A Sifar C Persepuluh
B Sa D Perseratus

15. 600 x = 60 000. Cari nombor yang tertinggal di dalam kotak

A 100 C 1000
B 10 D 600

16.


=

A
17. 12 - 0.4 =

A 10.6 C 12.4
B 11.6 D 12.6

4

18.


dalam bentuk termudah ialah

A


CB


D
19. 81 429 10 094 + 6 929 =

A 54 606 C 72 506
B 68 406 D 78 264

20. 79 000 100 =

A 79 C 7900
B 790 D 709

21. Empat perpuluhan enam lima satu ditulis dalam nombor ialah

A 40.651 C 41.651
B 1.461 D 4.651

22. Apakah hasil cerakinan bagi nombor 63 879?


A. 60 000 + 3 000 + 800 + 70 C. 600 000 + 3 000 + 5 000 + 80
B. 60 000 + 3 000 + 800 + 70 + 9 D. 600 000 + 30 000 + 500 + 80 + 7

23.


-


=
A


CB


D5


24. Rajah 3 menunjukkan sebuah segiempat tepat.


Rajah 3
Apakah pecahan bagi bahagian yang berlorek dalam rajah 3?

A


CB


D 1

25. Terdapat 48 200 buah buku Bahasa Malaysia dan 30 281 buah buku
Bahasa Inggeris di dalam sebuah perpustakaan. Berapa buah bukukah
kesemuanya?

A 76 581 C 78 881
B 78 481 D 80 681

26. 6.1 + 20 + 18.47 =

A 21.08 C 39.08
B 26.57 D 44.57

27. 11 ribu + 6 ribu + 3 puluh =

A 17 030 C 11 630
B 16 300 D 16 630


6

28. Rajah 4 menunjukkan suatu susunan nombor.
Rajah 4
Susunkan nombor-nombor di atas dalam tertib menaik.

A 0.09, 0.56, 0.81, 0.8 C 0.81, 0.8, 0.56, 0.09
B 0.09, 0.56, 0.8, 0.81 D 0.81, 0.8, 0.09, 0.56

29. Hasil darab 6 480 dengan 3 ialah

A 19 440 C 19 240
B 18 620 D 19 900
30.

Jadual 1
Jadual 1 menunjukkan papan markah yang diperolehi antara 3 buah rumah
sukan. Cari perbezaan markah yang diperolehi antara juara dan tempat
ketiga.

A 8.4 C 22.1
B 13.7 D 239.5

31. Encik Nasri menternak 345 ekor ayam. Dia membeli 213 ekor ayam lagi.
Selepas itu, dia menjual pula sebanyak 435 ekor ayam. Berapakah ekor ayam
yang dia ada sekarang?

A 123 C 223
B 213 D 258
Rumah sukan Merah Biru Kuning
Markah 81.6 90 67.9
7

32. 27.6 - 0.32 + 2 =

A 29.28 C 223
B 213 D 258

33. 24 288 biji manggis dibahagi secara sama rata antara Lily dan 5 orang
kawannya. Berapa biji manggis setiap seorang dapat?

A 3 048 C 4 048
B 3 248 D 4 248

34. Rajah 5 menunjukkan beberapa segiempat yang sama saizRajah 5

Nyatakan kawasan yang berlorek dalam bentuk nombor perpuluhan.

A 0.076 C 7.6
B 0.76 D 76.0

35. Manakah antara berikut adalah nombor yang paling kecil?

A 5.6 C 5.06
B 5.03 D 5.11
8

36.

Cari hasil tambah ketiga-tiga kad di atas.

A. 26 582 C. 94 320
B. 95 360 D. 58 210

37. Seekor semut mempunyai 6 kaki. Berapa bilangan kaki bagi 328 ekor
semut?

A. 1 968 C. 1 607
B. 1 570 D. 1 507

38. Hasil darab 1500 dan 15 ialah

A. 22 500 C. 23 500
B. 21 500 D. 24 500

39. Sebuah kilang mengeluarkan 73 204 pasang kasut pada tahun 2012 dan 80
976 pasang kasut pada tahun 2013. Berapa pasang kasutkah kilang itu
hasilkan dalam dua tahun tersebut?

A. 154 180 C. 153 432
B. 237 421 D. 237 124

40. Antara berikut, yang manakah hasil tambah melebihi 62 000?

A. 21 600 + 30 100 C. 43 210 + 23 500
B. 12 000 + 34 200 D. 20 000 + 52

32 117 56 889 6 354
9